Syamim Afiq Miji Zaki

Kata hubung, Kata seru, Kata tanya

unit tatabahasa dalam ayat gabungan dan ayat pancangan. ‡ Tatabahasa Dewan : Merupakan sejumlah perkataan yang bertugas menghubungkan dua binaan ayat atau lebih sehingga menjadi satu ayat yang berlapis. .Kata Hubung ‡ Asraf :Kata hubung ialah kata yang digunakan untuk menghubungkan unit.

dan.lalu.apabila. Kata hubung berpasangan (baik. Kata hubung pancangan (agar.ataupun) .maka) 2.‡ Terbahagi 3 : 1.. Kata hubung gabungan ( atau.jika) 3.

Saya pergi bersama ayah dan ibu. 3.adik. Saya akan pergi ke Baling esok atau lusa. Adik gembira maka dia sentiasa tersenyum. 5. Saya. . 4. 2. Ayah mengajak adik lalu adik pun mengikuti kami.Kata hubung gabungan 1. ayah serta ibu pergi ke Baling.

Saya yakin bahawa Allah akan mengabulkan doa saya ini. 5. Jika perjalanan kami lancar.ayah sempat membaca doa. Sebelum kami pergi. Perjalanan ini memenatkan hingga saya tertidur. .kami akan tiba 1 jam lagi.Kata hubung pancangan 1. 4. Saya berdoa agar kami selamat tiba. 3. 2.

Kata hubung berpasangan 1. Baik saya mahupun adik merasai kegembiraan dapat pergi ke baling. 5. Cerita tentang sejarah Baling entah betul entah tidak. 4. Jangankan ayah. tetapi terkenal dengan tokoh agamanya. 2. 3. semakin kami terasa teruja. Semakin kami menghampiri Baling. ibu pun tidak mengetahui sejarah Baling. . Baling bukan sahaja terkenal dengan sejarah.

sakit. ‡ Tatabahasa Dewan : Kata seru ialah bentuk kata yang berfungsi melahirkan berbagai-bagai perasaan dan digunakan dalam ayat seru. .hairan.marah.takut dan sebagainya.Kata seru ‡ Asraf :Kata seru ialah kata yang digunakan untuk menyatakan kegembiraan untuk menyatakan perasaan seperti geram.

wahai . Nah 8.‡ Antara contoh kata seru ialah 1. Hai 7. Aduh 2. Amboi 5. Aduhai 3. Cis 6. Oh 9. Ah 4. Wah 10.

1. pandai bercakap tapi tidak pandai melaksanakannya! . Aduhai. saya tak mahu memikirkan tentang sejarah ini lagi! 4. Amboi.malang sungguh menjadi penduduk Baling! 3. daripada sejarahlah kita dapat belajar! 5. pening saya mendengar sejarah Baling! 2. Aduh. Ah. Cis.

.Kata tanya ‡ Tatabahasa Dewan : Kata tanya ialah perkataan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu atau menyoalkan sesuatu.

Berapa 2. Bagaimana 5. Mengapa 3. Mana .‡ Contoh kata tanya : 1. Bila 4.

5. 3. 2.1. Berapa orang penduduk yang terlibat? Mengapa mereka mengatakan sedemikian? Bila kejadian itu berlaku? Bagaimana situasi sebenar kejadian itu? Mana bukti-bukti mereka? . 4.

Sekian terima kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful