MINGGU 3 : Aplikasi Garis Panduan dan Etika Penggunaan Internet

Aplikasi Garis Panduan & Etika Penggunaan Internet

ETIKA KOMPUTER  Etika komputer umumnya adalah satu bidang mengenai penggunaan komputer yang betul (panduan).  Hak peribadi individu, ketepatan dan kesahihan maklumat, harta intelek dan capaian adalah antara isu/dilema yang membabitkan etika penggunaan komputer dalam era maklumat MASALAH MORAL DAN ETIKA Terdapat beberapa masalah moral dan etika yang sering berlaku iaitu:
y y y y y Penggertak Penyalahgunaan internet Virus Hak cipta Perisian cetak Rompak

Penggertak:
y Cracker ialah golongan yang menceroboh ke dalam sistem komputer dan merosakkan sistem yang ada dengan tujuan utama membuat keuntungan. y Cracker tidak menulis program untuk membangunkan perisian tetapi menggunakanperisian yang dibangunkan orang lain untuk tujuankemusnahan

Penyalahgunaan internet
y Konsep µlangit terbuka¶ yang dilaksanakan oleh negara kita telah mengundang banyak implikasi buruk kepada para pengguna Internet terutamanya di kalangan remaja.

Virus:
y Penyebaran virus - merosakkan sistem, data, perisian,melumpuhkan rangkaian computer.

Hak cipta terpelihara

8. 3. Tidak mengganggu kerja komputer orang lain.html . Tidak menggunakan komputer untuk menipu. Memikirkan kesan sosial program atau sistem yang dibangunkan. Tidak menceroboh masuk fail komputer lain. 6. Gunakanlah komputer dengan timbang rasa dan hormat kepada manusia lain. 10. 2. 5. 9. 4.y Memuat turun sebarang perisian atau dokumen tanpa kebenaran adalah salah dari segi undangundang hakcipta. Tidak menggunakan komputer untuk membahayakan orang lain.com/2011/02/aplikasi-garis-panduan-etika-penggunaan. http://bmm3105wanie. Tidak menggunakan sumber dari komputer orang lain tanpa kebenaran. Tidak menggunakan atau menyalin perisian yang tidak dibeli secara sah 7. Tidak menggunakan komputer untuk mencuri.blogspot. Tidak mengambil hasil intelektual orang lain untuk diri sendiri. Keizinan daripada pemiliknya adalah perlu Perisian cetak rompak: y Maklumat yang diperolehi yang tidak mendapat kebenaran pemilik asal untuk dibuat cetakan secara tulisan dan audio visual PRINSIP ETIKA KOMPUTER ‡ Keseimbangan ‡ keizinan temaklum ‡ keadilan ‡ Meminimum-kan risiko PANDUAN KEPADA PENGGUNA KOMPUTER ADALAH SEPERTI BERIKUT 1.

1 Tahun 2003 iaitu Garispanduan Panduan Mengenai Tatacara Pengunaan Internet Dan mel Elektronik Di Agensi-agensi Kerajaan. cekap. Etika ini merupakan maklumat tambahan kepada PKPA tersebut dan bagi memenuhi keperluan persekitaran khusus bagi pengguna Internet dan e-mel di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Sungguh pun penggunaan internet dan e-mel tiada sempadan. 2. berkesan.0 Tujuan Etika ini adalah bertujuan bagi memastikan penggunaan Internet dan e-mel kementerian yang teratur dan terkawal oleh warganya.1 E-mel adalah alat untuk komunikasi rasmi kementerian dan semua pengguna mempunyai tanggungjawab untuk menggunakan sumber ini dengan betul. 3.1. Begitu juga dengan sektor awam telah bersama-sama menggunakan saluran ini untuk menyebarkan maklumat sama ada dengan dunia luar atau antara agensi. unit dan juga orang ramai. pengguna hendaklah menyalurkan maklumat yang berkualiti dan positif supaya tidak menjejaskan imej Kementerian.0 Etika Penggunaan E-mel 3. cawangan. jabatan. Ianya berpandukan dan hendaklah dibaca bersama-sama Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA) Bil. Dengan itu garis panduan penggunaan internet dan e-mel ini dibuat untuk dijadikan sebagai panduan kepada pengguna di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani semasa menggunakan kemudahan internet dan e-mel.0 Latar Belakang Dalam era globalisasi penggunaan internet dan e-mel tidaklah dapat disangkal lagi tentang betapa pentingnya kemudahan ini dalam urusan kerja seharian. beretika dan berbudi bahasa pada sepanjang masa dan . bahagian.

2 Semua akaun e-mel di dalam sistem e-mel kementerian adalah hak milik kementerian dan bukannya individu serta kementerian mempunyai hak untuk mengawasi dan memantau sebarang penggunaan akaun e-mel. 3.3 Penyelaras Komputer atau Ketua Pembantu Tadbir setiap Bahagian/Cawangan/Unit perlu menghantar memo kepada Bahagian Teknologi Maklumat untuk membuat permohonan untuk mewujudkan akaun e-mel kepada pengguna baru yang berkelayakan untuk mendapat perkhidmatan e-mel.keadaan.5 Pengguna tidak dibenarkan menyimpan e-mel di server e-mel kementerian (bagi yang menggunakan client outlook express dan Microsoft outlooks) kecuali pengguna yang telah dibenarkan berbuat demikian. 3. 3. Semua e-mel perlu dimuat turun ke local disk di PC masing-masing dan mana-mana kotak e-mel pengguna di pelayan (server) yang didapati penggunaan 80% dari saiz 200MB akan diberi peringatan untuk membuat house keeping. 3. Akaun e-mel yang didapati tidak digunakan atau tidak aktif lebih 2 daripada 30 hari secara berterusan akan dihapuskan terus dari sistem e-mel kementerian. perkauman dan lain-lain . seks.7 E-mel kementerian tidak boleh disalahgunakan bagi penyebaran atau memperolehi sebarang bahan berunsur fitnah. 3. 3.6 Bagi para pengguna yang mencapai e-mel menggunakan web mel perlu membuat penyenggaraan kotak e-mel sendiri agar tidak melebih kuota 200MB.4 Pengguna bertanggungjawab bagi memaklumkan kepada pentadbir e-mel sekiranya bercuti panjang atau berkursus panjang atau akan bertukar keluar dari MOA.

14 Memaklumkan penerimaan melalui kemudahan acknowledge receipt atau . bukan untuk kepentingan peribadi.10 Jangan melampir fail melainkan ianya benar-benar diperlukan. 3.bat tidak dibenarkan kerana format ini adalah berisiko virus. Semua e-mel (termasuk lampiran) tidak boleh melebihi saiz 20MB.exe. 3. Tujuan utama sistem e-mel kementerian adalah untuk kemudahan komunikasi rasmi namun tujuan kegunaan sendiri adalah dibenarkan jika ianya adalah wajar dan tidak menjatuhkan imej kementerian. 3.com dan .13 Hadkan saiz dan bilangan fail yang ingin anda lampirkan ke dalam mesej (jangan terlalu besar).12 Semua e-mel yang telah diimbas dan didapati adalah spam atau bervirus atau tidak dibenarkan oleh sistem SOPHOS puremessage kementerian akan disekat atau dihapuskan dari dikirim atau diterima. Ini akan membebankan sistem e-mel kementerian terutama sekiranya mesej mempunyai lampiran yang banyak dan bersaiz besar. Semua lampiran menggunakan format .yang menyalahi undang-undang. . 3. 3. tidak menyumbang ke arah yang tidak berguna dan tidak menganggu produktiviti urusan kerja seharian. Pengguna bolehlah menggunakan e-mel percuma lain bagi mendaftar dan menggunakan kemudahan ini. bagi mengelakkan serangan e-mel bombing atau penafian perkhidmatan ke atas sistem e-mel kementerian. 3.groups melalui sistem e-mel kementerian adalah disekat.9 Jangan menghantar salinan mesej kepada orang lain yang tidak memerlukannya terutama kepada kumpulan e-mel kementerian (email groups).8 E-mel adalah satu kemudahan dan sepatutnya digunakan dengan penuh tanggungjawab. 3.11 Penerimaan e-mel dari yahoo.

b) Periksa mailbox anda di server e-mel MOA sekurang-kurangnya sekali sehari kecuali atas sebab-sebab yang dibenarkan atau tidak dapat dielakkan. d) Membalas mesej secepat mungkin terutamanya yang melibatkan para pelanggan kementerian (seperti pelajar. penjawat awam. pesara. agensi awam dan swasta) serta membuat anggaran untuk membalas mesej dalam waktu yang sepatutnya. Sebaiknya buatlah folder-folder berasingan yang khusus dan bersesuaian serta memindahkan mesej-mesej tersebut ke folder berkenaan untuk rujukan di masa depan. f) Memadamkan mesej-mesej yang tidak lagi diperlukan terutamanya yang mempunyai lampiran di mana ini dapat menjimatkan ruang storan di PC anda.15 Peraturan Asas bagi Pengurusan E-mel yang baik : a) Pengurusan kandungan dan penyenggaraan kotak mel pada komputer mikro (PC) masing-masing adalah menjadi tanggungjawab pengguna sendiri. 3 3. c) Baca semua mesej e-mel baru dan berilah perhatian kepada priority (keutamaan) mesej yang dilabelkan (sekiranya ada) oleh pengirim mesej tersebut.minta penerima (dalam mesej anda) untuk memaklumkan penerimaan. Anda mungkin terlepas pandang mesej yang lebih utama yang tersorok di antara yang lama ataupun mesej-mesej yang sudahpun dibaca. g) Memadamkan mesej yang tidak berkaitan sebaik sahaja anda . e) Jangan biarkan mesej bertambah di dalam folder inbox anda.

sulit.menerimanya terutamanya spam dan e-mel bervirus. Berwaspadalah kerana e-mel adalah cara paling mudah untuk menghantar virus dari sebuah komputer ke komputer . i) Sentiasa memastikan buku alamat anda dikemaskini. c) Jangan menghantar e-mel kepada seseorang dengan mengunakan akaun penguna dan katalaluan orang lain melalui apa cara sekalipun. terhad dan sensitif) yang dihantar melalui e-mel. f) Anda hendaklah sentiasa mengimbas fail dalam kotak mel dengan perisian anti-virus. 4 d) Anda adalah dilarang menggunakan cara-cara tertentu untuk menyamar sebagai penghantar e-mel yang sah. e) Simpan katalaluan secara sulit dan hendaklah diubah dari semasa ke semasa melalui penggunaan sistem web mel. Antara kaedahnya ialah dengan menggunakan teknik penyulitan (encription) atau katalaluan. b) Simpan salinan mesej yang penting terutamanya lampiran.16 Keselamatan e-mel a) Lindungi sebarang maklumat terperingkat (rahsia. Pentadbir e-mel akan mengambil langkah keselamatan dan pengesanan yang perlu untuk mendedahkan identiti penyamar dan memastikan kejadian itu tidak berulang. Hubungilah helpdesk Bahagian Teknologi Maklumat (BTM) dengan segera jika anda mengesan atau mengesyaki alamat e-mel anda telah disalahgunakan oleh orang lain atau berlakunya kes penyamaran alamat e-mel. h) Membuka folder Sent Item sekurang-kurangnya sekali seminggu dan memadamkan salinan mesej-mesej lama yang telah berjaya dikirim sekiranya tidak lagi diperlukan. 3.

1. permainan dan perjudian melalui internet.15 pg.00 ptg. 4. Berwaspadalah apabila berkunjung ke sesuatu laman terutamanya yang dilarang atau yang boleh menjejaskan maruah anda. pornografi.0 Etika Penggunaan Internet 4. Jika tidak .yang lain. Maklumat anda yang mereka perolehi mungkin akan digunakan untuk tujuan tertentu. 5 . Anda juga hendaklah mempastikan fail yang akan dihantar melalui lampiran (attachment) bebas dari virus. pendaftaran di internet yang menyebabkan anda menerima sejumlah e-mel berbentuk komersil.4 Kebanyakan laman merekodkan pelawat yang melawat lamannya. muat turun. Jika berlaku demikian. porno dan lain-lain yang tidak diundang dengan banyak pada setiap hari (e-mel spam).3 Pilihlah masa lawatan yang sesuai iaitu masa di luar waktu beban puncak untuk memastikan anda mendapat maklumat dengan cepat tanpa membazir masa dan kos semasa capaian. 4. 4.2 Sebarang penggunaan Instant Messaging (IM) dan web chatting adalah dilarang kecuali dengan kebenaran pihak pentadbir rangkaian MOA.. dan selepas 5. g) Jangan daftarkan diri anda menggunakan e-mel rasmi kementerian dalam senarai e-mel.15 ptg.15 ptg hingga 2. hubungi pentadbir e-mel untuk dibuat sekatan di gateway melalui sistem antispamming MOA. kumpulan perbincangan.dengan cara tidak sengaja anda mungkin telah menyebabkan virus itu merebak dengan meluas dan merumitkan langkah-langkah pembaikan. 4. organisasi dan negara anda.1 Pihak Kementerian berhak menyekat sebarang laman web dan kandungan internet dari semasa ke semasa terutamanya yang berunsur negatif. Masa penggunaan yang dicadangkan adalah dari jam sebelum 8.

4.5 Browse atau carilah maklumat menerusi WWW yang berkaitan dengan tugas anda sebagai penjawat awam sahaja.7 Sebagai penjawat awam. 4. 4. anda juga dilarang daripada melawat laman-laman yang memuatkan maklumat anti kerajaan atau subversif yang bertentangan dengan undang-undang negara dan lebih merbahaya lagi jika anda sendiri menjadi ejen penghantar maklumat yang berunsur fitnah yang boleh mengganggu-gugat ketenteraman negara dan proses keadilan yang diterima pakai.4.6 Sebagai penjawat awam. 4. . Bertindaklah sebijak mungkin di dalam membuat carian (searching) dengan mengkhususkan bahan atau perkara yang diingini dan memilih search engine yang popular agar carian itu dapat dilakukan dengan lebih efisyen dan mendapat tindak balas yang lebih cepat.8 Bertindaklah secara profesional kepada pengguna lain yang ingin mendapat maklumat dari pembekal yang sama.10 Adalah menjadi tanggungjawab pengguna untuk menyemak keperluan hakcipta dan mematuhi segala peraturan mengenainya. Hadkan masa capaian atau pemindahan dan tamatkan segera sambungan apabila sesi anda selesai untuk memberi peluang kepada pengguna lain.9 Pilihlah masa yang sesuai untuk memindahkan fail. 4. Waktu beban puncak bergantung kepada masa tindak balas di tempat pengguna (rangkaian tempatan) dan masa di tempat pembekal jika ia dilawat oleh ramai pengguna. anda dilarang daripada melawat laman-laman pornografi. jenayah dan tidak bermoral yang boleh mencemarkan nama baik anda dan kementerian. Fail yang bersaiz besar (yang melebihi 2MB) wajar dipindahkan di luar waktu beban puncak.

4. cracked. trojan dan virus. Perkara ini amatlah penting untuk memastikan maklumat kad kredit anda tidak di curi (tampered) oleh penceroboh-penceroboh yang melakukan aktiviti pemalsuan urusniaga dengan kad kredit. adware. sekurangkurangnya seminggu sekali. 5. a) Pengguna tidak dibenarkan memasang memuat turun (download) sebarang perisian gambling.2 Kementerian mempunyai hak untuk menarik balik atau menggantung sebarang akaun e-mel dan akses internet pengguna yang dikesan atau .12 Keselamatan menggunakan internet bagi mengelakkan dari jangkitan spyware.11 Segala bentuk perjanjian perkhidmatan dan urusniaga elektronik (kad kredit) yang dilakukan adalah menjadi tanggungjawab pengguna. games. games dan lain-lain.1 Penyalahgunaan sumber internet dan sistem e-mel kementerian dianggap sebagai salah laku yang membolehkan tindakan tatatertib diambil ke atas individu yang melakukan kesalahan. 4. hotbar. Pengguna adalah tidak dilarang untuk memuat turun perisian percuma untuk digunakan sebagai alat bantuan dalam kerja seharian. pastikan pembekal memproses permohonan itu dengan menggunakan pelayan selamat (secured server).6 b) Pengguna hendaklah memastikan komputer mereka bebas dari spyware dan virus dengan membuat imbasan yang berkala.0 Pemakaian 5. gator atau melayari laman-laman web yang terlarang seperti pornografi. Jika anda terpaksa mendapatkan perkhidmatan melalui urusniaga elektronik. c) Hanya perisian antivirus SOPHOS yang dibekalkan oleh kementerian sahaja boleh digunakan. 5. searchbar.

Kerajaan telah menerbitkan kaedah dan penggunaan teknologi yang sesuai berpandukan kepada dokumen-dokumen berikut yang perlu dipatuhi oleh semua pengguna ICT jabatan: Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Kerajaan (Pekeliling Am Bil 3 Tahun 2000). Ini adalah kerana kegiatan-kegiatan seperti melayari laman web porno atau memuat turun pelbagai gambar. terdapat segelintir penjawat awam menyalahgunakan aset ICT jabatan seperti muat turun bahan-bahan (lagu. http://www.my untuk semakan dan pengesahan. Napster) dan sebagainya turut disekat secara automatik.my/c/document_library/get_file?uuid=3d0c5c18-ea52-4591-93b2ad462628afbc&groupId=10136 Etika Penggunaan Internet KPKT KPKT telah menggunakan kemudahan ICT dalam usaha untuk mewujudkan penyampaian perkhidmatan. chatting. Mekanisme Pelaporan Insiden Keselamatan ICT (Pekeliling Am Bil 1/2001 bertarikh 4 April 2001).gov. Kemudahan memuat turun.4 Etika ini mesti dipatuhi sepenuhnya oleh semua peringkat pengguna internet dan e-mel di MOA pada sepanjang masa. 5. Jika terdapat keperluan khusus melayari laman web yang telah disekat.gov. Dato'/Datuk/Tuan/Puan mematuhi polisi yang dimaklumkan tetapi masih menghadapi masalah penggunaan internet. . Garis Panduan Pengurusan Keselamatan ICT Sektor Awam (MyMIS). sila e-mel kepada kpktsecurity@kpkt. lagu dan gambar yang tidak berkaitan dengan tugas jabatan turut disekat secara automatik Langkah-langkah pelaksanaan polisi keselamatan di KPKT dilaksanakan untuk tidak menjejaskan sistem ICT di pejabat dan memastikan kelancararan tugas rasmi. Kemudahan melayari laman web yang tidak berkaitan dengan tugas jabatan seperti laman web porno. Justeru. video. gambar). menyimpan dan menggunakan perisian berbentuk hiburan atas talian seperti permainan elektronik. beberapa polisi keselamatan ICT dilaksanakan dan berkuatkuasa serta-merta bagi perkara-perkara berikut: Kemudahan Chatting melalui internet dihentikan dan sekatan secara automatik akan dilaksanakan bagi sebarang cubaan akses. chat forum. lagu dan video melalui internet pada waktu pejabat akan menggunakan bandwidth (The amount of data that can be transmitted in a fixed amount of time expressed in bits per second or bytes per second) yang tinggi boleh memberi gangguan kepada sistem rangkaian. 5. dan Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet dan Mel Elektronik di Agensi Kerajaan (PKPA Bil 1 Tahun 2003) Bahagian Teknologi Maklumat (BTM) KPKT telah melaksanakan peningkatan infrastruktur keselamatan ICT bagi membendung penularan aktiviti negatif yang mudah dicapai melalui ICT di samping melindungi aset ICT Kerajaan bagi menjamin kesinambungan urusan kerajaan dengan meminimumkan kesan insiden keselamatan. Walaupun sistem ICT digunakan bagi meningkatkan produktiviti dan perkhidmatan sektor awam.moa.3 Semua penggunaan e-mel dan internet MOA adalah tertakluk kepada Etika Penggunaan Internet dan E-mel Kementerian. Dalam menggalakkan amalan baik serta menangani isu salah laku guna aset ICT. Sekiranya YBhg. melayari laman web yang tidak berkaitan dengan tugas jabatan dan sebagainya dalam atau luar waktu pejabat. P2P (termasuk KAZAA.dipercayai telah disalahgunakan pada bila-bila masa. video. sila laporkan kepada Helpdesk BTM di talian 03-2099 3001 untuk tindakan susulan.

php/pages/view/209 . http://www.my/kpkt/index. Kerjasama dan perhatian YBhg.kpkt.gov.Pihak BTM akan memaklumkan pelaksanaan polisi ini melalui e-mel rasmi Kementerian. Dato'/Datuk/Tuan/Puan amat diperlukan untuk memaklumkan kepada semua pegawai dan kakitangan masing-masing supaya mematuhi segala polisi keselamatan ICT ini bagi memastikan kelancaran tugas rasmi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful