PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Disediakan oleh:

‡ Tugas guru dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran : Pastikan murid capai hasil pembelajaran dalam domain kognitif Tidak abaikan hasil pembelajaran kemahiran insaniah

‡ Mengambil kira perkara-perkara berikut : Kepelbagaian aktiviti p&p yang berasaskan perbezaan budaya murid Pemupukan nilai dan budaya Malaysia Pengurusan sumber p&p mesra budaya Susun atur bilik darjah Kemudahan dan peralatan p&p Penaksiran dan penilaian prestasi pelajar