-1

-

THAHARAH
A. LATAR BELAKANG PENTINGNYA BERSUCI (THAHARAH) Perintah Bersuci di Al Qur’an dan Hadits Thaharah hukumnya wajib berdasarkan Alquran dan sunah. Allah Taala berfirman (yang artinya), "Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan salat, maka basuhlah muka kalian dan tangan kalian sampai dengan siku, dan sapulah kepala kalian, dan (basuh) kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki."(AlMaidah:6). Allah juga berfirman, "Dan, pakaianmu bersihkanlah." (Al-Mudatstsir: 4). "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri." (Al-Baqarah: 222). Rasulullah bersabda (yang artinya), "Kunci salat adalah bersuci." Dan sabdanya, "Salat tanpa wudu tidak diterima." (HR Muslim). Rasulullah saw. Bersabda, "Kesucian adalah setengah iman." (/I)(HR Muslim). B. DEFINISI THAHARAH Dalam bahasa Arab adalah bersih dan murni dari kotoran-kotoran yang zhahir (nampak) seperti bersih dari najis, dan juga bersih dari kotoran-kotoran yang tidak tampak (bathin) seperti penyakit-penyakit hati. Dalam Ilmu Fiqih adalah mengangkat daripada hadast kecil maupun besar atau menghilangkan najis/istinja (mencuci kemaluan depan dan belakang ketika selesai membuang hajat). C. TUJUAN-TUJUAN BERSUCI ADA 4 YAITU : 1. Berwudhu 2. Tayammum 3. Mandi Wajib/Sunat 4. Menghilangkan Najis/Istinja D. JENIS-JENIS BERSUCI (Thaharah) Thaharah itu terbagi menjadi dua bagian: lahir dan batin. Thaharah batin adalah membersihkan jiwa dari pengaruh-pengaruh dosa dan maksiat dengan bertobat dengan sebenar-benarnya dari semua dosa dan maksiat, dan membersihkan hati dari kotoran syirik, ragu-ragu, dengki, khianat, sombong, ujub, riya, dan sum'ah dengan ikhlas, yakin, cinta kebaikan, lemah lembut, benar, tawadu,

-2dan mengharapkan keridaan Allah SWT dengan semua niat dan amal saleh. Adapun thaharah lahir adalah bersuci dari najis dan dari hadats (kotoran yang bisa dihilangkan dengan wudu, mandi, atau tayammum). Thaharah dari najis adalah menghilangkan najis dengan air yang suci, baik dari pakaian orang yang hendak salat, badan, ataupun tempat salatnya. Thaharah dari hadats adalah dengan wudu, mandi, atau tayamum. Bersuci dari hadas, khususnya pada badan dengan cara berwudhu mandi wajib dan bertayammum. BERISTINJA Istinja Ialah menghilangkan najis kecil atau besar dari tempat keluarnya dengan sesuatu yang bersih seperti air, batu, kertas dan sebagainya sehingga kesan najis itu dibersihkan. Apabila keluar kotoran dari salah satu, iaitu dari qubur atau dubur, wajib istinjak dengan menggunakan air atau dengan tiga ketul batu. Hukum Istinja Beristinja adalah hukumnya wajib berdasarkan Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud; Bahawa Nabi (s.a.w) melalui dua buah kubur, ketika itu baginda berkata; 'kedua-dua orang ini (yang ada dalam kubur itu) diseksa oleh Allah . Yang seorang diseksa kerana mengumpat-gumpat orang dan yang seorang lagi diseksa kerana tidak beristinjak selepas buang air kecil. (Hadis Riwayat; Bukhari dan Muslim) Syarat Istinja 1. Menghilangkan rasanya. 2. Menghilangkan baunya. 3. Menghilangkan warnanya. Rukun Istinja. 1. 2. 3. 4. Seorang Islam. Alat untuk istinjak.Dengan menggunakan air, batu, kertas atau seumpamanya. Tempat yang diistinja iaitu qubul dan dubur. Yang diistinjakkan itu sesuatu yang keluar daripada dua jalan iaitu qubur atau dubur.

-3Cara mengerjakan Istinja 1. Istinjak itu 3 kali dan kalau masih belum suci, boleh diulang lagi sehingga suci. 2. Alat dibuat istinjak itu mestilah melingkupi tempat yang disapu itu. 3. Beristinjak itu mestilah dapat membersihkan tempat najis yang keluar. Cara beristinja dengan Air (Air Mutlak). 1. Tuangkan air dengan menggunakan tangan kanan di atas tempat najis. 2. Gosok tempat najis dengan menggunakan jari tengah tangan kiri. 3. Makruh memasukkan jari ke dalam dubur. 4. Bagi perempuan yang dara semasa beristinjak hendaklah membasuh benda yang zahir pada farajnya ketika ia duduk mencangkung dengan memasukkan sedikit ruas jarinya.* 5. Mendahulukan istinjak pada qubul daripada dubur supaya tidak terpercik najis padanya ketika membasuh dubur. 6. Sunat selepas intinjak menggosak tangan ke tanah sebelum membasuh tangan. 7. Sunat ketika intinjak membaca doa : Artinya ; "Ya Allah, sucikanlah hatiku daripada sifat nifak dan peliharakanlah kemaluan aku daripada kejahatan." 8. Tidak sunat mencium tangan selepas istinjak. 9. Hendaklah hilang ain najis, warna dan rasanya (rasa di tangan). Jika sukar menghilangkan baunya atau warnanya selepas digosak dan dibasuh beberapa kali maka ianya dimaafkan. Bagi memastikan najis telah suci memadai bila merasai kesat pada kulit dubur lelaki dan licin bagi perempuan.* Cara yang baik dilakukan istinja ialah dengan menggunakan air, tetapi harus juga dilakukan dengan benda-benda kesat yang suci dengan syarat. 1. Benda itu mesti kering sama ada kayu, batu, daun dan lain-lain. Kalau ia basah, maka tidak boleh digunakan. 2. Benda itu mesti kesat. Kalau kering tetapi licin maka tidak sah untuk istinjak seperti kertas atau plastik atau belakang buluh. 3. Benda itu bukan benda yang dihormati seperti makanan, pakaian, tulang atau seumpamanya.

-44. Bukan benda-benda yang bertulis dengan ayat-ayat al-quran, hadis dan seumpamanya. Sekiranya ada , berdosa menggunakannya. 5. Najis yang keluar tidak melecer ke tempat lain. Sekiranya ia melecer ke tempat lain maka air diperlukan untuk beristinjak. 6. Hendaklah dihilangkan najis itu sekurang-kurangnya dengan tiga ketul batu ataupun dengan sebiji batu tiga persegi. kiranya masih tidak suci, hendaklah ditambah batu sehingga suci. Cara Beristinja dengan menggunakan batu pada dubur. 1. Sunat dimulai dengan menyapu yang pertama pada bahagian hadapan papan punggung yang kanan lalu diedarkan pada tempat permulaan sapuan. 2. Kemudian mulakan sapuan yang kedua pada bahagian hadapan papan punggung kiri lalu diedarkan kepada tempat permulaan yang disapu. 3. Sapuan yang ketiga pada hujung dubur atau qubur. 4. Sunat ketika menyapu dimulai pada tempat yang suci ke tempat yang ada najis secara perlahan-lahan. 5. Sunat istinjak dengan batu, dahulukan istinjak pada dubur kerana najis pada dubur lebih dahulu kering daripada qubur. Jika najis telah kering, wajib menggunakan air. Cara Istinja Dengan Batu Pada Qubur ( Zakar atau Faraj). Disapu di tiga tempat pada batu besar atau tiga ketul batu. Jika diulang-ulang di tempat yang sama dengan satu batu, maka wajib beristinjak dengan menggunakan air. Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika insinja 1. Jangan bersuci dengan tulang, makanan atau tahi kering. 2. Jangan bersuci dengan menggunakan tangan kanan atau memegang zakar dengan tangan kanan. 3. Hendaklah bersuci dengan batu dalam bilangan ganjil, seperti tiga ketul batu, lima ketul batu dan sebagainya.. 4. Bila bersuci dengan air dan batu, hendaklah menggunakan batu terlebih dahulu, kemudian dengan air, bila memilih salah satu, pilihlah air kerana air lebih baik digunakan untuk bersuci

-5BERSIWAK
Rasulullah s.a.w telah menjelaskan dalam sabdanya yang bermaksud; Dari Abu Hurairah, dari Nabi s.a.w sabdanya: “sekiranya tidaklah menjadi suatu bebanan kepada umatku nescaya aku menyuruh mereka bersugi setiap kali mereka hendak mengambil wuduk” (Riwayat Ahmad, Malik dan al-Nasa’I)

Pengertian bersiwak Bersiwak adalah perbuatan membersihkan mulut dan gigi. Alat-alat bersiwak
• • • • •

Berus gigi dan ubatnya yang suci. Mayang kelapa. Sabut. Kayu. Apa saja yang kesat yang boleh membersihkan gigi.

Hukum Bersiwak Hukum bersiwak adalah sunat sepanjang masa. Waktu-waktu dituntut bersiwak
• • • • • • • • • • • • •

Ketika hendak membaca Al-quran. Hendak mengerjakan solat. Ketika perubahan bau mulut. Bangun dari tidur. Hendak tidur. Gigi menjadi kuning. Ketika hendak berwuduk. Ketika hendak berzikir. Ketika hendak memasuki kaabah. Hendak masuk rumah selepas berjalan. Ketika lapar dan dahaga. Ketika hendak mati. Hendak musafir atau balik dari musafir.

Makruh bersiwak Orang yang berpuasa tak kira sama ada puasa fardu (Ramadan) atau puasa sunat selepas gelincir matahari, iaitu selepas masuk waktu zuhur.

-6Cara-cara bersiwak
• • • • •

Menggunakan tangan kanan. Memulakan daripada sebelah kanan mulut. Gosok langit-langit mulut dengan perlahan-lahan. Gosok bahagian gusi dan gigi dengan perlahan-lahan. Hilangkan lendir-lendir yang ada pada lidah dengan menggunakan alat-alat tertentu.

Kelebihan Bersiwak
• • • • • • • • •

Solat dengan bersugi lebih baik daripada 70 rakaat solat yang tidak bersugi. Menyucikan mulut dan gigi. Mendapat keredaan Allah. Mencergaskan otak. Mencerahkan mata. Melambatkan tumbuh uban. Mengurangkan bongkok dan sakit buah pinggang. Melipatgandakan pahala. Mengingatkan dua kalimah shahadat ketika hampir mati.

1. Macam-macam hadas dan cara menyucikannya HAID artinya darah yang keluar dari ujung belakang rahim wanita pada masa-masa sehatnya. Paling sedikit haid sehari semalam (24 Jam), paling banyak 15 hari juga malam-malamnya dan biasanya haid = 6 atau 7 hari. Masa bersihnya wanita paling sedikitnya : 15 hari dan paling banyaknya bersihnya adalah tidak ada batasnya dan pada kebiasaannya adalah 23 hari atau 24 hari. Perhatian : Kalau seandainya ada darah yang keluar dari gadis yang berumur 9 tahun kurang dari 16 hari, maka darah itu darah haid dengan dua syarat : Pertama tidak kurang dari 24 jam dan tidak lebih dari 15 hari. NIFAS Artinya darah yang keluar setelah seluruh kehamilannya keluar dari rahim. Perhatian : Darah yang keluar bersamaan anak itu disebut darah thalaq, dan darah yang keluar antara anak-anak kembar itu disebut darah Fasad. Masa-masa nifas yang paling sedikitnya yaitu : Cuma sekejap dan biasanya 40 hari, dan paling banyak 60 hari darah itu bisa disebut darah nifas apabila terkumpul empat syarat : a. Darah yang keluar setelah itu kehamilannya keluar dari rahim. b. Darah itu keluar sebelum selesai 15 hari dari setelah seluruh kehamilannya keluar dari rahim. c. Apabila darah itu berhenti maka disyaratkan antara berhenti darah pertama dan darah yang keluar kedua kali tidak lebih dari 15 hari. d. Darah yang keluar itu tidak lebih dari 60 hari. Hadas dibagi menjadi 2 bagian :

-7a. Hadas kecil yaitu : keadaan sedang tidak suci menurut ketentuan syara’ dan harus bersuci sebelum menunaikan ibadah tertentu. Misalnya : disebabkan keluaran kotoran dari qubul dan dubur, hilang akal, tidur nyenyak dan sebagainya. Cara menyucikannya hadas kecil dengan berwudhu, jika akan melakukan shalat, bertawaf dan sebagainya. b. Hadas besar yaitu keadaan sedang tidak suci menurut ketentuan syara’ dan harus bersuci sebelum menunaikan ibadah tertentu dengan cara mandi wajib. Misalnya disebabkan keluar spaerma karena mimpi atau hubungan suami-istri , haid, nifas dan sebagainya. Cara mneyucikan hadas besar dengan cara mandi wajib dan mengalirkan air ke seluruh badan diikuti niat. 2. Macam-macam Najis dan cara menyucikannya Definisi Najis : Seluruh kotoran yang bisa mencegah sahnya sholat kecuali najis-najis yang dimaafkan seperti darah yang sedikit dan najis yang tidak terlihat mata. Macam-macam Najis : a. Najis Mukhaffafah artinya najis ringan. Termasuk najis ini adalah air kencing anak laki-laki yang belum makan makanan selain ASI. Cara menyucikannya benda yang terkena najis ini, cukup dengan memercikkan air diatas benda yang terkena najis itu. Adapun air kensing anak wanita yang belum makan makanan selain ASI, maka cara menyucikannya hendaklah dibasuh sampai mengalir air di atas benda yang terkena najis. b. Najis Mutawasitah artinya najis sedang. Terbagi 2 macam yaitu : 1) Najis Hukmiyah yakni diyakini adanya tetapi tidak nyata zatnya, bau, rasa dan warnanya. Misalnya air kencing yang sudah lama kering. Cara menyucikan najis ini cukup dengan mengalirkan air diatas benda yang terkena najis itu. 2) Najis Ainiyah yaitu najis yang masih bias diindera, baik bau, rasa, maupun warnanya. Misalnya tetesan kencing, nanah atau darah yang terkena baju kita. Cara menyucikan harus menghilangkan bukti dari sifat-sifat najis itu. c. Najis Mughallafah artinya najis berat. Termasuk terkena najis ini ialah bendabenda yang terkena jilatan anjing atau babi. Cara menyucikannya dihilangkan materi najisnya terlebih dahulu kemudian dicuci bersih tujuh kali siraman dan salah satu siraman itu, airnya dicampur dengan debu yang bersih. Masalah-masalah najis yang dimaafkan : a. Najis yang dimaafkan di pakaian dan air yaitu : najis yang tidak terlihat oleh mata. b. Najis yang dimaafkan dipakaian tidak di air yaitu : seperti darah yang sedikit. c. Najis yang dimaafkan di air tidak dipakaian yaitu : bangkai yang tidak mempunyai darah yang mengalir seperti lalat dan semut. d. Najis yang tidak dimaafkan di air dan pakaian yaitu : selain contoh-contoh diatas. Masalah-Masalah Najis yang diproses dan akhirnya menjadi suci : a. Khamar apabila berubah menjadi cuka maka ia menjadi suci dengan syarat selama proses tidak ada dicampuri dengan sesuatu apapun.

-8b. Kulit yang sudah disamak hukumnya menjadi suci dengan syarat apabila kulit itu kena air maka kulit itu tidak busuk, kecuali kulit babi dan anjing juga keturunanketurunannya sekalipun disamak maka semuanya itu tetap najis. c. Ulat yang keluar dari bangkai, ulat itu hukumnya suci tapi ulat itu tidak boleh dimakan. Bersuci dari najis yaitu menghilangkan najis atau kotoran dari badan, pakaian dan tempat. E. Sarana Untuk Bersuci (ALAT-ALAT BERSUCI) Thaharah bisa dilakukan dengan dua hal. 1. Air mutlak, yaitu air asli yang tidak tercampuri oleh sesuatu apa pun dari najis seperti air sumur, air mata air, air lembah, air sungai, air salju, dan air laut, Berdasarkan dalil-dalil berikut. "Dan Kami turunkan dari langit air yang amat suci." (Al-Furqan: 48). Rasulullah saw. bersabda, "Air itu suci, kecuali bila sudah berubah aromanya, rasanya, atau warnanya karena kotoran yang masuk padanya." (HR Al-Baihaqi. Hadits ini dhaif, namun mempunyai sumber yang sahih). Didunia ini ada empat(4) air yang afdhol, yaitu : Air yang keluar dari sela-sela jari Rasul, Air Zam-zam, Telaga Al-Kautsar dan Sungai Nil. Air terbagi dalam 3 (Tiga) Bagian : 1. Air suci bagi dirinya sendiri dan bias dipakai untuk bersuci (air Mutlak) Terbagi 2 yaitu : a. Air yang tidak makruh untuk memakainya. b. Air yang makruh untuk memakainya dan ada 4 macam: 1) Air yang panas yang sekiranya kita tidak mampu untuk meratakan air itu ke badan kita. 2) Air yang sangat dingin yang sekiranya kita tidak mampu untuk meratakan air kebadan kita. 3) Air yang dapat dari bumi yang dikutuk. 4) Air yang terjemur terik matahari tetapi ini mempunyai 9 (Sembilan) syarat apabila kurang dari 9 syarat tadi sekalipun Cuma satu syarat maka air itu tidak menjadi makruh lagi : a) Air itu mengeluarkan bercak-bercak minyak. b) Dipakai ketika panas. c) Dipakaikan kepaada orang yang hidup, adapun pendapatnya Imam Ibnu Hajar beliau mengatakan tidaklah makruk air itu apabila dipakaikan kepada orang yang mati, dan adapun pendapatnya

-9Imam Ramli beliau berpendapat hukumnya tetap makruh baik dipakaikan air itu kepada orang yang hidup atau orang yang mati. Air yang ditaruh ditempat yang terbuat dari besi, tembaga, timah, seng, almunium dan sejenisnya. Air itu terjemur dimusim panas. Air itu dipakaikan dibadan. Air itu terjemur di daerah atau di kota yang mempunyai musim panas. Dia masih mendapat air selain yang terjemur matahari. Dia tidak takut kena penyakit, sebaliknya kalau dia takut kena penyakit maka hukumnya haram.

d) e) f) g) h) i)

Sebab dimakruhkannya memakai air itu karena air bias menyebabkan penyakit campak, tetapi perkataan Imam Nawawi air itu tidak makruh untuk dipakai karena dalilnya dhoif. Perhatian : Sebagian ulama menambahkan lagi air yang makruh itu ialah : Apabila berwudhu di air yang tergenang. 2. Air suci bagi dirinya tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci ada 2 (dua) macam : a. Air Muta’mal artinya air yang telah dipakai untuk mengangkat Fardhu/Wajib dalam bersuci dan air itu bisa dinamakan air musta’mal apabila terkumpul 4 (Empat) dibawah ini : 1) Air itu harus sedikit (kurangnya daripada 2 qullah). 2) Air itu dipakaikan pada mengangkat wajib/fardhu dalam bersuci. 3) Air itu telah keluar dari batas badan yang dibasuh. 4) Bahwasanya dia tidak berniat ketika mengambil air dengan telapak tangan gantian daripada paying, tetapi syarat yang ke-empat ini ada perbedaan pendapat daripada perkataan para ulama. Adapun perkataan ulama seperti Imam Asy-Syasi, Imam Ibnu Abdi Salam, Imam Baghdawi, Imam Ibnu Ujail, Imam Ghazali, Syekh Abdullah Bin Umar Bamakhromah mereka itu tidak mewajibkan untuk berniat mengambil air dengan telapak tangan gantian gayung. b. Air yang berubah /Mutaghair Contoh : Air teh, Kopi dll, dan air itu bisa dinamakan air mutaghair apabila 4 (empat) syarat dibawah ini : 1) Air itu berubah dengan benda yang suci. 2) Air itu berubah dengan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan lagi antara benda yang mencampuri dengan air. 3) Perubahan itu sangat banyak yang sekira-kiranya air itu berubah namanya, seperti air kopi atau air teh.

- 10 4) Air itu bisa untuk dijaga daripada benda-benda yang bisa merubahnya. Keterangan : Apabila ada air yang berubah dengan sebab kayu atau ranting pohon maka air itu masih dinamakan air mutlaq karena air itu bisa dipisahkan antara kayu dan air. Apabila ada air yang berubah dengan lumut atau daun-daun kayu maka air itu masih dinamakan air mutlaq dengan syarat daun kayu itu jatuh dengan sendirinya, ataupun lumut itu tumbuh dengan sendirinya. Apabila ada air yang berubah dengan garam yang asalnya dari laut, maka air itu masih dinamakan air mutlaq karena garam itu asalnya dari air, tetapi apabila garam itu dari gunung maka air itu disebut air yang berubah (Mutaghair). c. Air Muttanajis (Bercampur Najis) Apabila air itu sedikit (Kurang dari 2 qullah) lalu kejatuhan najis sekalipun tidak berubah maka air itu dihukumkan air yang bernajis, yakni air itu tidak bisa dipakai berwudhu, mandi wajib/sunnat, membersihkan najis dan istinja. Ada air banyak (2qullah atau lebih) apabila kejatuhan najis dan air itu berubah baik warna, bau dan rasanya maka air itu dihukumkan air mutanajis dan apabila seandainya tidak berubah maka air itu masih dihukumkan suci. Keterangan: 2 qullah itu ialah kurang lebih 217 liter. Kalau kita buat bak segiempat maka keladalam, panjang dan lebarnya kurang lebih 70cm sampai dengan 80cm. Kalau bak itu bundar maka kurang lebih garis tengahnya 50cm sampai dengan 60cm dan kedalamannya kurang lebih 100cm sampai 110cm. Bagian Air mutlak – suci lagi menyucikan Air Segala air yang turun dari langit dan keluar dari bumi seperti air hujan, perigi dan laut. Hukum bersuci Suci: harus dibuat makan dan minum, boleh menyucikan, harus digunakan untuk bersuci kerana dapat menghilangkan najis dan hadas Suci dan menyucikan tapi makruh digunakan pada tubuh

Air Musyammas – Air dalam tin yang terdedah Suci lagi menyucikan pada sinar matahari di negeri tapi makruh panas

- 11 badan. Air Musta’mal – suci tapi tidak menyucikan. Air Mutanajis Air sedikit yang sudah terpakai kerana wudhu atau mandi wajib. Air sedikit yang kemasukan najis. Air yang ukurannya lebih 190kg atau 11 ltr minyak tanah. Air yang kurang daripada ukuran tersebut di atas Harus digunakan untuk lain dari maksud bersuci. Tidak harus digunakan.

Air banyak

Harus digunakan selagi ia tidak mengalami perubahan sebab kemasukan najis di dalamnya. Harus digunakan selagi ia tidak terhitung sebagai muata’mal atau mutanajjis.

Air sedikit

2. Tanah yang suci, atau pasir, atau batu, atau tanah berair. Rasulullah saw. bersabda, "Dijadikan bumi itu sabagai masjid dan suci bagiku." (HR Ahmad). Tanah dijadikan sebagai alat thaharah jika tidak ada air, atau tidak bisa menggunakan air karena sakit, dan Karena sebab lain. Allah berfirman, "…kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka bertayammumlah kalian dengan tanah yang suci." (An-Nisa: 43). Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya tanah yang baik (bersih) adalah alat bersuci seorang muslim, kendati ia tidak mendapatkan air selama sepuluh tahun. Jika ia mendapatkan air, maka hendaklah ia menyentuhkannya ke kulitnya."(HR Tirmizi,dania menghasankannya). "Rasulullah saw. mengizinkan Amr bin Ash r.a. bertayammum dari jinabat pada malam yang sangat dingin, karena ia menghawatirkan keselamatan dirinya jika ia mandi dengan air yang dingin." (HR Bukhari). CARA-CARA MENSUCIKAN AIR YANG KEJATUHAN NAJIS a. Apabila air banyak yang bernajis serta berubah kemudian ditinggalkan beberapa waktu itu bersih kembali maka air itu suci kembali. b. Apabila ada air yang sedikit dan bernajis lalu ditambahkan air yang bernajis tadi dengan air yang mutlaq sampai lebih dari 2 qullah dan sampai air itu bersih kembali maka air itu menjadi suci kembali.

- 12 c. Dengan Cara mengurangi, contoh : Apabila air itu 4 qullah dan bernajis kemudian dibagi menjadi 2 qullah –2 qullah (jangan sampai kurang dari 2 qullah) dan apabila bersih kembali maka air itu suci kembali. d. Apabila ada orang yang mandi sunnat Jum’at tapi dia niatnya nazar untuk mandi Jum’at maka hokum mandinya itu menjadi wajib tetapi airnya tidak jadi musta’mal. MASALAH-MASALAH a. Apabila ada parit atau sungai kecil yang ukuran lebar dan kedalamannya kurang dari 2 qullah dan diujung atau duhulunya ada najis yang berhenti (tidak mengalir) maka seluruh air yang mengalir itu semuanya najis sampai terkumpul menjadi satu wadah yang bisa menampung wadah itu air atau lebih dari 2 qullah, dan apabila air yang sudah tertampung bersih kembali maka air itu menjadi suci kembali b. Apabila ada air yang banyak kejatuhan najis tetapi diragukan apakah air itu berubah atau tidak amaka air itu masih bisa dipakai karena air itu asalnya suci. c. Apabila ada air yang banyak tetapi diragukan apakah berubahnya dengan najis atau dengan yang suci maka air itu masih bisa dipakai karena air itu asalnya suci. d. Benda-benda cair seperti minyak dll, apabila kejatuhan najis baik benda-benda cair itu lebih 2 qullah atau kurang dari 2 qullah berubah atau tidak berubah maka bendabenda cair itu hukumnya najis. e. Air seni apabila disuling atau disaring walaupun air itu bersih maka tetap saja air itu najis karena asalnya najis. 1) Apabila ada najis yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang kemudian jatuh ke dalam air (baik air itu 2 qullah atau kurang dari 2 qullah), begitu juga kalau najis yang tidak terlihat oleh mata telanjang itu jatuh ke dalam benda-benda cair seperti minyak dll, maka atau benda-benda cair tersebut masih dihukumkan suci. 2) Apabila ada bangakai binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir kemudian jatuh ke dalam air (baik 2 qullah atau kurang dari 2 qullah) atau bangkai itu jatuh ke dalam benda-benda cair maka air atau benda-benda cair itu masih dihukumkan suci tetapi dengan 2 syarat : a) Jatuh dengan sendirinya. b) Air atau benda-benda cair itu tidak berubah dengan sebab kejatuhan bangkai tadi. F. HIKMAH-HIKMAH BERSUCI (THAHARAH) 1. Dapat menjauhkan diri dari terjangkit penyakit. 2. Amalan-amalan tertentu tidak diterima Allah SWT tanpa bersuci. 3. Kebersihan lahir juga membawa kebersihan jiwa seseorang. 4. Amalan kebersihan yang dilakukan itu menjadi syiar dan identitas umat islam didalam kehidupan manusia agar dengan itu umat islam menjadi contoh dan teladan kepada umat seluruhnya. 5. Kebersihan dapat mencerminkan kepribadian seseorang.