Asas Bangunan

Posted by Rammel Firdaus Ramli at 9:39 PM Labels: Difinisi, Fungsi-fungsi, Jenisjenis, Teknologi Binaan Bangunan

Bahagian yang paling penting bagi sesebuah bangunan adalah Asas atau Building Foundation. Pembianaan Bangunan bermula dari Asas yang terletak paling bawah diatas tanah yang menanggungnya. Asas mengandungi struktur yang terletak dibawah tanah. Struktur ini termasuklah cerucuk (filling) dan penapak (base). Pembinaan asas memerlukan bahan binaan yang kuat untuk menampung beban di atas. Fungsi Asas: 1. Mengagihkan bebanan yang ditanggung ke seluruh tapak bangunan 2. Mengelakkan daripada bangunan tengelam (sinking) disebabkan oleh hakisan atau gerakkan 3. Menambahkan kestabilan bangunan. Jenis Asas 1. Asas Hampar 2. Asas Jalur 3. Asas Alas Tiang 4. Asas Berakit 5. Asas Bertangga 6. Asas Cerucuk

ke semasa menyebabkan piawaian yang dipakai dikemaskini oleh pihak yang mengeluarkan dan ini mengakibatkan perubahan kepada kaedah dan tuntutan rekabentuk kini tidak dapat dielakan. Analisa. Kajian ini adalah penting dalam proses membina sebuah bangunan kerana ia akan menentukan keselamatan dan ketahanan sesuatu struktur itu. Rekabentuk Struktur Rekabentuk struktur ialah proses kedua setelah daya-daya diperolehi dari analisis struktur. Daya yang sering digunakan ialah daya momen dan daya ricih. German dan Australia juga digenakan oleh mereka yang lebih mahir dengan kod-kod tersebut. Perkembangan kejuruteraan dari masa. . Khidmat Jurutera yang mahir serta penggunaan komputer adalah keperluan asas dalam membuat rekabentuk struktur dekad ini. Proses ini melibatkan perkiraan dan formula-formula yang rumit dan ia memerlukan tenaga jurutera yang berpengalaman serta peralatan komputer untuk mempercepatkan proses ini. REKABENTUK Sebelum sesuatu bangunan itu dibina satu kajian menyeluruh akan dibuat oleh perekabentuk untuk memastikan struktur bangunan itu mampu menanggung beban yang akan dikenakan keatasnya. Peringkat ini melibatkan pemilihan saiz-saiz elemen struktur serta pengiraan tetulang yang diperlukan (bagi kes struktur konkrit tetulang) . Beban yang dikenakan sentiasa berbeza dari satu bangunan dengan satu bangunan yang lain kerana kegunaan berbeza dan ini memerlukan kajian struktur yang menyeluruh untuk setiap bangunan yang hendak dibina. Jepun. Rekabentuk dilakukan berpandukan kod(kanun) amalan yang diperakukan. Penggunaan pakej-pakej penyelesaian secara berkomputer ini walaubagaimanapun perlulah diguna dengan memahami konsep asas dan teori analisa struktur bagi mengelakkan hasil perkiraan yang tepat dari segi proses tetapi salah dari segi input dan parameter rekabentuk. Proses rekabentuk struktur ini boleh dibahagikan kepadadua (2) peringkat iaitu: (i) Analisis Struktur (i i) Rekabentuk Struktur Analisis Struktur Analisis struktur dibuat untuk mengetahui daya yang bertindak ke atas bahagian struktur.STRUKTUR Struktur boleh ditafsirkan sebagai anggota-anggota yang dipasang antara satu sama lain dengan penyambungan yang sesuai dan selamat bagi menghasilkan suatu kerangka yang berupaya menanggung beban yang dijangkakan. Namun begitu kod-kod US. Di negara ini kita masih menggunakan secara meluas kod-kod amalan negara maju terutama kod Piawaiwan British. rekabentuk dan lukisanlukisan pembinaan ringkas seperti sebuah rumah banglo atau dewan boleh dihasilkan dalam masa hanya sehari pada waktu ini dibandingkan sekitar seminggu sebelum ujudnya komputer.

3. ricih dan puntiran (Torsion).3 Rasuk direkabentuk berdasarkan kepada empat cara berikut:a) Rasuk tupang mudah b) Rasuk Selanjar. c) Papak Pipih Papak lantainya ditanggung terus oleh tiang-tiang tanpa rasuk. dan dinding serta beban kenaan (live load). 3. d) Rasuk Kerangka PAPAK (LANTAI) Elemen kepingan mendatar yang menanggung beban-beban lantai dan bumbung terdiri dari jenis tupang mudah. b) Papak dua hala Bertetulang untuk menanggung beban secara dua hala kepada penyokong keempat-empat sisinya. c) Rasuk pengikat (Tie Beam) Rasuk yang merentangi antara tiang dengan tujuan mengikat kedua-dua tiang tersebut.2 Jenis-Jenis rasuk a) Rasuk Utama (Main Beam) Merentangi di antara tiang-tiang dan mengagihkan beban kepada tiang.1 RASUK Rasuk merupakan komponen mendatar yang menanggung beban-beban bumbung.1. lantai. Ianya menahan beban secara mengatasi lenturan. Ini adalah untuk faktor kestabilan bagi struktur yang berkenaan. Kadang kala rasuk bertindak sebagai pengikat. c) Rasuk julur. a) Papak rentangan sehala Bertetulang untuk menanggung beban merentasi rentang yang pendek. .. b) Rasuk Kedua (Secondary Beam) Merintangi di antara rasuk-rasuk utama dan mengagihkan beban kepada rasuk utama.KOMPONEN-KOMPONEN STRUKTUR 3. Fungsi utama rasuk ini ialah untuk memendekkan jarak rentangan papak yang di sokong oleh sesuatu struktur atau menanggung beban sesuai dengan kehendak penggunaan struktur tersebut. selanjar dan julur. d) Rasuk tepi (Edge Beam) Berfungsi sebagai rasuk pengikat yang merintangi di antara tiang-tiang di sebelah luar.1.

1 Jenis-jenis tangga a) Rentangan Lintang Tangga ini amnya disusun untuk merentang antara dinding-dinding atau rasuk-rasuk tepi. Dinding boleh jadi dirembat atau tidak dirembat dan pendek atau lansing.DINDING KONKRIT Elemen kepingan tegak yang mungkin menanggung beban tegak atau mendatar. TANGGA Tangga merupakan papak condong rentang sehala berfungsi sebagai penghubung antara-satu tingkat ke satu tingkat yang lain. ASAS Komponen ini memindahkan dan menyebarkan beban keseluruhan struktur kepada tanah. Cerucuknya boleh jadi dari pratuang (precast) atau tuang di situ (cast in-situ). b) Rentangan memanjang Tangga merentang antara penyokong-penyokong di atas dan di bawah larian. 8. Penyokong ini samada rasuk.6. d) Asas rakit dan lantai bawah tanah Asas bergabung yang menanggung keseluruhan bangunan. b) Penapak Jalur (Strip footing) Penapak selanjar di bawah dinding atau sebaris tiang. b) Dinding konkrit biasa Tetularignya tidak diambil kira dalam hitungan kekuatannya. e) Asas Cerucuk Ditanggung oleh cerucuk geseran atau galas hujung. Keluli agihan diletakan sepanjang larian tangga. .1 Jenis-Jenis Asas a) Penapak terasing (Pad footing) Penapak terasing di bawah tiap-tiap tiang. a) Dinding konkrit tetulang Tetulangnya direkabentuk untuk menanggung beban. Tetulang utama yang diperlukan biasanya mengandungi satu bar bagi satu anak tangga. c) Dinding ricih Menanggung beban satahan(plane) mendatar dan tegak (in plane loads) yang disebabkan oleh angin dan digunakan untuk merembat bangunan. dinding atau papak pelantarnya. Tetulang diletakan bagi mencegah keretakan sahaja. c) Penapak bergabung Menanggung dua tiang ataulebih.

Bar tetulang juga merahan ricih dan mengelakan keretakan berlaku. .1 jenis-jenis bar a) R Bar bulat keluli sederhana (Mild Steel) b)Y Bar berbunga alah tinggi berkekuatan ikatan tinggi (High Tensile).TETULANG Dalam kes struktur yang dibina dari konkrit bertetulang. bar-bar keluli diletakan di dalam konkrit tetulang untuk menahan daya tegangan dan juga untuk membantu menanggung daya mampatan dalam struktur. 9.

keluli ataupun kayu. ASAS ± ASAS CETEK Asas-asas cetek (atau rebak) terdiri daripada . Asas tapak juga berfungsi untuk menyebarkan beban dari struktur atas pada satu kawasan tangungan bawah tanah yang selamat. asas dalam Asas cetek merupakan asas yang menghantar beban struktur kepada tanah berdekatan dengan permukaan bumi. Reka bentuk asas adalah satu proses menentukan jenis serta saiz asas dan beban maksimum yang dapat disokongnya untuk sesuatu tanah. iaitu: i. asas cetek. Asas merupakan `alat' yang bertujuan untuk memindahkan beban struktur kepada bumi dengan selamat iaitu selamat dari segi keupayaan tanah dan juga enapan yang tidak melebihi had-had tertentu. Sementara asas dalam adalah asas yang menghantar beban struktur ke lapisan tanah yang lebih dalam. Oleh sebab asas menopang sesuatu struktur sepanjang hayatnya. Tanah akan mengalami enapan dan kadangkalanya gagal apabila dibebankan kerana biasanya tanah adalah jauh lebih lemah daripada konkrit.ASAS BANGUNAN PENGENALAN Asas sesebuah struktur bolehlah ditakrifkan sebagai bahagian struktur yang bersentuhan terus dengan tanah. maka amat penting untuk jurutera mengambil kira semua beban yang akan dialaminya kerana adalah amat sukar untuk mengubah atau membaiki sesuatu asas setelah ianya dibina. Jenis dan saiz sesuatu asas yang digunakan berkait rapat dengan saiz beban yang hendak dipindahkan dan juga kekuatan ricih tanah. dan ii. Fungsi asas tapak adalah untuk menanggung keseluruhan beban bangunan dan memindahkannya ke lapisan tanah di bawahnya. JENIS-JENIS ASAS Asas bangunan dibahagikan kepada dua kategori.

Asas jenis ini menopang keseluruhan beban untuk sesuatu tiang secara tersendiri (terasing). Penggalian untuk pile cap / asas pad termasuk pemadatan tanah. 4. Kegunaan yang paling biasa ialah untuk asas di atas tanah yang mempunyai keupayaan galas yang rendah sekali. Asas terebut terdapat dalam berbagai-bagai bentuk seperti bulat. atau dalam kes tiang-tiang struktur dijarakkan tersangat dekat antara satu sama lain dalam kedua-dua arah membujur dan memanjang. 5. 3. iaitu untuk menghadkan enapan kebezaan.(a) asas pad (b) asas jalur (c) asas rakit Asas Pad Asas-asas ini selalunya dibina untuk menyokong tiang struktur. dan dengan itu sesebuah rakit yang sangat kukuh tidak diperlukan. Asas rakit sebenarnya merupakan salah satu daripada jenis asas cetek atau asas rebak. Asas jenis ini juga berguna untuk mengurangkan enapan kebezaan yang sangat besar atau dalam keadaan terdapatnya perbezaan yang sangat besar dalam pembebanan tiang tiang struktur. JENIS-JENIS ASAS RAKIT (a) Rakit Papak Rata Asas rakit ini dibina dengan ketebalan yang seragam dan boleh digunakan di atas tanah dengan enapan yang besar tidak dijangka akan berlaku. KAEDAH KERJA ASAS PAD 1. Satu lapisan jejaring tetulang . Asas Rakit Asas ini mungkin diperlukan sekiranya keupayaan galas tanah bawah adalah tersangat rendah. Reka bentuk asas pad ini melibatkan pengiraan mencari saiz pad yang diperlukan untuk menopang beban yang dikenakan oleh tiang. Asas rakit ini juga digunakan untuk asas di atas tanah yang mempunyai kebolehmampatan yang sangat berbeza. segi empat dan segi empat sama. Pemasangan tetulang kepada µpile cap¶/ asas pad dan tiangnya. Pemasangan kotak acuan kepada µpile cap¶ / asas pad. Penanggalan kotak acuan pada µpile cap¶ / asas pad dan pemasangan kotak kepada tiangnya (stump). 2. Kerja konkrit kepada µpile cap¶ / asas pad.

rakit diandaikan sebagai tegar sepenuhnya. Alur dibina dalam kedua-dua arah membujur dan memanjang dan tiang-tiang ditempatkan pada persilangan alur tersebut. Reka Bentuk Asas Rakit Terdapat dua kaedah biasa untuk reka bentuk asas rakit. (b) kaedah boleh lentur hampir. (b) Rakit Sisi Terkukuh Rakit jenis ini sesuai untuk asas struktur-struktur ringan seperti bangunan satu atau dua tingkat di atas tanah-tanah lembut boleh mampat atau bahan-bahan timbusan bebutir yang longgar. serta d dan s ialah faktor pembetulan masingmasing untuk kesan kedalaman dan bentuk.ditempatkan di bahagian atas dan bawah papak untuk merintang momen lentur yang disebabkan oleh pesongan meleding dan melendut pada sebarang titik dalam papak. N dan N. (d) Rakit Tingkat Bawah (Besmen) Untuk rakit jenis ini. dinding-dinding rakit bertindak sebagai pengukuh kepada asas rakit tersebut. q'f = c' Nc dc sc + Po¶ Nq dq sq + 1/2 B ¶ N d s dan qf = cu Nc dc s c + Po iaitu nilai-nilai NY. Dalam kaedah ini. Tekanan tanah teragih dalam satu garisan lurus dengan sentroid yang sekena dengan garis tindakan beban tiang paduan. Dalam keadaan aras air bumi agak tinggi. iaitu: (a) kaedah tegar biasa Dalam kaedah ini. Adakalanya asas-asas rakit ini ditopang di atas cerucuk. (c) Rakit Papak dan Alur Rakit jenis ini digunakan untuk bangunan-bangunan berat dengan kekukuhannya diperlukan untuk menghindar ubah bentuk berlebihan superstruktur yang disebabkan oleh perbezaan dalam kebolehmampatan tanah bawah. Keupayaan Galas Asas Rakit Keupayaan galas asas rakit dapat ditentukan dengan persamaan berikut.Cerucuk-cerucuk ini membantu dalam mengurangkan enapan struktur yang dibina di atas tanah-tanah yang sangat boleh mampat. tanah diandaikan sebagai setara dengan pegas anjal yang tak . cerucuk bertindak sebagai pengawal pengapungan.

reka bentuk asas rakit hendaklah dilakukan dengan kaedah tegar biasa sekiranya jarak antara tiang dalam sebuah jalur kurang daripada 1. Asas ini selalunya dibina untuk dinding dinding penggalas beban (lihat rajah 4.9m.Kadangkala asas ini juga dipanggil sebagai 'asas Winkler'. Asas jalur lebar Beban di atas asas adalah cukup besar berbanding dengan kekuatan galas tanah. Sebelum simen Portland diperkenalkan asas jalur biasanya di bina daripada batu bata. JENIS ± JENIS ASAS JALUR Asas jalur kecil Keupayaan galas tanah dan beban di atas asas hanya memerlukan asas jalur yang tidak lebar atau lebar sedikit daripada tebal dinding. Jadi ia perlulah menggunakan asas yang lebar untuk memindahkan beban. . Parameter amat penting sekali dalam menentukan sama ada asas rakit tersebut harus direka bentuk dengan kaedah tegar biasa atau kaedah boleh lentur hampir.6). Kedalaman tanah adalah sekurang-kurangnya 0. Asas Jalur Asas jalur mangandungi jalur selanjar yang dibuat dari konkrit bagi menanggung dinding galas beban. Lebar minimum untuk satu asas jalur ialah 450mm.75/ manakala kaedah boleh lentur hampir hendaklah digunakan sekiranya arak antara tiang ini lebih besar daripada 1. Menurut American Concrete Institute Committee 336 (1988).75/ . Lebar asas jalur bergantung pada kekuatan galas tanah dan beban di atasnya.terhingga (infinit) jumlahnya. dan untuk baris tiang yang berjarak tersangat dekat antara satu sama lain sehingga lebih menjimatkan untuk untuk membina asas jalur daripada asas pad. Semakin tinggi kekuatan galas tanah semakin kecil lebar asa yang diperlukan untuk beban yang sama.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful