NILAI-NILAI AGAMA DAN MASYARAKAT

BAB

5

TOPIK SUB-TOPIK NILAI-NILAI 1. Nilai agama/kepercayaan AGAMA -Islam DAN -Kristianiti MASYARAKAT -Buddhisme -Hinduisme -Sikhisme -Taoisme -Confucianisme -Animisme 2. Nilai Masyarakat Malaysia - Nilai tradisional - Perubahan nilai masyarakat Malaysia

Jam

12

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ

ISLAM KRISTIAN BUDDHA HINDU SIKH TAOISME KONFUSIANISME ANIMISME

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ISLAM KRISTIAN BUDDHA HINDU SIKH TAOISME KONFUSIANISME ANIMISME .

1 AGAMA ISLAM .

w.a.t. Istilah: mentauhidkan (mengesakan) Allah s. . bukan terpaksa atau dipaksa.w.ƒ ƒ Bahasa: Islam berasal daripada perkataan Arab yang bererti berserah.T Tuhan semesta alam dan dilakukan secara rela. patuh. tunduk dan jujur hati kepadaNya serta beriman dengan ajaran-Nya yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.W. tunduk. dan patuh kepada Allah S.

s datang bertanya Rasulullah s.a.ƒ Definasi Islam dapat difahami ketika Jibril a. . tentang Islam dan daripadanya lahir konsep Rukun Islam.w.

w.a. mendirikan sembahyang.ƒ Khabarkan padaku (wahai Muhammad) tentang Islam. puasa bulan Ramadhan dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu. (Terjemahan Hadis Riwayat Bukhari & Muslim) .w. Muhammad itu hamba dan pesuruh-Nya. Rasulullah s. mengeluarkan zakat. menjawab: Engkau mengaku bahawa tiada Tuhan melainkan Allah s.t.

1 Semua Nabi dan Rasul dihantar utk menyampaikan tiga asas keprcayaan atau usul aqidah yang bersalingkaitan iaitu KETUHANAN . SYARIAH & AKHLAK. Ajaran Nabi Muhammad dibina atas 3 asas utama iaitu AQIDAH . 2 . KENABIAN & KEAKHIRATAN.

Allah tempat meminta segala sesuatu. norma dan sebagainya.1 Tauhid (Mengesakan Tuhan tanpa sekutu & perantara) adalah konsep terpenting dalam Islam yang mendasari dan mengikat segala aspek sistem.Dan tiada siapa pun yang setara dengannya . 2 Allah ialah nama khusus bagi Tuhan yang berhak disembah dan mempunyai ciri-ciri utama seperti yang disebut dalam surah Al-Ikhlas : (1). (3). dan tidak pula diperanakkan. (4).Katakanlah: Dialah Allah yang maha esa (2). nilai.Ia tidak beranak.

1 Nabi & Rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan panduan kepada manusia. 2 25 Rasul disebut dalam Al-Quran & mengikut sunnah terdapat lebih 124 000 nabi & rasul . Mereka bersifat maksum dan diberi mukjizat. Contoh : Kelahiran Nabi Isa tanpa perantaraan bapa dan kemampuannya boleh menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah. .

Jika hidup manusia menjadi seperti mesin yang rosak dan binasa begitu sahaja tanpa ada pembalasan. Renungkan . 2 Setiap kehidupan ada akhirnya.1 Merujuk suatu peristiwa kehancuran kosmologi alam seluruhnya.. kebangkitan semula manusia untuk diberi pembalasan atas perbuatan baik dan buruk manusia. apa nilainya insan bermoral dan insan tidak bermoral? Bukankah lebih menyeronokkan untuk berzina daripada berkahwin? Untuk merompak daripada bekerja?.

. Setiap kebaikan dan kejahatan walau sebesar zarrah sekalipun ada balasan baik dan buruknya. Sesetengah kebaikan tidak diketahui manusia dan sesetengah kejahatan terlepas serta bebas daripada hukuman. Memandangkan setiap insan inginkan keadilan. amalan manusia perlukan pembalasan.Inilah nilai yang dipupuk melalui konsep keakhiratan. Keadilan hanya terlaksana dengan adanya konsep HARI AKHIRAT .

Untuk apa kita dicipta? (3).Keakhiratan juga turut menyedarkan manusia tiga persoalan asas : (1).Ke mana kita akan pergi? .Dari mana kita datang? (2).

ISLAM AKIDAH AKIDAH AKIDAH 1 SYARIAH SYARIAH SYARIAH 2 AKHLAK AKHLAK AKHLAK 3 .

w.iaitu keimanan dan kepercayaan terhadap Allah s. Tuhan yang wajib disembah dan tiada Tuhan melainkan-Nya..ƒ Ajaran Islam mengandungi 3 komponen besar iaitu: Aqidah . Syariat atau ibadah .ajaran-ajaran yang berkaitan dengan amalan praktikal yang diperintahkan oleh Allah meliputi soal ibadah.t. munakahat dan jinayat.ajaran-ajaran yang berkaitan dengan prinsipprinsip tingkah laku manusia yang dituntut oleh agama. . Akhlak . muamalat.

RUKUN ISLAM Mengucap dua kalimah syahadah Sembahyang lima waktu Puasa di bulan Ramadhan Mengeluarkan zakat Menunaikan haji bagi yang mampu .

RUKUN IMAN Beriman kepada Allah s.. Beriman kepada Malaikat Beriman kepada Kitab Beriman kepada Rasul Beriman kepada hari kiamat Beriman kepada qada¶ dan qadar .w.t.

IMAN IHSAN TAQWA .

t. tunduk.w. Takwa bermaksud melindungi atau memelihara diri daripada bahaya atau keburukan serta menjauhkan diri daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah s. Ihsan bermaksud mengelokkan perbuatan zahir dengan amalan ibadah yang betul dan perbuatan batin dengan keikhlasan .y ƒ ƒ Iman membawa maksud kepercayaan. patuh serta pengakuan hati dan lidah disertai dengan amalan anggota badan.

. AL-ILTIZAM / AL-ISTIQAMAH SYUMUL DASAR KESEIMBANGAN ANTARA TUNTUTAN JASMANI DAN ROHANI SERTA KEBAIKAN DUNIA DAN AKHIRAT. MUDAH DAN TIDAK MENYUSAHKAN.

SUMBER AKHLAK AKIDAH AKIDAH AL-QURAN 1 SYARIAH SYARIAH AL-HADIS 2 AKHLAK AKHLAK IJTIHAD 3 .

ƒ PRINSIP ETIKA BERIMAN KEPADA ƒ KESYUMULAN ETIKA ETIKA TERHADAP DIRI   ALLAH PERSAMAAN KEBEBASAN MEMILIH AMANAH & TANGGUNGJAWAB SENDIRI ETIKA TERHADAP KELUARGA ETIKA TERHADAP MASYARAKAT ETIKA TERHADAP ALAM SEKITAR ETIKA TERHADAP ALLAH .

Apabila sesuatu itu mendatangkan mudharat dan keburukan Tuhan menjadikannya sebagai larangan seperti berzina. minum arak dll. . Tuhan menjadikannya sebagai arahan seperti berkahwin. jasmani dan mental.1 Sistem Nilai Islam digambarkan melalui konsep Amar Makruf & Nahi Munkar 2 Apabila sesuatu itu baik untuk manusia. 3 Konsep arahan dan larangan ini bertindak sebagai satu peraturan yang mengawal seseorang itu dari sudut rohani. bekerja dll.

kamu menyeru kepada yang maaruf dan mencegah daripada yang munkar dan beriman kepada Allah.1 Gagasan hidup terbaik dalam Islam dinyatakan dalam Al-Quran ialah: Umat Pertengahan ( Ummatan Wasatan ) Kamu adalah sebaik-baik ummat yang dilahirkan untuk manusia. (Al-Quran) 2 .

2

AGAMA KRISTIAN

ƒ

Kristian ialah agama wahyu yang membentuk pengikut agama terbesar di dunia. Nama Kristian diambil sempena pengasasnya, Jesus Christ. Crist berasal dari bahasa Yunani, christos yang seerti dengan Messiah yang beerti Penyelamat

ƒ

Walaupun pandangan Kristian mengenai Jesus Crist pelbagai, namun hampir semua mengasaskan keyakinan Kristian atas ajaran Jesus dan percaya Jesus itu adalah penyelamat (Crist) yang dijanjikan dalam Perjanjian Lama dan bersama perutusan Jesus ialah Perjanjian Baru.

ƒ . khasnya Perjanjian Baru. Gagasan baik buruk bagi umat Kristian bergantung kepada penerimaan manusia terhadap ajaran2 Jesus.ƒ Kristian merupakan satu agama yang menetapkan batasan nilai berdasarkan kehidupan dan ajaran-ajaran Jesus sebagaimana karya-karya yang ditulis pengikutnya dalam Bible.

ƒ .ƒ Kitab suci Kristian dipanggil Bible dan terdapat juga Kitab Injil Lama (ditulis sebelum kelahiran Jesus) dan Kitab Injil Baru (ditulis oleh pengikut Jesus). ia dipercayaai sebagai ayat-ayat suci (scriptures) yang diturunkan kepada Moses dan Yesus. Sebagai sumber utama Kristian.

2 Rukun utama : (1). Mengesahkan peraturan dlm perjanjian lama termasuk Rukun Sepuluh. Terdpt 4 Gospel utama (Mark / Matthew / Luke & John) yg ditulis selepas kematian Yesus. kisah Adam & Hawa dan peraturan2 Kristian spt Rukun Sepuluh (The Ten Commandments) Wahyu yang diturunkan kpdYesus.Cintai Tuhan (2).Perjanjian Lama Perjanjian Baru Wahyu sebelum kelahiran Yesus mengandungi ajaran Tuhan yg diwahyukan kpd nabi Musa utk disampaikan kpd penganutnya. Terdpt sejarah terdahulu.Cintai Jiran .

.ƒ Rukun dalam ajaran Kristian : Cintai tuhan dengan sekuat hati. Cintai jiranmu seperti kamu menyintai diri sendiri. jiwa raga dan minda.

ƒ EMPAT GOSPEL Gospel Mark Gospel Matthew Gospel Luke Gospel John ƒ EMPAT TEMA UTAMA Kemuliaan Tuhan Imej Christ Rohaniah Tuhan Kehidupan Abadi ( GAGASAN HIDUP TERBAIK BAGI UMAT KRISTIAN) .

     Satu-satunya Tuhan ialah Tuhan kita Jangan menyembah berhala dalam apa pun bentuk Jangan salah guna nama Tuhan Hormati hari Sabbath dengan memuliakannya Hormati ibubapa Jangan membunuh Jangan berzina Jangan mencuri Jangan memberi keterangan palsu Jangan mengingini isteri atau harta benda jiran .

ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ TRINITI .( Tuhan Bapa. Tuhan Anak & Ruh Qudus) DOSA WARISAN PENYALIBAN JESUS PENYELAMATAN PANDANGAN TENTANG HAKIKAT INSAN PANDANGAN ALAM PERAYAAN .

TRINITI (TRITUNGGAL) AKIDAH TUHAN AKIDAH BAPA 1 SYARIAH TUHAN SYARIAH ANAK 2 AKHLAK ROH AKHLAK KUDUS 3 .

Doktrin paling utama yang dipercayai majoriti besar Kristian ialah KETUHANAN. Kristian juga dikenali sebagai agama TRITUNGGAL (Triniti) . Ketiganya wujud dalam satu hakikat metafizik yang berkuasa sama rata. Justeru. imej atau personaliti. Persidangan Nicea (325CE) mengesahkan secara rasmi Triniti sebagai asas ajaran Kristian. Triniti ialah Tuhan tiga dalam satu dan satu dalam tiga. iaitu TUHAN BAPA. Berdasarkan konsep TRINITI. hanya terdapat satu Tuhan yang Maha Esa. Tuhan itu wujud secara esa atau Tunggal dalam 3 oknum. TUHAN ANAK dan ROH KUDUS.

Yesus mempunyai kehendak kemanusiaan dan ketuhanan. iaitu Pembawa Tuhan / Ibu Tuhan. . Yesus menunjukkan beberapa keajaiban yang tidak boleh dilakukan oleh manusia biasa. Sebagai Tuhan dalam personaliti manusia. Bagi membuktikan kebenaran pula. peraturan. Kelahiran berlaku secara ajaib melalui Maryam Perawan sebagai Theotokos . nilai dan sebagainya Ialah Yesus Kristus dlm konteks Tuhan melahirkan (inkarnasi) dirinya sendiri untuk menyelamatkan manusia.Tuhan Bapa Tuhan Anak Dia merupakan asal. daripadanya berkembang sesuatu yg lain spt penciptaan. perlindungan.

.Roh Kudus Ialah peribadi Tuhan yang perlu ada dalam diri seseorang manusia yang akan memimpin. Roh inilah yang menghubungkan manusia dan Tuhan serta membezakan manusia dengan binatang. menolong dan menemaninya dalam kehidupan sebelum memasuki syurga.

lahir empat tema utama yang menjadi ³GAGASAN HIDUP TERBAIK´ bagi umat Kristian Kemulian Tuhan Imej Christ Rohaniah Tuhan Kehidupan Abadi Kemuliaan Tuhan ialah menerima Tuhan.Daripada Triniti . Yang menerima rohaniah Tuhan diberi penghidupan abadi iaitu persaudaraan rapat dengan Tuhan. Ia dimanifestasikan melalui usaha menolong dan menyelamatkan semua manusia yang berdosa. Christ ialah rohaniah Tuhan dalam bentuk Yesus. Yang menerima Yesus telah memuliakan Tuhan & ini melahirkan imej Christ (Penyelamat) dalam diri. .

