P. 1
Kompetensi Kecerdasan Emosi

Kompetensi Kecerdasan Emosi

|Views: 326|Likes:
Published by Sharyn Ryn

More info:

Published by: Sharyn Ryn on Feb 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/29/2014

pdf

text

original

Kompetensi Kecerdasan Emosi

Tajuk kes : Murid pecah gegendang telinga ditampar guru

Definisi KKE
‡ Kecerdasan emosi sebenarnya ialah keupayaan mengenal pasti perasaan kita dan perasaan orang lain, memotivasikan diri sendiri, menguruskan emosi dengan baik dalam diri sendiri dan perhubungan dengan orang lain. ‡ Kecerdasan emosi terdiri daripada realisisi kendiri di mana seorang individu mempunyai kebolehan untuk mengawal perasaan kendiri.

kecerdasan emosi yang menentukan kejayaan seseorang. iaitu sejenis elemen psikologikal yang dihasilkan daripada penerapan emosi dengan kognitif dengan seseorang. ‡ Kecerdasan emosi merujuk kepada integrasi emosi dengan struktur kognitif dalam personality individu. ‡ Gardner (1993) menyatakan kecerdasan emosi dalam gabungan kecerdasan intrapersonal dan interpersonal dalam teori kecerdasan pelbagainya.‡ Mengikut Daniel Goleman. .

‡ Dengan kompetensi kecerdasan emosi yang ada pada seseorang guru.Kepentingan KKE ‡ Kepentingan kompetensi kecerdasan emosi seseorang guru kepada bukan sahaja untuk memahami perasaan diri dan orang lain malah pentingnya memanfaatkan emosi dan mengurus hubungan. . para guru berupaya menguruskan perasaan dan emosi negatif diri dengan baik.

‡ Tahap pencapaian kecerdasan emosi guru akan menentukan tahap pencapaian kecerdasan bilik emosi darjah pelajar yang melalui pengwujudan suasana menyokong perkembangan emosi secara sihat. sedih atau sakit hati. ‡ Bagi seseorang guru yang mempunyai kecerdasan emosi yang empati.‡ Guru yang berupaya menguruskan emosi kecewa dirinya akan sentiasa berfikiran terbuka terhadap keputusan yang dicapai dan tidak melakukan perkara yang bodoh. marah. . dia mempunyai sensitif terhadap persekitaran dan boleh menyesuaikan diri dengan perasaan gembira.

Kompetensi kecerdasan emosi Kompetensi Personal Kompetensi Sosial Kesedaran Emosi Pengurusan Kendiri Kesedaran Sosial Kemahiran Sosial Kesedaran Emosi Kendiri Kesedaran Ketepatan Kendiri Keyakinan Kendiri Penghormatan Kendiri Kesejahteraan Kendiri Kawalan Emosi Kendiri Kebolehsuaian Keboleh-percayaan Ketekunan Daya Usaha Berorientasikan pencapaian Inisiatif Optimis Motivasi Kendiri Membangun individu Empati Kepimpinan Berinspirasi Komunikasi Pengaruh Kesedaran Organisasi Berorientasikan Perkhidmatan Melayani Kepelbagaian Pemangkin Perubahan Pengurusan Konflik Membina Perhubungan Kerja Berpasukan & Kolaborasi .

.

maka guru sepatutnya menghukum atau mendenda murid dengan waras ‡ Denda memang perlu untuk mendisiplinkan pelajar jika dilaksanakan dengan cara yang berkesan. ‡ Sebagai contoh. sekiranya seseorang murid itu melakukan kesalahan.‡ Peristiwa murid pecah gegendang telinga ditampar guru adalah disebabkan kurangnya kawalan emosi kendiri dalam diri seorang guru. .

amatlah mudah baginya supaya tidak cepat meradang dalam sebarang situasi.‡ Sekiranya guru tersebut boleh mengawal perasaan diri. ‡ Guru yang bersifat sabar akan dapat menjalin hubungan yang erat dengan murid-muridnya. ‡ Seorang guru yang kurang kawalan emosi akan menyebabkab mereka tidak tenang dalam menghadapi tekanan. ‡ Guru yang tidak mampu mengawal emosinya akan berlaku gangguan semasa mengajar murid-murid di dalam kelas .

‡ Sekiranya seorang guru itu dapat berkomunikasi dengan murid. secara tidak langsung guru itu dapat memahami masalah yang dihadapi oleh murid itu. khususnya dalam bilik darjah. .‡ Ketidakwajaran guru mendenda murid disebabkan kurang komunikasi antara guru dan murid di dalam kelas semasa proses p&p. ‡ Setiap guru perlulah mahir dalam berkomunikasi.

‡ Guru seharusnya mengambil langkah untuk mengambil tahu masalah mereka tanpa perlu meradang atau memarahi mereka sekiranya terdapat kesalahan yang mereka lakukan.menghormati. . saling membantu serta hormat. ‡ Berlakunya kes murid pecah gegendang telinga ditampar guru berikutan dengan sikap guru yang kurang bijak menyusun strategi sgar suasana berinteraksi di antara murid sesama murid berlaku secara harmonis.

guru akan mendapat kesan yang tidak disedari seperti ketiadaan matlamat yang jelas. hilang minat dan luntur komitmen.‡ Guru perlu memotivasikan diri sendiri dan berpegang kepada matlamat untuk mendidik dengan penuh ikhlas. hilang fokus. ‡ Guru yang kehilangan motivasi kendiri juga boleh menyebabkan seseorang itu gagal untuk mengekploitasi potensi dirinya sebenar . ‡ Tanpa memotivasikan diri.

‡ Guru seharusnya melihat sesuatu cabaran itu sebagai peluang untuk menambah kemahiran diri.‡ Guru yang tidak bermotivasi akan melihatnya sebagai bebanan dan menyusahkan diri. guru akan mengajar secara sambil lewa dan tidak fokus kepada subjek berkenaan. ‡ Kesan daripada itu. membuktikan potensi serta menambah nilai kepada pengetahuan yang sedia ada .

cara-cara penyelesaian dan kesan konflik. .‡ Guru yang gagal mengurus konflik akan memberi kesan negatif terhadap pengajaran dan pembelajaran di sekolah. ‡ Krisis dalam pengurusan konflik boleh memberi kesan yang memudaratkan diri seseorang guru jika aturan dan jalan penyelesaiannya tidak bersesuaian dengan situasi konflik. ‡ Guru perlu memahami punca-punca konflik.

‡ Ketika di dalam kelas. ‡ Terdapat juga segelintir guru yang tidak menghadirkan diri ke kelas untuk mengajar murid-murid mereka disebabkan konflik yang sentiasa membelenggu mereka. .‡ Guru yang kurang berdedikasi dalam mengendalikan kelas adalah guru yang gagal mengurus konflik mereka. mereka akan kurang fokus kepada pengajaran tetapi lebih memikirkan soal masalah atau konflik yang mereka alami.

lain. jantina. ‡ Seorang guru itu mempunyai kompetensi kepelbagaian yang kurang.‡ Kompetensi kepelbagaian ini bererti keupayaan melayani murid tanpa mengira keturunan. dan lain.sosial. status ekonomi . kedudukan. maka seorang guru itu mempunyai kesukaran untuk melayani kepelbagaian pelajar. agama. .

seserang guru akan merasakan kepelbagaian murid ialah satu bebanan baginya . setiap guru mengajar lima hingga enam kelas setiap hari ‡ Sudah pasti guru terpaksa berhadapan dengan bilangan pelajar yang terlalu ramai yang mempunyai kerenah dan latar belakang yang berbeza.‡ Secara amnya. ‡ Apabila guru tersebut tidak dapat lagi menahan tekanan.

‡ Malah dia juga tidak akan melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru dengan bersungguh.‡ Apabila seseorang guru kurang kompetensi ketekunan.sungguh. . tidak mempunyai keseronokan bekerja. dia tidak akan mempunyai sifat dedikasi. ‡ Apabila seseorang guru itu tidak berminat dengan profesion perguruan. dia tidak akan mempunyai perasaan seronok untuk bekerja.

‡ Tetapi malangnya.‡ Kurangnya kompetensi kebolehpercayaan dalam diri seseorang guru antara penyebab guru memukul pelajar secara tidak wajar. kepercayaan itu telah dipersiakan. pengetua dan pihak kerajaan utuk mendidik dan menghukum pelajar dengan hukuman yang wajar sekiranya mereka membuat kesalahan. . ‡ Guru telah diberi kepercayaan oleh ibu bapa atau penjaga pelajar.

‡ Apabila seorang guru itu kekurangan kompetensi emosi kendiri. dia tidak akan sedar emosi diri sendiri dan ciricirinya serta kesannya. ‡ Malah dia juga tidak akan bagaimana emosinya mempengaruhi personaliti dan tingkah lakunya. ‡ Ada masa kesan daripada perasan marah akan mempengaruhi tingkah laku iaitu dia akan melepaskan kemarahan dengan menampar pelajar sehingga pelajar itu pecah gegendang. .

pasti akan melepaskan tekanan dengan cara yang salah. dia akan mudah memberi hukuman yang tidak wajar kepada pelajar yang tidak mematuhi peraturan. ‡ Ada guru yang tidak dapat mengawal tekanan. ‡ Seseorang guru itu akan berasa bahawa pelajar yang bermasalah dan tidak mematuhi peraturan ialah satu bebanan baginya.‡ Apabila seseorang guru yang mempunyai kekurangan optimistik. .

.

‡ Sekiranya guru tidak mempunyai kemahiran dalam berinteraksi dengan murid-muridnya. sudah pasti guru dan muridnya tidak dapat berinteraksi dengan baik dan hubungan mereka tidak akan baik.‡ Setiap orang guru perlu mahir dalam berinteraksi. khususnya dalam bilik darjah. .

‡ Seminar interaksi efektif pengubat kepada kegagalan berinteraksi. guru akan dapat menyelami dan mendalami masalah yang dihadapi oleh pelajarnya yang bermasalah. . Oleh itu. pelajar yang terlalu nakal dan tiak mahu mengikuti peraturan.‡ setiap pelajar adalah berbeza antara satu sama lain. guru diberi bimbingan dalam kemahiran mengendali pelajar yang senyap. ‡ Dengan interaksi yang efektif.

. ‡ Sekiranya seorang pelajar berdisiplin.‡ Sekolah berdisiplin perlu dilaksanakan di setiap sekolah bagi mengatasi masalah disiplin warga sekolah. maka seorang guru juga akan berdisiplin dan kitidakwajaran dalam menghukum pelajar tidak akan berlaku. ‡ Sekolah berdisiplin ialah sekolah yang mempunyai iklim pembelajaran yang selesa dan tingkah laku warga sekolah yag berdisiplin.

aktiviti senaman dapat meningkatkan tahap kesihatan pelajar dan guru bukan sahaja dari segi jasmani malahan emosi. intelek dan sosial.‡ Senaman adalah salah satu aktiviti yang mudah dilakukan individu pada waktu yang sesuai. ‡ Guru dan pelajar dapat memberi fokus yang lebih dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas dengan otak yang cergas. ‡ Secara umumnya. . rohani.

rohani dan intelek. ‡ Mereka juga dapat berfikiran positif dalam semua aspek serta menganggap setiap kerja baru yang diberi sebagai peluang untuk meningkatkan kemahiran dalam mengajar.‡ Guru dapat mengawal emosi mereka serta dapat mengelakkan daripada berlakunya denda atau hukuman yang tidak wajar kepada murid di dalam kelas. . ‡ Hal ini dapat melahirkan guru yang seimbang dari segi emosi.

‡ Secara tidak langsung. setiap guru di sekolah-sekolah dapat memperolehi pelbagai ilmu yang boleh diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.‡ Program ini boleh dijalankan di setiap sekolah pada. program ini mampu memberi kesan yang positif terhadap guru dan murid. ‡ Melalui PPPP. .

guru dapat berinteraksi dengan murid-murid di dalam kelas mahupun di luar kelas. . ibu bapa dan komuniti sekolah. ‡ Justeru itu.‡ Guru juga mampu mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif dan efektif serta membina jaringan dengan murid.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->