SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHENDERING 21080 KUALA TERENGGANU PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN 2012 BIDANG: PENGURUSAN KURIKULUM SEKOLAH

JENIS AKTIVITI MATLAMAT / SASARAN /PROJEK OBJEKTIF Mesyuarat Semua ahli Semua ahli Jawatankuasa Induk berpadu tenaga jawatankuasa PSS dan sepakat untuk induk PSS memajukan PSS ke arah PSS cemerlang Mesyuarat Jawatankuasa Kerja PSS Semua ahli tahu bidang tugas masing-masing dalam usaha membangun dan memajukan PSS kea rah PSS cemerlang Organisasi Pengawas PSS dapat dibentuk. Pengawaspengawas tahu tentang tanggungjawab masing-masing UNIT: PUSAT SUMBER SEKOLAH DESKRIPSI TARIKH KPI PROJEK PELAKSANAAN Mesyuarat formal Jan/ April/ diadakan Julai/Oktober sebanyak 2 kali setahun

BIL 1.

2.

Semua ahli Mesyuarat formal jawatankuasa kerja diadakan PSS sebanyak 2 kali setahun

Jan/ April/ Julai/Oktober

Semua AJK tahu bidang tugas masing-masing

3.

Mesyuarat Pengawas PSS

Semua pengawas PSS

Ahli memilih AJK secara undian. Ahli didedahkan dengan bidang tugas masingmasing di PSS

Setiap akhir bulan

Mengumpulkan hasil-hasil dokumentasi lain. Meningkatkan kemahiran pengurusan PSS Mewujudkan sumber rujukan untuk pelaksanaan program pada masa-masa akan datang Kemaskini fail dan rekod setiap dua bulan. Semua pengawas tahu bidang tugas masing-masing 5. Dokumentasi aktiviti sekolah Pendokumentasian setiap kali selesai menjalankan sesuatu program di sekolah. Pengawas dapat membantu menaikkan imej PSS. Kemaskini fail dan rekod setiap dua bulan sekali atau mengikut Setiap program yang didokumentasikan dapat dijadikan sumber rujukan pada masa-masa akan datang Pengurusan rekod dan fail sentiasa terurus dan kemaskini Sepanjang tahun Semua aktiviti didokumentasikan 6. Kursus Kepimpinan Pengawas Memupuk daya kepimpinan yang tinggi dalam kalangan pengawas. Melahirkan pengawas PSS yang benar-benar berkualiti dan menjadi contoh kepada pelajar lain. Semua pengawas PSS. Kemaskini fail kewangan dan rekod-rekod perpustakaan Setiap dua bulan sekali Rekod kemas dan terkini . Kaunselor sekolah Pengawas ldaya Jan/Mac/ saing serta /Julai bertanggungjawab.dan mematuhi peraturanperaturan yang ditetapkan 4. Pengurusan PSS berjalan lancer.

dilakukan Meningkatkan menggunakan mutu system S-Lib perkhidmatan di PSS Murid diperkenalkan dengan perkhidmatan dan cara-cara menggunakan perpustakaan sekolah. data lancer dan pantas. Suaikenal PSS untuk pelajar baru dan lama Januari Semua pelajar baru tahu operasi PSS 3. Penggunaan Sistem automasi secara menyeluruh di perpustakaan Mewujudkan system automassi yang berkesan dalam semua urusan PSS. Membina fail tegak untuk keratan Keratan akhbar berkaitan isu-isu Sepanjang tahun dan selepas PAT Bilangan BBM bertambah . pengguna dan Data lebih lengkap sirkuklasi dan teratur. Promosi Penggunaan PSS Meningkatkan penggunaan perpustakaan dan penyertaan pelajar dalam aktiviti anjuran PSS Memudahkan pelajar dan guru Sepanjang tahun Penggunaan perpustakaan meningkat 4. Data bahan direkodkan secara sistematik. Mendedahkan perkhidmatan PSS kepada murid baru dan lama. Menggalakkan murid menggunakan p erpustakaan untuk belajar dan membuat rujukan Menggalakkan penggunaan perpustakaan dalam kalangan pelajar Mempelbagaikan koleksi rujukan di PERPUSTAKAAN Urusan rekod data Urusan lebih bahan.keperluan 1. Promosi diadakan dari semasa ke semasa Meningkatkan penggunaan perpustakaan oleh pelajar Sepanjang tahun Penggunaan Sistem S-Lib sepenuhnya 2. Aktiiviti diadakan pada minggu orientasi.

akhbar perpustakaan semasa dikumpulkan dan difailkan. Projek Keceriaan PSS Mewujudkan suasana ceria dan kondusif di sekitar dan di dalam perpustakaan Menyediakan sumber rujukan dalam bentuk Menambahkan minat pelajar untuk menggunakan perpustakaan Kepelbagaian sumber rujukan dapat diwujudkan Jun PSS yang menarik 8. bahan dan alatan diuruskan dengan baik Sepanjang tahun Semua buku dan bahan bukan buku direkod 7. Mengumpulkan semua soalan peperiksaan TOV. Merekodkan datadata buku. Pembelian bukubuku dan bahanbahan Menambahkan koleksi buku-buku dan bahan-bahan rujukan di perpustakaan Bahan-bahan buku dan bukan buku diuruskan dengan baik PSS dilengkapkan dengan koleksi rujukan terkini Januari . membuat rujukan 5. Pemprosesan bukubuku dan bahan Data buku. Mennumpulkan sisipan PMR dan SPM dari akhbarakhbar harian Mengenalpasti buku-buku. bahan atau alatan yang sesuai dan terkini untuk ditempatkan di PSS. bahan dan alatan ke dalam rekod perolehan dan pengkelasan buku mengikut Sistem Dewey Melukis mural di sepanjang koridor perpustakan Menambahkan unsur-unsur hiasan . Semua soalan pepriksaan dikumpul . Bank Soalan Setiap kali selesai peperiksaan.Oktober Bilangan buku mencukupi 6.

OTI. Ekspresi Pelajar Meningkatkan ketrampilan diri Sepanjang tahun Semua murid menyertai . PPT dan PAT beserta skema PROGRAM NILAM Majlis pelancaran Murid diberi diadakan dalam kesedaran tentang Program kepentingan Perhimpunan program nilam dan Mingguan minat membaca akan meningkat Bakul buku-buku disediakan untuk dibawa ke kelaskelas untuk membolehkan murid-murid membaca dan membuat catatan Nilam di manamana sahaja. Murid dipilih untuk membuat Semua murid terlibat dalam menjayakan Program Nilam Mac Semua murid menyertai Program Nilam 2. Murid yang membaca lebih daripada 100 buah buku akan menyertai program peringkat daerah. Program Bakul Bergerak Sepanjang tahun Semua murid menyertai Program Nilam Program Rakan pembaca Menjadikan murid SMKC aktif menyertai Program Nilam dan memupuk minat membaca Menjadikan murid SMKC aktif Bilangan rakan pembaca akan bertambah September Semua murid menyertai Program Nilam 4.soalan peperiksaan kepada pelajar dan guru 1. Majlis Pelancaran Program Nilam Memperkenalkan program nilam kepada pelajar dan menambahkan minat membaca Menjadikan murid SMKC aktif menyertai Program Nilam dan memupuk minat membaca.

Pemilihan dan penyampaian anugerah Tokoh Nilam Guru Murid diberikan hadiah mengikut pencapaian yang ditetapkan dan kemahiran berbahasa murid Program Nilam 5. emas dan November Semua murid yang layak diberi pengiktirafan . bahasa Inggeris dan bahasa arab semasa program perhimpunan mingguan.menyertai Program Nilam dan memupuk minat membaca persembahan dalam bahasa Melayu. Majlis Anugerah Nilam Menjadikan murid SMKC aktif menyertai Program Nilam Bilangan murid yang memperoleh pingat gangsa. Majlis pelancaran dan aktiviti dijalankan sepanjang Bulan Membaca Kebangsaan Guru yang terpilih membuat pembentangan tentang buku yang dibaca di dalam program perhimpunan sekolah. Kempen Bulan Membaca Menjadikan murid SMKC aktif menyertai Program Nilam dan memupuk minat membaca Menyuburkan budaya suka membaca dalam kalangan guru Meningkatkan ketrampilan diri dan kemahiran berbahasa murid Bulan Oktober Semua murid menyertai Program Nilam 6. perak. Program Nilam Guru Guru menjadi contoh kepada murid untuk menyemarakkan Program Nilam di sekolah Sepanjang tahun Sebahagian guru terlibat 7.

inventori. 1. pinjaman. Membaik pulih dan Memastikan bukumengemaskini buku. Menyelenggara alatan.Oktober 2. pemulangan dan penyelenggaraan yang sistematik Pengurusan PSS yang cekap dan sistematik Jan . BAHAN BANTU MENGAJAR Pembelian bahan PSS dilengkapkan dilakukan dengan bahanberdasarkan bahan rujukan keperluan dan terkini cadangan panitia mata pelajaran Melengkapkan rekod perolehan stok. nilam akan meningkat.dan memupuk minat membaca berdasarkan catatan dalam buku rekod nilam. Perkhidmatan yang memuaskan dan berkesan Sepanjang tahun Semua buku dan peralatan rosak dibaiki . Menghasilkan rekod-rekod yang lengkap dan sistematik. Penyediaan Rekod Perolehan dan Rekod Pinjaman Buku dan Bahan Bukan Buku Sepanjang tahun Semua rekod lengkap 3. Pembelian BBM Menambahkan bahan sokongan untuk melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran Mewujudkan proses pengelolaan PSS yang cekap.buku dan bahanbuku dan peralatan bahan bukan buku berkeadaan baik dan sempurna serta sedia digunakan pada bila-bila masa Mengenal pasti buku-buku rosak dan menjalankan kerja-kerja baik pulih.

Bulan/ Minggu Bahasa Mempertingkat kemahiran berbahasa dalam kalangan murid PROGRAM PANITIA Menjalankan Memupuk aktiviti-aktiviti kemahiran bahasa Melayu. Pengawas PSS peprustakaan lebih kreatif dan awam negeri. Lawatan Bermaklumat Menambahkan pengetahuan dan idea-idea baru murid dan guruguru perpustakaan dalam usaha menjayakan PSS cemerlang LAIN-LAIN Lawatan ke Pusat AJK PSS dan sumber contoh. murid dan bahasa arab dalam bentuk pertandingan Menjalankan aktiviti dengan kerjasama panitiapanitia mata peljaran dalam bentuk persembahan dan pertandingan Sambutan kemerdekaan peringkat sekolah lebih berkesan Oktober Sayembara Kemerdekaan Mempertingkatkan semangat patriotik dalam kalangan murid dan warga sekolah Ogos 1. Membina dan menyiapkan Taman yang berinformasi dan Julai 2 Taman Sumber Lestari Mewujudkan suasana kondusif Julai . Mengaplikasikan hasil pemerhatian semasa lawatan di Pusat sumber sekolah. inovatif muzium Negeri. berbahasa muridbahasa Inggeris.

Disediakan oleh: (PUAN NOR AZIZAH BINTI YUSOFF) Guru Perpustakaan dan Media.dan menarik di sekitar sekolah untuk memupuk budaya ilmu dalam kalangan warga sekolah. menarik . Taman Sumber Lestari dengan kerjasama unit kaunseling dan Kelab Pencinta alam. Kuala Terengganu. SMK Chendering.

CARTA GANTT PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN PSS 2012 PROGRAM / AKTIVITI JAN FEB MAC APRIL MEI JUN JULAI OGOS SEP OKT NOV DIS Mesyuarat Jawatankuasa Induk PSS Mesyuarat Jawatankuasa Kerja PSS Mesyuarat Pengawas PSS Kursus Kepimpinan Pengawas Dokumentasi aktiviti sekolah Kemaskini fail kewangan dan rekod-rekod perpustakaan PERPUSTAKAAN Penggunaan Sistem automasi secara menyeluruh di perpustakaan Suaikenal PSS untuk pelajar baru dan lama Promosi Penggunaan PSS Membina fail tegak untuk keratan akhbar Pembelian buku-buku dan bahan-bahan Pemprosesan buku-buku dan bahan Projek Keceriaan PSS Bank Soalan PROGRAM NILAM Majlis Pelancaran Program Nilam Program Bakul Bergerak Program Rakan pembaca Ekspresi Pelajar Kempen Bulan Membaca Program Nilam Guru Majlis Anugerah Nilam .

BAHAN BANTU MENGAJAR Pembelian BBM Penyediaan Rekod Perolehan dan Rekod Pinjaman Buku dan Bahan Bukan Buku Membaik pulih dan mengemaskini buku-buku dan peralatan PROGRAM PANITIA Bulan/ Minggu Bahasa Sayembara Kemerdekaan LAIN-LAIN Lawatan Bermaklumat Taman Sumber Lestari .

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHENDERING 21080 KUALA TERENGGANU PERANCANGAN AKTIVITI TAHUN 2012 PUSAT SUMBER SEKOLAH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful