Asbabun Nuzul Surah Ad Dhuha

Syaikhain atau Imam Bukhari dan Imam Muslim serta selain keduanya, semuanya mengetengahkan sebuah hadis melalui Jundab yang menceritakan, bahwa Nabi saw. mengalami sakit, karena itu beliau tidak melakukan salat malam selama satu atau dua malam. Lalu datang kepadanya seorang wanita seraya berkata, "Hai Muhammad! Aku tidak berpendapat lain kecuali aku yakin bahwasanya setanmu itu telah meninggalkanmu." Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Demi waktu Dhuha, dan demi malam apabila telah sunyi. Rabbmu tiada meninggalkan kamu dan tidak (pula) benci kepadamu." (Q.S. Adh Dhuhaa 1-3). Ad: Main Facebook dan Twitter Dapat Uang, Pulsa, Sekaligus Sedekah. Caranya..? Silahkan KLIK DI SINI Imam Sa'id bin Manshur dan Imam Faryabi kedua-duanya mengetengahkan sebuah hadis melalui Jundab yang menceritakan, bahwa malaikat Jibril sudah cukup lama tidak muncul kepada Nabi saw. Maka orang-orang musyrik mengatakan, "Muhammad telah ditinggalkan." Lalu turunlah ayat tadi. Imam Hakim mengetengahkan sebuah hadis melalui Zaid bin Arqam r.a. yang menceritakan, bahwa Rasulullah saw. tinggal selama beberapa hari tanpa ada wahyu yang turun kepadanya. Maka Umu Jamil istri Abu Lahab mengatakan, "Aku tiada berpendapat melainkan bahwa temanmu itu (yakni malaikat Jibril) telah meninggalkanmu dan membencimu." Lalu Allah menurunkan firman-Nya, "Demi waktu Dhuha..." (Q.S. Adh Dhuhaa 1, dan beberapa ayat berikutnya). Imam Thabrani dan Imam Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab Musnad, juga Imam Wahidi serta lain-lainnya, semuanya mengetengahkan sebuah hadis dengan sanad yang di dalamnya terdapat seseorang perawi yang identitasnya masih belum dikenal. Hadis ini diketengahkan melalui Hafsh bin Masirah Al Qurasyi, kemudian Hafsh menerimanya dari ibunya, ibu Hafsh menerimanya dari ibunya yang bernama Khaulah. Khaulah ini menjadi pelayan Rasulullah saw.; ia telah menceritakan, bahwa ada seekor anak anjing memasuki rumah Nabi saw. lalu anak anjing itu memasuki kolong ranjang beliau, dan anjing itu mati di situ. Maka Nabi saw. tinggal selama empat malam tanpa ada suatu wahyu pun yang turun kepadanya. Nabi saw. berkata, "Hai Khaulah! Apakah gerangan yang telah terjadi di dalam rumah Rasulullah, Jibril sudah cukup lama tidak berkunjung kepadaku?" Kemudian aku berkata di dalam hati, "Seandainya aku bersihkan terlebih dahulu rumah ini alangkah baiknya." Segera aku menyapu rumah, lalu aku membungkukkan badanku untuk membersihkan bawah kolong ranjang dengan sapu, lalu aku mengeluarkan bangkai anak anjing dari kolong ranjangnya. Ketika Nabi saw. datang, tiba-tiba tubuhnya bergetar sehingga pakaian jubah yang disandangnya pun ikut bergetar. Sesungguhnya Nabi saw. apabila turun wahyu kepadanya, maka tubuhnya tampak gemetar, lalu Allah menurunkan firman-Nya, "Demi waktu Dhuha..." (Q.S. Adh Dhuhaa, 1) sampai dengan firman-Nya, ."..lalu (hati) kamu menjadi puas." (Q.S. Adh Dhuhaa, 5). Sehubungan dengan hadis di atas Hafiz Ibnu Hajar memberikan komentarnya bahwa, kisah mengenai terlambatnya malaikat Jibril disebabkan adanya anak anjing, hadis mengenai kisah ini sudah terkenal, hanya saja keadaan hadis tersebut kalau dianggap sebagai Asbabun Nuzul ayat ini, maka hal ini garib yakni, aneh bahkan

. "Sesungguhnya aku melihat bahwa tiada lain Rabbmu telah meninggalkan kamu. Dan terhadap orang yang minta-minta. Pulsa. lalu Dia melindungimu? 7. "Sesungguhnya aku memandang bahwa Rabbmu membencimu karena sikapmu yang selalu kelihatan berduka cita itu". Sebab itu. menurut pendapat yang kuat ialah bahwa masing-masing dari Umu Jamil dan Siti Khadijah benar-benar mengatakan hal tersebut. Maka hendaklah kamu siarkan. Caranya. Imam Ibnu Jarir mengetengahkan pula hadis lainnya melalui Urwah yang menceritakan. lalu Dia memberikan kecukupan. 2.? Silahkan KLIK DI SINI SELASA. lalu Dia memberikan petunjuk. Demi waktu matahari sepenggalahan naik. 6.Syadz dan ditolak karena ada bukti yang menyanggahnya di dalam kitab sahih. lalu (hati) kamu menjadi puas.asp?SuratKe=93 Ad: Main Facebook dan Twitter Dapat Uang.. terhadap anak yatim janganlah kamu Berlaku sewenang-wenang. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. janganlah kamu menghardiknya. Hanya saja Umu Jamil mengatakannya atas dorongan kebencian. 10.com/sibin/Alquran_AsbabunNuzul. maka Nabi saw. 30 NOVEMBER 2010 Sebab-sebab Turunnya Surat Ad-Dhuha Oleh : Annisa Khairiyah Arti Surat Ad-Dhuha 1. Imam Ibnu Jarir mengetengahkan sebuah hadis melalui Abdullah bin Syaddad. Sumber: http://c.. bahwa Siti Khadijah berkata kepada Nabi saw. bahwa malaikat Jibril terlambat datang kepada Nabi saw. Hafiz Ibnu Hajar memberikan komentarnya. 3. Selanjutnya Siti Khadijah berkata. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan. 8. merasa sangat berduka cita.1asphost. Kedua hadis tersebut perawinya adalah orangorang yang dapat dipercaya dan predikat kedua hadis tersebut sama-sama mursal. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu . Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu 4. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim. Sekaligus Sedekah. Dan Sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan) 5. 11. Dan terhadap nikmat Tuhanmu. 9. Dan demi malam apabila telah sunyi (gelap). lalu turunlah ayat tersebut." Lalu turunlah ayat tersebut.. sedangkan Siti Khadijah mengatakannya karena ikut berduka cita.

dan demi malam apabila telah sunyi.S." Segera aku menyapu rumah lalu aku membungkukkan badanku untuk membersihkan bawah kolong ranjang dengan sapu. dan beberapa ayat berikutnya).. semuanya mengetengahkan sebuah hadis dengan sanad yang di dalamnya terdapat seseorang perawi yang identitasnya masih belum dikenal. semuanya mengetengahkan sebuah hadis melalui Jundab yang menceritakan bahwa Nabi saw." (Q. juga Imam Wahidi serta lain-lainnya. ." (Q. Demi waktu Dhuha. "Hai Khaulah! Apakah gerangan yang telah terjadi di dalam rumah Rasulullah. Adh Dhuhaa. bahwa malaikat Jibril sudah cukup lama tidak muncul kepada Nabi saw. kemudian Hafsh menerimanya dari ibunya. Lalu turunlah ayat tadi Imam Hakim mengetengahkan sebuah hadis melalui Zaidbin Arqam r. bahwa Rasulullah saw.a. maka tubuhnya tampak gemetar. Khaulah ini menjadi pelayan Rasulullah saw. Maka orang-orang musyrik mengatakan. ia telah menceritakan. Jibril sudah cukup lama tidak berkunjung kepadaku?" Kemudian aku berkata di dalam hati. Nabi saw. "Demi waktu Dhuha. lalu anak anjing itu memasuki kolong ranjang beliau. berkata.S. Hadis ini diketengahkan melalui Hafsh bin Masirah Al Qurasyi. tiba-tiba tubuhnya bergetar sehingga pakaian jubah yang disandangnya pun ikut bergetar. tinggal selama empat malam tanpa ada suatu wahyu pun yang turun kepadanya. Adh Dhuhaa 1-3) Imam Sa id bin Manshur dan Imam Faryabi kedua-duanya mengetengahkan sebuah hadis melalui Jundab yang menceritakan. karena itu beliau tidak melakukan salat malam selama satu atau dua malam. dan anjing itu mati di situ. Lalu datang kepadanya seorang wanita seraya berkata. "Muhammad telah ditinggalkan.. Imam Thabrani dan Imam Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab Musnad.. ibu Hafsh menerimanya dari ibunya yang bernama Khaulah. apabila turun wahyu kepadanya. mengalami sakit. lalu Allah menurunkan firman-Nya. Maka Umu Jamil istri Abu Lahab mengatakano "Aku tiada berpendapat melainkan bahwa temanmu itu (yakni malaikat Jibril) telah meninggalkanmu dan membencimu. bahwa ada seekor anak anjing memasuki rumah Nabi saw.Adh Dhuhaa 1." Lalu Allah menurunkan firman-Nya.Syaikhain atau Imam Bukhari dan Imam Muslim serta selain keduanya.S. "Hai Muhammad! Aku tidak berpendapat lain kecuali aku yakin bahwasanya setanmu itu telah meninggalkanmu. Maka Nabi saw.. Ketika Nabi saw. . Adh Dhuhaa.lalu (hati) kamu menjadi puas. 5) Sehubungan dengan hadis di atas Hafiz lbnu Hajar memberikan komentarnya bahwa. "Demi waktu Dhuha.." (Q.S.". yang menceritakan. Sesungguhnya Nabi saw." (Q. Rabbmu tiada meninggalkan kamu dan tidak (pula) benci kepadamu. lalu aku mengeluarkan bangkai anak anjing dari kolong ranjangnya. kisah mengenai terlambatnya malaikat. datang.. Maka Allah menurunkan firman-Nya. tinggal selama beberapa hari tanpa ada wahyu yang turun kepadanya. "Seandainya aku bersihkan terlebih dahulu rumah ini alangkah baiknya. l) sampai dengan firman-Nya.

dan anjing itu mati di situ. . maka Nabi saw. aneh bahkan Syadz dan ditolak karena ada bukti yang menyanggahnya di dalam kitab satrih. hadis mengenai kisah ini sudah terkenal. Adh Dhuhaa. Imam Ibnu Jarir mengetengahkan pula hadis lainnya melalui Urwah yang menceritakan. "Sesungguhnya aku memandang bahwa Rabbmu membencimu karena sikapmu yang selalu kelihatan berduka cita itu". datang. lalu turunlah ayat tersebut.lalu (hati) kamu menjadi puas. merasa sangat berduka cita. 1) sampai dengan firman-Nya. Selanjutnya Siti Khadijah berkata. hanya saja keadaan hadis tersebut kalau dianggap sebagai Asbabun Nuzul ayat ini. telah bersabda. Adh Dhuhaa 4) Sanad hadis ini berpredikat Hasan atau baik. sedangkan Siti Khadijah mengatakannya karena ikut berduka cita. Imam Thabrani di dalam kitab Al Ausath mengetengahkan sebuah hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas r...a menceritakan. Sehubungan dengan hadis di atas Haftz Ibnu Hajar memberikan komentarnya bahwa kisah mengenai terlambatnya malaikat Jibril disebabkan adanya anak anjing. lalu aku gembira melihatnya". bahwa Siti Khadijah berkata kepada Nabi saw." Lalu turunlah ayat tersebut. ibu Hafsh menerimanya dari ibunya yang bernama Khaulah.. lalu anak anjing itu memasuki kolong ranjang beliau. apabila turun wahyu kepadanya maka tubuhnya tampak gemetar. Adh Dhuhaa. Hafiz Ibnu Hajar memberikan komentarnya menurut pendapat yang kuat ialah bahwa masing-masing dari Umu Jamil dan Siti Khadijah benar-benar mengatakan hal tersebut. ". kemudian Hafsh menerimanya dari ibunya. berkata "Hai Khaulah! Apakah gerangan yang telah terjadi di dalam rumah Rasulullah. hadis mengenai kisah ini sudah terkenal. bahwa ada seekor anak anjing memasuki rumah Nabi saw. "Sesungguhnya aku melihat bahwa tiada lain Rabbmu telah meninggalkan kamu. maka hal ini garib yakni. bahwa Rasulullah saw. bahwa malaikat Jibril terlambat datang kepada Nabi saw. Hanya saja Umu Jamil mengatakannya atas dorongan kebencian. Hadis ini diketengahkan melalui Hafsh bin Masirah Al Qurasyi. lalu Allah menurunkan firman-Nyao "Demi waktu Dhuha. hanya saja keadaan hadis tersebut kalau dianggap sebagai Asbabun Nuzul ayat ini. Nabi saw. tinggal selama empat malam tanpa ada suatu wahyu pun yang turun kepadanya.S.S. Khaulah ini menjadi pelayan Rasulullah saw. yang disandangnya pun ikut bergetar.. juga Imam Wahidi serta lain-lainnya." Segera aku menyapu rumah lalu aku membungkukkan badanku untuk membersihkan bawah kolong ranjang dengan sapu. Imam Thabrani dan Imam Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab Musnad. "Telah ditampakkan kepadaku apa-apa yang kelak dapat ditaklukan oleh umatku sesudahku. ia telah menceritakan." (Q. 5). semuanya mengetengahkan sebuah hadis dengan sanad yang di dalamnya terdapat seseorang perawi yang identitasnya masih belum dikenal. aneh bahkan Syadz dan ditolak karena ada bukti yang menyanggahnya di dalam kitab sahih." (Q. maka hal ini garib yakni. lalu aku mengeluarkan bangkai anak anjing dari kolong ranjangnya. Ketika Nabi saw. "dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Jibril sudah cukup lama tidak berkunjung kepadaku?" Kemudian aku berkata di dalam hatio "Seandainya aku bersihkan terlebih dahulu rumah ini alangkah baiknya. Kedua hadis tersebut perawinya adalah orang-orang yang dapat dipercaya dan predikat kedua hadis tersebut sama-sama mursal.Jibril disebabkan adanya anak anjing. Maka Nabi saw. maka Allah menurunkan firman-Nya. Imam Ibnu Jarir mengetengahkan sebuah hadis melalui Abdullah bin Syaddad.S." (Q. tiba-tiba tubuhnya bergetar sehingga pakaian jubah.. Sesungguhnya Nabi saw.

Lalu. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau (Muhammad) dan tidak (pula) membencimu).a. Tangan di atas (orang yang memberi) lebih baik daripada tangan dibawah (orang yang meminta). bahwa Nabi Muhammad saw. menyenangkan dan menenangkan hati beliau yang sedang kesusahan karena ejekan-ejekan dari kaum kafir Quraisy. aku melihat setanmu telah pergi meninggalkanmu. Allah swt. Allah ingin mengobati penderitaan yang dialami oleh Nabi Muhammad saw. Kemudian. diceritakan bahwa Nabi Muhammad saw. Surah ini untuk menghibur. aku melihat setanmu telah pergi meninggalkanmu. datang seorang wanita dan berkata. Ahmad no. Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Nabi saw. Menurunkan surah ad-Duha ayat 1-3 ersebut (demi waktu duha (ketika matahari naik sepenggalah). sekitar lima belas hari. Beliau berbaring ditempat tidurnya dan tidak bangun untuk salat Tahajud semalam atau dua malam.R. 1338 dan Muslim no. Siapa saja yang menjaga kehormatan dirinya maka Allah akan menjaganya dan siapa saja yang merasa cukup maka Allah akan mencukupkannya. Kemudian datanglah seorang wanita musyrik dan berkata. Ad-Duha diturunkan secara khusus untuk Nabi Muhammad saw. dan demi malam apabila telah sunyi. 18051) Artinya : Dari Hakim bin Hizam r. menderita sakit hingga dia tetap berbaring di tempat tidurnya dan tidak bangun untuk salat Tahajud semalam atau dua malam.1716) Kandungan hadis . bersabda. wahai Muhammad. al-Bukhari no. Wahai Muhammad. Sufyan Ibnu Uyainah meriwayatkan bahwa malaikat Jibril tidak datang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad saw. (H. Dahulukanlah orang-orang yang menjadi tanggunganmu. menderita sakit hingga membuatnya susah bangun. sekaligus memberikan ketenangan dan keyakinan kepadanya. Berikut ini sebuah hadis yang menceritakan asbabun nuzul surah ad-Duha baca dan perhatikan baik-baik Artinya : Dari Junduh. dia berkat. Sesungguhnya sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan oleh orang yang mempunyai kelebihan. Dalam beberapa riwayat. Allah swt menurunkan kasih sayang dan melimpahkan rahmat-Nya kepada Nabi Muhammad saw. Lamanya wahyu tidak turun itu membuat orang-orang kafir mengatakan. (HR.Dalam surah ini.

adalah seorang saudagar kaya. Memberi atau bersedekah sangat dianjurkan dalam Islam.S. Sifat pemurah juga dimiliki para sahabat Nabi Muhammad saw. Usman bin Affan. 50 ekor kuda. Beliau selalu memberi jika ada orang yang meminta kepadanya. beliau mengumpulkan orang-orang guna mencari dana untuk menghadapi serangan tersebut. Adapun perbezaan masa antara wahyu yang terakhir dengan surah ad- . Senang memberi bantuan kepada orang yang kekurangan merupakan akhlak terpuji. hadis tersebut mengajarkan bahwa memberi lebih baik daripada meminta-minta. suraah ad-Dhuha telah diturunkan kepada nabi Muhammad setelah sudah lama tidak diturunkan wahyu oleh Allah. Sesunggunya apa yang engkau sumbangkan itu. dalam menegakkan Islam saat itu. tidak dengan kata-kata yang menyakitkan. Senang memberi hanya dimiliki oleh orang yang mempunyai sifat pemurah. Setelah melihat tumpukan emas itu.000 ekor unta. Allah swt. perkataannya selalu menyenangkan. Maksud tangan di atas adalah orang yang memberi atau bersedekah. al-Lail/92: 5-7 Asbabun Nuzul Secara ringkasnya. Akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. adalah orang yang paling pemurah di antara orang-orang yang pemurah. niscaya tidak akan mengurangi hartamu. mendapat berita bahwa kerajaan Romawi Timur akan menyerang Madinah. dicarikannya dahulu dan diberikannya pada lain hari. baik diminta maupun tidak.Hadis tersebut menyebutkan bahwa tangan diatas lebih baik daripada tangan dibawah. Jika beliau tidak punya. dan 1. Orang pemurah selalu memberi bantuan kepada orang yang memerlukan. maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan (kebahagian). Hatinya bersih dari taman dan serakah serta ikhlas. misalnya. Artinya : Maka barang siapa memberikan (hartaya di jalan Allah). Sebab-sebab Turunnya Hadis Tentang Keutamaan Memberi Khadijah istri Nabi Muhammad saw. Dalam memberi. Ketika Nabi Muhammad saw. Beliaupun rela memberikan semua hartanya untuk perjuangan Nabi Muhammad saw. Jadi. Mereka yakin dengan pemberiannya itu tidak akan mengurangi hartanya. Nabi Muhammad saw. Bahkan. bersabda yang artinya. Usman bin Affan yang terkenal kaya raya dan dermawan segera menyerahkan 1.000 mata uang emas. Q. Dalam surah al-Lail ayat 5-7. Nabi Muhammad saw. sedangkan tangan dibawah adalah orang yang meminta atau peminta-minta. dan bertakwa dan membenarkan (adanya pahala) yang terbaik (surga).

Maka Allah telah menurunkan surah adDhuha untuk menjawab kembali segala tohmahan dan herdikan orang kafir Quraisy.dhuha adalah lama sehingga menyebabkan masyarakat Quraisy yang lainnya mengatakan kepada Nabi Muhammad bahawa sesungguhnya Allah telah meninggalkan nabi. . Peristiwa2 sebegini telah menyebabkan Rasulullah menjadi 'down' kerana ketiadaan wahyu yang baru. baginda telah didatangi oleh seorang wanita seraya wanita tersebut berkata ' setanmu telah meninggalkan kamu'. Terdapat riwayat yang mengatakan bahawa wanita tersebut adalah isteri Abu Jahal. Antara kisah2 yang dicatatkan di dalam 'Rumusan Tafsir Ibn Katsir' ialah mengenai saat ketika Nabi Muhammad sakit pada waktu malam hingga menyebabkan baginda tidak dapat melakukan solat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful