Ayat Tunggal Ayat tunggal ialah ayat terbentuk daripada satu klausa, iaitu ayat yang terdiri daripada

satu subjek dan satu predikat. • Ayat dasar juga adalah ayat tunggal, tetapi bukan semua ayat tunggal dapat dianggap sebagai ayat dasar. • Ayat dasar merupakan ayat tunggal jenis ayat penyata dalam ragam ayat aktif. • Ayat ini juga dikenali sebagai ayat mudah atau ayat selapis. • Contoh : Lelaki itu /sedang menembak burung.

Subjek = Lelaki itu Predikat = sedang menembak burung .

Ayat-ayat berikut ialah contoh ayat-ayat tunggal (subjek ditebalkan. Selainnya ialah predikat).

Ibu negara Malaysia Kuala Lumpur. Gunung Kinabalu gunung tertinggi di Asia Tenggara. Di dalam almari tali leher ayah.(pasif) Nama encik siapa? Berapakah keuntungan kita hari ini?

Telah dinyatakan bahawa ayat tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Subjek ayat tunggal boleh terdiri daripada frasa nama, frasa kerja dan frasa adjektif. Begitu juga dengan predikat ayat tunggal boleh terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, dan frasa sendi nama
• • •

gelang kaki. kampung halaman. pinggan mangkuk. Binaan FN boleh terdiri daripada: • o Inti + Penerang Inti + Penerang Nama Contoh: askarMelayu. budakperempuan. bilik mesyuarat • o Inti + Penerang Bukan Nama Contoh: seekor burung. Kata nama adalah sebagai kata intinya dan boleh hadir dengan penerang atau tidak. kasut baharu. rumah di kampung • Inti + Inti Contoh: datuk nenek. Contohnya: Buku tebal itu / sudah hilang.Frasa Frasa ialah binaan yang terdiri daripada sekurang-kurangnya satu perkataan yang berpotensi untuk menjadi unit yang lebih besar ataupun sederetan perkataan. Inti frasa Binaan Frasa Terbahagi kepada 4 jenis: • • • • Frasa Nama (FN) Frasa Kerja (FK) Frasa Adjektif (FA) Frasa Sendi Nama (FS) Frasa Nama Boleh terletak pada bahagian subjek atau predikat. teruna dara .

• • FK Tanpa Objek FK tanpa objek dengan keterangan (boleh digugurkan) Contoh: Datuk sedang mandi (di sungai itu) Emak sudah pergi (ke pasar) • FK tanpa objek dengan keterangan yang (tidak boleh dgugurkan) Contoh: Ali berada di dalam rumahnya Sarimah menjadi penyanyi • • FK Dengan Objek FK dengan satu objek Contoh: Saya menjawab surat itu Penumpang itu menaiki feri • FK dengan dua objek Contoh: Tuhan mengurniakan rahmat kepada makhluk-Nya Kakak memasak makanan untuk kami Frasa Adjektif Kata adjektif sebagai kata intinya. Bersifat transitif (dengan objek) dan tak transitif (tanpa objek).Frasa Kerja Berfungsi sebagai predikat. Objek yang menjadi penyambut tak langsung dipanggil objek sipi (objek yang kedua). Kata kerja sebagai kata intinya. • • Objek yang menjadi penyambut langsung dipanggil objek tepat (objek yang pertama). Berfungsi sebagai: .

Antara binaan FS: • Sendi Nama + Frasa Nama Contoh: ke sekolah rendah daripada kayu jati . terlalu Contoh: Suasana di stesen bas itu terlalu bising • Penguat Belakang : sekali.• FA sebagai predikat Contoh: Suara penyanyi itu merdu Warna bajunya kemerah-merahan • FA sebagai unsur keterangan (KK) Contoh: Mereka pulang segera Kereta bergerak terlalu laju • FA sebagai penerang KN dalam predikat Contoh: Nasi lemak masakan popular Usman Awanag Pensyair Agung Mempunyai unsur penguat yang terbahagi kepada 3 jenis: • Penguat Hadapan : paling. nian Contoh: Buah durian yang dipamerkan itu besar sekali • Penguat Bebas : amat. sungguh Contoh: Tentera kita sungguh berani / Tentera kita berani sungguh Frasa Sendi Nama Tidak ada kata inti. Terdiri daripada satu kata sendi nama dan diikuti FN. benar.

peraturan ini dipanggil hukum D-M.• Sendi Nama + Kata Nama Arah + Frasa Nama Contoh: ke luar jendela dari dalam hatinya • Sendi Nama + Kata Nama Arah + Frasa Nama + Ayat Komplemen Contoh: ke dalam medan pertempuran untuk mempertahankan negara • Sendi Nama + Kata Nama Arah + Frasa Nama + Frasa Keterangan Contoh: di atas pangkuan ibu setiap malam ke utara Semenanjung Malaysia pada tahun hadapan Nota Tambahan Frasa Nama Ingat.pisang goreng . atau penerang hadir kemudian. Contohnya . frasa boleh terdiri daripada satu perkataan atau atau beberapa perkataan. yakni hukum Diterangkan . Contoh: Bas awam Basikal adik Basikal Raleigh Contoh di atas. hadir dahulu dan kata yang menerangkan. Kata yang menyusul ialah penerang frasa.Menerangkan. atau inti frasa. Dalam bahasa Melayu. inti frasa ialah bas dan basikal. Jika terdiri daripada beberapa perkataan maka inti frasa hendaklah kata nama. Rumus Frasa Nama (FN) Kata yang diterangkan.

Perhatikan contoh-contoh kekecualian berikut: Frasa Nama Penerang Perdana Tuan Timbalan Inti Menteri Ahmad Menteri Pelancongan Nota Penerang nama jawatan Penerang gelaran/panggilan Penerang nama jawatan Bilangan Frasa Nama Penjodoh bilangan inti Nota Lapan Semua Enam bilah ekor pedang murid buaya Penerang kata bilangan dan penjodoh bilangan Penerang kata bilangan Kata bilangan dan penjodoh bilangan Selain susunan unsur mengikut hukum D-M. Contoh: Inti Kereta Penerang Adjektif berkilat Penerang Kata Nama/Frasa Nama ayah Penentu belakang itu Frasa Kerja (FK) 1. Frasa kerja boleh terdiri daripada satu atau beberapa perkataan dengan kata kerja sebagai intinya. . penerang adjektif yang menerangkan inti frasa hendaklah hadir sesudah inti frasa dn diikuti oleh penerang lain dan diakhiri oleh penentu belakang.Sungguhpun begitu. umumnya susunan unsur frasa nama menurut hukum D-M terdapat beberapa kekecualian dalam beberapa keadaan frasa nama yang mempunyai penerangan mengenai nama jawatan atau gelaran dan bilangan bukan ordinal.

3.2. dengan laju. Binaan frasa kerja secara umumnya sama dengan kata kerja (lihat nota kata kerja) Pembahagian jenis-jenis frasa kerja boleh diringkaskan seperti di bawah: Frasa kerja Frasa Kerja Transitif Frasa Kerja Tak Transitif Frasa kerja tak transitif Frasa kerja tak tanpa pelengkap transitif berpelengap (i) (kata bantu) + kata kerja + (keterangan) Tanda kurungan menunjukkan ( kata bantu) + kata kerja unsur yang boleh ada atau + pelengkap + tiada (penerang) + keterangan ( i) (kata bantu) + kata kerja + objek + (penerangan) + (keterangan) Tanda kurung menunjukkan unsur yang boleh ada atau tiada. contoh 2 . frasa kerja wujud dalam predikat. esok di surau maksud ayat lengkap jika keterangan dibuang. di papan hitam. Dalam ayat. (ii) (kata bantu) + kata kerja + objek tepat + objek sipi + (keterangan) (ii) (kata bantu) + kata kerja + tanda kurung (penerang) + (keterangan) menunjukkan unrus yang Tanda kurung menunjukkan unsur yang boleh ada atau tiada. contoh 1 . Frasa kerja terbahagi kepada dua jenis.Binaan frasa kerja tak transitif berpelengkap .Binaan frasa kerja tak transitif tanpa pelengkap Subjek Frasa Nama Lelaki itu Cikgu bayi itu Jamal Khatib Kata bantu sedang masih sedang akan sedang Predikat Frasa kerja Kata kerja makan menulis merangkak datang berkhutbah Nota Keterangan di atas meja. 4. boleh ada atau tiada Tanda kurung menunjukkan unsur yang boleh ada atau tiada. iaitu frasa kerja transitif dan frasa kerja tak transitif.

Predikat Frasa kerja Frasa nama Kata bantu Kata kerja pelengkap Penerang Mereka Ahmad Saya akan ingin pulang menjadi tinggal ke rumah penyanyi di Klang secepat mungkin Subjek Nota keterangan dalam minggu ini pelengkap frasa sendi nama pelengkap kata yang terkenal di negara ini nama Pelengkap frasa sendi nama Frasa Adjektif Frasa Adjektif sebagai frasa endosentrik berintipati kata adjektif. Frasa ini boleh didahului oleh kata bantu Oleh kerana sifatnya eksosentrik. Sebagai unsur keterangan. Contoh: Predikat . ia hanya wujud bersama frasa nama. manakala sebagai unsur penerang FA hadir setelah kata nama atau FN. Contoh: Subjek Ahli Gusti itu Ali Awak Predikat Kata Adjektif handal pandai hebat Nota Penguat hadapan sungguh sangat Penguat Belakang betul Frasa sendi nama Frasa sendi nama wujud bersama frasa nama dan mungkin diikuti oleh kata arah sebelum frasa nama. FA hadir setelah kata kerja atau FK. Frasa adjektif boleh menjadi predikat.

Alias Rombongan sekolah Kedai Pak Abu dari akan ke di arah selatan depan Tanjung Malim Menara Kuala Lumpur masjid Klausa .

klausa boleh dibahagikan kepada dua jenis. Perhatikan contoh berikut: Klausa Ayat Subjek Predikat Subjek Predikat budak itu mendengar radio Budak itu mendengar radio ujian tadi amat susah Ujian tadi amat susah jambatan itu jambatan kayu Jambatan itu jambatan kayu mereka ke pantai Mereka ke pantai Ayat .iaitu klausa bebas dan klausa tak bebas. Frasa tidak mungkin menjadi ayat yang lengkap tetapi klausa mungkin menjadi ayat yang lengkap kerana klausa mempunyai subjek dan predikat. Klausa bebas bersifat ayat yang lengkap (ada subjek dan predikat) dan denan itu boleh berdiri sendiri sebagai ayat apabila diucapkan atau dituli. Sebagai unsur ayat. Klausa bebas.Klausa ialah satu lagi unit ayat yang agak berbeza daripada frasa. iaitu unsure utama yang wajib untuk status ayat.

frasa adjektif(FA) dan frasa sendi nama (FS) . FN + FK =Pelajar-pelajar berhimpun di dewan besar FN + FA = Ibu saya rajin. • Bahagian subjek dan predikat. Ayat dasar ialah ayat yang menjadi dasar atau sumber bagi pembentukan semua ayat lain dalam sesuatu bahasa. Subjek dan prediket pula mempunyai unsur-unsur. merupakan bahagian utama yang membentuk klausa atau ayat bahasa Melayu. Dapat menjadi ayat dasar pada ayat-ayat lain. FN + FS = Saya bersekolah di SMK Bandar Tasik Kesuma . Contohnya : Ahmad sedang membuat kerja rumah Contoh ayat di atas terdiri daripada dua bahagian iaitu (i) Ahmad sedang dan bahagian (ii) membuat kerja rumah. 3. 2.Ayat ialah binaan yang terdiri daripada unsur ayat. iaitu unit-unit yang membentuk ayat. Daripada pola-pola ayat dasar itu terbit ayat lain iaitu: AYAT TUNGGAL /AYAT MAJMUK /AYAT AKTIF/AYAT PASIF 4 pola ayat dasar ~Pola 1 : Frasa Nama + Frasa Nama (FN + FN) ~Pola 2 : Frasa Nama + Frasa Kerja (FN + FK) ~Pola 3 : Frasa Nama + Frasa Adjektif (FN + FA) ~Pola 4 : Frasa Nama + Frasa Sendi Nama (FN + FS) FN + FN = Abangsayadoktor. frasa kerja (FK). iaitu sama ada: • • • • • • • • frasa nama (FN). POLA-POLA AYAT DASAR 1.