P. 1
Ayat Tunggal

Ayat Tunggal

|Views: 17|Likes:
Published by Jenn T Lian

More info:

Published by: Jenn T Lian on Feb 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/04/2013

pdf

text

original

Ayat Tunggal Ayat tunggal ialah ayat terbentuk daripada satu klausa, iaitu ayat yang terdiri daripada

satu subjek dan satu predikat. • Ayat dasar juga adalah ayat tunggal, tetapi bukan semua ayat tunggal dapat dianggap sebagai ayat dasar. • Ayat dasar merupakan ayat tunggal jenis ayat penyata dalam ragam ayat aktif. • Ayat ini juga dikenali sebagai ayat mudah atau ayat selapis. • Contoh : Lelaki itu /sedang menembak burung.

Subjek = Lelaki itu Predikat = sedang menembak burung .

Ayat-ayat berikut ialah contoh ayat-ayat tunggal (subjek ditebalkan. Selainnya ialah predikat).

Ibu negara Malaysia Kuala Lumpur. Gunung Kinabalu gunung tertinggi di Asia Tenggara. Di dalam almari tali leher ayah.(pasif) Nama encik siapa? Berapakah keuntungan kita hari ini?

Telah dinyatakan bahawa ayat tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Subjek ayat tunggal boleh terdiri daripada frasa nama, frasa kerja dan frasa adjektif. Begitu juga dengan predikat ayat tunggal boleh terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif, dan frasa sendi nama
• • •

gelang kaki. budakperempuan. Contohnya: Buku tebal itu / sudah hilang. Kata nama adalah sebagai kata intinya dan boleh hadir dengan penerang atau tidak. Binaan FN boleh terdiri daripada: • o Inti + Penerang Inti + Penerang Nama Contoh: askarMelayu. Inti frasa Binaan Frasa Terbahagi kepada 4 jenis: • • • • Frasa Nama (FN) Frasa Kerja (FK) Frasa Adjektif (FA) Frasa Sendi Nama (FS) Frasa Nama Boleh terletak pada bahagian subjek atau predikat. bilik mesyuarat • o Inti + Penerang Bukan Nama Contoh: seekor burung. kasut baharu.Frasa Frasa ialah binaan yang terdiri daripada sekurang-kurangnya satu perkataan yang berpotensi untuk menjadi unit yang lebih besar ataupun sederetan perkataan. teruna dara . pinggan mangkuk. kampung halaman. rumah di kampung • Inti + Inti Contoh: datuk nenek.

• • Objek yang menjadi penyambut langsung dipanggil objek tepat (objek yang pertama). Berfungsi sebagai: . • • FK Tanpa Objek FK tanpa objek dengan keterangan (boleh digugurkan) Contoh: Datuk sedang mandi (di sungai itu) Emak sudah pergi (ke pasar) • FK tanpa objek dengan keterangan yang (tidak boleh dgugurkan) Contoh: Ali berada di dalam rumahnya Sarimah menjadi penyanyi • • FK Dengan Objek FK dengan satu objek Contoh: Saya menjawab surat itu Penumpang itu menaiki feri • FK dengan dua objek Contoh: Tuhan mengurniakan rahmat kepada makhluk-Nya Kakak memasak makanan untuk kami Frasa Adjektif Kata adjektif sebagai kata intinya. Objek yang menjadi penyambut tak langsung dipanggil objek sipi (objek yang kedua). Bersifat transitif (dengan objek) dan tak transitif (tanpa objek).Frasa Kerja Berfungsi sebagai predikat. Kata kerja sebagai kata intinya.

Antara binaan FS: • Sendi Nama + Frasa Nama Contoh: ke sekolah rendah daripada kayu jati . nian Contoh: Buah durian yang dipamerkan itu besar sekali • Penguat Bebas : amat. terlalu Contoh: Suasana di stesen bas itu terlalu bising • Penguat Belakang : sekali. benar. Terdiri daripada satu kata sendi nama dan diikuti FN.• FA sebagai predikat Contoh: Suara penyanyi itu merdu Warna bajunya kemerah-merahan • FA sebagai unsur keterangan (KK) Contoh: Mereka pulang segera Kereta bergerak terlalu laju • FA sebagai penerang KN dalam predikat Contoh: Nasi lemak masakan popular Usman Awanag Pensyair Agung Mempunyai unsur penguat yang terbahagi kepada 3 jenis: • Penguat Hadapan : paling. sungguh Contoh: Tentera kita sungguh berani / Tentera kita berani sungguh Frasa Sendi Nama Tidak ada kata inti.

hadir dahulu dan kata yang menerangkan. yakni hukum Diterangkan . Contohnya . atau penerang hadir kemudian. inti frasa ialah bas dan basikal. Jika terdiri daripada beberapa perkataan maka inti frasa hendaklah kata nama. Contoh: Bas awam Basikal adik Basikal Raleigh Contoh di atas.• Sendi Nama + Kata Nama Arah + Frasa Nama Contoh: ke luar jendela dari dalam hatinya • Sendi Nama + Kata Nama Arah + Frasa Nama + Ayat Komplemen Contoh: ke dalam medan pertempuran untuk mempertahankan negara • Sendi Nama + Kata Nama Arah + Frasa Nama + Frasa Keterangan Contoh: di atas pangkuan ibu setiap malam ke utara Semenanjung Malaysia pada tahun hadapan Nota Tambahan Frasa Nama Ingat. peraturan ini dipanggil hukum D-M. atau inti frasa.Menerangkan. Kata yang menyusul ialah penerang frasa. Dalam bahasa Melayu.pisang goreng . frasa boleh terdiri daripada satu perkataan atau atau beberapa perkataan. Rumus Frasa Nama (FN) Kata yang diterangkan.

umumnya susunan unsur frasa nama menurut hukum D-M terdapat beberapa kekecualian dalam beberapa keadaan frasa nama yang mempunyai penerangan mengenai nama jawatan atau gelaran dan bilangan bukan ordinal. Frasa kerja boleh terdiri daripada satu atau beberapa perkataan dengan kata kerja sebagai intinya. . penerang adjektif yang menerangkan inti frasa hendaklah hadir sesudah inti frasa dn diikuti oleh penerang lain dan diakhiri oleh penentu belakang.Sungguhpun begitu. Perhatikan contoh-contoh kekecualian berikut: Frasa Nama Penerang Perdana Tuan Timbalan Inti Menteri Ahmad Menteri Pelancongan Nota Penerang nama jawatan Penerang gelaran/panggilan Penerang nama jawatan Bilangan Frasa Nama Penjodoh bilangan inti Nota Lapan Semua Enam bilah ekor pedang murid buaya Penerang kata bilangan dan penjodoh bilangan Penerang kata bilangan Kata bilangan dan penjodoh bilangan Selain susunan unsur mengikut hukum D-M. Contoh: Inti Kereta Penerang Adjektif berkilat Penerang Kata Nama/Frasa Nama ayah Penentu belakang itu Frasa Kerja (FK) 1.

3. 4. Frasa kerja terbahagi kepada dua jenis. dengan laju. frasa kerja wujud dalam predikat. contoh 1 .Binaan frasa kerja tak transitif berpelengkap . Binaan frasa kerja secara umumnya sama dengan kata kerja (lihat nota kata kerja) Pembahagian jenis-jenis frasa kerja boleh diringkaskan seperti di bawah: Frasa kerja Frasa Kerja Transitif Frasa Kerja Tak Transitif Frasa kerja tak transitif Frasa kerja tak tanpa pelengkap transitif berpelengap (i) (kata bantu) + kata kerja + (keterangan) Tanda kurungan menunjukkan ( kata bantu) + kata kerja unsur yang boleh ada atau + pelengkap + tiada (penerang) + keterangan ( i) (kata bantu) + kata kerja + objek + (penerangan) + (keterangan) Tanda kurung menunjukkan unsur yang boleh ada atau tiada.2. esok di surau maksud ayat lengkap jika keterangan dibuang. (ii) (kata bantu) + kata kerja + objek tepat + objek sipi + (keterangan) (ii) (kata bantu) + kata kerja + tanda kurung (penerang) + (keterangan) menunjukkan unrus yang Tanda kurung menunjukkan unsur yang boleh ada atau tiada. di papan hitam.Binaan frasa kerja tak transitif tanpa pelengkap Subjek Frasa Nama Lelaki itu Cikgu bayi itu Jamal Khatib Kata bantu sedang masih sedang akan sedang Predikat Frasa kerja Kata kerja makan menulis merangkak datang berkhutbah Nota Keterangan di atas meja. iaitu frasa kerja transitif dan frasa kerja tak transitif. boleh ada atau tiada Tanda kurung menunjukkan unsur yang boleh ada atau tiada. contoh 2 . Dalam ayat.

Frasa ini boleh didahului oleh kata bantu Oleh kerana sifatnya eksosentrik. FA hadir setelah kata kerja atau FK. ia hanya wujud bersama frasa nama. manakala sebagai unsur penerang FA hadir setelah kata nama atau FN. Sebagai unsur keterangan.Predikat Frasa kerja Frasa nama Kata bantu Kata kerja pelengkap Penerang Mereka Ahmad Saya akan ingin pulang menjadi tinggal ke rumah penyanyi di Klang secepat mungkin Subjek Nota keterangan dalam minggu ini pelengkap frasa sendi nama pelengkap kata yang terkenal di negara ini nama Pelengkap frasa sendi nama Frasa Adjektif Frasa Adjektif sebagai frasa endosentrik berintipati kata adjektif. Contoh: Subjek Ahli Gusti itu Ali Awak Predikat Kata Adjektif handal pandai hebat Nota Penguat hadapan sungguh sangat Penguat Belakang betul Frasa sendi nama Frasa sendi nama wujud bersama frasa nama dan mungkin diikuti oleh kata arah sebelum frasa nama. Frasa adjektif boleh menjadi predikat. Contoh: Predikat .

Alias Rombongan sekolah Kedai Pak Abu dari akan ke di arah selatan depan Tanjung Malim Menara Kuala Lumpur masjid Klausa .

iaitu klausa bebas dan klausa tak bebas. Sebagai unsur ayat. Klausa bebas. Klausa bebas bersifat ayat yang lengkap (ada subjek dan predikat) dan denan itu boleh berdiri sendiri sebagai ayat apabila diucapkan atau dituli. Perhatikan contoh berikut: Klausa Ayat Subjek Predikat Subjek Predikat budak itu mendengar radio Budak itu mendengar radio ujian tadi amat susah Ujian tadi amat susah jambatan itu jambatan kayu Jambatan itu jambatan kayu mereka ke pantai Mereka ke pantai Ayat . iaitu unsure utama yang wajib untuk status ayat.Klausa ialah satu lagi unit ayat yang agak berbeza daripada frasa. Frasa tidak mungkin menjadi ayat yang lengkap tetapi klausa mungkin menjadi ayat yang lengkap kerana klausa mempunyai subjek dan predikat. klausa boleh dibahagikan kepada dua jenis.

FN + FK =Pelajar-pelajar berhimpun di dewan besar FN + FA = Ibu saya rajin. 2. FN + FS = Saya bersekolah di SMK Bandar Tasik Kesuma . Subjek dan prediket pula mempunyai unsur-unsur. frasa adjektif(FA) dan frasa sendi nama (FS) . iaitu unit-unit yang membentuk ayat. POLA-POLA AYAT DASAR 1. 3. Contohnya : Ahmad sedang membuat kerja rumah Contoh ayat di atas terdiri daripada dua bahagian iaitu (i) Ahmad sedang dan bahagian (ii) membuat kerja rumah. frasa kerja (FK). Dapat menjadi ayat dasar pada ayat-ayat lain. merupakan bahagian utama yang membentuk klausa atau ayat bahasa Melayu. Daripada pola-pola ayat dasar itu terbit ayat lain iaitu: AYAT TUNGGAL /AYAT MAJMUK /AYAT AKTIF/AYAT PASIF 4 pola ayat dasar ~Pola 1 : Frasa Nama + Frasa Nama (FN + FN) ~Pola 2 : Frasa Nama + Frasa Kerja (FN + FK) ~Pola 3 : Frasa Nama + Frasa Adjektif (FN + FA) ~Pola 4 : Frasa Nama + Frasa Sendi Nama (FN + FS) FN + FN = Abangsayadoktor.Ayat ialah binaan yang terdiri daripada unsur ayat. Ayat dasar ialah ayat yang menjadi dasar atau sumber bagi pembentukan semua ayat lain dalam sesuatu bahasa. iaitu sama ada: • • • • • • • • frasa nama (FN). • Bahagian subjek dan predikat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->