PENGURUSAN BILIK DARJAH

GURU EFEKTIF Pensyarah pembimbing:
Encik Abdul Aziz bin Shamsudin Ahli kumpulan: Mohd Naseri Zawawi Mohd Azim Abd Rahim Nadhiratul Akmal Ahmad Mazuki

Guru yang efektif 
Guru yang efektif adalah guru yang mampu memotivasikan anak didiknya untuk belajar dan meningkatkan semangat belajar yang timbul dari kesedaran diri sendiri bukan kerana takut pada gurunya. Guru yang mempunyai komitmen dan bermotivasi mampu menjadi guru efektif.

Menguruskan bilik darjah dengan berkesan

Menggunakan masa p&p dengan efisien

GURU EFEKTIF
Membentuk suatu suasana agar murid terangsang dengan apaapa yang dipelajari dan berusaha melakukan yang terbaik.

3 ASPEK CIRI-CIRI GURU EFEKTIF
Kualiti peribadi Kompetensi pengajaran dan pembelajaran

Penghayatan dan amalan nilai

CIRI-CIRI GURU YANG EFEKTIF 
Menentukan objektif pengajaran dan pembelajaran Menyediakan rancangan mengajar Mempunyai pengetahuan, kemahiran dan kecekapan yang mendalam dalam bidang atau subjek yang diajar Kepelbagaian kaedah mengajar Keceriaan, interaksi dan penglibatan murid Motivasi, minat dan mencungkil sikap ingin tahu Kejelasan penyampaian dan penghuraian isi pelajaran Ujian dan penilaian Tindakan susulan melalui pengayaan dan pemulihan Pengurusan bilik darjah

IMPLIKASI GURU YANG KURANG EFEKTIF 
Kelas tidak terkawal Proses p&p tidak berjalan lancar Potensi murid sukar dikenalpasti ± akademik merosot Masalah disiplin meningkat Wujud jurang antara guru dan murid Tidak dapat mengesan perkembangan murid Sifat peribadi pelajar berubah Tiada kesepakatan dua hala antara guru dan ibubapa Tiada anak jati yang berkualiti dapat dihasilkan Bangsa yang mundur dan tidak membangun

PERANAN GURU MEMBENTUK PERSEKITARAN YANG KONDUISF

Sebelum memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran guru haruslah merancang dengan teliti terlebih dahulu. Guru perlu menyediakan rancangan mengajar berdasarkan perkembangan dan minat murid. Guru mesti bersiap sedia menghadapi kerenah dan tingkah laku murid. Guru mesti memikirkan aktiviti yang mendorong penglibatan semua murid dalam aktiviti yang dijalankan seperti perbincangan, perbahasan dan bermain.

Susunan kelas mestilah dapat memudahkan guru berinteraksi dengan murid. Suasana bilik darjah mestilah dapat mewujudkan perasaan dihargai dan kepunyaan serta mampu memotivasikan murid. Guru menetapkan peraturan bagi mengurangkan salah laku murid. Guru perlu bersikap penyayang dan mudah mesra dengan murid supaya tiada jurang yang wujud di dalam hubungan dua pihak tersebut.

SEKIAN