Perancangan Strategik (1 – 5 Tahun ) PS 2011-2015 Fokus: 3.7 Peningkatan Prestasi akademik Isu utama : 3.7.

1 Prestasi Pencapaian akademik masih kurang cemerlang Strategi : Mencemerlangkan prestasi pencapaian akademik 1. Program Peningkatan Prestasi Bahasa Malaysia Pelaksana : Guru Besar, semua PK, Ketua Panitia & semua guru BM Indikator pencapaian: 100% Lulus sekurang-kurang C (BM Pemahaman) 70% Lulus sekurang-kurang C (BM Penulisan ) 30% lulus A BM Pemahaman dan BM Penulisan Perancangan Strategik (1 – 5 Tahun ) PS 2011-2015

Perancangan Taktikal (1 -3 Thn ) PT 2011-2013 Nama Projek : 1.1 Program Pemantapan Pengurusan Pemimpin Objektif : 1.1.1 Memastikan Panitia Bahasa Malaysia aktif dan efektif Penetapan Dasar : Guru Besar, PK1, Ketua Panitia BM, Guru BM Aktiviti : i. Mesyuarat Panitia Bahasa Malaysia Pemantauan Guru Besar, PK1, Ketua Panitia BM

Pelan Operasi ( 1 Tahun ) PO 2011 Aktiviti : 1.1.1 Mesyuarat Panitia Bahasa Malaysia

Perancangan Taktikal (1 -3 Thn ) PT 2011-2013 Nama Projek : 1.2 Lonjakan Prestasi BM. Objektif : i. Menggalakkan pelajar mempelajari mata pelajaran Bahasa Malaysia. Penetapan Dasar : Guru Besar, PK1, Ketua Panitia, Guru BM Aktiviti : 1. Kelas Tambahan 2. Teknik menjawab soalan

Pelan Operasi ( 1 Tahun ) PO 2011 Aktiviti : 1.2.1 Kelas Bimbingan ( Kurikulum ) 1.2.2 Teknik Menjawab soalan BM ( Kem Motivasi ) 1.2.3 Kuiz Bahasa Malaysia 1.2.4 Laluan Ilmu 1.2.5 Program Pembimbing Rakan Sebaya 1.2.6 Program Muntiara Pemulihan 1.2.7 Bacalah Sayang

Program Lonjakan Pencapaian Penulisan Pelaksana : Guru Besar. PK1.1 Mari Mengarang . semua PK. PK1.7.1 Program Lulus Penulisan Objektif : i. 2. Laluan Ilmu 5. Bacalah Sayang Pemantauan Guru Besar. Ketua Panitia & semua guru BM Indikator pencapaian: 70% Lulus sekurang-kurang C (BM Penulisan ) 30% lulus A BM Pemahaman dan BM Penulisan Perancangan Taktikal (1 -3 Thn ) PT 2011-2013 Nama Projek : 2.7 Peningkatan Prestasi akademik Isu utama : 3. Kuiz Bahasa Malaysia 4. Penetapan Dasar : Guru Besar.3. PK1. Program Muntiara Pemulihan 7.1 Penulisan Strategi : Meningkatkan peratusan pencapaian Bahasa Malaysia Penulisan sekolah. Ketua Panitia. Menggalakkan pelajar mempelajari mata pelajaran Bahasa Malaysia. Ketua Panitia BM Pelan Operasi ( 1 Tahun ) PO 2011 Aktiviti : 2.1. Mari Mengarang Pemantauan Guru Besar. Guru BM Aktiviti : 1. Meningkatkan pencapaian Bahasa Malaysia Penulisan. ii. Program Pembimbing Rakan Sebaya 6. Ketua Panitia BM Perancangan Strategik (1 – 5 Tahun ) PS 2011-2015 Fokus: 3.

Indikator kejayaan : i. Post-mortem OTI . Mesyuarat dijalankan seperti yang dicatatkan dalam Takwim Sekolah. Aktiviti-aktiviti berfokus mengikut kumpulan sasaran. Senarai nama murid mengikut kumpulan sasaran wujud. Pelan Operasi Aktiviti : 1. ( Setiap Isnin : 2.0% yang mengalakkan daripada pelajar. Kelas Bimbingan ( Kurikulum ) Tarikh perlaksanaan : Mulai Februari sehingga bulan September. masalah-masalah yang dihadapi dan cara penyelesaian iv. 2. Murid-murid Tahun 4 dan 5 mengikuti pemulihan BM. iii. Kumpulan sasaran utama iaitu semua murid Tahun 6 2011. Indikator kejayaan : Penyertaan 100. .1 Mesyuarat Panitia Bahasa Malaysia Tarikh pelaksanaan : 17 Januari. membincangkan aktiviti-aktiviti panitia. ii. 29 Jun dan 19 September 2011 Pelaksanaan: i.30 – 3.30 ) Pelaksana : Semua Guru BM.Pelan Operasi Aktiviti : 1.1.1. iii. mengadakan mesyuarat guru-guru Bahasa Malaysia ii.2. Perlaksanaan : 1. menyediakan TOV dan ETR.

3. Simpulan Bahasa dan lain-lain. ( Setiap hari perhimpunan) Pelaksana : Semua Guru BM. Kumpulan sasaran utama iaitu semua murid 2011. Perlaksanaan : 1.Penekanan kepada Tatabahasa. perbendaharaan kata. Indikator kejayaan : 1.2 Teknik Menjawab Soalan ( Kem Motivasi ) Tarikh pelaksanaan : Bulan Julai ( Masih dalam cadangan ) Pelaksana : Guru BM Tahun 6 Pelaksanaan: i. Simpulan Bahasa dan lain-lain. Penulisan kreatif. 2. .2.3. Perbendaharaan kata.Pelan Operasi Aktiviti : 1.2. Pelan Operasi Aktiviti : 1.Guru BM akan menyoal murid secara spontan semasa waktu perhimpunan tentang tatabahasa dan peribahasa berdasarkan kad-kad yang dipamerkan di Laluan Ilmu. Pencapaian murid mendapat gred A bagi kedua-dua ujian dari tahun 2011. Penekanan kepada Tatabahasa.0% yang mengalakkan daripada pelajar semasa Kuiz Bahasa Malaysia. Murid lulus 100% dalam BM Pemahaman dan BM Penulisan. ii. iii. Indikator kejayaan : Penyertaan 100. Kuiz Bahasa Malaysia Tarikh perlaksanaan : Mulai Februari sehingga bulan Oktober. 2. Memberi teknik menjawab soalan Kertas Pemahaman Bahasa Malaysia dan Kertas Penulisan ( mengikut jenis karangan ) untuk murid-murid tahun 6.

Pelan Operasi Aktiviti : 1. . Semua murid Tahun 1 masuk ke kelas arus Perdana pada bulan Oktober. Pelaksana : Semua Guru BM. Simpulan Bahasa dan lain-lain. Indikator kejayaan : Penyertaan 100. Perlaksanaan : 1. Laluan Ilmu Tarikh perlaksanaan : Mulai Februari sehingga bulan Oktober.5.4. Pelaksana : Guru BM Tahun 1. Guru mempamerkan kad-kad di tiang-tiang sekolah.Pelan Operasi Aktiviti : 1.0% yang mengalakkan daripada pelajar. 2. perbendaharaan kata.2. Kumpulan sasaran utama iaitu semua murid. Penekanan kepada Tatabahasa.2. Perlaksanaan : 1.0% daripada murid Tahun 1. Indikator kejayaan : Penyertaan 100. Program Pembimbing Rakan Sebaya Tarikh perlaksanaan : Mulai Februari sehingga bulan Oktober. Kumpulan sasaran utama iaitu semua murid Tahun 1 2011. 3.

iii. ayat mudah. Guru Pemulihan Khas. ii. Guru Prasekolah. iii. Pelan Operasi Aktiviti : 1. ( Murid Prasekolah ) . kad-kad perkataan. Membaca ayat mudah tidak lebih daripada 5 perkataan. Indikator kejayaan : Mencapai sasaran sekolah : Lulus 100% dalam BM. .6 Program Mutiara Pemulihan Tarikh pelaksanaan : Bermula pada bulan Februari hingga Oktober (Setiap Minggu pada Perhimpunan Mingguan) Pelaksana : i.7 Bacalah Sayang Tarikh pelaksanaan : Bermula pada bulan Februari sehingga Oktober Pelaksana : i. Indikator kejayaan : Bilangan murid pemulihan dan protim Bahasa Malaysia berkurangan dan membantu mereka untuk lulus sekurang .Murid mengeja perkataan-perkataan yang guru sebutkan.2.2. . Murid diajar membaca dan membunyikan huruf.kurangnya C bagi Matapelajaran Bahasa Malaysia. petikan ringkas dan buku bacaan yang guru sediakan. Pelaksanaan : i.Pelan Operasi Aktiviti : 1. Pelaksanaan : i. iv. Sasaran utama murid pemulihan & Protim Bahasa Malaysia. Membina keyakinan diri murid. ii. Membaca sukukata terbuka dan tertutup. Murid membaca dari kad suku kata.

Guru akan meminta murid menceritakan tentang buku yang dibaca.1. Murid diminta untuk mencari perkataan yang baharu dan yang tidak difahami. 2. Semua murid Tahun 1 masuk ke kelas arus Perdana pada bulan Oktober. Ujian mengimlak dan ejaan akan dilaksanakan.0% daripada murid Tahun 1.0% yang mengalakkan daripada pelajar. Kumpulan sasaran utama iaitu semua murid Tahap 2 2011. Pelan Operasi Aktiviti : 2. 3. Mengenalpasti nilai dan pengajaran yang terkandung dalam buku cerita yang telah dibaca. . Pelaksana : Guru Literasi Tanun 1. Perlaksanaan : 1. Indikator kejayaan : Penyertaan 100.Pelan Operasi Aktiviti : 1. Murid-murid Tahap 1 sebagai pengenalan kepada penulisan. Indikator kejayaan : 1. 2.8. 4. Penyertaan 100. ( 2 minggu sekali ) Pelaksana : Semua Guru BM.1. 70% Lulus sekurang-kurang C ( BM Penulisan ) 2. Membaca Budaya Kita Tarikh perlaksanaan : Mulai Mac sehingga bulan Oktober. Mari Mengarang Tarikh perlaksanaan : Mulai Februari sehingga bulan Oktober.2. Perlaksanaan : 1.

Zulkarnain. W1 – W3 Latihan membaca bersama guru LINUS selepas waktu P&P. S6 Semua murid telah mendapat pendidikan awal di Pra Sekolah dan Tadika Swasta.7% (12 orang murid). W5 3 daripada 4 orang murid (Ayu. W1 21. Magdelina dan Audriena) masih belum dapat mengecam abjad b dan d dengan betul. Magdelina dan Audriena) dapat dipulihkan untuk mengecam abjad b dan d dengan melakukan aktiviti menulis. Adam dan Jerry) masih belum menguasai teknik menulis abjad dengan betul mengikut teknik yang diajar. S2 Guru boleh menarik minat murid untuk mengikuti P&P yang dijalankan. W7 28.ANALISIS SWOT BAHASA MALAYSIA 2011 KELAS : Tahun 1 Kelemahan (W) Indikator Kejayaan ( % ) W3 Peratus murid mengikuti kelas PERDANA meningkat kepada 85. S5 Guru menyediakan pelbagai ABM untuk menambahkan lagi pemahaman murid dalam P&P. Kekuatan (S) S1 Guru yang mengajar mata pelajaran BM adalah terlatih sesuai mengikut opsyen. W4 50% murid masih belum memahami bahan bacaan yang dibaca. Fazuli. W3 Murid LINUS masih belum dapat menguasai Kemahiran membaca perkataan KVKV dengan betul. W2 14. W5 – W7 Latihan menulis di dalam kelas. . S7 64. Cara Mengatasi W1 – W4 Latihan membaca di dalam kelas. S4 Kesediaan murid untuk mendapatkan pembelajaran yang baru. W5 4 orang murid (Ayu Arseh. S3 Murid memberikan respon yang baik sepanjang P&P dijalankan. W6 Seorang murid (Hillary Adam) masih lemah dalam Kemahiran Menulis abjad A-Z.3% atau dua murid (Hillary Adam dan Jerry) masih belum menguasai kemahiran membaca dan menulis yang dikategorikan sebagai murid LINUS.6%( 4 daripada 14 orang murid ) murid (Zulkarnain.4% (3 daripada 14 orang murid) murid menguasai kemahiran membaca pada tahap sederhana.2% (9 daripada 14 orang murid) telah menguasai kemahiran membaca dengan baik.

Ancaman (T) T1 Kurang mendapat sokongan daripada ibu bapa dalam kecemerlangan akademik anak-anak mereka. T3 Murid kurang keyakinan diri dan motivasi. O2 Kerjasama daripada PPD dalam memastikan murid menguasai Kemahairan Membaca dan Kemahiran Menulis. .6% (11 orang) dan yang mengikuti kelas Literasi adalah 21.7% (12 orang) dan yang mengikuti kelas Literasi adalah 14. O3 Penekanan terhadap program LINUS.3% (2 orang).Peluang (O) O1 Pelbagai kursus dianjurkan oleh pihak jabatan untuk memantapkan pedagogi guru dalam P&P. Peratus murid yang mengikuti kelas Perdana selepas Saringan 1 dilakukan adalah sebanyak 78.4% (3 orang). Peratus murid yang mengikuti kelas Perdana selepas Saringan 2 dilakukan adalah sebanyak 85. T2 Murid mengharapkan pengajaran guru di sekolah semata.mata.

Kejayaan ( % ) WI-W2. Ancaman (T) T1 Kurang mendapat sokongan daripada ibu bapa dalam kecemerlangan akademik anak-anak mereka. S4 Kesediaan murid untuk mendapatkan pembelajaran yang baru. S2 Guru boleh menarik minat murid untuk mengikuti P&P yang dijalankan.3% iaitu 3 daripada 11 orang murid (Jessrhine. S1 Guru yang mengajar mata pelajaran BM adalah terlatih dan sesuai mengikut opsyen. Peluang (O) O1 Pelbagai kursus dianjurkan oleh pihak jabatan untuk memantapkan pedagogi guru dalam P&P. T3 Murid kurang bertanya kepada guru tentang perkara yang tidak mereka fahami. Ling dan Francis) masih kurang memahami bahan bacaan yang dibaca. . S5 Guru menyediakan pelbagai ABM untuk menambahkan lagi pemahaman murid dalam P&P.2% iaitu 2 daripada 11 murid (Jessrhine dan Francis) dapat menulis abjad dengan teknik yang betul seperti huruf R. S3 Murid memberikan respon yang baik sepanjang P&P dijalankan. T4 Murid kurang keyakinan dan motivasi diri. S7 Semua murid berada dalam aliran perdana.ANALISIS SWOT BAHASA MALAYSIA 2011 KELAS : Tahun 2 Kekuatan (S) Kelemahan (W) Kelemahan (W) W1 27. W2 18. b dan d. Cara Mengatasi W1 Latihan membaca di dalam kelas. T2 Murid mengharapkan pengajaran guru di sekolah semata-mata. 100% murid dalam aliran Perdana. S6100% murid boleh menguasai kemahiran membaca. W2 Latihan menulis di dalam kelas. O2 Kerjasama daripada PPD dalam memastikan murid menguasai Kemahairan Membaca dan Kemahiran Menulis.

ANALISIS SWOT BAHASA MALAYSIA 2011 KELAS : Tahun 3 .

S2. Carta-carta danBBM ada dilekatkan di dalam kelas. Penglibatan murid dalam programprogram panitia yang diadakan. 3 orang murid tidak bermotivasi untuk memajukan diri dalam menguasai kemahiran yang diajar. S3. 77.78 % murid tidak belajar bila balik ke rumah. Kelemahan W1. Cara Mengatasi W1 latih tubi penulisan dan bimbingan berterusan. W3 0 % ( latar belakang ibu bapa yang kurang berpendidikan ) . W3. Guru BM adalah terlatih dan berpengalaman. W2 memberi motivasi sebelum mula belajar. S4.ANALISIS SWOT BAHASA MALAYSIA 2011 KELAS : Tahun 4 Kelemahan Kekuatan S1. Murid dibenarkan belajar dengan menggunakan alatan ict di pusat sumber sekolah. 3 orang murid lemah dalam penulisan kerana penggunaan tatabahasa yang lemah. W2. Kejayaan ( % ) W1 10% ( murid hanya belajar di sekolah sahaja ) W2 10 % ( hanya berjaya jika latihan dibuat di sekolah ) W3 kerjasama guru kelas dengan memberitahu kelemahan murid semasa perjumpaan guru kelas dan ibu bapa apabila ibu bapa mengambil buku rekod murid di sekolah.

Ancaman T1. Peruntukkan yang diberikan digunakan dengan sebaik yang mungkin. Keluarga yang kurang memotivasikan anak ke arah kecemerlangan akademik.Peluang O1. T2. Latar belakang keluarga yang kurang berpendidikan. O2. Guru yang berusaha memajukan murid dalam mempelajari BM. .

ANALISIS SWOT BAHASA MALAYSIA 2011 KELAS : Tahun 5 kelemahan kekuatan S1. W4. Guru BM adalah terlatih dan berpengalaman. Penglibatan murid dalam programprogram panitia yang diadakan. 70. W3. cara mengatasi W1 Murid ini telah dihantar mengikuti kelas pemulihan. S2. kelemahan W1. W2 Latih tubi penulisan dan bimbingan berterusan. S3. kejayaan ( % ) W1 10 % ( murid hanya dapat menyebut suku kata terbuka sahaja ) W2 40 % ( murid hanya belajar di sekolah sahaja ) W3 40 % ( hanya berjaya jika latihan dibuat di sekolah ) W2. S4.59 % murid tidak belajar bila balik ke rumah. Murid dibenarkan belajar dengan menggunakan alatan ict di pusat sumber sekolah. W3 Memberi motivasi sebelum mula belajar. Carta-carta dan BBM ada dilekatkan di dalam kelas. 10 orang murid lemah dalam penulisan kerana penggunaan tatabahasa yang lemah. W4 Kerjasama guru kelas dengan memberitahu kelemahan murid semasa perjumpaan guru kelas dan ibu bapa apabila ibu bapa mengambil W4 0 % ( latar belakang ibu bapa yang kurang pendidikan ) . 1orang murid merupakan murid pemulihan. 13 orang murid tidak bermotivasi untuk memajukan diri dalam menguasai kemahiran yang diajar.

keluarga yang kurang memotivasikan anak ke arah kecemerlangan akademik. 0% ( tiada kelas yang lebih besar ) Peluang O1. O2. T2. Ancaman T1. . Guru yang berusaha memajukan murid dalam mempelajari BM. Peruntukkan yang diberikan digunakan dengan sebaik yang mungkin. W7. Kelas yang kurang kondusif W7 Pindahkan murid ke kelas yang lebih besar.buku rekod murid di sekolah. latar belakang keluarga yang kurang pendidikan.

1%(seorang murid) dapat menguasai penulisan dgn baik dan 55. W2. W3. 100% berjaya W2.3 11.mendengar sambil menyalin .11.membina dan menjawab soalan. W1 Latihan membaca di dalam kelas.ejaan.menyalin karangan . 33. Zaidi dan Suzika) belum menguasai tatabahasa dgn baik seperti berikut:penjodoh bilangan.5%(5 Org Murid) Dalam Ketegori Sederhana Baik. Zaidi dan Carissa) belum menguasai penulisan dgn baik atas sebabsebab berikut:i) Tidak menguasai bahasa pertuturan dengan baik kerana dipengaruhi oleh bahasa ibunda / dialek ii) Struktur ayat.3% iaitu 3 org murid (Suzika. .penggunaan ayat yang betul dan kata banyak makna. Seorang saja dapat dipulihkan (Zaidi) dan 2 org murid setakat menulis karangan kurang memuaskan. kata ganda.Latih tubi menjawab soalan tatabahasa dan pembetulan di dlm kelas.77.8% (7 Orang Murid) Membaca dengan Lancar.tanda baca.22. S2.3% iaitu 3 org murid (Carissa.3% .33. 3 orang murid tersebut berjaya menguasai kemahiran tatabahasa dengan baik100% W3.33. S.ANALISIS SWOT BAHASA MALAYSIA 2011 KELAS : Tahun 6 Kekuatan (S) S1.1% ( Seorang Murid) Dapat menguasai Tatabahasa Dengan Baik Dan 55.perbendaharaan kata sangat lemah.membaca buku di perpustakaan Kejayaan ( % ) W1.5% ( 5org murid ) adalah dalam kategori sederhana Kelemahan (W) Cara Mengatasi W1. penanda wacana. W2 Penggulangan semula tatabahasa dari Tahun 4. W3 Latih tubi menulis karangan dengan cara: .2% iaitu 2 org murid (Carissa dan Zaidi) masih kurang lancar membaca.Tahun 6.

Kesungguhan murid-murid dalam pelajaran agak rendah.Peluang (O) O1-Pihak PPD Sebauh ada mengadakan kursus Bahasa Malaysia kpd guru-guru yang mengajar BM. Ancaman (T) T1.PDD Sebauh ada mengadakan lawatan ke sekolah utk memantau perkembanan p&p di sekolah.Sokongan kewangan daripada pihak PIBG O4-Kesungguhan guru-guru dalam p&p Bahasa Malaysia dalam kelas. – 77.Ibu bapa kurang ambil tahu tentang perkembangan pelajaran anak-anak mereka(80%) T2.Penggunaan bahasa ibunda yang meluas di kalangan murid-murid sekolah-100% T3. O2.8% . O3.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.