Kelompok 11 (sebelas) (sebelas

)
Pangesti Arochmah Ò Galuh Pradnya Paramita Ò Ananda Dwi Rahayu
Ò

5415110464 5415111880 5415111885

3.Sambungan Kayu Tujuan : 1. Menyambung dua batang menjadi satu Memperbesar penampang kayu Estetika Kemudahan Pelaksanaan . 2. 4.

terdiri atas: x alat sambung paku x alat sambung sekerup oKonstruksi sambungan gigi oKonstruksi sambungan baut oSambungan dengan cincin belah dan plat geser oSambungan dengan plat logam .Sistem Struktur dan Sambungan dalam Stuktur Kayu oAlat sambung untuk struktur kayu.

Sambungan Gigi Memperlemah namun banyak diterapkan. mengapa? .

. namun karena kemudahannya. sambungan ini banyak diterapkan pada konstruksi kayu sederhana di Indonesia utamanya untuk rangka kuda-kuda kudaatap.Walaupun sambungan ini sebenarnya malah memperlemah kayu. atap.

.

. . . Dua kekuatan tersebut harus dipilih yang paling lemah untuk persyaratan kekuatan struktur. .Kekuatan sambungan gigi mengandalkan kekuatan geseran dan atau kuat tekan / tarik kayu pada penyelenggaraan sambungan SEDANGKAN Kekuatan tarikan atau tekanan pada sambungan bibir lurus di atas ditentukan oleh geseran dan kuat desak tampang sambungan gigi OLEH KARENA ITU . . .

P geser = ijin a b Dimana : ijin = Kuat / tegangan geser ijin kayu tersambung b = lebar kayu a = panjang tampang tergeser P desak = ijin b t Dimana : ijin = Kuat / tegangan ijin desak kayu tersambung b = lebar kayu t = tebal tampang terdesak .

tetapi juga lm > 200 mm .tidak boleh melebihi sesuatu batas. Panjang kayu muka lm harus memenuhi lm > 1. yang mana h adalah tinggi komponen struktur mendatar. dalamnya gigi. tm.Sambungan Gigi Tunggal Pada sambungan gigi tunggal.5 h. yaitu tm < 1/3 h.

Rumus .

Langkah Menghitung Sambungan Gigi Tunggal .

5 h = 1. 120 = 40 mm menentukan lm lm = 1.5 x 120 = 180 mm lm = 200 mm diambil 200 mm Cek Gaya Geser .Contoh Soal Rencanakanlah sambungan gigi tunggal dengan sudut 40 derajat. grade kayu E 15 dengan ukuran kayu yang akan menumpu berukuran : H = 120 mm B = 80 mm Gaya Tekan = 40 KN Jawab : menentukan tm tm = 1/3 h = 1/3 .

.

.

Sambungan Gigi Rangkap y Pada sambungan gigi majemuk. terdapat dua gigi dan dua panjang muka yang masing-masing diatur sebagai berikut (lihat Gambar C2). tm2 > tm1 + 20mm. tm1 > 30 mm dalamnya gigi kedua. . namun tm2 < 1/3 h panjang kayu muka pertama. dalamnya gigi pertama. lm1 > 200 mm dan lm1 > 4 tm1 yang mana h adalah tinggi komponen struktur mendatar.

Rumus .

.

.

Contoh Soal .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful