P. 1
DINAMIK KUMPULAN

DINAMIK KUMPULAN

|Views: 1,284|Likes:
Published by Syalwahty Kassim

More info:

Published by: Syalwahty Kassim on Feb 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/04/2013

pdf

text

original

GMGM2043-DINAMIKA KUMPULAN 1.

PENGENALAN Dinamika atau dalam bahasa English ‘Dynamics’ adalah ilmu tentang gerak dan gaya penyebabnya. Ilmu ini diketemukan pertama kali oleh

Galileo(1564-1642). Menurut Galileo, bila sebuah benda dibiarkan sendiri maka akan bergerak lurus beraturan dan akan berhenti pada suatu titik. Penyataan ini dikenal sebagai prinsip Galileo yang secara kuantitatif dirumuskan oleh Sir Isaac Newton dalam bukunya yang pertama. Kumpulan didefinisikan sebagai sesuatu yang telah dikumpulkan atau satu kelompok individu mendapatkan bantuan sesama sendiri samada dari segi buah fikiran ataupun guna tenaga. Pentingnya kumpulan terhadap manusia sejagat agar manusia dapat membangunkan sosial dan sekaligus ekonomi negara. Tanpa kumpulan individu tidak akan mendapat meningkatkan produktiviti yang diperlukan. Dinamika kumpulan ialah kajian atau pembelajaran mengenai kumpulan. Ia berkait dengan bidang psikologi dan sosiologi. Menurut Forsyth (1999) sesebuah kumpulan terdiri daripada dua atau lebih individu yang berkait antara satu sama lain oleh hubungan sosial. Oleh sebab itu mereka ini berinteraksi dan terpengaruh antara satu sama lain, kumpulan membentuk satu jumlah proses dinamik yang membahagikan mereka dari koleksi rawak seseorang individu. Proses ini termasuklah norma, peranan, hubungan, perkembangan, pengaruh sosial, memerlukan antara satu sama lain dan kesan kepada sikap dan perangai. Kumpulan dinamik ini secara utamanya mengambil tahu corak sikap sesebuah 123277
1

W.GMGM2043-DINAMIKA KUMPULAN kumpulan.T telah menciptakan Nabi Adam dan Hawa sebagai khalifah di muka bumi ini dan mereka ini merupakan bukti manusia pertama yang telah membentuk sebuah kumpulan masyarakat. Jenis 123277 2 .’ Merujuk kepada terjemahan di atas. Disamping itu ayat ini menerangkan betapa pentingnya silaturrahim dipelihara dan sebagai asas kepada penyatuan ummah. a. Allah S. lelaki dan perempuan yang ramai dan bertakwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut-nyebut namaNya. Kumpulan Formal Kumpulan formal adalah kumpulan yang memang telah dirancang kewujudannya bagi memenuhi matlamat dan objektif penubuhannya. kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati (mengawas) kamu. serta peliharalah hubungan (silaturahim) kaum kerabat. 2. Allah telah berfirman didalam Surah An-Nisa ayat pertama yang bermaksud: ‘Wahai sekalian manusia! Bertakwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu (bermula) dari diri yang satu (Adam) itu pasanganya (isterinya iaitu Hawa) dan juga yang membiakkan dari keduanya zuriat keturunan. KLASIFIKASI KUMPULAN Menurut Levi (2001) sebuah kumpulan boleh diklasifikasikan sebagai kumpulan formal dan kumpulan tidak formal. Menurut ajaran agama Islam.

Kewujudannya juga memainkan peranan yang tidak kurang pentingnya dalam sesebuah organisasi. Contoh kumpulan formal adalah seperti bahagian akaun dan kewangan dalam sesebuah organisasi. Kewujudannya diakui oleh semua pihak yang terlibat. pasukan petugas dan jawatankuasa. b. 123277 3 . Dengan tertubuhnya kumpulan tidak formal ini sedikit sebanyak akan mengeratkan lagi silaturrahim dalam organisasi tersebut.GMGM2043-DINAMIKA KUMPULAN kumpulan formal yang biasa di dalam organisasi ialah kumpulan perintah (pengurus dan para subordinat). Para anggota kumpulan tidak formal mempunyai tujuan yang sama iaitu untuk berkongsi minat dan pengalamlui aktiviti yang dijalankan. Sebagai contoh ialah penubuhan pasukan bolasepak bagi sesuatu organisasi tersebut di mana ahli-ahlinya mungkin terdiri daripada setiap peringkat pengurusan dan subordinat. Penubuhannya adalah mengikut peraturan yang sah dan diiktiraf oleh pihak pendaftar yang meluluskannya dan pihak pemerintah sesebuah negara setelah melalui proses-proses yang tertentu. Kumpulan Tidak Formal Kumpulan ini terbentuk apabila anggotanya berkumpul dan sering berinteraksi antara sesama mereka. Kumpulan formal adalah merupakan sebuah pertubuhan yang sah dan didaftarkan penubuhannya.

d. b. FAEDAH MENYERTAI KUMPULAN Setiap kumpulan ada matlamat dan faedah tersendiri. Mengekalkan nilai sosial dan budaya yang lazim diamalkan. Memberikan kepuasan. Membantu menyelesaikan masalah. Berikut antara sebab mengapa kita menyertai kumpulan: a. Pergaulan ahli-ahli adalah lebih mesra dan memenuhi keperluan manusia dalam mencari persahabatan dan sokongan. c. status dan keselamatan sosial. 123277 4 . Para ahli yang terlibat akan saling bantu membantu dalam menyelesaikan masalah yang wujud dalam kumpulan mereka dan dengan ini organsasi akan kurang dibebani oleh masalah ahli-ahli organisasi itu sendiri.GMGM2043-DINAMIKA KUMPULAN 3. Bertindak secara berkumpulan adalah lebih baik berbanding secara individu dalam melakukan sesuatu tugas yang hendak di buat. Sudah tentu ahli kumpulan tersebut berada dalam keadaan yang sangat akrab bagi membentuk pasukan yang mantap dan kuat. Komunikasi yang berlaku adalah sangat akrab di antara para subordinat dengan pihak pengurusan jika mereka berada dalam kumpulan ini sebagai contoh pasukan sepatakraw yang ditubuhkan oleh organisasi. Membantu para anggota untuk berkomunikasi. e. Para anggota berkemungkinan berkongsi norma dan nilai yang sama dan nilai tersebut terus membimbing perilaku dan terus diperkukuhkan.

Lebih banyak pengetahuan dan maklumat. f. KUMPULAN FORMAL – JABATAN KESIHATAN NEGERI SABAH (JKNS) Kumpulan formal yang saya sertai ialah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah (JKNS).GMGM2043-DINAMIKA KUMPULAN Bekerja secara berkumpulan akan menghasilkan kuantiti yang lebih besar dan tugas akan dapat dilakukan dengan lebih sempurna dari pandangan-pandangan dan teguran yang diterima dari ahli-ahli kumpulan. Unit ini akan mengadakan perbincangan 2 bulan sekali untuk mengetahui masalah yang dihadapi dan mencari jalan penyelesaian. serta masih tertakluk kepada peraturan kewangan berkuatkuasa semasa. disamping itu memastikan segala perbelanjaan mematuhi arahan perbendaharaan dan pekeliling. Unit ini merupakan nadi kepada JKNS kerana segala peruntukan dan perbelanjaan adalah dikawal selia oleh unit ini. Kumpulan kerja unit ini terdiri daripada 18 orang kakitangan yang mempunyai bidang dan peranan masing-masing. Maklumat yang diperolehi dari seorang individu adalah terbatas jika dibandingkan dengan jumlah mereka yang berada di dalam sesebuah kumpulan. Matlamat unit ini ialah memastikan pembayaran dibuat dalam tempoh 14 hari daripada penerimaan pesanan kerajaan dan borang tuntutan. Saya telah dilantik sebagai Pembantu Tadbir Kewangan (W17). 4. 123277 5 . Perbincangan mengambil kira pandangan daripada semua kakitangan. Saya bertugas di bahagian pengurusan dalam unit kewangan dan akaun.

Cadangan bagi membuat peruntukan. pengeluaran memo dalaman oleh unit ini berkenanan ketidakpatuhan kepada semua bahagian Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Seterusnya tindakan disusuli dengan mengadakan mesyuarat pengurusan yang mana isu-isu berkaitan kewangan dibincangkan dan hasil keputusan mesyuarat diambil maklum dan perhatian.GMGM2043-DINAMIKA KUMPULAN Permasalahan yang dihadapi oleh unit ini ialah ketidakpatuhan terhadap peraturan kewangan yang mana terdapat tuntutan perjalanan yang dihantar selepas 10hb bulan berikutnya dan pesanan tempatan dikeluarkan selepas perbelanjaan dilaksanakan. semua Pembantu Tadbir Kewangan (W17) dikehendaki untuk memastikan semua tuntutan dan pesanan kerajaan yang dibuat perlu mematuhi Arahan Perbendaharan.’ Bagi menyelesaikan permasalahan tersebut unit ini telah mencadangkan tiga cara penyelesaian masalah. Sekiranya terdapat ketidakpatuhan permohonan perlulah dikemukakan kepada pihak Perbendaharan Malaysia untuk kelulusan. 123277 6 . pindah peruntukan dan pindahan hendaklah ditanda selesai setakat mana yang diselesaikan. Kedua. Pertama. Kedua –dua masalah ini telah menyalahi arahan perbendaharaan AP 100 (a) ‘Tuntutan perjalanan mengikut Peraturan- peraturan Perkhidmatan Awam dan Pekeliling Perbendaharaan hendaklah dikemukakan tidak lewat daripada 10 hari bulan dalam bulan yang berikutnya. Jumlah kemas kini tanggungan yang belum selesai hendaklah dicatat dan dilaraskan apabila tanggungan berubah.’ dan AP 95 (a) (iv) ‘Tanggungan mengikut bila ia dilakukan.

Buat masa ini. 123277 7 . Jika tidak turun memancing. Ini kerana hobi dan minat yang sama membolehkan setiap individu dalam kumpulan ini berkongsi kemahiran dan pengetahuan. Selain itu. kumpulan memancing ini terdiri daripada 12 orang rakan yang turut mempunyai hobi dan minat yang sama. KUMPULAN TIDAK FORMAL – KUMPULAN MEMANCING Kumpulan tidak formal yang disertai oleh saya ketika ini ialah kumpulan memancing ikan (laut dalam dan persisiran pantai) yang disertai oleh rakan sepejabat dan sekampung. Aktiviti ini telah menjadi minat saya ketika saya berumur 7 tahun lagi. pasang surut air laut.GMGM2043-DINAMIKA KUMPULAN 5. kami akan meluangkan masa untuk berjumpa dan berkongsi maklumat mengenai lokasi memancing yang baharu. Berada dalam satu kumpulan tidak formal seperti kumpulan memancing ini banyak memberi kelebihan dan manfaat kepada saya. Pada kebiasanya kami akan memancing pada hujung minggu dan cuti kelepasan am memandangkan masing-masing telah bekerja dan mempunyai tanggungjawab masing-masing. aktiviti memancing secara berkumpulan ternyata lebih menyeronokkan dan dapat lari dari tekanan kerja seharian yang kadangkala agak memenatkan. membersihkan peralatan pancing dan berbincang teknik-teknik memancing yang terbaru beserta alatan-alatan memancing terbaru yang terdapat di pasaran. banyak ikan-ikan yang berenang di bawah rumah menyebabkan saya teringin untuk menangkapnya mungkin dari situlah minat memancing itu timbul. Pada ketika itu kami sekeluarga tinggal di Kampung Air Sembulan (rumah yang didirikan di pinggir pantai).

Ini adalah kerana ianya berupaya untuk mendapatkan lebih banyak maklumat dan kemahiran serta kepakaran yang dapat dicurahkan oleh ahli-ahli kumpulan. Kumpulan biasanya bertindak lebih baik dalam menyelesaikan masalah berbanding secara individu puratanya. diterima dan dilaksanakan. Mungkin dengan adanya kumpulan yang diwujudkan ini akan lebih memberikan motivasi. keputusan yang hendak dibuat sebelum masanya dan mungkin dikuasai oleh individu yang kurang berkebolehan.GMGM2043-DINAMIKA KUMPULAN 6. Dari ini jelaslah bahawa kita memerlukan kumpulan dan organisasi dan kita tidak boleh hanya menjalani kehidupan ini dengan berseorangan diri sahaja dan jika berada dalam kumpulan maka banyak faedah yang boleh diperolehi demi kebaikan dalam meneruskan kehidupan ini. Sesuatu kerja yang ingin dilakukan akan menjadi lebih mudah dan dapat mencapai kuantiti yang lebih baik jika dilakukan secara berkumpulan. mengesan kesilapan dan bila penyelesaian hendak dicapai ianya lebih mudah difahami. 123277 8 . dapat menghasilkan lebih banyak alternatif. KESIMPULAN Kumpulan memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan dewasa ini. dalam kita melaksanakan sesuatu tugas yang perlu selesaikan. Kumpulan juga akan memudahkan penyelarasan dibuat dan dapat memperkembangkan bakat pengurusan tetapi ianya juga mempunyai risikonya yang tersendiri seperti kurang nilai tanggungjawab oleh ahli.

Newbury Park. CA: Sage. (2001). Group dynamics (3rd ed.GMGM2043-DINAMIKA KUMPULAN BIBLIOGRAFI Forsyth. Levi. D. Group dynamics for teams.R. 123277 9 . (1999). Belmont: Brooks/Cole & Wadsworth. D.).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->