TUESDAY, JUNE 30, 2009

Kepentingan Membina Persekitaran Bilik Darjah Yang Mesra Budaya Dalam Konteks Sekolah Di Malaysia (Rasional Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan)
Seperti yang diketahui, Malaysia amat dikenali sebagai sebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum. Secara tidak langsung, pelbagai budaya akan wujud dalam sesebuah bilik darjah. Oleh yang demikian, guru tidak seharusnya menganggap ini sebagai satu masalah dengan kehadiran murid yang berbeza dari segi individu dan budaya tetapi menjadikan fenomena ini sebagai keistimewaan yang wujud dalam bilik darjah. Murid yang hadir dari pelbagai ras atau etnik akan membawa budaya mereka tersendiri yang berbeza daripada budaya makro (budaya dominan) yang menjadi budaya formal sekolah. Murid berbeza dari segi cara mereka berkomunikasi (verbal dan bukan verbal), nilai-nilai sosial dan intelektual, cara berinteraksi, gerak badan dan pandangan (world view) merka yang dipengaruhi oleh budaya masyarakat asal mereka. Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) merupakan satu program yang menggalakkan penglibatan masyarakat setempat, para guru dan kerjasama murid-murid dalam kegiatan-kegiatan khas serta penggunaan bersama kemudahan, peralatan, penggemblengan tenaga dan kepakaran. Melalui program ini juga diharap dapat melahirkan persefahaman dan toleransi antara murid pelbagai kaum di sekolah. Berdasarkan program ini, jelas menunjukkan bahawa betapa pentingnya mewujudkan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya. Keperluan pendidikan berbilang budaya ini amat meruncing di Malaysia. Murid-murid datang daripada latar belakang dan budaya yang berbeza. Oleh itu, guru perlu peka

Persekitaran bilik darjah yang mesra budaya dapat membantu guru dalam mengenali murid dengan lebih dekat lagi. Sebagai contoh. Jika dikaitkan dengan konteks RIMUP. kecacatan atau kebolehan mereka. Apabila guru dan pihak sekolah peka kepada kepelabagaian muridnya dan mengambil inisiatif untuk memahami keperluan dan mengenal mereka dengan lebih dekat lagi. Mereka memerlukan bimbingan dan tunjuk ajar yang lebih spesifik berbanding dengan . budaya asal seseorang murid itu boleh mempengaruhi tingkah lakunya di dalam bilik darjah. pengisian kurikulum dan buku teks yang tidak mengambil kira keperluan dan pengertiannya bagi murid-murid yang berbilang latar belakang. sistem pengaliran. Pendekatan ini turut menjadikan guru lebih peka kepada amalanamalan sekolah yang selama ini diterima tanpa dipersoal. agama. meningkatkan keyakinan diri mereka selain meningkatkan peluang mereka mengecapi kejayaan.kepada kepelbagaian ini supaya tiada kelompok merasakan diri mereka tersisih di sekolah atau di bilik darjah. Ada guru yang mempunyai prasangka (negatif) kepada murid disebabkan ras. Selain itu. persekitaran yang mesra budaya dapat meningkatkan peluang untuk berjaya dan menimbulkan kesefahaman dan perpaduan dalam kalangan murid. mungkin menyebabkan murid tertentu berasa tersisih dan ketinggalan. sekolah akan lebih bermakna kepada sebilangan besar murid. kajian menunjukkan bahawa kanak-kanak yang lemah dan datang dari keluarga yang miskin mempunyai gaya belajar yang berbeza. melalui bilik darjah yang mesra budaya ini juga dapat mengurangkan stereotaip dan prasangka (prejudice) dalam kalangan guru dan murid. Seperti yang dinyatakan sebelum ini. Ada amalan-amalan sekolah secara tidak langsung mendiskriminasi golongan tertentu. Pendekatan ini memberi peluang kelompok yang berasa tersisih. Sebagai contoh.

(Ilmu Pendidikan : Budaya & Pembelajaran) http://nyongatthesky.com/2009/06/kepentingan-membina-persekitaran-bilik.html 9/3_7.3PM .murid yang lebih berupaya yang hanya memerlukan bimbingan sahaja dan boleh belajar sendiri.blogspot.

Antaranya ialah : ³Budaya dapat ditakrifkan sebagai tamadun atau peradaban. Bilik darjah secara umumnya boleh didefinisikan sebagai satu ruang di mana murid-murid akan menjalani rutin belajar atau menerima seberapa banyak input yang berguna sebagai persediaan menjadi insan yang cemerlang.´ (Kamus Dewan Edisi ke-3 1996 : 180) ³Budaya berasal daripada budi dan daya. Namun. Di sini juga. ciptaan atau bikinan dan yang seumpamanya. kebanyakkan pembelajaran berlaku secara formal (rasmi). Bilik darjah Bilik darjah seharusnya tempat yang paling seronok bagi murid-murid. jalan fikiran. Dua perkataan itu dirangkumkan menjadi budaya.Konsep Bilik Darjah Yang Mesra Budaya Sebelum membincangkan dengan lebih lanjut dan mendalam. µBu¶ membawa erti asli. 1990) . 2. Terdapat tiga tunjang yang dikenalpasti dalam perbincangan ini. bahkan dimuliakan. pokok utama yang perlu diketahui atau difahami adalah mengenai maksud sebenar tentang perkara yang menjadi tunjang kepada persoalan tersebut. tidak dinafikan juga pembelajaran secara informal (tidak rasmi) juga berlaku. Terdapat beberapa pendapat yang dapat memberi gambaran secara jelas mengenai definisi budaya. µDaya¶ mengandungi erti akal. pertama. Ia juga bermaksud kemajuan fikiran atau akal budi (cara berfikir dan berkelakuan). sejati dan yang dipandang sempurna. menyenangkan. iaitu : 1.´ (Asmad. Budaya Tunjang kedua pula ialah budaya.

Konsep bilik darjah yang mesra budaya Sebagai seorang guru. seorang guru harus peka dengan kepercayaan dan amalan sosio-budaya yang berbeza dalam kalangan muridnya. Di dalam sebuah bilik darjah mengandungi murid yang pelbagai latar belakang atau budaya dan melalui perbezaan ini akan mempengaruhi tingkah laku mereka. keistimewaan dan cara pembelajaran yang tertentu. (Ilmu Pendidikan : Budaya & Pembelajaran http://nyongatthesky. Keadaan ini juga dapat mempengaruhi cara murid berkomunikasi dan memahami dunia di sekeliling mereka. Setiap murid bukan sahaja berbeza dari segi individu seperti dari segi jantina. tetapi mereka juga berbeza dari segi nilai. tingkah laku dan kebolehan yang mungkin dipengaruhi oleh latar belakang dan budaya masing-masing.com/2009/05/konsep-bilik-darjah-yang-mesra-budaya_29. guru harus peka kepada perbezaan ini supaya tiada murid daripada golongan yang tertentu berasa tersisih disebabkan ketidakprihatinan terhadap keperluan mereka. Secar ringkasnya. sudah menjadi kemestian bagi kita untuk mengkaji terlebih dahulu latar balakang murid-murid. Masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum. Persekitaran bilik darjah yang mesra budaya merupakan salah satu faktor yang boleh meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P).blogspot.3.html . Pendidikan berbilang budaya ialah salah satu pendekatan pendidikan yang diusahakan untuk mencapai kesaksamaan peluang pendidikan dengan mengambil kira keperluan murid yang berbeza dari segi individu dan budaya. sikap. Oleh itu.

I want to make sure my classroom is a safe and secure environment. http://angelajarnold. Also. By taking necessary and appropriate precautions and safety measures these risks are almost complete eliminated. Domgalski¶s classroom management strategies.com/science-safety-and-classroom-management-plan/ 9/3/2011_6.wordpress. Science is safe as long as students and teachers are aware of potential hazards and risks.58am . check out the link above to see what safety precautions we talked about in our Educ 140 course. I wrote up a brief summary about our cooperating teachers management plan. Click on the link above to see Ms.Science Safety and Classroom Management Plan classroom-management-observation1 safety-precautions As a teacher. and this can be done through benchmark lessons and classroom management. it is important that I consider all aspects of safety before a lesson can begin. Therefore.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful