P. 1
Ekosistem

Ekosistem

|Views: 65|Likes:
Published by HanIf Rahman

More info:

Published by: HanIf Rahman on Feb 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2012

pdf

text

original

Ekosistem

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Ekosistem merupakan interaksi atau hubung kait antara benda hidup dengan benda bukan hidup dalam alam semula jadi.

[sunting]Terminologi

dan konsep

Terminologi eksosistem (ecosystem) dikatakan digunakan oleh Roy Clapham pada tahun 1930 untuk menerangkan komponen-komponen fizikal dan biologi alam sekitar yang berhubung kait antara satu sama lain sebagai satu unit. Arthur Tansely, seorang ahli ekologi kemudian memberi definisi yang lebih mendalam tentang ekosistem, "Seluruh sistem... termasuk organisma komplex dan faktor-faktor fizikal merupakan alam sekitar".
[1]

Konsep ekosistem merujuk kepada interaksi hidupan dengan unsur-unsur yang merupakan asas kepada alam dalam hubungan yang saling berkait rapat. Eugene Odum, salah seorang pengasas pengajian ekologi sains berpendapat, "Mana-mana unit atau organisma dalam sesebuh komuniti yang berinteraksi dalam alam fizkal akan menghasilkan satu kitaran tenaga yang jelas menerangkan struktur tropik (trophic structure), biodiversiti dan kitaran hidupan". [2] Ekosistem boleh dikaji dan dibahagikan kepada skop yang luas serta menerangkan situasi hubung kait antara hidupan dengan alam semula jadi.

KEPENTINGAN DAN PERANAN HUTAN TANAH TINGGI SECARA UMUM
Hutan tanah tinggi dari segi ekologinya, adalah kawasan yang berada pada ketinggian melebihi 300 meter dari aras laut. Secara fizikal, ia merupakan kawasan hutan ynag meliputi banjaran-banjaran. Kawasan Hutan Tanah Tinggi di negara kita adalah kurang 10% jumlah keluasan hutan berbanding Hutan Tanah Pamah Dipterokarp ynag meliputi keluasan sebanyak 60%. Profail hutanya lebih rendah, lebih rapat dengan komposisi spesies tumbuhan dan haiwan yang berbeza dibandingkan hutan tanah pamah. Kesemuanya ini dihubungkaitkan dengan keadaan alam sekitar yang lebih sejuk, lebih terdedah kepada tindakan alam dan keadaan tanah yang lebih curam. Disebabkan perbezaan ketara ini, hutan tanah tinggi boleh disifatkan sebagai suatu ekosistem yang agak unik bagi negara kita Sebagai satu sumber semulajadi, hutan memainkan peranan penting kepada manusia, negara dan dunia amnya. Kepentingan dan peranannya meliputi bidang yang luas yang mana ia mengandungi seribu satu macam khazanah yang tersimpan yang menyebabkan ianya lebih unik dan menarik. Diantara kepentingan hutan dan peranannya ialah: a. mengekalkan kestabilan alam sekitar melalui keseimbangan suhu,gas-gas dan udara. b. habitat kepada flora dan fauna

sumber kayu dan bukan kayu (rotan. komponen biotik 2. Sumber Maklumat: Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Sistem Ekologi TEMA : SISTEM EKOLOGI Ekologi merupakan satu kajian tentang hubungan antara organisma hidup dengan alam sekitar. komponen abiotik Komponen biotik Merangkumi benda-benda hidup yang terdapat di dalam sesebuah ekosistem iaitu merangkumi .c. haiwan dan tumbuhan dengan alam sekitarnya yang tidak bernyawa Komponen ekosistem Ekosistem mempunyai dua komponen yang utama iaitu: 1. Pengguna 3. Ekosistem Merupakan satu sistem yang melibatkan interaksi antara satu komuniti yang bernyawa iaitu manusia. air untuk minuman. Terjadinya saling pergantungan di antara satu komuniti masing-masing dengan alam persekitarannya. Contohnya: mengkaji tentang hubungan manusia (komuniti hidup) dengan alam seperti tanah untuk kediaman. udara untuk pernafasan dan sebagainya. Pengurai Pengeluar . kawasan tadahan air d.mikro organisma Komponen ini boleh dipecahkan kepada tiga kumpulan utama iaitu: 1 pengeluar 2.tumbuh-tumbuhan . warisan dan kebudayaan.haiwan . kawasan untuk penyelidikkan.manusia .herba dan lain-lain) dan f. pendidikan dan rekreasi e.

lembu.merupakan haiwan yang memakan tumbuhan dan daging. kambing. Contoh: ayam sebagai sebagai pengguna sekunder akan memakan ulat iaitu pengguna primer sebagai makanannya. Pengguna omvivor. Contoh: burung helang. Pengguna boleh dipecahkan kepada 3 kumpulan iaitu Pengguna primer (herbivor) merupakan pengguna yang berada ditahap paling rendah/bawah. Pengguna tertier akan menjadikan pengguna sekunder sebagai makanannya. Ia berperanan untuk mengurai bahan-bahan organik seperti bangkai haiwan. air. air dan lain-lain melalui proses fotosintesis. udara. nutrien dalam tanah.ayam------------berung helang . karbon dan lain-lain dan akan digunakan kembali oleh tumbuhan untuk pembesarannya. dan lain-lain 2. kulat dan cacing. manusia dan tumbuh-tumbuhan yang mana ia akan membebaskan nutrien-nutrien bukan organik seperti nitrogen. tumbuhan---------. Pengguna tertier (omnivore) merupakan pengguna peringkat ketiga dan yang paling atas. biasanya merangkumi binatang yang hanya memakan agen pengeluar iaitu tumbuh-umbuhan. Aliran tenaga dalam rantaian makanan dan siratan makanan Rantaian makanan merujuk kepada pemindahan tenaga. pengguna karnivor.ulat dan belalang. Contoh: ulat. elemen-elemen kimia. burung helang dan ular.kesemua unsur ini akan digunakan oleh kumpulan biotik dalam pelbagai cara dan pelbagai keadaan. mineral dalam tanah. Contoh: harimau. belalang. dan beberapa jenis sebatian daripada satu organisma kepada organisma yang lain di sepanjang satu hala. Contoh. Contoh.merupakan haiwan yang memakan daging sebagai makanannya.Dikenali sebagai tumbuh-tumbuhan. Contohnya: hidupan air perlukan air untuk hidup dan udara dalam air diperlukan unuk bernafas.burung helang akan memakan ayam sebagai makanannya Pengguna juga boleh dikelaskan kepada tiga kumpulan iaitu 1. Ia biasannya akan mendapat makanan dengan memakan pengguna peringkat primer.belalang----------. Contoh: manausia Pengurai merupakan egen saprofik iaitu terdiri daripada bakteria.merupakan binatang yang hanya memakan tumbuhan sahaja sebagai makanannya. Pengguna sekunder (karnivor) merupakan haiwan yang berada pada tahap kedua iaitu selepas pengguna primer. 3. Ia mampu menghasilkan makanannya sendiri dengan bergantung kepada alam persekitarannya yang tidak bernyawa seperti cahaya matahari. pengguna herbivor. Komponen Abiotik Komponen abiotik terdiri daripada benda-benda yang membentuk alam persekitaran di sekeliling kehidupan seperti cahaya matahari. Pengguna Merangkumi benda hidup selain daripada tumbuh-tumbuhan iaitu manusia dan haiwan.

elemen-elemen kimia dalam satu jaringan yang kompleks yang terdiri daripada beberapa rantaian makanan yang saling berkaitan dan berinteraksi. tanah dan nutrien di dalam tanah. Tanpa tenaga dari matahari tumbuhan tidak dapat menjalankan aktiviti pembesaran walaupun mendapat bekalan iaitu air. Aliran tenaga dalam rantaian makanan (ekosistem. akar.juga akan pupus kerana kekurangan (belalang) makanan Pengguna sekunder . batang dan lainlain) . Di dalam ekosistem ia wujud secara saling berkait sekiranya salah satu daripada komponen di dalam ekosistem terjejas ia akan mempengaruhi komponen yang lain. Contoh: Tumbuhan (rumput). Ini menunjukkan tenaga haba dan cahaya dipindahkan dari cahaya matahari kepada tumbuhan.juga menghadapi masalah makanan kerana (ayam) makanan pengguna primer pupus Pengguna tertier . Sekiranya tumbuhan tidak mendapat cahaya matahari ia tidak dapat melakukan pembesaran dan akan mati.(pengeluar ) (pguna Pertama) (pguna Kedua) (pguna ketiga) Siratan makanan pula merujuk kepada pemindahan tenaga.juga akan pupus kerana kekurangan makanan (helang) Jelasnya matahari adalah sumber tenaga di dalam rantaian dan siratan makanan kerana ia membantu kepada perkembangan tumbuhan. ia akan mengancam pengguna sekunder yang bergantung hidup kepadanya dan begitulah seterusnya. hutan hujan tropika) Matahari merupakan punca tenaga bagi semua kehidupan. 10% disimpan dalam tisu badan (daun. Apabila tumbuhan mati ia akan mempengaruhi pengguna yang memakan tumbuhan kerana ketiadaan makanan akan menyebabkan pengguna primer akan mati apabila pengguna pertama telah pupus.mati kerana tidak boleh melakukan proses fotosintesis pengguna primer . 90% tenaga itu hilang melalui proses tumbesaran. Ini kerana tumbuhan (pengeluar) mendapat tenaga daripada cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis bagi membolehkan proses pembesaran dilakukan. protein bagi membantu proses pembesaran dan pembiakan. pernafasan dan lain-lain. Pengeluar (tumbuhan) akan menggunakan cahaya matahari unuk melakukan proses fotosintesis bagi menghasilkan karbohidrat. Matahari sebagai punca tenaga Matahari merupakan punca utama tenaga dalam rantaian makanan dan siratan makanan.

Bilangan pengguna primer sedikit berbanding dengan pengeluar juga penting untuk memastikan pengguna primer mendapat makanan yang secukupnya. Ini menunjukkan tenaga kimia dan haba dipindahkan dari pengguna primer kepada pengguna sekunder. herbivor (pengguna primer) aras kedua. Helang makan ayam untuk mendapatkan tenaga supaya ia dapat bergerak. Organisma pengurai mendapat tenaga kimia daripada pengeluar dan pengguna yang mati. Ini kerana bilangan pengguna primer sedikit berbanding dengan pengeluar tetapi lebih berbanding dengan pengguna sekunder. Dan ia berada di atas pengguna primer menggambarkan pengguna sekunder memerlukan tenaga yang banyak berbanding dengan pengguna primer. membesar dan membiak dengan sempurna. Bilangan pengeluar adalah bilangan yang paling banyak dan berada di peringkat paling bawah di dalam piramid kerana bilangan pengeluar ini tidak menggnakan tenaga yang terlalu banyak untuk terus hidup. berlakulah proses penguraian oleh bakteria pengurai seperti bakteria. Pengguna primer berada di atas pengeluar dalam piramid menunjukkan pengguna primer memerlukan tenaga yang lebih berbanding dengan pengeluar. Bentuk piramid yang semakin mengecil ke atas mengambarkan bilangan pengguna sekunder lebih sedikit berbanding dengan pengguna primer. Tenaga kimia dan haba dipindahkan dari pengguna sekunder kepada pengguna tertier. Pada peringkat ketiga piramid dihuni oleh pengguna sekunder. Karnivor (pengguna sekunder) pada aras ketiga dan omvivor (pengguna tertier) pada aras ke empat. membiak dan membesar dengan sempurna. membesar dan membiak dengan sempurna. Tenaga kimia dan haba dipindahkan dari pengeluar kepada pengguna pertama. Piramid ekologi (Piramid aliran) dan kehilangan tenaga Piramid aliran bermaksud peringkat-peringkat atau tahap-tahap di dalam rantaian makanan dengan bilangan organisma atau haiwan yang terlibat di dalam setiap peringkat.Tumbuhan dimakan oleh pengguna pertama (ulat/belalang) bagi menambahkan tenaga supaya ulat/belalang dapat bergerak. Bilangan pengguna sekunder sedikit berbanding dengan pengguna primer penting untuk memastikan supaya pengguna sekunder mendapat makanan yang secukupnya. cacing dan kulat. Selepas pengeluar pengguna primer pula berada di lapisan yang kedua. 90% dari tenaga itu digunakan untuk pembesaran dan 10% disimpan. Aliran tenaga dalam siratan makanan boleh dilihat dalam bentuk piramid kerana bilangan di setiap peringkat adalah tidak sama. Apabila semua organisma hidup ini mati. 90% tenaganya digunakan dan 10% disimpan. Pengguna primer (ulat/belalang) dimakan oleh pengguna sekunder (ayam) bagi menambahkan tenaga supaya pengguna sekunder dapat bergerak. Pengguna sekunder (ayam) dimakan oleh pengguna tertier (helang). 90% dari tenaga itu digunakan untuk proses pembesaran dan 10% disimpan. . Proses ini menambah nutrien ke dalam tanah dan seterusnya digunakan oleh pengeluar semula. Aras trofik Aras trofik merujuk kepada kedudukan organisma-organisma yang dihubungkaitkan oleh tenaga dalam rantai makanan di mana pengeluar pada aras pertama.

Bahan kumuhan haiwan /manusia juga mengandungi ammonia. Kitar Oksigen Oksigen yang terdapat dalam atmosfera/udara untuk pernafasan oleh haiwan dan manusia.nitrogen wujud di atmosfera sebagai gas yang tidak boleh digunakan secara langsung oleh kebanyakan organisma. Nitrogen di atmosfera datang dari kilat.Pada peringkat keempat atau puncak piramid dihuni oleh pengguna tertier. Kitar Karbon . Nitrat ke dalam tanah juga daripada bakteria pengikat nitrogen menghasilkan baja nitrat dan baja ini akan diserap oleh tumbuhan terutama dalam aktiviti pertanian. Nitrat ke dalam tanah juga melalui bakteria pengikat nitrogen pada tumbuhan kekacang. Fasa biosfera (manusia/tumbuhan/haiwan). aktiviti perindustrian dan bakteria pengurai nitrogen dan juga pembakaran hutan. Ini penting untuk memastikan pengguna tertier ini mendapat makanan yang secukupnya. karbon dioksida juga terhasil dari proses pengaratan.Organisma mati mengalami proses pereputan menghasilkan ammonia atau nitrat ke dalam tanah. Nitrat ini di serap oleh akar tumbuhan seterusnya tumbuhan dimakan oleh haiwan. Piramid aliran dan kehilangan tenaga Sebenarnya susunan di dalam piramid ini penting kerana ia adalah bertujuan untuk memastikan berlakunya keseimbangan dan penerusan rantaian makanan di dalam satu-satu ekosistem. protein dan lainlain). Ia berada di puncak menunjukkan tenaga yang diperlukan oleh pengguna tertier ini sangat banyak berbanding dengan pengguna-pengguna yang lain. Oksigen ini terhasil daripada proses fotosintesis oleh tumbuhan.tumbuhan mendapat nitrogen melalui akar dalam bentuk ammonia atau nitrat dan ditukar kepada molekul organik (asid ammonia. Karbon dioksida ini digunakan /diambil oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Manusia bernafas membebaskan karbon dioksida. Ruang yang runcing dan kecil menunjukkan bilangan pengguna ini adalah sangat sedikit. proses pereputan dan proses pembakaran. karbon. Fasa dalam tanah. Sekiranya bilangan pengguna sekunder dan pengguna tertier lebih besar daripada pengguna primer dan pengeluar akan berlaku ketidakseimbangan di dalam sesebuah ekosistem Konsep kitar nutrien Kitaran bahan kimia/unsur kimia dalam biosfera/sebuah ekosistem berlaku secara berterusan melalui tiga fasa dalam edaran yang lengkap (oksigen. Melalui proses fotosintesis tumbuhan membebaskan oksigen ke atmosfera. nitrogen) a) Kitar Nitrogen (dalam ekosistem pertanian) Fasa atmosfera.

. membesar dan membiak dengan sempurna di dalam hutan. 6 Habitat flora dan fauna. arang batu. Apabila semua organisma hidup ini mati akan mengalami proses pereputan dan akan menghasilkan mendapan berkarbon minyak.bagi membekalkan air kepada empangan untuk keperluan manusia dan hidupan. Ekosistem hutan juga menjadi habitat atau tempat tempat tinggal orang-orang asli di samping sumber hutan sebagai sumber makanannya. Sektor pelancongan. mengutip dan berburu.Contoh hutan Amazon bagi satu hektar hutan terdapat 750 spesies haiwan dan 1500 jenis spesies tumbuhan. damar dan lain-lain. Haiwan ini hidup. Sumber hutan juga menjadi sumber ekonomi orang-orang asli dengan menjual rotan. 5 Kawasan tadahan air. meranti.Karbon dalam atmosfera dalam bentuk gas karbon dioksida yang terhasil daripada aktiviti pembakaran terutama yang menggunakan bahan api fosil dan juga dari proses pereputan jirim organik yang telah mati.berkaitan dengan kelembapan udara yang tinggi di kawasan hutan tebal maka suhu persekitaran juga adalah sederhana. akar-akar kayu. keruing dan balau 2 Sumber makanan. seraya. membesar dan membiak. Kepentingan ekosistem kepentingan ekosistem hutan 1 Sumber kayu kayan-menghasilkan sumber kayu dalam pelbagai bentuk untuk kegunaan tempatan dan eksport ini akan menghasilkan pendapatan negara. 7 Elak hakisan tanah-litupan tumbuhan melindungi tanah daripada hakisan percikan atau hempasan air hujan dan mengurangkan hakisan larian air permukaan melalui cengkaman akar. Taman Negara Sepilok di Sabah dan lain-lain terkenal dengan destinasi pelancongan utama kerana keindahan khazanah kepelbagaian biologi hutannya. Kawasan hutan seperti Taman Negara di Pahang. 8 Menyederhanakan suhu sekitar.orang-orang asli yang masih menjalankan pertanian pindah. Tumbuhan ini dimakan oleh organisma hidup iaitu haiwan.kepelbagaian spesies tumbuhan hutan kaya dengan sumber makanan kepada hidupan 3 Ekonomi tradisional. Hutan Endau Rompin. Udara yang nyaman ini menjamin habitat yang sesuai untuk kepelbagaian spesies fauna dan flora hidup. bahan gambut dan lain-lain) dalam tanah dan bahan ini akan digunakan pula untuk aktiviti pembakaran yang akan menghasilkan gas karbon dioksida semula ke atmosfera. Di Malaysia terdapat 677 spesies pokok balak yang mempunyai nilai dagangan yang tinggi seperti cengal.Kepelbagaian spesies flora dan fauna mampu menarik pelancongan dan seterusnya akan menambahkan pendapatan penduduk dan Negara. Gas karbon dioksida ini digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis bagi menghasilkan makanannya sendiri untuk proses pembesaran. 4.

(kepada alam sekitar) 7. ketam nipah. 3. Mengurangkan kelajuan angin. 11.9.tumbuhan melakukan proses fotosintesis dengan adanya cahaya matahari. ketam.cerucuk dan pancang kayu dalam pembinaan benteng dan jambatan dan tiang rumah. lokan. Membekalkan oksigen. 5. air dan bahan-bahan mineral dalam tanah. Sesetengah tempat. kerang dan lain-lain. Habitat pelbagai jenis hidupan air. 9 Menghalang angin kencang.Di kawasan hutan hujan tropika tiupan angin sentiasa tenang dan nyaman. Sumber perubatan perepat. Kepada manusia 2 Untuk bahan binaan. Dirian pokok dan kanopinya mampu mengurangkan halaju angin dengan berkesan.kayu api dan lain-lain. 10. kepah. 6. kerang.hutan dikekalkan dalam keadaan semula jadi sebagai Satu tarikan pelancong. Membekalkan oksigen tumbuhan bakau yang menghijau menyerap karbon dioksida dan membebaskan oksigen menerusi proses fotosintesis 8. Sumber makanan yang menghasilkan pendapatan tambahan kepada nelayan pantai dari tangkapan pelbagai jenis ikan. 10 Penapis bahan pencemar. Kepah dan lain-lain. Berfungsi sebagai tempat pembiakan dan perlindungan pelbagai jenis udang. Sumber kayu arang.pokok-pokok bakau yang berakar ceracak dan tumbuh dengan padat dapat mengurangkan pengaliran sedimen dan mencengkam struktur tanah di kawasan pesisir pantai tersebut. Keseimbangan ekosistem Merupakan usaha mengekalkan keseimbangan sesuatu ekosistem dengan melibatkan pengekalan komponen biotik dan abiotik secara seimbang dari segi interaksi di antara satu dengan yang lain. Kepentingan Hutan Paya Bakau (kepada manusia) 1. .hutan bakau sebagai zon penampang yang boleh menghalang tiupan angin kencang dari laut ke kawasan pedalaman. Melalui proses tersebut oksigen dapat dibebaskan.ia berfungsi sebagai eko pelancongan. Mengawal hakisan/menstabilkan muara sungai/pesisir pantai.hutan paya bakau berupaya menyerap bahan pencemar seperti sebatian nitrogen dan fosforus. Kawasan hutan bakau telah diubah menjadi kolam-kolam ternakan akuakultur seperti ternakan ikan kerapu dan udang harimau. Kawasan ini sesuai untuk pembiakan kerana air yang tenang dan banyak plankton sebaqgai sumber makanan. ubat sakit kerongkong dari bakau minyak dan ubat tahan muntah dari bakau 4.

Perubahan yang berlaku pada sesuatu komponen ekosistem boleh mencetuskan reaksi daripada komponen lain bagi penyesuaian satu keseimbangan ekosistem baru.tanah rutuh .tumbuhan semula jadi yang berfungsi sebagai pengeluar dan pelindung/habitat akan musnah. Unsur-unsur biotik dalam hutan tersebut pupus dan ini menjejaskan proses pengaliran makanan Aktiviti pertanian pindah.menyebabkan kemusnahan spesies fauna dan flora secara besar-besaran. faktor fizikal/semulajdi serangan penyakit 2 Faktor alam sekitar/bencana alam . Fenomena kebakaran hutan akibat cuaca yang panas. Kemusnahan rantaian makanan.rebut taufan 3. Faktor aktiviti manusia . Rantaian makanan hutan hujan tropika termusnah dengan cepat. Pembinaan empangan hidroelektrik melibatkan penebangan dan pembersihan untuk pembinaan empangan dan juga penenggelaman kawasan hutan bagi tujuan menakung air. .kemarau. Pembakaran hutan akibat pertanian pindah boleh memusnahkan ekosistem hutan dan ini mengganggu pengaliran makanan dan tenaga.hakisan . kehilangan habitat mejejaskan ciri ekologi dan mengganggu ekosistem tersebut.tumbuhan mati-berlaku kepupusan terhadap pengeluarpengguna menghadapi ketidakcukupan makanan dan Ini mengganggu proses rantaian makanan dan pengaliran tenaga seterusnya menyebabkan ekosistem tersebut terganggu.kemarau . karnivor dan omvivor seterusnya pereput /pungurai.Gangguan ekosistem hutan Perubahan cuaca dan iklim.aktiviti penebangan/pemusnahan hutan semula jadi dilakukan secara besar-besaran untuk dijadikan ladang-ladang pertanian. Pembalakan tanpa kawalan.banjir . Pemburuan dan pemungut sumber hutan. Faktor utama yang menyebabkan sesebuah ekosistem terganggu ialah: 1.kemusnahan kepada tumbuhankepupusan pengeluar merupakan gangguan kepada rantaian makanan dan tenaga seterunya member kesan kepada pengguna herbivor dan pengguna-pengguna lain. Ini akan mengganggu bekalan makanan kepada herbivor. Gempa bumi dan pergerakan jisim.kepupusan hidupan dan kepupusan kepelbagaian biologi.

2. ribut. Habitat tasik berkenaan akan hilang dan semua jenis hidupan air akan mati. industri dan lain-lain.tanaman mati dan kepupusan hidupan 4. 2.penyakit terhadap pokok-pokok padi dan populasi dalam sawah padikepupusan spesies 2.memusnahkan tanaman di kawasan pertanian 5 Penambakan-pembinaan kawasan perumahan. Gangguan ekosistem pertanian 1. Ini menyebabkan air tasik tercemar dan memusnahkan segala hidupan di dalam tasik tersebut sekaligus keseluruhan ekosistem tasik akan musnah . pembandaran dan lain-lain-kemusnahan kawasan pertanian 6 penggunaan baja kimia dan racun serangga secara berlebihan yang membawa kepada kepupusan spesies. Aktiviti penebusgunaan tasik Tasik yang ada mungkin ditimbus untuk dijadikan pelbagai tapak bina seperti kawasan perumahan. Serangan penyakit. Gangguan ekosistem tasik/kolam 1. 3. industri. infrasruktur. yang secara tidak langsung membawa kemusnahan rantaian makanan. Kemarau. kilang membuat cat dan lain-lain.yang membawa kepada kepupusan haiwan dalam kawasan tersebut.kekeringan kawasan pertanian-tanaman mati dan pupus 3 Banjir-air menenggelami kawasan pertanian. Ini memusnahkan semua ekosistem di dalamnya. 7 Menjerat haiwan.Pembangunan bandar di kawasan tanah tinggi-Pembinaan kawasan rumah-rumah mewah bangunan-bangunan. 8 Industri-pengaliran sisa toksid ke kawasan pertanian-bertambah keasidan tanah-membawa kepada tanaman mati 3. kelapa sawit. Kemerosotan kualiti sumber air tasik ini menyebabkan hidupan air tersebut mati seperti zooplankton dan tumbuhan hijau yang lain dan ini juga menyebabkan Rantaian makanan dalam tasik akan musnah. infrastruktur dan lain-lain melibatkan penebangan hutan secara besarbesaran yang menyebabkan pengeluar mati dan musnah. Pembangunan pertanian Penggunaan racun seperti DDT dan penggunaan baja kimia menyebabkan Sumber-sumber air tasik tercemar apabila bahan kimia tersebut dilarut resapkan oleh air dan menuju ke sungai/tasik. Aktiviti perindustrian Berlakunya penyaluran dan pembuangan sisa toksik oleh sesetengah kilang memproses seperti kilang getah.

Aktiviti penternakan Pembuangan najis binatang ternakan ke dalam tasik juga merosakkan kitaran ekosistem tasik. . kitar tenaga dan lain-lain. Kemusnahan hutan menyebabkan pelepasan karbon dioksida akan terus berlaku sehingga menyumbang kepada pemanasan global. hutan berfungsi menyerap karbon dioksida dan membebaskan oksigen dan ini juga boleh mengurangkan kesan rumah hijau. chalet ke kawasan tasik yang berdekatan. Ini menambahkan kandungan bakteria ini menyebabkan kualiti air tasik kian merosot dan seterusnya mematikan pelbagai sumber seluruh hidupan akuatik dalam tasik termasuklah zooplankton yang menjadi sumber makanan utama kepada hidupan dalam tasik. komponen biotik dan abiotik musnah menyebabkan gangguan ekologi secara menyeluruh akan berlaku. resort.apabila habitat musnah haiwan juga turut musnah atau berlakunya penghijrahan spesies untuk mencari habitat baru Kerosakan ekosistem kemusnahan rantaian makanan.kemusnahan hutan boleh mengubah cuaca dunia. 6 Pembangunan sektor pembandaran Pertambahan penduduk bandar. Contoh. 7. Air tasik akan berbau busuk dan berasid ini mematikan hidupan dalam tasik berkenaan.4. Kesan kemusnahan ekosistem hutan hujan tropika 1 Kesan terhadap alam sekitar fizikal Gangguan terhadap kepelbagaian biologi. Habitat semula jadi musnah.5 bilion hektar mempunyai berjuta spesies haiwan dan tumbuhan yang sekarang sudah terancam. Aktiviti perlombongan Sisa perlombongan bijih timah. kewujudan kawasan setinggan yang membuang sisa domesik seperti sampah sarap dan air kumbahan ke tasik atau takungan air yang berhampiran termasuk juga pembuangan sisa makanan oleh peniaga kecil. Air tasik berkelodak dan tercemar dan ini menyebabkan terganggunya hidupan dalam tasik berkenaan. Kesan terhadap cuaca. Ini menyebabkan air tasik menjadi busuk dan seterusnya mengganggu keseimbangan ekosistem tasik berkenaan. Contoh najis khinzir ke dalam tasik akan menjejaskan ekosistem tasik berkenaan. Aktiviti pelancongan Melibatkan penyaluran dan pembuangan sisa kumbahan dari hotel. 5. perlombongan tembaga di Mamut Sabah. Contoh: hutan hujan amazon seluas 0.spesies flora dan fauna diancam kepupusan sehingga ada antaranya tidak sempat dijalankan pemuliharaan. Ini menyebabkan berlakunyapeningkatan suhu. emas dan tembaga mencemarkan tasik apabila ia dialirkan/dibuang ke dalam tasik.

Penguatkuasaan undang-undang. Dalam suasana udara kering memudahkan lagi wujudnya partikel terampai dalam udara yang secara langsung memudah terjadinya fenomena jerebu. keruing dan lain-lain akan musnah. Juga meningkatkan kadar larian air permukaan yang membawa banyak kelodak dan lumpur ke dalam sungai Kesan terhadap manusia Kekurangan sumber makanan. Menjejaskan sumber air. Pendidikan pendidikan tentang alam sekitar boleh dilaksanakan pada dua peringkat iaitu peringkat sekolah sebagai kurikulum formal yang diajar dalam mata pelajaran geografi. dengan ketiadaan tumbuhan sebagai penghalang menyebabkan tiupan angin lebih kencang. meranti.Pengurangan kelembapan udara. Kesan utama kepada masyarakat orang asli yang banyak bergantung sumber makanan dari memungut hasil hutan dan memburu binatang. Kesannya manusia juga akan mengalami krisis bekalan air.untuk keperluan pernafasan kepada benda hidup. Di bawah akta ini telah menggariskan beberapa larangan seperti. Kawasan hutan seperti ini dinamakan sebagai hutan perlindungan. Di samping mengurangkan jumlah hujan tempatan kerana kurangnya proses transpirasi. hutan berhasil dan hutan lipur.Ketiadaan tumbuhan menyebabkan kadar susupan air ke dalam tanah berkurangan. Kesan terhadap hidrologi. memotong dan lain-lain.Banyak spesies tumbuhan hutan sebagai sumber makanan. Ini akan mengganggu aktiviti ekonomi berasaskan sumber pembalakan industri perabot. Mengurangkan bekalan oksigen. 3.angin kering menyebabkan tekanan udara rendah ini menambahkan halaju angin. memasuki kawasan hutan kekal. Mengurangkan sumber kayu balak.kerajaan telah meluluskan akta per hutanan Negara dan akta industri berasaskan kayu pada tahun 1984. . Mereka yang melakukan kesalahan akan dibawa ke mahkamah dan didenda sehingga RM 50 000 atau 2 tahun penjara. Tiupan angin yang lebih kencang.pokok-pokok balak yang berharga seperti cengal. Langkah mengawal kemusnahan ekosistem hutan hujan Langkah pemeliharaan 1. menjejaskan kawasan tadahan air dan bekalan air ke dalam sungai atau tasik. menebang. seraya.ini terjadi kerana fungsi tumbuhan untuk membebaskan wap-wap air telah hilang ini menyebabkan wap air dalam udara berkurangan. 2. Secara tidak formal melalui pembacaan dan kempen kesedaran. ini menjejaskan pendapatan penduduk dan negara. Mewarta kawasan hutan simpan. industri kayu dan lain-lain.simpanan air dalam tanah akan berkurangan yang akan mengurangkan bekalan air kepada sungai dan empangan.

Langkah perundangan. Dengan kaedah satu spesies atau pelbagai spesies 2.biasanya dilaksanakan oleh badan bukan kerajaan (NGO) seperti Pencinta Alam Sekitar Malaysia dan juga Sahabat Alam Sekitar (SAM) Langkah pemuliharaan 1.tentang pentingnya hutan pada masa depan. Mewartakan hutan simpan 4 Kependidikan.iaitu cara pemulihan hutan yang melibatkan penubuhan ladang hutan Langkah /usaha untuk mengekalkan ekosistem hutan paya 1. Silvikultur.mengadakan projek tanam semula hutan (pemuliharaan) 3.menghadkan lesen penebangan hutan dan mengenakan tindakan undangundang kepada pesalah. Penanaman semula menanam semula hutan di kawasan yang telah mengalami kepupusan. Kempen kesedaran. 2.4. 5 Tubuh satu jawatankuasa untuk pemantauan kawasan hutan paya Posted by smkrantaupanjang at 9:11 PM 0 comments: Post a Comment Links to this post Create a Link Newer PostOlder PostHome Subscribe to: Post Comments (Atom) . Bukan perundangan.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->