P. 1
Modul PPG MTE3102_1

Modul PPG MTE3102_1

|Views: 2,555|Likes:
Published by Harith Bin Sukri

More info:

Published by: Harith Bin Sukri on Feb 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2013

pdf

text

original

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara

menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJARPELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL PEMBELAJARAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

KANDUNGAN Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Panduan Pelajar Agihan Tajuk Tajuk Pembelajaran 1.0 Pendidikan Matematik

MUKA SURAT i i v viii

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
2.0

Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep Pengertian dan Peranan Matematik Sejarah Matematik Sejarah Ahli Matematik Sifat Matematik Nilai dalam Matematik

1 1 1 2 9 14 19 24

Perkembangan Kurikulum Matematik

2.1
29

Sinopsis

2.2
29

Hasil Pembelajaran

2.3
29

Kerangka Konsep

2.4
29 2.5

Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia Pengaruh Perubahan dalam Kurikulum Matematik 35

Negara Luar terhadap Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia 2.6 Dasar dan Program bagi Kemajuan Matematik iii

5 4.2 4.6 5.1 4.7 6.0 Penutup Kurikulum Bersapadu Sekolah Rendah (KBSR) Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) 4.3 5.0 Sipnopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Falsafah Pendidikan Matematik Falsafah Pendidikan KBSR dan Strategi 5P Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Falsafah Pendidikan Matematik KBSM Lima Strategi matematik KBSM Penutup 64 64 65 65 68 69 70 72 73 Perkembangan Profesinalisme Guru Matematik 5.5 4.4 4.4 5.3 3.8 4.3 4.9 5.5 5.1 3.4 Sipnopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik 53 53 54 54 63 3.0 40 Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik 3.Kanak-Kanak 3.6 4.2 5.0 Sipnopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Perkembangan Pengentahuan Perkembangan Potensi Kendiri Perkembangan Komunikasi Penutup 75 75 75 75 77 79 Isu Dalam Pendidikan Matematik iv .2 3.1 5.7 4.

dan masa anda. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini.6. Modul pembelajaran ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran.1 6.6 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Menggalakkan Inovasi Dalam Bilik Darjah Literasi Numerik Dalam Komuniti Sekolah Penutup 82 82 82 83 85 88 PANDUAN PELAJAR PENGENALAN Modul pembelajaran ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan.4 6. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah.5 6. v . sumbersumber pembelajaran.2 6. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri.3 6. PEMBELAJARAN ARAH KENDIRI Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda.

Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula vi . Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM) di bawah Program Pensiswazahan Guru (PPG). 5 5 5½ 15 5 2½ SUSUNAN TAJUK MODUL Modul ini ditulis dalam susunan tajuk.SASARAN KURSUS Pelajar Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang mendaftar dengan Institut Pendidikan Guru. JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP) Berdasarkan standard IPG KPM yang memerlukan pelajar mengumpulkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Anggaran peruntukan jam pembelajaran adalah seperti dalam Jadual 1: Agihan Jam pembelajaran Aktiviti-aktiviti Pembelajaran 3 Kredit Tanpa Amali (3+0) Mengikut Kredit Kursus 2 Kredit 1 Kredit Tanpa Amali (2+0) Ada Amali (1+1) (0+2) Tanpa Amali (1+0) Ada Amali (0+1) Ada Amali (2+1) (1+2) (0+3) Membaca modul pembelajaran dan menyiapkan latihan / tugasan terarah / amali Menghadiri kelas interaksi 70 60 70 62 70 65 10 10 5 5 5 bersemuka (5 kali) Latihan Amali* 10 8 Perbincangan Atas Talian 7½ 7½ 5½ 5½ 5½ Kerja Kursus 20 20 20 20 15 Ulangkaji 10 10 10 10 5 Amali/Peperiksaan 2½ 2½ 2½ 2½ 2½ Jumlah Jam Pembelajaran 120 80 40 * Latihan amali akan dijalankan pada hari Ahad atau melalui kursus intensif.

Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. vii . Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. 1. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan juga perbincangan Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. IKON Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. 2. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Anda boleh berbincang dengan pensyarah. 3. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti.apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca.

Teliti maklumat yang diterima. 6. 7. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. 5.4. viii . Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda.

ix .AGIHAN TAJUK Kod & Nama Kursus: MTE 3102 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK Kandungan modul ini dibahagi kepada sepuluh (10) tajuk. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul.

Ia membolehkan para 1 .1 Sinopsis Kursus ini memberi pendedahan kepada para pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik sejak daripada zaman dahulu. 1 Tajuk/Topik Pendidikan Matematik :  Pengertian dan Peranan Matematik  Sejarah dan Peranan Ahli Matematik Pendidikan Matematik :  Sifat Matematik  Nilai dalam Matematik Perkembangan Kurikulum Matematik  Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia  Pengaruh Negara Luar Ke atas Kurikulum Matematik di Malaysia Perkembangan Kurikulum Matematik  Dasar dan Program untuk Kemajuan Matematik bagi Kanak-kanak.Bil. Jam 2 9 9 3 9 9 4 5 6 Pembelajaran mengenai Kurikulum Matematik di Malaysia  Lima prinsip dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Pembelajaran mengenai Kurikulum Matematik di Malaysia  KBSR  KBSM Kemajuan Profesional di Kalangan Guru Matematik  Wacana Akademik  Badan Akademik Kemajuan Profesional di Kalangan Guru Matematik  Peranan Guru Matematik  Pembelajaran Sepanjang Hayat Isu-isu Semasa  PPSMI  Matematik di Sekolah Bestari Isu-isu Semasa  ICT dalam Pendidikan Matematik JUMLAH Tajuk 1 Pendidikan Matematik 9 9 9 9 7 3 8 3 9 9 2 1 45 45 10 1. Modul (jam) Jum.

30 pagi. 2 .pelajar mendalami makna. Kita akan balik kampung hari ni. Mengintegrasi dan menimbulkan minat dan nilai dalam pendidikan matematik. 1. Lusa dah raya. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM. jawab ibunya.”. ahli matematik dan guru matematik.3 Kerangka Konsep Pendidikan Matematik Pengertian dan Peranan Matematik Sejarah Matematik dan Peranan Ahli Matematik Sifat dan Nilai dalam Matematik 1. kursus ini bertujuan untuk menambahkan pengetahuan sekali gus meningkatkan profesionalisme keguruan.4 Pengertian dan Peranan Matematik Kita akan meneliti peranan matematik dalam kehidupan seharian melalui satu cerita pendek di bawah : Kanak-kanak Yang Ingin Tahu “Bangun Aiman. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik.” kata ibu Aiman. 1.2 • • Hasil Pembelajaran Menerangkan peranan yang dimainkan oleh matematik. Aiman menyapu matanya lantas bertanya “Pukul berapa sekarang. ibu ?” “6. Disamping itu.

Kebiasaannya keluarga Aiman dan keluarga bapa saudaranya akan pulang bersama-sama . Semasa dalam kereta, Aiman memerhati papan-papan tanda sepanjang jalan.”Apa maknanya itu, ayah ?” maksud Alor Setar 123km ?” “Macamana kita tahu berapa kita perlu bayar tol ?” “Kenapa kereta perlu ada nombor?”. Apabila mereka menghampiri kampung, Aiman bertanya lagi, “ Ayah, macamana pakcik sampai lebih awal daripada kita ?” . 1. Apa sebutan matematik / simbol yang digunakan dalam cerita di atas ? Senaraikan. 2. Apa simbol matematik yang ditemui oleh Aiman ? Senaraikan. 3. Dalam kehidupan seharian, apakah perkataan dan simbol matematik yang anda temui ? Senaraikan. “ Apa kegunaannya ?” “ Apa

Pada fikiran anda, adakah matematik hanya terdiri daripada simbol-simbol dan perkataan sahaja ? Mari kita mengkaji pelbagai makna matematik. Matematik telah dinamakan sebagai ‘permaisuri bagi sains’ oleh Gauss (17771855), seorang ahli matematik yang terkenal pada zaman dahulu. Ramai orang menganggap Matematik adalah suatu subjek yang dikaitkan dengan nombor dan pengiraan sahaja. Sebenarnya, Matematik mengandungi makna yang lebih dalam dan memainkan peranan yang besar dalam kehidupan kita. Sebagai seorang guru Matematik, anda perlu menganggap dan menghargai Matematik sebagai subjek yang kaya dengan idea dan kreativiti.

1.4.1

Pengertian Matematik APA ITU MATEMATIK ? Ini adalah satu soalan yang penting dan memerlukan jawaban yang jitu dan terperinci. Matematik dapat didefinisikan dalam pelbagai cara. Berikut adalah beberapa pengertian bagi Matematik :  “Matematik adalah pengkajian tentang corak/pola.”

3

   

“Matematik adalah pengkajian tentang perhubungan / perkaitan.” “Matematik adalah suatu bahasa” “Matematik adalah suatu kajian seni” “Matematik adalah berkaitan dengan aritmetik, algebra, trigonometri, kalkulus dan sebagainya.”

 

“Matematik adalah satu cara berfikir.” “Matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan harian.” yang dimaksudkan dengan perkara-perkara di atas? Dengan

Apakah

penerangan terperinci di bawah, diharapkan anda, sebagai guru matematik, dapat memahami dengan lebih mendalam tentang pengertian Matematik.  Matematik adalah pengkajian tentang corak/pola Pola / Corak adalah suatu perkara yang berulang. Perhubungan adalah suatu yang ada kaitan disebabkan sesuatu perkara. Kedua-dua perkara ini penting untuk memberi kita keyakinan dalam menentukan / menjangkakan perkara seterusnya yang akan berlaku / muncul. Kajian pola bukan sahaja didapati dalam bidang Matematik, tetapi juga dalam bidang Seni, Muzik, tekstil dan sebagainya. Perhatikan contoh berikut : Contoh 1 : 12 112 1112 =1 = 121 = 12 321

1 1112 = 1 234 321 Tanpa menggunakan kalkulator, apakah nilai bagi 11 1112 ? Contoh 2 : Nombor 37 adalah satu nombor ajaib dan boleh menghasilkan hasildarab yang menarik sekiranya didarab dengan gandaan 3 3 x 37 = 111

4

6 x 37 = 222 9 x 37 = 333 Berdasarkan pola di atas, berapakah hasildarab 37 dengan 21 ? Cuba selidiki masalah-masalah di bawah dan tentukan corak / pola yang terlibat : (a) Apakah pernyataan Matematik yang seterusnya ? 1x8+1=9 11 x 8 + 11 = 99 111 x 8 + 111 = 999 11 111 x 8 + 11 111 = 99 999

 Matematik adalah pengkajian tentang perhubungan / perkaitan Contoh : Perhatikan fungsi kuadratik berikut : Jika f ( x) =5 x 2 +3 x −2 berapakah nilai f jika x = 2 ? Apakah hubungan antara x dan f ? Sesetengah perhubungan angkubah-angkubah/anu boleh juga ditunjukkan dalam bentuk jadual atau graf. Cuba anda berikan dua contoh lain yang menunjukkan perhubungan antara angkubah-angkubah.

 “Matematik adalah suatu bahasa” Satu daripada keistimewaan-keistimewaan yang terdapat dalam Matematik ialah Matematik mempunyai bahasa atau simbol beserta operasinya sendiri. Bahasa Matematik yang dicipta oleh pakar-pakar Matematik dari zaman ke zaman telah menjadi lambang dan hukum yang universal sehingga ke hari ini. Simbol dan ungkapan Matematik yang dicipta, memudahkan kefahaman dan proses pemikiran manusia, menjadikan operasi Matematik lebih ringkas, cepat dan tepat. Di dalam bahasa Matematik, tatabahasa terdiri daripada hukum-hukum, 5

teorem-teorem dan rumus-rumus Matematik yang menghubungkan simbolsimbolnya.  Matematik adalah satu cara berfikir Berfikir secara Matematik adalah satu cara berfikir yang menggunakan konsep. Antaranya ialah : • • • • Seni muzik Seni bina Seni lukis Seni budaya. juga di kalangan pelajar Matematik.  Matematik adalah berkaitan dengan aritmetik. kemahiran dan kaedah Matematik dalam menyelesaikan masalah yang timbul. kalkulus dan sebagainya. Menerusi Logik. 6 . Berfikir secara logik merupakan perkara yang penting dalam Matematik. Terdapat ramai orang yang apabila menghadapi sesuatu masalah. trigonometri. melihat Matematik sebagai suatu perkara yang berkaitan pengiraan. Sebahagian besar daripada pandangan umum. akan berusaha untuk mendalami dan menganalisis keadaan atau punca masalah sebelum menggunakan kaedah-kaedah tertentu untuk menanganinya. Contoh : Luas sfera. Ada yang menggunakan rajah atau jadual untuk mengumpul maklumat dan ada juga yang menggunakan analogi untuk mencari punca masalah. kita maksudkan dua kaedah menaakul iaitu penaakulan secara Induktif dan Penaakulan secara Deduktif. Pengiraan adalah akar umbi kepada Matematik. L = 4π r 2  “Matematik adalah suatu kajian seni” Terdapat unsur-unsur Matematik dalam pelbagai bentuk seni. algebra. Terdapat pelbagai teknik atau kaedah dalam Matematik bagi mendapatkan penyelesaian kepada pelbagai masalah.

kita mungkin memikirkan sesuatu teori kepada sesuatu perkara. Dengan cara sedemikian. 7 . suatu pengesahan terhadap teori asal kita dapat dilaksanakan.Penaakulan secara Deduktif bermula dengan sesuatu perkara yang umum membawa kepada sesuatu keputusan yang lebih terperinci. samada ianya benar atau sebaliknya. menetapkan hipotesis yang mungkin.  Matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan harian. Dalam penaakulan ini. kita bermula dengan mencari corak atau pola. Sebagai contoh. kita mengaktifkan minda kita agar lebih berfungsi dengan baik sebagaimana kita menggalakkan aktiviti ‘hands-on’ kepada para pelajar. Teori Hipotesis Pemerhatian Pengesahan Penaakulan secara Induktif sebaliknya bergerak daripada pemerhatian yang teliti kepada teori atau generalisasi. kita menjalankan ujian terhadap data dengan tujuan mengesahkan hipotesis yang ada. Teori Hipotesis Corak / Pola Pemerhatian Dengan cara penaakulan di atas. Akhirnya. Seterusnya kita terus membuat pengumpulan data. dan kemudian berakhir dengan membuat rumusan atau kesimpulan / teori. Kemudian kita mula mendalami perkara tersebut dengan membuat hipotesis yang dapat dijalankan ujian terhadapnya.

Matematik bukan hanya digunakan oleh ahli Matematik. membaca carta. Matematik melatih akal kita supaya berfikir secara rasional dan logik. kita menghargai ilmu. membeli makanan. Cabaran yang keenam dalam Wawasan 2020 iaitu “the building of a progressive scientific society with creative and far-sighted abilities”. Selain itu. kemahiran dan konsep yang telah kita pelajari di sekolah dahulu. matematik juga memainkan peranan yang penting dalam perkembangan informasi dan teknologi komunikasi (ICT). masa dan sebagainya. Matematik juga meningkatkan keupayaan dan tahap kebijaksanaan kita dalam menangani soalan berbentuk Penyelesaian Masalah. mengira diskaun. merancang kerja-kerja seharian dan sebagainya memerlukan kemahiran matematik asas. penciptaan sistem nombor binari menyumbang kepada prosedur pengiraan dalam komputer. Sebagai contoh.4. Sewajarnyalah. telah memberi impak yang besar. mampu melaksanakan kerja-kerja yang kompleks dengan berkesan. Sebagai contoh. Kita juga mengaplikasikan pengetahuan matematik untuk menyelesaikan masalah praktikal mahu pun masalah berbentuk abstrak. Seseorang yang telah diberi latihan yang mantap dalam matematik.. 1. Ini meliputi aktiviti atau bidang pekerjaan seperti pertukaran wang. Sejarah membuktikan bahawa ahli matematik telah berjaya membaca / menyelesaikan kerumitan dalam kod rahsia semasa Perang Dunia Kedua. mengukur jarak. kita tidak akan berupaya menyelaras perbelanjaan atau kewangan kita secara sistematik tanpa pengetahuan matematik. Segala aktiviti yang kita lakukan seperti pergi bercuti. Kemajuan dalam matematik juga memberi sumbangan yang besar kepada kemajuan dalam sains.2 Peranan Matematik Kehidupan kita berkait rapat dengan matematik. Kita menggunakan asas matematik dalam kehidupan seharian.. Kemajuan dalam bidang matematik juga dilihat sangat penting dalam mempastikan tercapainya Wawasan 2020. Pengetahuan dalam matematik sesungguhnya memainkan peranan yang sangat besar dalam kehidupan kita. bukan sahaja kepada 8 . tetapi juga oleh semua orang.

pemikiran dan eksplorasi yang baik di kalangan pelajar. seharusnya ada dalam diri para guru. Soalan-soalan seperti “ Bagaimana guru berinteraksi dengan pelajar semasa aktiviti P&P berjalan “. Anda boleh melayari internet seperti alamat di bawah untuk mendapatkan kefahaman tentang kegunaan matematik dalam kehidupan seharian.4. Guru juga perlu menyediakan latihan atau tugasan dengan melibatkan semua pelajar. guru menyediakan suatu medan bagi pelajar-pelajar merasa selamat untuk berkongsi idea. Guru perlu menyoal “ Apa yang dapat dan tidak dapat 9 . Guru seolah-olah memberitahu mereka bahawa pembelajaran adalah penting. 2005).com/k-12-education-articles/mathematics-in-daily-life-390556.3 Peranan Guru Matematik Guru-guru Matematik berhadapan dengan cabaran yang besar dalam melaksanakan huraian sukatan pelajaran Matematik serta cadangan-cadangan baru yang perlu dilaksanakan. Guru juga seharusnya mengenalpasti bagaimana para pelajar berhubung antara satu sama lain. Guru sewajarnya membuat analisis tentang pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah.org/interactives/dailymath/ http://www. Peranan yang baru bagi guru-guru diperlukan bagi merealisasikan kurikulum matematik yang baru. juga belajar menghargai pendapat-pendapat orang lain. (Mok. tetapi juga terhadap peranan guruguru matematik pada masa hadapan.learner.articlesbase. Para guru dikehendaki menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif kepada para pelajar.html 1. dan belajar matematik adalah penting. Yang paling penting. Guru perlu memikirkan dan menyediakan tugasan yang membuatkan pelajar-pelajar menggunakan intelektual dan pemikiran yang mencapah untuk memahami atau menjawab sesuatu masalah. http://www. “Apa bentuk soalan untuk membangkitkan pelajar berfikir dengan lebih jauh” . “ Apa bentuk komunikasi yang dapat membantu pelajar mendapatkan kefahaman yang mendalam dalam Matematik ”. Susunan kerusi-meja yang sesuai dapat membangkitkan semangat perbincangan. terutama yang berkaitan dengan kehidupan seharian.perkembangan silibus matematik yang baru.

1. Sukatan.Guru tidak perlu membetulkan kesilapan pelajar secara terus atau segera.1 Sejarah Perkembangan Matematik 10 . Begitu juga dengan perkaitan antara matematik dan sains. matematik disebarkan daripada satu budaya ke budaya yang lain. selatan India dan Jepun juga mengamalkan matematik yang agak menarik untuk dikaji.5 Sejarah Matematik Setiap budaya di muka bumi ini mengamalkan matematik. matematik tersebut berkembang dan digunakan di seluruh dunia. pendidikan jasmani dan seni. Akhirnya. Negara China. Dalam kes-kes tertentu. Pada masa yang sama. Penulisan matematik dalam Greek Purba diterjemahkan kepada bahasa Arab.dilaksanakan hari ini ? ” Apa pembetulan yang patut diambil “.5. pengajian sosial. guru disaran supaya mempastikan pelajar merasai perhubungan antara Algebra. Geometri dan Statistik. kemudiannya berkembang ke Greece. (ii) Apa peranan anda sebagai guru Matematik yang berkesan? 1. kebanyakan daripadanya diterjemahkan kepada bahasa Latin dan digunapakai di Eropah Barat. matematik di India diterjemahkan kepada bahasa Arab. Kemudian. guru-guru sewajarnya dapat menghasilkan pelajar-pelajar yang bermotivasi tinggi dalam matematik dan berkeupayaan untuk mengaplikasikan kemahiran matematik dalam dunia sebenar. (i) Bincang dengan rakan-rakan sekelas anda tentang pengertian dan peranan Matematik. Selepas beberapa ratus tahun. tetapi ianya tidak mendatangkan kesan yang signifikan terhadap matematik yang diamalkan sedunia sekarang. Dengan peranan-peranan yang dibincangkan di atas. Matematik dikatakan bermula di Mesir Purba dan Babylonia. Guru juga membantu pelajar memahami perkaitan antara matematik dan perkara-perkara di luar persekitaran sekolah. tetapi guru boleh merancang cara bagaimana menolong pelajar yang berkenaan mendapat semula ilmu yang tertinggal.

Seorang ahli astronomi Greek. banyak bidang. teori nombor. sejarah Matematik juga boleh dilihat dalam 6 peringkat kronologi seperti di bawah : • Babylonian. merupakan peringkat perkembangan matematik daripada konkrit kepada abstrak. punca kuasa dua dan punca kuasa tiga. algebra dan trigonometri ke tahap yang mantap.601 BC) Matematik pada masa ini sangat praktikal dan digunakan semasa pembinaan. Antara bidang matematik yang baru ditemui ialah geometri koordinat. Egyptian and Native American Periods (3000 BC .kini ) Dikenali sebagai peringkat moden. penaakulan mantik dan logik. ekonomi dan sosiologi.Sejarah perkembangan Matematik boleh dibahagikan kepada 4 peringkat : 1. Peringkat Keempat ( 1900 TM . mencatat rekod dan penciptaan kalendar. kalkulus dan rumus-rumus kalkulus. kuasa dua. Ptolemy menggunakan sistem ini untuk menghasilkan minit. geometri.. saat dan sukatan darjah yang digunakan sekarang. Di antaranya adalah kebarangkalian. Peringkat Pertama ( sebelum 400 SM ) - Bermula dari masa manusia menggunakan tanda atau simbol untuk membilang hingga tokoh-tokoh matematik Yunani menemui sistem teori matematik yang pertama. 4. menjadi satu sistem yang sempurna. Peringkat Kedua ( 400 SM – 1700 TM ) Merupakan perkembangan aritmetik. teori set. teori dan hukum baru ditemui dan didemonstrasikan oleh tokoh-tokoh matematik khasnya dari negara-negara barat. Dalam pada itu. 3. Mereka tidak mempunyai simbol 0 tetapi boleh mewakili pecahan. Pada tahap ini. pengukuran. Dalam tempoh ini. Peringkat Ketiga ( 1700 TM – 1900 TM ) Peringkat perkembangan matematik tradisi ke peringkat perubahan dan penemuan. Sistem pernomboran mereka mempunyai nilai tempat dengan asas 60. teori-teori baru ditemui oleh tokoh-tokoh matematik untuk digunakan dalam bidang sains teknologi. Asas 60 ini membawa kepada pembahagian bulatan kepada 360 bahagian yang sama besar yang kini dikenali sebagai darjah (degree). 11 . Setiap darjah kemudiannya dibahagi kepada 60 bahagian iaitu minit. 2.

silinder dan sebagainya. Mereka mengukur menggunakan kaedah yang unik iaitu meregangkan tali.1199) Tamadun Hindu sebenarnya bermula pada 2000 BC tetapi mengikut rekod matematik ianya daripada 800 BC sehingga AD 200. Pada abad ketiga. Salah seorang daripada tiga ahli matematik yang hebat sepanjang zaman adalah Archimedes (287-212 B. Sumbangan mereka hanyalah nombor Roman dan pecahan adalah berdasarkan sistem duodecimal (asas 12). .Tiada nombor sifar atau tanda kedudukan pada masa itu... dikenali hieroglyphics (tulisan mesir purba kala) dan sistem pernomboran ini berbentuk gambar-gambar. Sumbangan besar orang-orang Greek adalah Euclid’s Elements and Apollonius’ Conic Sections. 2. ada simbol tersendiri.C. Unit asas yang digunakan oeh orang-orang Mesir untuk mengukur panjang adalah ‘kubit’. kotak. Mereka mempunyai rumus bagi luas bulatan dan isipadu bagi kubus. namun sumbangan mereka terhadap matematik tidak banyak. Roman and Chinese Periods (600 BC . • Hindu and Arabian Period (AD 500 . Mereka mempunyai pengetahuan yang baik dalam algebra. tetapi menjelang AD 600 orang-orang Hindu menggunakan simbol-simbol Brahmi bersama tanda kedudukan (positional notation). Mereka mempunyai pecahan dan beberapa nombor bukan nisbah ( irrational numbers ). 9 adalah signifikan sebab bagi setiap nombor. Diberitakan bahawa Archimedes berjaya mencipta cara untuk menguji penurunan nilai bagi ketulan emas. 12 . terutamanya π. 3. simbol Brahmi iaitu 1.. di mana jaraknya adalah dari siku seseorang sehingga kepada hujung jari hantu.) Beliau merekacipta beberapa alat dan senjata ketenteraan. Mereka mengetahui bahawa persamaan kuadratik mempunyai dua penyelesaian / jawaban dan mereka juga pandai menganggar nilai π. Mereka mengetahui bahawa tahun solar adalah lebih kurang 365 1 hari.Orang-orang Mesir merekacipta cara mereka sendiri untuk menulis. Mereka mempunyai sistem pernomboran sendiri.499 AD) Tamadun Greek memberi kesan besar kepada sejarah Matematik. Walaupun kaum Roman menguasai dunia. 4 • Greek. Mutu kalendar dipertingkatkan dan mereka menetapkan idea- idea tentang tahun lompat setiap empat tahun.

Salah seorang berbangsa Arab. Perkataan Algebra diilhamkan oleh orang-orang Arab di dalam buku yang ditulis oleh seorang angkasawan yang bernama Mohammed ibn Musa al Khwarizmi. Edisi bercetak yang pertama berkenaan “Euclid’s Elements” dalam bahasa Latin diterbitkan pada tahun 1482. Jangkamasa antara 1400 and 1600 dikenali sebagai Renaissance. Al Khwarizmi berjaya menyelesaikan persamaan kuadratik dan beliau mengetahui bahawa terdapat dua nilai / jawaban kepada persamaan tersebut. Omar Khayyam banyak menggunakan nombor bukan nisbah dan ini bertentangan dengan pendapat orang-orang Greek berkenaan nombor. Dalam pada itu. Buku itu berjudul “Al-jabr w’al muqabala”. Pada awal 1400an ‘the Black Death’ membunuh lebih daripada 70% daripada penduduk Eropah.  Simbol “ ÷” (John Wallis).  Nombor Perdana (Fermat).  Logik (Gottfried Leibniz). Walaubagaimanapun. telah menukar pemikiran penduduk Eropah kepada pemikiran berteraskan Matematik. Antara sumbangan yang hebat adalah seperti  Segitiga Pascal (Blaise Pascal).  Huruf-huruf untuk Angkubah / Anu (Rene Descartes). dalam teknologi dan pengetahuan berlaku pada masa ini. • Century of Enlightenment (1600 – 1699) Perkembangan bijak pandai. Perkembangan terhebat pada masa itu adalah penemuan teori astronomi oleh Nicolaus Copernicus dan Johannes Kepler. 13 .  Penaakulan Deduktif ( Galileo Galilei). • Transition Period (1200 – 1599) Matematik pada Zaman Pertengahan adalah dalam keadaan 'transitional’ di antara tamadun awal dengan zaman Renaissance. tiada penemuan baru yang signifikan berlaku pada masa ini.  Alat Mengira (Johan Napier). beliau juga menerangkan jawaban dalam bentuk geometri.  Penggunaan titik perpuluhan (Kepler and Napier).

probability. • Early Modern Period (1700 – 1899) Tempoh ini menandakan permulaan kepada matematik moden. logical proof (Charles Dodgson). • Algebra (Emmy Noether). Terdapat experimentasi dan formulasi idea berlaku pada masa ini. • Godel’s Theorem. connection between probability and π (Compte de Buffon). • • Modern Period (1900 – sekarang ) Tempoh masa ini merangkumi semua penemuan pada abad yang lalu. Formal Logic (Bertrand Russel). komputer elektronik yang pertama 14 . non-Euclidean Geometry ( Johann Lambert ) dan sistem Metrik direkacipta. • Analytic Number Theory (Hardy and Ramanujan). number theory (Leonhard Euler). • General theory of relativity (Einstein). Diantara penemuan matematik adalah • Twenty-Three famous problems (Hilbert). Di antara topik-topik yang terlibat adalah : • • • • • • • • Boolean algebra (George Boole). Teori Kebarangkalian permulaan (Blaise Pascal) dan  Bahagian / Rentasan Konik (Rene Descartes). calculus and complex numbers (Abraham de Moivre). calculus and number theory ( Lagrange). Sejarah menunjukkan bahawa matematik yang kita pelajari semasa di sekolah menengah adalah dihasilkan pada masa ini. Principia Mathematica (Alfred North Whitehead).

Mereka menemui nombor bukan nisbah (irrational numbers)! 15 .• Game Theory (John von Neumann). Pythagoreans berminat dalam falsafah terutama falsafah dalam muzik dan matematik. 1. berbaju biasa sahaja dan berkaki ayam. Pengikut-pengikut setia beliau bergelar ‘Brotherhood of Pythagoreans’. Pythagoreans menulis banyak bukti berbentuk geometri. tetapi agak sukar untuk menentukan siapa membuktikan apa. • Development of BASIC ( John Kemeny.6 Sejarah Ahli Matematik Terdapat ramai ahli matematik di seluruh dunia yang menyumbang kepada perkembangan matematik. • Continuum Hypothesis (Cohen). Pythagoras ( 569 BC – 475 BC ) Pythagoras hidup dalam zaman 500's BC. kacang bukan benda yang sepenuhnya tulin. muzik mengeluarkan bunyi yang mempunyai makna dan matematik pula mempunyai cara atau peraturan bagaimana sesuatu perkara berlaku. Pythagoras sendiri dikenali sebagai orang yang berjaya membuktikan bahawa Teorem Pythagoras adalah benar. disebabkan kumpulan ini ingin merahsiakan semua penemuan. di mana mereka tidak makan kacang kerana pada fikiran mereka. Mereka terkenal dengan kehidupan yang sejati / tulin. terdiri daripada lelaki dan perempuan dan mereka menumpukan sepenuh masa mengkaji matematik. dan merupakan salah seorang daripada ahli fikir Greek. Mereka sentiasa bersama Pythagoras dan mengajar orang lain tentang apa yang telah Pythagoras ajarkan kepada mereka. Menurut mereka. dan sebagainya. Thomas Kurtz). Mereka berambut panjang. Berikut merupakan nama-nama besar dalam dunia matematik : 1. personal computer Apple II. Beliau menghabiskan sebahagian besar masanya di Sicily dan selatan Itali.

Beliau juga mungkin berjumpa Aristotle di sana. Ini adalah salah satu daripada algoritma yang tertua . juga terkandung dalam Euclid's Elements. Mesir untuk beberapa ketika. Buku-buku Euclid terkenal disebabkan mudah untuk dibaca dan difahami. Walaubagaimana pun. Kemudiannya. di mana dia banyak belajar tentang matematik dan seterusnya terkandung dalam buku beliau. Asia Barat dan Amerika selama dua ribu tahun. berkenaan bagaimana segitiga dan bulatan dihasilkan. Volumes 11-13: Solid Geometry The Elements juga mengandungi permulaan bagi Teori Nombor. The Elements terdiri daripada cetakan berikut : Volumes 1-6: Plane Geometry. Volumes 7-9: Number Theory. Kemungkinan nama Euclid diada-adakan sahaja. Volume 10: Eudoxus' Theory of Irrational Numbers. sehingga ke abad 20. Tiada didapati gambar beliau di mana-mana. tiada seorang pun yang mengetahui dengan mendalam tentang sejarah hidup Euclid. ‘The Euclidean algorithm’ yang selalunya dirujuk sebagai ‘Euclid's algorithm’ digunakan untuk menentukan faktor sepunya terbesar (FSTB) bagi dua nombor integer. Euclid ( 325 BC – 265 BC ) Sehingga ke hari ini. Sepertimana Anaxagoras sebelum beliau. Pada asasnya. Euclid (atau mereka yang menggelarkan diri mereka Euclid) hidup dalam masa 300 BC. Kita hanya mengetahui bahawa beliau bekerja di bandar Alexandria.2. terutamanya 'The Elements'. begitu juga tentang nombor bukan nisbah dan geometri tiga-dimensi. 16 . Ianya digunakan sebagai buku rujukan utama bagi matematik di semua sekolah di Eropah. Hari ini. segala peraturan dalam Geometry hari ini adalah berdasarkan tulisan Euclid. kita masih mempunyai salinan buku Euclid yang dimulakan dengan definisi asas tentang titik. Beliau ( atau mereka ) belajar di Akademi Plato di Athens. garisan dan bentuk-bentuk. beralih kepada penggunaan geometri untuk membuktikan sesuatu. Buku Euclid seterusnya adalah mengenai matematik lanjutan. Euclid mahu membuktikan bahawa benda-benda boleh dibuktikan melalui penggunaan logik dan alasan (reason). Ada yang berpendapat kewujudan beliau diragui.

Idea-idea beliau amat berguna kepada perkembangan di Eropah. Beliau memperkenalkan konsep yang sangat berkesan tentang asas matematik. di mana kita menggunakan sifar dalam pengiraan matematik. Liu Hui beranggapan bahawa kebanyakan kaedah dalam teks asal adalah penghampiran (approximations).3. Sejarah mencatatkan bahawa beliau menulis komentar terhadap ‘Nine Chapters’ pada tahun keempat di era Jingyuan di bawah pemerintahan Putera Chenliu. Nama keluarga beliau adalah 17 . Muhammad Bin Musa Al-Khwarizmi ( 780 – 850 AD ) Beliau merupakan ahli matematik. bertujuan menyediakan kaedah-kaedah untuk menyelesaikan masalah berkenaan kejuruteraan. Ada yang mengatakan bahawa beliau mencuba untuk memahami konsep berhubung dengan topik ‘differential and integral calculus’. urusan jual-beli dan urusan cukai. penyelesaian bagi persamaan kuadratik dan penggunaan matematik dan algebra untuk bercerita mengenai peristiwa astronomi dan jangkaan yang akan berlaku. 4. Brahmagupta ( 598 – 670 AD) Brahmagupta adalah seorang ahli matematik yang sangat signifikan pada zaman India purba. Seorang penulis pada zaman itu. yang bermaksud. lebih kurang 263 AD. Tidak banyak perkara yang diketahui tentang Liu. Bhaksara II. Penulisan Brahmagupta banyak mengandungi konsep matematik dan astronomi sehingga ke hari ini. soal selidik. Liu Hui ( 220 – 280 AD ) Liu Hui hidup semasa kerajaan Wei. Ini merupakan buku praktikal bagi matematik. 5. "mutiara di kalangan ahli matematik” (the gem in the circle of mathematicians). algoritma untuk punca kuasa dua. menggelar Brahmagupta sebagai Ganita Chakra Chudamani. astronomi dan ahli geografi yang dilahirkan di sebuah bandar kecil di Persia sekitar tahun 770. dan beliau mengkaji sejauh mana tepatnya penghampiran tersebut.

Sumbangan beliau terhadap Sains termasuklah bukti eksperimen bahawa medan merkuri meningkat atau berkurang sesuai dengan tekanan atmosfera sekitarnya. Tajuk itu kemudiannya diterjemahkan yang membawa maksud "the science of reunion and reduction. Buku inilah yang menjadi punca timbulnya cabang ilmu algebra sekarang. Hari ini. Pada awal kerjayanya dia merumuskan salah satu teorem asas untuk geometri unjuran. yang menyatakan bahawa cecair menekan sama (tekanan) ke semua arah.ahli fizik Torricelli Itali mengesahkan pemerhatian Pascal itu.Khwarizm dan merupakan keturunan Magus. Perancis pada 19 Jun 1623. yang masih digunakan dalam matematik hari ini. beliau menghasilkan mesin mekanik pertama pada tahun 1642." Perkataan tersebut merujuk kepada kajian sistematik mengenai persamaan linear dan persamaan kuadratik. namun beliau adalah salah seorang yang sangat berpengaruh di kalangan ahli matematik Arab. Blaise Pascal ( 1623 – 1662 ) Beliau dilahirkan di Clermont Ferrand. paderi Zoroaster. Al-Khwarizmi juga seorang ahli astronomi yang menulis buku tentang astronomi dan jadual astronomi. Kemudian. manusia menggunakan algoritma untuk mengira hasiltambah dan pembahagian cara panjang. teori fizik dan statistik sosial. 6. di mana prinsip sebenarnya datang daripada teks yang ditulis oleh Al-Khawarizmi sejak 2000 tahun dahulu. 18 . Pascal juga memberikan sumbangan terhadap pemahaman kita tentang prinsip sains (hukum Pascal). Selain itu ia merumuskan teori matematik kebarangkalian. Al-Khwarizmi juga bertanggungjawab memperkenalkan nombor-nombor Arab kepada Negara Barat. yang disebut teorem Pascal. jadual Aktuaria. Dalam hal penemuan. Blaise Pascal meninggal dunia di Perancis pada 1662 pada usia 39. Buku terkenal beliau adalah ‘Hisab al-jabr w'al mugabalah’ di mana nama ‘algebra’ diperolehi. yang kemudiannya membawa kepada perkembangan sembilan angka Arab termasuk sifar. Walaupun sedikit yang kita ketahui tentang Al-Khwarizmi.

7.

Johann Friedrich Carl Gauss ( 1777 – 1855 )

Lahir pada 30 April 1777, Johann adalah satu-satunya anak yang lahir bagi pasangan Gebhard Dietrich, seorang pekerja dan peniaga, dengan Dorothea Benze Gauss, seorang pelayan. Seorang yang bijak dalam aritmetik, ia menambah semua integer daripada satu hingga 100 dengan menambah mereka dalam pasangan. Beliau mengumpulkannya secara jumlah 101 dan beliau mendapati ada lima puluh set kesemuanya. dan menjumlahkan semua menjadi 5050. Didapati Pythagoras. Gauss menyumbang kepada dunia matematik tulen dan matematik gunaan sehingga ke abad 20. Kajian beliau tentang algebra dan geometri membawa kepada kemajuan teori kebarangkalian, topologi dan analisis vektor. Di antara penemuan dan sumbangan beliau adalah mencipta alat mengukur trigonometri, sebuah prototaip dari telegraf elektrik dan sebagainya. Kegemarannya juga adalah terhadap kristalografi, optik, mekanik dan sebagainya. formula Gauss adalah S = n (n +1) / 2 dan digunakan semasa zaman

8.

Georg Cantor ( 1845 – 1918 )

Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor dilahirkan pada 3 Mac 1845, di St. Petersburg, Russia, merupakan anak pertama kepada the Georg Woldemar Cantor dan Maria Böhm. Semasa masih muda, beliau jelas menunjukkan bakat matematik. Beliau berhasrat untuk menjadi seorang ahli matematik tetapi bapanya lebih suka beliau menjadi seorang jurutera. Beliau menghadiri beberapa buah sekolah kejuruteraan, termasuklah Gymnasium di Wiesbaden dan Kolej Teknikal di Darmstadt pada tahun 1860. Cantor akhirnya menerima persetujuan ibubapanya untuk mempelajari matematik pada 1862. Georg Cantor menghasilkan banyak idea yang mempengaruhi dunia matematik pada abad ke 20. Di antara sumbangan hebat beliau adalah memperkenalkan idea infiniti, sebuah inovasi yang meletakkan beliau sebagai pengasas dan pencipta teori set. Sumbangan beliau dihargai penuh oleh ahli matematik terkemuka, David Hilbert, yang mengatakan bahawa, "Cantor has created a paradise from which no one shall expel us." Selain daripada sebagai pengasas teori set, Cantor juga menyumbang 19

kepada analisis klasik. Dalam pada itu, beliau juga membuat kerja-kerja inovasi terhadap nombor nyata dan merupakan orang pertama memberi makna kepada nombor bukan nisbah menerusi susunan nombor-nombor nisbah.

Cari sumbangan ahli-ahli matematik yang lain umpamanya : Napier, Fermat, Ramanujan, Ibnu Sina, Bhaskara, Euler, Lagrange dan Descartes.

1.7

Sifat (Nature) Matematik Matematik mendedahkan pola/corak tersembunyi yang membantu kita memahami dunia di sekitar kita. Kini bukan hanya di segi aritmetik dan geometri, bahkan matematik pada masa kini meliputi pelbagai disiplin berkaitan dengan data, pengukuran dan pengamatan dari ilmu sains; juga inferensi, deduksi, dan bukti, bersama mode l matematik dari fenomena alam tentang perilaku manusia, dan sistem sosial . Matematik adalah ilmu tentang pola/corak dan peraturan. Domainnya bukan molekul atau sel, tetapi nombor, kebarangkalian, bentuk, algoritma dan perubahan. Sebagai ilmu yang abstrak, matematik bergantung pada logik dan bukan hanya pada pengamatan,namun menggunakan pemerhatian,simulasi bahkan eksperimentasi sebagai mencari kebenaran.Peranan matematik dalam pendidikan adalah disebabkan banyak kegunaannya pada umum. Penemuanpenemuan Matematik seperti teorem dan teori adalah sangat signifikan dan berguna. Pengalaman berkaitan matematik meninggikan tahap kebolehan matematik-keupayaan untuk membaca secara kritikal, mengenalpasti kesalahan, mencari alternatif dan sebagainya. Matematik membolehkan kita memahami informasi dan persekitaran dunia dengan lebih baik.

Sifat Penyelesaian Masalah George Polya merupakan ahli matematik yang terkemuka yang menulis 3 buah buku berkenaan penyelesaian masalah. Beliau menyenaraikan empat proses untuk menyelesaikan masalah dan membariskan beberapa strategi seperti berikut:

20

Kaedah Menyelesaikan Masalah mengikut Polya 1. Memahami masalah (baca masalah dengan berhati-hati sekurang-kurangnya dua kali) 2. Merancang kaedah / pelan untuk selesaikan masalah. 3. Melaksanakan kaedah / pelan. 4. Menyemak keputusan (mempastikan keputusan adalah munasabah)

Strategi-strategi yang dicadangkan adalah seperti di bawah : 1. Menyelesaikan masalah serupa yang lebih mudah (solve a simpler similar problem) 2. Menjadikan masalah lebih konkrit (make a problem more concrete) 3. Meneka dan meyemak (Guess and check) 4. Memecahkan masalah kepada masalah lebih kecil (Break the problem into smaller problems) 5. Mencari pola /corak (Look for a pattern) 6. Melukis gambar / rajah (Draw a picture or diagram) 7. Menyelesaikan cara terbalik ( Work backwards ) 8. Melakonkan (Act it out/Explain it to someone else ) 9. Menukar cara pemikiran (Change your point of view (Think outside the dots) 10. Menggunakan persamaan / formula (Use an equation or formula ) Penyelesaian masalah adalah tugas yang rumit untuk dikuasai. Walaubagaimana pun, kita seharusnya berusaha melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran menyelesaikan masalah.

Sifat Penaakulan Logik (Nature of logical reasoning) Penaakulan induktif dan deduktif adalah dua jenis penaakulan yang asas digunakan dalam matematik, sains dan kemanusiaan. 21

Penaakulan deduktif didasarkan pada peraturan atau prinsip-prinsip am. 4. maka kita katakan bahawa penternak itu mempunyai sebanyak ‘sifar’ biri-biri. maka semua segiempat sama mempunyai empat sisi. atau nombor yang boleh dibilang. 2. Contoh penaakulan deduktif: Disebabkan semua segiempat sama adalah merupakan juga segiempat tepat. . 22 .  Nombor Asli atau “Nombor yang boleh dibilang” 1.  Nombor Bulat Nombor Bulat adalah seperti di bawah : 0. 5. . Ia berdasar kepada pemerhatian.Penaakulan induktif bergerak dari khusus kepada umum. 3. dan segiempat tepat mempunyai empat sisi. 2." Pada awalnya. Orang yang menggunakan penaakulan deduktif mengamalkan prinsip umum untuk membina sebuah contoh khas. 4. seperti berapa banyak biribiri yang dimiliki oleh seorang penternak. Sebuah hujah deduktif memberi bukti lengkap tentang kesimpulan. Kadang-kadang. . . Penaakulan induktif digunakan untuk membentuk hujah berdasarkan pengalaman dan boleh menentukan bahawa kesimpulan mungkin benar. Penaakulan ded uktif digunakan untuk membentuk hujah berdasarkan pada peraturan atau fakta. sesuatu "nombor" bererti sesuatu yang kita boleh kira/bilang. selama syaratsyarat yang digunakan adalah benar. Penggunaan tiga titik di akhir senarai di atas menunjukkan bahawa senarai tersebut akan berterusan / tidak berakhir di situ sahaja. 1. ‘sifar’ dianggap sebagai nombor. 5. Ini dikenali sebagai nombor asli. . Orang yang menggunakan penaakulan induktif menemukan pola dalam kumpulan pemerhatian khusus dan membuat kesimpulan umum berdasarkan pola itu. 3. Penaakulan deduktif bergerak dari umum ke khusus. Jika penternak tidak mempunyai seekor pun biri-biri. Sistem nombor nyata berubah dari asa ke masa dengan memperluaskan idea tentang apa yang kita maksud dengan "nombor. Kita katakan senarai nombor asli beserta ‘sifar’ sebagai Nombor Bulat.

satu perempat sudu teh garam dan sebagainya. . di samping tidak mempunyai seekor pun biri-biri. 0. Contoh-contoh : Nombor Nisbah (nombor berakhir) 23 . kita boleh mengatakan bahawa jumlah biri-biri yang petani miliki adalah negatif 3. petani berhutang seseorang 3 ekor biri-biri.Perkara yang lebih abstrak dari sifar adalah idea nombor negatif. nombor-nombor tersebut tidak berulang atau berakhir. –1. kita mendapat satu set baru iaitu nombor integer. Kita tidak dapat mengatakan penternak mempunyai bilangan biri-biri dalam bentuk pecahan. Contohnya. Jika. Sebagai nombor perpuluhan. untuk mengukur / menyukat. kita menggunakan pecahan. 4.  Nombor Nisbah (Rational Numbers) Nombor nisbah adalah berbentuk . Kadangkala kita memanggil nombor nisbah sebagai pecahan. . kita memperolehi set nombor nisbah (rational numbers). –3. di mana a dan b adalah integer (b ≠ sifar). –4. Dengan menambahkan idea pecahan kepada set integer. 3. Dengan penambahan nombor negatif.  Nombor Bukan Nisbah (Irrational Numbers) • • • Tidak dapat ditulis sebagai nisbah bagi nombor integer. Kita memerlukan masa yang agak lama untuk menerima idea nombor negatif tetapi akhirnya nombor negatif diterima sebagai nombor. tetapi dalam banyak hal yang lain dalam kehidupan kita. . 1. kita gunakan setengah cawan gula. –2. 2. .  Nombor Integer Berikut adalah senarai nombor integer : . . Generalisasi seterusnya yang dapat kita hasilkan ialah idea pecahan.

kita mempunyai set nombor nyata yang lengkap.Nombor Nisbah (nombor berulang) Nombor Nisbah (nombor berulang)  Nombor Nyata • • • Nombor Nisbah + Nombor Bukan Nisbah Semua nombor boleh didapati di atas garis nombor. Apabila kita mempunyai nombor nisbah dan nombor bukan nisbah. isipadu atau jarak antara dua titik. harus dan tidak boleh.8 Nilai Matematik Nilai adalah peraturan untuk kita membuat keputusan tentang benar dan salah. baik 24 . Rajah berikut menerangkan tentang hubungan antara set nombor-npmbor yang membentuk Nombor Nyata: 1. kita akan sentiasa mendapat nombor nyata. Juga semua jarak boleh didapati di atas garis nombor. seperti berat. Sebarang nombor yang menunjukkan bilangan atau sukatan.

mengetahui dan melakukan operasi rutin atau mencari dan melaksanakan operasi yang sesuai. Ada tiga kategori dalam pendidikan matematik iaitu Nilainilai pendidikan umum. adil.dan buruk. di mana tujuan pembelajaran matematik adalah untuk apresiasi. telus dan bersyukur. Nilai-nilai asas seperti setia. bijaksana. belajar matematik menumpukan pada nilai-nilai pendidikan matematik sebagai berikut: a) Nilai yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. b) Nilai yang berkaitan dengan kemampuan pelajar di mana matematik adalah sesuai untuk individu tertentu atau untuk semua. berdedikasi. kerjasama dan berpengetahuan. Nilai-nilai sampingan adalah kepercayaan. Nilai-nilai Pendidikan Matematik Nilai dalam pendidikan matematik adalah nilai-nilai afektif yang mendalam dibangunkan melalui subjek matematik. dan prinsip-prinsip rumus matematik atau mengetahui bagaimana menggunakan algoritma dan mengapa ia digunakan. Nilai-nilai tambahan adalah kewarganegaraan. berkeyakinan diri dan lain-lain. membuat refleksi dan komunikasi. aplikasi atau teori matematik. nilai-nilai pendidikan matematik dan nilai-nilai matematik. Menurut Nik Aziz Nik Pa. kreatif. konstruktif dan 25 . operasi. kebenaran. bertanggung jawab. e) Nilai-nilai yang berkaitan dengan pendekatan pembelajaran matematik di mana melibatkan proses deduktif. c) Nilai yang berkaitan dengan kaedah penyelesaian masalah di mana pelajar memahami. berdasarkan peringkat hiraki nya : • • • • Nilai asas adalah iman dan takwa. Nilai juga memberitahu kita yang sesuatu adalah penting atau tidak. d) Nilai yang berkaitan dengan tingkat pemahaman di mana pelajar menggunakan peraturan. menghafal dan belajar secara pasif atau matematik adalah pembangunan pengetahuan melalui pembelajaran induktif. Berikut merupakan empat jenis nilai-nilai umum beserta contoh. Nilai-nilai Pendidikan Umum Nilai-nilai ini diterapkan oleh guru-guru di sekolah bertujuan membentuk peribadi seseorang.

Nilai ini ditunjukkan oleh: ¬ guru mengembangkan kemahiran pelajar dalam hujah dan penaakulan logik ¬ pengajaran tentang bukti dan membuktikan ¬ menggalakkan perbincangan dan perdebatan ¬ pelajar mencari penjelasan untuk data percubaan ¬ kontra hipotesis alternatif 2 Empiricisme Menilai empirisisme bererti mencari objektif.. kebenaran dan penggunaan pengetahuan matematik yang dibawakan dalam konteks yang berbeza. Berikut ini adalah penjelasan nilai-nilai dalam matematik: 1. Ia merangsang kepada pemikiran beranalogi. konkrit. Nilai-nilai ini meliputi ciri-ciri. Alam Bishop mengenalpasti tiga pasang pelengkap untuk nilai matematik. Mereka adalah rasionalisme & empirisme. mencari simbol. analisis logik dan penjelasan. 26 . Nilai ini ditunjukkan oleh: ¬ guru mengembangkan kemahiran praktikal pelajar ¬ mengajar tentang aplikasi dan menggunakan idea ¬ pelajar dan guru membuat simbol. dan dengan demikian membawa kepada pemikiran universal. keterbukaan & misteri. sumber bahan. Rationalisme Menilai rasionalisme bererti menekankan hujah.aktif. kawalan & kemajuan. dan melaksanakan ideaidea dalam matematik dan sains. model. Hal ini juga menggalakkan materialisme dan kesungguhan. Ia melibatkan teori. dan penggunaan data. rajah dan lain-lain. Nilai-nilai Matematik Nilai matematik merujuk kepada nilai yang berkaitan dengan pengetahuan matematik. situasi hipotetis dan abstrak. penaakulan.

dan kemampuan untuk meramal. Nilai ini ditunjukkan oleh: ¬ guru mengembangkan imaginasi kreatif pelajar ¬ mengajar tentang perkembangan pengetahuan sains dan matematik ¬ mendorong penjelasan alternatif 5 Keterbukaan Menilai keterbukaan bermaksud demokrasi pengetahuan. prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan. pembangunan kaedah baru dan mempersoalkan idea-idea yang ada. Hal ini juga menggalakkan nilai-nilai kebebasan individu dan kreativiti. Nilai yang ditunjukkan adalah : ¬ guru mengembangkan kemahiran pelajar dalam latihtubi dan rutin ¬ mengajar tentang ketepatan matematik dan sains ¬ pelajar mempraktikkan kemahiran dan prosedur ¬ guru menunjukkan bagaimana idea-idea matematik dan sains dapat menjelaskan dan meramalkan kejadian 4 Kemajuan Menilai kemajuan bererti menekankan cara-cara idea-idea matematik dan sains berkembang. melalui demonstrasi. Pengesahan hipotesis. Kontrol Menilai kawalan bererti menekankan kekuatan pengetahuan matematik dan sains melalui penguasaan peraturan. fakta. artikulasi yang jelas dan pemikiran kritis juga signifikan. melalui teori alternatif.¬ pelajar mengumpul data eksperimen ¬ menguji idea terhadap data 3. • Nilai yang ditunjukkan adalah : ¬ guru mengembangkan kemampuan pelajar mengartikulasikan ideaidea mereka ¬ mengajar kriteria pembuktian dan pengesahan 27 . bukti dan penjelasan individu. Hal ini juga menggalakkan keselamatan dalam pengetahuan.

dan mistik dari ideaidea sains dan matematik. 4. Nyatakan kepentingan matematik kepada (a) anda sebagai individu (b) masyarakat anda (c) negara anda. Matematik adalah satu cabang ilmu dengan pelbagai makna. Nyatakan dan jelaskan tiga daripada makna-makna matematik tersebut. Eropah. 2. Nilai ini ditunjukkan oleh:       guru mengembangkan imaginasi pelajar mengajar tentang sifat pengetahuan objektif merangsang sikap ingin tahu dan kagum dengan idea-idea yang signifikan mendorong pelajar untuk membaca bahan-bahan sains fiksyen pelajar merasa terkejut terhadap hasil penemuan tak terduga meneroka teka-teki matematik Tugasan Jawab semua soalan berikut 1. Ini menggalakkan kita berfikir tentang asal-usul dan sifat pengetahuan. Timur Tengah dan India beserta tahun yang terlibat.¬ menggalakkan perbincangan dan perdebatan ¬ menggalakkan kebebasan berekspresi ¬ kontra pendapat antara pelajar dan guru ¬ percubaan / eksperimen yang boleh diulangi 6 Misteri Menilai misteri bererti menekankan keajaiban. Jelaskan tiga matlamat pembelajaran penyelesaian masalah dalam matematik. RUJUKAN Rujukan Utama: 28 . Senaraikan beberapa sumbangan tokoh-tokoh matematik Yunani. 5. Apakah maksud penyelesaian masalah dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran ? 3. daya tarikan.

USA : John Wiley Nik Azis Nik Pa.: Fajar Bakti Sdn Bhd.org/publications/sfaa/online/chap2. M.M.E. 4th ed. Virginia: Author Buzan. Selangor D.htm Peringatan : Simpan bahan nota dan bahan bercetak di dalam portfolio anda. Musser. Mathematics for elementary teachers. T. K. Ed ke 2.. 7th ed. Reston.aare. (2006). Seow. (2001). et al.htm The Nature of Mathematics http://www. R.Suydam.J. 9th ed. Pacific Grove CA: Brooks /Cole Thomson Learning Reys. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Values in Mathematics Education: Making Values Teaching Explicit in the mathematics Classroom http://www. Rujukan Lain: National Council of Teachers Mathematics (1991). (2005). KL: Universiti Malaya. The World is Flat New York: Penguin Books Polya. (2005). Siew Hua. The nature of mathematics. Soon Sang.au/99pap/bis99188. New York: Allyn and Bacon. New Jersey: Princeton Univ. London: HarperCollins Pub.E. (1997) . Smith. Tajuk 2 Perkembangan Pendidikan Matematik di Malaysia 29 .& Lindquist.project2061.L.Press.Matematik KBSR dan strategi pengajaran.edu.N. NCTM. M.(1995). (1945). Friedman. Pengajaran matematik KBSR. T. Isu-isu kritikal dalam pendidikan matematik.Mok. G. Profesional standards for teaching mathematics.(2008). How to Solve it. L. G.(1995) Helping Children learn mathematics. Mind Maps..

2.2.2 Hasil Pembelajaran 1. Ianya akan meninjau sejarah dan perubahan kurikulum-kurikulum di Malaysia sekitar tahun 1950 sehingga tahun 2000.3 Kerangka Konsep Perkembangan Kurikulum Matematik Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia Pengaruh Perubahan Kurikulum Matematik Luaran(Negara Luar) terhadap Kurikulum Matematik di Malaysia Dasar dan Program bagi Kemajuan Matematik Kanak-Kanak 2.1 Sinopsis Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan anda tentang perubahan kurikulum matematik di sekolah. Pendekatan yang serupa juga diguna pakai di sekolah menengah. Memperakui bahawa kurikulum matematik sentiasa berubah dan boleh mengenalpasti isu-isu semasa yang akan mempengaruhi perkembangan kurikulum masa depan. 2. 30 .4 Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia Cuba anda renungkan soalan berikut : Apakah faktor yang mempengaruhi reformasi kurikulum matematik di Malaysia pada tempoh lima dekad kebelakangan ini? Pendidikan matematik awalan di Malaysia mementingkan kemahiran mengira mudah di sekolah rendah. Memperihalkan tempoh perkembangan utama kurikulum matematik di Malaysia 3. Mengenalpasti pelbagai isu yang mempengaruhi perubahan kurikulum. 2.

31 . Tiga puluh buah sekolah sekitar Kuala Lumpur digunakan bagi tujuan ini. ◙◙ Program Matematik Moden (1970) Program Matematik Moden diperkenalkan ke sekolah rendah dan menengah pada awal tahun 70an. Beberapa ahli American Peace Corps dilantik sebagai penasihat projek. Perbincangan berikut memperihalkan beberapa jawatankuasa utama yang telah menentukan hala tuju kurikulum matematik di Malaysia. Objektif projek ini ialah untuk memperbaiki mutu pendidikan matematik dan sains supaya selaras dengan perkembangan matematik moden di negara-negara maju. Sukatan berkenaan dirancang selepas diadakan kajian terhadap kurikulum British School Mathematics Project (SMP) dan Scottish Mathematics Group (SMG). ◙◙ Laporan Projek Khas (1970) Projek Khas Kementerian Pelajaran Malaysia bermula pada 1968 diterajui oleh En. Perubahan besar hanya berlaku selepas pelaksanaan Projek Khas pada 1970. Walau bagaimanapun. ◙◙ Laporan Razak (1956) Kurikulum pendidikan matematik yang rasmi hanya diguna pakai bermula 1956 selepas cadangan Penyata Razak supaya semua sekolah kerajaan berbuat sedemikian. Panitia berkenaan memilih sukatan SMG kerana ianya lebih sesuai bagi murid pelbagai kebolehan di sekolah menengah rendah. Hanya terdapat sedikit perubahan kandungan matematik sekolah rendah pada Projek Khas ini. Bahan-bahan pengajaran-pembelajaran direka cipta oleh pensyarah dan guru yang telah dilatih di luar negara. Walau bagaimanapun. Program ini telah diubahsuai dan diperkenalkan ke semua sekolah rendah dari masa ke semasa sehingga ianya digantikan dengan Matematik KBSR. Yayasan Asia membiayai projek ini. Kajian rintis bagi Projek Khas ini dilancarkan pada 1970. Kaedah inkuiri-penemuan digalakkan. statistik dan vektor yang dipermudahkan. terdapat hanya sedikit perubahan tajuk pada kurikulum yang rasmi itu.Abu Hassan Ali. pendekatan tradisi digantikan dengan kaedah semasa. strategi serta kaedah berpusatkan guru diperkenalkan. geometri dan algebra diajar secara terpisah-pisah tanpa sebarang usaha ke arah kesepaduan. Sukatan Matematik Moden dirancang oleh Panitia Kurikulum Matematik yang ditubuhkan pada 1969. Tujuan utama program ini ialah memperkenalkan tajuk-tajuk moden di ketika itu seperti teori set.Aritmetik. Selain itu.

Matematik Moden Tingkatan Empat dan Matematik Moden Tingkatan Lima. kedua-dua sukatan menengah rendah dan menengah atas iaitu Sukatan Matematik Moden Tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima. sikap. Strategi pengajaran-pembelajaran berpusatkan murid dan bahan manipulasi terus digalakkan. Seterusnya. Matematik KBSR ini bertujuan untuk mengembangkan kemahiran mengira di kalangan murid. Perubahan utama ialah mengurangkan kandungan(content) matematik supaya menjadi lebih sesuai dengan kebolehan murid. kurikulum matematik telah mengalami perubahan yang besar daripada Kurikulum Matematik Moden. ÷ dan x). telah disatukan pada 1978. kemahiran. Aras II (Tahun 4 – Tahun 6) pula mementingkan aplikasi kemahiran operasi asas serta penyelesaian masalah matematik. pemetaan. Mereka perlu juga menguasai kemahiran-kemahiran asas matematik. peraturan serta amalan sosial masyarakat yang baik. Perubahan kurikulum ini adalah sebahagian daripada reformasi Kurikulum Pendidikan Negara. telah diterbitkan pada 1974 dan 1975. Kurikulum Kurikulum Baru Sekolah Rendah (1983) dirombak (1994). Aras I dan Aras II. transformasi geometri. topik-topik SMP telah diguna pakai bagi pendidikan matematik di Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 kerana panitia berkenaan mendapati bahawa ianya lebih sesuai bagi tujuan peperiksaan Sukatan Matematik Pilihan C. Melaluinya. Kurikulum ini bertujuan untuk menyediakan peluang yang sama bagi semua murid untuk memperoleh pengetahuan. Satu pertiga daripada Sukatan Matematik Moden mengandungi topik-topik baru seperti sistem pernomboran. ◙◙ Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) (1983) KBSR dilaksanakan pada tahun 1983 berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai sebahagian daripada pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1979). matriks dan statistik. Aras I (Tahun 1 – Tahun 3) mementingkan penguasaan terhadap konsepkonsep asas penomboran serta pelaksanaan empat operasi asas matematik (+. -. Sukatan pelajaran dibahagi kepada dua.Pada 1972. menjadi Bersepadu Sekolah Rendah Senaraikan perubahan yang dilakukan terhadap Sukatan Matematik berkenaan 32 . Dua buah buku teks.

Berasaskan pengetahuan matematik yang diperolehi. 4. Perpuluhan dan operasi asas. Tajuktajuknya ialah: 1. Manakala kurikulum matematik sekolah menengah juga mengalami perubahan daripada Kurikulum Baru Sekolah Menengah (1989) kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah pada tahun 1998. sukatan matematik telah disemak semula. Nombor bulat dan operasi asas. diharapkan pelajar dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian dengan berkesan.Dengan ini. 33 . 2. Bagi setiap tajuk. Perubahan yang dibuat adalah selaras dengan kehendak dan cita-cita murni yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1994. 3. kemahirannya disusun dari mudah kepada susah secara hiraki.◙◙ Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (1994) Kurikulum Baru Sekolah Rendah ditukar kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah pada tahun 1994. Matlamat utama Pendidikan Matematik dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah bertujuan untuk memudahkan pelajar membina konsep nombor dan menguasai kemahiran asas mengira. pelajar seharusnya boleh menguruskan aktiviti harian mereka dengan lebih sistematik. Pecahan dan operasi asas. Wang 5. Jawatankuasa yang berkenaan telah mengagihkan kemahiran belajar yang diperlukan kepada 33embilan tajuk utama. Ini dapat membantu mereka untuk terus maju dan melanjutkan pelajaran di masa akan 33embil dan menyumbang kepada pembentukan modal 33embil yang diperlukan untuk membangunkan masyarakat dan 33embil. Ukuran panjang dan berat. Semakan sukatan matematik pada tahun 1998 mempastikan pelajar menguasai kemahiran asas matematik dan dapat menggunakannya dalam situasi harian sepenuhnya. (Sukatan Matematik Sekolah Rendah: April 1993) ◙◙ Sukatan Matematik Sekolah Rendah (1998) Berikutan pelancaran Sekolah Bestari (1995) dan memenuhi keperluan IT (Teknologi Maklumat) seperti yang terdapat dalam cabaran visi 2020.

Pada bulan Januari 2003. ada beberapa projek lain yang telah dijalankan untuk meningkatkan kualiti pengajaran matematik di sekolah. 4 dan enam rendah.sekolah yang kurang berkemampuan. Graf. Pengubahsuaian dan perubahan yang berlaku dalam perkembangan kurikulum pendidikan matematik bukan hanya bertujuan untuk menambahbaik dan menyelesaikan kelemahan yang terdapat dalam kurikulum terdahulu malahan merupakan tuntutan untuk merealisasikan objektif dan aspirasi seperti yang digariskan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Visi 2020. ◙◙ Projek Imbuhan (Compensatory Project) (1975-1980) Projek Imbuhan telah dilaksanakan selepas Perang Dunia yang kedua untuk menangani keadaan ketidakserataan dan ketidakadilan peluang pendidikan di antara golongan kaya dan miskin. Ini termasuklah pemberian subsidi makanan.kanak dari keluarga yang berpendapatan rendah. Ruang 7. Di antaranya ialah Projek Imbuhan (Compensatory Project). Melalui projek ini. peruntukan – peruntukan khas dalam bentuk bantuan telah dihulurkan kepada semua ibubapa dan pelajar sekolah rendah dan pra.6. Projek InSPIRE (the Integrated System of Programmed Instruction for Rural Environment) dan projek Sekolah Bestari. Projek Imbuhan dijalankan untuk membela nasib kanak. seiring dengan perkembangan teknologi maklumat. bantuan kewangan dan 34 . Purata 8. Golongan kaya mendapat pendidikan yang sempurna manakala golongan miskin terus dipinggirkan untuk belajar. Peratus 9. Program Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) telah mula dilaksanakan untuk pelajar Tingakatan 1. perubahan ini bertujuan supaya pelajar dapat mengakses maklumat untuk tujuan pembelajaran dengan mudah. Projek ini telah dilancarkan dan dilaksanakan dari tahun 1975 sehingga tahun 1980. Berikutan itu. Dengan penguasaan Bahasa Inggeris yang baik. Selain daripada perkembangan kurikulum matematik seperti yang telah dibincangkan. Akibat taraf sosio ekonomi yang berbeza wujudlah jurang yang ketara ini.

objektif kedua projek ini ialah membantu Pusat Perkembangan Kurikulum.kemudahan. Objektif utama projek ini ialah untuk mencari kaedah yang berkesan bagi menjalankan program pemulihan dan pengayaan matematik di sekolah. Pada bulan Julai 1997. terarah kendiri dan 35 . Syarikat Swasta dari dalam atau luar negara dijemput untuk mengemukakan kertas cadangan bagi menjayakan flagship.bahan untuk aktiviti pemulihan dan pengayaan matematik telah dibina dan dihantar ke sekolah.elemen sosio-ekonomi dan politik.sekolah untuk diuji. Projek ini menitikberatkan bidang pedagogi ( pendidikan pemulihan) dan elemen. Pelbagai set bahan. Bagi mempastikan kejayaan dan keberkesanan.kemudahan lain. Kaedah pembelajaran Sekolah Bestari menggalakkan pelajar mengamalkan pembelajaran akses kendiri .sekolah rendah di luar bandar. Tun Dr Mahathir Mohamad. ◙◙ Projek InSPIRE (1977) (Integrated System of Programmed Instruction for Rural Environment) Idea untuk menubuhkan Projek InSPIRE bermula dalam tahun 1977.flagship ini Sekolah Bestari Malaysia merupakan satu institusi pendidikan yang telah direkabentuk semula secara menyeluruh dari segi pengajaran –pembelajaran dan pengurusan sekolah dengan matlamat membantu pelajar menghadapi cabaran Zaman Maklumat. Kesemua elemen ini dititikberatkan supaya pelajar dapat belajar dengan lebih berkesan dan cekap. Projek InSPIRE ini telah dilancarkan secara rasmi pada tahun 1983.guru yang dilatih khusus menjalankan projek ini. Kementerian Pelajaran Malaysia melaksanakan program pemulihan dan pengayaan dalam KBSR. Di samping itu. pedagogi.flagship lain. dan juga bahan-bahan P&P. Langkah ini diterajui oleh Universiti Sains Malaysia sebagai satu projek pendidikan. Skema pembelajaran juga direkabentuk mengikut perkembangan kognitif murid-murid.sumber seperti bahan pembelajaran khas dan guru. Perdana Menteri ketika itu telah melancarkan dokumen flagship Sekolah Bestari di Malaysia disamping dokumen berkaitan flagship. Tumpuan utama dalam projek Sekolah Bestari ini ialah pelaksanaan proses pengajaran –pembelajarannya. pentaksiran. projek ini telah disokong oleh sumber. Ini ada kaitannya dengan kurikulum. ◙◙ Projek Sekolah Bestari di Malaysia Salah satu daripada tujuh flagship dalam Projek Koridor Raya Multimedia (Multimedia Super Corridor) ialah penubuhan Sekolah Bestari di Malaysia.

projek luar yang mempengaruhi kurikulum matematik Malaysia ialah Nuffield Mathematics Project (NMP).ciri penting setiap projek itu dan impaknya terhadap kurikulum 2. Sekolah Bestari juga memberi tumpuan kepada aplikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik. Sehubungan itu berlakulah perubahan-perubahan utama khususnya dalam subjek matematik dan sains.mengikut kadar pembelajaran sendiri. banyak projek yang telah dilancarkan oleh negara. Di sinilah bermulanya titik perlumbaan di antara America Syarikat dan Soviet Union. Pelancaran Kapal Angkasa Lepas Sputnik 1 oleh Soviet Union dalam tahun 1957 telah memberi kesan mendalam kepada sejarah pendidikan matematik. Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia telah berlaku akibat dari pelaksanaan beberapa projek yang penting. Kenalpasti ciri. Akibatnya. Pakej courseware yang lengkap mengikut sukatan matematik bagi Sekolah Bestari di peringkat rendah dan menengah telah disiapkan dan sedia digunakan. Projek rintis ini berakhir pada bulan Disember 2002. Bahasa Inggeris. Bahagian Teknologi Pendidikan. Negaranegara Barat seperti Great Britain dan USA gusar dan rasa terancam ketinggalan dalam bidang sains dan teknologi.negara ini dalam bidang pendidikan. 36 .5 Pengaruh Perubahan dalam Kurikulum Matematik Negara Luar terhadap Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia. Ini disebabkan oleh hubungan Malaysia yang rapat dengan negara. Perubahan dalam kurikulum matematik luar negara ini telah membawa pengaruh yang besar kepada kurikulum matematik di Malaysia. Di antara projek.negara ini yang membawa perubahan dalam kurikulum matematik mereka. Matematik dan Sains. Kementerian Pelajaran Malaysia dipertanggungjawabkan untuk memantau penggunaan courseware ini di semua Sekolah Bestari. Scottish Mathematics Group (SMG). Projek rintis Sekolah Bestari di Malaysia bermula dalam tahun 1998. Dua buah sekolah rendah dan dua buah sekolah menengah telah dipilih dalam projek ini manakala pelaksanaannya hanya bagi empat subjek utama iaitu Bahasa Melayu. School Mathematics Project (SMP) dan School Mathematics Study Group (SMSG). Selain itu.

saya lupa Saya lihat. Oleh itu. Aplikasi strategi pemusatan pelajar dan bahan serta kaedah inkuiri penemuan mesti diutamakan dalam proses P&P. Kerja projek ini melibatkan penggunaan matematik dalam mencari penyelesaikan masalah. saya ingat Saya buat. Dalam projek NMP ini kaedah. satu organisasi swasta dengan bantuan dari Kementerian Pelajaran Britain. pembelajaran yang berkesan bagi pelajarpelajar yang berumur antara 6 hingga 12 tahun akan berlaku sekiranya ada interaksi dengan bahan. Selain itu. ◙◙ Nuffield Mathemtics Project (NMP-1964) Projek ini telah dijalankan terhadap sekolah. objektif NMP ialah membimbing pelajar sekolah rendah belajar matematik melalui pengalaman yang konkrit. saya faham.pengaruh seperti yang telah disebut di atas. Pembiayaan NMP ditaja oleh Nuffield Foundation. Pelajar belajar matematik melalui pelaksanaan kerja projek dalam kumpulan kecil. Secara asasnya falsafah yang terkandung dalam projek ini boleh diterjemahkan seperti apa yang diperkatakan oleh Confucius: Saya dengar. kandungan sukatan matematik telah disusun mengikut hiraki iaitu dari yang mudah kepada yang lebih sukar.kaedah ini adalah berpandukan kepada Teori Pembelajaran Piaget. 37 .Selain daripada pengaruh. dari konkrit kepada abstrak dan berasaskan pengalaman yang biasa kepada pengalaman yang luar biasa. Projek ini telah mencapai objektifnya dan memberi impak kepada kurikulum matematik di Malaysia melalui Projek Khas yang telah dilancarkan dalam tahun 1970.kaedah baru dalam P&P matematik di sekolah rendah telah diperkenalkan.bahan konkrit. Penemuan kaedah. National Council of Teachers of Mathematics(NCTM-1989) juga mempengaruhi pembentukan kurikulum matematik di Malaysia sejak tahun 1990 melalui dokumen Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics yang telah dikeluarkan oleh NCTM. Mengikut Piaget.sekolah rendah di Britain pada tahun 1964.

Buku teks SMP telah digunakan secara meluas di sekolah menengah di Great Britain.◙◙ Scottish Mathematics Group (SMG) Pasukan SMG ini terdiri daripada sekumpulan ahli matematik Scotland yang telah menulis sesiri sembilan buah buku teks yang berjudul Modern Mathematics for Schools. pendekatan tradisional dalam P&P telah digantikan dengan pendekatan yang lebih bersepadu.tajuk ini dalam penyelesaian masalah seharian. Kajian ini dilakukan untuk menimbangkan perubahan yang sewajarnya dalam pengajaran matematik berikutan pelancaran Sputnik 1 oleh Soviet Union dan seterusnya untuk menyediakan satu sukatan matematik yang lebih progresif di Great Britain. Transformation. Begle dan dibiayai oleh National Science Foundation . Kumpulan ini telah membina dan 38 . Buku. Ia ditubuhkan pada tahun 1958 dengan diterajui oleh Edward G. Inequalities. Bahan SMG ini menjadi dokumen rujukan utama dalam Projek Matematik Moden untuk Sekolah Menengah Rendah Malaysia yang telah dilancarkan pada tahun 1970. seperti SMG. Contohnya. teori set diajar bersekali dengan tajuk algebra dan geometri. tetapi dapatan menunjukkan kandungannya adalah terlalu akademik dan abstrak. Number Systems. Objektif utama projek ini ialah meningkatkan mutu sukatan matematik di sekolah rendah setanding dengan Russia. bahan SMP juga menjadi sumber rujukan yang penting untuk buku teks subjek Matematik Moden di Malaysia. ◙◙ School Mathematics Project (SMP) Pada mulanya SMP hanyalah merupakan sebuah projek kajian yang telah dipengerusikan oleh Bryan Thwaites dari University of Southampton pada tahun 1961. Oleh itu sukatan SMP ini diputuskan tidak sesuai untuk pelajar yang lemah dalam matematik. Dalam projek ini. ◙◙ School Mathematics Study Group (SMSG) Kumpulan SMSG terdiri dari ahli fikir akademik Amerika dengan fokus membawa perubahan dalam pendidikan matematik selaras dengan kemajuan yang telah ditunjukkan oleh Soviet Union dengan pelancaran Sputnik 1. Linear Programming dan Matrices.tajuk yang berbeza diajar secara bersepadu. Pendekatan ini membolehkan tajuk. Walaupun begitu. Salah satu ciri utama dalam sukatan ini ialah mengaplikasikan tajuk. Modular Mathematics.buku ini telah dicetak di antara tahun 1965 dan 1969 dengan memperkenalkan tajuk–tajuk baru seperti Sets. Number Bases.

asas nombo dan trigonometri.guru. Misi National Council of Teachers of Mathematics ialah menunjukkan visi dan memberi kepimpinan yang perlu supaya pelajar mendapat pendidikan matematik yang berkualiti tinggi (sekolah rendah. nombor negatif. NCTM telah megeluarkan dokumen berjudul Principles and Standards for School Mathematics. pakar psikologi and nazir sekolah. NCTM memainkan peranan yang penting untuk memastikan setiap pelajar mendapat pendidikan matematik yang sempurna dan menyediakan peluang perkembangan profesional yang berterusan untuk setiap guru matematik. sekolah menengah. New Mathematics menitikberatkan penjelasan struktur matematik dalam konsep yang abstrak seperti teori set dan asas nombor selain daripada asas10. Dalam proses pengajaran. Pada bulan April 2000.melaksanakan kurikulum matematik di sekolah rendah dan menengah di USA sehingga ia ditamatkan pada tahun 1977. SMSG banyak menjalankan aktiviti sebagai pendekatannya supaya pembelajaran lebih bermakna dan menarik. NCTM ialah satu pertubuhan non. ◙◙ National Council of Teachers of Mathematic (NCTM) NCTM telah bermula pada tahun 1920 dengan tujuan menambah baik proses pengajaran dan pembelajaran matematik. guru. Ahli kumpulan terdiri daripada ahli matematik. projek ini juga membekalkan idea. Tajuk–tajuk dalam Matematik termasuklah geometri. teori set . Sama seperti SMG and SMP. penggunaan bahasa matematik yang khusus untuk memahami sesuatu konsep matematik juga dititikberatkan. Hasil usaha kumpulan ini membawa perubahan dalam pendidikan matematik yang dikenali sebagai New Mathematics. kolej dan universiti).idea yang berguna kepada para pendidik di Malaysia sebagai langkah meningkatkan mutu matematik pada masa itu. iaitu satu garispanduan untuk kecemerlangan dalam pendidikan matematik pre-K – 12 yang boleh dicapai sekiranya semua pelajar dapat melibatkan diri dalam aktiviti matematik yang mencabar. Dokumen Principles and Standards menyediakan visi untuk semua guru dan pelajar iaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan matematik akan datang.profit peringkat dunia yang terbesar dengan ahli seramai lebih daripada 100.000 orang dan mempunyai lebih daripada 250 associates di Amerika Syarikat dan Kanada. Sebagai tambahan. 39 .

Keempat. Selain itu. algebra. pentaksiran dan teknologi. NCTM menyediakan ruang dan peluang untuk peningkatan profesionalisme guru melalui persidangan/seminar kepimpinan. Pertama.prinsipal ini merangkumi isu. geometri. Lima standard pertama berkait dengan isi kandungan matematik seperti nombor dan operasi. komunikasi dan perwakilan. Persatuan ini juga bertindak sebagai penyelaras kepada beberapa persidangan regional dan mesyuarat tahunan. standard NCTM ini mengetengahkan satu set matlamat yang komprehensif untuk dicapai dalam pengajaran matematik. Standardstandard ini adalah kemahiran asas dan pengetahuan yang perlu dikuasai oleh pelajar untuk berjaya dalam abad ke 21 ini. Akademi Untuk Perkembangan Profesional telah ditubuhkan pada tahun 2000 dan menyediakan pakej latihan selama dua atau lima hari untuk guru matematik. Kandungan dokumen Principles and Standards juga dapat dipraktikkan mengikut panduan yang disediakan secara online di laman web NCTM melalui E-Standards and Illuminations.Ada empat komponen utama dalam dokumen Pinciples and Standards for School Mathematics ini. kurikulum.guru K – 12. prinsipal. tugasan dan seterusnya membuat analisa profesional mengenai perbincangan guru. Dalam laman web Reflections ini dimasukkan video secara online supaya guru boleh membuat analisis dan perbincangan untuk menambahbaik kemahiran pengajaran mereka. tahunan atau regional. penaakulan dan bukti. 40 .isu seperti keadilan. The Illuminations dibangunkan untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai standards NCTM dan menyediakan rancangan mengajar untuk guru dan aktiviti pembelajaran untuk pelajar. ukuran. Ketiga. Ia juga menyediakan standard-based kandungan internet content untuk guru. Reflections ialah satu elemen penting dalam NCTM untuk perkembangan profesionalisme guru matematik. NCTM membina dan mengedar pelbagai bahan sumber untuk membantu pengajaran guru. Selain dari itu guru juga boleh mengambil bahagian dalam kritik untuk lesson-study. Kedua. video kerja pelajar dalam kelas. perkaitan. Satu siri buku yang mengandungi 30 Navigations volumes dicetak supaya guru.guru dapat mempraktikkan kandungan dokumen Principles and Standards for School Mathematics di dalam kelas mereka. Prinsipal. Lima standard kedua pula melibatkan proses penyelesaian masalah. analisis data dan kebarangkalian. P&P.prinsipal tersebut adalah perspektif asas yang perlu dirujuk oleh pendidik dalam membuat keputusan yang melibatkan pendidikan matematik di sekolah.

Oleh itu. Melalui penilaian yang dibuat ke atas program matematik sekolah.ahlinya yang terdiri daripada guru-guru matematik sekolah . Oleh itu.NCTM menerbitkan empat jurnal profesional : Teaching Children Mathematics. pensyarah universiti dalam bidang pendidikan dan juga institusi pendidikan seperti perpustakaan kolej dan sekolah. amalan bilik darjah hari ini perlu melatih kanak-kanak supaya berfikir secara kreatif dan inovatif. the NCTM News Bulletin. 2. Penerbitan lain termasuklah monthly member newsletter. NCTM ialah satu pertubuhan profesional yang mendapat mandat dan kekuatannya dari ahli. keperluan kehidupan masa depan perlu dijadikan amalan bilik darjah hari ini bagi kelangsungan kehidupan. sebarang program pendidikan matematik kanak-kanak di Malaysia perlu sejajar dengan keperluan sezaman.guru permulaan telah cukup bersedia untuk menjalankan tugas mereka.6 Dasar dan Program bagi Kemajuan Matematik Kanak-Kanak Dasar pendidikan matematik kanak-kanak yang digubal perlu menjamin mereka menjadi warga dunia masa depan yang berjaya. Selaras dengan itu. NCTM dapat mempastikan dan menentukan guru. and the Journal for Research in Mathematics Education. persatuan ini menaja Acara Matematik Terbesar di dunia dan menerbitkan buku yang mengandungi aktiviti-aktiviti menarik untuk guru gunakan dalam kelas mereka.guru matematik dengan pemberian annual Lifetime Achievement Award for Distinguished Service to Mathematics Education. Dunia masa depan juga memerlukan idea-idea baru yang menggalakkan pengurusan yang baik terhadap persekitarannya. Pada tahun 1976 NCTM menubuhkan Mathematics Education Trust (MET) yang menyediakan dana untuk guru bagi meningkatkan P&P matematik. Mathematics Teaching in the Middle School. Selain itu. NCTM juga bekerjasama dengan National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE) yang memberi kuasa kepada NCTM untuk menilai program latihan guru matematik. program pendidikan matematik perlu selari dengan teori pembelajaran berasaskan otak dan juga penggunaan TMK dalam amalan bilik darjah. MET juga menghargai guru. 41 . Alaf baru memerlukan warga dunia yang inovatif dan kreatif selain daripada berpengetahuan. Oleh itu. video dan lainlain bahan. lebih 200 buah buku pendidikan. the Mathematics Teacher. Setiap tahun dalam bulan April.

6. Ekonomi berskala besar perlu diamalkan bagi memenuhi permintaan yang pelbagai itu. Kurun ke 18 memerlukan petani-petani yang kuat bekerja sepanjang hari di bendang bagi penghasilan makanan ruji. Mereka telah mula menjadi masyarakat pengguna. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) mencetuskan Zaman Maklumat pada kurun ke 20. Kurun ke 19 itu dikenali sebagai Zaman Industri. Seterusnya. Pekerjaan di kilang berbeza sifatnya daripada di bendang. Ekonomi zaman berkenaan rata-rata berskala kecil. Pelbagai jenis permintaan mula menjadi amalan masyarakat berkenaan. Masyarakat pada kurun berkenaan tidak lagi berupa masyarakat sara diri.2. Seorang pekerja kilang perlu mempunyai daya tahan untuk membuat kerja-kerja rutin dengan bantuan mesin sepanjang lapan jam sehari. Isipadu pengeluaran adalah untuk sara diri petani itu sendiri. Ini berlaku kerana perubahan gaya hidup. 2006). Oleh itu.1 Kerangka Konsep (a) Menggalakkan Kreativiti Zaman berubah dan setiap zaman mempunyai keperluan yang tersendiri dan berbeza (Pink. Masyarakat pada zaman berkenaan terdiri daripada petani. Banyak kilang telah didirikan bagi tujuan tersebut. Kekuatan fizikal tidak lagi menjadi keutamaan pada pekerja kilang. Kemudahan komputer memudahkan penyimpanan serta 42 . kurun berkenaan dipanggil Zaman Pertanian. Pengeluaran barangan secara banyak mula berkembang pada kurun ke 19.

Walaupun zaman telah berubah. Inovasi dan kreativiti diperlukan selain daripada pengetahuan yang mendalam bagi sesuatu bidang. Zaman Maklumat menggalakkan pencanaian otak kiri. Pendidikan Zaman Konseptual perlukan inovasi dan kreativiti sebagai matlamatnya (Pink. Fokus proses pengajaran-pembelajaran masih lagi terhadap usaha menambahkan pengetahuan pelajar. nombor. Menurut Pink (2006). Pusat-pusat pengajian tinggi didirikan dengan banyaknya untuk menampung keperluan itu. 2005) Zaman terus berubah. 2006). Menurut Pink (2006). (b) Mengamalkan Pembelajaran Holistik Kegiatan pembelajaran mesti menghasilkan kesedaran holistik ataupun gestalt sebagai hasil pembelajaran terhadap perspektif yang berbeza (Buzan. Oleh itu matlamat pendidikan kurun ke 20 ialah kemenjadian saraf otak hemisfera kiri terhadap kegiatan sehala (linearity) yang melibatkan perkataan. tetapi strategi pengajaran-pembelajaran Zaman Maklumat masih lagi diamalkan dalam kebanyakan bilik darjah. Pencarian pekerjaan mula menjadi sukar walaupun di kalangan siswazah universiti. logik. Zaman Konseptual memerlukan golongan karyawan yang inovatif dan kreatif. Alat serta teknik pembelajaran yang didedahkan pada pelajar masih lagi dilihat sebagai alat hafalan. Proses pengajaranpembelajaran dalam bilik darjah masih lagi ingin memenuhi keperluan Zaman Maklumat. Oleh itu. Mereka memerlukan nilai tambah yang membezakan diri masing-masing daripada masyarakat kebanyakan.pencampaian maklumat. Ini berlaku kerana masyarakat kurun ke 21 sentiasa menghendaki idea serta ciptaan baru bagi kelangsungan kehidupan mereka. Kurikulum pendidikan berperanan memenuhi kehendak sezaman. Ini berlaku kerana pada hemisfera otak itulah pengetahuan ataupun maklumat disimpan untuk diingatkan semula apabila diperlukan. Inovasi 43 . Kurun ke 20 memerlukan tenaga kerja yang mempunyai banyak pengetahuan. sekuen dan analisis (Buzan. Kos kewangan yang rendah terhadap pemilikan maklumat menggalakan orang ramai berebut-rebut untuk memiliki maklumat sebanyak yang mungkin. 2005). kurun ke 21 ialah Zaman Konseptual. Kurun ke 21 sudah tentunya mempunyai keperluan yang tersendiri Ramai daripada ahli masyarakat telahpun mempunyai pengetahuan yang banyak dalam pelbagai bidang.

Lebih banyak perspektif ataupun 44 . model pengajaran-pembelajaran ‘mudah amal’ perlu digunakan. Bagi mencapai matlamat pendidikan. penggunaan TMK dalam pembelajaran. konsep holistik yang diguna pakai perlu berlaku pada pengajaran-pembelajaran harian dalam bilik darjah. Oleh itu. selalunya hanya terdapat satu perspektif ataupun gambaran yang khusus pada contoh yang banyak itu. Ianya juga perlu bersesuaian dengan keperluan sezaman. holistik merangkumi kurikulum dan juga ko-kurikulum serta kegiatan di dalam dan di luar bilik darjah. iaitu. Oleh itu. Model pembelajaran sedemikian ditunjukkan pada rajah berikut.. Selain itu. Model pembelajaran yang diguna pakai mesti melibatkan kemahiran generik sezaman. Dari perspektif yang luas. Amalan empirisme ini perlu bagi kemenjadian seorang murid yang inovatif dan kreatif.dan kreativiti ialah hasilan daripada pemikiran yang holistik. Pemikiran yang holistik perlu dizahirkan secara jelas dan empirikal pada pengajaran-pembelajaran bilik darjah. Selain itu. Konsep sebegini diguna pakai bagi tujuan inovasi ini supaya ianya boleh dirasai oleh setiap pelajar pada setiap masa di dalam bilik darjah. konsep sebegini membolehkan holistik itu bersifat kontekstual. Murid akan hanya memperoleh idea ataupun pengalaman matematik yang menjadi pilihan gurunya itu. sebuah model pembelajaran holistik menjadi keperluan yang asasi bagi pendidikan kurun ke 21. Pelbagai definisi diberikan terhadap konsep holistik. Idea matematik selalunya disampaikan oleh guru dengan menggunakan banyak contoh melalui latihtubi. Model 3P P1: Proses Big Picture Thinking Pendidikan matematik bererti boleh memahami sebanyak-banyaknya tentang sesuatu idea yang abstrak. Walaupun guru memberikan banyak contoh. model pembelajaran berkenaan harus berpusatkan murid. Suatu model pembelajaran yang holistik seharusnya mempunyai nilai-nilai kognitif dan afektif.

. Pelbagai gambaran matematik boleh diperhatikan oleh murid melalui pencerapan pola matematik. 45         1x9= 2x9= 3x9= 4x9= 5x9= 6x9= 7x9= 8x9= . Kepelbagaian gambaran boleh diadakan dalam bilik darjah. 36. Kefahaman terhadap Sifir 9 boleh dikembangkan jika pengajaran-pembelajaran tentang fakta asas ini dikukuhkan dengan kepelbagaian pola seperti pada Contoh 2. 27. Pola matematik yang mentakrifkan Sifir 9 ialah gandaan 9: 9.. Mutu pembelajaran matematik boleh ditingkatkan melalui kepelbagaian gambaran yang diperolehi dalam bilik darjah...gambaran yang dibincangkan dalam kelas. maka lebih banyak peluang untuk murid memahami dan menambah idea serta pengalaman matematik mereka.. 18. Pola takrifan selalunya menjadi fokus pada pengajaran-pembelajaran sifir darab. . Perbincangan berikut menunjukkan pelbagai pola matematik pada Sifir 9..

Proses Big Picture Thinking melibatkan keseluruhan pemikiran kognitif murid. Pembelajaran pada aras tinggi boleh berlaku secara tersendiri. Oleh itu. kegiatan yang inovatif dan kreatif pada proses Big rendah. Taksonomi bentuk baru ini tidak bersifat hiraki. Ini ditunjukkan pada Contoh 3. terdapat juga pola lain yang boleh dicerap oleh murid daripada Sifir 9. Picture Thinking boleh dirancang dan dilaksanakan pada pendidikan matematik sekolah      1 x 9 = 09 2 x 9 = 18 3 x 9 = 27 4 x 9 = 36 5 x 9 = 45 tam bah 46 . Ini menunjukkan bahawa proses P1 ini mempunyai nilai kognitif yang tinggi.Selain daripada empat pola pada Contoh 2. Proses ini menggalakkan pembelajaran pada aras tertinggi Taksonomi Bloom yang diubahsuai.

Selain itu. Ini dilaksanakan melalui enjin pencarian seperti Google Search. • Aplikasi 47 • Kefahaman . Proses pembelajaran In-forming ini bersifat mendatar. • Penilaian • Sintesis • Analisis Deep Learning Learning. proses pembelajaran Big Picture Thinking ini boleh menghasilkan Deep SOLO pada rajah berikut. Big Picture Thinking menggalakkan pembentukan gambaran kesedaran holistik bagi sesuatu konsep matematik yang abstrak pada sesuatu konteks yang benar. Ia juga bersifat kontekstual.Bloom ( kata Taxonomi Bloom Diubahsuai Proses pembelajaran Big Picture Thinking lebih berfokus kepada kepelbagaian pada satu-satu masa. Pembelajaran jenis ini dibincangkan seperti berikut menggunakan Taxonomi P2: Proses In-forming Proses pembelajaran ini menggalakkan pencarian maklumat melalui laman-laman sesawang. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan lebih berfokus terhadap usaha mencanai (synthesizing the big picture) daripada cerakinan (analyzing the details).

Amalan sedemikian boleh berbeza-beza. Matematik ethno ialah tindihan antara tiga konsep. berbeza persekitaran dan juga berbeza status sosio-ekonomi. Superficial Learning boleh menggalakkan Deep Learning. Kefahaman mendalam tentang maklumat yang dicapai melalui internet itu boleh dilaksanakan melalui proses Big Picture Thinking. proses ini hanya berupaya menghasilkan Superficial Learning.Banyak maklumat yang boleh diperolehi melalui proses ini. Namun begitu. Matematik ethno ialah matematik amalan setempat. Matematik Ethno 48 . berbeza kedudukan geografi. Rationalisme merangkumi penaakulan. Konsep matematik ethno ini ditunjukkan pada rajah berikut. Kemajuan dan Keterbukaan. model matematik dan amalan setempat. Menurut Bishop (1988). Keterbukaan ialah nilai pendemokrasian pengetahuan. (c) Menghargai Matematik Ethno Empathizing juga boleh dilaksanakan melalui amalan matematik ethno dalam pengajaran-pembelajaran matematik. pemikiran logik dan berhujah. theory dan theorizing. Oleh itu. Kemajuan berlaku jika murid mengemukakan pendapat alternatif serta menyoal pendapat semasa. Nilai-nilai berkenaan ialah Rationalisme. Ini menggalakkan inovasi dan kreativiti peribadi di kalangan murid. Walau bagaimanapun. Perbezaan berlaku kerana berbeza kelompok kecil murid. terdapat tiga nilai afektif pada pendidikan matematik. P3: Proses Emphatizing Nilai afektif diperoleh melalui proses Emphatizing. matematik. P2 dan P1 saling melengkapi.

Asas Kaedah Mokhdar ialah sebutan terhadap nombor-nombor. Ia dikatakan meningkatkan ingatan. Oleh itu. Cara mengira alternatif sebagai amalan emphatizing 2 1 2 1 + 4 + 3 =? 6 3 4 i) ii) iii) 2 1 2 1 1 2 1 + 4 +3 = 2 + 4 + 3 + + + 6 3 4 6 3 4 2+4+3=9 1 2 1 2 +8 +3 + + = 6 3 4 12 = 1 3 1 2 =1 1 1 2 1 1 2 =1+ iv) 9+1+ 1 1 = 10 1 2 1 2 Kaedah ini menunjukkan kepelbagaian pada proses pemikiran murid. Satu contoh kaedah berkenaan ditunjukkan di bawah ini. (d) Program Pendidikan Matematik Di Sekolah Rendah Kaedah Mokhdar bermula pada 1989. Pelaziman terhadap sebutan-sebutan berkenaan mempermudahkan ingatan terhadap fakta-fakta asas dalam matematik. 49 .Amalan matematik ethno boleh dilihat pada kaedah menulis alternatif (alternative written method ) yang diamalkan di sekolah rendah tertentu sahaja. Kaedah menulis alternatif ini menunjukkan murid mempunyai kaedah penaakulan yang tersendiri. daya berfikir dan kecepatan berfikir. Ia suatu bukti empirikal tentang berlakunya pemikiran murid yang inovatif dan kreatif. amalan matematik ethno berupaya menimbulkan kepekaan (emphatizing) terhadap matematik di kalangan murid yang berkenaan.

Konsep-konsep matematik yang dicerap melalui sesuatu 50 . Perisian-perisian matematik sebegini mengimbangkan simbol abstrak pada algebra dengan gambaran geometri. Penggunaan TMK dalam bilik darjah boleh memberi ruang masa dan kemudahan pelaksanaan strategi ini. peserta mampu memahami dan menyelesaikan dengan pantas masalah fact and figure di dalam subjek pecahan dan sebagainya. kecekapan menyimpan maklumat sifir asas (sifar hingga sembilan) dan seterusnya kecekapan memproses dan mengakses maklumat tersebut di dalam minda menyebabkan sifir seperti 68x62 boleh dicongak olah anak sekecil tujuh atau lapan tahun menggunakan masa sepuluh malah dua puluh kali lebih cepat daripada menggunakan kalkulator. Selain memberikan gambaran terhadap konsep-konsep algebra. alat tulis. Setelah mengikuti program susulan selama enam atau tujuh hari berikutnya. Terdapat kajian yang menunjukkan bahawa tumpuan terhadap bidang ini tidak menggalakkan perkembangan pemikiran matematik yang lebih menyeluruh. juga menggunakan Mokhdar). Algebra menyebabkan tumpuan terhadap pengetahuan prosedur berlaku pada pendidikan matematik di sekolah menengah.Kaedah ini dikatakan boleh meningkatkan kuasa otak dalam menyimpan. perisian matematik tersebut juga berupaya untuk menunjukkan proses terhadap konsep secara dinamik. Penggunaan perisian matematik seperti Geometrical Sketchpad (GSP) dan GeoGebra memudahkan pelaksanaan strategi berkenaan. penguasaan terhadap pengetahuan konseptual diabaikan pada pendidikan tersebut. Terdapat antara 20% ke 30% peserta berusia antara enam hingga tujuh tahun. yang dibudayakan dengan Mokhdar advance dalam masa enam hingga tujuh hari (dalam masa tersebut. fakta asas matematik iaitu jadual asas bagi darab dan tambah. bersifat atau mempunyai sifat-sifat angka dan simbol. Kesan daripada penggunaan kaedah ini boleh dilihat serta-merta dalam banyak kes. Oleh itu. Sebagai contoh. (e) Program Pendidikan Matematik Di Sekolah Menengah Algebra menguasai pendidikan matematik di sekolah menengah. memproses dan mengakses maklumat di dalam minda untuk menghasilkan kemampuan minda yang optimum. Tall (2009) mengatakan bahawa kefahaman terhadap konsep matematik diperkukuhkan melalui kefahaman terhadap proses yang membawa kepada pentakrifan konsep berkenaan. bagi semua perkara yang berbentuk. dimantapkan ke dalam minda peserta. alat bantuan mengira atau sebagainya. Keseimbangan antara pengetahuan konsep dengan pengetahuan prosedur adalah antara lima strategi KBSM.

Tugasan Jawab semua soalan berikut 1. 5. 4. Jelaskan Kaedah Mokhdar daripada perspektif teori pembelajaran berasaskan otak. 3. Jelaskan bagaimana aktiviti Big Picture Thinking menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah bagi mata pelajaran matematik. Huraikan deep learning pada pendidikan matematik sekolah rendah. Pembelajaran terhadap procept mudah dilaksana menggunakan perisian matematik seperti GSP dan GeoGebra. 2. 2009). 51 . Jelaskan bagaimana penggunaan perisian komputer seperti GSP dan GeoGebra boleh menggalakkan kreativiti pada Matematik KBSM.proses disebut sebagai procept (Tall. 2009). Jelaskan bagaimana penggunaan perisian matematik seperti GSP boleh mempermudahkan pembelajaran terhadap procepts matematik (Tall.

7th ed. Mok.form 5. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. KL: Universiti Malaya. Ministry of Education Malaysia (1997). L. T. Pengajaran matematik KBSR.: Fajar Bakti Sdn Bhd.E. Siew Hua. Ministry of Education (2004-2006). The Malaysian Smart School: Implementation Plant. Pacific Grove CA: Brooks /Cole Thomson Learning Rujukan Lain: National Council of Teachers Mathematics (1991). The World is Flat New York: Penguin Books 52 .. Isu-isu kritikal dalam pendidikan matematik. London: Taylor & Francis Group Ministry of Education (2002-2006). K. Mathematics for elementary teachers. Issues in mathematics teaching. Ed ke 2. The nature of mathematics. 9th ed.L.RUJUKAN Rujukan Utama: Gates. T. Ministry of Education Malaysia (1997). Virginia: Author Buzan.(2001). NCTM. Musser. Smith. (1997) . USA : John Wiley Nik Azis Nik Pa. et al. (2006). Integrated curriculum for secondary schools: curriculum specifications mathematics form 1. The Malaysian Smart School: A Conceptual Blue print.J. (2005). Soon Sang. Friedman.(2008).(1995). Reston. Mind Maps. P.Matemaatik KBSR dan strategi pengajaran. Integrated curriculum for primary schools: curriculum specifications mathematics year 1. Selangor D. (2005). G.year 5. Profesional standards for teaching mathematics. London: HarperCollins Pub. (2001). Seow.

edu.net/kb/dedind.pdf http:physics.mintmark.uiuc.html http://www-groups.nctm.Pink.nist.htm http://www.th/moe. Values in Mathematics Education: Making Values Teaching Explicit in the mathematics Classroom http://www. G.aare.kpm.htm 4.html Laman Web: 1. A Whole New Mind. New York: Riverhead Books.socialresearchmethods.geocities.Press.gov/Genint/Time/time.history/Mathematician/Biogindex.gov. D.html http://www. Polya. Pendidikan Matematik http:/www. http://secure.moe.geom.edu/projects/2/Wood/frame. (1945).org/learn/economy/money.com/moneyhistory.math.nsc.dcsst-and. New Jersey: Princeton Univ.historyforkids.htm http://www.org/learn/greeks/science/math/pythagoras. The Development of Ancient Numeration Systems: http://mtl. How to Solve it.go. H. Perkembangan Matematik Malaysia: http://www.edu/~demo5337/Group3/hist.wichita.html#hindu-arabic http://www.htm 3.php http://www.edu/history/topics/num-sys.htm SELAMAT BELAJAR 53 .ppk.localdns.org http://www.html http://www.htm/ http://www.au/PDFWorD/Info/IL/.uiuc.math.com/mathfair2002/school/arit/arithm1.my/bahan.net/totalweblite/upload/754/Kaedah%20Mokhdar%20untuk %20semu a. (2006).au/99pap/bis99188.ac.htmn http://www.htm 2 .uk/.historyforkids.gov sg http://www.

Pola nombor adalah ciri dominan pada idea-idea matematik. Pendekatan induktif dicadangkan bagi pelaksanaan penaakulan matematik kerana ianya berperingkat dan lebih sesuai dengan peringkat perkembangan biologi murid di sekolah rendah. peranannya sebagai tonggak yang kelima dan terakhir tidak menunjukkan kepentingannya dalam p&p matematik.1 Sinopsis Bahagian ini membincangkan tentang sifat am pada sebuah model penyelesaian masalah yang hendak diguna pakai sebagai tonggak pertama bagi pengajaran dan pembelajaran matematik (p&p) semasa. TMK juga boleh digunakan sebagai enabler pembelajaran prosep seperti yang dicadangkan oleh Tall (1994). Selain itu. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah enabler utama bagi pendidikan semasa.Tajuk 3 Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik 3. Sifat pada model berkenaan juga diperjelaskan dengan membuat banding beza dengan Model Polya yang mula dicadangkan sekitar tahun 1945. Penaakulan matematik ialah tonggak yang ketiga. pencarian pola nombor adalah kaedah utama yang boleh digunakan bagi pelaksanaan tonggak ini. Ia adalah sifat semula jadi pada idea matematik. Tonggak keempat ialah perkaitan matematik. Komunikasi matematik ialah tonggak kedua bagi p&p matematik. 3.2 • • • • • Hasil Pembelajaran Menghuraikan penyelesaian masalah matematik sebagai tonggak pertama Mentakrif heuristik algoritma Menghuraikan komunikasi matematik sebagai tonggak kedua Membandingbezakan antara komunikasi matematik menurut fahaman behaviorisme Menghuraikan penaakulan matematik sebagai tonggak ketiga 54 . Perbezaan antara amalan setempat komunikasi matematik dengan konsep komunikasi matematik National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) juga dibincangkan. perbincangan juga dibuat terhadap amalan komunikasi matematik dalam p&p matematik setempat. Oleh itu. Oleh itu.

Ianya bertujuan supaya masyarakat mempunyai sumber manusia yang berkesan dari aspek jasmani. Peranan kemanusiaan pada aspek ini telah semakin berkurangan. Penggubalan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) berhasrat untuk memperkukuhkan kognitif murid dengan nilainilai afektif. emosi. TMK pula telahpun mampu mengumpul dan menyimpan maklumat dengan mudah dan luwes. Persikataran Kurun ke 21 ialah perkambungan sejagat.3 Kerangka Konseptual 3.• • • Menghuraikan perkaitan matematik sebagai tonggak keempat Menghuraikan TMK sebagai tonggak kelima Menghuraikan p&p prosep matematik menggunakan TMK 3. persekitaran masyarakat terus berkembang dan ianya menyebabkan timbulnya keperluan baru. rohani dan intelek (JERI).4 Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Kurikulum pendidikan matematik perlu memenuhi keperluan semasa sesebuah masyarakat di mana kurikulum tersebut digubal. Kemajuan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) pada Kurun ke 21 ini adalah antara pemangkin utama bagi perubahan persekitaran serta timbulnya keperluan baru. Walau bagaimanapun. Kemanusiaan perlukan suatu 55 .

Kemanusiaan perlukan peranan yang belum lagi terdapat pada suatu aturcara pengkomputeran. George Polya (sekitar 1945) adalah antara pelopor penyelesaian masalah matematik. 2006). 3. Penyelesaian masalah adalah satu wacana yang telah lama diamalkan dalam kurikulum pendidikan matematik asas bagi menggalakkan pemikiran yang inovatif dan kreatif.1 Penyelesaian Masalah Matematik sebagai Tonggak Pertama Inovasi bermakna berfikir dengan cara yang berbeza. Tugasan Matematik Rutin: 1 + 2 = Tugasan Matematik Bukan Rutin: Berapakah bilangan susunan serupa yang boleh dibina? 56 Tugasan Rutin dan Bukan Rutin . Selain itu. p&p matematik perlu menghasilkan pembelajaran yang mendalam (deep learning). Pengajaran dan pembelajaran matematik (p&p) perlu menjadi lebih holistik supaya unsur inovasi dan kreativiti terdapat pada setiap kegiatan p&p. Tugasan matematik dalam bilik darjah perlu lebih mencapah dan mencabar. P&P matematik berfokus pada konten matematik tulin. Cadangan beliau ini akan menggalakkan berlakunya proses pemikiran yang lebih mendalam bagi p&p matematik. Kurun ke 21 memerlukan sumber manusia yang inovatif dan kreatif (Pink. Kreativiti ialah hasil daripada pemikiran yang sebegitu. Ini boleh berlaku jika p&p matematik beranjak daripada masalah rutin kepada yang bukan rutin. P&P matematik awalan berlaku pada Aras Ingatan pada Taksonomi Pengetahuan Bloom. Ini mementingkan ingatan yang kuat serta banyak. Kaedah penyelesaian masalah bertujuan supaya fokus p&p matematik dilanjutkan sehingga Aras Kedua (kefahaman) dan Aras Ketiga (Aplikasi) pada Taksonomi Pengetahuan Bloom. sifat inovatif dan kreatif.4.peranan yang tidak lagi diambil ahli oleh sebuah mesin. Beliau mencadangkan supaya penyelesaian masalah bukan sahaja sebagai suatu pendekatan penyelesaian bagi sesuatu masalah tetapi juga sebagai suatu kaedah p&p. Ianya perlukan sifat yang lebih holistik. Fokus tugasan matematik adalah terhadap mencari jawapan.

Amalan ini menyebabkan penggunaan penyelesaian masalah sebagai suatu kaedah p&p semakin diabaikan. Rumusan ini diperkukuhkan lagi dengan terdapatnya model-model yang berbeza daripada Model Polya hanya pada bilangan langkah pada proses penyelesaian masalah. Ia kelihatan mencadangkan bahawa penyelesaian masalah matematik boleh dilaksanakan secara terpisah-pisah pada suatu hirarki. Gambaran ini telah mempengaruhi amalan p&p dalam bilik darjah. Selain itu. 5. penyelesaian masalah sebagai tonggak pertama p&p matematik perlu menggalakkan penyelesaian masalah sebagai suatu kaedah p&p matematik. 3. Letakkan nombor-nombor 1. 6. penggunaan Model Polya secara meluas bagi tempoh setengah abad bagi masalah bercerita juga menggambarkan penyelesaian masalah sebagai suatu pendekatan penyelesaian sesuatu masalah semata-mata. Setiap nombor hanya boleh digunakan sekali sahaja. 2.Model Polya Model Polya menunjukkan penyelesaian masalah sebagai proses langkah demi langkah. 7. Antara model tersebut ialah Model Lester (1989) dan Model Mayer (1992). Oleh itu. 4. 8 dan 9 pada grid berikut supaya jumlah setiap pasangan tiga nombor sentiasa sama. 57 . Contoh tugasan matematik berikut memperjelaskan peranan ini. Analisis Newmann (1996) tentang jenis kesilapan bagi masalah bercerita menunjukkan pandangan yang sedemikian.

soalan ini menggalakkan inovasi dan kreativiti di kalangan murid. Konteks sebegini lebih berkaitan dengan konteks matematik.Tugasan berkenaan menunjukkan konteks soalan selain daripada soalan bercerita. situasi pada soalan bercerita yang diguna pakai pada Model Polya tidak bersifat kontekstual. Hirarki langkah pada Model Polya juga tidak kelihatan secara ketara pada soalan ini. Masalah pada model penyelesaian kreatif bersifat kontekstual. Selain itu. Tiada algoritma piawai pada kurikulum Matematik KBSR yang boleh diguna pakai bagi mendapatkan jawapan soalan ini. Setiap murid memikirkan suatu algoritma baru yang boleh digunakan bagi mencari jawapan soalan ini. Algoritma Heuristik Soalan bercerita selalu diguna pakai pada Model Polya kerana algoritma piawai yang perlu diguna pakai tidak ketara pada peringkat awal proses penyelesaian seperti mana yang berlaku pada soalan mekanis. Travelling Salesman Problem dan Koniesberg Bridge Problem adalah antara contoh klasik bagi masalah bersifat kontekstual ini. Halangan sebegini menggalakkan murid berfikir secara kritis. susunan terbaik bagi bagasi berlainan saiz dalam bonet kenderaan dibincangkan pada Packing Problem. Oleh itu. Ini berlaku kerana kiraan multi-steps diperlukan bagi soalan bercerita yang diberikan. Ianya tidak berkaitan dengan situasi sebenar. Konteks masalah tersebut adalah situasi sebenar. Proses pemikiran yang berlaku padanya bertujuan menghasilkan algoritma heuristik bagi membezakannya daripada penggunaan algoritma-algoritma piawai pada Model Polya dan lain-lain model yang setara dengannya. Soalan mekanis hanya memerlukan kiraan single-step. penggunaan sebarang model penyelesaian masalah sebagai tonggak p&p matematik perlu bersifat kontekstual. Oleh itu. Penyelesaian masalah sebegini dikenali sebagai penyelesaian masalah kreatif. 58 .

Model Pendekatan Induktif Stacey Behavioris atau Kognitivis Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mencadangkan suatu hirarki bagi amalan komunikasi matematik. pencapahan pemikiran (brain storming) adalah ciri utama pada penyelesaian masalah kreatif. Cadangan Stacey ini menunjukkan kepentingan berkomunikasi tentang idea matematik bagi peningkatan penguasaan terhadap pengetahuan dan kemahiran matemtik. Kebolehan mereka berkomunikasi tentang idea serta pemikiran matematik adalah suatu bukti emphirikal tentang penguasaan pengetahuan matematik murid. Sesi brain storming menjadikan inovasi dan kreativiti sebahagian daripada p&p matematik. 3. Kaedah penyelesaian masalah sebegini tidak melihat masalah sebagai terpisah-pisah.2 Komunikasi Matematik Stacey (1993) mencadangkan supaya komunikasi matematik dijadikan sebagai peringkat terakhir pada pendekatan induktif bagi p&p matematik asas. Cadangan KSSR ini bersifat eksplisit. Hirarki ini membuktikan terdapat amalan behaviorisme dalam KSSR.4.Selain itu. Ianya memerlukan masalah dilihat secara menyeluruh. Proses penyelesaian masalah berlaku secara spontan dan bukan langkah demi langkah seperti yang terdapat pada Model Polya dan model lain yang setara. 59 . Teknik ini menggalakkan pencapahan perspektif serta idea.

Hirarki Komunikasi Matematik KSSR Behaviorisme percaya bahawa pembelajaran hanya telah berlaku jika kelihatan perubahan tingkah laku yang jelas. Cadangan NCTM tentang komunikasi matematik lebih bersifat kognitif. Antara pelopor teori-teori pembelajaran tingkah laku ialah Pavlov (1849-1936) dan Skinner (1904-1936). Antara pelopor teori pembelajaran kognitif ialah Piaget (18961980) serta Bruner (1915.). Kepercayaan sebegini adalah berasaskan pada teori-teori pembelajaran kognitif. 60 . murid mesti boleh berkomunikasi secara jelas dan tepat tentang sesuatu idea matematik. boleh dirumuskan bahawa pendidik matematik di Amerika Syarikat adalah terdiri daripada pengamal kognitivisme. Oleh itu. Seterusnya. Pertamanya. mereka perlu menggunakan bahasa matematik untuk pernyataan idea secara jitu pada komunikasi tersebut. Proses berkenaan perlu memudahkan perkaitan antara simbol. Kognitivisme percaya bahawa pengetahuan matematik disimpan dalam bentuk-bentuk simbol. NCTM berpendapat bahawa terdapat tiga kemahiran pada komunikasi matematik yang perlu dikuasai oleh murid. Selain itu. Fahaman ini berpendapat bahawa pembelajaran berkesan boleh berlaku tanpa sebarang konteks. Pembelajaran matematik proses mencari perkaitan yang bermakna dan mudah diingatkan antara simbol-simbol matematik. komunikasi matematik memerlukan kemahiran menganalisis dan menilai pemikiran serta strategi matematik. Setrusnya.

Ianya menunjukkan ketidak serasian antara amalan komunikasi matematik KSSR dengan proses kemenjadian guru jika dibandingkan dengan cadangan NCTM. Pemeringkatan proses diperlukan oleh kanak-kanak pada kumpulan umur sedemikian. satu model p&p bilik darjah yang boleh menunjukkan penaakulan matematik secara eksplisit diperlukan bagi tujuan penggunaannya sebagai tonggak kelima.4.3 Penaakulan Matematik Penaakulan matematik adalah antara amalan kognitif dalam p&p matematik. aktiviti melukis yang boleh dilaksanakan 61 . pelaksanaan penaakulan matematik di sekolah rendah perlu secara berperingkat. Selain itu. Kefahaman murid terhadap konsep matematik yang sedang ditaakulkan boleh didengar dan cuba difahami oleh gurunya. Penilaian saksama terhadap proses ini memerlukan hasilan yang eksplisit dan emphirik. pendekatan induktif cadangan Stacey itu juga boleh meningkatkan kemahiran murid dengan menjadikan komunikasi matematik sebagai peringkat terakhir modelnya. Selain itu. Selain berperingkat. Pendekatan induktif seperti yang dicadangkan oleh Stacey amat sesuai bagi pelaksanaan penaakulan matematik sebagai tonggak kelima jika dibandingkan dengan pendekatan deduktif yang tidak berlaku secara berperingkat. Oleh itu.Proses Kemenjadian Seorang Guru Matematik Rajah di atas menunjukkan proses kemenjadian seorang guru matematik. Ini mungkin menimbulkan tanda tanya tentang perkembangan amalan setempat p&p matematik. 3.

Ini menyebabkan ramai yang mentakrifkan matematik sebagai kajian tentang pola nombor.? 1 1 + 6 5 1 2 + 6 5 1 3 + 6 5 1 4 + 6 5 11 30 17 = 30 23 = 30 = =? 62 . 13. 3. 60. 40. 12. 15. 7. 3.?. a) • • • • • • b) 999 x 10 = 9990 999 x 11 = 10989 999 x 12 = 11988 999 x 13 = 12987 999 x 14 = 13986 999 x 18 = ????? • • • • • c) 1. pencarian pola nombor boleh digunakan sebagai kaedah utama pelaksanaan perkaitan matematik sebagai tonggak keempat p&p matematik. 11.sebagai aktiviti komunikasi matematik boleh juga membantu guru mengetahui tentang penaakulan matematik muridnya. Contoh-contoh berikut menunjukkan pencarian pola sebagai kaedah utama pelaksanaan perkaitan matematik sebagai tonggak keempat p&p matematik. 31. 24. 41. 5. 25. 29. 61.? 3.4.? 4. Oleh itu. 13. 7.4 Perkaitan Matematik Pola matematik boleh dicerap pada kebanyakkan konsep matematik dan juga alam semulajadi. ? 5. 9. Pola nombor Fibonacci pula terdapat pada pembiakan arnab dan tumbuhtumbuhan. Nombor Triple Pitagoras terdapat pada semua segitiga bersudut tepat. Perbincangan ini menunjukkan bahawa proses penaakulan matematik sebagai tonggak p&p boleh dibantu dengan aktiviti lisan dan aktiviti melukis.? 5. 17.

1994). Ini boleh dilaksanakan dengan menggunakan perisian matematik seperti GeoGebra. Walau bagaimanapun. Trapizium pada gambar pertama boleh ditunjukkan secara dinamik bertukar menjadi segiempat selari pada gambar dua. Namun begitu. TMK boleh melaksanakan p&p yang lebih bermakna sebagai tonggak kelima dan terakhir bagi p&p matematik. Banyak maklumat yang boleh diperolehi melalui proses ini. Menurut Tall. Trapizium 63 . Oleh itu. TMK juga boleh digunakan untuk deep learning. proses pembelajaran bersifat bersifat mendatar. Superficial Learning perlu disokong oleh Deep Learning bagi pembelajaran berkesan.5 Aplikasi TMK sebagai Tonggak Kelima Tonggak ini menggalakkan pencarian maklumat melalui laman-laman sesawang. Idea ataupun rumusan yang mereka huraiakan itu adalah prosep matematik (Tall. trapizium tersebut telah melalui suatu proses matematik dan bertukar bentuk menjadi segiempat selari. Ini dilaksanakan melalui injin pencarian seperti Google Search. proses ini hanya berupaya menghasilkan Superficial Learning. Walau bagaimanapun. Pendapat murid tentang apa-apa idea ataupun konsep matematik yang mereka boleh cerap daripada proses transformasi yang telah mereka perhatikan secara dinamik.4.3.

3. Segiempat Selari 64 . Ianya berkesan kerana bersifat holistik dan mengamalkan TMK sebagai kemahiran generik.5 Penutup Lima tonggak seperti yang dihuraikan menggalakkan p&p matematik yang lebih berkesan. Tugasan 1. Membuat Perkaitan Matematik adalah satu tongak dalam Pendekatan Bersepadu. Bincangkan bagaimana tongak berkenaan menggalakkan kreativiti dalam Matematik KBSR. 2. Penyelesaian Masalah ialah satu daripada tongak pendidikan matematik pada Pendekatan Bersepadu. Jelaskan tongak ini dengan menggunakan satu contoh khusus daripada Matematik KBSR.

Galakan ini boleh dirumuskan berdasarkan analisis terhadap lima strategi pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah menengah. emphirisme dan rasionalisme. 4.Tajuk 4 Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) 4.2 Hasil Pembelajaran • • • • • • Menghuraikan falsafah pendidikan matematik Menghuraikan falsafah pendidikan Matematik KBSR Menghuraikan Strategi 5P KBSR Menghuraikan Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Menghuraikan falsafah pendidikan Matematik KBSM Menghuraikan lima strategi Matematik KBSM 65 . Ia juga menyentuh tentang implikasi fahaman-fahaman berkenaan terhadap pendekatan pengajaran-pembelajaran guru matematik. KBSR mengamalkan fahaman humanisme melalui pelaksanaan Strategi 5P sebagai model pengajaran-pembelajarannya. KBSM adalah lanjutan daripada KBSR. perbincangan juga menjelaskan fahaman pada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) sebagai titik tengah kontinum fahaman. Selain itu. Perbincangan seterusnya adalah tentang Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM).1 Sinopsis Topik ini membincangkan tentang dua hujung pada kontinum fahaman terhadap perkembangan ilmu. KBSM menggalakkan pembelajaran kontekstual.

Walau bagaimanapun.M). Teorem matematik pertama Greek telah diterokai oleh Thales (624-546 S. Soalan sedemikian dikemukakan semasa berhujah. Beliau telah mengemukakan sebuah 66 . Kebenaran sesuatu konstruk falsafah mesti diuji melalui soalan-soalan yang kritis. Kemahiran berhujah yang berkesan adalah aspek utama yang penting pada sesuatu falsafah. pengamal falsafah perlulah bersifat bijaksana sewaktu berhujah.4. Ianya bertujuan supaya hanya perkara yang benar dan tepat berlaku pada kerangka berkenaan. Konstruk kepercayaan matematik disebut sebagai teorem. Ia juga bertujuan untuk menghapuskan perkara yang palsu.3 Kerangka Konseptual 4.4 Falsafah Pendidikan Matematik Falsafah merujuk pada konstruk-konstruk kepercayaan paling asas pada sesuatu kerangka nilai.

Kegiatan inkuiri yang terlaksana diharapkan menjumpai suatu struktur tegar (pola) yang khusus pada kesemua kegiatan itu. Ini menjadikan pendekatan induktif sesuai digunakan sebagai model amalan pengajaran-pembelajaran bagi pendidikan matematik di sekolah rendah. 67 . Pendekatan pengajaran induktif sebegini berpusatkan mencadangkan supaya tiga peringkat ini dilengkapi dengan peringkat berkomunikasi bagi meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Penghujahan bermula daripada beberapa kegiatan yang berlainan tetapi serupa. Proses sebegini bersifat bottom-up. Peringkat ini disebut sebagai peringkat membina sebuah konjektur.teorem yang sekarang ini dikenali sebagai Teorem Thales: Hanya sudut 90 o sahaja yang boleh terkandung pada lilitan sebuah separa bulatan. Penemuan pola itu pula membawa pada suatu kegiatan ikuiri yang khusus serta dipersetujui oleh semua yang terlibat sebagai kegiatan pengesahan terhadap kebenaran teorem. Teorem Thales Proses berhujah untuk memperoleh sesuatu teorem boleh dilaksanakan secara induktif. ataupun Stacey teorem (1982) dikemukakan jika konjektur itu didapati benar. sebuah generalisasi murid. Akhirnya.

Fahaman Emphirisme 68 . Aristotle adalah antara pengamal fahaman sebegini di kalangan masyarakat Greek purba.Pendekatan Induktif Kepercayaan yang terbentuk secara induktif dikelompokkan sebagai fahaman emphirisme. Kesimpulan tentang maklumat luaran (angka 1) perlu dibuat sebelum perkembangan ilmu berlaku. Fahaman sebegini memerlukan bukti emphirikal ataupun luaran seperti pada rajah di bawah.

Kepercayaan yang tidak boleh dibuktikan kebenarannya secara emphirikal kekal sebagai mitos sesebuah masyarakat. Oleh itu.Ilmu dikatakan terhasil antara gabungan kepercayaan dengan kebenaran. Ianya memerlukan pengetahuan serta pena’kulan yang baik. Fahaman Rasionalisme 69 . Pendekatan pengajaran sebegini berpusatkan guru. ianya lebih sesuai bagi pendidikan matematik di pusat pendidikan tinggi. Fahaman ini berpegang pada kekuatan pena’kulan minda serta pengetahuan yang mendalam. seperti yang digambarkan oleh rajah berikut. Bukti emphirikal tidak diperlukan sebelum membuat sesuatu kesimpulan. Plato dikatakan mempelopori fahaman sebegini. Rajah berikut pula menunjukkan pendekatan deduktif sebagai suatu proses berhujah. Pendekatan Deduktif Pendekatan deduktif dikatakan sebagai amalan rasionalisme.

Fahaman rasionalisme percaya bahawa ilmu boleh berkembang melalui pena’kulan. Murid akan mengikuti aktiviti pengayaan sementara menunggu rakan sedarjahnya mencapai aras penguasaan 80%. Oleh itu. Projek Matematik Nuffield di Britain sekitar 60’an menjadi pencetus pada Projek Khas Matematik di Malaysia. Walau bagaimanapun.6 Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Kurikulum pendidikan matematik asas berubah supaya ianya boleh memenuhi kehendak masyarakat setempat. 4. Penyerapan adalah usaha untuk sepadukan pengetahuan baru yang akan dipelajari dengan pengetahuan sedia ada murid. Oleh itu. Strategi penilaian mengukur aras penguasaan murid terhadap pengetahuan yang baru dipelajari itu. 4. Murid yang aras penguasaannya 80% ke atas boleh memulakan pelajaran yang baru. ilmu. Kesepaduan ini diamalkan penyerapan pengayaan. Pemikiran yang cerdas berupaya menentukan kebenaran sesuatu kepercayaan tanpa keperluan terhadap bukti luaran. Ianya adalah antara amalan humanisme dalam pendidikan. Ia cuba sepadukan perbezaan individu pada proses pengajaran-pembelajaran. 70 . setiap perubahan pada kurikulum pendidikan matematik asas selalunya berlaku secara sejagat. sejarah mendapati bahawa fokus kurikulum pendidikan matematik asas mengalami perubahan yang sama di mana-mana seperti pada rajah di bawah. Pengabung jalinan adalah strategi untuk menggunakan kemahiran sedia ada murid untuk menguasai pengetahuan ataupun kemahiran baru. Ianya adalah suatu amalan differentiation pada pendidikan. melalui Strategi 5P: pemulihan dan penilaian.5 Falsafah Pendidikan KBSR dan Strategi 5P KBSR memilih pendekatan bersepadu. penggambung jalinan kemahiran. Murid akan mengikuti pelajaran pemulihan jika mereka belum mencapai aras penguasaan berkenaan. didapati bahawa pendidikan matematik memenuhi keperluan manusia sejagat. Strategi 5P adalah model pengajaran-pembelajaran yang mengambil kira perbezaan individu antara murid.

Pembelajaran secara hafalan adalah berasaskan teori-teori pembelajaran behavioristik. Tugasan matematik di peringkat ini bersifat rutin. Kemajuan sains perubatan hari ini telah memperjelaskan lagi proses-proses asimilasi dan akomondasi Piaget melalui sedemikian menjadi cabaran utama guru matematik pada peringkat perkembangan ini. Setiap perubahan pada kurikulum pendidikan matematik asas dicetuskan oleh sesuatu kejadian di luar bilik darjah. Pelajaran matematik menjadi berpusatkan guru.Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Matematik mekanis mementingkan penguasaan terhadap pengetahuan faktual seperti sifir dan rumus. Pelancaran Sputnik I oleh Rusia pada 1957 menyebabkan Amerika Syarikat melaksanakan pendekatan penyelesaian masalah menurut cadangan pakar akademiknya. Teori Pavlov dijeniskan sebagai pelaziman klasik manakala teori Skinner dijeniskan sebagai pelaziman operant. Pembinaan soalan guru. Antara mereka ialah George Polya (1887-1985). pendekatan ini kurang mendapat sambutan di kalangan 71 . Teori Piaget menerangkan proses-proses asimilasi dan akomondasi yang berlaku sewaktu pembentukan pengetahuan pada minda murid. Oleh itu. Usaha yang sedemikian selalunya menghasilkan kerja-kerja mengira yang terlalu rumit tanpa meningkatkan kebolehan berfikir sebenar di kalangan murid. Teori-teori pembelajaran mula mengemukakan pendapat tentang tatacara proses kognitif yang berkesan. Antara pelopor teori pembelajaran behavioristik ialah Pavlov (1849-1936) dan Skinner (1904-1990). Tugasan matematik rutin sukar untuk mencapai aras-aras yang lebih tinggi pada Taksonomi Bloom. 1988). Aras tugasan berkenaan selalunya berada pada Aras Pengetahuan Taksonomi Bloom. Penguasaan tersebut diperoleh setelah melalui pembelajaran yang mementingkan hafalan. Oleh itu. Soalan bercerita bukan rutin menjadi amalan pada pendidikan matematik. Antara pelopor teori pembelajaran kognitif ialah Piaget (1896-1980). Pendekatan penyelesaian masalah memberi fokus terhadap proses berfikir berbanding ingatan. ianya menghasilkan nilai-nilai seperti control dan mystery (Bishop.

Oleh itu. Sebahagian daripada simbol berkenaan mewakili konsep-konsep pra algebra. Algebra ialah suatu bidang matematik pada mana penggunaan simbol dilaksanakan secara meluas. terdapat juga beberapa konsep algebra baru yang diperkenalkan dalam KBSM. Oleh sebab itu. Terdapat konsep Matematik KBSM yang boleh diklasifikasikan sebagai proceptualsymbolic. Perisian-perisian matematik juga berupaya menjelaskan proses matematik secara dinamik. Penggunaan perisian komputer membolehkan konsep abstrak algebra digambarkan oleh geometri. Klasifikasi sebegini diguna pakai kerana terdapat konsep Matematik KBSM yang terhasil daripada proses yang dilaksanakan pada sesuatu konsep asas matematik. Murid belajar untuk berfikir secara kreatif. Penjelasan tentang proses mental matematik ini terdapat pada Triple Code Model of Mathematics (Dehaene & Cohen. KBSM kerap disebut-sebut sebagai lanjutan KBSR. 1989) diamalkan pada suasana yang sebegitu. 1997).penggunaan mesin pengimbas otak. Pembelajaran procept menggalakkan kepelbagaian perspektif terhadap sesuatu konsep matematik. 72 . Menurut Tall.7 Falsafah Pendidikan Matematik KBSM Fokus KBSR ialah terhadap penguasaan pengetahuan serta kemahiran asas matematik. Amalan fahaman humanisme boleh dilaksanakan pada pendidikan matematik melalui penggunaan TMK. Pendekatan bersepadu geometri-algebra ini memudahkan pemahaman murid terhadap konsep-konsep abstrak yang sukar pada algebra. 4. Pengetahuan dan kemahiran asas ini kerap diklasifikasikan sebagai matematik pra algebra. . Setiap murid akan memperolehi pengetahuan matematik yang tidak tercatat pada kurikulum pelajaran berkenaan. Prosesproses berkenaan boleh dilakukan terhadap setiap konsep dengan mudah jika TMK digunakan dalam bilik darjah. Semua makna tersirat yang terdapat pada sesuatu konsep matematik akan kelihatan jika konsep berkenaan melalui pelbagai proses. Fokus KBSM pula ialah terhadap penguasaan konsep-konsep algebra. Konsep-konsep matematik pada peringkat pra algebra diitlakkan daripada objek serta situasi konkrit. Tall (1994) menamakan konsep-konsep berkenaan sebagai conceptual-embodied. Walau bagaimana pun. Keupayaan ini menyebabkan Tall (2009) mencadangkan supaya procept matematik dipelajari. Nilai matematik seperti openness (Bishop. setiap konsep matematik dikuasai bersama-sama dengan segala proses yang boleh dikaitkan dengannya.Perkembangan TMK pula telah menggalakkan pendekatan bersepadu. pembelajaran procept matematik meningkatkan lagi kefahaman terhadap sesuatu konsep matematik.

Asas permulaan pendidikan lanjutan ini ialah analisis terhadap sifat-sifat abstrak nombor bulat. T 4. Selain itu. Oleh itu. Pendidikan matematik lanjutan ini melibatkan semata-mata bersifat simbolik.Simbol yang diguna pakai terhadap konsep berkenaan harus mewakili dua perspektif yang terdapat pada idea berkenaan. boleh juga dirumuskan bahawa fokus Matematik KBSR adalah terhadap konsep. Manakala. fokus Matematik KBSM adalah terhadap prosep sebagai lanjutan daripada konsep pada Matematik KBSR. rajah berikut menunjukkan pendidikan matematik lanjutan selepas pendidikan matematik di sekolah rendah dan menengah. strategi-strategi humanistik perlu digubal untuk membantu murid bagi penguasaan itu. Lebih cabaran perlu diatasi oleh murid bagi menguasai konsep sedemikian. Tall juga mencadangkan supaya istilah prosep diguna pakai terhadap idea-idea seperti itu. 73 .8 Lima Strategi Matematik KBSM Konsep Matematik KBSM bersifat agak abstrak. Oleh itu. konsep dan proses. Perkaitan antara Matematik KBSR dan Matematik KBSM diperjelaskan lagi pada rajah berikut yang dicadangkan oleh Tall (1994) berikut. Rajah ini juga memperjelaskan fokus konten Matematik KBSR dan Matematik KBSM.

simulasi dan ujikaji. a) kemahiran penyelesaian masalah. d) keseimbangan antara pengetahuan konseptual dengan pengetahuan prosedural. 74 . Konteks konsep matematik mempunyai kaitan yang signifikan dengan penguasaan terhadap sesuatu konsep matematik yang abstrak. Amalan-amalan humanisme mempermudahkan penguasaan terhadap konsep-konsep abstrak pada Matematik KBSM. Amalan humanisme pada Matematik KBSM juga terdapat pada strategi mengimbangkan penguasaan pengetahuan prosedural dengan penguasaan pengetahuan konseptual. Ia menunjukkan bahawa pengetahuan matematik adalah sebahagian daripada tamadun kemanusiaan. Oleh itu. Alat-alat seperti jangka klino. Penguasaan terhadap konsep-konsep abstrak seperti persamaan algebra dan matriks boleh dipermudahkan dengan penggunaan perwakilan konkrit bagi konsep berkenaan. Falsafah ini juga terdapat pada strategi integrasi nilai. Seterusnya. situasi sebenar juga menggalakkan pelaksanaan kaedah-kaedah berpusatkan murid seperti inkuiri-penemuan. tolok hujan dan papan geometri boleh digunakan pada proses inkuiri-penemuan yang membantu penguasaan terhadap konsep abstrak pada Matematik KBSM. Situasi sebenar boleh mempermudahkan pemahaman dan penguasaan murid terhadap konsep matematik yang abstrak. iaitu. c) penggunaan matematik dalam sebenar. Kaedahkaedah berpusatkan murid juga menggalakkan kesepaduan antara fahaman dalam pendidikan. dan e) mengintegrasikan nilai. Penggunaan masalah matematik yang terdapat pada situasi sebenar juga digalakkan. Guru konstruktivis juga bergembira kerana muridnya membina sendiri kefahaman mereka melalui aktiviti inkuiri-penemuan. Kebolehan murid memahami masalah dan boleh menyelesaikannya membuktikan kefahamannya terhadap konsep matematik yang berkenaan bagi seorang guru kognitivis. b) penggunaan anekdot sejarah matematik. Perubahan tingkah laku murid ketika pelaksanaan ujikaji boleh menunjukkan penguasaan konsep di kalangan mereka menurut seorang guru yang behavioris. boleh dirumuskan bahawa Matematik KBSM menggalakkan pembelajaran kontekstual. Kaedah sebegini menyediakan peluang untuk menggunakan bahan manipulatif. penyelesaian masalah Matematik KBSM juga bersifat kontekstual. Strategi-strategi Matematik KBSM ini digubal supaya memudahkan penguasaan terhadap konsep Matematik KBSM. Ini diperkukuhkan lagi dengan penggunaan anekdot sejarah matematik. Selain itu.Terdapat lima strategi Matematik KBSM. Pembelajaran kontekstual dilaksanakan supaya murid mengetahui dan merasai matematik sebagai sebahagian daripada kehidupan sebenar.

Ianya tidak mengutaman kefahaman terhadap algoritma yang diguna pakai dalam membuat kiraan. Amalan humanisme boleh dilihat pada perkembangan sejarah matematik. Huraikan perkembangan sejagat pendidikan matematik asas. Strategi keseimbangan bertujuan supaya terdapat kefahaman tentang prosedur matematik. Jelaskan perbezaan fahaman terhadap pendekatan pengajaran-pembelajaran matematik. Rujukan 1. 5.za/nisl 75 . Ingatan yang baik dan banyak adalah asas bagi penggunaan pengetahuan prosedural.9 Penutup Matematik KBSR dan Matematik KBSM digubal sebegitu rupa supaya penguasaan terhadap konsep matematik mudah dilaksanakan dan juga berkesan. 3. 2. Oleh itu. 4. boleh dirumuskan bahawa kedua-dua kurikulum ini adalah antara amalan humanisme dalam sistem pendidikan negara-bangsa kita.uwc. setiap pengetahuan prosedural perlu dilengkapi dan disokong oleh pengetahuan konseptual konseptual. Tugasan 1.ac.Pengetahuan prosedural mengajar murid supaya cepat dan tepat pada kiraan mereka. Pendidikan matematik di sekolah memenuhi kehendak masyarakat semasa. Walau bagaimanapun. Faghrie Mitchell @ Philosophy of Science //planet. kemanusiaan perlukan kefahaman bagi kepuasaan pengetahuan. Jelaskan secara khusus satu contoh amalan sedemikian daripada lipatan sejarah. Banding bezakan antara emphirisme dengan rasionalisme. 4. Jelaskan peta-peta minda tentang Matematik KBSR dan Matematik KBSM yang dikepilkan. Oleh itu.

Boleh menghuraikan potensi kendiri yang diperlukan oleh seorang profesional 3. Boleh menghuraikan proses komunikasi antara kalangan ahli profesional 5.Topik 5 Perkembangan Profesional Guru Matematik 5.2 Hasil Pembelajaran 1.1 Sinopsis Tajuk ini membincangkan tentang perkembangan profesionalisme seorang guru. Boleh menghuraikan suatu proses perkembangan pengetahuan seorang profesional 2.3 Kerangka Konseptual 76 . Terdapat tiga aspek peribadi yang harus dikembangkan jika seseorang guru itu ingin mengikhtiraf dirinya sebagai seorang profesional. pengetahuannya. 5. potensi kendiri serta kemahiran berkomunikasinya.

sesuatu pengetahuan itu mudah dilupakan kerana sifat asli ini. setiap amalan profesionalismenya perlu dikaitkan dengan pengetahuan yang dimilikinya. Sesuatu pengetahuan itu dilupakan kerana tidak diamal secara eksplisit. Proses pemindahan pengetahuan ini juga berlaku pada perbincangan tak formal antara rakan sekerja. latihan profesional dan juga program bimbingan. Bagi seorang guru. pengetahuan itu bersifat dalaman pada asalnya (Polanyi.4 Perkembangan Pengetahuan Setiap orang guru memiliki pengetahuan. Proses pemindahan pengetahuan ini boleh berlaku semasa latihan secara formal. Selain diamalkan. Walau bagaimanapun. setiap orang guru yang profesional perlu kerap memindahkan pengetahuannya kepada orang lain.5. Jika Ramalkan ? 77 . 1967). Ini adalah kerana setiap unsur dalaman (pengetahuan) perlu dikaitkan dengan satu unsur luaran (amalan) supaya unsur dalaman itu menjadi eksplisit. Oleh itu.

Pemindahan sesuatu pengetahuan memerlukan proses mental yang berfokus (Polanyi.Pemindahan pengetahuan boleh dilaksanakan secara induktif. Jika kenyataan “Buah-buahan rasanya sedap” dan “Limau ialah sejenis buah-buahan” adalah benar. diguna pakai bagi membuat kesimpulan melengkapkan ayat matematik yang keempat. Membuat perkaitan antara amalan dengan pengetahuan adalah sebahagian daripada kemahiran yang perlu dimiliki oleh seorang guru yang profesional. Bagi pemindahan sebegini. 78 . Proses pemindahan pengetahuan bukan sahaja memindahkan pengetahuan sedia ada. seorang guru matematik ialah seorang individu profesional yang mempunyai kemahiran mental yang sedemikian. Pemilikan pengetahuan eksplisit adalah ciri profesionalisme seorang guru yang boleh menyumbang pada kecemerlangan institusi pendidikan mereka. pengetahuan yang berkesan adalah satu proses yang berterusan bagi memperkembangkan potensi kendiri masing-masing. Bagi setiap guru profesional. 5. pengetahuan yang diperoleh daripada pemerhatian terhadap beberapa contoh khusus bagi sesuatu situasi. maka suatu kesimpulan baru “Limau rasanya sedap” adalah juga benar. suatu pengalaman baru boleh dibina daripada pengetahuan sedia ada secara deduktif.5 Perkembangan Potensi Kendiri Pengetahuan yang eksplisit adalah hasil daripada amalan pengurusan pengetahuan yang berkesan di kalangan guru profesional. 1967). Kemahiran sedemikian diperlukan kerana sesuatu pengetahuan itu perlu disusun aturkan supaya mudah difahami dan diterima oleh orang lain. Satu contoh pemindahan pengetahuan secara induktif ditunjukkan di atas. tetapi proses ini boleh juga membina suatu pengetahuan yang baru. Oleh itu. Pembinaan pengetahuan baru ini ditunjukkan seperti berikut. Kedua-dua kemahiran ini menjadikan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang guru adalah eksplisit. diguna pakai pada situasi lain yang serupa. Oleh itu. Premis I Premis II : Buah-buahan rasanya sedap : Limau ialah sejenis buah-buahan Kesimpulan : Limau rasanya sedap Kenyataan pada Premis I dan Premis II membolehkan sesuatu kesimpulan baru dibuat. Mereka perlu berkemahiran untuk memindahkan pengetahuan tersebut. Pemerhatian terhadap tiga contoh ayat awal matematik yang diberi.

Kepercayaan guru terhadap kepentingan memperkembangkan potensi kendiri diperlengkapkan oleh kemahiran mereka melaksanakan proses sedemikian. Kesedaran ini menggalakkan setiap guru untuk mengambil inisiatif sendiri untuk belajar tentang sesuatu yang baru walaupun tiada sebarang bantuan luaran. Proses itu akan diteruskan oleh guru berkenaan seperti pada gambarajah berikut. Setelah itu. guru tersebut akan menilai hasil yang diperoleh daripada pembelajaran baru itu. Perkembangan potensi kendiri guru profesional tidak terhenti setelah permolehan ilmu seperti yang dihuraikan itu. Proses perkembangan potensi kendiri guru ini bermula apabila mereka mengenalpasti sumber yang diperlukan bagi pembelajaran barunya.Setiap guru perlu menyedari tentang kepentingan untuk sentiasa belajar bagi mempertingkat dan meneruskan profesionalisme masing-masing. guru tersebut akan memilih strategi pembelajaran yang sesuai dan seterusnya melaksanakan strategi berkenaan. 79 . Akhirnya.

Kedua-dua unsur kognitif serta afektif diperlukan bagi menjiwai sesuatu ilmu. Proses transformasi menjadikan sesuatu ilmu itu bersifat kontekstual. . Pemikiran yang sedemikian dilengkapi pula oleh perasaannya yang peka untuk menguasai ilmu itu pada peringkat seterusnya. Peringkat penguasaan ilmu. Begitulah amalan profesional seorang guru bagi memperkembangkan potensi kendirinya. Pengurusan pengetahuan sebegini perlu dilaksanakan oleh guru pada setiap peranan dan cabaran yang diberikan pada mereka. Ilmu yang telah mengalami proses transformasi ini memberikan lebih banyak manfaat daripada amalannya dalam konteks yang secucuk dengannya.Seorang guru profesional menggunakan keberkesanan pemikirannya untuk memahami ilmu baru di peringkat pemerolehan ilmu berkenaan. Tindakan sebegini adalah tindakan kendiri seorang yang profesional seperti yang dicadangkan oleh Knowles (1975). Natijah daripada penguasaan ilmu itu ialah memindahkan ilmu berkenaan kepada orang lain setelah ilmu berkenaan dicanai (transformasi) oleh pengalaman peribadi guru itu. Suatu proses seperti pada gambarajah di atas itu meningkatkan 80 lagi profesionalisme guru berkenaan.

amalan serta kemahiran mereka. Kepelbagaian pendapat menggalakkan pembinaan idea baru di kalangan guru. Ini berlaku kerana komunikasi antara guru lebih berfokus terhadap perkongsian pengalaman dan maklumat bagi tujuan mencari penyelesaian terhadap sesuatu cabaran pendidikan. 5. ahli kumpulan akan sama-sama membangun serta memperkembangkan amalan baru terhadap pendidikan itu. Perkongsian yang sedemikian menyediakan wacana untuk guru samasama berbincang tentang kepercayaan serta amalan semasa terhadap pendidikan. kegiatan kumpulan koloboratif guru menggalakkan perkongsian antara mereka. pelaksanaan amalan baru pendidikan yang dihasilkan secara koloboratif ini menambah lagi kecemerlangan institusi pendidikan setempat. Pelaksanaan penilaian kendiri menggalakkan pecambahan pendapat baru yang pelbagai. Setiap guru sedang melaksanakan penilaian kendiri terhadap kepercayaan serta amalan pendidikan masing-masing semasa perkongsian tersebut. Kegiatan koloboratif menyediakan peluang bagi guru untuk sama-sama bekerja dan belajar dalam kumpulan kecil. Komunikasi sebegini berlaku antara individu yang setara. Oleh kerana setiap ahli kumpulan memberikan sumbangan semasa proses pecambahan idea.6 Perkembangan Komunikasi Komunikasi antara seorang guru profesional dengan rakan sejawat adalah bersifat mengufuk. Guru profesional mempunyai peranan kepimpinan pada kegiatan koloboratif seperti yang dihuraikan itu. Komunikasi ini berbeza daripada komunikasi menegak antara pentadbir sekolah dengan gurunya. 1994). 81 .Profesionalisme mereka terselah kerana mereka mampu untuk memindahkan pengetahuan ‘hakiki’ masing-masing kepada orang lain. Persamaan taraf antara guru menyebabkan komunikasi antara mereka menjadi lebih terbuka. Oleh itu. Ini berlaku kerana pengetahuan eksplisit. Kegiatan di kalangan guru yang setaraf bersifat koloboratif. Kemampuan sebegini menambahkan lagi kecemerlangan institusi pendidikan setempat. Kegiatan pendidikan setiap kumpulan kecil ini melengkapi kegiatan pendidikan kumpulan kecil yang lain (Johnson & Johnson. Menurut Smylie (1995). Unsur saling melengkapi ini mempertingkatkan lagi kecemerlangan institusi guru berkenaan. Seterusnya. Komunikasi menegak menggunakan kuasa sebagai punca kewibawaan. maka perasaan kepunyaan bersama akan wujud terhadap setiap amalan baru pendidikan yang dicadangkan secara koloboratif ini.

bersahaja dan optimistik). Himpunan sifat inilah yang menentukan cara seseorang itu melihat. Guru profesional akan mempastikan bahawa setiap aspek tingkahlaku pengajaranpembelajaran masing-masing secucuk dengan visi tersebut. Peranan sedemikian dilaksanakan oleh seorang guru profesional secara ikhlas. Malahan. Perkongsian sebegini menambah lagi perasaan kekitaan dan kesamaan antara guru.7 Penutup Peribadi ialah himpunan sifat semula jadi seseorang itu.1994). Huraian di atas menunjukkan bahawa guru profesional berkomunikasi secara setara dengan rakan sejawat mereka. Visi ini dijadikan pegangan bagi setiap amalan harian pengajaran-pembelajaran mereka. Menurut Allport (1937). Sifat-sifat tersebut ialah (i) ‘neuroticism’ (tenang. dan (v) ‘openess to experience’ (terbuka terhadap idea baru dan perubahan suasana). 5. terancang dan tersusun). rakan sejawatnya akan sama-sama berusaha untuk mencapai visi kecemerlangan profesion perguruan. motivasi dan tingkahlakunya pada semua situasi (Rykman. Keyakinan ini wujud di kalangan mereka kerana setiap guru profesional mempunyai visi tentang pengajaran-pembelajaran cemerlang yang seharusnya berlaku di institusi pendidikan masing-masing. pembinaan amalan pendidikan yang baru seperti pada huraian di atas. 2004). berfikir dan bertindak pada pelbagai konteks sosial termasuk pendidikan. komunikasi sedemikian tidak akan memperkecilkan peranan mereka sebagai pemimpin pengajaran di bilik darjah. Sifat-sifat tersebut menjadikan setiap peribadi itu bersifat dinamik. Walau bagaimanapun. Ianya sentiasa mempengaruhi akal. Keikhlasan itulah yang akan menyentuh sanubari rakan sejawat mereka. Role-model profesionalisme perlu ditunjukkan secara eksplisit kepada rakan sejawat. peramah dan pemaaf). terdapat lima sifat semulajadi pada peribadi yang berkesan. juga meningkatkan lagi kecemerlangan institusi pendidikan setempat. (ii) ‘agreeableness’ (mesra. komunikasi sedemikian memperkembangkan lagi profesionalisme seseorang guru itu. Lantas. guru profesional adalah pemimpin pengaran kerana mereka berani mencabar keadaan semasa (‘status quo’).Kegiatan koloboratif antara guru menggalakkan perkongsian kuasa dan kewibawaan antara mereka. Dia amat peka dan cepat bertindak untuk menangani segala perubahan dan cabaran semasa dalam 82 . (iv) ‘extraversion’ (amat peka dan proaktif). Selain itu. Menurut mereka. Guru profesional juga percaya bahawa komunikasi yang berkesan perlu dilaksanakan melalui teladan. Perasaan ini membolehkan guru diikhtiraf sebagai pemimpin asli bagi pengajaran bilik darjah (Johnson & Johnson. (iii) ‘conscientiousness’ (menurut perintah.

Knowles.M. California: Thomson/Wadsworth. 4. New York: Prentice Hall. 92-113). 3. peribadi yang profesional akan menjadikan institusi pendidikan lebih berkesan. (1995). Tugasan 1. New York: Holt.S. Rujukan 1. New York: Doubleday. 83 . Personality: A Psychological Interpretation . Kepekaan dan tindakan pantas ini membolehkan institusinya sentiasa berada di hadapan bidang pendidikan. (2004). Polanyi. Implications for School Reform (ms.R.W. G. Penggunaan bahasa kedua sebagai bahasa pengantar bagi pendidikan matematik adalah antara isu semasa di Malaysia. Johnson & Johnson. Smylie. (1967). Bincangkan isu ini dalam konteks perkembangan profesionalisme di kalangan guru matematik di negara ini. Teacher Learning in the Workplace.A.M. (1937). Ryckman.New Paradigms and Practices . New York: Teachers College Press. 6. (1994). Theories of Personalities . 2. Self-Directed Learning . New York: Cambridge Adult Education.M. 5. Rinehart & Winston. Oleh itu. Coperative School . Professional Development in Education. Allport. The Tacit Dimension .persekitarannya. (1975).

dan (ii) membentuk suatu komuniti sekolah yang mempunyai literasi numerik. Isu-isu ini dipilih supaya guru matematik di sekolah memahami serta boleh menangani isu berkenaan sebagai practising teacher di sesebuah sekolah.1 Sinopsis Banyak isu yang boleh dibincangkan pada topik ini.3 Kerangka Konseptual 84 . iaitu. topik ini membincangkan dua isu dalam pendidikan matematik. (i) menggalakkan kreativiti dalam pengajaran-pembelajaran matematik di bilik darjah.2 Hasil Pembelajaran 1. Boleh menghuraikan kaedah pengajaran-pembelajaran matematik di dalam bilik dajah jika inovasi dan kreativiti hendak digalakkan Boleh membantu pihak pentadbir supaya komuniti sekolah boleh mengamalkan literasi numerik dalam persekitaran sekolah. 2.Topik 6 Isu Dalam Pendidikan Matematik 6. 6. Walau bagaimanapun. 6.

seorang murid yang menggunakan sesuatu isi kandungan pelajaran secara kreatif adalah juga seorang murid yang telahpun menguasai isi kandungan berkenaan dengan baik. Interaksi guru-murid berlaku pada aras dan kadar yang tinggi. Kreativiti digalakkan dalam bilik darjah yang berpusatkan murid. membuat petimbangan yang saksama. mahir berfikir dan mempunyai kekuatan menerang di kalangan muridnya. Seorang guru di sekolah berkenaan akan menghargai kreativiti di kalangan muridnya dengan menunjukkan bagaimana kreativiti itu dicipta dalam bilik darjah. Dia akan merangsang dan menghargai kreativiti di kalangan muridnya. Mereka juga telah menguasai kemahiran seperti mengenalpasti masalah. Penglibatan murid yang aktif digalakkan. sekolah dalam kurun ke 21 mesti menggalakkan kreativiti. 1988). Menurut Starko (1994). Muridnya didedahkan kepada pelbagai strategi pembelajaran. Rancangan pengajaran guru berkenaan kurang berstruktur.6. Guru itu tidak sekali-kali akan mendenda seorang murid yang kreatif kerana perbezaan idea ataupun jawapan. Mereka diberikan peluang untuk menentukan 85 . membuat keputusan dan menentukan penyelesaiannya bagi situasi di dalam dan di luar sekolah. Menurut Ogawa. Kuehn-Ebert & Devito (1991).4 Menggalakkan Inovasi dalam Bilik Darjah Inovasi ialah kebolehan kognitif untuk mengeluarkan idea baru yang menarik (Torrance.

1999).1 Himsl and Millar (1993). 6. Peringkat Kedua – Menyusun Maklumat: • Soalan Aras Tinggi: ‘Kenapa berlaku?’ dan ‘Kenapa tidak berlaku’ • Peringkat Ketiga – Menggunakan Maklumat: • • Soalan hipotesis: ‘Apakah yang mungkin berlaku seterusnya?’ Soalan Spekulatif: Membina pengetahuan baru 6.3 Inovasi adalah satu unsur penting dalam pendidikan matematik.sendiri strategi pembelajaran yang sesuai dengan kendiri masing-masing. mencadangkan teknik penyoalan berikut untuk menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah.4. 86 . guru boleh juga mempelbagaikan pendekatan pengajaranpembelajaran berdasarkan teori pelbagai kecerdasan oleh Gardner (1983. Terdapat tiga peringkat pada teknik penyoalan cadangan mereka itu: • Peringkat Pertama – Mengumpul Maklumat: • • • Soalan Fakta: Apa? Kenapa? Berapa? Soalan Prosedural: Maklumat tentang bagaimana sesuatu itu berlaku. Murid belajar pengurusan kendiri.4.4.2 Selain itu. Kecerdasan-kecerdasan menurut Gardner adalah seperti berikut: 6. Kepentingan ini ditunjukkan pada rajah berikut.

dan Magic Squares. terdapat banyak kegiatan dalam masyarakat yang boleh digunakan untuk menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah. Ibu bapa adalah juga sebahagian daripada komuniti sekolah sebagai stake-holders. Ibu bapa murid boleh dijadikan rakan kongsi ilmu yang utama jika sekolah menggalakkan literasi numerik dalam amalan harian mereka. 6. Walau bagaimanapun. Adanya rakan kongsi ilmu ini boleh membantu perkembangan serta kemajuan pengetahuan matematik murid. Walau bagaimanapun.Terdapat banyak kegiatan yang boleh menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah.5 Literasi Numerik dalam Komuniti Sekolah Literasi numerik boleh ditakrifkan sebagai mengamalkan pemikiran kuatitatif dalam kehidupan seharian. Sebab utama memberi galakan pada amalan literasi numerik di kalangan komuniti sekolah ialah supaya ilmu matematik yang dipelajari murid dalam bilik darjah boleh diguna pakai serta dikongsi bersama dengan ahli komuniti yang lain di luar bilik darjah. Ini memberikan mereka peluang untuk mendampingi seseorang yang boleh bersamasama membincangkan idea-idea matematik yang telah dipelajari dalam bilik darjah. Persekitaran sekolah banyak menyediakan peluang untuk mengamalkan pemikiran sedemikian pada setiap hari di kalangan komunitinya. Sudoku. 87 . kurikulum yang dibina secara berpusat jarang mengambil kira kreativiti sebagai asas bagi menggalakkan kreativiti. Antaranya ialah Modulo Origami (Sonobe). Manhattan.

5. Komunikasi ini memberikan peluang 88 . Ianya mengalakkan murid untuk menguasai kemahiran matematik. Ibu bapa bukan diperlukan untuk mengajar tetapi mereka perlu lebih bersedia untuk mendengar dan berbincang dengan anak masing-masing. Banyak kajian telahpun menunjukkan bahawa penglibatan ibu bapa adalah faktor penting bagi kejayaan setiap kanak-kanak. Murid yang kurang kemampuan dalam pelajaran ini tidak menganggapnya sebagai belajar dalam kelas . Perkongsian antara ibu bapa dan anak dalam pelaksanaan kegiatan adalah kunci bagi mengatasi perasaan sedemikian.6. Permainan matematik mengalakkan komunikasi di kalangan murid tentang pelbagai cara untuk menyelesaikan sesuatu masalah itu.5. 6. Terdapat juga kegiatan matematik yang perlukan perbincangan serta bimbingan daripada orang dewasa. Murid-murid akan berasa teruja apabila mereka belajar matematik bersama dengan Ibu bapanya. Sumbangan ibu bapa paling penting dalam bengkel ialah membantu murid mengatasi perasaan stres sewaktu belajar matematik. permainan matematik adalah juga perspektif literasi numerik komuniti yang tidak boleh diabaikan. Ibu bapalah orang dewasa yang diperlukan itu. Mereka tidak akan merasa gelisah serta risau terhadap prestasi matematik masingmasing. Permainan matematik sememangnya menyeronokkan.1 Ibu bapa boleh dibawa ke sekolah melalui aktiviti seperti bengkel matematik bersama ibu bapa.2 Seterusnya.

Murid-murid harus dibenarkan untuk merangka peraturan baru. 4. Murid-murid perlu tahu tujuan setiap permainan.kepada murid untuk mengulang-ulang strategi matematik yang telah dipelajari mereka tanpa gangguan daripada tekanan belajar. garis panduan berikut boleh digunakan dalam membangunkan sebuah pusat sumber permainan matematik di sekolah: 1. Penglibatan sepenuhnya oleh setiap murid perlu dipastikan. Setiap orang murid ingin merasai kejayaan. 5. 3. 4. komunikasi sebegini menyokong pembelajaran bilik darjah. Peraturan akan menjadi lebih mencabar pada lanjutan program. Setiap guru perlu bermain setiap permainan untuk mengenalpasti strategi. 2. penglibatan aktif serta kesungguhan dalam mempelajari matematik jika diberi peluang. Murid-murid perlu diajarkan cara bermain. Kaedah kumpulan kecil digunakan untuk menyediakan peluang bagi berbincangan di kalangan murid. Amalan literasi numerik dalam komuniti sekolah boleh menyedia serta memenuhi kehendak murid itu. Mengadakan Bilik Sumber Permainan memerlukan jawapan terhadap setiap soalan berikut: 1. Peluang ini meningkatkan lagi profil pendidikan matematik sekolah dan boleh meningkatkan pencapaian matematik di kalangan murid di sekolah berkenaan. terdapat beberapa isu pengurusan yang perlu ditangani oleh pihak sekolah dalam pelaksanaan aktiviti sedemikan. Oleh itu. 3. 2. Komunikasi ini memberikan setiap murid masa yang lebih bermakna bersama ibu bapa serta orang dewasa yang lain. 89 . 7. Peraturan mudah digunapakaikan di awal perlaksanaan program. kemungkinan jawapan dan perkembangan permainan. 5. keseronokan dan kepuasan dalam setiap tingkah lakunya. Permainan yang paling berkesan ialah yang paling mudah dan tidak banyak memerlukan alatan serta pengawasan guru. Siapakah yang bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap Pusat Sumber Permainan itu? Bagaimana organisasi pusat berkenaan? Siapakah yang akan mengelolakan pusat tersebut? Berapa banyakkah peruntukan kewangan yang boleh dibelanjakan? Siapakah yang akan mencipta permainan-permanan berkenaan? Walau bagaimanapun. 6. Walau bagaimanapun. Mereka ingin juga mempunyai keyakinan diri dalam pelajaran berkenaan. Mereka ingin menunjukkan minat.

Arahan di setiap stesyen berlainan jenis dan mnggunakan font yang berbeza. Cabaran jelajah juga boleh melibatkan pungutan maklumat untuk digunakan bagi tugasan lain di kemudian hari. Terdapat garis panduan bagi pelaksanaan Jelajah Matematik. Antaranya ialah: 1. 4.8. 3. Terdapat juga cabaran yang boleh dilanjutkan ke satu tarikh kemudian sama ada di bilik darjah ataupun di rumah. Kegiatan ini boleh dikongsi antara semua ahli komuniti sekolah termasuk ibu bapa.3 Jelajah Matematik adalah satu lagi kegiatan untuk amalan literasi numerik di kalangan komuniti sekolah. pencapaian dan hasil pembelajaran. Sebahagian daripada cabaran jelajah boleh diselesaikan pada ketika di tempat itu juga. 90 . 2. Tidak terlalu banyak soalan pada satu-satu stesyen. Sediakan peluang dan ruang untuk kerja mengira dan melakar. Permainan terbaik adalah permainan yang boleh diubahsuaikan supaya melibatkan semua peringkat umur. 6. Pelbagai jenis cabaran boleh dilaksanakan pada Jelajah Matematik.5. Sediakan soalan terbuka untuk menggalakkan perbincangan. 5. Tidak terlalu lama supaya peserta tidak hilang minat terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

Antara isunya ialah: 1. 6. 5. Siapakah pengelola kegiatan tersebut? Kaki tangan manakah yang akan dilibatkan pada kegiatan itu? Murid-murid manakah yang akan dilibatkan bersama? Bagaimanakah ibu bapa hendak dilibatkan pada kegiatan tersebut? Bilakah kegiatan itu hendak dilaksanakan? Apakah sumber dan kemudahan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan tersebut? Penutup Diharapkan perbincangan di atas boleh menggalakkan pembaca untuk melihat kurikulum pendidikan matematik dengan lebih holistik. Pelbagai jenis dan aras soalan untuk menarik minat peserta yang muda dan juga yang berumur. 2. 3.6. Adakah penganjur menyediakan jawapan bagi setiap cabaran? Walau bagaimanapun. 7. 4. 91 . beberapa isu perlu ditangani bersama bagi pelaksanaan kegiatan ini. Kefahaman yang baru boleh melahirkan idea serta kaedah yang baru dalam pendidikan matematik.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->