P. 1
an Modenisasi Di Malaysia Dan Luar Negara

an Modenisasi Di Malaysia Dan Luar Negara

|Views: 231|Likes:
Published by Liquey Astonish

More info:

Published by: Liquey Astonish on Feb 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2015

pdf

text

original

PERKEMBANGAN MODENISASI DI MALAYSIA DAN LUAR NEGARA & HUBUNG KAIT ANTARA PEMBANGUNAN EKONOMI DAN H.

ETNIK DI MALAYSIA
MUHAMMAD SYAZRIN BIN ZAINI

MODENISASI
‡ Modenisasi merupakan satu proses transformasi yang melibatkan aspek kehidupan manusia. Dua aspek utama ialah ekonomi dan politik.

‡ Komponen ekonomi berkait rapat dengan modenisasi kerana ia adalah faktor penting dalam pembangunan sesebuah negara.

‡ Pembangunan ekonomi juga merupakan tonggak dalam pembinaan sesebuah negara bangsa.

MODENISASI EKONOMI .

pemerintahan atau kerajaan dan warganegara atau bangsa Kepentingan Dalam projek modenisasi. kebudayaan nasional dan ideologi nasional Ukuran Pencapaian Diukur secara kualitatif dan kuantitatif Kejayaan dasar-dasar nasional. kekerapan konflik. bahasa nasional. kegiatan ekonomi memerlukan masyarakat nasional yang stabil dan berintegrasi dengan baik Kaedah Pembentukan dan pelaksanaan dasar khas seperti dasar pendidikan nasional. ukuran perbandingan dengan negara lain dan kebebasan bersuara . kekerapan pilihanraya.MODENISASI POLITIK Matlamat Negara bangsa: Suatu wilayah yang mempunyai sempadan.

Kaedah dan Ukuran pencapaian ditentukan terlebih dahulu sebelum suatu perubahan dilaksanakan Pembaratan Suatu proses peniruan gaya hidup barat yang tidak disertai oleh suatu usaha perubahan secara berencana .PROSES PERUBAHAN MASYARAKAT Berencana Tidak Berencana Modenisasi atau Pembangunan Suatu proses di mana Matlamat.

± Revolusi Industri: ‡ Mengubah sistem ekonomi Eropah ‡ Sekaligus modenisasi Eropah digerakkan oleh dua perkembangan besar ini yang membawa kepada dunia ilmu pengetahuan dan maklumat.SEJARAH MODENISASI DUNIA ‡ Konsep dan proses modenisasi bermula di Eropah akibat dari 2 revolusi besar iaitu: ± Revolusi Perancis: ‡ Mengubah sistem politik feudal Eropah. .

PERSOALAN MODENISASI FALSAFAH PRAKTIKAL Modenisasi berkait rapat dengan teori Evolusionisme bahawa perkembangan negara miskin kearah masyarakat moden tak dapat dielakkan Kemajuan yang bertitik tolak dengan pembangunan sains dan teknologi yang membawa manusia Eropah mengusai alam sekitar dan mencari kekayaan .

IMPERIALISME Dilaksanakan melalui perdagangan British East India Company Dutch East India Company KOLONIALISME Dilaksanakan terhadap wilayah terpilih Dengan tujuan: Perlanjutan pembekalan barang mentah Buruh Pengawalan pasaran secara terus menerus (barter) . pendidikan dan sebagainya ‡ Penjajahan merubah landskap sosial dan alam sekitar wilayah bukan Eropah. budaya.PENJAJAHAN: MODENISASI WILAYAH LUAR EROPAH ‡ Penjajahan memberi kesan kepada ruang ekonomi dan ruang sosial: ilmu.

EKONOMI MALAYSIA .

EKONOMI MALAYSIA ZAMAN PENJAJAHAN ‡ Penjajahan British merubah landskap ekonomi Tanah Melayu dari pertanian sara diri kepada ekonomi komersil. ‡ Perkembangan ekonomi dunia yang memerlukan kepada bahan mentah mempengaruhi ekonomi Tanah Melayu ‡ Kedudukan Tanah Melayu yang kaya dengan bahan mentah menarik minat kuasa besar untuk menjajah dan membuka lombong bijih timah dan ladang getah ‡ Buruh dibawa masuk dari China dan India untuk bekerja di sektor berkenaan ‡ Kemajuan sistem pengangkutan dan perhubungan serta kemudahan bekalan air dan eletrik kesan dari kemajuan ekonomi yang berlaku .

Dasar Pecah dan Perintah antara kaum dari segi penempatan menyebabkan bukan Melayu dapat melibatkan diri secara langsung dalam kegiatan ekonomi manakala Melayu kekal di luar bandar . Jurang Kemiskinan antara kaum semakin meluas menyebabkan masalah ketidakseimbangan ekonomi antara Melayu dan bukan Melayu Halangan Sektor Ekonomi Tradisional dari sudut tiada galakan dari penjajah serta kurang kemudahan asas menyebabkan sektor ini tidak berkembang maju. Oleh demikian keadaan struktur dan ekonomi sedia ada dikekalkan dan tidak diganggu. mengalami kelembapan. produktiviti serta kadar pendapatan yang rendah Penjajah British mementingkan jaminan jentera ekonomi dapat bergerak cekap dan teratur.EKONOMI MALAYSIA ZAMAN PENJAJAHAN Identifikasi Kaum Mengikut Penempatan dan Pekerjaan Ketidakseimbangan Ekonomi Antara Kaum Dasar Pecah dan Perintah menyebabkan orang Melayu terpisah dari arus ekonomi moden dan kekal menjalankan ekonomi tradisional Kegiatan ekonomi moden tertumpu di pantai barat kerana terdapat kemudahan pengangkutan yang baik menyebabkan ekonomi tradisional terpinggir.

kayu balak serta penumpuan kepada eksport barang seperti barang pembuatan. lada hitam. dan getah ‡ Pada peringkat awal pembangunan ekonomi ditumpukan kepada peningkatan infrastruktur ekonomi. pembangunan pertanian dan industri gantian-import ‡ Pada akhir tahun 1960an. Malaysia mula memberi perhatian kepada pembangunan ekonomi berteraskan K-ekonomi. pembangunan ekonomi diasaskan kepada pembangunan teknologi dan peralihan dari industri gantian import kepada industri berorientasikan eksport. ‡ Secara keseluruhan. pembangunan ekonomi di Malaysia telah mencapai kejayaan yang dapat diukur dengan kadar Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) yang baik iaitu sekitar 8%-9% terutama pada tahun 1980an dan 1990an. ‡ Menjelang 2000an. koko. .EKONOMI MALAYSIA SELEPAS MERDEKA ‡ Mempelbagaikan asas ekonomi dengan memperkenalkan komoditi seperti kelapa sawit. tekstil.

integrasi ekonomi amat penting dan dilaksanakan melalui dasardasar pembangunan seperti Rancangan Pembangunan Lima Tahun. ‡ Ini menyebabkan ketidakseimbangan pendapatan yang menimbulkan rasa cemburu antara kaum. ‡ Ini bagi memastikan pengasingan ekonomi yang wujud sejak zaman penjajahan dapat dimansuhkan dan pengagihan ekonomi yang tidak seimbang dapat dikurangkan dan dihapuskan. Kualiti hidup rakyat secara amnya adalah baik berdasarkan penurunan kadar kemiskinan dan kadar inflasi yang rendah. ‡ Dalam konteks ini.‡ Ukuran pencapaian bagi pembangunan ekonomi di Malaysia tidak hanya diukur melalui KDNK tetapi juga dengan ukuran peningkatan indeks kualiti hidup. hubungan ekonomi dan etnisiti di Malaysia sememangnya berkait rapat. . ‡ Oleh itu. Dasar Ekonomi Baru dll.

RANCANGAN PEMBANGUNAN .

RANCANGAN PEMBANGUNAN 5 TAHUN Draf Rancangan Pembangunan (1950-1955) RMK 5 (1986-1990) RMK 6 (1991-1996) Rancangan Lima Tahun Malaya Pertama (19561960) RMK 4 (1981-1985) RMK 7 (1996-2000) Rancangan Lima Tahun Malaya Kedua (1961-1965) RMK 3 (1976-1980) RMK 8 (2001-2005) RMK 1 (1966-1970) RMK 2 (1971-1975) RMK 9 (2006-2010) .

mewujudkan peluang pekerjaan dan kemudahan kesihatan.RANCANGAN PEMBANGUNAN 5 TAHUN RANCANGAN MALAYA PERTAMA (1956-1960) Matlamat utama memulihkan perusahaan getah bagi meningkatkan pendapatan penduduk Tubuh RIDA untuk rancangan pembangunan ekonomi. sosial dan infrastruktur masyarakat desa.(1966 ditukar kepada MARA) LKTP 1956 bagi membuka tanah baharu untuk tujuan penempatan semula. pelajaran dan perumahan Penubuhan sistem Bilik Gerakan bagi menyelaraskan kegiatan ekonomi di kampung dan daerah . menambah hasil pertanian dan meningkatkan taraf hidup penduduk (1971 ditukar kepada FELDA) RANCANGAN MALAYA KEDUA (1961-1965) Digubal oleh pemerintah Malaya sendiri Menyediakan kemudahan asas dan menggalakkan kepelbagaian ekonomi Bermatlamat mengurangkan perbezaan taraf hidup.

RMK-2(1971-1975) Bermatlamat antaranya: mewujudkan peluang pekerjaan pelbagai sektor mengurangkan jurang perbezaan pendapatan meningkatkan daya pengeluaran memperbaiki taraf hidup Ketika ini terdapat peralihan dari industri gantian-import kepada industri berorientasikan eksport.RANCANGAN PEMBANGUNAN 5 TAHUN RM-1(1966-1970) Pembangunan negara secara menyeluruh meliputi semua bidang ekonomi Bermatlamat: Mempelbagai kegiatan ekonomi Mewujudkan peluang pekerjaan Meningkatkan pendapatan dan penggunaan sumber Mempercepat integrasi Beri tumpuan kepada perindustrian gantian-import dan perusahaan pembuatan. Penubuhan FELDA. Penubuhan RISDA . MIDA. MARDI. FELCRA.

KESEDAR RMK-4 (1981-1985) RMK-5 (1986-1990) Memperkemaskan program pembangunan ekonomi Penekanan kepada pertanian. PNB ditubuhkan untuk uruskan pelaburan Skim Amanah Saham Nasional (yang diperkenalkan 1981). perindustrian serta sektor industri berat Rancangan pembangunan yang menitikberatkan industri berasaskan teknologi yang lebih maju dan dasar penswastaan serta pembukaan kawasan perusahaan baharu 1979.RANCANGAN PEMBANGUNAN 5 TAHUN RMK-3 (1976-80) Memperkenalkan rancangan pembangunan wilayah dengan penumpuan kepada penanaman kelapa sawit dan getah Meneruskan usaha pembangunan pertanian dan perindustrian Penubuhan KETENGAH. .

7(1996-2000) Strategi bermatlamat: Meningkatkan kecekapan dan daya saing serta menggalakkan penglibatan swasta Mengurangkan penyertaan langsung sektor awam Mengekalkan dasar liberisasi serta pelonggaran peraturan Menggalakkan perindustrian menggunakan teknologi canggih Mengukuhkan perkembangan pasaran kewangan dan modal Pengenalan Dasar Pembangunan Nasional lanjutan kepada DEB RMK-8 (2001-2005) RMK-9 (2006-2010) Stategi utama: Meneruskan pengurusan ekonomi makro yang mantap Meningkatkan daya saing dan daya tahan ekonomi Meluaskan penggunaan ICT Memupuk dan menyemai nilai positif dan nilai murni Meningkatkan daya pengeluaran dan tahap pengetahuan Membangunkan sumber manusia yang berkemahiran dan berpengetahuan Menekankan pembangunan ekonomi.RANCANGAN PEMBANGUNAN 5 TAHUN RMK-6 (1991-1995) RMK. sosial. modal insan dan projek-projek pertanian diberi keutamaan Pengenalan Dasar Wawasan Negara .

DASAR EKONOMI .

DASAR EKONOMI BARU (DEB) Latar Belakang Digubal selepas berlaku peristiwa 13 Mei 1969 Objektif Membasmi kemiskinan Menyusun semula masyarakat tanpa mengira kaum Strategi Memperbaiki kehidupan rakyat di luar bandar Menambah peluang pekerjaan Menambah daya pengeluaran Mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian Menubuhkan agensi awam sebagai agensi pelaksana .

beberapa badan yang bertanggung jawab untuk memajukan sektor pertanian dan menghapuskan kemiskinan luar bandar telah diwujudkan seperti FELDA.DASAR-DASAR AWAM PERTANIAN ‡ Meskipun pembangunan ekonomi sudah berubah kepada perindustrian pada 1960an dan 1970an. ‡ Sesuai dengan dasar pembangunan pertanian. tetapi tumpuan kepada sektor pertanian masih diutamakan. . FELCRA dan MARA.

INSTITUSI PERTANIAN MARDI (Institut Penyelidikan & Kemajuan Pertanian M sia) Penyelidikan baka dan benih pokok Jabatan Pertanian Mengeluarkan benih & penentuan jenis tanah. racun. mesin memproses dll FAMA (Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan) Mengelolakan pemasaran hasil-hasil yang dikeluarkan Bank Pertanian Mengelolakan kemudahan kredit untuk rancangan projek pertanian Jabatan Perikanan & Haiwan Memberi nasihat dan tunjuk ajar ternakan dan perikanan . jentera kenderaan. pembangunan teknologi baru Lembaga Pertubuhan Peladang Mengadakan kemudahan perolehi bahan-bahan baja.

. ‡ Sesuai dengan perkembangan ekonomi dunia masa kini. sektor perdustrian lebih diberi perhatian dan beberapa dasar telah digubal seperti Dasar Pandang Ke Timur dan Dasar Penswastaan.DASAR-DASAR AWAM PERINDUSTRIAN ‡ Era 1980an dan 1990an. beberapa strategi telah disusun untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang berteraskan teknologi ICT dan K-ekonomi.

± PERWAJA .DASAR INDUSTRI BERAT NEGARA ‡ Fokus untuk mengurangkan pergantungan Malaysia kepada negara luar dari segi bekalan alat jentera bagi memenuhi keperluan tempatan. ‡ Meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan negara. ‡ Antara projek penting HICOM ialah: ± PROTON ± Kedah Cement dan Perak-Hanjoong Cement yang mengeluarkan dan membekalkan simen. ‡ Secara tidak langsung dapat mewujudkan industri sokongan seperi IKS dalam proses perindustrian. ‡ Organisasi khusus ditubuhkan untuk memikul tanggungjawab ini. iaitu Perbadanan Industri Berat Malaysia Berhad (HICOM) pada 1980.

ISU EKONOMI .

isu ekonomi berkait rapat dengan isu sosial dan agihan kekayaan. isu agihan pendapatan ini dapat di lihat dari dua sudut: 1. ‡ Pertumbuhan dan pembangunan yang tidak seimbang contohnya antara pantai barat & pantai timur dan antara bandar dan desa serta agihan kekayaan tidak seimbang antara kelas sosial dan kelompok etnik ‡ Di Malaysia. Cina dan India. menengah dan kelas bawah. Antara kelas sosial yang berbeza iaitu antara kelas atas. Antara kelompok etnik yang berbeza iaitu antara Melayu. 2.PERTUMBUHAN DAN AGIHAN ‡ Di Malaysia. .

kepentingan.DASAR PENSWASTAAN Pelaksanaan Dasar Penswastaan pada tahun 1983 selepas Dasar Persyarikatan Malaysia diperkenalkan Kerajaan akan memindahkan kuasa. pelaburan dan perusahaan kepada pihak swasta dan bumiputera lebih berpeluang untuk terlibat dalam sektor perindustrian Kerajaan menubuhkan jawatankuasa khas di Unit Perancang Ekonomi(EPU) bagi menyediakan garis panduan bagi penswastaan . perkhidmatan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->