SURAT SETUJU TERIMA

Nama Pegawai Untuk Dihubungi : ____________________________ Jawatan :___________________ No. Tel:_____________No.Fax:________________
PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) NO.5934, BATU 6, JALAN BUKIT KEMUNING SEKSYEN 34 40470 SHAH ALAM SELANGOR DARUL EHSAN

PER: PERSETUJUAN PENEMPATAN PELAJAR UNTUK LATIHAN INDUSTRI (LI) Merujuk kepada surat (rujukan) ADTEC/SEL/700/3-1 Jld 24 ( 82 ) bertarikh 26 JANUARI 2012 2. Dengan ini pihak syarikat *BERSETUJU/ TIDAK BERSETUJU untuk menerima pelajar berkenaan untuk mengikuti Latihan Industri (LI) di syarikat kami. Nama pelajar No KP Kursus : MOHD HISYAM BIN HANAFIE : 900221-12-6007 : TEKNOLOGI ELEKTRONIK

3. Kami juga * BERSETUJU / TIDAK BERSETUJU untuk memberi kemudahan kepada pelajar tuan seperti berikut:Lojing Kenderaan 4. Syarat-syarat syarikat ( Jika ada ) : Elaun RM _______ *sehari/sebulan Lain-lain kemudahan : ________________ ___________________________________

Tandatangan & Cop Rasmi Syarikat …………………………… * potong yang tidak berkenaan