RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 6 Minggu

1.

Aspek
1. Persepsi Estetik (Pengetahuan dan Kefahaman Bahasa Muzik)
1.1 IRAMA 1.1.1 Detik •

Item

Hasil Pembelajaran
ARAS 1 (a) Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang empat frasa lagu dalam pelbagai meter.

Catatan
Mengesan detik berkala pada lagu. Memainkan detik berkala dengan perkusi badan atau alat perkusi. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik-teknik yang ditetapkan

Detik berkala

2.

2. Pengalaman Muzikal

2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian • Aplikasi teknik - Postur ; Sebutan; Pernafasan ; Penghasilan ton ; Ekspresi

ARAS 1 (a) Mengamalkan 3 teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi. teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi..

3.

3. Ekspresi Kreatif

3.1 PENEROKAAN • Pengalaman menemui – Meneroka pelbagai bunyi ; Perkusi badan ; Bahan Improvisasi

ARAS 1 (a) Menghasilkan satu gubahan kreatif yang muzikal daripada pelbagai kesan bunyi yang ditetapkan.

Menghasilkan pelbagai bunyi daripada sumber bunyi seperti suara, alat muzik sebenar, alat improvisasi dan perkusi badan. Memainkan alat muzik dengan

1

1. Waltz.Postur .1. Ekspresi Kreatif 3. Pengalaman Muzikal 2. Inang . Persepsi Estetik (Pengetahuan dan Kefahaman Bahasa Muzik) 1. Membuat latihan-latihan nyanyian dengan tumpuan kepada teknik-teknik yang ditetapkan 6. Memainkan detik berkala dengan perkusi badan atau alat perkusi.1 PENEROKAAN • Pengalaman menemui – Meneroka pelbagai ARAS 2 Menghasilkan satu gubahan kreatif yang Menghasilkan pelbagai bunyi daripada sumber bunyi 2 .cara yang tidak konvensional.1 NYANYIAN • Memberi respon . Memberi deskripsi dengan jelas unsur-unsur muzik dan ciri-ciri teknik persembahan dalam berbagai jenis muzik 5.Warna ton -Tekstur -Tempo -Mud -Bentuk -Rentak ARAS 1 (a) Mencirikan elemen-elemen muzik dalam lagu yang diperdengar dengan betul. lakaran grafik. 4. Joget. Mengamalkan semua 7. 4. Sebutan. Sumazau. Penghasilan ton . 2. Ekspresi ARAS 2 Mengamalkan 4 teknik nyanyian dengan baik semasa menyanyi. Pernafasan .1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1 IRAMA 1. Penghargaan Estetik 4.Masri. bertulis. 3. Mengesan detik berkala pada lagu.1 Teknik dalam nyanyian • Aplikasi teknik . Contoh lagu berentak Mac.1 Detik • Detik berkala ARAS 2 Memainkan detik secara konsisten untuk sepanjang lapan frasa lagu dalam pelbagai meter.Zapin. Memberi respon secara gerakan. 1.

2 Meter -2. 4 4 4 8 Memainkan detik berdasarkan meter 2 dan 6.2 PENGALAMAN MUZIK 2.1 IRAMA 1. 6. Joget. Contoh lagu berentak Mac.. Perkusi badan . Pengalaman Muzikal 2. 3. Bahan Improvisasi muzikal daripada pelbagai kesan bunyi rekaan sendiri. 2.1 NYANYIAN • Memberi respon . Persepsi Estetik (Pengetahuan dan Kefahaman Bahasa Muzik) 1.2. Memainkan alat muzik dengan cara yang tidak konvensional. tempo 3 . alat improvisasi dan perkusi badan. 3. 8. seperti suara.Warna ton -Tekstur -Tempo -Mud -Bentuk -Rentak ARAS 2 Menghuraikan lagu dengan betul mengikut ciri-ciri elemen muzik yang diperdengar. Memberi respon secara gerakan. Inang . 4.bunyi . lakaran grafik.3 6 10. Waltz. Sumazau. Memberi deskripsi dengan jelas unsur-unsur muzik dan ciri-ciri teknik persembahan dalam berbagai jenis muzik 9. alat muzik sebenar. 1.Zapin.1. 6 4 4 4 8 ARAS 1 (a) Menyatakan meter lagu-lagu yang diperdengar dengan jelas Mendengar dan menyanyikan lagu bermeter 2. bertulis. 4 8 Menyanyikan pelbagai jenis lagu dalam meter 2. Penghargaan Estetik 4. 4. 4. 4.1 Menyanyi ARAS 1 (a) Menyanyikan pelbagai lagu dengan baik dari segi pic.Masri.

dan dinamik secara berpandu. Waltz. Memainkan alat muzik dengan cara yang tidak konvensional. Memberi deskripsi dengan jelas unsur-unsur muzik dan ciri-ciri teknik persembahan dalam berbagai jenis muzik 12. 3.Masri. Joget.1 NYANYIAN • Memberi respon . Inang . Contoh lagu berentak Mac. bertulis. 1.1. Sumazau. 11.Warna ton -Tekstur -Tempo -Mud -Bentuk -Rentak ARAS 3 Menyatakan alasan yang sesuai untuk memberi nilai lagu yang diberi. • Kemahiran menyanyi 4 44 8 secara solo dan berkumpulan dengan tumpuan kepada tempo.Zapin. Memberi respon secara gerakan. dinamik dan mud Menghasilkan pelbagai bunyi daripada sumber bunyi seperti suara. alat improvisasi dan perkusi badan. Penghargaan Estetik 4. Persepsi Estetik (Pengetahuan dan 1.pic.1 IRAMA 1.2 Meter ARAS 2 Membanding beza meter 2. Ekspresi Kreatif 3. lakaran grafik. alat muzik sebenar. 3.1 PENEROKAAN • Pengalaman menemui – Meneroka pelbagai bunyi . Perkusi badan . Bahan Improvisasi ARAS 3 Menghasilkan dua gubahan kreatif yang muzikal daripada pelbagai kesan bunyi rekaan sendiri. Mendengar dan menyanyikan lagu 4 . • 4.

1 Menyanyi • Kemahiran menyanyi ARAS 2 Menyanyi pelbagai lagu dengan baik dari segi pic. Pengalaman Muzikal 2. 4 4 4 bermeter 2. 3. dinamik dan mud secara berpandu. fa.pic. re. 4.2 PENGALAMAN MUZIK 2. do . 3. do Media aktiviti: . mi. 4 8 Menyanyikan pelbagai jenis lagu dalam meter 2.Kefahaman Bahasa Muzik) -2. 4. 4. ARAS 1 (a) Mengubahsuai satu frasa melodi mudah yang diperdengar dengan baik menggunakan suara atau alat muzik bermelodi dengan bimbingan guru 15. dinamik dan mud Urutan gaya Kodaly dalam nyanyian solfa: . 14. 6 4 4 4 8 4. ARAS 3 Mengubahsuai dua frasa atau lebih melodi mudah yang diperdengar dengan baik menggunakan suara atau alat muzik bermelodi. so.3 6 4 44 8 secara solo dan berkumpulan dengan tumpuan kepada tempo. so.suara .la.la.2. 3. rekoder . 6. 2. Ekspresi Kreatif 3. mi. Penghargaan Estetik 5 . alat muzik 13.dan 6 8 dengan jelas. 4 4 4 8 Memainkan detik berdasarkan meter 2 dan 6. re.2 IMPROVISASI • Pengalaman kreatif – Mengimprovisasi melodi ARAS 2 Mengubahsuai satu frasa melodi mudah yang diperdengar dengan baik menggunakan suara atau alat muzik bermelodi.. 4. tempo.

6 . Ekspresi Kreatif 4. Pengalaman Muzikal 3. 1. Persepsi Estetik (Pengetahuan dan Kefahaman Bahasa Muzik) 2. 23. Penghargaan Estetik 1. 22. Persepsi Estetik (Pengetahuan dan Kefahaman Bahasa Muzik) 2. 19. 24. Persepsi Estetik (Pengetahuan dan Kefahaman Bahasa Muzik) 2. 18. 28. Pengalaman Muzikal 3. 1. Penghargaan Estetik 1. 27. Ekspresi Kreatif 4. 17. 26. Ekspresi Kreatif 4. Penghargaan Estetik • 20. Pengalaman Muzikal 3. Persepsi Estetik (Pengetahuan dan Kefahaman Bahasa Muzik) 25.16. 21.

30. 32. 31. Pengalaman Muzikal 3. Persepsi Estetik (Pengetahuan dan Kefahaman Bahasa Muzik) 2. 7 . Penghargaan Estetik 33. 2. Ekspresi Kreatif 4. Penghargaan Estetik 1. Ekspresi Kreatif 4. 38. 36.29. 37. 34. Penghargaan Estetik 1. Pengalaman Muzikal 3. Ekspresi Kreatif 4. 35. Pengalaman Muzikal 3. 39. Persepsi Estetik (Pengetahuan dan Kefahaman Bahasa Muzik) 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful