€ Perlu bagi mengekalkan persekitaran pembelajaran kondusif dan produktif darjah adalah satu ekologi yang mempunyai sistem tersendiri dan dan saling mempengaruhi antara persekitaran fizikal dengan manusia (guru dan murid) € Bilik .

perlu merancang susunatur ruang aktiviti P&P .memaksimumkan ruang bilik dajah .€ Pelan lantai .berbeza mengikut tahap kelas .susunatur perabot dan peralatan disesuaikan dengan keluasan lantai .

. Pencahayaan dan Pengudaraan .€ Kebersihan....menjadi tarikan kepada murid melalui proses pembelajaran dengan ceria .apa yang boleh dilakukan?...

Mengapa? .€ Susunan kerusi dan meja murid .pastikan guru dapat melihat murid.mudah diubah dan disusun untuk disesuaikan dengan aktiviti P & P - .

.sudut bacaan berhampiran rak /almari penyimpanan..Peralatan TMK«. .. Mengapa?.€ Susunan perabot dan peralatan -pastikan tidak menyempit ruang . ..

...€ Hiasan bilik darjah ...kebebasan kepada murid untuk hias bilik darjah -memupuk rasa tanggungjawab.Apa boleh dilakukan?. rasa dipercayai dan dihargai . .

.€ Sudut dan ruang bacaan .. Bagaimana?.. .galakan membaca.pusat literasi bagi murid mencari maklumat dan menambah pengetahuan..

€ Ruang dan sudut multimedia .. .mengutamakan pemikiran kreatif dan kritis..apa yang boleh dilakukan?. ..