Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang kami hormati Para ibu jama¶ah majlis ta¶lim Al-azka Yang kami hormati shohibul bait.................... Yang kami hormati Ustj Ibu........... Yang kami hormati Ustj Hj............... Serta Ibu-ibu yang berbahagia Syukur al-hamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT. atas limpahan rahmat, taufiq, hidayah serta inayyah-Nya kepada Kita semua sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di Majlis ta¶lim Al-Azka ini untuk memperingati maulid nabi Muhammad Saw. dengan tanpa ada halangan suatu apapun. sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita nabi Agung Muhammad Saw yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dan yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumil qiyamah Amiin. selanjutnya disini saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. 1. Pembukaan 2. Pembacaan surah yasin dan tahlil 3. Pembacaan Risalah maulid nabi Muhammad,saw. 4. Sambutan-sambutan - Shohibul bait 6. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur¶an 7. ceramah agama 5. do¶a 6. penutup 1. acara yang pertama pembukaan marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan ummul kitab al-fatihah««.Amin ya robbal-alamin.

. 3.. Hum Kami Haturkan.. terima kasih kami haturkan kepada beliau bapak Fuad Syafrowi S. sambutan yang kedua akan disampaikan oleh ketua Takmir Masjid Multazam kepada Beliau Bapak H. M. terima kasih kami haturkan kepada beliau bapak H. M.H. semoga apa yang disampaikan oleh beliau Beliau Bapak KH.2 acara yang kedua pembacaan surah yasin yang akan dipimpim oleh««««« terima kasih kami haturkan kepada. acara yang terakir penutup.. sambutan yang pertama akan disampaikan oleh ketua panitian peringatan maulid Nabi Muhammad Saw Kepada beliau Bapak Fuad Safrowi S. Sugeng Al-Wahid dapat bermanfaat fiddiini waddunya wal akhiroh. acara yang keempat mauhidoh hasanah yang akan dilanjutkan dengan do¶a Kepada Beliau Bapak KH. marilah acara pada malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. 2... Marsyudi Ibrohim S.. Hum. kami haturkan... Marsyudi Ibrohim S. dilanjutkan dengan acara yang ketiga sambutan-sambutan.Wb. Sugeng Al-Wahid Kami Haturkan. demikian dari kami apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dihati para hadirin semua saya minta maaf yang sebesar-besarnya. waakiraon Wassalamualaikum Wr.H..E..E.swt. semoga dengan pembacaan surah yasin segala yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah. . amin 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful