P. 1
Bab 1

Bab 1

|Views: 96|Likes:
Published by Yusril

More info:

Published by: Yusril on Feb 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/09/2013

pdf

text

original

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007

BAB 1 : PENGENALAN
BIDANG PEMBELAJARAN: 1.1 Sejarah Perakaunan secara ringkas 1.1.1 Permulaan menyimpan rekod 1.1.2 Permulaan catatan bergu 1.1.3 Perkembangan sistem perakaunan 1.1.4 Pengenalan kepada MASB (Malaysian Accounting Standard Board) 1.2 Simpan kira dan perakaunan 1.2.1 Takrif dan tujuan simpan kira dan perakaunan 1.3 Bentuk-bentuk Organisasi Perniagaan 1.3.1 Pengenalan kepada: a) Keempunyaan tunggal b) Perkongsian c) Syarikat berhad 1.3.2 Perbezaan di antara: a) Keempunyaan tunggal b) Perkongsian c) Syarikat berhad 1.4 Konsep dan prinsip perakaunan yang asas 1.4.1 Berterusan 1.4.2 Pemadanan 1.4.3 Ketekalan 1.4.4 Materialiti 1.4.5 Entiti berasingan 1.4.6 Wang sebagai ukuran 1.4.7 Tempoh perakaunan 1.4.8 Kos sejarah 1.4.9 Prinsip catatan bergu 1.5 Kitaran perakaunan 1.5.1 Satu kitaran perakaunan yang lengkap bermula daripada dokumen sumber sehingga penyediaan penyata pendapatan dan Kunci Kira-Kira (Lembaran Imbangan).

2007© Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

1

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN 1
Mata Pelajaran Tarikh / Hari Tingkatan Masa Tajuk Objektif : : : : : : Prinsip Perakaunan Mengikut Jadual Waktu Persendirian Empat 80 Minit 1 Pengenalan 1.1 Sejarah Perakaunan Secara Ringkas 1.2 Simpan kira dan Perakaunan Di akhir Pengajaran dan Pembelajaran pelajar dapat: 1. Menerangkan perihal perkembangan sejarah sistem perakaunan (Aras 1) 2. Mengenalpasti badan yang mengawal sistem perakaunan di Malaysia (Aras 1) 3. Menghargai sumbangan perintis ilmu perakaunan (Aras 2) 4. Menerang dan membezakan antara simpan kira dan perakaunan (Aras 1) 1. Pelajar mempunyai pengalaman berurusniaga dalam kehidupan seharian 2. Pelajar telah biasa dengan penggunaan komputer Komputer , Perisian ASSETBase , kertas edaran Kerjasama, berhati-hati, jujur dan amanah. Mencari maklumat Inkuiri , Penyoalan, Penerangan

Pengetahuan Sedia ada BBM Nilai Murni KBKK Kaedah

: : : : :

AKTIVITI-AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

2007© Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

2

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007

Langkah / Masa Set Induksi (5 minit)

Isi Kandungan Permulaan

Aktiviti Guru Menyoal tujuan pelajar memilih Prinsip Perakaunan sebagai salah satu mata pelajaran elektif Menjelaskan kepentingan perakaunan masa kini dan mengaitkannya dengan matlamat peribadi pelajar (Cth kes-kes penyelewengan yang berlaku, cita-cita pelajar)

Aktiviti Pelajar Memberi respon terhadap soalan guru

Strategi / Kaedah / BBM/ Nilai / KBKK Strategi : berpusatkan pelajar & guru Kaedah : Penyoalan, penerangan Nilai :tekun, beri perhatian

Mendengar penjelasan guru

Langkah 1 (10 minit)

Program komputer dalam perakaunan

Menegaskan kepentingan kod etika dalam perakaunan dan mengaitkan dengan konsep perakaunan dalam Islam. Menerangkan perubahan dari kaedah catatan secara manual hingga komputer Menerangkan bahawa terdapat beberapa perisian perakaunan berkomputer yang boleh digunakan dalam industri Menerang secara ringkas tentang perisian ASSETBase.

Pelajar mendengar penerangan guru.

Strategi : berpusatkan guru Kaedah : penerangan Nilai :tekun, beri perhatian BBM: perisian ASSETBase , komputer KBKK: mengetahui perisian perakaunan yang diguna dalam menyediakan akaun.

Langkah 2 (10 minit)

1.1 Sejarah Perakaunan a. Permulaan menyimpan rekod

[H, M] Minta pelajar bersedia di hadapan komputer masingmasing [H,M] Minta pelajar mengakses perisian ASSETBase (menu nota ringkas, pengenalan, sejarah perakaunan) [L] Menayangkan perisian ASSETBase

Mengikut arahan guru

[H,M] Mengakses peisian ASSETBase [L] Melihat skrin

Strategi : berpusat pelajar Kaedah : inkuiri penemuan BBM : Kertas edaran, perisian ASSETBase, Nilai : tekun, teliti dan kerjasama KBKK : meneliti dan mencari fakta

2007© Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

3

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007

Langkah / Masa

Isi Kandungan

Aktiviti Guru versi 2.0 diskrin Mengedar kertas edaran 1 atau edaran 2 kepada setiap pelajar. Bantu pelajar melengkapkan jadual Minta beberapa pelajar membentangkan jawapan.

Aktiviti Pelajar

Strategi / Kaedah / BBM/ Nilai / KBKK

Membaca edaran

Melengkapkan jadual Beberapa pelajar membentang hasil dapatan masingmasing dan pelajar lain membuat pembetulan sebagai catatan tambahan. Menampal edaran 1 atau edaran 2 dalam buku latihan Melihat skrin. Mendengar penerangan tentang Luca Paciolli. Melengkapkan edaran 3 Mendengar penerangan guru Strategi : berpusatkan pelajar Kaedah : penerangan Nilai : menghargai sumbangan. Strategi : berpusatkan guru Kaedah : penerangan Nilai : berpandangan jauh Strategi : berpusatkan guru dan pelajar Kaedah : penerangan, inkuiripenemuan Nilai : kerajinan

Minta pelajar menampal hasil dapatan dalam buku catatan.

Langkah 3 (10 minit)

Permulaan catatan bergu

Menayang gambar 1 (Luca Paciolli) di skrin. Menceritakan sejarah ringkas berkaitan Luca Paciolli. Mengedarkan edaran 3 dan minta pelajar melengkapkannya Menayangkan di skrin lampiran 1 dan menerangkan perkembangan sistem perakaunan

Langkah 4 (10 minit)

Perkembangan sistem perakaunan

Langkah 5 (10 minit)

Pengenalan kepada MASB

Menayangkan logo-logo CPA, ACCA, MIA, LCCI dan MASB dan menerangkan secara ringkas fungsi badanbadan berkenaan

Mendengar penerangan guru

[H,M] Minta pelajar

Pelajar merujuk

2007© Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

4

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007

Langkah / Masa

Isi Kandungan

Aktiviti Guru mengakses perisian ASSETBase (nota ringkas, pengenalan, beberapa badan berkaitan profesion perakaunan/ bahan rujukan, persekitaran perakaunan, beberapa badan berkaitan profesion perakaunan) [L] Menayangkan perisian ASSETBase di skrin Mengedar kertas edaran 4 dan minta pelajar melengkapkannya. Guru menayangkan jawapan dan memberi penerangan ringkas

Aktiviti Pelajar perisian ASSETBase

Strategi / Kaedah / BBM/ Nilai / KBKK

Melengkapkan edaran 4 Menyemak jawapan dan mendengar penerangan guru [H,M]Pelajar mengakses perisian [L] Melihat tayangan di skrin

Langkah 6 ( 20 minit)

Simpan kira dan perakaunan

[H,M] Minta pelajar mengakses perisian ASSETBase (nota ringkas, pengenalan, Simpan kira dan perakaunan). [L] Menayangkan perisian ASSETBase di skrin Menerangkan dengan ringkas perbezaan di antara simpan kira dan perakaunan Mengedarkan Edaran 5 dan minta pelajar melengkapkannya. Selain menu nota ringkas, pelajar dicadangkan mengakses menu bahan rujukan dan buku teks untuk maklumat tambahan

Mendengar penerangan guru

Strategi : berpusatkan pelajar & guru Kaedah : Penyoalan, penerangan Nilai :rasional BBM: perisian ASSETBase KBKK: mencari maklumat

Melengkapkan edaran 5

Membincangkan

Menyemak jawapan

2007© Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

5

7 dan 8 sebagai latihan tambahan. Pemulihan: c. KERTAS EDARAN 1 Anda dikehendaki menghurai sejarah perakaunan mengikut zaman. Refleksi Guru : b. (609943A) Hakcipta Terpelihara 6 . Bhd. 2007© Computer-Based Learning Sdn.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 Langkah / Masa Isi Kandungan Aktiviti Guru jawapan untuk pengukuhan fakta Aktiviti Pelajar dan membuat pembetulan Memberi tumpuan Menampal dalam buku latihan Strategi / Kaedah / BBM/ Nilai / KBKK Penutup (5 minit) Membuat rumusan Membuat rumusan Minta pelajar menampal semua latihan yang dibuat dalam buku rujukan Hasil Pengajaran dan Pembelajaran:a. Pengayaan: Pelajar boleh diberi edaran 6.

Huraian : Zaman purba Mesir Huraian : Zaman purba Greek Huraian : Zaman purba Rom Huraian : Abad 14 Huraian : Abad 20 KERTAS EDARAN 2 Suaikan kepada pasangan yang betul 2007© Computer-Based Learning Sdn. (609943A) Hakcipta Terpelihara 7 . Bhd.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 Perhatian: anda dikehendaki menujuk perisian ASSETBase di menu utama nota ringkas pembelajaran (pengenalan dan sejarah perakaunan) dan bahan rujukan.

Bhd.m Tahun 400 s.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 Urusniaga perdagangan dipercayai telah wujud di Babylon tahun 4000 s. (609943A) Hakcipta Terpelihara 8 .m Bukti awal menunjukkan dokumen perdagangan telah ditemui Amalan perekodan urusniaga telah terbukti pada tahun 1122 -256 s.m di zaman Tamadun Mesir Tahun 3500 s. Merekod perdagangan dengan menggunakan kertas “paprus” Luca Paciolli Orang pertama menggunakan sistem catatan bergu Di zaman Dinasti Chao GAMBAR 1 (DITAYANG DISKRIN) 2007© Computer-Based Learning Sdn.m Dokumen yang telah dijumpai atas kepingan tanah liat.

Sistem Catatan Bergu ii.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 – LUCA PACIOLI Pada tahun 1494 . telah menghasil sebuah buku Matematik yang bertajuk " Summa de Arithmetica. (609943A) Hakcipta Terpelihara 9 . Proportioni et Proportionalita " Beliau telah mengesyorkan supaya menggunakan : i. Jurnal KERTAS EDARAN 3 Arahan: Sila akses menu Nota Ringkas → Pengenalan → Sejarah Perakaunan 2007© Computer-Based Learning Sdn. Bhd. Geometrica. Buku Memorandum iii.

(609943A) Hakcipta Terpelihara 10 .Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 LUCA PACIOLLI 1. Bhd. Nyatakan 2 sumbangan Luca Paciolli dalam perakaunan i)…………………………………………………………………………………… ii)…………………………………………………………………………………… LAMPIRAN 1 PERKEMBANGAN SISTEM PERAKAUNAN 2007© Computer-Based Learning Sdn.

Wujud apabila perniagaan semakin besar dan pemilik tidak dapat mengambil bahagian dalam pengurusan secara langsung .Penentuan kos tetap. (609943A) Hakcipta Terpelihara 11 . menganalisis.memberi perhatian terhadap isuisu sosial dan persekitaran LOGO BADAN-BADAN PROFESIONAL PERAKAUNAN CPA 2007© Computer-Based Learning Sdn.wujud ekoran persaingan yang semakin sengit dlm perniagaan . Bhd.Abad ke 19 . kos berubah serta cara penyerapan overhed kepada pengeluaran .Wujud ekoran perkembangan proses perindustrian . mentafsir dan menyedia laporan .Akauntan diperlukan untuk mengumpul.Abad ke 20 .Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 • Abad ke 19 • Perakaunan Sebagai Satu Profession PERAKAUNAN KOS PERAKAUNAN PENGURUSAN PERAKAUNAN KEWANGAN PERAKAUNAN SOSIAL DAN PERSEKITARA N .maklumat diperlukan utk membuat keputusan perniagaan dan menguruskan perniagaan dengan berkesan .

Bhd.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 ACCA MIA LCCI MASB KERTAS EDARAN 4 Arahan: Sila akses menu Nota Ringkas → Pengenalan → Badan Berkaitan Profesion Perakaunan 2007© Computer-Based Learning Sdn. (609943A) Hakcipta Terpelihara 12 .

Padankan Badan Berkaitan Profesion Perakaunan berikut dengan ciri-ciri yang tepat.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 1. • Ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 LEMBAGA PIAWAIAN PERAKAUNAN MALAYSIA (MASB) • Menerbitkan Piawaian Perakaunan • Pendaftar akauntan Badan professional perakaunan swasta yang tunggal di Malaysia Ditubuhkan di bawah Akta Pelaporan Kewangan 1997 • INSTITIUT AKAUNTAN MALAYSIA (MIA) • • Badan yang dikawal selia di bawah Akta Akauntan 1967 INSTITIUT AKAUNTAN AWAM BERTAULIAH MALAYSIA (MICPA) • Memberi latihan dan peperiksaan profesional KERTAS EDARAN 5 JADUAL PERBEZAAN SIMPAN KIRA DAN PERAKAUNAN Arahan: Sila akses menu 1) Nota Ringkas → Pengenalan → Simpan kira dan Perakaunan 2) Bahan Rujukan → Perbezaan Simpan kira dan 2007© Computer-Based Learning Sdn. (609943A) Hakcipta Terpelihara 13 . Bhd.

Bhd.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 Perakaunan 1) Lengkapkan Jadual di bawah dengan pernyataan. (609943A) Hakcipta Terpelihara 14 . MENGANALISIS DAN MENTAFSIR PELAPORAN PENYATA KEWANGAN KEMAHIRAN PERAKAUNAN YG DIPERLUKAN KERTAS EDARAN 6 Perhatian: anda dikehendaki menujuk perisian ASSETBase di menu utama nota ringkas pembelajaran (pengenalan dan sejarah perakaunan) dan bahan rujukan. CARTA PERKEMBANGAN SISTEM PERAKAUNAN Tahun Peristiwa 2007© Computer-Based Learning Sdn. tanda √ atau x yang sesuai SIMPAN KIRA CIRI-CIRI MAKSUD PERAKAUNAN MENGENALPASTI URUSNIAGA YANG RELEVAN MENGEPOS KE LEJAR MENYEDIAKAN IMBANGAN DUGA MENYEDIAKAN PENYATA KEWANGAN MENGKLASIFIKASI.

PUBLIC ACCOUNTANS 2007© Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara 15 .Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 4000 SM 3500 SM 400 SM Abad 1122 hingga 256 SM Abad ke 14 KERTAS EDARAN 7 MICPA ( MALAYSIA INSTITUTE OF CERTIFIED Anda dikehendaki mengisi maklumat mengenai badan perakaunan ini.

(609943A) Hakcipta Terpelihara 16 . Bhd.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 MASB ( MALAYSIAN ACCOUNTING STANDARD BOARD) PERAKAUNAN DI MALAYSIA MIA (MALAYSIA INSTITUTE OF ACCOUNTANS) TAKRIF PERBEZAAN ANTARA SIMPAN KIRA DAN PERAKAUNAN KERTAS EDARAN 8 TUJUAN 2007© Computer-Based Learning Sdn.

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 SIMPAN KIRA PERAKAUNAN RANCANGAN MENGAJAR HARIAN 2 Mata Pelajaran : Tarikh / Hari : Tingkatan : Masa : Tajuk : Prinsip Perakaunan Mengikut Jadual Waktu Persendirian Empat 80 Minit 1. Bhd.3 Bentuk-bentuk Organisasi Perniagaan 2007© Computer-Based Learning Sdn.0 Pengenalan 1. (609943A) Hakcipta Terpelihara 17 .

menjawab soalan Penyoalan. perbincangan AKTIVITI-AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Langkah / Masa Set Induksi (10 minit) Isi Kandungan Permulaan 1. Perisian ASSETBase . Menyenaraikan ciri-ciri keempunyaan tunggal. (609943A) Hakcipta Terpelihara 18 . tekun dan patuh pada arahan Mencari fakta. (Aras 1) 2. Bhd. perkongsian dan syarikat berhad.3 Bentuk-bentuk organisasi perniagaan Aktiviti Guru Meminta pelajar menyebutkan contohcontoh organisasi perniagaan yang mereka tahu Aktiviti Pelajar Memberi respon kepada arahan guru Strategi / Kaedah / BBM/ Nilai / KBKK Strategi : Berpusatkan guru & Pelajar Kaedah : penyoalan KBKK: 2007© Computer-Based Learning Sdn. Pelajar-pelajar biasa berurusan dengan bentuk-bentuk organisasi perniagaan yang berbeza Komputer. inkuiri penemuan.Buku teks. kertas edaran Yakin. Membandingkan ciri-ciri organisasi perniagaan (Aras 1) 1.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 Objektif : Pengetahuan Sedia ada BBM Nilai Murni KBKK Kaedah : : : : : Di akhir Pengajaran dan Pembelajaran pelajar dapat: 1.

bentuk [H. bentuk organisasi perniagaan) [L] menayangkan perisian ASSETBase diskrin Mengedarkan edaran 1dan membimbing pelajar melengkapkan peta minda Mengedarkan edaran 2 dan 3 (ulangi langkah yang sama seperti di atas) Memaparkan jawapan secara berperingkat untuk semakan pelajar Aktiviti Pelajar Strategi / Kaedah / BBM/ Nilai / KBKK mengingat kembali Melihat gambargambar yang ditayangkan dan mendengar penerangan guru Langkah 1 (35 minit) Mengikut arahan guru [H.M] Minta pelajar mengakses perisian ASSETBase (menu bahan rujukan. kertas edaran Nilai : Yakin KBKK: mencari fakta Merujuk perisian ASSETBase untuk melengkapkan peta minda Mengulangi langkah yang sama Menyemak jawapan Langkah 2 ( 30 minit) [H.M] Mengakses perisian ASSETBase [L] Memberi tumpuan kepada Strategi : berpusat pelajar dan guru Kaedah : 2007© Computer-Based Learning Sdn. perkongsian dan syarikat berhad Aktiviti Guru Menayangkan gambar pelbagai jenis organisasi perniagaan dan menerangkan bahawa organisasi-organisasi perniagaan tersebut dapat dikelaskan kepada beberapa jenis [H] Minta pelajar bersedia di hadapan komputer masing-masing [M] Minta pelajar bersedia di hadapan komputer mengikut kumpulan masing-masing [H.3.M] Mengakses perisian ASSETBase [L] Menumpukan perhatian kepada tayangan di skrin Strategi : berpusat pelajar dan guru Kaedah : inkuiripenemuan BBM: Perisian ASSETBase . Bhd.1 Pengenalan kepada milikan tunggal.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 Langkah / Masa Isi Kandungan 1.M] Mengarahkan pelajar mengakses perisian ASSETBase di menu nota ringkas (pengenalan. (609943A) Hakcipta Terpelihara 19 . memahami organisasi perniagaan.

Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 Langkah / Masa Isi Kandungan Aktiviti Guru organisasi perniagaan) [L] Menayangkan perisian ASSETBase di skrin Menerangkan secara ringkas perbezaan ketiga-tiga bentuk organisasi perniagaan Mengedarkan edaran 4 dan bimbing pelajar melengkapkan jadual berpandukan maklumat nota ringkas dan edaran 1. Pengayaan : Edaran 5 2007© Computer-Based Learning Sdn. tekun KBKK: menjawab soalan secara berpandu Menumpukan perhatian kepada penerangan guru Melengkapkan jadual di edaran 4 Menampal edaran di buku latihan Mendengar rumusan guru dengan teliti. Bhd. kertas edaran Nilai : Yakin. penyelesaian masalah BBM: ASSETBase . (609943A) Hakcipta Terpelihara 20 .2 dan 3 yang telah dilengkapkan sebelum ini Membimbing pelajar menjawab Meminta pelajar menampalkan edaran 1 hingga 4 di buku latihan Aktiviti Pelajar tayangan di skrin Strategi / Kaedah / BBM/ Nilai / KBKK penerangan. Pemulihan: c. Penutup (5 minit) Membuat rumusan Membuat rumusan mengenai topik yang telah dipelajari Hasil Pengajaran dan Pembelajaran:a. Refleksi Guru : b.

Bhd.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 KERTAS EDARAN 1 LIABILITI LEJAR DEFINISI AKTA BUKU CATATAN PERTAMA MILIKAN TUNGGAL KELEBIHAN KELEMAHAN 2007© Computer-Based Learning Sdn. (609943A) Hakcipta Terpelihara 21 .

(609943A) Hakcipta Terpelihara 22 .Bab 1 : Pengenalan Rancangan EDARAN 2 Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 KELEBIHAN KELEMAHANN DEFINISI PERKONGSIAN LIABILITI AKTA 2007© Computer-Based Learning Sdn. Bhd.

(609943A) Hakcipta Terpelihara 23 . Bhd.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 EDARAN 3 KELEBIHAN KELEMAHAN SYARIKAT BERHAD DEFINISI AKTA LIABILITI 2007© Computer-Based Learning Sdn.

Bhd.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 KERTAS EDARAN 4 Arahan: Sila akses/rujuk menu Nota Ringkas → Pengenalan → Bentuk – bentuk organisasi perniagaan serta Edaran 1. Edaran 2 dan Edaran 3 PERBANDINGAN CIRI-CIRI ORGANISASI PERNIAGAAN 1) Lengkapkan jadual di bawah CIRI BILANGAN PEMILIK MILIKAN TUNGGAL PERKONGSIAN SYARIKAT BERHAD SUMBANGAN MODAL UNTUNG/RUGI LIABILITI PENGURUSAN RISIKO KEWUJUDAN PEMBENTUKAN CUKAI PENDAPATAN ENTITI UNDANGUNDANG 2007© Computer-Based Learning Sdn. (609943A) Hakcipta Terpelihara 24 .

Pengurusan 5. Pemilikan 3. (609943A) Hakcipta Terpelihara 25 . Bhd. Liabiliti 6. Jangka hayat perniagaan 7. Modal 4. Penubuhan 2.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 KERTAS EDARAN 5 JENIS ORGANISASI PERNIAGAAN Maksud: Maksud: Maksud: PERBEZAAN ORGANISASI PERNIAGAAN Ciri-Ciri Keempunyaan tunggal 1. Kadar cukai Perkongsian Syarikat Berhad 2007© Computer-Based Learning Sdn.

mencari fakta Soal jawab.4 Konsep dan Prinsip Perakaunan yang Asas Di akhir Pengajaran dan Pembelajaran pelajar dapat: 1. penilaian.0 dan telah diberi taklimat tentang perakaunan Komputer. Bhd. LCD. Menerangkan konsep-konsep perakaunan dengan menggunakan contoh (Aras 1) Pelajar telah biasa dengan peraturan dalam kehidupan seharian Pelajar telah membuka program ASSETBase versi 2. perbincangan. Menyenaraikan konsep-konsep perakaunan (Aras 1) 2. inkuiri penemuan Pengetahuan Sedia ada : BBM Nilai Murni KBKK Kaedah : : : : AKTIVITI-AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 2007© Computer-Based Learning Sdn. Skrin dan Perisian ASSETBase . (609943A) Hakcipta Terpelihara 26 .0 Pengenalan 1. menyesuai fakta.Buku teks.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 RANCANGAN MENGAJAR HARIAN 3 Mata Pelajaran Tarikh / Hari Tingkatan Masa Tajuk Objektif : : : : : : Prinsip Perakaunan Mengikut Jadual Waktu Persendirian Empat Minggu 2 80 Minit 1. kertas edaran Kerjasama Berhati-hati Menjawab soalan.

Ketekalan 4. Tempoh perakaunan 8. (609943A) Hakcipta Terpelihara 27 . [L] Membantu pelajar mengisi tempat kosong dengan menayangkan menu bahan rujukan secara berperingkat Mengikut arahan guru [H.M] Minta pelajar mengakses perisian ASSETBase (menu nota ringkas. pelajar dan bahan Kaedah : penerangan . Oleh itu Prinsip Perakaunan Yang Diterima Umum (GAAP) telah dijadikan sebagai piawai yang digunapakai di seluruh dunia Aktiviti Pelajar Menumpukan perhatian terhadap tayangan di skrin Mendengar penjelasan guru Strategi / Kaedah/ BBM/ Nilai / KBKK Strategi : Berpusatkan guru & Pelajar Kaedah : KBKK: Langkah 1 ( 35 minit) Konsep dan Prinsip Perakaunan yang Asas: 1. Bhd. pengenalan. Entiti berasingan 6.M]Meminta pelajar mengakses menu bahan rujukan untuk mengisi tempat kosong. Prinsip catatan bergu [H. Wang sebagai ukuran 7. andaian dan prinsip perakaunan yang asas) [L] menayangkan perisian ASSETBase diskrin Menerangkan secara ringkas setiap konsep dan prinsip perakaunan yang asas Mengedar Edaran 1 [H.M] Mengakses perisian ASSETBase [L] Menumpukan perhatian kepada tayangan di skrin Strategi : berpusatkan guru. Pemadanan 3. Berterusan 2. Inkuiri/penemuan BBM: perisian ASSETBase buku teks Nilai . Kos sejarah 9. Materialiti 5. tekun KBKK: mencari fakta Mendengar penerangan guru Mengisi tempat kosong pada edaran 1 Menayangkan jawapan Menyemak jawapan 2007© Computer-Based Learning Sdn. kerjasama. M] Minta pelajar bersedia di hadapan komputer masing-masing [H.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 Langkah / Masa Set Induksi (10 minit) Isi Kandungan Permulaan Prinsip Perakaunan yang diterima umum (GAAP) Aktiviti Guru Menayangkan beberapa situasi yang menunjukkan betapa perlunya peraturan dalam kehidupan seharian Menjelaskan bahawa peraturan juga sangat diperlukan dalam perakaunan.

Hasil Pengajaran dan Pembelajaran:a.com/KONSEP_ASAS. Refleksi Guru : b.tripod. Kertas edaran 4 c.htm#KONSEP nota tambahan EDARAN 1 2007© Computer-Based Learning Sdn. Bhd.M. Strategi : berpusatkan pelajar Kaedah : Inkuiripenemuan BBM: Kajian kes Nilai : tekun. Pemulihan: Kertas edaran 3. berkerjasama KBKK: menyesuaikan fakta Penutup (5 minit) Rumusan Merumuskan P & P hari ini. (609943A) Hakcipta Terpelihara 28 .L]Mengarah pelajar membentuk kumpulan Mengedarkan kajian kes dan minta pelajar berbincang untuk menyelesaikannya Meminta ketua kumpulan membentangkan jawapan masing-masing Membincang dan menilai jawapan pelajar Mengarah pelajar menampal kajian kes berserta jawapan yang betul di buku latihan Membentuk kumpulan Berbincang untuk menyelesaikan masalah kes dan mencatat jawapan pada kertas majung Ketua kumpulan membentangkan jawapan secara bergilir-gilir Membuat pembetulan jika perlu Pelajar menampal kajian kes dan jawapan di buku latihan Mendengar rumusan guru.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 Langkah / Masa Isi Kandungan Aktiviti Guru dan minta pelajar menyemak jawapan masing-masing Mengedarkan edaran 2 dan minta pelajar melengkapkan jadual (aktiviti pengukuhan dan pengayaan) Aktiviti Pelajar Strategi / Kaedah/ BBM/ Nilai / KBKK Melengkapkan jadual pada edaran 2 Langkah 4 (30 minit) Latihan pengukuhan kumpulan [H. Pengayaan : http://linamaz90.

(609943A) Hakcipta Terpelihara BERTERUSAN 2 PEMADANAN tempoh ke tempoh berikutnya.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 Arahan: Sila akses menu Bahan Rujukan → Konsep Asas Perakaunan → Andaian dan Prinsip Asas Perakaunan 1) Lengkapkan tempat kosong dengan maklumat yang sesuai Bil 1 Konsep/Prinsip Huraian -Perniagaan dianggap akan terus beroperasi secara ………………… sehinggalah perniagaan mengumumkan sebaliknya -Penyata kewangan disediakan dengan mengandaikan …………………. Dalam penyata kewangan mesti dikekalkan dari suatu 4 MATERIALITI boleh mempengaruhi ……………………. Kecuali perusahaan bercadang untuk …………………… -Untuk menentukan untung/rugi sesuatu tempoh. …………yang diperolehi bagi sesuatu tempoh mesti dipadankan dengan ………………yang dikenakan untuk memperolehi hasil bagi tempoh yang sama 3 KETEKALAN -…………………dan …………………. -Materialiti bergantung kepada …………dan 2007© Computer-Based Learning Sdn.yang dibuat oleh pengguna. -Maklumat dianggap material(matan) jika ia 29 . Bhd.

daripada pemiliknya. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara . -Kebiasaannya penyata kewangan disediakan ………………….Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 …………. aset dilaporkan pada 30 5 ENTITI BERASINGAN 2007© Computer-Based Learning Sdn. Sesuatu item yang dinilai dalam keadaan tertentu -Setiap item yang material perlu dipersembahkan secara …………………. usia perniagaan dianggap boleh dibahagikan kepada beberapa……………………………….dalam penyata kewangan -Sesebuah perniagaan dianggap sebagai satu entiti yang ……………dan …………..sekali.. -Penyata kewangan sepatutnya menyediakan maklumat tentang ………… bukan tentang hal 6 WANG SEBAGAI UKURAN 7 TEMPOH PERAKAUNAN ehwal ………………. -Perakaunan kewangan hanya melaporkan maklumat yang boleh diukur dalam unit …………………… -Bagi tujuan pengukuran prestasi. 8 KOS SEJARAH -Di dalam Kunci Kira-kira.

-Semua urus niaga perniagaan mempunyai ………….. dan satu lagi di bahagian …………. 9 PRINSIP CATATAN BERGU ………………. EDARAN 1 (SALINAN GURU 1) 2007© Computer-Based Learning Sdn...aspek/kesan -Ini bermakna catatan akan dibuat sebanyak …….……… . Bhd.kali di mana satu catatan dibuat di sebelah ……………...buakannya ….. (609943A) Hakcipta Terpelihara 31 .Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 kos …………………….

(609943A) Hakcipta Terpelihara 32 . -Maklumat dianggap material(matan) jika ia BERTERUSAN 2 PEMADANAN 2007© Computer-Based Learning Sdn.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 Arahan: Sila akses menu Bahan Rujukan → Konsep Asas Perakaunan → Andaian dan Prinsip Asas akaunan 1) Lengkapkan tempat kosong dengan maklumat yang sesuai Bil 1 Konsep/Prinsip Huraian -Perniagaan dianggap akan terus beroperasi secara …berterusan. sehinggalah perniagaan mengumumkan sebaliknya -Penyata kewangan disediakan dengan mengandaikan …usaha berterusan... Bhd. …hasil…yang diperolehi bagi sesuatu tempoh mesti dipadankan dengan …belanja…yang dikenakan untuk memperolehi hasil bagi tempoh yang sama 3 KETEKALAN -. kecuali perusahaan bercadang untuk … membubarkan perniagaan… -Untuk menentukan untung/rugi sesuatu tempoh..Persembahan…dan …klasifikasi item…dalam penyata kewangan mesti dikekalkan dari suatu 4 MATERIALITI boleh mempengaruhi …keputusan ekonomi.yang dibuat oleh pengguna. tempoh ke tempoh berikutnya.

dalam penyata kewangan -Sesebuah perniagaan dianggap sebagai satu entiti yang …bebas…dan …terpisah... usia perniagaan dianggap boleh dibahagikan kepada beberapa…tempoh/jangka masa…. -Penyata kewangan sepatutnya menyediakan maklumat tentang …perniagaan… bukan tentang hal ehwal …pemilik…. -Kebiasaannya penyata kewangan disediakan …setahun….Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 -Materialiti bergantung kepada …saiz…dan …sifat. Bhd.. -Perakaunan kewangan hanya melaporkan WANG SEBAGAI UKURAN 7 TEMPOH PERAKAUNAN maklumat yang boleh diukur dalam unit …kewangan…… -Bagi tujuan pengukuran prestasi. daripada pemiliknya. sesuatu item yang dinilai dalam keadaan tertentu -Setiap item yang material perlu dipersembahkan secara …berasingan…. (609943A) Hakcipta Terpelihara . 5 ENTITI BERASINGAN 6 8 KOS SEJARAH -Di dalam Kunci Kira-kira.sekali. aset dilaporkan pada 33 2007© Computer-Based Learning Sdn.

.. -Semua urus niaga perniagaan mempunyai …dua…. Bhd. 9 PRINSIP CATATAN BERGU …pasaran….bukannya …nilai . EDARAN 2 2007© Computer-Based Learning Sdn. (609943A) Hakcipta Terpelihara 34 ..Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 kos …asal/sejarah….. dan satu lagi di bahagian … kredit.aspek/kesan -Ini bermakna catatan akan dibuat sebanyak …dua.kali di mana satu catatan dibuat di sebelah …debit..

3 Ali memulakan perniagaan dengan membawa masuk tunai berjumlah RM10 000 sebagai modal permulaan. Perniagaan Mesra menetapkan kadar susut nilai tahunan kenderaan sebanyak 5% mengikut Kaedah Garis Lurus. Pada tahun 2007. pembelian mesin kira bernilai RM 400 direkodkan sebagai belanja perniagaan. Dia telah mengarahkan akauntan syarikat melaporkan belanja tahun tersebut ke tempoh perakaunan akan datang untuk mengurangkan belanja di tahun semasa. Akauntan tersebut tidak setuju dengan tindakan beliau. Beliau akan membayar pembelian 2007© Computer-Based Learning Sdn. nilai pasaran kenderaan menurun kepada RM 30 000. Bhd. 2 Puan Siti mendapati perniagaannya mengalami kerugian. Beliau tidak merekodkan pembelian ini ke dalam buku perniagaan. bagi sebuah perniagaan kecil ia mungkin direkod sebagai aset bukan semasa dan dikira susutnilai tahunan.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 Arahan: Isikan ruangan kosong dengan Konsep/Prinsip Perakaunan yang tepat Bil Situasi Konsep/Prinsip Perakaunan 1 Encik Ramasamy membeli sebuah kereta untuk kegunaan isterinya. Penyata kewangan tahun 2007 perlu menyatakan nilai aset kenderaan pada harga RM 50 000 walaupun berlaku penurunan harga pasaran Bagi sebuah syarikat besar. Bagaimanapun. Beliau mengekalkan kadar tersebut untuk tahun-tahun berikutnya Encik Hardy membeli perabot baru untuk pejabatnya. (609943A) Hakcipta Terpelihara 7 8 9 35 . Perniagaan akan menutup semua akaun perniagaannya setiap 12 bulan iaitu pada 31 Disember setiap tahun. Beliau merekodkan urusniaga tersebut ke sebelah kredit Akaun Modal dan debit Akaun Tunai 4 Encik Leong membeli sebidang tanah dengan harga RM 40 000 5 Perniagaan Awan Biru telah ditubuhkan pada 1 Januari 2007. 6 Sebuah kenderaan dibeli dalam tahun 2005 dengan harga RM 50 000.

Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara 36 . Puan Laila tidak menetapkan bila perniagaannya akan ditamatkan KAJIAN KES 2007© Computer-Based Learning Sdn.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 10 perabot itu pada bulan Julai 2007. Tempoh perakaunan perniagaan Encik Hardy berakhir pada Jun 2007.

Nyatakan Konsep Perakaunan yang tidak dipatuhi oleh Mas Aji Enterprise .. 2. beliau telah membeli sebuah mesin daftar tunai yang berharga RM 500.. Pada bulan Mei 2006. Beliau telah menginsuranskan barang niaganya bermula pada 1 Jun 2006. Pada 31 Mac perniagaannya. Soalan: 1. Pada bulan yang sama.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 KAJIAN KES 1 Encik Aji memulakan perniagaan Mas Aji Enterprise yang menjual barangan tekstil pada 1 April 2006. beliau telah menyediakan Penyata Kewangan KAJIAN KES 2 2007© Computer-Based Learning Sdn. (609943A) Hakcipta Terpelihara 37 . Nyatakan Konsep Perakaunan yang dipatuhi oleh Mas Aji Enterprise. Jumlah ini telah direkodkan sebagai belanja insuran. 4. beliau telah mengambil segulung kain langsir untuk majlis perkahwinan adiknya. Nyatakan jangkamasa tempoh perakaunan Perniagaan Mas Aji Enterprise. Bhd. Bayaran premium yang dikenakan ialah sebanyak RM2 400 setahun. Perkara ini tidak direkodkan dalam mana-mana buku. 3. Perkara ini telah direkodkan sebagai aset perniagaan. Bagaimanakah untung bersih sesebuah perniagaan ditentukan? 2007.

4. Nyatakan Konsep Perakaunan yang tidak dipatuhi oleh Perniagaan Tan. (609943A) Hakcipta Terpelihara 38 . Pada tahun 2005 Perniagaan Tan telah mengalami kerugian. Nyatakan kadar yang sepatutnya digunakan oleh Perniagaan Tan. 2007© Computer-Based Learning Sdn. 2. Dalam Kunci kira kira. Nyatakan Konsep Perakaunan yang dipatuhi oleh Perniagaan Tan. Tujuan pihak pengurusan adalah untuk mengurangkan jumlah kerugian ketika Penyata Kewangan disediakan. Bhd. 3. Biarpun mengalami kerugian. perniagaan itu masih tetap diteruskan . Soalan : 1.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 Perniagaan Tan membeli kenderaan bernilai RM 70. Apakah kesan ke atas nilai aset jika organisasi perniagaan tidak dianggap wujud berterusan? KAJIAN KES 3. .000 pada tahun 2003 dan menetapkan kadar susut nilai ke atas kenderaan sebanyak 20% setahun daripada kos aset. Oleh itu pihak pengurusan telah mengubah kadar kepada 10% setahun dan mengubah kaedah pengiraaan susutnilai kenderaan pada tahun tersebut dan tahun-tahun berikutnya. nilai kenderaan masih sama tetapi kadar susutnilainya sahaja yang diubah suai.

Nyatakan Konsep Perakaunan yang dipatuhi oleh Perniagaan Ayer Molek. Nyatakan Konsep Perakaunan yang tidak dipatuhi oleh Perniagaan Ayer Molek 3. Puan Anisa yang merupakan pemilik perniagaan tersebut telah membawa masuk perabut dari rumah untuk kegunaan perniagaan. Perkara tersebut tidak direkodkan kerana beliau beranggapan bahawa harta peribadi adalah juga harta perniagaannya. Beliau juga telah mengekalkan nilai pembelian tersebut pada tahun-tahun yang berikutnya walaupun nilai pasaran telah menurun. (609943A) Hakcipta Terpelihara 39 . Perniagaan Ayer Molek membeli 3 unit komputer yang bernilai RM 6. Soalan : 1. Bagaimanakah sesebuah perniagaan menentukan sama ada sesuatu butiran itu material atau pun tidak ? 4. Apakah kaedah merekod yang boleh digunakan untuk membolehkan kita menyemak ketepatan proses urusniaga? KAJIAN KES 4 2007© Computer-Based Learning Sdn.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 Pada tahun 2005. Urusniaga pembelian itu telah direkod dalam Buku Tunai sahaja. Bhd. 2.000 sebuah untuk kegunaan perniagaan.

Soalan 1. Bilakan lazimnya sesebuah perniagaan membentangkan laporan tahunan kewangannya? KAJIAN-KAJIAN KES (RUJUKAN GURU) 2007© Computer-Based Learning Sdn. Bhd. Nyatakan prinsip atau konsep perakaunan yang telah dilanggar oleh perniagaan tersebut? 2. Beliau diminta menyediakan Penyata Kewangan bagi syarikatnya.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 Cik Aliya merupakan seorang akauntan yang baru dilantik. Bagaimanakah ambilan barangniaga oleh pemilik seharusnya direkodkan? Nyatakan prinsip yang sepatutnya digunakan. (609943A) Hakcipta Terpelihara 40 . Beliau diminta mengurangkan jumlah hasil dan meningkatkan jumlah belanja. Pengurus syarikat telah mengarahkan beliau menyediakan satu penyata yang menunjukkan jumlah keuntungan yang rendah agar cukai dapat dikurangkan. Apakah konsep perakaunan yang digunakan oleh Cik Aliya untuk menentukan keuntungan perniagaan tersebut? 3. Cik Aliya juga mendapati bahawa tiada pelarasan dibuat ke atas belanja dan hasil dalam tempoh semasa. Cik Aliya juga mendapati bahawa pemilik banyak mengambil stok perniagaan untuk kegunaan peribadi tanpa merekodkannya. Selain itu kebanyakan asetaset perniagaan telah direkodkan pada harga pasaran dan bukannya pada harga belian. 4.

(609943A) Hakcipta Terpelihara 41 . Tempoh Perakaunan Prinsip Pemadanan. Prinsip Pemadanan. Entiti Berasingan 1 April 2006 sehingga 31 Mac 2007 (12 bulan) Untung bersih ditentukan dengan memadankan hasil dengan belanja KAJIAN KES 2 1. Entiti berasingan. 3. Kos Sejarah. Kredit Belian. Bhd. Kos Sejarah Prinsip Catatan Bergu. 2. 4. 2.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 KAJIAN KES 1 1. 3. 4. 4. 4. 3. Entiti Berasingan Dengan melihat kepada saiz dan sifat sesuatu butiran yang dinilai Prinsip Catatan Bergu KAJIAN KES 4 1. 2. Prinsip Catatan Bergu Hujung tempoh perakaunan KERTAS EDARAN 3 2007© Computer-Based Learning Sdn. Badan Berterusan Ketekalan 20 % daripada kos asal Aset perlu dilaporkan mengikut nialai semasa KAJIAN KES 3 1. Kos Sejarah Prinsip Pemadanan Debit Ambilan. 3. 2.

Pemadanan Usia perniagaan boleh dibahagikan kepada beberapa tempoh/ jangkamasa bagi tujuan mengukur prestasi Maklumat Kewangan yang dilaporkan mestilah Ketekalan dalam Persembahan Pihak pengurusan perlu menilai keupayaan sesebuah perniagaan untuk terus beroperasi sebagai satu usaha berterusan Kematanan/ Materialiti Aset dilaporkan dalam Kunci Kira-kira pada kos sejarah (kos asal) semasa belian. hasil yang diperolehi bagi satu tempoh mestilah dipadankan dengan belanja yang dikenakan dalam tempoh yang sama. jika tidak didedahkan didalam penyata kewangan boleh mempengaruhi keputusan ekonomi yang dibuat oleh pengguna-pengguna penyata kewangan Asas Akruan Maklumat Kewangan yang dilaporkan mestilah boleh diukur dalam unit kewangan. Kos Sejarah Urusniaga dan peristiwa perlu diiktiraf apabila barangan atau perkhidmatan telah diberikan walaupun (tunai belum diterima atau dibayar). Bhd. Unit Kewangan Sebuah perniagaan dianggap sebagai satu entiti yang bebas dan terpisah daripada pemiliknya Tempoh / Jangkamasa Perakaunan Persembahan dan klasifikasi item dalam penyata kewangan mestilah dikekalkan dari satu tempoh ke tempoh berikutnya kecuali terdapat perubahan yang signifikan dalam operasi perniagaan. Entiti berasingan Berterusan Maklumat dianggap matan sekiranya maklumat itu. (609943A) Hakcipta Terpelihara 42 . KERTAS EDARAN 4 2007© Computer-Based Learning Sdn.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 Andai dikehendaki suaikan kepada pasangan yang betul Bagi menentukan untung atau pun rugi dalam sesuatu tempoh.

5. RANCANGAN MENGAJAR HARIAN 4 2007© Computer-Based Learning Sdn. 9. 3. 8. 4. 7. 6. Apakah prinsip dan konsep yang perlu dipelajari oleh En.Zahari Man. Keterangan Berterusan Pihak pengurusan perlu menilai keupayaan sesebuah perniagaan untuk terus beroperasi sebagai satu usaha berterusan 2. Prinsip/Konsep Contoh: 1.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 Andaikan anda adalah En. (609943A) Hakcipta Terpelihara 43 . Bhd. Zahari Man yang ingin mempelajari Prinsip Perakaunan.

menerangkan kitaran perakaunan dengan lebih terperinci (Aras 2) 1. sumbang saran AKTIITI-AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 2007© Computer-Based Learning Sdn. Pelajar pernah menggunakan program ASSETBase sebelum ini. Penyoalan.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 Mata Pelajaran : Tarikh / Hari : Tingkatan : Masa : Tajuk : Objektif : Pengetahuan Sedia ada BBM Nilai Murni KBKK Kaedah : : : : : Prinsip Perakaunan Mengikut Jadual Waktu Persendirian Empat 80 Minit 1. Pelajar telah tahu Konsep dan Prinsip Perakaunan yang Asas 2.1 Kitaran Perakaunan Di akhir Pengajaran dan Pembelajaran pelajar dapat: 1. melakarkan carta kitaran perakaunan (Aras 2) 3. Skrin dan Perisian ASSETBase. (609943A) Hakcipta Terpelihara 44 . Bhd. Komputer. menyebut proses perakaunan (Aras 1) 2. gambar kitaran hayat nyamuk Kerjasama Berhati-hari Mengaitkan fakta. mengabungjalin fakta Konstruktivisme. Buku teks. melukis. LCD.

sumbang saran BBM: gambar kitaran nyamuk Nilai : beri tumpuan KBKK: mengaitkan dengan perakaunan Strategi : berpusatkan pelajar Kaedah : inkuriri . kitaran perakaunan) [L] menayangkan perisian ASSETBase diskrin Mengedar edaran 1 Aktiviti Pelajar Lihat gambar di skrin dan bersoal jawab dengan guru Strategi / Kaedah / BBM/ Nilai / KBKK Strategi : berpusatkan bahan dan pelajar Kaedah : penyoalan. Buku Catatan Pertama 3. Pelarasan 6. (609943A) Hakcipta Terpelihara 45 . [H. L]Minta pelajar membentuk 8 kumpulan dan melantik ketua dan pencatat Memberi tajuk tugasan kepada setiap kumpulan Kumpulan 1 : Dokumen Kumpulan 2 : Buku Catatan Pertama Kumpulan 3 : Lejar Kumpulan 4 : Imbangan Duga Kumpulan 5 : Pelarasan Kumpulan 6: Penyata Kewangan Kumpulan 7 : Catatan Penutup [H. M. Imbangan Duga 5. kumpulan BBM: perisian ASSETBase komputer Nilai : kerjasama. patuh pada arahan KBKK: mencari fakta Langkah (25 minit) Maksud dan contoh: 1. Penyata Kewangan 7. Mengakses perisian ASSETBase Meneliti edaran 1 Mengisi tempat 2007© Computer-Based Learning Sdn. Bhd. M] Minta pelajar bersedia di hadapan komputer masingmasing [H. Dokumen 2.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 Langkah / Masa Set Induksi (5 minit) Isi Kandungan Permulaan Aktiviti Guru Menayangkan gambar 1 (kitaran hayat seekor nyamuk.) Minta pelajar memberi respon terhadap gambar yang ditayangkan Kaitkan pembelajaran hari ini dengan menyatakan bahawa perakaunan juga mempunyai satu kitaran. Lejar 4. Catatan Penutup Membentuk kumpulan dan melantik ketua dan pencatat.M] Minta pelajar mengakses perisian ASSETBase (bahan rujukan.

