P. 1
TMK Pangkalan Data (My Presentation)

TMK Pangkalan Data (My Presentation)

|Views: 65|Likes:
Published by Yogeswaran Ganisan

More info:

Published by: Yogeswaran Ganisan on Feb 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/22/2013

pdf

text

original

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

NYATAKAN CIRI-CIRI UTAMA CIRIYANG TERDAPAT DALAM PERISIAN PANGKALAN DATA DAN JELASKAN BAGAIMANA ANDA DAPAT MEMBINA SATU PANGKALAN DATA MUDAH DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS

SOALAN 1 :

NYATAKAN CIRI-CIRI UTAMA YANG TERDAPAT DALAM PERISIAN PANGKALAN DATA

 Perisian pangkalan (Application software) merupakan subkelas perisian komputer yang menggunakan keupayaan komputer secara langsung dan sepenuhnya bagi melaksanakan tugasan yang diingini pengguna. tetapi biasanya tidak menggunakannnya secara langsung bagi melaksanakan tugasan yang menguntungkan pengguna.MAKSUD : PERISIAN PANGKALAN DATA  Pangkalan Data Himpunan data-data berkaitan yang dikongsi bersama oleh pelbagai kategori pengguna untuk memenuhi kehendak dan keperluan maklumat sesebuah organisasi. . Ini adalah berbeza dengan perisian sistem yang membabitkan menyatukan pelbagai keupayaan komputer.

iasendiri tidak berguna sehingga digunakan bagi penggunaan seperti mentol lampu yang menghasilkan perkhidmatan kepada pengguna. sungguhpun kurang sempurna. Logikuasa hanya menghasilkan eletrik. biasa perisian pangkalan data adalah pemproses kata. helaian kerja. dari segi hardware merupakan kaitan antara mentol lampu eletrik (penggunaan) kepada logi janakuasa eletrik (sistem). Dalam ertikata ini.  Perumpamaan yang sama. istilah penggunaan merujuk kepada kedua-dua perisian penggunaan dan perlaksanaannya. dan pemain media.  Contoh .

keselamatan. perkongsian data. memudahkan piawaian. kekonsistanan data. pembangunan aplikasi. geografi. kerahsiaan. data. sistemberlainan. penguatkuasaan piawaian. ketidaksandaran data. dan aplikasi. dan penyelenggaraan program yang kurang. Pangkalan data ialah sekumpulan data tidak melimpah yang dapat dikongsi oleh sistem-sistem aplikasi berlainan. kesepaduan yang seragam. pengintegrasian data. PendekatanPendekatan-pendekatan pangkalan data dapat meningkatkan faedah-faedah yang boleh diperolehi daripada faedahsesuatu maklumat termasuk sistem maklumat geografi. kawalan keselamatan. kurang. kerahsiaan. . ketersampaian dan tindak balas seragam. KelebihanKelebihan-kelebihan pendekatan ini adalah meminimumkan kelimpahan data.

. perakuan dan perolehan semula. kamus data (data dictionary). Antara ciri-ciri utama DBMS adalah berkaitan dengan kebebasan data. pengstrukturan data.  Ia direkabentuk untuk memastikan kesepaduan pangkalan data dikekalkan. pengawalan kelimpahan.DBMS) merupakan satu sistem yang mengandungi satu set program yang menyediakan kemudahan untuk memanipulasi dan menyelenggara data dalam pangkalan data. Sistem pengurusan pangkalan data (database management system . pandanganpandangan pengguna.

dan bahasa pertanyaan (query language). penjanaan laporan (report generator). Selain itu. DBMS juga mengandungi bahasa definisi data (data definition language). . modul mengemaskini data (data update modul). modul kemasukan data (dataentry modul).

Rekabentuk pangkalan data dipecahkan kepada rekabentuk konseptual. y y . rekabentuk logikal dan rekabentuk fizikal.REKABENTUK PANGKALAN DATA y Rekabentuk pangkalan data adalah proses kompleks yang meliputi peringkat membuat keputusan berlainan. Kompleksiti adalah mudah diuruskan jika masalah dipecahkan kepada masalah kecil dan menyelesaikan masalah secara berasingan.

y Pangkalan data bermula dengan rekabentuk kemudian diikuti dengan aplikasi penggunaan. Kaedah ini telah dibangunkan pada lewat tahun 1970-an dengan pembangunan teknologi pangkalan data. .

SOALAN 2 : JELASKAN BAGAIMANA ANDA DAPAT MEMBINASATU PANGKALAN DATA MUDAH DENGAN MENGGUNAKAN MICROSOFT ACCESS .

fail. penginteregasian dan perkongsian data serta mengurangkan penyelenggaraan data. kotak dan sebagainya). y Selain itu.Sistem pangkalan data mempunyai beberapa kelebihan berbanding dengan penyimpanan data secara tradisional (menggunakan kad indeks. meningkatkan konsistensi data. Kita boleh mencapai sesuatu data atau maklumat yang dikehendaki dengan lebih pantas dan tepat. penggunaan pangkalan data juga semakin digemari ramai kerana: y . Selain itu ia mampu meminimunkan limpahan maklumat.

 Ia boleh menyisih data mengikut cara yang ditentukan oleh pengguna seperti susunan abjad. pantas.Ia boleh dikongsi dengan pantas. Ia boleh menyenaraikan data mengikut kehendak pengguna. Boleh dikemaskini dengan mudah dan cepat. . pengguna. abjad.

Microsoft Access y Microsoft Access merupakan salah satu komponen perisian pangkala data yang diintegrasikan bersama ke dalam perisian Microsoft Office. jadual. form. Komponen atau elemen ini dinamakan database objek. Microsoft Access mengandungi koleksi query. . report dan page yang sering digunakan dalam penyelenggaraan serta menguruskan data.

Digunakan untuk: y -.menguruskan maklumat yang banyak y -.akses maklumat dengan mudah y Perisian Perisian lain: y ííDbase V y ííLotus ApproachLotus Approach y ííCorel Paradox y ííVisual Fox ProVisual Pro y .membina pangkalan y -.

‡ Objek Access Table (Jadual) (Jadual) Form (Borangl) Borangl) Queries Report (Laporan) Laporan) .

Langkah Penyediaan Pangkalan Data TABLE FORM REPORT QUERIES .

Table (Jadual) (Jadual) Objek asas sesuatu pangkalan data Design view Untuk mengolah sesuatu pangkalan data í Nama medan í Jenis data Datasheet view í Masukkan data dalam jadual í Paparan data .

.

Form (Borang) y Disediakan untuk memudahkan kemasukan data y Boleh dipaparkan dalam: y ííDesign view y Borang boleh dibina y -.Table y -.Query y .

.

Elemen Borang 1. Formula 3. Filter ( saringan saringan) saringan) :: Filter by Selection :: Filter by Form . Command button 4. Combo box 2.

.

Combo Box Kotak teks boleh diubah menjadi kotak kombo Sesuai digunakan untuk medan yang y mempunyai nilai yang terhad seperti seperti: : y ííGender (lelaki.perempuan) y ííBangsa(Melayu. Cina. India) y .

.

Formula Boleh digunakan untuk membuat: ííPengiraan ííAssignment nilai baru Mula dengan simbol Pengiraan JUMLAH Penentuan gred y .

.

.

.

Filter (Saringan) Anda boleh membuat saringan data menggunakan: y ííFilter by selection y ííFilter by form y Filter by Selection > Saringan berasaskan satu medan sahaja y .

y Filter by Form > Saringan berasaskan satu beberapa medan .

Queries Digunakan untuk menyaring rekod y Saringan yang boleh disimpan (save) y Cara penyediaan Queries: y .

y Report Satu bentuk laporan yang boleh dihasilkan melalui MS Access. .

SEKIAN TERIMA KASIH .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->