P. 1
RPT TAHUN 3

RPT TAHUN 3

|Views: 14|Likes:
Published by Wida Wasli

More info:

Published by: Wida Wasli on Feb 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/30/2013

pdf

text

original

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3

UNIT / KEL.
UNIT 1 SEKOLAHKU RUMAHKU 1. Sekolahku Indah 1.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Aras 1 i. ii. Aras 2 i. ii. Aras 3 i. ii. 1.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan menggunakan intonasi dan unsur para-linguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Aras 1 i. ii. Aras 2 i. Aras 3 i. Mendengar dan mengecam ayat arahan serta pesanan Memaklumkan arahan serta pesanan yang diterima secara jelas,tepat dan tersusun. Mengenal pasti ayat arahan serta pesanan. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan betul. Menjelaskan cara membuat sesuatu dengan betul mengikut arahan. Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. Memohon kebenaran untuk melakukan sesuatu tugasan. Penulisan Menyatakan permintaan dengan memberikan alasan yang wajar. Memohon pertimbangan untuk memenuhi sesuatu permintaan cerita dialog Tatabahasa : - kata kerja - kata ganda - kata adjektif - ayat permintaan - ayat tunggal - ayat majmuk Kosa kata : gundah nyaman petanda muafakat selesa tertahan Ilmu: KajianTempatan.

HASIL PEMBELAJARAN

ARAS

SISTEM BAHASA

PENGISIAN KURIKULUM

Nilai: Tolong menolong KBT:

KMD - menerangkan sebab dan akibat KB -menjana idea - banding beza - menilai TKP Pembelajaran Konstraktif

2.1 Bercerita

dengan menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

Aras 1 i. Aras 2

Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.

1

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3
i. ii. Aras 3 i. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton. Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai.

7.2 Membaca dan mengenal pasti perkataan, pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa yang terdapat dalam teks sastera dan bukan sastera.

Aras 1

i.
Aras2 i. Aras 3

Mengecam perkataan , istilah dan ayat dalam karya prosa dan puisi yang dibaca. Menyatakan jenis ayat dalam teks, prosa dan puisi yang dibaca.

i.

Mengenal pasti ayat dan gaya bahasa teks prosa dan puisi yang dibaca.

2. Gotong -Royong

2.1 Bercerita menggunakan kata, frasa, ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas.

Aras 1 i. ii. Aras 2 i. ii. Aras 3

Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton. Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting.

2

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3
i. Bercerita dengan menggunakan sebutan, intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik.

6.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

Aras 1 i. . Aras 2 i. Aras 3 i.

6.2 Membaca dan mengenal pasti pelbagai genre penulisan.

Aras 1

i.
Aras 2 i. Aras 3 i.

Mengenal pasti format karangan naratif dan imaginatif. Membuat perbandingan karangan naratif dan imaginatif. Mengecam dan mengenal pasti pelbagai jenis karangan. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai.

3. Sekolahku Indah Dan Ceria

3.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan.

Aras 1 i.

Aras 2

i.
Aras 3

Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab.

i.
4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian, pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 1 i. Aras 2 i.

Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab. Memerihalkan sesuatu perkara berdasrkan pemerhatian. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan.

3

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3
Aras 3 i. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat, dibaca atau didengar.

Aras 1

i.
Aras 2

Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul.

i. ii.
Aras 3 7.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.

Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan, intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca.

i.
Aras1 i. Aras 2 i. Aras 3 i. ii.

Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks.

8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.

Aras 1 i. ii. Aras 2

Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Menggunakan penanda wacan yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea.

i.
ii.

4

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3
Aras 3 i. UNIT / KEL. UNIT 2 MARI BERSUKAN 1. Sukan Permainan 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 1 i. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata,frasa dan ayat yang tepat. HASIL PEMBELAJARAN Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. ARAS SISTEM BAHASA Tatabahasa: - kata kerja - kata seru - kata majmuk - ayat seruan - ayat tanya - penanda wacana Kosa kata : cerdas -semasa Menjaga Kejayaan Penulisan -berita -syair Ilmu: PJK Nilai: Kerajinan Kerjasama Semangat kesukanan KBT: Kontekstual KB : - banding beza - menganalisis - membuat kesimpulan - mengitlak TKP Kontekstual PENGISIAN KURIKULUM

Aras 2

i.

Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat.

Aras 3 i.

3.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata, istilah, frasa, ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai.

Aras 1

i.
ii. Aras 2 i. ii. Aras 3 i.

Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan . Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar, dibaca atau ditonton. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai.

ii. 3.2 Menghuraikan maklumat
dengan alasan yang menyakinkan. Aras 1 I.

5

6 . 4.pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. frasa dan ayat yang tepat. Aras 1 i. Memerihalkan pemerhatian. 8. jenis ayat dalam sesuatu 2. Membina pelbagai penulisan teks. Aras 1 i. Mengemukakan pendapat yang jelas sesuatu topik dengan menyatakan sebab. Aras 2 i. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperolehi dengan menggunakan ayat yang jelas. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. sesuatu perkara tentang berdasarkan Memberikan komen berkaitan sesuatu berdasarkan keperluan masa depan. Aras 3 i. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 2 i. Aras 3 i. Aras 3 Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab. Aras 2 i.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. Aras 1 i. isu Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. ii. dibaca atau di dengar. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Faedah bersukan 2.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 2 i.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. i. ii. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan.

Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat. Aras 1 i. Aras 2 i. Aras 2 Mengecam perkataan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i. Mengecam isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. 6.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Mendapatkan keterangan maksud keseluruhan teks. Aras 3 i. Aras 1 i. Aras 1 i. Menyatakan isi utama dan isi sampingan yang diperoleh daripada bahan bacaan. 7 . 7. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. 6. frasa dan ayat .2 Membaca dan mengenal pasti perkataan. Aras 2 i. ii. Aras 3 i. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. pelbagai jenis ayat dan gaya bahasa daripada bahan sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca Aras 1 i. Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Aras 3 i. perkataan dan ayat yang betul. 5. Aras 2 i. Memahami perkataan. istilah dan ayat dalam karya prosa dan puisi yang dibaca.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks.

ayat sebutan. Aras 3 i. Aras 2 i. Aras 1 Mengenal pasti ayat dan gaya bahasa teks prosa dan puisi yang dibaca. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. .1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata .2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam 8 .2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan. 3. Aras 1 i. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Aras 2 i.2. 8. intonasi dan nada yang sesuai. Usaha Tangga Kejayaan 1. Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. i. ungkapan. i. Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab. 4. Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. i. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. Aras 1 i. 3.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 i. Aras 3 i. Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. dibaca atau didengar. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. Aras 3 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Aras 3 Menyatakan jenis ayat dalam teks prosa dan puisi yang dibaca . Aras 2 i.

ii. Aras 2 i. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Aras 1 i. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks i. Aras 2 i. Aras 3 i.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca Aras 1 Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Mengenal pasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca. ii. 10. 9 . Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Aras 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea.

membanding beza . pencetak susun alat monitor peraturan suis jadual papan kekunci tetikus unit pemprosesan pusat i. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. Aras 1 Kosa Kata Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas. Aras 1 i. sebutan.merekacipta 1. iii. Aras 2 i. Aras 3 i. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. dan nada yang sesuai.mentafsir . Tatabahasa - Ilmu: Teknologi Mklumat - kata nama am ayat tunggal ayat majmuk ayat seruan ayat perintah Nilai: Keberanian Berdikari Cermat KBT: Kemahiran teknologi maklumat Kemahiran Belajar cara belajar KB : .1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL. Aras 2 i. - Penulisan TKP Interpersonal 10 . ayat. Makmal Komputer HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 1. ii. Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 3 i. ungkapan. intonasi. UNIT 3 MAKMAL KOMPUTER SEKOLAH SAYA 1. ii.

Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. Membaca dalam teks yang mengandungi ayat 11 .2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat. frasa dan ayat yang tepat. Aras 3. Aras 1 i. Aras 1 i. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan. istilah. ii. ii. 5. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. Aras 1 i. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar. dibaca atau ditonton. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. frasa. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. ii.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 E-mel 2. Aras 2 i. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. Aras 2 i. 3.1 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 i. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. i.

Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 ii. Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah. Aras 3 i.1 Mengemukakan idea. Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul. Aras 1 i. tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. 4. 2. tepat. Aras 2 i. Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. 12 . pandangan. Memahami perkataan.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan. Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Aras 3 i. 4. pengalaman. Teknologi Maklumat 3. frasa dan ayat. Aras 2 Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. Aras 3 i. i. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. dan tersusun. Aras 1 i. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 2 i.2. Aras 1 i. Aras 3 Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Aras 2 i.

Mendengar dan mengecam ayat arahan serta pesanan . Aras 3 i. Aras 1 i. 3. 13 . Mengenl pasti ayat arahan serta pesanan. 1.1. i. ii. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. intonasi. Aras 1 i. Aras 2 i. ayat. Aras 3 i.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat. Menjelaskan cara membuat sesuatu dengan betul mengikut arahan. ungkapan. Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.3. sebutan. dan nada yang sesuai. Aras 2 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 5. 2. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii.tepat dan tersusun. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan betul. Memaklumkan arahan serta pesanan yang diterima secara jelas. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. Aras 2 i.Kelas Komputer 1. Aras 1 i. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. dibaca atau didengar. Aras 3 i. ii. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata. Memahami perkataan. Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. frasa dan ayat. ii.

4. Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat. Mengemukakan idea. Memahami perkataan. Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. Aras 1 i.1. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. 4. dibaca atau didengar Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. Aras 2 i. Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan. Aras 1 i. Mengemukakan pandangan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat.1. pengalaman. 5. Aras 2 i. ii. dan tersusun.2. pandangan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 1 i. frasa dan ayat. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 2 i. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. tepat. frasa dan ayat yang tepat. Aras 3 i. Aras 1 i. Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. i. Aras 3 i. 14 . dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. Aras 3.

Aras 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 2 i. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk.2. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. ii. 15 . Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. 8. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Aras 2 i. Aras 1 i. Aras 3 i. ii.

Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas. Peribahasa simpulan bahasa Penulisan biografi catatan -KB . Tatabahasa kata Tanya ayat Tanya tanda baca Ilmu KT Pen.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. 16 . Aras 2 i. ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Aras 1 i. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan. . 6. Aras 2 i. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. ii.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. UNIT 4 MALAYSIA BOLEH 1. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan.menentukan urutan -mengenalpasti idea utama dan idea sokongan. Aras 3 i. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Sivik Nilai Kosa Kata berusaha persendirian terutamanya dicurahkan bersara dikenang KBT -KMD -BCB patriotisme keberanian berdikari Aras 1 i. ii. Moral Pen. iii. Teladani Mereka HASIL PEMBELAJARAN 1. Menyoal dengan menggunakan kata tanya.

4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Aras 3 i. Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 6. Aras 2 i. iii.5. 2. Aras 2 i. Aras 1 i.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 6. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. Aras 3 i. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta. ii. Aras 3 i. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Aras 2 i. Membaca lancar bahan bukan sastera dengan 17 . Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. Aras 1 i. Aras 1 i. Wira Negara 1. Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus . Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Aras 3 i. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. ii. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. Aras 1 i.

Aras 2 i. Aras 1 i. Memberikan penjelasan tentang perkara yang dibaca. Aras 3 i. Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 1 i.2 membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.1. Aras 3 i. intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Aras 1 i. 6.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 5. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan. Mengecam isi penting daripada pelbagai bahan bacaan. Wira Ekspedisi 2. Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks. Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 2 i. 18 . Bercerita menggunakan kata. sebutan yang betul. Aras 3 i. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. frasa. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. 3. Menyatakan isi utama dan isi sampingan yang diperoleh daripada bahan bacaan. Mendapatkan keterangan maksud keseluruhan teks. Aras 2 i. ii.1. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting.3. 6. Aras 2 i. Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan. ii. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Aras 3 Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul.

1. . Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Menyusun semula maklumat mengikut prosedur.2. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. 6.1. Mengambil imlak frasa dan ayat dengan ejaan dan tanda baca yang betul. Mengambil imlak bahan yang diperdengarkan. 9. Menyusun maklumat mengikut urutan. Aras 3 i. Aras 2 i. Aras 1 i. ii.3. Aras 1 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Aras 2 i. 8. Aras 2 i. Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Menyusun maklumat secara kohesif daripada nota atau catatan hasil daripada bahan Aras 3 i. Aras 3 i. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Mengambil imlak berdasarkan teks yang diperdengarkan menggunakan ejaan dan tanda baca yang betul. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks Mengeja dan menulis perkataan dan ayat yang diperdengarkan. Aras 3 i. 19 . Bercerita dengan menggunakan sebutan. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. 9. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 1 i. Aras 1 i. Aras 2 i. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 i. ii. Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 yang didengar atau dibaca. Memohon kebenaran untuk melakukan sesuatu tugasan. Aras 2 i. Tatabahasa -. UNIT 5 MASYARAKAT PENYAYANG 1. ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. lumpuh aktif dikagumi cemerlang akademik mahir biola pertunjukan bercita-cita kebolehan mengabaikan menyusun 1.ayat permintaan .ungkapan. KBT: Konstruktivisme KB : . Aras 1 i. ii. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. Menyatakan permintaan dengan memberikan alasan yang wajar. Aras 1 i. ii. Mengenal pasti kata. Aras 3 i. sebutan. Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai. Memohon pertimbangan untuk memenuhi sesuatu permintaan Penulisan Kad ucapan Biografi 20 .1Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata. Aras 2 i. Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. Menghasilkan penulisan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. intonasi dan nada yang sesuai.1. Aras 2 i. 10. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. Moral Nilai: Kasih-sayang Hormat-menghormati Semangat Bermasyarakat.4 Menyatakan permintaan secara berterus terang dan menyakinkan dengan intonasi dan para linguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan. Memilih dan menggunakan kata dan ayat yang sesuai untuk menyatakan sesuatu permintaan. Aras 1 i. Aras 3 i.Insan Istimewa 1.kata sendi nama Kosa kata : Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan.menyusun atur -membuat inferens -menganalogi -interpretasi -mentafsirkan -merekacipta TKP HASIL PEMBELAJARAN Aras 3 i. rangkai kata dan ayat dalam penulisan. Ilmu: KajianTempatan Pen. UNIT / KEL. ayat. menarik dan bermakna.

2.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar atau dibaca. i. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar Aras 1 21 .pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 3 i. Prihatin Dan Penyayang 3.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Interpersonal .mengingat 4. Aras 2 i. dibaca atau didengar Aras 1 i.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian . Aras 2 i. Aras 1 i. Aras 3 Merekod maklumat tentang sesuatu perkara. 9. Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab. Aras 1 i. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai.mendengar dengan berkesan . Aras 2 i. Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan. Aras 3 i. Mencatat pelbagai jenis nota pesanan daripada bahan yang dibaca atau didengar. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota peringatan. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian.

Aras 2 i. . Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. Aras 2 i. intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Aras 2 i. 6. Aras 1 i. Memahami perkataan.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. Aras 1 i. Membaca lncar teks bahan sastera dengan sebutan.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 2 i. 6. Aras 3 i.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. ii. Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. Membaca ayat dalam teks yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan yang betul. Aras 3 i. Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca. Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul. 5. i. Aras 1 i. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 serta memahami perkara yang dibaca. Aras 3 i. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. frasa dan ayat. 22 . Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan.

Menyatakan maksud ayat dalam perenggan.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisn teks tentang sesuatu tajuk. Sayangilah Mereka. ii.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks.3 Menulis perkataan dan ayat Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. 3. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Aras 2 i. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. dibaca atau didengar. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. 7. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. Aras 3 i. Aras1 i. ii. Aras 2 i. Aras 3 i. Aras 2 i. pengalaman. 8. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. Aras 1 i. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. 8. ii. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Aras 1 i. Aras 3 i. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. 23 . 4.

9. Aras 1 i. ii. 24 . Menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai. Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai. Aras 3 i. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. Aras 3 i. Aras 1 i. rangkai kata dan ayat dalam penulisan. Aras 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 dengan tulisan berangkai yang kemas. 10. Aras 2 i.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Aras 2 i. Menyusun semula maklumat mengikut prosedur. Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Aras 1 i.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan ang didengar atau dibaca secara kohesif. Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. menarik dan bermakna. Menyusun maklumat mengikut urutan. Aras 2 i. Mengenal pasti kata.

Aras 1 i.royong rukun tetangga Kerjasama Kerajinan Semangat Bermasyarakat Aras 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL. isu Aras 3 i. Penulisan sepakat muafakat gotong.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul. Hidup Berjiran HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 3.1 Mengemukakan idea. UNIT 6 JIRAN SEPAKAT HIDUP MUAFAKAT 1. Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan. Aras 2 i. 4. Kosa kata Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. Peribahasa simpulan bahasa Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. Tatabahasa kata Tanya ayat Tanya ayat tunggal kata ganda penanda wacana Ilmu KT P. tepat dan tersusun. Aras 3 25 .Moral Nilai KBT TKP menyusun atur membuat inferens mengenal pasti sebab dan akibat menyelesaikan masalah menginterpretasikan mentafsirkan Aras 2 i. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul.

Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang 26 . Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Aras 1 i. frasa dan ayat yang tepat. 2.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. Aras 1 i. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Mencari maklumat perkataan dan meneliti Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Aras 1 i. ejaan. Aras 3 i. 2. Aras 2 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 i. Aras 2 i.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. Aras 2 i. Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah. makum ii. kata ii. Kad undangan .2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat. Hari Bersama Jiran 1. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. . Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan tanya. Aras 3 i. Mendengar ungkapan untuk memberikan balas. iii.visual-ruang 6.

Menyatakan isi utama dan isi sampingan yang diperoleh daripada bahan bacaan. Aras 3 i. Aras 2 i. Mendapatkan keterangan maksud keseluruhan teks.1 Mengemukakan idea. Menghuraikan pandangan yang dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan. Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. Mengecam isi penting daripada pelbagai bacaan. Aras 1 i. Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. 6. bahan Aras 3 i. 3. Aras 3. Aras 1 i. 4. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain. Aras 2 i. pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat. Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab. 27 .RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 jelas. tepat dan tersusun. Aras 1 i. Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Sukaneka 4. Aras 3 i.3 Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada teks Aras 2 i. Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan. 3. i.

Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Aras 3 i. dibaca Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. Aras 3 i. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks 28 . Aras 2 i. ii. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Aras 2 i.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. ii.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 1 i. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. 8. atau didengar. Aras 1 i.

KT Nilai: -kerajinan -berdikari -bersyukur KBT: KB mengenal pasti idea utama dan idea sokongan -menyusun atur . ii. Tatabahasa: . UNIT 7 MARI BERTANI 1. Aras 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL.merumput . Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Aras 1 i.membanding beza -menghubungkaitkan - 3. Aras 2 i.mengubah . Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya.menuai . Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai.menjana idea .makna perkataan Kosa Kata -membajak -menyemai .Bumi Hijau HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 1.membanting .menumbuk Peribahasa Simpulan Bahasa Penulisan Melengkapkan karangan Ilmu: Sains. ii. Mengenal pasti dan menyusun isi penting 29 . Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas.mengangin .mencirikan . iii.ayat pasif .1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau Aras 1 i.menginterpretasikan dan mentafsirkan .kata kerja . Mendengar ungkapan untuk memberikan makum balas.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila.

Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Aras 1 ii. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar.menilai KB : . berdasarkan bahan. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan antonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. dibaca atau ditonton. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas. Aras 3 i. Aras 2 i. Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata 30 . iii.mentafsir 5. Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul 2. Membentankan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. frasa. Kontruktivisme . istilah.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. intonasi dan gaya penyampaian yang betul.menganalisis . ii. Aras 1 i. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Aras 3 i. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. ii. ii.menyelesaikan masalah . struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Aras 2 i. Petani Jaya 1. Aras 2 i. ii.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 tajuk menggunakan kata. ii.

Aras 3 i. tanya. pengalaman. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. 31 .2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan antonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. ii. dan maklumat yang disampaikan Aras 1 i. intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Membaca lancer bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Membaca lncar teks bahan sastera dengan sebutan. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca. 3. Aras 1 i. 5. . Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul 6. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Aras 3 i. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Aras 2 i. Aras 2 i. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Aras 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 ii. Makanan Berasaskan Pertanian 4.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. Aras 1 i.

Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Aras 3 i. ditonton atau dibaca. Aras 2 i. Aras 2 i. 8. 11. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 oleh pihak lain. Memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa depan. Aras 3 i. dibaca atau didengar Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. ii. Aras 2 i.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 1 i. Aras 1 i. Mengulas perkara yang menarik tentang bahan yang didengar. 32 . ii. Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks. Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Aras 3 i.

Aras 2 i. Aras 1 i. frasa. ii. Negeri di Bawah Bayu HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 2. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas Aras 1 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL. Sivik Nilai -baik hati -mencintai alam sekitar KBT -Kemahiran berfikir KB -mengitlak -mengenalpasti idea utama dan idea sokongan -mengintepretasikan. istilah. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Bercerita dengan menggunakan sebutan. ii. mentafsirkan -mencirikan -membuat inferen TKP -kemahiran teknologi maklumat -kemahiran berfikir 3. Tatabahasa -kata adjektif -ayat Tanya -penjodoh bilangan -ayat pasif -ayat aktif Kosakata -mengelupas -memandang sayu -menghidapi -dewa -kelahi -cemburu -bertarung -kenangan Penulisan Ilmu -KT. struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. UNIT 8 MELANCONG KE SABAH DAN SARAWAK 1. -surat kiriman tidak rasmi 33 . Aras 2 i. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Aras 3 i.1 Bercerita menggunakan kata. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata. frasa.

Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Aras 1 i. 2. ii. Mendengar ungkapan untuk memberikan makum balas. Aras 2 i. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar. ii. ii.2 Membaca kuat teks prosan dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca. ii. Aras 1 i. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan solan yang dikemukakan. Aras 2 i. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Aras 3 i. Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Membaca lncar teks bahan sastera dengan sebutan. dibaca atau ditonton. 5. . Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 ii. Aras 3 i. 6. Aras 2 i.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 3 i. Aras 1 i. iii. Bumi Kenyalang 1. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. 34 . Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. intonasi dan gaya penyampaian yang betul.

ii. Aras1 i. Aras 3 i. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Aras 2 i.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca. 10.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. iii. struktur ayat Aras 1 i. frasa. ii. Aras 2 i. 3.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 35 . Mendengar ungkapan untuk memberikan makum balas. Indahnya Negeriku 1. Aras 3 i. istilah. Aras 2 i. Aras 1 i. Aras 3 i. ii. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan solan yang dikemukakan. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca. 7. 3. Aras 1 i. Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Mengenalpasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca.

Aras 2 i. . Aras 1 i. Menytakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Aras 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Aras 2 i.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks Aras 1 i. Aras 2 i. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. ii. 6. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. 6. Aras 1 i. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta 8. dibaca atau ditonton. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tjuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 3 i. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. ii. Aras 3 i. ii. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan 36 .

Kesenian HASIL PEMBELAJARAN 2. Sebutan dan intonasi yang betul.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 tentang sesuatu tajuk. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Aras 1 i.Sivik KB membanding beza mencirikan mengkelaskan mengumpulkan. Bercerita dengan menggunakan sebutan. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Aras 2 i. Aras 3 i. Aras 3 i. ii. Aras 2 i.frasa. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan.ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM UNIT / KEL. Mengenal pasti isi penting daripada yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. ii. UNIT 9 KESENIAN DAN KEBUDAYAAN 1. rangsangan yang diberi. Aras 1 Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan i.1 Bercerita dengan menggunakan kata. - dialog 37 .2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat.mengkategorikan membuat keputusan 2. cerita ii. Tatabahasa -kata kerja -ayat Tanya -tanda baca -imbuhan awalan “di” Kosa Kata -berakal -diasaskan -diiringi -disampaikan -berjenaka -sering Penulisan Ilmu KT.

38 . Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. dibaca atau ditonton. Menytakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun.frasa. Aras 3 i. Aras 2 i. Aras 1 i. Aras 1 i. yang jelas dan tepat.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 frasa dan ayat yang tepat. i. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk dengan menggunakan kata. ii. Aras 2 i.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 3. istilah. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa 6. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan. 3. Aras 2 i.ayat yang tepat dan laras bahasa yang sesuai. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar. ii. ii. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta.

6. Membaca lancar teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi betul 6. Seni Tradisional Kita 5. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta Aras 1 i.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendaptkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca. Aras 2 i. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca. Aras 3 i. Aras 1 i.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Aras 3 i.2. 1. ii. yang Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan. meneliti Aras 2 i.1 Berbual tentang Menytakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. 39 . Aras 1 i. Aras 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 2. intonasi dan gaya penyampaian yang betul. Mencari maklumat perkataan dan ejaan Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata. yang Menyatakan teguran dengan sopan perbualan. dalam Aras 1 i. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Mendengar dan mengecam ayat arahan serta pesanan . ii. Seni Dan Budaya 1. ii. Memaklumkan arahan serta pesanan diterima secara jelas.tepat dan tersusun. Aras 3 i. sebutan. Menjelaskan cara membuat sesuatu dengan betul mengikut arahan. intonasi dan nada yang sesuai. Aras 2 i. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. ii. Aras 3 i. Melaksanakan arahan serta pesanan dengan cepat dan betul. 2.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai dan tepat. 40 . Aras 2 i. Menyampaikan arahan serta pesanan dengan intonasi yang betul dan bersopan. Aras 2 i. Mengenl pasti ayat arahan serta pesanan. 3. ungkapan. Aras 3 i. ayat. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta Aras 1 i. yang Menggunakan kata panggilan dan kata sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian.3 Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara.

10. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. i.1 Membaca dan merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 1 i. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Melengkpkan ayat majmuk dengan kata hubung yang sesuai.1. frasa dan ayat yang tepat. meneliti Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa yang jelas dan tepat. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh dengan menggunakan ayat yang jelas. Mencari maklumat perkataan dan ejaan Aras 2 i. 10. menarik dan bermakna. Membina ayat tunggal daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik.Menghasilkan penulisan pelbagai genre(prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Aras 1 i. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata.1 Membina dan menulis perkataan.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang 41 . Aras 2 i. Aras 3 i. 8.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 6. Aras 2 i. Aras 1 i. Aras 3. ayat tunggal dan ayat majmuk.

Mengenal pasti kata.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 didengar atau dibaca. Aras 2 i. ii. Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. Aras 3 i. 42 . Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. yang Menulis ringkasan berdasarkan teks didengar atau dibaca. Aras 1 i. Aras 2 i. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca. Mengenalpasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. rangkai kata dan ayat dalam penulisan. Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai. Aras 3 i. Aras 3 i. Aras 1 i.

Aras 2 i. Mari Berekreasi HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 3. depan. Aras 1 i.2 Mengemukakan komen yang sesuai berdasarkan pemerhatian. diksi Tatabahasa: kata kerja ayat permintaan ayat penyata ayat tanya ayat seruan Ilmu PJK Nilai KBT KB TKP Konstruktivisme mengenal pasti sebab. Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. akibat menghubungkaitkan menilai mengenal pasti idea utama dan idea sokongan. Aras 1 i. Aras 2 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 UNIT / KEL. 4.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti terancang. memberikan komen berkaitan sesuatu isu berdasarkan keperluan masa Penulisan Fakta 43 . Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. kebersihan fizikal dan mental kerjasama hormat-menghormati kasih-sayang Kosa kata : b ersenam -cergas Cerdas Pemakanan Berkhasiat Menyerang Penting Dijangkiti Ceria Aras 3 i. UNIT 10 AMALAN HIDUP SIHAT 1. Memerihalkan sesuatu perkara berdasarkan pemerhatian. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan yang tepat dan maklumat yang betul. pengalaman dan maklumat yang disampaikan oleh pihak lain.

Aras 2 i. Aras 3 i. Aras 1 i. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul.3 Menulis perkataan dan ayat dengan tulisan berangkai yang kemas. Aras 1 i.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan Aras 2 i. Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. dengan Menulis perkataan dengan menggunakan tulisan berangkai kemas dan cantik. Mengemukakan pandngan yang membina tentang sesuatu perkara yang dilihat. Menulis teks dengan menggunakan tulisan berangkai. 6. Menulis ayat dengan menggunakan tulisan berangkai dengan kemas dan cantik. Jagalah Kesihatan Diri 6. Aras 2 i. dibaca atau didengar 8.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet. Aras 3 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i. Aras 1 i. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu 44 . 2.

Aras 1 i. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea. Aras 2 i. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan. Aras 1 i. 8. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks Mendengar ungkapan untuk 45 .2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentng sesuatu tajuk. Aras 1 i.1 Membina dan menulis perkataan. 8. Membina ayat tunggal daripada perkataan yang diberi dengan tulisan yang cantik. ii.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 teks yang dibaca. ayat tunggal dan ayat majmuk. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. Keluarga Sihat 1. Aras 3 i. Aras 3 i. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap. ii. kata Aras 3 i.2 Bertanya dan menjawab tentang Sesuatu perkara secara bertatasusila. Aras 2 i. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. 3. Melengkapkan ayat majmuk dengan hubung yang sesuai. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi.

1 Bercerita menggunakan kata. Memberikan penerangan tentang sesuatu perkara yang diperoleh 46 . Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting.2 Melaporkan sesuatu perkara dengan bahasa yang sesuai dan tepat. frasa dan ayat yang tepat. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Aras 1 i. Memberikan respons yang sesuai berdasarkan soalan yang dikemukakan. ii. Mengumumkan sesuatu perkara kepada orang lain dengan menggunakan kata. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. ii. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai. Aras 3 i. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Aras 2 i. Aras 1 i. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. 2. Aras 3 i. Bercerita dengan menggunakan sebutan. memberikan maklum balas. frasa. ii. 2. iii. Aras 2 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 ii. Aras 2 i. Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan Sebutan dan intonasi yang betul.

Memaklumkan sebab dan akibat berdasarkan sesuatu perkara dengan menggunakan perkataan dan frasa Aras 1 i. Aras 3 i. Membina ayat tunggal berdasarkan pelbagai bahan rangsangan yang diberi. 47 . ii. yang sesuai. Menggunakan penanda wacana yang sesuai bagi menjelaskan pertautan idea.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapat maklumat yang menyeluruh. Aras 2 i. ii.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. 11. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 dengan menggunakan ayat yang jelas. Membina ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk untuk membentuk perenggan. 6. Aras 3. 8.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam Aras 2 i. Aras 1 i. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. Membina ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.

Aras 2 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 sesebuah karya. Aras 2 i. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata. Sains Nilai patriotisme kesyukuran semangat bermasyarakat 48 . Meneliti perkara yang menarik dalam bahan yang ditonton atau dibaca. Aras 1 i.intonasi dan nada yang sesuai. Kenderaan Keluaran Malaysia HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 1. Aras 3 i. sebutan. UNIT / KEL. Aras 3 i. ditonton atau dibaca. Tatabahasa kata nama khas imbuhan ‘pen’ kata nama am kata adjektif Ilmu : KT. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. Membina pelbagai jenis ayat dalam sesuatu penulisan teks Aras 1 i. ungkapan. ayat. Menyatakan pendapat tentang perkara yang menarik. Mengulas perkara yang menarik tentang bahan yang didengar. UNIT II MENEMPA KEJAYAAN MENCIPTA SEJARAH 1.

1 Mengemukakan idea. Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi surat kiriman tidak rasmi KBT KB Memberitahu maklumat tentang sesuatu perkara dan mengemukakan contoh yang sesuai. Kosa Kata deruan merentas canggih diperoleh Penulisan Aras 2 i. Aras 3 i. Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. Mengemukakan pendapat yang jelas tentang sesuatu topik dengan menyatakan sebab. 49 . pandangan dan pendapat tentang sesuatu perkara secara terperinci. tepat dan tersusun. Menghuraikan pandangan yang 3.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i. Aras 1 i. Aras 1 i.3 menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang.2 Menghuraikan maklumat dengan alasan yang menyakinkan. Aras 2 i. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul. Aras 3 i. Mendengar pandangan dan memberikan respons secara sopan. Aras 2 i. Melahirkan pandangan tentang sesuatu topik dengan jelas dan teratur. mentafsirkan membanding beza menilai menyusun atur mencirikan mengesan kecondongan pendapat Kajian Masa Depan 3. menginterpretasikan. Aras 1 i. Menyatakan idea tentang sesuatu topik dengan memberikan sebab. TKP Aras 3 i. 4.

ii. Aras 2 i. Aras 3 i. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Memberikan pejelasan tentang perkara yang dibaca. Aras 1 i. intonasi dan gaya penyampaian yang betul.1 Bercerita menggunakan kata.2 Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang di dengar atau di baca.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 dikemukakan dengan memberikan alasan yang munasabah. Merekod maklumat tentang sesuatu perkara. Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota peringatan. Aras 1 i. Aras 1 i. Aras 3 i. Aras 2 i. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Membaca lancar bahan bukan sastera dengan sebutan yang betul Membaca lancar teks bahan sastera dengan sebutan. frasa. Aras 2 i. Membaca lancer teks pelbagai laras bahasa dengan sebutan dan intonasi yang betul 9. ii. Mencatat pelbagai jenis nota pesanan daripada bahan yang dibaca atau didengar. 2. Aras 3 50 . Mercu Tanda Negara Kita 2. 5.2 Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancer serta memahami perkara yang dibaca.

Aras 3 i. Membentangkan maklumat yang diperoleh secara ringkas dan tepat. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Aras 2 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 i. ii. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan bahan.frasa.1 Menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara atau tajuk menggunakan kata. Bercerita dengan menggunakan sebutan.3 Menyampaikan maklumat kepada pihak lain dalam aktiviti yang terancang. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul. ii. Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. Aras 2 i. Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun. Mengumpul isi penting tentang sesuatu perkara yang didengar. dibaca atau ditonton. istilah. ii.struktur ayat yang betul dan laras bahasa yang sesuai. Mengenal pasti dan menyusun isi penting berdasarkan tajuk yang dibincangkan. Mengemukakan maklumat dengan menggunakan frasa dan ayat yang sesuai. Menyampaikan maklumat yang diperoleh secara jelas dan tersusun. Aras 3 i. Aras 1 i. Aras 1 i. 51 . 3. 3.

Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Aras 3 i. Merujuk kamus peribahasa untuk mendapatkan makna yang betul. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Mencari maklumat perkataan dan meneliti ejaan 6. Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. . Menyusun semula maklumat mengikut prosedur.1 Bercerita menggunakan kata . Kebanggaan Negara 2. frasa. Aras 3 i. Aras 1 i. Aras 1 i. Menyusun maklumat mengikut urutan. Aras 1 i. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta 9. 3. Aras 2 i. 52 . Aras 1 i. Mendapatkan maklumat daripada internet dan sumber lain berkaitan topik. serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Menyusun maklumat mengikut keutamaan. Aras 3 i.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendpatkan maklumat khusus. Aras 2 i.3 Menyusun maklumat daripada nota atau catatan hasil daripada bahan yang didengar atau dibaca secara kohesif. Aras 2 i.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 6.1 Merujuk pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat bagi tajuk yang sedang dikaji termasuk maklumat daripada internet.

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 2 i. Bercerita dengan menggunakan sebutan. Menyatakan pendapat yang wajar tentang sesuatu topik dengan intonasi dan gaya yang betul. Aras 1 i. Aras 2 i.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. 6. 6. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. Menjelaskan pandangan tentang sesuatu isu dengan gaya yang betul dan maklumat yang tersusun.3 Menyampaikan maklumat kepada orang lain dalam aktiviti yang terancang. Aras 2 i. Menytakan fakta yang dikehendaki daripada teks. Mengemukakan pandangan tentang sesuatu isu dengan menggunakan diksi yang tepat dan maklumat yang betul. Aras 3 i.4 membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. Aras 3 i. Aras 3 i. ii. 3. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Aras 1 i. Aras 1 i. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Aras 2 i. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. 53 . Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca.

Sains Nilai Aras 2 i.bekerjasama . Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Aras 3 i.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk e-mel yang mudah. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. ayat serta sebutan dan intonasi yang baik dan jelas. Mengenal pasti kata. 10. Mengenal pasti isi penting daripada cerita yang didengar atau ditonton. Tatabahasa Menceritakan cerita yang didengar dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. intonasi yang betul dan gaya penyampaian yang sesuai. Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai. Aras 3 i.baik hati KBT KB membuat keputusan mentafsirkan 7. Peribahasa 54 . Kosa Kata kering – kontang patuh megah hairan perawan haus susuri -kesederhanaan . UNIT / KEL. 12 CERITA-CERITA TELADAN 1.keadilan . Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. ii.1 Bercerita menggunakan kata.kesyukuran . Aras 2 i. Aras 1 i. frasa. ii.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang Aras1 i.menghormati . ayat penyata ayat pasif Ilmu: Pendidikan Moral.hormat.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 Aras 3 i. Cerita Rakyat HASIL PEMBELAJARAN ARAS SISTEM BAHASA PENGISIAN KURIKULUM 2. Aras 1 i. menarik dan bermakna. Bercerita dengan menggunakan sebutan. Menyampaikan cerita berdasarkan isi penting. rangkai kata dan ayat dalam penulisan.

Aras 3 i. Aras 2 i. Menulis pelbagai genre menggunakan bahasa yang sesuai. Menyatakan idea tentang sesuatu teks yang dibaca. Mengenal pasti kata. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat. Penulisan Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. 10. Aras 3 i. Aras 3 i. Aras1 i. cerita dialog menghubungkaitkan menilai merumuskan Aras 3 i. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks. menarik dan bermakna. Menghuraikan idea daripada pelbagai sumber. ii. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. 2. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. 55 . Cerita Haiwan 6. Menghuraikan maksud keseluruhan 7.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 tersurat dan tersirat. Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai.1 Menghasilkan pelbagai genre ( prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah. Aras 2 i. ii. Aras 2 i. Aras 2 i. rangkai kata dan ayat dalam penulisan. Aras 1 i.4 Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh. Menjelaskan isi keseluruhan sesuatu teks yang dibaca. Aras 1 i.

Aras 2 i. ungkapan. iii. 10. ii. Mengemukakan soalan tanpa menggunakan kata tanya. Aras 1 i. Aras 3 i. teks yang dibaca. sebutan.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan dengan kehidupan seharian menggunakan kata. intonasi dan nada yang sesuai. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca.2 Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. 3. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks. Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. Aras 3 i. Mendengar ungkapan untuk memberikan maklum balas. ayat. Aras 2 i. Menyoal dengan menggunakan kata tanya. Mengenal pasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang sesuai. Aras 1 i. Cerita Rakyat Luar Negara 1. Menyatakan teguran dengan sopan dalam perbualan. Memberikan respons yang sesuai 56 . 1. Menggunakan kata panggilan dan kata yang sesuai mengikut situasi dalam aktiviti harian. iii. Menjawab secara bertatasusila dengan menggunakan ungkapan yang sesuai.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 ii. Aras 1 i. Aras 2 i.

1 Menghasilkan pelbagai genre(puisi dan prosa) termasuk e-mel yang mudah menarik dan bermakna.1 Membaca dan menerangkan maksud kandungan teks yang tersurat dan tersirat.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 berdasarkan solan yang dikemukakan. ii. Menyatakan maksud ayat dalam perenggan. Aras 1 i. 10. Aras 1 i. Mengimbas maklumat yang sesuai daripada teks untuk menyokong fakta. Mengumpul maklumat yang sesuai daripada pelbagai sumber untuk mengukuhkan fakta. Menulis pelbagai genre menggunakan Aras 3 i. Melengkapkan karangan dengan memilih kata dan rangkai kata yang sesuai bagi menghasilkan penulisan pelbagai genre. Aras1 i. Aras 3 i. Aras 2 i. 57 . 6. Aras 3 i. Bersoal jawab dengan memberikan penerangan sebagai maklum balas. Aras 3 i. ii. Menulis karangan menggunakan perkataan yang sesuai. Memberi makna perkataan dan maksud frasa dalam ayat. Menyatakan fakta yang dikehendaki daripada teks.5 Membaca pantas secara imbasan untuk mendapatkan maklumat khusus. Mengenal pasti kata. rangkai kata dan ayat dalam penulisan. Aras 2 i. Aras 2 i. Menjelaskan pengajaran yang terdapat dalam teks. Menghuraikan maksud keseluruhan teks yang dibaca. 7.

58 . Menulis ringkasan berdasarkan teks yang didengar atau dibaca. Aras 2 i. Mencatat idea yang terdapat dalam petikan yang didengar atau dibaca. 10.RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA SK TAHUN 3 bahasa yang sesuai. Aras 1 i. Mengenalpasti isi yang terdapat dalam bahan yang dibaca atau didengar. Aras 3 i.3 Membuat ringkasan daripada bahan yang didengar dan dibaca.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->