€ Perlu bagi mengekalkan persekitaran pembelajaran kondusif dan produktif darjah adalah satu ekologi yang mempunyai sistem tersendiri dan dan saling mempengaruhi antara persekitaran fizikal dengan manusia (guru dan murid) € Bilik .

€ Pelan lantai .memaksimumkan ruang bilik dajah .perlu merancang susunatur ruang aktiviti P&P .susunatur perabot dan peralatan disesuaikan dengan keluasan lantai .berbeza mengikut tahap kelas .

. ... Pencahayaan dan Pengudaraan .€ Kebersihan...menjadi tarikan kepada murid melalui proses pembelajaran dengan ceria .apa yang boleh dilakukan?.

pastikan guru dapat melihat murid.mudah diubah dan disusun untuk disesuaikan dengan aktiviti P & P - .€ Susunan kerusi dan meja murid . Mengapa? .

.sudut bacaan berhampiran rak /almari penyimpanan. .Peralatan TMK«... Mengapa?. .€ Susunan perabot dan peralatan -pastikan tidak menyempit ruang ..

Apa boleh dilakukan?... rasa dipercayai dan dihargai ..kebebasan kepada murid untuk hias bilik darjah -memupuk rasa tanggungjawab.€ Hiasan bilik darjah ... .

. .€ Sudut dan ruang bacaan .galakan membaca.pusat literasi bagi murid mencari maklumat dan menambah pengetahuan.. Bagaimana?. ..

.apa yang boleh dilakukan?.. ..mengutamakan pemikiran kreatif dan kritis.€ Ruang dan sudut multimedia . .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful