KHUTBAH IDUL ADHA BAHASA JAWA

Posted 25 November 2009 by albaroni in Kolom. 18 Komentar KHUTBAH IDUL ADHA Keteladanan lan keteguhan Nabiyulloh Ibrohim AS ×9

:

Wonten enjing ingkang kebak berkah lan rohmat meniko, kito kempal keranten badhe jumenengaken sholat Idul Adha. Nembe mawon kito ruku; lan sujud minongko wujud raos taat kito dateng Alloh SWT. Kito agungaken asma Alloh, kito kumandangaken takbir lan tahmid wonten ing musholla-musholla lan masjid-masjid. Takbir ingkang kito ucapaken boten namung obahe lambe tanpo arti, ananing minongko pengakuan ing dalem manah ingkang saget gumeteraken dateng manahipun tiyang ingkang sami iman dateng Alloh SWT. Alloh Moho Besar, Alloh Moho Agung, boten wonten ingkang patut dipun sembah sak lintunipun Alloh. Pramilo lewat mimbar meniko kawulo ngajak dateng diri kulo pribadi lan ugi dumateng hadirin sedoyo; monggo kito taat dateng ngarso dalem Alloh ingkang Moho Agung, kito bucal tebih-tebih raos gumedhe lan sombong ingkang saget nebihaken kito saking rohmatipun Alloh SWT. Nopo mawon jabatan kito, menawi dipun bandingaken kaliyan Alloh SWT kito meniko alit tur sanget, senahoso kito meniko gagah prakoso, sak yektosipun kito meniko apes lan ringkih menawi dipun bandingaken kalian Alloh Kang moho kuat. Menawi kito meniko tiyang ingkang berkuasa, gadah jabatan inggil, gadah pengaruh ageng, ananging menawi dipun bandingaken dateng Alloh Ingkang Moho Kuwahos kito meniko boten saget menopo-nopo. Hadirini jamaah ingkang dipun mulyaaken Allah Idul Adha ingkang rayaaken saben tanggal sedoso Dzul Hijjah meniko ugi dipun kenal kanti sebutan Hari Raya Haji, sebab kaum muslimin ingkang nindaaken ibadah haji nembe

Dawuhipun Alloh wonten Al-Qur¶an : ´Sak temene wis ono suri tauladan kang apik kanggo sliramu ing dalem pribadine Ibrohim lan wong-wong kang bareng-bareng melu Ibrohim (Q. samisami ngeparek dateng Alloh ingkang moho kuaos. lan menikolah pengorbanan ingkang inggil derajatipun. Arti kurban inggih meniko kito paring peparingan minongko raos remen dan tresno dateng tiyang sanes sesami tiyang muslim. Kados ingkang sampun dipun tuladhaaken dening Kanjeng Nabi Ibrahim as. Tiyang sanes wau saget putranipun piyambak.S. keluarginipun lan sedoyo tiyang Islam sebangsa setanah air. senahoso kito piyambak kedah sengsoro. ingkang disebat pakaian ihrom. Meniko nglambangaken bilih kaum muslimin meniko sami akidahipun lan anggadhahi derajat ingkang sami.nglampahi rukun haji iangkang utami. ´Ingsun abadiaken kanggene Ibrohim (sebutan kang apik) ing kalangane wong-wong kang keri´ (Q. inggih menko wukuf wonteng Arofah. Wonten malih pengorbanan ingkang dipun tujuaken dateng agami ingkang ateges kagem Allah SWT. Keranten Idul adha meniko setungaling riyadin ingkang kangge mangertosi artos berkurban. sepuh enem sedoyo medal saking dalemipun saperlu badhe jumenengaken sholat Idul Adha. Al-Mumtahanah: 04) Wonten ini ayat lintu ugi dipun sebataken bilih Nabi Ibrohim meniko dados sebutan apik utowo dados kembang lambe nganti akhir zaman. tiyang sepahipun. Sikap tabah lan teguhipun ing dalem nglampahi perintah Allah. Sejarah Rasul ingkang jejuluk kekasih Allah (Kholilulloh) meniko diserat ndamel tinta emas wonten bukubuku sejarah. utawi Idul Qurban. Ash-Shoffat: 108) . andadosaken Nabi Ibrohim dados panutan umat sepanjang zaman. boten saget dibentenaken. Sedoyo jamaah haji ngagem pakaian ihrom ingkang sarwo pethak lan boten jahitan. sedoyo ngrumahosi sami derajatipun.S. sedoyo sami ngetingalaken kebahagiaanipun. Kawontenan meniko ngemutaken dateng kito sedoyo. estri. kanthi sareng-sareng mahos talbiyah: Kejawi dipun wastani riyadin haji ugi disebat ´idul qurban´ riyadin kurban. Hadirin kaum muslimin muslimat ingkang dipun mulyaaken Allah SWT Enjing meniko sedoyo umat Islam sak ngalam donya sami ngagungaken asmanipun Allah. jaler. bilih kito supados nulodho perjuanganipun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihis salam ingkang sampun dipun serat wonten Al-Qur¶an.

kito wujudaken. keturunan ? kekuatan? Utawi keperkasaan ?. Ismail kedah dipun dadosaken korban kagem Alloh kanthi dipun sembelih. sahinggo Nabi Ibrohim lah ingkang dipun juluki bapake poro Nabi. Ketabahan Nabi Ibrohim ngorbanaken putranipun saget kito wujudaken wonten kerelaan kito ambagi kasenengan kalian tetanggi.. Sebab cobaan ingkang langkung amrat inggih meniko naliko nglampahi perintahipun Alloh kedah ngorbanaken putranipun ingkang paling dipun sayangi. jamaah ingkang dipun rahmati Alloh«. Boten niku. cetho sanget bilih sak yektosipun Gusti Alloh sanget mulyaaken dateng Nabi Ibrohim. inggih meniko penguwaos ingkang dholim. Kanjeng Nabi Ibrohim alaihis salam meniko piyantun ingkang sukses ing dalem nglampahi titahipun dados menungso. pengorbanan Nabi Ibrohom kasebat kedah tetep kito apresiasi aken. Nabi Ibrohim dipun kenang ngantos akhir zaman keranten keteguhanipun nggondheli amanah Alloh lan keikhlasanipun ngorbanaken sedoyo nopo kemawon demi Alloh SWT. . lan nyembelih hewan kurban kagem tiyang ingkang kagungan kecukupan bondo kagem kurban. ugi bapakipun ummatipun kanjeng Nabi Muhammad SAW. Cobaan kados mekaten meniko dereng sepinten ageng menggahipun kanjeng Nabi Ibrohim. Hadirin Rohimakululloh Ing dalem sejarahipun. Hadirin. Ngrencangi garwanipun ngantos dumugi daerah ingkang tebih sanget. sukses anjagi amanah naliko sampun badhe ngrahosaken hasilipun dakwah. inggih meniko Ismail. Kejawi meniko kito ugi tetep kedah terus menerus menginterprestasikan kisah keteguhan. sahe ing dalem bentuk ubudiyah mahdoh kanthi nglampahi ibadah haji kagem ingkang sampun mampu. Sukses dakwahipun senahoso kawontenanipun nembe susah. Setia anjagi garwanipun ingkang nembe ngandut putranipun. Nabi Ibrohim naliko dakwah manggihi rintangan lan cobaan ingkang amrat. Kerelaan lan keikhlasan Nabi Ibrohim mbelih putranipun menikolah ingkang terus kito peringati ngantos sak mangke ing dalem wulan Idul Adha. Wonten nopo kok Gusti Alloh ngantos semanten agenge anggenipun mulyaaken kanjeng Nabi Ibrohim ? Nopo keranten bondo?.Ing dalem kalih ayat meniko. Sedoyo meniko keranten naderek dhawuhipun gusti Alloh SWT. Wonten ing zaman sak meniko. lingkungan lan sederek-sederek umat Islam lintunipun. Hadiri Rahimakumulloh. Panjenenganipun kedah nglampahi hukuman ingkang boten enteng lan boten mungkin saget slamet menawi boten pikantuk izinipun Allah SWT. ketaatan lan ketabahan Nabi Ibrohim kasebat wonten pagesangan kito. senahoso mekaten panjenenganipun Nabi Ibrahim taksih tetep dakwah ngajak ummat manusngso supados tetep wonten margi ingkang leres inkang dipun ridloni Alloh SWT. Kados sederek kito ingkang nembe nglampahi ibadah haji ugi sami ngelaksanaaken nyembelih hewan kurban. Panjenenganipun ngadepi mengsah ingkat kiat.

Demikianlah Allah Telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu.S. Artosipun. Tiyang Islang ingkang nglampahi ibadah haji wonten Makkah campur bawur kalian umat Islam sak dunyo malah campur kalian umat non muslim. tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Dados boten wonten cinta tanpo ketaatan. Kecintaan lan ketaatan meniko kalih perkawis ingkang boten saget dipun pisah. kito supados langkung aktif lan giat ugi tanggung jawab ndadosaken lingkungan kito dados lingkungan ingkang ngremenaken. Manfaat segi ekonomi. Pramilo. Lajeng Syekh AzZujaj ugi ngendiko : Cinto manungso dateng Alloh lan rosulipun inggih meniko manut lan nderek dateng perintah-perintahipun Allah lan ridlo dateng sedoyo perintahipun Alloh lan ajaran ingkang dipun asto rosululloh. Ugi poro tetanggi saget nderek ngraosaken kebahagiaan kito wonten margi ingkang dipun ridloni deneng Alloh SWT. AlHajj : 37) Pesen ingkang saget kito pahami saking ayat meniko inggih meniko.Gusti Alloh ngendikan wonten ing Al-Qur¶an : yang artinya : (untuk teks al-Qur¶annya tolong dibuka sendiri dari Al-Qur¶an) Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah. kecintaan lan ketaatan dateng Alloh boten mungkin dipun wujudaken tanpo pengorbanan. temtu kito boten badhe nyia-nyiaaken kesempatan ing wulan Idul Adha meniko namun kangge seneng-seneng piyambakan. Kagem kito ingkang dereng dipun panggil Alloh nindakaken ibadah haji wonten tanah suci Makkah wonten tahun meniko. Mugi-mugi wonten ing dinten riyadin ingkang agung meniko kito saget sareng-sareng menikmati karunia Alloh kanthi suka cita lan raos kasih sayang minongko wujud syukur kito dateng Alloh. inggih meniko kepinginan nglampahi taat´. Imam Albaidlowi ngendiko : ³Cinta. ugi gadhah tugas ndugeaken pesan pasedherekan lan persatuan. yakni kanthi mbagi dagingv kurban. (Q.Kanthi keterangan meniko sampun cetho bilih sayari¶atipun Alloh ingkan sampun kalampahaken awit zaman Nabi Ibrohim meniko anggadhahi manfaat ingkang kathah sanget kagem umat Islam. menawi kito ngakeni cinta Allah lan rosulipun serto nderek ajaran-ajaran Islam. lingkungan ketingal pasedherekanipun sarto gesang kanthi kasih sayang dateng sesami. kados ingkang sampun dipun contoaken deneng poro Nabi lan poro ulama. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. lan boten wonten taat tanpo pengorbanan. Menikolah pesan agung ingkang saget kito pendhet saking kisah perintah nyembelih Islamil putranipun Ibrohim alaihis salam. sosial utawi kebudayaan. Sebab Alloh merintahaken dateng kito andum karunia lan kesyukuran wonten dinten riyadin meniko. yakni kanthi mbagi kasenengan lan kebahagiaan dateng tiang-tiang ingkang kawontenanipun taksih gesang kanthi sarwo kekirangan. .

......Mugi-mugi Alloh paring pangapunten dateng sedoyo dosa lan kesalahan kito ugi maringi sedoyo kasih sayangipun dateng kito sedoyo...... Amin allohumma amin... sahinggo sedoyo hajat kito dipun cekapi deneng Alloh..... . .. supados kito saget ngabdi lan ngibadah dateng Alloh kanthi langkung sampurno...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful