Perancangan Strategik (1 – 5 Tahun ) PS 2011-2015 Fokus: 3.7 Peningkatan Prestasi akademik Isu utama : 3.7.

1 Prestasi Pencapaian akademik masih kurang cemerlang Strategi : Mencemerlangkan prestasi pencapaian akademik 1. Program Peningkatan Prestasi Bahasa Malaysia Pelaksana : Guru Besar, semua PK, Ketua Panitia & semua guru BM Indikator pencapaian: 100% Lulus sekurang-kurang C (BM Pemahaman) 70% Lulus sekurang-kurang C (BM Penulisan ) 30% lulus A BM Pemahaman dan BM Penulisan Perancangan Strategik (1 – 5 Tahun ) PS 2011-2015

Perancangan Taktikal (1 -3 Thn ) PT 2011-2013 Nama Projek : 1.1 Program Pemantapan Pengurusan Pemimpin Objektif : 1.1.1 Memastikan Panitia Bahasa Malaysia aktif dan efektif Penetapan Dasar : Guru Besar, PK1, Ketua Panitia BM, Guru BM Aktiviti : i. Mesyuarat Panitia Bahasa Malaysia Pemantauan Guru Besar, PK1, Ketua Panitia BM

Pelan Operasi ( 1 Tahun ) PO 2011 Aktiviti : 1.1.1 Mesyuarat Panitia Bahasa Malaysia

Perancangan Taktikal (1 -3 Thn ) PT 2011-2013 Nama Projek : 1.2 Lonjakan Prestasi BM. Objektif : i. Menggalakkan pelajar mempelajari mata pelajaran Bahasa Malaysia. Penetapan Dasar : Guru Besar, PK1, Ketua Panitia, Guru BM Aktiviti : 1. Kelas Tambahan 2. Teknik menjawab soalan

Pelan Operasi ( 1 Tahun ) PO 2011 Aktiviti : 1.2.1 Kelas Bimbingan ( Kurikulum ) 1.2.2 Teknik Menjawab soalan BM ( Kem Motivasi ) 1.2.3 Kuiz Bahasa Malaysia 1.2.4 Laluan Ilmu 1.2.5 Program Pembimbing Rakan Sebaya 1.2.6 Program Muntiara Pemulihan 1.2.7 Bacalah Sayang

Penetapan Dasar : Guru Besar. Laluan Ilmu 5. PK1. PK1. Bacalah Sayang Pemantauan Guru Besar.3.7 Peningkatan Prestasi akademik Isu utama : 3. Program Muntiara Pemulihan 7. PK1. Guru BM Aktiviti : 1. Program Lonjakan Pencapaian Penulisan Pelaksana : Guru Besar.1 Mari Mengarang .1. Meningkatkan pencapaian Bahasa Malaysia Penulisan. Ketua Panitia BM Pelan Operasi ( 1 Tahun ) PO 2011 Aktiviti : 2. Ketua Panitia & semua guru BM Indikator pencapaian: 70% Lulus sekurang-kurang C (BM Penulisan ) 30% lulus A BM Pemahaman dan BM Penulisan Perancangan Taktikal (1 -3 Thn ) PT 2011-2013 Nama Projek : 2.7. Ketua Panitia BM Perancangan Strategik (1 – 5 Tahun ) PS 2011-2015 Fokus: 3. 2. semua PK. Program Pembimbing Rakan Sebaya 6. Kuiz Bahasa Malaysia 4. Menggalakkan pelajar mempelajari mata pelajaran Bahasa Malaysia.1 Program Lulus Penulisan Objektif : i. ii.1 Penulisan Strategi : Meningkatkan peratusan pencapaian Bahasa Malaysia Penulisan sekolah. Ketua Panitia. Mari Mengarang Pemantauan Guru Besar.

membincangkan aktiviti-aktiviti panitia.0% yang mengalakkan daripada pelajar. Aktiviti-aktiviti berfokus mengikut kumpulan sasaran. 2.30 ) Pelaksana : Semua Guru BM. . Indikator kejayaan : i. masalah-masalah yang dihadapi dan cara penyelesaian iv.Pelan Operasi Aktiviti : 1. ( Setiap Isnin : 2. Senarai nama murid mengikut kumpulan sasaran wujud. ii. 29 Jun dan 19 September 2011 Pelaksanaan: i. Kumpulan sasaran utama iaitu semua murid Tahun 6 2011.2.30 – 3. Pelan Operasi Aktiviti : 1. Post-mortem OTI . iii. Murid-murid Tahun 4 dan 5 mengikuti pemulihan BM. Kelas Bimbingan ( Kurikulum ) Tarikh perlaksanaan : Mulai Februari sehingga bulan September.1 Mesyuarat Panitia Bahasa Malaysia Tarikh pelaksanaan : 17 Januari. mengadakan mesyuarat guru-guru Bahasa Malaysia ii. Perlaksanaan : 1. iii.1. Mesyuarat dijalankan seperti yang dicatatkan dalam Takwim Sekolah.1. Indikator kejayaan : Penyertaan 100. menyediakan TOV dan ETR.

0% yang mengalakkan daripada pelajar semasa Kuiz Bahasa Malaysia.3.2. . Perbendaharaan kata. Simpulan Bahasa dan lain-lain. Murid lulus 100% dalam BM Pemahaman dan BM Penulisan. Kuiz Bahasa Malaysia Tarikh perlaksanaan : Mulai Februari sehingga bulan Oktober. iii.Guru BM akan menyoal murid secara spontan semasa waktu perhimpunan tentang tatabahasa dan peribahasa berdasarkan kad-kad yang dipamerkan di Laluan Ilmu.2 Teknik Menjawab Soalan ( Kem Motivasi ) Tarikh pelaksanaan : Bulan Julai ( Masih dalam cadangan ) Pelaksana : Guru BM Tahun 6 Pelaksanaan: i.2. perbendaharaan kata. Penekanan kepada Tatabahasa. ii. Indikator kejayaan : Penyertaan 100. Pelan Operasi Aktiviti : 1. Indikator kejayaan : 1. ( Setiap hari perhimpunan) Pelaksana : Semua Guru BM. Simpulan Bahasa dan lain-lain. 2. Penulisan kreatif.Penekanan kepada Tatabahasa. Pencapaian murid mendapat gred A bagi kedua-dua ujian dari tahun 2011. Kumpulan sasaran utama iaitu semua murid 2011. Memberi teknik menjawab soalan Kertas Pemahaman Bahasa Malaysia dan Kertas Penulisan ( mengikut jenis karangan ) untuk murid-murid tahun 6. 2. 3. Perlaksanaan : 1.Pelan Operasi Aktiviti : 1.

Kumpulan sasaran utama iaitu semua murid.0% yang mengalakkan daripada pelajar. perbendaharaan kata.2. Kumpulan sasaran utama iaitu semua murid Tahun 1 2011.0% daripada murid Tahun 1. Indikator kejayaan : Penyertaan 100. Simpulan Bahasa dan lain-lain. Perlaksanaan : 1. 3. Pelaksana : Guru BM Tahun 1. Indikator kejayaan : Penyertaan 100. Guru mempamerkan kad-kad di tiang-tiang sekolah.Pelan Operasi Aktiviti : 1. Laluan Ilmu Tarikh perlaksanaan : Mulai Februari sehingga bulan Oktober. Penekanan kepada Tatabahasa. Pelaksana : Semua Guru BM. . Pelan Operasi Aktiviti : 1. Perlaksanaan : 1.2.4. Program Pembimbing Rakan Sebaya Tarikh perlaksanaan : Mulai Februari sehingga bulan Oktober.5. 2. Semua murid Tahun 1 masuk ke kelas arus Perdana pada bulan Oktober.

Pelan Operasi Aktiviti : 1. ii.6 Program Mutiara Pemulihan Tarikh pelaksanaan : Bermula pada bulan Februari hingga Oktober (Setiap Minggu pada Perhimpunan Mingguan) Pelaksana : i. Pelaksanaan : i. petikan ringkas dan buku bacaan yang guru sediakan. Pelaksanaan : i.Pelan Operasi Aktiviti : 1.2. Murid diajar membaca dan membunyikan huruf.Murid mengeja perkataan-perkataan yang guru sebutkan.7 Bacalah Sayang Tarikh pelaksanaan : Bermula pada bulan Februari sehingga Oktober Pelaksana : i. Murid membaca dari kad suku kata. Membaca ayat mudah tidak lebih daripada 5 perkataan. Membaca sukukata terbuka dan tertutup. . . Membina keyakinan diri murid. Guru Prasekolah. ayat mudah. Indikator kejayaan : Bilangan murid pemulihan dan protim Bahasa Malaysia berkurangan dan membantu mereka untuk lulus sekurang .kurangnya C bagi Matapelajaran Bahasa Malaysia. iii. iv. ii. kad-kad perkataan. Sasaran utama murid pemulihan & Protim Bahasa Malaysia. iii.2. Indikator kejayaan : Mencapai sasaran sekolah : Lulus 100% dalam BM. Guru Pemulihan Khas. ( Murid Prasekolah ) .

2. Mari Mengarang Tarikh perlaksanaan : Mulai Februari sehingga bulan Oktober. Pelaksana : Guru Literasi Tanun 1. Semua murid Tahun 1 masuk ke kelas arus Perdana pada bulan Oktober. ( 2 minggu sekali ) Pelaksana : Semua Guru BM. Mengenalpasti nilai dan pengajaran yang terkandung dalam buku cerita yang telah dibaca. 2. Ujian mengimlak dan ejaan akan dilaksanakan. Perlaksanaan : 1.0% yang mengalakkan daripada pelajar. 3.0% daripada murid Tahun 1. Membaca Budaya Kita Tarikh perlaksanaan : Mulai Mac sehingga bulan Oktober. . Murid-murid Tahap 1 sebagai pengenalan kepada penulisan.1. Penyertaan 100.Pelan Operasi Aktiviti : 1. Indikator kejayaan : 1. Guru akan meminta murid menceritakan tentang buku yang dibaca.2. Pelan Operasi Aktiviti : 2. 70% Lulus sekurang-kurang C ( BM Penulisan ) 2. 4.8. Perlaksanaan : 1. Murid diminta untuk mencari perkataan yang baharu dan yang tidak difahami. Indikator kejayaan : Penyertaan 100.1. Kumpulan sasaran utama iaitu semua murid Tahap 2 2011.

Fazuli. W6 Seorang murid (Hillary Adam) masih lemah dalam Kemahiran Menulis abjad A-Z. W1 – W3 Latihan membaca bersama guru LINUS selepas waktu P&P. S2 Guru boleh menarik minat murid untuk mengikuti P&P yang dijalankan. W1 21. W3 Murid LINUS masih belum dapat menguasai Kemahiran membaca perkataan KVKV dengan betul. Magdelina dan Audriena) masih belum dapat mengecam abjad b dan d dengan betul. S3 Murid memberikan respon yang baik sepanjang P&P dijalankan. . S7 64.4% (3 daripada 14 orang murid) murid menguasai kemahiran membaca pada tahap sederhana. Cara Mengatasi W1 – W4 Latihan membaca di dalam kelas. S5 Guru menyediakan pelbagai ABM untuk menambahkan lagi pemahaman murid dalam P&P. W2 14. W5 4 orang murid (Ayu Arseh. Magdelina dan Audriena) dapat dipulihkan untuk mengecam abjad b dan d dengan melakukan aktiviti menulis. W4 50% murid masih belum memahami bahan bacaan yang dibaca. S6 Semua murid telah mendapat pendidikan awal di Pra Sekolah dan Tadika Swasta.2% (9 daripada 14 orang murid) telah menguasai kemahiran membaca dengan baik.6%( 4 daripada 14 orang murid ) murid (Zulkarnain.3% atau dua murid (Hillary Adam dan Jerry) masih belum menguasai kemahiran membaca dan menulis yang dikategorikan sebagai murid LINUS. Zulkarnain. Adam dan Jerry) masih belum menguasai teknik menulis abjad dengan betul mengikut teknik yang diajar. W7 28. S4 Kesediaan murid untuk mendapatkan pembelajaran yang baru. Kekuatan (S) S1 Guru yang mengajar mata pelajaran BM adalah terlatih sesuai mengikut opsyen.ANALISIS SWOT BAHASA MALAYSIA 2011 KELAS : Tahun 1 Kelemahan (W) Indikator Kejayaan ( % ) W3 Peratus murid mengikuti kelas PERDANA meningkat kepada 85.7% (12 orang murid). W5 3 daripada 4 orang murid (Ayu. W5 – W7 Latihan menulis di dalam kelas.

Ancaman (T) T1 Kurang mendapat sokongan daripada ibu bapa dalam kecemerlangan akademik anak-anak mereka.Peluang (O) O1 Pelbagai kursus dianjurkan oleh pihak jabatan untuk memantapkan pedagogi guru dalam P&P.mata.3% (2 orang).6% (11 orang) dan yang mengikuti kelas Literasi adalah 21.7% (12 orang) dan yang mengikuti kelas Literasi adalah 14. T3 Murid kurang keyakinan diri dan motivasi. O2 Kerjasama daripada PPD dalam memastikan murid menguasai Kemahairan Membaca dan Kemahiran Menulis. T2 Murid mengharapkan pengajaran guru di sekolah semata. . Peratus murid yang mengikuti kelas Perdana selepas Saringan 2 dilakukan adalah sebanyak 85.4% (3 orang). Peratus murid yang mengikuti kelas Perdana selepas Saringan 1 dilakukan adalah sebanyak 78. O3 Penekanan terhadap program LINUS.

Peluang (O) O1 Pelbagai kursus dianjurkan oleh pihak jabatan untuk memantapkan pedagogi guru dalam P&P. T3 Murid kurang bertanya kepada guru tentang perkara yang tidak mereka fahami. S7 Semua murid berada dalam aliran perdana. O2 Kerjasama daripada PPD dalam memastikan murid menguasai Kemahairan Membaca dan Kemahiran Menulis. S4 Kesediaan murid untuk mendapatkan pembelajaran yang baru. W2 18.2% iaitu 2 daripada 11 murid (Jessrhine dan Francis) dapat menulis abjad dengan teknik yang betul seperti huruf R. S6100% murid boleh menguasai kemahiran membaca. Cara Mengatasi W1 Latihan membaca di dalam kelas. T4 Murid kurang keyakinan dan motivasi diri.3% iaitu 3 daripada 11 orang murid (Jessrhine. b dan d. W2 Latihan menulis di dalam kelas. T2 Murid mengharapkan pengajaran guru di sekolah semata-mata. Ling dan Francis) masih kurang memahami bahan bacaan yang dibaca.ANALISIS SWOT BAHASA MALAYSIA 2011 KELAS : Tahun 2 Kekuatan (S) Kelemahan (W) Kelemahan (W) W1 27. . Ancaman (T) T1 Kurang mendapat sokongan daripada ibu bapa dalam kecemerlangan akademik anak-anak mereka. S5 Guru menyediakan pelbagai ABM untuk menambahkan lagi pemahaman murid dalam P&P. S3 Murid memberikan respon yang baik sepanjang P&P dijalankan. S1 Guru yang mengajar mata pelajaran BM adalah terlatih dan sesuai mengikut opsyen. S2 Guru boleh menarik minat murid untuk mengikuti P&P yang dijalankan. 100% murid dalam aliran Perdana. Kejayaan ( % ) WI-W2.

ANALISIS SWOT BAHASA MALAYSIA 2011 KELAS : Tahun 3 .

W3 0 % ( latar belakang ibu bapa yang kurang berpendidikan ) . S2. 77. W3. Murid dibenarkan belajar dengan menggunakan alatan ict di pusat sumber sekolah.ANALISIS SWOT BAHASA MALAYSIA 2011 KELAS : Tahun 4 Kelemahan Kekuatan S1. 3 orang murid tidak bermotivasi untuk memajukan diri dalam menguasai kemahiran yang diajar. Guru BM adalah terlatih dan berpengalaman.78 % murid tidak belajar bila balik ke rumah. W2 memberi motivasi sebelum mula belajar. Kejayaan ( % ) W1 10% ( murid hanya belajar di sekolah sahaja ) W2 10 % ( hanya berjaya jika latihan dibuat di sekolah ) W3 kerjasama guru kelas dengan memberitahu kelemahan murid semasa perjumpaan guru kelas dan ibu bapa apabila ibu bapa mengambil buku rekod murid di sekolah. W2. Cara Mengatasi W1 latih tubi penulisan dan bimbingan berterusan. Kelemahan W1. S4. Carta-carta danBBM ada dilekatkan di dalam kelas. S3. 3 orang murid lemah dalam penulisan kerana penggunaan tatabahasa yang lemah. Penglibatan murid dalam programprogram panitia yang diadakan.

Guru yang berusaha memajukan murid dalam mempelajari BM. Peruntukkan yang diberikan digunakan dengan sebaik yang mungkin.Peluang O1. T2. . Keluarga yang kurang memotivasikan anak ke arah kecemerlangan akademik. O2. Ancaman T1. Latar belakang keluarga yang kurang berpendidikan.

W2 Latih tubi penulisan dan bimbingan berterusan. Guru BM adalah terlatih dan berpengalaman. S2. S4. cara mengatasi W1 Murid ini telah dihantar mengikuti kelas pemulihan. Penglibatan murid dalam programprogram panitia yang diadakan. S3. W3. W3 Memberi motivasi sebelum mula belajar. 1orang murid merupakan murid pemulihan. 13 orang murid tidak bermotivasi untuk memajukan diri dalam menguasai kemahiran yang diajar. 10 orang murid lemah dalam penulisan kerana penggunaan tatabahasa yang lemah.59 % murid tidak belajar bila balik ke rumah.ANALISIS SWOT BAHASA MALAYSIA 2011 KELAS : Tahun 5 kelemahan kekuatan S1. W4. kelemahan W1. Murid dibenarkan belajar dengan menggunakan alatan ict di pusat sumber sekolah. 70. Carta-carta dan BBM ada dilekatkan di dalam kelas. kejayaan ( % ) W1 10 % ( murid hanya dapat menyebut suku kata terbuka sahaja ) W2 40 % ( murid hanya belajar di sekolah sahaja ) W3 40 % ( hanya berjaya jika latihan dibuat di sekolah ) W2. W4 Kerjasama guru kelas dengan memberitahu kelemahan murid semasa perjumpaan guru kelas dan ibu bapa apabila ibu bapa mengambil W4 0 % ( latar belakang ibu bapa yang kurang pendidikan ) .

buku rekod murid di sekolah. O2. . keluarga yang kurang memotivasikan anak ke arah kecemerlangan akademik. Kelas yang kurang kondusif W7 Pindahkan murid ke kelas yang lebih besar. 0% ( tiada kelas yang lebih besar ) Peluang O1. Peruntukkan yang diberikan digunakan dengan sebaik yang mungkin. latar belakang keluarga yang kurang pendidikan. Guru yang berusaha memajukan murid dalam mempelajari BM. W7. T2. Ancaman T1.

W2 Penggulangan semula tatabahasa dari Tahun 4.ANALISIS SWOT BAHASA MALAYSIA 2011 KELAS : Tahun 6 Kekuatan (S) S1.5% ( 5org murid ) adalah dalam kategori sederhana Kelemahan (W) Cara Mengatasi W1. W1 Latihan membaca di dalam kelas.1% ( Seorang Murid) Dapat menguasai Tatabahasa Dengan Baik Dan 55.8% (7 Orang Murid) Membaca dengan Lancar. kata ganda.2% iaitu 2 org murid (Carissa dan Zaidi) masih kurang lancar membaca.3% . penanda wacana.33.mendengar sambil menyalin .5%(5 Org Murid) Dalam Ketegori Sederhana Baik. Zaidi dan Suzika) belum menguasai tatabahasa dgn baik seperti berikut:penjodoh bilangan.77.1%(seorang murid) dapat menguasai penulisan dgn baik dan 55. W2.menyalin karangan . 3 orang murid tersebut berjaya menguasai kemahiran tatabahasa dengan baik100% W3. S2.3% iaitu 3 org murid (Carissa.Latih tubi menjawab soalan tatabahasa dan pembetulan di dlm kelas. . Zaidi dan Carissa) belum menguasai penulisan dgn baik atas sebabsebab berikut:i) Tidak menguasai bahasa pertuturan dengan baik kerana dipengaruhi oleh bahasa ibunda / dialek ii) Struktur ayat. 100% berjaya W2.tanda baca.perbendaharaan kata sangat lemah.22. W3.membina dan menjawab soalan.11. 33.3 11. Seorang saja dapat dipulihkan (Zaidi) dan 2 org murid setakat menulis karangan kurang memuaskan. W3 Latih tubi menulis karangan dengan cara: .membaca buku di perpustakaan Kejayaan ( % ) W1. S.3% iaitu 3 org murid (Suzika.33.Tahun 6.penggunaan ayat yang betul dan kata banyak makna.ejaan.

Ancaman (T) T1.8% . O3.Ibu bapa kurang ambil tahu tentang perkembangan pelajaran anak-anak mereka(80%) T2.Kesungguhan murid-murid dalam pelajaran agak rendah. O2.Penggunaan bahasa ibunda yang meluas di kalangan murid-murid sekolah-100% T3.PDD Sebauh ada mengadakan lawatan ke sekolah utk memantau perkembanan p&p di sekolah.Peluang (O) O1-Pihak PPD Sebauh ada mengadakan kursus Bahasa Malaysia kpd guru-guru yang mengajar BM.Sokongan kewangan daripada pihak PIBG O4-Kesungguhan guru-guru dalam p&p Bahasa Malaysia dalam kelas. – 77.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.