MUZIUM SEJARAH DAN KONVENSIONAL

atau mempamerkan objek--objek yg mempunyai nilai sejarah. dsb.MAKSUD MUZIUM } Bangunan tempat menyimpan. sain-tifik. meme-lihara. . seni. mengkaji.

MUZIUM SEJARAH .

salasilah. sejarah bererti asal-usul (keturunan). kisah.MAKSUD SEJARAH } Menurut Kamus Dewan. riwayat. . tambo dan tarikh. peristiwa yang benar-benar berlaku pada waktu yang lampau.

.CIRI-CIRI MUZIUM SEJARAH } Mempamerkan barang artifak tinggalan lama yang menjadi sejarah dan lambang sesuatu.

. mengumpul menyimpan dan memelihara rekod dan bahan-bahan maklumat yang mempunyai nilai kebangsaan dan sejarah sebagai warisan khazanah negara. } Menyebarkan ilmu dan maklumat bernilai sejarah dikalangan orang ramai. } Menjalankan program penyelidikan dan pendokumentasian bagi tujuan memperlengkapkan maklumat mengenai sejarah tanah air.Fungsi Muzium Sejarah } Mengesan.

Muzium Sejarah Sejarah menempatkan pameran keunikan sejarah perkembangan tanah air dari zaman awal sehingga kini. } Terdapat hampir seribu koleksi yang dikumpul berasaskan kepada kepentingannya kepada sejarah negara. Duit. } Muzium . Peta. dan diklasifikasikan kepada beberapa kategori seperti: Senjata. Manuskrip. Cop Mohor dan Alat Batu.

perjuangan menuntut kemerdekaan dan erti kemodenan yang ada. Inggeris. Jepun sehingga negara mencapai kemerdekaan. maka para pengunjung akan dapat menghayati keunggulan Melaka dari awal penubuhan.} Muzium Sejarah bertempat di aras satu pula memperagakan sejarah Melaka yang menjadi tonggak kepada sejarah Malaysia hari ini bermula dari pembukaan Melaka ke era penjajahan Portugis. Belanda. kecemerlangan dinikmati. } Berdasarkan lukisan dan artifak sejarah yang ada. .

Untuk mempamerkan sejarah Melaka bermula dari tahun 1400 semasa pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka.ANTARA OBJEKTIF MUZIUM SEJARAH IALAH : } Muzium Sejarah . Portugis. Belanda. . Inggeris dan peperangan dunia kedua sehingga kemerdekaan dicapai pada tahun 1957.

} Jabatan . artifak-artifak negeri } Ia juga terlibat dalam pengumpulan bahan-bahan sejarah untuk dipamerkan bagi memberi peluang kepada penuntut sekolah dan orang awam mengetahui tentang sejarah sesebuah negeri atau negara tersebut.Fungsi dan tanggungjawab Jabatan Muzium sejarah Muzium bertanggungjawab terhadap semua dokumen sejarah.

Contoh muzium sejarah Dataran merdeka .

Terdapat pameran pakaian pengantin tradisional serta bahan peninggalan sejarah Melaka 400 tahun yang lalu. Kedua-dua muzium ini diatur dengan baik dan memaparkan penerangan terperinci mengenai cara bagaimana pakaian-pakaian dan bahan-bahan peninggalan ini memainkan peranan di zaman dahulu. .

MUZIUM KONVENSIONAL .

senjata dsb): senjata ~. tidak melibatkan penggunaan tenaga nuklear. kimia. } Bersifat tradisional. . } 1.Maksud konvensional berdasarkan konvensi. peperangan ~. biologi dsb (bkn peperangan. 2. mengikut atau sebagaimana yg ditentukan oleh konvensi. sebagaimana kebiasaannya: cerpen yg bersifat ~.

} Koleksi pameran sentiasa berubah. . media cetak dan elektronik). } Cara penyampaian maklumat lebih bersifat tulis dan papar sahaja (melalui perhubungan bersemuka.Ciri-ciri } Hanya membenarkan pengunjung menonton barang pamerannya sahaja. } Sentiasa berubah bergantung kepada lokasi.

Muzium Kesenian Islam Malaysia .

Muzium Sejarah Cina. Balai Seni Lukis Negara . Sarawak.

Tarikh ditubuhkan: 31 Ogos 1963 Muzium Negara (sekarang) ² maklumat disampaikan dengan pelbagai cara agar pengunjung lebih memahami sesuatu peristiwa.Muzium Negara (dahulu) ² bersifat konvensional. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful