P. 1
PEMBELAJARAN KOPERATIF sce3104

PEMBELAJARAN KOPERATIF sce3104

|Views: 229|Likes:
Published by Ngu Aaron

More info:

Published by: Ngu Aaron on Feb 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2013

pdf

text

original

PEMBELAJARAN KOPERATIF

DEFINISI PEMBELAJARAN KOPERATIF
Pembelajaran koperatif didefinisikan sebagai mana-mana situasi belajar dalam bilik darjah, di mana pelajar daripada pelbagai aras pencapaian bekerja bersamasama dalam kumpulan yang berstruktur untuk mancapai matlamat yang dikongsi bersama. Pembelajaran koperatif ialah pengajaran yang menggunakan kumpulan kecil di mana pelajar bekerja bersama-sama untuk memaksimumkan pembelajaran masing-masing dan pembelajaran sesama mereka. Pembelajaran koperatif memerlukan pelajar bekerja bersama-sama mencapai matlamat yang tidak boleh dicapai secara individu.

Dalam 10 tahun kebelakangan ini, PK merupakan pendekatan utama dalam pengajaran di bilik darjah. Kajian yang luas dan menyeluruh menunjukkan pelajar dalam kumpulan koperatif mencapai skor tinggi dalam ujian, mempunyai estim kendiri yang tinggi, berkemahiran sosial yang positif, kurang berpandangan µstereotype¶ terhadap bangsa dan etnik lain, dan lebih memahami isi kandungan serta kemahiran yang mereka pelajari.( Johnson, Johnson & Holubec, 1993; Slavin, 1991;`Stahl & VanSickel, 1992 )

Kerja Berkumpulan & Pembelajaran Koperatif
Bekerja dalam kumpulan tidak semestinya belajar secara koperatif. Pembelajaran koperatif menekankan kepentingan mencapai kejayaan bagi setiap ahli kumpulan dalam pembelajaran akademik. Kumpulan pembelajaran koperatif mempunyai beberapa elemen yang mesti dipenuhi sebelum boleh dipanggil kumpulan koperatif.

. walaupun selepas kerja berkumpulan itu selesai.Elemen Dalam Pembelajaran Koperatif Objektif jelas dan spesifik. Mereka faham dan setuju setiap ahli mestilah dapat menguasai maklumat atau kemahiran yang telah ditentukan oleh guru. Kenyataan tentang hasil pembelajaran mestilah jelas supaya pelajar boleh buat sendiri. Pelajar anggap objektif sebagai objektif mereka sendiri.

dan jantina. Kumpulan heterogenous. cara mana menunjukkan penguasaannya terhadap isi pelajaran atau kemahiran. bangsa.dari segi kebolehan akademik. Sebelum memulakan kerja.Elemen Dalam Pembelajaran Koperatif Arahan jelas. Pelajar tidak dibenarkan memilih berasaskan persahabatan dll. guru hendaklah memberi arahan yang jelas dan tepat tentang apakah pelajar perlu buat. Guru menentukan ahli kumpulan yang bercampur-campur. etnik. . dengan apa pelajar membuatnya.

Pelajar disusun supaya dapat memandang muka rakan kumpulan dan boleh berbincang menggunakan µsuara 12 inci¶. . Saling kebergantungan positif. Pembelajaran distruktur supaya pelajar percaya mereka memerlukan antara satu sama lain. Interaksi bersemuka.Elemen Dalam Pembelajaran Koperatif Peluang sama untuk berjaya. Setiap pelajar mendapat peluang yang sama banyak untuk belajar dalam mana-mana kumpulan lain.kejayaan atau kegagalan dialami bersama.

boleh memberi dan menerima kritikan membina. Guru hendaklah menstukturkan tugasan supaya pelajar diberi akses kepada maklumat tersebut ( yang selaras dengan kenyataan objektif pembelajaran ). bertolak ansur dlln. Pelajar belajar menggunakan kemahiran sosial seperti kebolehan memimpin.Elemen Dalam Pembelajaran Koperatif Tingkah laku & sikap sosial yang positif. memberi galakan. boleh mengurus konflik. Akses kepada maklumat penting. . dirinya boleh dipercayai.

. setiap pelajar mestilah diberi peluang untuk melengkapkan beberapa pemprosesan maklumat dalaman yang selaras dengan objektif seperti memahami. Tanpa masa yang memadai. menterjemah. Cukup masa diberi untuk belajar. mengkategori dan menilai kesesuaian maklumat yang dibaca. manfaat PK hanya minimum. memberi makna. Setiap pelajar hendaklah diberi masa yang cukup untuk mempelajari maklumat atau kemahiran yang diharapkan.Elemen Dalam Pembelajaran Koperatif Peluang melengkapkan tugas memproses maklumat. mengaitkan. Untuk berjaya.

Elemen Dalam Pembelajaran Koperatif Akauntabiliti individu. . Hanya ahli kumpulan yang memenuhi atau melebihi aras pencapaian akademik yang ditetapkan menerima penghargaan atau ganjaran. Setiap orang diuji secara individu untuk menentukan penguasaan mereka bagi isi pelajaran dan kemahiran yang ditetapkan. Setiap pelajar bertanggungjawab kepada dirinya untuk berjaya dalam pembelajaran akademik. Penghargaan atau ganjaran adalah sesuatu yang dihargai pelajar. Penghargaan dan ganjaran bagi kejayaan kumpulan.

sumber dan prosedur tugasan? (3) Bagaimanakah mereka guna tingkah laku dan sikap positif untuk membolehkan setiap individu berjaya sebagai ahli kumpulan? (4) Apakah yang boleh dibuat supaya kumpulan lebih berjaya pada masa akan datang? .Elemen Dalam Pembelajaran Koperatif Refleksi selepas tugasan kumpulan atau proses kumpulan. ( 2) bagaimanakah mereka membantu satu sama lain memahami kandungan pelajaran. Setelah selesai tugasan kumpulan. pelajar buat refleksi secara sistematik tentang: (1) sebaik manakah matlamat kumpulan tercapai?.

. Beri maklum balas dan penilaian yang berterusan. Pada awal pelajaran. bertindak sebagai fasilitator atau jurulatih yang bergerak dari satu kumpulan ke satu kumpulan sambil memantau proses pembelajaran.Peranan Guru dalam Pembelajaran Reka bentuk tugasan yang bermakna yang memerlukan penglibatan aktif pelajar. Bentuk kumpulan heterogenous yang memerlukan pelajar bekerjasama mencapai matlamat bersama. agihkan tugasan kepada kumpulan. Selepas itu.

sedia & hantar laporan projek/kerja akhir. tulis laporan tentang projek. penyokong dan penyoal. . Pelapor.Peranan Pelajar Dalam Pembelajaran Koperatif Fasilitator . mengingatkan ahli kumpulan tentang peranan masing-masing dan tugas sebagai pemikir.memastikan rakan kumpulan tumpu perhatian kepada tugasan. mulakan perbincangan dlln.buat catatan tentang idea daripada perbincangan. Pencatat .membantu fasilitator. Penyemak. ahli kumpulan bertingkah laku sesuai. buat rumusan untuk pembentangan dlln.

. Sentiasa memberi sokongan.Tingkah Laku Dalam Kumpulan Bercakap dengan suara rendah ± hanya yang terdekat boleh dengar. Tekun dengan kerja/tugas masing-masing. Mengkritik idea bukan mengkritik orangnya. Meminta diberikan sebab-sebab. Mengakaitkan pembelajaran semasa dengan pembelajaran lampau. Menjalankan peranan yang ditugaskan. Meminta bantuan rakan jika memerlukan.

Kaedah Pembelajaran Koperatif STAD ± Bahagian Pencapaian Pelajar Berpasukan. Kumpulan Penyiasatan Jigsaw II .

dan Penghargaan kepada kumpulan .Bahagian Pencapaian Pelajar Berpasukan 1) 2) 3) 4) 5) Mengandungi 5 komponen utama: Pembentangan / kuliah Pasukan Kuiz atau ujian Skor individu.

menentukan kumpulan mana menerimag ganjaran seperti sijil. 4 atau 5 sekumpulan.Bahagian Pencapaian Pelajar Berpasukan Pengajaran bermula dengan kuliah. Kuiz/ujian dijalankan. Sumbangan ahli kepada skor kumpulan dikiraperbezaan skor terkini dengan skor purata dalam ujian terdahulu. pengiktirafan dsb. pelajar dipecahkan kepada kumpulan heterogenous. Skor kumpulan. . Pelajar belajar bahan yafng disampaikan guru sebagai persediaan kepada uijian. Selepas itu. Dua gred/skor diberi ± individu & kumpulan Skor individu untuk individu.

bagaimana menyiasat.Kumpulan Penyiasatan Langkah 1 ± Kenal pasti topik penyiasatan dan bentuk kumpulan koperatif. Apa yang hendak disiasat. Pelajar bincang. Langkah 3 ± Menjalankan penyiasatan. Tujuan penyiasatan dlln. jelaskan dan rumus idea. analisis data. Siapa buat apa. Pelajar cari maklumat. Langkah 2 ± Pelajar rancang bersama dalam kumpulan. buat rumusan. .

Guru dan murid lain menilai pembelajaran kumpulan pembentang dari segi pemikiran aras tinggi. Kumpulan lain penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pelajar rancang apa yang hendak dilapor dan bagaimana melaporkannya.Kumpulan Penyiasatan Langkah 4 ± Buat persediaan untuk hasilkan laporan. . Pelajar beri maklum balas tentang topik laporan dan pengalaman yang mereka lalui. Langkah 6 ± Penilaian. Langkah 5 ± Membentang laporan dalam kelas.

Jigsaw II Bentuk kumpulan koperatif yang heterogenous. . Kejayaan kumpulan bergantung kepada semua ahli membantu satu sama lain mempelajari/menguasai maklumat. Setiap ahli kumpulan diberikan bahagian maklumat yang berlainan tetapi diperlukan untuk membuat tugasan bersama.

Laporan pasukan.Jigsaw II Aktiviti seterusnya ialah: Membaca bahan. Perbincangan dalam kumpulan pakar. Ujian Penghargaan kumpulan. 1) 2) 3) 4) 5) .

Lebih ramai beri bantuan-bukan guru sahaja.setiap ahli kumpulan dapat bercakap.penglibatan serentak. Lebih peluang untuk penglibatan pelajar.Faedah Pembelajaran Koperatif Pencapaian: 1. . Motivasi pencapaian lebih tinggipencapaian untuk kumpulan. 3. 2.rakan tolong rakan lain.

Kebimbangan berkurang. Setiap pelajar ada tanggungjawab. .Faedah Pembelajaran Koperatif Strategi belajar.boleh mencontohi rakan dalam kumpulan. Kejayaan menggalakkan kejayaan lain.tidak terpencil.

Pencapaian tinggi menaikkan rasa harga diri. Hubungan interpersonal lebih baik. 2. . 3.Faedah Pembelajaran Koperatif Estim kendiri: 1. penghargaan rakan sebaya dalam kumpulan. Pujian.

. Perasaan kekitaan. 2. 3. Suasana bekerjasama dalam BD ± seronok belajar.Faedah Pembelajaran Koperatif Menyukai sekolah: 1. Manusia lebih sukakan tempat yang membawa kejayaan dan kegembiraan.

Hubungan antara kumpulan: Lebih peluang berinteraksi antara kumpulan. Mendapat galakan daripada guru kerana bekerjasama. Mempunyai matlamat yang sama. 2. 3. Memberi sumbangan secara kumpulan. .Faedah Pembelajaran Koperatif 1. 4.

memberi contoh ± pemikiran aras tinggi. Berkongsi strategi pemikiran orang lain. Interaksi membolehkan pelajar menyusun semula pemikiran mereka ± meringkas.Faedah Pembelajaran Koperatif Pemikiran aras tinggi: 1. 3. Menerima pandangan yang bertentangan/berlainan-menyusun semula kognitif. menjelaskan. 2. .

.Faedah Pembelajaran Koperatif Latihan bertukar-tukar fikiran mengurangkan rasa bimbang untuk memberi pandangan. Mendengar pandangan orang lainkesedaran tentang ada pandangan lain daripada pandangan sendiri.

Beberapa Teknik Dalam Pembelajaran Koperatif .

Setiap peserta dalam kumpulan dipanggil dengan abjad A. Temu Bual Tiga Langkah Bentuk kumpulan 4 orang yang tidak begitu kenal antara satu sama lain. B . C dan D .1.

Pengalaman mengajar. Perasaan tentang pembelajaran koperatif. Pengalaman dalam penggunaan pembelajaran koperatif.Contoh Soalan Temu Bual Nama orang yang ditemu bual. Pengetahuan sedia ada tentang pembelajaran koperatif. .

Langkah 2 (4 minit): B temu bual A.- Langkah 1 (4 minit): A temu bual B. Langkah 3 (8 minit): Dalam kumpulan 4 orang: A perkenalkan B kepada C dan D. B perkenalkan A kepada C dan D. C temu bual D. dan D perkenalkan C kepada A dan B. . C perkenalkan D kepada A dan B. D temu bual C.

Langkah 2: pelajar bentuk kumpulan 4 orang (setiap orang ambil satu abjad sama ada A. Kepala Bernombor Sama Aktiviti perbincangan dan kerjasama dalam kumpulan untuk menjawab soalan. B. C dan D) .3. Langkah 1: pelajar ikuti kuliah atau membaca bahan yang diberi.

contohnya B. Langkah 6: B menjawab soalan.Langkah 3: Guru kemuka soalan atau soalan boleh disediakan lebih awal. . Langkah 5: Guru panggil satu abjad. Langkah 4: Ahli kumpulan berbincang untuk dapatkan jawapan.

Langkah 2: Ahli kumpulan yang bergerak boleh memilih untuk duduk dalam mana-mana kumpulan yang mereka minati. Dua Tinggal Dua Merayau Untuk beri peluang mendapat idea atau mengetahui apa yang dirancang oleh kumpulan lain. Langkah 1: Setiap kumpulan 4 orang membuat label tentang topik yang mereka bincangkan. Yang merayau boleh bertanya dan beri cadangan. 2 lagi bergerak. .4. 2 orang duduk dalam kumpulan. Ahli kumpulan yang tinggal menjelaskan rancangan kumpulan kepada yang merayau.

Setiap orang dalam kumpulan dapat peluang untuk sekali tinggi dan sekali merayau. Langkah 4: Peranan bertukar. . yang tinggal pula merayau.Langkah 3: Yang merayau kembali ke dalam kumpulan asal dan melaporkan apa kumpulan lain buat.yang merayau menunggu kumpulan.

Murid bekerja dalam kumpulan kecil.A. Soalan 1: Apakah yang membezakan pembelajaran koperatif dengan kerja berkumpulan? Ahli kumpulan menerima gred yang sama. Murid menghasilkan tugasan bersama. Murid saling bergantung antara satu samal lain. D. C. . B.

Guru membentuk kumpulan heterogenous Guru membentuk kumpulan berasaskan objektif pembelajaran. Guru menggalakkan tingkah laku yang memberi tumpuan kepada tugasan. Soalan 2: Kumpulan yang dibentuk guru adalah lebih baik daripada dibentuk oleh murid sendiri. Guru menggalakkan pengajaran di kalangan rakan sebaya. terutama pada peringkat awal. B. kerana kebiasaannya. D. C.A.. .

Soalan 3: Faktor yang TIDAK perlu dipertimbangkan oleh guru semasa membentuk kumpulan pembelajaran koperatif ialah: Sikap kerajinan pelajar Pencapaian pelajar Persahabatan di antara pelajar Bahasa ibunda pelajar . C. B.A. D.

II. I sahaja B. Apakah yang boleh guru lakukan? I.Soalan 4: Pelajar yang kerap tidak hadir mengganggu kerja kumpulan koperatifnya. Beri kerja yang boleh siap dalam satu sesi pelajaran. II. Gunakan tekanan rakan sebaya untuk ubah sikapnya. IV. III. II dan III D. III dan IV . Benarkan dia belajar secara individu. Jadikan dia ahli tambahan kepada mana-mana kumpulan. I dan II C. A.

T (1999). Johnson. D. J (1998). Cooperative learning (2 nd Ed. ). Learning together and alone. R.Rujukan Jacobs. Serdang: Penerbit UPM.E (1995). Pembelajaran kerjasama. .(5 th ed ) Boston: Allyn and Bacon. S. Boston: Allyn and Bacon. R. competitive and individualistic learning. Slavin.W & Johnson.L & Ball. Gan. Cooperative. Buku sumber untuk pendidikan perguruan.M. G.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->