Untuk mengampunkan dosa tersebut. Dosa tersebut ditanggung semua keturunan manusia. Ketika keghaiban Yesus. Adam dan isterinya Hawa krn memakan buah larangan di syurga. Tuhan Bapa menghantar anaknya sendiri iaitu Yesus Kristus melalui Tuhan Ibu ke dunia untuk mengampunkan dosa tersebut. Supaya dosa seluruh manusia dapat dihapuskan satu pengorbanan agung diperlukan. Kerana berdosa mereka disingkir dari syurga. paderi diberi tanggungjawab besar untuk mengampunkan dosa manusia melalui upacara pengakuan dosa. Dosa ini diwarisi daripada manusia pertama.Semua manusia dilahirkan dlm keadaan berdosa. Yesus rela untuk mati disalib. . Siksaan yang dihadapi dipercayai sebagai satu kasih sayang Tuhan untuk menghapuskan dosa manusia.

Penyaliban Yesus di tiang salib ialah doktrin yang menjadi lambang utama dalam agama Kristian. Yesus dipercayai akan datang semula ke dunia untuk mengadili manusia yang hidup dan yang mati. . Tuhan anak mati di atas salib untuk menebus dosa semua manusia dan menyelamatkan manusiadari api neraka menerusi kaedah penyaliban sehingga mati dan bangkit semula. iaitu Yesus ke dunia. Tuhan Bapa telah menghantar Tuhan anak yang tunggal. Suatu masa setelah diangkat ke langit.

Dengan itu manusia tidak akan diseksa pada kehidupan abadi kerana Yesus telah menerima siksaan tersebut bagi pihak manusia sebagai satu pengorbanan dan kasih sayang Tuhan agar semua manusia akan diampunkan. iaitu kerananya manusia dihantar ke neraka. Kepatuhan kepada undang-undang semata tidak dapat menyelamatkan manusia. . Tuhan menghendaki tiada manusia diseksa.Penyelamatan ialah satu situasi manusia diselamatkan daripada kesan dosa warisan. Yang dapat menyelamatkan manusia ialah menerima Yesus sebagai Tuhan.

Manusia pertama dicipta ialah Adam dan Hawa. .Hakikat manusia terdiri dari roh dan jasad. Jasad tidak berguna tanpa roh. Disnilah letaknya PERSONALITI TUHAN . Roh meninggikan martabat dan membezakan manusia dan binatang dan perkembangan roh (spritual) lebih asas dan penting mengatasi fizikal.

.Alam semesta dicipta dalam masa 6 hari atas kuasa Tuhan.

GOOD FRIDAY HOLY SATURDAY HARI EASTER HARI KRISMAS Hari Easter disambut awal April sempena kebangkitan semulaYesus dan berakhirnya Lent (puasa 40 hari) Hari Krismas pula sempena kelahiran Yesus.Terdapat beberapa perayaan Kristian di Malaysia. W/pun kelahiran & kematiannya satu misteri tapi disambut pada setiap 25 Disember .

3 AGAMA BUDDHA .

M) yang digelar Buddha iaitu bererti Pemberi Cahaya setelah beliau mendapat ilham. pemakluman atau pengajaran agung .ƒ Diasaskan oleh Siddharta Gautama (563-483 S. .

Theravada ƒ (2). ƒ Terdapat 3 aliran utama : ƒ (1).Mahayana ƒ (3).Vajrayana ƒ Merupakan salah satu agama besar di dunia dianuti lebih kurang 350 ƒ .Agama Buddha ialah agama dan falsafah yg berasaskan ajaran Buddha Sakyamuni.

penyiasatan dgn pengalaman agama pada masanya dan pertapaan. Penemuannya dikenali sebagai Bodhi atau PEMAHAMAN .ƒ Seorang yg mendapati alam semula jadi yg benar melalui pelajarannya selama bertahuntahun. Sesiapa yang bangun dari Ketiduran Kejahilan secara langsung yang mengenali alam semula jadi nyata yang sebenar dikenali sebagai BUDDHA .

iaitu NIRODHA atau NIRVANA. ƒ Bagi mencapai matlamat ini. penganut Buddha harus membersihkan diri dan melatih minda sendiri dengan mengikut Lapan Jalan Mulia atau Jalan tengah supaya memahami kenyataan yang sebenar lalu mencapai kebebasan dari segala kesusahan.Untuk menikmati segala kesusahan dalam kehidupan. ƒ .

1 2 3 Seorang anak raja ( anak Sudhadana & Maya ) Umur 29 thn keluar istana dan melihat 3 peristiwa : (1). isteri & kemewahan utk mengembara selama 6 tahun & bertapa selama 48 hari di bawah pokok Bodhi atau pokok penenang dan pada hari ke-49 iaitu pada malam purnama WESAK.Kematian Meninggalkan anak. beliau telah menyedari & memahami bahawa penderitaan adalah lumrah kehidupan manusia dan satu teori tentang pembebasan penderitaan tidak boleh hanya dgn bertapa sahaja sebaliknya melalui PROSES PEMADAMAN NAFSU.Penyakit (3). .Tua (2).

Ajaran Buddha yg disebarkan oleh beliau bukan satu ajaran metafizik atau falsafah tetapi lebih menekankan kpd ajaran yg berkaitan dengan psikologi dan etika-etika kehidupan.4 5 6 Pemadaman Nafsu boleh dilakukan melalui JALAN LAPAN LAPIS MULIA Setelah memahami teori ini. beliau keluar mengembara di serata tempat bagi menyebarkan fahaman ini. .

.1 2 3 Memimpin manusia ke arah pendamaian Mengembangkan kesempurnaan tingkah laku dan moral Mengajar cara berfikir yang beralasan dan logik Sutra-sutra seperti Sigalovada. Vasala. Parabhava. Vyagghapajja dirujuk oleh umat Buddha agar lebih mengerti akan sikapsikap hidup mereka sebagai umat Buddha. Mangala.

ƒ TIGA asas utama dalam ajaran Buddha. . iaitu : Jalan Tengah Jalan Lapan Lapis Mulia Empat Kebenaran Yang Agung.

ƒ Prinsip Pertama : Menyeru para pengikut hidup secara sederhana dan tidak melampau dalam mengatur langkah hidup kerana hidup mengikut hawa nafsu punca hidup manusia menderita & sengsara hidup. kata-kata yang benar. tingkah laku yang benar. ƒ ƒ . usaha yang benar. kesedaran yang benar dan meditasi yang benar. manusia harus menempuh 8 jenis jalan iaitu kefahaman yang benar. pemikiran yang benar. Prinsip Ketiga: menceritakan tentang penderitaan (dukkha). kehidupan yang benar. penghapusan dukkha dan cara menghapuskan dukkha adalah dengan mengekang hawa nafsu. asal-usul penderitaan. sebab musabab dukka. Prinsip Kedua : Untuk mencapainya.

ƒ ƒ HUKUM KARMA Perbuatan baik akan dibalas baik manakala kelakuan jahat akan membawa padah .

.ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Jangan membunuh Jangan mencuri Jangan berzina Jangan berbohong Jangan mengambil dadah atau arak yang boleh mengelirukan akal.

Tidak Membenci 10.Tidak bercakap manis 8.Tidak Mencuri 3.Tidak Bermuka dua 6.Tidak Berbohong 5.Tidak Memaki 7.Tidak Berzina 4.Tidak membunuh 2.JASAD 1.Tidak Jahil MULUT NIAT .Tidak Tamak 9.

Sesiapa yang berjaya mematuhi Sepuluh Nilai Murni akan dilahirkan di syurga 2 . Sepuluh Nilai Murni pula dipraktikkan oleh manusia di dunia syurga.1 Lima Larangan dipatuhi atau dipraktikkan oleh manusia di dunia ini. Sesiapa yang berjaya mematuhi Lima Larangan akan dilahirkan semula menjadi manusia di dunia ini.

Iaitu melayani orang lain tanpa mengira bangsa. negara dan sebagainya . budaya. manusia. jantina. agama. binatang dan makhluk-makhluk lainnya yang disebut sebagai kasih sayang universal.ƒ Buddha mengajar cinta kasih sayang dan kebaikan kepada semua makhluk dewa.

3 AGAMA HINDU .

. Dipercayai bahawa agama Hindu merupakan salah satu agama tertua di dunia.M.ƒ Agama Hindu dianuti oleh sebahagian besar penduduk India. Mula berkembang pada sekitar tahun 2000 S.

Kitab VEDA Sruthi (2).ƒ ƒ VEDA asal dari perkataan Sanskrit VID bermaksud Ilmu Pengetahuan . Kitab2 VEDA dibahagikan kpd 2 : (1). Kitab-Kitab VEDA ini diterima ketika dalam keadaan samadhi (Wahyu) oleh Maha ResiMaha Resi terdahulu.Kitab VEDA Smrithi ƒ ƒ ƒ .

ƒ ƒ Kitab dan ajaran terawal yang ditulis dalam Bahasa Sanskrit adalah dalam bentuk empat Vedas (kebijaksanaan daripada cahaya putih). . Sruthi ( Sru merujuk kpd didengari ketika dlm keadaan Samadhi) Rig Veda Yajur Veda Keempat2 VEDAS dikenali juga sebagai Atharva Veda ³ CATUR VEDAS´ Sama Veda.

ƒ Merupakan tafsiran drp sumber asal (Kitab Strithi) dipermudahkan supaya senang dipelajari oleh penganut2nya. Ia terdiri dari 2 kelompok : VEDANGGA UPAVEDA ƒ .

Brahmana. Setiap Veda mempunyai empat bahagian iaitu Samhita. . Dalam kitab Veda. Aranyaka dan Upanishad.ƒ ƒ ƒ Veda adalah kitab agama yang mengandungi nyanyian dan pujian terhadap Tuhan. lagenda Tuhan dan lain-lain. Tuhan teragung ialah Brahman.

ƒ

ƒ ƒ

Agama Hindu mempercayai kewujudan satu tuhan yang paling agung yang dinamakan Brahman. Ini dinyatakan didalam kitab VEDA. Penjelmaan Tuhan Teragung ini menghasilkan 3 Dewa yang dikenali sebagai Trimurti iaitu : (1)- Dewa Brahma (Pencipta) (2)- Dewa Vishnu (Pelindung) (3)- Dewa Siva (Pemusnah)

ƒ ƒ ƒ

ƒ ƒ ƒ ƒ

Hinduisme didasari oleh 3 konsep iaitu : (1)- Falsafah (Tattawa) (2)- Etika (Susila) (3)-Yadnya (Upacara)

Brahman Atman

Keyakinan kpd Tuhan Teragung Keyakinan Terhadap Atma

Keyakinan terhadap hukum karma. Kelahiran semula amat bergantung kpd Karma. Yg jahat Karmaphalan lahir semula sebagai manusia rendah darjat / binatang. Yg baik akan lahir semula sebagai (Karma) manusia sempurna atau tak perlu lahir lagi sebagai manusia tapi masuk ke alam MOKSA Punarbhawa / Keyakinan terhadap penjelmaan kembali / Samsara kelahiran semula Mokhsa Keyakinan terhadap bersatunya Atma dengan Brahman. Inilah tujuan akhir bagi umat Hindu.

tidak melakukan hubungan kelamin (sanggama) selama menuntut ilmu.Ahima Brahmacari Kasih kpd makhluk lain / tidak membunuh / menganiaya Belajar . berguru bersungguh2. Satya Setia Awyawaharika Cinta kedamaian Asthenya kejujuran .

ƒ Doktrin Karma berkait rapat dengan Hukum kelahiran semula (reinkarnasi). . Ia merupakan salah satu bentuk Hukum Sebab dan Akibat. Dalam ajaran agama Hindu. kehidupan di dunia ini merupakan satu kesengsaraan kerana seseorang itu akan menghadapi kelahiran semula yang berulang-ulang selagi mereka belum mencapai ke tahap Nirvana.

ƒ . Penganut Hindu berharap akan dapat terlepas dari rantai kelahiran ini.ƒ Lingkaran Kelahiran semula ini dinamakan Samsara. Kelahiran ini memberi peluang kepada jiwa untuk membayar segala dosa dan mendapat pahala Manakala kebebasan dari rantaian kelahiran ini dinamakan Mokhsa.

Deepavali dirayakan pada bulan Aipasi dalam calendar Tamil. Ia bermaksud sebarisan pelita.ƒ Thaipusam dirayakan ketika bulan purnama dalam bulan Thai (bulan sepuluh dalam calendar Tamil) iaitu sewaktu bulan purnama Thai melintasi bintang bersinar yang bernama Pusam. ƒ .

Tiada kekejaman terhadap sebarang mahkluk sama ada manusia atau binatang Berani dan mempunyai hati yang tetap untuk menghadapi sbrg cabaran dalam kehidupan Dharma (tanggungjawab) Ahimsa (kasih sayang) Dhruti (keberanian dan ketetapan) .NILAI KETERANGAN Segala tugas dan tanggungjawab dgn sempurna serta amanah.

3 AGAMA SIKH .

Bahasa Pali Sikkha (2).Sikh berasal dari (1). . Pembentukkan komuniti ini tidak berlaku dalam sehari sahaja tetapi GURU NANAK dan para penggantinya telah mengambil kira-kira 200 tahun untuk mengubah keadaan masyarakat ketika itu. menentang penganiayaan dan ketidak adilan ke atas sesuatu kepecayaan dan kebebasan. Komuniti Sikh adalah komuniti yang taat kpd agama dan mempunyai entiti sosio-politik yang jelas. berdemokrasi dlm struktur organisasi.Bahasa Sanskrit Sisya bermaksud Pengikut / Pelajar. anggota yang sentiasa siap sedia untuk bertempur sekiranya diperlukan.

penganut agama Sikh dapat mengetahui tentang Tuhan. bermula dari GURU NANAK (1469) sehingga GURU Gobind Singh (1708) kemudiannya kpd SRI GURU GRANTH SAHIB.CahayaYang Menghapuskan Kegelapan. a living Guru 2 3 . Guru mempunyai ikatan spritual dgn Tuhan dan melalui GURU.1 GURU Bahasa Sanskrit dari 2 suku kata GU dan RU GU Kegelapan & RU Cahaya GURU . GURU bukanlah berasal dari keturunan Tuhan tetapi merupakan seorang manusia yang tinggi spritualnya yang dihantar ke duniaoleh Tuhan untuk memberi kesedaran kpd umat manusia. Panggilan kehormat ini hanya ditujukan kpd 10 orang GURU Sikh.

Ajaran guru-guru ini terdapat dalam kitab Adi Granth atau Sri Guru Granth Sahib. . Guru dalam agama Sikh tidak dianggap sebagai penjelmaan Tuhan tetapi seorang yang menunjukkan kepada orang ramai jalan ke arah kebenaran dan kesejahteraan.ƒ ƒ ƒ Guru Nanak (1469-1504) iaitu guru pertama dalam agama Sikh.

Emansipasi ini hanya dpt dicapai sekiranya wujud kesedaran kolektif mengenai kesamarataan dan persaudaraan sesama manusia. 2 3 . Oleh itu. agama dan budaya yang didominasi oleh pemerintah dan orang-orang alim ulama bertanggungjawab ke atas kemunduran yang dialami. sesama manusia. beliau tidak mengiktiraf diskriminasi antara gender.1 Politik. sistem kelas dan kasta serta konvensi atau peraturan sosial yang ortodoks.

Merujuk kpd Dewan Makan Maksudnya : Semua orang tanpa menghiraukan perbezaan kasta. kelas sosial dan agama duduk bersama dan menikmati hidangan yang disediakan.1 Guru Nanak mengajar bentuk penyembahan yang umum dan organisasi sosial umum yang berdasarkan persamaan antara manusia dalam bentuk SANGAT dan PANGAT . SANGAT Himpunan Jemaah PANGAT . 2 3 .

Ketuhanan Yang satu disebut dalam mukaddimah Sri Guru Granth Sahib Tuhan Yang satu dipanggil RAM / KHUDA / ALLAH / WAHEGURU 2 3 .1 Guru Nanak mengajar agama monotisme kpd masyarakat bahawa hanya wujud satu Tuhan sahaja utk manusia dan kpd semua bangsa bukannya khusus untuk orang Hindu atau pun orang Muslim dan sebagainya.

1 2 Lebih dikenali sebagai The gateway of the Guru merupakan rumah ibadat bagi komuniti sikh yang berfungsi sebagai tempat perkumpulan penganut agama sikh dan memastikan segala elemen yg berkaitan dgn agama Sikh terpelihara khasnya upacara kelahiran / pembaptisan / perkahwinan & kematian. Juga tempat sembahyang berjamaah ( sangat ) w/pun boleh sembahyang dirumah tetapi jemaah adalah objektif penting ajaran Sikh. .

1 Agama Sikh menerima teori KARMA dan pertukaran roh dari satu jasad kepada jasad yang lain sehingga mencapai NIRWANA. .

Ia boleh diringkaskan kepada 3 bahagian :  Keperluan memajukan manusia Hubungan sesama manusia Keselarasan dengan roh yang merupakan matlamat paling tinggi yang patut dicapai. .ƒ Ditulis dalam bentuk puisi yang mengandungi ajaran etika dan kerohanian.

Seseorang yang baik dan bermoral ialah individu yang berusaha meningkatkan diri dengan bergerak jauh (swadiri) daripada houmai dalam kehidupan untuk menuju sachiara (swadiri yang paling tinggi) ƒ . sempit dan terhad dan ini dikenali dengan houmai (keakuan).ƒ Setiap orang dalam kehidupannya yang nyata memenuhi masanya dengan pandangan yang kosong.

 Kirt Karni Sentiasa membuat kebaikan dan berbakti kepada masyarakat.ƒ 3 AMALAN MULIA Naam Japna Bermeditasi ke atas nama Tuhan. Wandke Chakna Berkongsi apa yg dimiliki org lain khasnya golongan kurang bernasib baik. . Melalui Naam sahaja manusia dpt bersatu dgn Tuhan. Ini bermakna matlamat utama utk mencapai mokhsa tercapai.

Gian Khand Memperolehi ilmu yang menuju kepada asimilasi kebijaksanaan Saram Khand Pencapaian keharmonian dan keselarasan diri termasuklah kesedaran etika.ƒ ƒ SWADIRI (PENYEMPURNAAN DIRI) ƒ melibatkan aspek berikut yang dikenali sebagai khand. .  Dharam Khand Situasi ke arah kemajuan iaitu kewajipan sosial yang ditetapkan dan dilakukan mengikut kemampuan diri.

Perayaan : Vasakhi pada 13 April setiap tahun. . Karam Khand Swadiri menjadi lebih matang dan mantap menyebabkan tindakkannya lebih komprehensif apabila kuasa roh dan tenaga menjadikan Swadiri hampir sempurna. pandangan dan estetika. Sach Khand Kejayaan Swadiri iaitu penyatuan di antara pemikiran.

.Perayaan : Vasakhi pada 13 April setiap tahun.

 kes (rambut yang tidak dicukur). . kangha (satu sikat untuk memastikan bahawa rambutnya sentiasa bersih) kada (gelang besi waja sebagai tanda ketaatan kepada guru) kach (memakai seluar pendek yang labuh hingga ke bawah lutut) kirpan (satu pedang untuk menandakan gagah berani seperti singa).

. Meliputi kesamaan sosial. Persetujuan antara pertuturan dan pemikiran serta keyakinan dan tindakan seseorang. Mengawal diri secara sederhana. tidak kejam atau keterlaluan. hormat terhadap hak orang lain dan tidak mengeksploitasi orang lain. Penyuaraan kebenaran kerohanian tanpa permusuhan dgn sesiapa.Kebijaksanaan Kejujuran Kesederhanaan Keadilan Keberanian Kearifan boleh dicapai menerusi pendengaran dan ilmu rohani.

4 AGAMA TAOSIME .

.ƒ ƒ ƒ Ianya bukan merupakan ajaran agama tetapi merupakan ajaran falsafah tentang moral dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya.M) Buku karangan Lao Tze iaitu Tao Te Ching yang bermakna Jalan dan Kekuasaan. Diasaskan oleh Lao Tze (575-485 S.

ƒ ƒ ƒ ƒ Tao melahirkan yang Satu Yang Satu melahirkan Yang Dua Yang Dua melahirkan Yang Tiga Yang Tiga melahirkan semua makhluk. .

penganut Taoisme mengamalkan Wu-Wei yang bermaksud cara bukan tindakan . melakukan sesuatu bukanlah untuk diri sendiri sahaja bahkan untuk orang lain juga. Ia bermaksud. Ia juga bermaksud kehidupan yang sederhana. bebas dan tidak dikongkong oleh hawa nafsu. .ƒ Untuk mencapai perpaduan dengan Tao.

ƒ jalan yang benar membawa ke hadapan. tambahkan sifat mulia dan pertingkatkan kebaktian . . yang salah ke belakang . jangan meneruskan atas jalan yang jahat dan jangan berdosa secara sulit.

ƒ . Ianya merupakan ajaran tentang moral. berhubung dengan orang lain dan hidup sebagai anggota masyarakat. Ianya bukan agama tetapi merupakan tertib bagaimana manusia harus bertingkah laku.ƒ Ajaran ini diasaskan oleh Kung Fu Tze atau Confucius yang bermaksud Guru Agung.

.ƒ Ajaran Confucius terkandung dalam buku yang dikenali sebagai Lima Klasik dan Empat Buku yang memberi ajaran etika dari segi kesejahteraan manusia. politik dan agama. sosial.

ƒ Ren atau baik hati yang bermaksud sikap menyayangi semua orang. ƒ ƒ . kemanusiaan. kerelaan dan murah hati terhadap semua orang. Chung yang bermaksud kesedaran dalam melakukan sesuatu yang baik untuk diri sendiri dan orang lain. toleransi dan belas kasihan serta melibatkan hubungan diri individu dengan orang lain. Shu yang meliputi murah hati. kebajikan.

ƒ ƒ . peraturan dan tingkah laku seseorang. Ming yang menegaskan bahawa individu patut melakukan semua tugas dengan sedaya upaya dengan tidak menghiraukan hasilnya kerana manusia tidak mampu mengelak kehadiran mandat ketuhanan.ƒ Li meliputi nilai sopan santun. budi bahasa dan adat dalam istiadat atau upacara. Yi yang ditakrifkan sebagai membuat sesuatu dengan cara betul dan patut dalam situasi tertentu yang motif sesuatu perbuatan lebih penting daripada hasilnya.

ƒ Xiao yang bermaksud ketaatan kepada ibu bapa dengan menyanjung serta secara ikhlas mengambil berat emosi dan jiwa mereka. Zhi yang bermaksud ketulusan dan ketegahan dalam tingkah laku. ƒ .

Nilai tradisional 2.Nilai Masyarakat Malaysia 1.Perubahan nilai masyarakat Malaysia .

Sila baca kertas kerja bertajuk : ³ Penghayatan Nilai-nilai Murni Dalam masyarakat Berbilang Kaum di Malaysia ³ .Telah diupload ke Blog JAPIM - .

TAMAT .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful