Asbabun Nuzul Surah Ad Dhuha

Syaikhain atau Imam Bukhari dan Imam Muslim serta selain keduanya, semuanya mengetengahkan sebuah hadis melalui Jundab yang menceritakan, bahwa Nabi saw. mengalami sakit, karena itu beliau tidak melakukan salat malam selama satu atau dua malam. Lalu datang kepadanya seorang wanita seraya berkata, "Hai Muhammad! Aku tidak berpendapat lain kecuali aku yakin bahwasanya setanmu itu telah meninggalkanmu." Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Demi waktu Dhuha, dan demi malam apabila telah sunyi. Rabbmu tiada meninggalkan kamu dan tidak (pula) benci kepadamu." (Q.S. Adh Dhuhaa 1-3). Ad: Main Facebook dan Twitter Dapat Uang, Pulsa, Sekaligus Sedekah. Caranya..? Silahkan KLIK DI SINI Imam Sa'id bin Manshur dan Imam Faryabi kedua-duanya mengetengahkan sebuah hadis melalui Jundab yang menceritakan, bahwa malaikat Jibril sudah cukup lama tidak muncul kepada Nabi saw. Maka orang-orang musyrik mengatakan, "Muhammad telah ditinggalkan." Lalu turunlah ayat tadi. Imam Hakim mengetengahkan sebuah hadis melalui Zaid bin Arqam r.a. yang menceritakan, bahwa Rasulullah saw. tinggal selama beberapa hari tanpa ada wahyu yang turun kepadanya. Maka Umu Jamil istri Abu Lahab mengatakan, "Aku tiada berpendapat melainkan bahwa temanmu itu (yakni malaikat Jibril) telah meninggalkanmu dan membencimu." Lalu Allah menurunkan firman-Nya, "Demi waktu Dhuha..." (Q.S. Adh Dhuhaa 1, dan beberapa ayat berikutnya). Imam Thabrani dan Imam Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab Musnad, juga Imam Wahidi serta lain-lainnya, semuanya mengetengahkan sebuah hadis dengan sanad yang di dalamnya terdapat seseorang perawi yang identitasnya masih belum dikenal. Hadis ini diketengahkan melalui Hafsh bin Masirah Al Qurasyi, kemudian Hafsh menerimanya dari ibunya, ibu Hafsh menerimanya dari ibunya yang bernama Khaulah. Khaulah ini menjadi pelayan Rasulullah saw.; ia telah menceritakan, bahwa ada seekor anak anjing memasuki rumah Nabi saw. lalu anak anjing itu memasuki kolong ranjang beliau, dan anjing itu mati di situ. Maka Nabi saw. tinggal selama empat malam tanpa ada suatu wahyu pun yang turun kepadanya. Nabi saw. berkata, "Hai Khaulah! Apakah gerangan yang telah terjadi di dalam rumah Rasulullah, Jibril sudah cukup lama tidak berkunjung kepadaku?" Kemudian aku berkata di dalam hati, "Seandainya aku bersihkan terlebih dahulu rumah ini alangkah baiknya." Segera aku menyapu rumah, lalu aku membungkukkan badanku untuk membersihkan bawah kolong ranjang dengan sapu, lalu aku mengeluarkan bangkai anak anjing dari kolong ranjangnya. Ketika Nabi saw. datang, tiba-tiba tubuhnya bergetar sehingga pakaian jubah yang disandangnya pun ikut bergetar. Sesungguhnya Nabi saw. apabila turun wahyu kepadanya, maka tubuhnya tampak gemetar, lalu Allah menurunkan firman-Nya, "Demi waktu Dhuha..." (Q.S. Adh Dhuhaa, 1) sampai dengan firman-Nya, ."..lalu (hati) kamu menjadi puas." (Q.S. Adh Dhuhaa, 5). Sehubungan dengan hadis di atas Hafiz Ibnu Hajar memberikan komentarnya bahwa, kisah mengenai terlambatnya malaikat Jibril disebabkan adanya anak anjing, hadis mengenai kisah ini sudah terkenal, hanya saja keadaan hadis tersebut kalau dianggap sebagai Asbabun Nuzul ayat ini, maka hal ini garib yakni, aneh bahkan

Sebab itu. Pulsa. 11. 2. menurut pendapat yang kuat ialah bahwa masing-masing dari Umu Jamil dan Siti Khadijah benar-benar mengatakan hal tersebut. Dan Sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan) 5. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim. 3. Selanjutnya Siti Khadijah berkata. lalu turunlah ayat tersebut. Maka hendaklah kamu siarkan.. lalu Dia memberikan petunjuk. Hafiz Ibnu Hajar memberikan komentarnya. terhadap anak yatim janganlah kamu Berlaku sewenang-wenang. Imam Ibnu Jarir mengetengahkan sebuah hadis melalui Abdullah bin Syaddad. Imam Ibnu Jarir mengetengahkan pula hadis lainnya melalui Urwah yang menceritakan. bahwa Siti Khadijah berkata kepada Nabi saw. 9. janganlah kamu menghardiknya. lalu Dia memberikan kecukupan. bahwa malaikat Jibril terlambat datang kepada Nabi saw. Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu . lalu (hati) kamu menjadi puas. maka Nabi saw. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Kedua hadis tersebut perawinya adalah orangorang yang dapat dipercaya dan predikat kedua hadis tersebut sama-sama mursal. merasa sangat berduka cita. Dan terhadap nikmat Tuhanmu. "Sesungguhnya aku melihat bahwa tiada lain Rabbmu telah meninggalkan kamu. lalu Dia melindungimu? 7. Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu 4. . sedangkan Siti Khadijah mengatakannya karena ikut berduka cita. Caranya. 8. Demi waktu matahari sepenggalahan naik. Hanya saja Umu Jamil mengatakannya atas dorongan kebencian. 10.com/sibin/Alquran_AsbabunNuzul. 6.1asphost. Sekaligus Sedekah. Sumber: http://c.? Silahkan KLIK DI SINI SELASA. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan.asp?SuratKe=93 Ad: Main Facebook dan Twitter Dapat Uang... "Sesungguhnya aku memandang bahwa Rabbmu membencimu karena sikapmu yang selalu kelihatan berduka cita itu"." Lalu turunlah ayat tersebut. Dan demi malam apabila telah sunyi (gelap). 30 NOVEMBER 2010 Sebab-sebab Turunnya Surat Ad-Dhuha Oleh : Annisa Khairiyah Arti Surat Ad-Dhuha 1. Dan terhadap orang yang minta-minta.Syadz dan ditolak karena ada bukti yang menyanggahnya di dalam kitab sahih.

.. "Hai Khaulah! Apakah gerangan yang telah terjadi di dalam rumah Rasulullah. ibu Hafsh menerimanya dari ibunya yang bernama Khaulah. "Seandainya aku bersihkan terlebih dahulu rumah ini alangkah baiknya. yang menceritakan." Segera aku menyapu rumah lalu aku membungkukkan badanku untuk membersihkan bawah kolong ranjang dengan sapu." (Q. Demi waktu Dhuha.S." (Q. lalu Allah menurunkan firman-Nya. tiba-tiba tubuhnya bergetar sehingga pakaian jubah yang disandangnya pun ikut bergetar.. karena itu beliau tidak melakukan salat malam selama satu atau dua malam. tinggal selama empat malam tanpa ada suatu wahyu pun yang turun kepadanya. Nabi saw. "Demi waktu Dhuha. tinggal selama beberapa hari tanpa ada wahyu yang turun kepadanya. lalu anak anjing itu memasuki kolong ranjang beliau. semuanya mengetengahkan sebuah hadis melalui Jundab yang menceritakan bahwa Nabi saw. maka tubuhnya tampak gemetar. berkata. Imam Thabrani dan Imam Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab Musnad. dan demi malam apabila telah sunyi. l) sampai dengan firman-Nya. juga Imam Wahidi serta lain-lainnya. Adh Dhuhaa. Maka Allah menurunkan firman-Nya. Maka orang-orang musyrik mengatakan. Jibril sudah cukup lama tidak berkunjung kepadaku?" Kemudian aku berkata di dalam hati. 5) Sehubungan dengan hadis di atas Hafiz lbnu Hajar memberikan komentarnya bahwa. bahwa ada seekor anak anjing memasuki rumah Nabi saw..lalu (hati) kamu menjadi puas. Adh Dhuhaa 1-3) Imam Sa id bin Manshur dan Imam Faryabi kedua-duanya mengetengahkan sebuah hadis melalui Jundab yang menceritakan. Ketika Nabi saw.S. Maka Umu Jamil istri Abu Lahab mengatakano "Aku tiada berpendapat melainkan bahwa temanmu itu (yakni malaikat Jibril) telah meninggalkanmu dan membencimu. mengalami sakit. Adh Dhuhaa.S. Khaulah ini menjadi pelayan Rasulullah saw. dan anjing itu mati di situ. apabila turun wahyu kepadanya. ." (Q. Hadis ini diketengahkan melalui Hafsh bin Masirah Al Qurasyi. datang. "Hai Muhammad! Aku tidak berpendapat lain kecuali aku yakin bahwasanya setanmu itu telah meninggalkanmu. Rabbmu tiada meninggalkan kamu dan tidak (pula) benci kepadamu. bahwa Rasulullah saw. Lalu turunlah ayat tadi Imam Hakim mengetengahkan sebuah hadis melalui Zaidbin Arqam r.a. Sesungguhnya Nabi saw. semuanya mengetengahkan sebuah hadis dengan sanad yang di dalamnya terdapat seseorang perawi yang identitasnya masih belum dikenal.Adh Dhuhaa 1.". lalu aku mengeluarkan bangkai anak anjing dari kolong ranjangnya. kemudian Hafsh menerimanya dari ibunya.. ia telah menceritakan. Lalu datang kepadanya seorang wanita seraya berkata. Maka Nabi saw.S. bahwa malaikat Jibril sudah cukup lama tidak muncul kepada Nabi saw." (Q. "Muhammad telah ditinggalkan. "Demi waktu Dhuha.." Lalu Allah menurunkan firman-Nya.. kisah mengenai terlambatnya malaikat. dan beberapa ayat berikutnya).Syaikhain atau Imam Bukhari dan Imam Muslim serta selain keduanya.

hanya saja keadaan hadis tersebut kalau dianggap sebagai Asbabun Nuzul ayat ini. Hadis ini diketengahkan melalui Hafsh bin Masirah Al Qurasyi. Imam Ibnu Jarir mengetengahkan pula hadis lainnya melalui Urwah yang menceritakan." Lalu turunlah ayat tersebut. Maka Nabi saw. Hafiz Ibnu Hajar memberikan komentarnya menurut pendapat yang kuat ialah bahwa masing-masing dari Umu Jamil dan Siti Khadijah benar-benar mengatakan hal tersebut.lalu (hati) kamu menjadi puas. maka hal ini garib yakni. "Sesungguhnya aku melihat bahwa tiada lain Rabbmu telah meninggalkan kamu. Kedua hadis tersebut perawinya adalah orang-orang yang dapat dipercaya dan predikat kedua hadis tersebut sama-sama mursal. dan anjing itu mati di situ. Adh Dhuhaa. Imam Thabrani di dalam kitab Al Ausath mengetengahkan sebuah hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas r. aneh bahkan Syadz dan ditolak karena ada bukti yang menyanggahnya di dalam kitab sahih.. Imam Ibnu Jarir mengetengahkan sebuah hadis melalui Abdullah bin Syaddad. ". bahwa Siti Khadijah berkata kepada Nabi saw. ia telah menceritakan. . apabila turun wahyu kepadanya maka tubuhnya tampak gemetar." (Q." (Q. Nabi saw. maka Allah menurunkan firman-Nya.. Sehubungan dengan hadis di atas Haftz Ibnu Hajar memberikan komentarnya bahwa kisah mengenai terlambatnya malaikat Jibril disebabkan adanya anak anjing. bahwa Rasulullah saw." (Q. Khaulah ini menjadi pelayan Rasulullah saw. sedangkan Siti Khadijah mengatakannya karena ikut berduka cita. tinggal selama empat malam tanpa ada suatu wahyu pun yang turun kepadanya. 1) sampai dengan firman-Nya. "dan sesungguhnya akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. tiba-tiba tubuhnya bergetar sehingga pakaian jubah. lalu turunlah ayat tersebut..S.S. lalu aku mengeluarkan bangkai anak anjing dari kolong ranjangnya.Jibril disebabkan adanya anak anjing. ibu Hafsh menerimanya dari ibunya yang bernama Khaulah.a menceritakan. lalu Allah menurunkan firman-Nyao "Demi waktu Dhuha. lalu aku gembira melihatnya". yang disandangnya pun ikut bergetar.. datang. aneh bahkan Syadz dan ditolak karena ada bukti yang menyanggahnya di dalam kitab satrih. Adh Dhuhaa. hadis mengenai kisah ini sudah terkenal. juga Imam Wahidi serta lain-lainnya. Ketika Nabi saw. Jibril sudah cukup lama tidak berkunjung kepadaku?" Kemudian aku berkata di dalam hatio "Seandainya aku bersihkan terlebih dahulu rumah ini alangkah baiknya. berkata "Hai Khaulah! Apakah gerangan yang telah terjadi di dalam rumah Rasulullah. merasa sangat berduka cita. "Sesungguhnya aku memandang bahwa Rabbmu membencimu karena sikapmu yang selalu kelihatan berduka cita itu". hadis mengenai kisah ini sudah terkenal. bahwa ada seekor anak anjing memasuki rumah Nabi saw. semuanya mengetengahkan sebuah hadis dengan sanad yang di dalamnya terdapat seseorang perawi yang identitasnya masih belum dikenal. telah bersabda. maka hal ini garib yakni. Selanjutnya Siti Khadijah berkata." Segera aku menyapu rumah lalu aku membungkukkan badanku untuk membersihkan bawah kolong ranjang dengan sapu. lalu anak anjing itu memasuki kolong ranjang beliau. kemudian Hafsh menerimanya dari ibunya..S. Adh Dhuhaa 4) Sanad hadis ini berpredikat Hasan atau baik. 5). Sesungguhnya Nabi saw. Imam Thabrani dan Imam Ibnu Abu Syaibah di dalam kitab Musnad. Hanya saja Umu Jamil mengatakannya atas dorongan kebencian. "Telah ditampakkan kepadaku apa-apa yang kelak dapat ditaklukan oleh umatku sesudahku. hanya saja keadaan hadis tersebut kalau dianggap sebagai Asbabun Nuzul ayat ini. bahwa malaikat Jibril terlambat datang kepada Nabi saw. maka Nabi saw.

Tangan di atas (orang yang memberi) lebih baik daripada tangan dibawah (orang yang meminta). Sesungguhnya sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang dikeluarkan oleh orang yang mempunyai kelebihan. Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya.1716) Kandungan hadis . Nabi saw. menderita sakit hingga dia tetap berbaring di tempat tidurnya dan tidak bangun untuk salat Tahajud semalam atau dua malam. Allah ingin mengobati penderitaan yang dialami oleh Nabi Muhammad saw. sekitar lima belas hari. sekaligus memberikan ketenangan dan keyakinan kepadanya. (H. datang seorang wanita dan berkata. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau (Muhammad) dan tidak (pula) membencimu). 1338 dan Muslim no.a. bersabda.Dalam surah ini. aku melihat setanmu telah pergi meninggalkanmu. Beliau berbaring ditempat tidurnya dan tidak bangun untuk salat Tahajud semalam atau dua malam. Sufyan Ibnu Uyainah meriwayatkan bahwa malaikat Jibril tidak datang membawa wahyu kepada Nabi Muhammad saw. Ad-Duha diturunkan secara khusus untuk Nabi Muhammad saw. aku melihat setanmu telah pergi meninggalkanmu. Lalu. wahai Muhammad. (HR. 18051) Artinya : Dari Hakim bin Hizam r. Berikut ini sebuah hadis yang menceritakan asbabun nuzul surah ad-Duha baca dan perhatikan baik-baik Artinya : Dari Junduh. dan demi malam apabila telah sunyi. Ahmad no. bahwa Nabi Muhammad saw. al-Bukhari no. dia berkat. Allah swt. menderita sakit hingga membuatnya susah bangun. Menurunkan surah ad-Duha ayat 1-3 ersebut (demi waktu duha (ketika matahari naik sepenggalah). diceritakan bahwa Nabi Muhammad saw. Wahai Muhammad. Kemudian datanglah seorang wanita musyrik dan berkata. Dahulukanlah orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Surah ini untuk menghibur. Kemudian. Lamanya wahyu tidak turun itu membuat orang-orang kafir mengatakan. Dalam beberapa riwayat. Allah swt menurunkan kasih sayang dan melimpahkan rahmat-Nya kepada Nabi Muhammad saw. menyenangkan dan menenangkan hati beliau yang sedang kesusahan karena ejekan-ejekan dari kaum kafir Quraisy.R. Siapa saja yang menjaga kehormatan dirinya maka Allah akan menjaganya dan siapa saja yang merasa cukup maka Allah akan mencukupkannya.

Artinya : Maka barang siapa memberikan (hartaya di jalan Allah).S. maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan (kebahagian). mendapat berita bahwa kerajaan Romawi Timur akan menyerang Madinah. Setelah melihat tumpukan emas itu. Allah swt. Jika beliau tidak punya. bersabda yang artinya. misalnya. suraah ad-Dhuha telah diturunkan kepada nabi Muhammad setelah sudah lama tidak diturunkan wahyu oleh Allah. Mereka yakin dengan pemberiannya itu tidak akan mengurangi hartanya. tidak dengan kata-kata yang menyakitkan. adalah orang yang paling pemurah di antara orang-orang yang pemurah. Dalam memberi. dan 1. Bahkan. Dalam surah al-Lail ayat 5-7. Usman bin Affan. dan bertakwa dan membenarkan (adanya pahala) yang terbaik (surga). sedangkan tangan dibawah adalah orang yang meminta atau peminta-minta. Usman bin Affan yang terkenal kaya raya dan dermawan segera menyerahkan 1. hadis tersebut mengajarkan bahwa memberi lebih baik daripada meminta-minta. perkataannya selalu menyenangkan. Sebab-sebab Turunnya Hadis Tentang Keutamaan Memberi Khadijah istri Nabi Muhammad saw. Memberi atau bersedekah sangat dianjurkan dalam Islam. adalah seorang saudagar kaya. dalam menegakkan Islam saat itu. Maksud tangan di atas adalah orang yang memberi atau bersedekah. dicarikannya dahulu dan diberikannya pada lain hari. Sesunggunya apa yang engkau sumbangkan itu. Nabi Muhammad saw. Sifat pemurah juga dimiliki para sahabat Nabi Muhammad saw. Senang memberi hanya dimiliki oleh orang yang mempunyai sifat pemurah. Akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Ketika Nabi Muhammad saw. Beliaupun rela memberikan semua hartanya untuk perjuangan Nabi Muhammad saw. 50 ekor kuda.Hadis tersebut menyebutkan bahwa tangan diatas lebih baik daripada tangan dibawah.000 ekor unta. Senang memberi bantuan kepada orang yang kekurangan merupakan akhlak terpuji. al-Lail/92: 5-7 Asbabun Nuzul Secara ringkasnya. Beliau selalu memberi jika ada orang yang meminta kepadanya.000 mata uang emas. niscaya tidak akan mengurangi hartamu. baik diminta maupun tidak. Orang pemurah selalu memberi bantuan kepada orang yang memerlukan. beliau mengumpulkan orang-orang guna mencari dana untuk menghadapi serangan tersebut. Hatinya bersih dari taman dan serakah serta ikhlas. Nabi Muhammad saw. Q. Adapun perbezaan masa antara wahyu yang terakhir dengan surah ad- . Jadi.

dhuha adalah lama sehingga menyebabkan masyarakat Quraisy yang lainnya mengatakan kepada Nabi Muhammad bahawa sesungguhnya Allah telah meninggalkan nabi. Peristiwa2 sebegini telah menyebabkan Rasulullah menjadi 'down' kerana ketiadaan wahyu yang baru. . Antara kisah2 yang dicatatkan di dalam 'Rumusan Tafsir Ibn Katsir' ialah mengenai saat ketika Nabi Muhammad sakit pada waktu malam hingga menyebabkan baginda tidak dapat melakukan solat. Terdapat riwayat yang mengatakan bahawa wanita tersebut adalah isteri Abu Jahal. baginda telah didatangi oleh seorang wanita seraya wanita tersebut berkata ' setanmu telah meninggalkan kamu'. Maka Allah telah menurunkan surah adDhuha untuk menjawab kembali segala tohmahan dan herdikan orang kafir Quraisy.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful