Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007

BAB 1 : PENGENALAN
BIDANG PEMBELAJARAN: 1.1 Sejarah Perakaunan secara ringkas 1.1.1 Permulaan menyimpan rekod 1.1.2 Permulaan catatan bergu 1.1.3 Perkembangan sistem perakaunan 1.1.4 Pengenalan kepada MASB (Malaysian Accounting Standard Board) 1.2 Simpan kira dan perakaunan 1.2.1 Takrif dan tujuan simpan kira dan perakaunan 1.3 Bentuk-bentuk Organisasi Perniagaan 1.3.1 Pengenalan kepada: a) Keempunyaan tunggal b) Perkongsian c) Syarikat berhad 1.3.2 Perbezaan di antara: a) Keempunyaan tunggal b) Perkongsian c) Syarikat berhad 1.4 Konsep dan prinsip perakaunan yang asas 1.4.1 Berterusan 1.4.2 Pemadanan 1.4.3 Ketekalan 1.4.4 Materialiti 1.4.5 Entiti berasingan 1.4.6 Wang sebagai ukuran 1.4.7 Tempoh perakaunan 1.4.8 Kos sejarah 1.4.9 Prinsip catatan bergu 1.5 Kitaran perakaunan 1.5.1 Satu kitaran perakaunan yang lengkap bermula daripada dokumen sumber sehingga penyediaan penyata pendapatan dan Kunci Kira-Kira (Lembaran Imbangan).

2007© Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

1

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN 1
Mata Pelajaran Tarikh / Hari Tingkatan Masa Tajuk Objektif : : : : : : Prinsip Perakaunan Mengikut Jadual Waktu Persendirian Empat 80 Minit 1 Pengenalan 1.1 Sejarah Perakaunan Secara Ringkas 1.2 Simpan kira dan Perakaunan Di akhir Pengajaran dan Pembelajaran pelajar dapat: 1. Menerangkan perihal perkembangan sejarah sistem perakaunan (Aras 1) 2. Mengenalpasti badan yang mengawal sistem perakaunan di Malaysia (Aras 1) 3. Menghargai sumbangan perintis ilmu perakaunan (Aras 2) 4. Menerang dan membezakan antara simpan kira dan perakaunan (Aras 1) 1. Pelajar mempunyai pengalaman berurusniaga dalam kehidupan seharian 2. Pelajar telah biasa dengan penggunaan komputer Komputer , Perisian ASSETBase , kertas edaran Kerjasama, berhati-hati, jujur dan amanah. Mencari maklumat Inkuiri , Penyoalan, Penerangan

Pengetahuan Sedia ada BBM Nilai Murni KBKK Kaedah

: : : : :

AKTIVITI-AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

2007© Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

2

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007

Langkah / Masa Set Induksi (5 minit)

Isi Kandungan Permulaan

Aktiviti Guru Menyoal tujuan pelajar memilih Prinsip Perakaunan sebagai salah satu mata pelajaran elektif Menjelaskan kepentingan perakaunan masa kini dan mengaitkannya dengan matlamat peribadi pelajar (Cth kes-kes penyelewengan yang berlaku, cita-cita pelajar)

Aktiviti Pelajar Memberi respon terhadap soalan guru

Strategi / Kaedah / BBM/ Nilai / KBKK Strategi : berpusatkan pelajar & guru Kaedah : Penyoalan, penerangan Nilai :tekun, beri perhatian

Mendengar penjelasan guru

Langkah 1 (10 minit)

Program komputer dalam perakaunan

Menegaskan kepentingan kod etika dalam perakaunan dan mengaitkan dengan konsep perakaunan dalam Islam. Menerangkan perubahan dari kaedah catatan secara manual hingga komputer Menerangkan bahawa terdapat beberapa perisian perakaunan berkomputer yang boleh digunakan dalam industri Menerang secara ringkas tentang perisian ASSETBase.

Pelajar mendengar penerangan guru.

Strategi : berpusatkan guru Kaedah : penerangan Nilai :tekun, beri perhatian BBM: perisian ASSETBase , komputer KBKK: mengetahui perisian perakaunan yang diguna dalam menyediakan akaun.

Langkah 2 (10 minit)

1.1 Sejarah Perakaunan a. Permulaan menyimpan rekod

[H, M] Minta pelajar bersedia di hadapan komputer masingmasing [H,M] Minta pelajar mengakses perisian ASSETBase (menu nota ringkas, pengenalan, sejarah perakaunan) [L] Menayangkan perisian ASSETBase

Mengikut arahan guru

[H,M] Mengakses peisian ASSETBase [L] Melihat skrin

Strategi : berpusat pelajar Kaedah : inkuiri penemuan BBM : Kertas edaran, perisian ASSETBase, Nilai : tekun, teliti dan kerjasama KBKK : meneliti dan mencari fakta

2007© Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

3

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007

Langkah / Masa

Isi Kandungan

Aktiviti Guru versi 2.0 diskrin Mengedar kertas edaran 1 atau edaran 2 kepada setiap pelajar. Bantu pelajar melengkapkan jadual Minta beberapa pelajar membentangkan jawapan.

Aktiviti Pelajar

Strategi / Kaedah / BBM/ Nilai / KBKK

Membaca edaran

Melengkapkan jadual Beberapa pelajar membentang hasil dapatan masingmasing dan pelajar lain membuat pembetulan sebagai catatan tambahan. Menampal edaran 1 atau edaran 2 dalam buku latihan Melihat skrin. Mendengar penerangan tentang Luca Paciolli. Melengkapkan edaran 3 Mendengar penerangan guru Strategi : berpusatkan pelajar Kaedah : penerangan Nilai : menghargai sumbangan. Strategi : berpusatkan guru Kaedah : penerangan Nilai : berpandangan jauh Strategi : berpusatkan guru dan pelajar Kaedah : penerangan, inkuiripenemuan Nilai : kerajinan

Minta pelajar menampal hasil dapatan dalam buku catatan.

Langkah 3 (10 minit)

Permulaan catatan bergu

Menayang gambar 1 (Luca Paciolli) di skrin. Menceritakan sejarah ringkas berkaitan Luca Paciolli. Mengedarkan edaran 3 dan minta pelajar melengkapkannya Menayangkan di skrin lampiran 1 dan menerangkan perkembangan sistem perakaunan

Langkah 4 (10 minit)

Perkembangan sistem perakaunan

Langkah 5 (10 minit)

Pengenalan kepada MASB

Menayangkan logo-logo CPA, ACCA, MIA, LCCI dan MASB dan menerangkan secara ringkas fungsi badanbadan berkenaan

Mendengar penerangan guru

[H,M] Minta pelajar

Pelajar merujuk

2007© Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

4

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007

Langkah / Masa

Isi Kandungan

Aktiviti Guru mengakses perisian ASSETBase (nota ringkas, pengenalan, beberapa badan berkaitan profesion perakaunan/ bahan rujukan, persekitaran perakaunan, beberapa badan berkaitan profesion perakaunan) [L] Menayangkan perisian ASSETBase di skrin Mengedar kertas edaran 4 dan minta pelajar melengkapkannya. Guru menayangkan jawapan dan memberi penerangan ringkas

Aktiviti Pelajar perisian ASSETBase

Strategi / Kaedah / BBM/ Nilai / KBKK

Melengkapkan edaran 4 Menyemak jawapan dan mendengar penerangan guru [H,M]Pelajar mengakses perisian [L] Melihat tayangan di skrin

Langkah 6 ( 20 minit)

Simpan kira dan perakaunan

[H,M] Minta pelajar mengakses perisian ASSETBase (nota ringkas, pengenalan, Simpan kira dan perakaunan). [L] Menayangkan perisian ASSETBase di skrin Menerangkan dengan ringkas perbezaan di antara simpan kira dan perakaunan Mengedarkan Edaran 5 dan minta pelajar melengkapkannya. Selain menu nota ringkas, pelajar dicadangkan mengakses menu bahan rujukan dan buku teks untuk maklumat tambahan

Mendengar penerangan guru

Strategi : berpusatkan pelajar & guru Kaedah : Penyoalan, penerangan Nilai :rasional BBM: perisian ASSETBase KBKK: mencari maklumat

Melengkapkan edaran 5

Membincangkan

Menyemak jawapan

2007© Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

5

Refleksi Guru : b.7 dan 8 sebagai latihan tambahan.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 Langkah / Masa Isi Kandungan Aktiviti Guru jawapan untuk pengukuhan fakta Aktiviti Pelajar dan membuat pembetulan Memberi tumpuan Menampal dalam buku latihan Strategi / Kaedah / BBM/ Nilai / KBKK Penutup (5 minit) Membuat rumusan Membuat rumusan Minta pelajar menampal semua latihan yang dibuat dalam buku rujukan Hasil Pengajaran dan Pembelajaran:a. Pengayaan: Pelajar boleh diberi edaran 6. Pemulihan: c. (609943A) Hakcipta Terpelihara 6 . 2007© Computer-Based Learning Sdn. KERTAS EDARAN 1 Anda dikehendaki menghurai sejarah perakaunan mengikut zaman. Bhd.

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 Perhatian: anda dikehendaki menujuk perisian ASSETBase di menu utama nota ringkas pembelajaran (pengenalan dan sejarah perakaunan) dan bahan rujukan. Huraian : Zaman purba Mesir Huraian : Zaman purba Greek Huraian : Zaman purba Rom Huraian : Abad 14 Huraian : Abad 20 KERTAS EDARAN 2 Suaikan kepada pasangan yang betul 2007© Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara 7 .

m Dokumen yang telah dijumpai atas kepingan tanah liat.m Tahun 400 s.m Bukti awal menunjukkan dokumen perdagangan telah ditemui Amalan perekodan urusniaga telah terbukti pada tahun 1122 -256 s. (609943A) Hakcipta Terpelihara 8 .m di zaman Tamadun Mesir Tahun 3500 s. Bhd.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 Urusniaga perdagangan dipercayai telah wujud di Babylon tahun 4000 s. Merekod perdagangan dengan menggunakan kertas “paprus” Luca Paciolli Orang pertama menggunakan sistem catatan bergu Di zaman Dinasti Chao GAMBAR 1 (DITAYANG DISKRIN) 2007© Computer-Based Learning Sdn.

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 – LUCA PACIOLI Pada tahun 1494 . Proportioni et Proportionalita " Beliau telah mengesyorkan supaya menggunakan : i. (609943A) Hakcipta Terpelihara 9 . Jurnal KERTAS EDARAN 3 Arahan: Sila akses menu Nota Ringkas → Pengenalan → Sejarah Perakaunan 2007© Computer-Based Learning Sdn. Sistem Catatan Bergu ii. telah menghasil sebuah buku Matematik yang bertajuk " Summa de Arithmetica. Bhd. Geometrica. Buku Memorandum iii.

Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara 10 .Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 LUCA PACIOLLI 1. Nyatakan 2 sumbangan Luca Paciolli dalam perakaunan i)…………………………………………………………………………………… ii)…………………………………………………………………………………… LAMPIRAN 1 PERKEMBANGAN SISTEM PERAKAUNAN 2007© Computer-Based Learning Sdn.

Akauntan diperlukan untuk mengumpul.Abad ke 20 .Wujud apabila perniagaan semakin besar dan pemilik tidak dapat mengambil bahagian dalam pengurusan secara langsung . (609943A) Hakcipta Terpelihara 11 .Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 • Abad ke 19 • Perakaunan Sebagai Satu Profession PERAKAUNAN KOS PERAKAUNAN PENGURUSAN PERAKAUNAN KEWANGAN PERAKAUNAN SOSIAL DAN PERSEKITARA N .Penentuan kos tetap. menganalisis.Wujud ekoran perkembangan proses perindustrian .wujud ekoran persaingan yang semakin sengit dlm perniagaan . mentafsir dan menyedia laporan .Abad ke 19 .maklumat diperlukan utk membuat keputusan perniagaan dan menguruskan perniagaan dengan berkesan .memberi perhatian terhadap isuisu sosial dan persekitaran LOGO BADAN-BADAN PROFESIONAL PERAKAUNAN CPA 2007© Computer-Based Learning Sdn. kos berubah serta cara penyerapan overhed kepada pengeluaran . Bhd.

(609943A) Hakcipta Terpelihara 12 . Bhd.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 ACCA MIA LCCI MASB KERTAS EDARAN 4 Arahan: Sila akses menu Nota Ringkas → Pengenalan → Badan Berkaitan Profesion Perakaunan 2007© Computer-Based Learning Sdn.

Bhd. Padankan Badan Berkaitan Profesion Perakaunan berikut dengan ciri-ciri yang tepat. • Ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 LEMBAGA PIAWAIAN PERAKAUNAN MALAYSIA (MASB) • Menerbitkan Piawaian Perakaunan • Pendaftar akauntan Badan professional perakaunan swasta yang tunggal di Malaysia Ditubuhkan di bawah Akta Pelaporan Kewangan 1997 • INSTITIUT AKAUNTAN MALAYSIA (MIA) • • Badan yang dikawal selia di bawah Akta Akauntan 1967 INSTITIUT AKAUNTAN AWAM BERTAULIAH MALAYSIA (MICPA) • Memberi latihan dan peperiksaan profesional KERTAS EDARAN 5 JADUAL PERBEZAAN SIMPAN KIRA DAN PERAKAUNAN Arahan: Sila akses menu 1) Nota Ringkas → Pengenalan → Simpan kira dan Perakaunan 2) Bahan Rujukan → Perbezaan Simpan kira dan 2007© Computer-Based Learning Sdn.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 1. (609943A) Hakcipta Terpelihara 13 .

tanda √ atau x yang sesuai SIMPAN KIRA CIRI-CIRI MAKSUD PERAKAUNAN MENGENALPASTI URUSNIAGA YANG RELEVAN MENGEPOS KE LEJAR MENYEDIAKAN IMBANGAN DUGA MENYEDIAKAN PENYATA KEWANGAN MENGKLASIFIKASI. MENGANALISIS DAN MENTAFSIR PELAPORAN PENYATA KEWANGAN KEMAHIRAN PERAKAUNAN YG DIPERLUKAN KERTAS EDARAN 6 Perhatian: anda dikehendaki menujuk perisian ASSETBase di menu utama nota ringkas pembelajaran (pengenalan dan sejarah perakaunan) dan bahan rujukan. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara 14 .Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 Perakaunan 1) Lengkapkan Jadual di bawah dengan pernyataan. CARTA PERKEMBANGAN SISTEM PERAKAUNAN Tahun Peristiwa 2007© Computer-Based Learning Sdn.

(609943A) Hakcipta Terpelihara 15 .Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 4000 SM 3500 SM 400 SM Abad 1122 hingga 256 SM Abad ke 14 KERTAS EDARAN 7 MICPA ( MALAYSIA INSTITUTE OF CERTIFIED Anda dikehendaki mengisi maklumat mengenai badan perakaunan ini. Bhd. PUBLIC ACCOUNTANS 2007© Computer-Based Learning Sdn.

(609943A) Hakcipta Terpelihara 16 .Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 MASB ( MALAYSIAN ACCOUNTING STANDARD BOARD) PERAKAUNAN DI MALAYSIA MIA (MALAYSIA INSTITUTE OF ACCOUNTANS) TAKRIF PERBEZAAN ANTARA SIMPAN KIRA DAN PERAKAUNAN KERTAS EDARAN 8 TUJUAN 2007© Computer-Based Learning Sdn. Bhd.

Bhd.3 Bentuk-bentuk Organisasi Perniagaan 2007© Computer-Based Learning Sdn.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 SIMPAN KIRA PERAKAUNAN RANCANGAN MENGAJAR HARIAN 2 Mata Pelajaran : Tarikh / Hari : Tingkatan : Masa : Tajuk : Prinsip Perakaunan Mengikut Jadual Waktu Persendirian Empat 80 Minit 1.0 Pengenalan 1. (609943A) Hakcipta Terpelihara 17 .

perkongsian dan syarikat berhad. Bhd.Buku teks. (609943A) Hakcipta Terpelihara 18 .3 Bentuk-bentuk organisasi perniagaan Aktiviti Guru Meminta pelajar menyebutkan contohcontoh organisasi perniagaan yang mereka tahu Aktiviti Pelajar Memberi respon kepada arahan guru Strategi / Kaedah / BBM/ Nilai / KBKK Strategi : Berpusatkan guru & Pelajar Kaedah : penyoalan KBKK: 2007© Computer-Based Learning Sdn. Pelajar-pelajar biasa berurusan dengan bentuk-bentuk organisasi perniagaan yang berbeza Komputer. Perisian ASSETBase . menjawab soalan Penyoalan. tekun dan patuh pada arahan Mencari fakta. kertas edaran Yakin. (Aras 1) 2. Membandingkan ciri-ciri organisasi perniagaan (Aras 1) 1. perbincangan AKTIVITI-AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Langkah / Masa Set Induksi (10 minit) Isi Kandungan Permulaan 1. Menyenaraikan ciri-ciri keempunyaan tunggal. inkuiri penemuan.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 Objektif : Pengetahuan Sedia ada BBM Nilai Murni KBKK Kaedah : : : : : Di akhir Pengajaran dan Pembelajaran pelajar dapat: 1.

kertas edaran Nilai : Yakin KBKK: mencari fakta Merujuk perisian ASSETBase untuk melengkapkan peta minda Mengulangi langkah yang sama Menyemak jawapan Langkah 2 ( 30 minit) [H.M] Mengakses perisian ASSETBase [L] Memberi tumpuan kepada Strategi : berpusat pelajar dan guru Kaedah : 2007© Computer-Based Learning Sdn. bentuk [H.3.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 Langkah / Masa Isi Kandungan 1. memahami organisasi perniagaan.M] Mengakses perisian ASSETBase [L] Menumpukan perhatian kepada tayangan di skrin Strategi : berpusat pelajar dan guru Kaedah : inkuiripenemuan BBM: Perisian ASSETBase .M] Minta pelajar mengakses perisian ASSETBase (menu bahan rujukan. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara 19 .M] Mengarahkan pelajar mengakses perisian ASSETBase di menu nota ringkas (pengenalan.1 Pengenalan kepada milikan tunggal. bentuk organisasi perniagaan) [L] menayangkan perisian ASSETBase diskrin Mengedarkan edaran 1dan membimbing pelajar melengkapkan peta minda Mengedarkan edaran 2 dan 3 (ulangi langkah yang sama seperti di atas) Memaparkan jawapan secara berperingkat untuk semakan pelajar Aktiviti Pelajar Strategi / Kaedah / BBM/ Nilai / KBKK mengingat kembali Melihat gambargambar yang ditayangkan dan mendengar penerangan guru Langkah 1 (35 minit) Mengikut arahan guru [H. perkongsian dan syarikat berhad Aktiviti Guru Menayangkan gambar pelbagai jenis organisasi perniagaan dan menerangkan bahawa organisasi-organisasi perniagaan tersebut dapat dikelaskan kepada beberapa jenis [H] Minta pelajar bersedia di hadapan komputer masing-masing [M] Minta pelajar bersedia di hadapan komputer mengikut kumpulan masing-masing [H.

Penutup (5 minit) Membuat rumusan Membuat rumusan mengenai topik yang telah dipelajari Hasil Pengajaran dan Pembelajaran:a. Pemulihan: c. (609943A) Hakcipta Terpelihara 20 . kertas edaran Nilai : Yakin. Refleksi Guru : b. penyelesaian masalah BBM: ASSETBase . Pengayaan : Edaran 5 2007© Computer-Based Learning Sdn. tekun KBKK: menjawab soalan secara berpandu Menumpukan perhatian kepada penerangan guru Melengkapkan jadual di edaran 4 Menampal edaran di buku latihan Mendengar rumusan guru dengan teliti.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 Langkah / Masa Isi Kandungan Aktiviti Guru organisasi perniagaan) [L] Menayangkan perisian ASSETBase di skrin Menerangkan secara ringkas perbezaan ketiga-tiga bentuk organisasi perniagaan Mengedarkan edaran 4 dan bimbing pelajar melengkapkan jadual berpandukan maklumat nota ringkas dan edaran 1. Bhd.2 dan 3 yang telah dilengkapkan sebelum ini Membimbing pelajar menjawab Meminta pelajar menampalkan edaran 1 hingga 4 di buku latihan Aktiviti Pelajar tayangan di skrin Strategi / Kaedah / BBM/ Nilai / KBKK penerangan.

(609943A) Hakcipta Terpelihara 21 .Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 KERTAS EDARAN 1 LIABILITI LEJAR DEFINISI AKTA BUKU CATATAN PERTAMA MILIKAN TUNGGAL KELEBIHAN KELEMAHAN 2007© Computer-Based Learning Sdn. Bhd.

Bab 1 : Pengenalan Rancangan EDARAN 2 Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 KELEBIHAN KELEMAHANN DEFINISI PERKONGSIAN LIABILITI AKTA 2007© Computer-Based Learning Sdn. (609943A) Hakcipta Terpelihara 22 . Bhd.

Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara 23 .Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 EDARAN 3 KELEBIHAN KELEMAHAN SYARIKAT BERHAD DEFINISI AKTA LIABILITI 2007© Computer-Based Learning Sdn.

Edaran 2 dan Edaran 3 PERBANDINGAN CIRI-CIRI ORGANISASI PERNIAGAAN 1) Lengkapkan jadual di bawah CIRI BILANGAN PEMILIK MILIKAN TUNGGAL PERKONGSIAN SYARIKAT BERHAD SUMBANGAN MODAL UNTUNG/RUGI LIABILITI PENGURUSAN RISIKO KEWUJUDAN PEMBENTUKAN CUKAI PENDAPATAN ENTITI UNDANGUNDANG 2007© Computer-Based Learning Sdn. Bhd.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 KERTAS EDARAN 4 Arahan: Sila akses/rujuk menu Nota Ringkas → Pengenalan → Bentuk – bentuk organisasi perniagaan serta Edaran 1. (609943A) Hakcipta Terpelihara 24 .

Jangka hayat perniagaan 7. Pengurusan 5. Pemilikan 3. Penubuhan 2. Bhd.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 KERTAS EDARAN 5 JENIS ORGANISASI PERNIAGAAN Maksud: Maksud: Maksud: PERBEZAAN ORGANISASI PERNIAGAAN Ciri-Ciri Keempunyaan tunggal 1. Kadar cukai Perkongsian Syarikat Berhad 2007© Computer-Based Learning Sdn. Liabiliti 6. Modal 4. (609943A) Hakcipta Terpelihara 25 .

kertas edaran Kerjasama Berhati-hati Menjawab soalan. LCD.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 RANCANGAN MENGAJAR HARIAN 3 Mata Pelajaran Tarikh / Hari Tingkatan Masa Tajuk Objektif : : : : : : Prinsip Perakaunan Mengikut Jadual Waktu Persendirian Empat Minggu 2 80 Minit 1. mencari fakta Soal jawab.0 Pengenalan 1. Menerangkan konsep-konsep perakaunan dengan menggunakan contoh (Aras 1) Pelajar telah biasa dengan peraturan dalam kehidupan seharian Pelajar telah membuka program ASSETBase versi 2. Menyenaraikan konsep-konsep perakaunan (Aras 1) 2. perbincangan. Skrin dan Perisian ASSETBase . penilaian.0 dan telah diberi taklimat tentang perakaunan Komputer. inkuiri penemuan Pengetahuan Sedia ada : BBM Nilai Murni KBKK Kaedah : : : : AKTIVITI-AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 2007© Computer-Based Learning Sdn.Buku teks.4 Konsep dan Prinsip Perakaunan yang Asas Di akhir Pengajaran dan Pembelajaran pelajar dapat: 1. Bhd. menyesuai fakta. (609943A) Hakcipta Terpelihara 26 .

M] Mengakses perisian ASSETBase [L] Menumpukan perhatian kepada tayangan di skrin Strategi : berpusatkan guru. Prinsip catatan bergu [H. Berterusan 2. tekun KBKK: mencari fakta Mendengar penerangan guru Mengisi tempat kosong pada edaran 1 Menayangkan jawapan Menyemak jawapan 2007© Computer-Based Learning Sdn.M] Minta pelajar mengakses perisian ASSETBase (menu nota ringkas. M] Minta pelajar bersedia di hadapan komputer masing-masing [H. Wang sebagai ukuran 7. Entiti berasingan 6. Pemadanan 3. Inkuiri/penemuan BBM: perisian ASSETBase buku teks Nilai . pelajar dan bahan Kaedah : penerangan . andaian dan prinsip perakaunan yang asas) [L] menayangkan perisian ASSETBase diskrin Menerangkan secara ringkas setiap konsep dan prinsip perakaunan yang asas Mengedar Edaran 1 [H. Kos sejarah 9.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 Langkah / Masa Set Induksi (10 minit) Isi Kandungan Permulaan Prinsip Perakaunan yang diterima umum (GAAP) Aktiviti Guru Menayangkan beberapa situasi yang menunjukkan betapa perlunya peraturan dalam kehidupan seharian Menjelaskan bahawa peraturan juga sangat diperlukan dalam perakaunan. Bhd.M]Meminta pelajar mengakses menu bahan rujukan untuk mengisi tempat kosong. [L] Membantu pelajar mengisi tempat kosong dengan menayangkan menu bahan rujukan secara berperingkat Mengikut arahan guru [H. Oleh itu Prinsip Perakaunan Yang Diterima Umum (GAAP) telah dijadikan sebagai piawai yang digunapakai di seluruh dunia Aktiviti Pelajar Menumpukan perhatian terhadap tayangan di skrin Mendengar penjelasan guru Strategi / Kaedah/ BBM/ Nilai / KBKK Strategi : Berpusatkan guru & Pelajar Kaedah : KBKK: Langkah 1 ( 35 minit) Konsep dan Prinsip Perakaunan yang Asas: 1. (609943A) Hakcipta Terpelihara 27 . Ketekalan 4. kerjasama. Materialiti 5. Tempoh perakaunan 8. pengenalan.

berkerjasama KBKK: menyesuaikan fakta Penutup (5 minit) Rumusan Merumuskan P & P hari ini. Hasil Pengajaran dan Pembelajaran:a. Pemulihan: Kertas edaran 3.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 Langkah / Masa Isi Kandungan Aktiviti Guru dan minta pelajar menyemak jawapan masing-masing Mengedarkan edaran 2 dan minta pelajar melengkapkan jadual (aktiviti pengukuhan dan pengayaan) Aktiviti Pelajar Strategi / Kaedah/ BBM/ Nilai / KBKK Melengkapkan jadual pada edaran 2 Langkah 4 (30 minit) Latihan pengukuhan kumpulan [H.tripod.L]Mengarah pelajar membentuk kumpulan Mengedarkan kajian kes dan minta pelajar berbincang untuk menyelesaikannya Meminta ketua kumpulan membentangkan jawapan masing-masing Membincang dan menilai jawapan pelajar Mengarah pelajar menampal kajian kes berserta jawapan yang betul di buku latihan Membentuk kumpulan Berbincang untuk menyelesaikan masalah kes dan mencatat jawapan pada kertas majung Ketua kumpulan membentangkan jawapan secara bergilir-gilir Membuat pembetulan jika perlu Pelajar menampal kajian kes dan jawapan di buku latihan Mendengar rumusan guru.com/KONSEP_ASAS.htm#KONSEP nota tambahan EDARAN 1 2007© Computer-Based Learning Sdn. Bhd. Pengayaan : http://linamaz90. Kertas edaran 4 c. Refleksi Guru : b. (609943A) Hakcipta Terpelihara 28 .M. Strategi : berpusatkan pelajar Kaedah : Inkuiripenemuan BBM: Kajian kes Nilai : tekun.

yang dibuat oleh pengguna. Kecuali perusahaan bercadang untuk …………………… -Untuk menentukan untung/rugi sesuatu tempoh. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara BERTERUSAN 2 PEMADANAN tempoh ke tempoh berikutnya. …………yang diperolehi bagi sesuatu tempoh mesti dipadankan dengan ………………yang dikenakan untuk memperolehi hasil bagi tempoh yang sama 3 KETEKALAN -…………………dan ………………….Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 Arahan: Sila akses menu Bahan Rujukan → Konsep Asas Perakaunan → Andaian dan Prinsip Asas Perakaunan 1) Lengkapkan tempat kosong dengan maklumat yang sesuai Bil 1 Konsep/Prinsip Huraian -Perniagaan dianggap akan terus beroperasi secara ………………… sehinggalah perniagaan mengumumkan sebaliknya -Penyata kewangan disediakan dengan mengandaikan …………………. -Materialiti bergantung kepada …………dan 2007© Computer-Based Learning Sdn. Dalam penyata kewangan mesti dikekalkan dari suatu 4 MATERIALITI boleh mempengaruhi ……………………. -Maklumat dianggap material(matan) jika ia 29 .

daripada pemiliknya. -Penyata kewangan sepatutnya menyediakan maklumat tentang ………… bukan tentang hal 6 WANG SEBAGAI UKURAN 7 TEMPOH PERAKAUNAN ehwal ……………….dalam penyata kewangan -Sesebuah perniagaan dianggap sebagai satu entiti yang ……………dan …………. Bhd.sekali. Sesuatu item yang dinilai dalam keadaan tertentu -Setiap item yang material perlu dipersembahkan secara …………………. -Kebiasaannya penyata kewangan disediakan …………………. aset dilaporkan pada 30 5 ENTITI BERASINGAN 2007© Computer-Based Learning Sdn. 8 KOS SEJARAH -Di dalam Kunci Kira-kira. (609943A) Hakcipta Terpelihara .Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 …………... -Perakaunan kewangan hanya melaporkan maklumat yang boleh diukur dalam unit …………………… -Bagi tujuan pengukuran prestasi. usia perniagaan dianggap boleh dibahagikan kepada beberapa……………………………….

.buakannya …. -Semua urus niaga perniagaan mempunyai ………….aspek/kesan -Ini bermakna catatan akan dibuat sebanyak ……. EDARAN 1 (SALINAN GURU 1) 2007© Computer-Based Learning Sdn. (609943A) Hakcipta Terpelihara 31 . 9 PRINSIP CATATAN BERGU ………………..……… . Bhd..... dan satu lagi di bahagian ………….Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 kos …………………….kali di mana satu catatan dibuat di sebelah …………….

Persembahan…dan …klasifikasi item…dalam penyata kewangan mesti dikekalkan dari suatu 4 MATERIALITI boleh mempengaruhi …keputusan ekonomi. sehinggalah perniagaan mengumumkan sebaliknya -Penyata kewangan disediakan dengan mengandaikan …usaha berterusan. tempoh ke tempoh berikutnya.yang dibuat oleh pengguna. -Maklumat dianggap material(matan) jika ia BERTERUSAN 2 PEMADANAN 2007© Computer-Based Learning Sdn. …hasil…yang diperolehi bagi sesuatu tempoh mesti dipadankan dengan …belanja…yang dikenakan untuk memperolehi hasil bagi tempoh yang sama 3 KETEKALAN -. kecuali perusahaan bercadang untuk … membubarkan perniagaan… -Untuk menentukan untung/rugi sesuatu tempoh. Bhd.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 Arahan: Sila akses menu Bahan Rujukan → Konsep Asas Perakaunan → Andaian dan Prinsip Asas akaunan 1) Lengkapkan tempat kosong dengan maklumat yang sesuai Bil 1 Konsep/Prinsip Huraian -Perniagaan dianggap akan terus beroperasi secara …berterusan.... (609943A) Hakcipta Terpelihara 32 .

.dalam penyata kewangan -Sesebuah perniagaan dianggap sebagai satu entiti yang …bebas…dan …terpisah. 5 ENTITI BERASINGAN 6 8 KOS SEJARAH -Di dalam Kunci Kira-kira. Bhd. -Penyata kewangan sepatutnya menyediakan maklumat tentang …perniagaan… bukan tentang hal ehwal …pemilik…. daripada pemiliknya. -Perakaunan kewangan hanya melaporkan WANG SEBAGAI UKURAN 7 TEMPOH PERAKAUNAN maklumat yang boleh diukur dalam unit …kewangan…… -Bagi tujuan pengukuran prestasi. usia perniagaan dianggap boleh dibahagikan kepada beberapa…tempoh/jangka masa….. -Kebiasaannya penyata kewangan disediakan …setahun….. sesuatu item yang dinilai dalam keadaan tertentu -Setiap item yang material perlu dipersembahkan secara …berasingan…. aset dilaporkan pada 33 2007© Computer-Based Learning Sdn.sekali. (609943A) Hakcipta Terpelihara .Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 -Materialiti bergantung kepada …saiz…dan …sifat.

(609943A) Hakcipta Terpelihara 34 . EDARAN 2 2007© Computer-Based Learning Sdn.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 kos …asal/sejarah….kali di mana satu catatan dibuat di sebelah …debit..aspek/kesan -Ini bermakna catatan akan dibuat sebanyak …dua.... Bhd. 9 PRINSIP CATATAN BERGU …pasaran….. dan satu lagi di bahagian … kredit.bukannya …nilai . -Semua urus niaga perniagaan mempunyai …dua….

pembelian mesin kira bernilai RM 400 direkodkan sebagai belanja perniagaan. (609943A) Hakcipta Terpelihara 7 8 9 35 . nilai pasaran kenderaan menurun kepada RM 30 000. Bhd. Penyata kewangan tahun 2007 perlu menyatakan nilai aset kenderaan pada harga RM 50 000 walaupun berlaku penurunan harga pasaran Bagi sebuah syarikat besar. 3 Ali memulakan perniagaan dengan membawa masuk tunai berjumlah RM10 000 sebagai modal permulaan. bagi sebuah perniagaan kecil ia mungkin direkod sebagai aset bukan semasa dan dikira susutnilai tahunan. 6 Sebuah kenderaan dibeli dalam tahun 2005 dengan harga RM 50 000. Beliau tidak merekodkan pembelian ini ke dalam buku perniagaan. Perniagaan Mesra menetapkan kadar susut nilai tahunan kenderaan sebanyak 5% mengikut Kaedah Garis Lurus. Beliau mengekalkan kadar tersebut untuk tahun-tahun berikutnya Encik Hardy membeli perabot baru untuk pejabatnya. Beliau akan membayar pembelian 2007© Computer-Based Learning Sdn. 2 Puan Siti mendapati perniagaannya mengalami kerugian. Bagaimanapun. Dia telah mengarahkan akauntan syarikat melaporkan belanja tahun tersebut ke tempoh perakaunan akan datang untuk mengurangkan belanja di tahun semasa. Beliau merekodkan urusniaga tersebut ke sebelah kredit Akaun Modal dan debit Akaun Tunai 4 Encik Leong membeli sebidang tanah dengan harga RM 40 000 5 Perniagaan Awan Biru telah ditubuhkan pada 1 Januari 2007. Akauntan tersebut tidak setuju dengan tindakan beliau. Pada tahun 2007. Perniagaan akan menutup semua akaun perniagaannya setiap 12 bulan iaitu pada 31 Disember setiap tahun.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 Arahan: Isikan ruangan kosong dengan Konsep/Prinsip Perakaunan yang tepat Bil Situasi Konsep/Prinsip Perakaunan 1 Encik Ramasamy membeli sebuah kereta untuk kegunaan isterinya.

Puan Laila tidak menetapkan bila perniagaannya akan ditamatkan KAJIAN KES 2007© Computer-Based Learning Sdn.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 10 perabot itu pada bulan Julai 2007. Bhd. Tempoh perakaunan perniagaan Encik Hardy berakhir pada Jun 2007. (609943A) Hakcipta Terpelihara 36 .

Soalan: 1. (609943A) Hakcipta Terpelihara 37 . Pada bulan yang sama. Pada bulan Mei 2006..Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 KAJIAN KES 1 Encik Aji memulakan perniagaan Mas Aji Enterprise yang menjual barangan tekstil pada 1 April 2006. Beliau telah menginsuranskan barang niaganya bermula pada 1 Jun 2006. beliau telah menyediakan Penyata Kewangan KAJIAN KES 2 2007© Computer-Based Learning Sdn. Nyatakan Konsep Perakaunan yang dipatuhi oleh Mas Aji Enterprise. Bayaran premium yang dikenakan ialah sebanyak RM2 400 setahun. beliau telah mengambil segulung kain langsir untuk majlis perkahwinan adiknya. Perkara ini telah direkodkan sebagai aset perniagaan. 3. Jumlah ini telah direkodkan sebagai belanja insuran. Bhd. beliau telah membeli sebuah mesin daftar tunai yang berharga RM 500. Nyatakan jangkamasa tempoh perakaunan Perniagaan Mas Aji Enterprise. Nyatakan Konsep Perakaunan yang tidak dipatuhi oleh Mas Aji Enterprise . 2. Pada 31 Mac perniagaannya. 4. Bagaimanakah untung bersih sesebuah perniagaan ditentukan? 2007.. Perkara ini tidak direkodkan dalam mana-mana buku.

Nyatakan Konsep Perakaunan yang dipatuhi oleh Perniagaan Tan. . Apakah kesan ke atas nilai aset jika organisasi perniagaan tidak dianggap wujud berterusan? KAJIAN KES 3.000 pada tahun 2003 dan menetapkan kadar susut nilai ke atas kenderaan sebanyak 20% setahun daripada kos aset. nilai kenderaan masih sama tetapi kadar susutnilainya sahaja yang diubah suai. Nyatakan kadar yang sepatutnya digunakan oleh Perniagaan Tan. Pada tahun 2005 Perniagaan Tan telah mengalami kerugian.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 Perniagaan Tan membeli kenderaan bernilai RM 70. Dalam Kunci kira kira. Biarpun mengalami kerugian. perniagaan itu masih tetap diteruskan . (609943A) Hakcipta Terpelihara 38 . Bhd. 3. Nyatakan Konsep Perakaunan yang tidak dipatuhi oleh Perniagaan Tan. 2. 4. Soalan : 1. 2007© Computer-Based Learning Sdn. Oleh itu pihak pengurusan telah mengubah kadar kepada 10% setahun dan mengubah kaedah pengiraaan susutnilai kenderaan pada tahun tersebut dan tahun-tahun berikutnya. Tujuan pihak pengurusan adalah untuk mengurangkan jumlah kerugian ketika Penyata Kewangan disediakan.

Perniagaan Ayer Molek membeli 3 unit komputer yang bernilai RM 6. Urusniaga pembelian itu telah direkod dalam Buku Tunai sahaja. Apakah kaedah merekod yang boleh digunakan untuk membolehkan kita menyemak ketepatan proses urusniaga? KAJIAN KES 4 2007© Computer-Based Learning Sdn. Nyatakan Konsep Perakaunan yang tidak dipatuhi oleh Perniagaan Ayer Molek 3. Nyatakan Konsep Perakaunan yang dipatuhi oleh Perniagaan Ayer Molek.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 Pada tahun 2005. Bhd. Puan Anisa yang merupakan pemilik perniagaan tersebut telah membawa masuk perabut dari rumah untuk kegunaan perniagaan. Soalan : 1. Perkara tersebut tidak direkodkan kerana beliau beranggapan bahawa harta peribadi adalah juga harta perniagaannya.000 sebuah untuk kegunaan perniagaan. 2. (609943A) Hakcipta Terpelihara 39 . Beliau juga telah mengekalkan nilai pembelian tersebut pada tahun-tahun yang berikutnya walaupun nilai pasaran telah menurun. Bagaimanakah sesebuah perniagaan menentukan sama ada sesuatu butiran itu material atau pun tidak ? 4.

Selain itu kebanyakan asetaset perniagaan telah direkodkan pada harga pasaran dan bukannya pada harga belian. Cik Aliya juga mendapati bahawa pemilik banyak mengambil stok perniagaan untuk kegunaan peribadi tanpa merekodkannya. Bhd. Pengurus syarikat telah mengarahkan beliau menyediakan satu penyata yang menunjukkan jumlah keuntungan yang rendah agar cukai dapat dikurangkan. Soalan 1. Bilakan lazimnya sesebuah perniagaan membentangkan laporan tahunan kewangannya? KAJIAN-KAJIAN KES (RUJUKAN GURU) 2007© Computer-Based Learning Sdn.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 Cik Aliya merupakan seorang akauntan yang baru dilantik. (609943A) Hakcipta Terpelihara 40 . Beliau diminta menyediakan Penyata Kewangan bagi syarikatnya. Beliau diminta mengurangkan jumlah hasil dan meningkatkan jumlah belanja. Cik Aliya juga mendapati bahawa tiada pelarasan dibuat ke atas belanja dan hasil dalam tempoh semasa. 4. Bagaimanakah ambilan barangniaga oleh pemilik seharusnya direkodkan? Nyatakan prinsip yang sepatutnya digunakan. Apakah konsep perakaunan yang digunakan oleh Cik Aliya untuk menentukan keuntungan perniagaan tersebut? 3. Nyatakan prinsip atau konsep perakaunan yang telah dilanggar oleh perniagaan tersebut? 2.

Entiti berasingan. 2. Entiti Berasingan Dengan melihat kepada saiz dan sifat sesuatu butiran yang dinilai Prinsip Catatan Bergu KAJIAN KES 4 1. 3. 3. Prinsip Catatan Bergu Hujung tempoh perakaunan KERTAS EDARAN 3 2007© Computer-Based Learning Sdn. Badan Berterusan Ketekalan 20 % daripada kos asal Aset perlu dilaporkan mengikut nialai semasa KAJIAN KES 3 1. 4. 3. (609943A) Hakcipta Terpelihara 41 . Kos Sejarah. 3. Prinsip Pemadanan. 4. Tempoh Perakaunan Prinsip Pemadanan. 2. 2. Entiti Berasingan 1 April 2006 sehingga 31 Mac 2007 (12 bulan) Untung bersih ditentukan dengan memadankan hasil dengan belanja KAJIAN KES 2 1. Bhd. Kos Sejarah Prinsip Pemadanan Debit Ambilan. 4. Kredit Belian. 2. 4. Kos Sejarah Prinsip Catatan Bergu.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 KAJIAN KES 1 1.

(609943A) Hakcipta Terpelihara 42 . Kos Sejarah Urusniaga dan peristiwa perlu diiktiraf apabila barangan atau perkhidmatan telah diberikan walaupun (tunai belum diterima atau dibayar). Unit Kewangan Sebuah perniagaan dianggap sebagai satu entiti yang bebas dan terpisah daripada pemiliknya Tempoh / Jangkamasa Perakaunan Persembahan dan klasifikasi item dalam penyata kewangan mestilah dikekalkan dari satu tempoh ke tempoh berikutnya kecuali terdapat perubahan yang signifikan dalam operasi perniagaan. Bhd. jika tidak didedahkan didalam penyata kewangan boleh mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat oleh pengguna-pengguna penyata kewangan Asas Akruan Maklumat Kewangan yang dilaporkan mestilah boleh diukur dalam unit kewangan. Entiti berasingan Berterusan Maklumat dianggap matan sekiranya maklumat itu.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 Andai dikehendaki suaikan kepada pasangan yang betul Bagi menentukan untung atau pun rugi dalam sesuatu tempoh. KERTAS EDARAN 4 2007© Computer-Based Learning Sdn. Pemadanan Usia perniagaan boleh dibahagikan kepada beberapa tempoh/ jangkamasa bagi tujuan mengukur prestasi Maklumat Kewangan yang dilaporkan mestilah Ketekalan dalam Persembahan Pihak pengurusan perlu menilai keupayaan sesebuah perniagaan untuk terus beroperasi sebagai satu usaha berterusan Kematanan/ Materialiti Aset dilaporkan dalam Kunci Kira-kira pada kos sejarah (kos asal) semasa belian. hasil yang diperolehi bagi satu tempoh mestilah dipadankan dengan belanja yang dikenakan dalam tempoh yang sama.

3. 7. Keterangan Berterusan Pihak pengurusan perlu menilai keupayaan sesebuah perniagaan untuk terus beroperasi sebagai satu usaha berterusan 2. Zahari Man yang ingin mempelajari Prinsip Perakaunan. Apakah prinsip dan konsep yang perlu dipelajari oleh En. (609943A) Hakcipta Terpelihara 43 . 6. Prinsip/Konsep Contoh: 1.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 Andaikan anda adalah En. 4. 9. RANCANGAN MENGAJAR HARIAN 4 2007© Computer-Based Learning Sdn.Zahari Man. 8. Bhd. 5.

Bhd. Pelajar pernah menggunakan program ASSETBase sebelum ini. melukis. sumbang saran AKTIITI-AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 2007© Computer-Based Learning Sdn.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 Mata Pelajaran : Tarikh / Hari : Tingkatan : Masa : Tajuk : Objektif : Pengetahuan Sedia ada BBM Nilai Murni KBKK Kaedah : : : : : Prinsip Perakaunan Mengikut Jadual Waktu Persendirian Empat 80 Minit 1. gambar kitaran hayat nyamuk Kerjasama Berhati-hari Mengaitkan fakta. mengabungjalin fakta Konstruktivisme. melakarkan carta kitaran perakaunan (Aras 2) 3. menerangkan kitaran perakaunan dengan lebih terperinci (Aras 2) 1. menyebut proses perakaunan (Aras 1) 2. Pelajar telah tahu Konsep dan Prinsip Perakaunan yang Asas 2. Skrin dan Perisian ASSETBase. Buku teks. LCD. (609943A) Hakcipta Terpelihara 44 . Penyoalan. Komputer.1 Kitaran Perakaunan Di akhir Pengajaran dan Pembelajaran pelajar dapat: 1.

M.) Minta pelajar memberi respon terhadap gambar yang ditayangkan Kaitkan pembelajaran hari ini dengan menyatakan bahawa perakaunan juga mempunyai satu kitaran. Catatan Penutup Membentuk kumpulan dan melantik ketua dan pencatat.M] Minta pelajar mengakses perisian ASSETBase (bahan rujukan. [H. M] Minta pelajar bersedia di hadapan komputer masingmasing [H. Dokumen 2. (609943A) Hakcipta Terpelihara 45 . Pelarasan 6. Bhd. patuh pada arahan KBKK: mencari fakta Langkah (25 minit) Maksud dan contoh: 1.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 Langkah / Masa Set Induksi (5 minit) Isi Kandungan Permulaan Aktiviti Guru Menayangkan gambar 1 (kitaran hayat seekor nyamuk. Buku Catatan Pertama 3. sumbang saran BBM: gambar kitaran nyamuk Nilai : beri tumpuan KBKK: mengaitkan dengan perakaunan Strategi : berpusatkan pelajar Kaedah : inkuriri . L]Minta pelajar membentuk 8 kumpulan dan melantik ketua dan pencatat Memberi tajuk tugasan kepada setiap kumpulan Kumpulan 1 : Dokumen Kumpulan 2 : Buku Catatan Pertama Kumpulan 3 : Lejar Kumpulan 4 : Imbangan Duga Kumpulan 5 : Pelarasan Kumpulan 6: Penyata Kewangan Kumpulan 7 : Catatan Penutup [H. kumpulan BBM: perisian ASSETBase komputer Nilai : kerjasama. Mengakses perisian ASSETBase Meneliti edaran 1 Mengisi tempat 2007© Computer-Based Learning Sdn. Imbangan Duga 5. kitaran perakaunan) [L] menayangkan perisian ASSETBase diskrin Mengedar edaran 1 Aktiviti Pelajar Lihat gambar di skrin dan bersoal jawab dengan guru Strategi / Kaedah / BBM/ Nilai / KBKK Strategi : berpusatkan bahan dan pelajar Kaedah : penyoalan. Penyata Kewangan 7. Lejar 4.

(609943A) Hakcipta Terpelihara 46 .M]Mengarahkan pelajar mencari maklumat berkenaan tajuk tugasan pada perisian atau merujuk buku teks dan mengisikan maklumat tersebut di edaran 1 [L] Membantu pelajar mencari maklumat di skrin dan mengisikannya di edaran 1 Menayangkan jawapan untuk semakan pelajar Minta setiap kumpulan melukis kitaran perakaunan dengan menggabungjalin faktafakta tadi di atas kertas majung Minta setiap kumpulan menampal kertas majung di papan putih Meminta setiap kumpulan membentangkan hasil perbincangan Langkah 5 (20 minit) Penerangan tentang kitaran perakaunan Menayangkan gambarajah kitaran perakaunan yang betul dan memberi penerangan ringkas Mengedar edaran 2 dan bimbing pelajar melengkapkannya (Aktiviti pengukuhan) Mengarah pelajar menampal edaran 2 di buku latihan Penutup (5 minit) Membuat rumusan Merumus P&P pada hari ini Membandingkan jawapan dan membuat pembetulan Berbincang untuk melukis kitaran perakaunan dan menampal hasil di papan putih. Strategi : berpusatkan bahan dan pelajar Kaedah : Konstruktiuvisme BBM: kertas majung Nilai : kerjasama KBKK: mengabung fakta dalam bentuk lukisan kitaran Strategi : berpusatkan pelajar dan guru Kaedah : penerangan BBM: perisian ASSETBase perakaunan Nilai : teliti. Bhd. tegas KBKK: menerangan kitaran perakaunan Kaedah : penerangan Nilai : patuh pada Langkah 4 (30 minit) Melukis kitaran perakaunan Membentangkan kitaran perakaunan yang dihasilkan Melihat slide dan mendengar penerangan guru Melengkapkan edaran 2 Menampal edaran 2 Mendengar rumusan guru 2007© Computer-Based Learning Sdn.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 Langkah / Masa Isi Kandungan Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar kosong Strategi / Kaedah / BBM/ Nilai / KBKK [H.

Pemulihan: c. Bhd. Pengayaan : GAMBAR 1 : KITARAN SEEKOR NYAMUK 2007© Computer-Based Learning Sdn. (609943A) Hakcipta Terpelihara 47 . Refleksi Guru : b.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 Langkah / Masa Isi Kandungan Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar Strategi / Kaedah / BBM/ Nilai / KBKK arahan Hasil Pengajaran dan Pembelajaran:a.

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 EDARAN 1 2007© Computer-Based Learning Sdn. (609943A) Hakcipta Terpelihara 48 . Bhd.

dan _____________________________. b) Tujuan penyediaan Dokumen Sumber adalah _______________________________. Bhd. c) _______________________disediakan untuk merekodkan urus niaga yang tidak sesuai di rekodkan ke Jurnal Khas d) _________________________dan _________________________digunakan untuk merekod urus niaga secara tunai.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 ARAHAN: Isikan tempat kosong dengan menggunakan maklumat dari menu Bahan Rujukan (Kitaran Perakaunan) 2) DOKUMEN SUMBER a) Dokumen Sumber juga dikenali sebagai _____________________________. c) Invois terdiri daripada 2 jenis iaitu __________________ dan __________________ d) Nota debit yang dihantar oleh bank memaklumkan pelanggan simpanan mereka telah__________________kerana pembayaran tertentu. e) ____________________________dikeluarkan oleh perniagaan bagi tunai yang diterima dan jika perniagaan membuat pembayaran. ___________________. (609943A) Hakcipta Terpelihara 49 . 4) LEJAR 2007© Computer-Based Learning Sdn. __________________________________ dan ______________________________. ________________________. 3) BUKU CATATAN PERTAMA a) Jurnal terdiri daripada ____________________ dan __________________________ b) _______________________dikhaskan untuk urus niaga yang serupa jenis dan kerap berlaku. _______________________. f) Baucer Pembayaran mengandungi maklumat seperti _____________________. ___________________________.

c) Imbangan Duga dapat menguji kesamaan sistem _____________________________.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 a) Lejar terdiri daripada seluruh kumpulan ______________yang disediakan oleh entiti. d) Peraturan _____________________________perlu diaplikasi dalam menyediakan akaun-akaun dalam lejar berkaitan. 7) PENYATA KEWANGAN 2007© Computer-Based Learning Sdn. 6) CATATAN PELARASAN a) Catatan pelarasan dibuat untuk menentukan semua maklumat berkaitan sesuatu ________________________hanya mengambilkira urus niaga bagi tempoh tersebut. Bhd. c) Lejar dibuat untuk _____________________________________________________ __________________________________________________untuk memudahkan penyediaan Penyata Kewangan. (609943A) Hakcipta Terpelihara 50 . b) Maklumat daripada Imbangan Duga menjadi arkib maklumat untuk penyediaan____________________________. 5) IMBANGAN DUGA a) Imbangan Duga merupakan jadual yang menunjukkan senarai nama semua ________dalam lejar am dan ___________________setiap akaun tersebut. c) Urus niaga tempoh hadapan dan semasa terdiri daripada _______________________. b) Catatan pelarasan dibuat melalui Jurnal _____ dan perlu dipindahkan ke __________ sebelum Imbangan Duga disediakan. d) Imbangan Juga bertujuan untuk mengesan __________________________________. ______________________. _________________________dan _________________. b) Terdapat 2 jenis lejar iaitu _______________________dan ____________________.

b) Catatan Penutup yang perlu dibuat ialah bagi menutup semua akaun _____________ dan __________________ ke Akaun Untung Rugi. KITARAN PERAKAUNAN URUSNIAG 2007© Computer-Based Learning Sdn. b) __________________________diguna untuk menilai prestasi perniagaan.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 a) Penyata Kewangan terdiri daripada ____________________. ________________________dan _____________ _______________________________________. Bhd. pindahan __________________. 8) CATATAN PENUTUP a) Catatan Penutup dibuat dalam Lejar _________ an dipos ke _________________sebelum bermulanya tempoh perakaunan yang baru. (609943A) Hakcipta Terpelihara A 51 . c) __________________________memberi maklumat tentang kedudukan kewangan organisasi pada suatu titik tertentu. _________________________________________. ambilan dan ____________________________ke akaun untung tertahan atau ke akaun modal.

(609943A) Hakcipta Terpelihara URUS NIAGA 52 . Bhd.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 DOKUMEN SUMBER CATATAN PENUTUP BUKU CATATAN PERTAMA PENYATA KEWANGAN LEJAR IMBANGAN DUGA TERSELARAS IMBANGAN DUGA PELARASAN EDARAN 2 1) 2007© Computer-Based Learning Sdn.

……………… 2. Bhd.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 1. ……………… 1……………… 2……………… 2007© Computer-Based Learning Sdn. (609943A) Hakcipta Terpelihara 53 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful