Rantai makanan

1.

5 . Rantai- rantai makanan diatas boleh membentuk satu siratan makanan belalang katak

2.
3. 4.

Hubungan makanan antara organisma boleh ditunjukkan melalui rantai makanan. Satu rantai makanan terdiri daripada hidupan yang menjadi makanan bagi hidupan lain. Satu rantai makanan selalunya bermula dengan tumbuhan hijau atau bahagian tumbuhan. Contohnya, rusa makan tumbuhan dan harimau makan rusa. Hal ini boleh ditunjukkan dalam rantai makanan yang ditunjukkan di bawah. tumbuhan rusa harimau

Pokok padi

Burung pipit

ular

tikus 6. Contoh lain siratan makanan yang lain dalam habitat yang berbeza a) siratan makanan di padang sekolah mentadak katak

5.

a) Anak panah dalam rantai makanan bermaksud "dimakan oleh". b) Tumbuhan ialah pengeluar. Tumbuhan boleh membuat makanannya sendiri. c) Rusa dan harimau tidak boIeh membuat makanannya sendiri. Kedua-duanya disebut pengguna. Pengguna makan tumbuhan atau haiwan lain Secara ringkasnya, satu rantai makanan diwakili seperti di bawah

rumput Pengeluar Tumbuhan Pengeluar Herbivor atau omnivor Pengeluar Karnivor atau omnivor Pengeluar Karnivor atau omnivor

belalang

Burung

Siratan Makanan 1. Kebanyakan haiwan tidak bergantung kepada satu jenis organisma sahaja untuk makanan. 2. Oleh itu suatu organism boleh tergolong dalam lebih daripada satu rantai makanan. 3. Rantai makanan boleh dijalinkan untuk membentuk satu siratan makanan. 4. Beberapa rantai makanan disawah padi boleh ditunjukkan dibawah a Pokok padi belalang katak ular b c d Pokok padi Pokok padi Pokok padi tikus Burung pipit belalang ular Ular Burung pipit ular

Bilangan rantaian makanan yang membentuk siratan makanan diatas adalah empat y Rumput belalang mentadak katak y Rumput belalang mentadak burung y Rumput belalang katak y Rumput belalang burung Kepentingan siratan makanan. 1. Siratan makanan menunjukkan bagaimana pelbagai organism yang hidup dalam suatu habitat yang sama bergantung antara satu sama lain. 2. Siratan makanan penting bagi mengawal populasi spesies dalam habitat 3. Perubahan dalam populasi suatu spesies mempengaruhi populasi spesies yang lain 4. Dalam suatu siratan makanan ,populasi organism dikawal supaya bilangannya tidak terlalu banyak tau terlalu sedikit dipersekitarannya. 5.