Perancangan Strategik (1 – 5 Tahun ) PS 2011-2015 Fokus: 3.7 Peningkatan Prestasi akademik Isu utama : 3.7.

1 Prestasi Pencapaian akademik masih kurang cemerlang Strategi : Mencemerlangkan prestasi pencapaian akademik 1. Program Peningkatan Prestasi Bahasa Malaysia Pelaksana : Guru Besar, semua PK, Ketua Panitia & semua guru BM Indikator pencapaian: 100% Lulus sekurang-kurang C (BM Pemahaman) 70% Lulus sekurang-kurang C (BM Penulisan ) 30% lulus A BM Pemahaman dan BM Penulisan Perancangan Strategik (1 – 5 Tahun ) PS 2011-2015

Perancangan Taktikal (1 -3 Thn ) PT 2011-2013 Nama Projek : 1.1 Program Pemantapan Pengurusan Pemimpin Objektif : 1.1.1 Memastikan Panitia Bahasa Malaysia aktif dan efektif Penetapan Dasar : Guru Besar, PK1, Ketua Panitia BM, Guru BM Aktiviti : i. Mesyuarat Panitia Bahasa Malaysia Pemantauan Guru Besar, PK1, Ketua Panitia BM

Pelan Operasi ( 1 Tahun ) PO 2011 Aktiviti : 1.1.1 Mesyuarat Panitia Bahasa Malaysia

Perancangan Taktikal (1 -3 Thn ) PT 2011-2013 Nama Projek : 1.2 Lonjakan Prestasi BM. Objektif : i. Menggalakkan pelajar mempelajari mata pelajaran Bahasa Malaysia. Penetapan Dasar : Guru Besar, PK1, Ketua Panitia, Guru BM Aktiviti : 1. Kelas Tambahan 2. Teknik menjawab soalan

Pelan Operasi ( 1 Tahun ) PO 2011 Aktiviti : 1.2.1 Kelas Bimbingan ( Kurikulum ) 1.2.2 Teknik Menjawab soalan BM ( Kem Motivasi ) 1.2.3 Kuiz Bahasa Malaysia 1.2.4 Laluan Ilmu 1.2.5 Program Pembimbing Rakan Sebaya 1.2.6 Program Muntiara Pemulihan 1.2.7 Bacalah Sayang

ii. Ketua Panitia. Program Lonjakan Pencapaian Penulisan Pelaksana : Guru Besar. Kuiz Bahasa Malaysia 4. Mari Mengarang Pemantauan Guru Besar.7 Peningkatan Prestasi akademik Isu utama : 3. PK1. Ketua Panitia & semua guru BM Indikator pencapaian: 70% Lulus sekurang-kurang C (BM Penulisan ) 30% lulus A BM Pemahaman dan BM Penulisan Perancangan Taktikal (1 -3 Thn ) PT 2011-2013 Nama Projek : 2. Ketua Panitia BM Perancangan Strategik (1 – 5 Tahun ) PS 2011-2015 Fokus: 3. PK1.1 Program Lulus Penulisan Objektif : i. Program Pembimbing Rakan Sebaya 6. Bacalah Sayang Pemantauan Guru Besar. Laluan Ilmu 5.3. 2. semua PK. PK1.1.7. Guru BM Aktiviti : 1. Penetapan Dasar : Guru Besar.1 Penulisan Strategi : Meningkatkan peratusan pencapaian Bahasa Malaysia Penulisan sekolah. Meningkatkan pencapaian Bahasa Malaysia Penulisan.1 Mari Mengarang . Menggalakkan pelajar mempelajari mata pelajaran Bahasa Malaysia. Ketua Panitia BM Pelan Operasi ( 1 Tahun ) PO 2011 Aktiviti : 2. Program Muntiara Pemulihan 7.

Mesyuarat dijalankan seperti yang dicatatkan dalam Takwim Sekolah. Indikator kejayaan : i.1. iii.30 ) Pelaksana : Semua Guru BM.0% yang mengalakkan daripada pelajar.2. membincangkan aktiviti-aktiviti panitia. Indikator kejayaan : Penyertaan 100. iii. Pelan Operasi Aktiviti : 1. Post-mortem OTI . masalah-masalah yang dihadapi dan cara penyelesaian iv. Murid-murid Tahun 4 dan 5 mengikuti pemulihan BM. .1 Mesyuarat Panitia Bahasa Malaysia Tarikh pelaksanaan : 17 Januari. ( Setiap Isnin : 2.Pelan Operasi Aktiviti : 1. Kelas Bimbingan ( Kurikulum ) Tarikh perlaksanaan : Mulai Februari sehingga bulan September. ii. 2. Senarai nama murid mengikut kumpulan sasaran wujud. Aktiviti-aktiviti berfokus mengikut kumpulan sasaran. mengadakan mesyuarat guru-guru Bahasa Malaysia ii. Perlaksanaan : 1.30 – 3. 29 Jun dan 19 September 2011 Pelaksanaan: i.1. menyediakan TOV dan ETR. Kumpulan sasaran utama iaitu semua murid Tahun 6 2011.

Kumpulan sasaran utama iaitu semua murid 2011. Pencapaian murid mendapat gred A bagi kedua-dua ujian dari tahun 2011. Murid lulus 100% dalam BM Pemahaman dan BM Penulisan.Penekanan kepada Tatabahasa. Perbendaharaan kata. Kuiz Bahasa Malaysia Tarikh perlaksanaan : Mulai Februari sehingga bulan Oktober. Memberi teknik menjawab soalan Kertas Pemahaman Bahasa Malaysia dan Kertas Penulisan ( mengikut jenis karangan ) untuk murid-murid tahun 6. 2. perbendaharaan kata. Simpulan Bahasa dan lain-lain. Penulisan kreatif. Perlaksanaan : 1.2 Teknik Menjawab Soalan ( Kem Motivasi ) Tarikh pelaksanaan : Bulan Julai ( Masih dalam cadangan ) Pelaksana : Guru BM Tahun 6 Pelaksanaan: i.Guru BM akan menyoal murid secara spontan semasa waktu perhimpunan tentang tatabahasa dan peribahasa berdasarkan kad-kad yang dipamerkan di Laluan Ilmu. ( Setiap hari perhimpunan) Pelaksana : Semua Guru BM.Pelan Operasi Aktiviti : 1. Penekanan kepada Tatabahasa.0% yang mengalakkan daripada pelajar semasa Kuiz Bahasa Malaysia. 2. iii.2. Simpulan Bahasa dan lain-lain. . Indikator kejayaan : 1. Indikator kejayaan : Penyertaan 100.2. 3. ii.3. Pelan Operasi Aktiviti : 1.

Simpulan Bahasa dan lain-lain.4. Kumpulan sasaran utama iaitu semua murid Tahun 1 2011. Kumpulan sasaran utama iaitu semua murid.2.0% yang mengalakkan daripada pelajar. Perlaksanaan : 1. Indikator kejayaan : Penyertaan 100. Perlaksanaan : 1. Pelaksana : Semua Guru BM. Penekanan kepada Tatabahasa. perbendaharaan kata. Laluan Ilmu Tarikh perlaksanaan : Mulai Februari sehingga bulan Oktober. Semua murid Tahun 1 masuk ke kelas arus Perdana pada bulan Oktober. Pelaksana : Guru BM Tahun 1.0% daripada murid Tahun 1.5.2. 3. Pelan Operasi Aktiviti : 1.Pelan Operasi Aktiviti : 1. 2. Indikator kejayaan : Penyertaan 100. Guru mempamerkan kad-kad di tiang-tiang sekolah. . Program Pembimbing Rakan Sebaya Tarikh perlaksanaan : Mulai Februari sehingga bulan Oktober.

Pelan Operasi Aktiviti : 1. ii. Membina keyakinan diri murid. Pelaksanaan : i. Murid membaca dari kad suku kata.2.7 Bacalah Sayang Tarikh pelaksanaan : Bermula pada bulan Februari sehingga Oktober Pelaksana : i. ayat mudah. ( Murid Prasekolah ) .2. Murid diajar membaca dan membunyikan huruf. Guru Pemulihan Khas. iv. iii. Guru Prasekolah. Pelaksanaan : i. Indikator kejayaan : Bilangan murid pemulihan dan protim Bahasa Malaysia berkurangan dan membantu mereka untuk lulus sekurang .kurangnya C bagi Matapelajaran Bahasa Malaysia. Membaca sukukata terbuka dan tertutup. Sasaran utama murid pemulihan & Protim Bahasa Malaysia. Indikator kejayaan : Mencapai sasaran sekolah : Lulus 100% dalam BM. petikan ringkas dan buku bacaan yang guru sediakan.Murid mengeja perkataan-perkataan yang guru sebutkan. .Pelan Operasi Aktiviti : 1. kad-kad perkataan. ii. iii.6 Program Mutiara Pemulihan Tarikh pelaksanaan : Bermula pada bulan Februari hingga Oktober (Setiap Minggu pada Perhimpunan Mingguan) Pelaksana : i. . Membaca ayat mudah tidak lebih daripada 5 perkataan.

Mengenalpasti nilai dan pengajaran yang terkandung dalam buku cerita yang telah dibaca.8. Penyertaan 100. Perlaksanaan : 1.1. Perlaksanaan : 1. . 4. Pelaksana : Guru Literasi Tanun 1. Semua murid Tahun 1 masuk ke kelas arus Perdana pada bulan Oktober. Indikator kejayaan : Penyertaan 100. Pelan Operasi Aktiviti : 2.2. 2. 2. Membaca Budaya Kita Tarikh perlaksanaan : Mulai Mac sehingga bulan Oktober. Ujian mengimlak dan ejaan akan dilaksanakan. Mari Mengarang Tarikh perlaksanaan : Mulai Februari sehingga bulan Oktober.0% daripada murid Tahun 1. Murid-murid Tahap 1 sebagai pengenalan kepada penulisan. Kumpulan sasaran utama iaitu semua murid Tahap 2 2011. 3. Indikator kejayaan : 1. 70% Lulus sekurang-kurang C ( BM Penulisan ) 2. ( 2 minggu sekali ) Pelaksana : Semua Guru BM.Pelan Operasi Aktiviti : 1.0% yang mengalakkan daripada pelajar. Guru akan meminta murid menceritakan tentang buku yang dibaca. Murid diminta untuk mencari perkataan yang baharu dan yang tidak difahami.1.

S6 Semua murid telah mendapat pendidikan awal di Pra Sekolah dan Tadika Swasta. W7 28.ANALISIS SWOT BAHASA MALAYSIA 2011 KELAS : Tahun 1 Kelemahan (W) Indikator Kejayaan ( % ) W3 Peratus murid mengikuti kelas PERDANA meningkat kepada 85. W5 3 daripada 4 orang murid (Ayu.6%( 4 daripada 14 orang murid ) murid (Zulkarnain. W6 Seorang murid (Hillary Adam) masih lemah dalam Kemahiran Menulis abjad A-Z. W3 Murid LINUS masih belum dapat menguasai Kemahiran membaca perkataan KVKV dengan betul. W1 – W3 Latihan membaca bersama guru LINUS selepas waktu P&P.2% (9 daripada 14 orang murid) telah menguasai kemahiran membaca dengan baik. Kekuatan (S) S1 Guru yang mengajar mata pelajaran BM adalah terlatih sesuai mengikut opsyen. Magdelina dan Audriena) masih belum dapat mengecam abjad b dan d dengan betul. W5 4 orang murid (Ayu Arseh. W2 14. . Magdelina dan Audriena) dapat dipulihkan untuk mengecam abjad b dan d dengan melakukan aktiviti menulis.7% (12 orang murid). S2 Guru boleh menarik minat murid untuk mengikuti P&P yang dijalankan.3% atau dua murid (Hillary Adam dan Jerry) masih belum menguasai kemahiran membaca dan menulis yang dikategorikan sebagai murid LINUS. W1 21. S3 Murid memberikan respon yang baik sepanjang P&P dijalankan. W5 – W7 Latihan menulis di dalam kelas. S5 Guru menyediakan pelbagai ABM untuk menambahkan lagi pemahaman murid dalam P&P. S4 Kesediaan murid untuk mendapatkan pembelajaran yang baru. Zulkarnain. Cara Mengatasi W1 – W4 Latihan membaca di dalam kelas. S7 64. Adam dan Jerry) masih belum menguasai teknik menulis abjad dengan betul mengikut teknik yang diajar.4% (3 daripada 14 orang murid) murid menguasai kemahiran membaca pada tahap sederhana. Fazuli. W4 50% murid masih belum memahami bahan bacaan yang dibaca.

Peratus murid yang mengikuti kelas Perdana selepas Saringan 1 dilakukan adalah sebanyak 78.6% (11 orang) dan yang mengikuti kelas Literasi adalah 21. O3 Penekanan terhadap program LINUS.7% (12 orang) dan yang mengikuti kelas Literasi adalah 14.mata. T3 Murid kurang keyakinan diri dan motivasi.4% (3 orang). Peratus murid yang mengikuti kelas Perdana selepas Saringan 2 dilakukan adalah sebanyak 85. . Ancaman (T) T1 Kurang mendapat sokongan daripada ibu bapa dalam kecemerlangan akademik anak-anak mereka.Peluang (O) O1 Pelbagai kursus dianjurkan oleh pihak jabatan untuk memantapkan pedagogi guru dalam P&P.3% (2 orang). O2 Kerjasama daripada PPD dalam memastikan murid menguasai Kemahairan Membaca dan Kemahiran Menulis. T2 Murid mengharapkan pengajaran guru di sekolah semata.

T4 Murid kurang keyakinan dan motivasi diri. Cara Mengatasi W1 Latihan membaca di dalam kelas.3% iaitu 3 daripada 11 orang murid (Jessrhine. S2 Guru boleh menarik minat murid untuk mengikuti P&P yang dijalankan. Peluang (O) O1 Pelbagai kursus dianjurkan oleh pihak jabatan untuk memantapkan pedagogi guru dalam P&P. T2 Murid mengharapkan pengajaran guru di sekolah semata-mata. W2 Latihan menulis di dalam kelas. S1 Guru yang mengajar mata pelajaran BM adalah terlatih dan sesuai mengikut opsyen. T3 Murid kurang bertanya kepada guru tentang perkara yang tidak mereka fahami.2% iaitu 2 daripada 11 murid (Jessrhine dan Francis) dapat menulis abjad dengan teknik yang betul seperti huruf R. b dan d. Kejayaan ( % ) WI-W2. S4 Kesediaan murid untuk mendapatkan pembelajaran yang baru. W2 18. S5 Guru menyediakan pelbagai ABM untuk menambahkan lagi pemahaman murid dalam P&P. Ling dan Francis) masih kurang memahami bahan bacaan yang dibaca.ANALISIS SWOT BAHASA MALAYSIA 2011 KELAS : Tahun 2 Kekuatan (S) Kelemahan (W) Kelemahan (W) W1 27. S6100% murid boleh menguasai kemahiran membaca. Ancaman (T) T1 Kurang mendapat sokongan daripada ibu bapa dalam kecemerlangan akademik anak-anak mereka. O2 Kerjasama daripada PPD dalam memastikan murid menguasai Kemahairan Membaca dan Kemahiran Menulis. S7 Semua murid berada dalam aliran perdana. 100% murid dalam aliran Perdana. . S3 Murid memberikan respon yang baik sepanjang P&P dijalankan.

ANALISIS SWOT BAHASA MALAYSIA 2011 KELAS : Tahun 3 .

ANALISIS SWOT BAHASA MALAYSIA 2011 KELAS : Tahun 4 Kelemahan Kekuatan S1.78 % murid tidak belajar bila balik ke rumah. W2. 3 orang murid tidak bermotivasi untuk memajukan diri dalam menguasai kemahiran yang diajar. Penglibatan murid dalam programprogram panitia yang diadakan. 77. W3 0 % ( latar belakang ibu bapa yang kurang berpendidikan ) . Murid dibenarkan belajar dengan menggunakan alatan ict di pusat sumber sekolah. S2. W2 memberi motivasi sebelum mula belajar. Kelemahan W1. Carta-carta danBBM ada dilekatkan di dalam kelas. S3. W3. 3 orang murid lemah dalam penulisan kerana penggunaan tatabahasa yang lemah. S4. Cara Mengatasi W1 latih tubi penulisan dan bimbingan berterusan. Guru BM adalah terlatih dan berpengalaman. Kejayaan ( % ) W1 10% ( murid hanya belajar di sekolah sahaja ) W2 10 % ( hanya berjaya jika latihan dibuat di sekolah ) W3 kerjasama guru kelas dengan memberitahu kelemahan murid semasa perjumpaan guru kelas dan ibu bapa apabila ibu bapa mengambil buku rekod murid di sekolah.

. O2. Latar belakang keluarga yang kurang berpendidikan. Peruntukkan yang diberikan digunakan dengan sebaik yang mungkin.Peluang O1. Keluarga yang kurang memotivasikan anak ke arah kecemerlangan akademik. Guru yang berusaha memajukan murid dalam mempelajari BM. Ancaman T1. T2.

13 orang murid tidak bermotivasi untuk memajukan diri dalam menguasai kemahiran yang diajar. S2. Penglibatan murid dalam programprogram panitia yang diadakan. 10 orang murid lemah dalam penulisan kerana penggunaan tatabahasa yang lemah.ANALISIS SWOT BAHASA MALAYSIA 2011 KELAS : Tahun 5 kelemahan kekuatan S1.59 % murid tidak belajar bila balik ke rumah. kejayaan ( % ) W1 10 % ( murid hanya dapat menyebut suku kata terbuka sahaja ) W2 40 % ( murid hanya belajar di sekolah sahaja ) W3 40 % ( hanya berjaya jika latihan dibuat di sekolah ) W2. 1orang murid merupakan murid pemulihan. kelemahan W1. W4. Carta-carta dan BBM ada dilekatkan di dalam kelas. S3. W3 Memberi motivasi sebelum mula belajar. Murid dibenarkan belajar dengan menggunakan alatan ict di pusat sumber sekolah. S4. Guru BM adalah terlatih dan berpengalaman. 70. W2 Latih tubi penulisan dan bimbingan berterusan. cara mengatasi W1 Murid ini telah dihantar mengikuti kelas pemulihan. W3. W4 Kerjasama guru kelas dengan memberitahu kelemahan murid semasa perjumpaan guru kelas dan ibu bapa apabila ibu bapa mengambil W4 0 % ( latar belakang ibu bapa yang kurang pendidikan ) .

O2. 0% ( tiada kelas yang lebih besar ) Peluang O1. . Ancaman T1. latar belakang keluarga yang kurang pendidikan. Peruntukkan yang diberikan digunakan dengan sebaik yang mungkin.buku rekod murid di sekolah. W7. keluarga yang kurang memotivasikan anak ke arah kecemerlangan akademik. T2. Kelas yang kurang kondusif W7 Pindahkan murid ke kelas yang lebih besar. Guru yang berusaha memajukan murid dalam mempelajari BM.

33.tanda baca.Latih tubi menjawab soalan tatabahasa dan pembetulan di dlm kelas.8% (7 Orang Murid) Membaca dengan Lancar.11.3% . .mendengar sambil menyalin .2% iaitu 2 org murid (Carissa dan Zaidi) masih kurang lancar membaca. W3. penanda wacana.ejaan.3% iaitu 3 org murid (Carissa. W1 Latihan membaca di dalam kelas.5%(5 Org Murid) Dalam Ketegori Sederhana Baik.77.3% iaitu 3 org murid (Suzika.33.ANALISIS SWOT BAHASA MALAYSIA 2011 KELAS : Tahun 6 Kekuatan (S) S1.membina dan menjawab soalan.menyalin karangan .5% ( 5org murid ) adalah dalam kategori sederhana Kelemahan (W) Cara Mengatasi W1. Seorang saja dapat dipulihkan (Zaidi) dan 2 org murid setakat menulis karangan kurang memuaskan. 3 orang murid tersebut berjaya menguasai kemahiran tatabahasa dengan baik100% W3.membaca buku di perpustakaan Kejayaan ( % ) W1.33. 100% berjaya W2.perbendaharaan kata sangat lemah. kata ganda. S2.penggunaan ayat yang betul dan kata banyak makna. S. Zaidi dan Suzika) belum menguasai tatabahasa dgn baik seperti berikut:penjodoh bilangan.3 11.22.1% ( Seorang Murid) Dapat menguasai Tatabahasa Dengan Baik Dan 55. W3 Latih tubi menulis karangan dengan cara: .Tahun 6. W2 Penggulangan semula tatabahasa dari Tahun 4. Zaidi dan Carissa) belum menguasai penulisan dgn baik atas sebabsebab berikut:i) Tidak menguasai bahasa pertuturan dengan baik kerana dipengaruhi oleh bahasa ibunda / dialek ii) Struktur ayat. W2.1%(seorang murid) dapat menguasai penulisan dgn baik dan 55.

Peluang (O) O1-Pihak PPD Sebauh ada mengadakan kursus Bahasa Malaysia kpd guru-guru yang mengajar BM.Kesungguhan murid-murid dalam pelajaran agak rendah.Sokongan kewangan daripada pihak PIBG O4-Kesungguhan guru-guru dalam p&p Bahasa Malaysia dalam kelas. O3.Penggunaan bahasa ibunda yang meluas di kalangan murid-murid sekolah-100% T3. – 77.8% . O2.Ibu bapa kurang ambil tahu tentang perkembangan pelajaran anak-anak mereka(80%) T2.PDD Sebauh ada mengadakan lawatan ke sekolah utk memantau perkembanan p&p di sekolah. Ancaman (T) T1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful