P. 1
BMM 3106 - KULIAH 1

BMM 3106 - KULIAH 1

|Views: 1,149|Likes:
Published by YAHKUP

More info:

Published by: YAHKUP on Feb 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2013

pdf

text

original

BMM 3106

Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah

KULIAH 1
‡ Pendidikan Pemulihan ‡ Konsep, Objektif, dan Rasional Pendidikan Pemulihan ‡ Perbezaan Pendidikan Pemulihan dengan Pendidikan Imbuhan ‡ Jenis Pendidikan Pemulihan ‡ Ciri Murid Pemulihan

Konsep, Objektif, dan Rasional Pendidikan Pemulihan Program Pemulihan ialah satu usaha mengatasi masalah murid yang menghadapi kesulitan pembelajaran khususnya dalam menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira. Merupakan aktiviti P&P yang disediakan bagi membantu murid yang menghadapi masalah pembelajaran. Biasanya murid tersebut digelar murid-murid lambat kerana gagal menguasai sesuatu kemahiran dalam masa yang ditentukan. Jika murid lambat masih gagal, mereka akan dihantar ke kelas pemulihan khas.

‡ Konsep: ‡ - satu usaha dalam pendidikian untuk mengatasi masalah pembelajaran murid-murid lemah di SR - ditumpukan khusus kepada kemahiran asas membaca, menulis, dan mengira - dikendalikan oleh guru-guru pemulihan khas yang telah menerima latihan khas dalam bidang ini

‡ Definisi Pendidikan Pemulihan Berbagai-bagai pendapat telah diberikan oleh ahli-ahli pendidik Barat dan tempatan mengenai takrifan pendidikan pemulihan. Secara lebih khusus, takrif pendidikan pemulihan itu telah diberi dengan pelbagai definisi, antaranya ialah

dan dalam darjah untuk pengajaran khusus oleh guru pemulihan. di pusat khusus yang dihadiri oleh murid secara sambilan.‡ i) Sharifah Alwiah Alsagoff. dalam kumpulan yang diasingkan daripada sekolah biasa. 1983 : 371 satu tindakan khusus yang diambil untuk mengatasi keperluan pendidikan murid yang mengalami kesusahan dari segi pembelajaran dalam darjah khas di sekolah biasa. .

1983 : 191 Perkhidmatan khas untuk memenuhi keperluan-keperluan kanak-kanak yang menghadapi masalah-masalah pembelajaran di sekolah-sekolah biasa .‡ ii) Ishak Harun & Koh Boh Boon.

.melalui latihan yang sistematik dan dapat memenuhi keperluan-keperluan mereka.‡ iii) Pringle (1966) pengajaran yang mempunyai pendekatan khas yang diperlukan oleh semua murid yang mundur dalam satu-satu mata pelajaran serta berkemahuan dan berkebolehan belajar.

.‡ iv) Albertwhite (1977) pengajaran pemulihan ialah suatu bentuk pengajaran yang diperlukan oleh kanak-kanak yang bersifat ketidakupayaan yang disertai oleh gangguan-gangguan emosi .

.murid yang menghadapi masalah pembelajaran dalam kalangan murid-murid di sekolah-sekolah biasa..‡ Tansley(1967) : .satu bentuk pengajaran yang mengutamakan langkah-langkah yang benar‡ benar teliti dan sistematik bagi membolehkan pengajaran pemulihan dijalankan dengan tersusun.satu program pengajaran khas yang dirangka bagi memenuhi keprluan pendidikan bagi murid.. ‡ Persatuan Pendidikan Pemulihan Kebangsaan (NARE) UK (1975): ‡ .

KPM (1984): ‡ ..langkah-langkah khusus yang dijalankan untuk membantu murid yang menghadapi masalah pembelajaran tertentu dalam kemahiran asas membaca..hendaklah dipulihkan sebaik sahaja masalah tersebut dapat dikesan dan ditentukan. ..‡ Pusat Perkembangan Kurikulum.. menulis dan mengira.

.. menulis dan mengira. khususnya ditumpukan kepada kemahiran asas membaca. di bawah kelolaan guru-guru pemulihan yang telah menerima latihan khas dalam bidang ini . KPM(1986): ‡ .satu usaha dalam pendidikan untuk mengatasi masalah pembelajaran murid-murid lemah di sekolah-sekolah rendah.‡ Bahagian Sekolah-sekolah. .

Rasional Murid terlalu ramai Murid berbeza dari segi kebolehan dan minat Murid yang lemah akan ketinggalan Murid lemah memerlukan bimbingan guru dan tunjuk ajar guru ‡ Murid yang menghadapi masalah pembelajaran biasanya rendah keyakinan diri. Pendidikan pemulihan membantu mereka mengatasi masalah pembelajaran dan keyakinan diri ‡ Murid-murid lambat kurang motivasi untuk datang ke sekolah ‡ Pendidikan pemulihan dapat mengurangkan keciciran dalam kalangan murid-murid lambat ‡ ‡ ‡ ‡ .

Membina sikap keyakinan diri 7.Objektif 1. bahan pengajaran serta aktiviti alternatif dengan kebolehan murid 2. Menguasai kemahiran tertentu dengan kaedah. Mengatasi masalah akademik yang dihadapi mereka 4. Memperkembangkan potensi dan bakat mereka 5. Menerima layanan individu mengikut kadar perkembangan mental 3. Menyertai aktiviti sosial di dalam dan luar bilik darjah 6. Menerus pembelajaran dalam sistem persekolahan biasa .

8. Menerima bahan pembelajaran yang lebih bermakna 9. Membina perhubungan yang sihat dengan guru dan rakan sekelas . Menikmati pengalaman berjaya di alam persekolahan 10.

sosioekonomi dan politik ‡ Wujud disebabkan keadaan sosioekonomi yang tidak sama ‡ Ditujukan kepada keluarga miskin dan serba kekurangan ‡ Bertujuan mencegah dari awal .Pendidikan Imbuhan ‡ Pendidikan imbuhan & pendidikan pemulihan saling berkaitan ‡ Pendk imbuhan mengambil kira faktor di dalam dan luar sekolah ‡ Skop pendidikan imbuhan sangat luas meliputi pendidikan.

Mengubah sikap individu dalam komuniti dgn melibatkan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak.Strategi pendidikan Imbuhan 1.Ibu bapa lebih bersedia menghantar anak ke sekolah termasuk pra dan tadika 2. Ch PIBG 3. Mengubah persepsi keluarga agar lebih mementingkan pendidikan. Mengubah alam sekitar sekolah iaitu dengan cara memperkenalkan strategi P&P yg lebih bermakna dan berkesan .

Penekanan pada faktor pedagogi. khasnya yang bertaraf sosioekonomi yang rendah . Penekanan faktor pedagogi sosioekonomi & politik -Ditujukan kepada murid luar bandar -Mencakupi strategi p&P. pengubahan sikap anggota komuniti 6. Ditujukan kepada kanak-kanak lambat -Ditujukan kepada kanak-kanak serba tanpa mengira taraf sosioekonomi kekurangan. 4.Tiada penekanan khas pada mana-mana 3. Ibu bapa dididik pentingkan pendidikan 7. Semua murid dari sekolah rendah dan menengah akan menikmati . Terhad kepada aktiviti P&P -Semua kanak-kanak peringkat tadikan . Ditujukan kepada semua murid bapa.Perbezaan Pendidikan Pemulihan & Imbuhan Pendidikan Pemulihan Pendidikan Imbuhan 1. Penekanan pada penggunaan kemahiran 3M mata pelajaran . Mengatasi kelemahan penguasaan 3M -Menyediakan kemudahan pendidikan yang lebih baik bagi golongan miskin 2. pendidikan ibu 5.

gagal Ujian Pelepasan 3 masuk ke kelas Pemulihan Khas pd th berikutnya 3.Dilaksana selepas menduduki UPSR 4.bantu murid th 1 menguasai kemahiran asas 2M (membaca dan menulis) .dikehendaki menduduki Ujian Pelepasan sebelum di bebas kan . Pemulihan Dalam Kelas ‡ Pemulihan KBSR . PROTIM ‡ Program Pemulihan 3M .bantu murid lemah menguasai kemahiran yang telah dipelajari 2. Pemulihan Khas ‡ Dijalankan dalam kelas khas yang terdiri daripada semua murid pemulihan ‡ Guru dilatih khas . LINUS (Literasi & Numerasi) ‡ Program pemulihan menggantikan KIA 2M ‡ Untuk murid tahun 1-3 5.oleh BPK ‡ .Jenis-jenis Pendidikan Pemulihan 1. KIA2M ‡ .dalam kelas biasa .Membantu murid th 6 menguasai 3M .

seperti membaca jadual waktu atau dalam menguasai peraturan mengeja .Ciri-ciri murid pemulihan CIRI-CIRI PELAJAR YANG MEMERLUKAN PEMULIHAN (SLOW LEARNERS) ‡ Secara umumnya kanak-kanak ini dapat dikenal pasti melalui beberapa ciri yang dipamerkan. ini bergantung juga kepada peringkat umur dan aras kesukaran yang digunakan di sekolah. ‡ Kurang matang dalam hubungan dengan orang lain dan di sekolah ‡ Tidak dapat menyiapkan tugasan yang kompleks dan sangat lambat bekerja ‡ Hilang kawalan masa. tidak boleh memindahkan apa yang telah dipelajari dalam situasi baru ‡ Sukar menguasai kemahiran yang bersifat akademik.

menerima konsep mendiskriminasi dan memahami perkaitan ‡ Kesihatan sering terganggu.Ciri-ciri murid Pemulihan ‡ Tidak dapat merancang objektif jangka panjang. Mereka lebih suka merancang untuk keperluan semasa. bermasalah tingkah laku . tidak kreatif. kemahiran asas dan pertuturan ‡ Kurang yakin diri. ponteng sekolah. ‡ Kesukaran mengawal emosi. kurang pengalaman ‡ Perbendaharan kata terbatas. ‡ Bermasalah dalam pengurusan masa kerana bermasalah dalam memberi tumpuan ‡ Lemah daya ingatan Pengamatan. kurang tekun.

Pemulihan Khas ‡ Guru yang mengajar kelas pemulihan adalah guru yang terlatih khas untuk kelas pemulihan. Kelas pemulihan selalunya lebih kecil daripada kelas biasa. Pendidikan Pemulihan adalah satu bentuk pendidikan untuk membetulkan sesuatu yang kekurangan atau membetulkan sesuatu yang tidak betul atau sesuatu yang cacat. Aktiviti yang dijalankan juga khas iaitu menepati kehendak menjadikan pulih . .

5. memberi khidmat layanan dan perhatian individu dari segi pembelajaran mengikut kadar ‡ perkembangan intelek kanak-kanak yang berbeza di antara satu dengan yang lain. memperkembangkan potensi murid-murid semaksimum mungkin. 3. ‡ 2. membantu memupuk dan memperkembangkan konsep kendiri dan sikap positif terhadap .‡ Objektif Program Pemulihan Khas ‡ 1. membantu murid-murid mengatasi masalah dalam penguasaan kemahiran-kemahiran asas dengan pendekatan. meneruskan proses pembelajaran murid-murid dalam sistem persekolahan biasa. bahanbahan pengajaran alternatif selaras dengan keupayaan dan potensi serta minat mereka. kaedah. 4.

. sosial. yang boleh ‡ menjejaskan pelajaran.‡ 6. mental. dan intelek terutama bagi murid-murid yang datang ‡ daripada keluarga yang bermasalah. menyuburkan emosi. membantu menyelesaikan masalah sikap dan tingkah laku yang negatif. ‡ 7. dan ‡ 8. memberi peluang atau keseronokan kepada murid-murid untuk belajar dan merasa gembira ‡ di atas kejayaan dan kemajuan yang dicapai.

UK selepas Laporan Warnock ii. Luar Negara .Mulai 2001 ditawar sbg pengkhususan utk KDPM sepenuh masa (3 th) ‡ .Penuh Masa atau dalam cuti dr 2 hari hingga 1 tahun (KSPK) .2007 KPM memberikan perhatian serius .1968 .bermula 1965 3 guru dapat latihan dr England . Dalam Negara .9 guru lagi dihantar berkursus -Projek Khas Universiti Malaya .Pendidikan Imbuhan dpt sumbangan dr Yayasan Van de Leer Belanda .US berkembang pesat selepas termaktub PL 94-142 .‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Sejarah Pendidikan Pemulihan Khas i.Latihan Guru: sbg kursus dalam perkhidmatan .

dihantar balik ke kas setelah menguasi kemahiran asas yang ditentukan Kelas Khas -murid yang dikenalpasti dimasukkan ke dalam kelas secara sepenuh masa .ke kelas pemulihan pd waktu tertentu utk BM dan Matematik .2 Pemulihan Khas Sistem Penarikan Keluar (withdrawal System) -murid yang dikenalpasti . MURID PEMULIHAN KHAS Hz/Pemulihan Khas/IPIS .dihantar balik ke kelas biasa setelah menguasai tahap preatasi yang ditentukan dalam kemahiran asas 3M 3.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ 2.

CIRI-CIRI PELAJAR LEMBAM/PEMULIHAN .

penakut) kemurungan cerewet terlalu nakal sangat aktif (tidak boleh duduk diam) .ASPEK TINGKAHLAKU agresif degil melawan arahan Timid (malu. segan.

kerap mengganggu rakan bossy Laku musnah harta benda sendiri atau orang lain buat perangai aneh untuk perhatian talkative pendiam (introvert) suka berbohong mudah lupa .

cara penampilan kearah penyelewengan tingkahlaku (mild) tiada kemahiran sosial biadab pemalu dreaming mengantuk sensitive/mudah menangis kerap menggigit kuku .

sentiasa hendak ke tandas gelisah buat tak kisah terlalu banyak bertanya atau takut bertanya intim dengan seseorang ada mannerism yang aneh dan sentiasa dilakukan bed-wetting pengotor klyptomania .

Aspek motor halus: kekok menulis sukar menulis dengan sempurna / tulisan buruk Kidal tidak mahir mengikat tali kasut .

Aspek pengamatan masalah visual discrimination low vision Astigmatism masalah listening skill tuna pendengaran (mild) (27 40 dB) Attention-deficit disorder (ADD) .

Aspek artikulasi: Gagap telo/pelat sengau speech impairment (dysphasia) .

Aspek bahasa: anematopia (word inventori terhad) aphasia (sukar memahami percakapan/ masalah berkomunikasi) sukar memahami konsep alexia (word blindness) masalah membatangkan sukukata kod bahasa terhad (RLC >< ELC) .

Lain-lain: ciri-ciri dyslexia (was >< saw) mirror writing usia kronologi dan pematangan awal remaja tidak seimbang tindakan ransangan yang lemah kecacatan otak minimum sejarah prenatal stage.Erikson 63) . perinatal stage dan postnatal stage faktor baka (hanya 1% .

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PELAJAR LEMBAB ( SLOW LEARNER ) .

banyak bermain. Tidak bersedia terima pembelajaran menyebabkan pelajar Menunjukkan reaksi seperti : malas. kurang disiplin. tidak fokus.1) FAKTOR DIRI PELAJAR 1. tidak bersemangat. . tidak bertanggungjawab. tiada kesungguhan dan tiada keyakinan diri.1 Sikap Pelajar Tiada pendedahan peringkat pra-sekolah/tadika dan asas pembelajaran tidak kukuh dan berkesinambungan menyebabkan masalah timbul di sekolah menengah. tidak ambil peduli. ponteng. degil.

 Fizikal tidak bermaya / bertenaga menyebabkan mental lemah sekaligus pencapaian akademik menurun/ terganggu. Kesan utama : keciciran dalam pelajaran .2 Masalah Fizikal / Kesihatan Kekerapan ponteng akibat pelbagai penyakit dihidapi pelajar menjadikan mereka tidak fokus terhadap pelajaran.FAKTOR DIRI PELAJAR 1.

FAKTOR DIRI PELAJAR 1. Punca masalah mental : baka. .cepat lupa.kecederaan otak dan kurang makanan berzat. kelahiran tidak normal.sukar memahami sesuatu. Menjadikan pelajar lambat berfikir. Penyelesaian : diserap ke kelas pemulihan jika mengalami mental ringan.lemah pengamatan dsb.3 Masalah Perkembangan Kognitif Berkait rapat dengan kurang kecerdasan dan masalah mental.

FAKTOR DIRI PELAJAR 1.4 Masalah Psikologi Berkait rapat dengan masalah kejiwaan/emosi. Penyelesaian : Guru bertanggungjawab mengesan dan berusaha membantu pelajar mengatasi masalah pembelajaran dihadapi pelajar.diam. Kesan : timbul perasaan takut. peribadi.benci.rendah diri dsbnya.tidak yakin. mental dan fizikal. Punca : masalah pembelajaran.malu. .

Kesan emosi : anak tidak menerima sokongan padu untuk belajar. Terutama ibubapa yang berpendidikan rendah.1 Latar Belakang Sosio Ekonomi Ibubapa kurang mementingkan pendidikan anak.2) FAKTOR KELUARGA 2. Faktor tambahan : kurang makanan berzat dirumah menyebabkan mental lemah dan tiada tumpuan belajar. Memenuhi tuntutan keperluan keluarga melebihi kepentingan memberi pendidikan kepada anak-anak. Kesimpulan : Baka lemah memberi kesan kepada mental pelajar untuk menguasai 3M sekaligus dikategori sebagai pelajar pemulihan. . Pelajar sebagai pembantu keluarga berkecenderungan untuk melupakan alam persekolahan seketika.

garang. Kesan jangka panjang : perkembangan ego anal lemah.kasar. terlalu bergantung dan AKHIRNYA malas dan lembap. .dominan.2 Emosi dan Moral Keluarga Disebabkan faktor ibubapa di rumah.mengongkong.kerap berbalah. Senario seperti takut.FAKTOR KELUARGA 2.memanjak an anak MEMBERI KESAN kepada emosi dan sosial anak tidak berkembang dan kurang yakin diri untuk menempuh alam persekolahan.bimbang. malas berusaha.

.1 Lokasi Tempat Tinggal Pelajar berasal dari kejiranan kurang baik cenderung untuk di kategori pelajar pemulihan Pergaulan yang tidak sihat ditambah tiada role model di kalangan keluarga atau jiran menjadikan pelajar tidak minat belajar ataupun kurang tumpuan dalam pelajaran.3) FAKTOR PERSEKITARAN 3. ( Pergaulan sebegini tidak membantu untuk proses pembelajaran pelajar ! ) Suasana di rumah sempit dengan bilangan ahli keluarga ramai menyumbang kepada masalah komunikasi dan tingkahlaku.

4) FAKTOR SEKOLAH 4. Tekanan menghabiskan sukatan menyebabkan pelajar lemah ketinggalan manakala pelajar baik terus cemerlang.1 GURU Kaedah mengajar tidak sesuai dengan aras menjadikan pelajar ketinggalan Guru kurang pendedahan mengenai perlaksanaan pendidikan pemulihan. .

.Sambungan   Bilangan di dalam kelas ramai menyukarkan guru menumpu kepada pelajar lemah melahirkan pelajar yang gagal menguasai 3M. Pelajar di cop guru sebagai bodoh dan lembam menjadikan mereka rendah diri dan enggan belajar. BBM kurang menarik minat pelajar. Pelajar pemulihan yang ramai menyebabkan p&p secara individu / kumpulan sukar dijalankan. Kaedah talk & chalk membosankan pelajar.

4.Sambungan .2 Pentadbiran Sekolah Pentadbir tidak membantu pelajar lemah SEBALIKNYA memberi lebih tumpuan kepada yang berprestasi baik sahaja. Tidak merancang aktiviti untuk pelajar yang gagal menguasai 3M tetapi utamakan perancangan pelajar normal sahaja. Tidak berminat mengumumkan bilangan pelajar yang gagal menguasai 3M tetapi mengutamakan bilangan pelajar yang lulus. Sikap acuh tak acuh untuk mewujudkan kelas pemulihan berbanding kelas biasa ( mungkin bimbang prestasi sekolah menurun ) .

Tekanan pihak atasan yang lebih mengutamakan menghabiskan sukatan dan berorientasikan peperiksaan menjadikan pelajar lemah terabai sekaligus gagal 3M.. 4. ‡ . Tiada sokongan pihak sekolah perlaksanaan sekadar tangkap muat shj.3 Persekitaran dan Amalan Sekolah ‡ ‡ ‡ ‡ BBM kurang sesuai dengan aras pelajar pemulihan. Sekolah tidak ceria dan membosankan. Pelajar yang gagal menguasai 3M tidak mendapat manfaat.Sambungan . Buku teks sedia ada tidak sesuai untuk digunakan pelajar pemulihan.

5.1 Bahasa Pasar Penggunaan bahasa pasar dalam perbualan harian menyumbang kepada kesukaran menguasai 3M. 5.3 Lulusan SJKC/SJKT Masalah utama : tidak boleh menulis.membaca dan berkomunikasi dalam BM menyukarkan p&p dijalankan ditambah pula tidak faham BM.2 Bahasa Ibunda / loghat daerah cenderung berbahasa daerah terbawa-bawa ke sekolah dan diaplikasi dalam karangan menambahkan masalah untuk memulihkan pelajar.5) FAKTOR BAHASA 5. .

Remediation atau pemulihan sebenarnya menjurus ke arah menyelesaikan masalah kesukaran-kesukaran dalam menguasai kemahiran asas. Penujuan tersebut merangkumi satu kontinum yang lebar. Berikut kategori mengikut hirarki untuk memudahkan perbincangan dan dapat diteliti secara visual: .

Pemulihan Khas dijalankan Curative Measure D .A B C D kontinum     A .Tiada pemulihan diperlukan B .Kelompok severe mungkin calon LD atau Deaf and Blind atau Mentally Gifted Children .Pemulihan dijalankan oleh guru asas Grey Area /Overlapping Area atau Zon Ketidakpastian Intervensi Awal 2M (KIA 2M) sepatutnya dilaksanakan Fenomena Accumulative Deficiency Syndrome C .

BERIKUT ADALAH ASPEK LEGALITY MENGAPA PEMULIHAN TIADA KOMPROMI DAN MESTI DIJALANKAN PUNCA DAN BIDANG KUASA TERKANDUNG DALAM: .

KP (BS) 8502/5/PK/Jld. II/32 bertarikh 22 Januari 1985 :Guru Khas Pendidikan Pemulihan Bil. KP (BS) 869/Jld. V 34 bertarikh 30 Jun 1989 :Guru Kelas Pemulihan dan Penubuhan Kelas Khas Pemulihan .a) Surat Pekeliling Kementerian Pendidikan: Bil. KP (BS) 8502/5/PK/Jld.Kelas Khas Pemulihan Di Sekolah-sekolah Rendah Bil. V26 bertarikh 18 Januari 1986 :.

b) Jawatan Guru Khas Pemulihan adalah kuota khas dan bukan dalam peruntukan Guru asas (n x 1.5) SKM pemulihan tiada peruntukan kuota c) PCG di dalam peruntukan Sains Sosial dan dalam peruntukan Bimbingan dan Kaunseling .

1 (Bab II) Perakuan 5 Dan Para 34-35 (Bab II) Perakuan 57b dan Para 193-196 (Bab III) . e) Laporan Jawatankuasa Pelajaran Kebangsaan) Kabinet (Dasar Perakuan 3 Dan Para 33.d) Menyediakan bilik khas yang berasingan.

Murid pemulihan Kanak-kanak belajar pada kadar yang berbeza dan mengikut beberapa kajian mereka hanya belajar bila telah bersedia Perkembangan Murid Pemulihan dipengaruhi oleh: ‡ Rencatan akal ringan ‡ Kurang peluang ‡ Budaya / ekonomi tersekat ‡ Gangguan emosi ‡ Kurang upaya sensori ‡ Bermasalah dalam pembelajaran secara khusus ‡ Ganjaran intrinsik .

Keperluan ‡ Perlukan masa tambahan untuk menyelesaikan sesuatu tugasan (task) ‡ ‡ Kanak-kanak perlu ditawarkan dengan insentif yang sesuai boleh ditangguhkan ‡ supaya kanak-kanak belajar bersabar ‡ ‡ Pemakanan yang betul sarapan yang berkualiti dan tepat pada masanya ‡ Tidur yang mencukupi boleh menambahbaik prestasi mereka ‡ ‡ Guru/ibu bapa perlu mencari bahan atau apa-apa sumber yang boleh memudahkan. . ‡ menjadikan pembelajaran lebih bermakna dan relevan.

kurang pengalaman Perbendaharan kata terbatas. Bermasalah dalam pengurusan masa kerana bermasalah dalam memberi tumpuan Lemah daya ingatan Pengamatan. Mereka lebih suka merancang untuk keperluan semasa. kemahiran asas dan pertuturan Kurang yakin diri. kurang tekun. menerima konsep mendiskriminasi dan memahami perkaitan Kesihatan sering terganggu. Kesukaran mengawal emosi. ponteng sekolah.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Tidak dapat merancang objektif jangka panjang. tidak kreatif. bermasalah tingkah laku .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->