UKHUWAH ISLAMIYAH

Diposkan oleh NoVaIRi HuSaINi Al-MunDzirI PEMBAHASAN A. Definisi Ukhuwah Islamiyah Ukhuwah yang biasa diartikan sebagai ³persaudaraan´, terambil dari akar kata yang pada mulanya berarti ³memperhatikan´. Makna asal ini memberi kesan bahwa persaudaraan mengharuskan adanya perhatian semua pihak yang merasa bersaudara. Masyarakat Muslim mengenal istilah Ukhuwah Islamiyah. Istilah ini perlu didudukan maknanya, agar bahasan kita tentang ukhuwah tidak mengalami kerancauan. Untuk itu, terlebih dahulu perlu dilakukan tinjauan kebahasaan untuk menetapkan kedudukan kata Islamiyah dalam istilah diatas. Selama ini ada kesan bahwa istilah teresebut bermakna ³persaudaraan yang dijalin oleh sesama muslim´, atau dengan kata lain , kata ³islamiyah´ dujadikan sebagai pelaku ukhuwah itu. Pemahaman ini kurang tepat. Kata Islamiyah yang dirangkaikan dengan kata ukhuwah lebih tepat dipahami sebagai adjektiva, sehingga ukhuwah islamiyah berarti ³persaudaraan yang bersifat islami atau yang diajarkan oleh Islam´. Paling tidak ada dua alasan untuk mendukung pendapat ini. Pertama, Al-Qur¶an dan Hadits memperkenalkan bermacam-macam persaudaraan. Kedua, karena alasan kebahasaan. Di dalam bahasa arab, kata sifat selalu harus disesuaikan dengan kata yang disifatinya. Jika yang disifati berbentuk indefinitif maupun feminin, maka kata sifatnya pun harus demikian. Ini terlihat secara jelas pada saat kita berkata ³ukhuwah Islamiyah dan Al-Ukhuwah Al-Islamiyah´. Kata ukhuwah berakar dari kata kerja akha, misalnya dalam kalimat ³akha fulanun shalihan´, (Fulan menjadikan Shalih sebagai saudara). Makna ukhuwah menurut Imam Hasan Al Banna: Ukhuwah Islamiyah adalah keterikatan hati dan jiwa satu sama lain dengan ikatan aqidah. B. Macam-Macam Ukhuwah Islamiyah Di atas telah dikemukakan arti ukhuwah Islamiyah, yakni ukhuwah yang bersifat Islami atau yang diajarkan oleh Islam. Di dalam Al-Qur¶an banyak sekali ayat-ayat yang menyinggung masalah ukhuwah Islamiyah dan dapat kita simpulkan bahwa di dalam kitab suci ini memperkenalkan paling tidak empat macam persaudaraan: 1) Ukhuwah µubudiyah atau saudara kesemahlukan dan kesetundukan kepada Allah. 2) Ukhuwah Insaniyah (basyariyah) dalam arti seluruh umat manusia adalah bersaudara, karena mereka semua berasal dari seorang ayah dan ibu. Rasulullah Saw. juga menekankan lewat sabda beliau, ) ) Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Hamba-hamba Allah semuanya bersaudara 3) Ukhuwah wathaniyah wa an-nasab, yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. 4) Ukhuwah fi din Al-Islam, persaudaraan antarsesama Muslim. Rasulullah Saw. bersabda, Kalian adalah sahabat-sahabatku, saudara-saudara kita adalah yang datang sesudah (wafat)ku. C. Hakekat Ukhuwah Islamiyah 1.Nikmat Allah

dari Nabi Muhammad saw. maka Allah mempersatukan hatimu. Memberitahukan kecintaan kepada yang kita cintai Hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda: ³ Ada seseorang berada di samping Rasulullah lalu salah seorang sahabat berlalu di depannya.. Hal-hal yang menguatkan ukhuwah islamiyah: 1. Muslim).a. (Q. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu. niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka. Walaupun kamu membelanjakan (kekayaan) yang berada di bumi.Az-Zukhruf :67) 3.S.´ (H.R.´ 2. niscaya Allah akan menghilangkan satu kesusahannya di hari kiamat.¶ Lalu Nabi menjawab: µApakah kamu telah memberitahukan kepadanya?¶ Orang tersebut menjawab: µBelum.R.D. Ta¶awun adalah saling membantu tentu saja dalam kebaikan dan meninggalkan kemungkaran.Artinya: ³Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah. Merupakan arahan Rabbani Artinya: ³Dan Yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman). Al-hujurat:10) Abu Hurairah r. Perumpamaan tali tasbih Artinya: ³Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertaqwa´.¶ Kemudian Rasulullah bersabda: µBeritahukan kepadanya. dan jika kamu berjumpa dengan saudaramu maka berikan dia senyum kegembiraan.S. dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan. agar kamu mendapat petunjuk´.. akan tetapi Allah telah mempersatukan hati mereka. lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya.¶ Kemudian orang yang dicintai itu menjawab: µSemoga Allah mencintaimu karena engkau mencintaiku karena-Nya. ³Barangsiapa menghilangkan kesusahan seorang muslim. Muslim) 3. dan janganlah kamu bercerai-berai. beliau bersabda. Orang yang disamping Rasulullah tadi berkata: µAku mencintai dia.S. Merupakan cermin kekuatan iman Artinya: ³Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat´. (Q. Menunjukkan kegembiraan dan senyuman bila berjumpa³Janganlah engkau meremehkan kebaikan (apa saja yang dating dari saudaramu). (Q. Al-Anfal:63) 4.´ (H. Sesungguhnya Dia Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana´. ya Rasullah. Barang siapa menutupi aib di hari kiamat.¶ Lalu orang tersebut memberitahukan kepadanya seraya berkata: µ Sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah orang yang bersaudara. Allah selalu menolong seorang hamba selama dia menolong saudaranya. dan kamu telah berada di tepi jurang neraka. Ali Imron:103) 2. Muslim) . Memohon didoakan bila berpisah³Tidak seorang hamba mukmin berdo¶a untuk saudaranya dari kejauhan melainkan malaikat berkata: µDan bagimu juga seperti itu´ (H. (Q.S.R.

s. antara sebagian dengan sebagian yang lain. Memperhatikan saudaranya dan membantu keperluannya.Islam menjadikan persaudaraan dalam islam dan iman sebagai dasar bagi aktifitas perjuangan untuk menegakkan agama Allah di muka bumi. tetapi mereka (sengaja) melupakan sebahagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya. sehingga tidak ada kesempatan untuk bertikai atau saling dengki. Ia rela haus demi puasnya prang lain. Ia rela bersusah payah demi istirahatnya orang lain. Di antara unsur-unsur pokok dalam ukhuwah adalah cinta. dan atau batas negara. Al-Qur¶an menganggap permusuhan dan saling membenci itu sebagai siksaan yang dijatuhkan Allah atas orang0orang yang kufur terhadap risalahNya dan menyimpang dari ayat-ayatNya. dan bersih dari sebab-sebab permusuhan. Manfaat Ukhuwah Islamiyah 1) Merasakan lezatnya iman. Itsar adalah mendahulukan kepentingan saudaranya atas kepentingan diri sendiri dalam segala sesuatu yang dicintai. . Perjuangan Islam tidak akan tegak tanpa adanya ukhuwah islamiyah. yaitu kurangnya mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah yang bersungguh-sungguh. benci. bahasa. Al-Ma¶idah:14: Artinya: ³Dan diantara orang-orang yang mengatakan:"Sesungguhnya kami orang-orang Nasrani". Ia rela berjaga demi tidurnya orang lain. Islam tidak bisa dipecah-belah dengan perbedaan unsur. Sebagaimana firman Allah SWT: Artinya: ³Sesungguhnya orang-orang mu'min adalah bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat´. Memberikan hadiah pada waktu-waktu tertentu. 8. Ukhuwah islamiyah akan melahirkan rasa kesatuan dan menenangkan hati manusia. Berjabat tangan bila berjumpa (kecuali non muhrim)³Tidak ada dua orang mukmin yang berjumpa lalu berjabatan tangan melainkan keduanya diampuni dosanya sebelum berpisah. 3) Mendapatkan tempat khusus di surga. Islam menginginkan dengan sangat agar cinta dan persaudaraan antara sesama manusia bisa merata di semua bangsa. E. ada yang telah kami ambil perjanjian mereka. Sering bersilaturahmi (mengunjungi saudara). Dan kelak Allah akan memberitakan kepada mereka apa yang selalu mereka kerjakan´.R Abu Daud dari Barra¶) 5. Ia pun rela ditembus peluru dadanya demi selamatnya orang lain. warna kulit. Memenuhi hak ukhuwah saudaranya. meskipun berbeda-beda dalam harta dan kedudukan.(Q. maka Kami timbulkan diantara mereka permusuhan dan kebencian sampai hari kiamat. Tingkatan cinta yang paling rendah adalah husnudzon yang menggambarkan bersihnya hati dari perasaan hasad. Ada lagi derajat (tingkatan) yang lebih tinggi dari lapang dada dan cinta. Yaitu itsar.´ (H. Mengucapkan selamat berkenaan dengan saat-saat keberhasilan. iklim.4. 6. dengki. Ia rela lapar demi kenyangnya orang lain.S. 9. Sebagaiman firman Allah Swt dalam Q. 7. 2) Mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat (termasuk dalam 7 golongan yang dilindungi). Banyak persaudaraan lain yang bukan karena islam dan persaudaraan itu tidak akan kuat dikalangan umat dewasa ini terjadi disebabkan mereka tidak memenuhi persyaratan ukhuwah.

Dari sini akan lahirlah ta¶awun (saling tolong menolong) dalam persaudaraan. tingkah laku. Allah-lah yang menyatukan hati manusia. Melaksanakan proses Ta¶aruf Artinya: ³Hai manusia. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. 3. Perkenalan pertama tentunya kepada penampilan fisik (Jasadiyyan). dan lain sebagainya. dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang beriman". Hendaknya seorang muslim memperhatikan keadaan saudaranya agar bisa bersegera memberikan pertolongan sebelum saudaranya meminta. Proses ukuhuwah islamiyah akan terganggu apabila tidak mengenal karakter kejiwaan ini. Ukhuwah tidak dapat berjalan apabila seseorang selalu ingin dipahami dan tidak berusaha memahami org lain. wajah.S.Al-Hujrat:10) Artinya: Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Ta¶aruf adalah saling mengenal sesama manusia. karakter. Al-Anfal:1) Oleh karena itu untuk mencapai nikmatnya ukhuwah. pekerjaan. perlu kita ketahui beberapa proses terbentuknya ukhuwah Islamiyah antara lain : 1. tokoh idola yang dikagumi dan diikuti. 2. pandangan terhadap suatu masalah. Melakukan At-Ta¶aawun . dan tingkah laku. seperti tubuh. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal´. Persaudaraan Islam yang dijalin oleh Allah SWT merupakan ikatan terkuat yang tiada tandingannya. Setiap manusia tentunya punya keunikan dan kekhasan sendiri yang memepengaruhi kejiwaannya. Melaksanakan proses Tafahum Tafahum adalah saling memahami. Hal ini dilakukan dengan dialog. Saling memahami adalah kunci ukhuwah islamiyah. gaya pakaian. Dengan saling memahami maka setiap individu akan mudah mengatahui kekuatan dan kelemahannya dan menerima perbedaan. dan lain sebagainya. Saling mengenal antara kaum muslimin merupakan wujud nyata ketaatan kepada perintah Allah SWT . Katakanlah:"Harta rampasan perang itu kepunyaan Allah dan Rasul. Tanpa tafahum maka ukhuwah tidak akan berjalan. sebab itu bertaqwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan diantara sesamamu. Perpecahan mengenal karakter individu. kecenderungan berpikir. Adanya interaksi dapat membuat ukhuwah lebih solid dan kekal. Saling memahami keadaan dilakukan dgn cara penyatuan hati. pendidikan. gaya bicara. Proses ta¶aruf (pengenalan) dapat deprogram namun proses tafahum dapat dilakukan secara alami bersamaan dgn berjalannya ukhuwah. pikiran dan amal.(Q. karena pertolongan merupakan salah satu hak saudaranya yang harus ia tunaikan. Selanjutnya interaksi berlanjut ke pengenalan pemikiran (Fikriyyan). sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. emosi. Pengenalan terakhir adalah mengenal kejiwaan (Nafsiyyan) yang ditekankan kepada upaya memahami kejiwaan.

maka bolehlah berburu. Kesatuan barisan dan umat berarti bersatu fikrah atau pemikiran dan tujuan tanpa menghilangkan perbedaan dalam karakter (kejiwaan). dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bila umat islam melakukannya. yang apabila salah satu dari anggota badan itu sakit. Al-maidah:2) Bila saling memahami sudah lahir. persaudaraan Islam . Manusia adalah makhluk sosial yang butuh berinteraksi dan butuh bantuan orang lain. Karena itu. Seperti sabda Nabi SAW: ³Tidak beriman seseorang diantaramu hingga kamu mencintainya seperti kamu mencintai dirimu sendiri´. Meskipun demikian. air itu diberikan lagi kepada sahabat yang lain. terus begitu hingga semua mati dalam kondisi kehausan.Artinya: ³Hai kehormatan bulan-bulan Haram. F. Ta¶awun dapat dilakukan dengan hati (saling mendo¶akan). maka timbullah rasa ta¶awun. masyarakat dekat untuk menjalin persaudaraan Islam ini. Mereka saling mengutamakan saudaranya sendiri dibandingkan dirinya (itsar). dan jangan (pula) menggganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keredhaan dari Rabbnya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji. bangunan kebersamaan ini seringkali terganggu oleh godaan-godaan kepentingan yang dapat merusak keutuhan komunikasi dan bahkan mengundang sikap dan prilaku yang saling berseberangan. dalam perjalanan sejarahnya. Sekurang-sekurangnya ada dua pernyataan Nabi SAW. Saling membantu dalan kebaikan adalah kebahagiaan tersendiri. Betapa indah ukhuwah islamiyah yang diajarkan Allah SWT. Inilah kekuatan Islam. dan binatang-binatang qalaa-id. (HR. Melaksanakan proses Takaful yang muncul setelah proses ta¶awun berjalan. Dan janganlah sekalikali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram. semangat ukhuwah ini secara sederhana dapat terlihat dari ada atau tidak adanya sikap saling memahami untuk menumbuhkan interaksi dan komunikasi. persaudaraan Islam itu mengisyaratkan wujud tertentu yang dipersonifikasikan ke dalam sosok jasad yang utuh. Kebersamaan akan bernilai bila kita mengadakan saling Bantu membantu. Fenomena kebersamaan ini dalam banyak hal dapat memberikan inspirasi solidaritas sehingga tidak ada lagi jurang yang dapat memisahkan silaturahmi di antara umat manusia sebagai mahluk sosial yang dianugrahi kesempurnaan.S. 4. ia juga memberikan semangat baru untuk sekaligus melaksanakan ajaran sesuai dengan petunjuk al-Qur'an serta teladan dari para Nabi dan Rasul-Nya. Pertama. pemikiran (berdiskusi dan saling menasehati). Bukhari-Muslim). Merakit Ulang Ukhuwah Islamiyah Yang Hampir Hilang Ukhuwah atau persaudaraan dalam Islam bukan saja mencirikan kualitas ketaatan seseorang terhadap ajaran Allah dan Rasul-Nya. mendorong kamu berbuat aniaya (kepada mereka). Takaful adalah tingkatan ukhuwah yang tertinggi. Ukhuwah Islamiyah sendiri menunjukkan jalan yang dapat ditempuh untuk membangun komunikasi di satu sisi. Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa. Inlah cirri utama dari ukhuwah islamiyah. dan di sisi lain. yang menggambarkan persaudaraan yang Islami. dan aman (saling bantu membantu). keluarga. jangan (mengganggu) binatang-binatang hadya. Banyak kisah dan hadits Nabi SAW dan para sahabat yang menunjukkan pelaksanaan takaful ini. namun setelah diberi. Rasa sedih dansenang diselesaikan bersama. (Q. tentunya terasa lebih manis rasa iman di hati dan terasa indah hidup dalam kebersamaan. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah. maka anggota lainnya pun turut merasakan sakit. tetapi juga sekaligus merupakan salah satu kekuatan perekat sosial untuk memperkokoh kebersamaan. Mari kita mulai dari diri kita. Kedua. sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya´. Seperti ketika seorang sahabat kehausan dan memberikan jatah airnya kepada sahabat lainnya yang merintih kehausan juga.

Perbedaan interprestasi tentang imamah pada akhir periode kepemimpinan shahabat. Tuntutan normatif seperti tertuang dalam al-Qur'an di atas memang seringkali tidak menunjukkan kenyataan yang diinginkan. maupun dalam membangun semangat mencari tahu sesuai dengan anjuran memperbanyak ilmu. mempertajam daya kritis. pemaknaan terhadap keterikatan sesuatu ayat dengan asbab al-Nuzul. antara lain. saling menjaga. Karena tarik menarik antara berbagai kepentingan itulah. atau bahkan mungkin adanya suasana yang membuat orang enggan bersaudara. Dan. atau karena keengganan menerima perbedaan sebagai buah egoisme yang tidak sehat. sebagai akibat dari semakin memudarnya penghayatan terhadap pesan-pesan Tuhan khususnya berkaitan dengan tuntutan membina persaudaraan. diperlukan kebersamaan untuk dapat saling melengkapi.itu juga mengilustrasikan wujud bangunan yang kuat. Tetapi perbedaan itu sendiri seharusnya dapat melahirkan hikmah. maka ia berarti bukan lagi seorang mu'min. hanya karena ketidaksiapan untuk memahami cara berpikir yang lain. telah berakibat pada runtuhnya kebesaran peradaban Islam yang telah lama dirintis bersama. Sehingga jika sewaktu-waktu ditemukan kenyataan yang tidak bersaudara. dapat membongkar bangunan kebersamaan dalam seluruh tatanan kehidupannya. Sehingga untuk menciptakan wujud yang utuh. dengan kecenderungan menolak pesan-pesan yang terkandung di dalamnya di sisi lain. Sebab Islam menempatkan setiap individu dalam posisi yang sama. lengkap dengan segala kekurangannya. Kesenjangan ini terjadi. bukan hal yang mustahil. Ilustrasi pertama menunjukkan pentingnya unsur solidaritas dan kepedulian dalam upaya merakit bangunan ukhuwah menurut pandangan Islam. Al-Qur'an memang memberikan peluang kepada ummat manusia untuk bersilang pendapat dan berbeda pendirian. Lalu sejarah itu pun berlanjut. seringkali melahirkan adanya sejumlah perbedaan. nuansa kekuasaan pada masamasa berikutnya hampir selalu diwarnai oleh politik "balas dendam" yang tidak pernah berujung. atau adanya usaha-usaha untuk merusak persaudaraan. misalnya. Tetapi al-Qur'an sendiri sangat mengutuk percekcokan dan pertengkaran. sejarah umat Islam selain diwarnai sejumlah prestasi yang cukup membanggakan. Pernyataan al-Qur'an: Innama al-mu'minuuna ikhwatun (sesungguhnya orang-orang mu'min itu bersaudara) memberikan kesan bahwa orang mu'min itu memang mestinya bersaudara. lebih celaka lagi apabila umat mulai berani memelihara penyakit ambivalensi sikap: antara pengetahuan yang memadai tentang al-Qur'an di satu sisi. Karena itu. Konflik yang bersumber pada masalah-masalah yang tidak prinsip menurut ajaran. hanya karena terdesak tuntutan pragmatis. yang lebih celaka lagi. jika seorang pemuka agama sekalipun. Sayangnya. Lebih-lebih jika perbedaan itu telah memasuki wilayah ijtihadiyah Dalil-dalil dzanny yang biasa menjadi rujukan beramal memang memiliki potensi untuk melahirkan perbedaan. yang antara masing-masing unsur dalam bangunan tersebut saling memberikan fungsi untuk memperkuat dan memperkokoh. Sedangkan ilustrasi berikutnya menunjukkan adanya faktor usaha saling tolong menolong. khususnya menyangkut kepentingan sosial. dalam kenyataan. Interprestasi terhadap ayat-ayat yang mujmal (umum). sebab penggunaan kata "innama" dalam bahasa Arab menunjukkan pada pengertian "hany saja´. Bahkan. saling membela dan saling melindungi. baik dalam bentuk kompetisi positif. juga diwarnai oleh sejumlah konflik yang tidak kurang memprihatinkan. perbedaan itu justru seringkali melahirkan hancurnya nilai-nilai ukhuwah. rela meruntuhkan tatanan ukhuwah hanya karena pertimbangan kepentingankepentingan primordial. Masing-masing memiliki kelebihan. atau sesuatu hadits dengan asbab wurud-nya. apabila potensi konflik itu telah dipengaruhi variabel-variabel . politik ataupun ekonomi. Nilai-nilai ukhuwah tidak lagi menjadi dasar dalam melakukan interaksi sosial dalam bangunan masyarakat tempat hidupnya sehari-hari. seolah ada keharusan suatu generasi untuk mewarisi tradisi konflik yang mewarnai generasi sebelumnya. Akhirnya.

Mencintai orang itupun ditentukan bobotnya oleh Rasulullah yaitu sama dengan mencintai diri sendiri.politik dan ekonomi seperti apa yang saat ini tengah dialami oleh bangsa kita yang semakin lelah ini.Artinya tidak mau bayar zakat merupakan kesalahan besar di mata hukum Islam. Bila diperhatikan dengan seksama. ukhuwah kini telah menjadi barang antik yang sulit dinikmati secara bebas dan terbuka. Islam dan Kepedulian Sosial Rasululullah bersabda : ³Belum beriman seseorang itu sebelum ia mencita saudara nya seperti mencitai dirinya sendiri.Termasuk disini adalah mereka yang tak mau bayar zakat. Karena ukhuwah memang hanya akan dapat terwujud apabila masyarakat sudah mampu memiliki dan menghayati prinsip-prinsip tasamuh (toleransi). tertuang jelas dalam syari¶ah serta jadi tolak ukur dalam akhlak seorang mukmin. G. Subhanallah. Demikian juga perbedaan tingkah kekayaan sering melahirkan kecemburuan yang juga sangat potensial untuk mengundang suasana bathin yang tidak menunjang tegaknya ukhuwah. Salah satunya berkaitan dengan kepedulian sosial. dengan sangat mudah ditemui dan untuk saya mengatakan bahwa masalah kepedulian sosial dalam Islam terdapat dalam bidang akidah dan keimanan . Hadis ini shahih dan cukup populer di kalangan kau muslimin umum sekalipun. Perbedaan paham politik sangat potensial untuk melahirkan suasana ketidakakraban yang cenderung membawa kepada suasana batin yang tidak menunjang tegaknya ukhuwah. Begitu juga Allah menghargai mereka yang melaksanakan amal sosial dalam kontek kepedulian sosial tersebut sebagaimana juga Alah sangat mengecam mereka yang tidak mempunyai rasa kepedulian sosial. Konsep kepedulian sosial dalam Islam sungguh cukup jelas dan tegas .antara lain. 2. Dari Dimensi Aqidah dan Keimanan Iman kepada Allah merupakan rukun utama dan pertama dalam Islam. Islam juga mewajibkan amar makruf nahi mungkar yang kesemuanya terkait dengan hukum dan segala konsekwensinya. (4) Mereka yang melaksanakan sholat dan (5) menafkahkan sebagian harta yang diberikan kepada mereka«´ Jadi menafkahkan sebagian harta (ayat:5) untuk orang lain termasuk indikasi atau ukuran bagi keimanan sesorang dalam kehidupan ini. Orangíoarang yang . Bagaimana implikasi kepada Allah dijelaskan oleh AlíQuran dan hadis. Kehangatan persaudaraan pun semakin menipis karena desakan-desakan materialisme ataupun kepentingan primordialisme. jika ia memelihara anak yatim. Orang yang yang tidak memberi makan fakir miskin dapat terjerat vonis pedusta agama. namun jika iman itu benaríbenar ada dan hidup dalam jiwa maka yang berat dan sulit itupun sangat bisa terealisir. Rasanya ini sangat berat dan sulit dilaksanakan. Dimensi Akhlak Dalam Islam seseorang dianggap mulia. Yang subtansif pada hadis ini adalah mengaitkan iman dengan masalah sikap hati ±dalam hal inií mencintai orang lain selain dirinya. para pemberontak negara haru diperangi sampai habis total dan tuntas. sekaligus terbuka untuk melakukan tausiyah (saling mengingatkan). 1. Dalam Islam. Ikatan agama telah pudar oleh kepentingan kekuasaan. (2) dan apabila dibacakan kepadanya bertambah keimanannya (3) dan mereka bertawakkal kepadanya.Hadisíhadis yang menekan hal ini cukup banyak antara lain Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat hendaklah ia memuliakan tamu/tetangga. Orang yang paling disenangi Allah adalah mereka yang paling dermawan. misalnya surah alíAnfal ayat 2-5: {2} {3} {4} {5} Artinya: ³Sesungguhnya orangíorang beriman itu hanyalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetar hatinya.

bahwa bakhil itu sifat tercela dan pemboros itu adalah kawaníkawan setan. Ø Untuk mencapai nikmatnya ukhuwah. Dalam hadis Rasulullah disebutkan bahwa Allah akan selalu membantu hamba-Nya selama hamba tersebut membantu saudaranya. c) Mendapatkan tempat khusus di surga. b) Ukhuwah Jahiliyah yang bersifat temporer (terbatas waktu dan tempat). kebangsaan. Ø Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa. yaitu persaudaraan dalam keturunan dan kebangsaan. kesukuan. tentang kepedulian Islam terhadap masalah sosial maka kita akan menemukan bahwa ternyata amal ibadah secara umum lebih banyak berurusan dengan hamblum minannas ketimbang hablum minallah. c) Ukhuwah wathaniyah wa an-nasab. Rasulullah Saw. d) Ukhuwah fi din Al-Islam. Cuma kesemuanya itu harus dikunci dengan prinsip utama. karena mereka semua berasal dari seorang ayah dan ibu. yaitu ikatan selain ikatan akidah (missal: ikatan keturunan orang tua-anak. KESIMPULAN Dari pembahasan di atas dapat penyusun simpulkan bahwa : Ø ukhuwah islamiyah berarti ³persaudaraan yang bersifat islami atau yang diajarkan oleh Islam´. Ø Manfaat ukhuwah Islamiyah: a) Merasakan lezatnya iman. secara garis besar ukhuwah dibagi menjadi dua yaitu: a) Ukhuwah Islamiyah yang bersifat abadi dan universal karena berdasarkan akidah dan syariat Islam. Pada hadis lain Rasulullah menyebutkan. dan kepentingan pribadi). Ø Di dalam kitab suci ini memperkenalkan paling tidak empat macam persaudaraan: a) Ukhuwah µubudiyah atau saudara kesemahlukan dan kesetundukan kepada Allah.berinfaq/bersedekah diberi ganjaran pahala sampai 70 x lipat. perkawinan. b) Ukhuwah Insaniyah (basyariyah) dalam arti seluruh umat manusia adalah bersaudara. bersabda. b) Mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat (termasuk dalam 7 golongan yang dilindungi). Jika dibahas secara terinci. persaudaraan antarsesama Muslim. perlu kita ketahui beberapa proses terbentuknya ukhuwah Islamiyah antara lain : a) Melaksanakan proses Ta¶aruf b) Melaksanakan proses Tafahum c) Melakukan At-Ta¶aawun d) Melaksanakan proses Takaful . nasionalisme.

I. A. Billahit taufiq wal hidayah war ridho wal inayah. Akhirnya. R. : Proyek Pengadaan Kitab Suci AlQur¶an. kritik dan saran sangat kami harapkan dari pembaca semua. kami sebagai penyusun menyadari makalah ini masih jauh dari kesempurnaan.I. Al-Qur¶an dan Terjemahnya. Terutama dari Bapak Drs. Quraisy. Mizan Pustaka. Novi Hardian dan Tim ILNA Learning Center. Namun demikian. Depag R. Panduan Keislaman untuk Remaja. 1978.. 2007. Bandung: PT. Wawasan Al-Qur¶an. Fauzan Afandi selaku pembimbing kami dan teman-teman pada umumnya. itu datangnya dari kealpaan kami. DAFTAR PUSTAKA Depag. Oleh karena itu. Super Mentoring. marilah kita kembalikan semua urusan kepada-Nya. Kami mohon maaf apabila masih banyak ditemui kesalahan.PENUTUP Demikianlah makalah sederhana ini kami buat. H. . M. Shiahab.