Asbabun Nuzul Surah Ad Dhuha

Syaikhain atau Imam Bukhari dan Imam Muslim serta selain keduanya, semuanya mengetengahkan sebuah hadis melalui Jundab yang menceritakan, bahwa Nabi saw. mengalami sakit, karena itu beliau tidak melakukan salat malam selama satu atau dua malam. Lalu datang kepadanya seorang wanita seraya berkata, "Hai Muhammad! Aku tidak berpendapat lain kecuali aku yakin bahwasanya setanmu itu telah meninggalkanmu." Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Demi waktu Dhuha, dan demi malam apabila telah sunyi. Rabbmu tiada meninggalkan kamu dan tidak (pula) benci kepadamu." (Q.S. Adh Dhuhaa 1-3). Ad: Main Facebook dan Twitter Dapat Uang, Pulsa, Sekaligus Sedekah. Caranya..? Silahkan KLIK DI SINI Imam Sa'id bin Manshur dan Imam Faryabi kedua-duanya mengetengahkan sebuah hadis melalui Jundab yang menceritakan, bahwa malaikat Jibril sudah cukup lama tidak muncul kepada Nabi saw. Maka orang-orang musyrik mengatakan, "Muhammad telah ditinggalkan." Lalu turunlah ayat tadi. Imam Hakim mengetengahkan sebuah hadis melalui Zaid bin Arqam r.a. yang menceritakan, bahwa Rasulullah saw. tinggal selama beberapa hari tanpa ada wahyu yang turun kepadanya. Maka Umu Jamil istri Abu Lahab mengatakan, "Aku tiada berpendapat melainkan bahwa temanmu itu (yakni malaikat Jibril) telah meninggalkanmu dan membencimu." Lalu Allah menurunkan firman-Nya, "Demi waktu Dhuha..." (Q.S. Adh Dhuhaa 1, dan beberapa ayat berikutnya). Imam Thabrani dan Imam Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab Musnad, juga Imam Wahidi serta lain-lainnya, semuanya mengetengahkan sebuah hadis dengan sanad yang di dalamnya terdapat seseorang perawi yang identitasnya masih belum dikenal. Hadis ini diketengahkan melalui Hafsh bin Masirah Al Qurasyi, kemudian Hafsh menerimanya dari ibunya, ibu Hafsh menerimanya dari ibunya yang bernama Khaulah. Khaulah ini menjadi pelayan Rasulullah saw.; ia telah menceritakan, bahwa ada seekor anak anjing memasuki rumah Nabi saw. lalu anak anjing itu memasuki kolong ranjang beliau, dan anjing itu mati di situ. Maka Nabi saw. tinggal selama empat malam tanpa ada suatu wahyu pun yang turun kepadanya. Nabi saw. berkata, "Hai Khaulah! Apakah gerangan yang telah terjadi di dalam rumah Rasulullah, Jibril sudah cukup lama tidak berkunjung kepadaku?" Kemudian aku berkata di dalam hati, "Seandainya aku bersihkan terlebih dahulu rumah ini alangkah baiknya." Segera aku menyapu rumah, lalu aku membungkukkan badanku untuk membersihkan bawah kolong ranjang dengan sapu, lalu aku mengeluarkan bangkai anak anjing dari kolong ranjangnya. Ketika Nabi saw. datang, tiba-tiba tubuhnya bergetar sehingga pakaian jubah yang disandangnya pun ikut bergetar. Sesungguhnya Nabi saw. apabila turun wahyu kepadanya, maka tubuhnya tampak gemetar, lalu Allah menurunkan firman-Nya, "Demi waktu Dhuha..." (Q.S. Adh Dhuhaa, 1) sampai dengan firman-Nya, ."..lalu (hati) kamu menjadi puas." (Q.S. Adh Dhuhaa, 5). Sehubungan dengan hadis di atas Hafiz Ibnu Hajar memberikan komentarnya bahwa, kisah mengenai terlambatnya malaikat Jibril disebabkan adanya anak anjing, hadis mengenai kisah ini sudah terkenal, hanya saja keadaan hadis tersebut kalau dianggap sebagai Asbabun Nuzul ayat ini, maka hal ini garib yakni, aneh bahkan

Dan Sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan) 5. 9..asp?SuratKe=93 Ad: Main Facebook dan Twitter Dapat Uang. Sebab itu. lalu (hati) kamu menjadi puas. terhadap anak yatim janganlah kamu Berlaku sewenang-wenang. 6.. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Pulsa. menurut pendapat yang kuat ialah bahwa masing-masing dari Umu Jamil dan Siti Khadijah benar-benar mengatakan hal tersebut. 30 NOVEMBER 2010 Sebab-sebab Turunnya Surat Ad-Dhuha Oleh : Annisa Khairiyah Arti Surat Ad-Dhuha 1.1asphost. sedangkan Siti Khadijah mengatakannya karena ikut berduka cita. 11. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan. Hafiz Ibnu Hajar memberikan komentarnya. bahwa malaikat Jibril terlambat datang kepada Nabi saw. Caranya. lalu Dia memberikan petunjuk.. Imam Ibnu Jarir mengetengahkan sebuah hadis melalui Abdullah bin Syaddad. 3. Dan terhadap orang yang minta-minta. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim. Imam Ibnu Jarir mengetengahkan pula hadis lainnya melalui Urwah yang menceritakan. Hanya saja Umu Jamil mengatakannya atas dorongan kebencian. 10. Sumber: http://c. lalu Dia memberikan kecukupan. 8. Dan terhadap nikmat Tuhanmu.Syadz dan ditolak karena ada bukti yang menyanggahnya di dalam kitab sahih. Selanjutnya Siti Khadijah berkata.com/sibin/Alquran_AsbabunNuzul. Kedua hadis tersebut perawinya adalah orangorang yang dapat dipercaya dan predikat kedua hadis tersebut sama-sama mursal. . "Sesungguhnya aku memandang bahwa Rabbmu membencimu karena sikapmu yang selalu kelihatan berduka cita itu". lalu Dia melindungimu? 7. Maka hendaklah kamu siarkan. Demi waktu matahari sepenggalahan naik.? Silahkan KLIK DI SINI SELASA. "Sesungguhnya aku melihat bahwa tiada lain Rabbmu telah meninggalkan kamu. lalu turunlah ayat tersebut. bahwa Siti Khadijah berkata kepada Nabi saw. merasa sangat berduka cita. Dan demi malam apabila telah sunyi (gelap). Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu ." Lalu turunlah ayat tersebut. 2. maka Nabi saw. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu 4. janganlah kamu menghardiknya. Sekaligus Sedekah.

Rabbmu tiada meninggalkan kamu dan tidak (pula) benci kepadamu. tinggal selama empat malam tanpa ada suatu wahyu pun yang turun kepadanya. Maka Umu Jamil istri Abu Lahab mengatakano "Aku tiada berpendapat melainkan bahwa temanmu itu (yakni malaikat Jibril) telah meninggalkanmu dan membencimu. "Muhammad telah ditinggalkan. lalu Allah menurunkan firman-Nya. Sesungguhnya Nabi saw. lalu aku mengeluarkan bangkai anak anjing dari kolong ranjangnya.S. Nabi saw. datang. bahwa ada seekor anak anjing memasuki rumah Nabi saw. Adh Dhuhaa. "Seandainya aku bersihkan terlebih dahulu rumah ini alangkah baiknya.".." Segera aku menyapu rumah lalu aku membungkukkan badanku untuk membersihkan bawah kolong ranjang dengan sapu. "Hai Muhammad! Aku tidak berpendapat lain kecuali aku yakin bahwasanya setanmu itu telah meninggalkanmu. Khaulah ini menjadi pelayan Rasulullah saw. ia telah menceritakan. semuanya mengetengahkan sebuah hadis dengan sanad yang di dalamnya terdapat seseorang perawi yang identitasnya masih belum dikenal. Maka orang-orang musyrik mengatakan. tinggal selama beberapa hari tanpa ada wahyu yang turun kepadanya. juga Imam Wahidi serta lain-lainnya. .lalu (hati) kamu menjadi puas. "Hai Khaulah! Apakah gerangan yang telah terjadi di dalam rumah Rasulullah.S. berkata. Jibril sudah cukup lama tidak berkunjung kepadaku?" Kemudian aku berkata di dalam hati. dan anjing itu mati di situ. dan demi malam apabila telah sunyi." (Q. lalu anak anjing itu memasuki kolong ranjang beliau.Syaikhain atau Imam Bukhari dan Imam Muslim serta selain keduanya." (Q. l) sampai dengan firman-Nya. "Demi waktu Dhuha." (Q. "Demi waktu Dhuha.. 5) Sehubungan dengan hadis di atas Hafiz lbnu Hajar memberikan komentarnya bahwa.. bahwa Rasulullah saw... kisah mengenai terlambatnya malaikat.a. yang menceritakan. Hadis ini diketengahkan melalui Hafsh bin Masirah Al Qurasyi. Adh Dhuhaa 1-3) Imam Sa id bin Manshur dan Imam Faryabi kedua-duanya mengetengahkan sebuah hadis melalui Jundab yang menceritakan. Ketika Nabi saw. . maka tubuhnya tampak gemetar." (Q.Adh Dhuhaa 1. bahwa malaikat Jibril sudah cukup lama tidak muncul kepada Nabi saw.S. Demi waktu Dhuha..S. apabila turun wahyu kepadanya. dan beberapa ayat berikutnya). Maka Allah menurunkan firman-Nya. kemudian Hafsh menerimanya dari ibunya. mengalami sakit. Lalu turunlah ayat tadi Imam Hakim mengetengahkan sebuah hadis melalui Zaidbin Arqam r. Imam Thabrani dan Imam Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab Musnad. semuanya mengetengahkan sebuah hadis melalui Jundab yang menceritakan bahwa Nabi saw. Maka Nabi saw. Adh Dhuhaa." Lalu Allah menurunkan firman-Nya. ibu Hafsh menerimanya dari ibunya yang bernama Khaulah. karena itu beliau tidak melakukan salat malam selama satu atau dua malam. Lalu datang kepadanya seorang wanita seraya berkata. tiba-tiba tubuhnya bergetar sehingga pakaian jubah yang disandangnya pun ikut bergetar.

ia telah menceritakan.." Lalu turunlah ayat tersebut. datang. bahwa malaikat Jibril terlambat datang kepada Nabi saw. maka Allah menurunkan firman-Nya. . "Telah ditampakkan kepadaku apa-apa yang kelak dapat ditaklukan oleh umatku sesudahku. 1) sampai dengan firman-Nya.S.a menceritakan. Sehubungan dengan hadis di atas Haftz Ibnu Hajar memberikan komentarnya bahwa kisah mengenai terlambatnya malaikat Jibril disebabkan adanya anak anjing. hadis mengenai kisah ini sudah terkenal. dan anjing itu mati di situ." (Q. hanya saja keadaan hadis tersebut kalau dianggap sebagai Asbabun Nuzul ayat ini." (Q. Hadis ini diketengahkan melalui Hafsh bin Masirah Al Qurasyi. apabila turun wahyu kepadanya maka tubuhnya tampak gemetar. Adh Dhuhaa 4) Sanad hadis ini berpredikat Hasan atau baik. lalu Allah menurunkan firman-Nyao "Demi waktu Dhuha. hadis mengenai kisah ini sudah terkenal.. sedangkan Siti Khadijah mengatakannya karena ikut berduka cita. "Sesungguhnya aku melihat bahwa tiada lain Rabbmu telah meninggalkan kamu." Segera aku menyapu rumah lalu aku membungkukkan badanku untuk membersihkan bawah kolong ranjang dengan sapu. Imam Ibnu Jarir mengetengahkan pula hadis lainnya melalui Urwah yang menceritakan. telah bersabda. bahwa Rasulullah saw.. ibu Hafsh menerimanya dari ibunya yang bernama Khaulah. Maka Nabi saw. 5). hanya saja keadaan hadis tersebut kalau dianggap sebagai Asbabun Nuzul ayat ini. aneh bahkan Syadz dan ditolak karena ada bukti yang menyanggahnya di dalam kitab sahih. Ketika Nabi saw.S. bahwa Siti Khadijah berkata kepada Nabi saw. Imam Thabrani dan Imam Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab Musnad. merasa sangat berduka cita. lalu aku mengeluarkan bangkai anak anjing dari kolong ranjangnya. "dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. yang disandangnya pun ikut bergetar..Jibril disebabkan adanya anak anjing.lalu (hati) kamu menjadi puas. Khaulah ini menjadi pelayan Rasulullah saw.. maka Nabi saw. bahwa ada seekor anak anjing memasuki rumah Nabi saw. tiba-tiba tubuhnya bergetar sehingga pakaian jubah. kemudian Hafsh menerimanya dari ibunya. Kedua hadis tersebut perawinya adalah orang-orang yang dapat dipercaya dan predikat kedua hadis tersebut sama-sama mursal. lalu anak anjing itu memasuki kolong ranjang beliau. tinggal selama empat malam tanpa ada suatu wahyu pun yang turun kepadanya. lalu turunlah ayat tersebut. "Sesungguhnya aku memandang bahwa Rabbmu membencimu karena sikapmu yang selalu kelihatan berduka cita itu". aneh bahkan Syadz dan ditolak karena ada bukti yang menyanggahnya di dalam kitab satrih. ". berkata "Hai Khaulah! Apakah gerangan yang telah terjadi di dalam rumah Rasulullah. Nabi saw. Jibril sudah cukup lama tidak berkunjung kepadaku?" Kemudian aku berkata di dalam hatio "Seandainya aku bersihkan terlebih dahulu rumah ini alangkah baiknya. Adh Dhuhaa. Sesungguhnya Nabi saw. Hafiz Ibnu Hajar memberikan komentarnya menurut pendapat yang kuat ialah bahwa masing-masing dari Umu Jamil dan Siti Khadijah benar-benar mengatakan hal tersebut. semuanya mengetengahkan sebuah hadis dengan sanad yang di dalamnya terdapat seseorang perawi yang identitasnya masih belum dikenal. Selanjutnya Siti Khadijah berkata. Hanya saja Umu Jamil mengatakannya atas dorongan kebencian. maka hal ini garib yakni. maka hal ini garib yakni. lalu aku gembira melihatnya". juga Imam Wahidi serta lain-lainnya. Adh Dhuhaa. Imam Thabrani di dalam kitab Al Ausath mengetengahkan sebuah hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas r.S. Imam Ibnu Jarir mengetengahkan sebuah hadis melalui Abdullah bin Syaddad." (Q.

dia berkat. Kemudian datanglah seorang wanita musyrik dan berkata. Berikut ini sebuah hadis yang menceritakan asbabun nuzul surah ad-Duha baca dan perhatikan baik-baik Artinya : Dari Junduh. diceritakan bahwa Nabi Muhammad saw. (H. menyenangkan dan menenangkan hati beliau yang sedang kesusahan karena ejekan-ejekan dari kaum kafir Quraisy. bersabda. Lalu.R. (HR. Menurunkan surah ad-Duha ayat 1-3 ersebut (demi waktu duha (ketika matahari naik sepenggalah). menderita sakit hingga dia tetap berbaring di tempat tidurnya dan tidak bangun untuk salat Tahajud semalam atau dua malam.a. wahai Muhammad. 1338 dan Muslim no. aku melihat setanmu telah pergi meninggalkanmu. Nabi saw. sekaligus memberikan ketenangan dan keyakinan kepadanya. aku melihat setanmu telah pergi meninggalkanmu. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau (Muhammad) dan tidak (pula) membencimu). Allah ingin mengobati penderitaan yang dialami oleh Nabi Muhammad saw. Sesungguhnya sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan oleh orang yang mempunyai kelebihan. Dahulukanlah orang-orang yang menjadi tanggunganmu. menderita sakit hingga membuatnya susah bangun. Wahai Muhammad. Siapa saja yang menjaga kehormatan dirinya maka Allah akan menjaganya dan siapa saja yang merasa cukup maka Allah akan mencukupkannya. Beliau berbaring ditempat tidurnya dan tidak bangun untuk salat Tahajud semalam atau dua malam. Lamanya wahyu tidak turun itu membuat orang-orang kafir mengatakan. Dalam beberapa riwayat. Sufyan Ibnu Uyainah meriwayatkan bahwa malaikat Jibril tidak datang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad saw. 18051) Artinya : Dari Hakim bin Hizam r. Tangan di atas (orang yang memberi) lebih baik daripada tangan dibawah (orang yang meminta). dan demi malam apabila telah sunyi. al-Bukhari no. Allah swt. Kemudian. Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Ad-Duha diturunkan secara khusus untuk Nabi Muhammad saw. Allah swt menurunkan kasih sayang dan melimpahkan rahmat-Nya kepada Nabi Muhammad saw. bahwa Nabi Muhammad saw.1716) Kandungan hadis . datang seorang wanita dan berkata.Dalam surah ini. sekitar lima belas hari. Surah ini untuk menghibur. Ahmad no.

sedangkan tangan dibawah adalah orang yang meminta atau peminta-minta. misalnya. suraah ad-Dhuha telah diturunkan kepada nabi Muhammad setelah sudah lama tidak diturunkan wahyu oleh Allah. Ketika Nabi Muhammad saw. beliau mengumpulkan orang-orang guna mencari dana untuk menghadapi serangan tersebut. Mereka yakin dengan pemberiannya itu tidak akan mengurangi hartanya. Beliaupun rela memberikan semua hartanya untuk perjuangan Nabi Muhammad saw. Dalam surah al-Lail ayat 5-7. Nabi Muhammad saw. Sesunggunya apa yang engkau sumbangkan itu. mendapat berita bahwa kerajaan Romawi Timur akan menyerang Madinah. tidak dengan kata-kata yang menyakitkan. Adapun perbezaan masa antara wahyu yang terakhir dengan surah ad- . adalah seorang saudagar kaya. baik diminta maupun tidak. Maksud tangan di atas adalah orang yang memberi atau bersedekah. Nabi Muhammad saw. adalah orang yang paling pemurah di antara orang-orang yang pemurah. Senang memberi hanya dimiliki oleh orang yang mempunyai sifat pemurah. maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan (kebahagian). Dalam memberi. 50 ekor kuda. dan 1. Jika beliau tidak punya. dalam menegakkan Islam saat itu. Artinya : Maka barang siapa memberikan (hartaya di jalan Allah). Senang memberi bantuan kepada orang yang kekurangan merupakan akhlak terpuji. niscaya tidak akan mengurangi hartamu. dicarikannya dahulu dan diberikannya pada lain hari. perkataannya selalu menyenangkan. Orang pemurah selalu memberi bantuan kepada orang yang memerlukan. hadis tersebut mengajarkan bahwa memberi lebih baik daripada meminta-minta. Usman bin Affan. Bahkan. Sifat pemurah juga dimiliki para sahabat Nabi Muhammad saw. bersabda yang artinya. Q.S. Memberi atau bersedekah sangat dianjurkan dalam Islam. Jadi. Setelah melihat tumpukan emas itu. Allah swt. dan bertakwa dan membenarkan (adanya pahala) yang terbaik (surga).Hadis tersebut menyebutkan bahwa tangan diatas lebih baik daripada tangan dibawah. Beliau selalu memberi jika ada orang yang meminta kepadanya. Hatinya bersih dari taman dan serakah serta ikhlas.000 ekor unta. Akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. al-Lail/92: 5-7 Asbabun Nuzul Secara ringkasnya.000 mata uang emas. Usman bin Affan yang terkenal kaya raya dan dermawan segera menyerahkan 1. Sebab-sebab Turunnya Hadis Tentang Keutamaan Memberi Khadijah istri Nabi Muhammad saw.

Maka Allah telah menurunkan surah adDhuha untuk menjawab kembali segala tohmahan dan herdikan orang kafir Quraisy.dhuha adalah lama sehingga menyebabkan masyarakat Quraisy yang lainnya mengatakan kepada Nabi Muhammad bahawa sesungguhnya Allah telah meninggalkan nabi. Terdapat riwayat yang mengatakan bahawa wanita tersebut adalah isteri Abu Jahal. baginda telah didatangi oleh seorang wanita seraya wanita tersebut berkata ' setanmu telah meninggalkan kamu'. . Peristiwa2 sebegini telah menyebabkan Rasulullah menjadi 'down' kerana ketiadaan wahyu yang baru. Antara kisah2 yang dicatatkan di dalam 'Rumusan Tafsir Ibn Katsir' ialah mengenai saat ketika Nabi Muhammad sakit pada waktu malam hingga menyebabkan baginda tidak dapat melakukan solat.