Ekosistem

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Ekosistem merupakan interaksi atau hubung kait antara benda hidup dengan benda bukan hidup dalam alam semula jadi.

[sunting]Terminologi

dan konsep

Terminologi eksosistem (ecosystem) dikatakan digunakan oleh Roy Clapham pada tahun 1930 untuk menerangkan komponen-komponen fizikal dan biologi alam sekitar yang berhubung kait antara satu sama lain sebagai satu unit. Arthur Tansely, seorang ahli ekologi kemudian memberi definisi yang lebih mendalam tentang ekosistem, "Seluruh sistem... termasuk organisma komplex dan faktor-faktor fizikal merupakan alam sekitar".
[1]

Konsep ekosistem merujuk kepada interaksi hidupan dengan unsur-unsur yang merupakan asas kepada alam dalam hubungan yang saling berkait rapat. Eugene Odum, salah seorang pengasas pengajian ekologi sains berpendapat, "Mana-mana unit atau organisma dalam sesebuh komuniti yang berinteraksi dalam alam fizkal akan menghasilkan satu kitaran tenaga yang jelas menerangkan struktur tropik (trophic structure), biodiversiti dan kitaran hidupan". [2] Ekosistem boleh dikaji dan dibahagikan kepada skop yang luas serta menerangkan situasi hubung kait antara hidupan dengan alam semula jadi.

KEPENTINGAN DAN PERANAN HUTAN TANAH TINGGI SECARA UMUM
Hutan tanah tinggi dari segi ekologinya, adalah kawasan yang berada pada ketinggian melebihi 300 meter dari aras laut. Secara fizikal, ia merupakan kawasan hutan ynag meliputi banjaran-banjaran. Kawasan Hutan Tanah Tinggi di negara kita adalah kurang 10% jumlah keluasan hutan berbanding Hutan Tanah Pamah Dipterokarp ynag meliputi keluasan sebanyak 60%. Profail hutanya lebih rendah, lebih rapat dengan komposisi spesies tumbuhan dan haiwan yang berbeza dibandingkan hutan tanah pamah. Kesemuanya ini dihubungkaitkan dengan keadaan alam sekitar yang lebih sejuk, lebih terdedah kepada tindakan alam dan keadaan tanah yang lebih curam. Disebabkan perbezaan ketara ini, hutan tanah tinggi boleh disifatkan sebagai suatu ekosistem yang agak unik bagi negara kita Sebagai satu sumber semulajadi, hutan memainkan peranan penting kepada manusia, negara dan dunia amnya. Kepentingan dan peranannya meliputi bidang yang luas yang mana ia mengandungi seribu satu macam khazanah yang tersimpan yang menyebabkan ianya lebih unik dan menarik. Diantara kepentingan hutan dan peranannya ialah: a. mengekalkan kestabilan alam sekitar melalui keseimbangan suhu,gas-gas dan udara. b. habitat kepada flora dan fauna

Terjadinya saling pergantungan di antara satu komuniti masing-masing dengan alam persekitarannya. kawasan tadahan air d. air untuk minuman. kawasan untuk penyelidikkan. Sumber Maklumat: Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Sistem Ekologi TEMA : SISTEM EKOLOGI Ekologi merupakan satu kajian tentang hubungan antara organisma hidup dengan alam sekitar.herba dan lain-lain) dan f.tumbuh-tumbuhan . warisan dan kebudayaan. pendidikan dan rekreasi e. sumber kayu dan bukan kayu (rotan.manusia .haiwan . Contohnya: mengkaji tentang hubungan manusia (komuniti hidup) dengan alam seperti tanah untuk kediaman. Ekosistem Merupakan satu sistem yang melibatkan interaksi antara satu komuniti yang bernyawa iaitu manusia. komponen abiotik Komponen biotik Merangkumi benda-benda hidup yang terdapat di dalam sesebuah ekosistem iaitu merangkumi . Pengurai Pengeluar . komponen biotik 2. udara untuk pernafasan dan sebagainya.mikro organisma Komponen ini boleh dipecahkan kepada tiga kumpulan utama iaitu: 1 pengeluar 2. Pengguna 3.c. haiwan dan tumbuhan dengan alam sekitarnya yang tidak bernyawa Komponen ekosistem Ekosistem mempunyai dua komponen yang utama iaitu: 1.

merupakan haiwan yang memakan tumbuhan dan daging.merupakan haiwan yang memakan daging sebagai makanannya. Pengguna tertier akan menjadikan pengguna sekunder sebagai makanannya. Ia biasannya akan mendapat makanan dengan memakan pengguna peringkat primer.kesemua unsur ini akan digunakan oleh kumpulan biotik dalam pelbagai cara dan pelbagai keadaan. Contoh: burung helang. kambing. pengguna herbivor. Pengguna tertier (omnivore) merupakan pengguna peringkat ketiga dan yang paling atas. lembu. Contoh: ayam sebagai sebagai pengguna sekunder akan memakan ulat iaitu pengguna primer sebagai makanannya. biasanya merangkumi binatang yang hanya memakan agen pengeluar iaitu tumbuh-umbuhan. burung helang dan ular. Contoh: manausia Pengurai merupakan egen saprofik iaitu terdiri daripada bakteria. nutrien dalam tanah.burung helang akan memakan ayam sebagai makanannya Pengguna juga boleh dikelaskan kepada tiga kumpulan iaitu 1. Pengguna Merangkumi benda hidup selain daripada tumbuh-tumbuhan iaitu manusia dan haiwan. Pengguna omvivor. air.ulat dan belalang. elemen-elemen kimia. Contoh. Ia mampu menghasilkan makanannya sendiri dengan bergantung kepada alam persekitarannya yang tidak bernyawa seperti cahaya matahari. Pengguna sekunder (karnivor) merupakan haiwan yang berada pada tahap kedua iaitu selepas pengguna primer. dan lain-lain 2. Contoh: ulat. dan beberapa jenis sebatian daripada satu organisma kepada organisma yang lain di sepanjang satu hala. tumbuhan---------. Ia berperanan untuk mengurai bahan-bahan organik seperti bangkai haiwan.belalang----------. Contoh.ayam------------berung helang . karbon dan lain-lain dan akan digunakan kembali oleh tumbuhan untuk pembesarannya. kulat dan cacing. Contohnya: hidupan air perlukan air untuk hidup dan udara dalam air diperlukan unuk bernafas. mineral dalam tanah. Contoh: harimau.Dikenali sebagai tumbuh-tumbuhan. 3. Pengguna boleh dipecahkan kepada 3 kumpulan iaitu Pengguna primer (herbivor) merupakan pengguna yang berada ditahap paling rendah/bawah. udara. pengguna karnivor. belalang. air dan lain-lain melalui proses fotosintesis.merupakan binatang yang hanya memakan tumbuhan sahaja sebagai makanannya. manusia dan tumbuh-tumbuhan yang mana ia akan membebaskan nutrien-nutrien bukan organik seperti nitrogen. Komponen Abiotik Komponen abiotik terdiri daripada benda-benda yang membentuk alam persekitaran di sekeliling kehidupan seperti cahaya matahari. Aliran tenaga dalam rantaian makanan dan siratan makanan Rantaian makanan merujuk kepada pemindahan tenaga.

protein bagi membantu proses pembesaran dan pembiakan. Matahari sebagai punca tenaga Matahari merupakan punca utama tenaga dalam rantaian makanan dan siratan makanan. akar.juga menghadapi masalah makanan kerana (ayam) makanan pengguna primer pupus Pengguna tertier .juga akan pupus kerana kekurangan (belalang) makanan Pengguna sekunder . Tanpa tenaga dari matahari tumbuhan tidak dapat menjalankan aktiviti pembesaran walaupun mendapat bekalan iaitu air. pernafasan dan lain-lain.mati kerana tidak boleh melakukan proses fotosintesis pengguna primer . Ini menunjukkan tenaga haba dan cahaya dipindahkan dari cahaya matahari kepada tumbuhan. Sekiranya tumbuhan tidak mendapat cahaya matahari ia tidak dapat melakukan pembesaran dan akan mati. hutan hujan tropika) Matahari merupakan punca tenaga bagi semua kehidupan. ia akan mengancam pengguna sekunder yang bergantung hidup kepadanya dan begitulah seterusnya. 90% tenaga itu hilang melalui proses tumbesaran. Contoh: Tumbuhan (rumput). Ini kerana tumbuhan (pengeluar) mendapat tenaga daripada cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis bagi membolehkan proses pembesaran dilakukan. elemen-elemen kimia dalam satu jaringan yang kompleks yang terdiri daripada beberapa rantaian makanan yang saling berkaitan dan berinteraksi. tanah dan nutrien di dalam tanah.(pengeluar ) (pguna Pertama) (pguna Kedua) (pguna ketiga) Siratan makanan pula merujuk kepada pemindahan tenaga. Apabila tumbuhan mati ia akan mempengaruhi pengguna yang memakan tumbuhan kerana ketiadaan makanan akan menyebabkan pengguna primer akan mati apabila pengguna pertama telah pupus. Pengeluar (tumbuhan) akan menggunakan cahaya matahari unuk melakukan proses fotosintesis bagi menghasilkan karbohidrat.juga akan pupus kerana kekurangan makanan (helang) Jelasnya matahari adalah sumber tenaga di dalam rantaian dan siratan makanan kerana ia membantu kepada perkembangan tumbuhan. batang dan lainlain) . Aliran tenaga dalam rantaian makanan (ekosistem. 10% disimpan dalam tisu badan (daun. Di dalam ekosistem ia wujud secara saling berkait sekiranya salah satu daripada komponen di dalam ekosistem terjejas ia akan mempengaruhi komponen yang lain.

membesar dan membiak dengan sempurna. 90% tenaganya digunakan dan 10% disimpan. Ini menunjukkan tenaga kimia dan haba dipindahkan dari pengguna primer kepada pengguna sekunder. Ini kerana bilangan pengguna primer sedikit berbanding dengan pengeluar tetapi lebih berbanding dengan pengguna sekunder. Proses ini menambah nutrien ke dalam tanah dan seterusnya digunakan oleh pengeluar semula. cacing dan kulat. Aras trofik Aras trofik merujuk kepada kedudukan organisma-organisma yang dihubungkaitkan oleh tenaga dalam rantai makanan di mana pengeluar pada aras pertama. membiak dan membesar dengan sempurna. Aliran tenaga dalam siratan makanan boleh dilihat dalam bentuk piramid kerana bilangan di setiap peringkat adalah tidak sama. berlakulah proses penguraian oleh bakteria pengurai seperti bakteria. Pengguna primer (ulat/belalang) dimakan oleh pengguna sekunder (ayam) bagi menambahkan tenaga supaya pengguna sekunder dapat bergerak. Bentuk piramid yang semakin mengecil ke atas mengambarkan bilangan pengguna sekunder lebih sedikit berbanding dengan pengguna primer. herbivor (pengguna primer) aras kedua. 90% dari tenaga itu digunakan untuk pembesaran dan 10% disimpan. Helang makan ayam untuk mendapatkan tenaga supaya ia dapat bergerak. Tenaga kimia dan haba dipindahkan dari pengguna sekunder kepada pengguna tertier. Karnivor (pengguna sekunder) pada aras ketiga dan omvivor (pengguna tertier) pada aras ke empat. membesar dan membiak dengan sempurna. Selepas pengeluar pengguna primer pula berada di lapisan yang kedua.Tumbuhan dimakan oleh pengguna pertama (ulat/belalang) bagi menambahkan tenaga supaya ulat/belalang dapat bergerak. Bilangan pengguna sekunder sedikit berbanding dengan pengguna primer penting untuk memastikan supaya pengguna sekunder mendapat makanan yang secukupnya. Pengguna sekunder (ayam) dimakan oleh pengguna tertier (helang). Tenaga kimia dan haba dipindahkan dari pengeluar kepada pengguna pertama. 90% dari tenaga itu digunakan untuk proses pembesaran dan 10% disimpan. Pengguna primer berada di atas pengeluar dalam piramid menunjukkan pengguna primer memerlukan tenaga yang lebih berbanding dengan pengeluar. . Apabila semua organisma hidup ini mati. Bilangan pengeluar adalah bilangan yang paling banyak dan berada di peringkat paling bawah di dalam piramid kerana bilangan pengeluar ini tidak menggnakan tenaga yang terlalu banyak untuk terus hidup. Dan ia berada di atas pengguna primer menggambarkan pengguna sekunder memerlukan tenaga yang banyak berbanding dengan pengguna primer. Bilangan pengguna primer sedikit berbanding dengan pengeluar juga penting untuk memastikan pengguna primer mendapat makanan yang secukupnya. Pada peringkat ketiga piramid dihuni oleh pengguna sekunder. Piramid ekologi (Piramid aliran) dan kehilangan tenaga Piramid aliran bermaksud peringkat-peringkat atau tahap-tahap di dalam rantaian makanan dengan bilangan organisma atau haiwan yang terlibat di dalam setiap peringkat. Organisma pengurai mendapat tenaga kimia daripada pengeluar dan pengguna yang mati.

Melalui proses fotosintesis tumbuhan membebaskan oksigen ke atmosfera. Kitar Oksigen Oksigen yang terdapat dalam atmosfera/udara untuk pernafasan oleh haiwan dan manusia.Organisma mati mengalami proses pereputan menghasilkan ammonia atau nitrat ke dalam tanah.tumbuhan mendapat nitrogen melalui akar dalam bentuk ammonia atau nitrat dan ditukar kepada molekul organik (asid ammonia. Ruang yang runcing dan kecil menunjukkan bilangan pengguna ini adalah sangat sedikit. Fasa biosfera (manusia/tumbuhan/haiwan). Fasa dalam tanah. Nitrogen di atmosfera datang dari kilat. protein dan lainlain). Nitrat ini di serap oleh akar tumbuhan seterusnya tumbuhan dimakan oleh haiwan. Bahan kumuhan haiwan /manusia juga mengandungi ammonia. nitrogen) a) Kitar Nitrogen (dalam ekosistem pertanian) Fasa atmosfera.Pada peringkat keempat atau puncak piramid dihuni oleh pengguna tertier. Piramid aliran dan kehilangan tenaga Sebenarnya susunan di dalam piramid ini penting kerana ia adalah bertujuan untuk memastikan berlakunya keseimbangan dan penerusan rantaian makanan di dalam satu-satu ekosistem. Kitar Karbon . karbon dioksida juga terhasil dari proses pengaratan. aktiviti perindustrian dan bakteria pengurai nitrogen dan juga pembakaran hutan. karbon. Ini penting untuk memastikan pengguna tertier ini mendapat makanan yang secukupnya. Manusia bernafas membebaskan karbon dioksida. proses pereputan dan proses pembakaran. Karbon dioksida ini digunakan /diambil oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Nitrat ke dalam tanah juga melalui bakteria pengikat nitrogen pada tumbuhan kekacang. Ia berada di puncak menunjukkan tenaga yang diperlukan oleh pengguna tertier ini sangat banyak berbanding dengan pengguna-pengguna yang lain. Oksigen ini terhasil daripada proses fotosintesis oleh tumbuhan. Sekiranya bilangan pengguna sekunder dan pengguna tertier lebih besar daripada pengguna primer dan pengeluar akan berlaku ketidakseimbangan di dalam sesebuah ekosistem Konsep kitar nutrien Kitaran bahan kimia/unsur kimia dalam biosfera/sebuah ekosistem berlaku secara berterusan melalui tiga fasa dalam edaran yang lengkap (oksigen.nitrogen wujud di atmosfera sebagai gas yang tidak boleh digunakan secara langsung oleh kebanyakan organisma. Nitrat ke dalam tanah juga daripada bakteria pengikat nitrogen menghasilkan baja nitrat dan baja ini akan diserap oleh tumbuhan terutama dalam aktiviti pertanian.

Di Malaysia terdapat 677 spesies pokok balak yang mempunyai nilai dagangan yang tinggi seperti cengal. meranti. Taman Negara Sepilok di Sabah dan lain-lain terkenal dengan destinasi pelancongan utama kerana keindahan khazanah kepelbagaian biologi hutannya. bahan gambut dan lain-lain) dalam tanah dan bahan ini akan digunakan pula untuk aktiviti pembakaran yang akan menghasilkan gas karbon dioksida semula ke atmosfera. 5 Kawasan tadahan air. . Tumbuhan ini dimakan oleh organisma hidup iaitu haiwan. 7 Elak hakisan tanah-litupan tumbuhan melindungi tanah daripada hakisan percikan atau hempasan air hujan dan mengurangkan hakisan larian air permukaan melalui cengkaman akar.bagi membekalkan air kepada empangan untuk keperluan manusia dan hidupan.orang-orang asli yang masih menjalankan pertanian pindah. Kawasan hutan seperti Taman Negara di Pahang. keruing dan balau 2 Sumber makanan. Udara yang nyaman ini menjamin habitat yang sesuai untuk kepelbagaian spesies fauna dan flora hidup. damar dan lain-lain. 8 Menyederhanakan suhu sekitar. seraya. Hutan Endau Rompin. Apabila semua organisma hidup ini mati akan mengalami proses pereputan dan akan menghasilkan mendapan berkarbon minyak. arang batu. Haiwan ini hidup. 6 Habitat flora dan fauna. membesar dan membiak dengan sempurna di dalam hutan. Gas karbon dioksida ini digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis bagi menghasilkan makanannya sendiri untuk proses pembesaran.Karbon dalam atmosfera dalam bentuk gas karbon dioksida yang terhasil daripada aktiviti pembakaran terutama yang menggunakan bahan api fosil dan juga dari proses pereputan jirim organik yang telah mati.kepelbagaian spesies tumbuhan hutan kaya dengan sumber makanan kepada hidupan 3 Ekonomi tradisional. Ekosistem hutan juga menjadi habitat atau tempat tempat tinggal orang-orang asli di samping sumber hutan sebagai sumber makanannya. akar-akar kayu. Kepentingan ekosistem kepentingan ekosistem hutan 1 Sumber kayu kayan-menghasilkan sumber kayu dalam pelbagai bentuk untuk kegunaan tempatan dan eksport ini akan menghasilkan pendapatan negara.berkaitan dengan kelembapan udara yang tinggi di kawasan hutan tebal maka suhu persekitaran juga adalah sederhana.Contoh hutan Amazon bagi satu hektar hutan terdapat 750 spesies haiwan dan 1500 jenis spesies tumbuhan. Sektor pelancongan. Sumber hutan juga menjadi sumber ekonomi orang-orang asli dengan menjual rotan.Kepelbagaian spesies flora dan fauna mampu menarik pelancongan dan seterusnya akan menambahkan pendapatan penduduk dan Negara. membesar dan membiak. 4. mengutip dan berburu.

kepah. Kepada manusia 2 Untuk bahan binaan.hutan paya bakau berupaya menyerap bahan pencemar seperti sebatian nitrogen dan fosforus. 6.hutan bakau sebagai zon penampang yang boleh menghalang tiupan angin kencang dari laut ke kawasan pedalaman. Dirian pokok dan kanopinya mampu mengurangkan halaju angin dengan berkesan. Kepentingan Hutan Paya Bakau (kepada manusia) 1. 10 Penapis bahan pencemar.tumbuhan melakukan proses fotosintesis dengan adanya cahaya matahari.9. Berfungsi sebagai tempat pembiakan dan perlindungan pelbagai jenis udang. Kawasan hutan bakau telah diubah menjadi kolam-kolam ternakan akuakultur seperti ternakan ikan kerapu dan udang harimau. kerang dan lain-lain. Kepah dan lain-lain.ia berfungsi sebagai eko pelancongan. 3. 10. 9 Menghalang angin kencang.hutan dikekalkan dalam keadaan semula jadi sebagai Satu tarikan pelancong. kerang.Di kawasan hutan hujan tropika tiupan angin sentiasa tenang dan nyaman. Sesetengah tempat. 11. ketam. (kepada alam sekitar) 7. Melalui proses tersebut oksigen dapat dibebaskan. ubat sakit kerongkong dari bakau minyak dan ubat tahan muntah dari bakau 4. Keseimbangan ekosistem Merupakan usaha mengekalkan keseimbangan sesuatu ekosistem dengan melibatkan pengekalan komponen biotik dan abiotik secara seimbang dari segi interaksi di antara satu dengan yang lain. 5. Sumber kayu arang.cerucuk dan pancang kayu dalam pembinaan benteng dan jambatan dan tiang rumah. . ketam nipah. Membekalkan oksigen. Mengawal hakisan/menstabilkan muara sungai/pesisir pantai. Sumber perubatan perepat. Habitat pelbagai jenis hidupan air. Mengurangkan kelajuan angin. Sumber makanan yang menghasilkan pendapatan tambahan kepada nelayan pantai dari tangkapan pelbagai jenis ikan. Membekalkan oksigen tumbuhan bakau yang menghijau menyerap karbon dioksida dan membebaskan oksigen menerusi proses fotosintesis 8. Kawasan ini sesuai untuk pembiakan kerana air yang tenang dan banyak plankton sebaqgai sumber makanan. air dan bahan-bahan mineral dalam tanah.pokok-pokok bakau yang berakar ceracak dan tumbuh dengan padat dapat mengurangkan pengaliran sedimen dan mencengkam struktur tanah di kawasan pesisir pantai tersebut.kayu api dan lain-lain. lokan.

Pemburuan dan pemungut sumber hutan.kemarau. Pembakaran hutan akibat pertanian pindah boleh memusnahkan ekosistem hutan dan ini mengganggu pengaliran makanan dan tenaga.banjir .tanah rutuh .tumbuhan semula jadi yang berfungsi sebagai pengeluar dan pelindung/habitat akan musnah.rebut taufan 3. kehilangan habitat mejejaskan ciri ekologi dan mengganggu ekosistem tersebut. Faktor aktiviti manusia . Pembinaan empangan hidroelektrik melibatkan penebangan dan pembersihan untuk pembinaan empangan dan juga penenggelaman kawasan hutan bagi tujuan menakung air.kepupusan hidupan dan kepupusan kepelbagaian biologi.Gangguan ekosistem hutan Perubahan cuaca dan iklim.tumbuhan mati-berlaku kepupusan terhadap pengeluarpengguna menghadapi ketidakcukupan makanan dan Ini mengganggu proses rantaian makanan dan pengaliran tenaga seterusnya menyebabkan ekosistem tersebut terganggu.aktiviti penebangan/pemusnahan hutan semula jadi dilakukan secara besar-besaran untuk dijadikan ladang-ladang pertanian.kemarau . . Ini akan mengganggu bekalan makanan kepada herbivor. Rantaian makanan hutan hujan tropika termusnah dengan cepat. Faktor utama yang menyebabkan sesebuah ekosistem terganggu ialah: 1.hakisan . Unsur-unsur biotik dalam hutan tersebut pupus dan ini menjejaskan proses pengaliran makanan Aktiviti pertanian pindah. Gempa bumi dan pergerakan jisim. faktor fizikal/semulajdi serangan penyakit 2 Faktor alam sekitar/bencana alam . Pembalakan tanpa kawalan. Kemusnahan rantaian makanan. Fenomena kebakaran hutan akibat cuaca yang panas.kemusnahan kepada tumbuhankepupusan pengeluar merupakan gangguan kepada rantaian makanan dan tenaga seterunya member kesan kepada pengguna herbivor dan pengguna-pengguna lain. karnivor dan omvivor seterusnya pereput /pungurai.menyebabkan kemusnahan spesies fauna dan flora secara besar-besaran.Perubahan yang berlaku pada sesuatu komponen ekosistem boleh mencetuskan reaksi daripada komponen lain bagi penyesuaian satu keseimbangan ekosistem baru.

Gangguan ekosistem tasik/kolam 1. industri dan lain-lain. Aktiviti perindustrian Berlakunya penyaluran dan pembuangan sisa toksik oleh sesetengah kilang memproses seperti kilang getah. industri. Aktiviti penebusgunaan tasik Tasik yang ada mungkin ditimbus untuk dijadikan pelbagai tapak bina seperti kawasan perumahan. Kemerosotan kualiti sumber air tasik ini menyebabkan hidupan air tersebut mati seperti zooplankton dan tumbuhan hijau yang lain dan ini juga menyebabkan Rantaian makanan dalam tasik akan musnah. Ini menyebabkan air tasik tercemar dan memusnahkan segala hidupan di dalam tasik tersebut sekaligus keseluruhan ekosistem tasik akan musnah . 2. Kemarau. ribut. Ini memusnahkan semua ekosistem di dalamnya.penyakit terhadap pokok-pokok padi dan populasi dalam sawah padikepupusan spesies 2. infrastruktur dan lain-lain melibatkan penebangan hutan secara besarbesaran yang menyebabkan pengeluar mati dan musnah.yang membawa kepada kepupusan haiwan dalam kawasan tersebut. Serangan penyakit. Gangguan ekosistem pertanian 1. pembandaran dan lain-lain-kemusnahan kawasan pertanian 6 penggunaan baja kimia dan racun serangga secara berlebihan yang membawa kepada kepupusan spesies.kekeringan kawasan pertanian-tanaman mati dan pupus 3 Banjir-air menenggelami kawasan pertanian. yang secara tidak langsung membawa kemusnahan rantaian makanan. infrasruktur. 3. Pembangunan pertanian Penggunaan racun seperti DDT dan penggunaan baja kimia menyebabkan Sumber-sumber air tasik tercemar apabila bahan kimia tersebut dilarut resapkan oleh air dan menuju ke sungai/tasik. 2.memusnahkan tanaman di kawasan pertanian 5 Penambakan-pembinaan kawasan perumahan.tanaman mati dan kepupusan hidupan 4. 8 Industri-pengaliran sisa toksid ke kawasan pertanian-bertambah keasidan tanah-membawa kepada tanaman mati 3. Habitat tasik berkenaan akan hilang dan semua jenis hidupan air akan mati. kilang membuat cat dan lain-lain. 7 Menjerat haiwan. kelapa sawit.Pembangunan bandar di kawasan tanah tinggi-Pembinaan kawasan rumah-rumah mewah bangunan-bangunan.

6 Pembangunan sektor pembandaran Pertambahan penduduk bandar. emas dan tembaga mencemarkan tasik apabila ia dialirkan/dibuang ke dalam tasik. perlombongan tembaga di Mamut Sabah. Ini menyebabkan berlakunyapeningkatan suhu. Contoh. Kemusnahan hutan menyebabkan pelepasan karbon dioksida akan terus berlaku sehingga menyumbang kepada pemanasan global.spesies flora dan fauna diancam kepupusan sehingga ada antaranya tidak sempat dijalankan pemuliharaan. Kesan terhadap cuaca.4. Aktiviti pelancongan Melibatkan penyaluran dan pembuangan sisa kumbahan dari hotel. Ini menyebabkan air tasik menjadi busuk dan seterusnya mengganggu keseimbangan ekosistem tasik berkenaan. Habitat semula jadi musnah. Air tasik akan berbau busuk dan berasid ini mematikan hidupan dalam tasik berkenaan. Kesan kemusnahan ekosistem hutan hujan tropika 1 Kesan terhadap alam sekitar fizikal Gangguan terhadap kepelbagaian biologi. . kewujudan kawasan setinggan yang membuang sisa domesik seperti sampah sarap dan air kumbahan ke tasik atau takungan air yang berhampiran termasuk juga pembuangan sisa makanan oleh peniaga kecil. Contoh najis khinzir ke dalam tasik akan menjejaskan ekosistem tasik berkenaan. Ini menambahkan kandungan bakteria ini menyebabkan kualiti air tasik kian merosot dan seterusnya mematikan pelbagai sumber seluruh hidupan akuatik dalam tasik termasuklah zooplankton yang menjadi sumber makanan utama kepada hidupan dalam tasik. komponen biotik dan abiotik musnah menyebabkan gangguan ekologi secara menyeluruh akan berlaku. Contoh: hutan hujan amazon seluas 0. Aktiviti perlombongan Sisa perlombongan bijih timah. 5. hutan berfungsi menyerap karbon dioksida dan membebaskan oksigen dan ini juga boleh mengurangkan kesan rumah hijau. resort.apabila habitat musnah haiwan juga turut musnah atau berlakunya penghijrahan spesies untuk mencari habitat baru Kerosakan ekosistem kemusnahan rantaian makanan. 7.kemusnahan hutan boleh mengubah cuaca dunia. kitar tenaga dan lain-lain. Air tasik berkelodak dan tercemar dan ini menyebabkan terganggunya hidupan dalam tasik berkenaan. Aktiviti penternakan Pembuangan najis binatang ternakan ke dalam tasik juga merosakkan kitaran ekosistem tasik. chalet ke kawasan tasik yang berdekatan.5 bilion hektar mempunyai berjuta spesies haiwan dan tumbuhan yang sekarang sudah terancam.

angin kering menyebabkan tekanan udara rendah ini menambahkan halaju angin.pokok-pokok balak yang berharga seperti cengal. meranti.Banyak spesies tumbuhan hutan sebagai sumber makanan.kerajaan telah meluluskan akta per hutanan Negara dan akta industri berasaskan kayu pada tahun 1984. Mereka yang melakukan kesalahan akan dibawa ke mahkamah dan didenda sehingga RM 50 000 atau 2 tahun penjara.Pengurangan kelembapan udara. Kesan terhadap hidrologi. dengan ketiadaan tumbuhan sebagai penghalang menyebabkan tiupan angin lebih kencang. Langkah mengawal kemusnahan ekosistem hutan hujan Langkah pemeliharaan 1. menjejaskan kawasan tadahan air dan bekalan air ke dalam sungai atau tasik. seraya. Tiupan angin yang lebih kencang. menebang. 3. Pendidikan pendidikan tentang alam sekitar boleh dilaksanakan pada dua peringkat iaitu peringkat sekolah sebagai kurikulum formal yang diajar dalam mata pelajaran geografi. . memasuki kawasan hutan kekal. keruing dan lain-lain akan musnah. Kesan utama kepada masyarakat orang asli yang banyak bergantung sumber makanan dari memungut hasil hutan dan memburu binatang.ini terjadi kerana fungsi tumbuhan untuk membebaskan wap-wap air telah hilang ini menyebabkan wap air dalam udara berkurangan. Mewarta kawasan hutan simpan.simpanan air dalam tanah akan berkurangan yang akan mengurangkan bekalan air kepada sungai dan empangan. Mengurangkan bekalan oksigen. industri kayu dan lain-lain. 2. Menjejaskan sumber air.untuk keperluan pernafasan kepada benda hidup. Dalam suasana udara kering memudahkan lagi wujudnya partikel terampai dalam udara yang secara langsung memudah terjadinya fenomena jerebu. hutan berhasil dan hutan lipur. Mengurangkan sumber kayu balak. Di bawah akta ini telah menggariskan beberapa larangan seperti. Kesannya manusia juga akan mengalami krisis bekalan air. Ini akan mengganggu aktiviti ekonomi berasaskan sumber pembalakan industri perabot. Penguatkuasaan undang-undang. Secara tidak formal melalui pembacaan dan kempen kesedaran. memotong dan lain-lain.Ketiadaan tumbuhan menyebabkan kadar susupan air ke dalam tanah berkurangan. Di samping mengurangkan jumlah hujan tempatan kerana kurangnya proses transpirasi. ini menjejaskan pendapatan penduduk dan negara. Kawasan hutan seperti ini dinamakan sebagai hutan perlindungan. Juga meningkatkan kadar larian air permukaan yang membawa banyak kelodak dan lumpur ke dalam sungai Kesan terhadap manusia Kekurangan sumber makanan.

iaitu cara pemulihan hutan yang melibatkan penubuhan ladang hutan Langkah /usaha untuk mengekalkan ekosistem hutan paya 1. Bukan perundangan. Kempen kesedaran. Penanaman semula menanam semula hutan di kawasan yang telah mengalami kepupusan. Silvikultur. 5 Tubuh satu jawatankuasa untuk pemantauan kawasan hutan paya Posted by smkrantaupanjang at 9:11 PM 0 comments: Post a Comment Links to this post Create a Link Newer PostOlder PostHome Subscribe to: Post Comments (Atom) .mengadakan projek tanam semula hutan (pemuliharaan) 3. Dengan kaedah satu spesies atau pelbagai spesies 2.tentang pentingnya hutan pada masa depan. Mewartakan hutan simpan 4 Kependidikan. 2.menghadkan lesen penebangan hutan dan mengenakan tindakan undangundang kepada pesalah.biasanya dilaksanakan oleh badan bukan kerajaan (NGO) seperti Pencinta Alam Sekitar Malaysia dan juga Sahabat Alam Sekitar (SAM) Langkah pemuliharaan 1.4. Langkah perundangan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful