Ekosistem

Daripada Wikipedia, ensiklopedia bebas.
Ekosistem merupakan interaksi atau hubung kait antara benda hidup dengan benda bukan hidup dalam alam semula jadi.

[sunting]Terminologi

dan konsep

Terminologi eksosistem (ecosystem) dikatakan digunakan oleh Roy Clapham pada tahun 1930 untuk menerangkan komponen-komponen fizikal dan biologi alam sekitar yang berhubung kait antara satu sama lain sebagai satu unit. Arthur Tansely, seorang ahli ekologi kemudian memberi definisi yang lebih mendalam tentang ekosistem, "Seluruh sistem... termasuk organisma komplex dan faktor-faktor fizikal merupakan alam sekitar".
[1]

Konsep ekosistem merujuk kepada interaksi hidupan dengan unsur-unsur yang merupakan asas kepada alam dalam hubungan yang saling berkait rapat. Eugene Odum, salah seorang pengasas pengajian ekologi sains berpendapat, "Mana-mana unit atau organisma dalam sesebuh komuniti yang berinteraksi dalam alam fizkal akan menghasilkan satu kitaran tenaga yang jelas menerangkan struktur tropik (trophic structure), biodiversiti dan kitaran hidupan". [2] Ekosistem boleh dikaji dan dibahagikan kepada skop yang luas serta menerangkan situasi hubung kait antara hidupan dengan alam semula jadi.

KEPENTINGAN DAN PERANAN HUTAN TANAH TINGGI SECARA UMUM
Hutan tanah tinggi dari segi ekologinya, adalah kawasan yang berada pada ketinggian melebihi 300 meter dari aras laut. Secara fizikal, ia merupakan kawasan hutan ynag meliputi banjaran-banjaran. Kawasan Hutan Tanah Tinggi di negara kita adalah kurang 10% jumlah keluasan hutan berbanding Hutan Tanah Pamah Dipterokarp ynag meliputi keluasan sebanyak 60%. Profail hutanya lebih rendah, lebih rapat dengan komposisi spesies tumbuhan dan haiwan yang berbeza dibandingkan hutan tanah pamah. Kesemuanya ini dihubungkaitkan dengan keadaan alam sekitar yang lebih sejuk, lebih terdedah kepada tindakan alam dan keadaan tanah yang lebih curam. Disebabkan perbezaan ketara ini, hutan tanah tinggi boleh disifatkan sebagai suatu ekosistem yang agak unik bagi negara kita Sebagai satu sumber semulajadi, hutan memainkan peranan penting kepada manusia, negara dan dunia amnya. Kepentingan dan peranannya meliputi bidang yang luas yang mana ia mengandungi seribu satu macam khazanah yang tersimpan yang menyebabkan ianya lebih unik dan menarik. Diantara kepentingan hutan dan peranannya ialah: a. mengekalkan kestabilan alam sekitar melalui keseimbangan suhu,gas-gas dan udara. b. habitat kepada flora dan fauna

Pengguna 3. kawasan tadahan air d. komponen biotik 2. Sumber Maklumat: Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar Sistem Ekologi TEMA : SISTEM EKOLOGI Ekologi merupakan satu kajian tentang hubungan antara organisma hidup dengan alam sekitar. komponen abiotik Komponen biotik Merangkumi benda-benda hidup yang terdapat di dalam sesebuah ekosistem iaitu merangkumi . Contohnya: mengkaji tentang hubungan manusia (komuniti hidup) dengan alam seperti tanah untuk kediaman. Terjadinya saling pergantungan di antara satu komuniti masing-masing dengan alam persekitarannya. udara untuk pernafasan dan sebagainya.herba dan lain-lain) dan f. sumber kayu dan bukan kayu (rotan. warisan dan kebudayaan. Ekosistem Merupakan satu sistem yang melibatkan interaksi antara satu komuniti yang bernyawa iaitu manusia.manusia . kawasan untuk penyelidikkan. Pengurai Pengeluar .tumbuh-tumbuhan . pendidikan dan rekreasi e. air untuk minuman.haiwan .mikro organisma Komponen ini boleh dipecahkan kepada tiga kumpulan utama iaitu: 1 pengeluar 2.c. haiwan dan tumbuhan dengan alam sekitarnya yang tidak bernyawa Komponen ekosistem Ekosistem mempunyai dua komponen yang utama iaitu: 1.

air dan lain-lain melalui proses fotosintesis. Pengguna omvivor.Dikenali sebagai tumbuh-tumbuhan. Contoh: harimau. mineral dalam tanah. Contoh: ayam sebagai sebagai pengguna sekunder akan memakan ulat iaitu pengguna primer sebagai makanannya. dan beberapa jenis sebatian daripada satu organisma kepada organisma yang lain di sepanjang satu hala. nutrien dalam tanah.belalang----------. Ia biasannya akan mendapat makanan dengan memakan pengguna peringkat primer. lembu. Komponen Abiotik Komponen abiotik terdiri daripada benda-benda yang membentuk alam persekitaran di sekeliling kehidupan seperti cahaya matahari. kulat dan cacing.ulat dan belalang. Contoh. Pengguna tertier (omnivore) merupakan pengguna peringkat ketiga dan yang paling atas. elemen-elemen kimia.merupakan binatang yang hanya memakan tumbuhan sahaja sebagai makanannya. Pengguna boleh dipecahkan kepada 3 kumpulan iaitu Pengguna primer (herbivor) merupakan pengguna yang berada ditahap paling rendah/bawah.kesemua unsur ini akan digunakan oleh kumpulan biotik dalam pelbagai cara dan pelbagai keadaan.ayam------------berung helang . belalang. udara. dan lain-lain 2. Contoh: manausia Pengurai merupakan egen saprofik iaitu terdiri daripada bakteria. 3. karbon dan lain-lain dan akan digunakan kembali oleh tumbuhan untuk pembesarannya. biasanya merangkumi binatang yang hanya memakan agen pengeluar iaitu tumbuh-umbuhan. Contoh: ulat. Contohnya: hidupan air perlukan air untuk hidup dan udara dalam air diperlukan unuk bernafas. Pengguna tertier akan menjadikan pengguna sekunder sebagai makanannya. burung helang dan ular. Contoh. manusia dan tumbuh-tumbuhan yang mana ia akan membebaskan nutrien-nutrien bukan organik seperti nitrogen.merupakan haiwan yang memakan tumbuhan dan daging. Pengguna Merangkumi benda hidup selain daripada tumbuh-tumbuhan iaitu manusia dan haiwan. pengguna karnivor.burung helang akan memakan ayam sebagai makanannya Pengguna juga boleh dikelaskan kepada tiga kumpulan iaitu 1. pengguna herbivor. Ia mampu menghasilkan makanannya sendiri dengan bergantung kepada alam persekitarannya yang tidak bernyawa seperti cahaya matahari. Ia berperanan untuk mengurai bahan-bahan organik seperti bangkai haiwan. Aliran tenaga dalam rantaian makanan dan siratan makanan Rantaian makanan merujuk kepada pemindahan tenaga. air. Pengguna sekunder (karnivor) merupakan haiwan yang berada pada tahap kedua iaitu selepas pengguna primer. kambing. Contoh: burung helang. tumbuhan---------.merupakan haiwan yang memakan daging sebagai makanannya.

tanah dan nutrien di dalam tanah.juga akan pupus kerana kekurangan makanan (helang) Jelasnya matahari adalah sumber tenaga di dalam rantaian dan siratan makanan kerana ia membantu kepada perkembangan tumbuhan. 90% tenaga itu hilang melalui proses tumbesaran.(pengeluar ) (pguna Pertama) (pguna Kedua) (pguna ketiga) Siratan makanan pula merujuk kepada pemindahan tenaga. akar. Ini kerana tumbuhan (pengeluar) mendapat tenaga daripada cahaya matahari untuk melakukan proses fotosintesis bagi membolehkan proses pembesaran dilakukan. Di dalam ekosistem ia wujud secara saling berkait sekiranya salah satu daripada komponen di dalam ekosistem terjejas ia akan mempengaruhi komponen yang lain. protein bagi membantu proses pembesaran dan pembiakan. Apabila tumbuhan mati ia akan mempengaruhi pengguna yang memakan tumbuhan kerana ketiadaan makanan akan menyebabkan pengguna primer akan mati apabila pengguna pertama telah pupus. batang dan lainlain) . Contoh: Tumbuhan (rumput). Aliran tenaga dalam rantaian makanan (ekosistem. 10% disimpan dalam tisu badan (daun. pernafasan dan lain-lain.mati kerana tidak boleh melakukan proses fotosintesis pengguna primer . elemen-elemen kimia dalam satu jaringan yang kompleks yang terdiri daripada beberapa rantaian makanan yang saling berkaitan dan berinteraksi.juga akan pupus kerana kekurangan (belalang) makanan Pengguna sekunder . ia akan mengancam pengguna sekunder yang bergantung hidup kepadanya dan begitulah seterusnya. Pengeluar (tumbuhan) akan menggunakan cahaya matahari unuk melakukan proses fotosintesis bagi menghasilkan karbohidrat. Tanpa tenaga dari matahari tumbuhan tidak dapat menjalankan aktiviti pembesaran walaupun mendapat bekalan iaitu air.juga menghadapi masalah makanan kerana (ayam) makanan pengguna primer pupus Pengguna tertier . Sekiranya tumbuhan tidak mendapat cahaya matahari ia tidak dapat melakukan pembesaran dan akan mati. Matahari sebagai punca tenaga Matahari merupakan punca utama tenaga dalam rantaian makanan dan siratan makanan. hutan hujan tropika) Matahari merupakan punca tenaga bagi semua kehidupan. Ini menunjukkan tenaga haba dan cahaya dipindahkan dari cahaya matahari kepada tumbuhan.

Selepas pengeluar pengguna primer pula berada di lapisan yang kedua.Tumbuhan dimakan oleh pengguna pertama (ulat/belalang) bagi menambahkan tenaga supaya ulat/belalang dapat bergerak. Helang makan ayam untuk mendapatkan tenaga supaya ia dapat bergerak. Bilangan pengeluar adalah bilangan yang paling banyak dan berada di peringkat paling bawah di dalam piramid kerana bilangan pengeluar ini tidak menggnakan tenaga yang terlalu banyak untuk terus hidup. Tenaga kimia dan haba dipindahkan dari pengeluar kepada pengguna pertama. 90% dari tenaga itu digunakan untuk pembesaran dan 10% disimpan. Ini kerana bilangan pengguna primer sedikit berbanding dengan pengeluar tetapi lebih berbanding dengan pengguna sekunder. 90% tenaganya digunakan dan 10% disimpan. membesar dan membiak dengan sempurna. Organisma pengurai mendapat tenaga kimia daripada pengeluar dan pengguna yang mati. . Pada peringkat ketiga piramid dihuni oleh pengguna sekunder. Pengguna primer (ulat/belalang) dimakan oleh pengguna sekunder (ayam) bagi menambahkan tenaga supaya pengguna sekunder dapat bergerak. Pengguna sekunder (ayam) dimakan oleh pengguna tertier (helang). Apabila semua organisma hidup ini mati. cacing dan kulat. Pengguna primer berada di atas pengeluar dalam piramid menunjukkan pengguna primer memerlukan tenaga yang lebih berbanding dengan pengeluar. 90% dari tenaga itu digunakan untuk proses pembesaran dan 10% disimpan. Dan ia berada di atas pengguna primer menggambarkan pengguna sekunder memerlukan tenaga yang banyak berbanding dengan pengguna primer. membesar dan membiak dengan sempurna. Tenaga kimia dan haba dipindahkan dari pengguna sekunder kepada pengguna tertier. Aras trofik Aras trofik merujuk kepada kedudukan organisma-organisma yang dihubungkaitkan oleh tenaga dalam rantai makanan di mana pengeluar pada aras pertama. Karnivor (pengguna sekunder) pada aras ketiga dan omvivor (pengguna tertier) pada aras ke empat. Piramid ekologi (Piramid aliran) dan kehilangan tenaga Piramid aliran bermaksud peringkat-peringkat atau tahap-tahap di dalam rantaian makanan dengan bilangan organisma atau haiwan yang terlibat di dalam setiap peringkat. Bilangan pengguna primer sedikit berbanding dengan pengeluar juga penting untuk memastikan pengguna primer mendapat makanan yang secukupnya. membiak dan membesar dengan sempurna. Bilangan pengguna sekunder sedikit berbanding dengan pengguna primer penting untuk memastikan supaya pengguna sekunder mendapat makanan yang secukupnya. Aliran tenaga dalam siratan makanan boleh dilihat dalam bentuk piramid kerana bilangan di setiap peringkat adalah tidak sama. Bentuk piramid yang semakin mengecil ke atas mengambarkan bilangan pengguna sekunder lebih sedikit berbanding dengan pengguna primer. berlakulah proses penguraian oleh bakteria pengurai seperti bakteria. herbivor (pengguna primer) aras kedua. Proses ini menambah nutrien ke dalam tanah dan seterusnya digunakan oleh pengeluar semula. Ini menunjukkan tenaga kimia dan haba dipindahkan dari pengguna primer kepada pengguna sekunder.

Nitrat ke dalam tanah juga melalui bakteria pengikat nitrogen pada tumbuhan kekacang. karbon. Melalui proses fotosintesis tumbuhan membebaskan oksigen ke atmosfera. aktiviti perindustrian dan bakteria pengurai nitrogen dan juga pembakaran hutan. Karbon dioksida ini digunakan /diambil oleh tumbuhan untuk fotosintesis. Nitrogen di atmosfera datang dari kilat.tumbuhan mendapat nitrogen melalui akar dalam bentuk ammonia atau nitrat dan ditukar kepada molekul organik (asid ammonia. Ini penting untuk memastikan pengguna tertier ini mendapat makanan yang secukupnya. karbon dioksida juga terhasil dari proses pengaratan. protein dan lainlain). Piramid aliran dan kehilangan tenaga Sebenarnya susunan di dalam piramid ini penting kerana ia adalah bertujuan untuk memastikan berlakunya keseimbangan dan penerusan rantaian makanan di dalam satu-satu ekosistem. nitrogen) a) Kitar Nitrogen (dalam ekosistem pertanian) Fasa atmosfera. Manusia bernafas membebaskan karbon dioksida. Ia berada di puncak menunjukkan tenaga yang diperlukan oleh pengguna tertier ini sangat banyak berbanding dengan pengguna-pengguna yang lain. Nitrat ini di serap oleh akar tumbuhan seterusnya tumbuhan dimakan oleh haiwan. Ruang yang runcing dan kecil menunjukkan bilangan pengguna ini adalah sangat sedikit. Fasa dalam tanah. proses pereputan dan proses pembakaran. Fasa biosfera (manusia/tumbuhan/haiwan). Kitar Oksigen Oksigen yang terdapat dalam atmosfera/udara untuk pernafasan oleh haiwan dan manusia. Sekiranya bilangan pengguna sekunder dan pengguna tertier lebih besar daripada pengguna primer dan pengeluar akan berlaku ketidakseimbangan di dalam sesebuah ekosistem Konsep kitar nutrien Kitaran bahan kimia/unsur kimia dalam biosfera/sebuah ekosistem berlaku secara berterusan melalui tiga fasa dalam edaran yang lengkap (oksigen. Nitrat ke dalam tanah juga daripada bakteria pengikat nitrogen menghasilkan baja nitrat dan baja ini akan diserap oleh tumbuhan terutama dalam aktiviti pertanian. Bahan kumuhan haiwan /manusia juga mengandungi ammonia.Organisma mati mengalami proses pereputan menghasilkan ammonia atau nitrat ke dalam tanah.Pada peringkat keempat atau puncak piramid dihuni oleh pengguna tertier. Oksigen ini terhasil daripada proses fotosintesis oleh tumbuhan. Kitar Karbon .nitrogen wujud di atmosfera sebagai gas yang tidak boleh digunakan secara langsung oleh kebanyakan organisma.

Sumber hutan juga menjadi sumber ekonomi orang-orang asli dengan menjual rotan. 5 Kawasan tadahan air. damar dan lain-lain.berkaitan dengan kelembapan udara yang tinggi di kawasan hutan tebal maka suhu persekitaran juga adalah sederhana.Karbon dalam atmosfera dalam bentuk gas karbon dioksida yang terhasil daripada aktiviti pembakaran terutama yang menggunakan bahan api fosil dan juga dari proses pereputan jirim organik yang telah mati. Haiwan ini hidup. 8 Menyederhanakan suhu sekitar. mengutip dan berburu. keruing dan balau 2 Sumber makanan. Taman Negara Sepilok di Sabah dan lain-lain terkenal dengan destinasi pelancongan utama kerana keindahan khazanah kepelbagaian biologi hutannya. membesar dan membiak. Hutan Endau Rompin. Sektor pelancongan.kepelbagaian spesies tumbuhan hutan kaya dengan sumber makanan kepada hidupan 3 Ekonomi tradisional. seraya. meranti. Gas karbon dioksida ini digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis bagi menghasilkan makanannya sendiri untuk proses pembesaran. 6 Habitat flora dan fauna.Contoh hutan Amazon bagi satu hektar hutan terdapat 750 spesies haiwan dan 1500 jenis spesies tumbuhan. Udara yang nyaman ini menjamin habitat yang sesuai untuk kepelbagaian spesies fauna dan flora hidup. Tumbuhan ini dimakan oleh organisma hidup iaitu haiwan. akar-akar kayu.Kepelbagaian spesies flora dan fauna mampu menarik pelancongan dan seterusnya akan menambahkan pendapatan penduduk dan Negara. . bahan gambut dan lain-lain) dalam tanah dan bahan ini akan digunakan pula untuk aktiviti pembakaran yang akan menghasilkan gas karbon dioksida semula ke atmosfera. Kepentingan ekosistem kepentingan ekosistem hutan 1 Sumber kayu kayan-menghasilkan sumber kayu dalam pelbagai bentuk untuk kegunaan tempatan dan eksport ini akan menghasilkan pendapatan negara. Apabila semua organisma hidup ini mati akan mengalami proses pereputan dan akan menghasilkan mendapan berkarbon minyak. Ekosistem hutan juga menjadi habitat atau tempat tempat tinggal orang-orang asli di samping sumber hutan sebagai sumber makanannya. Kawasan hutan seperti Taman Negara di Pahang. 7 Elak hakisan tanah-litupan tumbuhan melindungi tanah daripada hakisan percikan atau hempasan air hujan dan mengurangkan hakisan larian air permukaan melalui cengkaman akar. Di Malaysia terdapat 677 spesies pokok balak yang mempunyai nilai dagangan yang tinggi seperti cengal.bagi membekalkan air kepada empangan untuk keperluan manusia dan hidupan.orang-orang asli yang masih menjalankan pertanian pindah. 4. arang batu. membesar dan membiak dengan sempurna di dalam hutan.

9.cerucuk dan pancang kayu dalam pembinaan benteng dan jambatan dan tiang rumah.kayu api dan lain-lain. Kawasan ini sesuai untuk pembiakan kerana air yang tenang dan banyak plankton sebaqgai sumber makanan. Sumber kayu arang. Sesetengah tempat.pokok-pokok bakau yang berakar ceracak dan tumbuh dengan padat dapat mengurangkan pengaliran sedimen dan mencengkam struktur tanah di kawasan pesisir pantai tersebut. 11. Habitat pelbagai jenis hidupan air. (kepada alam sekitar) 7. Membekalkan oksigen tumbuhan bakau yang menghijau menyerap karbon dioksida dan membebaskan oksigen menerusi proses fotosintesis 8. ketam nipah. air dan bahan-bahan mineral dalam tanah. Sumber makanan yang menghasilkan pendapatan tambahan kepada nelayan pantai dari tangkapan pelbagai jenis ikan. Kepada manusia 2 Untuk bahan binaan. Kepentingan Hutan Paya Bakau (kepada manusia) 1. Berfungsi sebagai tempat pembiakan dan perlindungan pelbagai jenis udang. 10 Penapis bahan pencemar. ketam. Mengurangkan kelajuan angin. 3.hutan paya bakau berupaya menyerap bahan pencemar seperti sebatian nitrogen dan fosforus. Sumber perubatan perepat. Membekalkan oksigen. Kawasan hutan bakau telah diubah menjadi kolam-kolam ternakan akuakultur seperti ternakan ikan kerapu dan udang harimau. Melalui proses tersebut oksigen dapat dibebaskan. kepah. Mengawal hakisan/menstabilkan muara sungai/pesisir pantai. 10. 6.hutan bakau sebagai zon penampang yang boleh menghalang tiupan angin kencang dari laut ke kawasan pedalaman.hutan dikekalkan dalam keadaan semula jadi sebagai Satu tarikan pelancong. Keseimbangan ekosistem Merupakan usaha mengekalkan keseimbangan sesuatu ekosistem dengan melibatkan pengekalan komponen biotik dan abiotik secara seimbang dari segi interaksi di antara satu dengan yang lain. Dirian pokok dan kanopinya mampu mengurangkan halaju angin dengan berkesan.tumbuhan melakukan proses fotosintesis dengan adanya cahaya matahari. ubat sakit kerongkong dari bakau minyak dan ubat tahan muntah dari bakau 4.ia berfungsi sebagai eko pelancongan. kerang. 5. lokan. 9 Menghalang angin kencang. kerang dan lain-lain. Kepah dan lain-lain. .Di kawasan hutan hujan tropika tiupan angin sentiasa tenang dan nyaman.

Perubahan yang berlaku pada sesuatu komponen ekosistem boleh mencetuskan reaksi daripada komponen lain bagi penyesuaian satu keseimbangan ekosistem baru.kemarau. Pembalakan tanpa kawalan. karnivor dan omvivor seterusnya pereput /pungurai.aktiviti penebangan/pemusnahan hutan semula jadi dilakukan secara besar-besaran untuk dijadikan ladang-ladang pertanian. faktor fizikal/semulajdi serangan penyakit 2 Faktor alam sekitar/bencana alam .rebut taufan 3. . Fenomena kebakaran hutan akibat cuaca yang panas. Rantaian makanan hutan hujan tropika termusnah dengan cepat.kemusnahan kepada tumbuhankepupusan pengeluar merupakan gangguan kepada rantaian makanan dan tenaga seterunya member kesan kepada pengguna herbivor dan pengguna-pengguna lain. kehilangan habitat mejejaskan ciri ekologi dan mengganggu ekosistem tersebut. Faktor aktiviti manusia . Ini akan mengganggu bekalan makanan kepada herbivor.kepupusan hidupan dan kepupusan kepelbagaian biologi. Faktor utama yang menyebabkan sesebuah ekosistem terganggu ialah: 1.banjir . Kemusnahan rantaian makanan. Pemburuan dan pemungut sumber hutan.tumbuhan semula jadi yang berfungsi sebagai pengeluar dan pelindung/habitat akan musnah. Pembinaan empangan hidroelektrik melibatkan penebangan dan pembersihan untuk pembinaan empangan dan juga penenggelaman kawasan hutan bagi tujuan menakung air.hakisan . Gempa bumi dan pergerakan jisim.tanah rutuh . Pembakaran hutan akibat pertanian pindah boleh memusnahkan ekosistem hutan dan ini mengganggu pengaliran makanan dan tenaga.Gangguan ekosistem hutan Perubahan cuaca dan iklim.tumbuhan mati-berlaku kepupusan terhadap pengeluarpengguna menghadapi ketidakcukupan makanan dan Ini mengganggu proses rantaian makanan dan pengaliran tenaga seterusnya menyebabkan ekosistem tersebut terganggu.kemarau .menyebabkan kemusnahan spesies fauna dan flora secara besar-besaran. Unsur-unsur biotik dalam hutan tersebut pupus dan ini menjejaskan proses pengaliran makanan Aktiviti pertanian pindah.

yang secara tidak langsung membawa kemusnahan rantaian makanan. Habitat tasik berkenaan akan hilang dan semua jenis hidupan air akan mati.memusnahkan tanaman di kawasan pertanian 5 Penambakan-pembinaan kawasan perumahan. ribut. industri. kilang membuat cat dan lain-lain. Aktiviti penebusgunaan tasik Tasik yang ada mungkin ditimbus untuk dijadikan pelbagai tapak bina seperti kawasan perumahan. Aktiviti perindustrian Berlakunya penyaluran dan pembuangan sisa toksik oleh sesetengah kilang memproses seperti kilang getah. infrastruktur dan lain-lain melibatkan penebangan hutan secara besarbesaran yang menyebabkan pengeluar mati dan musnah. 7 Menjerat haiwan. kelapa sawit. Gangguan ekosistem pertanian 1.penyakit terhadap pokok-pokok padi dan populasi dalam sawah padikepupusan spesies 2. 2.tanaman mati dan kepupusan hidupan 4. Gangguan ekosistem tasik/kolam 1. Kemerosotan kualiti sumber air tasik ini menyebabkan hidupan air tersebut mati seperti zooplankton dan tumbuhan hijau yang lain dan ini juga menyebabkan Rantaian makanan dalam tasik akan musnah. pembandaran dan lain-lain-kemusnahan kawasan pertanian 6 penggunaan baja kimia dan racun serangga secara berlebihan yang membawa kepada kepupusan spesies. infrasruktur. Ini memusnahkan semua ekosistem di dalamnya. 3. Pembangunan pertanian Penggunaan racun seperti DDT dan penggunaan baja kimia menyebabkan Sumber-sumber air tasik tercemar apabila bahan kimia tersebut dilarut resapkan oleh air dan menuju ke sungai/tasik.yang membawa kepada kepupusan haiwan dalam kawasan tersebut. Serangan penyakit. Ini menyebabkan air tasik tercemar dan memusnahkan segala hidupan di dalam tasik tersebut sekaligus keseluruhan ekosistem tasik akan musnah . industri dan lain-lain. 8 Industri-pengaliran sisa toksid ke kawasan pertanian-bertambah keasidan tanah-membawa kepada tanaman mati 3.Pembangunan bandar di kawasan tanah tinggi-Pembinaan kawasan rumah-rumah mewah bangunan-bangunan.kekeringan kawasan pertanian-tanaman mati dan pupus 3 Banjir-air menenggelami kawasan pertanian. 2. Kemarau.

hutan berfungsi menyerap karbon dioksida dan membebaskan oksigen dan ini juga boleh mengurangkan kesan rumah hijau. Kesan terhadap cuaca. 7. Aktiviti pelancongan Melibatkan penyaluran dan pembuangan sisa kumbahan dari hotel. Air tasik berkelodak dan tercemar dan ini menyebabkan terganggunya hidupan dalam tasik berkenaan. Ini menambahkan kandungan bakteria ini menyebabkan kualiti air tasik kian merosot dan seterusnya mematikan pelbagai sumber seluruh hidupan akuatik dalam tasik termasuklah zooplankton yang menjadi sumber makanan utama kepada hidupan dalam tasik. 5. kitar tenaga dan lain-lain. Air tasik akan berbau busuk dan berasid ini mematikan hidupan dalam tasik berkenaan.kemusnahan hutan boleh mengubah cuaca dunia.5 bilion hektar mempunyai berjuta spesies haiwan dan tumbuhan yang sekarang sudah terancam. emas dan tembaga mencemarkan tasik apabila ia dialirkan/dibuang ke dalam tasik. kewujudan kawasan setinggan yang membuang sisa domesik seperti sampah sarap dan air kumbahan ke tasik atau takungan air yang berhampiran termasuk juga pembuangan sisa makanan oleh peniaga kecil. . 6 Pembangunan sektor pembandaran Pertambahan penduduk bandar. Contoh najis khinzir ke dalam tasik akan menjejaskan ekosistem tasik berkenaan.spesies flora dan fauna diancam kepupusan sehingga ada antaranya tidak sempat dijalankan pemuliharaan. Kemusnahan hutan menyebabkan pelepasan karbon dioksida akan terus berlaku sehingga menyumbang kepada pemanasan global. komponen biotik dan abiotik musnah menyebabkan gangguan ekologi secara menyeluruh akan berlaku. Aktiviti penternakan Pembuangan najis binatang ternakan ke dalam tasik juga merosakkan kitaran ekosistem tasik.4. resort. Habitat semula jadi musnah. Contoh. Ini menyebabkan berlakunyapeningkatan suhu. Kesan kemusnahan ekosistem hutan hujan tropika 1 Kesan terhadap alam sekitar fizikal Gangguan terhadap kepelbagaian biologi.apabila habitat musnah haiwan juga turut musnah atau berlakunya penghijrahan spesies untuk mencari habitat baru Kerosakan ekosistem kemusnahan rantaian makanan. Contoh: hutan hujan amazon seluas 0. Aktiviti perlombongan Sisa perlombongan bijih timah. Ini menyebabkan air tasik menjadi busuk dan seterusnya mengganggu keseimbangan ekosistem tasik berkenaan. chalet ke kawasan tasik yang berdekatan. perlombongan tembaga di Mamut Sabah.

Kawasan hutan seperti ini dinamakan sebagai hutan perlindungan. Mewarta kawasan hutan simpan. meranti. memotong dan lain-lain. Secara tidak formal melalui pembacaan dan kempen kesedaran. dengan ketiadaan tumbuhan sebagai penghalang menyebabkan tiupan angin lebih kencang. Ini akan mengganggu aktiviti ekonomi berasaskan sumber pembalakan industri perabot.kerajaan telah meluluskan akta per hutanan Negara dan akta industri berasaskan kayu pada tahun 1984. Mengurangkan bekalan oksigen. Kesannya manusia juga akan mengalami krisis bekalan air. memasuki kawasan hutan kekal. seraya.untuk keperluan pernafasan kepada benda hidup. Juga meningkatkan kadar larian air permukaan yang membawa banyak kelodak dan lumpur ke dalam sungai Kesan terhadap manusia Kekurangan sumber makanan. 2. menebang. menjejaskan kawasan tadahan air dan bekalan air ke dalam sungai atau tasik. industri kayu dan lain-lain. Pendidikan pendidikan tentang alam sekitar boleh dilaksanakan pada dua peringkat iaitu peringkat sekolah sebagai kurikulum formal yang diajar dalam mata pelajaran geografi. Kesan terhadap hidrologi.ini terjadi kerana fungsi tumbuhan untuk membebaskan wap-wap air telah hilang ini menyebabkan wap air dalam udara berkurangan. Penguatkuasaan undang-undang.simpanan air dalam tanah akan berkurangan yang akan mengurangkan bekalan air kepada sungai dan empangan. ini menjejaskan pendapatan penduduk dan negara. Mereka yang melakukan kesalahan akan dibawa ke mahkamah dan didenda sehingga RM 50 000 atau 2 tahun penjara.Ketiadaan tumbuhan menyebabkan kadar susupan air ke dalam tanah berkurangan.Pengurangan kelembapan udara. Kesan utama kepada masyarakat orang asli yang banyak bergantung sumber makanan dari memungut hasil hutan dan memburu binatang. Menjejaskan sumber air. Di samping mengurangkan jumlah hujan tempatan kerana kurangnya proses transpirasi. Dalam suasana udara kering memudahkan lagi wujudnya partikel terampai dalam udara yang secara langsung memudah terjadinya fenomena jerebu.pokok-pokok balak yang berharga seperti cengal. 3. Tiupan angin yang lebih kencang. Mengurangkan sumber kayu balak. keruing dan lain-lain akan musnah. Langkah mengawal kemusnahan ekosistem hutan hujan Langkah pemeliharaan 1. Di bawah akta ini telah menggariskan beberapa larangan seperti. .Banyak spesies tumbuhan hutan sebagai sumber makanan.angin kering menyebabkan tekanan udara rendah ini menambahkan halaju angin. hutan berhasil dan hutan lipur.

2. Penanaman semula menanam semula hutan di kawasan yang telah mengalami kepupusan. Dengan kaedah satu spesies atau pelbagai spesies 2.iaitu cara pemulihan hutan yang melibatkan penubuhan ladang hutan Langkah /usaha untuk mengekalkan ekosistem hutan paya 1.tentang pentingnya hutan pada masa depan. Bukan perundangan.menghadkan lesen penebangan hutan dan mengenakan tindakan undangundang kepada pesalah. 5 Tubuh satu jawatankuasa untuk pemantauan kawasan hutan paya Posted by smkrantaupanjang at 9:11 PM 0 comments: Post a Comment Links to this post Create a Link Newer PostOlder PostHome Subscribe to: Post Comments (Atom) .4. Silvikultur. Langkah perundangan.biasanya dilaksanakan oleh badan bukan kerajaan (NGO) seperti Pencinta Alam Sekitar Malaysia dan juga Sahabat Alam Sekitar (SAM) Langkah pemuliharaan 1. Mewartakan hutan simpan 4 Kependidikan. Kempen kesedaran.mengadakan projek tanam semula hutan (pemuliharaan) 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful