P. 1
Sejarah an Islam Pada Masa Pemerintahan Usman Ibn Affan

Sejarah an Islam Pada Masa Pemerintahan Usman Ibn Affan

|Views: 223|Likes:
Published by Ilham Bayu Tiasmoro

More info:

Published by: Ilham Bayu Tiasmoro on Feb 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/02/2015

pdf

text

original

SEJARAH PERKEMBANGAN ISLAM PADA MASA PEMERINTAHAN USMAN IBN AFFAN

I. PENDAHULUAN Islam merupakan agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw, sehingga membawa bangsa Arab dari masa keterbelakangan, bodoh dan lainnya menjadi bangsa yang maju dan terkenal sampai sekarang ini. Dan bagi manusia yang menganutnya akan selamat di Yaumul Qiyamah kelak. Pada masa perkembangannya, Islam mengalami beberapa kali pergantian khalifah untuk meneruskan perjuangan menegakkan agama Allah, meskipun ada beberapa tahapan-tahapan pemerintahan yang ada, Islam mengalami kemajuan dan juga mengalami kemunduran. Akan tetapi hal ini tidak menyurutkan Islam berkembang dan di anut oleh banyak manusia di muka bumi ini. Setelah Nabi wafat maka dakwah Islamiyah diteruskan oleh Khulafaurrasyidin, yaitu sahabat-sahabat Nabi yang di pandang bijaksana, dapat mempimpin jalannya pemerintahan dan mampu memberikan pengarahan terhadap dakwah Islam. Yang pada kenyataannya inilah nanti, akan meneruskan dakwah Rasulullah untuk menyebarkan agama fitrah ini dan selanjutnya yang memegang amanah dakwah Islamiyah. II. PERMASALAHAN Dalam makalah ini hanya akan membahas perkembangan Islam pada masa pemerintahan Ustman ibn Affan. Adapun hal-hal yang dibahas sebagai berikut : a. Biografi Ustman ibn Affan b. Bagaimana proses pemilihan khalifahnya c. Apasaja yang menjadi tantangan Ustman ibn Affan d. Dan bagaimana pula dengan nepotisme yang dilakukan serta prestasi kepemimpinan yang diperoleh Ustman ibn Affan III. PEMBAHASAN

a adalah seorang ³Muhajir pertama kepada Allah setelah Nabiyullah Luth a. namun istrinya ini tidak lama meninggal setelah usainya perang Badar yang terkenal itu. A. Biografi Ustman ibn Affan Ustman ibn Affan lahir di kota Makkah. perkataan ini disimpulkan sendiri oleh Rasulullah Saw terhadap sahabatnya tersebut. maka inilah proses pengangkatan salah satu khalifah pengganti Rasulullah.Dalam perang Tabuk. Dan ibunya adalah Arwa binti Keraiz binti Rabi¶ah ibn Abd al-Syams ibn Abd al-Manaf.Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah al-Qurasyi al-Umawi. dan ia juga termasuk tujuh orang pertama yang masuk Islam dan menerima seruan Rasulullah. Kita dapat katakan Ustman r. Sebagai contoh : . . pertama ia dinikahkan dengan putri Rasul yang bernama Ruqayyah. Dan Nabi cenderung menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin untuk menentukannya. Pada tahun ke enam dari tahun Gajah atau tahun 576 M (kira-kira) lima tahun sesudah Nabi Muhammad dilahirkan. sebab Nabi tidak pernah berwasiat kepada sahabat siapa yang cocok untuk menggantikan beliau. kepemimpinan Islam kosong dan mulai diperdebatkan. begitu pula dengan Ummu Kulsum sebelum penaklukan kota Makkah dia juga meninggal. berapa banyak harta yang dikorbankan demi membantu kelancaran dakwah Islamiyah bahkan jiwa serta raganya pun diserahkan hanya kepada Allah. Kesetiaan yang diberikan oleh Ustman tidak dapat di sangkal.Setelah wafatnya Nabi. Ustman ibn Affan juga termasuk menantu Nabi. Ustman termasuk salah satu dari keturunan bangsawan Quraisy. Dan kemudian ia dinikahkan lagi dengan putri Rasul yang lain bernama Ummu Kulsum.s´. . hal ini semata-mata untuk kemajuan dan kejayaan Islam.Sebagian hartanya diinfaqkan untuk pembangunan sarana ibadah dan untuk keperluan umum. ia telah menyumbangkan puluhan ribu uang dinar dan ratusan ekor onta dan kuda. dari ayah yang bernama Affan bin Abi al-µAs ibn Umayyah ibn al-Syams ibn Abd al.

000 dirham milik seorang Yahudi. Ali bin Abi Tholib 3. Maka dari itu dibentuklah tim khusus yang dianggotai enam orang. sehingga mereka juga harus memilih. beliau tidak mau mengangkat seorang pun untuk menggantikannya. Abdurrahman bin µAuf mengajukan usul agar . Ustaman bin Affan 2. diantaranya : 1. B. Ia amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin´. Sehingga Rasulullah lebih menyenangi sifat kasih sayang. Berat terasa olehnya penderitaan kalian.. Dalam firman Allah surat at-Taubah 128 : (128 : ) ³Sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul diantara kalian sendiri. sehingga airnya dapat digunakan oleh kaum muslimin. Thalhah bin Ubaidillah 4. pengabdian yang tulus ikhlas serta kekhusu¶an yang mendalam terhadap Allah SWT. Zubair bin Awwam 5. Abdurrahman bin µAuf 6. Maka. keselamatan. Ia sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) kalian. Sa¶ad bin Abi Waqqash Dari ke enam itu pulalah yang dicalonkan menjadi khalifah. hal ini juga terjadi pada sebelumnya dalam proses pengangkatan Khalifah akan menjadi permasalahan. Proses Pengangkatan Ustman ibn Affan Sewaktu Amirul Mukminin Umar hendak meninggalkan dunia fana ini. Dan para sahabat kebingungan siapa yang akan menggantikan.Ia juga membeli ³sumur rumah´ yang banyak airnya seharga 12.

Tidak hanya ke enam tim yang dimintai hak suaranya. raja Persia Yazdagird. . Dan pada masa pemerintahannya. akan tetapi kedudukannya di ambil alih oleh panglima Abdullah bin Sa¶ad. perdamaian tidak hanya ditegakkan di negerinegeri itu. Kaisar Romawi mengirim armada yang berkekuatan 500 kapal perang untuk menyerbu Mesir. bersembunyi-sembunyi atau terang-terangan. C.salah seorang diantara mereka menarik diri sebagai calon agar suaranya nanti menjadi penengah yang akan menentukan pilihan. Namun hal yang paling penting menjadi tantangan dan tuduhan terhadap Ustman adalah pengangkatan sanak saudaranya untuk menjadi pejabat penting dan pemecatan Gubernur yang efisien. baik pemuka maupun rakyat biasa. Nepotisme yang dilakukan Ustman serta Prestasinya . Dan disini umat Islam memperoleh reputasi baik dan memenangkan pertempuran ini. secara perseorangan atau kelompok. saudara angkat Ustman. tetapi juga di sebelah timur dan utara batas kerajaan muslim. Pada saat itu Mesir di bawah pimpinan Amar bin Asy.Perang laut yang terjadi pada tahun 31 H / 651 M.Pada masa enam bulan setelah Umar meninggal. Ustman pun menumpas pemberontakan tersebut dengan kekerasan. yang sedang dalam pelarian sekali lagi berusaha melakukan pemberontakan. melainkan Abdurrahman juga meminta pendapat orang-orang serta berunding untuk menampung aspirasi kaum muslimin. Banyak lembaran emas ditambahkan ke dalam sejarah Islam dan panji bulan sabit berkibar mulai dari Maroko hingga Kabul. Dan selama enam tahun pertama Ustman menjalankan pemerintahannya secara bersih. Tantangan yang harus di hadapi Ada beberapa faktor yang menjadi tantangan Ustman untuk diselesaikannya pada masa awal kekhalifahannya. dan menempuh kebijaksanaan yang adil dan lunak. D. diantaranya : . bahkan anak-anak sekolah dan kafilah-kafilah dagang yang datang ke Madinah.

Pengangkatan Walid bin Aqabah pada masa awal pemerintahannya ketika dia bebas dari semua tuduhan itu. Abdurrahman bin µAuf. Afrika Utara (Turnisia). 3. yaitu orang-orang Bani Umayyah.Mu¶awiyah. Sa¶ad bin Abi Waqqash. Jalannya pemerintahan ia serahkan kepada pimpinan mereka.Sa¶ad. . ia tunduk kepada kaum kerabatnya. IV. Membangun Masjid Nabawi di Madinah 2. Azarbaijan. Ustmanlah yang paling lama memegang kekuasaan. dan ada beberapa keluhan sehingga diganti oleh Mughirah. akan tetapi pengangkatannya dilakukan pada masa pemerintahan Umar dan Ustman hanya bersifat meneruskan saja. dan Ciprus. Gubernur Siria. Penakluk Persia pada saat itu yang mengangkat adalah Umar. Setelah enam tahun terakhir dalam usianya yang semakin lanjut. . Usaha pengumpulan dan penulisan al-Qur¶an dan yang menjadi ketua penulisan adalah Zaid bin Tsabit. Rai. ia merupakan kerabat dekat Ustman. Hal ini terbukti mulai tahun 23-35 .Inilah tuduhan yang dilancarkan kepada Ustman mengenai nepotismenya. Marwan bin al-Hakam. Perluasan daerah sampai ke Khurasan. sedangkan yang menjadi anggotanya adalah Abdullah bin Zubair. yaitu pengangkatan kaum kerabatnya : . dan inilah yang mengangkat orang-orang Bani Umayyah sebagai para pejabat tinggi dan para penguasa negara. KESIMPULAN Apabila dilihat dalam sejarah khulafaurrasyidin dalam masa kepemimpinannya. Pengusulan angkatan laut oleh Mu¶awiyah bin Abi Sufyan 4. Dan pada tahun 26 H membuat 5 buah mushaf al-Qur¶an. Prestasi yang dicapai Khalifah Ustman ibn Affan semasa pemerintahannya : 1. Armenia.

ketaatan. Nabi pernah bersabda ³Seandainya beliau mempunyai putri lagi. Dalam kesucian dan ketulusan hati. Ustman sekokoh puncak gunung. karena sifat-sifat yang dimiliki Ustman di atas. . Ustman sanggup mewujudkan kemajuan Islam dan prestasi yang diperolehnya. meskipun pada kenyataannya banyak tantangan yang harus ia hadapi. Betapa sayangnya Nabi kepada Ustman. Dengan kejujuran. ketulusan. maka akan dikawinkan dengan Ustman´. Dan pada umur 70 tahun Ustman membuktikan bahwa dia sanggup memimpin umat Islam. kesederhanaan merupakan gambaran akhlaknya yang sangat menonjol. Lebih kurang 12 tahun masa kepemimpinannya.H / 644/656 M. dan kedermawanannya. Sehingga setelah kematian dua putri Nabi yang berturut-turut menjadi istrinya.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->