Peraturan Dalam permainan pasti ada peraturan yang tersendiri yang dicipta untuk memastikan permainan dapat dimainkan

dengan selamat, seronok dan licin. Dalam permainan Sofbol, beberapa aspek peraturan asas ditekankan. Peraturan tersebut termasuklah posisi pemain dalam permainan, giliran memukul, peraturan berkenaan dengan cara atau teknik memukul, cara membuat balingan, cara berlari menuju bes, cara mengira skor serta pelbagai peraturan yang berkaitan.

Dalam permainan sofbol, 9 pemain diperlukan untuk berada dalam kawasan permainan. Antara pemain yang diperlukan adalah seperti penangkap (catcher), pembaling (pitcher), pemain bes pertama (first baseman), pemain bes kedua (second baseman), pemain shortstop, pemain bes ketiga (third baseman), pemadang kiri (left fielder), pemadang tengah (centre fielder), dan pemdang kanan (right fielder). Rajah berikut menunjukkan posisi setiap pemia di padang atau kawasan permainan.

Kedudukan dan posisi pemain sofbol .9 4 8 1 3 5 6 2 7 Rajah 1.

Tetapi kebiasaanya giliran adalah mengikut fungsi pemain itu sendiri dalam padang. pembaling juga tidak dibenarkan menggolek atau melantunkan bola kepada pemukul bola serta tidak dibenarkan bergerak balik dengan cepat sebelum pemukul berkedudukan sedia. Keempat. walaupun mereka telah bertukar posisi dalam padang. Walau bagaimanapun. Hal ini bermakna sesiapa pun daripada pasukan tersebut boleh memulakan pukulan. Pertama. Yang terakhir. pemain harus mematuhi beberapa peraturan berikut.a) peraturan dalam membuat balingan Dalam membuat balingan dalam permainan sofbol. dengan kedua-dua belah kaki berada di atas tapak getah membaling (pitching rubber) dan memegang bola dengan dua belah tangan di hadapan badan. selepas susunan giliran pemukul ditetapkan. Bola yang dibaling tetapi tidak melepasi kawasan berkenaan dipanggil a pitch. pembaling tidak dibenarkan berpura-pura membuat balingan atau melakukan apa-apa pergerakan kearah plat tanpa membaling bola. Kedua. pembaling dibenarkan bergerak selangkah kearah pemukul bola tetapi bola mesti dilepaskan pada masa melangkah. Kelima. b) giliran memukul dan membuat pukulan susunan giliran pemain membuat pukulan terpulang kepada pasukan berkenaan. Seterusnya. semua mpemain daripada pasukan tersebut mesti mengikut giliran tersebut. iaitu bermula dengan catcher dan diakhiri oleh centre . pembaling harus memandang pemukul bola. balingan yang boleh dipanggil satu µstraik¶ mesti melepasi plet dan diantara lutut serta bahu pemukul bola. bola mesti dibaling dengan balingan bawah tangan.

dia akan diperintahkan keluar padang atau µmati¶. Seterusnya. Pertama. Kedua.seterusnya. pemukul bola tidak dibenarkan melintasi sisi plet bila pembaling telah bersedia untuk melakukan balingan. Jika seseorang pemain memukul tidak mengikut giliran yang telah ditetapkan. . peraturan juga dikenakan bagi pemain yang berada pada posisi memukul. hanya kalau pemain tidak memukul atau menampan bola tersebut. bola yang dibaling dan menyentuh pemukul bola membolehkan pemukul bola itu ke bes pertama. faul penampan (bunt foul) yang dilakukan pada pukulan ketiga dikira µmati¶.fielder. Dalam permainan sofbol. bet yang digunakan mestilah bet sofbol.

Dalam menjayakan tugasan ini.REFKELSI MOHD NADZRI B SALLEH 910207-01-5481 Assalamualaikum dan salan sejahtera. tidak dilupakan juga kepada rakan kumpulan saya sendiri yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk melaksanakan tugasan ini dengan sempurna dan memberi bimbingan yang sewajarnya kepada saya. Beliau juga telah banyak memberi bimbingan dan dorongan. serta memberi pendedahan yang cukup dalam melaksanakan tugasan ini. saya tidak menghadapi sebarang masalah . Dalam mencari maklumat. peraturan dan undang-undang sofbol. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan yang lain yang turut menghulurkan bantuan dan pendapat dalam melaksanakan tugasan ini. Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurnia dan keizinanNya maka dapalah saya dan rakan kumpulan yang lain menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. En. Baharudin b Hassan kerana amat prihatin terhadap perkembangan tugasan khususnya kumpulan saya dan selalu memberi ulasan dan pandangan terhadap tugasan yang telah kami laksanakan. Ada yang ditugaskan untuk mendapatkan maklumat berkenaan dengan sejarah sofbol. teknik permainan sofbol dan banyak lagi. kumpulan saya telah dibahagikan kepada beberapa tugasan. jutaan terima kasih diucapkan kepada beliau kerana telah memberi bantuan yang tidak berbelah bahagi kepada saya dan rakan kumpulan saya yang lain. Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah pembimbing.

benyak perkara baharu yang ssaya peroleh dan pelajari. Ilmu ini amat menarik kerana saya tidak pernah belajar mahupun bermain permainan ini. saya berharap dengan folio tugasan ini. Sepanjang melaksanakan tugasan ini. pelbagai maklumat berkaitan saya peroleh dengan melayari Internet.kerana segala maklumat berkaitan adalah mudah diperoleh di Pusat Sumber IPG Kampus Bahasa Antarabangsa serta maklumat juga mudah diperoleh dengan malayari Internet. malah dapat mengaplikasikannya pada masa hadapan. . saya telah menimba ilmu berkenaan permainan sofbol dengan lebih mendalam. Dengan tugasan ini juga. Melalui tugasan ini. Namun. setelah tugasan dilaksanakan. Sesungguhnya. Saya berharap dengan tugasan ini. saya telah mempelajari secara terperinci berkenaan asal-usul dan sejarah permainan sofbol. tugasan ini telah memberi pendedahan baharu kepada saya serta menambahkan lagi pengetahuan saya berkenaan dengan sukan sofbal. Sesungguhnya. peraturan dan undang-undang serta teknik yang perlu dipelajari dalam bermain sofbol. saya lebih berkeyakinan untuk mengajar murid-murid pada masa hadapan di sekolah kerana saya telah mempelajari permainan sofbal ini dan telah mengetahui segala corak dan cara permainannya. bukan sahaja dapat memberi pengetahuan baharu kepada saya. dapatlah dijadikan bahan ilmiah dan sumber rujukan kepada warga pendidik yang lain dalam memperbanyakkan lagi ilmu pengetahuan demi pempersiapkan diri sebagai seorang pendidik dan berdedikasi dan berpengetahuan luas. khususnya dalam memberi ilmu ini kepada generasi baharu pada masa akan datang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful