MUZIUM SEJARAH DAN KONVENSIONAL

MAKSUD MUZIUM } Bangunan tempat menyimpan. meme-lihara. sain-tifik. atau mempamerkan objek--objek yg mempunyai nilai sejarah. . mengkaji. dsb. seni.

MUZIUM SEJARAH .

MAKSUD SEJARAH } Menurut Kamus Dewan. tambo dan tarikh. sejarah bererti asal-usul (keturunan). riwayat. kisah. salasilah. peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktu yang lampau. .

.CIRI-CIRI MUZIUM SEJARAH } Mempamerkan barang artifak tinggalan lama yang menjadi sejarah dan lambang sesuatu.

} Menjalankan program penyelidikan dan pendokumentasian bagi tujuan memperlengkapkan maklumat mengenai sejarah tanah air. } Menyebarkan ilmu dan maklumat bernilai sejarah dikalangan orang ramai.Fungsi Muzium Sejarah } Mengesan. mengumpul menyimpan dan memelihara rekod dan bahan-bahan maklumat yang mempunyai nilai kebangsaan dan sejarah sebagai warisan khazanah negara. .

dan diklasifikasikan kepada beberapa kategori seperti: Senjata. Cop Mohor dan Alat Batu. Peta. } Terdapat hampir seribu koleksi yang dikumpul berasaskan kepada kepentingannya kepada sejarah negara. Manuskrip. Duit. } Muzium .Muzium Sejarah Sejarah menempatkan pameran keunikan sejarah perkembangan tanah air dari zaman awal sehingga kini.

Belanda. kecemerlangan dinikmati. } Berdasarkan lukisan dan artifak sejarah yang ada. maka para pengunjung akan dapat menghayati keunggulan Melaka dari awal penubuhan. Jepun sehingga negara mencapai kemerdekaan. perjuangan menuntut kemerdekaan dan erti kemodenan yang ada. .} Muzium Sejarah bertempat di aras satu pula memperagakan sejarah Melaka yang menjadi tonggak kepada sejarah Malaysia hari ini bermula dari pembukaan Melaka ke era penjajahan Portugis. Inggeris.

Portugis.Untuk mempamerkan sejarah Melaka bermula dari tahun 1400 semasa pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Inggeris dan peperangan dunia kedua sehingga kemerdekaan dicapai pada tahun 1957.ANTARA OBJEKTIF MUZIUM SEJARAH IALAH : } Muzium Sejarah . . Belanda.

artifak-artifak negeri } Ia juga terlibat dalam pengumpulan bahan-bahan sejarah untuk dipamerkan bagi memberi peluang kepada penuntut sekolah dan orang awam mengetahui tentang sejarah sesebuah negeri atau negara tersebut. } Jabatan .Fungsi dan tanggungjawab Jabatan Muzium sejarah Muzium bertanggungjawab terhadap semua dokumen sejarah.

Contoh muzium sejarah Dataran merdeka .

Kedua-dua muzium ini diatur dengan baik dan memaparkan penerangan terperinci mengenai cara bagaimana pakaian-pakaian dan bahan-bahan peninggalan ini memainkan peranan di zaman dahulu. .Terdapat pameran pakaian pengantin tradisional serta bahan peninggalan sejarah Melaka 400 tahun yang lalu.

MUZIUM KONVENSIONAL .

senjata dsb): senjata ~. } 1. 2. } Bersifat tradisional. sebagaimana kebiasaannya: cerpen yg bersifat ~. mengikut atau sebagaimana yg ditentukan oleh konvensi. . kimia.Maksud konvensional berdasarkan konvensi. tidak melibatkan penggunaan tenaga nuklear. peperangan ~. biologi dsb (bkn peperangan.

Ciri-ciri } Hanya membenarkan pengunjung menonton barang pamerannya sahaja. } Sentiasa berubah bergantung kepada lokasi. } Koleksi pameran sentiasa berubah. } Cara penyampaian maklumat lebih bersifat tulis dan papar sahaja (melalui perhubungan bersemuka. . media cetak dan elektronik).

Muzium Kesenian Islam Malaysia .

Muzium Sejarah Cina. Balai Seni Lukis Negara . Sarawak.

Muzium Negara (dahulu) ² bersifat konvensional. Tarikh ditubuhkan: 31 Ogos 1963 Muzium Negara (sekarang) ² maklumat disampaikan dengan pelbagai cara agar pengunjung lebih memahami sesuatu peristiwa. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful