Perancangan Strategik (1 – 5 Tahun ) PS 2011-2015 Fokus: 3.7 Peningkatan Prestasi akademik Isu utama : 3.7.

1 Prestasi Pencapaian akademik masih kurang cemerlang Strategi : Mencemerlangkan prestasi pencapaian akademik 1. Program Peningkatan Prestasi Bahasa Malaysia Pelaksana : Guru Besar, semua PK, Ketua Panitia & semua guru BM Indikator pencapaian: 100% Lulus sekurang-kurang C (BM Pemahaman) 70% Lulus sekurang-kurang C (BM Penulisan ) 30% lulus A BM Pemahaman dan BM Penulisan Perancangan Strategik (1 – 5 Tahun ) PS 2011-2015

Perancangan Taktikal (1 -3 Thn ) PT 2011-2013 Nama Projek : 1.1 Program Pemantapan Pengurusan Pemimpin Objektif : 1.1.1 Memastikan Panitia Bahasa Malaysia aktif dan efektif Penetapan Dasar : Guru Besar, PK1, Ketua Panitia BM, Guru BM Aktiviti : i. Mesyuarat Panitia Bahasa Malaysia Pemantauan Guru Besar, PK1, Ketua Panitia BM

Pelan Operasi ( 1 Tahun ) PO 2011 Aktiviti : 1.1.1 Mesyuarat Panitia Bahasa Malaysia

Perancangan Taktikal (1 -3 Thn ) PT 2011-2013 Nama Projek : 1.2 Lonjakan Prestasi BM. Objektif : i. Menggalakkan pelajar mempelajari mata pelajaran Bahasa Malaysia. Penetapan Dasar : Guru Besar, PK1, Ketua Panitia, Guru BM Aktiviti : 1. Kelas Tambahan 2. Teknik menjawab soalan

Pelan Operasi ( 1 Tahun ) PO 2011 Aktiviti : 1.2.1 Kelas Bimbingan ( Kurikulum ) 1.2.2 Teknik Menjawab soalan BM ( Kem Motivasi ) 1.2.3 Kuiz Bahasa Malaysia 1.2.4 Laluan Ilmu 1.2.5 Program Pembimbing Rakan Sebaya 1.2.6 Program Muntiara Pemulihan 1.2.7 Bacalah Sayang

Penetapan Dasar : Guru Besar. semua PK. Meningkatkan pencapaian Bahasa Malaysia Penulisan.1 Mari Mengarang .7. Laluan Ilmu 5. Ketua Panitia BM Pelan Operasi ( 1 Tahun ) PO 2011 Aktiviti : 2. Menggalakkan pelajar mempelajari mata pelajaran Bahasa Malaysia.1 Program Lulus Penulisan Objektif : i. PK1. Program Lonjakan Pencapaian Penulisan Pelaksana : Guru Besar. Guru BM Aktiviti : 1. PK1.3. Ketua Panitia. Bacalah Sayang Pemantauan Guru Besar. 2.1 Penulisan Strategi : Meningkatkan peratusan pencapaian Bahasa Malaysia Penulisan sekolah.7 Peningkatan Prestasi akademik Isu utama : 3.1. PK1. Ketua Panitia BM Perancangan Strategik (1 – 5 Tahun ) PS 2011-2015 Fokus: 3. Program Muntiara Pemulihan 7. Kuiz Bahasa Malaysia 4. Ketua Panitia & semua guru BM Indikator pencapaian: 70% Lulus sekurang-kurang C (BM Penulisan ) 30% lulus A BM Pemahaman dan BM Penulisan Perancangan Taktikal (1 -3 Thn ) PT 2011-2013 Nama Projek : 2. ii. Mari Mengarang Pemantauan Guru Besar. Program Pembimbing Rakan Sebaya 6.

menyediakan TOV dan ETR.30 ) Pelaksana : Semua Guru BM. . Aktiviti-aktiviti berfokus mengikut kumpulan sasaran. Kelas Bimbingan ( Kurikulum ) Tarikh perlaksanaan : Mulai Februari sehingga bulan September. Indikator kejayaan : i.Pelan Operasi Aktiviti : 1.1 Mesyuarat Panitia Bahasa Malaysia Tarikh pelaksanaan : 17 Januari. 29 Jun dan 19 September 2011 Pelaksanaan: i.1. masalah-masalah yang dihadapi dan cara penyelesaian iv.30 – 3. mengadakan mesyuarat guru-guru Bahasa Malaysia ii. ( Setiap Isnin : 2. Perlaksanaan : 1.2. Senarai nama murid mengikut kumpulan sasaran wujud.0% yang mengalakkan daripada pelajar. ii. Indikator kejayaan : Penyertaan 100. Mesyuarat dijalankan seperti yang dicatatkan dalam Takwim Sekolah. Pelan Operasi Aktiviti : 1. Kumpulan sasaran utama iaitu semua murid Tahun 6 2011.1. iii. iii. Murid-murid Tahun 4 dan 5 mengikuti pemulihan BM. membincangkan aktiviti-aktiviti panitia. Post-mortem OTI . 2.

Guru BM akan menyoal murid secara spontan semasa waktu perhimpunan tentang tatabahasa dan peribahasa berdasarkan kad-kad yang dipamerkan di Laluan Ilmu. Perlaksanaan : 1.2. iii. .Pelan Operasi Aktiviti : 1. ii. 3. Perbendaharaan kata. Pencapaian murid mendapat gred A bagi kedua-dua ujian dari tahun 2011.2. Kumpulan sasaran utama iaitu semua murid 2011. ( Setiap hari perhimpunan) Pelaksana : Semua Guru BM. Indikator kejayaan : Penyertaan 100. Penekanan kepada Tatabahasa.0% yang mengalakkan daripada pelajar semasa Kuiz Bahasa Malaysia.2 Teknik Menjawab Soalan ( Kem Motivasi ) Tarikh pelaksanaan : Bulan Julai ( Masih dalam cadangan ) Pelaksana : Guru BM Tahun 6 Pelaksanaan: i. Pelan Operasi Aktiviti : 1. Memberi teknik menjawab soalan Kertas Pemahaman Bahasa Malaysia dan Kertas Penulisan ( mengikut jenis karangan ) untuk murid-murid tahun 6. Simpulan Bahasa dan lain-lain.3.Penekanan kepada Tatabahasa. Kuiz Bahasa Malaysia Tarikh perlaksanaan : Mulai Februari sehingga bulan Oktober. Murid lulus 100% dalam BM Pemahaman dan BM Penulisan. Penulisan kreatif. perbendaharaan kata. 2. 2. Simpulan Bahasa dan lain-lain. Indikator kejayaan : 1.

Semua murid Tahun 1 masuk ke kelas arus Perdana pada bulan Oktober.4. Kumpulan sasaran utama iaitu semua murid Tahun 1 2011. Indikator kejayaan : Penyertaan 100. Guru mempamerkan kad-kad di tiang-tiang sekolah.0% daripada murid Tahun 1. Indikator kejayaan : Penyertaan 100. Pelan Operasi Aktiviti : 1. Simpulan Bahasa dan lain-lain.Pelan Operasi Aktiviti : 1. Kumpulan sasaran utama iaitu semua murid. Penekanan kepada Tatabahasa.0% yang mengalakkan daripada pelajar. . Perlaksanaan : 1. perbendaharaan kata. Perlaksanaan : 1. 2. Pelaksana : Guru BM Tahun 1.5.2.2. Laluan Ilmu Tarikh perlaksanaan : Mulai Februari sehingga bulan Oktober. Program Pembimbing Rakan Sebaya Tarikh perlaksanaan : Mulai Februari sehingga bulan Oktober. Pelaksana : Semua Guru BM. 3.

Guru Pemulihan Khas. Murid diajar membaca dan membunyikan huruf. Sasaran utama murid pemulihan & Protim Bahasa Malaysia. ii. iv. kad-kad perkataan. ayat mudah. Membaca sukukata terbuka dan tertutup. iii.Pelan Operasi Aktiviti : 1.kurangnya C bagi Matapelajaran Bahasa Malaysia. Indikator kejayaan : Mencapai sasaran sekolah : Lulus 100% dalam BM. petikan ringkas dan buku bacaan yang guru sediakan.Murid mengeja perkataan-perkataan yang guru sebutkan.2.6 Program Mutiara Pemulihan Tarikh pelaksanaan : Bermula pada bulan Februari hingga Oktober (Setiap Minggu pada Perhimpunan Mingguan) Pelaksana : i. Pelaksanaan : i. Guru Prasekolah. Indikator kejayaan : Bilangan murid pemulihan dan protim Bahasa Malaysia berkurangan dan membantu mereka untuk lulus sekurang . ii. Pelan Operasi Aktiviti : 1. iii. Murid membaca dari kad suku kata. Membaca ayat mudah tidak lebih daripada 5 perkataan. Membina keyakinan diri murid. Pelaksanaan : i.2. ( Murid Prasekolah ) . .7 Bacalah Sayang Tarikh pelaksanaan : Bermula pada bulan Februari sehingga Oktober Pelaksana : i. .

0% yang mengalakkan daripada pelajar. Ujian mengimlak dan ejaan akan dilaksanakan. . 2. Pelaksana : Guru Literasi Tanun 1.Pelan Operasi Aktiviti : 1.1.8. Murid-murid Tahap 1 sebagai pengenalan kepada penulisan. Mari Mengarang Tarikh perlaksanaan : Mulai Februari sehingga bulan Oktober. Indikator kejayaan : Penyertaan 100. 70% Lulus sekurang-kurang C ( BM Penulisan ) 2. Murid diminta untuk mencari perkataan yang baharu dan yang tidak difahami. Guru akan meminta murid menceritakan tentang buku yang dibaca.0% daripada murid Tahun 1. Membaca Budaya Kita Tarikh perlaksanaan : Mulai Mac sehingga bulan Oktober.2. 3. Perlaksanaan : 1. 2. Kumpulan sasaran utama iaitu semua murid Tahap 2 2011.1. Indikator kejayaan : 1. Pelan Operasi Aktiviti : 2. Perlaksanaan : 1. 4. Mengenalpasti nilai dan pengajaran yang terkandung dalam buku cerita yang telah dibaca. Semua murid Tahun 1 masuk ke kelas arus Perdana pada bulan Oktober. ( 2 minggu sekali ) Pelaksana : Semua Guru BM. Penyertaan 100.

S6 Semua murid telah mendapat pendidikan awal di Pra Sekolah dan Tadika Swasta. Zulkarnain. W6 Seorang murid (Hillary Adam) masih lemah dalam Kemahiran Menulis abjad A-Z. Adam dan Jerry) masih belum menguasai teknik menulis abjad dengan betul mengikut teknik yang diajar.2% (9 daripada 14 orang murid) telah menguasai kemahiran membaca dengan baik. W3 Murid LINUS masih belum dapat menguasai Kemahiran membaca perkataan KVKV dengan betul. W2 14. W1 – W3 Latihan membaca bersama guru LINUS selepas waktu P&P.4% (3 daripada 14 orang murid) murid menguasai kemahiran membaca pada tahap sederhana. W5 3 daripada 4 orang murid (Ayu.7% (12 orang murid). S7 64. S3 Murid memberikan respon yang baik sepanjang P&P dijalankan. Fazuli. . W5 4 orang murid (Ayu Arseh. S4 Kesediaan murid untuk mendapatkan pembelajaran yang baru. W7 28.3% atau dua murid (Hillary Adam dan Jerry) masih belum menguasai kemahiran membaca dan menulis yang dikategorikan sebagai murid LINUS.ANALISIS SWOT BAHASA MALAYSIA 2011 KELAS : Tahun 1 Kelemahan (W) Indikator Kejayaan ( % ) W3 Peratus murid mengikuti kelas PERDANA meningkat kepada 85. Kekuatan (S) S1 Guru yang mengajar mata pelajaran BM adalah terlatih sesuai mengikut opsyen. Magdelina dan Audriena) dapat dipulihkan untuk mengecam abjad b dan d dengan melakukan aktiviti menulis. Cara Mengatasi W1 – W4 Latihan membaca di dalam kelas. W4 50% murid masih belum memahami bahan bacaan yang dibaca. W5 – W7 Latihan menulis di dalam kelas. Magdelina dan Audriena) masih belum dapat mengecam abjad b dan d dengan betul.6%( 4 daripada 14 orang murid ) murid (Zulkarnain. S2 Guru boleh menarik minat murid untuk mengikuti P&P yang dijalankan. S5 Guru menyediakan pelbagai ABM untuk menambahkan lagi pemahaman murid dalam P&P. W1 21.

.6% (11 orang) dan yang mengikuti kelas Literasi adalah 21. Ancaman (T) T1 Kurang mendapat sokongan daripada ibu bapa dalam kecemerlangan akademik anak-anak mereka. T2 Murid mengharapkan pengajaran guru di sekolah semata.7% (12 orang) dan yang mengikuti kelas Literasi adalah 14. Peratus murid yang mengikuti kelas Perdana selepas Saringan 1 dilakukan adalah sebanyak 78. O3 Penekanan terhadap program LINUS.4% (3 orang).Peluang (O) O1 Pelbagai kursus dianjurkan oleh pihak jabatan untuk memantapkan pedagogi guru dalam P&P. T3 Murid kurang keyakinan diri dan motivasi.3% (2 orang).mata. O2 Kerjasama daripada PPD dalam memastikan murid menguasai Kemahairan Membaca dan Kemahiran Menulis. Peratus murid yang mengikuti kelas Perdana selepas Saringan 2 dilakukan adalah sebanyak 85.

Cara Mengatasi W1 Latihan membaca di dalam kelas. Kejayaan ( % ) WI-W2. Ancaman (T) T1 Kurang mendapat sokongan daripada ibu bapa dalam kecemerlangan akademik anak-anak mereka. Peluang (O) O1 Pelbagai kursus dianjurkan oleh pihak jabatan untuk memantapkan pedagogi guru dalam P&P. S1 Guru yang mengajar mata pelajaran BM adalah terlatih dan sesuai mengikut opsyen. S5 Guru menyediakan pelbagai ABM untuk menambahkan lagi pemahaman murid dalam P&P. b dan d.ANALISIS SWOT BAHASA MALAYSIA 2011 KELAS : Tahun 2 Kekuatan (S) Kelemahan (W) Kelemahan (W) W1 27. T2 Murid mengharapkan pengajaran guru di sekolah semata-mata. W2 18. S6100% murid boleh menguasai kemahiran membaca. O2 Kerjasama daripada PPD dalam memastikan murid menguasai Kemahairan Membaca dan Kemahiran Menulis. S7 Semua murid berada dalam aliran perdana. Ling dan Francis) masih kurang memahami bahan bacaan yang dibaca. S4 Kesediaan murid untuk mendapatkan pembelajaran yang baru.3% iaitu 3 daripada 11 orang murid (Jessrhine. 100% murid dalam aliran Perdana. T3 Murid kurang bertanya kepada guru tentang perkara yang tidak mereka fahami.2% iaitu 2 daripada 11 murid (Jessrhine dan Francis) dapat menulis abjad dengan teknik yang betul seperti huruf R. S2 Guru boleh menarik minat murid untuk mengikuti P&P yang dijalankan. T4 Murid kurang keyakinan dan motivasi diri. S3 Murid memberikan respon yang baik sepanjang P&P dijalankan. W2 Latihan menulis di dalam kelas. .

ANALISIS SWOT BAHASA MALAYSIA 2011 KELAS : Tahun 3 .

3 orang murid lemah dalam penulisan kerana penggunaan tatabahasa yang lemah.78 % murid tidak belajar bila balik ke rumah. W2. Cara Mengatasi W1 latih tubi penulisan dan bimbingan berterusan. Penglibatan murid dalam programprogram panitia yang diadakan. Kejayaan ( % ) W1 10% ( murid hanya belajar di sekolah sahaja ) W2 10 % ( hanya berjaya jika latihan dibuat di sekolah ) W3 kerjasama guru kelas dengan memberitahu kelemahan murid semasa perjumpaan guru kelas dan ibu bapa apabila ibu bapa mengambil buku rekod murid di sekolah. W3 0 % ( latar belakang ibu bapa yang kurang berpendidikan ) . Kelemahan W1. Guru BM adalah terlatih dan berpengalaman. S4. 3 orang murid tidak bermotivasi untuk memajukan diri dalam menguasai kemahiran yang diajar. Murid dibenarkan belajar dengan menggunakan alatan ict di pusat sumber sekolah. W2 memberi motivasi sebelum mula belajar. Carta-carta danBBM ada dilekatkan di dalam kelas. 77. S3.ANALISIS SWOT BAHASA MALAYSIA 2011 KELAS : Tahun 4 Kelemahan Kekuatan S1. W3. S2.

Latar belakang keluarga yang kurang berpendidikan. . Keluarga yang kurang memotivasikan anak ke arah kecemerlangan akademik. O2. T2. Guru yang berusaha memajukan murid dalam mempelajari BM. Ancaman T1.Peluang O1. Peruntukkan yang diberikan digunakan dengan sebaik yang mungkin.

ANALISIS SWOT BAHASA MALAYSIA 2011 KELAS : Tahun 5 kelemahan kekuatan S1. W4. 13 orang murid tidak bermotivasi untuk memajukan diri dalam menguasai kemahiran yang diajar. cara mengatasi W1 Murid ini telah dihantar mengikuti kelas pemulihan.59 % murid tidak belajar bila balik ke rumah. S3. kejayaan ( % ) W1 10 % ( murid hanya dapat menyebut suku kata terbuka sahaja ) W2 40 % ( murid hanya belajar di sekolah sahaja ) W3 40 % ( hanya berjaya jika latihan dibuat di sekolah ) W2. W2 Latih tubi penulisan dan bimbingan berterusan. W3. 1orang murid merupakan murid pemulihan. S4. Murid dibenarkan belajar dengan menggunakan alatan ict di pusat sumber sekolah. 10 orang murid lemah dalam penulisan kerana penggunaan tatabahasa yang lemah. Guru BM adalah terlatih dan berpengalaman. Carta-carta dan BBM ada dilekatkan di dalam kelas. S2. W3 Memberi motivasi sebelum mula belajar. Penglibatan murid dalam programprogram panitia yang diadakan. kelemahan W1. W4 Kerjasama guru kelas dengan memberitahu kelemahan murid semasa perjumpaan guru kelas dan ibu bapa apabila ibu bapa mengambil W4 0 % ( latar belakang ibu bapa yang kurang pendidikan ) . 70.

Guru yang berusaha memajukan murid dalam mempelajari BM. Peruntukkan yang diberikan digunakan dengan sebaik yang mungkin. keluarga yang kurang memotivasikan anak ke arah kecemerlangan akademik. latar belakang keluarga yang kurang pendidikan. W7. Kelas yang kurang kondusif W7 Pindahkan murid ke kelas yang lebih besar.buku rekod murid di sekolah. . T2. Ancaman T1. O2. 0% ( tiada kelas yang lebih besar ) Peluang O1.

W1 Latihan membaca di dalam kelas.perbendaharaan kata sangat lemah.Tahun 6.3% iaitu 3 org murid (Suzika.5%(5 Org Murid) Dalam Ketegori Sederhana Baik.penggunaan ayat yang betul dan kata banyak makna. W3. Seorang saja dapat dipulihkan (Zaidi) dan 2 org murid setakat menulis karangan kurang memuaskan.33.tanda baca.3% .mendengar sambil menyalin .Latih tubi menjawab soalan tatabahasa dan pembetulan di dlm kelas.11.3% iaitu 3 org murid (Carissa.3 11. . Zaidi dan Carissa) belum menguasai penulisan dgn baik atas sebabsebab berikut:i) Tidak menguasai bahasa pertuturan dengan baik kerana dipengaruhi oleh bahasa ibunda / dialek ii) Struktur ayat.1%(seorang murid) dapat menguasai penulisan dgn baik dan 55. 3 orang murid tersebut berjaya menguasai kemahiran tatabahasa dengan baik100% W3.membaca buku di perpustakaan Kejayaan ( % ) W1.menyalin karangan .77. W2 Penggulangan semula tatabahasa dari Tahun 4. S.33.membina dan menjawab soalan.ejaan.22. W3 Latih tubi menulis karangan dengan cara: . Zaidi dan Suzika) belum menguasai tatabahasa dgn baik seperti berikut:penjodoh bilangan. kata ganda. 100% berjaya W2. 33.ANALISIS SWOT BAHASA MALAYSIA 2011 KELAS : Tahun 6 Kekuatan (S) S1.2% iaitu 2 org murid (Carissa dan Zaidi) masih kurang lancar membaca. S2.1% ( Seorang Murid) Dapat menguasai Tatabahasa Dengan Baik Dan 55. penanda wacana.5% ( 5org murid ) adalah dalam kategori sederhana Kelemahan (W) Cara Mengatasi W1. W2.8% (7 Orang Murid) Membaca dengan Lancar.

PDD Sebauh ada mengadakan lawatan ke sekolah utk memantau perkembanan p&p di sekolah.Penggunaan bahasa ibunda yang meluas di kalangan murid-murid sekolah-100% T3.Peluang (O) O1-Pihak PPD Sebauh ada mengadakan kursus Bahasa Malaysia kpd guru-guru yang mengajar BM. O2.Sokongan kewangan daripada pihak PIBG O4-Kesungguhan guru-guru dalam p&p Bahasa Malaysia dalam kelas. Ancaman (T) T1.Ibu bapa kurang ambil tahu tentang perkembangan pelajaran anak-anak mereka(80%) T2. O3.8% . – 77.Kesungguhan murid-murid dalam pelajaran agak rendah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful