P. 1
Sejarah an Islam Pada Masa Pemerintahan Usman Ibn Affan

Sejarah an Islam Pada Masa Pemerintahan Usman Ibn Affan

|Views: 223|Likes:
Published by Ilham Bayu Tiasmoro

More info:

Published by: Ilham Bayu Tiasmoro on Feb 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2015

pdf

text

original

SEJARAH PERKEMBANGAN ISLAM PADA MASA PEMERINTAHAN USMAN IBN AFFAN

I. PENDAHULUAN Islam merupakan agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw, sehingga membawa bangsa Arab dari masa keterbelakangan, bodoh dan lainnya menjadi bangsa yang maju dan terkenal sampai sekarang ini. Dan bagi manusia yang menganutnya akan selamat di Yaumul Qiyamah kelak. Pada masa perkembangannya, Islam mengalami beberapa kali pergantian khalifah untuk meneruskan perjuangan menegakkan agama Allah, meskipun ada beberapa tahapan-tahapan pemerintahan yang ada, Islam mengalami kemajuan dan juga mengalami kemunduran. Akan tetapi hal ini tidak menyurutkan Islam berkembang dan di anut oleh banyak manusia di muka bumi ini. Setelah Nabi wafat maka dakwah Islamiyah diteruskan oleh Khulafaurrasyidin, yaitu sahabat-sahabat Nabi yang di pandang bijaksana, dapat mempimpin jalannya pemerintahan dan mampu memberikan pengarahan terhadap dakwah Islam. Yang pada kenyataannya inilah nanti, akan meneruskan dakwah Rasulullah untuk menyebarkan agama fitrah ini dan selanjutnya yang memegang amanah dakwah Islamiyah. II. PERMASALAHAN Dalam makalah ini hanya akan membahas perkembangan Islam pada masa pemerintahan Ustman ibn Affan. Adapun hal-hal yang dibahas sebagai berikut : a. Biografi Ustman ibn Affan b. Bagaimana proses pemilihan khalifahnya c. Apasaja yang menjadi tantangan Ustman ibn Affan d. Dan bagaimana pula dengan nepotisme yang dilakukan serta prestasi kepemimpinan yang diperoleh Ustman ibn Affan III. PEMBAHASAN

perkataan ini disimpulkan sendiri oleh Rasulullah Saw terhadap sahabatnya tersebut. begitu pula dengan Ummu Kulsum sebelum penaklukan kota Makkah dia juga meninggal. dari ayah yang bernama Affan bin Abi al-µAs ibn Umayyah ibn al-Syams ibn Abd al. berapa banyak harta yang dikorbankan demi membantu kelancaran dakwah Islamiyah bahkan jiwa serta raganya pun diserahkan hanya kepada Allah. A. Biografi Ustman ibn Affan Ustman ibn Affan lahir di kota Makkah. Dan Nabi cenderung menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin untuk menentukannya.s´. Ustman ibn Affan juga termasuk menantu Nabi.Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah al-Qurasyi al-Umawi. sebab Nabi tidak pernah berwasiat kepada sahabat siapa yang cocok untuk menggantikan beliau. Dan ibunya adalah Arwa binti Keraiz binti Rabi¶ah ibn Abd al-Syams ibn Abd al-Manaf. . Sebagai contoh : . Kesetiaan yang diberikan oleh Ustman tidak dapat di sangkal. ia telah menyumbangkan puluhan ribu uang dinar dan ratusan ekor onta dan kuda.Sebagian hartanya diinfaqkan untuk pembangunan sarana ibadah dan untuk keperluan umum. hal ini semata-mata untuk kemajuan dan kejayaan Islam. dan ia juga termasuk tujuh orang pertama yang masuk Islam dan menerima seruan Rasulullah. . Dan kemudian ia dinikahkan lagi dengan putri Rasul yang lain bernama Ummu Kulsum.Dalam perang Tabuk. namun istrinya ini tidak lama meninggal setelah usainya perang Badar yang terkenal itu. Pada tahun ke enam dari tahun Gajah atau tahun 576 M (kira-kira) lima tahun sesudah Nabi Muhammad dilahirkan. pertama ia dinikahkan dengan putri Rasul yang bernama Ruqayyah.a adalah seorang ³Muhajir pertama kepada Allah setelah Nabiyullah Luth a. maka inilah proses pengangkatan salah satu khalifah pengganti Rasulullah.Setelah wafatnya Nabi. kepemimpinan Islam kosong dan mulai diperdebatkan. Ustman termasuk salah satu dari keturunan bangsawan Quraisy. Kita dapat katakan Ustman r.

beliau tidak mau mengangkat seorang pun untuk menggantikannya. Sehingga Rasulullah lebih menyenangi sifat kasih sayang. Ia sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) kalian. B. Proses Pengangkatan Ustman ibn Affan Sewaktu Amirul Mukminin Umar hendak meninggalkan dunia fana ini. Ustaman bin Affan 2. Maka dari itu dibentuklah tim khusus yang dianggotai enam orang. Dan para sahabat kebingungan siapa yang akan menggantikan. Abdurrahman bin µAuf 6. keselamatan. sehingga mereka juga harus memilih. Thalhah bin Ubaidillah 4. Maka. hal ini juga terjadi pada sebelumnya dalam proses pengangkatan Khalifah akan menjadi permasalahan. Sa¶ad bin Abi Waqqash Dari ke enam itu pulalah yang dicalonkan menjadi khalifah. Dalam firman Allah surat at-Taubah 128 : (128 : ) ³Sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul diantara kalian sendiri. Zubair bin Awwam 5. Abdurrahman bin µAuf mengajukan usul agar . Berat terasa olehnya penderitaan kalian. pengabdian yang tulus ikhlas serta kekhusu¶an yang mendalam terhadap Allah SWT. diantaranya : 1. Ia amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin´. sehingga airnya dapat digunakan oleh kaum muslimin..Ia juga membeli ³sumur rumah´ yang banyak airnya seharga 12. Ali bin Abi Tholib 3.000 dirham milik seorang Yahudi.

Dan pada masa pemerintahannya. Kaisar Romawi mengirim armada yang berkekuatan 500 kapal perang untuk menyerbu Mesir. Namun hal yang paling penting menjadi tantangan dan tuduhan terhadap Ustman adalah pengangkatan sanak saudaranya untuk menjadi pejabat penting dan pemecatan Gubernur yang efisien.Perang laut yang terjadi pada tahun 31 H / 651 M. C. yang sedang dalam pelarian sekali lagi berusaha melakukan pemberontakan. Banyak lembaran emas ditambahkan ke dalam sejarah Islam dan panji bulan sabit berkibar mulai dari Maroko hingga Kabul. bahkan anak-anak sekolah dan kafilah-kafilah dagang yang datang ke Madinah. secara perseorangan atau kelompok. baik pemuka maupun rakyat biasa. Tidak hanya ke enam tim yang dimintai hak suaranya. akan tetapi kedudukannya di ambil alih oleh panglima Abdullah bin Sa¶ad. dan menempuh kebijaksanaan yang adil dan lunak. melainkan Abdurrahman juga meminta pendapat orang-orang serta berunding untuk menampung aspirasi kaum muslimin. raja Persia Yazdagird. bersembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Ustman pun menumpas pemberontakan tersebut dengan kekerasan. Nepotisme yang dilakukan Ustman serta Prestasinya . Tantangan yang harus di hadapi Ada beberapa faktor yang menjadi tantangan Ustman untuk diselesaikannya pada masa awal kekhalifahannya. Pada saat itu Mesir di bawah pimpinan Amar bin Asy. saudara angkat Ustman. . tetapi juga di sebelah timur dan utara batas kerajaan muslim.salah seorang diantara mereka menarik diri sebagai calon agar suaranya nanti menjadi penengah yang akan menentukan pilihan. Dan selama enam tahun pertama Ustman menjalankan pemerintahannya secara bersih. perdamaian tidak hanya ditegakkan di negerinegeri itu. Dan disini umat Islam memperoleh reputasi baik dan memenangkan pertempuran ini. diantaranya : .Pada masa enam bulan setelah Umar meninggal. D.

. dan Ciprus.Sa¶ad. Setelah enam tahun terakhir dalam usianya yang semakin lanjut. Membangun Masjid Nabawi di Madinah 2. ia tunduk kepada kaum kerabatnya. Abdurrahman bin µAuf. . Armenia. IV. Prestasi yang dicapai Khalifah Ustman ibn Affan semasa pemerintahannya : 1.Mu¶awiyah. sedangkan yang menjadi anggotanya adalah Abdullah bin Zubair. Penakluk Persia pada saat itu yang mengangkat adalah Umar. akan tetapi pengangkatannya dilakukan pada masa pemerintahan Umar dan Ustman hanya bersifat meneruskan saja. Gubernur Siria.Pengangkatan Walid bin Aqabah pada masa awal pemerintahannya ketika dia bebas dari semua tuduhan itu. ia merupakan kerabat dekat Ustman. Jalannya pemerintahan ia serahkan kepada pimpinan mereka. Afrika Utara (Turnisia). yaitu pengangkatan kaum kerabatnya : . Perluasan daerah sampai ke Khurasan. Marwan bin al-Hakam. Rai. Ustmanlah yang paling lama memegang kekuasaan. 3.Inilah tuduhan yang dilancarkan kepada Ustman mengenai nepotismenya. Pengusulan angkatan laut oleh Mu¶awiyah bin Abi Sufyan 4. Usaha pengumpulan dan penulisan al-Qur¶an dan yang menjadi ketua penulisan adalah Zaid bin Tsabit. Hal ini terbukti mulai tahun 23-35 . yaitu orang-orang Bani Umayyah. KESIMPULAN Apabila dilihat dalam sejarah khulafaurrasyidin dalam masa kepemimpinannya. Azarbaijan. Dan pada tahun 26 H membuat 5 buah mushaf al-Qur¶an. Sa¶ad bin Abi Waqqash. dan inilah yang mengangkat orang-orang Bani Umayyah sebagai para pejabat tinggi dan para penguasa negara. dan ada beberapa keluhan sehingga diganti oleh Mughirah.

Lebih kurang 12 tahun masa kepemimpinannya. dan kedermawanannya. Dan pada umur 70 tahun Ustman membuktikan bahwa dia sanggup memimpin umat Islam. ketaatan. kesederhanaan merupakan gambaran akhlaknya yang sangat menonjol. Dengan kejujuran. Dalam kesucian dan ketulusan hati. . Sehingga setelah kematian dua putri Nabi yang berturut-turut menjadi istrinya. Nabi pernah bersabda ³Seandainya beliau mempunyai putri lagi. Ustman sekokoh puncak gunung. Ustman sanggup mewujudkan kemajuan Islam dan prestasi yang diperolehnya.H / 644/656 M. ketulusan. meskipun pada kenyataannya banyak tantangan yang harus ia hadapi. maka akan dikawinkan dengan Ustman´. karena sifat-sifat yang dimiliki Ustman di atas. Betapa sayangnya Nabi kepada Ustman.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->