Seni Islam merangkumi seni tampak yang dihasilkan sejak abad ke-7 oleh orang-orang (tidak semestinya orang

Muslim) yang tinggal di wilayah penduduk Islam.[2] Ia termasuk bidang-bidang yang berbeza-beza, antaranya seni bina, seni khat, lukisan, dan tembikar. Biasanya tetapi bukan pada keseluruhannya, seni Islam menumpukan penggambaran corak dan seni khat Arab kerana ketakutan banyak orang Muslim bahawa penggambaran bentuk orang merupakan penyembahan berhala yang diharamkan di dalam al-Qur'an dan justera itu, melakukan dosa kepada Allah.

Isi kandungan
Seni Islam bukannya seni yang setakat menumpukan agama tetapi juga merangkumi kebudayaan Islam yang kaya dan berbagai-bagai. Ia seringnya menggunakan unsur sekular serta juga unsur yang tidak disukai oleh ahli teologi Islam, walau jika tidak diharamkan.[3] Seni Islam berkembang daripada banyak sumber, dengan gaya-gaya seni Rom, seni Kristian awal, dan seni Byzantin diserap ke dalam seni dan seni bina Islam yang awal, khususnya seni Sassanid Parsi pra-Islam. Gaya Asia Tengah juga diserap menerusi serangan mendadak oleh pelbagai puak nomad. Seni Cina juga merupakan salah satu pengaruh yang penting dalam lukisan, tembikar, dan tekstil Islam."[4] Lukisan Islam mengandungi unsur-unsur berulang, misalnya penggunaan reka bentuk geometri berbunga-bunga atau bersayur-sayuran dalam gaya ulangan yang dikenali sebagai arabes. Arabes dalam lukisan Islam sering dipergunakan untuk melambangkan sifat Allah yang unggul, tidak terbahagi, dan tidak terbatas.[5] Kesilapan pengulangan dalam lukisan Islam mungkin disengajakan sebagai penampilan rendah hati oleh pelukisnya yang mempercayai bahawa hanya Allah dapat menghasilkan kesempurnaan. Walau bagaimanapun, teori ini telah dipertikaikan.[6][7][8] Kebanyakan penganut Islam Sunah Waljamaah dan penganut Islam Syiah mempercayai bahawa penggambaran makhluk umumya adalah haram. Bagaimanapun, lukisan yang berkenaan manusia boleh didapati pada seluruh zaman seni Islam. Perlambangan manusia bagi tujuan penyembahan berhala diharamkan oleh hukum Islam yang dikenali sebagai Syariat. Meskipun begitu, terdapat banyak penggambaran Muhammad, Nabi utama Islam, dalam seni Islam sejarah.[9][

450. 846.3945 Ibnu Abbas melaporkan bahwa rasulullah berkata: Setiap tukang gambar itu akan masuk neraka. pemahat atau pematung? .Shahih Muslim No. Sahih Bukhari 54: 448. 5246. 647. 72: 833.« Manusia yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah mereka yang membuat karya seni yang serupa dengan ciptaan Allah. 93: 646. pelukis. 87: 165. 5249.3942 Ibnu Umar melaporkan bahwa Rasulullah berkata: Orang-orang yang melukis gambar-gambar akan disiksa pada hari kiamat. 5275. 5272. kamerawan. 5273. Allah akan menjadikan baginya dengan setiap gambar yang ia buat sesosok jiwa yang akan menyiksanya di neraka Jahanam. kepada mereka difirmankan: Hidupkan apa yang telah kalian ciptakan. Shahih Muslim No. (baik manusia ataupun hewan) Lihat juga di Sahih Bukhari 34: 318. Aisha melaporkan bahwa rasulullah pernah berkata. Sahih Muslim 5258. Masihkah ada gambar presiden dirumah anda? Masihkah ada lambang burung garuda dirumah anda? Masihkah ada foto2 idola dirumah anda? Apakah anda seorang fotografer. Aku mendengar rasulullah berkata demikian. 63: 259. 73: 130. 62: 110. 54: 447. 59: 338. Dikisahkan oleh Abu Talha. ³Malaikat tidak akan masuk dalam rumah jika didalamnya terdapat anjing atau gambar makluk hidup. 539.

itu menimbulkan kemunafikan dalam hati. Imam Malik bin Anas semoga Allah meridhainya berkata: ³lagu-lagu itu hanya dilakukan oleh orang-orang fasik diantara kita´. Islam membenci semuanya itu! Berikut ini adalah perkataan para salafusshalih (orang-orang shaleh dulu) yang menyatakan musik itu haram hukumnya: Abu Bakar Ash-shiddiq semoga Allah meridhainya berkata: ³lagu dan musik adalah seruling setan´.Ingat. Orang-orang syafi¶iyyah (pengikut mazhab syafi¶i) mempersamakan lagu dengan kerusakan dan kebatilan. jadi saya tidak tertarik´ Imam Ahmad semoga Allah meramatinya berkata: ³lagu .

Sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah semoga Allah merahmati mereka berkata: ³menyimak lagu adalah suatu kefasikan. sutera. Imam Abu Sholah semoga Allah merahmatinya berkata: ³lagu yang disertai alat (musik) diharamkan berdasarkan µijma (kesepakatan ulama). (Sahih Bukhari 69: 494B. Sahih Muslim no. Imam Qurthubi semoga Allah merahmatinya berkata: ³lagu itu dilarang berdasarkan Al-Qur¶an dan Sunnah´. 5279: Abu Huraira melaporkan bahwa Rasulullah berkata: Lonceng adalah alat musik dari setan. Sunan Ibnu Majah no." (HR. kepala mereka dipenuhi dengan alat alat musik dan biduanita (lagu-lagu dan artis).´ Rasulullah telah bersabda: "Akan muncul di kalangan umatku nanti beberapa kaum yang menghalalkan zina. . Sungguh Allah akan memasukkan mereka ke dalam tanah dan akan mengganti rupa mereka dengan kera dan babi.´ Umar bin Abdul Aziz semoga Allah merahmatinya berkata: ³lagu itu awalnya dari setan dan akhirnya dapat murka Allah´. Musnad Imam Ahmad V/342. Ibnu Hibban dan Bukhari dalam Tarikhnya). Ibnu Majah. Rasulullah bersabda. "Sungguh akan ada manusia dari ummatku yang meminum khamar. 4036). Sunan Abu Daud no. mereka menamakannya bukan dengan namanya. khamar dan alat-alat musik". 3688.

2. Gambar 5. Masjid Keraton Batu Nisan Kaligrafi Seni Sastra Seni pertunjukan Masjid Dalam bidang arsitektur atau seni bangun. peninggalan yang sangat berharga.Peninggalan Sejarah Bercorak Islam di Nusantara Peninggalan Sejarah Bercorak Islam di Nusantara Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara meninggalkan warisan sejarah yang sangat berharga. 6. Ciri khas dari bangunan masjid kuno di nusantara adalah sebagai berikut : 1. 2. 3. bentuk bangunan gerbang Masjid Sumenep yang mengadopsi gaya Portugis. Mesjid mempunyai denah bujur sangkar. 3. baik hasil perpaduan antara kebudayaan asing dan kebudayaan setempat maupun yang digali dari masyarakat Nusantara sendiri. 4. Atap masjid awalnya beratap tumpeng Halaman masjid dikelilingi pagar tembok dengan satu atau dua pintu gerbang. Dikiri kanan masjid terdapat menara sebagai tempat menyerukan panggilan shalat. 5. 6. 4. Adapun gaya India dan Eropa tampak pada arsitektur Masjid Penyengat dan Masjid Baiturrahman. 7. Disekitar masjid (kecuali bagian barat) biasanya terdapat tanah lapang (alun-alun). Peninggalan tersebut merupakan hasil dari proses belajar masyarakat Islam Nusantara pada masa kejayaannya. Masjid Menara Kudus . Peninggalan-peninggalan tersebut antara lain sebagai berikut : 1. 5. Letak masjid tepat ditengah-tengah kota atau dekat dengan istana. Contoh lainnya. Didalam masjid terdapat barisan tiang yangmengelilingi tiang induk yang disebut soko guru. Contoh bangunan Masjid Agung Cirebon. yaitu arsitektur bangunan masjid yang merupakan perpaduan antara seni bangun dari berbagai kawasan dunia Islam dan kebudayaan setempat. Masjid Agung Banten dan Menara Kudus yang mengadopsi kebudayaan setempat.

parit atau sungai kecil buatan. Di depan keraton biasanya terdapat lapangan luas yang disebut alun-alun. Masjid Agung Banten Keraton Keraton adalah tempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan penting yang menyangkut urusan kerajaan. antara lain: a.Gambar 6. Di keraton. Gambar 3. Keraton dibangun sebagai lambang pusat kekuasaan pemerintahan. Bangunan utama keraton dikelilingi pagar tembok. Keraton Islam di Nusatara memiliki ciri-ciri khusus. Sultan beserta keluarganya tinggal. Kraton Yogyakarta . b.

Nisan berfungsi sebagai tanda adanya suatu makam seseorang yang sudah meninggal. Gambar 5. Batu Nisan Makam Fatimah binti Mamun . Bentuk nisan juga bermacam-macam.Gambar 4. Reruntuhan / sisa pondasi Kraton Banten (Surosuwan) Batu Nisan Batu nisan adalah bangunan terbuat dari batu yang berdiri di atas makam. Nisannisan yang bercorak Islam biasanya dihiasi dengan tulisan Arab dalam bentuk kaligrafi. Batu Nisan Makam Sultan Malik Al-Saleh Gambar 6.

Contoh kaligrafi antara lain sebagai berikut : a. tumbuhan atau binatang. Contoh Kaligrafi .Kaligrafi Kaligrafi adalah seni menulis indah dengan merangkai huruf-huruf Arab atau ayat-ayat suci al-Qur¶an sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Biasanya yang menjadi objek seni kaligrafi adalah tokoh manusia. Gambar 7. Kaligrafi bentuk hiasan. Kaligrafi bentuk wayang dari Cirebon. Kaligrafi pada batu nisan. b. c.

yaitu : a.Gambar 8. Hikayat Amir Hamzah . Syair d. Contoh Kaligrafi dengan Obyek Berbentuk Manusia Seni Sastra Peninggalan karya sastra bercorak Islam di Nusantara dapat dibagi ke dalam empat kelompok. Suluk Gambar 9. Hikayat b. Babad c.

«. Gaya atau Aliran Seni Rupa Mancanegara Aliran atau gaya dalam seni rupa dibedakan berdasarkan prinsip pembuatannya.?? . 2. Permaianan Debus : permainan ini merupakan satu jenis tarian yang agak mengerikan. Dalam seudati. Aliran ataupun gaya dalam seni rupa merupakan sebuah pijakan bagi kita untuk mempelajari dan memahami seni rupa itu sendiri. Babad Tanah Jawi Seni pertunjukkan Peninggalan sejarah yang bercorak Islam dalam bentuk seni pertunjukkan adalah : 1. Tarian ini diawali dengan nyanyian atau pembacaan ayat-ayat tertentu dalam al-Qur¶an atau Salawat Nabi. para penari menyanyikan lagu tertentu yang isinnya berupa Salawat Nabi. dimana pada puncak acara penari memasukan benda tajam ke badannya. Seudati : jenis tarian ini terdapat di Aceh. yang artinya permainan orang-orang besar. tetapi tidak tembus. karena permainan itu mula-mula dilakukan oleh delapan pemain.. Seudati berasal dari kata syaidati. Kemunculan suatu gaya atau kreativitas dalam rangka mendapatkan keunikan bisa relatif bersamaan atau meneruskan gaya sebelumnya secara selaras atau bertentangan. Seudati sering disebut saman (delapan). tetapi bagaimana dengan lukisan Monalisa«apakah dengan berbagai warna dalam lukisannya mampu menguak senyumnya yang penuh misteri.Gambar 10.

Senyum misteri Monalisa«. 2. . 1.

.3. 4.

dan boleh jadi pandangan saya (pribadi) ini berbeda dengan pandangan pembaca atau orang lain yang lebih faham tentang seni dan agama Islam. Agar tidak terlalu jauh. Seni yang diperbolehkan Islam Posted on 1 Januari 2011 by Muhammad Burhanuddin Seni adalah intisari dari ekspresi dari kreatifitas manusia.5. lingkungannya. ³Berikut adalah pandangan saya tentang seni. Uniknya seni sangat sulit untuk dijelaskan dan juga sulit dinilai. pencipta seni juga mendapat pengaruh dari luar dirinya. bahkan dari agamanya. apresiasi tentang aliran seni rupa ini dimulai dari periode Klasikisme di mancanegara yang lebih dikenal dengan Modern Art. Semoga tulisan ini ada manfaatnya. seperti dari orang lain.´ . Sekalipun demikian. bahkan masing-masing individu artis memilih sendiri peraturan dan parameter yang menuntunnya dalam mengerjakan seni tersebut.

dan ³tidak ada hukum haram kecuali dengan nash yang qath¶i´. An-Nasa¶I dan lain-lainnya) Kaligrafi 2. . Dari Al-Barra¶ bin µAzib RA. ³Seoye´ di Korea dan di China disebut dengan Shufa/Yi-shu. ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: ³Hiasilah Al-Qur¶an dengan suaramu´ (HR. Sedangkan seni tulis arab sering disebut dengan khat.³Hukum asal segala sesuatu adalah boleh´. Bentuknya bermacam-macam. indera penglihatam. sedangkan qath¶i adalah pasti. baik itu wurudnya (sumbernya) yang berdasarkan Al-Qur¶an dan Hadits Mutawatir. Seni Kaligrafi/Tulis Kaligrafi adalah seni menulis sebuah tulisan. yang dilahirkan dengan perantaraan alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengar. Abu Dawud. Khusus kaligrafi yang baik dan sesuai dengan Islam adalah seni kaligrafi yang isinya mengambil ayat-ayat Al-Quran. atau dilahirkan dengan perantaraan gerak. tetapi seringkali juga ditatahkan di atas logam. atau kulit. dan qath¶i dhalalah-nya (petunjuk lafazhnya). yang biasanya harus memenuhi dua persyaratan. tidak selalu pena diatas kertas. di Jepang menulis huruf kanji dengan sebutan ³Shodo´. yaitu muhkam (tidak ada kemungkinan multi penafsiran) dan sharih (jelas).Dalam Ensiklopedi Indonesia seni adalah penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia. Contoh seni yang Islam cenderung membolehkan: 1. Seni Membaca Al ± Qur¶an (Tilawatil atau Qiro¶atil Qur¶an) Sebagaimana Nabi Muhammad SAW melagukan Surat Al Fath ketika Fathul Makkah atau sahabat Abu Musa Al Anshary yang paling bagus bacaan Qur¶annya. bangunan. Nash yaitu dalil yang hanya memiliki satu indikasi makna saja.

Seni Beladiri Seni bela diri merupakan satu kesenian yang timbul sebagai satu cara seseorang itu mempertahankan diri. Banyak manfaatnya dari seni arsitektur ini. 4. maka Islam membolehkan. hanya saja bagi ummat Islam ketika memilih kertasnya hendaknya kertas yang yang tidak ternoda dengan najis. serta membela kebenaran dan keadilan. arsitektur lansekap. Selama Bela Diri berazaskan ke-taukhidan. hingga ke level mikro yaitu desain bangunan. Seni Melipat Kertas Seni melipat kertas atau lebih popular dengan sebutan Origami ini tidak banyak pengaruhnya.Beladiri 3. Dalam artian yang lebih luas. arsitektur mencakup merancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan. Seni Berpidato . perancangan perkotaan. Arsitektur juga merujuk kepada hasil-hasil proses perancangan tersebut. Bahkan Allah SWT menyukai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. Arsitektur Islam 5. tidak syirik. desain perabot dan desain produk. Seni Arsitektur Arsitektur selain sebagai ilmu dalam merancang bangunan. mulai dari level makro yaitu perencanaan kota. aritektur juga adalah seni.

dan apa yang disampaikan juga mudah diserap oleh pendengar. karena dalam khutbah. kebaikan dan kehalalan makanan tersebut. Seni Memasak 8. Gastronomi merupakan kajian mengenai hubungan antara budaya dan makanan. Seni Merajut Merajut adalah salah satu dari kesenian. khubah juga ada seninya agar orang tidak bosan mendengar. Hati dapat terasa damai karena hanya focus sama rajutan kita. Seni Berpidato Beripidato (orasi) dalam Islam sering disebut dengan khutbah. Seni Sastra Seni sastra adalah semua jenis tulisan yang memiliki arti atau keindahan tertentu. dan penutup. Seni Kriya 10. isi khutbah. 9. Selain menuntut keterampilan merajut juga dapat menenangkan pikiran yang sedang kusut. ada muqaddimah (pembukaan). Berbeda dengan berpidato. Gastronomi hanyalah sebahagian kecil dari seni memasak. Seni Kriya Kriya adalah kegiatan seni yang menitik-beratkan kepada keterampilan tangan dan fungsi untuk . namun seni memasak adalah baik dan berguna selama menjaga kesucian. Al Qur¶an termasuk seni sastra tertinggi yang dimiliki oleh ummat Islam.6. Dengan seni sastra seseorang dapat menyampaikan pikiran-pikiran atau ajaran ajaran tertentu dengan indah. Seni Memasak (Gastronomi) Meskipun banyak yang salah tafsir terhadap istilah Gastronomi. Berpidato dalam Islam tidak sama dengan berpidato biasa. Yang penting dalam merajut tidak lupa waktu sholat dan hasil rajutannya bukan untuk maksiyat kepada Allah. Gastronomi mengkaji berbagai komponen budaya dengan makanan sebagai pusatnya. 7.

sandal.mengolah bahan baku yang sering ditemukan di lingkungan menjadi benda-benda yang tidak hanya bernilai pakai. Hadits dari Ibnu Mas ud ra. Contoh seni rupa yang dilarang adalah. 2. menggambar manusia. Menyanyi yang diharamkan Islam karena: y y y y Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna (lahwal hadits) untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu ejekan. yaitu: 1. mempelajarinya atau mendengar-kannya. seperti air menumbuhkan kembang. Contohnya mengubah sampah ban bekas menjadi kursi. (Qs. Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Mardawaih]. Contoh seni yang cenderung tidak diperbolehkan oleh Islam 1. Islam membolehkan seni rupa selama tidak mengarah kepada maksiat dan ingkar kepada Allah Tuhan semesta alam. Masing-masing mempunyai dalilnya sendiri-sendiri. apalagi ekspresi yang dapat menimbulkan syahwat. [HR. hadits mauquf]. [HR. Menyanyi Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menyanyi (al-ghina¶/at-taghanni). ember. Kemudian beliau membacakan ayat di atas. Rasulullah Saw bersabda: Nyanyian itu bisa menimbulkan nifaq. Ibnu Abi Dunya dan al-Baihaqi. 2. Seni Rupa Seni Rupa Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Auf ra bahwa Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya aku dilarang dari suara yang hina dan sesat. Alunan suara nyanyian yang melalaikan dengan iringan seruling syaitan (mazamirus syaithan). atau tempat sampah. Mereka itu akan memperoleh adzab yang menghinakan. Luqmân [31]: 6) Hadits Aisyah ra Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya Allah mengharamkan nyanyiannyanyian (qoynah) dan menjualbelikannya. Sebagian mengharamkan nyanyian dan sebagian lainnya menghalalkan. tetapi juga bernilai estetis. Ratapan seorang ketika mendapat musibah .

mengosongkan halaman. sutera.´ (Muttafaqun µalaih). maksud. sehingga ia tenggelam dan tumbuh bunga yang sampai sekarang disebut bunga narsis. .sehingga menampar wajahnya sendiri dan merobek pakaiannya dengan ratapan syetan (rannatus syaithan). arak. 6. modeling (misalnya dengan bahan tanah liat) atau kasting (dengan cetakan). Vandalisme yang terjadi pada anak-anak adalah suka mencorat coret dengan cat tembok di jalan ± jalan sebagai bentuk ekspresi dia. penghapusan. berjalan. 5590]. dan mengundang nafsu birahi maka Islam melarang tarian tersebut. Bukhari. Sebagian mengharamkannya dan sebagian lainnya menghalalkannya. sebagian ulama berbeda pendapat mengenai hukum bermain musik. 5. Narsisisme (dari bahasa Inggris) atau narsisme (dari bahasa Belanda) adalah perasaan cinta terhadap diri sendiri yang berlebihan. Istilah ini pertama kali digunakan dalam psikologi oleh Sigmund Freud dengan mengambil dari tokoh dalam mitos Yunani. dan alat-alat musik (alma¶azif). Narkissos (versi bahasa Latin: Narcissus). Biasanya diciptakan dengan cara memahat. Vandalisme Vandalisme adalah contoh seni yang merusak. 3. Saat tarian tersebut mempertontonkan aurat. mengungkapkan perasaan. Sedangkan para pelukis dan penggambar adalah orang-orang yang meniru ciptaan Allah. atau bersenam. Seni Patung Seni patung adalah cabang seni rupa yang hasil karyanya berwujud tiga dimensi. Gerakan tari berbeda dari gerakan sehari-hari seperti berlari. Biasanya tulisan yang ada diganti dengan hal-hal yang menyebalkan. Tarian Tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan. Bunyi-bunyian yang disebut musik pengiring tari mengatur gerakan penari dan memperkuat maksud yang ingin disampaikan. Orang yang mengalami gejala ini disebut narsisis (narcissist). Musik Begitu juga dengan bermain musik. yang dikutuk sehingga ia mencintai bayangannya sendiri di kolam.´ [HR. dan pikiran. Islam melarang seni patung sebagaimana Hadist Rasulullah saw. Bisa jadi kegiatan vandal ini dianggap sebagai suatu seni bagi pelakunya. hadits no. atau menyisipkan lelucon yang konyol dan hal-hal yang tak berguna lainnya. sehingga dia boleh saja bebas berekspersi khususnya tingkah laku baik yang diambil secara gambar ataupun film. Hal ini berdasarkan pada hadits dari Abu Malik Al-Asy¶ari ra bahwa Rasulullah saw bersabda: ³Sesungguhnya akan ada di kalangan umatku golongan yang menghalalkan zina. atau pengubahan isi yang secara sengaja dilakukan untuk mengurangi kualitas ensiklopedia. Contoh lain dari vandalisme sendiri adalah penambahan. ³Manusia yang paling pedih siksanya di hari kiamat ialah yang meniru ciptaan Allah. 4. Tanpa sengaja ia menjulurkan tangannya. Seni yang Narsisme habis! Banyak orang yang mengangap bahwa naris adalah bagian dari seni. 7. Apalagi tarian yang ditujukan untuk memuja sesuatu dan bersifat ritual syirik. Shahih Bukhari.

Ketika Rasulullah melihatnya beliau berdiri di pintu tidak mau masuk.8. Kontemporer itu artinya kekinian. modern atau lebih tepatnya adalah sesuatu yang sama dengan kondisi waktu yang sama atau saat ini. tubuh si seniman dan hubungan seniman dengan penonton. maka body piercing telah mewabah hampir kesemua kalangan. saat ini telah dilakukan pada hampir seluruh bagian tubuh. jadi seni kontemporer adalah seni yang tidak terikat oleh aturan-aturan zaman dulu dan berkembang sesuai zaman sekarang. Dari µAisyah bahwasannya ia membeli bantal kecil yang ada gambar-gambarnya. dosa apakah yang telah kuperbuat?´ Rasulullah menjawab: ³Bagaimana halnya bantal itu?´ µAisyah menjawab: ³Saya membelinya agar engkau duduk dan bersandar di atasnya. Tindik (Body Piercing) Body Piercing atau seni tindik pada tubuh akhir-akhir ini menjadi sangat berkembang di dunia dan di Indonesia pada khususnya. Seni tindik tidak sesuai dengan agama Islam.´ (Muttafaqun µalaih) . 10. aku bertaubat kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang tidak diizinkan Islam adalah ketika seseorang menunjukkan tubuhnya tanpa penutup aurat. Seni Kontemporer Seni Kontemporer adalah salah satu cabang seni yang terpengaruh dampak modernisasi. Lalu ia pun berkata: ³Ya Rasulullah. Maka µAisyah mengetahui ada tanda kebencian di muka Rasulullah. Biasanya melibatkan empat unsur: waktu.´ Kata Rasulullah: ³Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan disiksa pada hari kiamat dan akan dikatakan kepada mereka: ³Hidupkanlah gambar-gambar yang kalian buat itu!´ Kemudian beliau bersabda: ³Sesungguhnya rumah yang ada gambar-gambar (yang bernyawa -pent) di dalamnya tidak akan dimasuki malaikat. Sama halnya dengan tatto. Tindik konvensional yang dahulu hanya dilakukan diseputar telinga saja. Operet (Seni Pertunjukan) Seni Pertunjukan adalah karya seni yang melibatkan aksi individu atau kelompok di tempat dan waktu tertentu. ruang. 9.