Ekosistem

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Ekosistem merupakan interaksi atau hubung kait antara benda hidup dengan benda bukan hidup dalam alam semula jadi.

[sunting]Terminologi

dan konsep

Terminologi eksosistem (ecosystem) dikatakan digunakan oleh Roy Clapham pada tahun 1930 untuk menerangkan komponen-komponen fizikal dan biologi alam sekitar yang berhubung kait antara satu sama lain sebagai satu unit. Arthur Tansely, seorang ahli ekologi kemudian memberi definisi yang lebih mendalam tentang ekosistem, "Seluruh sistem... termasuk organisma komplex dan faktor-faktor fizikal merupakan alam sekitar".
[1]

Konsep ekosistem merujuk kepada interaksi hidupan dengan unsur-unsur yang merupakan asas kepada alam dalam hubungan yang saling berkait rapat. Eugene Odum, salah seorang pengasas pengajian ekologi sains berpendapat, "Mana-mana unit atau organisma dalam sesebuh komuniti yang berinteraksi dalam alam fizkal akan menghasilkan satu kitaran tenaga yang jelas menerangkan struktur tropik (trophic structure), biodiversiti dan kitaran hidupan". [2] Ekosistem boleh dikaji dan dibahagikan kepada skop yang luas serta menerangkan situasi hubung kait antara hidupan dengan alam semula jadi.

KEPENTINGAN DAN PERANAN HUTAN TANAH TINGGI SECARA UMUM
Hutan tanah tinggi dari segi ekologinya, adalah kawasan yang berada pada ketinggian melebihi 300 meter dari aras laut. Secara fizikal, ia merupakan kawasan hutan ynag meliputi banjaran-banjaran. Kawasan Hutan Tanah Tinggi di negara kita adalah kurang 10% jumlah keluasan hutan berbanding Hutan Tanah Pamah Dipterokarp ynag meliputi keluasan sebanyak 60%. Profail hutanya lebih rendah, lebih rapat dengan komposisi spesies tumbuhan dan haiwan yang berbeza dibandingkan hutan tanah pamah. Kesemuanya ini dihubungkaitkan dengan keadaan alam sekitar yang lebih sejuk, lebih terdedah kepada tindakan alam dan keadaan tanah yang lebih curam. Disebabkan perbezaan ketara ini, hutan tanah tinggi boleh disifatkan sebagai suatu ekosistem yang agak unik bagi negara kita Sebagai satu sumber semulajadi, hutan memainkan peranan penting kepada manusia, negara dan dunia amnya. Kepentingan dan peranannya meliputi bidang yang luas yang mana ia mengandungi seribu satu macam khazanah yang tersimpan yang menyebabkan ianya lebih unik dan menarik. Diantara kepentingan hutan dan peranannya ialah: a. mengekalkan kestabilan alam sekitar melalui keseimbangan suhu,gas-gas dan udara. b. habitat kepada flora dan fauna

mikro organisma Komponen ini boleh dipecahkan kepada tiga kumpulan utama iaitu: 1 pengeluar 2. Pengurai Pengeluar . kawasan untuk penyelidikkan.manusia . haiwan dan tumbuhan dengan alam sekitarnya yang tidak bernyawa Komponen ekosistem Ekosistem mempunyai dua komponen yang utama iaitu: 1.herba dan lain-lain) dan f.haiwan .tumbuh-tumbuhan . Terjadinya saling pergantungan di antara satu komuniti masing-masing dengan alam persekitarannya. Ekosistem Merupakan satu sistem yang melibatkan interaksi antara satu komuniti yang bernyawa iaitu manusia. Contohnya: mengkaji tentang hubungan manusia (komuniti hidup) dengan alam seperti tanah untuk kediaman.c. udara untuk pernafasan dan sebagainya. kawasan tadahan air d. komponen abiotik Komponen biotik Merangkumi benda-benda hidup yang terdapat di dalam sesebuah ekosistem iaitu merangkumi . pendidikan dan rekreasi e. sumber kayu dan bukan kayu (rotan. warisan dan kebudayaan. Sumber Maklumat: Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Sistem Ekologi TEMA : SISTEM EKOLOGI Ekologi merupakan satu kajian tentang hubungan antara organisma hidup dengan alam sekitar. komponen biotik 2. Pengguna 3. air untuk minuman.

kambing. karbon dan lain-lain dan akan digunakan kembali oleh tumbuhan untuk pembesarannya. air. Contoh: ayam sebagai sebagai pengguna sekunder akan memakan ulat iaitu pengguna primer sebagai makanannya. pengguna karnivor. 3.ayam------------berung helang . lembu. manusia dan tumbuh-tumbuhan yang mana ia akan membebaskan nutrien-nutrien bukan organik seperti nitrogen. Ia mampu menghasilkan makanannya sendiri dengan bergantung kepada alam persekitarannya yang tidak bernyawa seperti cahaya matahari.belalang----------. Contohnya: hidupan air perlukan air untuk hidup dan udara dalam air diperlukan unuk bernafas. Pengguna omvivor. belalang.kesemua unsur ini akan digunakan oleh kumpulan biotik dalam pelbagai cara dan pelbagai keadaan. kulat dan cacing. Contoh: burung helang.ulat dan belalang. dan lain-lain 2.merupakan haiwan yang memakan daging sebagai makanannya.merupakan binatang yang hanya memakan tumbuhan sahaja sebagai makanannya. udara. Ia berperanan untuk mengurai bahan-bahan organik seperti bangkai haiwan. Pengguna tertier (omnivore) merupakan pengguna peringkat ketiga dan yang paling atas. Pengguna Merangkumi benda hidup selain daripada tumbuh-tumbuhan iaitu manusia dan haiwan. Pengguna boleh dipecahkan kepada 3 kumpulan iaitu Pengguna primer (herbivor) merupakan pengguna yang berada ditahap paling rendah/bawah. nutrien dalam tanah. tumbuhan---------. Contoh. burung helang dan ular. Contoh. Ia biasannya akan mendapat makanan dengan memakan pengguna peringkat primer. mineral dalam tanah. elemen-elemen kimia. Pengguna sekunder (karnivor) merupakan haiwan yang berada pada tahap kedua iaitu selepas pengguna primer.Dikenali sebagai tumbuh-tumbuhan.burung helang akan memakan ayam sebagai makanannya Pengguna juga boleh dikelaskan kepada tiga kumpulan iaitu 1.merupakan haiwan yang memakan tumbuhan dan daging. Aliran tenaga dalam rantaian makanan dan siratan makanan Rantaian makanan merujuk kepada pemindahan tenaga. Pengguna tertier akan menjadikan pengguna sekunder sebagai makanannya. Contoh: ulat. air dan lain-lain melalui proses fotosintesis. Contoh: manausia Pengurai merupakan egen saprofik iaitu terdiri daripada bakteria. Contoh: harimau. Komponen Abiotik Komponen abiotik terdiri daripada benda-benda yang membentuk alam persekitaran di sekeliling kehidupan seperti cahaya matahari. pengguna herbivor. biasanya merangkumi binatang yang hanya memakan agen pengeluar iaitu tumbuh-umbuhan. dan beberapa jenis sebatian daripada satu organisma kepada organisma yang lain di sepanjang satu hala.

