ART TERAPI DALAM PROSES KAUNSELING

DRKBJ 012-4075036

OBJEKTIF anda akan dapat BENGKEL Semoga di akhir nanti Memahami kepentingan permainan dalam hidup kanak-kanak Penggunaan beberapa kaedah kreatif dalam seni dan penggunaannya dalam meneroka jiwa klien Mengetahui percambahan kreatif dalam seni dan kepentingannya sebagai kaedah intervensi dalam proses kaunseling. memahami penggunaan kreativiti dalam seni dan penggunaannya sebagai suatu kaedah rawatan dalam proses kaunseling. DRKBJ 012-4075036 .

Apakah dia permainan dalam dunia kanak-kanak  Permainan wujud dalam berbagai rupa dan bentuk Permainan sentiasa berubah Ia wujud berbeza-beza dalam suasana yang berlainan DRKBJ 012-4075036 .

SITUASI   Adakalanya kanak-kanak bermain sendirian Bermain dengan kanak-kanak lain Bermain dengan objek Bermain dengan imaginasi DRKBJ 012-4075036 .

BERMAIN ADALAH SUKARELA Apabila kanak-kanak bermain mereka selalunya menunjukkan komitmen/kesungguhan dan fokus yang sepenuhnya terhadap aktiviti mereka itu. DRKBJ 012-4075036 .

BERMAIN SANGAT BERMAKNA Imaginasi bermain kanak-kanak adalah berdasarkan kepada pengalaman yang telah mereka lalui. Sebaliknya. permainan adalah sangat bermakna sebagai memberi pengalaman kepada kanak-kanak DRKBJ 012-4075036 .

Mereka berkorban sepenuh jiwa raga dan masa mereka untuk bermain.PERMAINAN ADALAH SIMBOLIK   Semasa bermain kanak-kanak secara aktif memaparkan dunia sebenar imaginasi mereka. Mereka menggunakan sedikit sahaja masa dan tenaga untuk merancang dan berunding mengenai apa dan bagaimana hendak bermain. Bermain adalah simbolik kerana ia DRKBJ 012-4075036 memaparkan pengalaman hidup kanak-kanak .

Tingkah laku penerokaan kanak-kanak adalah tinggi dan manipulasi terhadap objek konkrit membantu perubahan diantara penerokaan dan permainan DRKBJ 012-4075036 .PENEROKAAN DAN PERMAINAN  Penerokaan wujud semasa bermain yang melahirkan pengalaman baru Melalui permainan kita boleh melihat apa yang kanak-kanak boleh lakukan dengan pengalaman baru yang mereka ada.

Situasi sosio-dramatik bermain kanak-kanak adalah sangat tinggi di mana kanak-kanak menggunakan seluruh imagisi dan komunikasi terhadap imagisi yang sedang dilalui ketika itu secara tidak terbatas. DRKBJ 012-4075036 .KEPELBAGAIAN DIMENSI DALAM PERMAINAN   Format bermaian termasuk secara sendiri dengan objek atau secara berkawan dengan kanak-kanak lain. Imaginasi tanpa batasan Kanak-kanak bergerak secara bebas dan selesa semasa di dalam atau diluar permainan.

menggunakan elemen seni dan kuasa kreativiti dalam membantu matlamat DRKBJ 012-4075036 klien.ART TERAPI DAN PERMAINAN   Art terapi adalah suatu permainan yang digunakan oleh terapis dan kaunselor Art terapi sebagai: suatu perkhidmatan kesihatan berdasarkan penyelidikan teori psikologi . .

DRKBJ 012-4075036 . kekeluargaan. kekecewaan.ART TERAPI DAN PERMAINAN  memperakui bahawa idea dalam proses kesenian mampu melahirkan alam teraputik kombinasi art terapi dan permainan boleh mempertimbangkan unsur-unsur pemikiran. tingkahlaku dan semangat dalam suasana proses kaunseling. kehilangan. perubahan hidup. boleh digunakan sebagai media untuk meneroka isu-isu perhubungan. perasaan. penderaan dan pembangunan insan.

KEPENTINGAN ART TERAPI    Diagnosis Menyelesai konflik emosi Meningkatkan kesedaran dan semangat kendiri Membina kemahiran sosial Mengubah tingkahlaku Membina strategi penyelesaian masalah Meningkatkan kemahiran penguasaan hidup DRKBJ 012-4075036 .

DRKBJ 012-4075036 . Kemungkinan tinggi boleh membantu kanak-kanak kecil dan orang kurang upaya Memberi kesempatan untuk mendedahkan pengalaman kepada klien dengan cara terkawal.MENGAPA GUNA ART TERAPI  Tidak menggunakan bahasa atau kemahiran lisan.

MENGAPA ART TERAPI   Boleh memfokus kepada aktiviti tertentu tanpa gangguan pemikiran/emosi terhadap orang/objek lain.gerammm Seni menyeronokan DRKBJ 012-4075036 . Boleh menggalakkan pemikiran dan risiko kreatif tanpa sempadan Mengakui bahawa kreativiti seni sememangnya mempunyai kuasa perawatan Boleh mewujudkan suasana tidak terganggu dan selamat untuk melepaskan emosi.

atau dicadangkan 012-4075036 .APA YANG KITA BOLEH DAPAT DARIPADA ART TERAPI   Art terapi boleh dikendalikan sebagai proses dalam kumpulan ataupun secara individu Klien tidak perlu ada kemahiran seni atau kepakaran kreatif Penekanan utama adalah kepada proses kemajuan dan integrasi menguasai alam Artwork boleh dilakukan secara spontan DRKBJ oleh kaunselor.

Bekerjalah kamu seolah-olah akan hidup selamanya dan beramal ibadatlah kamu seolah-olah akan mati esok. DRKBJ 012-4075036 .

DRKBJ 012-4075036 .