€ Perlu bagi mengekalkan persekitaran pembelajaran kondusif dan produktif darjah adalah satu ekologi yang mempunyai sistem tersendiri dan dan saling mempengaruhi antara persekitaran fizikal dengan manusia (guru dan murid) € Bilik .

memaksimumkan ruang bilik dajah .€ Pelan lantai .perlu merancang susunatur ruang aktiviti P&P .berbeza mengikut tahap kelas .susunatur perabot dan peralatan disesuaikan dengan keluasan lantai .

..€ Kebersihan..menjadi tarikan kepada murid melalui proses pembelajaran dengan ceria . .apa yang boleh dilakukan?.. Pencahayaan dan Pengudaraan ..

€ Susunan kerusi dan meja murid .pastikan guru dapat melihat murid. Mengapa? .mudah diubah dan disusun untuk disesuaikan dengan aktiviti P & P - .

sudut bacaan berhampiran rak /almari penyimpanan.Peralatan TMK«.€ Susunan perabot dan peralatan -pastikan tidak menyempit ruang . Mengapa?.... .. .

.Apa boleh dilakukan?..kebebasan kepada murid untuk hias bilik darjah -memupuk rasa tanggungjawab. rasa dipercayai dan dihargai .. ..€ Hiasan bilik darjah ..

.pusat literasi bagi murid mencari maklumat dan menambah pengetahuan.. . ..€ Sudut dan ruang bacaan .galakan membaca. Bagaimana?.

.apa yang boleh dilakukan?.mengutamakan pemikiran kreatif dan kritis.€ Ruang dan sudut multimedia .... .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful