P. 1
RPT TAHUN 3

RPT TAHUN 3

|Views: 14|Likes:
Published by Wida Wasli

More info:

Published by: Wida Wasli on Feb 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2013

pdf

text

original

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

UNIT / KEL.
UNIT 1 SEKOLAHKU RUMAHKU 1. Sekolahku Indah 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 1 i. ii. Aras 2 i. ii. Aras 3 i. ii. 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur para-linguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 1 i. ii. Aras 2 i. Aras 3 i. Mendengar dan mengecam ayat arahan serta pesanan Memaklumkan arahan serta pesanan yang diterima secara jelas,tepat dan tersusun. Mengenal pasti ayat arahan serta pesanan. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan betul. Menjelaskan cara membuat sesuatu dengan betul mengikut arahan. Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. Memohon kebenaran untuk melakukan sesuatu tugasan. Penulisan Menyatakan permintaan dengan memberikan alasan yang wajar. Memohon pertimbangan untuk memenuhi sesuatu permintaan cerita dialog Tatabahasa : - kata kerja - kata ganda - kata adjektif - ayat permintaan - ayat tunggal - ayat majmuk Kosa kata : gundah nyaman petanda muafakat selesa tertahan Ilmu: KajianTempatan.

HASIL PEMBELAJARAN

ARAS

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai: Tolong menolong KBT:

KMD - menerangkan sebab dan akibat KB -menjana idea - banding beza - menilai TKP Pembelajaran Konstraktif

2.1 Bercerita

dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

Aras 1 i. Aras 2

Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.

1

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3
i. ii. Aras 3 i. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton. Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai.

7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera.

Aras 1

i.
Aras2 i. Aras 3

Mengecam perkataan , istilah dan ayat dalam karya prosa dan puisi yang dibaca. Menyatakan jenis ayat dalam teks, prosa dan puisi yang dibaca.

i.

Mengenal pasti ayat dan gaya bahasa teks prosa dan puisi yang dibaca.

2. Gotong -Royong

2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

Aras 1 i. ii. Aras 2 i. ii. Aras 3

Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton. Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting.

2

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3
i. Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik.

6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

Aras 1 i. . Aras 2 i. Aras 3 i.

6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

Aras 1

i.
Aras 2 i. Aras 3 i.

Mengenal pasti format karangan naratif dan imaginatif. Membuat perbandingan karangan naratif dan imaginatif. Mengecam dan mengenal pasti pelbagai jenis karangan. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai.

3. Sekolahku Indah Dan Ceria

3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan.

Aras 1 i.

Aras 2

i.
Aras 3

Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab.

i.
4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 i. Aras 2 i.

Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab. Memerihalkan sesuatu perkara berdasrkan pemerhatian. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan.

3

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3
Aras 3 i. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat, dibaca atau didengar.

Aras 1

i.
Aras 2

Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul.

i. ii.
Aras 3 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan, intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca.

i.
Aras1 i. Aras 2 i. Aras 3 i. ii.

Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 1 i. ii. Aras 2

Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Menggunakan penanda wacan yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea.

i.
ii.

4

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3
Aras 3 i. UNIT / KEL. UNIT 2 MARI BERSUKAN 1. Sukan Permainan 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 1 i. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata,frasa dan ayat yang tepat. HASIL PEMBELAJARAN Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. ARAS SISTEM BAHASA Tatabahasa: - kata kerja - kata seru - kata majmuk - ayat seruan - ayat tanya - penanda wacana Kosa kata : cerdas -semasa Menjaga Kejayaan Penulisan -berita -syair Ilmu: PJK Nilai: Kerajinan Kerjasama Semangat kesukanan KBT: Kontekstual KB : - banding beza - menganalisis - membuat kesimpulan - mengitlak TKP Kontekstual PENGISIAN KURIKULUM

Aras 2

i.

Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat.

Aras 3 i.

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.

Aras 1

i.
ii. Aras 2 i. ii. Aras 3 i.

Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan . Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar, dibaca atau ditonton. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai.

ii. 3.2 Menghuraikan maklumat
dengan alasan yang menyakinkan. Aras 1 I.

5

Membina pelbagai penulisan teks. Aras 1 i. 6 . Faedah bersukan 2. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Aras 2 i. Aras 2 i. Aras 1 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. isu Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. sesuatu perkara tentang berdasarkan Memberikan komen berkaitan sesuatu berdasarkan keperluan masa depan. Aras 3 Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab. Aras 3 i. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Mengemukakan pendapat yang jelas sesuatu topik dengan menyatakan sebab. Aras 2 i. Aras 3 i.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. frasa dan ayat yang tepat. ii. Aras 1 i. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. Memerihalkan pemerhatian. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea.pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 4.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 2 i.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperolehi dengan menggunakan ayat yang jelas. i. dibaca atau di dengar.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 8. ii. jenis ayat dalam sesuatu 2.

Aras 2 i. Memahami perkataan. Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Aras 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 2 Mengecam perkataan. Aras 2 i. frasa dan ayat . Aras 1 i. Mendapatkan keterangan maksud keseluruhan teks.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 3 i. Aras 1 i. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. 7. Mengecam isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. istilah dan ayat dalam karya prosa dan puisi yang dibaca. ii. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada bahan sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca Aras 1 i. perkataan dan ayat yang betul. 5. Aras 2 i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Menyatakan isi utama dan isi sampingan yang diperoleh daripada bahan bacaan. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. 6. Aras 3 i.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Aras 3 i. 7 . 6.

Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab. Aras 2 i. Usaha Tangga Kejayaan 1. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata . Aras 3 Menyatakan jenis ayat dalam teks prosa dan puisi yang dibaca . intonasi dan nada yang sesuai. Aras 1 i. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. i.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam 8 . 3. Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab. . Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Aras 2 i. Aras 3 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. 8. 4.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan. Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. i. Aras 1 Mengenal pasti ayat dan gaya bahasa teks prosa dan puisi yang dibaca.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 i. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 3. ungkapan. Aras 2 i. Aras 3 i. Aras 3 i. i. dibaca atau didengar.2. ayat sebutan. Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Aras 1 i.

Aras 1 i. ii.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Aras 3 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Aras 3 i. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca Aras 1 Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. 9 . Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. ii. Mengenal pasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. Aras 2 i. Aras 2 i. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks i. 10. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca.

sebutan. dan nada yang sesuai. Aras 1 Kosa Kata Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.mentafsir . Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. iii. Aras 3 i. Aras 2 i. Makmal Komputer HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 1. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. UNIT 3 MAKMAL KOMPUTER SEKOLAH SAYA 1.membanding beza . ii. Aras 2 i. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. pencetak susun alat monitor peraturan suis jadual papan kekunci tetikus unit pemprosesan pusat i. Aras 3 i. intonasi. Aras 1 i.merekacipta 1. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. - Penulisan TKP Interpersonal 10 . ungkapan.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. ii. Tatabahasa - Ilmu: Teknologi Mklumat - kata nama am ayat tunggal ayat majmuk ayat seruan ayat perintah Nilai: Keberanian Berdikari Cermat KBT: Kemahiran teknologi maklumat Kemahiran Belajar cara belajar KB : . ayat.

dibaca atau ditonton. Aras 2 i. Aras 1 i. ii. i. Aras 3. ii. Aras 2 i. frasa. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 E-mel 2. 3. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. istilah. 5. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar.1 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 1 i. Aras 1 i. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. ii. Aras 3 i. Membaca dalam teks yang mengandungi ayat 11 . Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan. frasa dan ayat yang tepat.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat.

2. Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Aras 2 i. Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Aras 1 i. dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 ii. 4. 12 . dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 3 i. pengalaman. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 2 Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. dan tersusun. Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. Aras 3 i. Teknologi Maklumat 3. i.1 Mengemukakan idea. Aras 2 i. 4. tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. Aras 1 i. Aras 1 i. frasa dan ayat. Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. pandangan. Aras 2 i.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul. Aras 3 i. tepat.2. Memahami perkataan. Aras 3 Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan.

Mengenl pasti ayat arahan serta pesanan. Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. Aras 2 i.1. frasa dan ayat. Aras 2 i. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. dan nada yang sesuai. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan betul. ii.tepat dan tersusun.3. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. Aras 1 i. Aras 3 i. Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. intonasi. 2. Aras 1 i. Memahami perkataan. ii. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. ungkapan. Aras 2 i. 1.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 5. ii. Aras 3 i. ayat.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat. Menjelaskan cara membuat sesuatu dengan betul mengikut arahan. ii. Memaklumkan arahan serta pesanan yang diterima secara jelas. Mendengar dan mengecam ayat arahan serta pesanan . i. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat.Kelas Komputer 1. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. sebutan. 3. Aras 1 i. dibaca atau didengar. 13 . Aras 3 i.

4. Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. Aras 1 i. Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah. 5. frasa dan ayat. Aras 2 i. Aras 3 i. Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 i. 4. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. Mengemukakan idea. Aras 2 i. frasa dan ayat yang tepat. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. ii. i. Memahami perkataan. pengalaman.1. Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. Aras 3 i. 14 . pandangan. dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan. Aras 1 i. Aras 2 i. dan tersusun. tepat. Aras 3.2. dibaca atau didengar Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 1 i.1. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat.

ii. 8. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. ii. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. Aras 2 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. 15 . Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 2 i. Aras 1 i. Aras 3 i. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi.2. Aras 3 i. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.

Peribahasa simpulan bahasa Penulisan biografi catatan -KB . Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. Moral Pen. Aras 2 i.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 2 i. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. 16 . ii. Tatabahasa kata Tanya ayat Tanya tanda baca Ilmu KT Pen.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan. Teladani Mereka HASIL PEMBELAJARAN 1. . ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Aras 1 i. Sivik Nilai Kosa Kata berusaha persendirian terutamanya dicurahkan bersara dikenang KBT -KMD -BCB patriotisme keberanian berdikari Aras 1 i. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. ii.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL. Aras 3 i. iii. Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas. UNIT 4 MALAYSIA BOLEH 1.menentukan urutan -mengenalpasti idea utama dan idea sokongan. 6.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 6. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. iii. Aras 2 i. Aras 2 i. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Aras 3 i. Wira Negara 1. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 1 i. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas. 2. Aras 3 i.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus . Membaca lancar bahan bukan sastera dengan 17 . Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. ii. Aras 1 i. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Aras 1 i. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. 6. Aras 3 i. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Aras 1 i. ii.5. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Aras 3 i. Aras 2 i.

Aras 2 i.1. Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul. Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.3.2 membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. frasa. Aras 3 Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 1 i. 18 . Bercerita menggunakan kata. Aras 2 i. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. intonasi dan gaya penyampaian yang betul.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 5. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. 6. ii. 3. Mengecam isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. Wira Ekspedisi 2. Aras 3 i. Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Aras 2 i. Aras 2 i.1. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan. Aras 3 i. Mendapatkan keterangan maksud keseluruhan teks. ii. Aras 1 i. Menyatakan isi utama dan isi sampingan yang diperoleh daripada bahan bacaan. Memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca. Aras 3 i. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 1 i. Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan. 6. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. sebutan yang betul.

. Bercerita dengan menggunakan sebutan. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Mengambil imlak frasa dan ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul. 19 . Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks Mengeja dan menulis perkataan dan ayat yang diperdengarkan. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik.3. Aras 2 i.1. Aras 2 i. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Aras 1 i. Menyusun semula maklumat mengikut prosedur. Aras 1 i. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. ii. Aras 1 i. Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul.2. 9. Aras 2 i. 6. Menyusun maklumat secara kohesif daripada nota atau catatan hasil daripada bahan Aras 3 i. Aras 3 i. Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Menyusun maklumat mengikut urutan. ii. 8. Aras 2 i. Aras 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 i. Aras 3 i. Aras 3 i. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan. 9.1.

Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. Aras 1 i. ii. Ilmu: KajianTempatan Pen. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. KBT: Konstruktivisme KB : . Aras 3 i. Aras 3 i. menarik dan bermakna. Memohon kebenaran untuk melakukan sesuatu tugasan. Tatabahasa -.ungkapan. UNIT 5 MASYARAKAT PENYAYANG 1. Mengenal pasti kata. Memohon pertimbangan untuk memenuhi sesuatu permintaan Penulisan Kad ucapan Biografi 20 .Insan Istimewa 1. lumpuh aktif dikagumi cemerlang akademik mahir biola pertunjukan bercita-cita kebolehan mengabaikan menyusun 1. Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan intonasi dan para linguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Menyatakan permintaan dengan memberikan alasan yang wajar. Aras 1 i. Aras 1 i. ayat. Aras 2 i. ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 yang didengar atau dibaca.kata sendi nama Kosa kata : Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. 10. Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Moral Nilai: Kasih-sayang Hormat-menghormati Semangat Bermasyarakat.menyusun atur -membuat inferens -menganalogi -interpretasi -mentafsirkan -merekacipta TKP HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i. UNIT / KEL.1. sebutan. Aras 2 i. Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre.ayat permintaan .1Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata. rangkai kata dan ayat dalam penulisan. ii. Aras 2 i. intonasi dan nada yang sesuai.

Aras 1 i. Aras 3 i. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat.pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. i. Aras 1 i. dibaca atau didengar Aras 1 i. Aras 2 i.mengingat 4. Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian . Aras 2 i. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab. Aras 2 i. Mencatat pelbagai jenis nota pesanan daripada bahan yang dibaca atau didengar. Prihatin Dan Penyayang 3.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar Aras 1 21 .2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Interpersonal . Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai.mendengar dengan berkesan . Aras 3 i. Aras 3 Merekod maklumat tentang sesuatu perkara. 5. 9. Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota peringatan. 2.

Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. Aras 2 i.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 i. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca. Memahami perkataan. Aras 2 i. frasa dan ayat. Aras 1 i. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. Aras 3 i.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan. Membaca lncar teks bahan sastera dengan sebutan. 5. Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 2 i. Aras 2 i. 6. . Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Aras 1 i. i. ii. 6. 22 . Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca.

Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. ii. ii. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. ii. Aras 2 i. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks. 23 . Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisn teks tentang sesuatu tajuk.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Aras 3 i.3 Menulis perkataan dan ayat Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. Aras 1 i. dibaca atau didengar. Aras 2 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 1 i. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. pengalaman. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. 7. Aras 3 i. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Aras1 i. 3. Aras 3 i. Sayangilah Mereka. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. Aras 2 i. 4. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. 8. 8. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i.

24 . ii. Aras 2 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 dengan tulisan berangkai yang kemas. Mengenal pasti kata. Aras 1 i. Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. menarik dan bermakna. 9. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan ang didengar atau dibaca secara kohesif. Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Aras 3 i. Aras 2 i. Menyusun semula maklumat mengikut prosedur. Menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai. Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Aras 1 i. rangkai kata dan ayat dalam penulisan. Aras 2 i. Menyusun maklumat mengikut urutan. Aras 3 i. Aras 1 i. Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. Aras 3 i. 10. Menyusun maklumat mengikut keutamaan.

isu Aras 3 i. Penulisan sepakat muafakat gotong.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL. Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan. Peribahasa simpulan bahasa Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul. Kosa kata Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. Aras 2 i. Aras 3 25 .royong rukun tetangga Kerjasama Kerajinan Semangat Bermasyarakat Aras 1 i. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. UNIT 6 JIRAN SEPAKAT HIDUP MUAFAKAT 1. Aras 1 i. Tatabahasa kata Tanya ayat Tanya ayat tunggal kata ganda penanda wacana Ilmu KT P.1 Mengemukakan idea. Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. Hidup Berjiran HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 3. tepat dan tersusun.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. 4.Moral Nilai KBT TKP menyusun atur membuat inferens mengenal pasti sebab dan akibat menyelesaikan masalah menginterpretasikan mentafsirkan Aras 2 i.

Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. iii. Aras 1 i. Aras 2 i. ejaan.visual-ruang 6. kata ii. Mencari maklumat perkataan dan meneliti Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Mendengar ungkapan untuk memberikan balas. Kad undangan . Aras 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 i. Aras 1 i. frasa dan ayat yang tepat. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang 26 . 2. . Aras 3 i. Aras 2 i. 2. Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Aras 1 i. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. Aras 2 i.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat. makum ii. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan tanya. Hari Bersama Jiran 1.

Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. 3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan.1 Mengemukakan idea. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. 4. Aras 1 i. Aras 3 i. Menyatakan isi utama dan isi sampingan yang diperoleh daripada bahan bacaan. Aras 1 i. Aras 2 i. Sukaneka 4.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks Aras 2 i. Aras 3. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Mendapatkan keterangan maksud keseluruhan teks. 6. Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. 27 . bahan Aras 3 i.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat. 3.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 jelas. Aras 2 i. Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab. Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah. Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab. Aras 1 i. i. tepat dan tersusun. Mengecam isi penting daripada pelbagai bacaan. Aras 3 i.

Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Aras 3 i. ii. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. ii. Aras 2 i. atau didengar. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 8. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks 28 . Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Aras 2 i. Aras 1 i. Aras 3 i. dibaca Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 1 i. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian.

Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan.menumbuk Peribahasa Simpulan Bahasa Penulisan Melengkapkan karangan Ilmu: Sains. iii. Aras 3 i. ii.KT Nilai: -kerajinan -berdikari -bersyukur KBT: KB mengenal pasti idea utama dan idea sokongan -menyusun atur . Mendengar ungkapan untuk memberikan makum balas. Menyoal dengan menggunakan kata tanya.membanting .membanding beza -menghubungkaitkan - 3.ayat pasif . Mengenal pasti dan menyusun isi penting 29 .menjana idea .mengangin .1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau Aras 1 i.kata kerja .makna perkataan Kosa Kata -membajak -menyemai . Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.mengubah . Tatabahasa: .mencirikan . Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Aras 2 i.Bumi Hijau HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 1.merumput . Aras 1 i.menginterpretasikan dan mentafsirkan . UNIT 7 MARI BERTANI 1.menuai . Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. ii.

dibaca atau ditonton. istilah.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan antonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.menganalisis . Aras 3 i. frasa. Aras 1 i. Aras 2 i. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. ii. Aras 1 ii. Membentankan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul 2. berdasarkan bahan. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.menilai KB : . Petani Jaya 1. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. Aras 2 i. Aras 3 i. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan.menyelesaikan masalah . Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas. Aras 2 i.mentafsir 5. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar. Menyoal dengan menggunakan kata tanya.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 tajuk menggunakan kata. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata 30 . Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. ii. ii. intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Kontruktivisme . ii. iii. ii.

Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. tanya. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 ii. dan maklumat yang disampaikan Aras 1 i. Aras 1 i.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. . Membaca lancer bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Membaca lncar teks bahan sastera dengan sebutan. Aras 3 i. ii. Makanan Berasaskan Pertanian 4. 5. Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul 6. Aras 3 i. pengalaman. intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Aras 2 i. Aras 2 i. Aras 1 i. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Aras 3 i. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. 31 . 3.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan antonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca.

ditonton atau dibaca. Aras 2 i. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. Aras 3 i. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. 8. Aras 1 i. Aras 2 i. 32 . Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. dibaca atau didengar Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. ii. Aras 2 i. Aras 1 i. ii.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 i. Mengulas perkara yang menarik tentang bahan yang didengar. Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca. Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 oleh pihak lain. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Aras 3 i. 11.

frasa. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. -surat kiriman tidak rasmi 33 . UNIT 8 MELANCONG KE SABAH DAN SARAWAK 1.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas Aras 1 i. Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. frasa. Tatabahasa -kata adjektif -ayat Tanya -penjodoh bilangan -ayat pasif -ayat aktif Kosakata -mengelupas -memandang sayu -menghidapi -dewa -kelahi -cemburu -bertarung -kenangan Penulisan Ilmu -KT. ii.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL. ii. Aras 2 i. Bercerita dengan menggunakan sebutan. Aras 1 i.1 Bercerita menggunakan kata. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. istilah. mentafsirkan -mencirikan -membuat inferen TKP -kemahiran teknologi maklumat -kemahiran berfikir 3. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Negeri di Bawah Bayu HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 2. Aras 2 i. Aras 3 i. Sivik Nilai -baik hati -mencintai alam sekitar KBT -Kemahiran berfikir KB -mengitlak -mengenalpasti idea utama dan idea sokongan -mengintepretasikan.

Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. ii. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. dibaca atau ditonton. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. ii. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan solan yang dikemukakan. .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 ii. Aras 1 i. Mendengar ungkapan untuk memberikan makum balas. Aras 2 i.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 3 i. 2. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Aras 1 i. iii. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat.2 Membaca kuat teks prosan dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca. ii. Aras 2 i. Aras 2 i. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. Aras 1 i. 6. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca. Aras 3 i. Bumi Kenyalang 1. Aras 3 i. 5. 34 . ii. Menyoal dengan menggunakan kata tanya.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Membaca lncar teks bahan sastera dengan sebutan. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik.

ii. 3. Aras 2 i. ii. Aras 2 i.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan. istilah. iii. Aras 2 i. 35 . Aras 1 i.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata. Mendengar ungkapan untuk memberikan makum balas. Aras 1 i. 7. Aras1 i. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. Indahnya Negeriku 1. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks. Aras 3 i. ii. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. frasa. Aras 3 i. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. Aras 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i. 10. Menyoal dengan menggunakan kata tanya.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 3. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. struktur ayat Aras 1 i. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Mengenalpasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan solan yang dikemukakan.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca.

Aras 3 i. Aras 3 i. . 6. ii. dibaca atau ditonton. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. 6. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. ii. Aras 3 i. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Aras 2 i. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. Aras 2 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Aras 2 i. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tjuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan 36 . Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta 8. Menytakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Aras 1 i.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks Aras 1 i. Aras 1 i. ii. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat.

Bercerita dengan menggunakan sebutan.ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Aras 1 Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan i. Mengenal pasti isi penting daripada yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. - dialog 37 . ii. UNIT 9 KESENIAN DAN KEBUDAYAAN 1.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 3 i. Aras 1 i. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 tentang sesuatu tajuk. Aras 3 i. Aras 2 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Sebutan dan intonasi yang betul. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM UNIT / KEL. rangsangan yang diberi.1 Bercerita dengan menggunakan kata. cerita ii. Aras 2 i.Sivik KB membanding beza mencirikan mengkelaskan mengumpulkan. Kesenian HASIL PEMBELAJARAN 2. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Tatabahasa -kata kerja -ayat Tanya -tanda baca -imbuhan awalan “di” Kosa Kata -berakal -diasaskan -diiringi -disampaikan -berjenaka -sering Penulisan Ilmu KT.mengkategorikan membuat keputusan 2. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata.frasa. ii.

38 . Menytakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan. Aras 2 i. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. Aras 2 i. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. 3. ii. istilah. Aras 2 i. yang jelas dan tepat. ii. Aras 3 i.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa 6. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. Aras 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 frasa dan ayat yang tepat. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. i. dibaca atau ditonton.frasa.ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. Aras 1 i. ii. Aras 3. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan.

Aras 1 i. 39 . Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Seni Tradisional Kita 5. yang Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan. 6.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca. ii.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 2. Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta Aras 1 i.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendaptkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. meneliti Aras 2 i. intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Aras 3 i.2. Aras 1 i. Mencari maklumat perkataan dan ejaan Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul.1 Berbual tentang Menytakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Aras 3 i. Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi betul 6. Aras 2 i. 1. Aras 3 i.

tepat dan tersusun. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. 3. Aras 3 i. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. ayat. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Aras 2 i. Memaklumkan arahan serta pesanan diterima secara jelas. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 3 i. yang Menyatakan teguran dengan sopan perbualan. ii. Mengenl pasti ayat arahan serta pesanan. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan betul. dalam Aras 1 i. yang Menggunakan kata panggilan dan kata sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. 40 . sebutan. Mendengar dan mengecam ayat arahan serta pesanan . Aras 2 i. intonasi dan nada yang sesuai.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. ii. ungkapan. Seni Dan Budaya 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 3 i. 2. ii. Menjelaskan cara membuat sesuatu dengan betul mengikut arahan.

1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Melengkpkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai.1 Membina dan menulis perkataan. meneliti Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. Mencari maklumat perkataan dan ejaan Aras 2 i. Aras 2 i.1. i.Menghasilkan penulisan pelbagai genre(prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. 8. menarik dan bermakna. Aras 1 i. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang 41 . frasa dan ayat yang tepat. Aras 3. Aras 1 i. ayat tunggal dan ayat majmuk. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. 10. Aras 2 i. 10. Membina ayat tunggal daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik. Aras 3 i. Aras 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 6.

Mengenalpasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap. 42 . Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. Aras 2 i. ii. Aras 3 i. Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai. Aras 3 i. yang Menulis ringkasan berdasarkan teks didengar atau dibaca. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. Aras 3 i. rangkai kata dan ayat dalam penulisan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 didengar atau dibaca. Aras 2 i. Aras 1 i. Mengenal pasti kata. Aras 1 i.

2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL. Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. 4. Mari Berekreasi HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 3. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan yang tepat dan maklumat yang betul. kebersihan fizikal dan mental kerjasama hormat-menghormati kasih-sayang Kosa kata : b ersenam -cergas Cerdas Pemakanan Berkhasiat Menyerang Penting Dijangkiti Ceria Aras 3 i. Aras 2 i. UNIT 10 AMALAN HIDUP SIHAT 1. diksi Tatabahasa: kata kerja ayat permintaan ayat penyata ayat tanya ayat seruan Ilmu PJK Nilai KBT KB TKP Konstruktivisme mengenal pasti sebab. Aras 2 i. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. depan. Aras 1 i. Aras 1 i. memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa Penulisan Fakta 43 . akibat menghubungkaitkan menilai mengenal pasti idea utama dan idea sokongan.

Menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 i. Jagalah Kesihatan Diri 6. Aras 3 i. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu 44 . Aras 3 i. Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 2 i. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Aras 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan Aras 2 i. 6. 2. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. Aras 2 i. dibaca atau didengar 8. Aras 1 i. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. dengan Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai kemas dan cantik.

2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentng sesuatu tajuk. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Melengkapkan ayat majmuk dengan hubung yang sesuai. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber.1 Membina dan menulis perkataan. Aras 1 i. 8. Membina ayat tunggal daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik. ayat tunggal dan ayat majmuk. Keluarga Sihat 1. 8. Aras 3 i. ii. Aras 2 i. ii. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi.2 Bertanya dan menjawab tentang Sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 3 i. Aras 2 i. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Aras 1 i. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. kata Aras 3 i. 3. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks Mendengar ungkapan untuk 45 .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 teks yang dibaca. Aras 1 i.

Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan Sebutan dan intonasi yang betul. Aras 2 i. ii. Aras 2 i. memberikan maklum balas. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 ii. frasa. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. 2. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai.1 Bercerita menggunakan kata. Aras 3 i. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Aras 1 i. iii. Aras 2 i. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Aras 1 i. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. ii. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh 46 . ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. frasa dan ayat yang tepat. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 3 i. Bercerita dengan menggunakan sebutan. ii.

2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa Aras 1 i. Aras 2 i. Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. 8. i. ii. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. yang sesuai. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. 6. ii. Aras 1 i.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapat maklumat yang menyeluruh.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 dengan menggunakan ayat yang jelas. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. 47 . 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam Aras 2 i. Aras 3 i. Aras 3. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca.

1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata. Aras 3 i. ungkapan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 sesebuah karya. Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks Aras 1 i. UNIT II MENEMPA KEJAYAAN MENCIPTA SEJARAH 1. Sains Nilai patriotisme kesyukuran semangat bermasyarakat 48 . Aras 2 i. ayat. sebutan. Kenderaan Keluaran Malaysia HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 1. UNIT / KEL. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. Aras 3 i. Aras 2 i. Tatabahasa kata nama khas imbuhan ‘pen’ kata nama am kata adjektif Ilmu : KT. Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. Aras 1 i. ditonton atau dibaca. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai.intonasi dan nada yang sesuai. Mengulas perkara yang menarik tentang bahan yang didengar.

Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. Kosa Kata deruan merentas canggih diperoleh Penulisan Aras 2 i. TKP Aras 3 i. mentafsirkan membanding beza menilai menyusun atur mencirikan mengesan kecondongan pendapat Kajian Masa Depan 3. Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab. Menghuraikan pandangan yang 3. tepat dan tersusun. Aras 1 i. Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan. 49 . Aras 1 i. menginterpretasikan. Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. Aras 2 i. Aras 3 i. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi surat kiriman tidak rasmi KBT KB Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. Aras 3 i. Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. 4. Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan.1 Mengemukakan idea.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i.3 menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab. Aras 2 i. Aras 1 i. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci.

Aras 1 i.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang di dengar atau di baca. Aras 1 i. intonasi dan gaya penyampaian yang betul. frasa. 2.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca. Mencatat pelbagai jenis nota pesanan daripada bahan yang dibaca atau didengar. Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota peringatan. ii. Aras 2 i. Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul 9. 5. Aras 2 i. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 3 50 . Aras 3 i. Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan. ii. Aras 3 i.1 Bercerita menggunakan kata. Aras 1 i. Mercu Tanda Negara Kita 2. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Merekod maklumat tentang sesuatu perkara.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 i.

Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. 51 . istilah. Aras 2 i. Aras 3 i.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan. Aras 3 i. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 i. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. Aras 1 i. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. ii. ii.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. 3. Aras 2 i. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar.struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. dibaca atau ditonton.frasa. ii. Aras 1 i. 3. Bercerita dengan menggunakan sebutan. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai.

3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca secara kohesif. Menyusun semula maklumat mengikut prosedur. Aras 1 i.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendpatkan maklumat khusus. 52 . Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta 9.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Aras 1 i. Aras 2 i.1 Bercerita menggunakan kata . Kebanggaan Negara 2. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Aras 1 i. frasa. Aras 1 i. Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan 6. Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 3 i. Aras 2 i. Aras 2 i. .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 6. Aras 3 i. Aras 3 i. Menyusun maklumat mengikut urutan. 3.

Aras 2 i. Bercerita dengan menggunakan sebutan. 3.4 membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 3 i.3 Menyampaikan maklumat kepada orang lain dalam aktiviti yang terancang. Aras 3 i. Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. 6. Aras 2 i. ii. Aras 3 i. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. 6. Aras 1 i. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul. Aras 1 i. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Menytakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Aras 2 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 2 i. Aras 1 i. Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. 53 .

Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai. rangkai kata dan ayat dalam penulisan. 12 CERITA-CERITA TELADAN 1. Aras 3 i. frasa.kesyukuran . Cerita Rakyat HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 2.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i. Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting.keadilan . Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. ayat penyata ayat pasif Ilmu: Pendidikan Moral. Bercerita dengan menggunakan sebutan. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton.hormat. Kosa Kata kering – kontang patuh megah hairan perawan haus susuri -kesederhanaan . Aras 1 i.baik hati KBT KB membuat keputusan mentafsirkan 7.1 Bercerita menggunakan kata. Tatabahasa Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 2 i. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. ii. Peribahasa 54 . menarik dan bermakna. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. 10.menghormati . Aras 1 i.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang Aras1 i. Mengenal pasti kata. ii. UNIT / KEL. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Aras 3 i. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre.bekerjasama . Sains Nilai Aras 2 i.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah.

Aras 1 i. Aras 1 i. Aras 3 i. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks. Cerita Haiwan 6. ii. Aras 2 i. Aras 2 i. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai. rangkai kata dan ayat dalam penulisan. Aras 2 i. Aras 2 i. cerita dialog menghubungkaitkan menilai merumuskan Aras 3 i. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. ii. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. 10. Aras 3 i. menarik dan bermakna. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Menghuraikan maksud keseluruhan 7.1 Menghasilkan pelbagai genre ( prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Mengenal pasti kata. Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. Aras 3 i. Penulisan Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. Aras1 i. 55 . 2.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 tersurat dan tersirat.

teks yang dibaca. Aras 1 i. Menyoal dengan menggunakan kata tanya.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Aras 2 i. Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. sebutan. intonasi dan nada yang sesuai. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. Aras 2 i. Aras 3 i. iii. 1. Aras 3 i. Mengenal pasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 ii. Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas. ungkapan. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. ayat. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca. 10. ii. Cerita Rakyat Luar Negara 1. iii. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 1 i. 3. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. Memberikan respons yang sesuai 56 .

10. Aras 2 i. 7. ii. Aras 2 i. Aras 2 i. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta. Aras 1 i. Aras1 i. Aras 3 i. rangkai kata dan ayat dalam penulisan. Menulis pelbagai genre menggunakan Aras 3 i. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Aras 1 i. 57 . Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 berdasarkan solan yang dikemukakan. 6.1 Menghasilkan pelbagai genre(puisi dan prosa) termasuk e-mel yang mudah menarik dan bermakna. Aras 3 i. Mengenal pasti kata. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. ii.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks. Aras 3 i.

10.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 bahasa yang sesuai. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca. 58 . Mengenalpasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. Aras 1 i. Aras 3 i. Aras 2 i.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->