P. 1
Khutbah Idul Adha Bahasa

Khutbah Idul Adha Bahasa

|Views: 160|Likes:
Published by Arif Nurhuda

More info:

Published by: Arif Nurhuda on Feb 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/02/2015

pdf

text

original

KHUTBAH IDUL ADHA BAHASA JAWA

Posted 25 November 2009 by albaroni in Kolom. 18 Komentar KHUTBAH IDUL ADHA Keteladanan lan keteguhan Nabiyulloh Ibrohim AS ×9

:

Wonten enjing ingkang kebak berkah lan rohmat meniko, kito kempal keranten badhe jumenengaken sholat Idul Adha. Nembe mawon kito ruku; lan sujud minongko wujud raos taat kito dateng Alloh SWT. Kito agungaken asma Alloh, kito kumandangaken takbir lan tahmid wonten ing musholla-musholla lan masjid-masjid. Takbir ingkang kito ucapaken boten namung obahe lambe tanpo arti, ananing minongko pengakuan ing dalem manah ingkang saget gumeteraken dateng manahipun tiyang ingkang sami iman dateng Alloh SWT. Alloh Moho Besar, Alloh Moho Agung, boten wonten ingkang patut dipun sembah sak lintunipun Alloh. Pramilo lewat mimbar meniko kawulo ngajak dateng diri kulo pribadi lan ugi dumateng hadirin sedoyo; monggo kito taat dateng ngarso dalem Alloh ingkang Moho Agung, kito bucal tebih-tebih raos gumedhe lan sombong ingkang saget nebihaken kito saking rohmatipun Alloh SWT. Nopo mawon jabatan kito, menawi dipun bandingaken kaliyan Alloh SWT kito meniko alit tur sanget, senahoso kito meniko gagah prakoso, sak yektosipun kito meniko apes lan ringkih menawi dipun bandingaken kalian Alloh Kang moho kuat. Menawi kito meniko tiyang ingkang berkuasa, gadah jabatan inggil, gadah pengaruh ageng, ananging menawi dipun bandingaken dateng Alloh Ingkang Moho Kuwahos kito meniko boten saget menopo-nopo. Hadirini jamaah ingkang dipun mulyaaken Allah Idul Adha ingkang rayaaken saben tanggal sedoso Dzul Hijjah meniko ugi dipun kenal kanti sebutan Hari Raya Haji, sebab kaum muslimin ingkang nindaaken ibadah haji nembe

Tiyang sanes wau saget putranipun piyambak. Sedoyo jamaah haji ngagem pakaian ihrom ingkang sarwo pethak lan boten jahitan. andadosaken Nabi Ibrohim dados panutan umat sepanjang zaman. ´Ingsun abadiaken kanggene Ibrohim (sebutan kang apik) ing kalangane wong-wong kang keri´ (Q. Wonten malih pengorbanan ingkang dipun tujuaken dateng agami ingkang ateges kagem Allah SWT. Sikap tabah lan teguhipun ing dalem nglampahi perintah Allah. Al-Mumtahanah: 04) Wonten ini ayat lintu ugi dipun sebataken bilih Nabi Ibrohim meniko dados sebutan apik utowo dados kembang lambe nganti akhir zaman.S. sedoyo ngrumahosi sami derajatipun. Kados ingkang sampun dipun tuladhaaken dening Kanjeng Nabi Ibrahim as. sepuh enem sedoyo medal saking dalemipun saperlu badhe jumenengaken sholat Idul Adha. bilih kito supados nulodho perjuanganipun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihis salam ingkang sampun dipun serat wonten Al-Qur¶an. tiyang sepahipun. Hadirin kaum muslimin muslimat ingkang dipun mulyaaken Allah SWT Enjing meniko sedoyo umat Islam sak ngalam donya sami ngagungaken asmanipun Allah. boten saget dibentenaken. Sejarah Rasul ingkang jejuluk kekasih Allah (Kholilulloh) meniko diserat ndamel tinta emas wonten bukubuku sejarah. lan menikolah pengorbanan ingkang inggil derajatipun. samisami ngeparek dateng Alloh ingkang moho kuaos. jaler. Ash-Shoffat: 108) . keluarginipun lan sedoyo tiyang Islam sebangsa setanah air. kanthi sareng-sareng mahos talbiyah: Kejawi dipun wastani riyadin haji ugi disebat ´idul qurban´ riyadin kurban. sedoyo sami ngetingalaken kebahagiaanipun.S.nglampahi rukun haji iangkang utami. Kawontenan meniko ngemutaken dateng kito sedoyo. estri. Meniko nglambangaken bilih kaum muslimin meniko sami akidahipun lan anggadhahi derajat ingkang sami. senahoso kito piyambak kedah sengsoro. Keranten Idul adha meniko setungaling riyadin ingkang kangge mangertosi artos berkurban. utawi Idul Qurban. inggih menko wukuf wonteng Arofah. ingkang disebat pakaian ihrom. Arti kurban inggih meniko kito paring peparingan minongko raos remen dan tresno dateng tiyang sanes sesami tiyang muslim. Dawuhipun Alloh wonten Al-Qur¶an : ´Sak temene wis ono suri tauladan kang apik kanggo sliramu ing dalem pribadine Ibrohim lan wong-wong kang bareng-bareng melu Ibrohim (Q.

Ketabahan Nabi Ibrohim ngorbanaken putranipun saget kito wujudaken wonten kerelaan kito ambagi kasenengan kalian tetanggi. Setia anjagi garwanipun ingkang nembe ngandut putranipun. Wonten nopo kok Gusti Alloh ngantos semanten agenge anggenipun mulyaaken kanjeng Nabi Ibrohim ? Nopo keranten bondo?. Boten niku.. Ngrencangi garwanipun ngantos dumugi daerah ingkang tebih sanget. Hadiri Rahimakumulloh. pengorbanan Nabi Ibrohom kasebat kedah tetep kito apresiasi aken. Hadirin Rohimakululloh Ing dalem sejarahipun. lan nyembelih hewan kurban kagem tiyang ingkang kagungan kecukupan bondo kagem kurban. inggih meniko Ismail. inggih meniko penguwaos ingkang dholim. cetho sanget bilih sak yektosipun Gusti Alloh sanget mulyaaken dateng Nabi Ibrohim. sahe ing dalem bentuk ubudiyah mahdoh kanthi nglampahi ibadah haji kagem ingkang sampun mampu. Kanjeng Nabi Ibrohim alaihis salam meniko piyantun ingkang sukses ing dalem nglampahi titahipun dados menungso. lingkungan lan sederek-sederek umat Islam lintunipun. ugi bapakipun ummatipun kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hadirin. Sebab cobaan ingkang langkung amrat inggih meniko naliko nglampahi perintahipun Alloh kedah ngorbanaken putranipun ingkang paling dipun sayangi. Nabi Ibrohim dipun kenang ngantos akhir zaman keranten keteguhanipun nggondheli amanah Alloh lan keikhlasanipun ngorbanaken sedoyo nopo kemawon demi Alloh SWT. Kados sederek kito ingkang nembe nglampahi ibadah haji ugi sami ngelaksanaaken nyembelih hewan kurban. sukses anjagi amanah naliko sampun badhe ngrahosaken hasilipun dakwah. senahoso mekaten panjenenganipun Nabi Ibrahim taksih tetep dakwah ngajak ummat manusngso supados tetep wonten margi ingkang leres inkang dipun ridloni Alloh SWT.Ing dalem kalih ayat meniko. sahinggo Nabi Ibrohim lah ingkang dipun juluki bapake poro Nabi. Panjenenganipun kedah nglampahi hukuman ingkang boten enteng lan boten mungkin saget slamet menawi boten pikantuk izinipun Allah SWT. Kejawi meniko kito ugi tetep kedah terus menerus menginterprestasikan kisah keteguhan. kito wujudaken. ketaatan lan ketabahan Nabi Ibrohim kasebat wonten pagesangan kito. Ismail kedah dipun dadosaken korban kagem Alloh kanthi dipun sembelih. Nabi Ibrohim naliko dakwah manggihi rintangan lan cobaan ingkang amrat. jamaah ingkang dipun rahmati Alloh«. . keturunan ? kekuatan? Utawi keperkasaan ?. Sedoyo meniko keranten naderek dhawuhipun gusti Alloh SWT. Wonten ing zaman sak meniko. Cobaan kados mekaten meniko dereng sepinten ageng menggahipun kanjeng Nabi Ibrohim. Sukses dakwahipun senahoso kawontenanipun nembe susah. Kerelaan lan keikhlasan Nabi Ibrohim mbelih putranipun menikolah ingkang terus kito peringati ngantos sak mangke ing dalem wulan Idul Adha. Panjenenganipun ngadepi mengsah ingkat kiat.

Pramilo. Lajeng Syekh AzZujaj ugi ngendiko : Cinto manungso dateng Alloh lan rosulipun inggih meniko manut lan nderek dateng perintah-perintahipun Allah lan ridlo dateng sedoyo perintahipun Alloh lan ajaran ingkang dipun asto rosululloh. Tiyang Islang ingkang nglampahi ibadah haji wonten Makkah campur bawur kalian umat Islam sak dunyo malah campur kalian umat non muslim. Demikianlah Allah Telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. temtu kito boten badhe nyia-nyiaaken kesempatan ing wulan Idul Adha meniko namun kangge seneng-seneng piyambakan. Imam Albaidlowi ngendiko : ³Cinta. Kecintaan lan ketaatan meniko kalih perkawis ingkang boten saget dipun pisah. Dados boten wonten cinta tanpo ketaatan. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.Gusti Alloh ngendikan wonten ing Al-Qur¶an : yang artinya : (untuk teks al-Qur¶annya tolong dibuka sendiri dari Al-Qur¶an) Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah. kados ingkang sampun dipun contoaken deneng poro Nabi lan poro ulama. AlHajj : 37) Pesen ingkang saget kito pahami saking ayat meniko inggih meniko. Menikolah pesan agung ingkang saget kito pendhet saking kisah perintah nyembelih Islamil putranipun Ibrohim alaihis salam. Sebab Alloh merintahaken dateng kito andum karunia lan kesyukuran wonten dinten riyadin meniko. inggih meniko kepinginan nglampahi taat´.Kanthi keterangan meniko sampun cetho bilih sayari¶atipun Alloh ingkan sampun kalampahaken awit zaman Nabi Ibrohim meniko anggadhahi manfaat ingkang kathah sanget kagem umat Islam. sosial utawi kebudayaan. Ugi poro tetanggi saget nderek ngraosaken kebahagiaan kito wonten margi ingkang dipun ridloni deneng Alloh SWT. Artosipun. kecintaan lan ketaatan dateng Alloh boten mungkin dipun wujudaken tanpo pengorbanan. (Q. Mugi-mugi wonten ing dinten riyadin ingkang agung meniko kito saget sareng-sareng menikmati karunia Alloh kanthi suka cita lan raos kasih sayang minongko wujud syukur kito dateng Alloh. . yakni kanthi mbagi dagingv kurban. lingkungan ketingal pasedherekanipun sarto gesang kanthi kasih sayang dateng sesami. yakni kanthi mbagi kasenengan lan kebahagiaan dateng tiang-tiang ingkang kawontenanipun taksih gesang kanthi sarwo kekirangan. lan boten wonten taat tanpo pengorbanan. ugi gadhah tugas ndugeaken pesan pasedherekan lan persatuan. kito supados langkung aktif lan giat ugi tanggung jawab ndadosaken lingkungan kito dados lingkungan ingkang ngremenaken. menawi kito ngakeni cinta Allah lan rosulipun serto nderek ajaran-ajaran Islam. Kagem kito ingkang dereng dipun panggil Alloh nindakaken ibadah haji wonten tanah suci Makkah wonten tahun meniko. tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Manfaat segi ekonomi.S.

sahinggo sedoyo hajat kito dipun cekapi deneng Alloh. Amin allohumma amin.Mugi-mugi Alloh paring pangapunten dateng sedoyo dosa lan kesalahan kito ugi maringi sedoyo kasih sayangipun dateng kito sedoyo.. .. supados kito saget ngabdi lan ngibadah dateng Alloh kanthi langkung sampurno................... .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->