TUESDAY, JUNE 30, 2009

Kepentingan Membina Persekitaran Bilik Darjah Yang Mesra Budaya Dalam Konteks Sekolah Di Malaysia (Rasional Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan)
Seperti yang diketahui, Malaysia amat dikenali sebagai sebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum. Secara tidak langsung, pelbagai budaya akan wujud dalam sesebuah bilik darjah. Oleh yang demikian, guru tidak seharusnya menganggap ini sebagai satu masalah dengan kehadiran murid yang berbeza dari segi individu dan budaya tetapi menjadikan fenomena ini sebagai keistimewaan yang wujud dalam bilik darjah. Murid yang hadir dari pelbagai ras atau etnik akan membawa budaya mereka tersendiri yang berbeza daripada budaya makro (budaya dominan) yang menjadi budaya formal sekolah. Murid berbeza dari segi cara mereka berkomunikasi (verbal dan bukan verbal), nilai-nilai sosial dan intelektual, cara berinteraksi, gerak badan dan pandangan (world view) merka yang dipengaruhi oleh budaya masyarakat asal mereka. Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) merupakan satu program yang menggalakkan penglibatan masyarakat setempat, para guru dan kerjasama murid-murid dalam kegiatan-kegiatan khas serta penggunaan bersama kemudahan, peralatan, penggemblengan tenaga dan kepakaran. Melalui program ini juga diharap dapat melahirkan persefahaman dan toleransi antara murid pelbagai kaum di sekolah. Berdasarkan program ini, jelas menunjukkan bahawa betapa pentingnya mewujudkan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya. Keperluan pendidikan berbilang budaya ini amat meruncing di Malaysia. Murid-murid datang daripada latar belakang dan budaya yang berbeza. Oleh itu, guru perlu peka

meningkatkan keyakinan diri mereka selain meningkatkan peluang mereka mengecapi kejayaan. budaya asal seseorang murid itu boleh mempengaruhi tingkah lakunya di dalam bilik darjah. kecacatan atau kebolehan mereka. Apabila guru dan pihak sekolah peka kepada kepelabagaian muridnya dan mengambil inisiatif untuk memahami keperluan dan mengenal mereka dengan lebih dekat lagi. Ada amalan-amalan sekolah secara tidak langsung mendiskriminasi golongan tertentu. Pendekatan ini turut menjadikan guru lebih peka kepada amalanamalan sekolah yang selama ini diterima tanpa dipersoal. mungkin menyebabkan murid tertentu berasa tersisih dan ketinggalan. Selain itu. Pendekatan ini memberi peluang kelompok yang berasa tersisih.kepada kepelbagaian ini supaya tiada kelompok merasakan diri mereka tersisih di sekolah atau di bilik darjah. melalui bilik darjah yang mesra budaya ini juga dapat mengurangkan stereotaip dan prasangka (prejudice) dalam kalangan guru dan murid. persekitaran yang mesra budaya dapat meningkatkan peluang untuk berjaya dan menimbulkan kesefahaman dan perpaduan dalam kalangan murid. Ada guru yang mempunyai prasangka (negatif) kepada murid disebabkan ras. pengisian kurikulum dan buku teks yang tidak mengambil kira keperluan dan pengertiannya bagi murid-murid yang berbilang latar belakang. Mereka memerlukan bimbingan dan tunjuk ajar yang lebih spesifik berbanding dengan . Sebagai contoh. kajian menunjukkan bahawa kanak-kanak yang lemah dan datang dari keluarga yang miskin mempunyai gaya belajar yang berbeza. sekolah akan lebih bermakna kepada sebilangan besar murid. Jika dikaitkan dengan konteks RIMUP. sistem pengaliran. Sebagai contoh. agama. Persekitaran bilik darjah yang mesra budaya dapat membantu guru dalam mengenali murid dengan lebih dekat lagi. Seperti yang dinyatakan sebelum ini.

3PM . (Ilmu Pendidikan : Budaya & Pembelajaran) http://nyongatthesky.blogspot.html 9/3_7.com/2009/06/kepentingan-membina-persekitaran-bilik.murid yang lebih berupaya yang hanya memerlukan bimbingan sahaja dan boleh belajar sendiri.

menyenangkan. Bilik darjah secara umumnya boleh didefinisikan sebagai satu ruang di mana murid-murid akan menjalani rutin belajar atau menerima seberapa banyak input yang berguna sebagai persediaan menjadi insan yang cemerlang. iaitu : 1. ciptaan atau bikinan dan yang seumpamanya. tidak dinafikan juga pembelajaran secara informal (tidak rasmi) juga berlaku. Budaya Tunjang kedua pula ialah budaya. jalan fikiran. Antaranya ialah : ³Budaya dapat ditakrifkan sebagai tamadun atau peradaban. Terdapat beberapa pendapat yang dapat memberi gambaran secara jelas mengenai definisi budaya. Di sini juga. µBu¶ membawa erti asli. pokok utama yang perlu diketahui atau difahami adalah mengenai maksud sebenar tentang perkara yang menjadi tunjang kepada persoalan tersebut. Bilik darjah Bilik darjah seharusnya tempat yang paling seronok bagi murid-murid.Konsep Bilik Darjah Yang Mesra Budaya Sebelum membincangkan dengan lebih lanjut dan mendalam.´ (Asmad. 1990) . µDaya¶ mengandungi erti akal. Ia juga bermaksud kemajuan fikiran atau akal budi (cara berfikir dan berkelakuan). pertama. kebanyakkan pembelajaran berlaku secara formal (rasmi). 2. sejati dan yang dipandang sempurna. bahkan dimuliakan. Terdapat tiga tunjang yang dikenalpasti dalam perbincangan ini. Dua perkataan itu dirangkumkan menjadi budaya.´ (Kamus Dewan Edisi ke-3 1996 : 180) ³Budaya berasal daripada budi dan daya. Namun.

Konsep bilik darjah yang mesra budaya Sebagai seorang guru. tingkah laku dan kebolehan yang mungkin dipengaruhi oleh latar belakang dan budaya masing-masing. sikap. Persekitaran bilik darjah yang mesra budaya merupakan salah satu faktor yang boleh meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). Keadaan ini juga dapat mempengaruhi cara murid berkomunikasi dan memahami dunia di sekeliling mereka.blogspot. Oleh itu.com/2009/05/konsep-bilik-darjah-yang-mesra-budaya_29. Setiap murid bukan sahaja berbeza dari segi individu seperti dari segi jantina. sudah menjadi kemestian bagi kita untuk mengkaji terlebih dahulu latar balakang murid-murid. Secar ringkasnya. keistimewaan dan cara pembelajaran yang tertentu. (Ilmu Pendidikan : Budaya & Pembelajaran http://nyongatthesky.html . guru harus peka kepada perbezaan ini supaya tiada murid daripada golongan yang tertentu berasa tersisih disebabkan ketidakprihatinan terhadap keperluan mereka. seorang guru harus peka dengan kepercayaan dan amalan sosio-budaya yang berbeza dalam kalangan muridnya. Di dalam sebuah bilik darjah mengandungi murid yang pelbagai latar belakang atau budaya dan melalui perbezaan ini akan mempengaruhi tingkah laku mereka. Pendidikan berbilang budaya ialah salah satu pendekatan pendidikan yang diusahakan untuk mencapai kesaksamaan peluang pendidikan dengan mengambil kira keperluan murid yang berbeza dari segi individu dan budaya. tetapi mereka juga berbeza dari segi nilai. Masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum.3.

it is important that I consider all aspects of safety before a lesson can begin. Therefore. I wrote up a brief summary about our cooperating teachers management plan.wordpress. http://angelajarnold.com/science-safety-and-classroom-management-plan/ 9/3/2011_6. Also. Domgalski¶s classroom management strategies.Science Safety and Classroom Management Plan classroom-management-observation1 safety-precautions As a teacher. I want to make sure my classroom is a safe and secure environment.58am . Click on the link above to see Ms. and this can be done through benchmark lessons and classroom management. check out the link above to see what safety precautions we talked about in our Educ 140 course. By taking necessary and appropriate precautions and safety measures these risks are almost complete eliminated. Science is safe as long as students and teachers are aware of potential hazards and risks.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful