Seni Islam merangkumi seni tampak yang dihasilkan sejak abad ke-7 oleh orang-orang (tidak semestinya orang

Muslim) yang tinggal di wilayah penduduk Islam.[2] Ia termasuk bidang-bidang yang berbeza-beza, antaranya seni bina, seni khat, lukisan, dan tembikar. Biasanya tetapi bukan pada keseluruhannya, seni Islam menumpukan penggambaran corak dan seni khat Arab kerana ketakutan banyak orang Muslim bahawa penggambaran bentuk orang merupakan penyembahan berhala yang diharamkan di dalam al-Qur'an dan justera itu, melakukan dosa kepada Allah.

Isi kandungan
Seni Islam bukannya seni yang setakat menumpukan agama tetapi juga merangkumi kebudayaan Islam yang kaya dan berbagai-bagai. Ia seringnya menggunakan unsur sekular serta juga unsur yang tidak disukai oleh ahli teologi Islam, walau jika tidak diharamkan.[3] Seni Islam berkembang daripada banyak sumber, dengan gaya-gaya seni Rom, seni Kristian awal, dan seni Byzantin diserap ke dalam seni dan seni bina Islam yang awal, khususnya seni Sassanid Parsi pra-Islam. Gaya Asia Tengah juga diserap menerusi serangan mendadak oleh pelbagai puak nomad. Seni Cina juga merupakan salah satu pengaruh yang penting dalam lukisan, tembikar, dan tekstil Islam."[4] Lukisan Islam mengandungi unsur-unsur berulang, misalnya penggunaan reka bentuk geometri berbunga-bunga atau bersayur-sayuran dalam gaya ulangan yang dikenali sebagai arabes. Arabes dalam lukisan Islam sering dipergunakan untuk melambangkan sifat Allah yang unggul, tidak terbahagi, dan tidak terbatas.[5] Kesilapan pengulangan dalam lukisan Islam mungkin disengajakan sebagai penampilan rendah hati oleh pelukisnya yang mempercayai bahawa hanya Allah dapat menghasilkan kesempurnaan. Walau bagaimanapun, teori ini telah dipertikaikan.[6][7][8] Kebanyakan penganut Islam Sunah Waljamaah dan penganut Islam Syiah mempercayai bahawa penggambaran makhluk umumya adalah haram. Bagaimanapun, lukisan yang berkenaan manusia boleh didapati pada seluruh zaman seni Islam. Perlambangan manusia bagi tujuan penyembahan berhala diharamkan oleh hukum Islam yang dikenali sebagai Syariat. Meskipun begitu, terdapat banyak penggambaran Muhammad, Nabi utama Islam, dalam seni Islam sejarah.[9][

3942 Ibnu Umar melaporkan bahwa Rasulullah berkata: Orang-orang yang melukis gambar-gambar akan disiksa pada hari kiamat. 846. 54: 447.Shahih Muslim No. 87: 165. Aku mendengar rasulullah berkata demikian. pemahat atau pematung? . 5275. Dikisahkan oleh Abu Talha. 59: 338. Masihkah ada gambar presiden dirumah anda? Masihkah ada lambang burung garuda dirumah anda? Masihkah ada foto2 idola dirumah anda? Apakah anda seorang fotografer. 450. Sahih Bukhari 54: 448.« Manusia yang paling berat siksaannya pada hari kiamat adalah mereka yang membuat karya seni yang serupa dengan ciptaan Allah. Sahih Muslim 5258. Allah akan menjadikan baginya dengan setiap gambar yang ia buat sesosok jiwa yang akan menyiksanya di neraka Jahanam.3945 Ibnu Abbas melaporkan bahwa rasulullah berkata: Setiap tukang gambar itu akan masuk neraka. 647. ³Malaikat tidak akan masuk dalam rumah jika didalamnya terdapat anjing atau gambar makluk hidup. Aisha melaporkan bahwa rasulullah pernah berkata. 63: 259. 5249. 539. 62: 110. (baik manusia ataupun hewan) Lihat juga di Sahih Bukhari 34: 318. 5272. 72: 833. kamerawan. pelukis. Shahih Muslim No. 73: 130. 5273. 5246. kepada mereka difirmankan: Hidupkan apa yang telah kalian ciptakan. 93: 646.

Ingat. Orang-orang syafi¶iyyah (pengikut mazhab syafi¶i) mempersamakan lagu dengan kerusakan dan kebatilan. itu menimbulkan kemunafikan dalam hati. Islam membenci semuanya itu! Berikut ini adalah perkataan para salafusshalih (orang-orang shaleh dulu) yang menyatakan musik itu haram hukumnya: Abu Bakar Ash-shiddiq semoga Allah meridhainya berkata: ³lagu dan musik adalah seruling setan´. Imam Malik bin Anas semoga Allah meridhainya berkata: ³lagu-lagu itu hanya dilakukan oleh orang-orang fasik diantara kita´. jadi saya tidak tertarik´ Imam Ahmad semoga Allah meramatinya berkata: ³lagu .

khamar dan alat-alat musik". Ibnu Hibban dan Bukhari dalam Tarikhnya). Sunan Ibnu Majah no. 5279: Abu Huraira melaporkan bahwa Rasulullah berkata: Lonceng adalah alat musik dari setan. Sungguh Allah akan memasukkan mereka ke dalam tanah dan akan mengganti rupa mereka dengan kera dan babi. Sunan Abu Daud no. Rasulullah bersabda. kepala mereka dipenuhi dengan alat alat musik dan biduanita (lagu-lagu dan artis).´ Rasulullah telah bersabda: "Akan muncul di kalangan umatku nanti beberapa kaum yang menghalalkan zina. ." (HR. Sahih Muslim no.Sahabat-sahabat Imam Abu Hanifah semoga Allah merahmati mereka berkata: ³menyimak lagu adalah suatu kefasikan. mereka menamakannya bukan dengan namanya. "Sungguh akan ada manusia dari ummatku yang meminum khamar. sutera. Imam Qurthubi semoga Allah merahmatinya berkata: ³lagu itu dilarang berdasarkan Al-Qur¶an dan Sunnah´. Musnad Imam Ahmad V/342. 3688. Imam Abu Sholah semoga Allah merahmatinya berkata: ³lagu yang disertai alat (musik) diharamkan berdasarkan µijma (kesepakatan ulama). 4036).´ Umar bin Abdul Aziz semoga Allah merahmatinya berkata: ³lagu itu awalnya dari setan dan akhirnya dapat murka Allah´. (Sahih Bukhari 69: 494B. Ibnu Majah.

Peninggalan-peninggalan tersebut antara lain sebagai berikut : 1. Contoh bangunan Masjid Agung Cirebon. 5. Masjid Menara Kudus . bentuk bangunan gerbang Masjid Sumenep yang mengadopsi gaya Portugis. 4. Masjid Keraton Batu Nisan Kaligrafi Seni Sastra Seni pertunjukan Masjid Dalam bidang arsitektur atau seni bangun. baik hasil perpaduan antara kebudayaan asing dan kebudayaan setempat maupun yang digali dari masyarakat Nusantara sendiri. Atap masjid awalnya beratap tumpeng Halaman masjid dikelilingi pagar tembok dengan satu atau dua pintu gerbang. 7. Peninggalan tersebut merupakan hasil dari proses belajar masyarakat Islam Nusantara pada masa kejayaannya. Ciri khas dari bangunan masjid kuno di nusantara adalah sebagai berikut : 1. Contoh lainnya. Didalam masjid terdapat barisan tiang yangmengelilingi tiang induk yang disebut soko guru. Disekitar masjid (kecuali bagian barat) biasanya terdapat tanah lapang (alun-alun). 6. peninggalan yang sangat berharga. Mesjid mempunyai denah bujur sangkar. Adapun gaya India dan Eropa tampak pada arsitektur Masjid Penyengat dan Masjid Baiturrahman. 3. Masjid Agung Banten dan Menara Kudus yang mengadopsi kebudayaan setempat. Gambar 5. 3. 2. 4. yaitu arsitektur bangunan masjid yang merupakan perpaduan antara seni bangun dari berbagai kawasan dunia Islam dan kebudayaan setempat. Dikiri kanan masjid terdapat menara sebagai tempat menyerukan panggilan shalat. 6. 2. 5. Letak masjid tepat ditengah-tengah kota atau dekat dengan istana.Peninggalan Sejarah Bercorak Islam di Nusantara Peninggalan Sejarah Bercorak Islam di Nusantara Kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara meninggalkan warisan sejarah yang sangat berharga.

Keraton dibangun sebagai lambang pusat kekuasaan pemerintahan. b. parit atau sungai kecil buatan. Di keraton. Keraton Islam di Nusatara memiliki ciri-ciri khusus. Bangunan utama keraton dikelilingi pagar tembok. antara lain: a. Masjid Agung Banten Keraton Keraton adalah tempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan penting yang menyangkut urusan kerajaan.Gambar 6. Sultan beserta keluarganya tinggal. Di depan keraton biasanya terdapat lapangan luas yang disebut alun-alun. Gambar 3. Kraton Yogyakarta .

Gambar 5. Bentuk nisan juga bermacam-macam. Batu Nisan Makam Sultan Malik Al-Saleh Gambar 6. Nisannisan yang bercorak Islam biasanya dihiasi dengan tulisan Arab dalam bentuk kaligrafi.Gambar 4. Reruntuhan / sisa pondasi Kraton Banten (Surosuwan) Batu Nisan Batu nisan adalah bangunan terbuat dari batu yang berdiri di atas makam. Nisan berfungsi sebagai tanda adanya suatu makam seseorang yang sudah meninggal. Batu Nisan Makam Fatimah binti Mamun .

Kaligrafi bentuk hiasan. tumbuhan atau binatang. b. Biasanya yang menjadi objek seni kaligrafi adalah tokoh manusia. c. Kaligrafi bentuk wayang dari Cirebon. Gambar 7.Kaligrafi Kaligrafi adalah seni menulis indah dengan merangkai huruf-huruf Arab atau ayat-ayat suci al-Qur¶an sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Contoh kaligrafi antara lain sebagai berikut : a. Kaligrafi pada batu nisan. Contoh Kaligrafi .

Syair d. Hikayat Amir Hamzah .Gambar 8. Suluk Gambar 9. Contoh Kaligrafi dengan Obyek Berbentuk Manusia Seni Sastra Peninggalan karya sastra bercorak Islam di Nusantara dapat dibagi ke dalam empat kelompok. yaitu : a. Babad c. Hikayat b.

Gambar 10. Permaianan Debus : permainan ini merupakan satu jenis tarian yang agak mengerikan. Seudati sering disebut saman (delapan).. karena permainan itu mula-mula dilakukan oleh delapan pemain. Seudati berasal dari kata syaidati.?? . Seudati : jenis tarian ini terdapat di Aceh. yang artinya permainan orang-orang besar. Dalam seudati. Gaya atau Aliran Seni Rupa Mancanegara Aliran atau gaya dalam seni rupa dibedakan berdasarkan prinsip pembuatannya. dimana pada puncak acara penari memasukan benda tajam ke badannya. Kemunculan suatu gaya atau kreativitas dalam rangka mendapatkan keunikan bisa relatif bersamaan atau meneruskan gaya sebelumnya secara selaras atau bertentangan. Aliran ataupun gaya dalam seni rupa merupakan sebuah pijakan bagi kita untuk mempelajari dan memahami seni rupa itu sendiri. tetapi bagaimana dengan lukisan Monalisa«apakah dengan berbagai warna dalam lukisannya mampu menguak senyumnya yang penuh misteri. Babad Tanah Jawi Seni pertunjukkan Peninggalan sejarah yang bercorak Islam dalam bentuk seni pertunjukkan adalah : 1. tetapi tidak tembus. para penari menyanyikan lagu tertentu yang isinnya berupa Salawat Nabi. Tarian ini diawali dengan nyanyian atau pembacaan ayat-ayat tertentu dalam al-Qur¶an atau Salawat Nabi. 2.«.

2.Senyum misteri Monalisa«. 1. .

3. 4. .

Semoga tulisan ini ada manfaatnya. apresiasi tentang aliran seni rupa ini dimulai dari periode Klasikisme di mancanegara yang lebih dikenal dengan Modern Art. Agar tidak terlalu jauh. dan boleh jadi pandangan saya (pribadi) ini berbeda dengan pandangan pembaca atau orang lain yang lebih faham tentang seni dan agama Islam. pencipta seni juga mendapat pengaruh dari luar dirinya. seperti dari orang lain. bahkan masing-masing individu artis memilih sendiri peraturan dan parameter yang menuntunnya dalam mengerjakan seni tersebut.´ . lingkungannya. ³Berikut adalah pandangan saya tentang seni. Uniknya seni sangat sulit untuk dijelaskan dan juga sulit dinilai. bahkan dari agamanya.5. Sekalipun demikian. Seni yang diperbolehkan Islam Posted on 1 Januari 2011 by Muhammad Burhanuddin Seni adalah intisari dari ekspresi dari kreatifitas manusia.

Sedangkan seni tulis arab sering disebut dengan khat. dan ³tidak ada hukum haram kecuali dengan nash yang qath¶i´. Contoh seni yang Islam cenderung membolehkan: 1. ³Seoye´ di Korea dan di China disebut dengan Shufa/Yi-shu. tidak selalu pena diatas kertas.³Hukum asal segala sesuatu adalah boleh´. dan qath¶i dhalalah-nya (petunjuk lafazhnya). yang dilahirkan dengan perantaraan alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengar. atau dilahirkan dengan perantaraan gerak. atau kulit. Abu Dawud. Dari Al-Barra¶ bin µAzib RA. baik itu wurudnya (sumbernya) yang berdasarkan Al-Qur¶an dan Hadits Mutawatir.Dalam Ensiklopedi Indonesia seni adalah penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia. ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: ³Hiasilah Al-Qur¶an dengan suaramu´ (HR. yang biasanya harus memenuhi dua persyaratan. . An-Nasa¶I dan lain-lainnya) Kaligrafi 2. Khusus kaligrafi yang baik dan sesuai dengan Islam adalah seni kaligrafi yang isinya mengambil ayat-ayat Al-Quran. Seni Membaca Al ± Qur¶an (Tilawatil atau Qiro¶atil Qur¶an) Sebagaimana Nabi Muhammad SAW melagukan Surat Al Fath ketika Fathul Makkah atau sahabat Abu Musa Al Anshary yang paling bagus bacaan Qur¶annya. bangunan. yaitu muhkam (tidak ada kemungkinan multi penafsiran) dan sharih (jelas). Bentuknya bermacam-macam. Nash yaitu dalil yang hanya memiliki satu indikasi makna saja. sedangkan qath¶i adalah pasti. di Jepang menulis huruf kanji dengan sebutan ³Shodo´. tetapi seringkali juga ditatahkan di atas logam. indera penglihatam. Seni Kaligrafi/Tulis Kaligrafi adalah seni menulis sebuah tulisan.

maka Islam membolehkan. hingga ke level mikro yaitu desain bangunan. desain perabot dan desain produk. 4. mulai dari level makro yaitu perencanaan kota. Seni Melipat Kertas Seni melipat kertas atau lebih popular dengan sebutan Origami ini tidak banyak pengaruhnya. arsitektur mencakup merancang dan membangun keseluruhan lingkungan binaan. Dalam artian yang lebih luas. perancangan perkotaan. Seni Beladiri Seni bela diri merupakan satu kesenian yang timbul sebagai satu cara seseorang itu mempertahankan diri. Banyak manfaatnya dari seni arsitektur ini. arsitektur lansekap. Arsitektur juga merujuk kepada hasil-hasil proses perancangan tersebut.Beladiri 3. Arsitektur Islam 5. Seni Berpidato . tidak syirik. Seni Arsitektur Arsitektur selain sebagai ilmu dalam merancang bangunan. hanya saja bagi ummat Islam ketika memilih kertasnya hendaknya kertas yang yang tidak ternoda dengan najis. aritektur juga adalah seni. Selama Bela Diri berazaskan ke-taukhidan. Bahkan Allah SWT menyukai mukmin yang kuat daripada mukmin yang lemah. serta membela kebenaran dan keadilan.

Seni Memasak 8. namun seni memasak adalah baik dan berguna selama menjaga kesucian. Gastronomi hanyalah sebahagian kecil dari seni memasak. Seni Merajut Merajut adalah salah satu dari kesenian. Dengan seni sastra seseorang dapat menyampaikan pikiran-pikiran atau ajaran ajaran tertentu dengan indah. Berpidato dalam Islam tidak sama dengan berpidato biasa. Seni Kriya Kriya adalah kegiatan seni yang menitik-beratkan kepada keterampilan tangan dan fungsi untuk . Berbeda dengan berpidato. Seni Sastra Seni sastra adalah semua jenis tulisan yang memiliki arti atau keindahan tertentu. Gastronomi merupakan kajian mengenai hubungan antara budaya dan makanan. khubah juga ada seninya agar orang tidak bosan mendengar. dan penutup. Yang penting dalam merajut tidak lupa waktu sholat dan hasil rajutannya bukan untuk maksiyat kepada Allah. isi khutbah. Seni Memasak (Gastronomi) Meskipun banyak yang salah tafsir terhadap istilah Gastronomi. ada muqaddimah (pembukaan). 7. Seni Berpidato Beripidato (orasi) dalam Islam sering disebut dengan khutbah. Hati dapat terasa damai karena hanya focus sama rajutan kita.6. 9. Al Qur¶an termasuk seni sastra tertinggi yang dimiliki oleh ummat Islam. dan apa yang disampaikan juga mudah diserap oleh pendengar. kebaikan dan kehalalan makanan tersebut. Selain menuntut keterampilan merajut juga dapat menenangkan pikiran yang sedang kusut. Seni Kriya 10. Gastronomi mengkaji berbagai komponen budaya dengan makanan sebagai pusatnya. karena dalam khutbah.

Sebagian mengharamkan nyanyian dan sebagian lainnya menghalalkan. 2. Alunan suara nyanyian yang melalaikan dengan iringan seruling syaitan (mazamirus syaithan). [HR. Rasulullah Saw bersabda: Nyanyian itu bisa menimbulkan nifaq. (Qs. Menyanyi Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menyanyi (al-ghina¶/at-taghanni). yaitu: 1. tetapi juga bernilai estetis. Ratapan seorang ketika mendapat musibah . 2. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Auf ra bahwa Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya aku dilarang dari suara yang hina dan sesat. Islam membolehkan seni rupa selama tidak mengarah kepada maksiat dan ingkar kepada Allah Tuhan semesta alam. Ibnu Abi Dunya dan Ibnu Mardawaih]. Seni Rupa Seni Rupa Seni rupa adalah cabang seni yang membentuk karya seni dengan media yang bisa ditangkap mata dan dirasakan dengan rabaan. mempelajarinya atau mendengar-kannya. seperti air menumbuhkan kembang. Contoh seni yang cenderung tidak diperbolehkan oleh Islam 1. Masing-masing mempunyai dalilnya sendiri-sendiri. Mereka itu akan memperoleh adzab yang menghinakan.mengolah bahan baku yang sering ditemukan di lingkungan menjadi benda-benda yang tidak hanya bernilai pakai. ember. Kemudian beliau membacakan ayat di atas. Menyanyi yang diharamkan Islam karena: y y y y Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna (lahwal hadits) untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu ejekan. apalagi ekspresi yang dapat menimbulkan syahwat. Hadits dari Ibnu Mas ud ra. menggambar manusia. [HR. hadits mauquf]. Contoh seni rupa yang dilarang adalah. sandal. Luqmân [31]: 6) Hadits Aisyah ra Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya Allah mengharamkan nyanyiannyanyian (qoynah) dan menjualbelikannya. Contohnya mengubah sampah ban bekas menjadi kursi. Ibnu Abi Dunya dan al-Baihaqi. atau tempat sampah.

atau bersenam. 4. sutera. Musik Begitu juga dengan bermain musik. Sebagian mengharamkannya dan sebagian lainnya menghalalkannya. dan alat-alat musik (alma¶azif). mengosongkan halaman. sebagian ulama berbeda pendapat mengenai hukum bermain musik. 3. atau menyisipkan lelucon yang konyol dan hal-hal yang tak berguna lainnya. Shahih Bukhari. 5. Seni yang Narsisme habis! Banyak orang yang mengangap bahwa naris adalah bagian dari seni. 7. Seni Patung Seni patung adalah cabang seni rupa yang hasil karyanya berwujud tiga dimensi. Narsisisme (dari bahasa Inggris) atau narsisme (dari bahasa Belanda) adalah perasaan cinta terhadap diri sendiri yang berlebihan. mengungkapkan perasaan. Sedangkan para pelukis dan penggambar adalah orang-orang yang meniru ciptaan Allah. dan pikiran.´ [HR. maksud. hadits no. Biasanya diciptakan dengan cara memahat. Tarian Tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan. arak. Bisa jadi kegiatan vandal ini dianggap sebagai suatu seni bagi pelakunya. Bunyi-bunyian yang disebut musik pengiring tari mengatur gerakan penari dan memperkuat maksud yang ingin disampaikan. modeling (misalnya dengan bahan tanah liat) atau kasting (dengan cetakan).´ (Muttafaqun µalaih). Apalagi tarian yang ditujukan untuk memuja sesuatu dan bersifat ritual syirik.sehingga menampar wajahnya sendiri dan merobek pakaiannya dengan ratapan syetan (rannatus syaithan). yang dikutuk sehingga ia mencintai bayangannya sendiri di kolam. atau pengubahan isi yang secara sengaja dilakukan untuk mengurangi kualitas ensiklopedia. dan mengundang nafsu birahi maka Islam melarang tarian tersebut. penghapusan. sehingga ia tenggelam dan tumbuh bunga yang sampai sekarang disebut bunga narsis. Bukhari. Istilah ini pertama kali digunakan dalam psikologi oleh Sigmund Freud dengan mengambil dari tokoh dalam mitos Yunani. Vandalisme yang terjadi pada anak-anak adalah suka mencorat coret dengan cat tembok di jalan ± jalan sebagai bentuk ekspresi dia. Tanpa sengaja ia menjulurkan tangannya. Narkissos (versi bahasa Latin: Narcissus). sehingga dia boleh saja bebas berekspersi khususnya tingkah laku baik yang diambil secara gambar ataupun film. Hal ini berdasarkan pada hadits dari Abu Malik Al-Asy¶ari ra bahwa Rasulullah saw bersabda: ³Sesungguhnya akan ada di kalangan umatku golongan yang menghalalkan zina. Gerakan tari berbeda dari gerakan sehari-hari seperti berlari. Contoh lain dari vandalisme sendiri adalah penambahan. Orang yang mengalami gejala ini disebut narsisis (narcissist). ³Manusia yang paling pedih siksanya di hari kiamat ialah yang meniru ciptaan Allah. . 5590]. Biasanya tulisan yang ada diganti dengan hal-hal yang menyebalkan. berjalan. 6. Saat tarian tersebut mempertontonkan aurat. Vandalisme Vandalisme adalah contoh seni yang merusak. Islam melarang seni patung sebagaimana Hadist Rasulullah saw.

8. Operet (Seni Pertunjukan) Seni Pertunjukan adalah karya seni yang melibatkan aksi individu atau kelompok di tempat dan waktu tertentu. Maka µAisyah mengetahui ada tanda kebencian di muka Rasulullah. maka body piercing telah mewabah hampir kesemua kalangan. Tindik (Body Piercing) Body Piercing atau seni tindik pada tubuh akhir-akhir ini menjadi sangat berkembang di dunia dan di Indonesia pada khususnya. Lalu ia pun berkata: ³Ya Rasulullah. Ketika Rasulullah melihatnya beliau berdiri di pintu tidak mau masuk. 10.´ Kata Rasulullah: ³Sesungguhnya orang-orang yang membuat gambar-gambar ini akan disiksa pada hari kiamat dan akan dikatakan kepada mereka: ³Hidupkanlah gambar-gambar yang kalian buat itu!´ Kemudian beliau bersabda: ³Sesungguhnya rumah yang ada gambar-gambar (yang bernyawa -pent) di dalamnya tidak akan dimasuki malaikat. Kontemporer itu artinya kekinian. modern atau lebih tepatnya adalah sesuatu yang sama dengan kondisi waktu yang sama atau saat ini. jadi seni kontemporer adalah seni yang tidak terikat oleh aturan-aturan zaman dulu dan berkembang sesuai zaman sekarang. Seni tindik tidak sesuai dengan agama Islam. ruang. Sama halnya dengan tatto. Yang tidak diizinkan Islam adalah ketika seseorang menunjukkan tubuhnya tanpa penutup aurat. 9. Seni Kontemporer Seni Kontemporer adalah salah satu cabang seni yang terpengaruh dampak modernisasi. tubuh si seniman dan hubungan seniman dengan penonton. Tindik konvensional yang dahulu hanya dilakukan diseputar telinga saja. Biasanya melibatkan empat unsur: waktu. aku bertaubat kepada Allah dan Rasul-Nya. saat ini telah dilakukan pada hampir seluruh bagian tubuh. dosa apakah yang telah kuperbuat?´ Rasulullah menjawab: ³Bagaimana halnya bantal itu?´ µAisyah menjawab: ³Saya membelinya agar engkau duduk dan bersandar di atasnya.´ (Muttafaqun µalaih) . Dari µAisyah bahwasannya ia membeli bantal kecil yang ada gambar-gambarnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful