P. 1
Sejarah Dakwah Rasulullah Saw Periode Makkah

Sejarah Dakwah Rasulullah Saw Periode Makkah

|Views: 488|Likes:
Published by fauzanibnup

More info:

Published by: fauzanibnup on Feb 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/28/2013

pdf

text

original

SEJARAH DAKWAH RASULULLAH SAW PERIODE MAKKAH

FAUZAN IBNU PRIHADIYONO / X6 / ABSEN 13

1. Wahyu pertama turun
Aisyah r.a. -seperti yang diriwayatkan dalah Shahih Bukhari- berkata, awal permulaan wahyu kepada Rasulullah saw. adalah mimpi yang benar. Beliau tidak melihat sesuatu mimpi, kecuali mimpi tersebut datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau menyendiri di Gua Hira untuk beribadah beberapa malam sebelum kembali ke keluarganya dan mengambil bekal untuk kegiatannya itu sampai beliau dikejutkan oleh kedatangan Malaikat Jibril pada saat berada di Gua Hira. Malaikat Jibril mendatangi beliau dan berkata, Bacalah! Rasulullah saw. menjawab, Saya tidak dapat membaca. Beliau mengatakan, lal malaikat itu memegang dan mendekapku sampai aku merasa lelah. Kemudian ia melepaskanku dan megnatakan, Bacalah! Aku menjawab, Aku tidak dapat membaca! Malaikan itu mengulanginya untuk yang ketiga sambil mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzii khalaq; bacalah, dengann menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. (Al- Alaq: 1) Kemudian Rasulullah saw. pulang. Kepada isterinya, Khadijah, beliau berkata, Selimuti aku, selimuti aku. Lalu beliau diselimuti sampai rasa keterkejutannya hilang. Kemudian beliau menceritakan apa yang terjadi kepada Khadijah. Aku Khawatir terhadap diriku. Khadijah menjawab, Tidak. Demi Allah, sama sekali Dia tidak akan menghinakanmu selamanya. Sebab, engkau orang yang mempererat tali persaudaraan dan memikul beban orang lain. Engkau orang yang menghormati tamu, membantu orang yang susah, dan membela orang-orang yang berdiri di atas kebenaran. Kemudian Khadijah pergi bersama Nabi saw. menemui sepupunya, Waraqah bin Naufal. Waraqah pernah menulis kitab Injil berbahasa Ibrani. Khadijah berkata, Wahai anak pamanku, dengarlah apa yang dikatakan oleh anak saudarmu. Waraqah bertanya dan ketika Rasulullah saw. menceritakan peristiwa yang dialaminya, ia berkata, Itu adalah Namus (Jibril) yang pernah diutus Allah swt. kepada Nabi Musa a.s. Alangkah bahagianya seandainya aku masih muda perkasa. Alangkah gembiranya seandainya aku masih hidup tatkala kamu diusir oleh kaummu. Rasulullah saw. bertanya, Apakah mereka akan mengusirku? Waraqah menjawab, Ya. Tidak seorang pun yang datang membawa seperti yang kamu bawa kecuali akan diperangi. Seandainya kelak aku masih hidup dan mengalami hari yang kamu hadapi itu pasti aku akan membantumu sekuat tenagaku. Setelah itu, selama tiga tahun lamanya Rasulullah saw. berdakwah secara rahasia. Hingga kemudian turun surat Al-Hijr ayat 94 yang memerintahkan Rasulullah saw. agar berdakwah secara terang-terangan. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musryik.

2. Berdakwah secara terang-terangan
Rasulullah saw. pun menjalankan perintah itu. Berdakwah secara terang-terangan selama 10 tahun. Terutama di musim-musin haji. Beliau mendatangi orang-orang dari rumah ke rumah. Berdakwah di Pasar Ukkadz, Majannah, dan Dzul-Majaz. Beliau mengajak orang banyak untuk memeluk Islam dan menawarkan surga sebagai imbalan. Beliau sampaikan seluruh risalah Allah swt. yang sampai kepadanya ketika itu. Namun, tidak banyak yang mau menyambut ajakannya. Bahkan Rasulullah saw. menemui banyak rintangan. Berbagai macam siksaan yang menyulitkan langkah dakwahnya datang dari masyarakat Mekkah. Tidak sedikit orang menuduh beliau sebagai orang gila, tukang sihir, atau dukun.

3. Hijrah ke Habasyah

SEJARAH DAKWAH ISLAM PERIODE MEKKAH

Page 1

Engkau tinggalkan agama nenek moyangmu. Rasulullah saw. musyrikin Quraisy hanya menebar ancaman. Cara halus tak berhasil. Mereka menawarkan tiga hal -harta. Sumayyah. Bersabarlah. Ucapkanlah laa ilaaha illallah. Yasin dan istrinya. dan wanita-kepada Rasulullah saw. menunjuk Utsman bin Affan sebagai amir kafilah hijrah ini. Kami akan rendahkan angan-anganmu. Karena itu. memilih Habasyah karena. Akan kami rusak usahamu dan kami hancurkan hartamu. Islam dipandang sebagai ajaran yang mengancam tradisi leluhur yang harus mereka pertahankan. Terhadap kaum muslimin dari golongan lemah -apakah lemah secara ekonomi (fakir miskin atau lemah secara status sosial (budak)-musyrikin Quraisy tidak segan-segan menyiksa mereka. SEJARAH DAKWAH ISLAM PERIODE MEKKAH Page 2 . Raja Habasyah. Bani Makhzum menyiksa keluarga Yasir. ritual penyembahan mereka kepada berhala adalah tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. mengizinkan mereka kembali hijrah ke Habasyah. Karena itu mereka yakin bahwa dengan masuknya kedua orang itu kaum muslimin di Mekkah akan menjadi kuat. Hidayah itu telah mengubah diri mereka menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Kedatangan Islam akan menggeser hak istimewa mereka itu.. niscaya kalian akan mengusai bangsa Arab. Wahai Rasul. 4. Mereka berusaha menghentikan dakwah Rasulullah saw. menolak. para muhajirin itu memutuskan untuk kembali pulang ke Mekkah. mereka menolak dakwah Rasulullah saw. menawarkan.a. dan perkasa. Ia menjelaskan keadaan mereka ketika di masa jahiliyah dan bagaimana mereka berubah ketika menerima Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw. Isa adalah seorang hamba Allah dan Rasul-Nya. Terutama mereka-mereka yang tidak mendapatkan jaminan keselamatan dari tokoh-tokoh Quraisy terpandang. kaum Quraisy secara turun temurun punya kedudukan tinggi di masyarakat Mekkah. Rombongan sahabat Rasulullah saw. Ayat itu berisi padangan Islam tentang Isa bin Maryam a. dan menguasai sumur Zamzam. Ketika siksaan dari kaum Quraisy sampai pada titik puncak yang tak bisa ditanggung lagi oleh kaum muslimin yang lemah. tahta. Mereka meminta Najasyi mengekstradisi kaum muslimin lari dari Mekkah. padahal mereka lebih baik darimu. wahai keluarga Yasir. Mereka mengurus jamaah haji. wahai Abul Yaqdzan. yaitu awal surat Maryam. yang hijrah pertama kali ini terdiri atas 12 orang pria dan 4 orang wanita.Ash dan Ammarah bin Al-Walid menemui Najasyi.s. Di sana terdapat seorang pemimpin yang tidak aniaya terhadap siapa pun yang ada di dekatnya. Bahkan mereka sendiri menggelari Rasulullah saw. Bersabarlah. memerintahkan para sahabatnya hijrah ke Habasyah (sekarang Ethiopia). Keputusan ini diambil karena siksaan yang dilakukan masyarakat Quraisy terhadap kaum muslimin ketika itu semakin gencar. Hijrah yang kedua kalinya ini dilakukan oleh 83 orang pria dan 19 orang wanita. dan sahabatnya Ada dua alasan mengapa kaum Quraisy tidak mau menerima dakwah Rasulullah saw.Pada tahun ke-5 kenabian. Mereka menebar teror dengan siksaan terhadap Nabi dan kaum muslimin. Mereka membawa berbagai hadiah. Rasulullah saw. 5. Rasulullah saw. Alasan kedua. berani. Mereka tahu betul bahwa Hamzah dan Umar adalah sosok yang punya karakter. menghibur Ammar. siksaan kepada kami telah mencapai puncaknya. Abu Jahal mengintimidasi seorang muslim golongan ini. Berbagai jenis siksaan yang menimpa Rasulullah saw. Alasan pertama. Bahkan Rasulullah saw. Najasyi memutuskan mengembalikan semua hadiah kaum musyrikin Quraisy dan memuliakan kaum muslimin sebagai tamu di negerinya. Ja far bin Abu Thalib r. Mendengar keterangan itu. Namun Najasyi menolak sebelum mendengar langsung perkara yang sebenarnya dari pihak kaum muslimin. Kami akan lecehkan kehormatanmu. Jika terhadap muslim yang memiliki kedudukan dan kehormatan dalam masyarakat. agar berhenti mendakwahkan Islam. memegang kunci Ka bah. syahid dalam siksaan tersebut. dengan sebutan Al-Amin (orang yang terpercaya). Ja far juga memperdengarkan beberapa ayat Al-Qur an kepada Raja Najasyi. Balasan untuk kalian adalah surga. tatkala sampai ke Mekkah mereka mendapati tidak seluruh kaum muslimin terbebas dari siksaan kaum Quraisy. Rasulullah saw. Kabar ini sampai ke telinga para sahabat yang hijrah di Habasyah. Hijrah kedua ke Habasyah Tak lama kemudian Hamzah bin Abdul Muthallib dan Umar bin Khaththab masuk Islam. Karena itu. Ammar bin Yasir memelas kepada Rasulullah saw. Rasulullah saw. Karena itu. yang tidak pernah berdusta. Namun. padahal mereka tahu betul akan kepribadian Rasulullah saw. Kaum musyrikin Quraisy mengutus Amr bin Al. Rasulullah saw. tampil menjadi juru bicara kaum muslimin.

Sebab. beliau berkata. Di sini Jibril terlihat dalam bentuknya yang asli. Kemudian Abu Thalib mengumpulkan keluarga dekatnya untuk membela Rasulullah saw. Ternyata masih ada nurani di beberapa orang tokoh Quraisy. Bani Hasyim dan Bani Muthallib datang. ya Allah). Enam bulan setelah peristiwa ini. kaum musyrikin juga berkumpul. Hisyam bin Amr. aku tidak akan menyerahkanmu selamanya. Rasulullah saw. Demi Allah. Kemudian menindih dada Bilal dengan batu besar. paman Nabi. 6. dan memberi perintah wajibnya shalat 5 waktu. Benar saja. Tapi Bilal menolak. Rasulullah saw. Abu Thalib memerintahkan kerabatnya untuk masuk ke dalam Syi ib (lembah) dan berdiam di sama. Setelah itu. sampai di Sidratul Muntaha. bolak-balik meminta keringanan kepada Allah swt. jika menginginkan harta. demikian memuncak. Kemudian Rasulullah saw. Itulah awal tiga tahun masa boikot yang penuh derita dan guncangan. Abu Thalib dan Khadijah wafat Kaum musyrikin Quraisy mengirim utusan kepada Abu Thalib. telah berbicara dengan Rasulullah saw. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Musa a. naik ke langit dunia. Abu Thalib. Di langit keempat Nabi Idris. Allah saw. Musibah yang beruntun terhadap diri Rasulullah saw. Kepada Abu Thalib.s.s. Abu Thalib wafat. Sementara Bani Hasyim dan Bani Muthallib -baik yang sudah beriman maupun yang masih musyrik berkumpul untuk membela Rasulullah saw. sampai Allah memenangkannya atau aku hancur karenanya. Di Baitul Maqdis Rasulullah saw. diperjalankan oleh Allah swt. setelah berdiskusi dengan Nabi Musa. kecuali Abu Lahab. ditemani Jibril. shalat dan menjadi imam dengan makmum para nabi. aku tidak akan meninggalkan (dakwah) ini. mereka siap mengangkatnya menjadi raja. bahwa Allah telah mengutus rayap menghancurkan spanduk kesepakatan tersebut dan hanya menyisakan kalimat Bismika Allahumma (dengan nama-Mu. Mereka sepakat untuk tidak melakukan jual-beli dan tidak memasuki rumah-rumah Bani Hasyim dan Bani Muthallib sebelum Rasulullah saw. Mereka kembali berbaur bebas dengan masyarakat. Demi Allah. Khadijah wafat di tahun yang sama dengan wafatnya Abu Thalib. Zam ah bin Al-Aswad. Nabi saw. Ahad . bukan hanya kehilangan paman yang membelanya. Sebelumnya Rasulullah saw. Muth im bin Adi mendapati kondisi spanduk kesepakatan itu seperti yang diberitakan Rasulullah saw. Mereka memerintahkan Bilal menyebut nama tuhan-tuhan mereka. Isra dan Mi raj Di tengah himpitan musuh dan kehilangan pembela. Peristiwa ini terjadi di tahun ke-10 kenabian. dari Mekkah ke Baitul Maqdis dengan mengendarai Buraq. Di langit ketiga bertemu Nabi Yusuf a. jika Nabi terkena gangguan jin. diserahkan kepada mereka untuk dibunuh. Mendengar jawaban itu. Atas boikot tersebut. Zuher bin Umayyah. tiga tahun terakhir itu penindasan kaum Quraisy terhadap kaum muslimin dan upaya pembunuhan terhadap Rasulullah saw. membawa penawaran: jika keponakannya menginginkan kerajaan. jika mereka meletakkan matahai di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku. Teruskanlah urusanmu. asal Nabi berhenti mendakwahkan Islam. Abu Thalib berkata. Rasulullah saw. Rasulullah saw. Saat memasuki Ka bah.s. Sebelumnya perintah itu adalah 50 kali dalam sehari semalam. Amul Huzni terjadi selama 3 tahun sebelum perintah hijrah ke Madinah. Abul Kakhtari bin Hisyam. mereka siap mengumpulkan harta sehingga tidak ada yang terkaya kecuali Nabi.s. Ia mengucap. 7. Maka keluarlah Bani Hasyim dan Bani Muthallib dari Syi ib. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Adam a. menolak tawaran itu. Kesepakatan ini ditulis di sebuah spanduk dan di simpan di dalam Ka bah.Kaum musyrikin juga menyeret Bilal bin Rabah ke tengah padang pasir di tengah hari. Mereka melempari tubuh telanjang Bilal dengan batu-batu yang terpanggang panas matahari..s. Bani Hasyim diboikot. mereka siap mencarikan obat untuk menyembuhkanya. Di langit kelima bertemua Nabi Harun. telah mengabarkan kepada pamannya. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya a. Di langit ketujuh bertemu Nabi Ibrahim a. ini disebut Amul Huzni (Tahun Kesedihan). Ahad. tapi juga kehilangan isteri yang menjadi teman seperjuangan. lalu diangkat ke Baitul Ma mur. dan Muth im bin Adi bersepakat untuk membatalkan isi penjanjian musyrikin Quraisy. SEJARAH DAKWAH ISLAM PERIODE MEKKAH Page 3 . Tapi.

bersabda. tidak akan berzina. menerima mereka didampingi oleh Abbas. Ketahuilah. pertama. rombongan itu menjumpai Rasulullah saw. memberinya gelar As-Shiddiq. mampu memberi bukti dengan menerangkan secara terperinci tentang Baitul Maqdis dan kafilah Quraisy yang tengah kembali dari Syam. meski Rasulullah saw. serta mendahulukan kepentingan dakwah atas kepentingan diri sendiri. orang-orang Yahudi tidak bisa menutupi sikap permusuhan mereka. paman beliau. Isi bai at mereka adalah seperti bai at kaum wanita. Kemudian Rasulullah saw. pada bai atul-harbi (bai at perang) untuk mendengar dan setia dalam keadaan susah dan senang. berdakwah dengan mendatangi kabilah-kabilah yang tengah melaksanakan haji di Baitullah. orang-orang Yahudi ini menjanjikan bahwa akan datang seorang nabi yang akan memimpin mereka memerangi Suku Aus dan Khazraj sebagaimana memerangi kaum Ad dan Tsamud. 9. ketiga. Hingga suatu ketika di musim haji Rasulullah saw. Lalu Rasulullah saw. Orang-orang Khazraj saling berkata kepada satu sama lain. tidak mencuri. tidak mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah. Ubadah bin Shamit r. Setelah itu. Mereka juga shalat bersama Rasulullah saw. Setelah lewat sepertiga malam di malam waktu yang dijanjikan. Hanya Abu Bakar orang yang tidak ragu dengan cerita Rasulullah saw. jangan sampai mereka mendahului kalian. menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi raj ini kepada kaum muslimin dan penduduk Mekkah. keempat. Abbas menyelidiki ketulusan orangorang Yatsrib untuk membela Rasulullah saw. Isi bai at wanita adalah. Mereka membuat janji bertemu dengan Rasulullah saw.Kota Yatsrib berpenduduk asli Suku Aus dan Suku Khazraj. Mereka bertemu di Aqabah. dan agama Islam. Di sana mereka membai at (bersumpah setia) kepada Rasulullah saw. dan bagi kalian surga. Di samping mereka. Tak heran jika Rasulullah saw. serta kami tidak akan takut kepada celaan orang lain dalam menegakkan agama Allah. meminta mereka menyiapkan 12 orang naqib. Keyakinan akan datangnya nabi tersebut begitu melekat di penduduk Yatsrib. dalam keadaan bahagia dan sengsara. Ia berkata. mengatakan yang benar di manapun kami berada. tidak akan menentang urusan dari ahlinya. Beliau menawarkan Islam kepada mereka. demi Allah. Kami telah berbai at kepada Rasulullah saw. berjumpa dengan rombongan dari Suku Khazraj. membacakan Al-Qur an dan mengajarkan Islam kepada mereka di Yatsrib. tidak akan membunuh anak-anak mereka sendiri. kabar tentang peristiwa bai at itu sampai ke telinga kalanga Quraisy. Maka. pada pertengahan hari tasyrik di Aqabah. Orang-orang Quraisy berusaha mengejar rombongan itu. tidak akan berbuat dusta yang mereka adaadakan antara tangan dan kaki mereka. Masuk Islamnya Penduduk Yatsrib dakwatuna. Bahkan. tersebut. Mereka kembali ke Yatsrib dan mengajak kaumnya masuk Islam sehingga tidak ada satu pun rumah-rumah Suku Khazraj dan Aus yang penghuninya tidak membicarakan tentang Rasulullah saw. satu per satu orang-orang Yatsrib yang hadir berdiri dan membai at Rasulullah saw. kedua. dan tidak berdurhakai Rasulullah dalam urusan yang baik.a. Meski bermuamalah dengan penduduk Suku Aus dan Khazraj. adalah salah seorang yang hadir dalam peristiwa itu. Pada Bai at Aqabah kedua ini. Aku membai at kalian untuk membelaku -jika aku dantang kepada kalian-seperti kalian membela anak dan istri kalian. menambahkan satu isi yang tidak ada di Bai at Aqabah pertama.com . Rasulullah saw. Spontan orang-orang Suku Khazraj itu menerima ajakan Rasulullah saw. Pada musim haji berikutnya Mus ab bin Umair membawa rombongan muslimin Yatsrib yang terdiri atas 73 pria dan 2 wanita menuju Mekkah. Rasulullah saw.Rasulullah saw. Mereka masuk Islam. Setelah orang-orang Yatsrib meninggalkan Mekkah. 12 orang penduduk Yatsrib yang telah beriman pergi ke Mekkah untuk melaksanakan haji dan menemui Rasulullah saw. mengutus Mus ab bin Umair untuk mewakili Rasulullah saw. orang-orang Yahudi juga menentap di sana. Kaum musyrikin mendustakan. Rasulullah saw. yaitu syarat ikut berperang. ini adalah Nabi yang pernah dijanjikan oleh orang-orang Yahudi kepada kalian. namun tidak berhasil menemukan. Bai at Aqabah Setahun setelah perjumpaan pertama itu. SEJARAH DAKWAH ISLAM PERIODE MEKKAH Page 4 . secara diam-diam. Setelah itu Rasulullah saw. Kaum muslimin Yatsrib diminta berjanji untuk ikut berperang di sisi Rasulullah saw. 8.

niscaya mereka akan melihat kami. mengumumkan hadiah bagi siapa saja yang berhasil mendatangkan kembali Rasulullah saw. Engkau jangan tidur malam ini di atas tempat tidur yang biasa engkau gunakan. Ketika suaminya tiba. pesuruh Abu Bakar. Ummu Ma bad menceritakan peristiwa itu. membangun Masjid Kuba. sampai ikut hijrah ke Yatsrib akan membuat fatal urusan dagang mereka. Rasulullah saw. Tiba Di Madinah Sejak mendengar kabar Rasulullah saw. para pencari jejak kaum Musyrikin Quraisy sampai juga ke mulut Gua Tsur. Orang-orang menyambut Rasulullah saw. dibawa Abdullah bin Uraiqit menyusuri pesisir Laut Merah. untuk mengabarkan rencana jahat itu. 11. Di sini Rasulullah saw. Di sana mereka bersembunyi selama 3 hari. Rute yang ditempuh Rasulullah saw. Jika salah seorang di antara mereka melihat ke bawah. telah keluar dari Kota Mekkah. Suraqah memohon agar Rasulullah saw. Dua kaki depan kuda Suraqah terbenam ditelan bumi. Namun Rasulullah saw. memerintahkan Ali bin Abu Thalib tidur di tempat tidurnya dengan berselimut. meninggalkan SEJARAH DAKWAH ISLAM PERIODE MEKKAH Page 5 . Hingga kaum muslimin di Mekkah hanya tersisa Rasulullah saw. Kaum Quraisy tahu betul bahwa kaum muslimin hijrah ke tepat yang strategis. mengabulkan bahkan menjanjikan gelang Kaisar Persia. Dengan demikian. berdoa. Lalu Rasulullah saw. melawati kemah milik Ummu Ma bad. Rencana jahat itu disampaikan Ibis dalam bentuk seorang tokoh dari Nejed. Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula. padahal Allah yang ketiga. Rasulullah saw. Rasulullah saw. mereka khawatir jika Rasulullah saw.s. Namun. Rasulullah saw. datang membawa unta dan menjadi petunjuk jalan hijrah Rasulullah saw. darah Rasulullah saw. Sebelum pergi melanjutkan perjalanan. bersama Abu Bakar dan Ali bin Abu Thalib serta beberapa orang lagi yang ditahan paksa musyrikin Quraisy. Hijrah Ke Madinah Rasulullah saw. Seekor laba-laba menutupi mulut gua dengan anyaman jaring-jaringnya. yang kemudian menginap di perkampungan Bani Amr bin Auf selama 14 hari. mengambil segenggam tanah lalu melemparkan ke atas kepala mereka sambil membaca ayat ke-9 surat Yasin. Yatsrib adalah lintasan kafilah dagang kaum Quraisy menuju Syam. jika engkau memakai gelang-gelang Kisra? Janji ini terpenuhi di masa Kekhalifahan Umar bin Khaththab. meminta izin kepada Ummu Ma bad untuk memerah seekor kambing kurus miliknya. dan Kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Rasulullah saw. dialah orang yang sedang dicari-cari oleh orang Quraisy. Ia menemukan jejak Rasulullah saw. ditugaskan mengembalakan kambing untuk menghapus jejak Rasulullah saw. Di hari Jum at Rasulullah saw. mendoakan kudanya keluar dari himpitan bumi dan ia berjanji akan menghalau para pemburu hadiah dari Nabi dan Abu Bakar. Suaminya berkata. memerah lagi satu bejana penuh untuk Ummu Ma bad. Rasulullah saw. Bagaimana engkau mengira kita dua orang. wahai Suraqah. sehingga secara aklamasi disetujui oleh orang-orang yang hadir. Maka bergegaslah mereka hijrah diamdiam secara sendiri-sendiri atau berombongan. Kata Jibril. berkata kepada Abu Bakar. Tidak ada air. Dalam perjalanan itu Rasulullah saw. Para pemuda utusan seluruh kabilah memata-matai rumah Rasulullah saw. kata Abu Bakar. Hingga orang yang ditunggu itu tiba pada hari Senin tanggal 12 Rabi ul Awwal di tahun ke-13 kenabian. menuju Yatsrib bukan rute biasa. menjadi noda seluruh kabilah yang ada di Mekkah dan Bani Abdi Manaf tidak dapat menuntut balas. aku berpendapat. setiap hari kaum muslimin Yatsrib keluar rumah menunggu-nunggu kedatangan beliau. Namun ketika mencoba mendekat. Abu Fuhairah. dan Abu Bakar. Allah swt. Rasulullah saw. Karena itu. mengutus Jibril a. memerah susu kambing itu. memberi izin kaum muslimin untuk hijrah ke Yatsrib.10. Satu bejana penuh mereka minum. Demi Allah. Mereka sepakat masing-masing kabilah akan mengirim seorang pemuda dengan pedang terhunus untuk membunuh Rasulullah saw. Seekor burung merpati bertelur di depan gua. Di hari ketiga Abdullah bin Uraiqit yang bukan muslim. Bagaimana pendapatmu. Sementara kaum Quraisy yang merasa kecolongan. Tahun itu adalah musim kering dan tandus. menuju Yatsrib. Rasulullah saw. dan Abu Bakar bergegas menuju Gua Tsur. Maka mereka berkumpul di Darun Nadwah. Seorang Yahudi berteriak-teriak di atas bangunan tertinggi Yatsrib menginformasikan kedatangan Rasulullah saw. Suraqah berharap mendapat hadiah itu. secara bersama-sama.

maka agama Rasulullah hampir menyamai agama mereka. menyamai kiblat mereka. Rasulullah saw. Mereka dipersaudarakan untuk saling tolong menolong dan saling memberi warisan setelah mereka meninggal kelak. Orang-orang berebut memegang tali kekang unta beliau dan menawarkan singgah ke rumah-rumah mereka. Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. mengubah nama kota dari Yatsrib menjadi Madinah. beban sosial dari peristiwa hijrahnya kaum Muhajirin dari Mekkah yang tanpa membawa harta sedikitpun. Itulah Masjid Nabawi. seluruh kaum muslimin membalikan arah kiblat 180 derajat. maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. mengubah arah kiblat ke Mekkah. dan membuat perjanjian dengan kelompok-kelompok Yahudi dan kabilah lainnya. Sampai ketentuan saling mewarisi ini dihentikan oleh Allah swt. berkata. kecuali putri Rasulullah yang bernama Zaenab. Atas perintah Allah swt. juga mempersaudarakan antara kaum muslimin asal Mekkah -disebut Muhajirin-dengan kaum muslimin asal Madinah -disebut Anshar . tinggal sebagai tamu di rumah Abu Ayyub Al-Anshari. Mempersaudarakan Mujahirin dan Anshar Selain membangun masjid. ini. Rasulullah saw. membebaskan tanah itu dengan harga yang layak dan membangun masjid. Sungguh kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit. dengan turunnya ayat 75 surat Al-Anfal. Rasulullah saw. selain memberi warisan kepada kaum kerabat mereka sendiri. ini. Rasulullah saw. Selama pembangunan masjid dan rumah. Unta Rasulullah saw. Karena itu. 13. Perubahan Arah Kiblat Selama 16 bulan Rasulullah saw. Orang-orang Yahudi mengklaim bahwa Rasulullah saw. Biarkan saja unta ini karena ia berjalan menurut perintah. melaksanakan shalat menghadap ke Baitul Maqdis. Jumlah mereka seluruhnya 90 orang pria. berhenti di tanah milik dua orang anak yatim yang diasuh As ad bin Zurarah. kembali meneruskan perjalanan. yang tertinggal di Mekkah. Dengan persaudaraan ini. Rasulullah saw. terselesaikan. Setelah beberapa hari Rasulullah saw. Atas harapan Rasulullah saw. menginginkan agar Allah swt.Kuba dan shalat Jum at di Bani Salim bin Auf. menurunkan ayat 144 surat Al-Baqarah. Palestina. Peristiwa besar ini menjadi ujian bagi kaum muslimdan juga kaum kafir. mengutus Zaid bin Haritsah dan Abu Rafi menjemput keluarga Rasulullah saw. Rasulullah saw. 12. SEJARAH DAKWAH ISLAM PERIODE MEKKAH Page 6 . dari Baitul Maqdis menuju Baitullah di Mekkah. Mereka berkata bahwa arah kiblatnya sama dengan mereka. Allah swt.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->