Perancangan Strategik (1 – 5 Tahun ) PS 2011-2015 Fokus: 3.7 Peningkatan Prestasi akademik Isu utama : 3.7.

1 Prestasi Pencapaian akademik masih kurang cemerlang Strategi : Mencemerlangkan prestasi pencapaian akademik 1. Program Peningkatan Prestasi Bahasa Malaysia Pelaksana : Guru Besar, semua PK, Ketua Panitia & semua guru BM Indikator pencapaian: 100% Lulus sekurang-kurang C (BM Pemahaman) 70% Lulus sekurang-kurang C (BM Penulisan ) 30% lulus A BM Pemahaman dan BM Penulisan Perancangan Strategik (1 – 5 Tahun ) PS 2011-2015

Perancangan Taktikal (1 -3 Thn ) PT 2011-2013 Nama Projek : 1.1 Program Pemantapan Pengurusan Pemimpin Objektif : 1.1.1 Memastikan Panitia Bahasa Malaysia aktif dan efektif Penetapan Dasar : Guru Besar, PK1, Ketua Panitia BM, Guru BM Aktiviti : i. Mesyuarat Panitia Bahasa Malaysia Pemantauan Guru Besar, PK1, Ketua Panitia BM

Pelan Operasi ( 1 Tahun ) PO 2011 Aktiviti : 1.1.1 Mesyuarat Panitia Bahasa Malaysia

Perancangan Taktikal (1 -3 Thn ) PT 2011-2013 Nama Projek : 1.2 Lonjakan Prestasi BM. Objektif : i. Menggalakkan pelajar mempelajari mata pelajaran Bahasa Malaysia. Penetapan Dasar : Guru Besar, PK1, Ketua Panitia, Guru BM Aktiviti : 1. Kelas Tambahan 2. Teknik menjawab soalan

Pelan Operasi ( 1 Tahun ) PO 2011 Aktiviti : 1.2.1 Kelas Bimbingan ( Kurikulum ) 1.2.2 Teknik Menjawab soalan BM ( Kem Motivasi ) 1.2.3 Kuiz Bahasa Malaysia 1.2.4 Laluan Ilmu 1.2.5 Program Pembimbing Rakan Sebaya 1.2.6 Program Muntiara Pemulihan 1.2.7 Bacalah Sayang

1 Program Lulus Penulisan Objektif : i. Program Muntiara Pemulihan 7. Ketua Panitia. semua PK.1 Penulisan Strategi : Meningkatkan peratusan pencapaian Bahasa Malaysia Penulisan sekolah. Kuiz Bahasa Malaysia 4. Ketua Panitia BM Perancangan Strategik (1 – 5 Tahun ) PS 2011-2015 Fokus: 3.1.7 Peningkatan Prestasi akademik Isu utama : 3. ii. PK1. Bacalah Sayang Pemantauan Guru Besar. PK1.3. PK1. Program Pembimbing Rakan Sebaya 6.1 Mari Mengarang . Guru BM Aktiviti : 1. 2. Ketua Panitia & semua guru BM Indikator pencapaian: 70% Lulus sekurang-kurang C (BM Penulisan ) 30% lulus A BM Pemahaman dan BM Penulisan Perancangan Taktikal (1 -3 Thn ) PT 2011-2013 Nama Projek : 2. Meningkatkan pencapaian Bahasa Malaysia Penulisan. Laluan Ilmu 5.7. Mari Mengarang Pemantauan Guru Besar. Menggalakkan pelajar mempelajari mata pelajaran Bahasa Malaysia. Program Lonjakan Pencapaian Penulisan Pelaksana : Guru Besar. Penetapan Dasar : Guru Besar. Ketua Panitia BM Pelan Operasi ( 1 Tahun ) PO 2011 Aktiviti : 2.

30 ) Pelaksana : Semua Guru BM. . mengadakan mesyuarat guru-guru Bahasa Malaysia ii. Murid-murid Tahun 4 dan 5 mengikuti pemulihan BM. masalah-masalah yang dihadapi dan cara penyelesaian iv. 2. menyediakan TOV dan ETR.1 Mesyuarat Panitia Bahasa Malaysia Tarikh pelaksanaan : 17 Januari. iii. Senarai nama murid mengikut kumpulan sasaran wujud. Mesyuarat dijalankan seperti yang dicatatkan dalam Takwim Sekolah. ( Setiap Isnin : 2. Perlaksanaan : 1. Indikator kejayaan : i. iii.Pelan Operasi Aktiviti : 1.0% yang mengalakkan daripada pelajar. membincangkan aktiviti-aktiviti panitia.30 – 3. Post-mortem OTI . Pelan Operasi Aktiviti : 1. Aktiviti-aktiviti berfokus mengikut kumpulan sasaran.2.1. 29 Jun dan 19 September 2011 Pelaksanaan: i. Kumpulan sasaran utama iaitu semua murid Tahun 6 2011. Kelas Bimbingan ( Kurikulum ) Tarikh perlaksanaan : Mulai Februari sehingga bulan September. ii.1. Indikator kejayaan : Penyertaan 100.

Simpulan Bahasa dan lain-lain. . 2.Pelan Operasi Aktiviti : 1. 2. Pencapaian murid mendapat gred A bagi kedua-dua ujian dari tahun 2011. Penekanan kepada Tatabahasa. Memberi teknik menjawab soalan Kertas Pemahaman Bahasa Malaysia dan Kertas Penulisan ( mengikut jenis karangan ) untuk murid-murid tahun 6. Perlaksanaan : 1. Kumpulan sasaran utama iaitu semua murid 2011.0% yang mengalakkan daripada pelajar semasa Kuiz Bahasa Malaysia. ( Setiap hari perhimpunan) Pelaksana : Semua Guru BM. Indikator kejayaan : Penyertaan 100. Murid lulus 100% dalam BM Pemahaman dan BM Penulisan. Pelan Operasi Aktiviti : 1. ii. 3. Simpulan Bahasa dan lain-lain. Penulisan kreatif.Guru BM akan menyoal murid secara spontan semasa waktu perhimpunan tentang tatabahasa dan peribahasa berdasarkan kad-kad yang dipamerkan di Laluan Ilmu. Perbendaharaan kata. perbendaharaan kata. iii. Kuiz Bahasa Malaysia Tarikh perlaksanaan : Mulai Februari sehingga bulan Oktober.2.2. Indikator kejayaan : 1.Penekanan kepada Tatabahasa.2 Teknik Menjawab Soalan ( Kem Motivasi ) Tarikh pelaksanaan : Bulan Julai ( Masih dalam cadangan ) Pelaksana : Guru BM Tahun 6 Pelaksanaan: i.3.

Pelaksana : Guru BM Tahun 1. perbendaharaan kata. Kumpulan sasaran utama iaitu semua murid. 3.4. Perlaksanaan : 1. Program Pembimbing Rakan Sebaya Tarikh perlaksanaan : Mulai Februari sehingga bulan Oktober. Guru mempamerkan kad-kad di tiang-tiang sekolah. Perlaksanaan : 1. Indikator kejayaan : Penyertaan 100. Pelan Operasi Aktiviti : 1. Penekanan kepada Tatabahasa. Kumpulan sasaran utama iaitu semua murid Tahun 1 2011. Pelaksana : Semua Guru BM.0% daripada murid Tahun 1. Semua murid Tahun 1 masuk ke kelas arus Perdana pada bulan Oktober.2.0% yang mengalakkan daripada pelajar.5. Laluan Ilmu Tarikh perlaksanaan : Mulai Februari sehingga bulan Oktober. Indikator kejayaan : Penyertaan 100. Simpulan Bahasa dan lain-lain. 2.2.Pelan Operasi Aktiviti : 1. .

ii. Membaca sukukata terbuka dan tertutup.7 Bacalah Sayang Tarikh pelaksanaan : Bermula pada bulan Februari sehingga Oktober Pelaksana : i. iii. .Murid mengeja perkataan-perkataan yang guru sebutkan.kurangnya C bagi Matapelajaran Bahasa Malaysia. Pelaksanaan : i.2. Pelan Operasi Aktiviti : 1.Pelan Operasi Aktiviti : 1. Membina keyakinan diri murid. Guru Pemulihan Khas. Membaca ayat mudah tidak lebih daripada 5 perkataan. Sasaran utama murid pemulihan & Protim Bahasa Malaysia.2. ayat mudah. petikan ringkas dan buku bacaan yang guru sediakan. Guru Prasekolah. Indikator kejayaan : Bilangan murid pemulihan dan protim Bahasa Malaysia berkurangan dan membantu mereka untuk lulus sekurang . ( Murid Prasekolah ) . . Murid membaca dari kad suku kata. Indikator kejayaan : Mencapai sasaran sekolah : Lulus 100% dalam BM. kad-kad perkataan. Murid diajar membaca dan membunyikan huruf. iv. ii. iii. Pelaksanaan : i.6 Program Mutiara Pemulihan Tarikh pelaksanaan : Bermula pada bulan Februari hingga Oktober (Setiap Minggu pada Perhimpunan Mingguan) Pelaksana : i.

Mari Mengarang Tarikh perlaksanaan : Mulai Februari sehingga bulan Oktober. Perlaksanaan : 1.0% yang mengalakkan daripada pelajar. Membaca Budaya Kita Tarikh perlaksanaan : Mulai Mac sehingga bulan Oktober. 3. Ujian mengimlak dan ejaan akan dilaksanakan. Guru akan meminta murid menceritakan tentang buku yang dibaca. Kumpulan sasaran utama iaitu semua murid Tahap 2 2011. 2. Indikator kejayaan : 1. . ( 2 minggu sekali ) Pelaksana : Semua Guru BM. Indikator kejayaan : Penyertaan 100. Semua murid Tahun 1 masuk ke kelas arus Perdana pada bulan Oktober. 2. 4.8. 70% Lulus sekurang-kurang C ( BM Penulisan ) 2.0% daripada murid Tahun 1. Penyertaan 100. Murid-murid Tahap 1 sebagai pengenalan kepada penulisan. Pelaksana : Guru Literasi Tanun 1. Murid diminta untuk mencari perkataan yang baharu dan yang tidak difahami.2. Mengenalpasti nilai dan pengajaran yang terkandung dalam buku cerita yang telah dibaca. Perlaksanaan : 1.Pelan Operasi Aktiviti : 1. Pelan Operasi Aktiviti : 2.1.1.

2% (9 daripada 14 orang murid) telah menguasai kemahiran membaca dengan baik.3% atau dua murid (Hillary Adam dan Jerry) masih belum menguasai kemahiran membaca dan menulis yang dikategorikan sebagai murid LINUS. W5 3 daripada 4 orang murid (Ayu. Fazuli.6%( 4 daripada 14 orang murid ) murid (Zulkarnain. W3 Murid LINUS masih belum dapat menguasai Kemahiran membaca perkataan KVKV dengan betul. W5 4 orang murid (Ayu Arseh. Magdelina dan Audriena) masih belum dapat mengecam abjad b dan d dengan betul.ANALISIS SWOT BAHASA MALAYSIA 2011 KELAS : Tahun 1 Kelemahan (W) Indikator Kejayaan ( % ) W3 Peratus murid mengikuti kelas PERDANA meningkat kepada 85. Magdelina dan Audriena) dapat dipulihkan untuk mengecam abjad b dan d dengan melakukan aktiviti menulis. S4 Kesediaan murid untuk mendapatkan pembelajaran yang baru. S7 64. Kekuatan (S) S1 Guru yang mengajar mata pelajaran BM adalah terlatih sesuai mengikut opsyen. S3 Murid memberikan respon yang baik sepanjang P&P dijalankan. Cara Mengatasi W1 – W4 Latihan membaca di dalam kelas. W2 14. .7% (12 orang murid). W7 28. S6 Semua murid telah mendapat pendidikan awal di Pra Sekolah dan Tadika Swasta. Adam dan Jerry) masih belum menguasai teknik menulis abjad dengan betul mengikut teknik yang diajar.4% (3 daripada 14 orang murid) murid menguasai kemahiran membaca pada tahap sederhana. S5 Guru menyediakan pelbagai ABM untuk menambahkan lagi pemahaman murid dalam P&P. S2 Guru boleh menarik minat murid untuk mengikuti P&P yang dijalankan. W1 – W3 Latihan membaca bersama guru LINUS selepas waktu P&P. W1 21. W5 – W7 Latihan menulis di dalam kelas. W4 50% murid masih belum memahami bahan bacaan yang dibaca. Zulkarnain. W6 Seorang murid (Hillary Adam) masih lemah dalam Kemahiran Menulis abjad A-Z.

4% (3 orang). O3 Penekanan terhadap program LINUS.3% (2 orang). .6% (11 orang) dan yang mengikuti kelas Literasi adalah 21.7% (12 orang) dan yang mengikuti kelas Literasi adalah 14. O2 Kerjasama daripada PPD dalam memastikan murid menguasai Kemahairan Membaca dan Kemahiran Menulis. Ancaman (T) T1 Kurang mendapat sokongan daripada ibu bapa dalam kecemerlangan akademik anak-anak mereka.mata. T3 Murid kurang keyakinan diri dan motivasi. Peratus murid yang mengikuti kelas Perdana selepas Saringan 2 dilakukan adalah sebanyak 85. Peratus murid yang mengikuti kelas Perdana selepas Saringan 1 dilakukan adalah sebanyak 78.Peluang (O) O1 Pelbagai kursus dianjurkan oleh pihak jabatan untuk memantapkan pedagogi guru dalam P&P. T2 Murid mengharapkan pengajaran guru di sekolah semata.

2% iaitu 2 daripada 11 murid (Jessrhine dan Francis) dapat menulis abjad dengan teknik yang betul seperti huruf R. . S4 Kesediaan murid untuk mendapatkan pembelajaran yang baru. W2 Latihan menulis di dalam kelas. Kejayaan ( % ) WI-W2. S7 Semua murid berada dalam aliran perdana. S1 Guru yang mengajar mata pelajaran BM adalah terlatih dan sesuai mengikut opsyen. S6100% murid boleh menguasai kemahiran membaca. Ling dan Francis) masih kurang memahami bahan bacaan yang dibaca.3% iaitu 3 daripada 11 orang murid (Jessrhine. T4 Murid kurang keyakinan dan motivasi diri.ANALISIS SWOT BAHASA MALAYSIA 2011 KELAS : Tahun 2 Kekuatan (S) Kelemahan (W) Kelemahan (W) W1 27. S5 Guru menyediakan pelbagai ABM untuk menambahkan lagi pemahaman murid dalam P&P. b dan d. S2 Guru boleh menarik minat murid untuk mengikuti P&P yang dijalankan. T3 Murid kurang bertanya kepada guru tentang perkara yang tidak mereka fahami. Cara Mengatasi W1 Latihan membaca di dalam kelas. Ancaman (T) T1 Kurang mendapat sokongan daripada ibu bapa dalam kecemerlangan akademik anak-anak mereka. W2 18. S3 Murid memberikan respon yang baik sepanjang P&P dijalankan. Peluang (O) O1 Pelbagai kursus dianjurkan oleh pihak jabatan untuk memantapkan pedagogi guru dalam P&P. T2 Murid mengharapkan pengajaran guru di sekolah semata-mata. O2 Kerjasama daripada PPD dalam memastikan murid menguasai Kemahairan Membaca dan Kemahiran Menulis. 100% murid dalam aliran Perdana.

ANALISIS SWOT BAHASA MALAYSIA 2011 KELAS : Tahun 3 .

Carta-carta danBBM ada dilekatkan di dalam kelas. Murid dibenarkan belajar dengan menggunakan alatan ict di pusat sumber sekolah. Penglibatan murid dalam programprogram panitia yang diadakan. S4. 77.78 % murid tidak belajar bila balik ke rumah. S2. Guru BM adalah terlatih dan berpengalaman. W2 memberi motivasi sebelum mula belajar. S3. Kelemahan W1.ANALISIS SWOT BAHASA MALAYSIA 2011 KELAS : Tahun 4 Kelemahan Kekuatan S1. Kejayaan ( % ) W1 10% ( murid hanya belajar di sekolah sahaja ) W2 10 % ( hanya berjaya jika latihan dibuat di sekolah ) W3 kerjasama guru kelas dengan memberitahu kelemahan murid semasa perjumpaan guru kelas dan ibu bapa apabila ibu bapa mengambil buku rekod murid di sekolah. 3 orang murid tidak bermotivasi untuk memajukan diri dalam menguasai kemahiran yang diajar. Cara Mengatasi W1 latih tubi penulisan dan bimbingan berterusan. W3. W3 0 % ( latar belakang ibu bapa yang kurang berpendidikan ) . 3 orang murid lemah dalam penulisan kerana penggunaan tatabahasa yang lemah. W2.

.Peluang O1. Guru yang berusaha memajukan murid dalam mempelajari BM. Keluarga yang kurang memotivasikan anak ke arah kecemerlangan akademik. O2. T2. Peruntukkan yang diberikan digunakan dengan sebaik yang mungkin. Ancaman T1. Latar belakang keluarga yang kurang berpendidikan.

Murid dibenarkan belajar dengan menggunakan alatan ict di pusat sumber sekolah. W2 Latih tubi penulisan dan bimbingan berterusan. kejayaan ( % ) W1 10 % ( murid hanya dapat menyebut suku kata terbuka sahaja ) W2 40 % ( murid hanya belajar di sekolah sahaja ) W3 40 % ( hanya berjaya jika latihan dibuat di sekolah ) W2. W4 Kerjasama guru kelas dengan memberitahu kelemahan murid semasa perjumpaan guru kelas dan ibu bapa apabila ibu bapa mengambil W4 0 % ( latar belakang ibu bapa yang kurang pendidikan ) . W3 Memberi motivasi sebelum mula belajar. W3. cara mengatasi W1 Murid ini telah dihantar mengikuti kelas pemulihan. S3. Guru BM adalah terlatih dan berpengalaman.59 % murid tidak belajar bila balik ke rumah. S4. W4. S2.ANALISIS SWOT BAHASA MALAYSIA 2011 KELAS : Tahun 5 kelemahan kekuatan S1. kelemahan W1. Carta-carta dan BBM ada dilekatkan di dalam kelas. 10 orang murid lemah dalam penulisan kerana penggunaan tatabahasa yang lemah. 13 orang murid tidak bermotivasi untuk memajukan diri dalam menguasai kemahiran yang diajar. 1orang murid merupakan murid pemulihan. 70. Penglibatan murid dalam programprogram panitia yang diadakan.

latar belakang keluarga yang kurang pendidikan.buku rekod murid di sekolah. Kelas yang kurang kondusif W7 Pindahkan murid ke kelas yang lebih besar. T2. . Guru yang berusaha memajukan murid dalam mempelajari BM. W7. Ancaman T1. Peruntukkan yang diberikan digunakan dengan sebaik yang mungkin. 0% ( tiada kelas yang lebih besar ) Peluang O1. keluarga yang kurang memotivasikan anak ke arah kecemerlangan akademik. O2.

perbendaharaan kata sangat lemah. S.77. W2. penanda wacana.1%(seorang murid) dapat menguasai penulisan dgn baik dan 55.tanda baca.ejaan. 3 orang murid tersebut berjaya menguasai kemahiran tatabahasa dengan baik100% W3. W3 Latih tubi menulis karangan dengan cara: .8% (7 Orang Murid) Membaca dengan Lancar.3% iaitu 3 org murid (Carissa. W3.22. W2 Penggulangan semula tatabahasa dari Tahun 4.ANALISIS SWOT BAHASA MALAYSIA 2011 KELAS : Tahun 6 Kekuatan (S) S1. 100% berjaya W2.11.mendengar sambil menyalin . .33.5% ( 5org murid ) adalah dalam kategori sederhana Kelemahan (W) Cara Mengatasi W1.Tahun 6. Zaidi dan Carissa) belum menguasai penulisan dgn baik atas sebabsebab berikut:i) Tidak menguasai bahasa pertuturan dengan baik kerana dipengaruhi oleh bahasa ibunda / dialek ii) Struktur ayat.membina dan menjawab soalan. Zaidi dan Suzika) belum menguasai tatabahasa dgn baik seperti berikut:penjodoh bilangan.3% .3 11.1% ( Seorang Murid) Dapat menguasai Tatabahasa Dengan Baik Dan 55. S2.5%(5 Org Murid) Dalam Ketegori Sederhana Baik. kata ganda.penggunaan ayat yang betul dan kata banyak makna. 33.membaca buku di perpustakaan Kejayaan ( % ) W1. Seorang saja dapat dipulihkan (Zaidi) dan 2 org murid setakat menulis karangan kurang memuaskan.2% iaitu 2 org murid (Carissa dan Zaidi) masih kurang lancar membaca.menyalin karangan .3% iaitu 3 org murid (Suzika. W1 Latihan membaca di dalam kelas.33.Latih tubi menjawab soalan tatabahasa dan pembetulan di dlm kelas.

Penggunaan bahasa ibunda yang meluas di kalangan murid-murid sekolah-100% T3. O2.Sokongan kewangan daripada pihak PIBG O4-Kesungguhan guru-guru dalam p&p Bahasa Malaysia dalam kelas.Peluang (O) O1-Pihak PPD Sebauh ada mengadakan kursus Bahasa Malaysia kpd guru-guru yang mengajar BM.Ibu bapa kurang ambil tahu tentang perkembangan pelajaran anak-anak mereka(80%) T2. Ancaman (T) T1. O3.PDD Sebauh ada mengadakan lawatan ke sekolah utk memantau perkembanan p&p di sekolah. – 77.8% .Kesungguhan murid-murid dalam pelajaran agak rendah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful