Langkah - langkah Pengajaran Pembahagian Pecahan kaedah 1 : Penggunaan Bahan Maujud

1. Guru menyediakan tiga bekas botol air ( 1.0 l ). Satu botol mengandungi air

warna yang merangkumi ½ isi padu botol. Dua botol lagi tiada air di dalamnya.
2. Guru meminta murid untuk memberitahu isi padu air yang terdapat dalam botol

pertama dalam bentuk pecahan.
3. Guru mencurahkan separuh daripada keseluruhan air yang terdapat dalam botol

pertama ke dalam botol kedua dan meminta murid beritahu nilainya dalam pecahan.Baki dicurahkan ke dalam botol kedua.
4. Guru menerangkan konsep bahawa ½ isi padu air dibahagian kepada dua botol

yang berlainan dan isi padu dalam setiap botol ialah ¼. 5. Guru meminta murid menuliskannya dalam ayat matematik.

Kaedah 2 : Penggunaan Gambarajah
1. Guru menyediakan dua keping kertas warna yang mewakili pecahan ½ dan ¼.

2. Guru menunjukkan soalan kepada murid. ( ½ ÷ ¼ ). 3. Guru meminta murid untuk menyatakan gambarajah yang mewakili kedua - dua pecahan. 4. Guru meletakan kertas warna yang mewakili ½ di hadapan. Guru mengambil kertas transperansi yang mewakili ¼ dan meletakkannya di atas kertas warna yang mewakili ½.
5. Gambarajah akan jelas menunjukkan bahawa bahagian yang dilorek dalam

kertas adalah bersamaan dengan dua bahagian (2 kotak ¼) dalam transperansi. 6. Jadi guru akan menerangkan bahawa ½ ÷ ¼ = 2

Langkah 1 hingga 6 digunakan semula untuk menyelesaikan ¼ ÷ ½ .7.