(609943A) Hakcipta Terpelihara 46 . Bhd. tegas KBKK: menerangan kitaran perakaunan Kaedah : penerangan Nilai : patuh pada Langkah 4 (30 minit) Melukis kitaran perakaunan Membentangkan kitaran perakaunan yang dihasilkan Melihat slide dan mendengar penerangan guru Melengkapkan edaran 2 Menampal edaran 2 Mendengar rumusan guru 2007© Computer-Based Learning Sdn.M]Mengarahkan pelajar mencari maklumat berkenaan tajuk tugasan pada perisian atau merujuk buku teks dan mengisikan maklumat tersebut di edaran 1 [L] Membantu pelajar mencari maklumat di skrin dan mengisikannya di edaran 1 Menayangkan jawapan untuk semakan pelajar Minta setiap kumpulan melukis kitaran perakaunan dengan menggabungjalin faktafakta tadi di atas kertas majung Minta setiap kumpulan menampal kertas majung di papan putih Meminta setiap kumpulan membentangkan hasil perbincangan Langkah 5 (20 minit) Penerangan tentang kitaran perakaunan Menayangkan gambarajah kitaran perakaunan yang betul dan memberi penerangan ringkas Mengedar edaran 2 dan bimbing pelajar melengkapkannya (Aktiviti pengukuhan) Mengarah pelajar menampal edaran 2 di buku latihan Penutup (5 minit) Membuat rumusan Merumus P&P pada hari ini Membandingkan jawapan dan membuat pembetulan Berbincang untuk melukis kitaran perakaunan dan menampal hasil di papan putih.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 Langkah / Masa Isi Kandungan Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar kosong Strategi / Kaedah / BBM/ Nilai / KBKK [H. Strategi : berpusatkan bahan dan pelajar Kaedah : Konstruktiuvisme BBM: kertas majung Nilai : kerjasama KBKK: mengabung fakta dalam bentuk lukisan kitaran Strategi : berpusatkan pelajar dan guru Kaedah : penerangan BBM: perisian ASSETBase perakaunan Nilai : teliti.

(609943A) Hakcipta Terpelihara 47 .Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 Langkah / Masa Isi Kandungan Aktiviti Guru Aktiviti Pelajar Strategi / Kaedah / BBM/ Nilai / KBKK arahan Hasil Pengajaran dan Pembelajaran:a. Pemulihan: c. Refleksi Guru : b. Bhd. Pengayaan : GAMBAR 1 : KITARAN SEEKOR NYAMUK 2007© Computer-Based Learning Sdn.

Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara 48 .Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 EDARAN 1 2007© Computer-Based Learning Sdn.

________________________. b) Tujuan penyediaan Dokumen Sumber adalah _______________________________. c) Invois terdiri daripada 2 jenis iaitu __________________ dan __________________ d) Nota debit yang dihantar oleh bank memaklumkan pelanggan simpanan mereka telah__________________kerana pembayaran tertentu. __________________________________ dan ______________________________. ___________________________. Bhd. ___________________. 4) LEJAR 2007© Computer-Based Learning Sdn. (609943A) Hakcipta Terpelihara 49 . f) Baucer Pembayaran mengandungi maklumat seperti _____________________. dan _____________________________. 3) BUKU CATATAN PERTAMA a) Jurnal terdiri daripada ____________________ dan __________________________ b) _______________________dikhaskan untuk urus niaga yang serupa jenis dan kerap berlaku. c) _______________________disediakan untuk merekodkan urus niaga yang tidak sesuai di rekodkan ke Jurnal Khas d) _________________________dan _________________________digunakan untuk merekod urus niaga secara tunai. e) ____________________________dikeluarkan oleh perniagaan bagi tunai yang diterima dan jika perniagaan membuat pembayaran.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 ARAHAN: Isikan tempat kosong dengan menggunakan maklumat dari menu Bahan Rujukan (Kitaran Perakaunan) 2) DOKUMEN SUMBER a) Dokumen Sumber juga dikenali sebagai _____________________________. _______________________.

(609943A) Hakcipta Terpelihara 50 . b) Terdapat 2 jenis lejar iaitu _______________________dan ____________________. _________________________dan _________________. c) Urus niaga tempoh hadapan dan semasa terdiri daripada _______________________. c) Lejar dibuat untuk _____________________________________________________ __________________________________________________untuk memudahkan penyediaan Penyata Kewangan. b) Maklumat daripada Imbangan Duga menjadi arkib maklumat untuk penyediaan____________________________. ______________________. 7) PENYATA KEWANGAN 2007© Computer-Based Learning Sdn. 5) IMBANGAN DUGA a) Imbangan Duga merupakan jadual yang menunjukkan senarai nama semua ________dalam lejar am dan ___________________setiap akaun tersebut.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 a) Lejar terdiri daripada seluruh kumpulan ______________yang disediakan oleh entiti. 6) CATATAN PELARASAN a) Catatan pelarasan dibuat untuk menentukan semua maklumat berkaitan sesuatu ________________________hanya mengambilkira urus niaga bagi tempoh tersebut. b) Catatan pelarasan dibuat melalui Jurnal _____ dan perlu dipindahkan ke __________ sebelum Imbangan Duga disediakan. d) Imbangan Juga bertujuan untuk mengesan __________________________________. c) Imbangan Duga dapat menguji kesamaan sistem _____________________________. Bhd. d) Peraturan _____________________________perlu diaplikasi dalam menyediakan akaun-akaun dalam lejar berkaitan.

KITARAN PERAKAUNAN URUSNIAG 2007© Computer-Based Learning Sdn. b) Catatan Penutup yang perlu dibuat ialah bagi menutup semua akaun _____________ dan __________________ ke Akaun Untung Rugi.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 a) Penyata Kewangan terdiri daripada ____________________. Bhd. ambilan dan ____________________________ke akaun untung tertahan atau ke akaun modal. b) __________________________diguna untuk menilai prestasi perniagaan. _________________________________________. ________________________dan _____________ _______________________________________. c) __________________________memberi maklumat tentang kedudukan kewangan organisasi pada suatu titik tertentu. pindahan __________________. (609943A) Hakcipta Terpelihara A 51 . 8) CATATAN PENUTUP a) Catatan Penutup dibuat dalam Lejar _________ an dipos ke _________________sebelum bermulanya tempoh perakaunan yang baru.

Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara URUS NIAGA 52 .Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 DOKUMEN SUMBER CATATAN PENUTUP BUKU CATATAN PERTAMA PENYATA KEWANGAN LEJAR IMBANGAN DUGA TERSELARAS IMBANGAN DUGA PELARASAN EDARAN 2 1) 2007© Computer-Based Learning Sdn.

……………… 2.Bab 1 : Pengenalan Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan – Tingkatan 4 & 5 –April 2007 1. ……………… 1……………… 2……………… 2007© Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara 53 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->