BY : ARHAM & IBTISAM

€ EKONOMI -

Istilah Greek : oikos dan oikonomia (self-provisioning extended household)

Holton : oikos ² membekalkan keperluan sendiri tanpa bertukar barangan

€ Istilah

asal : household management (pengurusan rumah tangga)

-abad ke 18 dan sebelumnya : >rumah sebagai asas kepada unit ekonomi L.Robbins : kajian sains tentang perangai manusia - Hubungan antara matlamat akhir dan barangan terhad untuk kegunaan alternatif
€

€

Adam Smith : kajian tentang sifat dan sebab-sebab kekayaan negara J.S.Mill : sains praktikal berhubung hasil pengeluaran jumlah pengagihan kekayaan Routledge Dictionary of Economics : -kajian tentang kaedah-kaedah umum berhubung dengan manusia -individu yang bekerjasama bagi mendapatkan keperluan asas mereka

€

€

€ Perkembangan 1. -

2. -

ekonomi : Zaman Mesolitik Ekonomi yang ringkas dan mudah Bercucuk tanam, berburu, menternak binatang, memungut hasil hutan, menangkap ikan Zaman Neolitik Sistem Barter melibatkan 2 pihak yang berlainan kehendak yang serasi untuk mendapatkan barangan memenuhi kehendak mereka

€ Konsep

Barter = perkembangan sistem ekonomi

1. 2. 3.

Wang Perdagangan Pelaburan

- Melahirkan golongan kapitalis dan sosialis

KAPITALIS -wujud hasil kepesatan sistem pelaburan -mempunyai objektif tertentu -perlu menggiatkan proses pengeluaran -bergerak dalam suasana ekonomi bebas -sistem kapitalis tidak menjanjikan jaminan kepada golongan bawahan

SOSIALIS -wujud hasil pemberontakan golongan pekerja terhadap golongan kapitalis -sistem sosialis menghapuskan pemilikan individu terhadap tanah dan modal -tanah dan modal diserahkan kepada kerajaan demi kepentingan umum -golongan pekerja yang bekerja dengan kerajaan diberi gaji sama rata menurut nilai pekerjaan -pembahagian barangan mengikut keperluan individu dan pengeluaran mengikut kehendak umum

€ Sistem -

-

-

-

Ekonomi Islam Menekankan pemeliharaan harta masyarakat Membantu golongan miskin Menentang lambakan kekayaan kepada segelintir manusia sahaja Keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat Islam mengakui hak milik individu dan mengakui hak milik orang ramai Sekiranya berlaku penentangan, Islam mendahulukan kepentingan orang ramai

ISLAM

BARTER

PELABURAN

SISTEM EKONOMI
PERDAGANGAN KAPITALIS

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.