PENGAJIAN PERNIAGAAN 2

946/2

TEKS PRA-U Pengajian Perniagaan 2

Bab 5 – Etika dan Tanggungjawab Sosial
5.1 A Definisi Etika secara Umum ► Etika • Perkataan etika berasal daripada perkataan Inggeris “ethic”. “Ethic” pula berasal daripada bahasa Greek “ethos” yang bermaksud sikap atau adat (character & Custom) • “Ethicgy” : i) Sifat / character individu termasuk ciri-ciri seseorang yang baik ii) Adat iaitu peraturan sosial yang menentukan atau menghadkan tingkah laku seseorang terutama peraturan yang berhubung dengan perkara-perkara yang benar dan salah. ► Etika deskriptif • Menerangkan sejarah sistem moral • Wujud pelbagai sistem moral yang relatif seperti moral orang Islam, Kristian, Budha dan Hindu. • Menjelaskan satu bentuk moral dalam penilaian, pengadilan dan keputusan. ► Etika normatif • Penjelasan tentang penilaian, pengiktirafan dan pembuatan keputusan tentang sistem moral. • Mencadangkan satu undang-undang moral yang terbaik dilaksanakan. • Membentuk sistem moral yang standard berdasarakan sistem moral sedia ada. ► Etika perniagaan • Satu set nilai dan peraturan yang menerangkan betul atau salah perbuatan seseorang peniaga dalam menjalankan aktiviti perniagaannya. ► Etika kerja • Satu set peraturan kerja ssesuatu profesion yang membentuk tingkah laku individu ke arah yang konsisten dengan norma kumpulan sama ada dalam sektor awam, swasta atau profesion tertentu. • Punca-punca amalan tidak beretika dalam perniagaan.

B

Tanggungjawab Sosial

© Mariana bt. Othman

1

Menguruskan pembayaran kredit yang adil Tidak mengikat pembekal menyebabkan satu kerugian yang tidak munasabah. pengguna atau pembeli . Othman 2 . Tidak mengeksploitasikan pembekal kecil. 5. .Menyumbangkan idea kepada pihak kerajaaan.Contohnya. . ► Pelanggan. .Mutu barangan dan perkhidmatan.Memikirkan kesejahteraan kepada pengguna. Tidak mengambil kesempatan terhadap jual beli yang kabur.Memberi sumbangan kewangan seperti cukai dan zakat. masyarakat dan persekitaran. . .Memberi pendapatan dalam pengurusan ekonomi negara. ► Kerajaan .Memelihara dan memulihara alam sekitar.PENGAJIAN PERNIAGAAN 2 946/2 ► Maksud tanggungjawab sosial • Tanggungjawab sosial ialah satu sumbangan atau tanggungjawab peniaga kepada masyarakat sekeliling perniagaan tersebut termasuklah pekerja. .2 A Perniagaan dan Masyarakat Pihak Berkepentingan ► Syarikat atau entiti perniagaannya .Memaksimumkan kepuasan pemilik. . . ► Pembekal Membuat pejanjian juak beli yang jelas. pelanggan.Menyediakan perkhidmatan selepas jualan.Memenuhi keperluan keluaran mengikut keadaan semasa. mendapat keuntungan tinggi dan memberi dividen yang tinggi kepada pemilik. . Menggalakkan sistem kerja berpasukan Dasar pengambilan pekerja yang adil ► Masyarakat © Mariana bt.Mereka yang menyumbangkan modal dalam perniagaan.Memberi sumbangan yang positif atas penggunaan sumber manusia dan bahan mentah negara. ► Pekerja Upah yang adil dan setara-dasar upah mengikut daya pengeluaran Jaminan pembayaran pampasan.Modal yang digunakan untuk membiayai aktiviti perniagaan yang dijalankan. .

Mengambilalih peranan sektor swasta yang tidak mencukupi sumber kewangan yang mencukupi untuk melaksanakan tanggungjawab sosial. Pihak awam tidak mempunyai kawalan terhadap tahap penglibatan organisasi perniagaan dalam bidang sosial.PENGAJIAN PERNIAGAAN 2 ► Pemodal B 946/2 Mengutamakan kepentingan masyarakat apabila membuat sesuatu keputusan Mengesan keperluan semasa masyarakat. (ii) Memperbaiki pandangan orang awam terhadap imej dan reputasi perniagaan. Tanggungjawab Sosial Lawan Untung ► Pelaksanaan tanggungjawab sosial dalam perniagaan. Meningkatkan daya saing ekoran daripada sumbangan orang ramai. Memberi maklumat lengkap dan tepat kepada pemilik. Menyokong pelaksanaan Menentang pelaksanaan tanggungjawab sosial tanggungjawab sosial (i) Dapat meningkatkan imej (i) Mencabuli hak organisasi sesebuah organisasi untuk perniagaan untuk jangka masa panjang. Menggunakan sumber untuk kepentingan masyarakat tanpa berlaku percangggahan Menjaga alam sekitar. Othman 3 . Menjaga terhadap kebajikan masyarakat. Menggunakan sumber kewangan dengan cekap dan bertanggungjawab. (iii) (iii) (iv) (iv) Penglibatan organisasi perniagaan dalam bidang sosial akan menyebabkan organisasi perniagaan menjadi semakin kuat dan berkuasa. (v) Pujian daripada orang ramai menyebabkan harga saham meningkat. Pencapaian objektif pemilik dan melanggari sistem moral yang ada. (ii) Kos tanggungjawab sosial tinggi menyebabkan organisasi terpaksa menaikkan harga barang. (v) © Mariana bt. mendapatkan keuntungan maksimum. Kurang tenaga kepakaran. Memberi pulangan yang maksimum atas pelaburan.

Pendekatan Timur Manusia berharmoni dengan alam dalam kegiatan perniagaan.PENGAJIAN PERNIAGAAN 2 C 946/2 Perbandingan Pendekatan antara Barat dan Timur tentang Etika dan Tanggungjawab Sosial Perniagaan ► Hubungan manusia dengan manusia Pendekatan Barat Memikirkan keuntungan dengan amalan perniagaan yang sihat. ► Hubungan manusia dengan Tuhan Pendekatan Barat Ahli teologi Katolik beranggapan perniagaan direstui Tuhan. Sistem kapitalis menganggap pasaran bebas akan mewujudkan kecekapan. Etika Protestan menyebut etika yang baik akan melahirkan perniagaan yang baik. Aristotle mengiktiraf hubungan antara manusia dengan Tuhan. iaitu kesetiaan hamba kepada Allah s. Dalam ajaran Kristian.t. Menjurus sektor perniagaan yang diredhai Tuhan. manusia perlu mencintai jiran kamu seperti mencintai diri sendiri.w. ► Hubungan manusia dengan alam Pendekatan Barat Mencapai keseimbangan melalui penggunaan sumber alam dengan cekap dan maksimum. Aristotle menyatakan kehidupan bermoral Allah s. Perspektif Utilitarian memerlukan penilaian yang mana lebih kebaikan atau keburukan. Seseorang peniaga itu memberi khidmat kepada Tuhan. perniagaan yang boleh merosakkan kehidupan manusia lain. Pengguna daripada barangan utama melakukan proses barangan industri. Tidak boleh menghasilkan produk yang boleh merosakkan alam Dalam Islam. © Mariana bt. Semua bentuk harta adalah daripada Tuhan. Pendekatan Timur Dalam Islam. Melihat kepentingan alam dari sudut fizikal.t menjadikan manusia sebagai bergantung pada tendensi manusia sendiri makhluk yang terbaik dan saling dan kebaikan bergantung pada membantu. Pendekatan Timur Tidak boleh menghasilkan produk yang bertentangan dengan kebaikan manusia Dilarang melakukan penindasan dan manusia dikehendaki menyumbangkan kepada masyarakat mengikut konsepkonsep tertentu. Tidak boleh menjalankan kemampuan diri sendiri. Aktiviti yang dilarang oleh ajaran Islam adalah haram. setiap manusia hendaklah mentadbir sumber alam dengan baik.w. Othman 4 . semua manusia mempunyai hubungan dengan penciptanya. Manusia dikehendaki melaksanakan milik Tuhan itu sebagai amanah yang tidak boleh disia-siakan.

Mematuhi undang-undang .Golongan profesional yang menjalankan pengurusan untuk mencapai matlamat perniagaan yang telah ditetapkan. .Bayaran kepada pembekal mengikut tempoh masa yang ditetapkan .Golongan yang membanu pihak pengurusan dan lembaga pengarah mencapai matlamat syarikat. . B • • Ahli Lembaga Pengarah Dilantik oleh pemegang-pemegang saham Menentukan dasar dan hala tuju perniagaan.Bertanggungjawab memilih satu pasukan pengurusan yang cekap • Dalam organisasi .Menghasilkan produk yang selamat dan berkualiti . iaitu pengurusan atasan.PENGAJIAN PERNIAGAAN 2 946/2 5.Dikenali sebagai pemilik perniagaan. ► Peranan Warga korporat Dalam organisasi . Pekerja Syarikat .3 A Tanggungjawab Sosial Definisi ► Tanggungjawab sosial Satu kepercayaan bahawa fungsi organisasi dan pengurus membuat keputusan mestilah berasaskan kepentingan sosial dan ekonomi.Terdapat tiga peringkat pengurusan .Merupakan para pelabur yang menyumbangkan modal. ► Golongan Warga korporat • Pemegang saham .Memperoleh keuntungan yang maksimum .Menjalankan bidang tugas yang masing-masing dengan kemahiran yang dimiliki. Warga Korporat ► Warga korporat • Warga korporat ialah mereka yang bertugas dalam firma perniagaan atau sektor swasta yang mempunyai matlamat meningkatkan kadar pulangan atau bermotifkan keuntungan dan membantu dalam mencapai objektif mereka.Membiayai aktiviti perniagaan. . Othman 5 . pertengahan dan bawahan. . Terdiri daripada para pemegang saham majoriti.Tidak mencemarkan alam sekitar . Pengurusan Syarikat .Melaksanakan tanggungjawab sosial kepada masyarakat • • © Mariana bt.

.Mutu barangan tidak mengikut standard • Alam sekitar . sayur.Sikap yang suka berlumba-lumba dan membazir . ► Masalah Kepenggunaan • Amalan perniagaan yang curang untuk mencapai keuntungan yang lebih . ikan. Mereka berhak membuat pilihan atas barangan dan perkhidmatan yang dapat memberi kepuasan maksimum dan pada harga yang berpatutan. pakaian.barang makanan lama dan rosak masih dijual • Iklan yang mengelirukan pengguna .Pencemaran air dan udara • Undang-undang dan hak penguatkuasaan .penguatkuasaan kurang berkesan .Barang tiruan keselamatan pengguna terancam .kekurangan pegawai .penggunaan bahan kimia memberi kesan kepada makanan. Contoh makanan.PENGAJIAN PERNIAGAAN 2 946/2 5.denda tidak setimpal ► Hak-hak pengguna • Hak kepada keperluan asas Hak untuk mendapatlan barangan dan perkhidmatan asas yang perlu untuk terus hidup.4 Kepenggunaan ► Definisi • Kepenggunaan ialah satu gerakan yang tersusun secara kolektif yang ahlinya terdiri daripada pembeli dan pengguan barangan dan perkhidmatan serta mereka berusaha memelihara kepentingan pengguna. • Hak mendapat maklumat Pengguna perlu mendapat maklumat yang mencukupi dan tepat bagi membolehkan membuat keputusan dan pilihan yang betul. tempat tinggal. © Mariana bt. Salah satu cara hak ini boleh dipenuhi ialah melalui amalan persaingan perniagaan dan bukan monopoli.iklan kosmetik dan iklan kanak-kanak • Kejahilan pengguna tentang hk-hak pengguna .timbangan yang kurang tepat .penipuan jualan murah tapi sebenarnya tidak murah . perkhidmatan kesihatan dll. Othman 6 .Sikap acuh tak acuh • Hasil pengeluaran yang membahayakan kesihatan . • Hak untuk membuat pilihan Hak untuk mendapatkan pelbagai barangan atau perkhidmatan pada harga yang berpatutan. Sebagai contoh pengguna perlu dimaklumkan potensi risiko yang akan dihadapi apabila menggunakan sesuatu produk.

Hak untuk mendapat pendidikan pengguna Pengguna untuk memperolehi pengetahuan dan kemahiran untuk menjadi pengguna bermaklumat Hak untuk mendapatkan persekitaran alam yang bersih Pengguna berhak kepada persekitaran alam yang bersih dan tuidak tercemar seperti pencemaran air dan pencemaran udara. Ini adalah kerana pengguna tiada pengetahuan atau kemahiran teknikal mengenai keselamtan sesuatu produk yang dibeli bergantung kepada pengeluar tentang keselamatan produk yang dibeli.perkhidmatan memasang. surau dll) • Mengenakan caj / harga yang berpatutan ( barangan runcit) @ mengikut ketetapan kerajaan (minyak) • Layanan mesra ► Amalan etika peniaga terhadap pembekal • Membuat bayaran tepat masa • Mematuhi perjanjian pembekalan dengan syarikat induk © Mariana bt. . Othman 7 . ► Peranan persatuan pengguna • Memberi nasihat dan bimbingan kepada pengguna • Berjuang untuk menuntut hak-hak pengguna.PENGAJIAN PERNIAGAAN 2 • 946/2 • • • • Hak mendapat ganti rugi Hak kepada penyelesaian tuntutan yang adil. khidmat nasihat dll. ► Amalan etika peniaga terhadap pelanggan • Membekalkan barang yang berkualiti . proses pengeluaran dan perkhidmatan yang membahayakan kesihatan atau kehidupan. Ini termasuk hak untuk mendapat pampasan bagi salah nyata kepada barangan yang tidak mengikut spesifikasi yang dipersetujui atau yang tidak bermutu atau perkhidmatan yang tidak memuaskan dan terdapat bantuan dari segi perundangan yang memadai atau penyelesaian kepada tuntutan kecil apabila perlu. • Menyediakan persekitaran yang kondusif / selamat (alat pemadam api dll) • Menyediakan kemudahan asas (tandas. • Menyebarkan maklumat kepenggunaan kepada pengguna • Membuat kajian tentang kepentingan pengguna • Menerima aduan dan mengambil tindakan undang-undang bagi pihak pengguna. membaiki.barang dan perkhidmatan yang selamat kepada pengguna • Memberi perkhidmatan selepas jualan. Perlu ada saluran berkesan agar suara pengguna ini boleh didengari sebagai contoh melalui pertubuhan atau pergerakan pengguna yang efektif dan efisyen. Hak mendapat barangan dan perkhidmatan yang selamat Hak untuk dilindungi daripada produk. Hak untuk menyuarakan pendapat atau didengari Pengguna berhak menyuarakan pendapat atau pandangan mengenai barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan.

SOCSO. • Memberi ceramah di sekolah. Othman 8 . • Menawarkan perkhidmatan penimbangtaraan untuk meyelesaikan pertikaian.PENGAJIAN PERNIAGAAN 2 946/2 ► Amalan etika peniaga terhadap pekerja • Memilih pekerja secara adil / tiada pilih kasih • Membayar gaji sesuai dengan kelayakan / tepat masa • Menyediakan persekitaran kerja yang selamat • Menjaga kebajikan pekerja – KWSP. • Membantu menyelesaikan aduan tentang sesebuah syarikat. • Mengeluarkan lesen barang kawalan • Mengawal selia harga dan barangan terkawal • Perlaksanaan peraturan timbang dan sukat • Memberi perlindungan mengenai hak-hak pengguna • Menguatkuasakan undang-undang melalui penyiasatan dan serbuan ► Better Business Bureau • Membekalkan maklumat mengenai sesebuah perniagaan. badan berkanun dan organisasi perniagaan. ► Amalan etika peniaga terhadap kerajaan • Membayar cukai pendapatan tepat masa • Mematuhi semua peraturan dan undang-undang • Menjaga alam sekitar ► Amalan etika peniaga terhadap masyarakat • Menjaga alam sekitar • Memberi derma / sumbangan kepada masyarakat • Menyediakan kemudahan rekreasi / infrastruktur masyarakat ► Amalan etika peniaga terhadap pesaing • Menjaga hubungan baik dengan pesaing • Bersaing secara sihat ► Peranan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna • Pendaftaran perniagaan dan syarikat. Insurans ► Amalan etika peniaga terhadap pemodal / pelabur • Menjaga imej perniagaan • Membayar dividen jika ada untung • Meberikan maklumat kewangan yang benar dan tepat. ► Amalan etika peniaga terhadap bank/ pembiaya • Membuat bayaran balik pinjaman seperti perjanjian beserta faedah / caj • Menggunakan dana yang dibekalkan hanya untuk perniagaan stesen minyak sahaja. © Mariana bt.

membuat tuntutan palsu dan menyalahgunakan jawatan ►Ciri –ciri rasuah • penyalahgunaan kuasa yang dimiliki melalui pemegangan sesuatu jawatan atau amanah.melibatkan niat untuk melakukan perbuatan salah laku .berorientasikan matlamat peribadi dan keuntungan perniagaan ► Jenis Jenayah dan Hukuman Jenis Rasuah Konsep Penyalahgunaan kuasa yang dimiliki melalui jawatan dan amanah yang dipegang.tidak melibatkan penggunaan paksaan secara fizikal atau ancaman . menawarkan atau memberi rasuah.keluaran dihasilkan tidak menepati spesifikasi dan standard Hukuman Penjara minimum 14 hari dan maksimum 20 tahun Denda 5 kali nilai suapan atau RM 10.melibatkan tindakan yang penuh dengan tipu muslihat . ►Kesan rasuah kepada rakyat dan negara • Melambatkan sesuatu tugas dijalankan seseorang sengaja melambatkan sesuatu kerja .menunggu sokongan daripada pihak yang berurusan Keluaran tidak berkualiti dikeluarkan oleh firma yang tidak berkemampuan .000 mana-mana lebih tinggi © Mariana bt. menerima. menawar atau memberi rasuah.5 A 946/2 Jenayah Kolar Putih Definisi ► Jenayah kolar putih Kesalahan / jenayah yang dilakukan oleh pegawai atasan / pertengahan / pengurus / pengarah / ahli profesional dalam syarikat dengan menggunakan akal dan kuasa yang ada pada seseorang tanpa melibatkan kekerasan fizikal / kecederaan / ugutan ► Enam elemen penting . • merangkumi perbuatan meminta.PENGAJIAN PERNIAGAAN 2 5.berunsur penipuan . membuat tuntutan palsu dan menyalahgunakan kedudukan atau jawatan. Othman 9 . Ia merangkumi perbuatan meminta atau menerima rasuah.melibatkan penyembunyian berterusan tentang sesuatu tindakan .

golongan kaya akan terus mendapat kekayaan sebab berupaya memberi rasuah .rasuah yang diberikan dikira sebagai belanja projek kos menjadi lebih tinggi dari kos sebenar. 946/2 Penyelewengan Aset Syarikat Penjara minimum 5 tahun dan maksimum 6 tahun. memberi harta kepada yang bukan haknya.PENGAJIAN PERNIAGAAN 2 kesan buruk kepad pengguna • Kos pengeluaran sesuatu projek meningkat . Konflik Kepentingan Penyalahgunaan Apabila seseorang yang diberi kuasa untuk Kuasa menjalankan tanggungjawab tertentu berdasarkan bidang tugas yang diamanahkan kepadanya. Othman 10 .sebatan rotan serta denda. merancangn firma milikan sendiri untuk mendapatkan projek insider trader (dagangan dalaman) Dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kuasa dan autoriti tertentu dalam organisasi dan tindakannya menunjukkan tanda-tanda percanggahan antara kepentingan peribadi dengan kepentingan tugasnya terhadap organisasi perniagaan tersebut. • Ketidakadilan dalam pembahagian kekayaan negara . mengambil sebarang benda yang bukan haknya. pengguna akan dikenakan caj yang tinggi.golongan miskin terus ditindas Menggelapkan harta. penyalahgunaaan duit syarikat. mengambil tindakan atau Pembatalan kontrak sekiranya wujud sesuatu kontrak yang mengikat keduadua belah pihak berkenaan. Di hukum di bawah Akta Syarikat 1965 © Mariana bt. menipu atau sebarang perbuatan yang diketahui mendatangkan kerugian kepada pihak yang bertanggungjawab ►Contoh perbuatan penyelewengan : • Menggelapkan harta atau wang syarikat • Memberi harta yang bukan hak miliknya kepada orang lain • Melakukan penipuan yang boleh mendatangkan kerugian kepada pihak yang bertabggungjawab Pihak yang diamanahkan dengan harta telah dengan curangnya menyalahgunakan harta untuk kegunaan sendiri seperti menggunakan harta pejabat untuk kegunaan sendiri. Pecah Amanah Penjara minimum 1 tahun dan maksimum 10 tahun serta sebatan rotan.

► Faktor berlakunya jenayah kolar putih / rasuah / penyelewengan aset syarikat / konflik kepentingan / penyalahgunaan kuasa • Pengurusan Kurang kawalan dalaman .kuakuasakan undang-undang sedia ada .persaingan dari kawan-kawan yang hidup mewah .dorongan dari sistem hidup dan masyarakat sekeliling .kurang kepimpinan dan penyeliaan .mengadakan ceramah / seminar / peringatan bahaya rasuah oleh majikan kepada pekerja • Kepimpinan melalui teladan .dororngan mengejar kemewahan hidup yang tidak seimbang dengan mengejar kemurniaan dan kemuliaaan diri. Othman 11 .PENGAJIAN PERNIAGAAN 2 membuat keputusan yang melanggar peraturan.tindakan / hukuman tegas kepada pekerja yang terlibat / kawalan disiplin • Usaha melalui pendidikan .penerapan ajaran agama kalangan pekerja .peraturan/prosedur/sistem yang longgar .perasaan tamak dan belanja mewah dan boros 946/2 • Persekitaran . ► Tindakan untuk mencegah rasuah jenayah kolar putih / rasuah / penyelewengan aset syarikat / konflik kepentingan / penyalahgunaan kuasa • Tindakan undang-undang .tingkatkan kawalan dalaman / penyeliaan / pemantauan / sediakan kod etika jabatan / peraturan dalaman . prosedur dan undang-undang yang ditetapkan.tidak amanah dan kurang budi pekerti .tindakan disiplin tidak dikuatkuasakan .penerapan nilai-nilai murni diinstitusi pendidikan .kurang ketelusan .kurangkan penggunaan budi bicara / sediakan garis panduan / polisi dalam membuat keputusan .amalan nepotisme – pilih kasih dan mengutamakan keluarga sendiri di dalam urusan rasmi .perkemaskan sistem / prosedur penting dalam jabatan .kurang iman dan taqwa .mengenakan hukuman yang lebih berat kepada pesalah • Usaha pihak petadbiran .gaji tidak berpatutan • Individu Kurang nilai-nilai diri .penurunan kuasa / pengagihan kerja yang tidak dikawal .Pengurusan menunjukkan teladan / comtoh yang baik © Mariana bt.

Othman 12 .PENGAJIAN PERNIAGAAN 2 Menjadi norma / budaya organisasi Menjadi amalan harian pekerja 946/2 © Mariana bt.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.