P. 1
senarai tugas

senarai tugas

|Views: 348|Likes:
Published by Norazizah Pilus

More info:

Published by: Norazizah Pilus on Feb 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2014

pdf

text

original

PERATURAN AM SEKOLAH

1. ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ARAHAN AM 1.1. Selaku pegawai kerajaan, guru dan kakitangan sekolah adalah tertakluk kepada arahan yang terkandung dalam Perintah Am Kerajaan. Oleh itu, semua staf dikehendaki membaca, memahami dan mematuhi arahan Perintah Am tersebut dan dokumen-dokumen yang berkaitan. 1.2. Setiap guru dikehendaki :1.2.1. Menghayati tatasusila profesion perguruan dan mengunjunginya sebagai profesion dan bukan sebagai satu pekerjaan atau mata pencarian semata-mata. 1.2.2. Mengamalkan dan menghayati prinsip-prinsip perkhidmatan cemerlang. 1.2.3. Mengamalkan dan menghayati Falsafah dan Matlamat Pendidikan Kebangsaan. 1.2.4. Meletakkan kepentingan pelajar dan sekolah dalam menjalankan tugas. 1.2.5. Bertanggungjawab menjaga dan menjamin keselamatan pelajar ketika berada di sekolah serta menjaga harta benda sekolah. 1.2.6. Mengamalkan kepimpinan yang berkesan dan dinamik serta cekap menjalankan tugas. 1.3. Kawasan sekolah merupakan ¶KAWASAN LARANGAN MEROKOK·. 1.4. Sebarang aktiviti Jualan Langsung dilarang di kawasan sekolah. (Guru / AKS / Orang Luar) WAKTU RASMI BERTUGAS 2.1. Guru-guru mesti berada di sekolah sekurang-kurangnya lima minit awal dan lima minit lewat waktu pulang. 2.2. Peruntukan masa tambahan untuk kelas tambahan tingkatan 3 dan 5 adalah mengikut masa yang akan ditetapkan dari semasa ke semasa. KEDATANGAN BERTUGAS 3.1. Setiap pegawai dikehendaki ¶punch card ¶ / menulis nama sebaik sahaja tiba di sekolah. 3.2. Kegagalan ¶punch card· / mencatatkan nama tanpa sebab yang munasabah akan dianggap pegawai berkenaan tidak bertugas pada hari tersebut. 3.3. Pegawai ditegah sama sekali meminta atau membantu pegawai lain melakukan ¶punch card ¶ / penulisan nama. 3.4. Pegawai yang tidak dapat hadir kerana bercuti sakit atau bercuti kecemasan diWAJIBKAN menghubungi Pengetua atau wakilnya seawal yang boleh sebelum masa sekolah dimulakan supaya jadual guru ganti dapat disediakan. 3.5. Pegawai yang hadir lewat daripada waktu rasmi bekerja dikehendaki berjumpa Pengetua atau wakilnya untuk memaklumkan sebab kelewatan tersebut.

2.

3.

1

4.

TIDAK HADIR BERTUGAS 4.1. Pegawai yang tidak hadir bertugas ke sekolah atas arahan pihak yang diluluskan seperti menghadiri kursus, hendaklah memaklumkan kepada Pengetua atau wakilnya sebelum hari / tempoh guru berkenaan terlibat dengan mengemukakan salinan surat panggilan. 4.2. Pegawai yang tidak hadir ke sekolah atas sebab kecemasan dikehendaki memaklumkan kepada Pengetua atau wakilnya dengan seberapa segera pada hari berikutnya. KELUAR SEKOLAH DALAM WAKTU RASMI BEKERJA 5.1. Pegawai tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah dalam masa waktu mengajar / bekerja kecuali atas arahan atau kebenaran Pengetua atau wakilnya sekiranya ada masalah yang tidak dapat dielakkan. 5.2. Semua urusan peribadi hendaklah dibuat di luar waktu sekolah kecuali dalam keadaan kecemasan. 5.3. Semua pegawai yang hendak keluar kawasan sekolah dalam waktu bertugas dikehendak mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada Pengetua atau wakilnya dikehendaki mengisi borang ¶Kebenaran Keluar Waktu Bertugas Rasmi· yang terdapat di Pejabat Am dan mengisi buku keluar masuk staf. TUGAS MASA CUTI Guru-guru boleh dipanggil ke sekolah untuk menjalankan sesuatu aktiviti akademik / kokurikulum , atau mesyuarat pada bila-bila masa difikirkan perlu, walaupun dalam masa cuti sekolah. KEHADIRAN KELAS DALAM WAKTU PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P) 7.1. Setiap guru dikehendaki : 7.1.1. Mematuhi jadual pengajaran yang ditetapkan bagi memastikan keberkesanan perjalanan pertukaran kelas mengajar. 7.1.2. Menggunakan semaksimumnya waktu pengajaran dengan pengisian P&P yang berkesan. 7.1.3. Tidak meninggalkan kelas lebih awal sebelum loceng akhir sesuatu waktu pengajaran dibunyikan. 7.1.4. Memastikan P&P berjalan lancar dengan penuh amanah dan tanggungjawab. 7.1.5. Berdiri sewaktu mengajar. 7.1.6. Menyemak setiap kerja / latihan yang diberikan kepada pelajar secara sempurna dan dari semasa ke semasa. 7.1.7. Mengurus tingkah laku pelajar supaya P & P dapat dijalankan dengan berkesan. 7.1.8. Menggunakan seberapa banyak kaedah dan teknik pengajaran dalam P&P bagi kelas-kelas tertentu. Pendekatan ¶Guided Learning Activities· boleh digunakan. 7.2. ´Free Periodµ merupakan masa bertugas dan bukan masa rehat. Waktu ini perlu digunakan untuk memeriksa latihan nota, membuat rancangan pengajaran harian atau membuat Bahan Bantu Mengajar.

5.

6.

7.

2

8.

GURU GANTI 8.1. Guru Ganti mestilah masuk kelas mengikut masa yang telah diperuntukkan. 8.1.1. Guru yang diganti kerana menghadiri kursus, seminar, taklimat atau mesyuarat : 8.1.1.1. mestilah menyediakan latihan kepada pelajar untuk dijalankan oleh guru ganti semasa ketiadaannya atau 8.1.1.2. mestilah terlebih dahulu telah memberi tugasan kepada pelajar untuk dibuat semasa ketiadaannya 8.1.2. Guru yang diganti kerana kes kecemasan seperti sakit . hal keluarga / kematian : 8.1.2.1. mestilah memaklumkan kepada pihak pentadbir secepat yang mungkin, iaitu sebaik-baiknya sebelum masa belajar bermula.  Semua guru sentiasa menyimpan aktiviti yang bersesuaian seperti soalan teka silang kata, aktiviti mencari perkataan tersembunyi, permainan bahasa, soalan-soalan teka-teki yang boleh menjana minda pelajar untuk berfikir atau mana-mana bahan yang difikirkan bersesuaian untuk dibuat oleh pelajar sekiranya memasuki kelas gantian kecemasan. 8.2. Slip ¶Guru Ganti· yang diterima oleh guru-guru berkenaan mestilah dilekatkan / ditampalkan di dalam buku rekod mengajar , ataupun difailkan dalam fail rekod mengajar masing-masing. Tugas guru ganti merupakan tugas rasmi. Kegagalan menjalankan tugas boleh dianggap sebagai ingkar perintah

8.3.

9.

BUKU PERSEDIAAN MENGAJAR (BPM) 9.1. Setiap guru dikehendaki memiliki dan melengkapkan BPM. 9.2. BPM hendaklah : 9.2.1. Dilengkapkan dengan butiran-butiran yang ditetapkan dan tercatat di dalam BPM itu sendiri, seperti Rancangan Pengajaran Tahunan (RTP), Sukatan Pelajaran, Rancangan Harian dan sebagainya. 9.2.2. Dibawa bersama-sama ke kelas pada waktu P&P. 9.2.3. Dihantar kepada Pengetua atau wakilnya pada akhir setiap minggu persekolahan, iaitu hari Jumaat atau hari-hari sebelumnya jika hari Jumaat hari cuti. Catatan : BPM yang diserahkan itu hendaklah dilengkapkan dengan Persediaan / Rancangan Harian hari pertama minggu berikutnya. 9.2.4. Sekiranya guru terlibat dengan tugas rasmi di luar sekolah atau cuti yang diluluskan, BPM hendaklah diserahkan kepada Pengetua atau wakilnya, lengkap dengan rancangan mengajar bagi rujukan Guru Ganti. 9.2.5. BPM merupakan hak sekolah dan hendaklah dipulangkan ke Pejabat Am Sekolah sebelum cuti akhir tahun.

3

10.

FAIL MEJA 10.1. Setiap guru dan AKS dikehendaki memiliki dan melengkapkan Fail Meja. 10.2. Fail meja ini mengandungi maklumat-maklumat serta atur cara bagi tiaptiap tugas yang dijalankan oleh sesuatu jawatan. 10.3. Maklumat-maklumat yang perlu ada di dalam fail meja ini adalah :10.3.1. Visi, Misi, Slogan, dan Misi Strategik (jika berkaitan) 10.3.2. Objektif Agensi (Umum dan Operasi) 10.3.3. Carta Organisasi Agensi 10.3.4. Objektif Program 10.3.5. Carta Organisasi Program (Kedudukan Pegawai) 10.3.6. Senarai Tugas / Kuasa / Hubungan dengan lain-lain pegawai 10.3.7. Peraturan-peraturan Pentadbiran 10.3.8. Proses Kerja 10.3.9. Carta Aliran Kerja 10.3.10. Senarai Semak / ´Checklistµ 10.3.11. Senarai Undang-undang Pekeliling dan Lain-lain Rujukan 10.3.12. Senarai Keahlian Jawatankuasa ² jika berkaitan 10.3.13. Senarai Borang-borang Yang Digunakan 10.3.14. Norma Kerja Bagi Tiap-tiap Tugas Di mana Sesuai 10.3.15. Contoh Senarai Tugas Harian 10.4. Fail Meja ini bukannya hak pegawai sendiri, tetapi ada kaitan dengan jawatannya. Oleh itu fail ini mesti diletakkan di atas meja. Pada masa pertukaran, fail ini hendaklah diserahkan kepada Ketua Bahagian / Ketua Pembantu Tadbir Program 10.4.1. Ketua Bahagian / Ketua Pembantu Tadbir hendaklah memastikan bahawa fail ini dikaji semula dan dikemaskinikan setiap dua (2) tahun sekali ; dan apabila pertukaran pegawai berlaku YURAN KHAS 11.1. Yuran khas adalah kumpulan wang suwa sekolah yang dikutip oleh guruguru kelas pada tiap-tiap awal tahun. Apabila guru-guru telah mengutip yuran daripada pelajar, perkara berikut hendaklah dipatuhi: 11.1.1. Keluarkan resit kepada pelajar 11.1.2. Serahkan segera kepada pembantu tadbir sekolah bagi mengelakkan wang itu di bawa pulang 11.1.3. Pembantu tadbir sekolah bertanggungjawab untuk mengeluarkan resit penerima wang kepada guru-guru 11.1.4. Perkara-perkara yang dilarang keras: 11.1.4.1. Menggunakan wang pelajar untuk kepentingan diri sendiri 11.1.4.2. Menangguhkan penyerahan yuran 11.1.5. Adalah diingatkan yuran pelajar merupakan wang suwa sekolah den ia tertakluk kepada peraturan-peraturan kewangan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Sebarang penyalahgunaan wang yuran pelajar boleh ditakrifkan sebagai penyalahgunaan kuasa dan ia boleh dikenakan tindakan tatatertib/didakwa.

11.

4

2. 5 . 13. 12.2. PERHIMPUNAN MINGGUAN SEKOLAH 13.2.1. Peperiksaan Percubaan 12. 15.1. 15.3. Pembinaan soalan. penyediaan markah hendaklah mengikut pekeliling SU peperiksaan setelah disemak oleh ketua panitia dan pihak pentadbiran. Pengetua atau wakilnya akan memaklumkan kepada guru-guru.1. 12.1. Pembinaan soalan. 12. Guru diwajibkan menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh Pengetua/Penolong Kanan/Ketua Bidang/ Ketua Panitia tertentu pada bila ² bila masa. Bidang.3. 14. Peperiksaan Penggal 12.1.2. MESYUARAT GURU/KETUA BIDANG/PANITIA/JAWATANKUASA 15. Kegagalan menghadiri adalah dianggap sebagai ingkar perintah. 12. SPM mengikut takwim sekolah.3.3.3. Ujian Setara 12.2. Ujian merupakan satu penilaian terhadap keberkesanan proses pengajaran den pembelajaran pelajar. 12. penyediaan markah hendaklah mengikut pekeliling SU peperiksaan setelah disemak oleh ketua panitia masing-masing dan pihak pentadbiran.3.3. Perhimpunan Mingguan Sekolah diadakan pada setiap hari Isnin merupakan acara rasmi dan mesti dihadiri oleh setiap guru dan pelajar.2. 13. 13.2. Peperiksaan 12.1. Panitia serta Jawatankuasa yang dianggotai.1. Guru tidak dapat hadir kerana sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan hendaklah mendapatkan kebenaran daripada pengetua. Guru Bertugas dibantu oleh Badan Pengawas bertanggungjawab menyelaraskan agenda.2.2. jadual. Oleh itu ujian hendaklah dibuat dari masa ke semasa mengikut keperluan. UJIAN DAN PERCUBAAN 12. Peperiksaan Percubaan PMR.2.1.1. jadual. Guru wajib hadir Mesyuarat Guru. Semua guru dikehendaki hadir dalam semua acara atau majlis rasmi sekolah 14.1. Peperiksaan akan diadakan pada akhir penggal I dan II. MESYUARAT GURU / ANGGOTA KAKITANGAN SOKONGAN 16. Guru disarankan membuat catatan tindakan di dalam buku ini agar tindakan susulan diambil bagi memastikan keberkesanan tugas yang diamanahkan. 16. ACARA ATAU MAJLIS RASMI SEKOLAH 14. Dijalankan 2 kali setahun (mata pelajaran yang diambil semasa peperiksaan awam sahaja) .12.1.3. jika Perhimpunan Mingguan tidak diadakan.

lengan panjang/pendek serta digalakkan bertali leher.1. PAKAIAN 19. 17. 17. Sukan dan Permainan atau Penyelaras/Jurulatih Penyertaan Luar wajib hadir aktiviti kokurikulum/latihan mengikut masa dan jadual yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Kokurikulum sekolah. Perkhidmatan mesin fotostat dan riso adalah khususnya untuk urusan pentadbiran sekolah. Anggota Kakitangan sokongan tidak dapat hadir kerana sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan hendaklah mendapatkan kebenaran daripada Pengetua/Penolong Kanan.3. 17.1. KEGIATAN KOKURIKULUM 17.2.4. Guru Penasihat hendaklah menyampaikan laporan aktiviti yang telah disertai di luar sekolah secara bertulis kepada Penolong Kanan Kokurikulum atau wakilnya. 16.16. Setiap guru/ AKS hendaklah mendapatkan kebenaran penyelaras atau guru/AKS yang dipertanggungjawabkan menjaga /menyelia peralatan berkenaan. PENGGUNAAN PERALATAN SEKOLAH 18.1.3.5. Guru tidak dapat hadir kerana sebab ² sebab yang tidak dapat dielakkan hendaklah mendapatkan kebenaran daripada Pengetua/Penolong Kanan/Ketua Bidang/Ketua Panitia. Peraturan Pakaian / Potongan rambut sewaktu bertugas : 19. Pihak-pihak lain tidak dibenarkan menguruskan mesin-mesin tersebut. Anggota Kakitangan sokongan diwajibkan menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh Pengetua/Penolong Kanan/Ketua Bidang tertentu pada bila ² bila masa. 6 . Peraturan yang dipinda dan ditetapkan oleh Jawatankuasa Kokurikulum hendaklah dipatuhi. 18. 18. 18. Persatuan. Mesin-mesin ini akan dikelolakan oleh pembantu pejabat sekolah sahaja. Sebarang aktiviti/latihan selain daripada tempat yang telah ditentukan hanya akan dibenarkan jika mendapat kelulusan Pengetua atau wakilnya. Kelab. 17. Aktiviti/latihan hendaklah dijalankan di tempat yang telah ditentukan. Berseluar panjang dan berbaju kemeja (berkolar dan tidak bercorak).2.4.2. Setiap kegiatan hendaklah direkodkan dalam Buku Instrumen masingmasing. Guru Lelaki 19.1. Setiap peralatan hendaklah digunakan dengan sempurna memulangkannya dengan segera dalam keadaan seperti semasa dipinjamkan. Baju hendaklah dimasukkan ke dalam dan jika berlengan panjang hendaklah jangan dilipat. Setiap guru yang dilantik sebagai Guru Penasihat Unit Beruniform.1. 19.1. 17. 18.1.3.4. Sebarang kerosakan hendaklah dilaporkan dengan segera dan sebarang kerosakan akibat kecuaian maka guru/AKS berkenaan bertanggungjawab membayar kos membaiki peralatan tersebut.1. 16.

2. Semua kunci mesti di simpan di pejabat pentadbiran sekolah.1.1.2. 19.3. Guru tidak dibenarkan mengubah jadual waktu yang telah ditetapkan tanpa kebenaran Pengetua 22.5. Jadual waktu ganti hendaklah disediakan oleh Jawatankuasa Jadual Waktu dan ditandatangani oleh Pengetua/Penolong Kanan 23. Selepas selesai aktiviti berkenaan maka peraturan dalam perkara 19. Pakaian semasa aktiviti Pendidikan Jasmani ialah Baju Sukan (Baju T berkolar. 22. 21. Kumpulan pentadbir dikehendaki bertali leher sepanjang waktu bertugas.4. 20. 19.1.1. 19. Pakaian baju Melayu yang lengkap dan samping (Jumaat) 19. JADUAL WAKTU 22.1 Pakaian kebangsaan atau pakaian kaum masing-masing dan pakaian lain yang sesuai dan tidak menjolok mata.1. TANDA NAMA Setiap guru dan staf hendaklah memakai tanda nama sepanjang waktu bertugas. seluar sukan panjang dan kasut sukan yang lengkap.1. Guru kelas hendaklah menyediakan satu salinan jadual waktu untuk dipamerkan dalam kelas sendiri. 19.3 ´Jeansµ dan ´slackµ tidak boleh dipakai.1 mesti dipatuhi.2.2.1.1. Setiap pembelian barangan perlu mendapat kelulusan bertulis daripada Pengetua atau wakilnya.2. Hendaklah mengikut prosedur yang telah ditetapkan.2.1.5 Pakaian semasa aktiviti Pendidikan Jasmani ialah Baju Sukan (Baju T berkolar.3. Guru Wanita 19. 19.7. 19.1.1.1.1.4 Potongan rambut hendaklah sesuai untuk dijadikan contoh kepada pelajar perempuan. Selepas selesai aktiviti berkenaan maka peraturan dalam perkara 19. Sewaktu cuti penggal persekolahan semua kunci hendaklah diserahkan di pejabat pentadbiran sekolah.2 Kasut cerpu atau sejenisnya yang mempunyai bentuk yang sesuai boleh dipakai dengan pakaian yang ditetapkan.3.1.2.2.1. Potongan rambut hendaklah sesuai untuk dijadikan contoh kepada pelajar lelaki. Kasut kulit atau kasut lain sejenis dengannya. 22. Hari Perhimpunan : sama seperti di atas tetapi dimestikan memakai tali leher.1.1.2.1. seluar sukan panjang dan kasut sukan yang lengkap.1. 7 .1.2. PEMBELIAN BARANGAN 21. 19.6. Guru dan kakitangan sekolah yang hendak menyimpan kunci mesti mendapat kebenaran bertulis dari Pengetua. 19. 21.1.2.1.1 mesti dipatuhi. KUNCI 23. 19.1.19. 23.1. 23.

Setiap guru dikehendaki memberi perhatian kepada pelajar secara individu. status. CUTI BAGI GURU 29. Setiap guru merupakan pembimbing. TELEFON Penggunaan telefon pejabat hanyalah untuk urusan rasmi sahaja dan hendaklah direkodkan. 27. HUBUNGAN GURU DENGAN PELAJAR 26. Cuti Rehat Khas Sila rujuk Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2005. 29. 25. Tatacara Tindakan Salah Laku pelajar / kes disiplin pelajar yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Disiplin Sekolah mesti dipraktikkan oleh semua guru. Tindakan yang bersifat campur tangan terhadap bidang tugas seorang guru /perlu di elakkan.1. Setiap aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah hendaklah dijayakan bersama dalam bentuk ¶Satu Keluarga· demi mewujudkan warga sekolah yang penyayang. 26. Setiap guru dan AKS hendaklah sentiasa mewujudkan suasana kerja yang harmonis dan saling menghormati antara satu sama lain. 27. Peperiksaan Jabatan. Setiap guru perlu mengelak wujudnya sebarang bentuk diskriminasi terhadap pelajar atas sebab-sebab agama. Mereka perlu dianggap sebagai individu yang berbeza antara satu sama lain. 8 . 25. 26. Mesyuarat Persatuan Ikhtisas / Tahunan Pertubuhan/Persatuan hendaklah mendapat pengiktirafan kerajaan.2.3. lokaliti. Sebarang hukuman / denda yang berunsur ¶deraan· adalah diharamkan. 29. 28. KEAHLIAN KELAB STAF DAN PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU 25.1. 27. 26.1. Yuran tahunan Kelab Staf mesti dijelaskan oleh semua guru/AKSseperti mana yang telah ditetapkan. Sebarang masalah pelajar hendaklah diberikan perhatian yang bersungguh-sungguh dengan mencari penyelesaian yang sebaik mungkin.4. HUKUMAN SALAH LAKU PELAJAR 28.2.3. 25. kaum.24.2. 27. Jumlah yuran Kelab Staf / PIBG sekolah adalah seperti yang ditetapkan dalam keputusan mesyuarat. Sebarang konflik yang timbul hendaklah diselesaikan dengan cara berunding dan menghasilkan penyelesaian berbentuk ´Win-winµ.3. Semua guru / AKS secara tidak langsung menjadi ahli Kelab Staf dan PIBG sekolah. ekonomi dan sebagainya.1.2. Cuti Tanpa Rekod Bagi guru / KTBM yang menghadiri / menyertai Latihan Pasukan Sukarela. Latihan Syarikat Kerjasama. jantina. 28. HUBUNGAN SESAMA GURU / AKS 27.2.1.

Sijil Sakit daripada doktor swasta yang lebih daripada dua hari hendaklah disahkan oleh doktor kerajaan. PINDAAN PERATURAN AM SEKOLAH Jawatankuasa Pengurusan dan Pentadbiran akan memaklumkan sebarang pindaan terhadap Peraturan Am Sekolah. Cuti Tanpa Gaji Boleh diambil untuk tujuan persendirian yang penting. KESELAMATAN DI KAWASAN SEKOLAH Setiap guru / AKS bertanggungjawab terhadap keselamatan pelajar.4. 9 . 29. dan permohonan dibuat dalam masa satu hari sebelum tarikh bercuti.29. Cuti Sakit Bermaksud tidak dapat bertugas kerana sakit / uzur. Cuti Tanpa Gaji hendaklah dipohon. TUGAS-TUGAS LAIN Semua guru / AKS dikehendaki menjalankan tugas dan arahan yang diberikan oleh Pengetua atau wakilnya. 31. bilik-bilik dan peralatan sekolah setiap masa. 30.3. 32. bangunan. Jika gagal mengemukakan Sijil Sakit. Kegagalan menjalankan tugas boleh dianggap ingkar perintah dan boleh dikenakan tindakan tatatertib. Pengetua atau wakilnya hendaklah dimaklumkan secepat yang mungkin dan Sijil Sakit perlu diserahkan seberapa segera selepas kembali bertugas.

3.BIDANG TUGAS ³³³³³³³³³PENGETUA BIDANG TUGAS PENGETUA 1. Kemahiran Mengurus Diri.2.8. Menentukan sasaran sekolah. Memeriksa Buku Rekod Mengajar Guru. 3.9. 3.3.3. 3. 3.5. Memastikan program-program kesihatan dijalankan dengan sempurna. Menentukan polisi-polisi mengenai pelaksanaan disiplin sekolah. 3. Buku Kemajuan Pelajar. Memastikan guru mengajar berpandukan Sukatan Pelajaran dan Rancangan Pelajaran mengjkut peruntukan waktu yang ditetapkan.6.10. 3. 1. Menentukan kualiti dan kuantiti kerja pelajar serta pemeriksaan buku pelajar. 1.6. Memastikan polisi peperiksaan awarn dilaksanakan mengikut peraturan. 1. Pengurus Kurikulum ³Kerja Ikhtisas Menyelia dan mengawal polisi dan objektif sekolah selaras dengan polisi Kementerian Pendidikan. 1. Pengurusan dan Pembangunan 3. 1. Menentukan proses pemberian biasiswa dan bantuan-bantuan lain kepada pelajar dijalankan dengan adil dan mengikut prosedur yang ditentukan. 1.11.8. 1. Mengajar sebilangan waktu mengikut pekililing 3/67 1982 (Pindaan). Bertanggungjawab dalam peningkatan Kurikulum dan Kokurikulum serta memastikan pelaksanaannya selaras dengan dasar Kementerian Pelajaran dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kemahiran Belajar dan Motivasi. Memastikan polisi untuk aktiviti kokurikulum. 1. 3. Bertanggungjawab di atas penggantungan dan pembuangan pelajar. Mewujudkan hubungan dua hala dengan komuniti dan agensi-agensi luar.5. pentadbiran dan kewangan sekolah.1. Pembangunan Diri Pelajar 2. 2. Memastikan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling berfungsi dengan baik. Menyemak Buku Jadual Kedatangan Pelajar. Menentukan polisi-polisi mengenai penilaian dan peperiksaan dilaksanakan. Datadata analisis peperiksaan digunakan untuk perancangan dan tindakan susulan. Memastikan pendaftaran kemasukan dan pertukaran pelajar. Mengambil langkah-Iangkah menjaga keselamatan pelajar semasa berada di sekolah. Buku Profil. 3. 2.7. Menentukan dasar tugas pengajaran guru bagi penyediaan jadual waktu.4. Menentukan keberkesanan pengguna PSS.10.7.4. Buku Kedatangan Pelajar dan Buku Kegiatan Kokurikulum dari masa ke masa. 4. 10 . Bertanggungjawab dalam hal pengurusan.1. Menandatangani surat akuan serta sijil berhenti sekolah. 3. 1. 1. SENARAI TUGAS PENGETUA 1. Menyelia dan mencerap proses P& P.2. 1. Memastikan Skim Pinjaman Buku Teks dilaksanakan dengan adil dan baik.9. Memastikan pelaksanaan program pembangunan diri pelajar. Memastikan panitia matapelajaran melaksanakan strategi dan program pendidikan dengan berkesan.2. merancang peningkatan pengajaran dan pembelajaran. 2. 3.1.

7.6.5. Pembangunan Organisasi dan Diri 7. Melibatkan diri dengan aktiviti komuniti. Mempertingkatkan keceriaan sekolah. 6. 5.2. Merancang dan menyelia aktiviti perkembangan staf seperti kursus dalaman. 5. 8. 8. Pengurusan Personal 4. Menentukan tugasan dan bidang kerja serta menjalankan penyeliaan sepanjang tahun. Menentukan anggaran perbelanjaan tahunan. Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan Profesion Keguruan. 7.1. Menggalakkan guru melibatkan diri dalam aktiviti komuniti.1. Menggalakkan percambahan fikiran. 6. seminar dan sebagainya yang dianjurkan oleh kementerian / Jabatan dan Agensi-agensi Iuar. 7.3. Merancangkan kursus kesedaran dan penyungguhan kendiri guru. data dan seliaan serta menggunakan maklumat yang diperolehi untuk pembangunan ´Learning Experiencesµ pelajar.3. Menentukan proses pendaftaran. 8.5.2. Menghadiri kursus. Kemudahan Fizikal 6. 4. 4. Memastikan kemudahan lengkap dan mencukupi serta sentiasa berada dalam keadaan baik. 7. Menghasilkan artikel-artikel yang berkaitan bidang iktisas dan pengurusan.2. 5. Memastikan keadaan fizikal bangunan.1. 4. 6. 4. Menjadi penasihat PIBG dan Pengerusi Majlis Pemuafakatan Sekolah. 8. 11 .8. Memastikan penyediaan penyata akaun sekolah yang belum diaudit dan dokumendokumen sokongan serta membuat tindakan susulan ke atasnya. Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah (R&D). Mengambil tindakan tatatertib ke atas pegawal yang melanggar Arahan Perkbidmatan di bawah bidang kuasa Menjaga kebajikan pegawai. laporan penyata kewangan dan punca-punca kewangan SUWA. Mengawal stok dan harta benda sekolah. 6.3.5. 5. perkongsian maklumat.1.3. 8.KERAJAAN DAN ASRAMA.5.4. Pembangunan Kendiri Mempertingkatkan Budaya Membaca dan Budaya Ilmu. penempatan ke jawatan berpencen dan jenis cuti guru serta sokongan dilaksanakan.3.2.4.7. padang dan persekitaran dalam keadaan baik. Kewangan 5. 7.4. Memastikan perabot sentiasa berada di dalam keadaan baik. 8.4. pengesahan dalam jawatan. Membantu staf sokongan menentukan sasaran kerja dan berbincang dari masa ke semasa mengenai sasaran dan mutu kerja. Mengawal ´Experiencesµ berdasarkan pemerhatian.1.4.2. 6. gaji guru dan staf sokongan.4. Mengambil langkah-langkah untuk menjaga keselamatan harta benda sekolah. 8. rekod akaun. Mengawal dan menyemak pembelanjaan perkapita. Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada yang memerlukannya. 8. budaya ilmu serta memberi peluang kepada guru memperkembangkan potensi diri. perlantikan. 8.

Dengan itu. 1. 1. makmal dan bengkel. 1. kursus dan latihan guru serta staf sokongan. 2. Kurikulum 1. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. hubungan masyarakat dan keselamatan. 3.8. Menyusun jadual waktu kelas dan guru serta menyediakan jadual waktu gantian. Mengurus hal-hal bangunan. Memastikan perjalanan panitia mata pelajaran.3. Menyelaraskan segala jenis program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah. pusat sumber. Membantu serta membimbing dalam latihan mengajar bagi guru pelatih. Pembangunan Diri Pelajar 3. Membantu menyelia kerja-kerja guru dan staf sokongan. 3. 4. 2.7.PENOLONG KANAN PENTADBIRAN Penolong Kanan Pentadbiran bertanggungjawab kepada Pengetua semasa ketiadaan Pengetua untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan.1.9. Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan kurikulum serta mencadangkan tindakan susulan.3. 12 . 2. kawasan . Negeri dan Kementerian Pendidikan. Menyelaras semua jenis kutipan yuran 2.4.2. 3. Merancang langkah-langkah keselamatan pelajar.6. Menjadi penandatangani kedua cek sekolah. 5. 2. 3. 2. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal kurikulum. Menjaga dan menyemak stok/ iventori peralatan sekolah. kemudahan fizikal dan keceriaan. pentadbiran dan pengurusan guru dan kakitangan sokongan. 2. Membantu merancang takwim sekolah.10.1. BIDANG TUGAS 1. 2.6. mingguan. Menyelaras penyediaan penyata kewangan untuk urusan audit tahunan. Menentukan penggunaan dan penyelenggaraan bahan-bahan sumber pendidikan. 2. guru yang baru mengajar dan guru sandaran tidak terlatih dalam menjalankan tugas harian mereka. 1. Membantu merancang dan menyelia program budaya sekolah. Membantu Pengetua menyelia dan menilai proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. SENARAI TUGAS 1.2. Penolong Kanan Pentadbiran bertanggungjawab bagi melicinkan pentadbiran.5. 2. bahan pusat sumber dan buku bacaan.3. Membantu memilih buku teks. Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data/ maklumat. 2.4. Menjadi Ahli Lembaga Tatatertib Sekolah.8. 1.7. 1. keceriaan dan kebersihan sekolah. Menentukan rancangan pelajaran harian. Membantu beban tugas guru dan staf sokongan sekolah 2. Pengurusan 2.2. Pejabat Pendidikan Daerah. penggal dan sebagainya.1.5. Menjalankan tugas Pengetua semasa ketiadaannya.9.11. 1. 1. Membantu menyelaraskan hal ehwal peperiksaan. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua. Membantu penyediaan peralatan teknologi pendidikan. mempertingkatkan prestasi pengajaran guru serta pembelajaran pelajar dan menyediakan khidmat bantu secukupnya supaya matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan tercapai. Mengadakan kursus motivasi dan kemahiran pelajar.

kebajikan pelajar dan penerapan nilai-nilai murni.1. Membantu dalam merancang dan menyelia program bagi keindahan dan kebersihan sekolah.4. 1. Memberikan sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada yang memerlukannya.3.4.1.1. 3.1. 6. 5.3. 4. Memastikan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan 1. Penolong Kanan HEM bertanggungjawab memeprtingatkan disiplin. Pembangunan Organisasi.1. Membantu pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. Tugas-tugas lain.2. 4. 1. Memastikan langkah-langkah keselamatan pelajar semasa berada di sekolah dilaksanakan. Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Pengetua dari masa ke semasa. 1. Merancang dan menyelaras program mencegah penyalahgunaan dadah dan program lain di peringkat sekolah. 4.1.1. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes pelajar yang melanggar tatatertib dan salah laku. 1. Menghadiri kursus. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin pelajar dan laporan pelajar. 6. 1.1. Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion perguruan.1. 5. Menjalankan tugas-tugas pengetua semasa ketiadaan Pengetua dan Penolong Kanan 1 2. 5.6.2. SENARAI TUGAS 1. Pembangunan Kendiri. Program Perlindungan Pelajar. 5. Mempertingkatkan budaya membaca dan budaya ilmu. Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibu bapa dan masyarakat. 1.4. Pembangunan Diri Pelajar.2. seminar dan bengkel. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua. Membantu Pengetua menyelia dan menilai aktiviti Hal Ehwal Murid.3. 5.2. Mengadakan kursus/latihan personal.5.2. 6. 4.1. Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah. 13 .2. Menentukan penerapan amalan-amalan dan nilai ²nilai murni 1. 5. Menjadi penasihat Lembaga Pengawas Sekolah. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam pengurusan dan pentadbiran Hal Ehwal Murid.2.1. 6.1. Disiplin 1.2. Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibu bapa/ penjaga. PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID Penolong Kanan HEM bertanggungjawab kepada Pengetua untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan. Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Pengetua dari masa ke semasa. 1. BIDANG TUGAS 1.

2.6. kursus dan bengkel Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah. Pembangunan Kendiri 5. Kokurikulum Sukan dan Permainan 3.2. 5.1. Mengadakan kursus/ latihan untuk personal.1.5.2. Membantu merancang takwim sukan dan permainan sekolah. Menguruskan tuntutan bayaran biasiswa pelajar.2. Kesihatan 1.4. Menguruskan kemudahan rawatan pelajar. Unit Beruniform 3. 4. Menghadiri seminar. 1.4.3. sijil-sijil pelajar. 1. melaksanakan dan menyelia kegiatan sukan dan permainan pada semua perigkat.4.1.3.3. Tugas-tugas lain. 3. Menyelenggarakan Perakuan-perakuan biasiswa dan bantuan.3. pengesahan dan pengedaran Sijil Berhenti Sekolah. 1. Merancang strategi penglibatan pelajar dalam kegiatan unit beruniform tersebut di peringkat sekolah.5.3. Kelab/Persatuan 3.1. 4. 14 . 1.3. 3. 3. Menguruskan kemasukan dan penempatan pelajar.2.4. Membantu merancang . Menyelaraskan dan menyelia aktiviti-aktiviti persatuan dan kelab yang bercorak akademik. 5.2.4.7.1. Menguruskan kutipan data.1. 1. 5. Menyelaraskan penyeliaan kantin sekolah.2.1. Pengurusan 2. 2. Menguruskan surat akuan.4. 1. Mengemaskinikan rekod biasiswa dan bantuan 1. 2.1. Biasiswa dan Bantuan. Menyemak buku kedatangan harian pelajar.3. Memastikan program-program kesihatan pelajar semasa berada di sekolah dilaksanakan 1. 1. Membantu merancang takwim sekolah.5.1.1. Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion perguruan.4. Pembangunan Organisasi 4. 3. Skim Pinjaman Buku Teks 1. Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibu bapa/ penjaga. 5.2. 2. pengagihan dan hapuskira buku teks. Mempertingkatkan budaya membaca dan budaya ilmu. Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah 2.3.1. 2. 6.5.3.2. Menyelaraskan pengeluaran.1.3.5.1. 2.3. Menguruskan pertukaran pelajar. Menyediakan anggaran belanjawan bagi pengurusan SPBT. 3. 1. mengawal buku stok dan bilik buku SPBT. data pengambilan. 6. Menguruskan dan mengemaskinikan buku rekod pendaftaran pelajar. Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Pengetua dari masa ke semasa. Menyelaras aktiviti kesihatan pelajar.3.2.1.

2. Menyelaraskan proses penubuhan kelab dan persatuan sebagaimana mengikut Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Menyelaras aktiviti-aktiviti persatuan dan kelab di dalam dan di luar sekolah 1.1. 2.1. 4. 2. 5.6. Menyelia dan menilai aktiviti kokurikulum di sekolah.3. Memastikan rekod dan data kokurikulum dilengkapkan dan dihantar satu salinan ke Pejabat Pelajaran Daerah dan Jabatan Pelajaran Negeri.2. 2.1. 3. Menyelia kegiatan unit beruniform 1. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam semua aspek pengurusan kokurikulum termasuk sidang petang. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua . Membantu sekolah dalam segala jenis penerbitan berkaitan dengan kokurikulum. Kokurikulum 1.3.(A) 196 bertarikh 21hb.3. No.U. Menguruskan alatan dan kemudahan untuk kegiatan kokurikulum.2. Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan kelab sukan dan permainan 1. Pentadbiran 2.3. Merancang kegiatan unit beruniform 1.2. Mei 1998. Tambahan No.3.2. Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan unit peruniform 1. PENOLONG KANAN KOKURIKULUM BIDANG TUGAS 1. 15 .5. Menyelaras aktiviti-aktiviti unit beruniform di dalam dan di luar sekolah 1. Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan persatuan dan kelab 1.4.2.1.2. 2.3. menyelaras dan memantau takwim kegiatan kokurikulum sekolah Menyediakan anggaran belanjawan pengurusan kokurikulum Menentukan langkah-langkah keselamatan di dalam kegiatan kokurikulum telah diambil.1. 21. Merancang kegiatan persatuan dan kelab 1.6.1. 2. 2. Penolong Kanan Pentadbiran dan Penolong Kanan (HEM).3. Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua.4. Menyelia kegiatan persatuan dan kelab 1. Perundangan (A): P. Merancang kegiatan kelab sukan dan permainan 1.2. 2.9.2. Menyelaras pengagihan pelajar mengikut aktiviti dalam kegiatan kokurikulum untuk meningkatkan tahap pencapaian. Membantu Pengetua di dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah termasuk sidang petang. 2.1. 2.2.1. Unit Beruniform 1.7.4. Menyelaras aktiviti-aktiviti kelab sukan dan permainan di dalam dan di luar sekolah. Persatuan Dan Kelab 1. 11.4. SENARAI TUGAS 1. Menyelia kegiatan kelab sukan dan permainan 1. Kelab Sukan Dan Permainan 1. Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Pengetua dari masa ke semasa.3. Bertanggungjawab mengenai lawatan anjuran pihak sekolah dengan mematuhi Peraturan (Melancong) Sekolah 1957. 2. Menyelaras hari-hari perayaan dan upacara sekolah (seperti Hari Kokurikulum Sekolah).3.10. Menyusun.1.2.8.

Menyelaras pengurusan dan perjalanan kegiatan bimbingan dan pemulihan. 3.4. 2. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua. sukan / permainan dan unit beruniform.14.11.2. 1. 2. 5.5. Membantu di dalam hal pengajaran dan pembelajaran bagi sesi petang. 1.3. Pengurusan 3. Menyelaras kerja-kerja kakitangan pejabat.1. 3. Menyelaras tuntutan Skim Takaful Malaysia Berhad bagi kes-kes kemalangan yang layak dituntut. 6. derma dan jenis pungutan lain.2. persatuan / kelab. 3.1. Menyelaras kegunaan pusat sumber. melapor kegiatan kurikulum dan tindakan susulan bagi guru dan pelajar sesi petang.6.2. 4.5. Menyelaras pengurusan peperiksaaan dan penilaian. bengkel dan pekerja am sekolah bagi sesi petang.1. 2. Membantu mengeratkan perhubungan di antara guru sesi pagi dan petang. 1. 1. 2. 3. Membantu Pengetua menyelia dan menilai pengajaran dan pembelajaran. makmal. Mengkaji. 1.2.8. Tugas-Tugas Lain 3. Menanggotai jawatankuasa yang diluluskan oleh Pengetua dari semasa ke semasa.6. Membantu merancang takwim sekolah. Kurikulum 1. Menguruskan kursus dan latihan untuk guru dan pelajar dalam bidang kokurikulum. 16 . Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua dan Guru-guru Penolong Kanan. 3. Menyelaras pungutan yuran. Merancang strategi penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum. Melaksanakan arahan dan tugasan lain yang diamanahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa. Menyelaras kegiatan kokurikulum.1. Mengenal pasti guru dan pelajar yang berpotensi dalam aktiviti kokurikulum dan menyusun serta merancang latihan untuk mereka.4.3. 2. 3. 1. Merekod segala jenis cuti yang diambil oleh guru-guru sesi petang. Menentukan pelaksanaan kursus pengajian sesi petang. Menyemak buku kedatangan pelajar sesi petang. SENARAI TUGAS 1. 1. 2. Membantu merancang takwim kokurikulum sekolah. 3.12. 3. Memeriksa buku pelajar secara rawak. program radio dan televisyen Pelajaran dan sebagainya. Bertanggungjawab kepada Pengetua di dalam mentadbir semua aspek pengurusan sekolah bagi sesi petang. PENOLONG KANAN PETANG BIDANG TUGAS 1.13. Kokurikulum 2. Menyusun jadual waktu kelas dan guru serta menyediakan jadual waktu ganti. Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah.7.3.2. 3. Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. Merancang aktiviti kokurikulum untuk aktiviti selepas peperiksaan dan semasa cuti sekolah. 2.

5. Pembangunan Diri Pelajar 5. 5. KETUA BIDANG BIDANG TUGAS 1. 6. Memastikan peraturan sekolah dipatuhi dan dilaksanakan. Mengajar sekurang-kurangnya 18 waktu seminggu. 3. 4. 5.4. Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah (R&D). 3.1. Pembangunan Kendiri. Menentukan penerapan amalan dan nilai murni disampaikan secara bersepadu dalam pengajaran dan pembelajaran kepada pelajar. Mengadakan kursus / latihan untuk personel.10. 6. keselamatan. 5. Membantu hak-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan. Mempertingkatan Budaya Membaca dan Budaya Ilmu. 5.7. Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang Pelajaran kepada yang memerlukannya.2. 5. Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan pendidikan yang berkaitan dengan bidangnya.8. Pelajaran 17 .6. 2. 5.Menguruskan hal-hal kemasukan pertukaran pelajar sesi petang. 3. 5. 5.3.9. 4. 3. 5.5. Menguruskan hal-hal biasiswa. 5. Bertanggungjawab dalam hal Kurikulum dan Pentadbiran yang berkaitan dengan bidangnya.4. Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion. Membantu Pengetua menyelia dan menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan bidangnya. Mengurus kemudahan rawatan kesihatan pelajar sesi petang. Memimpin guru menentukan dan merancang Rancangan Penggal/Mingguan dan lain-lain yang berkaitan dengan bidangnya. latihan mengajar bagi guru-guru pelatih/maktab/ universiti dan seumpamanya. Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibu bapa / masyarakat. Memastikan langkah-langkah keselamatan pelajar sesi petang semasa mereka berada di sekolah. Pembangunan Organisasi. Kurikulum 1. seminar dan bengkel. dengan pihak luar seperti pemeriksaan sekolah oleh Jemaah Nazir Sekolah.2. 5.1.5. Membantu Pengetua menyelaras dalam hal-hal yang berkaitan dengan bidangnya. 7. Merancang dan menyelaras program bimbingan dan kaunseling bagi pelajar sesi petang. 5. Menguruskan hal-hal pinjaman buku teks yang berkaitan dengan pengagihan dan pemulangan.1. 3. Menghasilkan artikel-artikel di bidang ikhtisas dan pengurusan. Menghadiri kursus.1.6. Mengadakan program untuk meningkatkan kecemerlangan akademik dan sahsiah pelajar. kebersihan dan keceriaan sekolah bagi sesi petang. SENARAI TUGAS 1. 5.3. Merancang dan melaksanakan program dan kebajikan pelajar sesi petang. 5. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam perancangan dan pengurusan kokurikulum yang berkaitan dengan bidangnya terutama persatuan akademik.2.

Kokurikulum 2. 3. penerangan dan perjumpaan di sekolah dalam konteks perkembangan staf. Menyelaras pengurusan dan perjalanan aktiviti-aktiviti bimbingan. 1. 3.6.7. Merancang. Menjalankan usaha untuk mempertingkatkan dan memperluaskan amalan-amalan penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu merentasi kurikulum. Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah dan mengawal perbelanjaan. menyelaras dan melaksanakan segala kegiatan kokurikulum yang bersifat akademik yang dapat membantu meningkatkan kecemerlangan akademik pelajar. 3.10.14. 1. Mengenal pasti masalah kelemahan pelajar dan mencari langkah-langkah untuk mengatasinya.7.4. 1. taklimat. Pengurusan 3. 3. mengawal dan menyelaras segala aktiviti persatuan di bawah bidangnya. 1.9.1. 1.10. kursus dan latihan untuk guru. 3. Membantu dalam perancangan program dan menyelaras kegiatan (kurikulum) yang dijalankan oleh sekolah. 18 . Merancang.3.2.5. Menyelia kerja-kerja kursus pelajar mempertingkatkan pelajar dan program Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM) sebagaimana yang dirancang. 2. Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan bidangnya serta mengambil tindakan sewajarnya. Membimbing guru terlatih. Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan.8. Memperoleh dan menyebar maklumat terbaru mengenai kaedah dan pendekatanpendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada guru. guru yang baru dan guru sandaran dalam menjalankan tugas-tugas mereka. 3. Menganggotai jawatankuasa kurikulum sekolah dan jawatankuasa lain-lain yang diarahkan oleh Pengetua. Mempengerusikan mesyuarat atau memimpin panitia mata pelajaran di bawah kawalannya. Membantu dalam pemilihan buku teks. Menjaga dan menyemak stok dan inventori segala peralatan. 1. 1. 3. 3. 1. Menjalankan penyeliaan ke atas aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 2.6. 1.4. 3. Membantu menjalankan kursus. alar pandang dengar dan bahan-bahan pendidikan lain. Menentukan bahan dan sumber pendidikan digunakan dan diselenggarakan dengan berkesan.5. Menyelia kerja-kerja guru di bawah bidang kawalannya. 1.2. Membantu menyelenggarakan dan menyelaras kutipan data atau maklumat dan segala jenis perangkaan yang berkaitan dengan bidangnya.9. 1.1. bahan pusat sumber. Menentukan aspek-aspek penyampaian nilai-nilai murni dan amalan berlaku di bilik darjah dan sekolah.2.13. 3. pemulihan dan pengayaan.12.11.11. 3.1. 1. Menentukan pelajar dilatih melaksanakan tugas-tugas pengurusan bilik darjah dan menjaga keceriaannya. barang atau bahan yang berkaitan dengan bidangnya. Membantu menentukan serta mengagihkan tugas-tugas guru mata pelajaran di bawah bidang dan kawalannya. Membantu merancang takwim sekolah.3. Membantu menyelaras penyediaan Penyata Kewangan untuk urusan audit tahunan.8.

Membantu dalam melaksanakn program kecemerlangan akademik yang dirancangkan oleh pihak sekolah. penggal dan mingguan. 17. 10. Melengkapkan bilik gerakan sekolah dengan data atau maklumat mengenai semua mata pelajaran dan menggunakannya dengan berkesan dan berhasil. 8. Menganalisis keputusan peperiksaan / ujian bagi mata pelajaran berkenaan dan menyediakan strategi-strategi tertentu untuk tindakan susulan bagi pelajar yang tidak mencapai tahap yang dikehendaki. Menentukan dan bertanggungjawab menyediakan sukatan pelajaran yang kemaskini. 2. Membantu dan sentiasa memberi kerjasama dalam mengadakan kursus dalaman kepada ahlinya apabila diperlukan. 20. Pejabat Pendidikan Daerah dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri tentang apa juga maklumat dan bantuan yang boleh didapati untuk membantu sekolah dan guru. Mementukan anggaran perbelanjaan tahunan bagi panitianya.4. 15. Berhubung dengan PKG. Kementerian Pelajaran dan lain-lain. Berhubung dengan ketua bidang sekolah lain yang berhampiran bagi tujuan berkongsi maklumat dan sumber pendidikan bagi memantapkan keupayaan dan pengetahuan.3. Memastikan salina minit-minit mesyuarat panitia dihantar ke pohak pentadbir sekolah dan PPD. Menyediakan peraturan keselamatan pelajar dan peralatan di bilik khas. Menentukan penggunaan alat bantu mengajar dan kaedah-kaedah pembelajaran terkini. 11. Bertanggungjawab menyediakan pelajar ke pertandingan-pertandingan anjuran PPD. 16. Bertanggungjawab menyediakan rancagan pelajaran tahunan. 24. 4. 12. JPN. Mengadakan tindakbalas kepada setiap perubahan yang diperlukan. 7. Mengesahkan soalan-soalan peperiksaan dan ujian sebelum dihantar ke bilik cetak. 13. Membantu merancang dan menyelia program keceriaan dan kebersihan sekolah.1. 4. Membantu dalam membuat pemilihan jenis-jenis buku dan bahan rujukan untuk pusat sumber sekolah. 23. 14. 19. Membantu menyediakan data-data / maklumat mengenai mata pelajaran yang berkenaan untuk dipamerkan. Membantu ketua bidang membuat pemantauan P&P.5. Bertanggungjawab menyediakan pengagihan guru mata pelajaran mengikut keperluan untuk keperluan AJK jadual waktu. 21. Memastikan bilik khas dalam keadaan kondusif untuk P & P. 22.2. Bertanggungjawab mengemaskinikan buku stok panitia dan alat-alat bantu mengajar diselenggarakan dengan baik. Membantu dan bekerjasama menyelaras aktiviti-aktiviti persatuan akademik. 9. Menyimpan salinan jadual waktu persendirian guru bagi matapelajarannya. Penyelaras penyediaan soalan-soalan peperiksaan / ujian dan pemeriksaan kertas jawapan. penyediaan jadual waktu sekolah dan urusan Pusat Sumber. 4. 19 . Bertanggungjawab menyediakan bank soalan. 3. Mempengerusikan mesyuarat panitia dan mengemaskini fail panitia mata pelajaran. Melaksanakan segala arahan dan tugasan yang diberi oleh Pengetua dari semasa ke semasa. Tugas Lain 4. KETUA PANITIA MATA PELAJARAN 1. 4. Bertanggungjawab meningkatkan mutu dan prestasi dan pencapaian pelajar bagi peperiksaan dalaman dan luar seperti PMR dan SPM. 4. kegiatan sukan. 18.6. Membantu Pengetua menyelia dalam hal-hal peperiksaan.4. 6. 4. 5.

Bersama-sama ketua panitia mengambil tindakan ke atas minit mesyuarat. Memastikan keselamatan pelajar di makmal/bengkel KH/Bilik ERT/Sains Pertanian serta mengawasi penggunaan peralatan. Membantu ketua panitia menyenaraikan alat/bahan bantu mengajar dan menyebarkannya kepada semua ahli panitia. kebolehan dan kemahiran yang harus dicapai di akhir tiap penggal bagi tiap tingkatan. Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan/Jabatan Pendidikan dan PPD. 8. Membantu pentadbir menjalankan tugas berkaitan dengan kurikulum. Mengedar surat panggilan mesyuarat/ memanggil mesyuarat. 26. 5. Menjalankan tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa . 10. Menyiapkan laporan/menyediakan minit mesyuarat. Menyediakan Rancangan Pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap untuk tempoh setahun/sepenggal/harian dan melaksanakan pengajarannya mengikut Rancangan Pelajaran yang disediakan. 5. Menjalankan ujian dan penilaian kepada pelajar. Menjadi ahli jawatankuasa peringkat kelompok / zon /daerah. Sentiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan tentang teknik mengajar bagi mata pelajaran berkenaan bagi meninggikan lagi prestasi dalam pengajaran dan pembelajaran. 9. 2. 3. 8. memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian mata pelajaran yang berkenaan. 7. 6. 7. 6. Membantu ketua panitia menganalisa ujian bulanan dan lain-lain peperiksaan di sekolah. Merancang agenda mesyuarat bersama ketua panitia. 11. 9. Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang kemas kini dan menyerahkan kepada Pengetua pada masa yang ditetapkan. Membantu ketua panitia mengurus dan menjaga alat / bahan bantu mengajar. Mengesan kelemahan pelajar dan menjalankan kelas pemulihan/ bimbingan. Menyedia dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup. 11. 10. Mencatat minit mesyuarat . 27. memeriksa buku latihan pelajar dan memulangkan semula secepat mungkin. Menjadi ahli dalam Panitia Mata Pelajaran. menghadiri serta mematuhi dan melaksanakan keputusan mesyuarat Panitia.25. GURU MATA PELAJARAN 1. Menyerahkan/ menunjukkan buku latihan pelajar kepada Pengetua atau wakilnya pada masa yang dikehendaki. 4. Mengedarkan minit mesyuarat kepada ahli panitia. 20 . PENOLONG KETUA PANITIA Membantu Ketua Panitia dalam melaksanakan tugas Ketua Panitia bagi sesi petang SETIAUSAHA PANITIA MATA PELAJARAN 1. Menyediakan surat panggilan mesyuarat. iaitu dari segi pengetahuan. 3. Membantu ketua panitia mengurus fail-fail panitia mata pelajaran . Menyampaikan semula maklumat kepada guru lain yang mengajar mata pelajaran yang sama. Membantu ketua panitia mengurus stok ABM / BBM panitia . Memiliki. 2. Merekodkan soalan-soalan dan keputusan ujian dalam Buku Rekod Mengajar. 12. Memahami dan mematuhi Pekeliling-pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai. 4. 12. Menghadiri mesyuarat/taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan sama ada yang dikelolakan oleh Kementerian Pendidikan/Jabatan Pendidikan Negeri/PPD.

ibu bapa dan bekas pelajar. instrument. 12. rokok dan alcohol. pentadbir. Menjadi Urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan di sekolah. 5. Merancang. melaksana. 14. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah. 7. menyedia dan mendedahkan pelajar kepada peluang. 15. Merancang. Merancang. Bekerja sebagai 'Team player'. 10. Merancang menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan Bimbingan di sekolah. Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan. SPMV dan STPM. Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantuan mengajar yang digunakan. Mengumpul. kakitangan sekolah. guru. 16. Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah. Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. Mengelola dan melaksanakan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan tunjuk ajar(instructional)yang merangsang perkembangan pelajar secara optimum. menyedia. 16. 15. Merancang. Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancang Sekolah Menjadi penyelaras dalam program mentor mentee sekolah. 2. menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai. 18. Merancang. 9. kakitangan dan siapa sahaja yang memerlukan perkhidmatan kaunseling krisis. melaksana. Merancang. 17. 14. Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas yang diajar. 18. Merancang. berhubung Bimbingan dan Kaunseling. dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar. Melaporkan kepada Ketua Bidang tentang masalah pengajaran dan pembelajaran untuk tindakan selanjutnya. SPM. 13. 4. melaksana. 19.13. 3. guru. mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar. 6. 11. pendekatan dan sebagainya secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisme perkhidmatan Bimbingan di sekolah. GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEPENUH MASA (GBKSM) 1. Menjadi personel perhubungan/seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan. Bertanggungjawab dalam menambahkan alat bantuan mengajar bagi memperkayakan Pusat Sumber Sekolah. melaksana. Membantu menguruskan Bank Soalan. melaksana. memastikan bahawa alat-alat bantuan mengajar digunakan secara meluas. Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalisme perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah Mengenalpasti dan merujuk pelajar. 21. kerjaya dan Pendidikan Pencegahan Dadah. inhalan. 17. Menjalankan tugas seorang kaunselor dan seorang guru disiplin. melaksana. melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi dalam dan luar Negara. mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemilihan mata pelajaran elektif untuk peperiksaan seperti PMR. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferensi dengan ibu bapa. mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara professional dan beretika. guru. mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar. temu bual dan perbincangan dengan pelajar. soal selidik. Merancang. kakitangan bukan guru. 20. 21 . 8. Membuat penilai an aktiviti modul.

11.5. Mengeluarkan surat kebenaran ke hospital dan merekodkan nama pelajar yang memohon.4. Mengendalikan perhimpunan harian (Selasa hingga Jumaat). GURU BERTUGAS HARIAN / MINGGUAN 1. 14. persatuan-persatuan. bilik-bilik khas dan kawasan sekolah. motivasi. 9. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkab oleh Ketua Jabatan dari semasa ke semasa. Menjadi penyelaras program-program yang dianjurkan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling. tandas.2. pembesar suara dan tempat duduk guru telah disediakan. Mengawasi disiplin pelajar di luar waktu belajar seperti waktu rehat dan waktu sebelum loceng pertama dibunyikan. jika perlu. 12. kem jaya diri. Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris & Dasar Bahasa Tambahan. Perhimpunan 11. Jabatan Pelajaran Negeri. 5. Membuat catatan mengenai perkara-perkara penting yang berlaku sepanjang hari/minggu persekolahan ke dalam Buku Laporan Bertugas. 3.22. pelajar ponteng. 11. guru dan staf sokongan 14. 6.3. Memastikan bendera-bendera. Penempatan(kemasukan) pelajar ke sekolah. Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolokium. sekitar kawasan sekolah dan mengambil tindakan yang segera dan munasabah. tidak hadir atau sakit 14. Memastikan pelajar telah beratur dengan kemas. Guru bertugas harian hendaklah datang sekurang-kurangnya 10 minit sebelum persekolahan bermula dan pulang sekurang-kurangnya 10 minit setelah sekolah berakhir. 15. lawatan -lawatan pelawat 14. unit beruniform dan aktiviti-aktiviti lain yang dijalankan. 2.1. Mengawasi pelajar menepati waktu datang dan pulang ke sekolah. kedatangan pelajar. 7.2. Memastikan bilik-bilik darjah telah disapu. 25. 23. 4. kantin. 14. 11. 22 . Memeriksa kebersihan makanan yang dijual di kantin sekolah. Menjadi Urusetia kepada Jawatankuasa Program Sekolah Selamat. Bertugas di pintu pagar utama sekolah sehingga jam 7 pagi. 13. kegiatan-kegiatan sekolah seperti sukan. Menguruskan rawatan pelajar yang sakit dan menghantar mereka ke hospital/ke rumah. Dasar Pendidikan Wajib. Membuat laporan di dalam Buku Laporan Bertugas yang disediakan dan membuat laporan lisan kepada Pengetua / Penolong Kanan pada hari terakhir persekolahan dalam mingggu tersebut dan seterusnya mendapat tanda tangan pengesahan. antara perkara-perkara yang dicatat ialah: 14. kursus ketatanegaraan dan sebagainya. masa rehat dan masa pertukaran guru. Menguruskan hal-hal bersabit dengan kehilangan barang-barang. 8.3. sampah-sarap telah dibuang serta lampu dan kipas/tingkap telah ditutup setelah tamat persekolahan. Memastikan semua guru dan pelajar menghadiri perhimpunan.1. Mengawasi kebersihan bilik-bilik darjah. 10. ucapan/pengumuman-pengumuman dalam perhimpunan laporan hari Isnin ditulis di dalam buku khas mengenai perhimpunan. Menentukan keselamatan pelajar di sekitar kawasan sekolah serta mengawasi harta benda sekolah. 24.

pencen. Buku Tunai . Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke masa. Tuntutan gaji 2. Data pelajar. guru dan staf sokongan. 2. 1. PEMBANTU AM RENDAH (PEJABAT) 1. Tuntutan bantuan perkapita 5. 4. Mengemas bilik pengetua dan bilik cetak. Menaip surat-surat yang berkaitan dengan urusan sekolah atau yang diarahkan oleh pengetua dan penolong kanan. Kira-kira yuran khas pelajar dan menyimpan slip bank 9. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/Penolong Kanan dari masa ke masa. Pengesahan jawatan. Biasiswa 3. 4. 5. Pertukaran guru dan staf sokongan. Mencetak soalan-soalan peperiksaan dan siaran-siaran pejabat. Menjaga dan menyelenggara mesin rumput dan peralatan-peralatan lain.Akaun SUWA . Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP). Mengambil dan meminitkan mesyuarat.Akaun Asrama Mengurus : 7. 6.Akaun Kerajaan . Mengurus buku kehadiran guru/staf sokongan 3. Sijil-sijil PMR/SPM/STPM apabila dikehendaki oleh pelajar 7. Stok Pejabat 11. Pesanan barang-barang keperluan pejabat 10. 3. PEKERJA RENDAH AM. 9. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua dan Penolong Kanan dari masa ke masa. Buku Biru/permit mengajar guru 8. 10. 11. Pembayaran bil-bil Mengemaskini:6. 8. Mengepos dan mengambil surat. Tuntutan elaun lebih masa pekerja 4. 6. peperiksaan am kerajaan dan kursus induksi 5. 2. Cek-cek 8. Bantuan Kebajikan Masyarakat dan lain-lain.PEMBANTU TADBIR (BAHAGIAN KEWANGAN) Menyediakan: 1. Membersihkan kawasan sekolah: Memotong rumput Menyapu sampah di kaki lima bangunan dan kawasan tidak berumput. Mengemaskini sistem fail. 9. Memasukkan surat-surat ke dalam fail dan mengedarkannya kepada guru/staf sokongan yang berkenaan. longkang dan stor 2. Pertukaran pelajar. Merekod dan mengawal semua stok masuk dan keluar peralatan pejabat. PEMBANTU TADBIR (BAHAGIAN PENTADBIRAN PERKHIDMATAN) 1. Membantu pembantu tadbir dalam urusan bank seperti membayar bil dan lain-lain. Membersihkan tandas. 3. Surat-surat dan rekod cuti guru/staf sokongan. Memastikan stok peralatan PRA sentiasa lengkap dan cukup 23 . 7.

Membaik pulih peralatan sekolah /perabot sekolah yang rosak. 5. Membuka Makmal Fizik. Semua pesanan mestilah dibuat melalui Ketua Bidang /Pengetua. 11.2.1.4. 11. Membantu menyediakan tempat persiapan bagi program-program/upacara rasmi sekolah.1. 11.7. Menyediakan radas-radas dan larutan kimia untuk eksperimen. 3.2. Menulis pesanan dalam borang pesanan. 11. Memastikan bahan/ubatan di dalam kotak kecemasan sentiasa mencukupi. 11. pelajar di makmal pada cuti penggal sekolah 24 . 11.2. Menyediakan 8 .1. 11. mengunci dan menjaga keselamatan dan kebersihan makmal: 11.10 set radas sains yang diperlukan oleh guru sains untuk eksperimen.2. Mengembalikan alat-alat reagent botol kimia.6. Menguruskan troli-troli eksperimen supaya sentiada berada dalam keadaan bersih dan teratur.1. Menjalankan tugas-tugas harian/rutin.2. model sains. Menyimpan dana mengemas radas-radas yang telah digunakan ke tempat asalnya. Mencuci bilik makmal dan longkang-longkang dalam makmal pada hari Sabtu dan Cuti penggal sekolah. paip dan lain-lain untuk tindakan.5. Membersihkan papan hijau.5. 7. Biologi dan kimia serta setor. meja pelajar serta almari wasap dan sebagainya. 5.Membuka. Melengkapkan radas pelajar di makmal Kimia dan Makmal Fizik. 11.2.4. Membersihkan makmal Fizik.8. 11. 8. 11.3. 11. 11.2. 11. 6. Mengecat permukaan meja guru. meja guru. Memastikan bilik makmal berada dalam keadaan kemas dan bersih serta semua tingkap dan penutup gas besar/ paip ditutup sebelum mengunci makmal. 9.1. Memadamkankan segala grafiti/conteng pada dinding bangunan sekolah. projektor slaid.2. Mengisi botol-botol reagent. 6.2. Memastikan peralatan sekolah perabot tidak terbiar di merata tempat. 11. Menyediakan bahan keperluan yang diminta oleh guru sains.3.1. 11. aspirator dengan larutan kimia. sinki. 2.2.4. PEMBANTU MAKMAL 1. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua atau penolong kanan. 11. 10. Kimia. slaid Mikroskop dan transparensi untuk pengajaran sains. 10. OHP. Menyediakan carta-carta. 4. Mencuci dan mengelap radas-radas kaca. Melaporkan kepada pengetua tentang kerosakan tandas.1. Menanam dan menjaga pokok-pokok bunga/pokok. Mengutamakan langkah keselamatan dalam sesuatu kecemasan. larutan indikator dan larutan lain yang sentiasa mencukupi serta menukar label di botol reagent jika perlu. biologi dan makmal sains lainnya serta setor. Memeriksa alat-alat dan bahan-bahan pesanan supaya semua berkeadaan baik dan mengikut kehendak guru sains. Menyimpan baucer pesanan dalam fail khas. Memastikan radas dan bahan kimia dikembalikan ke tempat asal selepas digunakan. Menggantikan tugas Jaga sewaktu Jaga bercuti. 9. 8. carta dan radas lain ke tempat asalnya selepas eksperimen dijalankan. Menyediakan senarai barang yang diperlukan oleh guru sains dan meminta sebut harga dari syarikat -syarikat yang tertentu pada awal tahun ( sebelum penggal persekolahan. 7.1.2. Menjaga makmal dan memastikan makmal berkeadaan bersih kemas dan selamat.

6.9.4. 11.3. 11. Menyemak stok BBM.3.16.3.6. 25 .6. mikroskop.6. Mencuci alat/radas sains yang kotor.5. Membersihkan meja kerja pelajar dan guru. Menolong pembantu makmal.6. 11. Mengembalikan alat-alat reagent -reagen kimia dan lain-lain ke tempat asalnya.3. kimia dan mencatat dalam buku stok.6. Mengisi botol-botol reagent dengan larutan kimia dan menukar label di botol jika perlu. Menyediakan alat-alat.8. 11. alat/radas yang baru diterima ke dalam buku stok Utama pada hari yang saama diterima. penunu bunsen.1.6. 11. Penolong Kanan dan Ketua bidang Sains dan Matematik. buku stok/inventori. Mencuci semua singki. larutan indikator dan lain-lain. 11. 11. 11. Mengambil kunci makmal di pejabat dan membuka makmal sebelum pembelajaran dimulakan.4. Menutup tingkap dan mengunci pintu makmal serta mengembalikan kunci makmal ke pejabat. Menyediakan radas dan bahan kimia untuk percubaan Amali Sains. i. 11. Membantu mengurus. Membuang sampah 11.3. meja-meja makmal. neraca kimia.6. hari sains dan sebagainya. kipas. Memasang klip buaya pada dawai. 11.6.13.17. lampu dan kipas telah ditutup. perkakas-perkakas. 11.6. papan hijau dan kerosakan lain kepada Ketua Bidang Sains dan Matematik.1.6.6. guru sains menyediakan larutan-larutan reagent kimia. 11.6.6. Menyemak stok di Makmal fizik. model bahan bantu mengajar. Menyemak alat-alat yang pecah dan rosak dan merekodkan di dalam buku stok. 11.2. Mengumpul bahan-bahan yang diperlukan untuk percubaan pada minggu berikutnya.2.11.3.5.6.4.4. 11. Mengira stok radas dan bahan kimia dan menyediakan senarai pesanan untuk amali sains. 11. Menerima dan menyemak radas dan bahan kimia yang baru dibeli serta memasukkan ke stor dan mencatat dalam buku utama dan kad stok. Memastikan lampu. tingkap-tingkap dan pintu makmal dan stor dititup dan dikunci sebelum pulang.5.14. 11. 11. 11.3.9.1. papan hitam dan sebagainya. Berada dalam makmal dan membantu guru sains mengelola sesi amali yang dijalankan.15. Menyapu lantai makmal dan bilik persediaan. Menjalankan tugas-tugas lain yang di arahkan pengetua.6. Melaporkan kerosakan sinki. 11.10.1.6. 11. almari wasap. seperti dikehendaki oleh guru sains.6.2. reagentreagent kimia dan lain-lain yang diperlukan untuk sesi amali pada hari berkenaan. 11.6. Menyelenggarakan alat-alat elektronik. 11.11. 11. 11. 11.12. paip air. biologi. 11. Mencatat nama bahan kimia. Memastikan semua paip gas. 11.3. Membersihkan papan hijau.2. 11.3. 11. kaki retort. bahan-bahan kimia. Menyenaraikan radas dan bahan utama yang kurang dalam borang pesanan.7. Memastikan semua radas/alatan dan bahan kimia berkeadaan baik dan berfungsi.4. Menolong pembantu makmal dan guru sains di dalam perkara-perkara berikut: y Membuat alat-alat sains saripada bahan-bahan tempatan dan lain-lain.4.5.

menyediakan radas yang diperlukan untuk percubaan pada minggu berikutnya: y menajamkan alat-alat /pemotong dalam makmal Biologi.Memperbaiki radas-radas/bahan kimia atau biologi yang rosak. mengecaskan bateri-bateri bekal. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/ Penolong kanan / ketua bidang Sains dan Matematik. y Menyenaraikan radas/radas sains yang telah dipecahkan oleh pelajar dan alat-alat memerlukan servis. y y y 26 . 12.

2. 2. Memastikan semua kutipan yuran mendapat kebenaran JPN. Merancang pembangunan rohani dan sahsiah 4. Memastikan semua terimaan telah dimasukkan ke dalam bank. Merancang pembangunan fizikal sekolah. Penyelaras Tingkatan. Membaca dan memahami pekeliling/ surat pekeliling yang berkaitan dengan pengurusan kewangan dan perakaunan sekolah yang diedarkan dari masa ke semasa. 7. 7. termasuk bangunan. Semua penerimaan/pembelian mesti direkodkan dalam kad Harta Modal. 5. 6. Mengurus semua harta benda sekolah yang hendak dihapuskira mengikut peraturan. Mengeluarkan surat kuasa memungut yuran kepada Penolong Kanan. Bertindak sebagai jawatankuasa penilai pencapaian akademik seperti peperiksaan PMR. Mengadakan pemeriksaan mengejuk ke atas kandungan peti besi sekolah. Menyelaras segala program yang dirancang. Menjadi badan tertinggi sekolah yang memainkan peranan sebagai tempat rujukan. 8. Memesan dan mendaftar buku resit untuk tujuan pungutan. Mengadakan pemeriksaan mengejut ke atas Panjar Wang Runcit. bilik rehat. Memastikan sistem inventori dilaksanakan 7. 8. Guru Kelas dan Kerani. kokurikulum. Merancang takwim sekolah JAWATANKUASA KEWANGAN 1. Menyemak dan menandatangani Buku Tunai Kerajaan /SUWA/Panjar Wang Runci.JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN JAWATANKUASA TAKWIM DAN PERANCANGAN SEKOLAH 1. 5. baucar dan cek). sahsiah dan lainlain. Menguruskan dan mengambil tindakan terhadap inventori kelas terutama perabot yang rosak seperti kerusi. Mengagihkan buku resit kepada guru kelas dan penyelaras tingkatan. Bertugas sebagai jawatankuasa bertindak segera ke atas sesuatu masalah semasa yang timbul daripada perjalanan sekolah meliputi akademik. 6. Kad Inventori dan Buku Bekalan Pejabat. 6. meja. Memastikan semakan inventori dibuat pada pertengahan dan akhir tahun 27 . Menyemak dan menandatangani penyata kewangan dalam Buku Tunai Kerajaan/SUWA/Panjar Wang Runcit. 2. 9. cermin tingkap dan lain-lain. 3. JAWATANKUASA INVENTORI SEKOLAH 1. surau serta kawasan sekolah. 3. JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN 1. 4. Mengenal pasti keperluan perabot dan melapor / membuat permohonan perabotperabot tambahan jika perlu. SPM dan peperiksaan dalaman. 9. Memastikan semua pembelian/pembayaran dibuat mengikut peraturan kewangan (pesanan tempatan. dewan. 5. Memastikan perlaksanaan segala program yang dirancang mengikut jadual. 2. bil. 10. invois. Menandakan nombor siri dan melabelkan pada perabot-perabot dan alat kekal yang baru. Bertindak sebagai jawatankuasa penilaian prestasi. Bertanggung jawab menentukan pembahagian tugas dan staf sokogan. 4. 3. Menyediakan Buku Tunai Kerajaan/SUWA/Panjar Wang Runcit. 3.

11. Menerima data pelajar yang menerima biasiswa. Memantau segala projek pembangunan sekolah supaya mematuhi semuanya dalam pelan tindakan. 13.kelas. Bertindak sebagai wakil pentadbir dalam aspek perhubungan. JAWATANKUASA DATA & MAKLUMAT 1. 9. SETIAUSAHA PEMBANGUNAN SEKOLAH 1. pelajar dan sekolah sepanjang tahun 2. Melengkapkan maklumat data mengenai keperluan guru dan bilangan pelajar dalam perisian yang dibekalkan. Mengemaskini Borang Semakan sepanjang tahun 7. 10. 6. Mengurus semua harta modal termasuk membaiki dan menyelenggara bila perlu. Mengemaskinikan data di peringkat jabatan (PORTAL JABATAN) secara on-line setiap bulan 3. 8. kategori. 2. Melengkapkan maklumat anjakan gaji guru-guru melalui perisian access 8. 15. 11. Menyediakan data tentang latar belakang pelajar mengikut ekonomi. 2. 14. 9. 9. Mengurus peperiksaan PTK bagi guru dan staf sokongan JAWATANKUASA TEKNIK DAN SIARAYA 1. SAMBUTAN DAN PROTOKOL 1. Menyelaras aspek pembangunan sekolah dengan Jawatankuasa 3K. 3. Memanggil mesyuarat Jawatankuasa dan mengambil minit serta menyediakan minit.8. 28 . 10.agama dan lain-lain. Menyediakan laporan yang sesuai. 4. Menyelenggara data EMIS untuk guru. sambutan dan protocol sama ada secara rasmi atau tidak rasmi. Memastikan semua peralatan disimpan di tempat yang selamat 3. opsyen dan lainlain. Memastikan semua harta benda sekolah disimpan dengan selamat Menetapkan dan melaksanakan peraturan-peraturan menjaga keselamatan perabot dan harta benda sekolah serta jenis denda yang akan dikenakan kepada pelajar. Menyediakan pelan pembangunan yang teratur. Memastikan semua peralatan siaraya berada dalam keadaan yang baik dan selamat untuk digunakan.tempat tinggal dan pendidikan penjaga. Menguruskan peralatan siaraya bagi setiap majlis di sekolah GURU PERHUBUNGAN.kaum dan jantina. Memastikan semua pelajar memulangkan alat-alat sekolah yang dipinjam sebelum mereka menerima Sijil Berhenti Sekolah. Memastikan setiap pelajar baru mendapat nombor pendaftaran. 7. 16. Bekerjasama dengan PIBG untuk mencari sumber kewangan. Mengemaskini borang M untuk dihantar ke PPD 5. Menguruskan hal-hal yang berkaitan. Menyelenggara maklumat keperluan guru untuk dihantar ke PPD 4. gred. 12. Membuat unjuran keperluan guru di akhir tahun 6. Menyediakan data/maklumat guru mengikut jantina. Menyediakan data enrolmen pelajar mengikut tingkatan. Menyediakan surat-surat yang ada kaitan dengan pembangunan sekolah dari segi fizikal.jenis pengangkutan ke sekolah. Merancang pembangunan sekolah dengan teliti dan teratur dengan pihak pentadbir sekolah. Merekod data disiplin pelajar. 5. Menyediakan penyata bulanan pelajar dan penyata bulanan guru.

JAWATANKUASA PUSAT SUMBER 1. 7. 7. 6. Merancang dan melaksanakan kursus dalaman untuk pelajar mengenai PSS. Membuat laporan/dokumentasi kursus dalaman. 5. 8. Merekod senarai kursus yang dihadiri oleh guru-guru. membuat rumusan. 4. Merancang dan melaksanakan aktiviti PSS. jamuan dan cenderamata kepada rombongan pelawat yang datang. 3. Menerima senarai semak persediaan kursus dalaman. Membuat penilaian kursus dalaman yang dijalankan. 6. 2. Mengaktifkan program Nilam. Mengelolakan kursus-kursus yang diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme keguruan. Mengagihkan tugas-tugas JK kepada ahli-ahli lain. Mempamerkan carta organisasi 12.2. 4. Menghantar sesalinan laporan kursus dalaman kepada Pengetua. 4. GPK dan Ketua Bidang. Memperbanyak koleksi buku di PSS. Hal Ehwal Murid dan Kokurikulum untuk menangani isu atau masalah semasa. Membuat refleksi termasuk menganalisa data. Mewakili dalam aspek-aspek berkaitan dengna perhubungan dengan masyarakat luar sekolah. Bertindak memaklumkan kepada pelajar dan melaksanakan aktiviti 5. Menyediakan bahan-bahan kursus dalaman 5. Menyebarkan maklumat mengenai PSS kepada guru dan pelajar 8. Menilai perjalanan PSS dan membuat tindakan susulan. 2. Menyediakan bajet keperluan. memahami masalah dengan mendalam. Menetapkan tarikh mesyuarat dan tarikh kursus dalaman. 29 . 2. taklimat. Menyediakan laporan dan dibentangkan dalam mesyuarat kurikulum/panitia. 8. mengutip data menganalisis data. 9. menyatakan tujuan. 3. Mempertingkatkan promosi tentang buku terbaru dan penggunaan PSS. Menerima dan menyusun acara sambutan. 10. JAWATANKUASA PERKEMBANGAN STAF 1. Menubuhkan jawatankuasa bertindak. 6. Berbincang dengan Unit Akademik. 5. Merancang aktviti termasuk mengenal pasti masalah / isu. 6. Sentiasa berbincang dengan pihak pentadbiran sekolah berhubung dengan dif-dif jemputan sesuatu majlis dan mengadakan sambutan dan memberikan keutamaan tempat duduk kesesuaian. 7. 3. Berkemampuan memperlihatkan imej yang baik pada masyarakat luar dan berpengetahuan tentang segala maklumat sekolah. 3. Menyediakan perancangan jangka pendek dan jangka panjang. Mempamerkan peraturan penggunaan PSS dan memastikan pelajar mematuhi 11. Membuat pemerhatian secara langsung dan membuat komen. Mengemaskini buku stok dan inventori. 4. Menyediakan pelaporan yang diperlukan dari masa ke semasa. Menguruskan hal-hal lain. 7. Membuat tinjauan mengenai kepakaran guru-guru yang ada dan jenis kepakaran yang diperlukan oleh guru. 9. JAWATANKUASA KAJIAN TINDAKAN 1.

Menyediakan keperluan peralatan ICT untuk guru dan membantu serta membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran 4. Menceriakan makmal komputer dan memastikannya selamat untuk penggunaan.13. 3. 17. Sebagai pengurus e-mail 8. 28. Merekod sebarang kerosakan /kehilangan dan berhubung dengan pentadbir untuk tindakan susulan. 10. 16. 18. 11. Menyediakan jadual waktu penggunaan makmal komputer. Melatih staf menggunakan kemudahan ICT secara efektif disamping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengurusan dan pentadbiran 6. Mengurus dan menyenggara kemudahan ICT dan perisian-perisian aplikasi yang dibekalkan serta menyelesaikan masalah teknikal yang mungkin timbul. Koleksi dokumentasi disimpan selamat dan dikatalogkan mengikut judul. Mempamerkan gambar kaku atau video di tempat yang dikhaskan. 22. Sebagai pakar rujuk dan pegawai sumber ICT sekolah dan sentiasa mengikuti perkembangan ICT semasa. Menyelaras rancangan TV Pendidikan mengikut jadual waktu sekolah. Merawat/membaik pulih buku Menguruskan hapuskira buku. 7. JAWATANKUASA MEDIA DAN DOKUMENTASI 1. Membantu melaksanakan program perkembangan staf Mengurus perlantikan pengawas PSS. Mengadakan kerjasama dengan jawatankuasa majalah. Mengkelaskan buku mengikut system yang digunakan di sekolah. 5. JAWATANKUASA ICT DAN MAKMAL KOMPUTER 1. 6. 24. Menyediakan buku log penggunaan dan memastikan penggunaan direkodkan Menyediakan jadual ¶booking· untuk pengajaran dan pembelajaran menggunakan PSS Menyediakan peraturan dan cara-cara penggunaan BBM/APD/software Memastikan BBM/APD berkuasa elektrik/software sentiasa berkeadaan baik dan selamat digunakan. Memastikan integriti dan keselamatan data. 4. 25. Merekodkan buku perolehan ke dalam buku stok. 19. 26. Sentiasa menambah dengan gambar-gambar dan bahan-bahan yang baru supaya ¶up-todate· dan terkini sepanjang masa. 20. Menguruskan penggunaan BBM/APD/software secara efektif dan berterusan. Menyelaras penilaian perisian pendidikan berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. PPD dan JPN dalam bentuk : a) Gambar foto/video b) Catatan /rekod/laporan yang dibukukan. Menyediakan laporan tahunan. 9. 30 . Rekod laporan dibukukan dan dimasukkan ke dalam laman web sekolah. 2. Mendokumentasikan segala program yang dilaksanakan di sekolah samada anjuran sekolah. Memastikan semua PC berlabel. Melatih pengawas PSS yang baru dilantik supaya mahir dengan peraturan dan keadaan di PSS Mengurus pembelian buku. Melatih guru menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran 5. 3. 23. 15. 21. 14. Bekerjasama dengan AJK Pusat Sumber sekolah bagi ruang penyimpanan dan paparan. 12. 27. 7. Merancang dan melaksanakan aktiviti ICT sekolah untuk guru dan pelajar. 2.

Memastikan kebersihan. Memastikan bilangan bilik mencukupi dengan keperluan semasa. 2. Mempamerkan carta organisasi.bilik darjah dan bilik-bilik lain. 19.melapor dan menyelesaikan sebarang masalah yang menjejaskan keceriaan dan keselamatan bangunan dan bilik-bilik. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa. 31 . JAWATANKUASA JAMUAN RASMI SEKOLAH 1. Menyediakan menu jamuan dengan persetujuan Pengetua. Mempamerkan peraturan makmal komputer dan memastikan pelajar mematuhi peraturan tersebut. Merancang dan menyediakan Buku Program Penghayatan Islam dan Pemurnian Sahsiah 2. JAWATANKUASA PENGHAYATAN ISLAM 1. Merekod sebarang kerosakan/kehilangan. Memastikan maklumat / bahan-bahan yang berkaitan seperti pekeliling. 4. Mempamer Jadual Tugas Harian pelajar dan memastikan pelajar sentiasa melaksanakan tugas kebersihan. Melaksanakan penghayatan Fardhu Ain. Membuat tempahan barangan atau tempahan kuih / lauk. 3. 2. Menyediakan jadual dan memantau Program Tazkirah harian. 16. 5. 15. siaran dalaman ditampal dengan teratur dan kemas di papan kenyataan bilik guru. Membina keunggulan sahsiah JAWATANKUASA PENGURUSAN BILIK-BILIK KHAS 1. Memastikan ada rak kasut. 20. Menyediakan program bagi meningkatkan keceriaan bangunan dan bilik-bilik. 4. Menyediakan jadual sembahyang berjemaah 3. Kekerapan mesyuarat adalah mengikut sesuatu upacara atau lawatan-lawatan dari luar. 6. Mendapat sebut harga serta menu. 7. 6. Merekod.13. Berhubung dengan pentadbir mengenai keperluan dan bajet diperlukan. Merancang dan melaksanakan penghayatan hari kebesaran Islam. Bertanggungjawab dalam menyelenggara sudut profesional. Merekod penggunaan PC dan makmal di dalam buku log yang berasingan. 5. jika difikirkan perlu. SETIAUSAHA BILIK GURU 1. 14. 6. Menyedikan pelan semasa lokasi bangunan. 2. 4. Membuat anggaran perbelanjaan dan berbincang dengan Pengetua tentang sumber kewangan yang hendak digunakan. 7. Memulihara bangunan dan bilik-bilik agar sentiasa baik dan boleh digunakan pakai. AJK perlu mengadakan mesyuarat serta-merta apabila diminta oleh Pengetua. 7. Menyediakan buku log penggunaan untuk setiap PC dan makmal. 5. Memastikan pemasangan peralatan dan bahan-bahan mencukupi dan menepati piawaian. 3. 17. Mengemaskini buku stok dan inventori. Kasut pelajar mestilah tersusun kemas. kekemasan dan keceriaan bilik guru sentiasa terjaga supaya kelihatan menarik dan selesa. 18. 3. 21. Menggalakkan penghayatan budaya ilmu. Menyedia dan menghias tempat jamuan. Menyelia penggunaan bangunan dan bilik-bilik agar sentiasa dimanfaat.

Bertanggungjawab mengelola pertandingan/kegiatan sukan atau riadah untuk ahli. 32 . 8. penolong kanan dan lembaga pengawas. Membantu memperlengkapkan kemudahan-kemudahan fizikal dan kelengkapan. 3. 6. Memastikan semua guru dan staf sokongan menjadi ahli PSKPP. Membantu pihak sekolah mempertingkatkan disiplin dan sahsiah pelajar sekolah. 7. 2. Membantu pihak sekolah dalam hal-hal kewangan. Membantu pihak sekolah menguruskan Lawatan Terancang/Lawatan sambil belajar untuk meningkatkan profesionalisme keguruan dan kesejawatan.4. Bertanggungjawab menjaga kebersihan dan keceriaan bilk-bilik staf 5. Mengadakan mesyuarat bagi membincangkan program-program tahunan dan menetapkan yuran/sumbangan guru. 13. Bertanggungjawab memastikan semua guru mempunyak kelengkapan yang secukupnya seperti meja . Membantu pihak sekolah mempertingkatkan keceriaan dan kebersihan sekolah. Membantu pihak sekolah dalam peningkatan prestasi akademik dan kokurikulum. Mengadakan mesyuarat ahli jawatankuasa dan mesyuarat agung tahunan. 6. Mengumpulkan semua maklumat / bahan yang berkaitan dengan peningkatan P&P dan disimpan dengan teratur untuk rujukan guru-guru. Mengambil langkah-langkah yang perlu bagi memastikan keselamatan segala peralatan dan bahan-bahan di dalam bilik guru. Menghadiri upacara rasmi sekolah. 5. Mengadakan perlawanan permainan antara staf sekolah atau badan luar. 9. Bertanggungjawab mengeluarkan saguhati kerana kemalangan atau melangsungkan perkahwinan dan waris staf yang meninggal dunia. Mempererat hubungan di antara pihak sekolah dengan ibu bapa. 4. 8. 12. Menjadi orang perantaraan antara staf dengan pengetua. 10. 11. Bertanggungjawab mengelola Hari Guru dengan kerjasama guru-guru. Menyemak / mengubah / mengedit bahan-bahan / maklumat di papan kenyataan bilik guru agar kemaskini dan ¶up-to-date·. 11. Menyediakan satu peraturan yang perlu dipatuhi oleh semua guru bagi tujuan menjaga dan mengawasi keceriaan bilik guru. Memastikan pelajar tidak memasuki bilik guru sepanjang waktu persekolahan kecuali dengan kebenaran guru. 5. kerusi. 8. 9. 2. loker dan sebagainya. 10. Mengurus / menyediakan senarai inventori bilik guru. 7. 6. Menghiasi bilik guru dengan cogankata dan lain-lain perhiasan yang sesuai. JAWATANKUASA KELAB STAF 1. Merancang program untuk meningkatkan kebajikan staf 4. Bertanggungjawab membuat pengumuman atau surat edaran kepada semua guru untuk sesuatu mesyuarat atau taklimat guru. Bertanggungjawab mengelola jamuan akhir tahun untuk semua staf. 12. 3. 7. JAWATANKUASA PERSATUAN IBU BAPA & GURU 1. Melaporakan segala kerosakan dan keperluan bilik guru kepada Pengetua dengan segera. Bertanggungjawab mengadakan majlis perpisahan untuk staf yang akan bertukar/pencen dan menyambut staf baru.

Bersama merancang dan melaksanakan program / aktiviti ke arah peningkatan prestasi dan suasana pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti. Bertanggungjawab dalam memastikan objektif dan matlamat akademik sekolah tercapai. Memastikan objektif dan matlamat akademik sekolah tercapai. 9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan dari masa ke semasa. membina dan mengurus bahan bantuan mengajar. SETIAUSAHA KURIKULUM 1. Bersama merancang dan menganjurkan kursus atau pendedahan kepada guru mengenai P&P. Bersama mengkaji analisis keputusan PMR dan SPM dan dalaman dan merangka program jangka pendek dan panjang untuk mengatasi kelemahan. 2. 18.JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM JAWATANKUASA KURIKULUM 1. Memberi panduan kepada guru-guru mata pelajaran. Merancang dan melaksanakan kelas pemulihan dan bimbingan. Menyebar bahan-bahan bacaan dan maklumat mengenai pendidikan kepada guru. Mengkaji. 8. membina dan mengurus ABB / bahan-bahan rujukan / soalan-soalan peperiksaan. Berusaha untuk membanyakkan bahan-bahan sumber pendidikan di sekolah. 15. menilai dan berbincang dengan ketua bidang dan ketua panitia untuk memastikan buku-buku teks dan buku tambahan yang digunakan oleh pelajar adalah bersesuaian. Menyediakan dokumentasi/laporan semua program kurikulum 20. 19. Menyebarkan bahan-bahan dan maklumat mengenai pendidikan kepada guru. Mengadakan mesyuarat kurikulum sekurang-kurangnya 4 kali setahun. 5. 11. 7. 6. 4. 12. 10. Mencadangkan. Menetapkan garis panduan penyediaan Rancangan Kerja. menyelaras dan melaksanakan kelas tambahan / kelas bmbingan. Berusaha untuk memperbanyakkan bahan-bahan sumber pendidikan di sekolah. Mengkaji analisis keputusan PMR. 14. 12. 16. 6. Merancang. Merancang strategi pengajaran/pembelajaran. Mengesan dan memastikan supaya Sukatan dan Perancangan Pelajaran dilaksanakan dengan sempurna. Merancang kursus dan pendedahan kepada kakitangan akademik mengenai perkara baru dalam pendidikan. 2. Mengkaji dan menilai buku-buku teks dan buku tambahan yang digunakan oleh pelajarpelajar untuk menentukan kesesuaian dan membuat pembetulan jika terdapat kesalahan. Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran bagi meninggikan lagi prestasi pelajar. 4. 13. Mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran. 10. Memanggil mesyuarat dan mencatat minik mesyuarat JK Kurikulum. 7. STPM dan peperiksaan dalaman dan merangka program jangka pendek dan panjang mengatasi kelemahan. 5. Bertanggungjawab dalam mengumpul / mengkelas dan memastikan keselamatan soalansoalan peperiksaan. 8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan pengetua dari semasa ke semasa. Menentukan pembahagian masa bagi penyediaan Jadual Waktu. 9. Menggalakkan guru-guru menggunakan komputer serta Internet dalam pengajaran dan pembelajaran. Mencadang . 3. 3. 11. SPM. 17. Membuat penilaian tentang prestasi pembelajaran. 33 .

Menyediakan rancangan pelajaran selaras untuk semua tingkatan. Merancang dan melaksanakan program akademik untuk meningkatkan prestasi pelajar. 8. 6. 5. Menetapkan tarikh dan mengatur perjumpaan guru-guru PMR / SPM dengan ibu bapa / penjaga selepas peperiksaan pertengahan tahun dan peperiksaan percubaan. Memastikan keselamatan soalan. Menentukan corak jadual waktu yang digunakan seperti jadual waktu anjal dan jadual waktu blok. Mengadakan mesyuarat panitia mata pelajaran berkala seperti yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Kurikulum. 4. menganalisis keputusan peperiksaan dan menyusun strategi mengatasi kelemahan pelajar. Memilih dan mencadangkan buku teks kepada pihak Jawatankuasa Kurikulum. jika perlu. Membuat pindaan. Menyediakan peruntukan waktu mengajar mengikut mata pelajaran. 2. Memastikan bilik khas berada dalam keadaan kondusif untuk P & P 13. Menyediakan analisis peperiksaan dan lain-lain. 9. Memastikan kertas-kertas soalan diedarkan kepada pengawas peperiksaan sebelum peperiksaan dijalankan. JAWATANKUASA PENILAIAN & PEPERIKSAAN Setiausaha Peperiksaan Dalaman 1. Menyedia dan memperoleh alat bantu mengajar untuk keberkesanan proses P&P 10. Menyediakan jadual pembina soalan. 5. 9. 3. 34 . Menentukan guru kelas berdasarkan kelas yang diajar. 10. Menentukan penggunaan bengkel dan makmal. Menentukan bilangan kelas dan kelayakan guru. JAWATANKUASA PENGURUSAN JADUAL WAKTU 1. 11. Memilih dan mencadangkan buku bacaan tambahan untuk kegunaan panitia mata pelajaran dan pusat sumber sekolah. 7. Berusaha menggunakan komputer dalam pengurusan jadual waktu. 7. 4. 4.13. Memastikan salinan jadual waktu dihantar kepada Pengetua dan dipaparkan untuk makluman semua. Menyediakan jadual waktu peperiksaan peringkat sekolah. 2. Memastikan kertas soalan disimpan untuk rujukan. Menentukan kesesuaian masa untuk mata pelajaran tertentu. 2. Menguruskan dan menyemak buku stok. Menyelaraskan soalan ujian dan peperiksaan. 12. 8. 5. Memastikan skema jawapan disediakan oleh penggubal soalan. Memperoleh sukatan dan huraian sukatan pelajaran yang terbaru dan kemas kini. Memastikan jadual waktu induk dan persendirian disediakan pada waktu ditentukan. 7. JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN Peranan Panitia Mata Pelajaran 1. 12. Menyediakan jadual guru ganti. 6. Menyediakan dan memastikan prosedur keselamatan bilik-bilik khas dipatuhi. 3. 3. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli panitia mata pelajaran yang berkaitan dengan proses P & P. 14. 8. 6. Merancang program khas untuk pelajar bermasalah 3M 11. Menyediakan anggaran perbelanjaan berdasarkan peruntukan kewangan. Pengagihan mata pelajaran dan bilangan waktu yang sesuai. Memastikan jadual waktu pemeriksaan kertas jawapan mengikut jangka masa yang ditetapkan.

Borang keterangan pelajar yang tidak memiliki kad pengenalan. Analisis kertas soalan 7.4. 8. Lembaga Peperiksaan dan sekolah. 6. Menentukan bilik-bilik darjah yang akan digunakan sebagai bilik peperiksaan bertulis dan peperiksaan lisan. JAWATANKUASA PROJEK PMR DAN SPM 1. Menyelaras aktiviti yang dirancang supaya berjalan dengan lancar dan mengikut jadual 3. 4. Merancang.1. cop sekolah / lakri 11. 17. 7. Menyediakan papan tunjuk arah untuk digunakan semasa peperiksaan. Menghadiri taklimat peperiksaan yang berkaitan yang biasanya diberikan oleh JPN dan Lembaga Peperiksaan. 3.3.2. pinjaman dan penggunaan bahan dan peralatan PPSMI 35 . 10. pemadam 11. 3. Menyediakan label meja calon yang ditampal di atas meja. Mendapatkan 3 set soalan PMR dan SPM untuk rujukan sekolah. 2. jam dinding 11. 19. menyelia dan memantau pengurusan dan pelaksanaan PPSMI. Menyediakan perkara-perkara berikut untuk peperiksaan: 11. Memastikan semua pelajar dapat mengikuti semua program kecemerlangan yang dirancangkan JAWATAKUASA PPSMI 1. 4. Penyelaras peperiksaan PMR dan SPM mesti berada di sekolah pada hari terakhir peperiksaan dan pastikan bilik-bilik darjah ditutup dan barang-barang yang dipinjamkan dikembalikan ke pejabat.2. Menyelaraskan persediaan Sijil untuk Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM). Menyediakan bilik-bilik peperiksaan dan kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan untuk calon persendirian jika ada. 16. 7. Bekerjasama dengan Ketua Bidang / Ketua Panitia dalam menentukan kelancaran perjalanan peperiksaan amali/pendidikan seni. Mengedarkan borang-borang kemasukan peperiksaan (Borang Sekolah/Borang Sementara) untuk diisi oleh pelajar dengan kerjasama guru kelas. 11.Setiausaha PMR dan SPM 1. Memberi penerangan tentang hal-hal yang berkaitan mengenai peperiksaan kepada guru kelas. Mengisi borang komputer kemasukan peperiksaan PMR dan SPM. 2. 9. Menganalisis keputusan peperiksaan dengan bantuan Ketua Panitia Mata Pelajaran. Mengenalpasti pelajar yang cemerlang. 18. lain-lain 12. Borang-borang lain yang berkaitan. Memasukkan data pelajar ke dalam komputer dan membuat salinan untuk JPN.1. 5.3. 15. Menguruskan borang-borang yang berkaitan dengan peperiksaan PMR/SPM/STPM: 7.sederhana dan galus dan merancang aktiviti susulan. Menggunakan analisis keputusan peperiksaan/ujian untuk tindakan susulan memulihkan dan meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Menyelia dan memantau peralatan dan bahan PPSMI. Merekod stok. Merangka program tahunan ke arah kecemerlangan akedemik. 13. 2. Mengumpulkan dan menyemak borang-borang kemasukan (Borang Sementara) dengan kerjasama guru kelas.5. kapur / marker 11. Menyediakan pelan tempat duduk calon bagi bilik peperiksaan dalam 4 salinan. 14.

UNIT PENGAWAS 1. Menerima laporan pengawas/guru pengawas dan seterusnya mengambil tindakan yang sewajarnya. Mewujudkan sistem rekod disiplin dan pemantauan yang berkesan. Lembaga Pengawas dan Majlis Perwakilan Pelajar 2. 9/1975. Memastikan semua guru adalah guru disiplin dalam usaha menguatkuasakan peraturan sekolah. 12. 13.JAWATANKUASA HAL EHWAL PELAJAR JAWATANKUASA INDUK HAL-EHWAL MURID 1. JAWATANKUASA DISIPLIN PELAJAR 1. Mengkaji dan menyelesaikan masalah kebajikan pelajar. Bekerjasama dengan pengawas sekolah untu menguruskan kawalan disiplin dalam semua majlis sekolah. Bertanggungjawab dalam hal-hal berkaitan: y Urusan mesyuarat Unit Disiplin. pelajar dan ibu bapa mengenai hal-hal disiplin dan kebajikan pelajar. 9. 10. Menerima dan memberi cadangan dan pandangan dari guru. Mengadakan mesyuarat sidang penuh mengikut keperluan dan budi bicara Pengetua. 4. Mengurangkan sebarang kehilangan dan kejumpaan barang. 2. Menanamkan semangat kekitaan supaya peraturan sekolah menjadi satu budaya. Menjalankan rondaan untuk mengesan pelajar yang ponteng dan melanggar disiplin. Mengendalikan urusan tindakan disiplin terhadap pelajar. 2. 3. Setiausaha Lembaga Disiplin atas nasihat pengetua boleh memanggil mesyuarat tergempar untuk membincangkan kes berat mengenai disiplin. Membantu Lembaga Disiplin Sekolah untuk mengesahkan kesalahan-kesalahan yang serius yang boleh membawa kepada hukuman penggantungan sementara atau buang sekolah berpandukan surat pekeliling Ikhtisas Bil. Menyediakan dan membekalkan data dan maklumat disiplin kepada Kementerian / Jabatan / PPD. Merancang dan melaksanakan program dalam meningkatkan kesedaran dan penghayatan disiplin pelajar. Menyelaras tugas dan fungsi setiap jawatankuasa di bawah Unit HEM. Bertanggungjawab dalam hal-hal yang berkaitan urusan disiplin. Lembaga Pengawas danMajlis Perwakilan Pelajar y Pelantikan dan pembuangan Pengawas dan Majlis Perwakilan Pelajar y Pengawas dan pelaksanaan undang-undang sekolah y Urusan kelas tahanan y Mesyuarat Lembaga Pengawas dan Majlis Perwakilan Pelajar 3. 4. Berusaha menanamkan rasa cinta terhadap sekolah 8.barang di kawasan sekolah 7. 14.pelajar yang melanggar peraturan sekolah 4. Menyiasat dan membentangkan kes-kes disiplin kepada Lembaga Tatatertib sekolah 6. Menjalankan tugas seperti yang diarahkan dari semasa ke semasa 36 . Menjalankan hukuman disiplin sekiranya diwakilkan oleh pengetua. 7. 6. Bertanggungjawab terhadap seluruh pakaian seragam sekolah 5. 11. 5. Mengkaji dan menggubal peraturan-peraturan sekolah dari masa ke semasa 3. Membantu menyelesaikan masalah-masalah disiplin yang tidak dapat diselesaikan oleh pengawas. Merangka dan menentukan dasar disiplin dan peraturan sekolah berpandukan pekeliling Kementerian dan Jabatan Pelajaran. Menjadi pegawai perhubungan di antara ibu bapa/penjaga dalam menangani masalah disiplin. 5.

minat dan kemampuan 6. Mengawalselia perkembangan masalah jenayah di sekolah dengan mengumpul data dan segala maklumat terkini. dan seminar kepada guru dan ahli kelab. Menyelaras. Memastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan bersih dan selamat serta menggunakan penyepit untuk mengambil makanan. 6. Mengadakan hubungan yang erat dengan semua unit yang ada di sekolah termasuk guru dan pelajar. 10. Mengadakan Program Belajar Sambil Melawat. 7. Menjalankan kaji selidik dan membuat pentafsiran berguna untuk membantu perkembangan pelajar. bengkel. Bersama dengan jawatankuasa perhimpunan mengendalikan perhimpunan pelajar. Memberi khidmat nasihat kepada pelajar dalam menguruskan akademik 5. 3. 2. Mengurus / mengendali perjalanan majlis perhimpunan. JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH 1. Mengadakan program-program kesedaran diri dalam kalangan pelajar supaya tidak terjebak dengan kesalahan jenayah. 3. melaksana dan menilai semua program dan aktiviti Pencegahan Jenayah di peringkat sekolah. Mengurus PA Sistem untuk kegunaan perhimpunan. Membantu pelajar membuat penyesuaian peribadi. 7. 4.sosial untuk mewujudkan kestabilan emosi. Mengadakan kursus. Mengambil sebarang tindakan yang difikirkan sesuai sepanjang perhimpunan berjalan. 6. CD dan lain-lain bahan elektronik. 7. Memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Pendidikan / Kesihatan /Jabatan Pelajaran. Menyediakan laporan lengkap warga sekolah yang terlibat dengan jenayah kecil. 2. KELAB PENCEGAH JENAYAH SEKOLAH (KPJS) 1. Memastikan jensi-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian dan menu yang ditetapkan. 4. Menguruskan ceramah dan dialog oleh PDRM kepada semua pelajar di sekolah. risalah. 2. 3. Memastikan tidak ada makanan yang bahannya tidak halal. Menjalankan tugas yang diarah oleh pengetua dan PK HEM dari semasa ke semasa. 5. 6. Membantu pelajar yang mempunyai masalah memilih kerjaya yang bersesuaian. 8. Mengurus perhimpunan pada setiap hari Isnin yang dianggap sebagai perhimpunan rasmi. Memastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutan mengikut syarat-syarat perjanjian dan senarai harga hendaklah dipamerkan. merancang. Mempastikan pelajar keluar dari perhimpunan dalam keadaan teratur. 9. Membantu pelajar memilih bidang kurikulum berdasarkan kebolehan. 4. Membantu menyelesaikan masalah salahlaku dan pelanggaran disiplin di sekolah oleh pelajar 4. 37 . kemas dan ceria. 5. Mempastikan pelajar beratur di tempat yang dikhaskan mengikut kelas masing-masing dengan berpakaian lengkap. JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING 1. Membuat pengumuman untuk memberitahu semua pelajar supaya segera ke tempat perhimpunan 3. 5. Menyebarkan maklumat Pencegahan jenayah kepada semua warga sekolah termasuklah mengedar buku-buku. Memastikan keadaan dalam dan luar kantin sentiasa bersih. 2.JAWATANKUASA PERHIMPUNAN PELAJAR 1.

6. Mengadakan pemilihan supaya pelajar yang layak sahaja memohon biasiswa. peralatan. 7. Menyimpan rekod dan data pelajar yang berkaitan. Merancang dan mengadakan projek untuk mengisi Tabung Kebajikan Sekolah. Memastikan semua pekerja kantin telah menjalankan pemeriksaan kesihatan dan memiliki kad kesihatan yang sah. 4. Mengurus sijil pertukaran biasiswa bagi penerima biasiswa yang bertukar ke sekolah lain. Memastikan semua penjual dan kakitangan di kantin sentiasa memakai apron. Memastikan pihak pengusaha kantin berada di permis supaya mudah dihubungi. makanan dan lain-lain. Memastikan makanan yang disediakan harian mencukupi. Mengenalpasti pelajar yang benar-benar layak untuk menerima bantuan. 15. Menjalankan kutipan derma di sekolah apabila perlu. 8. JAWATANKUASA KEBAJIKAN DAN TAKAFUL 1. Menyediakan dan menyelenggarakan buku daftar pengedaran borang SPBT 1/1A 5. Mengeluarkan bantuan dalam bentuk wang. Menyelaras permohonan biasiswa untuk pelajar. 9. Mempastikan pengeluaran wang oleh pelajar hanya untuk tujuan yang berfaedah. Bertanggungjawab kepada pihak Pengetua dalam mengendalikan dan mengurus hal-hal berkaitan pemberian dan kutipan balik buku pinjaman 2. 8. Menyediakan. 8. 12. 6. 14. Membuat laporan bulanan kepada Pengetua /Penolong Kanan HEM tentang prestasi kantin Memastikan perkhidmatan dan layanan cepat dan mesra Mengadakan mesyuarat jawatankuasa kantin 3 kali setahun dan perbincangan dari masa ke semasa JAWATANKUASA BIASISWA 1. 3. Mengedarkan buku-buku teks kepada guru-guru kelas untuk diberikan kepada pelajarpelajar 6. Memaklum kepada pihak pengusaha tentang hari-hari persekolahan. 10. 2. Memastikan borang maklumat/permohonan SPBT 130/170/1170 diisi dengan betul dan sempurna 3. Menyediakan laporan untuk diberi kepada pihak pemberi biasiswa. Membuat laporan mingguan dalam buku/borang yang disediakan. 16. 3. Membuat tuntutan dengan syarikat takaful jika ada kemalangan atau kematian. Memastikan semua makanan ditutup dengan tudung saji/kain maslin/disimpan dalam bekas yang tertutup. tutup kepala yang bersih dan kemas mengikut Pekeliling Kementerian Kesihatan. Memastikan tempat duduk mencukupi. 4. Menyimpan rekod-rekod kemajuan akademik dan kokurikulum penerima biasiswa. 9. mengedar. 7. Mengurus semua derma dari dalam dan luar dari masa ke semasa. Mengurus penyimpanan dan pemberian buku akaun penerima biasiswa. 5. mengumpul borang permohonan dan membuat keputusan melalui mesyuarat. 11. Mengurus pendaftaran pelajar dengan syarikat Takaful. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua / PK HEM dari semasa ke semasa. Mengedar dan mengumpulkan borang SPBT 1/1A dan SPBT G 4. 2. Menjalankan pemeriksaan fizikal ke atas buku teks SPBT bersama-sama AJK SPBT yang lain 38 . Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua / PK HEM dari semasa kesemasa 10. 13. SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 1. 17.7. pakaian. 5.

16. 5. pameran. 18. 6. JAWATANKUASA KESIHATAN DAN RAWATAN PELAJAR 1. Menyediakan Jadual tugas bilik rawatan. 15. 4. kebersihan dan senarai aktiviti tahunan. 4. 14. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sebulan sekali 3. Mengatur rancangan jangka panjang/pendek serta menentukan pelaksanaannya 2. Mengadakan lawatan ke asrama bagi mengenal pasti masalah. Memastikan kewangan diurus secara berhemah 39 . 12. 3. 7. 11. 2. Mengawasi perjalanan koperasi seperti yang ditetapkan oleh undang-undang kecil koperasi (jika bersesuaian) 4. 8. Menyediakan peraturan dan penggunaan bilik rawatan. 19. Memastikan pengurusan asrama berjalan dengan baik dari segi makanan. Memastikan pengurusan jual beli dijalankan dengan betul dan beramanah 5. JAWATANKUASA KOPERASI SEKOLAH Tugas Am Pengerusi 1. Menentukan objektif Kementerian mewujudkan asrama tercapai. 9. 2. 8. penerbit serta menandatangani akuan serahan/invois Memastikan buku-buku teks SPBT dicop dengan SPBT dan mencatatkan tarikh penerimaan serta nombor siri Mengurus stor buku teks Mengisi borang permohonan pelupusan buku teks Menjadi Ahli Lembaga Pemeriksa Pelupusanm Bulu Teks Sekolah Melapor kepada Pengetua/Penolong Kanan (HEM) sebarang masalah yang berkaitan SPBT untuk tindakan selanjutnya Menyedia dan menghantar maklumat yang dikehendaki oleh Jabatan Pelajaran Sabah/Kementerian Pelajaran Malaysia Mengurus penyerahan Borang SPBT 1/1A kepada pelajar yang berpindah ke sekolah lain Memastikan buku-buku teks SPBT dalam keadaan yang baik Memastikan pelajar-pelajar menjaga/membalut buku teks Mengurus kerja baik pulih buku teks yang rosak Menjalankan tugas-tugas lain yang diarah dari semasa ke semasa JAWATANKUASA ASRAMA 1. 17. 6. Menguruskan pelajar yang memerlukan rawatan. Merancang dan melaksanakan program kesihatan seperti ceramah. Berusaha mencapai tahap asrama berbintang. 3. Memastikan stok sentiasa dikemaskini 6. Memastikan peraturan asrama dipatuhi. Mengumpul dan menguruskan kad kesihatan dengan kerjasama semua guru kelas /penyelaras tingkatan. Mengurus dan memastikan bilik rawatan dan peti ubat di sekolah disediakan dan dilengkapkan. 5.7. 10. Merancang aktiviti/ kegiatan asrama. 7. Mengatur pembahagian tugas. Mengadakan spot check untuk memastikan penghuni mematuhi peraturan. 13. Bertanggungjawab menguruskan pemeriksaan kesihatan/gigi oleh Jabatan Kesihatan. Mengemaskini fail dan buku stok SPBT Menerima bekalan buku teks SPBT daripada pengedar. tayangan dan lain-lain. 9. Meningkatkan hubungan jawatankuasa asrama dengan ibu / penjaga penghuni.

Melaporkan kewangan dalam mesyuarat agung. Memanggil dan menghadiri semua jenis mesyuarat yang berkaitan koperasi 2.00 atau ditetapkan oleh lembaga. 8. Memastikan wang yang diterima dimasukkan ke bank dalam masa 24 jam selepas penerimaan 3. Memastikan wang tunai dalam tangan pada-satu-satu masa tidak melebihi RM200.6 Menanam bunga/pokok di kawasan sekolah 3.4 Ceramah-ceramah kebersihan 3.3 Pertandingan mengarang esei kebersihan 3.2 Pertandingan Kebersihan Kelas 3. Menyediakan pelan induk landskap sekolah 3. Mengemaskini semua buku akaun kedai buku supaya dapat diperiksa pada bila-bila masa dan menyimpannya dengan baik 6. JAWATANKUASA KEBERSIHAN DAN KECERIAAN 1. Memastikan laporan kewangan dan kegiatan koperasi sentiasa kemaskini dan disediakan untuk dihantar kepada pihak Pembangunan Koperasi sebelum mesyuarat agung (Jika sudah berdaftar) Mewujudkan hubungan baik dengan Jabatan Pembangunan Koperasi Kawasan (jika berkaitan) Tugas Setiausaha Kedai Sekolah 1.1 Kempen Kebersihan 3.7 Lawatan ke sekolah-sekolah lain 40 . 4. Tugas Juruaudit Dalam 1.5 Pertandingan poster kebersihan 3. Menyediakan dan menyampaikan laporan serta dokumen untuk pertimbangan mesyuarat 3. Memastikan pembayaran dividen kepada ahli dikemaskini dan direkod. Menyediakan dan mengedarkan agenda mesyuarat sebelum mesyuarat diadakan kepada ahli dan menyediakan bahan keperluan mesyuarat 6. Menyediakan akaun tahunan dan laporan koperasi untuk dihantar kepada pihak Pembangunan Koperasi dan dibentangkan dalam mesyuarat agung (jika berkenaan) 7. Menerima dan menjaga kewangan koperasi serta membuat pembayaran mengikut arahan lembaga 2.7. Menjalankan tugas-tugas lain seperti yang ditentukan oleh Ahli Lembaga Pengarah atau Pengerusi dari semasa ke semasa Tugas Bendahari 1. masa dan tempat mesyuarat dengan persetujuan Pengerusi 5. Membantu Pengerusi memberikan maklumat dan penerangan 7. Membantu pihak sekolah mengawasi dan mempertingkatkan kebersihan dan keceriaan sekolah dari masa ke masa. baucer dan dokumen sokongan untuk bayaran dan menyimpannya dengan baik 5. 2. Menyediakan resit. Menyimpan Daftar Nama Ahli serta Buku Laporan kegiatan dan surat menyurat yang berkaitan 4. Menentukan tarikh. Memeriksa Buku Tunai dan melaporkan hasil pemeriksaan secara bertulis dalam buku khas untuk makluman Pengurusan Sekolah 3. Merancang dan menaja berbagai-bagai projek kebersihan dan keceriaan seperti 3. Memeriksa akaun-akaun sekali sebulan 2. Memastikan daftar kehadiran ahli ketika mesyuarat dan menulis minit mesyuarat untuk edaran seterusnya 8.

maklumat disiplin dan moral.3 Keselamatan di makmal/bengkel/bilik ERT dan lain-lain bilik khas. Menyelaras dan menentukan kesesuaian bahan yang dipamerkan supaya tidak membawa kesan yang negatif kepada penerimaan pelajar. 5. 7. Menguruskan gotong-royong yang melibatkan pelajar. 13. Mengatur ceramah keselamatan dari semasa ke semasa 3. 10. 6. bomba. Membaca. pengetahuan semasa. di sekolah dan asrama. Mewujudkan kerjasama sekolah dengan pihak polis/polis trafik. 7. Jabatan Pelajaran dan PPD. PAPAN KENYATAAN Mengenalpasti jumlah papan kenyataan yang diperlukan Membuat pengagihan keperluan papan kenyataan mengikut tajuk/kepentingan khas Mengenalpasti tempat-tempat yang sesuai/strategik untuk ditempatkan papan kenyataan Pastikan semua papan kenyataan dimanfaat sepenuhnya Menukar ganti bahan-bahan yang dipamerkan pada papan kenyataan itu supaya sentia ¶up-to-date·. 8. Memastikan alat pencegah kebakaran mencukupi dan berfungsi. suis dan pendawaian selamat. 6. Menggalakkan skim perlindungan diri kepada pelajar. Memastikan semua alat elektrik. Membuat papan-papan tanda untuk menunjukkan tempat larangan 5. memahami. 7. Menyusun jadual kerja yang dijalankan oleh jawatankuasa ini dari masa ke masa dan membuat laporan kemajuan kerja. Memastikan kehadiran pengawal-pengawal keselamatan. Persatuan Bekas Pelajar dan sebagainya) bagi mempertingkatkan mutu kebersihan sekolah. maklumat persatuan dan sebagainya. maklumat peperiksaan. 3. Menetapkan pergerakan lalulintas dan tempat letak kereta pada waktu majlis rasmi sekolah. 11. 9. Mengingat dan menggesa guru-guru / unit-unit yang bertanggungjawab terhadap papan kenyataan tertentu supaya membaharui bahan-bahan yang dipamerkan dari masa ke semasa. Menguatkuasakan segala arahan dan peraturan sekolah mengenai kebersihan dan keceriaan dan menyelia kerja-kerja kebersihan yang dijalankan oleh AJK ini. JAWATANKUASA KESELAMATAN SEKOLAH 1.2 Keselamatan bangunan dan perabot. Memastikan Sistem lalulintas di kawasan sekolah dan kawasan berhampiran selamat. Merancang program keselamatan institusi sekolah seperti 6. Mengadakan projek-projek bersama antara pihak sekolah dengan pihak luar (PIBG. Mengatur dan mengadakan latihan kecemasan/kebakaran dari masa ke semasa 4. 2. Meransang dan menggalakkan pelajar supaya sentiasa membaca / membuat rujukan tentang bahan-bahan yang dipamerkan di papan kenyataan. dan melaksanakan semua arahan yang dihantar oleh Kementerian. 2.4. 12. 5. Memastikan peralatan untuk kerja-kerja pembersihan dan keceriaan mencukupi. 4. 41 . 10. 8. 6. Menyediakan pelan laluan kecemasan dan arahan kepada pelajar serta dilekatkan di tiap-tiap bilik darjah 6. UNIT 1. Berusaha untuk mendedahkan kepada pelajar sebanyak mungkin tentang bahan-bahan pelajaran. JKR/ Elektrik. Mengadakan kaji selidik dari masa ke semasa untuk menilai dan mengesan sambutan pelajar terhadap bahan-bahan yang dipamerkan di papan kenyataan. 9. 8.1 Keselamatan lalulintas 6.

Melaporkan perabot dan peralatan elektrik yang rosak kepada guru pembangunan.Alatan kebersihan seperti penyapu dan pengaut sampah. 2. GURU KELAS Pengurusan dan Organisasi kelas 1. bahasa dan isi sehingga sempurna. . 4. Mendapatkan seberapa banyak iklan sebagai satu sumber kewangan.Jadual waktu . 42 . Membuat semakan buku jadual kedatangan dan memastikan segala butiran tepat dan betul. Membentuk organisasi kelas yang terdiri daripada Ketua Kelas. Mengurus penghantaran bahan cetak dan bertanggungjawab menyemak kandungannya dari segi format. 7.JAWATANKUASA MAJALAH SEKOLAH 1. 5. 9. Menentukan mutu dan bentuk majalah 4. Memastikan AJK Keceriaan sentiasa mengemaskini papan kenyataan dan papan maklumat dari masa ke semasa. 8. 8. AJK kebersihan dan AJK Keceriaan. JAWATANKUASA PENYELARAS TINGKATAN 1.Jadual Tugas . Menentukan dasar percetakan. Menyampaikan segala maklumat / dokumen / siaran / edaran-edaran daripada pihak pentadbiran kepada guru kelas berkenaan. 5. Menguruskan surat-menyurat yang diperlukan serta kata-kata aluan dari individu tertentu 7. 10. Menjadi penyelaras / urusetia bagi program-program akademik dan kokurikulum. Menentukan perkara-perkara yang berikut ada di dalam kelas: . Membimbing organisasi kelas yang dilantik menjalankan tugas. Mengumpul dan menyunting segala rekod. menyusun kerusi meja dan membuang sampah. Menentukan dawai elektrik. mengelap tingkap. Membentuk biro-biro untuk tugas-tugas khas penerbitan majalah sekolah. Menyediakan anggaran belanjawan 6. Memastikan AJK kebersihan mengagihkan pelajar untuk membersihkan papan hitam. 4.Perabot kelas seperti kerusi meja pelajar dan meja guru dan papan hitam diiventorikan . (b) Kebajikan pelajar. Bendahari. Mengumpul dan memilih segala jenis sumbangan kreatif guru dan pelajar. kipas angin dan lampu dalam keadaan baik dan selamat digunakan. Mengurus penyerahan majalah kepada pelajar. Merancang jadual kerja dari awal tahun sehingga majalah sekolah diterbitkan 5. 2. pengiklan dan lain-lain agensi yang difikirkan perlu. menyapu lantai. kandungan dan lain-lain aspek mengenai majalah. Mengadakan tabung kelas dengan jumlahnya terpulang kepada budi bicara pelajar. Menjadi penyelaras / perantaraan antara pIhak pentadbiran dengan guru kelas. 3.Moto Kelas . 3. Memastikan semua data pelajar setiap tingkatan dikemaskinikan dalam buku daftar induk. Penolong Ketua Kelas. 12. 6. 3. Mengumpul dan memilih gambar-gambar yang sesuai untuk dimuatkan dalam majalah 11. Tabung ini adalah bagi tujuan yang berikut: (a) Keceriaan kelas. 2. menyediakan langsir dan bunga (jika perlu) untuk kelas. laporan aktiviti dan kegiatan sekolah untuk dimuatkan dalam majalah.

Membuat cadangan pelajar-pelajar yang layak diberi bantuan BKP dan bantuan persekolahan yang lain kepada guru kebajikan. Meminta pelajar membawa surat ibu bapa / penjaga / doktor sekiranya tidak hadir ke sekolah. Surat Akuan dan lain-lain laporan yang berkaitan 1. Merekod keputusan peperiksaan dalam buku rekod mengajar. Resit hendaklah dikeluarkan dan direkod dalam jadual kedatangan. 3. Laporan Pelajaran. . 2.Buku diambil dan dihantar pada waktu dan ditempat yang dtetapkan. Sijil Berhenti. 3. 7. 3. 2. Wang pungutan yuran sekolah hendaklah diserahkan kepada Bendahari sekolah secepat mungkin mengikut hari dan masa yang ditetapkan dan mesti menerima resit rasmi serta merta. Mencatat pertukaran pelajar dan memberitahu guru pendaftaran untuk catatan dalam rekod. Memastikan kelas mempunyai buku rekod kawalan kelas dan diselenggarakan seperti yang diarahkan. 5. Mengenalpasti pelajar miskin dan anak yatim dan melaporkannya kepada guru kebajikan. 4. Menandakan kedatangan harian pelajar selewat-lewatnya sebelum waktu kedua berakhir dan menyimpan buku daftar kedatangan pelajar di pejabat. Merekodkan semua butir dalam buku jadual kedatangan terutama bahagian no. 4. Menyampaikan kad kemajuan pelajar kepada ibu bapa dan memungut / menyimpannya setelah ditandatangani oleh ibu bapa / penjaga. 2. Memastikan data terkini pelajar di dalam kelas. Membuat analisis kedatangan pelajar serta menghantar surat peringatan pertama. Mengisi markah bagi setiap penggal. 5. 6. Memastikan buku teks diagihkan. Memulangkan buku teks pada tarikh yang ditetapkan dan menyenaraikan nama pelajar yang tidak memulangkan buku teks pada akhir tahun dan memberikan senarai itu kepada penyelaras SPBT. Pungutan yuran tambahan / derma 1. Mengemaskini fail SPBT dari masa ke semasa (terutama bagi pelajar yang berhenti sekolah / berpindah). Menutup jadual kedatangan pada tiap-tiap akhir bulan dan menyerahkan kepada PK HEM / PK Petang untuk disemak. Buku Jadual Kedatangan dan kedatangan pelajar 1. 2.9. 43 .Menjamin keselamatan buku tersebut. Mengutip yuran tambahan / derma PIGB / kutipan-kutipan lain yang berkaitan mengikut masa yang telah ditetapkan dan menggalakkan pelajar membayar kesemua yuran sekali gus. Biasiswa dan Bantuan 1. Menyerahkan wang kutipan derma PIBG kepada Bendahari PIBG. Memastikan kelasnya di dalam keadaan bersih dan ceria. 3. kedua. Buku Teks. daftar sekolah dan butir diri pelajar. ketiga dan surat persetujuan berhenti kepada waris untuk kes-kes yang tidak hadir melebihi had yang ditetapkan. 5. . 4. 4. Memastikan setiap pelajar mempunyai Buku Rekod Kemajuan Pelajar dan Buku Rekod Penilaian Kokurikulum. 8. Memastikan maklumat-maklumat yang diisi dalam borang sijil berhenti dan surat akuan adalah betul.

44 . Mengurus hal-hal berkaitan penyediaan borang Sijil Berhenti dan surat akuan kepada pelajar tingkatan 3. Menyemak jika pelajar ini menerima sebarang bentuk biasiswa dan melaporkan kepada guru biasiswa. 7. 5.6. 1. 5 dan 6 Atas 3. Mendaftarka pelajar baru ke dalam buku daftar kemasukan pelajar dan mendapatkan nombor pendaftaran pelajar baru daripada guru pendaftaran / PK HEM. 2. 2. 4. Sentiasa prihatin terhadap semua masalah pelajar. Bagi pelajar yang ingin berhenti sekolah. Pendaftaran pelajar baru 1. Menentukan buku teks telah dipulangkan. Memberikan galakan. Melaporkan kepada Kaunselor jika terdapat kemerosotan pelajaran di kalangan pelajar. 4. Pelajar keluar / Berhenti Sekolah 1. Masalah pembelajaran. Menerima senarai pelajar dan borang pendaftaran dari Penyelaras Tingaktan. Melaporkan kepada Setiausaha Disiplin jika terdapat pelajar yang melanggar disiplin sekolah. Menentukan penerima biasiswa dilaporkan ke pejabat. Surat tersebut hendaklah diserahkan ke pejabat untuk tindakan selanjutnya. 6. 6. Menggalakkan pertandingan yang berbentuk akademik dan memberikan hadiah (jika perlu). Menentukan menerima buku rekod kemajuan pelajar / buku rekod penilaian kokurikulum / kad 001 dari sekolah yang terdahulu. persatuan dan lain-lain 1. Pendaftaran sukan. 2. Memastikan setiap pelajar menjadi ahli dalam mana-mana satu persatuan akademik dan satu lagi dalam unit beruniform / kelab. 5. buku rekod kemajuan pelajar / buku rekod penilaian kokurikulum / kad 001 dihantar ke pejabat. 3. Melaporkan kepada guru biasiswa sekiranya terdapat kemerosotan pelajaran di kalangan pelajar yang mendapat biasiswa. kesihatan diri dan disiplin. Memastikan borang SPBT. dapatkan Surat Persetujuan Berhenti Sekolah dan pastikan surat tersebut diisi dalam 4 salinan dan ditandatangai oleh ibu bapa / penjaga. 4. 3. Menentukan setiap pelajar mempunyai rumah sukan. Membuat catatan di dalam Jadual Kedatangan. 3. 2. motivasi dan meransangkan minat pelajar terhadap akademik. Melaporkan kes ponteng mengikut prosedur yang betul. Menggalakkan pelajar bergiat cergas dalam sukan dan juga aktiviti kokurikulum. Melaporkan kepada guru kesihatan jika terdapat pelajar yang menghadapai masalah kesihatan.

7. 13. Menerima laporan kedudukan stok dan inventori berkaitan kokurikulum. Memastikan guru mematuhi dan melaksanakan aktiviti mengikut takwim dan jadual kokurikulum. Mengurus dan menentukan pemilihan peserta dalam pertandingan pada peringkat persatuan / kelab / badan beruniform. 5. hari kecemerlangan kokurikulum dan kegiatan lain. pemantauan dan penilaian ke atas pelajar. Menentukan takwim dan jadual aktiviti. Memastikan setiap aktiviti kokurikulum berjalan lancar. 7. Mengawal segala urusan kewangan yang dikutip daripada pelajar. TANGGUNGJAWAB PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 1. 8. Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan pelajar yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam aktiviti kokurikulum yang disertai. Menentukan tarikh kejohanan olahraga sekolah. Menentukan peraturan aktiviti kokurikulum sekolah. Membuat penilaian aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan 10. Merancang aktiviti jangka panjang dan jangka pendek. Menyelaras dan memantau aktiviti tahunan setiap unit dilaksanakan. 2. Menentukan objektif aktiviti kokurikulum sekolah tercapai. Memastikan borang-borang dan dokumen kokurikulum yang digunakan sentiasa kemas kini dan mencukupi. Menerima laporan kegiatan kokurikulum pada akhir tahun daripada Setiausaha Kokurikulum. Bertanggungjawab dalam pelaksanaan dasar kokurikulum sekolah. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum. Memastikan penglibatan pelajar yang menyeluruh. 3. Menentukan langkah-langkah keselamatan bagi pelajar semasa mengikuti kokurikulum. Memastikan rekod dan data kokurikulum diselenggara dengan baik. 2. merentas desa.JAWATANKUASA KOKURIKULUM SENARAI TUGAS AHLI JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM 1. Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan elit dilaksanakan di sekolah. Menyelesaikan masalah yang berbangkit dalam perlaksanaan aktiviti kokurikulum. 6. 7. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum peringkat daerah/negeri/kebangsaan dan antarabangsa. 6. Menentukan penghargaan dan pengiktirafan yang akan diberi kepada pelajar yang mencapai taraf kecemerlangan dalam aktiviti kokurikulum yang disertai. 4. 6. pengagihan tugas. 10. Membantu Pengetua dalam perancangan. 5. penolong setiausaha kokurikulum dan Penyelaras Unit. 2. Menyelaras peruntukan dan perbelanjaan aktiviti kokurikulum dengan pihak sekolah. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya empat kali setahun. 3. 11. 4. pelaksanaan. berterusan dan berkesan. 9. 5. serta sukan dan permainan. Memastikan semua tempat dan alat selamat digunakan oleh pelajar. TANGGUNGJAWAB SETIAUSAHA KOKURIKULUM 1. 4. Mengenal pasti guru dan pelajar yang berpotensi dalam aktiviti kokurikulum dan serta menyusun dan melaksanakan latihan untuk mereka. 12. 45 . 8. 9. Membuat anggaran perbelanjaan bagi aktiviti dan menentukan peruntukan kewangan yang akan digunakan. 3.

Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian kokurikulum sekolah. 12. Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam perlembagaan. Menyediakan borang kebenaran ibu bapa/penjaga untuk pelajar menyertai aktiviti. rujukan dan rekod. 5. Menyelaraskan penyertaan sekolah dalam aktiviti sukan luar sekolah. 4. surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik. 13. 5. rujukan dan rekod. Menguruskan buku. Mengumpulkan buku aktiviti untuk edaran. Memastikan mesyuarat agung diadakan bagi tujuan melantik ahli jawatankuasa. 10. 6. TANGGUNGJAWAB GURU PENASIHAT / PEMIMPIN 1. 5. 4. 2. Menentukan laporan aktiviti. 7. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti sukan dan keperluan peralatan. 8. Menyediakan takwim dan aktiviti sukan yang sesuai dengan aktiviti MSSD / MSSN / MSSM. Menyediakan borang/buku yang diperlukan untuk aktiviti: . Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan pasukan badan beruniform. 6. 6. Sentiasa berbincang dengan Pengetua atau Penolong Kanan Kokurikulum untuk kepentingan sukan sekolah. 10.Borang senarai ahli jawatankuasa dan ahli . Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan ahli jawatankuasa diadakan setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan. Mengatur dan menyelia perjalanan aktiviti persatuan / kelab / badan beruniform. Menyelaraskan semua aktiviti sukan sekolah. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum. 8. 9. 3. mengumpulkan kad tersebut semula pada akhir tahun untuk simpanan dan rekod. Mengurus dan menjaga keselamatan semua peralatan sukan sekolah. 7. 11. Membantu Pengetua mengagih dan menjayakan tugas baharu dalam olahraga dan permainan. TANGGUNGJAWAB PENYELARAS PERSATUAN /KELAB / BADAN BERUNIFORM 1.Buku laporan aktiviti 9. 2. Menetapkan pelajar dalam rumah sukan. seperti : mengagihkan kad kokurikulum kepada guru untuk diedarkan kepada pelajar pada tarikh yang ditetapkan. Menyediakan dan mempamerkan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan sukan. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. Memastikan ada perlembagaan dan peraturan. 2. Merekodkan pencapaian cemerlang pelajar dan pasukan sekolah dalam Buku Rekod Pencapaian Sukan Sekolah. 8. 3. Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktiviti sukan di sekolah dan luar sekolah untuk edaran. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda dan peralatan kokurikulum diurus 46 . Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan.TANGGUNGJAWAB SETIAUSAHA SUKAN 1. 4. Menyimpan dan mengemas kini buku stok dan inventori peralatan sukan.Borang penyertaan persatuan . 7. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. persatuan / kelab serta kelab sukan dan permainan. 3. Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat. buku log dan kad kokurikulum. Menghadiri kursus berkaitan kokurikulum dari semasa ke semasa untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran guru.

Menguruskan surat kebenaran ibu bapa/penjaga dan surat rawatan untuk ke pertandingan luar sekolah. 11. 20. 10. 10. Menyemai semangat kesukanan dalam kalangan pelajar. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. Memastikan tidak ada unsur negatif dan tidak sihat tersebar dalam kalangan ahli. Pejabat Pelajaran Daerah. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. Melapor dan merekodkan keputusann pertandingan yang disertai. Memastikan undang-undang permainan dan perlawanan dipatuhi. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa. 12. dan dipelihara dengan baik. 8. Merekodkan profil pemain dan pasukan yang cemerlang (johan daerah/negeri. Membentuk jawatankuasa. Memastikan minit mesyuarat dan laporan aktiviti disedia dan difailkan. 11. Mengurus penyertaan ahli dalam aktiviti di peringkat sekolah / zon . wakil daerah/negeri dan negara) 16. 16. 12. 14. Memastikan peralatan yang ingin digunakan dalam latihan pasukan mencukupi dan bersesuaian dengan kemampuan dan kebolehan pelajar 47 . 13. Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar. Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim kokurikulum sekolah. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program. persatuan / kelab serta kelab sukan dan permainan. Memantau dan menandatangani Buku Kehadiran Ahli. 7. Menentukan papan kenyataan digunakan dan dimanfaatkan dengan sepenuhnya. 3. 19.9. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili. dan badan-badan lain atau persatuan yang diluluskan. Mendaftar setiap pasukan badan beruniform. Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa dalam keadaan baik. merentas desa sekolah. 18. aktiviti sukan dan rekreasi disekolah dan pasukan MSSD sekolah. Menjalankan tugas-tugas lain yangdiarahkan oleh pengetua dari semasa ke semasa. Merancang kegiatan dan pembangunan sukan sekolah. 2. MAJLIS SUKAN SEKOLAH 1. Menganjurkan perlawanan antara rumah sukan / kelas / tingkatan / sekolah. 17. Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk penyediaan dan pemuliharaan peralatan serta pengurusan. 9. Jabatan Pelajaran Negeri. Membuat perancangan dan melaksanakan program latihan untuk pasukan masing masing bagi menghadapi pertandingan antara sekolah 3. kemahiran dan minat pelajar dalam aktiviti permainan. 5. 14. 15. Mengambil langkah untuk menilai dan mempertingkatkan prestasi pasukan sekolah. Berusaha mendapatkan khidmat nasihat daripada mereka yang pakar. 4. 15. 2. Merancang aktiviti tahunan dengan guru Rumah Sukan. Membantu setiausaha sukan dalam pertandingan sukan. 17. 6. Menghadiri kursus sukan dan permainan yang dianjurkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. selamat dan mencukupi. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima sijil penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. daerah dalam aktiviti yang dijalankan. 13. merentas desa. aktiviti di padang atau gelanggang serta penyelenggaran padang dan gelanggang 4. TANGGUNGJAWAB GURU KELAB PERMAINAN DAN RUMAH SUKAN 1. Merancang meningkatkan pengetahuan.

4. 6. 5. 2. Kedatangan dicatat dalam Buku Kehadiran. 7. Guru dan pelajar wajib hadir pada waktu latihan Rumah Sukan. Memastikan tuntutan perjalanan dan perbelanjaan makan minum guru dan pelajar mengikut prosedur. Menjalankan mesyuarat agung rumah sukan dan permainan. 9. 3. Membuat pemilihan ahli pasukan masing-masing mengikut kemampuan dan prestasi pelajar. 4. Membuat pengagihan tugas kepada semua ahli rumah sukan. Merekodkan dan melaporkan pencapaian cemerlang pelajar kepada Setiausaha Sukan untuk dicalonkan sebagai wakil sekolah. KETUA RUMAH SUKAN 1. Menentukan guru rumah untuk menjadi pengadil dalam pertandingan peringkat sekolah. 7. Sentiasa berbincang dengan Ketua Rumah Sukan untuk meningkatkan prestasi rumah sukan. 6. 10. Membantu setiausaha sukan mengemas kinikan data dan maklumat pelajar seperti pendaftaran keahlian rumah sukan dan no peserta. Mengawasi keselamatan pelajar waktu latihan. Memastikan laporan aktiviti Rumah Sukan disediakan untuk edaran dan rekod. Membentuk jawatankuasa rumah di kalangan pelajar yang meliputi olahraga dan permainan. Mengurus latihan rumah sukan pada hari-hari yang ditetapkan. dokumentasi dan untuk simpanan fail. 11. Sentiasa berbincang dengan Setiausaha Sukan / Pen. Memilih dan melatih pasukan olahraga dan permainan untuk pertandingan antara Rumah Sukan. 2. rekod sukan dan sebagainya. GURU RUMAH SUKAN 1. 48 .5. Kanan Kokurikulum sekiranya menghadapi masalah. Membantu setiausaha sukan menyelenggara stor sukan dan peralatan dengan baik. 8. 7. Menghantar nama peserta yang berpotensi untuk pemilihan wakil sekolah. 5. Merekodkan kedatangan pelajar dan mengambil tindakan terhadap pelajar yang tidak hadir. Memastikan keselamatan pelajar sentiasa dalam keadaan baik sama ada ketika latihan atau pun pertandingan Memastikan kebajikan pelajar sentiasa terjaga sepanjang latihan dan pertandingan. 3. 6. Membuat laporan pertandingan untuk majalah sekolah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->