TUESDAY, JUNE 30, 2009

Kepentingan Membina Persekitaran Bilik Darjah Yang Mesra Budaya Dalam Konteks Sekolah Di Malaysia (Rasional Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan)
Seperti yang diketahui, Malaysia amat dikenali sebagai sebuah negara yang mempunyai pelbagai kaum. Secara tidak langsung, pelbagai budaya akan wujud dalam sesebuah bilik darjah. Oleh yang demikian, guru tidak seharusnya menganggap ini sebagai satu masalah dengan kehadiran murid yang berbeza dari segi individu dan budaya tetapi menjadikan fenomena ini sebagai keistimewaan yang wujud dalam bilik darjah. Murid yang hadir dari pelbagai ras atau etnik akan membawa budaya mereka tersendiri yang berbeza daripada budaya makro (budaya dominan) yang menjadi budaya formal sekolah. Murid berbeza dari segi cara mereka berkomunikasi (verbal dan bukan verbal), nilai-nilai sosial dan intelektual, cara berinteraksi, gerak badan dan pandangan (world view) merka yang dipengaruhi oleh budaya masyarakat asal mereka. Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) merupakan satu program yang menggalakkan penglibatan masyarakat setempat, para guru dan kerjasama murid-murid dalam kegiatan-kegiatan khas serta penggunaan bersama kemudahan, peralatan, penggemblengan tenaga dan kepakaran. Melalui program ini juga diharap dapat melahirkan persefahaman dan toleransi antara murid pelbagai kaum di sekolah. Berdasarkan program ini, jelas menunjukkan bahawa betapa pentingnya mewujudkan persekitaran bilik darjah yang mesra budaya. Keperluan pendidikan berbilang budaya ini amat meruncing di Malaysia. Murid-murid datang daripada latar belakang dan budaya yang berbeza. Oleh itu, guru perlu peka

kecacatan atau kebolehan mereka. Ada amalan-amalan sekolah secara tidak langsung mendiskriminasi golongan tertentu. sekolah akan lebih bermakna kepada sebilangan besar murid. melalui bilik darjah yang mesra budaya ini juga dapat mengurangkan stereotaip dan prasangka (prejudice) dalam kalangan guru dan murid. Pendekatan ini memberi peluang kelompok yang berasa tersisih. persekitaran yang mesra budaya dapat meningkatkan peluang untuk berjaya dan menimbulkan kesefahaman dan perpaduan dalam kalangan murid.kepada kepelbagaian ini supaya tiada kelompok merasakan diri mereka tersisih di sekolah atau di bilik darjah. meningkatkan keyakinan diri mereka selain meningkatkan peluang mereka mengecapi kejayaan. Pendekatan ini turut menjadikan guru lebih peka kepada amalanamalan sekolah yang selama ini diterima tanpa dipersoal. Ada guru yang mempunyai prasangka (negatif) kepada murid disebabkan ras. Seperti yang dinyatakan sebelum ini. Sebagai contoh. kajian menunjukkan bahawa kanak-kanak yang lemah dan datang dari keluarga yang miskin mempunyai gaya belajar yang berbeza. Mereka memerlukan bimbingan dan tunjuk ajar yang lebih spesifik berbanding dengan . agama. pengisian kurikulum dan buku teks yang tidak mengambil kira keperluan dan pengertiannya bagi murid-murid yang berbilang latar belakang. Persekitaran bilik darjah yang mesra budaya dapat membantu guru dalam mengenali murid dengan lebih dekat lagi. Apabila guru dan pihak sekolah peka kepada kepelabagaian muridnya dan mengambil inisiatif untuk memahami keperluan dan mengenal mereka dengan lebih dekat lagi. Jika dikaitkan dengan konteks RIMUP. budaya asal seseorang murid itu boleh mempengaruhi tingkah lakunya di dalam bilik darjah. Sebagai contoh. sistem pengaliran. Selain itu. mungkin menyebabkan murid tertentu berasa tersisih dan ketinggalan.

blogspot.murid yang lebih berupaya yang hanya memerlukan bimbingan sahaja dan boleh belajar sendiri.3PM .com/2009/06/kepentingan-membina-persekitaran-bilik. (Ilmu Pendidikan : Budaya & Pembelajaran) http://nyongatthesky.html 9/3_7.

Dua perkataan itu dirangkumkan menjadi budaya.Konsep Bilik Darjah Yang Mesra Budaya Sebelum membincangkan dengan lebih lanjut dan mendalam. ciptaan atau bikinan dan yang seumpamanya. kebanyakkan pembelajaran berlaku secara formal (rasmi). Namun. jalan fikiran. menyenangkan.´ (Asmad. tidak dinafikan juga pembelajaran secara informal (tidak rasmi) juga berlaku. Terdapat tiga tunjang yang dikenalpasti dalam perbincangan ini. µBu¶ membawa erti asli. Bilik darjah secara umumnya boleh didefinisikan sebagai satu ruang di mana murid-murid akan menjalani rutin belajar atau menerima seberapa banyak input yang berguna sebagai persediaan menjadi insan yang cemerlang. Bilik darjah Bilik darjah seharusnya tempat yang paling seronok bagi murid-murid. 1990) . 2. Ia juga bermaksud kemajuan fikiran atau akal budi (cara berfikir dan berkelakuan). Terdapat beberapa pendapat yang dapat memberi gambaran secara jelas mengenai definisi budaya. pertama.´ (Kamus Dewan Edisi ke-3 1996 : 180) ³Budaya berasal daripada budi dan daya. pokok utama yang perlu diketahui atau difahami adalah mengenai maksud sebenar tentang perkara yang menjadi tunjang kepada persoalan tersebut. iaitu : 1. Antaranya ialah : ³Budaya dapat ditakrifkan sebagai tamadun atau peradaban. Di sini juga. sejati dan yang dipandang sempurna. bahkan dimuliakan. µDaya¶ mengandungi erti akal. Budaya Tunjang kedua pula ialah budaya.

Konsep bilik darjah yang mesra budaya Sebagai seorang guru.3.blogspot. Masyarakat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum. Pendidikan berbilang budaya ialah salah satu pendekatan pendidikan yang diusahakan untuk mencapai kesaksamaan peluang pendidikan dengan mengambil kira keperluan murid yang berbeza dari segi individu dan budaya. seorang guru harus peka dengan kepercayaan dan amalan sosio-budaya yang berbeza dalam kalangan muridnya. Keadaan ini juga dapat mempengaruhi cara murid berkomunikasi dan memahami dunia di sekeliling mereka. guru harus peka kepada perbezaan ini supaya tiada murid daripada golongan yang tertentu berasa tersisih disebabkan ketidakprihatinan terhadap keperluan mereka. tetapi mereka juga berbeza dari segi nilai. Oleh itu. Setiap murid bukan sahaja berbeza dari segi individu seperti dari segi jantina. tingkah laku dan kebolehan yang mungkin dipengaruhi oleh latar belakang dan budaya masing-masing. sudah menjadi kemestian bagi kita untuk mengkaji terlebih dahulu latar balakang murid-murid. Persekitaran bilik darjah yang mesra budaya merupakan salah satu faktor yang boleh meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P). (Ilmu Pendidikan : Budaya & Pembelajaran http://nyongatthesky. sikap. keistimewaan dan cara pembelajaran yang tertentu. Secar ringkasnya.html . Di dalam sebuah bilik darjah mengandungi murid yang pelbagai latar belakang atau budaya dan melalui perbezaan ini akan mempengaruhi tingkah laku mereka.com/2009/05/konsep-bilik-darjah-yang-mesra-budaya_29.

check out the link above to see what safety precautions we talked about in our Educ 140 course. By taking necessary and appropriate precautions and safety measures these risks are almost complete eliminated. http://angelajarnold.58am . and this can be done through benchmark lessons and classroom management. Click on the link above to see Ms. I want to make sure my classroom is a safe and secure environment. Also.com/science-safety-and-classroom-management-plan/ 9/3/2011_6. Science is safe as long as students and teachers are aware of potential hazards and risks. Therefore. it is important that I consider all aspects of safety before a lesson can begin.Science Safety and Classroom Management Plan classroom-management-observation1 safety-precautions As a teacher.wordpress. I wrote up a brief summary about our cooperating teachers management plan. Domgalski¶s classroom management strategies.