€ Perlu bagi mengekalkan persekitaran pembelajaran kondusif dan produktif darjah adalah satu ekologi yang mempunyai sistem tersendiri dan dan saling mempengaruhi antara persekitaran fizikal dengan manusia (guru dan murid) € Bilik .

perlu merancang susunatur ruang aktiviti P&P .susunatur perabot dan peralatan disesuaikan dengan keluasan lantai .memaksimumkan ruang bilik dajah .berbeza mengikut tahap kelas .€ Pelan lantai .

€ Kebersihan... .apa yang boleh dilakukan?. Pencahayaan dan Pengudaraan .menjadi tarikan kepada murid melalui proses pembelajaran dengan ceria ....

mudah diubah dan disusun untuk disesuaikan dengan aktiviti P & P - . Mengapa? .€ Susunan kerusi dan meja murid .pastikan guru dapat melihat murid.

Mengapa?.sudut bacaan berhampiran rak /almari penyimpanan. ...€ Susunan perabot dan peralatan -pastikan tidak menyempit ruang ..Peralatan TMK«. ..

Apa boleh dilakukan?. .....€ Hiasan bilik darjah .. rasa dipercayai dan dihargai .kebebasan kepada murid untuk hias bilik darjah -memupuk rasa tanggungjawab.

.galakan membaca.pusat literasi bagi murid mencari maklumat dan menambah pengetahuan. .€ Sudut dan ruang bacaan ... Bagaimana?..

.mengutamakan pemikiran kreatif dan kritis.. .apa yang boleh dilakukan?. .€ Ruang dan sudut multimedia ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful