€ Perlu bagi mengekalkan persekitaran pembelajaran kondusif dan produktif darjah adalah satu ekologi yang mempunyai sistem tersendiri dan dan saling mempengaruhi antara persekitaran fizikal dengan manusia (guru dan murid) € Bilik .

memaksimumkan ruang bilik dajah .susunatur perabot dan peralatan disesuaikan dengan keluasan lantai .€ Pelan lantai .perlu merancang susunatur ruang aktiviti P&P .berbeza mengikut tahap kelas .

menjadi tarikan kepada murid melalui proses pembelajaran dengan ceria . ..apa yang boleh dilakukan?. Pencahayaan dan Pengudaraan ...€ Kebersihan...

Mengapa? .€ Susunan kerusi dan meja murid .pastikan guru dapat melihat murid.mudah diubah dan disusun untuk disesuaikan dengan aktiviti P & P - .

. .. .€ Susunan perabot dan peralatan -pastikan tidak menyempit ruang . Mengapa?...sudut bacaan berhampiran rak /almari penyimpanan.Peralatan TMK«.

.kebebasan kepada murid untuk hias bilik darjah -memupuk rasa tanggungjawab.. rasa dipercayai dan dihargai ..Apa boleh dilakukan?...€ Hiasan bilik darjah ..

Bagaimana?.galakan membaca. ...pusat literasi bagi murid mencari maklumat dan menambah pengetahuan..€ Sudut dan ruang bacaan . .

..€ Ruang dan sudut multimedia . .. .apa yang boleh dilakukan?.mengutamakan pemikiran kreatif dan kritis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful