Perancangan Strategik (1 – 5 Tahun ) PS 2011-2015 Fokus: 3.7 Peningkatan Prestasi akademik Isu utama : 3.7.

1 Prestasi Pencapaian akademik masih kurang cemerlang Strategi : Mencemerlangkan prestasi pencapaian akademik 1. Program Peningkatan Prestasi Bahasa Malaysia Pelaksana : Guru Besar, semua PK, Ketua Panitia & semua guru BM Indikator pencapaian: 100% Lulus sekurang-kurang C (BM Pemahaman) 70% Lulus sekurang-kurang C (BM Penulisan ) 30% lulus A BM Pemahaman dan BM Penulisan Perancangan Strategik (1 – 5 Tahun ) PS 2011-2015

Perancangan Taktikal (1 -3 Thn ) PT 2011-2013 Nama Projek : 1.1 Program Pemantapan Pengurusan Pemimpin Objektif : 1.1.1 Memastikan Panitia Bahasa Malaysia aktif dan efektif Penetapan Dasar : Guru Besar, PK1, Ketua Panitia BM, Guru BM Aktiviti : i. Mesyuarat Panitia Bahasa Malaysia Pemantauan Guru Besar, PK1, Ketua Panitia BM

Pelan Operasi ( 1 Tahun ) PO 2011 Aktiviti : 1.1.1 Mesyuarat Panitia Bahasa Malaysia

Perancangan Taktikal (1 -3 Thn ) PT 2011-2013 Nama Projek : 1.2 Lonjakan Prestasi BM. Objektif : i. Menggalakkan pelajar mempelajari mata pelajaran Bahasa Malaysia. Penetapan Dasar : Guru Besar, PK1, Ketua Panitia, Guru BM Aktiviti : 1. Kelas Tambahan 2. Teknik menjawab soalan

Pelan Operasi ( 1 Tahun ) PO 2011 Aktiviti : 1.2.1 Kelas Bimbingan ( Kurikulum ) 1.2.2 Teknik Menjawab soalan BM ( Kem Motivasi ) 1.2.3 Kuiz Bahasa Malaysia 1.2.4 Laluan Ilmu 1.2.5 Program Pembimbing Rakan Sebaya 1.2.6 Program Muntiara Pemulihan 1.2.7 Bacalah Sayang

3. Program Lonjakan Pencapaian Penulisan Pelaksana : Guru Besar.1 Mari Mengarang .7 Peningkatan Prestasi akademik Isu utama : 3. Meningkatkan pencapaian Bahasa Malaysia Penulisan. Ketua Panitia BM Pelan Operasi ( 1 Tahun ) PO 2011 Aktiviti : 2. Program Muntiara Pemulihan 7.7. Program Pembimbing Rakan Sebaya 6. ii. Ketua Panitia BM Perancangan Strategik (1 – 5 Tahun ) PS 2011-2015 Fokus: 3.1 Penulisan Strategi : Meningkatkan peratusan pencapaian Bahasa Malaysia Penulisan sekolah. Penetapan Dasar : Guru Besar. Ketua Panitia. PK1. Menggalakkan pelajar mempelajari mata pelajaran Bahasa Malaysia. 2. PK1. Mari Mengarang Pemantauan Guru Besar. PK1. Guru BM Aktiviti : 1. Laluan Ilmu 5.1 Program Lulus Penulisan Objektif : i. Ketua Panitia & semua guru BM Indikator pencapaian: 70% Lulus sekurang-kurang C (BM Penulisan ) 30% lulus A BM Pemahaman dan BM Penulisan Perancangan Taktikal (1 -3 Thn ) PT 2011-2013 Nama Projek : 2. Kuiz Bahasa Malaysia 4. semua PK.1. Bacalah Sayang Pemantauan Guru Besar.

Perlaksanaan : 1. ii. iii. Pelan Operasi Aktiviti : 1. Kumpulan sasaran utama iaitu semua murid Tahun 6 2011. menyediakan TOV dan ETR.Pelan Operasi Aktiviti : 1.1 Mesyuarat Panitia Bahasa Malaysia Tarikh pelaksanaan : 17 Januari. Post-mortem OTI . Aktiviti-aktiviti berfokus mengikut kumpulan sasaran. iii. ( Setiap Isnin : 2.0% yang mengalakkan daripada pelajar. Indikator kejayaan : i. . Indikator kejayaan : Penyertaan 100. Kelas Bimbingan ( Kurikulum ) Tarikh perlaksanaan : Mulai Februari sehingga bulan September.30 – 3.30 ) Pelaksana : Semua Guru BM. Murid-murid Tahun 4 dan 5 mengikuti pemulihan BM. Senarai nama murid mengikut kumpulan sasaran wujud.1. mengadakan mesyuarat guru-guru Bahasa Malaysia ii. 2. masalah-masalah yang dihadapi dan cara penyelesaian iv. Mesyuarat dijalankan seperti yang dicatatkan dalam Takwim Sekolah.2. membincangkan aktiviti-aktiviti panitia. 29 Jun dan 19 September 2011 Pelaksanaan: i.1.

Kuiz Bahasa Malaysia Tarikh perlaksanaan : Mulai Februari sehingga bulan Oktober. Pelan Operasi Aktiviti : 1.2. Pencapaian murid mendapat gred A bagi kedua-dua ujian dari tahun 2011. ii.3.Penekanan kepada Tatabahasa. Penekanan kepada Tatabahasa. Indikator kejayaan : 1. Perbendaharaan kata. . 2. 2. Murid lulus 100% dalam BM Pemahaman dan BM Penulisan. Simpulan Bahasa dan lain-lain. Simpulan Bahasa dan lain-lain.Pelan Operasi Aktiviti : 1.0% yang mengalakkan daripada pelajar semasa Kuiz Bahasa Malaysia. Perlaksanaan : 1. Penulisan kreatif. 3. Memberi teknik menjawab soalan Kertas Pemahaman Bahasa Malaysia dan Kertas Penulisan ( mengikut jenis karangan ) untuk murid-murid tahun 6. iii.2. perbendaharaan kata. Indikator kejayaan : Penyertaan 100. ( Setiap hari perhimpunan) Pelaksana : Semua Guru BM. Kumpulan sasaran utama iaitu semua murid 2011.2 Teknik Menjawab Soalan ( Kem Motivasi ) Tarikh pelaksanaan : Bulan Julai ( Masih dalam cadangan ) Pelaksana : Guru BM Tahun 6 Pelaksanaan: i.Guru BM akan menyoal murid secara spontan semasa waktu perhimpunan tentang tatabahasa dan peribahasa berdasarkan kad-kad yang dipamerkan di Laluan Ilmu.

Perlaksanaan : 1.Pelan Operasi Aktiviti : 1. . Semua murid Tahun 1 masuk ke kelas arus Perdana pada bulan Oktober. Indikator kejayaan : Penyertaan 100. Penekanan kepada Tatabahasa. Indikator kejayaan : Penyertaan 100. Perlaksanaan : 1. 2. Laluan Ilmu Tarikh perlaksanaan : Mulai Februari sehingga bulan Oktober. Guru mempamerkan kad-kad di tiang-tiang sekolah. Pelaksana : Semua Guru BM. Kumpulan sasaran utama iaitu semua murid. Pelan Operasi Aktiviti : 1. Kumpulan sasaran utama iaitu semua murid Tahun 1 2011.0% daripada murid Tahun 1. Simpulan Bahasa dan lain-lain.4.0% yang mengalakkan daripada pelajar. 3.5. Program Pembimbing Rakan Sebaya Tarikh perlaksanaan : Mulai Februari sehingga bulan Oktober. perbendaharaan kata.2. Pelaksana : Guru BM Tahun 1.2.

Pelaksanaan : i. .6 Program Mutiara Pemulihan Tarikh pelaksanaan : Bermula pada bulan Februari hingga Oktober (Setiap Minggu pada Perhimpunan Mingguan) Pelaksana : i. ii. iii. kad-kad perkataan. . Pelaksanaan : i. Membina keyakinan diri murid.Murid mengeja perkataan-perkataan yang guru sebutkan. Sasaran utama murid pemulihan & Protim Bahasa Malaysia. Indikator kejayaan : Bilangan murid pemulihan dan protim Bahasa Malaysia berkurangan dan membantu mereka untuk lulus sekurang . ii. Pelan Operasi Aktiviti : 1. ( Murid Prasekolah ) . Guru Prasekolah.7 Bacalah Sayang Tarikh pelaksanaan : Bermula pada bulan Februari sehingga Oktober Pelaksana : i. Guru Pemulihan Khas. ayat mudah.kurangnya C bagi Matapelajaran Bahasa Malaysia. petikan ringkas dan buku bacaan yang guru sediakan.Pelan Operasi Aktiviti : 1.2. iv. Membaca ayat mudah tidak lebih daripada 5 perkataan. iii. Murid diajar membaca dan membunyikan huruf. Indikator kejayaan : Mencapai sasaran sekolah : Lulus 100% dalam BM.2. Membaca sukukata terbuka dan tertutup. Murid membaca dari kad suku kata.

Penyertaan 100. Indikator kejayaan : Penyertaan 100. Semua murid Tahun 1 masuk ke kelas arus Perdana pada bulan Oktober. 4. Pelaksana : Guru Literasi Tanun 1. Murid-murid Tahap 1 sebagai pengenalan kepada penulisan. Mengenalpasti nilai dan pengajaran yang terkandung dalam buku cerita yang telah dibaca. 2.2. Perlaksanaan : 1. . Pelan Operasi Aktiviti : 2. ( 2 minggu sekali ) Pelaksana : Semua Guru BM. Murid diminta untuk mencari perkataan yang baharu dan yang tidak difahami.Pelan Operasi Aktiviti : 1. 70% Lulus sekurang-kurang C ( BM Penulisan ) 2. Ujian mengimlak dan ejaan akan dilaksanakan.1. 2. Indikator kejayaan : 1.0% yang mengalakkan daripada pelajar.0% daripada murid Tahun 1.8. Guru akan meminta murid menceritakan tentang buku yang dibaca. Mari Mengarang Tarikh perlaksanaan : Mulai Februari sehingga bulan Oktober. Perlaksanaan : 1. 3. Membaca Budaya Kita Tarikh perlaksanaan : Mulai Mac sehingga bulan Oktober.1. Kumpulan sasaran utama iaitu semua murid Tahap 2 2011.

W5 3 daripada 4 orang murid (Ayu. .7% (12 orang murid).6%( 4 daripada 14 orang murid ) murid (Zulkarnain. Zulkarnain. W4 50% murid masih belum memahami bahan bacaan yang dibaca. W2 14. W1 21. W5 – W7 Latihan menulis di dalam kelas. S2 Guru boleh menarik minat murid untuk mengikuti P&P yang dijalankan. W5 4 orang murid (Ayu Arseh.ANALISIS SWOT BAHASA MALAYSIA 2011 KELAS : Tahun 1 Kelemahan (W) Indikator Kejayaan ( % ) W3 Peratus murid mengikuti kelas PERDANA meningkat kepada 85. S6 Semua murid telah mendapat pendidikan awal di Pra Sekolah dan Tadika Swasta. W1 – W3 Latihan membaca bersama guru LINUS selepas waktu P&P.3% atau dua murid (Hillary Adam dan Jerry) masih belum menguasai kemahiran membaca dan menulis yang dikategorikan sebagai murid LINUS.2% (9 daripada 14 orang murid) telah menguasai kemahiran membaca dengan baik.4% (3 daripada 14 orang murid) murid menguasai kemahiran membaca pada tahap sederhana. W7 28. Magdelina dan Audriena) masih belum dapat mengecam abjad b dan d dengan betul. S5 Guru menyediakan pelbagai ABM untuk menambahkan lagi pemahaman murid dalam P&P. Cara Mengatasi W1 – W4 Latihan membaca di dalam kelas. S7 64. S4 Kesediaan murid untuk mendapatkan pembelajaran yang baru. Magdelina dan Audriena) dapat dipulihkan untuk mengecam abjad b dan d dengan melakukan aktiviti menulis. Adam dan Jerry) masih belum menguasai teknik menulis abjad dengan betul mengikut teknik yang diajar. Kekuatan (S) S1 Guru yang mengajar mata pelajaran BM adalah terlatih sesuai mengikut opsyen. S3 Murid memberikan respon yang baik sepanjang P&P dijalankan. W3 Murid LINUS masih belum dapat menguasai Kemahiran membaca perkataan KVKV dengan betul. W6 Seorang murid (Hillary Adam) masih lemah dalam Kemahiran Menulis abjad A-Z. Fazuli.

Peluang (O) O1 Pelbagai kursus dianjurkan oleh pihak jabatan untuk memantapkan pedagogi guru dalam P&P. T3 Murid kurang keyakinan diri dan motivasi. O3 Penekanan terhadap program LINUS. T2 Murid mengharapkan pengajaran guru di sekolah semata. Ancaman (T) T1 Kurang mendapat sokongan daripada ibu bapa dalam kecemerlangan akademik anak-anak mereka. Peratus murid yang mengikuti kelas Perdana selepas Saringan 1 dilakukan adalah sebanyak 78.3% (2 orang). .7% (12 orang) dan yang mengikuti kelas Literasi adalah 14. O2 Kerjasama daripada PPD dalam memastikan murid menguasai Kemahairan Membaca dan Kemahiran Menulis.mata.4% (3 orang). Peratus murid yang mengikuti kelas Perdana selepas Saringan 2 dilakukan adalah sebanyak 85.6% (11 orang) dan yang mengikuti kelas Literasi adalah 21.

T4 Murid kurang keyakinan dan motivasi diri. Ancaman (T) T1 Kurang mendapat sokongan daripada ibu bapa dalam kecemerlangan akademik anak-anak mereka. Peluang (O) O1 Pelbagai kursus dianjurkan oleh pihak jabatan untuk memantapkan pedagogi guru dalam P&P. S1 Guru yang mengajar mata pelajaran BM adalah terlatih dan sesuai mengikut opsyen. 100% murid dalam aliran Perdana. Ling dan Francis) masih kurang memahami bahan bacaan yang dibaca. W2 18. S3 Murid memberikan respon yang baik sepanjang P&P dijalankan.2% iaitu 2 daripada 11 murid (Jessrhine dan Francis) dapat menulis abjad dengan teknik yang betul seperti huruf R. S7 Semua murid berada dalam aliran perdana. O2 Kerjasama daripada PPD dalam memastikan murid menguasai Kemahairan Membaca dan Kemahiran Menulis.ANALISIS SWOT BAHASA MALAYSIA 2011 KELAS : Tahun 2 Kekuatan (S) Kelemahan (W) Kelemahan (W) W1 27. S4 Kesediaan murid untuk mendapatkan pembelajaran yang baru. Cara Mengatasi W1 Latihan membaca di dalam kelas. W2 Latihan menulis di dalam kelas. . S2 Guru boleh menarik minat murid untuk mengikuti P&P yang dijalankan. T2 Murid mengharapkan pengajaran guru di sekolah semata-mata.3% iaitu 3 daripada 11 orang murid (Jessrhine. T3 Murid kurang bertanya kepada guru tentang perkara yang tidak mereka fahami. Kejayaan ( % ) WI-W2. S5 Guru menyediakan pelbagai ABM untuk menambahkan lagi pemahaman murid dalam P&P. S6100% murid boleh menguasai kemahiran membaca. b dan d.

ANALISIS SWOT BAHASA MALAYSIA 2011 KELAS : Tahun 3 .

W3.78 % murid tidak belajar bila balik ke rumah. W3 0 % ( latar belakang ibu bapa yang kurang berpendidikan ) . Kejayaan ( % ) W1 10% ( murid hanya belajar di sekolah sahaja ) W2 10 % ( hanya berjaya jika latihan dibuat di sekolah ) W3 kerjasama guru kelas dengan memberitahu kelemahan murid semasa perjumpaan guru kelas dan ibu bapa apabila ibu bapa mengambil buku rekod murid di sekolah. S4. Cara Mengatasi W1 latih tubi penulisan dan bimbingan berterusan. S2. Murid dibenarkan belajar dengan menggunakan alatan ict di pusat sumber sekolah. 3 orang murid tidak bermotivasi untuk memajukan diri dalam menguasai kemahiran yang diajar. 3 orang murid lemah dalam penulisan kerana penggunaan tatabahasa yang lemah. Penglibatan murid dalam programprogram panitia yang diadakan. Guru BM adalah terlatih dan berpengalaman. W2 memberi motivasi sebelum mula belajar. Carta-carta danBBM ada dilekatkan di dalam kelas. 77. Kelemahan W1. W2. S3.ANALISIS SWOT BAHASA MALAYSIA 2011 KELAS : Tahun 4 Kelemahan Kekuatan S1.

Guru yang berusaha memajukan murid dalam mempelajari BM. Latar belakang keluarga yang kurang berpendidikan. Ancaman T1. Keluarga yang kurang memotivasikan anak ke arah kecemerlangan akademik. O2. T2.Peluang O1. Peruntukkan yang diberikan digunakan dengan sebaik yang mungkin. .

70. W2 Latih tubi penulisan dan bimbingan berterusan. kelemahan W1. W3 Memberi motivasi sebelum mula belajar. kejayaan ( % ) W1 10 % ( murid hanya dapat menyebut suku kata terbuka sahaja ) W2 40 % ( murid hanya belajar di sekolah sahaja ) W3 40 % ( hanya berjaya jika latihan dibuat di sekolah ) W2. cara mengatasi W1 Murid ini telah dihantar mengikuti kelas pemulihan. W4 Kerjasama guru kelas dengan memberitahu kelemahan murid semasa perjumpaan guru kelas dan ibu bapa apabila ibu bapa mengambil W4 0 % ( latar belakang ibu bapa yang kurang pendidikan ) .59 % murid tidak belajar bila balik ke rumah. Penglibatan murid dalam programprogram panitia yang diadakan. 10 orang murid lemah dalam penulisan kerana penggunaan tatabahasa yang lemah. S2. Carta-carta dan BBM ada dilekatkan di dalam kelas. W3. Murid dibenarkan belajar dengan menggunakan alatan ict di pusat sumber sekolah. S4. W4. Guru BM adalah terlatih dan berpengalaman. 13 orang murid tidak bermotivasi untuk memajukan diri dalam menguasai kemahiran yang diajar. S3. 1orang murid merupakan murid pemulihan.ANALISIS SWOT BAHASA MALAYSIA 2011 KELAS : Tahun 5 kelemahan kekuatan S1.

0% ( tiada kelas yang lebih besar ) Peluang O1. Guru yang berusaha memajukan murid dalam mempelajari BM. T2. W7. Ancaman T1. keluarga yang kurang memotivasikan anak ke arah kecemerlangan akademik. . Peruntukkan yang diberikan digunakan dengan sebaik yang mungkin. Kelas yang kurang kondusif W7 Pindahkan murid ke kelas yang lebih besar.buku rekod murid di sekolah. latar belakang keluarga yang kurang pendidikan. O2.

ANALISIS SWOT BAHASA MALAYSIA 2011 KELAS : Tahun 6 Kekuatan (S) S1. W2 Penggulangan semula tatabahasa dari Tahun 4.mendengar sambil menyalin . 33.3% iaitu 3 org murid (Carissa.3 11.penggunaan ayat yang betul dan kata banyak makna.tanda baca. S2. 100% berjaya W2. penanda wacana.33.5%(5 Org Murid) Dalam Ketegori Sederhana Baik. Zaidi dan Suzika) belum menguasai tatabahasa dgn baik seperti berikut:penjodoh bilangan.33.2% iaitu 2 org murid (Carissa dan Zaidi) masih kurang lancar membaca.11. W1 Latihan membaca di dalam kelas.Tahun 6. .5% ( 5org murid ) adalah dalam kategori sederhana Kelemahan (W) Cara Mengatasi W1. W2. Seorang saja dapat dipulihkan (Zaidi) dan 2 org murid setakat menulis karangan kurang memuaskan.22.perbendaharaan kata sangat lemah. W3 Latih tubi menulis karangan dengan cara: .membaca buku di perpustakaan Kejayaan ( % ) W1.3% iaitu 3 org murid (Suzika.3% .8% (7 Orang Murid) Membaca dengan Lancar. S. W3.77.1% ( Seorang Murid) Dapat menguasai Tatabahasa Dengan Baik Dan 55.Latih tubi menjawab soalan tatabahasa dan pembetulan di dlm kelas. kata ganda.menyalin karangan . Zaidi dan Carissa) belum menguasai penulisan dgn baik atas sebabsebab berikut:i) Tidak menguasai bahasa pertuturan dengan baik kerana dipengaruhi oleh bahasa ibunda / dialek ii) Struktur ayat.ejaan. 3 orang murid tersebut berjaya menguasai kemahiran tatabahasa dengan baik100% W3.membina dan menjawab soalan.1%(seorang murid) dapat menguasai penulisan dgn baik dan 55.

Kesungguhan murid-murid dalam pelajaran agak rendah.Sokongan kewangan daripada pihak PIBG O4-Kesungguhan guru-guru dalam p&p Bahasa Malaysia dalam kelas. – 77.8% . Ancaman (T) T1. O2.Penggunaan bahasa ibunda yang meluas di kalangan murid-murid sekolah-100% T3.PDD Sebauh ada mengadakan lawatan ke sekolah utk memantau perkembanan p&p di sekolah. O3.Peluang (O) O1-Pihak PPD Sebauh ada mengadakan kursus Bahasa Malaysia kpd guru-guru yang mengajar BM.Ibu bapa kurang ambil tahu tentang perkembangan pelajaran anak-anak mereka(80%) T2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful