Syamim Afiq Miji Zaki

Kata hubung, Kata seru, Kata tanya

Kata Hubung ‡ Asraf :Kata hubung ialah kata yang digunakan untuk menghubungkan unit.unit tatabahasa dalam ayat gabungan dan ayat pancangan. ‡ Tatabahasa Dewan : Merupakan sejumlah perkataan yang bertugas menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga menjadi satu ayat yang berlapis. .

maka) 2. Kata hubung pancangan (agar.apabila.ataupun) .lalu..dan.‡ Terbahagi 3 : 1.jika) 3. Kata hubung berpasangan (baik. Kata hubung gabungan ( atau.

Ayah mengajak adik lalu adik pun mengikuti kami. 5. 4. Saya pergi bersama ayah dan ibu. . 3.adik. Saya. ayah serta ibu pergi ke Baling.Kata hubung gabungan 1. Saya akan pergi ke Baling esok atau lusa. Adik gembira maka dia sentiasa tersenyum. 2.

kami akan tiba 1 jam lagi. Saya yakin bahawa Allah akan mengabulkan doa saya ini. Perjalanan ini memenatkan hingga saya tertidur. Jika perjalanan kami lancar. 2. 4.ayah sempat membaca doa. 3.Kata hubung pancangan 1. Sebelum kami pergi. 5. . Saya berdoa agar kami selamat tiba.

2. ibu pun tidak mengetahui sejarah Baling. Jangankan ayah. . Semakin kami menghampiri Baling. Baik saya mahupun adik merasai kegembiraan dapat pergi ke baling.Kata hubung berpasangan 1. 5. Cerita tentang sejarah Baling entah betul entah tidak. semakin kami terasa teruja. 3. Baling bukan sahaja terkenal dengan sejarah. 4. tetapi terkenal dengan tokoh agamanya.

sakit.marah.Kata seru ‡ Asraf :Kata seru ialah kata yang digunakan untuk menyatakan kegembiraan untuk menyatakan perasaan seperti geram. ‡ Tatabahasa Dewan : Kata seru ialah bentuk kata yang berfungsi melahirkan berbagai-bagai perasaan dan digunakan dalam ayat seru.takut dan sebagainya.hairan. .

Oh 9. Aduhai 3. Aduh 2.‡ Antara contoh kata seru ialah 1. Amboi 5. Wah 10. Cis 6. Ah 4. wahai . Nah 8. Hai 7.

pandai bercakap tapi tidak pandai melaksanakannya! . Aduhai. pening saya mendengar sejarah Baling! 2. daripada sejarahlah kita dapat belajar! 5.malang sungguh menjadi penduduk Baling! 3.1. Cis. Ah. Amboi. saya tak mahu memikirkan tentang sejarah ini lagi! 4. Aduh.

.Kata tanya ‡ Tatabahasa Dewan : Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menyoalkan sesuatu.

Mana . Berapa 2. Mengapa 3. Bila 4.‡ Contoh kata tanya : 1. Bagaimana 5.

3. 5. 4. 2.1. Berapa orang penduduk yang terlibat? Mengapa mereka mengatakan sedemikian? Bila kejadian itu berlaku? Bagaimana situasi sebenar kejadian itu? Mana bukti-bukti mereka? .

Sekian terima kasih .