10% disimpan dalam tisu badan (daun.juga menghadapi masalah makanan kerana (ayam) makanan pengguna primer pupus Pengguna tertier . hutan hujan tropika) Matahari merupakan punca tenaga bagi semua kehidupan.juga akan pupus kerana kekurangan makanan (helang) Jelasnya matahari adalah sumber tenaga di dalam rantaian dan siratan makanan kerana ia membantu kepada perkembangan tumbuhan. 90% tenaga itu hilang melalui proses tumbesaran. tanah dan nutrien di dalam tanah. ia akan mengancam pengguna sekunder yang bergantung hidup kepadanya dan begitulah seterusnya.juga akan pupus kerana kekurangan (belalang) makanan Pengguna sekunder . Contoh: Tumbuhan (rumput). akar. elemen-elemen kimia dalam satu jaringan yang kompleks yang terdiri daripada beberapa rantaian makanan yang saling berkaitan dan berinteraksi. Apabila tumbuhan mati ia akan mempengaruhi pengguna yang memakan tumbuhan kerana ketiadaan makanan akan menyebabkan pengguna primer akan mati apabila pengguna pertama telah pupus. Matahari sebagai punca tenaga Matahari merupakan punca utama tenaga dalam rantaian makanan dan siratan makanan. Pengeluar (tumbuhan) akan menggunakan cahaya matahari unuk melakukan proses fotosintesis bagi menghasilkan karbohidrat. pernafasan dan lain-lain. Di dalam ekosistem ia wujud secara saling berkait sekiranya salah satu daripada komponen di dalam ekosistem terjejas ia akan mempengaruhi komponen yang lain. protein bagi membantu proses pembesaran dan pembiakan. Sekiranya tumbuhan tidak mendapat cahaya matahari ia tidak dapat melakukan pembesaran dan akan mati.(pengeluar ) (pguna Pertama) (pguna Kedua) (pguna ketiga) Siratan makanan pula merujuk kepada pemindahan tenaga. batang dan lainlain) . Tanpa tenaga dari matahari tumbuhan tidak dapat menjalankan aktiviti pembesaran walaupun mendapat bekalan iaitu air. Ini menunjukkan tenaga haba dan cahaya dipindahkan dari cahaya matahari kepada tumbuhan. Aliran tenaga dalam rantaian makanan (ekosistem. Ini kerana tumbuhan (pengeluar) mendapat tenaga daripada cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis bagi membolehkan proses pembesaran dilakukan.mati kerana tidak boleh melakukan proses fotosintesis pengguna primer .

Ini kerana bilangan pengguna primer sedikit berbanding dengan pengeluar tetapi lebih berbanding dengan pengguna sekunder. 90% dari tenaga itu digunakan untuk pembesaran dan 10% disimpan. Proses ini menambah nutrien ke dalam tanah dan seterusnya digunakan oleh pengeluar semula.Tumbuhan dimakan oleh pengguna pertama (ulat/belalang) bagi menambahkan tenaga supaya ulat/belalang dapat bergerak. Selepas pengeluar pengguna primer pula berada di lapisan yang kedua. Aliran tenaga dalam siratan makanan boleh dilihat dalam bentuk piramid kerana bilangan di setiap peringkat adalah tidak sama. membesar dan membiak dengan sempurna. berlakulah proses penguraian oleh bakteria pengurai seperti bakteria. Organisma pengurai mendapat tenaga kimia daripada pengeluar dan pengguna yang mati. Pengguna primer (ulat/belalang) dimakan oleh pengguna sekunder (ayam) bagi menambahkan tenaga supaya pengguna sekunder dapat bergerak. 90% tenaganya digunakan dan 10% disimpan. membiak dan membesar dengan sempurna. Helang makan ayam untuk mendapatkan tenaga supaya ia dapat bergerak. 90% dari tenaga itu digunakan untuk proses pembesaran dan 10% disimpan. Tenaga kimia dan haba dipindahkan dari pengguna sekunder kepada pengguna tertier. Pengguna sekunder (ayam) dimakan oleh pengguna tertier (helang). Piramid ekologi (Piramid aliran) dan kehilangan tenaga Piramid aliran bermaksud peringkat-peringkat atau tahap-tahap di dalam rantaian makanan dengan bilangan organisma atau haiwan yang terlibat di dalam setiap peringkat. Karnivor (pengguna sekunder) pada aras ketiga dan omvivor (pengguna tertier) pada aras ke empat. Bentuk piramid yang semakin mengecil ke atas mengambarkan bilangan pengguna sekunder lebih sedikit berbanding dengan pengguna primer. Aras trofik Aras trofik merujuk kepada kedudukan organisma-organisma yang dihubungkaitkan oleh tenaga dalam rantai makanan di mana pengeluar pada aras pertama. Bilangan pengguna primer sedikit berbanding dengan pengeluar juga penting untuk memastikan pengguna primer mendapat makanan yang secukupnya. Pengguna primer berada di atas pengeluar dalam piramid menunjukkan pengguna primer memerlukan tenaga yang lebih berbanding dengan pengeluar. cacing dan kulat. Dan ia berada di atas pengguna primer menggambarkan pengguna sekunder memerlukan tenaga yang banyak berbanding dengan pengguna primer. herbivor (pengguna primer) aras kedua. Pada peringkat ketiga piramid dihuni oleh pengguna sekunder. Tenaga kimia dan haba dipindahkan dari pengeluar kepada pengguna pertama. . Apabila semua organisma hidup ini mati. Bilangan pengguna sekunder sedikit berbanding dengan pengguna primer penting untuk memastikan supaya pengguna sekunder mendapat makanan yang secukupnya. membesar dan membiak dengan sempurna. Bilangan pengeluar adalah bilangan yang paling banyak dan berada di peringkat paling bawah di dalam piramid kerana bilangan pengeluar ini tidak menggnakan tenaga yang terlalu banyak untuk terus hidup. Ini menunjukkan tenaga kimia dan haba dipindahkan dari pengguna primer kepada pengguna sekunder.

Ia berada di puncak menunjukkan tenaga yang diperlukan oleh pengguna tertier ini sangat banyak berbanding dengan pengguna-pengguna yang lain.nitrogen wujud di atmosfera sebagai gas yang tidak boleh digunakan secara langsung oleh kebanyakan organisma. Manusia bernafas membebaskan karbon dioksida. Sekiranya bilangan pengguna sekunder dan pengguna tertier lebih besar daripada pengguna primer dan pengeluar akan berlaku ketidakseimbangan di dalam sesebuah ekosistem Konsep kitar nutrien Kitaran bahan kimia/unsur kimia dalam biosfera/sebuah ekosistem berlaku secara berterusan melalui tiga fasa dalam edaran yang lengkap (oksigen. Nitrat ke dalam tanah juga daripada bakteria pengikat nitrogen menghasilkan baja nitrat dan baja ini akan diserap oleh tumbuhan terutama dalam aktiviti pertanian. karbon. Kitar Karbon . Oksigen ini terhasil daripada proses fotosintesis oleh tumbuhan. aktiviti perindustrian dan bakteria pengurai nitrogen dan juga pembakaran hutan. nitrogen) a) Kitar Nitrogen (dalam ekosistem pertanian) Fasa atmosfera. Nitrat ini di serap oleh akar tumbuhan seterusnya tumbuhan dimakan oleh haiwan. Kitar Oksigen Oksigen yang terdapat dalam atmosfera/udara untuk pernafasan oleh haiwan dan manusia.tumbuhan mendapat nitrogen melalui akar dalam bentuk ammonia atau nitrat dan ditukar kepada molekul organik (asid ammonia. Piramid aliran dan kehilangan tenaga Sebenarnya susunan di dalam piramid ini penting kerana ia adalah bertujuan untuk memastikan berlakunya keseimbangan dan penerusan rantaian makanan di dalam satu-satu ekosistem. protein dan lainlain). Nitrat ke dalam tanah juga melalui bakteria pengikat nitrogen pada tumbuhan kekacang. karbon dioksida juga terhasil dari proses pengaratan. Fasa biosfera (manusia/tumbuhan/haiwan).Organisma mati mengalami proses pereputan menghasilkan ammonia atau nitrat ke dalam tanah. Ini penting untuk memastikan pengguna tertier ini mendapat makanan yang secukupnya. Bahan kumuhan haiwan /manusia juga mengandungi ammonia. proses pereputan dan proses pembakaran. Fasa dalam tanah. Ruang yang runcing dan kecil menunjukkan bilangan pengguna ini adalah sangat sedikit. Nitrogen di atmosfera datang dari kilat. Melalui proses fotosintesis tumbuhan membebaskan oksigen ke atmosfera.Pada peringkat keempat atau puncak piramid dihuni oleh pengguna tertier. Karbon dioksida ini digunakan /diambil oleh tumbuhan untuk fotosintesis.

kepelbagaian spesies tumbuhan hutan kaya dengan sumber makanan kepada hidupan 3 Ekonomi tradisional. Apabila semua organisma hidup ini mati akan mengalami proses pereputan dan akan menghasilkan mendapan berkarbon minyak. Kawasan hutan seperti Taman Negara di Pahang.berkaitan dengan kelembapan udara yang tinggi di kawasan hutan tebal maka suhu persekitaran juga adalah sederhana. Tumbuhan ini dimakan oleh organisma hidup iaitu haiwan. 5 Kawasan tadahan air. bahan gambut dan lain-lain) dalam tanah dan bahan ini akan digunakan pula untuk aktiviti pembakaran yang akan menghasilkan gas karbon dioksida semula ke atmosfera. Taman Negara Sepilok di Sabah dan lain-lain terkenal dengan destinasi pelancongan utama kerana keindahan khazanah kepelbagaian biologi hutannya. akar-akar kayu. damar dan lain-lain.bagi membekalkan air kepada empangan untuk keperluan manusia dan hidupan. . membesar dan membiak dengan sempurna di dalam hutan. mengutip dan berburu. Haiwan ini hidup. Ekosistem hutan juga menjadi habitat atau tempat tempat tinggal orang-orang asli di samping sumber hutan sebagai sumber makanannya. 4. Sumber hutan juga menjadi sumber ekonomi orang-orang asli dengan menjual rotan.Karbon dalam atmosfera dalam bentuk gas karbon dioksida yang terhasil daripada aktiviti pembakaran terutama yang menggunakan bahan api fosil dan juga dari proses pereputan jirim organik yang telah mati.orang-orang asli yang masih menjalankan pertanian pindah.Kepelbagaian spesies flora dan fauna mampu menarik pelancongan dan seterusnya akan menambahkan pendapatan penduduk dan Negara. meranti. Sektor pelancongan. Udara yang nyaman ini menjamin habitat yang sesuai untuk kepelbagaian spesies fauna dan flora hidup. membesar dan membiak. Di Malaysia terdapat 677 spesies pokok balak yang mempunyai nilai dagangan yang tinggi seperti cengal. arang batu. 6 Habitat flora dan fauna. seraya. Gas karbon dioksida ini digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis bagi menghasilkan makanannya sendiri untuk proses pembesaran. 7 Elak hakisan tanah-litupan tumbuhan melindungi tanah daripada hakisan percikan atau hempasan air hujan dan mengurangkan hakisan larian air permukaan melalui cengkaman akar. 8 Menyederhanakan suhu sekitar. Kepentingan ekosistem kepentingan ekosistem hutan 1 Sumber kayu kayan-menghasilkan sumber kayu dalam pelbagai bentuk untuk kegunaan tempatan dan eksport ini akan menghasilkan pendapatan negara.Contoh hutan Amazon bagi satu hektar hutan terdapat 750 spesies haiwan dan 1500 jenis spesies tumbuhan. Hutan Endau Rompin. keruing dan balau 2 Sumber makanan.

Di kawasan hutan hujan tropika tiupan angin sentiasa tenang dan nyaman. ketam nipah. . ubat sakit kerongkong dari bakau minyak dan ubat tahan muntah dari bakau 4.cerucuk dan pancang kayu dalam pembinaan benteng dan jambatan dan tiang rumah. Sumber makanan yang menghasilkan pendapatan tambahan kepada nelayan pantai dari tangkapan pelbagai jenis ikan. Sesetengah tempat. 10 Penapis bahan pencemar. 9 Menghalang angin kencang. 11. kepah. lokan. Berfungsi sebagai tempat pembiakan dan perlindungan pelbagai jenis udang. air dan bahan-bahan mineral dalam tanah. Membekalkan oksigen.hutan dikekalkan dalam keadaan semula jadi sebagai Satu tarikan pelancong.9. Sumber kayu arang. kerang dan lain-lain. Melalui proses tersebut oksigen dapat dibebaskan. 10. (kepada alam sekitar) 7. 3. Kepah dan lain-lain.tumbuhan melakukan proses fotosintesis dengan adanya cahaya matahari. Keseimbangan ekosistem Merupakan usaha mengekalkan keseimbangan sesuatu ekosistem dengan melibatkan pengekalan komponen biotik dan abiotik secara seimbang dari segi interaksi di antara satu dengan yang lain.pokok-pokok bakau yang berakar ceracak dan tumbuh dengan padat dapat mengurangkan pengaliran sedimen dan mencengkam struktur tanah di kawasan pesisir pantai tersebut. Kawasan ini sesuai untuk pembiakan kerana air yang tenang dan banyak plankton sebaqgai sumber makanan. Mengawal hakisan/menstabilkan muara sungai/pesisir pantai. Kepada manusia 2 Untuk bahan binaan. Kawasan hutan bakau telah diubah menjadi kolam-kolam ternakan akuakultur seperti ternakan ikan kerapu dan udang harimau. kerang. ketam. Kepentingan Hutan Paya Bakau (kepada manusia) 1. 6.hutan bakau sebagai zon penampang yang boleh menghalang tiupan angin kencang dari laut ke kawasan pedalaman.kayu api dan lain-lain. Membekalkan oksigen tumbuhan bakau yang menghijau menyerap karbon dioksida dan membebaskan oksigen menerusi proses fotosintesis 8.hutan paya bakau berupaya menyerap bahan pencemar seperti sebatian nitrogen dan fosforus. Mengurangkan kelajuan angin.ia berfungsi sebagai eko pelancongan. Sumber perubatan perepat. Habitat pelbagai jenis hidupan air. Dirian pokok dan kanopinya mampu mengurangkan halaju angin dengan berkesan. 5.

banjir .kemarau . Pembakaran hutan akibat pertanian pindah boleh memusnahkan ekosistem hutan dan ini mengganggu pengaliran makanan dan tenaga.tanah rutuh . faktor fizikal/semulajdi serangan penyakit 2 Faktor alam sekitar/bencana alam .Gangguan ekosistem hutan Perubahan cuaca dan iklim. Pembinaan empangan hidroelektrik melibatkan penebangan dan pembersihan untuk pembinaan empangan dan juga penenggelaman kawasan hutan bagi tujuan menakung air.rebut taufan 3.hakisan .menyebabkan kemusnahan spesies fauna dan flora secara besar-besaran. kehilangan habitat mejejaskan ciri ekologi dan mengganggu ekosistem tersebut. Pembalakan tanpa kawalan. Faktor utama yang menyebabkan sesebuah ekosistem terganggu ialah: 1.kemarau. Ini akan mengganggu bekalan makanan kepada herbivor. Unsur-unsur biotik dalam hutan tersebut pupus dan ini menjejaskan proses pengaliran makanan Aktiviti pertanian pindah. Rantaian makanan hutan hujan tropika termusnah dengan cepat. .kepupusan hidupan dan kepupusan kepelbagaian biologi.Perubahan yang berlaku pada sesuatu komponen ekosistem boleh mencetuskan reaksi daripada komponen lain bagi penyesuaian satu keseimbangan ekosistem baru.tumbuhan semula jadi yang berfungsi sebagai pengeluar dan pelindung/habitat akan musnah. Pemburuan dan pemungut sumber hutan. Gempa bumi dan pergerakan jisim.kemusnahan kepada tumbuhankepupusan pengeluar merupakan gangguan kepada rantaian makanan dan tenaga seterunya member kesan kepada pengguna herbivor dan pengguna-pengguna lain. Faktor aktiviti manusia . Fenomena kebakaran hutan akibat cuaca yang panas. karnivor dan omvivor seterusnya pereput /pungurai. Kemusnahan rantaian makanan.aktiviti penebangan/pemusnahan hutan semula jadi dilakukan secara besar-besaran untuk dijadikan ladang-ladang pertanian.tumbuhan mati-berlaku kepupusan terhadap pengeluarpengguna menghadapi ketidakcukupan makanan dan Ini mengganggu proses rantaian makanan dan pengaliran tenaga seterusnya menyebabkan ekosistem tersebut terganggu.

Gangguan ekosistem pertanian 1.kekeringan kawasan pertanian-tanaman mati dan pupus 3 Banjir-air menenggelami kawasan pertanian. Pembangunan pertanian Penggunaan racun seperti DDT dan penggunaan baja kimia menyebabkan Sumber-sumber air tasik tercemar apabila bahan kimia tersebut dilarut resapkan oleh air dan menuju ke sungai/tasik. yang secara tidak langsung membawa kemusnahan rantaian makanan. kilang membuat cat dan lain-lain. 8 Industri-pengaliran sisa toksid ke kawasan pertanian-bertambah keasidan tanah-membawa kepada tanaman mati 3. Gangguan ekosistem tasik/kolam 1. Habitat tasik berkenaan akan hilang dan semua jenis hidupan air akan mati. 3. Kemarau. ribut. pembandaran dan lain-lain-kemusnahan kawasan pertanian 6 penggunaan baja kimia dan racun serangga secara berlebihan yang membawa kepada kepupusan spesies. Ini menyebabkan air tasik tercemar dan memusnahkan segala hidupan di dalam tasik tersebut sekaligus keseluruhan ekosistem tasik akan musnah . 2.Pembangunan bandar di kawasan tanah tinggi-Pembinaan kawasan rumah-rumah mewah bangunan-bangunan. infrasruktur. 7 Menjerat haiwan.tanaman mati dan kepupusan hidupan 4. industri. Serangan penyakit.yang membawa kepada kepupusan haiwan dalam kawasan tersebut. Aktiviti penebusgunaan tasik Tasik yang ada mungkin ditimbus untuk dijadikan pelbagai tapak bina seperti kawasan perumahan. Aktiviti perindustrian Berlakunya penyaluran dan pembuangan sisa toksik oleh sesetengah kilang memproses seperti kilang getah.memusnahkan tanaman di kawasan pertanian 5 Penambakan-pembinaan kawasan perumahan. 2. kelapa sawit. infrastruktur dan lain-lain melibatkan penebangan hutan secara besarbesaran yang menyebabkan pengeluar mati dan musnah. Ini memusnahkan semua ekosistem di dalamnya. Kemerosotan kualiti sumber air tasik ini menyebabkan hidupan air tersebut mati seperti zooplankton dan tumbuhan hijau yang lain dan ini juga menyebabkan Rantaian makanan dalam tasik akan musnah.penyakit terhadap pokok-pokok padi dan populasi dalam sawah padikepupusan spesies 2. industri dan lain-lain.

kemusnahan hutan boleh mengubah cuaca dunia. Kesan terhadap cuaca. kitar tenaga dan lain-lain. Habitat semula jadi musnah. komponen biotik dan abiotik musnah menyebabkan gangguan ekologi secara menyeluruh akan berlaku. kewujudan kawasan setinggan yang membuang sisa domesik seperti sampah sarap dan air kumbahan ke tasik atau takungan air yang berhampiran termasuk juga pembuangan sisa makanan oleh peniaga kecil. Kemusnahan hutan menyebabkan pelepasan karbon dioksida akan terus berlaku sehingga menyumbang kepada pemanasan global. Aktiviti pelancongan Melibatkan penyaluran dan pembuangan sisa kumbahan dari hotel. emas dan tembaga mencemarkan tasik apabila ia dialirkan/dibuang ke dalam tasik. Air tasik berkelodak dan tercemar dan ini menyebabkan terganggunya hidupan dalam tasik berkenaan.apabila habitat musnah haiwan juga turut musnah atau berlakunya penghijrahan spesies untuk mencari habitat baru Kerosakan ekosistem kemusnahan rantaian makanan. Air tasik akan berbau busuk dan berasid ini mematikan hidupan dalam tasik berkenaan. 7. Aktiviti perlombongan Sisa perlombongan bijih timah. Contoh najis khinzir ke dalam tasik akan menjejaskan ekosistem tasik berkenaan. Kesan kemusnahan ekosistem hutan hujan tropika 1 Kesan terhadap alam sekitar fizikal Gangguan terhadap kepelbagaian biologi. .spesies flora dan fauna diancam kepupusan sehingga ada antaranya tidak sempat dijalankan pemuliharaan. 6 Pembangunan sektor pembandaran Pertambahan penduduk bandar. Ini menyebabkan air tasik menjadi busuk dan seterusnya mengganggu keseimbangan ekosistem tasik berkenaan. chalet ke kawasan tasik yang berdekatan.5 bilion hektar mempunyai berjuta spesies haiwan dan tumbuhan yang sekarang sudah terancam. resort. hutan berfungsi menyerap karbon dioksida dan membebaskan oksigen dan ini juga boleh mengurangkan kesan rumah hijau. Aktiviti penternakan Pembuangan najis binatang ternakan ke dalam tasik juga merosakkan kitaran ekosistem tasik. Contoh. 5. Ini menambahkan kandungan bakteria ini menyebabkan kualiti air tasik kian merosot dan seterusnya mematikan pelbagai sumber seluruh hidupan akuatik dalam tasik termasuklah zooplankton yang menjadi sumber makanan utama kepada hidupan dalam tasik. perlombongan tembaga di Mamut Sabah.4. Contoh: hutan hujan amazon seluas 0. Ini menyebabkan berlakunyapeningkatan suhu.

Pendidikan pendidikan tentang alam sekitar boleh dilaksanakan pada dua peringkat iaitu peringkat sekolah sebagai kurikulum formal yang diajar dalam mata pelajaran geografi. Mengurangkan bekalan oksigen. menjejaskan kawasan tadahan air dan bekalan air ke dalam sungai atau tasik. Menjejaskan sumber air. Mengurangkan sumber kayu balak. Di bawah akta ini telah menggariskan beberapa larangan seperti. . Mewarta kawasan hutan simpan. 3. Secara tidak formal melalui pembacaan dan kempen kesedaran. meranti. Juga meningkatkan kadar larian air permukaan yang membawa banyak kelodak dan lumpur ke dalam sungai Kesan terhadap manusia Kekurangan sumber makanan. Kesan terhadap hidrologi. Di samping mengurangkan jumlah hujan tempatan kerana kurangnya proses transpirasi. Tiupan angin yang lebih kencang.Banyak spesies tumbuhan hutan sebagai sumber makanan.angin kering menyebabkan tekanan udara rendah ini menambahkan halaju angin. ini menjejaskan pendapatan penduduk dan negara. Kesannya manusia juga akan mengalami krisis bekalan air. industri kayu dan lain-lain.pokok-pokok balak yang berharga seperti cengal.ini terjadi kerana fungsi tumbuhan untuk membebaskan wap-wap air telah hilang ini menyebabkan wap air dalam udara berkurangan. Ini akan mengganggu aktiviti ekonomi berasaskan sumber pembalakan industri perabot. 2. hutan berhasil dan hutan lipur.untuk keperluan pernafasan kepada benda hidup.Ketiadaan tumbuhan menyebabkan kadar susupan air ke dalam tanah berkurangan. seraya. dengan ketiadaan tumbuhan sebagai penghalang menyebabkan tiupan angin lebih kencang. Kawasan hutan seperti ini dinamakan sebagai hutan perlindungan. menebang. Kesan utama kepada masyarakat orang asli yang banyak bergantung sumber makanan dari memungut hasil hutan dan memburu binatang. Mereka yang melakukan kesalahan akan dibawa ke mahkamah dan didenda sehingga RM 50 000 atau 2 tahun penjara. keruing dan lain-lain akan musnah. memotong dan lain-lain.simpanan air dalam tanah akan berkurangan yang akan mengurangkan bekalan air kepada sungai dan empangan. memasuki kawasan hutan kekal. Penguatkuasaan undang-undang. Langkah mengawal kemusnahan ekosistem hutan hujan Langkah pemeliharaan 1.kerajaan telah meluluskan akta per hutanan Negara dan akta industri berasaskan kayu pada tahun 1984.Pengurangan kelembapan udara. Dalam suasana udara kering memudahkan lagi wujudnya partikel terampai dalam udara yang secara langsung memudah terjadinya fenomena jerebu.

tentang pentingnya hutan pada masa depan. Mewartakan hutan simpan 4 Kependidikan.biasanya dilaksanakan oleh badan bukan kerajaan (NGO) seperti Pencinta Alam Sekitar Malaysia dan juga Sahabat Alam Sekitar (SAM) Langkah pemuliharaan 1.mengadakan projek tanam semula hutan (pemuliharaan) 3.4. Kempen kesedaran.iaitu cara pemulihan hutan yang melibatkan penubuhan ladang hutan Langkah /usaha untuk mengekalkan ekosistem hutan paya 1. 5 Tubuh satu jawatankuasa untuk pemantauan kawasan hutan paya Posted by smkrantaupanjang at 9:11 PM 0 comments: Post a Comment Links to this post Create a Link Newer PostOlder PostHome Subscribe to: Post Comments (Atom) . Bukan perundangan. 2. Dengan kaedah satu spesies atau pelbagai spesies 2.menghadkan lesen penebangan hutan dan mengenakan tindakan undangundang kepada pesalah. Silvikultur. Langkah perundangan. Penanaman semula menanam semula hutan di kawasan yang telah mengalami kepupusan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful