PENGAJIAN PERNIAGAAN 2

946/2

TEKS PRA-U Pengajian Perniagaan 2

Bab 5 – Etika dan Tanggungjawab Sosial
5.1 A Definisi Etika secara Umum ► Etika • Perkataan etika berasal daripada perkataan Inggeris “ethic”. “Ethic” pula berasal daripada bahasa Greek “ethos” yang bermaksud sikap atau adat (character & Custom) • “Ethicgy” : i) Sifat / character individu termasuk ciri-ciri seseorang yang baik ii) Adat iaitu peraturan sosial yang menentukan atau menghadkan tingkah laku seseorang terutama peraturan yang berhubung dengan perkara-perkara yang benar dan salah. ► Etika deskriptif • Menerangkan sejarah sistem moral • Wujud pelbagai sistem moral yang relatif seperti moral orang Islam, Kristian, Budha dan Hindu. • Menjelaskan satu bentuk moral dalam penilaian, pengadilan dan keputusan. ► Etika normatif • Penjelasan tentang penilaian, pengiktirafan dan pembuatan keputusan tentang sistem moral. • Mencadangkan satu undang-undang moral yang terbaik dilaksanakan. • Membentuk sistem moral yang standard berdasarakan sistem moral sedia ada. ► Etika perniagaan • Satu set nilai dan peraturan yang menerangkan betul atau salah perbuatan seseorang peniaga dalam menjalankan aktiviti perniagaannya. ► Etika kerja • Satu set peraturan kerja ssesuatu profesion yang membentuk tingkah laku individu ke arah yang konsisten dengan norma kumpulan sama ada dalam sektor awam, swasta atau profesion tertentu. • Punca-punca amalan tidak beretika dalam perniagaan.

B

Tanggungjawab Sosial

© Mariana bt. Othman

1

Menyediakan perkhidmatan selepas jualan. mendapat keuntungan tinggi dan memberi dividen yang tinggi kepada pemilik. . Tidak mengeksploitasikan pembekal kecil. . Othman 2 .Memenuhi keperluan keluaran mengikut keadaan semasa. masyarakat dan persekitaran. .Contohnya.Mutu barangan dan perkhidmatan. . . . 5. Menguruskan pembayaran kredit yang adil Tidak mengikat pembekal menyebabkan satu kerugian yang tidak munasabah.Memaksimumkan kepuasan pemilik. Menggalakkan sistem kerja berpasukan Dasar pengambilan pekerja yang adil ► Masyarakat © Mariana bt. . . .Memberi sumbangan kewangan seperti cukai dan zakat.Modal yang digunakan untuk membiayai aktiviti perniagaan yang dijalankan. pengguna atau pembeli .Mereka yang menyumbangkan modal dalam perniagaan.2 A Perniagaan dan Masyarakat Pihak Berkepentingan ► Syarikat atau entiti perniagaannya . . pelanggan.Memikirkan kesejahteraan kepada pengguna. ► Pekerja Upah yang adil dan setara-dasar upah mengikut daya pengeluaran Jaminan pembayaran pampasan.Memelihara dan memulihara alam sekitar.PENGAJIAN PERNIAGAAN 2 946/2 ► Maksud tanggungjawab sosial • Tanggungjawab sosial ialah satu sumbangan atau tanggungjawab peniaga kepada masyarakat sekeliling perniagaan tersebut termasuklah pekerja. ► Kerajaan . ► Pelanggan.Memberi pendapatan dalam pengurusan ekonomi negara. Tidak mengambil kesempatan terhadap jual beli yang kabur. ► Pembekal Membuat pejanjian juak beli yang jelas.Menyumbangkan idea kepada pihak kerajaaan.Memberi sumbangan yang positif atas penggunaan sumber manusia dan bahan mentah negara.

mendapatkan keuntungan maksimum. Menggunakan sumber untuk kepentingan masyarakat tanpa berlaku percangggahan Menjaga alam sekitar. Kurang tenaga kepakaran. Menyokong pelaksanaan Menentang pelaksanaan tanggungjawab sosial tanggungjawab sosial (i) Dapat meningkatkan imej (i) Mencabuli hak organisasi sesebuah organisasi untuk perniagaan untuk jangka masa panjang. Memberi maklumat lengkap dan tepat kepada pemilik. (ii) Kos tanggungjawab sosial tinggi menyebabkan organisasi terpaksa menaikkan harga barang. Pencapaian objektif pemilik dan melanggari sistem moral yang ada. Tanggungjawab Sosial Lawan Untung ► Pelaksanaan tanggungjawab sosial dalam perniagaan. Menggunakan sumber kewangan dengan cekap dan bertanggungjawab. (iii) (iii) (iv) (iv) Penglibatan organisasi perniagaan dalam bidang sosial akan menyebabkan organisasi perniagaan menjadi semakin kuat dan berkuasa. (ii) Memperbaiki pandangan orang awam terhadap imej dan reputasi perniagaan. Othman 3 . Meningkatkan daya saing ekoran daripada sumbangan orang ramai. Menjaga terhadap kebajikan masyarakat. Mengambilalih peranan sektor swasta yang tidak mencukupi sumber kewangan yang mencukupi untuk melaksanakan tanggungjawab sosial.PENGAJIAN PERNIAGAAN 2 ► Pemodal B 946/2 Mengutamakan kepentingan masyarakat apabila membuat sesuatu keputusan Mengesan keperluan semasa masyarakat. Memberi pulangan yang maksimum atas pelaburan. (v) © Mariana bt. Pihak awam tidak mempunyai kawalan terhadap tahap penglibatan organisasi perniagaan dalam bidang sosial. (v) Pujian daripada orang ramai menyebabkan harga saham meningkat.

© Mariana bt. Manusia dikehendaki melaksanakan milik Tuhan itu sebagai amanah yang tidak boleh disia-siakan. ► Hubungan manusia dengan alam Pendekatan Barat Mencapai keseimbangan melalui penggunaan sumber alam dengan cekap dan maksimum.t menjadikan manusia sebagai bergantung pada tendensi manusia sendiri makhluk yang terbaik dan saling dan kebaikan bergantung pada membantu. Pendekatan Timur Dalam Islam. Pengguna daripada barangan utama melakukan proses barangan industri. Menjurus sektor perniagaan yang diredhai Tuhan. Seseorang peniaga itu memberi khidmat kepada Tuhan. Sistem kapitalis menganggap pasaran bebas akan mewujudkan kecekapan. iaitu kesetiaan hamba kepada Allah s.w. ► Hubungan manusia dengan Tuhan Pendekatan Barat Ahli teologi Katolik beranggapan perniagaan direstui Tuhan. Pendekatan Timur Manusia berharmoni dengan alam dalam kegiatan perniagaan. Tidak boleh menjalankan kemampuan diri sendiri. Othman 4 .w. setiap manusia hendaklah mentadbir sumber alam dengan baik.t. Aristotle menyatakan kehidupan bermoral Allah s. Melihat kepentingan alam dari sudut fizikal. Aristotle mengiktiraf hubungan antara manusia dengan Tuhan. Etika Protestan menyebut etika yang baik akan melahirkan perniagaan yang baik. manusia perlu mencintai jiran kamu seperti mencintai diri sendiri. Tidak boleh menghasilkan produk yang boleh merosakkan alam Dalam Islam. semua manusia mempunyai hubungan dengan penciptanya. Aktiviti yang dilarang oleh ajaran Islam adalah haram. Perspektif Utilitarian memerlukan penilaian yang mana lebih kebaikan atau keburukan. Pendekatan Timur Tidak boleh menghasilkan produk yang bertentangan dengan kebaikan manusia Dilarang melakukan penindasan dan manusia dikehendaki menyumbangkan kepada masyarakat mengikut konsepkonsep tertentu. perniagaan yang boleh merosakkan kehidupan manusia lain. Semua bentuk harta adalah daripada Tuhan. Dalam ajaran Kristian.PENGAJIAN PERNIAGAAN 2 C 946/2 Perbandingan Pendekatan antara Barat dan Timur tentang Etika dan Tanggungjawab Sosial Perniagaan ► Hubungan manusia dengan manusia Pendekatan Barat Memikirkan keuntungan dengan amalan perniagaan yang sihat.

Memperoleh keuntungan yang maksimum . ► Golongan Warga korporat • Pemegang saham .Menjalankan bidang tugas yang masing-masing dengan kemahiran yang dimiliki. ► Peranan Warga korporat Dalam organisasi . Pengurusan Syarikat . B • • Ahli Lembaga Pengarah Dilantik oleh pemegang-pemegang saham Menentukan dasar dan hala tuju perniagaan.Mematuhi undang-undang . Othman 5 . pertengahan dan bawahan.Golongan yang membanu pihak pengurusan dan lembaga pengarah mencapai matlamat syarikat.Membiayai aktiviti perniagaan.Tidak mencemarkan alam sekitar . Warga Korporat ► Warga korporat • Warga korporat ialah mereka yang bertugas dalam firma perniagaan atau sektor swasta yang mempunyai matlamat meningkatkan kadar pulangan atau bermotifkan keuntungan dan membantu dalam mencapai objektif mereka. Terdiri daripada para pemegang saham majoriti.Menghasilkan produk yang selamat dan berkualiti .Bayaran kepada pembekal mengikut tempoh masa yang ditetapkan . . Pekerja Syarikat .Terdapat tiga peringkat pengurusan . .3 A Tanggungjawab Sosial Definisi ► Tanggungjawab sosial Satu kepercayaan bahawa fungsi organisasi dan pengurus membuat keputusan mestilah berasaskan kepentingan sosial dan ekonomi.Merupakan para pelabur yang menyumbangkan modal.Melaksanakan tanggungjawab sosial kepada masyarakat • • © Mariana bt. . iaitu pengurusan atasan.PENGAJIAN PERNIAGAAN 2 946/2 5.Golongan profesional yang menjalankan pengurusan untuk mencapai matlamat perniagaan yang telah ditetapkan.Dikenali sebagai pemilik perniagaan. .Bertanggungjawab memilih satu pasukan pengurusan yang cekap • Dalam organisasi .

Barang tiruan keselamatan pengguna terancam . ikan. tempat tinggal. pakaian. Contoh makanan.iklan kosmetik dan iklan kanak-kanak • Kejahilan pengguna tentang hk-hak pengguna .penggunaan bahan kimia memberi kesan kepada makanan.Sikap yang suka berlumba-lumba dan membazir . sayur.barang makanan lama dan rosak masih dijual • Iklan yang mengelirukan pengguna .denda tidak setimpal ► Hak-hak pengguna • Hak kepada keperluan asas Hak untuk mendapatlan barangan dan perkhidmatan asas yang perlu untuk terus hidup. perkhidmatan kesihatan dll. • Hak mendapat maklumat Pengguna perlu mendapat maklumat yang mencukupi dan tepat bagi membolehkan membuat keputusan dan pilihan yang betul.Pencemaran air dan udara • Undang-undang dan hak penguatkuasaan . ► Masalah Kepenggunaan • Amalan perniagaan yang curang untuk mencapai keuntungan yang lebih . Othman 6 . . Salah satu cara hak ini boleh dipenuhi ialah melalui amalan persaingan perniagaan dan bukan monopoli. Sebagai contoh pengguna perlu dimaklumkan potensi risiko yang akan dihadapi apabila menggunakan sesuatu produk.Mutu barangan tidak mengikut standard • Alam sekitar . • Hak untuk membuat pilihan Hak untuk mendapatkan pelbagai barangan atau perkhidmatan pada harga yang berpatutan.timbangan yang kurang tepat .penipuan jualan murah tapi sebenarnya tidak murah . © Mariana bt.kekurangan pegawai . Mereka berhak membuat pilihan atas barangan dan perkhidmatan yang dapat memberi kepuasan maksimum dan pada harga yang berpatutan.penguatkuasaan kurang berkesan .4 Kepenggunaan ► Definisi • Kepenggunaan ialah satu gerakan yang tersusun secara kolektif yang ahlinya terdiri daripada pembeli dan pengguan barangan dan perkhidmatan serta mereka berusaha memelihara kepentingan pengguna.PENGAJIAN PERNIAGAAN 2 946/2 5.Sikap acuh tak acuh • Hasil pengeluaran yang membahayakan kesihatan .

Hak mendapat barangan dan perkhidmatan yang selamat Hak untuk dilindungi daripada produk. Hak untuk menyuarakan pendapat atau didengari Pengguna berhak menyuarakan pendapat atau pandangan mengenai barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan. ► Peranan persatuan pengguna • Memberi nasihat dan bimbingan kepada pengguna • Berjuang untuk menuntut hak-hak pengguna. .perkhidmatan memasang. proses pengeluaran dan perkhidmatan yang membahayakan kesihatan atau kehidupan. ► Amalan etika peniaga terhadap pelanggan • Membekalkan barang yang berkualiti . surau dll) • Mengenakan caj / harga yang berpatutan ( barangan runcit) @ mengikut ketetapan kerajaan (minyak) • Layanan mesra ► Amalan etika peniaga terhadap pembekal • Membuat bayaran tepat masa • Mematuhi perjanjian pembekalan dengan syarikat induk © Mariana bt.barang dan perkhidmatan yang selamat kepada pengguna • Memberi perkhidmatan selepas jualan. Othman 7 . khidmat nasihat dll. Perlu ada saluran berkesan agar suara pengguna ini boleh didengari sebagai contoh melalui pertubuhan atau pergerakan pengguna yang efektif dan efisyen. membaiki. • Menyebarkan maklumat kepenggunaan kepada pengguna • Membuat kajian tentang kepentingan pengguna • Menerima aduan dan mengambil tindakan undang-undang bagi pihak pengguna. Ini adalah kerana pengguna tiada pengetahuan atau kemahiran teknikal mengenai keselamtan sesuatu produk yang dibeli bergantung kepada pengeluar tentang keselamatan produk yang dibeli. • Menyediakan persekitaran yang kondusif / selamat (alat pemadam api dll) • Menyediakan kemudahan asas (tandas. Ini termasuk hak untuk mendapat pampasan bagi salah nyata kepada barangan yang tidak mengikut spesifikasi yang dipersetujui atau yang tidak bermutu atau perkhidmatan yang tidak memuaskan dan terdapat bantuan dari segi perundangan yang memadai atau penyelesaian kepada tuntutan kecil apabila perlu.PENGAJIAN PERNIAGAAN 2 • 946/2 • • • • Hak mendapat ganti rugi Hak kepada penyelesaian tuntutan yang adil. Hak untuk mendapat pendidikan pengguna Pengguna untuk memperolehi pengetahuan dan kemahiran untuk menjadi pengguna bermaklumat Hak untuk mendapatkan persekitaran alam yang bersih Pengguna berhak kepada persekitaran alam yang bersih dan tuidak tercemar seperti pencemaran air dan pencemaran udara.

Othman 8 . SOCSO. badan berkanun dan organisasi perniagaan. • Memberi ceramah di sekolah. Insurans ► Amalan etika peniaga terhadap pemodal / pelabur • Menjaga imej perniagaan • Membayar dividen jika ada untung • Meberikan maklumat kewangan yang benar dan tepat. • Menawarkan perkhidmatan penimbangtaraan untuk meyelesaikan pertikaian. • Membantu menyelesaikan aduan tentang sesebuah syarikat. © Mariana bt. ► Amalan etika peniaga terhadap kerajaan • Membayar cukai pendapatan tepat masa • Mematuhi semua peraturan dan undang-undang • Menjaga alam sekitar ► Amalan etika peniaga terhadap masyarakat • Menjaga alam sekitar • Memberi derma / sumbangan kepada masyarakat • Menyediakan kemudahan rekreasi / infrastruktur masyarakat ► Amalan etika peniaga terhadap pesaing • Menjaga hubungan baik dengan pesaing • Bersaing secara sihat ► Peranan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna • Pendaftaran perniagaan dan syarikat.PENGAJIAN PERNIAGAAN 2 946/2 ► Amalan etika peniaga terhadap pekerja • Memilih pekerja secara adil / tiada pilih kasih • Membayar gaji sesuai dengan kelayakan / tepat masa • Menyediakan persekitaran kerja yang selamat • Menjaga kebajikan pekerja – KWSP. • Mengeluarkan lesen barang kawalan • Mengawal selia harga dan barangan terkawal • Perlaksanaan peraturan timbang dan sukat • Memberi perlindungan mengenai hak-hak pengguna • Menguatkuasakan undang-undang melalui penyiasatan dan serbuan ► Better Business Bureau • Membekalkan maklumat mengenai sesebuah perniagaan. ► Amalan etika peniaga terhadap bank/ pembiaya • Membuat bayaran balik pinjaman seperti perjanjian beserta faedah / caj • Menggunakan dana yang dibekalkan hanya untuk perniagaan stesen minyak sahaja.

menawarkan atau memberi rasuah. menawar atau memberi rasuah.melibatkan niat untuk melakukan perbuatan salah laku .000 mana-mana lebih tinggi © Mariana bt. menerima.tidak melibatkan penggunaan paksaan secara fizikal atau ancaman . membuat tuntutan palsu dan menyalahgunakan jawatan ►Ciri –ciri rasuah • penyalahgunaan kuasa yang dimiliki melalui pemegangan sesuatu jawatan atau amanah.keluaran dihasilkan tidak menepati spesifikasi dan standard Hukuman Penjara minimum 14 hari dan maksimum 20 tahun Denda 5 kali nilai suapan atau RM 10.berorientasikan matlamat peribadi dan keuntungan perniagaan ► Jenis Jenayah dan Hukuman Jenis Rasuah Konsep Penyalahgunaan kuasa yang dimiliki melalui jawatan dan amanah yang dipegang.melibatkan tindakan yang penuh dengan tipu muslihat .PENGAJIAN PERNIAGAAN 2 5. membuat tuntutan palsu dan menyalahgunakan kedudukan atau jawatan.berunsur penipuan . • merangkumi perbuatan meminta. ►Kesan rasuah kepada rakyat dan negara • Melambatkan sesuatu tugas dijalankan seseorang sengaja melambatkan sesuatu kerja .5 A 946/2 Jenayah Kolar Putih Definisi ► Jenayah kolar putih Kesalahan / jenayah yang dilakukan oleh pegawai atasan / pertengahan / pengurus / pengarah / ahli profesional dalam syarikat dengan menggunakan akal dan kuasa yang ada pada seseorang tanpa melibatkan kekerasan fizikal / kecederaan / ugutan ► Enam elemen penting .melibatkan penyembunyian berterusan tentang sesuatu tindakan .menunggu sokongan daripada pihak yang berurusan Keluaran tidak berkualiti dikeluarkan oleh firma yang tidak berkemampuan . Othman 9 . Ia merangkumi perbuatan meminta atau menerima rasuah.

sebatan rotan serta denda. Konflik Kepentingan Penyalahgunaan Apabila seseorang yang diberi kuasa untuk Kuasa menjalankan tanggungjawab tertentu berdasarkan bidang tugas yang diamanahkan kepadanya.golongan miskin terus ditindas Menggelapkan harta.rasuah yang diberikan dikira sebagai belanja projek kos menjadi lebih tinggi dari kos sebenar. Othman 10 . menipu atau sebarang perbuatan yang diketahui mendatangkan kerugian kepada pihak yang bertanggungjawab ►Contoh perbuatan penyelewengan : • Menggelapkan harta atau wang syarikat • Memberi harta yang bukan hak miliknya kepada orang lain • Melakukan penipuan yang boleh mendatangkan kerugian kepada pihak yang bertabggungjawab Pihak yang diamanahkan dengan harta telah dengan curangnya menyalahgunakan harta untuk kegunaan sendiri seperti menggunakan harta pejabat untuk kegunaan sendiri. Di hukum di bawah Akta Syarikat 1965 © Mariana bt. 946/2 Penyelewengan Aset Syarikat Penjara minimum 5 tahun dan maksimum 6 tahun.PENGAJIAN PERNIAGAAN 2 kesan buruk kepad pengguna • Kos pengeluaran sesuatu projek meningkat . • Ketidakadilan dalam pembahagian kekayaan negara . Pecah Amanah Penjara minimum 1 tahun dan maksimum 10 tahun serta sebatan rotan.golongan kaya akan terus mendapat kekayaan sebab berupaya memberi rasuah . merancangn firma milikan sendiri untuk mendapatkan projek insider trader (dagangan dalaman) Dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kuasa dan autoriti tertentu dalam organisasi dan tindakannya menunjukkan tanda-tanda percanggahan antara kepentingan peribadi dengan kepentingan tugasnya terhadap organisasi perniagaan tersebut. penyalahgunaaan duit syarikat. memberi harta kepada yang bukan haknya. pengguna akan dikenakan caj yang tinggi. mengambil sebarang benda yang bukan haknya. mengambil tindakan atau Pembatalan kontrak sekiranya wujud sesuatu kontrak yang mengikat keduadua belah pihak berkenaan.

gaji tidak berpatutan • Individu Kurang nilai-nilai diri .mengadakan ceramah / seminar / peringatan bahaya rasuah oleh majikan kepada pekerja • Kepimpinan melalui teladan .perkemaskan sistem / prosedur penting dalam jabatan .tidak amanah dan kurang budi pekerti .PENGAJIAN PERNIAGAAN 2 membuat keputusan yang melanggar peraturan. prosedur dan undang-undang yang ditetapkan.kurang kepimpinan dan penyeliaan .tindakan disiplin tidak dikuatkuasakan .tingkatkan kawalan dalaman / penyeliaan / pemantauan / sediakan kod etika jabatan / peraturan dalaman .kurang ketelusan .dorongan dari sistem hidup dan masyarakat sekeliling .penurunan kuasa / pengagihan kerja yang tidak dikawal .peraturan/prosedur/sistem yang longgar .mengenakan hukuman yang lebih berat kepada pesalah • Usaha pihak petadbiran .penerapan nilai-nilai murni diinstitusi pendidikan . ► Tindakan untuk mencegah rasuah jenayah kolar putih / rasuah / penyelewengan aset syarikat / konflik kepentingan / penyalahgunaan kuasa • Tindakan undang-undang .kurangkan penggunaan budi bicara / sediakan garis panduan / polisi dalam membuat keputusan .kuakuasakan undang-undang sedia ada .kurang iman dan taqwa . Othman 11 .tindakan / hukuman tegas kepada pekerja yang terlibat / kawalan disiplin • Usaha melalui pendidikan .persaingan dari kawan-kawan yang hidup mewah .Pengurusan menunjukkan teladan / comtoh yang baik © Mariana bt.dororngan mengejar kemewahan hidup yang tidak seimbang dengan mengejar kemurniaan dan kemuliaaan diri.amalan nepotisme – pilih kasih dan mengutamakan keluarga sendiri di dalam urusan rasmi .penerapan ajaran agama kalangan pekerja . ► Faktor berlakunya jenayah kolar putih / rasuah / penyelewengan aset syarikat / konflik kepentingan / penyalahgunaan kuasa • Pengurusan Kurang kawalan dalaman .perasaan tamak dan belanja mewah dan boros 946/2 • Persekitaran .

Othman 12 .PENGAJIAN PERNIAGAAN 2 Menjadi norma / budaya organisasi Menjadi amalan harian pekerja 946/2 © Mariana bt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful