Makna Syahadatain

14 September 2007 @ Masjid At-tin

47:19 ) 2. 21:25 . Hakikat da'wah para Rasul (QS. 45:18 ) 3. 16:36 ) 5.Ahammiyatu Syahadatain (Pentingnya Dua Kalimat Syahadat) 1. 4. 3:31 . Pintu masuk ke dalam Islam (QS. Konsep dasar reformasi total (QS. Keutamaan yang besar . 7:172 . 13:11 ). 6:19 . 6:122 . Intisari ajaran Islam (QS.

24: 8 ) Perjanjian (QS. 3:18 . 41:30 . 3:81 ) Sumpah (QS. 2:285) y y y 3. 41:30 . 3:18 . 24:55 ) 2. 41:30 ) y y y 4.Madludlu Syahadatain ( Kandungan Kalimat Syahadat ) 1. Iman (QS. 24:6 . 13:28 ) Optimis (QS. 63:2 . 5:52 ) Tenang (QS. 5:7 ) Perkataan Membenarkan Amal Berani(QS. 41:30 . Bahagia (QS. Istiqamah (QS. 3:185 ) . Kandungan kata "Syahadah" y y y Iqrar (pengakuan) (QS.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful