KHUTBAH IDUL ADHA BAHASA JAWA

Posted 25 November 2009 by albaroni in Kolom. 18 Komentar KHUTBAH IDUL ADHA Keteladanan lan keteguhan Nabiyulloh Ibrohim AS ×9

:

Wonten enjing ingkang kebak berkah lan rohmat meniko, kito kempal keranten badhe jumenengaken sholat Idul Adha. Nembe mawon kito ruku; lan sujud minongko wujud raos taat kito dateng Alloh SWT. Kito agungaken asma Alloh, kito kumandangaken takbir lan tahmid wonten ing musholla-musholla lan masjid-masjid. Takbir ingkang kito ucapaken boten namung obahe lambe tanpo arti, ananing minongko pengakuan ing dalem manah ingkang saget gumeteraken dateng manahipun tiyang ingkang sami iman dateng Alloh SWT. Alloh Moho Besar, Alloh Moho Agung, boten wonten ingkang patut dipun sembah sak lintunipun Alloh. Pramilo lewat mimbar meniko kawulo ngajak dateng diri kulo pribadi lan ugi dumateng hadirin sedoyo; monggo kito taat dateng ngarso dalem Alloh ingkang Moho Agung, kito bucal tebih-tebih raos gumedhe lan sombong ingkang saget nebihaken kito saking rohmatipun Alloh SWT. Nopo mawon jabatan kito, menawi dipun bandingaken kaliyan Alloh SWT kito meniko alit tur sanget, senahoso kito meniko gagah prakoso, sak yektosipun kito meniko apes lan ringkih menawi dipun bandingaken kalian Alloh Kang moho kuat. Menawi kito meniko tiyang ingkang berkuasa, gadah jabatan inggil, gadah pengaruh ageng, ananging menawi dipun bandingaken dateng Alloh Ingkang Moho Kuwahos kito meniko boten saget menopo-nopo. Hadirini jamaah ingkang dipun mulyaaken Allah Idul Adha ingkang rayaaken saben tanggal sedoso Dzul Hijjah meniko ugi dipun kenal kanti sebutan Hari Raya Haji, sebab kaum muslimin ingkang nindaaken ibadah haji nembe

Sedoyo jamaah haji ngagem pakaian ihrom ingkang sarwo pethak lan boten jahitan. Dawuhipun Alloh wonten Al-Qur¶an : ´Sak temene wis ono suri tauladan kang apik kanggo sliramu ing dalem pribadine Ibrohim lan wong-wong kang bareng-bareng melu Ibrohim (Q. Meniko nglambangaken bilih kaum muslimin meniko sami akidahipun lan anggadhahi derajat ingkang sami. andadosaken Nabi Ibrohim dados panutan umat sepanjang zaman. Wonten malih pengorbanan ingkang dipun tujuaken dateng agami ingkang ateges kagem Allah SWT. ingkang disebat pakaian ihrom. bilih kito supados nulodho perjuanganipun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihis salam ingkang sampun dipun serat wonten Al-Qur¶an. tiyang sepahipun. samisami ngeparek dateng Alloh ingkang moho kuaos. sepuh enem sedoyo medal saking dalemipun saperlu badhe jumenengaken sholat Idul Adha. sedoyo sami ngetingalaken kebahagiaanipun. boten saget dibentenaken. Sejarah Rasul ingkang jejuluk kekasih Allah (Kholilulloh) meniko diserat ndamel tinta emas wonten bukubuku sejarah.S. Ash-Shoffat: 108) . estri. kanthi sareng-sareng mahos talbiyah: Kejawi dipun wastani riyadin haji ugi disebat ´idul qurban´ riyadin kurban. keluarginipun lan sedoyo tiyang Islam sebangsa setanah air. Keranten Idul adha meniko setungaling riyadin ingkang kangge mangertosi artos berkurban. Arti kurban inggih meniko kito paring peparingan minongko raos remen dan tresno dateng tiyang sanes sesami tiyang muslim. Kawontenan meniko ngemutaken dateng kito sedoyo.nglampahi rukun haji iangkang utami. lan menikolah pengorbanan ingkang inggil derajatipun.S. Hadirin kaum muslimin muslimat ingkang dipun mulyaaken Allah SWT Enjing meniko sedoyo umat Islam sak ngalam donya sami ngagungaken asmanipun Allah. Al-Mumtahanah: 04) Wonten ini ayat lintu ugi dipun sebataken bilih Nabi Ibrohim meniko dados sebutan apik utowo dados kembang lambe nganti akhir zaman. inggih menko wukuf wonteng Arofah. jaler. utawi Idul Qurban. ´Ingsun abadiaken kanggene Ibrohim (sebutan kang apik) ing kalangane wong-wong kang keri´ (Q. Tiyang sanes wau saget putranipun piyambak. Sikap tabah lan teguhipun ing dalem nglampahi perintah Allah. Kados ingkang sampun dipun tuladhaaken dening Kanjeng Nabi Ibrahim as. sedoyo ngrumahosi sami derajatipun. senahoso kito piyambak kedah sengsoro.

Panjenenganipun kedah nglampahi hukuman ingkang boten enteng lan boten mungkin saget slamet menawi boten pikantuk izinipun Allah SWT. Cobaan kados mekaten meniko dereng sepinten ageng menggahipun kanjeng Nabi Ibrohim. ugi bapakipun ummatipun kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hadirin Rohimakululloh Ing dalem sejarahipun. senahoso mekaten panjenenganipun Nabi Ibrahim taksih tetep dakwah ngajak ummat manusngso supados tetep wonten margi ingkang leres inkang dipun ridloni Alloh SWT. Ismail kedah dipun dadosaken korban kagem Alloh kanthi dipun sembelih. Kados sederek kito ingkang nembe nglampahi ibadah haji ugi sami ngelaksanaaken nyembelih hewan kurban. Hadiri Rahimakumulloh. Wonten nopo kok Gusti Alloh ngantos semanten agenge anggenipun mulyaaken kanjeng Nabi Ibrohim ? Nopo keranten bondo?. lan nyembelih hewan kurban kagem tiyang ingkang kagungan kecukupan bondo kagem kurban. Nabi Ibrohim naliko dakwah manggihi rintangan lan cobaan ingkang amrat. jamaah ingkang dipun rahmati Alloh«. Sukses dakwahipun senahoso kawontenanipun nembe susah. Sebab cobaan ingkang langkung amrat inggih meniko naliko nglampahi perintahipun Alloh kedah ngorbanaken putranipun ingkang paling dipun sayangi. . Wonten ing zaman sak meniko. Ketabahan Nabi Ibrohim ngorbanaken putranipun saget kito wujudaken wonten kerelaan kito ambagi kasenengan kalian tetanggi. cetho sanget bilih sak yektosipun Gusti Alloh sanget mulyaaken dateng Nabi Ibrohim. sukses anjagi amanah naliko sampun badhe ngrahosaken hasilipun dakwah. sahinggo Nabi Ibrohim lah ingkang dipun juluki bapake poro Nabi. keturunan ? kekuatan? Utawi keperkasaan ?. inggih meniko Ismail. Panjenenganipun ngadepi mengsah ingkat kiat. sahe ing dalem bentuk ubudiyah mahdoh kanthi nglampahi ibadah haji kagem ingkang sampun mampu. Sedoyo meniko keranten naderek dhawuhipun gusti Alloh SWT. ketaatan lan ketabahan Nabi Ibrohim kasebat wonten pagesangan kito. Kejawi meniko kito ugi tetep kedah terus menerus menginterprestasikan kisah keteguhan. inggih meniko penguwaos ingkang dholim. Hadirin. kito wujudaken. Setia anjagi garwanipun ingkang nembe ngandut putranipun. pengorbanan Nabi Ibrohom kasebat kedah tetep kito apresiasi aken. Kanjeng Nabi Ibrohim alaihis salam meniko piyantun ingkang sukses ing dalem nglampahi titahipun dados menungso.. Boten niku. Nabi Ibrohim dipun kenang ngantos akhir zaman keranten keteguhanipun nggondheli amanah Alloh lan keikhlasanipun ngorbanaken sedoyo nopo kemawon demi Alloh SWT. Kerelaan lan keikhlasan Nabi Ibrohim mbelih putranipun menikolah ingkang terus kito peringati ngantos sak mangke ing dalem wulan Idul Adha.Ing dalem kalih ayat meniko. lingkungan lan sederek-sederek umat Islam lintunipun. Ngrencangi garwanipun ngantos dumugi daerah ingkang tebih sanget.

kito supados langkung aktif lan giat ugi tanggung jawab ndadosaken lingkungan kito dados lingkungan ingkang ngremenaken. kecintaan lan ketaatan dateng Alloh boten mungkin dipun wujudaken tanpo pengorbanan.Kanthi keterangan meniko sampun cetho bilih sayari¶atipun Alloh ingkan sampun kalampahaken awit zaman Nabi Ibrohim meniko anggadhahi manfaat ingkang kathah sanget kagem umat Islam. Demikianlah Allah Telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. Artosipun. yakni kanthi mbagi dagingv kurban. lan boten wonten taat tanpo pengorbanan. Kagem kito ingkang dereng dipun panggil Alloh nindakaken ibadah haji wonten tanah suci Makkah wonten tahun meniko. Mugi-mugi wonten ing dinten riyadin ingkang agung meniko kito saget sareng-sareng menikmati karunia Alloh kanthi suka cita lan raos kasih sayang minongko wujud syukur kito dateng Alloh. AlHajj : 37) Pesen ingkang saget kito pahami saking ayat meniko inggih meniko. Ugi poro tetanggi saget nderek ngraosaken kebahagiaan kito wonten margi ingkang dipun ridloni deneng Alloh SWT. Kecintaan lan ketaatan meniko kalih perkawis ingkang boten saget dipun pisah. ugi gadhah tugas ndugeaken pesan pasedherekan lan persatuan. Sebab Alloh merintahaken dateng kito andum karunia lan kesyukuran wonten dinten riyadin meniko. menawi kito ngakeni cinta Allah lan rosulipun serto nderek ajaran-ajaran Islam. sosial utawi kebudayaan. Dados boten wonten cinta tanpo ketaatan. lingkungan ketingal pasedherekanipun sarto gesang kanthi kasih sayang dateng sesami. inggih meniko kepinginan nglampahi taat´. Lajeng Syekh AzZujaj ugi ngendiko : Cinto manungso dateng Alloh lan rosulipun inggih meniko manut lan nderek dateng perintah-perintahipun Allah lan ridlo dateng sedoyo perintahipun Alloh lan ajaran ingkang dipun asto rosululloh. .S. tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. (Q. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. yakni kanthi mbagi kasenengan lan kebahagiaan dateng tiang-tiang ingkang kawontenanipun taksih gesang kanthi sarwo kekirangan. Pramilo. Menikolah pesan agung ingkang saget kito pendhet saking kisah perintah nyembelih Islamil putranipun Ibrohim alaihis salam. Imam Albaidlowi ngendiko : ³Cinta. kados ingkang sampun dipun contoaken deneng poro Nabi lan poro ulama. Manfaat segi ekonomi. temtu kito boten badhe nyia-nyiaaken kesempatan ing wulan Idul Adha meniko namun kangge seneng-seneng piyambakan.Gusti Alloh ngendikan wonten ing Al-Qur¶an : yang artinya : (untuk teks al-Qur¶annya tolong dibuka sendiri dari Al-Qur¶an) Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah. Tiyang Islang ingkang nglampahi ibadah haji wonten Makkah campur bawur kalian umat Islam sak dunyo malah campur kalian umat non muslim.

....... ..... supados kito saget ngabdi lan ngibadah dateng Alloh kanthi langkung sampurno...... sahinggo sedoyo hajat kito dipun cekapi deneng Alloh..Mugi-mugi Alloh paring pangapunten dateng sedoyo dosa lan kesalahan kito ugi maringi sedoyo kasih sayangipun dateng kito sedoyo.. . Amin allohumma amin...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful