P. 1
TMK Pangkalan Data (My Presentation)

TMK Pangkalan Data (My Presentation)

|Views: 65|Likes:
Published by Yogeswaran Ganisan

More info:

Published by: Yogeswaran Ganisan on Feb 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/22/2013

pdf

text

original

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

NYATAKAN CIRI-CIRI UTAMA CIRIYANG TERDAPAT DALAM PERISIAN PANGKALAN DATA DAN JELASKAN BAGAIMANA ANDA DAPAT MEMBINA SATU PANGKALAN DATA MUDAH DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS

SOALAN 1 :

NYATAKAN CIRI-CIRI UTAMA YANG TERDAPAT DALAM PERISIAN PANGKALAN DATA

 Perisian pangkalan (Application software) merupakan subkelas perisian komputer yang menggunakan keupayaan komputer secara langsung dan sepenuhnya bagi melaksanakan tugasan yang diingini pengguna.MAKSUD : PERISIAN PANGKALAN DATA  Pangkalan Data Himpunan data-data berkaitan yang dikongsi bersama oleh pelbagai kategori pengguna untuk memenuhi kehendak dan keperluan maklumat sesebuah organisasi. Ini adalah berbeza dengan perisian sistem yang membabitkan menyatukan pelbagai keupayaan komputer. tetapi biasanya tidak menggunakannnya secara langsung bagi melaksanakan tugasan yang menguntungkan pengguna. .

iasendiri tidak berguna sehingga digunakan bagi penggunaan seperti mentol lampu yang menghasilkan perkhidmatan kepada pengguna. dan pemain media. biasa perisian pangkalan data adalah pemproses kata.  Contoh . Dalam ertikata ini. istilah penggunaan merujuk kepada kedua-dua perisian penggunaan dan perlaksanaannya. helaian kerja. sungguhpun kurang sempurna. dari segi hardware merupakan kaitan antara mentol lampu eletrik (penggunaan) kepada logi janakuasa eletrik (sistem). Logikuasa hanya menghasilkan eletrik.  Perumpamaan yang sama.

penguatkuasaan piawaian. kawalan keselamatan. PendekatanPendekatan-pendekatan pangkalan data dapat meningkatkan faedah-faedah yang boleh diperolehi daripada faedahsesuatu maklumat termasuk sistem maklumat geografi. kekonsistanan data. memudahkan piawaian. geografi. kerahsiaan. data. ketersampaian dan tindak balas seragam. keselamatan. perkongsian data. kurang. Pangkalan data ialah sekumpulan data tidak melimpah yang dapat dikongsi oleh sistem-sistem aplikasi berlainan. ketidaksandaran data. KelebihanKelebihan-kelebihan pendekatan ini adalah meminimumkan kelimpahan data. kerahsiaan. . pembangunan aplikasi. pengintegrasian data. dan aplikasi. sistemberlainan. kesepaduan yang seragam. dan penyelenggaraan program yang kurang.

perakuan dan perolehan semula. Sistem pengurusan pangkalan data (database management system . . pengstrukturan data. Antara ciri-ciri utama DBMS adalah berkaitan dengan kebebasan data.DBMS) merupakan satu sistem yang mengandungi satu set program yang menyediakan kemudahan untuk memanipulasi dan menyelenggara data dalam pangkalan data. pandanganpandangan pengguna. pengawalan kelimpahan. kamus data (data dictionary).  Ia direkabentuk untuk memastikan kesepaduan pangkalan data dikekalkan.

. modul mengemaskini data (data update modul). penjanaan laporan (report generator). modul kemasukan data (dataentry modul). dan bahasa pertanyaan (query language). Selain itu. DBMS juga mengandungi bahasa definisi data (data definition language).

REKABENTUK PANGKALAN DATA y Rekabentuk pangkalan data adalah proses kompleks yang meliputi peringkat membuat keputusan berlainan. y y . Kompleksiti adalah mudah diuruskan jika masalah dipecahkan kepada masalah kecil dan menyelesaikan masalah secara berasingan. Rekabentuk pangkalan data dipecahkan kepada rekabentuk konseptual. rekabentuk logikal dan rekabentuk fizikal.

. Kaedah ini telah dibangunkan pada lewat tahun 1970-an dengan pembangunan teknologi pangkalan data.y Pangkalan data bermula dengan rekabentuk kemudian diikuti dengan aplikasi penggunaan.

SOALAN 2 : JELASKAN BAGAIMANA ANDA DAPAT MEMBINASATU PANGKALAN DATA MUDAH DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS .

Kita boleh mencapai sesuatu data atau maklumat yang dikehendaki dengan lebih pantas dan tepat. kotak dan sebagainya).Sistem pangkalan data mempunyai beberapa kelebihan berbanding dengan penyimpanan data secara tradisional (menggunakan kad indeks. penginteregasian dan perkongsian data serta mengurangkan penyelenggaraan data. Selain itu ia mampu meminimunkan limpahan maklumat. penggunaan pangkalan data juga semakin digemari ramai kerana: y . fail. meningkatkan konsistensi data. y Selain itu.

pengguna. Boleh dikemaskini dengan mudah dan cepat. Ia boleh menyisih data mengikut cara yang ditentukan oleh pengguna seperti susunan abjad.Ia boleh dikongsi dengan pantas. abjad. . Ia boleh menyenaraikan data mengikut kehendak pengguna. pantas.

Microsoft Access y Microsoft Access merupakan salah satu komponen perisian pangkala data yang diintegrasikan bersama ke dalam perisian Microsoft Office. form. report dan page yang sering digunakan dalam penyelenggaraan serta menguruskan data. Microsoft Access mengandungi koleksi query. Komponen atau elemen ini dinamakan database objek. jadual. .

akses maklumat dengan mudah y Perisian Perisian lain: y ííDbase V y ííLotus ApproachLotus Approach y ííCorel Paradox y ííVisual Fox ProVisual Pro y .menguruskan maklumat yang banyak y -.membina pangkalan y -.Digunakan untuk: y -.

‡ Objek Access Table (Jadual) (Jadual) Form (Borangl) Borangl) Queries Report (Laporan) Laporan) .

Langkah Penyediaan Pangkalan Data TABLE FORM REPORT QUERIES .

Table (Jadual) (Jadual) Objek asas sesuatu pangkalan data Design view Untuk mengolah sesuatu pangkalan data í Nama medan í Jenis data Datasheet view í Masukkan data dalam jadual í Paparan data .

.

Form (Borang) y Disediakan untuk memudahkan kemasukan data y Boleh dipaparkan dalam: y ííDesign view y Borang boleh dibina y -.Table y -.Query y .

.

Elemen Borang 1. Command button 4. Filter ( saringan saringan) saringan) :: Filter by Selection :: Filter by Form . Formula 3. Combo box 2.

.

Cina. India) y .Combo Box Kotak teks boleh diubah menjadi kotak kombo Sesuai digunakan untuk medan yang y mempunyai nilai yang terhad seperti seperti: : y ííGender (lelaki.perempuan) y ííBangsa(Melayu.

.

Formula Boleh digunakan untuk membuat: ííPengiraan ííAssignment nilai baru Mula dengan simbol Pengiraan JUMLAH Penentuan gred y .

.

.

.

Filter (Saringan) Anda boleh membuat saringan data menggunakan: y ííFilter by selection y ííFilter by form y Filter by Selection > Saringan berasaskan satu medan sahaja y .

y Filter by Form > Saringan berasaskan satu beberapa medan .

Queries Digunakan untuk menyaring rekod y Saringan yang boleh disimpan (save) y Cara penyediaan Queries: y .

y Report Satu bentuk laporan yang boleh dihasilkan melalui MS Access. .

SEKIAN TERIMA KASIH .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->