P. 1
PEMBELAJARAN KOPERATIF sce3104

PEMBELAJARAN KOPERATIF sce3104

|Views: 229|Likes:
Published by Ngu Aaron

More info:

Published by: Ngu Aaron on Feb 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/10/2013

pdf

text

original

Sections

 • DEFINISI PEMBELAJARAN
 • KOPERATIF
 • Kerja Berkumpulan &
 • Pembelajaran Koperatif
 • Peranan Guru dalam
 • Pembelajaran
 • Peranan Pelajar Dalam
 • Tingkah Laku Dalam
 • Kumpulan
 • Kaedah Pembelajaran
 • Koperatif
 • 1. Temu Bual Tiga Langkah
 • Contoh Soalan Temu Bual
 • 3. Kepala Bernombor Sama
 • 4. Dua Tinggal Dua Merayau
 • Rujukan

PEMBELAJARAN KOPERATIF

DEFINISI PEMBELAJARAN KOPERATIF
Pembelajaran koperatif didefinisikan sebagai mana-mana situasi belajar dalam bilik darjah, di mana pelajar daripada pelbagai aras pencapaian bekerja bersamasama dalam kumpulan yang berstruktur untuk mancapai matlamat yang dikongsi bersama. Pembelajaran koperatif ialah pengajaran yang menggunakan kumpulan kecil di mana pelajar bekerja bersama-sama untuk memaksimumkan pembelajaran masing-masing dan pembelajaran sesama mereka. Pembelajaran koperatif memerlukan pelajar bekerja bersama-sama mencapai matlamat yang tidak boleh dicapai secara individu.

Dalam 10 tahun kebelakangan ini, PK merupakan pendekatan utama dalam pengajaran di bilik darjah. Kajian yang luas dan menyeluruh menunjukkan pelajar dalam kumpulan koperatif mencapai skor tinggi dalam ujian, mempunyai estim kendiri yang tinggi, berkemahiran sosial yang positif, kurang berpandangan µstereotype¶ terhadap bangsa dan etnik lain, dan lebih memahami isi kandungan serta kemahiran yang mereka pelajari.( Johnson, Johnson & Holubec, 1993; Slavin, 1991;`Stahl & VanSickel, 1992 )

Kerja Berkumpulan & Pembelajaran Koperatif
Bekerja dalam kumpulan tidak semestinya belajar secara koperatif. Pembelajaran koperatif menekankan kepentingan mencapai kejayaan bagi setiap ahli kumpulan dalam pembelajaran akademik. Kumpulan pembelajaran koperatif mempunyai beberapa elemen yang mesti dipenuhi sebelum boleh dipanggil kumpulan koperatif.

Mereka faham dan setuju setiap ahli mestilah dapat menguasai maklumat atau kemahiran yang telah ditentukan oleh guru.Elemen Dalam Pembelajaran Koperatif Objektif jelas dan spesifik. Pelajar anggap objektif sebagai objektif mereka sendiri. walaupun selepas kerja berkumpulan itu selesai. Kenyataan tentang hasil pembelajaran mestilah jelas supaya pelajar boleh buat sendiri. .

dan jantina. bangsa. cara mana menunjukkan penguasaannya terhadap isi pelajaran atau kemahiran. Pelajar tidak dibenarkan memilih berasaskan persahabatan dll. etnik. . dengan apa pelajar membuatnya.Elemen Dalam Pembelajaran Koperatif Arahan jelas. Sebelum memulakan kerja.dari segi kebolehan akademik. Kumpulan heterogenous. Guru menentukan ahli kumpulan yang bercampur-campur. guru hendaklah memberi arahan yang jelas dan tepat tentang apakah pelajar perlu buat.

Setiap pelajar mendapat peluang yang sama banyak untuk belajar dalam mana-mana kumpulan lain. Pelajar disusun supaya dapat memandang muka rakan kumpulan dan boleh berbincang menggunakan µsuara 12 inci¶. Saling kebergantungan positif.Elemen Dalam Pembelajaran Koperatif Peluang sama untuk berjaya.kejayaan atau kegagalan dialami bersama. Interaksi bersemuka. Pembelajaran distruktur supaya pelajar percaya mereka memerlukan antara satu sama lain. .

boleh memberi dan menerima kritikan membina. Pelajar belajar menggunakan kemahiran sosial seperti kebolehan memimpin.Elemen Dalam Pembelajaran Koperatif Tingkah laku & sikap sosial yang positif. . Guru hendaklah menstukturkan tugasan supaya pelajar diberi akses kepada maklumat tersebut ( yang selaras dengan kenyataan objektif pembelajaran ). dirinya boleh dipercayai. Akses kepada maklumat penting. bertolak ansur dlln. memberi galakan. boleh mengurus konflik.

. menterjemah. Setiap pelajar hendaklah diberi masa yang cukup untuk mempelajari maklumat atau kemahiran yang diharapkan. mengkategori dan menilai kesesuaian maklumat yang dibaca. Cukup masa diberi untuk belajar. mengaitkan. memberi makna. Tanpa masa yang memadai.Elemen Dalam Pembelajaran Koperatif Peluang melengkapkan tugas memproses maklumat. manfaat PK hanya minimum. Untuk berjaya. setiap pelajar mestilah diberi peluang untuk melengkapkan beberapa pemprosesan maklumat dalaman yang selaras dengan objektif seperti memahami.

Hanya ahli kumpulan yang memenuhi atau melebihi aras pencapaian akademik yang ditetapkan menerima penghargaan atau ganjaran. Penghargaan atau ganjaran adalah sesuatu yang dihargai pelajar. Setiap orang diuji secara individu untuk menentukan penguasaan mereka bagi isi pelajaran dan kemahiran yang ditetapkan.Elemen Dalam Pembelajaran Koperatif Akauntabiliti individu. Setiap pelajar bertanggungjawab kepada dirinya untuk berjaya dalam pembelajaran akademik. Penghargaan dan ganjaran bagi kejayaan kumpulan. .

sumber dan prosedur tugasan? (3) Bagaimanakah mereka guna tingkah laku dan sikap positif untuk membolehkan setiap individu berjaya sebagai ahli kumpulan? (4) Apakah yang boleh dibuat supaya kumpulan lebih berjaya pada masa akan datang? . ( 2) bagaimanakah mereka membantu satu sama lain memahami kandungan pelajaran. Setelah selesai tugasan kumpulan.Elemen Dalam Pembelajaran Koperatif Refleksi selepas tugasan kumpulan atau proses kumpulan. pelajar buat refleksi secara sistematik tentang: (1) sebaik manakah matlamat kumpulan tercapai?.

agihkan tugasan kepada kumpulan. Pada awal pelajaran.Peranan Guru dalam Pembelajaran Reka bentuk tugasan yang bermakna yang memerlukan penglibatan aktif pelajar. . Bentuk kumpulan heterogenous yang memerlukan pelajar bekerjasama mencapai matlamat bersama. bertindak sebagai fasilitator atau jurulatih yang bergerak dari satu kumpulan ke satu kumpulan sambil memantau proses pembelajaran. Beri maklum balas dan penilaian yang berterusan. Selepas itu.

Pencatat .sedia & hantar laporan projek/kerja akhir. Pelapor. penyokong dan penyoal.Peranan Pelajar Dalam Pembelajaran Koperatif Fasilitator . mengingatkan ahli kumpulan tentang peranan masing-masing dan tugas sebagai pemikir. Penyemak. mulakan perbincangan dlln.buat catatan tentang idea daripada perbincangan.membantu fasilitator. ahli kumpulan bertingkah laku sesuai. tulis laporan tentang projek. . buat rumusan untuk pembentangan dlln.memastikan rakan kumpulan tumpu perhatian kepada tugasan.

Tingkah Laku Dalam Kumpulan Bercakap dengan suara rendah ± hanya yang terdekat boleh dengar. Sentiasa memberi sokongan. Meminta diberikan sebab-sebab. . Mengakaitkan pembelajaran semasa dengan pembelajaran lampau. Menjalankan peranan yang ditugaskan. Tekun dengan kerja/tugas masing-masing. Meminta bantuan rakan jika memerlukan. Mengkritik idea bukan mengkritik orangnya.

Kumpulan Penyiasatan Jigsaw II .Kaedah Pembelajaran Koperatif STAD ± Bahagian Pencapaian Pelajar Berpasukan.

dan Penghargaan kepada kumpulan .Bahagian Pencapaian Pelajar Berpasukan 1) 2) 3) 4) 5) Mengandungi 5 komponen utama: Pembentangan / kuliah Pasukan Kuiz atau ujian Skor individu.

Dua gred/skor diberi ± individu & kumpulan Skor individu untuk individu. Pelajar belajar bahan yafng disampaikan guru sebagai persediaan kepada uijian. . Sumbangan ahli kepada skor kumpulan dikiraperbezaan skor terkini dengan skor purata dalam ujian terdahulu. pengiktirafan dsb. pelajar dipecahkan kepada kumpulan heterogenous.menentukan kumpulan mana menerimag ganjaran seperti sijil.Bahagian Pencapaian Pelajar Berpasukan Pengajaran bermula dengan kuliah. Selepas itu. 4 atau 5 sekumpulan. Skor kumpulan. Kuiz/ujian dijalankan.

bagaimana menyiasat.Kumpulan Penyiasatan Langkah 1 ± Kenal pasti topik penyiasatan dan bentuk kumpulan koperatif. Pelajar cari maklumat. Langkah 2 ± Pelajar rancang bersama dalam kumpulan. Tujuan penyiasatan dlln. analisis data. jelaskan dan rumus idea. Apa yang hendak disiasat. Siapa buat apa. buat rumusan. . Langkah 3 ± Menjalankan penyiasatan. Pelajar bincang.

Langkah 6 ± Penilaian. Guru dan murid lain menilai pembelajaran kumpulan pembentang dari segi pemikiran aras tinggi. Kumpulan lain penilaian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Pelajar rancang apa yang hendak dilapor dan bagaimana melaporkannya.Kumpulan Penyiasatan Langkah 4 ± Buat persediaan untuk hasilkan laporan. . Pelajar beri maklum balas tentang topik laporan dan pengalaman yang mereka lalui. Langkah 5 ± Membentang laporan dalam kelas.

Kejayaan kumpulan bergantung kepada semua ahli membantu satu sama lain mempelajari/menguasai maklumat. Setiap ahli kumpulan diberikan bahagian maklumat yang berlainan tetapi diperlukan untuk membuat tugasan bersama. .Jigsaw II Bentuk kumpulan koperatif yang heterogenous.

Jigsaw II Aktiviti seterusnya ialah: Membaca bahan. Laporan pasukan. Ujian Penghargaan kumpulan. 1) 2) 3) 4) 5) . Perbincangan dalam kumpulan pakar.

Motivasi pencapaian lebih tinggipencapaian untuk kumpulan. 2.rakan tolong rakan lain.Faedah Pembelajaran Koperatif Pencapaian: 1. .penglibatan serentak. Lebih peluang untuk penglibatan pelajar.setiap ahli kumpulan dapat bercakap. Lebih ramai beri bantuan-bukan guru sahaja. 3.

tidak terpencil. . Kebimbangan berkurang.boleh mencontohi rakan dalam kumpulan. Setiap pelajar ada tanggungjawab.Faedah Pembelajaran Koperatif Strategi belajar. Kejayaan menggalakkan kejayaan lain.

. 3. Pujian. Pencapaian tinggi menaikkan rasa harga diri. penghargaan rakan sebaya dalam kumpulan. Hubungan interpersonal lebih baik.Faedah Pembelajaran Koperatif Estim kendiri: 1. 2.

. 2.Faedah Pembelajaran Koperatif Menyukai sekolah: 1. Suasana bekerjasama dalam BD ± seronok belajar. 3. Perasaan kekitaan. Manusia lebih sukakan tempat yang membawa kejayaan dan kegembiraan.

Faedah Pembelajaran Koperatif 1. Hubungan antara kumpulan: Lebih peluang berinteraksi antara kumpulan. . 2. 3. 4. Mendapat galakan daripada guru kerana bekerjasama. Mempunyai matlamat yang sama. Memberi sumbangan secara kumpulan.

Menerima pandangan yang bertentangan/berlainan-menyusun semula kognitif. menjelaskan. 3. Berkongsi strategi pemikiran orang lain.Faedah Pembelajaran Koperatif Pemikiran aras tinggi: 1. Interaksi membolehkan pelajar menyusun semula pemikiran mereka ± meringkas. . memberi contoh ± pemikiran aras tinggi. 2.

Faedah Pembelajaran Koperatif Latihan bertukar-tukar fikiran mengurangkan rasa bimbang untuk memberi pandangan. . Mendengar pandangan orang lainkesedaran tentang ada pandangan lain daripada pandangan sendiri.

Beberapa Teknik Dalam Pembelajaran Koperatif .

1. B . Temu Bual Tiga Langkah Bentuk kumpulan 4 orang yang tidak begitu kenal antara satu sama lain. Setiap peserta dalam kumpulan dipanggil dengan abjad A. C dan D .

Pengetahuan sedia ada tentang pembelajaran koperatif. Pengalaman dalam penggunaan pembelajaran koperatif.Contoh Soalan Temu Bual Nama orang yang ditemu bual. Pengalaman mengajar. . Perasaan tentang pembelajaran koperatif.

- Langkah 1 (4 minit): A temu bual B. Langkah 2 (4 minit): B temu bual A. . B perkenalkan A kepada C dan D. C perkenalkan D kepada A dan B. D temu bual C. C temu bual D. Langkah 3 (8 minit): Dalam kumpulan 4 orang: A perkenalkan B kepada C dan D. dan D perkenalkan C kepada A dan B.

3. C dan D) . Langkah 1: pelajar ikuti kuliah atau membaca bahan yang diberi. B. Langkah 2: pelajar bentuk kumpulan 4 orang (setiap orang ambil satu abjad sama ada A. Kepala Bernombor Sama Aktiviti perbincangan dan kerjasama dalam kumpulan untuk menjawab soalan.

Langkah 4: Ahli kumpulan berbincang untuk dapatkan jawapan. Langkah 6: B menjawab soalan. . contohnya B.Langkah 3: Guru kemuka soalan atau soalan boleh disediakan lebih awal. Langkah 5: Guru panggil satu abjad.

Langkah 2: Ahli kumpulan yang bergerak boleh memilih untuk duduk dalam mana-mana kumpulan yang mereka minati.4. Yang merayau boleh bertanya dan beri cadangan. Dua Tinggal Dua Merayau Untuk beri peluang mendapat idea atau mengetahui apa yang dirancang oleh kumpulan lain. 2 lagi bergerak. Langkah 1: Setiap kumpulan 4 orang membuat label tentang topik yang mereka bincangkan. 2 orang duduk dalam kumpulan. . Ahli kumpulan yang tinggal menjelaskan rancangan kumpulan kepada yang merayau.

Setiap orang dalam kumpulan dapat peluang untuk sekali tinggi dan sekali merayau.yang merayau menunggu kumpulan. yang tinggal pula merayau. .Langkah 3: Yang merayau kembali ke dalam kumpulan asal dan melaporkan apa kumpulan lain buat. Langkah 4: Peranan bertukar.

. Murid bekerja dalam kumpulan kecil. B. C. D. Murid saling bergantung antara satu samal lain. Soalan 1: Apakah yang membezakan pembelajaran koperatif dengan kerja berkumpulan? Ahli kumpulan menerima gred yang sama.A. Murid menghasilkan tugasan bersama.

Guru menggalakkan tingkah laku yang memberi tumpuan kepada tugasan. kerana kebiasaannya. .. B. D. C. terutama pada peringkat awal.A. Soalan 2: Kumpulan yang dibentuk guru adalah lebih baik daripada dibentuk oleh murid sendiri. Guru menggalakkan pengajaran di kalangan rakan sebaya. Guru membentuk kumpulan heterogenous Guru membentuk kumpulan berasaskan objektif pembelajaran.

D. C. B.A. Soalan 3: Faktor yang TIDAK perlu dipertimbangkan oleh guru semasa membentuk kumpulan pembelajaran koperatif ialah: Sikap kerajinan pelajar Pencapaian pelajar Persahabatan di antara pelajar Bahasa ibunda pelajar .

II.Soalan 4: Pelajar yang kerap tidak hadir mengganggu kerja kumpulan koperatifnya. II dan III D. IV. Benarkan dia belajar secara individu. II. III. A. Beri kerja yang boleh siap dalam satu sesi pelajaran. Jadikan dia ahli tambahan kepada mana-mana kumpulan. III dan IV . I dan II C. I sahaja B. Apakah yang boleh guru lakukan? I. Gunakan tekanan rakan sebaya untuk ubah sikapnya.

Rujukan Jacobs. Cooperative learning (2 nd Ed. R. Johnson. D.E (1995). Boston: Allyn and Bacon. Buku sumber untuk pendidikan perguruan. J (1998). Gan. competitive and individualistic learning. Learning together and alone.W & Johnson. Pembelajaran kerjasama.(5 th ed ) Boston: Allyn and Bacon.L & Ball. . ). S.T (1999).M. G. R. Serdang: Penerbit UPM. Cooperative. Slavin.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->