P. 1
senarai tugas

senarai tugas

|Views: 349|Likes:
Published by Norazizah Pilus

More info:

Published by: Norazizah Pilus on Feb 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/06/2014

pdf

text

original

PERATURAN AM SEKOLAH

1. ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ARAHAN AM 1.1. Selaku pegawai kerajaan, guru dan kakitangan sekolah adalah tertakluk kepada arahan yang terkandung dalam Perintah Am Kerajaan. Oleh itu, semua staf dikehendaki membaca, memahami dan mematuhi arahan Perintah Am tersebut dan dokumen-dokumen yang berkaitan. 1.2. Setiap guru dikehendaki :1.2.1. Menghayati tatasusila profesion perguruan dan mengunjunginya sebagai profesion dan bukan sebagai satu pekerjaan atau mata pencarian semata-mata. 1.2.2. Mengamalkan dan menghayati prinsip-prinsip perkhidmatan cemerlang. 1.2.3. Mengamalkan dan menghayati Falsafah dan Matlamat Pendidikan Kebangsaan. 1.2.4. Meletakkan kepentingan pelajar dan sekolah dalam menjalankan tugas. 1.2.5. Bertanggungjawab menjaga dan menjamin keselamatan pelajar ketika berada di sekolah serta menjaga harta benda sekolah. 1.2.6. Mengamalkan kepimpinan yang berkesan dan dinamik serta cekap menjalankan tugas. 1.3. Kawasan sekolah merupakan ¶KAWASAN LARANGAN MEROKOK·. 1.4. Sebarang aktiviti Jualan Langsung dilarang di kawasan sekolah. (Guru / AKS / Orang Luar) WAKTU RASMI BERTUGAS 2.1. Guru-guru mesti berada di sekolah sekurang-kurangnya lima minit awal dan lima minit lewat waktu pulang. 2.2. Peruntukan masa tambahan untuk kelas tambahan tingkatan 3 dan 5 adalah mengikut masa yang akan ditetapkan dari semasa ke semasa. KEDATANGAN BERTUGAS 3.1. Setiap pegawai dikehendaki ¶punch card ¶ / menulis nama sebaik sahaja tiba di sekolah. 3.2. Kegagalan ¶punch card· / mencatatkan nama tanpa sebab yang munasabah akan dianggap pegawai berkenaan tidak bertugas pada hari tersebut. 3.3. Pegawai ditegah sama sekali meminta atau membantu pegawai lain melakukan ¶punch card ¶ / penulisan nama. 3.4. Pegawai yang tidak dapat hadir kerana bercuti sakit atau bercuti kecemasan diWAJIBKAN menghubungi Pengetua atau wakilnya seawal yang boleh sebelum masa sekolah dimulakan supaya jadual guru ganti dapat disediakan. 3.5. Pegawai yang hadir lewat daripada waktu rasmi bekerja dikehendaki berjumpa Pengetua atau wakilnya untuk memaklumkan sebab kelewatan tersebut.

2.

3.

1

4.

TIDAK HADIR BERTUGAS 4.1. Pegawai yang tidak hadir bertugas ke sekolah atas arahan pihak yang diluluskan seperti menghadiri kursus, hendaklah memaklumkan kepada Pengetua atau wakilnya sebelum hari / tempoh guru berkenaan terlibat dengan mengemukakan salinan surat panggilan. 4.2. Pegawai yang tidak hadir ke sekolah atas sebab kecemasan dikehendaki memaklumkan kepada Pengetua atau wakilnya dengan seberapa segera pada hari berikutnya. KELUAR SEKOLAH DALAM WAKTU RASMI BEKERJA 5.1. Pegawai tidak dibenarkan meninggalkan kawasan sekolah dalam masa waktu mengajar / bekerja kecuali atas arahan atau kebenaran Pengetua atau wakilnya sekiranya ada masalah yang tidak dapat dielakkan. 5.2. Semua urusan peribadi hendaklah dibuat di luar waktu sekolah kecuali dalam keadaan kecemasan. 5.3. Semua pegawai yang hendak keluar kawasan sekolah dalam waktu bertugas dikehendak mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada Pengetua atau wakilnya dikehendaki mengisi borang ¶Kebenaran Keluar Waktu Bertugas Rasmi· yang terdapat di Pejabat Am dan mengisi buku keluar masuk staf. TUGAS MASA CUTI Guru-guru boleh dipanggil ke sekolah untuk menjalankan sesuatu aktiviti akademik / kokurikulum , atau mesyuarat pada bila-bila masa difikirkan perlu, walaupun dalam masa cuti sekolah. KEHADIRAN KELAS DALAM WAKTU PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (P&P) 7.1. Setiap guru dikehendaki : 7.1.1. Mematuhi jadual pengajaran yang ditetapkan bagi memastikan keberkesanan perjalanan pertukaran kelas mengajar. 7.1.2. Menggunakan semaksimumnya waktu pengajaran dengan pengisian P&P yang berkesan. 7.1.3. Tidak meninggalkan kelas lebih awal sebelum loceng akhir sesuatu waktu pengajaran dibunyikan. 7.1.4. Memastikan P&P berjalan lancar dengan penuh amanah dan tanggungjawab. 7.1.5. Berdiri sewaktu mengajar. 7.1.6. Menyemak setiap kerja / latihan yang diberikan kepada pelajar secara sempurna dan dari semasa ke semasa. 7.1.7. Mengurus tingkah laku pelajar supaya P & P dapat dijalankan dengan berkesan. 7.1.8. Menggunakan seberapa banyak kaedah dan teknik pengajaran dalam P&P bagi kelas-kelas tertentu. Pendekatan ¶Guided Learning Activities· boleh digunakan. 7.2. ´Free Periodµ merupakan masa bertugas dan bukan masa rehat. Waktu ini perlu digunakan untuk memeriksa latihan nota, membuat rancangan pengajaran harian atau membuat Bahan Bantu Mengajar.

5.

6.

7.

2

8.

GURU GANTI 8.1. Guru Ganti mestilah masuk kelas mengikut masa yang telah diperuntukkan. 8.1.1. Guru yang diganti kerana menghadiri kursus, seminar, taklimat atau mesyuarat : 8.1.1.1. mestilah menyediakan latihan kepada pelajar untuk dijalankan oleh guru ganti semasa ketiadaannya atau 8.1.1.2. mestilah terlebih dahulu telah memberi tugasan kepada pelajar untuk dibuat semasa ketiadaannya 8.1.2. Guru yang diganti kerana kes kecemasan seperti sakit . hal keluarga / kematian : 8.1.2.1. mestilah memaklumkan kepada pihak pentadbir secepat yang mungkin, iaitu sebaik-baiknya sebelum masa belajar bermula.  Semua guru sentiasa menyimpan aktiviti yang bersesuaian seperti soalan teka silang kata, aktiviti mencari perkataan tersembunyi, permainan bahasa, soalan-soalan teka-teki yang boleh menjana minda pelajar untuk berfikir atau mana-mana bahan yang difikirkan bersesuaian untuk dibuat oleh pelajar sekiranya memasuki kelas gantian kecemasan. 8.2. Slip ¶Guru Ganti· yang diterima oleh guru-guru berkenaan mestilah dilekatkan / ditampalkan di dalam buku rekod mengajar , ataupun difailkan dalam fail rekod mengajar masing-masing. Tugas guru ganti merupakan tugas rasmi. Kegagalan menjalankan tugas boleh dianggap sebagai ingkar perintah

8.3.

9.

BUKU PERSEDIAAN MENGAJAR (BPM) 9.1. Setiap guru dikehendaki memiliki dan melengkapkan BPM. 9.2. BPM hendaklah : 9.2.1. Dilengkapkan dengan butiran-butiran yang ditetapkan dan tercatat di dalam BPM itu sendiri, seperti Rancangan Pengajaran Tahunan (RTP), Sukatan Pelajaran, Rancangan Harian dan sebagainya. 9.2.2. Dibawa bersama-sama ke kelas pada waktu P&P. 9.2.3. Dihantar kepada Pengetua atau wakilnya pada akhir setiap minggu persekolahan, iaitu hari Jumaat atau hari-hari sebelumnya jika hari Jumaat hari cuti. Catatan : BPM yang diserahkan itu hendaklah dilengkapkan dengan Persediaan / Rancangan Harian hari pertama minggu berikutnya. 9.2.4. Sekiranya guru terlibat dengan tugas rasmi di luar sekolah atau cuti yang diluluskan, BPM hendaklah diserahkan kepada Pengetua atau wakilnya, lengkap dengan rancangan mengajar bagi rujukan Guru Ganti. 9.2.5. BPM merupakan hak sekolah dan hendaklah dipulangkan ke Pejabat Am Sekolah sebelum cuti akhir tahun.

3

10.

FAIL MEJA 10.1. Setiap guru dan AKS dikehendaki memiliki dan melengkapkan Fail Meja. 10.2. Fail meja ini mengandungi maklumat-maklumat serta atur cara bagi tiaptiap tugas yang dijalankan oleh sesuatu jawatan. 10.3. Maklumat-maklumat yang perlu ada di dalam fail meja ini adalah :10.3.1. Visi, Misi, Slogan, dan Misi Strategik (jika berkaitan) 10.3.2. Objektif Agensi (Umum dan Operasi) 10.3.3. Carta Organisasi Agensi 10.3.4. Objektif Program 10.3.5. Carta Organisasi Program (Kedudukan Pegawai) 10.3.6. Senarai Tugas / Kuasa / Hubungan dengan lain-lain pegawai 10.3.7. Peraturan-peraturan Pentadbiran 10.3.8. Proses Kerja 10.3.9. Carta Aliran Kerja 10.3.10. Senarai Semak / ´Checklistµ 10.3.11. Senarai Undang-undang Pekeliling dan Lain-lain Rujukan 10.3.12. Senarai Keahlian Jawatankuasa ² jika berkaitan 10.3.13. Senarai Borang-borang Yang Digunakan 10.3.14. Norma Kerja Bagi Tiap-tiap Tugas Di mana Sesuai 10.3.15. Contoh Senarai Tugas Harian 10.4. Fail Meja ini bukannya hak pegawai sendiri, tetapi ada kaitan dengan jawatannya. Oleh itu fail ini mesti diletakkan di atas meja. Pada masa pertukaran, fail ini hendaklah diserahkan kepada Ketua Bahagian / Ketua Pembantu Tadbir Program 10.4.1. Ketua Bahagian / Ketua Pembantu Tadbir hendaklah memastikan bahawa fail ini dikaji semula dan dikemaskinikan setiap dua (2) tahun sekali ; dan apabila pertukaran pegawai berlaku YURAN KHAS 11.1. Yuran khas adalah kumpulan wang suwa sekolah yang dikutip oleh guruguru kelas pada tiap-tiap awal tahun. Apabila guru-guru telah mengutip yuran daripada pelajar, perkara berikut hendaklah dipatuhi: 11.1.1. Keluarkan resit kepada pelajar 11.1.2. Serahkan segera kepada pembantu tadbir sekolah bagi mengelakkan wang itu di bawa pulang 11.1.3. Pembantu tadbir sekolah bertanggungjawab untuk mengeluarkan resit penerima wang kepada guru-guru 11.1.4. Perkara-perkara yang dilarang keras: 11.1.4.1. Menggunakan wang pelajar untuk kepentingan diri sendiri 11.1.4.2. Menangguhkan penyerahan yuran 11.1.5. Adalah diingatkan yuran pelajar merupakan wang suwa sekolah den ia tertakluk kepada peraturan-peraturan kewangan yang dikeluarkan oleh kerajaan. Sebarang penyalahgunaan wang yuran pelajar boleh ditakrifkan sebagai penyalahgunaan kuasa dan ia boleh dikenakan tindakan tatatertib/didakwa.

11.

4

16.2.1. UJIAN DAN PERCUBAAN 12. 13. Guru diwajibkan menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh Pengetua/Penolong Kanan/Ketua Bidang/ Ketua Panitia tertentu pada bila ² bila masa. PERHIMPUNAN MINGGUAN SEKOLAH 13.2.2.2. Panitia serta Jawatankuasa yang dianggotai. Guru wajib hadir Mesyuarat Guru. 13.3. SPM mengikut takwim sekolah. Semua guru dikehendaki hadir dalam semua acara atau majlis rasmi sekolah 14.3. Kegagalan menghadiri adalah dianggap sebagai ingkar perintah. Guru Bertugas dibantu oleh Badan Pengawas bertanggungjawab menyelaraskan agenda.3. Peperiksaan Percubaan PMR.3.1. Guru tidak dapat hadir kerana sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan hendaklah mendapatkan kebenaran daripada pengetua.1.3.1. 12. Peperiksaan Penggal 12. jika Perhimpunan Mingguan tidak diadakan. Ujian Setara 12. Pembinaan soalan. Pembinaan soalan.1.1. 12.2. Peperiksaan Percubaan 12. Perhimpunan Mingguan Sekolah diadakan pada setiap hari Isnin merupakan acara rasmi dan mesti dihadiri oleh setiap guru dan pelajar. 15.1. 13.2. jadual.1. MESYUARAT GURU/KETUA BIDANG/PANITIA/JAWATANKUASA 15. Pengetua atau wakilnya akan memaklumkan kepada guru-guru. 5 .3. Dijalankan 2 kali setahun (mata pelajaran yang diambil semasa peperiksaan awam sahaja) . 14.12. jadual.2. 15.1. Ujian merupakan satu penilaian terhadap keberkesanan proses pengajaran den pembelajaran pelajar.1. 12.3.3. Peperiksaan 12. ACARA ATAU MAJLIS RASMI SEKOLAH 14. penyediaan markah hendaklah mengikut pekeliling SU peperiksaan setelah disemak oleh ketua panitia dan pihak pentadbiran. Peperiksaan akan diadakan pada akhir penggal I dan II. 12.2. Guru disarankan membuat catatan tindakan di dalam buku ini agar tindakan susulan diambil bagi memastikan keberkesanan tugas yang diamanahkan. MESYUARAT GURU / ANGGOTA KAKITANGAN SOKONGAN 16. Bidang. Oleh itu ujian hendaklah dibuat dari masa ke semasa mengikut keperluan. penyediaan markah hendaklah mengikut pekeliling SU peperiksaan setelah disemak oleh ketua panitia masing-masing dan pihak pentadbiran.1. 12.2.2.

KEGIATAN KOKURIKULUM 17.1. Peraturan Pakaian / Potongan rambut sewaktu bertugas : 19. Kelab.3. 18. Sebarang aktiviti/latihan selain daripada tempat yang telah ditentukan hanya akan dibenarkan jika mendapat kelulusan Pengetua atau wakilnya. Persatuan. 19.1. 17. 6 . 18. PAKAIAN 19.3. Setiap guru yang dilantik sebagai Guru Penasihat Unit Beruniform.1.1.3.2. Setiap guru/ AKS hendaklah mendapatkan kebenaran penyelaras atau guru/AKS yang dipertanggungjawabkan menjaga /menyelia peralatan berkenaan. Guru Penasihat hendaklah menyampaikan laporan aktiviti yang telah disertai di luar sekolah secara bertulis kepada Penolong Kanan Kokurikulum atau wakilnya. Sukan dan Permainan atau Penyelaras/Jurulatih Penyertaan Luar wajib hadir aktiviti kokurikulum/latihan mengikut masa dan jadual yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Kokurikulum sekolah. Anggota Kakitangan sokongan diwajibkan menghadiri mesyuarat yang dipanggil oleh Pengetua/Penolong Kanan/Ketua Bidang tertentu pada bila ² bila masa. Peraturan yang dipinda dan ditetapkan oleh Jawatankuasa Kokurikulum hendaklah dipatuhi. 18. Mesin-mesin ini akan dikelolakan oleh pembantu pejabat sekolah sahaja. 17.2.2. lengan panjang/pendek serta digalakkan bertali leher. Pihak-pihak lain tidak dibenarkan menguruskan mesin-mesin tersebut.4.4.1.5. 16.16. Anggota Kakitangan sokongan tidak dapat hadir kerana sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan hendaklah mendapatkan kebenaran daripada Pengetua/Penolong Kanan. Sebarang kerosakan hendaklah dilaporkan dengan segera dan sebarang kerosakan akibat kecuaian maka guru/AKS berkenaan bertanggungjawab membayar kos membaiki peralatan tersebut. Perkhidmatan mesin fotostat dan riso adalah khususnya untuk urusan pentadbiran sekolah.1.1. Setiap kegiatan hendaklah direkodkan dalam Buku Instrumen masingmasing. 18. Guru tidak dapat hadir kerana sebab ² sebab yang tidak dapat dielakkan hendaklah mendapatkan kebenaran daripada Pengetua/Penolong Kanan/Ketua Bidang/Ketua Panitia. Aktiviti/latihan hendaklah dijalankan di tempat yang telah ditentukan. Guru Lelaki 19. 17. 17. 16. PENGGUNAAN PERALATAN SEKOLAH 18.4. 17. Setiap peralatan hendaklah digunakan dengan sempurna memulangkannya dengan segera dalam keadaan seperti semasa dipinjamkan. Berseluar panjang dan berbaju kemeja (berkolar dan tidak bercorak).1. Baju hendaklah dimasukkan ke dalam dan jika berlengan panjang hendaklah jangan dilipat.

22. Pakaian baju Melayu yang lengkap dan samping (Jumaat) 19. 19.1 mesti dipatuhi. 23. 19. Pakaian semasa aktiviti Pendidikan Jasmani ialah Baju Sukan (Baju T berkolar.3 ´Jeansµ dan ´slackµ tidak boleh dipakai.1.6.1.1. 19. KUNCI 23. PEMBELIAN BARANGAN 21. 19.5. seluar sukan panjang dan kasut sukan yang lengkap. Kasut kulit atau kasut lain sejenis dengannya. Hari Perhimpunan : sama seperti di atas tetapi dimestikan memakai tali leher.2.2. Jadual waktu ganti hendaklah disediakan oleh Jawatankuasa Jadual Waktu dan ditandatangani oleh Pengetua/Penolong Kanan 23. 7 .1.2.2 Kasut cerpu atau sejenisnya yang mempunyai bentuk yang sesuai boleh dipakai dengan pakaian yang ditetapkan. 21.1.1.1.1. Kumpulan pentadbir dikehendaki bertali leher sepanjang waktu bertugas.2.1.2.1.2.1. 23. Hendaklah mengikut prosedur yang telah ditetapkan.1.1. 19. Sewaktu cuti penggal persekolahan semua kunci hendaklah diserahkan di pejabat pentadbiran sekolah.2. Guru Wanita 19. Selepas selesai aktiviti berkenaan maka peraturan dalam perkara 19.19. 19. 21. Guru dan kakitangan sekolah yang hendak menyimpan kunci mesti mendapat kebenaran bertulis dari Pengetua.1 mesti dipatuhi.4 Potongan rambut hendaklah sesuai untuk dijadikan contoh kepada pelajar perempuan.1.1.1. Potongan rambut hendaklah sesuai untuk dijadikan contoh kepada pelajar lelaki. Selepas selesai aktiviti berkenaan maka peraturan dalam perkara 19. 19.1.7. Setiap pembelian barangan perlu mendapat kelulusan bertulis daripada Pengetua atau wakilnya. Guru kelas hendaklah menyediakan satu salinan jadual waktu untuk dipamerkan dalam kelas sendiri.1. JADUAL WAKTU 22.2.4.1 Pakaian kebangsaan atau pakaian kaum masing-masing dan pakaian lain yang sesuai dan tidak menjolok mata. TANDA NAMA Setiap guru dan staf hendaklah memakai tanda nama sepanjang waktu bertugas.2.1. 20.3.1. Semua kunci mesti di simpan di pejabat pentadbiran sekolah.1.3. Guru tidak dibenarkan mengubah jadual waktu yang telah ditetapkan tanpa kebenaran Pengetua 22. 22. 19. 19.1.1. seluar sukan panjang dan kasut sukan yang lengkap.3.2.5 Pakaian semasa aktiviti Pendidikan Jasmani ialah Baju Sukan (Baju T berkolar.1.2.

27. TELEFON Penggunaan telefon pejabat hanyalah untuk urusan rasmi sahaja dan hendaklah direkodkan. Setiap guru perlu mengelak wujudnya sebarang bentuk diskriminasi terhadap pelajar atas sebab-sebab agama. HUKUMAN SALAH LAKU PELAJAR 28. Sebarang konflik yang timbul hendaklah diselesaikan dengan cara berunding dan menghasilkan penyelesaian berbentuk ´Win-winµ. 27.2. Cuti Rehat Khas Sila rujuk Surat Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2005. 26. 26. CUTI BAGI GURU 29. Setiap guru merupakan pembimbing. Setiap aktiviti yang dijalankan oleh pihak sekolah hendaklah dijayakan bersama dalam bentuk ¶Satu Keluarga· demi mewujudkan warga sekolah yang penyayang. Sebarang hukuman / denda yang berunsur ¶deraan· adalah diharamkan. 29. Yuran tahunan Kelab Staf mesti dijelaskan oleh semua guru/AKSseperti mana yang telah ditetapkan. kaum. Jumlah yuran Kelab Staf / PIBG sekolah adalah seperti yang ditetapkan dalam keputusan mesyuarat. 27. Mesyuarat Persatuan Ikhtisas / Tahunan Pertubuhan/Persatuan hendaklah mendapat pengiktirafan kerajaan. HUBUNGAN SESAMA GURU / AKS 27.24. Setiap guru dan AKS hendaklah sentiasa mewujudkan suasana kerja yang harmonis dan saling menghormati antara satu sama lain.1.1.4.2. ekonomi dan sebagainya. 8 .3.3. lokaliti. 28. Tatacara Tindakan Salah Laku pelajar / kes disiplin pelajar yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Disiplin Sekolah mesti dipraktikkan oleh semua guru. status. 29. 25.3. Sebarang masalah pelajar hendaklah diberikan perhatian yang bersungguh-sungguh dengan mencari penyelesaian yang sebaik mungkin. Mereka perlu dianggap sebagai individu yang berbeza antara satu sama lain. 25. 26.2.1. jantina. 25. KEAHLIAN KELAB STAF DAN PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU 25. Latihan Syarikat Kerjasama.1. 28.2. HUBUNGAN GURU DENGAN PELAJAR 26. Cuti Tanpa Rekod Bagi guru / KTBM yang menghadiri / menyertai Latihan Pasukan Sukarela. Peperiksaan Jabatan. 27. Setiap guru dikehendaki memberi perhatian kepada pelajar secara individu.2.1. Tindakan yang bersifat campur tangan terhadap bidang tugas seorang guru /perlu di elakkan. Semua guru / AKS secara tidak langsung menjadi ahli Kelab Staf dan PIBG sekolah.

30. Pengetua atau wakilnya hendaklah dimaklumkan secepat yang mungkin dan Sijil Sakit perlu diserahkan seberapa segera selepas kembali bertugas.29. 31. 9 . dan permohonan dibuat dalam masa satu hari sebelum tarikh bercuti. Kegagalan menjalankan tugas boleh dianggap ingkar perintah dan boleh dikenakan tindakan tatatertib. Cuti Tanpa Gaji hendaklah dipohon. bilik-bilik dan peralatan sekolah setiap masa. bangunan.3.4. Cuti Sakit Bermaksud tidak dapat bertugas kerana sakit / uzur. PINDAAN PERATURAN AM SEKOLAH Jawatankuasa Pengurusan dan Pentadbiran akan memaklumkan sebarang pindaan terhadap Peraturan Am Sekolah. 29. TUGAS-TUGAS LAIN Semua guru / AKS dikehendaki menjalankan tugas dan arahan yang diberikan oleh Pengetua atau wakilnya. 32. Cuti Tanpa Gaji Boleh diambil untuk tujuan persendirian yang penting. Sijil Sakit daripada doktor swasta yang lebih daripada dua hari hendaklah disahkan oleh doktor kerajaan. KESELAMATAN DI KAWASAN SEKOLAH Setiap guru / AKS bertanggungjawab terhadap keselamatan pelajar. Jika gagal mengemukakan Sijil Sakit.

Menentukan dasar tugas pengajaran guru bagi penyediaan jadual waktu. 4. 3. Mengajar sebilangan waktu mengikut pekililing 3/67 1982 (Pindaan). Menentukan proses pemberian biasiswa dan bantuan-bantuan lain kepada pelajar dijalankan dengan adil dan mengikut prosedur yang ditentukan. Memastikan pendaftaran kemasukan dan pertukaran pelajar. Memastikan program-program kesihatan dijalankan dengan sempurna. Menandatangani surat akuan serta sijil berhenti sekolah. Pengurus Kurikulum ³Kerja Ikhtisas Menyelia dan mengawal polisi dan objektif sekolah selaras dengan polisi Kementerian Pendidikan.9. Pembangunan Diri Pelajar 2.7. Mengambil langkah-Iangkah menjaga keselamatan pelajar semasa berada di sekolah. Memastikan perkhidmatan bimbingan dan kaunseling berfungsi dengan baik. Menentukan polisi-polisi mengenai pelaksanaan disiplin sekolah. Memastikan pelaksanaan program pembangunan diri pelajar. 10 . Mewujudkan hubungan dua hala dengan komuniti dan agensi-agensi luar. 3. Kemahiran Belajar dan Motivasi.1. Buku Kedatangan Pelajar dan Buku Kegiatan Kokurikulum dari masa ke masa. 3. Bertanggungjawab di atas penggantungan dan pembuangan pelajar. 2. 3. 1. 3. 3. Kemahiran Mengurus Diri. 1.5.1. Datadata analisis peperiksaan digunakan untuk perancangan dan tindakan susulan. 1.4. 3.11. Menentukan keberkesanan pengguna PSS. 3. Pengurusan dan Pembangunan 3. Menentukan sasaran sekolah.10.2. Menyemak Buku Jadual Kedatangan Pelajar.4.1.2. Memastikan guru mengajar berpandukan Sukatan Pelajaran dan Rancangan Pelajaran mengjkut peruntukan waktu yang ditetapkan. Bertanggungjawab dalam peningkatan Kurikulum dan Kokurikulum serta memastikan pelaksanaannya selaras dengan dasar Kementerian Pelajaran dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 3. 1. Memastikan polisi untuk aktiviti kokurikulum.8. Buku Kemajuan Pelajar. 2.8. Menentukan polisi-polisi mengenai penilaian dan peperiksaan dilaksanakan. 1.2. Memastikan Skim Pinjaman Buku Teks dilaksanakan dengan adil dan baik. Bertanggungjawab dalam hal pengurusan. 3. 2.3. pentadbiran dan kewangan sekolah. 1. Menentukan kualiti dan kuantiti kerja pelajar serta pemeriksaan buku pelajar.5. 1. Buku Profil. Menyelia dan mencerap proses P& P. 1. Memastikan polisi peperiksaan awarn dilaksanakan mengikut peraturan. 1. 1. 3.7.10. merancang peningkatan pengajaran dan pembelajaran. Memeriksa Buku Rekod Mengajar Guru.6.BIDANG TUGAS ³³³³³³³³³PENGETUA BIDANG TUGAS PENGETUA 1.6. SENARAI TUGAS PENGETUA 1.9.3. 1. Memastikan panitia matapelajaran melaksanakan strategi dan program pendidikan dengan berkesan.

2. Membantu staf sokongan menentukan sasaran kerja dan berbincang dari masa ke semasa mengenai sasaran dan mutu kerja. 8. Mengawal dan menyemak pembelanjaan perkapita. Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada yang memerlukannya. data dan seliaan serta menggunakan maklumat yang diperolehi untuk pembangunan ´Learning Experiencesµ pelajar. Menentukan anggaran perbelanjaan tahunan. Menentukan tugasan dan bidang kerja serta menjalankan penyeliaan sepanjang tahun. 8.2. 8.5. 5. 8.3. perkongsian maklumat. Mengawal stok dan harta benda sekolah. Kemudahan Fizikal 6.1.2. Menggalakkan percambahan fikiran. perlantikan. gaji guru dan staf sokongan. 5.8. Memastikan penyediaan penyata akaun sekolah yang belum diaudit dan dokumendokumen sokongan serta membuat tindakan susulan ke atasnya. Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan Profesion Keguruan.6. 5.4.4. 7.2. 6. 5. Memastikan keadaan fizikal bangunan.1.5. rekod akaun. 4. 7.4.4. 6. Merancangkan kursus kesedaran dan penyungguhan kendiri guru. 4.KERAJAAN DAN ASRAMA. 11 .3. Menggalakkan guru melibatkan diri dalam aktiviti komuniti.1. 6. Pengurusan Personal 4. Pembangunan Organisasi dan Diri 7. Memastikan kemudahan lengkap dan mencukupi serta sentiasa berada dalam keadaan baik. laporan penyata kewangan dan punca-punca kewangan SUWA. 8. Pembangunan Kendiri Mempertingkatkan Budaya Membaca dan Budaya Ilmu. Memastikan perabot sentiasa berada di dalam keadaan baik. Mempertingkatkan keceriaan sekolah.3.1.5. 8. 7.2. Melibatkan diri dengan aktiviti komuniti. Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah (R&D).5. pengesahan dalam jawatan.7. Merancang dan menyelia aktiviti perkembangan staf seperti kursus dalaman.3. penempatan ke jawatan berpencen dan jenis cuti guru serta sokongan dilaksanakan. budaya ilmu serta memberi peluang kepada guru memperkembangkan potensi diri. 8. 7. 6. Menghasilkan artikel-artikel yang berkaitan bidang iktisas dan pengurusan. Kewangan 5. 4.4. 8. Mengawal ´Experiencesµ berdasarkan pemerhatian. padang dan persekitaran dalam keadaan baik. Mengambil tindakan tatatertib ke atas pegawal yang melanggar Arahan Perkbidmatan di bawah bidang kuasa Menjaga kebajikan pegawai.3. 4. 6. Menjadi penasihat PIBG dan Pengerusi Majlis Pemuafakatan Sekolah. Menghadiri kursus. Mengambil langkah-langkah untuk menjaga keselamatan harta benda sekolah.1. Menentukan proses pendaftaran. seminar dan sebagainya yang dianjurkan oleh kementerian / Jabatan dan Agensi-agensi Iuar.4. 7. 8.

1. Menyelaras semua jenis kutipan yuran 2. 1. 1. 2.3.2.PENOLONG KANAN PENTADBIRAN Penolong Kanan Pentadbiran bertanggungjawab kepada Pengetua semasa ketiadaan Pengetua untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan. hubungan masyarakat dan keselamatan. 1. penggal dan sebagainya.8. Pengurusan 2. Menjadi Ahli Lembaga Tatatertib Sekolah. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam hal kurikulum. Merancang langkah-langkah keselamatan pelajar.1. 2. 1. 3. pusat sumber. Menentukan penggunaan dan penyelenggaraan bahan-bahan sumber pendidikan.7. Membantu serta membimbing dalam latihan mengajar bagi guru pelatih.10. Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan kurikulum serta mencadangkan tindakan susulan. Pembangunan Diri Pelajar 3. mempertingkatkan prestasi pengajaran guru serta pembelajaran pelajar dan menyediakan khidmat bantu secukupnya supaya matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan tercapai. makmal dan bengkel. Pejabat Pendidikan Daerah. mingguan.7. SENARAI TUGAS 1. Membantu merancang dan menyelia program budaya sekolah.4. Menentukan rancangan pelajaran harian. 5. 2. Membantu menyelenggara dan menyelaras kutipan data/ maklumat.5. Menyelaras penyediaan penyata kewangan untuk urusan audit tahunan. 1.1. Membantu penyediaan peralatan teknologi pendidikan. Membantu Pengetua menyelia dan menilai proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. Membantu beban tugas guru dan staf sokongan sekolah 2. Kurikulum 1. Membantu memilih buku teks. 3. Mengadakan kursus motivasi dan kemahiran pelajar. Memastikan perjalanan panitia mata pelajaran. 1. 3. Menyelaraskan segala jenis program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah. 2.8. Menjalankan tugas Pengetua semasa ketiadaannya.4. BIDANG TUGAS 1.6.3. 1. kemudahan fizikal dan keceriaan. 2. 2. 4. 2.5. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua.1. pentadbiran dan pengurusan guru dan kakitangan sokongan. Dengan itu. Membantu merancang takwim sekolah. Penolong Kanan Pentadbiran bertanggungjawab bagi melicinkan pentadbiran. Menjaga dan menyemak stok/ iventori peralatan sekolah. Membantu menyelia kerja-kerja guru dan staf sokongan. Mengurus hal-hal bangunan. 12 . kawasan . Menyusun jadual waktu kelas dan guru serta menyediakan jadual waktu gantian.2.6.2. bahan pusat sumber dan buku bacaan. Membantu menyelaraskan hal ehwal peperiksaan. kursus dan latihan guru serta staf sokongan. Negeri dan Kementerian Pendidikan.9. 3. Menjadi penandatangani kedua cek sekolah.3. 2.11.9. 2. guru yang baru mengajar dan guru sandaran tidak terlatih dalam menjalankan tugas harian mereka. keceriaan dan kebersihan sekolah. 2.

Menjadi penasihat Lembaga Pengawas Sekolah. 5. Memastikan peraturan-peraturan sekolah dikuatkuasakan 1. 6. 5. SENARAI TUGAS 1. 3. Pembangunan Diri Pelajar. 1. 1. Disiplin 1. 4.3. Mempertingkatkan budaya membaca dan budaya ilmu.1.4. Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah.1. Memberikan sumbangan kepakaran dalam bidang pendidikan kepada yang memerlukannya.1. 5. 1. Menentukan penerapan amalan-amalan dan nilai ²nilai murni 1. BIDANG TUGAS 1. Menjalankan tugas-tugas pengetua semasa ketiadaan Pengetua dan Penolong Kanan 1 2. 6.2.1. Membantu dalam merancang dan menyelia program bagi keindahan dan kebersihan sekolah. 5.6. PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID Penolong Kanan HEM bertanggungjawab kepada Pengetua untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan. Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibu bapa/ penjaga.3. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam pengurusan dan pentadbiran Hal Ehwal Murid. 4.1.1. Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibu bapa dan masyarakat. Membantu pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. 1.1. 6. Merancang dan menyelaras program mencegah penyalahgunaan dadah dan program lain di peringkat sekolah. 6. seminar dan bengkel.1. Mengambil tindakan yang sesuai terhadap kes-kes pelajar yang melanggar tatatertib dan salah laku.2. Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Pengetua dari masa ke semasa. Tugas-tugas lain.2. Menghadiri kursus.1.1.2.5. Program Perlindungan Pelajar. 5.2.2. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua.4. Pembangunan Kendiri.3. 13 . 5. Memastikan langkah-langkah keselamatan pelajar semasa berada di sekolah dilaksanakan. 4.1. 4. Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Pengetua dari masa ke semasa.2.1. Penolong Kanan HEM bertanggungjawab memeprtingatkan disiplin. kebajikan pelajar dan penerapan nilai-nilai murni. Pembangunan Organisasi. 1. Mengadakan kursus/latihan personal. Menyelaras dan menyediakan rekod disiplin pelajar dan laporan pelajar.2.4. Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion perguruan. 1. Membantu Pengetua menyelia dan menilai aktiviti Hal Ehwal Murid. 1.

1. melaksanakan dan menyelia kegiatan sukan dan permainan pada semua perigkat. Biasiswa dan Bantuan. Menguruskan tuntutan bayaran biasiswa pelajar. 3. Unit Beruniform 3.6.3. Kelab/Persatuan 3.4. Menguruskan kemudahan rawatan pelajar. 5. Menganggotai jawatankuasa-jawatankuasa yang diluluskan oleh Pengetua dari masa ke semasa. Menyelaras aktiviti kesihatan pelajar. Membantu merancang takwim sekolah. Menguruskan surat akuan. 6.3. Menyelaraskan dan menyelia aktiviti-aktiviti persatuan dan kelab yang bercorak akademik. 5.5. 6.1.2. 2.2.4. 4. Merancang strategi penglibatan pelajar dalam kegiatan unit beruniform tersebut di peringkat sekolah. Kokurikulum Sukan dan Permainan 3. Menguruskan kutipan data. 3. 2. Pengurusan 2.1. Mempertingkatkan budaya membaca dan budaya ilmu.1. 1. Tugas-tugas lain. Membantu merancang . Kesihatan 1.1. Pembangunan Organisasi 4. Membantu menyediakan anggaran belanjawan sekolah 2.4. Menguruskan kemasukan dan penempatan pelajar.1. 1.3.2.3.1.2. 1.3.4. Mengadakan kursus/ latihan untuk personal.1. 1.3.2.4.7.4. Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibu bapa/ penjaga.5.3. 1. 2. sijil-sijil pelajar.1.3.2.1. kursus dan bengkel Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah. 1. Menguruskan pertukaran pelajar.3.1. Membantu merancang takwim sukan dan permainan sekolah. Pembangunan Kendiri 5. 2. Menyemak buku kedatangan harian pelajar. Memastikan program-program kesihatan pelajar semasa berada di sekolah dilaksanakan 1. 2. 3. Mengemaskinikan rekod biasiswa dan bantuan 1. 5. Menyelenggarakan Perakuan-perakuan biasiswa dan bantuan. 2. data pengambilan. 4. 3.3. pengesahan dan pengedaran Sijil Berhenti Sekolah.5.1.3. Menyediakan anggaran belanjawan bagi pengurusan SPBT. Menguruskan dan mengemaskinikan buku rekod pendaftaran pelajar.3.5. 1.4. 3. Menghadiri seminar. Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion perguruan.2. mengawal buku stok dan bilik buku SPBT.2.2. Menyelaraskan pengeluaran.1. 14 .1.1. Menyelaraskan penyeliaan kantin sekolah.5. 5. Skim Pinjaman Buku Teks 1. pengagihan dan hapuskira buku teks.

Penolong Kanan Pentadbiran dan Penolong Kanan (HEM).3. Menyelaras aktiviti-aktiviti kelab sukan dan permainan di dalam dan di luar sekolah. Bertanggungjawab mengenai lawatan anjuran pihak sekolah dengan mematuhi Peraturan (Melancong) Sekolah 1957. Merancang kegiatan persatuan dan kelab 1. Melaksanakan arahan-arahan dan tugasan-tugasan lain yang diberikan oleh Pengetua dari masa ke semasa. Mei 1998. PENOLONG KANAN KOKURIKULUM BIDANG TUGAS 1.2. 2. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua . Merancang kegiatan unit beruniform 1.2.9.(A) 196 bertarikh 21hb. Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan persatuan dan kelab 1.U.1.2.3. Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan unit peruniform 1. Menyelia kegiatan persatuan dan kelab 1. Membantu Pengetua di dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah termasuk sidang petang.1.2.2.3. Menyelaraskan proses penubuhan kelab dan persatuan sebagaimana mengikut Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.1. Pentadbiran 2. Menyusun. 2. 2. 2. 2.1. Unit Beruniform 1.1. Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua. No.4. 2.1. Mengurus pemilihan peserta untuk kegiatan kelab sukan dan permainan 1. Kokurikulum 1.4. Merancang kegiatan kelab sukan dan permainan 1. Menyelaras pengagihan pelajar mengikut aktiviti dalam kegiatan kokurikulum untuk meningkatkan tahap pencapaian. Tambahan No.10.3. Menyelia dan menilai aktiviti kokurikulum di sekolah.3.4. 4. menyelaras dan memantau takwim kegiatan kokurikulum sekolah Menyediakan anggaran belanjawan pengurusan kokurikulum Menentukan langkah-langkah keselamatan di dalam kegiatan kokurikulum telah diambil. Menyelaras aktiviti-aktiviti unit beruniform di dalam dan di luar sekolah 1. SENARAI TUGAS 1.2. Membantu sekolah dalam segala jenis penerbitan berkaitan dengan kokurikulum. 11.1. 2. Menyelia kegiatan unit beruniform 1. Kelab Sukan Dan Permainan 1. Menguruskan alatan dan kemudahan untuk kegiatan kokurikulum.2.2.1. Persatuan Dan Kelab 1. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam semua aspek pengurusan kokurikulum termasuk sidang petang. 2.1. 2.3. Memastikan rekod dan data kokurikulum dilengkapkan dan dihantar satu salinan ke Pejabat Pelajaran Daerah dan Jabatan Pelajaran Negeri. Menyelia kegiatan kelab sukan dan permainan 1.6. 3. 2.6. 2. Perundangan (A): P. 15 .7.8. 5.5. 21.2.4. Menyelaras hari-hari perayaan dan upacara sekolah (seperti Hari Kokurikulum Sekolah).2. Menyelaras aktiviti-aktiviti persatuan dan kelab di dalam dan di luar sekolah 1.3.3.3.

2. 3. Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Pengetua. Menyelaras kerja-kerja kakitangan pejabat. 3.3. 2. Memeriksa buku pelajar secara rawak. sukan / permainan dan unit beruniform. Menyelaras kegiatan kokurikulum. program radio dan televisyen Pelajaran dan sebagainya. Tugas-Tugas Lain 3. Melaksanakan arahan dan tugasan lain yang diamanahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa. Mengkaji. melapor kegiatan kurikulum dan tindakan susulan bagi guru dan pelajar sesi petang. Menyelaras pengurusan dan perjalanan kegiatan bimbingan dan pemulihan.6. Membantu menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah.13. 5.1.14. 3. 2. Menyelaras pungutan yuran. Menyelaras pengurusan peperiksaaan dan penilaian. 3. Merekod segala jenis cuti yang diambil oleh guru-guru sesi petang.4. Membantu mengeratkan perhubungan di antara guru sesi pagi dan petang. 2. 1. 1. Menanggotai jawatankuasa yang diluluskan oleh Pengetua dari semasa ke semasa. 3. Pengurusan 3. Merancang strategi penglibatan pelajar dalam kegiatan kokurikulum.11. 2. 2. 3. Membantu merancang takwim kokurikulum sekolah.12. 3. makmal. 6.2.1. 1. 1. Mengenal pasti guru dan pelajar yang berpotensi dalam aktiviti kokurikulum dan menyusun serta merancang latihan untuk mereka. bengkel dan pekerja am sekolah bagi sesi petang.5.4.8. 16 . Menyusun jadual waktu kelas dan guru serta menyediakan jadual waktu ganti. 1. 1. 4. 1. Menyelaras kegunaan pusat sumber. persatuan / kelab.1.3. derma dan jenis pungutan lain. Merancang aktiviti kokurikulum untuk aktiviti selepas peperiksaan dan semasa cuti sekolah.2. SENARAI TUGAS 1. Membantu merancang takwim sekolah.6.2. Menentukan pelaksanaan kursus pengajian sesi petang. Kurikulum 1.7. Menyemak buku kedatangan pelajar sesi petang.3. Membantu di dalam hal pengajaran dan pembelajaran bagi sesi petang. PENOLONG KANAN PETANG BIDANG TUGAS 1.1.5. Kokurikulum 2.2.2. Membantu Pengetua menyelia dan menilai pengajaran dan pembelajaran. Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan sekolah. Menyelaras tuntutan Skim Takaful Malaysia Berhad bagi kes-kes kemalangan yang layak dituntut. 3. 2. Menjalankan tugas-tugas Pengetua semasa ketiadaan Pengetua dan Guru-guru Penolong Kanan. Menguruskan kursus dan latihan untuk guru dan pelajar dalam bidang kokurikulum. Bertanggungjawab kepada Pengetua di dalam mentadbir semua aspek pengurusan sekolah bagi sesi petang. 3.

Membantu hak-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan.6. 3. 5. Pembangunan Diri Pelajar 5. dengan pihak luar seperti pemeriksaan sekolah oleh Jemaah Nazir Sekolah. kebersihan dan keceriaan sekolah bagi sesi petang. latihan mengajar bagi guru-guru pelatih/maktab/ universiti dan seumpamanya. Mempertingkatan Budaya Membaca dan Budaya Ilmu.2. 4. Membantu Pengetua menyelaras dalam hal-hal yang berkaitan dengan bidangnya. 5. 5. Kurikulum 1. 5. 5. Menentukan penerapan amalan dan nilai murni disampaikan secara bersepadu dalam pengajaran dan pembelajaran kepada pelajar. 5. 6. Pembangunan Organisasi. 5. 5. Membantu Pengetua menyelia dan menilai keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan bidangnya. Memimpin guru menentukan dan merancang Rancangan Penggal/Mingguan dan lain-lain yang berkaitan dengan bidangnya. Bertanggungjawab kepada Pengetua dalam perancangan dan pengurusan kokurikulum yang berkaitan dengan bidangnya terutama persatuan akademik. Merancang dan melaksanakan program dan kebajikan pelajar sesi petang. 5. Mewujudkan hubungan dua hala di antara sekolah dengan ibu bapa / masyarakat. 7.1. Pelajaran 17 . keselamatan.Menguruskan hal-hal kemasukan pertukaran pelajar sesi petang. Pembangunan Kendiri.4. 3. Menghasilkan artikel-artikel di bidang ikhtisas dan pengurusan.10. Melibatkan diri secara aktif dalam persatuan yang berkaitan dengan profesion. 4. SENARAI TUGAS 1.8. 5.3.6. Memastikan langkah-langkah keselamatan pelajar sesi petang semasa mereka berada di sekolah. Mengadakan program untuk meningkatkan kecemerlangan akademik dan sahsiah pelajar. Memberi sumbangan kepakaran dalam bidang Pelajaran kepada yang memerlukannya. 5. Membantu Pengetua dalam semua aspek perancangan dan pengurusan pendidikan yang berkaitan dengan bidangnya.1. Menghadiri kursus. 3.4. 5.2.1. Menjalankan kajian bagi kecemerlangan pengurusan sekolah (R&D). 2. KETUA BIDANG BIDANG TUGAS 1. Mengurus kemudahan rawatan kesihatan pelajar sesi petang. Menguruskan hal-hal biasiswa. 5. 3. Merancang dan menyelaras program bimbingan dan kaunseling bagi pelajar sesi petang. Mengajar sekurang-kurangnya 18 waktu seminggu. 5. Bertanggungjawab dalam hal Kurikulum dan Pentadbiran yang berkaitan dengan bidangnya.9. 3.5.7. Menguruskan hal-hal pinjaman buku teks yang berkaitan dengan pengagihan dan pemulangan.1. Mengadakan kursus / latihan untuk personel. 5. 6.3. seminar dan bengkel.5. Memastikan peraturan sekolah dipatuhi dan dilaksanakan.2.

6. taklimat. Membantu menjalankan kursus. guru yang baru dan guru sandaran dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan.7.8. Menyelia kerja-kerja guru di bawah bidang kawalannya. 3. 3. Menentukan pelajar dilatih melaksanakan tugas-tugas pengurusan bilik darjah dan menjaga keceriaannya.10.4. 3. 3.9. 1. Menjaga dan menyemak stok dan inventori segala peralatan.10. Menjalankan penyeliaan ke atas aktiviti pengajaran dan pembelajaran. bahan pusat sumber. Membantu menentukan serta mengagihkan tugas-tugas guru mata pelajaran di bawah bidang dan kawalannya.1. Menyelia kerja-kerja kursus pelajar mempertingkatkan pelajar dan program Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM) sebagaimana yang dirancang. 3. Membantu dalam perancangan program dan menyelaras kegiatan (kurikulum) yang dijalankan oleh sekolah.14. Merancang.12.5. 1.13. Mempengerusikan mesyuarat atau memimpin panitia mata pelajaran di bawah kawalannya.9. 1. alar pandang dengar dan bahan-bahan pendidikan lain. Merancang. 3. Membantu merancang takwim sekolah. Mengenal pasti masalah kelemahan pelajar dan mencari langkah-langkah untuk mengatasinya. Memperoleh dan menyebar maklumat terbaru mengenai kaedah dan pendekatanpendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan kepada guru.11. Pengurusan 3.2. Menjalankan usaha untuk mempertingkatkan dan memperluaskan amalan-amalan penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu merentasi kurikulum. 1. 1. 3. Membantu menyelenggarakan dan menyelaras kutipan data atau maklumat dan segala jenis perangkaan yang berkaitan dengan bidangnya.1. 1. menyelaras dan melaksanakan segala kegiatan kokurikulum yang bersifat akademik yang dapat membantu meningkatkan kecemerlangan akademik pelajar. 1. penerangan dan perjumpaan di sekolah dalam konteks perkembangan staf.8. Kokurikulum 2.6. 3. Menganggotai jawatankuasa kurikulum sekolah dan jawatankuasa lain-lain yang diarahkan oleh Pengetua.7. Membantu dalam pemilihan buku teks.3.2. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan sekolah dan mengawal perbelanjaan.3. Membantu menyelaras penyediaan Penyata Kewangan untuk urusan audit tahunan. barang atau bahan yang berkaitan dengan bidangnya.1. 3. 1. Menyelaras pengurusan dan perjalanan aktiviti-aktiviti bimbingan. 2. Menentukan bahan dan sumber pendidikan digunakan dan diselenggarakan dengan berkesan.4. 1. Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan bidangnya serta mengambil tindakan sewajarnya.11. Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan. 3. 1. Membimbing guru terlatih.2. pemulihan dan pengayaan. 2. 1. 3. Menentukan aspek-aspek penyampaian nilai-nilai murni dan amalan berlaku di bilik darjah dan sekolah. mengawal dan menyelaras segala aktiviti persatuan di bawah bidangnya. 18 .5. 1. kursus dan latihan untuk guru.

16. 19 . Mempengerusikan mesyuarat panitia dan mengemaskini fail panitia mata pelajaran.5. Bertanggungjawab menyediakan pengagihan guru mata pelajaran mengikut keperluan untuk keperluan AJK jadual waktu.4. 4. Mengadakan tindakbalas kepada setiap perubahan yang diperlukan. Menyediakan peraturan keselamatan pelajar dan peralatan di bilik khas. Bertanggungjawab meningkatkan mutu dan prestasi dan pencapaian pelajar bagi peperiksaan dalaman dan luar seperti PMR dan SPM. Memastikan salina minit-minit mesyuarat panitia dihantar ke pohak pentadbir sekolah dan PPD. 6. 7. 4. 2. 19. KETUA PANITIA MATA PELAJARAN 1. Membantu merancang dan menyelia program keceriaan dan kebersihan sekolah. Memastikan bilik khas dalam keadaan kondusif untuk P & P.2. 5. Membantu menyediakan data-data / maklumat mengenai mata pelajaran yang berkenaan untuk dipamerkan. 23. 4. Membantu ketua bidang membuat pemantauan P&P. Tugas Lain 4.4. Menyimpan salinan jadual waktu persendirian guru bagi matapelajarannya. 22. Membantu Pengetua menyelia dalam hal-hal peperiksaan. 3. Mengesahkan soalan-soalan peperiksaan dan ujian sebelum dihantar ke bilik cetak. 20. Membantu dan sentiasa memberi kerjasama dalam mengadakan kursus dalaman kepada ahlinya apabila diperlukan.1. Membantu dalam membuat pemilihan jenis-jenis buku dan bahan rujukan untuk pusat sumber sekolah. Melaksanakan segala arahan dan tugasan yang diberi oleh Pengetua dari semasa ke semasa. Membantu dalam melaksanakn program kecemerlangan akademik yang dirancangkan oleh pihak sekolah. Mementukan anggaran perbelanjaan tahunan bagi panitianya. 12. 10. Menentukan penggunaan alat bantu mengajar dan kaedah-kaedah pembelajaran terkini. 4. kegiatan sukan. Berhubung dengan PKG. Melengkapkan bilik gerakan sekolah dengan data atau maklumat mengenai semua mata pelajaran dan menggunakannya dengan berkesan dan berhasil. 18. 8. Bertanggungjawab menyediakan bank soalan. Bertanggungjawab menyediakan rancagan pelajaran tahunan. Menganalisis keputusan peperiksaan / ujian bagi mata pelajaran berkenaan dan menyediakan strategi-strategi tertentu untuk tindakan susulan bagi pelajar yang tidak mencapai tahap yang dikehendaki. Kementerian Pelajaran dan lain-lain. Bertanggungjawab mengemaskinikan buku stok panitia dan alat-alat bantu mengajar diselenggarakan dengan baik.6. Menentukan dan bertanggungjawab menyediakan sukatan pelajaran yang kemaskini. Pejabat Pendidikan Daerah dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri tentang apa juga maklumat dan bantuan yang boleh didapati untuk membantu sekolah dan guru. 24. 4. 14. JPN. Penyelaras penyediaan soalan-soalan peperiksaan / ujian dan pemeriksaan kertas jawapan.3. 11. 17. 4. Membantu dan bekerjasama menyelaras aktiviti-aktiviti persatuan akademik. 13. Bertanggungjawab menyediakan pelajar ke pertandingan-pertandingan anjuran PPD. penggal dan mingguan. penyediaan jadual waktu sekolah dan urusan Pusat Sumber. 9. Berhubung dengan ketua bidang sekolah lain yang berhampiran bagi tujuan berkongsi maklumat dan sumber pendidikan bagi memantapkan keupayaan dan pengetahuan. 21. 15.

5. 5. Membantu pentadbir menjalankan tugas berkaitan dengan kurikulum. Mengedarkan minit mesyuarat kepada ahli panitia. Membantu ketua panitia mengurus dan menjaga alat / bahan bantu mengajar. Merekodkan soalan-soalan dan keputusan ujian dalam Buku Rekod Mengajar. 8. Menjadi ahli jawatankuasa peringkat kelompok / zon /daerah. 20 . PENOLONG KETUA PANITIA Membantu Ketua Panitia dalam melaksanakan tugas Ketua Panitia bagi sesi petang SETIAUSAHA PANITIA MATA PELAJARAN 1. Memiliki. GURU MATA PELAJARAN 1. Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan/Jabatan Pendidikan dan PPD. Mengesan kelemahan pelajar dan menjalankan kelas pemulihan/ bimbingan. 6. Memahami dan mematuhi Pekeliling-pekeliling dan arahan yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat yang harus dicapai. Mengedar surat panggilan mesyuarat/ memanggil mesyuarat. 9. 27. 12. Menyediakan surat panggilan mesyuarat.25. 4. memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan sukatan pelajaran dan huraian mata pelajaran yang berkenaan. Membantu ketua panitia mengurus stok ABM / BBM panitia . Membantu ketua panitia menganalisa ujian bulanan dan lain-lain peperiksaan di sekolah. 2. 9. kebolehan dan kemahiran yang harus dicapai di akhir tiap penggal bagi tiap tingkatan. Bersama-sama ketua panitia mengambil tindakan ke atas minit mesyuarat. Menyerahkan/ menunjukkan buku latihan pelajar kepada Pengetua atau wakilnya pada masa yang dikehendaki. 11. 3. Mencatat minit mesyuarat . Menghadiri mesyuarat/taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan sama ada yang dikelolakan oleh Kementerian Pendidikan/Jabatan Pendidikan Negeri/PPD. 4. iaitu dari segi pengetahuan. Membantu ketua panitia mengurus fail-fail panitia mata pelajaran . 26. 8. Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang kemas kini dan menyerahkan kepada Pengetua pada masa yang ditetapkan. Menyampaikan semula maklumat kepada guru lain yang mengajar mata pelajaran yang sama. Menyediakan Rancangan Pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dengan lengkap untuk tempoh setahun/sepenggal/harian dan melaksanakan pengajarannya mengikut Rancangan Pelajaran yang disediakan. Sentiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan tentang teknik mengajar bagi mata pelajaran berkenaan bagi meninggikan lagi prestasi dalam pengajaran dan pembelajaran. 10. Menjalankan ujian dan penilaian kepada pelajar. Merancang agenda mesyuarat bersama ketua panitia. Menyedia dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup. Membantu ketua panitia menyenaraikan alat/bahan bantu mengajar dan menyebarkannya kepada semua ahli panitia. 12. memeriksa buku latihan pelajar dan memulangkan semula secepat mungkin. 11. 10. Menjadi ahli dalam Panitia Mata Pelajaran. Memastikan keselamatan pelajar di makmal/bengkel KH/Bilik ERT/Sains Pertanian serta mengawasi penggunaan peralatan. 7. 2. Menjalankan tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa . 7. menghadiri serta mematuhi dan melaksanakan keputusan mesyuarat Panitia. 6. 3. Menyiapkan laporan/menyediakan minit mesyuarat.

kakitangan bukan guru. kakitangan sekolah. SPM. melaksana. 8. Bertanggungjawab dalam menambahkan alat bantuan mengajar bagi memperkayakan Pusat Sumber Sekolah. melaksana. Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas yang diajar. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti konferensi dengan ibu bapa. 15. 14. 21.13. Merancang. 4. 11. Menjadi ahli jawatankuasa dalam Majlis Perancang Sekolah Menjadi penyelaras dalam program mentor mentee sekolah. menyedia dan mendedahkan pelajar kepada peluang. 7. Merancang. 19. 5. melaksana. instrument. 21 . Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantuan mengajar yang digunakan. Menyediakan rancangan tahunan program dan aktiviti perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah. guru. Merancang. 12. dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang terlibat dalam proses pendidikan dan perkembangan pelajar. pendekatan dan sebagainya secara menyeluruh bagi meningkatkan mutu dan profesionalisme perkhidmatan Bimbingan di sekolah. Merancang. mengawalselia perkhidmatan kaunseling individu secara professional dan beretika. Membantu menguruskan Bank Soalan. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti pendidikan pencegahan dadah. Mengelola dan melaksanakan aktiviti Bimbingan dan Kaunseling kelompok dan tunjuk ajar(instructional)yang merangsang perkembangan pelajar secara optimum. Merancang. SPMV dan STPM. 17. Mengenalpasti keperluan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling sekolah melalui kajian keperluan. 18. 20. 14. 18. rokok dan alcohol. mengawalselia aktiviti kemahiran belajar untuk semua pelajar. melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi dalam dan luar Negara. melaksana. 17. Menjadi Urusetia kepada Jawatankuasa Penyelaras Perkhidmatan Bimbingan di sekolah. soal selidik. Membuat penilai an aktiviti modul. guru. 13. melaksana. menyebar maklumat Bimbingan dan Kaunseling kepada semua pelajar melalui sebarang media yang sesuai. Menjadi ahli jawatankuasa ex-oficio dalam jawatankuasa kurikulum sekolah. 16. Merancang. GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEPENUH MASA (GBKSM) 1. guru. inhalan. kakitangan dan siapa sahaja yang memerlukan perkhidmatan kaunseling krisis. Merancang. melaksana. 9. pentadbir. mengawalselia dan menilai program dan aktiviti perkhidmatan konsultasi dan rujukan. Menjadi personel perhubungan/seranta sekolah dengan agensi-agensi luar yang berkaitan. Mengumpul. 16. 6. memastikan bahawa alat-alat bantuan mengajar digunakan secara meluas. menyedia. Melaporkan kepada Ketua Bidang tentang masalah pengajaran dan pembelajaran untuk tindakan selanjutnya. Menjadi penggerak utama dalam program latihan dalaman bagi menyebarkan kefahaman dan peningkatan profesionalisme perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling di sekolah Mengenalpasti dan merujuk pelajar. 3. Merancang menyelaras dan menilai sumber dan bahan resos perkhidmatan Bimbingan di sekolah. mengawalselia serta menilai program dan aktiviti pemilihan mata pelajaran elektif untuk peperiksaan seperti PMR. 10. Menjalankan tugas seorang kaunselor dan seorang guru disiplin. mengawalselia dan mengemaskini rekod dan inventori pelajar. Bekerja sebagai 'Team player'. berhubung Bimbingan dan Kaunseling. ibu bapa dan bekas pelajar. temu bual dan perbincangan dengan pelajar. kerjaya dan Pendidikan Pencegahan Dadah. 15. 2. Merancang.

Mengendalikan perhimpunan harian (Selasa hingga Jumaat). Menguruskan rawatan pelajar yang sakit dan menghantar mereka ke hospital/ke rumah. Bertugas di pintu pagar utama sekolah sehingga jam 7 pagi. GURU BERTUGAS HARIAN / MINGGUAN 1. 9. Menjadi penyelaras dalam program-program pengembangan pelajar seperti kolokium. ucapan/pengumuman-pengumuman dalam perhimpunan laporan hari Isnin ditulis di dalam buku khas mengenai perhimpunan. lawatan -lawatan pelawat 14. Mengawasi disiplin pelajar di luar waktu belajar seperti waktu rehat dan waktu sebelum loceng pertama dibunyikan. pelajar ponteng. Dasar Pendidikan Wajib. 22 . Membuat catatan mengenai perkara-perkara penting yang berlaku sepanjang hari/minggu persekolahan ke dalam Buku Laporan Bertugas.22. 5. kem jaya diri. 2. 13. 15. 6.3. sekitar kawasan sekolah dan mengambil tindakan yang segera dan munasabah. Penempatan(kemasukan) pelajar ke sekolah. 3. bilik-bilik khas dan kawasan sekolah. Menjadi Urusetia kepada Jawatankuasa Program Sekolah Selamat. Guru bertugas harian hendaklah datang sekurang-kurangnya 10 minit sebelum persekolahan bermula dan pulang sekurang-kurangnya 10 minit setelah sekolah berakhir. Memastikan semua guru dan pelajar menghadiri perhimpunan. 12. Perhimpunan 11.1. kursus ketatanegaraan dan sebagainya. kedatangan pelajar. 24.2. unit beruniform dan aktiviti-aktiviti lain yang dijalankan. Mengeluarkan surat kebenaran ke hospital dan merekodkan nama pelajar yang memohon. Memastikan bilik-bilik darjah telah disapu. Menentukan keselamatan pelajar di sekitar kawasan sekolah serta mengawasi harta benda sekolah. 25. motivasi. 7. masa rehat dan masa pertukaran guru. Memastikan pelajar telah beratur dengan kemas. jika perlu. 4.2.4. persatuan-persatuan. sampah-sarap telah dibuang serta lampu dan kipas/tingkap telah ditutup setelah tamat persekolahan. 14. 11. 10. Menjadi penyelaras program-program yang dianjurkan oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling. 14. antara perkara-perkara yang dicatat ialah: 14. Memastikan bendera-bendera. tandas.3. tidak hadir atau sakit 14. pembesar suara dan tempat duduk guru telah disediakan. 8. 11. Membuat laporan di dalam Buku Laporan Bertugas yang disediakan dan membuat laporan lisan kepada Pengetua / Penolong Kanan pada hari terakhir persekolahan dalam mingggu tersebut dan seterusnya mendapat tanda tangan pengesahan. Memeriksa kebersihan makanan yang dijual di kantin sekolah. Melaksanakan tugas-tugas yang diarahkab oleh Ketua Jabatan dari semasa ke semasa. 11. kegiatan-kegiatan sekolah seperti sukan. 23. Jabatan Pelajaran Negeri.1. kantin. guru dan staf sokongan 14. Mengawasi kebersihan bilik-bilik darjah. Mengawasi pelajar menepati waktu datang dan pulang ke sekolah. Menguruskan hal-hal bersabit dengan kehilangan barang-barang. Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris & Dasar Bahasa Tambahan.5.

8. 1. Membersihkan tandas. 9. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua dan Penolong Kanan dari masa ke masa. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua dari masa ke masa. longkang dan stor 2. Merekod dan mengawal semua stok masuk dan keluar peralatan pejabat. 2. 10. Buku Tunai . PEKERJA RENDAH AM. Mengepos dan mengambil surat. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/Penolong Kanan dari masa ke masa. Memastikan stok peralatan PRA sentiasa lengkap dan cukup 23 . Membantu pembantu tadbir dalam urusan bank seperti membayar bil dan lain-lain. guru dan staf sokongan. Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP). Bantuan Kebajikan Masyarakat dan lain-lain. Surat-surat dan rekod cuti guru/staf sokongan. 3. 11. 6. 4. 6. 9. Pengesahan jawatan.PEMBANTU TADBIR (BAHAGIAN KEWANGAN) Menyediakan: 1. Tuntutan bantuan perkapita 5. Memasukkan surat-surat ke dalam fail dan mengedarkannya kepada guru/staf sokongan yang berkenaan. pencen. Cek-cek 8. Pesanan barang-barang keperluan pejabat 10. Data pelajar. Mengurus buku kehadiran guru/staf sokongan 3.Akaun Kerajaan . Mencetak soalan-soalan peperiksaan dan siaran-siaran pejabat. Membersihkan kawasan sekolah: Memotong rumput Menyapu sampah di kaki lima bangunan dan kawasan tidak berumput. Tuntutan elaun lebih masa pekerja 4. PEMBANTU TADBIR (BAHAGIAN PENTADBIRAN PERKHIDMATAN) 1. Biasiswa 3. Tuntutan gaji 2. peperiksaan am kerajaan dan kursus induksi 5. Stok Pejabat 11. Menjaga dan menyelenggara mesin rumput dan peralatan-peralatan lain. Menaip surat-surat yang berkaitan dengan urusan sekolah atau yang diarahkan oleh pengetua dan penolong kanan. Kira-kira yuran khas pelajar dan menyimpan slip bank 9. 7.Akaun Asrama Mengurus : 7. Pembayaran bil-bil Mengemaskini:6. Mengemaskini sistem fail. Pertukaran pelajar. 4. 3. Mengemas bilik pengetua dan bilik cetak. 5. Buku Biru/permit mengajar guru 8. Pertukaran guru dan staf sokongan. Sijil-sijil PMR/SPM/STPM apabila dikehendaki oleh pelajar 7. 2. Mengambil dan meminitkan mesyuarat. PEMBANTU AM RENDAH (PEJABAT) 1.Akaun SUWA .

2. Menyediakan carta-carta.1. 11. projektor slaid. Menulis pesanan dalam borang pesanan. Membaik pulih peralatan sekolah /perabot sekolah yang rosak. larutan indikator dan larutan lain yang sentiasa mencukupi serta menukar label di botol reagent jika perlu. model sains.10 set radas sains yang diperlukan oleh guru sains untuk eksperimen. 11. Mengembalikan alat-alat reagent botol kimia.Membuka. Memastikan bahan/ubatan di dalam kotak kecemasan sentiasa mencukupi. 11.1. mengunci dan menjaga keselamatan dan kebersihan makmal: 11.2.1. 9. 11. Melengkapkan radas pelajar di makmal Kimia dan Makmal Fizik. carta dan radas lain ke tempat asalnya selepas eksperimen dijalankan. Menanam dan menjaga pokok-pokok bunga/pokok. PEMBANTU MAKMAL 1.1. Memastikan radas dan bahan kimia dikembalikan ke tempat asal selepas digunakan. Menjaga makmal dan memastikan makmal berkeadaan bersih kemas dan selamat. meja guru.5.1. 11. Membuka Makmal Fizik.6. Semua pesanan mestilah dibuat melalui Ketua Bidang /Pengetua. Mengutamakan langkah keselamatan dalam sesuatu kecemasan. Menyediakan 8 . pelajar di makmal pada cuti penggal sekolah 24 . Membantu menyediakan tempat persiapan bagi program-program/upacara rasmi sekolah. Membersihkan makmal Fizik.2. 11. Membersihkan papan hijau. 11. 8.2. meja pelajar serta almari wasap dan sebagainya.2. 11. Menguruskan troli-troli eksperimen supaya sentiada berada dalam keadaan bersih dan teratur. Menggantikan tugas Jaga sewaktu Jaga bercuti.4. 11.2. 10. Mengecat permukaan meja guru. 2.2. 11. sinki. 7. 5. Memastikan bilik makmal berada dalam keadaan kemas dan bersih serta semua tingkap dan penutup gas besar/ paip ditutup sebelum mengunci makmal.5. 11. Menjalankan tugas-tugas harian/rutin.2.8. 11. 11.2. Kimia.1.3. biologi dan makmal sains lainnya serta setor. Menyimpan dana mengemas radas-radas yang telah digunakan ke tempat asalnya.3. Mencuci bilik makmal dan longkang-longkang dalam makmal pada hari Sabtu dan Cuti penggal sekolah. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua atau penolong kanan.2. OHP. Menyimpan baucer pesanan dalam fail khas. 6. aspirator dengan larutan kimia. 3. Biologi dan kimia serta setor.2. Memeriksa alat-alat dan bahan-bahan pesanan supaya semua berkeadaan baik dan mengikut kehendak guru sains. Melaporkan kepada pengetua tentang kerosakan tandas. Mengisi botol-botol reagent. 11. Memadamkankan segala grafiti/conteng pada dinding bangunan sekolah. 4.1. Menyediakan bahan keperluan yang diminta oleh guru sains. 5.4. 11. 10.4. 6. 7. Mencuci dan mengelap radas-radas kaca.1. Memastikan peralatan sekolah perabot tidak terbiar di merata tempat. 9. Menyediakan senarai barang yang diperlukan oleh guru sains dan meminta sebut harga dari syarikat -syarikat yang tertentu pada awal tahun ( sebelum penggal persekolahan. slaid Mikroskop dan transparensi untuk pengajaran sains. paip dan lain-lain untuk tindakan. 11. Menyediakan radas-radas dan larutan kimia untuk eksperimen.7. 8.

6.6.5. Mengisi botol-botol reagent dengan larutan kimia dan menukar label di botol jika perlu.4.10. neraca kimia.13.9.2. penunu bunsen. perkakas-perkakas.2. 11.12. kipas.6. bahan-bahan kimia. Memasang klip buaya pada dawai. Menyediakan alat-alat. Menyediakan radas dan bahan kimia untuk percubaan Amali Sains.3. 11. Menyemak stok BBM.4.11. 11.3. lampu dan kipas telah ditutup. Memastikan lampu.5. kimia dan mencatat dalam buku stok. hari sains dan sebagainya.3.15. i. model bahan bantu mengajar. 11. Berada dalam makmal dan membantu guru sains mengelola sesi amali yang dijalankan. 11. Membersihkan meja kerja pelajar dan guru. 11. Menerima dan menyemak radas dan bahan kimia yang baru dibeli serta memasukkan ke stor dan mencatat dalam buku utama dan kad stok.6.3. 11. Mencuci alat/radas sains yang kotor. Menjalankan tugas-tugas lain yang di arahkan pengetua. Mengambil kunci makmal di pejabat dan membuka makmal sebelum pembelajaran dimulakan. reagentreagent kimia dan lain-lain yang diperlukan untuk sesi amali pada hari berkenaan.6. 11. 11. Mengira stok radas dan bahan kimia dan menyediakan senarai pesanan untuk amali sains. 11.6.6. Memastikan semua paip gas. Mengumpul bahan-bahan yang diperlukan untuk percubaan pada minggu berikutnya. papan hitam dan sebagainya.6. meja-meja makmal. guru sains menyediakan larutan-larutan reagent kimia. 11. Membantu mengurus.3.6. mikroskop.6. Mengembalikan alat-alat reagent -reagen kimia dan lain-lain ke tempat asalnya.9. 11.1. Menutup tingkap dan mengunci pintu makmal serta mengembalikan kunci makmal ke pejabat. Menyemak alat-alat yang pecah dan rosak dan merekodkan di dalam buku stok. papan hijau dan kerosakan lain kepada Ketua Bidang Sains dan Matematik. 11.6.4.17.6. Menolong pembantu makmal dan guru sains di dalam perkara-perkara berikut: y Membuat alat-alat sains saripada bahan-bahan tempatan dan lain-lain.11. Membuang sampah 11. 11.1. 11.1. 11. Memastikan semua radas/alatan dan bahan kimia berkeadaan baik dan berfungsi.6.6. buku stok/inventori.4.5. 11.3.6. tingkap-tingkap dan pintu makmal dan stor dititup dan dikunci sebelum pulang.4.3.14.6. 11. 11.2. 11. 11.1.6. 11.8. alat/radas yang baru diterima ke dalam buku stok Utama pada hari yang saama diterima. kaki retort. seperti dikehendaki oleh guru sains. 11. Menyapu lantai makmal dan bilik persediaan.2. 11. paip air. Mencuci semua singki. 11. biologi. Mencatat nama bahan kimia. 11.3. almari wasap.6. 11.6. Menyenaraikan radas dan bahan utama yang kurang dalam borang pesanan. 11. Menyemak stok di Makmal fizik.4.7. Menolong pembantu makmal. 25 .3. Melaporkan kerosakan sinki. Penolong Kanan dan Ketua bidang Sains dan Matematik. 11.5. larutan indikator dan lain-lain.16. Membersihkan papan hijau. Menyelenggarakan alat-alat elektronik.

y Menyenaraikan radas/radas sains yang telah dipecahkan oleh pelajar dan alat-alat memerlukan servis. menyediakan radas yang diperlukan untuk percubaan pada minggu berikutnya: y menajamkan alat-alat /pemotong dalam makmal Biologi. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/ Penolong kanan / ketua bidang Sains dan Matematik.Memperbaiki radas-radas/bahan kimia atau biologi yang rosak. y y y 26 . mengecaskan bateri-bateri bekal. 12.

surau serta kawasan sekolah. Penyelaras Tingkatan. kokurikulum. 4. 6. 5. 5. Merancang takwim sekolah JAWATANKUASA KEWANGAN 1. 2. invois. Menyemak dan menandatangani penyata kewangan dalam Buku Tunai Kerajaan/SUWA/Panjar Wang Runcit. Menyemak dan menandatangani Buku Tunai Kerajaan /SUWA/Panjar Wang Runci. 7. 7. 3. Mengagihkan buku resit kepada guru kelas dan penyelaras tingkatan. 9. 3. Mengeluarkan surat kuasa memungut yuran kepada Penolong Kanan. Guru Kelas dan Kerani. 2. 2. Bertindak sebagai jawatankuasa penilai pencapaian akademik seperti peperiksaan PMR. Bertindak sebagai jawatankuasa penilaian prestasi. termasuk bangunan. meja. 6. 4. 8. Mengurus semua harta benda sekolah yang hendak dihapuskira mengikut peraturan. Memastikan semua kutipan yuran mendapat kebenaran JPN. Kad Inventori dan Buku Bekalan Pejabat. bil. Memastikan perlaksanaan segala program yang dirancang mengikut jadual. Mengadakan pemeriksaan mengejut ke atas Panjar Wang Runcit. Merancang pembangunan rohani dan sahsiah 4. JAWATANKUASA INVENTORI SEKOLAH 1.JAWATANKUASA PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN JAWATANKUASA TAKWIM DAN PERANCANGAN SEKOLAH 1. Memesan dan mendaftar buku resit untuk tujuan pungutan. baucar dan cek). Memastikan semua pembelian/pembayaran dibuat mengikut peraturan kewangan (pesanan tempatan. 3. Menandakan nombor siri dan melabelkan pada perabot-perabot dan alat kekal yang baru. 8. 3. 10. Membaca dan memahami pekeliling/ surat pekeliling yang berkaitan dengan pengurusan kewangan dan perakaunan sekolah yang diedarkan dari masa ke semasa. JAWATANKUASA AUDIT DALAMAN 1. 9. SPM dan peperiksaan dalaman. Menjadi badan tertinggi sekolah yang memainkan peranan sebagai tempat rujukan. Menguruskan dan mengambil tindakan terhadap inventori kelas terutama perabot yang rosak seperti kerusi. Bertanggung jawab menentukan pembahagian tugas dan staf sokogan. cermin tingkap dan lain-lain. Merancang pembangunan fizikal sekolah. 6. dewan. Menyediakan Buku Tunai Kerajaan/SUWA/Panjar Wang Runcit. Memastikan semakan inventori dibuat pada pertengahan dan akhir tahun 27 . sahsiah dan lainlain. Memastikan semua terimaan telah dimasukkan ke dalam bank. 2. Mengenal pasti keperluan perabot dan melapor / membuat permohonan perabotperabot tambahan jika perlu. Mengadakan pemeriksaan mengejuk ke atas kandungan peti besi sekolah. Semua penerimaan/pembelian mesti direkodkan dalam kad Harta Modal. Bertugas sebagai jawatankuasa bertindak segera ke atas sesuatu masalah semasa yang timbul daripada perjalanan sekolah meliputi akademik. Menyelaras segala program yang dirancang. 5. Memastikan sistem inventori dilaksanakan 7. bilik rehat.

Bekerjasama dengan PIBG untuk mencari sumber kewangan. 8. Merancang pembangunan sekolah dengan teliti dan teratur dengan pihak pentadbir sekolah. Mengemaskini borang M untuk dihantar ke PPD 5. Memastikan setiap pelajar baru mendapat nombor pendaftaran. 2. Menyelaras aspek pembangunan sekolah dengan Jawatankuasa 3K. SETIAUSAHA PEMBANGUNAN SEKOLAH 1. Mengemaskini Borang Semakan sepanjang tahun 7.kelas. Melengkapkan maklumat data mengenai keperluan guru dan bilangan pelajar dalam perisian yang dibekalkan.tempat tinggal dan pendidikan penjaga. Melengkapkan maklumat anjakan gaji guru-guru melalui perisian access 8. sambutan dan protocol sama ada secara rasmi atau tidak rasmi. Memastikan semua pelajar memulangkan alat-alat sekolah yang dipinjam sebelum mereka menerima Sijil Berhenti Sekolah. 2. 12. 14. Menyelenggara maklumat keperluan guru untuk dihantar ke PPD 4. Memastikan semua peralatan disimpan di tempat yang selamat 3. 11. Menyelenggara data EMIS untuk guru. Menyediakan data/maklumat guru mengikut jantina. SAMBUTAN DAN PROTOKOL 1.8. 28 . Menyediakan data tentang latar belakang pelajar mengikut ekonomi. 15. Memantau segala projek pembangunan sekolah supaya mematuhi semuanya dalam pelan tindakan. Menerima data pelajar yang menerima biasiswa. 13. gred. Merekod data disiplin pelajar. kategori. Mengurus semua harta modal termasuk membaiki dan menyelenggara bila perlu. 16. 5. Menguruskan peralatan siaraya bagi setiap majlis di sekolah GURU PERHUBUNGAN. JAWATANKUASA DATA & MAKLUMAT 1. 10. Menyediakan pelan pembangunan yang teratur. Memanggil mesyuarat Jawatankuasa dan mengambil minit serta menyediakan minit. 4. opsyen dan lainlain. Membuat unjuran keperluan guru di akhir tahun 6. Mengurus peperiksaan PTK bagi guru dan staf sokongan JAWATANKUASA TEKNIK DAN SIARAYA 1. Memastikan semua peralatan siaraya berada dalam keadaan yang baik dan selamat untuk digunakan. 9. Menyediakan penyata bulanan pelajar dan penyata bulanan guru. pelajar dan sekolah sepanjang tahun 2. 7. Menyediakan surat-surat yang ada kaitan dengan pembangunan sekolah dari segi fizikal. 9. 6.agama dan lain-lain. Menyediakan data enrolmen pelajar mengikut tingkatan. Bertindak sebagai wakil pentadbir dalam aspek perhubungan. Memastikan semua harta benda sekolah disimpan dengan selamat Menetapkan dan melaksanakan peraturan-peraturan menjaga keselamatan perabot dan harta benda sekolah serta jenis denda yang akan dikenakan kepada pelajar. 11. Menyediakan laporan yang sesuai.jenis pengangkutan ke sekolah. 9. 10. Mengemaskinikan data di peringkat jabatan (PORTAL JABATAN) secara on-line setiap bulan 3. Menguruskan hal-hal yang berkaitan.kaum dan jantina. 3.

5. 7. Menguruskan hal-hal lain. 6. Menerima dan menyusun acara sambutan. jamuan dan cenderamata kepada rombongan pelawat yang datang. Mempamerkan peraturan penggunaan PSS dan memastikan pelajar mematuhi 11. 10. Merancang dan melaksanakan aktiviti PSS. 4. Menubuhkan jawatankuasa bertindak. 2. JAWATANKUASA PUSAT SUMBER 1. 2. Mengemaskini buku stok dan inventori. membuat rumusan. 3. 3. Menetapkan tarikh mesyuarat dan tarikh kursus dalaman. Sentiasa berbincang dengan pihak pentadbiran sekolah berhubung dengan dif-dif jemputan sesuatu majlis dan mengadakan sambutan dan memberikan keutamaan tempat duduk kesesuaian. Menilai perjalanan PSS dan membuat tindakan susulan. Menyebarkan maklumat mengenai PSS kepada guru dan pelajar 8. Menyediakan bahan-bahan kursus dalaman 5. Menyediakan laporan dan dibentangkan dalam mesyuarat kurikulum/panitia. Mewakili dalam aspek-aspek berkaitan dengna perhubungan dengan masyarakat luar sekolah. 2. 29 . mengutip data menganalisis data. JAWATANKUASA PERKEMBANGAN STAF 1. JAWATANKUASA KAJIAN TINDAKAN 1. taklimat. 8. 6. Merancang aktviti termasuk mengenal pasti masalah / isu. Membuat pemerhatian secara langsung dan membuat komen. 3. 6. 8.2. 7. Merekod senarai kursus yang dihadiri oleh guru-guru. Berkemampuan memperlihatkan imej yang baik pada masyarakat luar dan berpengetahuan tentang segala maklumat sekolah. 7. Menerima senarai semak persediaan kursus dalaman. Menyediakan pelaporan yang diperlukan dari masa ke semasa. Merancang dan melaksanakan kursus dalaman untuk pelajar mengenai PSS. Bertindak memaklumkan kepada pelajar dan melaksanakan aktiviti 5. memahami masalah dengan mendalam. Berbincang dengan Unit Akademik. Mempertingkatkan promosi tentang buku terbaru dan penggunaan PSS. 9. Mengelolakan kursus-kursus yang diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme keguruan. 3. Menyediakan bajet keperluan. menyatakan tujuan. Membuat laporan/dokumentasi kursus dalaman. Membuat tinjauan mengenai kepakaran guru-guru yang ada dan jenis kepakaran yang diperlukan oleh guru. 4. 9. Mempamerkan carta organisasi 12. Hal Ehwal Murid dan Kokurikulum untuk menangani isu atau masalah semasa. Mengagihkan tugas-tugas JK kepada ahli-ahli lain. Menghantar sesalinan laporan kursus dalaman kepada Pengetua. GPK dan Ketua Bidang. 5. Memperbanyak koleksi buku di PSS. 7. Menyediakan perancangan jangka pendek dan jangka panjang. 4. 6. Membuat penilaian kursus dalaman yang dijalankan. 4. Membuat refleksi termasuk menganalisa data. Mengaktifkan program Nilam.

Merancang dan melaksanakan aktiviti ICT sekolah untuk guru dan pelajar. 16. Merawat/membaik pulih buku Menguruskan hapuskira buku. 18. 6. Menceriakan makmal komputer dan memastikannya selamat untuk penggunaan. Merekodkan buku perolehan ke dalam buku stok. Mendokumentasikan segala program yang dilaksanakan di sekolah samada anjuran sekolah. Menyediakan keperluan peralatan ICT untuk guru dan membantu serta membimbing mereka sewaktu menggunakannya dalam pengajaran dan pembelajaran 4. Merekod sebarang kerosakan /kehilangan dan berhubung dengan pentadbir untuk tindakan susulan. Menyediakan jadual waktu penggunaan makmal komputer. 27. 10. 3. 3. Mempamerkan gambar kaku atau video di tempat yang dikhaskan. 28. 14. 15. Membantu melaksanakan program perkembangan staf Mengurus perlantikan pengawas PSS. 30 . 11. JAWATANKUASA ICT DAN MAKMAL KOMPUTER 1. Memastikan integriti dan keselamatan data. Bekerjasama dengan AJK Pusat Sumber sekolah bagi ruang penyimpanan dan paparan. 25. Menyediakan buku log penggunaan dan memastikan penggunaan direkodkan Menyediakan jadual ¶booking· untuk pengajaran dan pembelajaran menggunakan PSS Menyediakan peraturan dan cara-cara penggunaan BBM/APD/software Memastikan BBM/APD berkuasa elektrik/software sentiasa berkeadaan baik dan selamat digunakan. 17. JAWATANKUASA MEDIA DAN DOKUMENTASI 1. Memastikan semua PC berlabel. Sebagai pakar rujuk dan pegawai sumber ICT sekolah dan sentiasa mengikuti perkembangan ICT semasa. 7. 20. Melatih staf menggunakan kemudahan ICT secara efektif disamping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengurusan dan pentadbiran 6. 24. Sebagai pengurus e-mail 8. 22. 23. Mengkelaskan buku mengikut system yang digunakan di sekolah. Melatih pengawas PSS yang baru dilantik supaya mahir dengan peraturan dan keadaan di PSS Mengurus pembelian buku. 2. 21. Mengadakan kerjasama dengan jawatankuasa majalah. Menguruskan penggunaan BBM/APD/software secara efektif dan berterusan. 4. Sentiasa menambah dengan gambar-gambar dan bahan-bahan yang baru supaya ¶up-todate· dan terkini sepanjang masa. 7. Koleksi dokumentasi disimpan selamat dan dikatalogkan mengikut judul. Melatih guru menggunakan kemudahan ICT secara efektif di samping menggalakkan penggunaannya di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran 5. 5. Menyediakan laporan tahunan. 19. 26.13. Menyelaras rancangan TV Pendidikan mengikut jadual waktu sekolah. 2. 12. PPD dan JPN dalam bentuk : a) Gambar foto/video b) Catatan /rekod/laporan yang dibukukan. 9. Mengurus dan menyenggara kemudahan ICT dan perisian-perisian aplikasi yang dibekalkan serta menyelesaikan masalah teknikal yang mungkin timbul. Menyelaras penilaian perisian pendidikan berdasarkan kriteria penilaian yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Rekod laporan dibukukan dan dimasukkan ke dalam laman web sekolah.

Menggalakkan penghayatan budaya ilmu. Memulihara bangunan dan bilik-bilik agar sentiasa baik dan boleh digunakan pakai. 20. 2. 4. Memastikan maklumat / bahan-bahan yang berkaitan seperti pekeliling. 18. 7. 2. 7. Merekod. 16. Menyediakan jadual dan memantau Program Tazkirah harian. Mempamer Jadual Tugas Harian pelajar dan memastikan pelajar sentiasa melaksanakan tugas kebersihan. 19. 6. Memastikan bilangan bilik mencukupi dengan keperluan semasa. Merekod sebarang kerosakan/kehilangan. Membina keunggulan sahsiah JAWATANKUASA PENGURUSAN BILIK-BILIK KHAS 1. 5. Bertanggungjawab dalam menyelenggara sudut profesional. Menyediakan program bagi meningkatkan keceriaan bangunan dan bilik-bilik. Membuat anggaran perbelanjaan dan berbincang dengan Pengetua tentang sumber kewangan yang hendak digunakan. Menyediakan menu jamuan dengan persetujuan Pengetua.melapor dan menyelesaikan sebarang masalah yang menjejaskan keceriaan dan keselamatan bangunan dan bilik-bilik. Kekerapan mesyuarat adalah mengikut sesuatu upacara atau lawatan-lawatan dari luar. Menyedikan pelan semasa lokasi bangunan. Memastikan kebersihan. 2. 4. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa. Menyedia dan menghias tempat jamuan. Merancang dan menyediakan Buku Program Penghayatan Islam dan Pemurnian Sahsiah 2. Kasut pelajar mestilah tersusun kemas. 14. 31 . Membuat tempahan barangan atau tempahan kuih / lauk. Berhubung dengan pentadbir mengenai keperluan dan bajet diperlukan.13. JAWATANKUASA PENGHAYATAN ISLAM 1. Mendapat sebut harga serta menu. 3. 5. siaran dalaman ditampal dengan teratur dan kemas di papan kenyataan bilik guru.bilik darjah dan bilik-bilik lain. 6. Merancang dan melaksanakan penghayatan hari kebesaran Islam. 3. Menyediakan buku log penggunaan untuk setiap PC dan makmal. Merekod penggunaan PC dan makmal di dalam buku log yang berasingan. 5. AJK perlu mengadakan mesyuarat serta-merta apabila diminta oleh Pengetua. 3. SETIAUSAHA BILIK GURU 1. Melaksanakan penghayatan Fardhu Ain. 17. Menyediakan jadual sembahyang berjemaah 3. 21. 6. Mempamerkan carta organisasi. jika difikirkan perlu. Memastikan pemasangan peralatan dan bahan-bahan mencukupi dan menepati piawaian. JAWATANKUASA JAMUAN RASMI SEKOLAH 1. Mempamerkan peraturan makmal komputer dan memastikan pelajar mematuhi peraturan tersebut. Mengemaskini buku stok dan inventori. 15. Menyelia penggunaan bangunan dan bilik-bilik agar sentiasa dimanfaat. 4. 7. Memastikan ada rak kasut. kekemasan dan keceriaan bilik guru sentiasa terjaga supaya kelihatan menarik dan selesa.

Mengadakan perlawanan permainan antara staf sekolah atau badan luar. Bertanggungjawab menjaga kebersihan dan keceriaan bilk-bilik staf 5. Mempererat hubungan di antara pihak sekolah dengan ibu bapa. Bertanggungjawab mengelola jamuan akhir tahun untuk semua staf. Melaporakan segala kerosakan dan keperluan bilik guru kepada Pengetua dengan segera. Menghiasi bilik guru dengan cogankata dan lain-lain perhiasan yang sesuai. Bertanggungjawab mengelola pertandingan/kegiatan sukan atau riadah untuk ahli. Bertanggungjawab memastikan semua guru mempunyak kelengkapan yang secukupnya seperti meja . 11. Membantu pihak sekolah menguruskan Lawatan Terancang/Lawatan sambil belajar untuk meningkatkan profesionalisme keguruan dan kesejawatan. Mengadakan mesyuarat bagi membincangkan program-program tahunan dan menetapkan yuran/sumbangan guru. Merancang program untuk meningkatkan kebajikan staf 4. Memastikan pelajar tidak memasuki bilik guru sepanjang waktu persekolahan kecuali dengan kebenaran guru. Bertanggungjawab mengeluarkan saguhati kerana kemalangan atau melangsungkan perkahwinan dan waris staf yang meninggal dunia. 5. 6. Bertanggungjawab mengelola Hari Guru dengan kerjasama guru-guru. Mengurus / menyediakan senarai inventori bilik guru. 12. 3. 4. 11. 7. 32 . 6. Menghadiri upacara rasmi sekolah. Membantu pihak sekolah dalam hal-hal kewangan. 10. 8. Menyediakan satu peraturan yang perlu dipatuhi oleh semua guru bagi tujuan menjaga dan mengawasi keceriaan bilik guru. Membantu pihak sekolah dalam peningkatan prestasi akademik dan kokurikulum. 5. 3. Bertanggungjawab mengadakan majlis perpisahan untuk staf yang akan bertukar/pencen dan menyambut staf baru. 7. 2. 13. 10. kerusi. penolong kanan dan lembaga pengawas. Menjadi orang perantaraan antara staf dengan pengetua. JAWATANKUASA KELAB STAF 1.4. 6. 8. Mengadakan mesyuarat ahli jawatankuasa dan mesyuarat agung tahunan. Memastikan semua guru dan staf sokongan menjadi ahli PSKPP. 12. Membantu pihak sekolah mempertingkatkan disiplin dan sahsiah pelajar sekolah. Menyemak / mengubah / mengedit bahan-bahan / maklumat di papan kenyataan bilik guru agar kemaskini dan ¶up-to-date·. Mengumpulkan semua maklumat / bahan yang berkaitan dengan peningkatan P&P dan disimpan dengan teratur untuk rujukan guru-guru. 2. Mengambil langkah-langkah yang perlu bagi memastikan keselamatan segala peralatan dan bahan-bahan di dalam bilik guru. loker dan sebagainya. Membantu memperlengkapkan kemudahan-kemudahan fizikal dan kelengkapan. 7. JAWATANKUASA PERSATUAN IBU BAPA & GURU 1. Bertanggungjawab membuat pengumuman atau surat edaran kepada semua guru untuk sesuatu mesyuarat atau taklimat guru. Membantu pihak sekolah mempertingkatkan keceriaan dan kebersihan sekolah. 9. 9. 8.

membina dan mengurus ABB / bahan-bahan rujukan / soalan-soalan peperiksaan. Memanggil mesyuarat dan mencatat minik mesyuarat JK Kurikulum. 15. 10. Menyebarkan bahan-bahan dan maklumat mengenai pendidikan kepada guru. SETIAUSAHA KURIKULUM 1. 16. Bertanggungjawab dalam mengumpul / mengkelas dan memastikan keselamatan soalansoalan peperiksaan. Mengadakan mesyuarat kurikulum sekurang-kurangnya 4 kali setahun. 2. Bersama merancang dan melaksanakan program / aktiviti ke arah peningkatan prestasi dan suasana pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti. Menggalakkan guru-guru menggunakan komputer serta Internet dalam pengajaran dan pembelajaran. 4. 5. Merancang. Berusaha untuk membanyakkan bahan-bahan sumber pendidikan di sekolah. menilai dan berbincang dengan ketua bidang dan ketua panitia untuk memastikan buku-buku teks dan buku tambahan yang digunakan oleh pelajar adalah bersesuaian. Bertanggungjawab dalam memastikan objektif dan matlamat akademik sekolah tercapai. 13. Mencadang . 3. 11. Mengkaji analisis keputusan PMR. Bersama merancang dan menganjurkan kursus atau pendedahan kepada guru mengenai P&P. 8. 7. 18. Menentukan pembahagian masa bagi penyediaan Jadual Waktu. 12. Mencadangkan. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan pengetua dari semasa ke semasa. 11. Mengkaji dan menilai buku-buku teks dan buku tambahan yang digunakan oleh pelajarpelajar untuk menentukan kesesuaian dan membuat pembetulan jika terdapat kesalahan. 4. 9. 12. Memastikan objektif dan matlamat akademik sekolah tercapai. menyelaras dan melaksanakan kelas tambahan / kelas bmbingan. Menyediakan dokumentasi/laporan semua program kurikulum 20. 6. 17. Membuat penilaian tentang prestasi pembelajaran. Memberi panduan kepada guru-guru mata pelajaran. Menyebar bahan-bahan bacaan dan maklumat mengenai pendidikan kepada guru. 19. 6. Menetapkan garis panduan penyediaan Rancangan Kerja. 5. 2. Mengesan dan memastikan supaya Sukatan dan Perancangan Pelajaran dilaksanakan dengan sempurna. Meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran bagi meninggikan lagi prestasi pelajar. Bersama mengkaji analisis keputusan PMR dan SPM dan dalaman dan merangka program jangka pendek dan panjang untuk mengatasi kelemahan. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diarahkan dari masa ke semasa. Mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran. 7. STPM dan peperiksaan dalaman dan merangka program jangka pendek dan panjang mengatasi kelemahan. Mengkaji. 14. 8. membina dan mengurus bahan bantuan mengajar. Merancang kursus dan pendedahan kepada kakitangan akademik mengenai perkara baru dalam pendidikan. Merancang dan melaksanakan kelas pemulihan dan bimbingan. 9. 33 . Merancang strategi pengajaran/pembelajaran.JAWATANKUASA PENGURUSAN KURIKULUM JAWATANKUASA KURIKULUM 1. SPM. 3. 10. Berusaha untuk memperbanyakkan bahan-bahan sumber pendidikan di sekolah.

Memperoleh sukatan dan huraian sukatan pelajaran yang terbaru dan kemas kini. 6. 3. Membuat pindaan. 12. 3. 11. 10. Menentukan guru kelas berdasarkan kelas yang diajar. jika perlu. 4. 9. Memastikan bilik khas berada dalam keadaan kondusif untuk P & P 13. 8. 5. 6. Memastikan jadual waktu pemeriksaan kertas jawapan mengikut jangka masa yang ditetapkan. 12. Memastikan salinan jadual waktu dihantar kepada Pengetua dan dipaparkan untuk makluman semua. Memilih dan mencadangkan buku bacaan tambahan untuk kegunaan panitia mata pelajaran dan pusat sumber sekolah. Pengagihan mata pelajaran dan bilangan waktu yang sesuai. Menetapkan tarikh dan mengatur perjumpaan guru-guru PMR / SPM dengan ibu bapa / penjaga selepas peperiksaan pertengahan tahun dan peperiksaan percubaan. JAWATANKUASA PENILAIAN & PEPERIKSAAN Setiausaha Peperiksaan Dalaman 1. 7. Mengadakan mesyuarat panitia mata pelajaran berkala seperti yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Kurikulum. 5. Menyediakan peruntukan waktu mengajar mengikut mata pelajaran. Menentukan corak jadual waktu yang digunakan seperti jadual waktu anjal dan jadual waktu blok. Menyediakan jadual pembina soalan. 9. 2. 6. Memilih dan mencadangkan buku teks kepada pihak Jawatankuasa Kurikulum. Menentukan bilangan kelas dan kelayakan guru. Menguruskan dan menyemak buku stok. JAWATANKUASA PENGURUSAN JADUAL WAKTU 1. Merancang dan melaksanakan program akademik untuk meningkatkan prestasi pelajar. 5. 14. Menyediakan rancangan pelajaran selaras untuk semua tingkatan. Menyediakan analisis peperiksaan dan lain-lain.13. Memastikan jadual waktu induk dan persendirian disediakan pada waktu ditentukan. Menyediakan dan memastikan prosedur keselamatan bilik-bilik khas dipatuhi. Merancang program khas untuk pelajar bermasalah 3M 11. Menentukan kesesuaian masa untuk mata pelajaran tertentu. 4. Menyediakan jadual guru ganti. Memastikan keselamatan soalan. menganalisis keputusan peperiksaan dan menyusun strategi mengatasi kelemahan pelajar. Memastikan kertas-kertas soalan diedarkan kepada pengawas peperiksaan sebelum peperiksaan dijalankan. Menentukan penggunaan bengkel dan makmal. 2. Memastikan skema jawapan disediakan oleh penggubal soalan. 8. Menyedia dan memperoleh alat bantu mengajar untuk keberkesanan proses P&P 10. Memastikan kertas soalan disimpan untuk rujukan. 7. JAWATANKUASA PANITIA MATA PELAJARAN Peranan Panitia Mata Pelajaran 1. Berusaha menggunakan komputer dalam pengurusan jadual waktu. Menyelaraskan soalan ujian dan peperiksaan. 3. 34 . 8. 4. Menyediakan anggaran perbelanjaan berdasarkan peruntukan kewangan. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli panitia mata pelajaran yang berkaitan dengan proses P & P. 7. 2. Menyediakan jadual waktu peperiksaan peringkat sekolah.

Mengenalpasti pelajar yang cemerlang. menyelia dan memantau pengurusan dan pelaksanaan PPSMI. Memberi penerangan tentang hal-hal yang berkaitan mengenai peperiksaan kepada guru kelas. 11. 3. Merekod stok.Setiausaha PMR dan SPM 1. Menyediakan papan tunjuk arah untuk digunakan semasa peperiksaan. Mengedarkan borang-borang kemasukan peperiksaan (Borang Sekolah/Borang Sementara) untuk diisi oleh pelajar dengan kerjasama guru kelas. Menganalisis keputusan peperiksaan dengan bantuan Ketua Panitia Mata Pelajaran. Mendapatkan 3 set soalan PMR dan SPM untuk rujukan sekolah.1. 7. Borang keterangan pelajar yang tidak memiliki kad pengenalan. Mengumpulkan dan menyemak borang-borang kemasukan (Borang Sementara) dengan kerjasama guru kelas. Menyediakan pelan tempat duduk calon bagi bilik peperiksaan dalam 4 salinan. Merangka program tahunan ke arah kecemerlangan akedemik. 19.2.1.sederhana dan galus dan merancang aktiviti susulan. 4. 9. 2. jam dinding 11. Menyelaras aktiviti yang dirancang supaya berjalan dengan lancar dan mengikut jadual 3. Merancang.2. 6. cop sekolah / lakri 11. Menyelaraskan persediaan Sijil untuk Penilaian Kendalian Sekolah Menengah (PKSM). 13. Memastikan semua pelajar dapat mengikuti semua program kecemerlangan yang dirancangkan JAWATAKUASA PPSMI 1. Menguruskan borang-borang yang berkaitan dengan peperiksaan PMR/SPM/STPM: 7. Menyediakan perkara-perkara berikut untuk peperiksaan: 11.5. 5. 4. Menyediakan bilik-bilik peperiksaan dan kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan untuk calon persendirian jika ada. Menggunakan analisis keputusan peperiksaan/ujian untuk tindakan susulan memulihkan dan meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. 8. 7. 18. Bekerjasama dengan Ketua Bidang / Ketua Panitia dalam menentukan kelancaran perjalanan peperiksaan amali/pendidikan seni. Lembaga Peperiksaan dan sekolah. Menentukan bilik-bilik darjah yang akan digunakan sebagai bilik peperiksaan bertulis dan peperiksaan lisan. 15. lain-lain 12.3.4. Penyelaras peperiksaan PMR dan SPM mesti berada di sekolah pada hari terakhir peperiksaan dan pastikan bilik-bilik darjah ditutup dan barang-barang yang dipinjamkan dikembalikan ke pejabat. 14. Mengisi borang komputer kemasukan peperiksaan PMR dan SPM. kapur / marker 11. Memasukkan data pelajar ke dalam komputer dan membuat salinan untuk JPN. 2. Menyediakan label meja calon yang ditampal di atas meja. 16. 2. Borang-borang lain yang berkaitan. pinjaman dan penggunaan bahan dan peralatan PPSMI 35 . 17.3. Menyelia dan memantau peralatan dan bahan PPSMI. pemadam 11. Menghadiri taklimat peperiksaan yang berkaitan yang biasanya diberikan oleh JPN dan Lembaga Peperiksaan. 3. Analisis kertas soalan 7. 10. JAWATANKUASA PROJEK PMR DAN SPM 1.

Menyelaras tugas dan fungsi setiap jawatankuasa di bawah Unit HEM. UNIT PENGAWAS 1.barang di kawasan sekolah 7. Mengkaji dan menggubal peraturan-peraturan sekolah dari masa ke semasa 3. 2. 5. Mengkaji dan menyelesaikan masalah kebajikan pelajar. Membantu menyelesaikan masalah-masalah disiplin yang tidak dapat diselesaikan oleh pengawas. Menanamkan semangat kekitaan supaya peraturan sekolah menjadi satu budaya. Menjadi pegawai perhubungan di antara ibu bapa/penjaga dalam menangani masalah disiplin. Menyiasat dan membentangkan kes-kes disiplin kepada Lembaga Tatatertib sekolah 6. 9. Mengadakan mesyuarat sidang penuh mengikut keperluan dan budi bicara Pengetua. JAWATANKUASA DISIPLIN PELAJAR 1.pelajar yang melanggar peraturan sekolah 4. Bertanggungjawab dalam hal-hal yang berkaitan urusan disiplin. Mengendalikan urusan tindakan disiplin terhadap pelajar. pelajar dan ibu bapa mengenai hal-hal disiplin dan kebajikan pelajar. Mewujudkan sistem rekod disiplin dan pemantauan yang berkesan. 10. Menerima laporan pengawas/guru pengawas dan seterusnya mengambil tindakan yang sewajarnya. Lembaga Pengawas dan Majlis Perwakilan Pelajar 2. 6. Menyediakan dan membekalkan data dan maklumat disiplin kepada Kementerian / Jabatan / PPD. Bekerjasama dengan pengawas sekolah untu menguruskan kawalan disiplin dalam semua majlis sekolah. 11. Menjalankan rondaan untuk mengesan pelajar yang ponteng dan melanggar disiplin. Memastikan semua guru adalah guru disiplin dalam usaha menguatkuasakan peraturan sekolah. Berusaha menanamkan rasa cinta terhadap sekolah 8. Bertanggungjawab dalam hal-hal berkaitan: y Urusan mesyuarat Unit Disiplin. Merancang dan melaksanakan program dalam meningkatkan kesedaran dan penghayatan disiplin pelajar. Merangka dan menentukan dasar disiplin dan peraturan sekolah berpandukan pekeliling Kementerian dan Jabatan Pelajaran. Lembaga Pengawas danMajlis Perwakilan Pelajar y Pelantikan dan pembuangan Pengawas dan Majlis Perwakilan Pelajar y Pengawas dan pelaksanaan undang-undang sekolah y Urusan kelas tahanan y Mesyuarat Lembaga Pengawas dan Majlis Perwakilan Pelajar 3. Menjalankan hukuman disiplin sekiranya diwakilkan oleh pengetua. 5. Membantu Lembaga Disiplin Sekolah untuk mengesahkan kesalahan-kesalahan yang serius yang boleh membawa kepada hukuman penggantungan sementara atau buang sekolah berpandukan surat pekeliling Ikhtisas Bil. Setiausaha Lembaga Disiplin atas nasihat pengetua boleh memanggil mesyuarat tergempar untuk membincangkan kes berat mengenai disiplin. 4. 3. 9/1975. 13. 7. Mengurangkan sebarang kehilangan dan kejumpaan barang. Menjalankan tugas seperti yang diarahkan dari semasa ke semasa 36 . 2. Menerima dan memberi cadangan dan pandangan dari guru. Bertanggungjawab terhadap seluruh pakaian seragam sekolah 5. 12. 4.JAWATANKUASA HAL EHWAL PELAJAR JAWATANKUASA INDUK HAL-EHWAL MURID 1. 14.

Menyelaras. Memberi khidmat nasihat kepada pelajar dalam menguruskan akademik 5. 3. Mengurus PA Sistem untuk kegunaan perhimpunan. 7. Menyebarkan maklumat Pencegahan jenayah kepada semua warga sekolah termasuklah mengedar buku-buku. Membantu pelajar yang mempunyai masalah memilih kerjaya yang bersesuaian.JAWATANKUASA PERHIMPUNAN PELAJAR 1. risalah. Menguruskan ceramah dan dialog oleh PDRM kepada semua pelajar di sekolah. Mengurus perhimpunan pada setiap hari Isnin yang dianggap sebagai perhimpunan rasmi. Menjalankan kaji selidik dan membuat pentafsiran berguna untuk membantu perkembangan pelajar. Bersama dengan jawatankuasa perhimpunan mengendalikan perhimpunan pelajar. merancang. JAWATANKUASA KANTIN SEKOLAH 1. Memastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Pendidikan / Kesihatan /Jabatan Pelajaran. 3. Menjalankan tugas yang diarah oleh pengetua dan PK HEM dari semasa ke semasa. bengkel. 5. Mengurus / mengendali perjalanan majlis perhimpunan. 2. Membantu pelajar membuat penyesuaian peribadi. 6. Membuat pengumuman untuk memberitahu semua pelajar supaya segera ke tempat perhimpunan 3. 37 . 2. 2. Membantu menyelesaikan masalah salahlaku dan pelanggaran disiplin di sekolah oleh pelajar 4.sosial untuk mewujudkan kestabilan emosi. Mengadakan Program Belajar Sambil Melawat. Memastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutan mengikut syarat-syarat perjanjian dan senarai harga hendaklah dipamerkan. Mempastikan pelajar beratur di tempat yang dikhaskan mengikut kelas masing-masing dengan berpakaian lengkap. 7. Mengadakan kursus. Mengadakan hubungan yang erat dengan semua unit yang ada di sekolah termasuk guru dan pelajar. 3. Membantu pelajar memilih bidang kurikulum berdasarkan kebolehan. Mengadakan program-program kesedaran diri dalam kalangan pelajar supaya tidak terjebak dengan kesalahan jenayah. Memastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan bersih dan selamat serta menggunakan penyepit untuk mengambil makanan. KELAB PENCEGAH JENAYAH SEKOLAH (KPJS) 1. 9. 5. Menyediakan laporan lengkap warga sekolah yang terlibat dengan jenayah kecil. Mempastikan pelajar keluar dari perhimpunan dalam keadaan teratur. 4. 4. Memastikan jensi-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian dan menu yang ditetapkan. 2. 6. CD dan lain-lain bahan elektronik. dan seminar kepada guru dan ahli kelab. Mengambil sebarang tindakan yang difikirkan sesuai sepanjang perhimpunan berjalan. melaksana dan menilai semua program dan aktiviti Pencegahan Jenayah di peringkat sekolah. minat dan kemampuan 6. JAWATANKUASA BIMBINGAN DAN KAUNSELING 1. Memastikan tidak ada makanan yang bahannya tidak halal. 6. kemas dan ceria. Mengawalselia perkembangan masalah jenayah di sekolah dengan mengumpul data dan segala maklumat terkini. 8. 5. 10. 7. Memastikan keadaan dalam dan luar kantin sentiasa bersih. 4.

Memaklum kepada pihak pengusaha tentang hari-hari persekolahan. 17. 4. 10. Menjalankan kutipan derma di sekolah apabila perlu. tutup kepala yang bersih dan kemas mengikut Pekeliling Kementerian Kesihatan. 9. Mengedarkan buku-buku teks kepada guru-guru kelas untuk diberikan kepada pelajarpelajar 6. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua / PK HEM dari semasa kesemasa 10. Mengadakan pemilihan supaya pelajar yang layak sahaja memohon biasiswa. 12. peralatan. Memastikan makanan yang disediakan harian mencukupi. Mengurus sijil pertukaran biasiswa bagi penerima biasiswa yang bertukar ke sekolah lain. Menyimpan rekod dan data pelajar yang berkaitan. 4. Mengurus semua derma dari dalam dan luar dari masa ke semasa. Mempastikan pengeluaran wang oleh pelajar hanya untuk tujuan yang berfaedah. 16. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengetua / PK HEM dari semasa ke semasa. Memastikan tempat duduk mencukupi. Mengedar dan mengumpulkan borang SPBT 1/1A dan SPBT G 4. Menyimpan rekod-rekod kemajuan akademik dan kokurikulum penerima biasiswa. Memastikan semua makanan ditutup dengan tudung saji/kain maslin/disimpan dalam bekas yang tertutup. Menyediakan dan menyelenggarakan buku daftar pengedaran borang SPBT 1/1A 5. Memastikan semua penjual dan kakitangan di kantin sentiasa memakai apron. 9.7. Mengeluarkan bantuan dalam bentuk wang. pakaian. JAWATANKUASA KEBAJIKAN DAN TAKAFUL 1. Menyelaras permohonan biasiswa untuk pelajar. Mengenalpasti pelajar yang benar-benar layak untuk menerima bantuan. 6. 5. 6. 14. Memastikan semua pekerja kantin telah menjalankan pemeriksaan kesihatan dan memiliki kad kesihatan yang sah. Mengurus penyimpanan dan pemberian buku akaun penerima biasiswa. Merancang dan mengadakan projek untuk mengisi Tabung Kebajikan Sekolah. 2. makanan dan lain-lain. Bertanggungjawab kepada pihak Pengetua dalam mengendalikan dan mengurus hal-hal berkaitan pemberian dan kutipan balik buku pinjaman 2. mengumpul borang permohonan dan membuat keputusan melalui mesyuarat. 8. Membuat laporan mingguan dalam buku/borang yang disediakan. 11. 8. 7. SKIM PINJAMAN BUKU TEKS 1. Membuat laporan bulanan kepada Pengetua /Penolong Kanan HEM tentang prestasi kantin Memastikan perkhidmatan dan layanan cepat dan mesra Mengadakan mesyuarat jawatankuasa kantin 3 kali setahun dan perbincangan dari masa ke semasa JAWATANKUASA BIASISWA 1. Mengurus pendaftaran pelajar dengan syarikat Takaful. Menyediakan. Menyediakan laporan untuk diberi kepada pihak pemberi biasiswa. Menjalankan pemeriksaan fizikal ke atas buku teks SPBT bersama-sama AJK SPBT yang lain 38 . 13. 3. Membuat tuntutan dengan syarikat takaful jika ada kemalangan atau kematian. 8. 2. Memastikan pihak pengusaha kantin berada di permis supaya mudah dihubungi. mengedar. Memastikan borang maklumat/permohonan SPBT 130/170/1170 diisi dengan betul dan sempurna 3. 15. 3. 7. 5.

Mengumpul dan menguruskan kad kesihatan dengan kerjasama semua guru kelas /penyelaras tingkatan.7. Meningkatkan hubungan jawatankuasa asrama dengan ibu / penjaga penghuni. Berusaha mencapai tahap asrama berbintang. Mengawasi perjalanan koperasi seperti yang ditetapkan oleh undang-undang kecil koperasi (jika bersesuaian) 4. 14. 9. Memastikan pengurusan asrama berjalan dengan baik dari segi makanan. 7. 7. Menentukan objektif Kementerian mewujudkan asrama tercapai. Mengatur rancangan jangka panjang/pendek serta menentukan pelaksanaannya 2. Merancang dan melaksanakan program kesihatan seperti ceramah. Mengadakan spot check untuk memastikan penghuni mematuhi peraturan. 16. Menyediakan peraturan dan penggunaan bilik rawatan. 2. 19. Mengadakan lawatan ke asrama bagi mengenal pasti masalah. 5. 5. 13. 3. Menyediakan Jadual tugas bilik rawatan. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa sebulan sekali 3. Mengemaskini fail dan buku stok SPBT Menerima bekalan buku teks SPBT daripada pengedar. 15. 8. Memastikan kewangan diurus secara berhemah 39 . Memastikan pengurusan jual beli dijalankan dengan betul dan beramanah 5. tayangan dan lain-lain. 17. Menguruskan pelajar yang memerlukan rawatan. 3. Memastikan stok sentiasa dikemaskini 6. Mengurus dan memastikan bilik rawatan dan peti ubat di sekolah disediakan dan dilengkapkan. 8. JAWATANKUASA KOPERASI SEKOLAH Tugas Am Pengerusi 1. 4. 18. Merancang aktiviti/ kegiatan asrama. Bertanggungjawab menguruskan pemeriksaan kesihatan/gigi oleh Jabatan Kesihatan. pameran. 9. 6. 2. Memastikan peraturan asrama dipatuhi. kebersihan dan senarai aktiviti tahunan. 12. 6. 10. 4. penerbit serta menandatangani akuan serahan/invois Memastikan buku-buku teks SPBT dicop dengan SPBT dan mencatatkan tarikh penerimaan serta nombor siri Mengurus stor buku teks Mengisi borang permohonan pelupusan buku teks Menjadi Ahli Lembaga Pemeriksa Pelupusanm Bulu Teks Sekolah Melapor kepada Pengetua/Penolong Kanan (HEM) sebarang masalah yang berkaitan SPBT untuk tindakan selanjutnya Menyedia dan menghantar maklumat yang dikehendaki oleh Jabatan Pelajaran Sabah/Kementerian Pelajaran Malaysia Mengurus penyerahan Borang SPBT 1/1A kepada pelajar yang berpindah ke sekolah lain Memastikan buku-buku teks SPBT dalam keadaan yang baik Memastikan pelajar-pelajar menjaga/membalut buku teks Mengurus kerja baik pulih buku teks yang rosak Menjalankan tugas-tugas lain yang diarah dari semasa ke semasa JAWATANKUASA ASRAMA 1. JAWATANKUASA KESIHATAN DAN RAWATAN PELAJAR 1. 11. Mengatur pembahagian tugas.

Memastikan pembayaran dividen kepada ahli dikemaskini dan direkod.1 Kempen Kebersihan 3. Tugas Juruaudit Dalam 1. Memastikan laporan kewangan dan kegiatan koperasi sentiasa kemaskini dan disediakan untuk dihantar kepada pihak Pembangunan Koperasi sebelum mesyuarat agung (Jika sudah berdaftar) Mewujudkan hubungan baik dengan Jabatan Pembangunan Koperasi Kawasan (jika berkaitan) Tugas Setiausaha Kedai Sekolah 1. Memastikan wang tunai dalam tangan pada-satu-satu masa tidak melebihi RM200.6 Menanam bunga/pokok di kawasan sekolah 3.5 Pertandingan poster kebersihan 3.2 Pertandingan Kebersihan Kelas 3. Merancang dan menaja berbagai-bagai projek kebersihan dan keceriaan seperti 3. Memeriksa akaun-akaun sekali sebulan 2. Menyediakan resit. Menerima dan menjaga kewangan koperasi serta membuat pembayaran mengikut arahan lembaga 2. Menyediakan akaun tahunan dan laporan koperasi untuk dihantar kepada pihak Pembangunan Koperasi dan dibentangkan dalam mesyuarat agung (jika berkenaan) 7. JAWATANKUASA KEBERSIHAN DAN KECERIAAN 1. Melaporkan kewangan dalam mesyuarat agung. Mengemaskini semua buku akaun kedai buku supaya dapat diperiksa pada bila-bila masa dan menyimpannya dengan baik 6. Memeriksa Buku Tunai dan melaporkan hasil pemeriksaan secara bertulis dalam buku khas untuk makluman Pengurusan Sekolah 3. Menyediakan pelan induk landskap sekolah 3. 2. Menentukan tarikh. Memastikan daftar kehadiran ahli ketika mesyuarat dan menulis minit mesyuarat untuk edaran seterusnya 8. Membantu Pengerusi memberikan maklumat dan penerangan 7. 8. Menyediakan dan mengedarkan agenda mesyuarat sebelum mesyuarat diadakan kepada ahli dan menyediakan bahan keperluan mesyuarat 6. Membantu pihak sekolah mengawasi dan mempertingkatkan kebersihan dan keceriaan sekolah dari masa ke masa. baucer dan dokumen sokongan untuk bayaran dan menyimpannya dengan baik 5.00 atau ditetapkan oleh lembaga. Menyimpan Daftar Nama Ahli serta Buku Laporan kegiatan dan surat menyurat yang berkaitan 4.3 Pertandingan mengarang esei kebersihan 3. Menyediakan dan menyampaikan laporan serta dokumen untuk pertimbangan mesyuarat 3.4 Ceramah-ceramah kebersihan 3. Menjalankan tugas-tugas lain seperti yang ditentukan oleh Ahli Lembaga Pengarah atau Pengerusi dari semasa ke semasa Tugas Bendahari 1. Memastikan wang yang diterima dimasukkan ke bank dalam masa 24 jam selepas penerimaan 3.7 Lawatan ke sekolah-sekolah lain 40 . masa dan tempat mesyuarat dengan persetujuan Pengerusi 5. Memanggil dan menghadiri semua jenis mesyuarat yang berkaitan koperasi 2.7. 4.

5. Membaca. 2.2 Keselamatan bangunan dan perabot. Menguruskan gotong-royong yang melibatkan pelajar. 8. 2. Mengatur ceramah keselamatan dari semasa ke semasa 3. 12. 9. Menyediakan pelan laluan kecemasan dan arahan kepada pelajar serta dilekatkan di tiap-tiap bilik darjah 6. pengetahuan semasa. JKR/ Elektrik. 11. 9. Membuat papan-papan tanda untuk menunjukkan tempat larangan 5.3 Keselamatan di makmal/bengkel/bilik ERT dan lain-lain bilik khas. Jabatan Pelajaran dan PPD. di sekolah dan asrama. maklumat peperiksaan. suis dan pendawaian selamat. PAPAN KENYATAAN Mengenalpasti jumlah papan kenyataan yang diperlukan Membuat pengagihan keperluan papan kenyataan mengikut tajuk/kepentingan khas Mengenalpasti tempat-tempat yang sesuai/strategik untuk ditempatkan papan kenyataan Pastikan semua papan kenyataan dimanfaat sepenuhnya Menukar ganti bahan-bahan yang dipamerkan pada papan kenyataan itu supaya sentia ¶up-to-date·. Persatuan Bekas Pelajar dan sebagainya) bagi mempertingkatkan mutu kebersihan sekolah. 7. 4. 8.4. 10. 3. 8. Menguatkuasakan segala arahan dan peraturan sekolah mengenai kebersihan dan keceriaan dan menyelia kerja-kerja kebersihan yang dijalankan oleh AJK ini. Memastikan Sistem lalulintas di kawasan sekolah dan kawasan berhampiran selamat. Menggalakkan skim perlindungan diri kepada pelajar. Menyusun jadual kerja yang dijalankan oleh jawatankuasa ini dari masa ke masa dan membuat laporan kemajuan kerja. Mengatur dan mengadakan latihan kecemasan/kebakaran dari masa ke semasa 4. 13. memahami. UNIT 1. Mengingat dan menggesa guru-guru / unit-unit yang bertanggungjawab terhadap papan kenyataan tertentu supaya membaharui bahan-bahan yang dipamerkan dari masa ke semasa. Mewujudkan kerjasama sekolah dengan pihak polis/polis trafik. 41 . Menyelaras dan menentukan kesesuaian bahan yang dipamerkan supaya tidak membawa kesan yang negatif kepada penerimaan pelajar. dan melaksanakan semua arahan yang dihantar oleh Kementerian. 7. 5. Meransang dan menggalakkan pelajar supaya sentiasa membaca / membuat rujukan tentang bahan-bahan yang dipamerkan di papan kenyataan. 6. Memastikan peralatan untuk kerja-kerja pembersihan dan keceriaan mencukupi. Menetapkan pergerakan lalulintas dan tempat letak kereta pada waktu majlis rasmi sekolah. maklumat disiplin dan moral. Memastikan semua alat elektrik. maklumat persatuan dan sebagainya. Mengadakan projek-projek bersama antara pihak sekolah dengan pihak luar (PIBG. 6. Mengadakan kaji selidik dari masa ke semasa untuk menilai dan mengesan sambutan pelajar terhadap bahan-bahan yang dipamerkan di papan kenyataan. Memastikan kehadiran pengawal-pengawal keselamatan. 10. JAWATANKUASA KESELAMATAN SEKOLAH 1. Berusaha untuk mendedahkan kepada pelajar sebanyak mungkin tentang bahan-bahan pelajaran. 6. Merancang program keselamatan institusi sekolah seperti 6. Memastikan alat pencegah kebakaran mencukupi dan berfungsi. bomba.1 Keselamatan lalulintas 6. 7.

Mengurus penyerahan majalah kepada pelajar. Memastikan AJK Keceriaan sentiasa mengemaskini papan kenyataan dan papan maklumat dari masa ke semasa. AJK kebersihan dan AJK Keceriaan. 8. Menentukan mutu dan bentuk majalah 4. Mengumpul dan memilih gambar-gambar yang sesuai untuk dimuatkan dalam majalah 11. 12. 42 . Mendapatkan seberapa banyak iklan sebagai satu sumber kewangan. Mengumpul dan menyunting segala rekod. . Menjadi penyelaras / urusetia bagi program-program akademik dan kokurikulum. kipas angin dan lampu dalam keadaan baik dan selamat digunakan. Membentuk biro-biro untuk tugas-tugas khas penerbitan majalah sekolah. Menentukan perkara-perkara yang berikut ada di dalam kelas: . Tabung ini adalah bagi tujuan yang berikut: (a) Keceriaan kelas. Merancang jadual kerja dari awal tahun sehingga majalah sekolah diterbitkan 5. Mengurus penghantaran bahan cetak dan bertanggungjawab menyemak kandungannya dari segi format. Memastikan semua data pelajar setiap tingkatan dikemaskinikan dalam buku daftar induk. bahasa dan isi sehingga sempurna. menyapu lantai. JAWATANKUASA PENYELARAS TINGKATAN 1. Menentukan dawai elektrik.Jadual waktu . 2. GURU KELAS Pengurusan dan Organisasi kelas 1. 3. 4. Penolong Ketua Kelas. Menentukan dasar percetakan. 10. 9. 7. Menyampaikan segala maklumat / dokumen / siaran / edaran-edaran daripada pihak pentadbiran kepada guru kelas berkenaan.Alatan kebersihan seperti penyapu dan pengaut sampah. 2. Membuat semakan buku jadual kedatangan dan memastikan segala butiran tepat dan betul. menyusun kerusi meja dan membuang sampah. menyediakan langsir dan bunga (jika perlu) untuk kelas. Mengadakan tabung kelas dengan jumlahnya terpulang kepada budi bicara pelajar. Melaporkan perabot dan peralatan elektrik yang rosak kepada guru pembangunan. Menguruskan surat-menyurat yang diperlukan serta kata-kata aluan dari individu tertentu 7.Moto Kelas . Bendahari.JAWATANKUASA MAJALAH SEKOLAH 1.Jadual Tugas . (b) Kebajikan pelajar.Perabot kelas seperti kerusi meja pelajar dan meja guru dan papan hitam diiventorikan . Mengumpul dan memilih segala jenis sumbangan kreatif guru dan pelajar. pengiklan dan lain-lain agensi yang difikirkan perlu. mengelap tingkap. Memastikan AJK kebersihan mengagihkan pelajar untuk membersihkan papan hitam. Membentuk organisasi kelas yang terdiri daripada Ketua Kelas. 6. 8. 3. 3. Menjadi penyelaras / perantaraan antara pIhak pentadbiran dengan guru kelas. Membimbing organisasi kelas yang dilantik menjalankan tugas. laporan aktiviti dan kegiatan sekolah untuk dimuatkan dalam majalah. 5. Menyediakan anggaran belanjawan 6. 2. kandungan dan lain-lain aspek mengenai majalah. 4. 5.

kedua. Wang pungutan yuran sekolah hendaklah diserahkan kepada Bendahari sekolah secepat mungkin mengikut hari dan masa yang ditetapkan dan mesti menerima resit rasmi serta merta. Memastikan kelas mempunyai buku rekod kawalan kelas dan diselenggarakan seperti yang diarahkan. ketiga dan surat persetujuan berhenti kepada waris untuk kes-kes yang tidak hadir melebihi had yang ditetapkan. Memastikan data terkini pelajar di dalam kelas. Memastikan buku teks diagihkan. 5. Menyerahkan wang kutipan derma PIBG kepada Bendahari PIBG. 7. Surat Akuan dan lain-lain laporan yang berkaitan 1. 4. Menyampaikan kad kemajuan pelajar kepada ibu bapa dan memungut / menyimpannya setelah ditandatangani oleh ibu bapa / penjaga. Menandakan kedatangan harian pelajar selewat-lewatnya sebelum waktu kedua berakhir dan menyimpan buku daftar kedatangan pelajar di pejabat. 8. Sijil Berhenti. 2. Mengutip yuran tambahan / derma PIGB / kutipan-kutipan lain yang berkaitan mengikut masa yang telah ditetapkan dan menggalakkan pelajar membayar kesemua yuran sekali gus. 5. Mencatat pertukaran pelajar dan memberitahu guru pendaftaran untuk catatan dalam rekod. 3. Memastikan setiap pelajar mempunyai Buku Rekod Kemajuan Pelajar dan Buku Rekod Penilaian Kokurikulum. daftar sekolah dan butir diri pelajar. Membuat analisis kedatangan pelajar serta menghantar surat peringatan pertama. Merekod keputusan peperiksaan dalam buku rekod mengajar. Memulangkan buku teks pada tarikh yang ditetapkan dan menyenaraikan nama pelajar yang tidak memulangkan buku teks pada akhir tahun dan memberikan senarai itu kepada penyelaras SPBT.Buku diambil dan dihantar pada waktu dan ditempat yang dtetapkan. Buku Jadual Kedatangan dan kedatangan pelajar 1. Resit hendaklah dikeluarkan dan direkod dalam jadual kedatangan. Buku Teks. 2. . 4. 4. 5. Membuat cadangan pelajar-pelajar yang layak diberi bantuan BKP dan bantuan persekolahan yang lain kepada guru kebajikan. 3. Memastikan kelasnya di dalam keadaan bersih dan ceria. 43 .Menjamin keselamatan buku tersebut. 6. . Merekodkan semua butir dalam buku jadual kedatangan terutama bahagian no. 3. Menutup jadual kedatangan pada tiap-tiap akhir bulan dan menyerahkan kepada PK HEM / PK Petang untuk disemak. Biasiswa dan Bantuan 1. 3. Mengenalpasti pelajar miskin dan anak yatim dan melaporkannya kepada guru kebajikan. Mengemaskini fail SPBT dari masa ke semasa (terutama bagi pelajar yang berhenti sekolah / berpindah). 2. Pungutan yuran tambahan / derma 1. 4. Laporan Pelajaran. Memastikan maklumat-maklumat yang diisi dalam borang sijil berhenti dan surat akuan adalah betul.9. Mengisi markah bagi setiap penggal. 2. Meminta pelajar membawa surat ibu bapa / penjaga / doktor sekiranya tidak hadir ke sekolah.

motivasi dan meransangkan minat pelajar terhadap akademik. buku rekod kemajuan pelajar / buku rekod penilaian kokurikulum / kad 001 dihantar ke pejabat. Menentukan penerima biasiswa dilaporkan ke pejabat. 6. Pendaftaran pelajar baru 1. Mengurus hal-hal berkaitan penyediaan borang Sijil Berhenti dan surat akuan kepada pelajar tingkatan 3. Masalah pembelajaran. Menggalakkan pertandingan yang berbentuk akademik dan memberikan hadiah (jika perlu). Menggalakkan pelajar bergiat cergas dalam sukan dan juga aktiviti kokurikulum. Memastikan setiap pelajar menjadi ahli dalam mana-mana satu persatuan akademik dan satu lagi dalam unit beruniform / kelab. Sentiasa prihatin terhadap semua masalah pelajar. Menentukan buku teks telah dipulangkan. 5 dan 6 Atas 3. 7. 2. Bagi pelajar yang ingin berhenti sekolah. 4. dapatkan Surat Persetujuan Berhenti Sekolah dan pastikan surat tersebut diisi dalam 4 salinan dan ditandatangai oleh ibu bapa / penjaga. kesihatan diri dan disiplin. 2. Menentukan menerima buku rekod kemajuan pelajar / buku rekod penilaian kokurikulum / kad 001 dari sekolah yang terdahulu. 5. Pendaftaran sukan. 4. 1. 3. 2.6. Mendaftarka pelajar baru ke dalam buku daftar kemasukan pelajar dan mendapatkan nombor pendaftaran pelajar baru daripada guru pendaftaran / PK HEM. Melaporkan kepada Kaunselor jika terdapat kemerosotan pelajaran di kalangan pelajar. persatuan dan lain-lain 1. Melaporkan kepada Setiausaha Disiplin jika terdapat pelajar yang melanggar disiplin sekolah. 3. Melaporkan kes ponteng mengikut prosedur yang betul. Surat tersebut hendaklah diserahkan ke pejabat untuk tindakan selanjutnya. Melaporkan kepada guru biasiswa sekiranya terdapat kemerosotan pelajaran di kalangan pelajar yang mendapat biasiswa. 5. Melaporkan kepada guru kesihatan jika terdapat pelajar yang menghadapai masalah kesihatan. Menentukan setiap pelajar mempunyai rumah sukan. Menyemak jika pelajar ini menerima sebarang bentuk biasiswa dan melaporkan kepada guru biasiswa. Memberikan galakan. 4. Menerima senarai pelajar dan borang pendaftaran dari Penyelaras Tingaktan. 2. Membuat catatan di dalam Jadual Kedatangan. 3. 44 . 6. Pelajar keluar / Berhenti Sekolah 1. Memastikan borang SPBT.

13. 45 . Bertanggungjawab dalam pelaksanaan dasar kokurikulum sekolah. 7. Merancang aktiviti jangka panjang dan jangka pendek. Menyelaras peruntukan dan perbelanjaan aktiviti kokurikulum dengan pihak sekolah. 11. Membantu Pengetua dalam perancangan. pelaksanaan. 7. Menentukan langkah-langkah keselamatan bagi pelajar semasa mengikuti kokurikulum. serta sukan dan permainan. 4. Menerima laporan kegiatan kokurikulum pada akhir tahun daripada Setiausaha Kokurikulum. Memastikan semua tempat dan alat selamat digunakan oleh pelajar. Membuat penilaian aktiviti kokurikulum dan membuat laporan tahunan 10. hari kecemerlangan kokurikulum dan kegiatan lain. 5. Mengurus dan menentukan pemilihan peserta dalam pertandingan pada peringkat persatuan / kelab / badan beruniform. Menentukan takwim dan jadual aktiviti. Menentukan tarikh kejohanan olahraga sekolah. 7. Memastikan konsep sukan untuk semua dan sukan elit dilaksanakan di sekolah. 3. Memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada guru dan pelajar yang telah menunjukkan prestasi cemerlang dalam aktiviti kokurikulum yang disertai. berterusan dan berkesan. 5. 6.JAWATANKUASA KOKURIKULUM SENARAI TUGAS AHLI JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM TANGGUNGJAWAB JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM 1. 4. TANGGUNGJAWAB SETIAUSAHA KOKURIKULUM 1. 3. 6. 8. Memastikan guru mematuhi dan melaksanakan aktiviti mengikut takwim dan jadual kokurikulum. Menentukan objektif aktiviti kokurikulum sekolah tercapai. penolong setiausaha kokurikulum dan Penyelaras Unit. 6. 9. 3. 10. Menentukan peraturan aktiviti kokurikulum sekolah. TANGGUNGJAWAB PENOLONG KANAN KOKURIKULUM 1. pengagihan tugas. Mengawal segala urusan kewangan yang dikutip daripada pelajar. Mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya empat kali setahun. Menyelaras dan memantau aktiviti tahunan setiap unit dilaksanakan. Menentukan penghargaan dan pengiktirafan yang akan diberi kepada pelajar yang mencapai taraf kecemerlangan dalam aktiviti kokurikulum yang disertai. Memastikan borang-borang dan dokumen kokurikulum yang digunakan sentiasa kemas kini dan mencukupi. merentas desa. Menerima laporan kedudukan stok dan inventori berkaitan kokurikulum. 2. 9. 2. 12. Memastikan setiap aktiviti kokurikulum berjalan lancar. 8. 4. pemantauan dan penilaian ke atas pelajar. Menyelesaikan masalah yang berbangkit dalam perlaksanaan aktiviti kokurikulum. Memastikan penglibatan pelajar yang menyeluruh. 5. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum. Membuat anggaran perbelanjaan bagi aktiviti dan menentukan peruntukan kewangan yang akan digunakan. 2. Memastikan sekolah mengambil bahagian dalam kegiatan kokurikulum peringkat daerah/negeri/kebangsaan dan antarabangsa. Memastikan rekod dan data kokurikulum diselenggara dengan baik. Mengenal pasti guru dan pelajar yang berpotensi dalam aktiviti kokurikulum dan serta menyusun dan melaksanakan latihan untuk mereka.

3. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. persatuan / kelab serta kelab sukan dan permainan. 7. 2. surat-menyurat dan minit mesyuarat difailkan dengan baik. Menguruskan buku. 5. TANGGUNGJAWAB PENYELARAS PERSATUAN /KELAB / BADAN BERUNIFORM 1. Menyediakan anggaran belanjawan tahunan untuk aktiviti sukan dan keperluan peralatan. 3. Menyediakan jadual waktu untuk perjumpaan dan mesyuarat. Menyelaraskan semua aktiviti sukan sekolah. rujukan dan rekod. Sentiasa berbincang dengan Pengetua atau Penolong Kanan Kokurikulum untuk kepentingan sukan sekolah. Memastikan jawatankuasa menjalankan tugas seperti terkandung dalam perlembagaan. TANGGUNGJAWAB GURU PENASIHAT / PEMIMPIN 1. Menyediakan borang/buku yang diperlukan untuk aktiviti: . 7. 13. 10. Merekodkan pencapaian cemerlang pelajar dan pasukan sekolah dalam Buku Rekod Pencapaian Sukan Sekolah. 7. 5. Mengatur dan menyelia perjalanan aktiviti persatuan / kelab / badan beruniform. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. Membantu Pengetua mengagih dan menjayakan tugas baharu dalam olahraga dan permainan. 11.TANGGUNGJAWAB SETIAUSAHA SUKAN 1. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan pasukan badan beruniform. 2. 9. buku log dan kad kokurikulum. Menyediakan laporan lengkap tentang semua aktiviti sukan di sekolah dan luar sekolah untuk edaran. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda dan peralatan kokurikulum diurus 46 . Menyediakan borang kebenaran ibu bapa/penjaga untuk pelajar menyertai aktiviti. Menghadiri kursus berkaitan kokurikulum dari semasa ke semasa untuk meningkatkan ilmu dan kemahiran guru. Memastikan mesyuarat agung dan pemilihan ahli jawatankuasa diadakan setiap tahun pada tarikh yang ditetapkan. 12. 6.Borang senarai ahli jawatankuasa dan ahli . seperti : mengagihkan kad kokurikulum kepada guru untuk diedarkan kepada pelajar pada tarikh yang ditetapkan. Mengumpulkan buku aktiviti untuk edaran. mengumpulkan kad tersebut semula pada akhir tahun untuk simpanan dan rekod. Menyelaras semua aktiviti kokurikulum. 4. Membuat laporan tahunan keseluruhan tentang aktiviti dan pencapaian kokurikulum sekolah. Memastikan mesyuarat agung diadakan bagi tujuan melantik ahli jawatankuasa. Mengurus dan menjaga keselamatan semua peralatan sukan sekolah. 8. rujukan dan rekod. 4. 4.Buku laporan aktiviti 9. Menyimpan dan mengemas kini buku stok dan inventori peralatan sukan. 8. 3. Menyelaraskan penyertaan sekolah dalam aktiviti sukan luar sekolah. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. 6. 6. 8. Memastikan ada perlembagaan dan peraturan. 2. 5.Borang penyertaan persatuan . 10. Menyediakan dan mempamerkan peraturan penggunaan peralatan dan kemudahan sukan. Menentukan laporan aktiviti. Menetapkan pelajar dalam rumah sukan. Menyediakan takwim dan aktiviti sukan yang sesuai dengan aktiviti MSSD / MSSN / MSSM.

6. 17. Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dan takwim kokurikulum sekolah. 15. Menentukan peralatan dan kemudahan permainan sentiasa dalam keadaan baik. TANGGUNGJAWAB GURU KELAB PERMAINAN DAN RUMAH SUKAN 1. 2. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. Menghadiri kursus sukan dan permainan yang dianjurkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Memastikan minit mesyuarat dan laporan aktiviti disedia dan difailkan. Mengambil langkah untuk menilai dan mempertingkatkan prestasi pasukan sekolah. dan dipelihara dengan baik. 12. Pejabat Pelajaran Daerah. Memastikan peralatan yang ingin digunakan dalam latihan pasukan mencukupi dan bersesuaian dengan kemampuan dan kebolehan pelajar 47 . wakil daerah/negeri dan negara) 16. Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk penyediaan dan pemuliharaan peralatan serta pengurusan. merentas desa. Menjalankan tugas-tugas lain yangdiarahkan oleh pengetua dari semasa ke semasa. Membuat perancangan dan melaksanakan program latihan untuk pasukan masing masing bagi menghadapi pertandingan antara sekolah 3. Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar. 14. 19. Membantu setiausaha sukan dalam pertandingan sukan. Membentuk jawatankuasa. aktiviti sukan dan rekreasi disekolah dan pasukan MSSD sekolah. 3. Merekodkan profil pemain dan pasukan yang cemerlang (johan daerah/negeri. merentas desa sekolah. 14.9. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. 7. kemahiran dan minat pelajar dalam aktiviti permainan. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua dari semasa ke semasa. Menganjurkan perlawanan antara rumah sukan / kelas / tingkatan / sekolah. Mengurus penyertaan ahli dalam aktiviti di peringkat sekolah / zon . 11. 15. 9. selamat dan mencukupi. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili. dan badan-badan lain atau persatuan yang diluluskan. Memantau dan menandatangani Buku Kehadiran Ahli. Menyemai semangat kesukanan dalam kalangan pelajar. 8. 13. Melapor dan merekodkan keputusann pertandingan yang disertai. Menguruskan surat kebenaran ibu bapa/penjaga dan surat rawatan untuk ke pertandingan luar sekolah. Memastikan tidak ada unsur negatif dan tidak sihat tersebar dalam kalangan ahli. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima sijil penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. aktiviti di padang atau gelanggang serta penyelenggaran padang dan gelanggang 4. 4. 10. 12. Merancang meningkatkan pengetahuan. 10. 16. Jabatan Pelajaran Negeri. Merancang kegiatan dan pembangunan sukan sekolah. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program. 17. 5. persatuan / kelab serta kelab sukan dan permainan. 2. Menentukan papan kenyataan digunakan dan dimanfaatkan dengan sepenuhnya. Merancang aktiviti tahunan dengan guru Rumah Sukan. MAJLIS SUKAN SEKOLAH 1. Memastikan undang-undang permainan dan perlawanan dipatuhi. 13. 18. 20. daerah dalam aktiviti yang dijalankan. Mendaftar setiap pasukan badan beruniform. 11. Berusaha mendapatkan khidmat nasihat daripada mereka yang pakar.

Kanan Kokurikulum sekiranya menghadapi masalah. Sentiasa berbincang dengan Ketua Rumah Sukan untuk meningkatkan prestasi rumah sukan. GURU RUMAH SUKAN 1. Merekodkan dan melaporkan pencapaian cemerlang pelajar kepada Setiausaha Sukan untuk dicalonkan sebagai wakil sekolah. Membuat pengagihan tugas kepada semua ahli rumah sukan. Guru dan pelajar wajib hadir pada waktu latihan Rumah Sukan. Membuat pemilihan ahli pasukan masing-masing mengikut kemampuan dan prestasi pelajar. 5. 2. 8. 5. Mengurus latihan rumah sukan pada hari-hari yang ditetapkan. 6. 3. 11. dokumentasi dan untuk simpanan fail. 6.5. 2. Menghantar nama peserta yang berpotensi untuk pemilihan wakil sekolah. Menjalankan mesyuarat agung rumah sukan dan permainan. Sentiasa berbincang dengan Setiausaha Sukan / Pen. Memastikan laporan aktiviti Rumah Sukan disediakan untuk edaran dan rekod. Membantu setiausaha sukan mengemas kinikan data dan maklumat pelajar seperti pendaftaran keahlian rumah sukan dan no peserta. Kedatangan dicatat dalam Buku Kehadiran. 48 . 7. Menentukan guru rumah untuk menjadi pengadil dalam pertandingan peringkat sekolah. rekod sukan dan sebagainya. 6. 7. 4. Merekodkan kedatangan pelajar dan mengambil tindakan terhadap pelajar yang tidak hadir. Mengawasi keselamatan pelajar waktu latihan. Membuat laporan pertandingan untuk majalah sekolah. 10. 4. KETUA RUMAH SUKAN 1. Membantu setiausaha sukan menyelenggara stor sukan dan peralatan dengan baik. Memastikan keselamatan pelajar sentiasa dalam keadaan baik sama ada ketika latihan atau pun pertandingan Memastikan kebajikan pelajar sentiasa terjaga sepanjang latihan dan pertandingan. 7. Memastikan tuntutan perjalanan dan perbelanjaan makan minum guru dan pelajar mengikut prosedur. 9. Memilih dan melatih pasukan olahraga dan permainan untuk pertandingan antara Rumah Sukan. 3. Membentuk jawatankuasa rumah di kalangan pelajar yang meliputi olahraga dan permainan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->