Peraturan Dalam permainan pasti ada peraturan yang tersendiri yang dicipta untuk memastikan permainan dapat dimainkan

dengan selamat, seronok dan licin. Dalam permainan Sofbol, beberapa aspek peraturan asas ditekankan. Peraturan tersebut termasuklah posisi pemain dalam permainan, giliran memukul, peraturan berkenaan dengan cara atau teknik memukul, cara membuat balingan, cara berlari menuju bes, cara mengira skor serta pelbagai peraturan yang berkaitan.

Dalam permainan sofbol, 9 pemain diperlukan untuk berada dalam kawasan permainan. Antara pemain yang diperlukan adalah seperti penangkap (catcher), pembaling (pitcher), pemain bes pertama (first baseman), pemain bes kedua (second baseman), pemain shortstop, pemain bes ketiga (third baseman), pemadang kiri (left fielder), pemadang tengah (centre fielder), dan pemdang kanan (right fielder). Rajah berikut menunjukkan posisi setiap pemia di padang atau kawasan permainan.

9 4 8 1 3 5 6 2 7 Rajah 1. Kedudukan dan posisi pemain sofbol .

Hal ini bermakna sesiapa pun daripada pasukan tersebut boleh memulakan pukulan. semua mpemain daripada pasukan tersebut mesti mengikut giliran tersebut. dengan kedua-dua belah kaki berada di atas tapak getah membaling (pitching rubber) dan memegang bola dengan dua belah tangan di hadapan badan. Walau bagaimanapun. Seterusnya. bola mesti dibaling dengan balingan bawah tangan. Kelima. Bola yang dibaling tetapi tidak melepasi kawasan berkenaan dipanggil a pitch. pembaling dibenarkan bergerak selangkah kearah pemukul bola tetapi bola mesti dilepaskan pada masa melangkah. b) giliran memukul dan membuat pukulan susunan giliran pemain membuat pukulan terpulang kepada pasukan berkenaan. Keempat. selepas susunan giliran pemukul ditetapkan. walaupun mereka telah bertukar posisi dalam padang. pembaling harus memandang pemukul bola. Pertama. iaitu bermula dengan catcher dan diakhiri oleh centre . Kedua. Yang terakhir. balingan yang boleh dipanggil satu µstraik¶ mesti melepasi plet dan diantara lutut serta bahu pemukul bola. Tetapi kebiasaanya giliran adalah mengikut fungsi pemain itu sendiri dalam padang. pemain harus mematuhi beberapa peraturan berikut. pembaling juga tidak dibenarkan menggolek atau melantunkan bola kepada pemukul bola serta tidak dibenarkan bergerak balik dengan cepat sebelum pemukul berkedudukan sedia.a) peraturan dalam membuat balingan Dalam membuat balingan dalam permainan sofbol. pembaling tidak dibenarkan berpura-pura membuat balingan atau melakukan apa-apa pergerakan kearah plat tanpa membaling bola.

Kedua.fielder. dia akan diperintahkan keluar padang atau µmati¶. bola yang dibaling dan menyentuh pemukul bola membolehkan pemukul bola itu ke bes pertama. bet yang digunakan mestilah bet sofbol. Jika seseorang pemain memukul tidak mengikut giliran yang telah ditetapkan.seterusnya. peraturan juga dikenakan bagi pemain yang berada pada posisi memukul. pemukul bola tidak dibenarkan melintasi sisi plet bila pembaling telah bersedia untuk melakukan balingan. faul penampan (bunt foul) yang dilakukan pada pukulan ketiga dikira µmati¶. Pertama. hanya kalau pemain tidak memukul atau menampan bola tersebut. . Dalam permainan sofbol. Seterusnya.

Dalam menjayakan tugasan ini. Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah pembimbing. tidak dilupakan juga kepada rakan kumpulan saya sendiri yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk melaksanakan tugasan ini dengan sempurna dan memberi bimbingan yang sewajarnya kepada saya. saya tidak menghadapi sebarang masalah . Ada yang ditugaskan untuk mendapatkan maklumat berkenaan dengan sejarah sofbol. peraturan dan undang-undang sofbol. Dalam mencari maklumat. kumpulan saya telah dibahagikan kepada beberapa tugasan. Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurnia dan keizinanNya maka dapalah saya dan rakan kumpulan yang lain menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. jutaan terima kasih diucapkan kepada beliau kerana telah memberi bantuan yang tidak berbelah bahagi kepada saya dan rakan kumpulan saya yang lain.REFKELSI MOHD NADZRI B SALLEH 910207-01-5481 Assalamualaikum dan salan sejahtera. Beliau juga telah banyak memberi bimbingan dan dorongan. serta memberi pendedahan yang cukup dalam melaksanakan tugasan ini. En. teknik permainan sofbol dan banyak lagi. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan yang lain yang turut menghulurkan bantuan dan pendapat dalam melaksanakan tugasan ini. Baharudin b Hassan kerana amat prihatin terhadap perkembangan tugasan khususnya kumpulan saya dan selalu memberi ulasan dan pandangan terhadap tugasan yang telah kami laksanakan.

saya berharap dengan folio tugasan ini. bukan sahaja dapat memberi pengetahuan baharu kepada saya. . saya telah menimba ilmu berkenaan permainan sofbol dengan lebih mendalam. peraturan dan undang-undang serta teknik yang perlu dipelajari dalam bermain sofbol. Sepanjang melaksanakan tugasan ini.kerana segala maklumat berkaitan adalah mudah diperoleh di Pusat Sumber IPG Kampus Bahasa Antarabangsa serta maklumat juga mudah diperoleh dengan malayari Internet. saya telah mempelajari secara terperinci berkenaan asal-usul dan sejarah permainan sofbol. setelah tugasan dilaksanakan. Namun. saya lebih berkeyakinan untuk mengajar murid-murid pada masa hadapan di sekolah kerana saya telah mempelajari permainan sofbal ini dan telah mengetahui segala corak dan cara permainannya. khususnya dalam memberi ilmu ini kepada generasi baharu pada masa akan datang. malah dapat mengaplikasikannya pada masa hadapan. Sesungguhnya. pelbagai maklumat berkaitan saya peroleh dengan melayari Internet. Saya berharap dengan tugasan ini. Melalui tugasan ini. dapatlah dijadikan bahan ilmiah dan sumber rujukan kepada warga pendidik yang lain dalam memperbanyakkan lagi ilmu pengetahuan demi pempersiapkan diri sebagai seorang pendidik dan berdedikasi dan berpengetahuan luas. Ilmu ini amat menarik kerana saya tidak pernah belajar mahupun bermain permainan ini. tugasan ini telah memberi pendedahan baharu kepada saya serta menambahkan lagi pengetahuan saya berkenaan dengan sukan sofbal. Dengan tugasan ini juga. benyak perkara baharu yang ssaya peroleh dan pelajari. Sesungguhnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful