P. 1
DAKWAH TAUHID

DAKWAH TAUHID

|Views: 9|Likes:
Published by Syafiin Malabar

More info:

Published by: Syafiin Malabar on Feb 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/24/2012

pdf

text

original

DAKWAH TAUHID Sembahlah Allah, Jauhilah Thaghut!

Skip to content
• • • • • • • •

Home Buku Tamu Daftar Artikel Download Audio Download e-book Link Bermanfaat Program Al-Atsari Video

← ALIRAN-ALIRAN AS-SALAF ASH-SHALIH →

SALAFI BUKAN AHLUS SUNNAH WAL JAMA'AH ?
Posted on January 12, 2009 by Abu Mushlih Sebuah kritik atas kedustaan website al-ikhwan.net Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah Kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan sejelek-sejelek perkara adalah bid’ah, setiap bid’ah pasti sesat. Amma ba’du. Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki untuk kalian amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian.” (QS. al-Ahzab : 70-71). Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Barangsiapa yang menentang rasul setelah jelas baginya petunjuk baginya dan dia mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman maka Kami akan membiarkan dia terombang-ambing dalam kesesatannya dan Kami akan memasukkannya ke dalam Jahannam, dan sesungguhnya Jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali.” (QS. anNisaa’ : 115).

Sesungguhnya Rabbku hanya mengharamkan perkara-perkara yang keji yang tampak maupun yang tersembunyi. inilah jalanku dan jalan orang-orang yang mengikutiku. Allah ta’ala juga berfirman (yang artinya). ibadah. maupun dalam hal dakwah. “Katakanlah. Inilah jalanku! Aku berdakwah mengajak [manusia] menuju Allah di atas landasan bashirah/ilmu. Allah menyediakan untuk mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. “Kaum muslimin telah sepakat bahwa barangsiapa yang telah jelas baginya ajaran Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam maka tidak halal baginya untuk meninggakan hal itu gara-gara mengikuti pendapat siapa saja.” (QS. kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang sama sekali tidak Allah turunkan bukti atasnya.” Imam asy-Syafi’i rahimahullah juga mengatakan. Sesungguhnya para ulama salaf [baca: ulama terdahulu] –semoga Allah menjadikan kita sebagai pengikut mereka yang sejati. Maka beliau menjawab.telah mengajarkan kepada kita untuk bersikap lapang dada menerima kebenaran. “Untuk Allah. dalam kesempatan ini kami ‘terpaksa’ menyajikan tulisan yang cukup pedas ini kepada khalayak. Kitab-Nya. Sudah sangat akrab dalam telinga kita ucapan mereka. dan Maha suci Allah aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. “Maka tidak ada seorang pun yang boleh merasa lebih tinggi sehingga tak boleh untuk dibantah… dan tidak ada seorang pun yang boleh menyombongkan diri terhadap kebenaran [yang datang]…” (Ucapan Salman al-Audah.” Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah pernah mengatakan. Allah ta’ala berfirman (yang artinya). al-Israa’ : 36). Salah seorang tokoh gerakan dakwah –semoga Allah menunjukinya. Sesungguhnya pendengaran. Saudaraku sekalian –semoga Allah melapangkan dada kita untuk mengikuti kebenaransesungguhnya kadzib atau dusta adalah salah satu akhlak tercela yang diperingatkan dengan keras oleh Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. “Apabila suatu hadits terbukti sahih maka itulah madzhabku. penglihatan dan hati. hal.” . Demikian juga mempertahankan kebodohan adalah salah satu karakter jahiliyah yang tidak pantas untuk dilestarikan. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. akhlaq.” (bacalah atsar-atsar ini dalam mukadimah Shifat Sholat Nabi karya Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani rahimahullah). untuk para pemimpin kaum muslimin dan untuk segenap rakyatnya. al-A’raaf : 33). melampaui batas tanpa alasan yang benar. itulah keberuntungan yang sangat besar. “Barangsiapa menentang hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam maka dia berada di tepi jurang kehancuran.pernah mengatakan ungkapan yang tidak layak untuk kita ingkari.” (QS. “Untuk siapa wahai Rasulullah?”.” Para sahabat bertanya. dan mereka pun ridha kepada-Nya. 15). “Dan orang-orang yang terdahulu dan pertama-tama berjasa bagi umat Islam yaitu kaum Muhajirin dan Anshar dan juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Yusuf : 108). jihad. “Katakanlah (hai Muhammad). Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sebuah perkara yang sudah demikian jelas bagi umat Islam dan para ulamanya bahwa Ahlus Sunnah wal Jama’ah adalah orang-orang yang mengikuti pemahaman Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabatnya. “Dan janganlah kamu mengikuti apa-apayang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Muslim). Oleh sebab itulah sebagai bentuk nasehat kepada saudara kami sesama kaum muslimin yang merindukan kebenaran dan keridhaan ar-Rahman. sebagaimana dikutip oleh Syaikh Ali Hasan alHalabi hafizhahullah dalam Mukadimah Su’al wa Jawab haula Fiqh al-Waqi’. “Agama adalah nasihat/ketulusan. perbuatan dosa. baik dalam hal aqidah.” (HR.Allah ta’ala juga berfirman (yang artinya).” (QS. dan [Allah juga mengharamkan] kalian berbicara tentang Allah apa yang kalian tidak ketahui ilmunya. rasul-Nya. Allah telah ridha kepada mereka. itu semua pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Allah ta’ala berfirman (yang artinya).

as-Sunnah. saudaraku tersebut [yang tidak menyebutkan nama aslinya] –semoga Allah menyadarkannya. Muslim). “Sebaik-baik manusia adalah di jamanku [para sahabat]. Bukhari dan Muslim).” Imam adz-Dzahabi rahimahullah ketika memuji Imam ad-Daruquthni rahimahullah yang enggan untuk mendalami filsafat.” (bacalah Limadza ikhtartul manhaj salafy karya Syaikh Salim al-Hilali). itulah salafi. dan saya berharap setelah itu terdapat kemajuan. “Adapun istilah yang sekarang coba dipopulerkan oleh sebagian orang. ash-Shabuni rahimahullah –seorang ulama yang sangat terkenal.pun telah menulis kitabnya yang sangat masyhur dalam hal aqidah yaitu Aqidah Salaf Ash-habul Hadits. namun dengan takdir Allah beberapa waktu lamanya saya tidak lagi membukanya dan kini dengan tampilan barunya ternyata tulisan itu tidak berubah satu kata pun!]. Salaf adalah generasi terdahulu umat ini dari kalangan Muhajirin dan Anshar.” Maka salafi adalah penisbatan kepada generasi terbaik umat ini. as-Sunnah dan perkataan para a’immah! Laa haula wa laa quwwata illa billaah! Sadarlah wahai para pemuda! Islam tidak mengenal prinsip tujuan menghalalkan segala cara. Allah lah yang menjadi saksi. “Bukanlah suatu aib bagi orang yang menampakkan madzhab salaf [secara terang-terangan] dan merasa mulia dengannya. Bahkan pernyataannya itu wajib diterima. Di dalam Islam dusta adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Bahkan. dan yang lebih menyedihkan adalah ternyata apa yang ditulisnya bertentangan dengan al-Kitab. Namun kiranya tanggapan saya tidak mereka perhatikan. salah seorang tokoh gerakan Ikhwanul Muslimin di negeri ini pun mengakui bahwa salafi merupakan penisbatan yang terpuji. kemudian sesudahnya [tabi’in]. beliau berkata. at-Taubah : 100). dikarenakan madzhab salaf itu tidak lain merupakan kebenaran itu sendiri. sebuah upaya merujuk kepada al-Qur’an dan as-Sunnah dengan pemahaman Salafush shalih. saya harus mengemukakan kekeliruan ini kepada para pembaca sekalian agar saudara-saudara kita yang lain tidak ikut terpedaya oleh kepalsuan dan kekeliruan yang diserukan oleh sebagian manusia. Maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. yaitu istilah Salaf ataupun Salafi. dan jauhilah pendapat akal orang-orang itu meskipun mereka menghias-hiasinya di hadapanmu dengan ucapan yang indah. Ini jelas merupakan kedustaan atas nama alKitab. para tabi’in dan juga tabi’ut tabi’in. rubrik Tsaqafah Islamiyah. dan kitab-kitab ulama salaf. Suatu ketika beliau juga bersabda kepada Fathimah radhiyallahu’anha.mengatakan. maka tidak perlu dihiraukan sedikitpun.” (Dirasat Fi Al-Aqidah Al-Islamiyyah. “Beliau [adDaruquthni] adalah seorang salafi. sebagaimana yang ditegaskan di dalam pernyataan ittijah fiqih Dewan Syari’ah Partai Keadilan [ataukah mereka mengatakan bahwa dalam hal fiqih ittijah mereka salafi namun dalam hal aqidah tidak salafi?]. Imam al-Auza’i rahimahullah mengatakan. Saya berharap dengan sangat agar penulis artikel tersebut meralat ucapannya yang sangat fatal dan bahkan bertentangan dengan pernyataan tokoh Ikhwanul Muslimin sendiri. Dipublikasikan pada 29/1/2007 / 10 Muharram 1428 H). Maka dari itu. kemudian sesudahnya lagi [tabi’ut tabi’in]. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. “Sesungguhnya sebaik-baik salaf/pendahulu untukmu adalah aku. maka itu tidak aku temukan dalam Al-Kitab maupun As-Sunnah. sebelum mempublikasikan tulisan ini kepada khalayak saya telah mengirimkan minimal dua kali kritik dan komentar kepada mereka untuk meluruskan hal ini [komentar saya yang pertama sudah pernah saya kirimkan sejak beberapa waktu yang silam. Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan. oleh: Abi AbduLLAAH.” (HR.” (HR. sungguh perkara yang aneh bin ajaib dan sangat memprihatinkan ketika salah satu penulis mereka mengatakan dengan tanpa malu di dalam artikelnya yang mengupas tentang aqidah dan mengungkapkan nama lain dari Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Oleh sebab itu.(QS. Oleh sebab itu para ulama hadits masih tetap menerima riwayat ahlu bid’ah selama dia tidak mengajak kepada bid’ahnya dan . “Wajib bagi kalian untuk mengikuti jejak para salaf (sahabat).

oleh: Abi AbduLLAAH. maka itu tidak aku temukan dalam Al-Kitab maupun As-Sunnah. “Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan namun tidak mendapatkannya. Sungguh benar ucapan Abdullah bin Mas’ud radhiyallahu’anhu. al-Ahzab : 70-71). Oleh sebab itu wahai saudaraku. dan sesungguhnya perbuatan fajir akan menyeret menuju neraka. Bukhari dan Muslim). “Apakah kalian perintahkan manusia untuk mengerjakan kebaikan sementara kalian melupakan diri kalian sendiri?”. renungkanlah kandungan firman Allah ta’ala (yang artinya). ingatlah bahwa semuanya dicatat oleh malaikat dan setiap kita akan ditanya tentang apa yang telah diperbuatnya di alam dunia. Dipublikasikan pada 29/1/2007 / 10 Muharram 1428 H). tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar dan karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk mengikutinya. yaitu istilah Salaf ataupun Salafi. “Adapun istilah yang sekarang coba dipopulerkan oleh sebagian orang.” Wa shallallahu ‘ala nabiyyina Muhammadin wa ‘ala alihi wa shahbihi wa sallam.siapakah yang layak untuk kita hiraukan? Hadits-hadits Nabi shallallahu’alaihi wa sallam dan ucapan para ulama ataukah perkataan tanpa dasar yang sangat arogan semacam itu. tegakkanlah keadilan yang sering kalian dengung-dengungkan itu. Sesungguhnya apabila seseorang selalu berbuat dusta maka di sisi Allah orang itu akan tercatat sebagai seorang pendusta.” (Dirasat Fi Al-Aqidah AlIslamiyyah. Maukah aku kabarkan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amalnya.” “Ya Allah.” (QS. al-Kahfi : 103-104). maka tidak perlu dihiraukan sedikitpun. dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itu batil serta karuniakan kepada kami kemampuan untuk menjauhinya. Janganlah seperi ahli kitab yang ‘ngotot’ menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. 15 Muharram 1430 H Hamba yang fakir kepada Rabbnya Abu Mushlih Ari Wahyudi Semoga Allah menerima amalnya Did you like this? Share it: . Bahkan.” Sebagai nasehat terakhir. dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. niscaya Allah akan memperbaiki untuk kalian amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. “Jauhilah dusta. Aduhai. Silakan anda menilai -wahai saudaraku yang bijak. Walhamdu lillahi Rabbil ‘alamin.’ Dajjal’ dan lain sebagainya demi terpeliharanya keutuhan dan kemurnian hadits-hadits Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam serta ajaran Islam dari berbagai kotoran penyimpangan.tidak dikenal berdusta.” (QS. berpikirlah dengan jernih. janganlah Kau sesatkan hati kami setelah Kau berikan petunjuk kepada kami. Ini adalah ucapan yang sangat arogan. belalah kebenaran dan kejujuran yang sering kalian serukan itu. ” (HR. belum pernah kita dengar ada di antara ulama salaf yang mengatakan demikian. bersikaplah terbuka dan jangan taklid buta. Kalau hadits Nabi dan keterangan para ulama tidak perlu dihiraukan. maka ucapan siapa lagi yang akan kita ikuti wahai saudaraku? Benarlah firman Allah ta’ala (yang artinya). Maka mereka tidak segan-segan untuk menggelari para tukang dusta itu dengan ‘Kadzdzab’. yaitu orangorang yang sia-sia usahanya di dalam kehidupan dunia sedangkan mereka mengira bahwa mereka telah berbuat yang sebaik-baiknya. sesungguhnya Engkau Maha pemberi karunia. tidakkah kalian ingat sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda. demikian pula pena yang kita goreskan. Semoga lisan-lisan kita terjaga dari dusta. para pendusta itu lebih hina dalam pandangan mereka [ulama ahli hadits] daripada kaum ahlu bid’ah. “Katakanlah. sesungguhnya dusta akan menyeret kepada perbuatan fajir. “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Selesai disusun di Yogyakarta. “Ya Allah. rubrik Tsaqafah Islamiyah.

Jangan Engkau cerai beraikan Wahai Dzat yang menguasai seluruh makhlukNYA. selanjutnya saya mohon izin untuk mengikutkannya dalam blog saya. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat-NYA dan memberi petunjuk serta hidayah dalam mengapai kebahagian di dunia dan akhirat. Hadir di suatu masjid tidak pernah bertegur sapa dengan jama’ah masjid yang lain. Salafi. Semuanya ahlul naar kecuali satu.tidak ada yang tau nama mereka…padahal mereka tinggal di situ bertahun-tahun ? Apakah ini manhaj Salaf ?? 3. 2009 at 1:22 pm Terima kasih Atas Keterangannya . Bookmark the permalink. Ada yang memakai nama panggilannya dengan tambahan seperti anto-salafi…fulan salafi…dll Apakah ini di contohkan oleh Rasulullah dan para shahabat ?? Yang lebih parah…saya lihat kebanyakan orang-orang seperti ini tidak bisa bergaul di masyarakat. ahmad says: January 13.This entry was posted in Pemurnian Ajaran and tagged Ahlus Sunnah. elvin says: January 13. Semuanya mengangap paling benar. 2009 at 9:06 am Ya Allah persatukanlah umat ini dalam Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah. begitu pula saya. 2009 at 9:01 am Assalaamu’alaikum warahmatullah wabarakaatuh mohon penjelasannya…sejak kapan istilah salafi itu di pakai utk satu kelompok atau golongan tertentu ?? Karena hari ini begitu banyak website orang-orang yang merasa salafi…atau paling salaf di antara orang2 yang ingin menegakkan sunnah. Dan kalau kita tanyakan kepada sesama jama’ah masjid.Jazzakallah . 4. dedi heri yanto says: January 13. ammar sholahuddin says: January 13. ← ALIRAN-ALIRAN AS-SALAF ASH-SHALIH → 27 Responses to SALAFI BUKAN AHLUS SUNNAH WAL JAMA'AH? 1. Salaf. Ingat lah umat ini terpecah 72 golongan. Semoga kalian yang berselisih diberi petunjuk dan hidayah.. wassalamu’alaikum 2. 2009 at 5:29 am Assalamu’alaikum pertama saya sangat berterimakasih atas tulisan-tulisan yang ada.

sebagaimana sudah dicontohkan ucapan adz-Dzahabi ketika memuji ad-Daruquthni. 2009 at 3:17 pm Untuk Akh Elvin. sebab pegangan kita adalah dalil bukan perbuatan atau ucapan sebagian orang. Namun hendaknya tidak diiringi dengan kesombongan atau merasa paling benar sendiri. sebab tidak semua orang yang menyandarkan diri kepada manhaj salaf itu pasti seperti apa yang dia inginkan. Hasyim Asy’ari. 8. 6. barangkali ada ikhwan yang memiliki serta mengecek kitab aslinya. Abu Ammar says: January 13. namun begitulah yang disebutkan oleh pemateri (pengajar ponpes). Ana belum lihat kitab aslinya.5.H. 2009 at 3:59 pm Bahkan ana pernah tidak sengaja mendengar kajian di sebuah radio ponpes nadhliyyin di kota Gresik dengan materi kitab “risalah ahlussunnah wal jama’ah” berbahasa arab karya K. Adi says: January 16. Jadi istilah salafi tidak dibatasi pada individu atau kelompok tertentu. 2009 at 9:45 am Barakallahu fiik akhi Inni uhibbuka fillah 7. Terima kasih atas kritikannya.dengan diamalkan 9. wa’alaikumussalamwarahmatullahi wabarakatuh Sesungguhnya istilah salafi sudah ada sejak jaman dulu. bambang astrajingga says: . Ari Wahyudi says: January 14. Sebagaimana para ulama yang juga tergelincir dalam kesalahan namun mereka tetap dihormati dan tidak dikeluarkan dari Ahlu Sunnah. di kitab itu (kalo tidak salah di fasal tentang bagaimana orang jawa bermazhab) disebutkan bahwa Salafiyyin itu adalah ahlul haq.ucapan. Menggunakan nisbat salafi sebenarnya hal yang tidak mengapa bahkan boleh. abduh says: January 14. Semoga Allah memperbaiki keadaan kita semua. Bisa saja karena minimnya ilmu atau karena salah paham seorang salafi terjatu dalam kesalahan. Adapun perorangan maka hal ini dikembalikan kepada dalil apakah orang yang mengaku mengikuti manhaj salaf itu sesuai dengan dalil ataukah tidak. dan tidak selayaknya kita menilai manhaj dengan melihat perbuatan sebagian orang saja yang sebenarnya mereka bukanlah ulama. 2009 at 2:18 pm Istilah salafy bukan hanya dari lisan tapi juga perbuatan.

2009 at 5:39 am ohhh begitu ihwalnya .AMiiin 15. 2009 at 12:37 am semoga janji Alloh. kan tercurah kepada antum…amiin.January 17.Semoga ALLOH selalu melindungi kita dari AdzabNya di dunia.lalu praktekkan dalam diri dan tebarkan pada lingkungan sekitar kita. 2009 at 8:29 am “Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. farijan says: April 18. Syamsul says: October 12. al-Ahzab : 70-71). abu yusuf says: April 25. untuk memberikan balasan pahala bagi yang mengajarkan kebenaran. 2009 at 12:18 am syukron jazakumullahu khoiron katsiro…………….” (QS. niscaya Allah akan memperbaiki untuk kalian amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. marilah kita tuntut ilmu Sepanjang bersumber pada ALQUR’AN dan HADIST shahih. very says: July 13. demikian pula pena yang kita goreskan.semoga kita dapat petunjyk dr Allah SWT 11. endi says: February 12. 2009 at 11:40 pm Assalamualaikum. 2009 at 8:39 am sesungguhnya salafi/ wahabi itu benar………………….kubur dan akhirat. 13.. 12.. UMMU ALLYSA says: July 24. 2009 at 3:51 pm terima kasih atas keteranga semoga dapat diterima saudara – saudara kita 10.lalu lebih luas dan luas lagi. ingatlah bahwa semuanya dicatat oleh . Semoga lisan-lisan kita terjaga dari dusta. Amiin 14.? semoga Allah memudahkan kita dalam berda’wah.

dan banyak kitab lain yang secara jelas menyebutkan istilah ini. dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang batil itu batil serta karuniakan kepada kami kemampuan untuk menjauhinya.” Bisakah antum menunjukkannya dalam Al Kitab dan As Sunnah ? Barangkali si fulan butuh bantuan orang-orang yang menemukannya dalam As Sunnah dan Al Kitab. Sehingga ia dengan jujur mengatakan atas nama dirinya sendiri. dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu. dikatakan bahwa kemudian Fathimah radhiallahu . Ricky W says: March 22. Adapun secara makna bisa dibaca dalam QS at-Taubah ayat 100 di atas. “Ya Allah. maka itu tidak aku temukan dalam Al-Kitab maupun As-Sunnah. bidah dikit saya mundur 17. bahwa ia belum mendapatkannya.malaikat dan setiap kita akan ditanya tentang apa yang telah diperbuatnya di alam dunia. 2010 at 8:27 am Adapun istilah Salaf bisa dibaca dalam hadits di atas riwayat Muslim. Ricky W says: March 16. 18. janganlah Kau sesatkan hati kami setelah Kau berikan petunjuk kepada kami.” “Ya Allah. Abu Mushlih says: March 16. Orang yang mengkaji prinsip-prinsip akidah islam Ahlus Sunnah wal Jama’ah tentu mengenal kitab Aqidah Salaf ashabul Hadits karya ash-Shabuni rahimahullah. bukankah hadits yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim (4487. 2010 at 6:37 am “Adapun istilah yang sekarang coba dipopulerkan oleh sebagian orang. tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar dan karuniakanlah kepada kami kemampuan untuk mengikutinya. ana ingin bertanya. yaitu istilah Salaf ataupun Salafi. Anto says: October 14. 4488) untuk kata salaf tersebut adalah bermakna terlebih dahulu wafatnya Rasulullaah shalallaahu ‘alayhi wa salam dari Fathimah radhiallahu ‘anha dimana dalam lanjutan hadits tersebut. 2010 at 10:40 pm Hm… . maka tidak perlu dihiraukan sedikitpun. 2009 at 4:13 pm kalo bisa via facebook juga saya ingin belajar islam yang lurus. sesungguhnya Engkau Maha pemberi karunia” 16. Afwan Ustadz. 19. Sesungguhnya hal ini sudah sangat jelas.

Tolong dong orang-orang salafi jawab. Manhaj artinya jalan/metode. yang diikuti itu pendapat ulama salaf atau manhajnya ? Kalo mengikuti pendapat mereka. kalo manhaj para ulama salaf berbeda dalam memahami nash. seperti menurut Imam Malik amal ahlu madinah adalah hujjah sementara menurut Imam Syafi’i bukan hujjah. 2011 at 10:52 pm .. izar says: January 2. Abu Mushlih says: March 26. loh Imam Syafi’i dengan Imam Malik saja beda pendapat dalam metode memahami nash…. wassalamu’alaikum warahmatullah. 1. Kalo para sahabat berbeda pendapat. yang saya tanyal. yang mana yang kita ikuti. Abu Mushlih says: March 23.wb.wr. syukran. oca says: March 26. isi manhaj salaf itu apa//jangan cuma bilang ikut salaf ikut salaf ! MAKASIH SEBELUMNYA 22. Sebelum saya menjawab pertanyaan anda. Silahkan cermati QS at-Taubah ayat 100 di sana diterangkan mengenai keutamaan manhaj salaf. 2010 at 3:27 pm salafy itu memang bukan kelompok tertentu. 20. 2. Saya sering dengar kalimat ” mengikut salaf”. sedangkan salaf artinya generasi sahabat. salafy itu semua orang yang mengkuti pemahaman salaf (pendahulu) yaitu Rasul shallalahu ‘alaihi wa sallam dan para sahabat 21. Kalo mengikuti manhajnya. yah mereka juga berbeda pendapat dalam banyak hal.‘anha bersedih dan menangis ? Lantas adakah hal tersebut bermakna suatu golongan atau kelompok tertentu yang menamakan dirinya itu salafiy ? Jazakallaahu khoyron atas penjelasannya. apa sih manhaj salaf ? Coba dong masuk ke wilayah yang lebih dalam ! Apakah yang dimaksud manhaj nsalaf itu metode memahami nash ? Kalo betul begitu. mereka semua adalah salaf. 2010 at 9:54 pm terima kasih atas tanggapannya.. mana yang diikuti… Coba tolong jelasin dong. kami harap anda tidak lagi menyingkat salam. coba terangkan apa yang anda pahami dari ayat tersebut. 23. 2010 at 4:13 pm as.

kita harus menjauhi buruk sangka. maka tidak perlu dihiraukan sedikitpun. 26. Dari situ yg kita tangkap yg tidak perlu dihiraukan bukan hadis maupun firman Allah. ya memang ini ndak berlebihan. Dimanakah posisi hati kita ketika menyalahkan oranglain yang tidak sama dengan kita disitulah sebenarnya kedudukan kita disisi Allah. sebagaimana nabi marah terhadap kemngkaran. Ya ini jelas kekeliruan… masa mau dibiarkan to mas? Marah itu ada yang terpuji yaitu marah karena Allah. Dipublikasikan pada 29/1/2007 / 10 Muharram 1428 H). oleh: Abi AbduLLAAH. kemarahan itu datangnya dari syetan … Wallahu’alam… 24. renungkanlah. karena hakikat kebenaran itu hanyalah milik Allah. 2011 at 9:27 am Jauhkanlah dari buruk sangka dan janganlah merasa kebenaran itu milik kita. 2011 at 8:21 am @ izar.Artikel ini terlalu berlebihan menyikapi tulisan tersebut. maka itu tidak aku temukan dalam Al-Kitab maupun As-Sunnah. semoga kita terhindar dari godaan syetan. Abu Mushlih says: March 12.” (Dirasat Fi Al-Aqidah Al-Islamiyyah. Apakah kalau ada maling datang. yaitu istilah Salaf ataupun Salafi. rubrik Tsaqafah Islamiyah. lha wong pernyataannya sudah jelas. 2011 at 9:48 pm assalamu’alaikum . 2011 at 11:15 am Benar. dia tidak mengakui bahwa istilah salaf ataupun salafi ada dalam al-Kitab dan as-Sunnah (secara makna maupun lafaznya). Abu Mushlih says: January 3. kita tidak berburuk sangka padanya? Apakah kalau ada pencopet mampir kita tidak boleh berburuk sangka padanya? Renungkanlah… agama ini lebih mahal daripada harta kita. abu farras ihsaanulhaq says: March 14. Saya sepakat dengan hal itu. tetapi istilah salaf ataupun salafi yang dipopulerkan secara sepihak (mengaku-aku sebagai satu-satunya yang bermanhaj salaf dan menanggap yg lain tidak bermanhaj salaf). bukankah kutipannya berbunyi “Adapun istilah yang sekarang coba dipopulerkan oleh sebagian orang. Allahu a’lam wa ahkam… 25.. syahruji noor says: March 9. kecuali apabila buruk sangka itu ada dasarnya. karena dengan klaim mengaku-aku sedang menganggap yang lain tidak bermanhaj salaf akan mengurai dan memecah persatuan ummat… coba telaah lagi jgan terpancing emosi.. maka siapa saja yang mengacaukan agama lebih layak untuk dicurigai dan diwaspadai… Terima kasih… 27.

ke-salafy-an seseorang diukur dari aqidah.tapi tetap tolok ukurnya buka dari itu saja…………. .atau tidak…….. amal dan akhlaq yang shohih…………. ke-salafy-an seseorang tidak di ukur apakah ia ta’lim dengan ustadz ini dan ustadz itu…..(meski ini sunnah)…..salafi itu bukan harokah. Leave a Reply Top of Form Your email address will not be published. kaos berlogo salafy.dan lain – lain……. tidak ada kartu anggota.jidat berwarna hitam……janggut panjang…. mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang angkuh . Required fields are marked * Name * Email * Website Comment You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Bottom of Form • ARTIKEL TERBARU ○ ○ Selamat Datang Mahasiswa Baru Di Jogja Serial E-Book ‘Kenali Islam’ Bagian 2 . . gatungan kunci. baiat. jaket atau rompi berlogo salafy….meski mungkin semua orang membencinya….menjauhinya….pake jubah putih atau cadar bagi akhwatnya.salafy bukan ditandai dengan semua itu…………… salafy juga bukan ditandai dengan banyak hafalan….dan menganggapnya aneh… dan tidak perlu pusing jika diri kita dinilai bukan “salafy” oleh manusia lain…toh hanya Allah yang tau siapa amal hamba-Nya yang terbaik………… kita hanya berusaha untuk menuju ridho-Nya dengan mengikuti manhaj salaf semampu kita…bukan di standarkan kepada amal orang lain…tapi semampu kita…yang ikhlas dan terus menerus….. . .

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Serial E-Book ‘Kenali Islam’ Bagian 1 Kajian Spesial Mahasiswa Program Bahasa Arab Dasar Kembali Dibuka! PENDAFTARAN GELOMBANG KE-3!! Tebar Buletin. Tuai Pahala…! Laporan Donasi Semarak Ramadhan 1432 H per 24 Agustus 2011 Pengumuman Pemenang Lomba Penulisan Naskah Kultum Ramadhan 1432 H Laporan Donasi Semarak Ramadhan 1432 H Per 11 Ramadhan (11/8/2011) Bersih Jiwa (94) Dakwah (217) Doa dan Dzikir (12) Fatwa (18) Hukum (53) Jalan Lurus (94) Kaidah Penting (52) Keutamaan (77) Kisah (42) Kitab (14) Pelajaran Berharga (76) Pemurnian Ajaran (57) Penjabaran (45) Tafsir (12) Ulama (15) Uncategorized (12) Top of Form • KATEGORI • Bottom of Form • Archives ○ ○ ○ September 2011 August 2011 July 2011 .

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ June 2011 May 2011 April 2011 March 2011 February 2011 January 2011 December 2010 November 2010 October 2010 September 2010 August 2010 July 2010 June 2010 May 2010 April 2010 March 2010 February 2010 January 2010 December 2009 November 2009 October 2009 September 2009 August 2009 July 2009 June 2009 May 2009 April 2009 March 2009 February 2009 January 2009 December 2008 November 2008 October 2008 • KATA KUNCI .

Agama Ahlus Sunnah Akhlak Al-Qur'an Amal Amalan Aqidah Bahasa Arab Bencana Dakwah Donasi Dosa Dzikir Hadits Hati Ibadah Ikhlas Ilmu Iman Islam Kajian Mahasiswa MANHAJ Masjid Merapi Nasehat Neraka Pemuda Puasa Ramadhan Sabar Salaf Salafi Salafiyah Sunnah Surga Syirik Taubat Tauhid UGM Ulama Jihad Jogja Yogyakarta YPIA • Meta ○ ○ ○ ○ ○ Log in Entries RSS Comments RSS WordPress.org Buku Tamu     • Halaman Keutamaan Ilmu Manhaj Talaqqi dan Istidlal Penulis Blog Untuk Ikhwah Blogger Salafi ○ ○ Daftar Artikel Download Audio      Audio Ulama Da’a-im Minhaj Nubuwah Shahih Muslim Syarah Tsalatsat al-Ushul Syarh Kitab al-Fitan Buletin al-Furqon Maktabah Abu Mushlih Bisnis Muslim Fatwa Ulama Link Sahabat Link Situs Ulama Media Dakwah Referensi Hadits Solidaritas Untuk Palestina ○ Download e-book   ○ Link Bermanfaat        .

Lc. Lc. ○ Transaksi dan Rukunnya Menurut Islam • Ustadz Abdullah Roy. vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv . ○ Allaah ta'aalaa Berbicara Dengan Huruf Dan Suara • Ustadz Aris Munandar.S. Lc.○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ • Program Al-Atsari Video Abu Mushlih on TUNJUKILAH KAMI KE JALAN YANG LURUS Abu Mushlih on Sambutlah Bulan Penuh Berkah… Riri on TUNJUKILAH KAMI KE JALAN YANG LURUS abib nurrohman h on Sambutlah Bulan Penuh Berkah… Abu Mushlih on APA YANG MENGHALANGIMU SHALAT BERJAMA'AH? • KOMENTAR Ustadz Kholid Syamhudi. ○ Minta Doa Orang Shalih Bisa Haram • Ustadz Musyaffa. S. ○ Pesan dari… Maqomatul Hariri • • • • DAKWAH TAUHID Proudly powered by WordPress.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->