ketam

katak

gajah tikus .

badak siput .

lebah merak .

nanas belon .

kasut katil .

lilin kapak .