€ Perlu bagi mengekalkan persekitaran pembelajaran kondusif dan produktif darjah adalah satu ekologi yang mempunyai sistem tersendiri dan dan saling mempengaruhi antara persekitaran fizikal dengan manusia (guru dan murid) € Bilik .

berbeza mengikut tahap kelas .€ Pelan lantai .memaksimumkan ruang bilik dajah .susunatur perabot dan peralatan disesuaikan dengan keluasan lantai .perlu merancang susunatur ruang aktiviti P&P .

.. Pencahayaan dan Pengudaraan . .menjadi tarikan kepada murid melalui proses pembelajaran dengan ceria ..apa yang boleh dilakukan?.€ Kebersihan...

Mengapa? .pastikan guru dapat melihat murid.mudah diubah dan disusun untuk disesuaikan dengan aktiviti P & P - .€ Susunan kerusi dan meja murid .

.. ..Peralatan TMK«.€ Susunan perabot dan peralatan -pastikan tidak menyempit ruang . Mengapa?. ..sudut bacaan berhampiran rak /almari penyimpanan.

Apa boleh dilakukan?. .. rasa dipercayai dan dihargai .€ Hiasan bilik darjah ....kebebasan kepada murid untuk hias bilik darjah -memupuk rasa tanggungjawab..

galakan membaca.pusat literasi bagi murid mencari maklumat dan menambah pengetahuan.. . .. Bagaimana?.€ Sudut dan ruang bacaan ..

..apa yang boleh dilakukan?..€ Ruang dan sudut multimedia .mengutamakan pemikiran kreatif dan kritis. ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful