P. 1
Bab 5 Etika Dan Tanggungjawab Sosial

Bab 5 Etika Dan Tanggungjawab Sosial

|Views: 109|Likes:
Published by Shah Ayoy

More info:

Published by: Shah Ayoy on Feb 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2013

pdf

text

original

PENGAJIAN PERNIAGAAN 2

946/2

TEKS PRA-U Pengajian Perniagaan 2

Bab 5 – Etika dan Tanggungjawab Sosial
5.1 A Definisi Etika secara Umum ► Etika • Perkataan etika berasal daripada perkataan Inggeris “ethic”. “Ethic” pula berasal daripada bahasa Greek “ethos” yang bermaksud sikap atau adat (character & Custom) • “Ethicgy” : i) Sifat / character individu termasuk ciri-ciri seseorang yang baik ii) Adat iaitu peraturan sosial yang menentukan atau menghadkan tingkah laku seseorang terutama peraturan yang berhubung dengan perkara-perkara yang benar dan salah. ► Etika deskriptif • Menerangkan sejarah sistem moral • Wujud pelbagai sistem moral yang relatif seperti moral orang Islam, Kristian, Budha dan Hindu. • Menjelaskan satu bentuk moral dalam penilaian, pengadilan dan keputusan. ► Etika normatif • Penjelasan tentang penilaian, pengiktirafan dan pembuatan keputusan tentang sistem moral. • Mencadangkan satu undang-undang moral yang terbaik dilaksanakan. • Membentuk sistem moral yang standard berdasarakan sistem moral sedia ada. ► Etika perniagaan • Satu set nilai dan peraturan yang menerangkan betul atau salah perbuatan seseorang peniaga dalam menjalankan aktiviti perniagaannya. ► Etika kerja • Satu set peraturan kerja ssesuatu profesion yang membentuk tingkah laku individu ke arah yang konsisten dengan norma kumpulan sama ada dalam sektor awam, swasta atau profesion tertentu. • Punca-punca amalan tidak beretika dalam perniagaan.

B

Tanggungjawab Sosial

© Mariana bt. Othman

1

. 5. . . . .2 A Perniagaan dan Masyarakat Pihak Berkepentingan ► Syarikat atau entiti perniagaannya . pengguna atau pembeli . Tidak mengeksploitasikan pembekal kecil.Contohnya. ► Pelanggan. . Menggalakkan sistem kerja berpasukan Dasar pengambilan pekerja yang adil ► Masyarakat © Mariana bt.Memberi pendapatan dalam pengurusan ekonomi negara.Mereka yang menyumbangkan modal dalam perniagaan.Memelihara dan memulihara alam sekitar.Mutu barangan dan perkhidmatan. . Othman 2 .Menyediakan perkhidmatan selepas jualan. .Memberi sumbangan yang positif atas penggunaan sumber manusia dan bahan mentah negara.Memikirkan kesejahteraan kepada pengguna. mendapat keuntungan tinggi dan memberi dividen yang tinggi kepada pemilik. ► Kerajaan . masyarakat dan persekitaran. . ► Pekerja Upah yang adil dan setara-dasar upah mengikut daya pengeluaran Jaminan pembayaran pampasan.Memberi sumbangan kewangan seperti cukai dan zakat. Tidak mengambil kesempatan terhadap jual beli yang kabur. Menguruskan pembayaran kredit yang adil Tidak mengikat pembekal menyebabkan satu kerugian yang tidak munasabah. pelanggan.Menyumbangkan idea kepada pihak kerajaaan.Memenuhi keperluan keluaran mengikut keadaan semasa. ► Pembekal Membuat pejanjian juak beli yang jelas.PENGAJIAN PERNIAGAAN 2 946/2 ► Maksud tanggungjawab sosial • Tanggungjawab sosial ialah satu sumbangan atau tanggungjawab peniaga kepada masyarakat sekeliling perniagaan tersebut termasuklah pekerja.Modal yang digunakan untuk membiayai aktiviti perniagaan yang dijalankan. .Memaksimumkan kepuasan pemilik.

(ii) Memperbaiki pandangan orang awam terhadap imej dan reputasi perniagaan.PENGAJIAN PERNIAGAAN 2 ► Pemodal B 946/2 Mengutamakan kepentingan masyarakat apabila membuat sesuatu keputusan Mengesan keperluan semasa masyarakat. Kurang tenaga kepakaran. Memberi pulangan yang maksimum atas pelaburan. mendapatkan keuntungan maksimum. Pihak awam tidak mempunyai kawalan terhadap tahap penglibatan organisasi perniagaan dalam bidang sosial. Menjaga terhadap kebajikan masyarakat. Menggunakan sumber untuk kepentingan masyarakat tanpa berlaku percangggahan Menjaga alam sekitar. Mengambilalih peranan sektor swasta yang tidak mencukupi sumber kewangan yang mencukupi untuk melaksanakan tanggungjawab sosial. Memberi maklumat lengkap dan tepat kepada pemilik. Othman 3 . Tanggungjawab Sosial Lawan Untung ► Pelaksanaan tanggungjawab sosial dalam perniagaan. (ii) Kos tanggungjawab sosial tinggi menyebabkan organisasi terpaksa menaikkan harga barang. Menyokong pelaksanaan Menentang pelaksanaan tanggungjawab sosial tanggungjawab sosial (i) Dapat meningkatkan imej (i) Mencabuli hak organisasi sesebuah organisasi untuk perniagaan untuk jangka masa panjang. (v) © Mariana bt. (v) Pujian daripada orang ramai menyebabkan harga saham meningkat. Pencapaian objektif pemilik dan melanggari sistem moral yang ada. Menggunakan sumber kewangan dengan cekap dan bertanggungjawab. Meningkatkan daya saing ekoran daripada sumbangan orang ramai. (iii) (iii) (iv) (iv) Penglibatan organisasi perniagaan dalam bidang sosial akan menyebabkan organisasi perniagaan menjadi semakin kuat dan berkuasa.

Tidak boleh menghasilkan produk yang boleh merosakkan alam Dalam Islam.w. Aristotle mengiktiraf hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sistem kapitalis menganggap pasaran bebas akan mewujudkan kecekapan. ► Hubungan manusia dengan Tuhan Pendekatan Barat Ahli teologi Katolik beranggapan perniagaan direstui Tuhan. Tidak boleh menjalankan kemampuan diri sendiri. semua manusia mempunyai hubungan dengan penciptanya. Seseorang peniaga itu memberi khidmat kepada Tuhan. Pendekatan Timur Manusia berharmoni dengan alam dalam kegiatan perniagaan. manusia perlu mencintai jiran kamu seperti mencintai diri sendiri. Pendekatan Timur Dalam Islam. Othman 4 . Aktiviti yang dilarang oleh ajaran Islam adalah haram. setiap manusia hendaklah mentadbir sumber alam dengan baik. Aristotle menyatakan kehidupan bermoral Allah s. Etika Protestan menyebut etika yang baik akan melahirkan perniagaan yang baik.PENGAJIAN PERNIAGAAN 2 C 946/2 Perbandingan Pendekatan antara Barat dan Timur tentang Etika dan Tanggungjawab Sosial Perniagaan ► Hubungan manusia dengan manusia Pendekatan Barat Memikirkan keuntungan dengan amalan perniagaan yang sihat.w. Melihat kepentingan alam dari sudut fizikal.t menjadikan manusia sebagai bergantung pada tendensi manusia sendiri makhluk yang terbaik dan saling dan kebaikan bergantung pada membantu. iaitu kesetiaan hamba kepada Allah s. Pengguna daripada barangan utama melakukan proses barangan industri. Dalam ajaran Kristian.t. Pendekatan Timur Tidak boleh menghasilkan produk yang bertentangan dengan kebaikan manusia Dilarang melakukan penindasan dan manusia dikehendaki menyumbangkan kepada masyarakat mengikut konsepkonsep tertentu. Menjurus sektor perniagaan yang diredhai Tuhan. ► Hubungan manusia dengan alam Pendekatan Barat Mencapai keseimbangan melalui penggunaan sumber alam dengan cekap dan maksimum. Manusia dikehendaki melaksanakan milik Tuhan itu sebagai amanah yang tidak boleh disia-siakan. © Mariana bt. perniagaan yang boleh merosakkan kehidupan manusia lain. Semua bentuk harta adalah daripada Tuhan. Perspektif Utilitarian memerlukan penilaian yang mana lebih kebaikan atau keburukan.

Bertanggungjawab memilih satu pasukan pengurusan yang cekap • Dalam organisasi . ► Peranan Warga korporat Dalam organisasi .Terdapat tiga peringkat pengurusan . B • • Ahli Lembaga Pengarah Dilantik oleh pemegang-pemegang saham Menentukan dasar dan hala tuju perniagaan. .Membiayai aktiviti perniagaan.Golongan profesional yang menjalankan pengurusan untuk mencapai matlamat perniagaan yang telah ditetapkan.PENGAJIAN PERNIAGAAN 2 946/2 5.Memperoleh keuntungan yang maksimum . Pengurusan Syarikat . .Melaksanakan tanggungjawab sosial kepada masyarakat • • © Mariana bt.Tidak mencemarkan alam sekitar . iaitu pengurusan atasan. Othman 5 .Dikenali sebagai pemilik perniagaan.Merupakan para pelabur yang menyumbangkan modal. Warga Korporat ► Warga korporat • Warga korporat ialah mereka yang bertugas dalam firma perniagaan atau sektor swasta yang mempunyai matlamat meningkatkan kadar pulangan atau bermotifkan keuntungan dan membantu dalam mencapai objektif mereka.Golongan yang membanu pihak pengurusan dan lembaga pengarah mencapai matlamat syarikat. ► Golongan Warga korporat • Pemegang saham . pertengahan dan bawahan. Terdiri daripada para pemegang saham majoriti.Bayaran kepada pembekal mengikut tempoh masa yang ditetapkan .Menghasilkan produk yang selamat dan berkualiti .3 A Tanggungjawab Sosial Definisi ► Tanggungjawab sosial Satu kepercayaan bahawa fungsi organisasi dan pengurus membuat keputusan mestilah berasaskan kepentingan sosial dan ekonomi.Mematuhi undang-undang . Pekerja Syarikat . .Menjalankan bidang tugas yang masing-masing dengan kemahiran yang dimiliki. .

penipuan jualan murah tapi sebenarnya tidak murah . .denda tidak setimpal ► Hak-hak pengguna • Hak kepada keperluan asas Hak untuk mendapatlan barangan dan perkhidmatan asas yang perlu untuk terus hidup.PENGAJIAN PERNIAGAAN 2 946/2 5. Othman 6 .penggunaan bahan kimia memberi kesan kepada makanan. • Hak mendapat maklumat Pengguna perlu mendapat maklumat yang mencukupi dan tepat bagi membolehkan membuat keputusan dan pilihan yang betul.Sikap acuh tak acuh • Hasil pengeluaran yang membahayakan kesihatan .Sikap yang suka berlumba-lumba dan membazir .4 Kepenggunaan ► Definisi • Kepenggunaan ialah satu gerakan yang tersusun secara kolektif yang ahlinya terdiri daripada pembeli dan pengguan barangan dan perkhidmatan serta mereka berusaha memelihara kepentingan pengguna. pakaian.kekurangan pegawai .penguatkuasaan kurang berkesan . perkhidmatan kesihatan dll.iklan kosmetik dan iklan kanak-kanak • Kejahilan pengguna tentang hk-hak pengguna .Pencemaran air dan udara • Undang-undang dan hak penguatkuasaan . • Hak untuk membuat pilihan Hak untuk mendapatkan pelbagai barangan atau perkhidmatan pada harga yang berpatutan. Sebagai contoh pengguna perlu dimaklumkan potensi risiko yang akan dihadapi apabila menggunakan sesuatu produk. © Mariana bt. Salah satu cara hak ini boleh dipenuhi ialah melalui amalan persaingan perniagaan dan bukan monopoli. Contoh makanan. ikan.barang makanan lama dan rosak masih dijual • Iklan yang mengelirukan pengguna . sayur. ► Masalah Kepenggunaan • Amalan perniagaan yang curang untuk mencapai keuntungan yang lebih . tempat tinggal.timbangan yang kurang tepat .Mutu barangan tidak mengikut standard • Alam sekitar .Barang tiruan keselamatan pengguna terancam . Mereka berhak membuat pilihan atas barangan dan perkhidmatan yang dapat memberi kepuasan maksimum dan pada harga yang berpatutan.

Ini termasuk hak untuk mendapat pampasan bagi salah nyata kepada barangan yang tidak mengikut spesifikasi yang dipersetujui atau yang tidak bermutu atau perkhidmatan yang tidak memuaskan dan terdapat bantuan dari segi perundangan yang memadai atau penyelesaian kepada tuntutan kecil apabila perlu. surau dll) • Mengenakan caj / harga yang berpatutan ( barangan runcit) @ mengikut ketetapan kerajaan (minyak) • Layanan mesra ► Amalan etika peniaga terhadap pembekal • Membuat bayaran tepat masa • Mematuhi perjanjian pembekalan dengan syarikat induk © Mariana bt. membaiki.barang dan perkhidmatan yang selamat kepada pengguna • Memberi perkhidmatan selepas jualan.PENGAJIAN PERNIAGAAN 2 • 946/2 • • • • Hak mendapat ganti rugi Hak kepada penyelesaian tuntutan yang adil. • Menyediakan persekitaran yang kondusif / selamat (alat pemadam api dll) • Menyediakan kemudahan asas (tandas. Hak untuk menyuarakan pendapat atau didengari Pengguna berhak menyuarakan pendapat atau pandangan mengenai barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan. proses pengeluaran dan perkhidmatan yang membahayakan kesihatan atau kehidupan. • Menyebarkan maklumat kepenggunaan kepada pengguna • Membuat kajian tentang kepentingan pengguna • Menerima aduan dan mengambil tindakan undang-undang bagi pihak pengguna.perkhidmatan memasang. Ini adalah kerana pengguna tiada pengetahuan atau kemahiran teknikal mengenai keselamtan sesuatu produk yang dibeli bergantung kepada pengeluar tentang keselamatan produk yang dibeli. Hak mendapat barangan dan perkhidmatan yang selamat Hak untuk dilindungi daripada produk. khidmat nasihat dll. Perlu ada saluran berkesan agar suara pengguna ini boleh didengari sebagai contoh melalui pertubuhan atau pergerakan pengguna yang efektif dan efisyen. ► Amalan etika peniaga terhadap pelanggan • Membekalkan barang yang berkualiti . Othman 7 . . Hak untuk mendapat pendidikan pengguna Pengguna untuk memperolehi pengetahuan dan kemahiran untuk menjadi pengguna bermaklumat Hak untuk mendapatkan persekitaran alam yang bersih Pengguna berhak kepada persekitaran alam yang bersih dan tuidak tercemar seperti pencemaran air dan pencemaran udara. ► Peranan persatuan pengguna • Memberi nasihat dan bimbingan kepada pengguna • Berjuang untuk menuntut hak-hak pengguna.

• Membantu menyelesaikan aduan tentang sesebuah syarikat.PENGAJIAN PERNIAGAAN 2 946/2 ► Amalan etika peniaga terhadap pekerja • Memilih pekerja secara adil / tiada pilih kasih • Membayar gaji sesuai dengan kelayakan / tepat masa • Menyediakan persekitaran kerja yang selamat • Menjaga kebajikan pekerja – KWSP. • Memberi ceramah di sekolah. ► Amalan etika peniaga terhadap bank/ pembiaya • Membuat bayaran balik pinjaman seperti perjanjian beserta faedah / caj • Menggunakan dana yang dibekalkan hanya untuk perniagaan stesen minyak sahaja. © Mariana bt. • Menawarkan perkhidmatan penimbangtaraan untuk meyelesaikan pertikaian. Insurans ► Amalan etika peniaga terhadap pemodal / pelabur • Menjaga imej perniagaan • Membayar dividen jika ada untung • Meberikan maklumat kewangan yang benar dan tepat. ► Amalan etika peniaga terhadap kerajaan • Membayar cukai pendapatan tepat masa • Mematuhi semua peraturan dan undang-undang • Menjaga alam sekitar ► Amalan etika peniaga terhadap masyarakat • Menjaga alam sekitar • Memberi derma / sumbangan kepada masyarakat • Menyediakan kemudahan rekreasi / infrastruktur masyarakat ► Amalan etika peniaga terhadap pesaing • Menjaga hubungan baik dengan pesaing • Bersaing secara sihat ► Peranan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna • Pendaftaran perniagaan dan syarikat. SOCSO. badan berkanun dan organisasi perniagaan. • Mengeluarkan lesen barang kawalan • Mengawal selia harga dan barangan terkawal • Perlaksanaan peraturan timbang dan sukat • Memberi perlindungan mengenai hak-hak pengguna • Menguatkuasakan undang-undang melalui penyiasatan dan serbuan ► Better Business Bureau • Membekalkan maklumat mengenai sesebuah perniagaan. Othman 8 .

menawar atau memberi rasuah. menawarkan atau memberi rasuah.berorientasikan matlamat peribadi dan keuntungan perniagaan ► Jenis Jenayah dan Hukuman Jenis Rasuah Konsep Penyalahgunaan kuasa yang dimiliki melalui jawatan dan amanah yang dipegang.5 A 946/2 Jenayah Kolar Putih Definisi ► Jenayah kolar putih Kesalahan / jenayah yang dilakukan oleh pegawai atasan / pertengahan / pengurus / pengarah / ahli profesional dalam syarikat dengan menggunakan akal dan kuasa yang ada pada seseorang tanpa melibatkan kekerasan fizikal / kecederaan / ugutan ► Enam elemen penting . membuat tuntutan palsu dan menyalahgunakan kedudukan atau jawatan. membuat tuntutan palsu dan menyalahgunakan jawatan ►Ciri –ciri rasuah • penyalahgunaan kuasa yang dimiliki melalui pemegangan sesuatu jawatan atau amanah. Ia merangkumi perbuatan meminta atau menerima rasuah. menerima. ►Kesan rasuah kepada rakyat dan negara • Melambatkan sesuatu tugas dijalankan seseorang sengaja melambatkan sesuatu kerja .keluaran dihasilkan tidak menepati spesifikasi dan standard Hukuman Penjara minimum 14 hari dan maksimum 20 tahun Denda 5 kali nilai suapan atau RM 10. • merangkumi perbuatan meminta. Othman 9 .menunggu sokongan daripada pihak yang berurusan Keluaran tidak berkualiti dikeluarkan oleh firma yang tidak berkemampuan .berunsur penipuan .tidak melibatkan penggunaan paksaan secara fizikal atau ancaman .melibatkan niat untuk melakukan perbuatan salah laku .000 mana-mana lebih tinggi © Mariana bt.melibatkan penyembunyian berterusan tentang sesuatu tindakan .melibatkan tindakan yang penuh dengan tipu muslihat .PENGAJIAN PERNIAGAAN 2 5.

memberi harta kepada yang bukan haknya.PENGAJIAN PERNIAGAAN 2 kesan buruk kepad pengguna • Kos pengeluaran sesuatu projek meningkat . mengambil sebarang benda yang bukan haknya. Konflik Kepentingan Penyalahgunaan Apabila seseorang yang diberi kuasa untuk Kuasa menjalankan tanggungjawab tertentu berdasarkan bidang tugas yang diamanahkan kepadanya. Di hukum di bawah Akta Syarikat 1965 © Mariana bt. Othman 10 . Pecah Amanah Penjara minimum 1 tahun dan maksimum 10 tahun serta sebatan rotan.sebatan rotan serta denda. merancangn firma milikan sendiri untuk mendapatkan projek insider trader (dagangan dalaman) Dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kuasa dan autoriti tertentu dalam organisasi dan tindakannya menunjukkan tanda-tanda percanggahan antara kepentingan peribadi dengan kepentingan tugasnya terhadap organisasi perniagaan tersebut. penyalahgunaaan duit syarikat. • Ketidakadilan dalam pembahagian kekayaan negara . 946/2 Penyelewengan Aset Syarikat Penjara minimum 5 tahun dan maksimum 6 tahun.golongan kaya akan terus mendapat kekayaan sebab berupaya memberi rasuah .rasuah yang diberikan dikira sebagai belanja projek kos menjadi lebih tinggi dari kos sebenar. menipu atau sebarang perbuatan yang diketahui mendatangkan kerugian kepada pihak yang bertanggungjawab ►Contoh perbuatan penyelewengan : • Menggelapkan harta atau wang syarikat • Memberi harta yang bukan hak miliknya kepada orang lain • Melakukan penipuan yang boleh mendatangkan kerugian kepada pihak yang bertabggungjawab Pihak yang diamanahkan dengan harta telah dengan curangnya menyalahgunakan harta untuk kegunaan sendiri seperti menggunakan harta pejabat untuk kegunaan sendiri.golongan miskin terus ditindas Menggelapkan harta. mengambil tindakan atau Pembatalan kontrak sekiranya wujud sesuatu kontrak yang mengikat keduadua belah pihak berkenaan. pengguna akan dikenakan caj yang tinggi.

penurunan kuasa / pengagihan kerja yang tidak dikawal .dororngan mengejar kemewahan hidup yang tidak seimbang dengan mengejar kemurniaan dan kemuliaaan diri.PENGAJIAN PERNIAGAAN 2 membuat keputusan yang melanggar peraturan.tidak amanah dan kurang budi pekerti .mengadakan ceramah / seminar / peringatan bahaya rasuah oleh majikan kepada pekerja • Kepimpinan melalui teladan . prosedur dan undang-undang yang ditetapkan.gaji tidak berpatutan • Individu Kurang nilai-nilai diri .kurang kepimpinan dan penyeliaan .persaingan dari kawan-kawan yang hidup mewah .perkemaskan sistem / prosedur penting dalam jabatan .Pengurusan menunjukkan teladan / comtoh yang baik © Mariana bt.kurang ketelusan .tindakan disiplin tidak dikuatkuasakan . ► Tindakan untuk mencegah rasuah jenayah kolar putih / rasuah / penyelewengan aset syarikat / konflik kepentingan / penyalahgunaan kuasa • Tindakan undang-undang .amalan nepotisme – pilih kasih dan mengutamakan keluarga sendiri di dalam urusan rasmi .tindakan / hukuman tegas kepada pekerja yang terlibat / kawalan disiplin • Usaha melalui pendidikan .dorongan dari sistem hidup dan masyarakat sekeliling .penerapan nilai-nilai murni diinstitusi pendidikan .kurangkan penggunaan budi bicara / sediakan garis panduan / polisi dalam membuat keputusan .mengenakan hukuman yang lebih berat kepada pesalah • Usaha pihak petadbiran . ► Faktor berlakunya jenayah kolar putih / rasuah / penyelewengan aset syarikat / konflik kepentingan / penyalahgunaan kuasa • Pengurusan Kurang kawalan dalaman . Othman 11 .kurang iman dan taqwa .perasaan tamak dan belanja mewah dan boros 946/2 • Persekitaran .tingkatkan kawalan dalaman / penyeliaan / pemantauan / sediakan kod etika jabatan / peraturan dalaman .penerapan ajaran agama kalangan pekerja .peraturan/prosedur/sistem yang longgar .kuakuasakan undang-undang sedia ada .

Othman 12 .PENGAJIAN PERNIAGAAN 2 Menjadi norma / budaya organisasi Menjadi amalan harian pekerja 946/2 © Mariana bt.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->