P. 1
Modul PPG MTE3102_1

Modul PPG MTE3102_1

|Views: 2,537|Likes:
Published by Harith Bin Sukri

More info:

Published by: Harith Bin Sukri on Feb 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/10/2013

pdf

text

original

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara

menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJARPELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL PEMBELAJARAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

KANDUNGAN Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Panduan Pelajar Agihan Tajuk Tajuk Pembelajaran 1.0 Pendidikan Matematik

MUKA SURAT i i v viii

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8
2.0

Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsep Pengertian dan Peranan Matematik Sejarah Matematik Sejarah Ahli Matematik Sifat Matematik Nilai dalam Matematik

1 1 1 2 9 14 19 24

Perkembangan Kurikulum Matematik

2.1
29

Sinopsis

2.2
29

Hasil Pembelajaran

2.3
29

Kerangka Konsep

2.4
29 2.5

Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia Pengaruh Perubahan dalam Kurikulum Matematik 35

Negara Luar terhadap Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia 2.6 Dasar dan Program bagi Kemajuan Matematik iii

6 5.4 5.0 Sipnopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Perkembangan Pengentahuan Perkembangan Potensi Kendiri Perkembangan Komunikasi Penutup 75 75 75 75 77 79 Isu Dalam Pendidikan Matematik iv .7 6.3 4.3 3.5 5.1 3.4 Sipnopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik 53 53 54 54 63 3.0 Sipnopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Falsafah Pendidikan Matematik Falsafah Pendidikan KBSR dan Strategi 5P Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Falsafah Pendidikan Matematik KBSM Lima Strategi matematik KBSM Penutup 64 64 65 65 68 69 70 72 73 Perkembangan Profesinalisme Guru Matematik 5.1 4.5 4.3 5.7 4.4 4.8 4.5 4.1 5.9 5.2 4.0 Penutup Kurikulum Bersapadu Sekolah Rendah (KBSR) Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) 4.6 4.Kanak-Kanak 3.2 5.2 3.0 40 Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik 3.

Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya.3 6.5 6. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda.6 Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Konsepsual Menggalakkan Inovasi Dalam Bilik Darjah Literasi Numerik Dalam Komuniti Sekolah Penutup 82 82 82 83 85 88 PANDUAN PELAJAR PENGENALAN Modul pembelajaran ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Modul pembelajaran ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. dan masa anda.2 6. v . Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. sumbersumber pembelajaran.4 6. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini.6.1 6. PEMBELAJARAN ARAH KENDIRI Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda.

Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM) di bawah Program Pensiswazahan Guru (PPG). Anggaran peruntukan jam pembelajaran adalah seperti dalam Jadual 1: Agihan Jam pembelajaran Aktiviti-aktiviti Pembelajaran 3 Kredit Tanpa Amali (3+0) Mengikut Kredit Kursus 2 Kredit 1 Kredit Tanpa Amali (2+0) Ada Amali (1+1) (0+2) Tanpa Amali (1+0) Ada Amali (0+1) Ada Amali (2+1) (1+2) (0+3) Membaca modul pembelajaran dan menyiapkan latihan / tugasan terarah / amali Menghadiri kelas interaksi 70 60 70 62 70 65 10 10 5 5 5 bersemuka (5 kali) Latihan Amali* 10 8 Perbincangan Atas Talian 7½ 7½ 5½ 5½ 5½ Kerja Kursus 20 20 20 20 15 Ulangkaji 10 10 10 10 5 Amali/Peperiksaan 2½ 2½ 2½ 2½ 2½ Jumlah Jam Pembelajaran 120 80 40 * Latihan amali akan dijalankan pada hari Ahad atau melalui kursus intensif.SASARAN KURSUS Pelajar Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang mendaftar dengan Institut Pendidikan Guru. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula vi . Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP) Berdasarkan standard IPG KPM yang memerlukan pelajar mengumpulkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. 5 5 5½ 15 5 2½ SUSUNAN TAJUK MODUL Modul ini ditulis dalam susunan tajuk.

Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. vii . PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. 2. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Anda boleh berbincang dengan pensyarah. IKON Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. 3. Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan juga perbincangan Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. 1. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini.apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan.

5. viii . 7. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda. 6. Semak dan ulangkaji pembacaan anda.4. Teliti maklumat yang diterima. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna.

AGIHAN TAJUK Kod & Nama Kursus: MTE 3102 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK Kandungan modul ini dibahagi kepada sepuluh (10) tajuk. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. ix .

Ia membolehkan para 1 . 1 Tajuk/Topik Pendidikan Matematik :  Pengertian dan Peranan Matematik  Sejarah dan Peranan Ahli Matematik Pendidikan Matematik :  Sifat Matematik  Nilai dalam Matematik Perkembangan Kurikulum Matematik  Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia  Pengaruh Negara Luar Ke atas Kurikulum Matematik di Malaysia Perkembangan Kurikulum Matematik  Dasar dan Program untuk Kemajuan Matematik bagi Kanak-kanak.1 Sinopsis Kursus ini memberi pendedahan kepada para pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik sejak daripada zaman dahulu. Jam 2 9 9 3 9 9 4 5 6 Pembelajaran mengenai Kurikulum Matematik di Malaysia  Lima prinsip dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Pembelajaran mengenai Kurikulum Matematik di Malaysia  KBSR  KBSM Kemajuan Profesional di Kalangan Guru Matematik  Wacana Akademik  Badan Akademik Kemajuan Profesional di Kalangan Guru Matematik  Peranan Guru Matematik  Pembelajaran Sepanjang Hayat Isu-isu Semasa  PPSMI  Matematik di Sekolah Bestari Isu-isu Semasa  ICT dalam Pendidikan Matematik JUMLAH Tajuk 1 Pendidikan Matematik 9 9 9 9 7 3 8 3 9 9 2 1 45 45 10 1.Bil. Modul (jam) Jum.

Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum Matematik KBSR dan KBSM. ibu ?” “6.3 Kerangka Konsep Pendidikan Matematik Pengertian dan Peranan Matematik Sejarah Matematik dan Peranan Ahli Matematik Sifat dan Nilai dalam Matematik 1.” kata ibu Aiman. kursus ini bertujuan untuk menambahkan pengetahuan sekali gus meningkatkan profesionalisme keguruan. Mengintegrasi dan menimbulkan minat dan nilai dalam pendidikan matematik.2 • • Hasil Pembelajaran Menerangkan peranan yang dimainkan oleh matematik. Disamping itu. Kita akan balik kampung hari ni.4 Pengertian dan Peranan Matematik Kita akan meneliti peranan matematik dalam kehidupan seharian melalui satu cerita pendek di bawah : Kanak-kanak Yang Ingin Tahu “Bangun Aiman. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik. 1.30 pagi.”. 1. 2 . Aiman menyapu matanya lantas bertanya “Pukul berapa sekarang. ahli matematik dan guru matematik. jawab ibunya.pelajar mendalami makna. Lusa dah raya.

Kebiasaannya keluarga Aiman dan keluarga bapa saudaranya akan pulang bersama-sama . Semasa dalam kereta, Aiman memerhati papan-papan tanda sepanjang jalan.”Apa maknanya itu, ayah ?” maksud Alor Setar 123km ?” “Macamana kita tahu berapa kita perlu bayar tol ?” “Kenapa kereta perlu ada nombor?”. Apabila mereka menghampiri kampung, Aiman bertanya lagi, “ Ayah, macamana pakcik sampai lebih awal daripada kita ?” . 1. Apa sebutan matematik / simbol yang digunakan dalam cerita di atas ? Senaraikan. 2. Apa simbol matematik yang ditemui oleh Aiman ? Senaraikan. 3. Dalam kehidupan seharian, apakah perkataan dan simbol matematik yang anda temui ? Senaraikan. “ Apa kegunaannya ?” “ Apa

Pada fikiran anda, adakah matematik hanya terdiri daripada simbol-simbol dan perkataan sahaja ? Mari kita mengkaji pelbagai makna matematik. Matematik telah dinamakan sebagai ‘permaisuri bagi sains’ oleh Gauss (17771855), seorang ahli matematik yang terkenal pada zaman dahulu. Ramai orang menganggap Matematik adalah suatu subjek yang dikaitkan dengan nombor dan pengiraan sahaja. Sebenarnya, Matematik mengandungi makna yang lebih dalam dan memainkan peranan yang besar dalam kehidupan kita. Sebagai seorang guru Matematik, anda perlu menganggap dan menghargai Matematik sebagai subjek yang kaya dengan idea dan kreativiti.

1.4.1

Pengertian Matematik APA ITU MATEMATIK ? Ini adalah satu soalan yang penting dan memerlukan jawaban yang jitu dan terperinci. Matematik dapat didefinisikan dalam pelbagai cara. Berikut adalah beberapa pengertian bagi Matematik :  “Matematik adalah pengkajian tentang corak/pola.”

3

   

“Matematik adalah pengkajian tentang perhubungan / perkaitan.” “Matematik adalah suatu bahasa” “Matematik adalah suatu kajian seni” “Matematik adalah berkaitan dengan aritmetik, algebra, trigonometri, kalkulus dan sebagainya.”

 

“Matematik adalah satu cara berfikir.” “Matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan harian.” yang dimaksudkan dengan perkara-perkara di atas? Dengan

Apakah

penerangan terperinci di bawah, diharapkan anda, sebagai guru matematik, dapat memahami dengan lebih mendalam tentang pengertian Matematik.  Matematik adalah pengkajian tentang corak/pola Pola / Corak adalah suatu perkara yang berulang. Perhubungan adalah suatu yang ada kaitan disebabkan sesuatu perkara. Kedua-dua perkara ini penting untuk memberi kita keyakinan dalam menentukan / menjangkakan perkara seterusnya yang akan berlaku / muncul. Kajian pola bukan sahaja didapati dalam bidang Matematik, tetapi juga dalam bidang Seni, Muzik, tekstil dan sebagainya. Perhatikan contoh berikut : Contoh 1 : 12 112 1112 =1 = 121 = 12 321

1 1112 = 1 234 321 Tanpa menggunakan kalkulator, apakah nilai bagi 11 1112 ? Contoh 2 : Nombor 37 adalah satu nombor ajaib dan boleh menghasilkan hasildarab yang menarik sekiranya didarab dengan gandaan 3 3 x 37 = 111

4

6 x 37 = 222 9 x 37 = 333 Berdasarkan pola di atas, berapakah hasildarab 37 dengan 21 ? Cuba selidiki masalah-masalah di bawah dan tentukan corak / pola yang terlibat : (a) Apakah pernyataan Matematik yang seterusnya ? 1x8+1=9 11 x 8 + 11 = 99 111 x 8 + 111 = 999 11 111 x 8 + 11 111 = 99 999

 Matematik adalah pengkajian tentang perhubungan / perkaitan Contoh : Perhatikan fungsi kuadratik berikut : Jika f ( x) =5 x 2 +3 x −2 berapakah nilai f jika x = 2 ? Apakah hubungan antara x dan f ? Sesetengah perhubungan angkubah-angkubah/anu boleh juga ditunjukkan dalam bentuk jadual atau graf. Cuba anda berikan dua contoh lain yang menunjukkan perhubungan antara angkubah-angkubah.

 “Matematik adalah suatu bahasa” Satu daripada keistimewaan-keistimewaan yang terdapat dalam Matematik ialah Matematik mempunyai bahasa atau simbol beserta operasinya sendiri. Bahasa Matematik yang dicipta oleh pakar-pakar Matematik dari zaman ke zaman telah menjadi lambang dan hukum yang universal sehingga ke hari ini. Simbol dan ungkapan Matematik yang dicipta, memudahkan kefahaman dan proses pemikiran manusia, menjadikan operasi Matematik lebih ringkas, cepat dan tepat. Di dalam bahasa Matematik, tatabahasa terdiri daripada hukum-hukum, 5

Sebahagian besar daripada pandangan umum. L = 4π r 2  “Matematik adalah suatu kajian seni” Terdapat unsur-unsur Matematik dalam pelbagai bentuk seni. juga di kalangan pelajar Matematik. Ada yang menggunakan rajah atau jadual untuk mengumpul maklumat dan ada juga yang menggunakan analogi untuk mencari punca masalah. Menerusi Logik. Berfikir secara logik merupakan perkara yang penting dalam Matematik. kemahiran dan kaedah Matematik dalam menyelesaikan masalah yang timbul. trigonometri. Antaranya ialah : • • • • Seni muzik Seni bina Seni lukis Seni budaya. kalkulus dan sebagainya.  Matematik adalah berkaitan dengan aritmetik. Terdapat ramai orang yang apabila menghadapi sesuatu masalah. melihat Matematik sebagai suatu perkara yang berkaitan pengiraan. algebra.  Matematik adalah satu cara berfikir Berfikir secara Matematik adalah satu cara berfikir yang menggunakan konsep. Terdapat pelbagai teknik atau kaedah dalam Matematik bagi mendapatkan penyelesaian kepada pelbagai masalah. 6 . kita maksudkan dua kaedah menaakul iaitu penaakulan secara Induktif dan Penaakulan secara Deduktif. Contoh : Luas sfera. Pengiraan adalah akar umbi kepada Matematik.teorem-teorem dan rumus-rumus Matematik yang menghubungkan simbolsimbolnya. akan berusaha untuk mendalami dan menganalisis keadaan atau punca masalah sebelum menggunakan kaedah-kaedah tertentu untuk menanganinya.

 Matematik adalah alat / rekreasi dalam kehidupan harian. Teori Hipotesis Pemerhatian Pengesahan Penaakulan secara Induktif sebaliknya bergerak daripada pemerhatian yang teliti kepada teori atau generalisasi. Dengan cara sedemikian. Sebagai contoh. suatu pengesahan terhadap teori asal kita dapat dilaksanakan. Dalam penaakulan ini.Penaakulan secara Deduktif bermula dengan sesuatu perkara yang umum membawa kepada sesuatu keputusan yang lebih terperinci. kita mungkin memikirkan sesuatu teori kepada sesuatu perkara. dan kemudian berakhir dengan membuat rumusan atau kesimpulan / teori. 7 . samada ianya benar atau sebaliknya. menetapkan hipotesis yang mungkin. Teori Hipotesis Corak / Pola Pemerhatian Dengan cara penaakulan di atas. kita menjalankan ujian terhadap data dengan tujuan mengesahkan hipotesis yang ada. Kemudian kita mula mendalami perkara tersebut dengan membuat hipotesis yang dapat dijalankan ujian terhadapnya. kita bermula dengan mencari corak atau pola. kita mengaktifkan minda kita agar lebih berfungsi dengan baik sebagaimana kita menggalakkan aktiviti ‘hands-on’ kepada para pelajar. Akhirnya. Seterusnya kita terus membuat pengumpulan data.

Matematik juga meningkatkan keupayaan dan tahap kebijaksanaan kita dalam menangani soalan berbentuk Penyelesaian Masalah. Ini meliputi aktiviti atau bidang pekerjaan seperti pertukaran wang. Cabaran yang keenam dalam Wawasan 2020 iaitu “the building of a progressive scientific society with creative and far-sighted abilities”. Pengetahuan dalam matematik sesungguhnya memainkan peranan yang sangat besar dalam kehidupan kita.. mengukur jarak..Matematik bukan hanya digunakan oleh ahli Matematik. Sejarah membuktikan bahawa ahli matematik telah berjaya membaca / menyelesaikan kerumitan dalam kod rahsia semasa Perang Dunia Kedua. merancang kerja-kerja seharian dan sebagainya memerlukan kemahiran matematik asas. tetapi juga oleh semua orang. kita menghargai ilmu. Seseorang yang telah diberi latihan yang mantap dalam matematik.2 Peranan Matematik Kehidupan kita berkait rapat dengan matematik. telah memberi impak yang besar. Kemajuan dalam matematik juga memberi sumbangan yang besar kepada kemajuan dalam sains. masa dan sebagainya. Kemajuan dalam bidang matematik juga dilihat sangat penting dalam mempastikan tercapainya Wawasan 2020. 1. bukan sahaja kepada 8 . penciptaan sistem nombor binari menyumbang kepada prosedur pengiraan dalam komputer. matematik juga memainkan peranan yang penting dalam perkembangan informasi dan teknologi komunikasi (ICT). Kita juga mengaplikasikan pengetahuan matematik untuk menyelesaikan masalah praktikal mahu pun masalah berbentuk abstrak. membaca carta. kemahiran dan konsep yang telah kita pelajari di sekolah dahulu. Sewajarnyalah.4. kita tidak akan berupaya menyelaras perbelanjaan atau kewangan kita secara sistematik tanpa pengetahuan matematik. mampu melaksanakan kerja-kerja yang kompleks dengan berkesan. Segala aktiviti yang kita lakukan seperti pergi bercuti. membeli makanan. Selain itu. mengira diskaun. Sebagai contoh. Sebagai contoh. Matematik melatih akal kita supaya berfikir secara rasional dan logik. Kita menggunakan asas matematik dalam kehidupan seharian.

3 Peranan Guru Matematik Guru-guru Matematik berhadapan dengan cabaran yang besar dalam melaksanakan huraian sukatan pelajaran Matematik serta cadangan-cadangan baru yang perlu dilaksanakan. Soalan-soalan seperti “ Bagaimana guru berinteraksi dengan pelajar semasa aktiviti P&P berjalan “. terutama yang berkaitan dengan kehidupan seharian. http://www. Susunan kerusi-meja yang sesuai dapat membangkitkan semangat perbincangan. (Mok. juga belajar menghargai pendapat-pendapat orang lain. Peranan yang baru bagi guru-guru diperlukan bagi merealisasikan kurikulum matematik yang baru. Guru sewajarnya membuat analisis tentang pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah. Para guru dikehendaki menyediakan suasana pembelajaran yang kondusif kepada para pelajar. Guru perlu memikirkan dan menyediakan tugasan yang membuatkan pelajar-pelajar menggunakan intelektual dan pemikiran yang mencapah untuk memahami atau menjawab sesuatu masalah.4.com/k-12-education-articles/mathematics-in-daily-life-390556. Guru seolah-olah memberitahu mereka bahawa pembelajaran adalah penting. dan belajar matematik adalah penting. Anda boleh melayari internet seperti alamat di bawah untuk mendapatkan kefahaman tentang kegunaan matematik dalam kehidupan seharian. guru menyediakan suatu medan bagi pelajar-pelajar merasa selamat untuk berkongsi idea. 2005).org/interactives/dailymath/ http://www. tetapi juga terhadap peranan guruguru matematik pada masa hadapan. Guru juga perlu menyediakan latihan atau tugasan dengan melibatkan semua pelajar.articlesbase. seharusnya ada dalam diri para guru. pemikiran dan eksplorasi yang baik di kalangan pelajar.learner.perkembangan silibus matematik yang baru. Guru perlu menyoal “ Apa yang dapat dan tidak dapat 9 . Yang paling penting.html 1. “Apa bentuk soalan untuk membangkitkan pelajar berfikir dengan lebih jauh” . “ Apa bentuk komunikasi yang dapat membantu pelajar mendapatkan kefahaman yang mendalam dalam Matematik ”. Guru juga seharusnya mengenalpasti bagaimana para pelajar berhubung antara satu sama lain.

Geometri dan Statistik. guru-guru sewajarnya dapat menghasilkan pelajar-pelajar yang bermotivasi tinggi dalam matematik dan berkeupayaan untuk mengaplikasikan kemahiran matematik dalam dunia sebenar. pengajian sosial. (i) Bincang dengan rakan-rakan sekelas anda tentang pengertian dan peranan Matematik. pendidikan jasmani dan seni. (ii) Apa peranan anda sebagai guru Matematik yang berkesan? 1.5. Dengan peranan-peranan yang dibincangkan di atas. selatan India dan Jepun juga mengamalkan matematik yang agak menarik untuk dikaji. Matematik dikatakan bermula di Mesir Purba dan Babylonia. Begitu juga dengan perkaitan antara matematik dan sains. kebanyakan daripadanya diterjemahkan kepada bahasa Latin dan digunapakai di Eropah Barat. matematik disebarkan daripada satu budaya ke budaya yang lain.5 Sejarah Matematik Setiap budaya di muka bumi ini mengamalkan matematik.Guru tidak perlu membetulkan kesilapan pelajar secara terus atau segera. Penulisan matematik dalam Greek Purba diterjemahkan kepada bahasa Arab. matematik tersebut berkembang dan digunakan di seluruh dunia. matematik di India diterjemahkan kepada bahasa Arab. Selepas beberapa ratus tahun.dilaksanakan hari ini ? ” Apa pembetulan yang patut diambil “. guru disaran supaya mempastikan pelajar merasai perhubungan antara Algebra. Guru juga membantu pelajar memahami perkaitan antara matematik dan perkara-perkara di luar persekitaran sekolah. Negara China. Dalam kes-kes tertentu. Pada masa yang sama. tetapi ianya tidak mendatangkan kesan yang signifikan terhadap matematik yang diamalkan sedunia sekarang. 1. tetapi guru boleh merancang cara bagaimana menolong pelajar yang berkenaan mendapat semula ilmu yang tertinggal. Akhirnya. Sukatan. Kemudian.1 Sejarah Perkembangan Matematik 10 . kemudiannya berkembang ke Greece.

Sejarah perkembangan Matematik boleh dibahagikan kepada 4 peringkat : 1. banyak bidang. 2. teori-teori baru ditemui oleh tokoh-tokoh matematik untuk digunakan dalam bidang sains teknologi. teori set. Pada tahap ini. Asas 60 ini membawa kepada pembahagian bulatan kepada 360 bahagian yang sama besar yang kini dikenali sebagai darjah (degree). algebra dan trigonometri ke tahap yang mantap. Seorang ahli astronomi Greek.601 BC) Matematik pada masa ini sangat praktikal dan digunakan semasa pembinaan. Sistem pernomboran mereka mempunyai nilai tempat dengan asas 60. menjadi satu sistem yang sempurna. penaakulan mantik dan logik. Ptolemy menggunakan sistem ini untuk menghasilkan minit. pengukuran. punca kuasa dua dan punca kuasa tiga. ekonomi dan sosiologi. Dalam tempoh ini. sejarah Matematik juga boleh dilihat dalam 6 peringkat kronologi seperti di bawah : • Babylonian. Dalam pada itu. mencatat rekod dan penciptaan kalendar. Egyptian and Native American Periods (3000 BC . Di antaranya adalah kebarangkalian. kalkulus dan rumus-rumus kalkulus. Peringkat Ketiga ( 1700 TM – 1900 TM ) Peringkat perkembangan matematik tradisi ke peringkat perubahan dan penemuan.. merupakan peringkat perkembangan matematik daripada konkrit kepada abstrak.kini ) Dikenali sebagai peringkat moden. kuasa dua. saat dan sukatan darjah yang digunakan sekarang. 3. geometri. Mereka tidak mempunyai simbol 0 tetapi boleh mewakili pecahan. Peringkat Kedua ( 400 SM – 1700 TM ) Merupakan perkembangan aritmetik. Setiap darjah kemudiannya dibahagi kepada 60 bahagian iaitu minit. teori nombor. 11 . Peringkat Keempat ( 1900 TM . Peringkat Pertama ( sebelum 400 SM ) - Bermula dari masa manusia menggunakan tanda atau simbol untuk membilang hingga tokoh-tokoh matematik Yunani menemui sistem teori matematik yang pertama. Antara bidang matematik yang baru ditemui ialah geometri koordinat. teori dan hukum baru ditemui dan didemonstrasikan oleh tokoh-tokoh matematik khasnya dari negara-negara barat. 4.

Tiada nombor sifar atau tanda kedudukan pada masa itu.1199) Tamadun Hindu sebenarnya bermula pada 2000 BC tetapi mengikut rekod matematik ianya daripada 800 BC sehingga AD 200. Mutu kalendar dipertingkatkan dan mereka menetapkan idea- idea tentang tahun lompat setiap empat tahun. Roman and Chinese Periods (600 BC . • Hindu and Arabian Period (AD 500 . Pada abad ketiga. Mereka mempunyai pecahan dan beberapa nombor bukan nisbah ( irrational numbers ). kotak.C. Mereka mengetahui bahawa tahun solar adalah lebih kurang 365 1 hari. silinder dan sebagainya. terutamanya π. di mana jaraknya adalah dari siku seseorang sehingga kepada hujung jari hantu. 12 . Mereka mengetahui bahawa persamaan kuadratik mempunyai dua penyelesaian / jawaban dan mereka juga pandai menganggar nilai π. Mereka mempunyai rumus bagi luas bulatan dan isipadu bagi kubus. simbol Brahmi iaitu 1. 9 adalah signifikan sebab bagi setiap nombor. Unit asas yang digunakan oeh orang-orang Mesir untuk mengukur panjang adalah ‘kubit’. ada simbol tersendiri.) Beliau merekacipta beberapa alat dan senjata ketenteraan. . Salah seorang daripada tiga ahli matematik yang hebat sepanjang zaman adalah Archimedes (287-212 B. Mereka mempunyai sistem pernomboran sendiri.Orang-orang Mesir merekacipta cara mereka sendiri untuk menulis. Mereka mengukur menggunakan kaedah yang unik iaitu meregangkan tali.499 AD) Tamadun Greek memberi kesan besar kepada sejarah Matematik. 4 • Greek.. Sumbangan besar orang-orang Greek adalah Euclid’s Elements and Apollonius’ Conic Sections. 3. 2. namun sumbangan mereka terhadap matematik tidak banyak. Sumbangan mereka hanyalah nombor Roman dan pecahan adalah berdasarkan sistem duodecimal (asas 12). Mereka mempunyai pengetahuan yang baik dalam algebra.. Diberitakan bahawa Archimedes berjaya mencipta cara untuk menguji penurunan nilai bagi ketulan emas. tetapi menjelang AD 600 orang-orang Hindu menggunakan simbol-simbol Brahmi bersama tanda kedudukan (positional notation). dikenali hieroglyphics (tulisan mesir purba kala) dan sistem pernomboran ini berbentuk gambar-gambar.. Walaupun kaum Roman menguasai dunia.

Omar Khayyam banyak menggunakan nombor bukan nisbah dan ini bertentangan dengan pendapat orang-orang Greek berkenaan nombor. Dalam pada itu. Buku itu berjudul “Al-jabr w’al muqabala”. telah menukar pemikiran penduduk Eropah kepada pemikiran berteraskan Matematik. 13 . Edisi bercetak yang pertama berkenaan “Euclid’s Elements” dalam bahasa Latin diterbitkan pada tahun 1482. • Transition Period (1200 – 1599) Matematik pada Zaman Pertengahan adalah dalam keadaan 'transitional’ di antara tamadun awal dengan zaman Renaissance.  Simbol “ ÷” (John Wallis). Jangkamasa antara 1400 and 1600 dikenali sebagai Renaissance.  Huruf-huruf untuk Angkubah / Anu (Rene Descartes).  Penaakulan Deduktif ( Galileo Galilei).  Alat Mengira (Johan Napier). tiada penemuan baru yang signifikan berlaku pada masa ini. Pada awal 1400an ‘the Black Death’ membunuh lebih daripada 70% daripada penduduk Eropah. Perkataan Algebra diilhamkan oleh orang-orang Arab di dalam buku yang ditulis oleh seorang angkasawan yang bernama Mohammed ibn Musa al Khwarizmi. Antara sumbangan yang hebat adalah seperti  Segitiga Pascal (Blaise Pascal).  Penggunaan titik perpuluhan (Kepler and Napier).Salah seorang berbangsa Arab.  Logik (Gottfried Leibniz). beliau juga menerangkan jawaban dalam bentuk geometri. Walaubagaimanapun. Al Khwarizmi berjaya menyelesaikan persamaan kuadratik dan beliau mengetahui bahawa terdapat dua nilai / jawaban kepada persamaan tersebut.  Nombor Perdana (Fermat). dalam teknologi dan pengetahuan berlaku pada masa ini. Perkembangan terhebat pada masa itu adalah penemuan teori astronomi oleh Nicolaus Copernicus dan Johannes Kepler. • Century of Enlightenment (1600 – 1699) Perkembangan bijak pandai.

Terdapat experimentasi dan formulasi idea berlaku pada masa ini. komputer elektronik yang pertama 14 . number theory (Leonhard Euler). • General theory of relativity (Einstein). Sejarah menunjukkan bahawa matematik yang kita pelajari semasa di sekolah menengah adalah dihasilkan pada masa ini. Diantara penemuan matematik adalah • Twenty-Three famous problems (Hilbert). Di antara topik-topik yang terlibat adalah : • • • • • • • • Boolean algebra (George Boole). • Analytic Number Theory (Hardy and Ramanujan). probability. logical proof (Charles Dodgson). Formal Logic (Bertrand Russel). Teori Kebarangkalian permulaan (Blaise Pascal) dan  Bahagian / Rentasan Konik (Rene Descartes). Principia Mathematica (Alfred North Whitehead). non-Euclidean Geometry ( Johann Lambert ) dan sistem Metrik direkacipta. • • Modern Period (1900 – sekarang ) Tempoh masa ini merangkumi semua penemuan pada abad yang lalu. • Godel’s Theorem. connection between probability and π (Compte de Buffon). • Algebra (Emmy Noether). • Early Modern Period (1700 – 1899) Tempoh ini menandakan permulaan kepada matematik moden. calculus and number theory ( Lagrange). calculus and complex numbers (Abraham de Moivre).

Berikut merupakan nama-nama besar dalam dunia matematik : 1. Pythagoreans berminat dalam falsafah terutama falsafah dalam muzik dan matematik. Thomas Kurtz).• Game Theory (John von Neumann). dan sebagainya. • Development of BASIC ( John Kemeny. Menurut mereka. Mereka terkenal dengan kehidupan yang sejati / tulin.6 Sejarah Ahli Matematik Terdapat ramai ahli matematik di seluruh dunia yang menyumbang kepada perkembangan matematik. Beliau menghabiskan sebahagian besar masanya di Sicily dan selatan Itali. Mereka menemui nombor bukan nisbah (irrational numbers)! 15 . Pythagoras sendiri dikenali sebagai orang yang berjaya membuktikan bahawa Teorem Pythagoras adalah benar. 1. kacang bukan benda yang sepenuhnya tulin. personal computer Apple II. disebabkan kumpulan ini ingin merahsiakan semua penemuan. Mereka sentiasa bersama Pythagoras dan mengajar orang lain tentang apa yang telah Pythagoras ajarkan kepada mereka. di mana mereka tidak makan kacang kerana pada fikiran mereka. berbaju biasa sahaja dan berkaki ayam. tetapi agak sukar untuk menentukan siapa membuktikan apa. Pengikut-pengikut setia beliau bergelar ‘Brotherhood of Pythagoreans’. Pythagoras ( 569 BC – 475 BC ) Pythagoras hidup dalam zaman 500's BC. terdiri daripada lelaki dan perempuan dan mereka menumpukan sepenuh masa mengkaji matematik. Pythagoreans menulis banyak bukti berbentuk geometri. Mereka berambut panjang. muzik mengeluarkan bunyi yang mempunyai makna dan matematik pula mempunyai cara atau peraturan bagaimana sesuatu perkara berlaku. • Continuum Hypothesis (Cohen). dan merupakan salah seorang daripada ahli fikir Greek.

Kemudiannya. terutamanya 'The Elements'.2. juga terkandung dalam Euclid's Elements. Ini adalah salah satu daripada algoritma yang tertua . Euclid ( 325 BC – 265 BC ) Sehingga ke hari ini. Kemungkinan nama Euclid diada-adakan sahaja. Buku Euclid seterusnya adalah mengenai matematik lanjutan. 16 . Beliau juga mungkin berjumpa Aristotle di sana. Buku-buku Euclid terkenal disebabkan mudah untuk dibaca dan difahami. Tiada didapati gambar beliau di mana-mana. Hari ini. Walaubagaimana pun. Ianya digunakan sebagai buku rujukan utama bagi matematik di semua sekolah di Eropah. tiada seorang pun yang mengetahui dengan mendalam tentang sejarah hidup Euclid. kita masih mempunyai salinan buku Euclid yang dimulakan dengan definisi asas tentang titik. The Elements terdiri daripada cetakan berikut : Volumes 1-6: Plane Geometry. begitu juga tentang nombor bukan nisbah dan geometri tiga-dimensi. Volumes 11-13: Solid Geometry The Elements juga mengandungi permulaan bagi Teori Nombor. Volumes 7-9: Number Theory. Kita hanya mengetahui bahawa beliau bekerja di bandar Alexandria. Mesir untuk beberapa ketika. Ada yang berpendapat kewujudan beliau diragui. segala peraturan dalam Geometry hari ini adalah berdasarkan tulisan Euclid. berkenaan bagaimana segitiga dan bulatan dihasilkan. beralih kepada penggunaan geometri untuk membuktikan sesuatu. garisan dan bentuk-bentuk. Beliau ( atau mereka ) belajar di Akademi Plato di Athens. ‘The Euclidean algorithm’ yang selalunya dirujuk sebagai ‘Euclid's algorithm’ digunakan untuk menentukan faktor sepunya terbesar (FSTB) bagi dua nombor integer. Euclid (atau mereka yang menggelarkan diri mereka Euclid) hidup dalam masa 300 BC. Asia Barat dan Amerika selama dua ribu tahun. sehingga ke abad 20. Sepertimana Anaxagoras sebelum beliau. Euclid mahu membuktikan bahawa benda-benda boleh dibuktikan melalui penggunaan logik dan alasan (reason). di mana dia banyak belajar tentang matematik dan seterusnya terkandung dalam buku beliau. Pada asasnya. Volume 10: Eudoxus' Theory of Irrational Numbers.

Muhammad Bin Musa Al-Khwarizmi ( 780 – 850 AD ) Beliau merupakan ahli matematik. Seorang penulis pada zaman itu. menggelar Brahmagupta sebagai Ganita Chakra Chudamani. algoritma untuk punca kuasa dua. penyelesaian bagi persamaan kuadratik dan penggunaan matematik dan algebra untuk bercerita mengenai peristiwa astronomi dan jangkaan yang akan berlaku. Bhaksara II. 5. Liu Hui ( 220 – 280 AD ) Liu Hui hidup semasa kerajaan Wei. Ada yang mengatakan bahawa beliau mencuba untuk memahami konsep berhubung dengan topik ‘differential and integral calculus’. Beliau memperkenalkan konsep yang sangat berkesan tentang asas matematik. astronomi dan ahli geografi yang dilahirkan di sebuah bandar kecil di Persia sekitar tahun 770. Penulisan Brahmagupta banyak mengandungi konsep matematik dan astronomi sehingga ke hari ini. Idea-idea beliau amat berguna kepada perkembangan di Eropah.3. "mutiara di kalangan ahli matematik” (the gem in the circle of mathematicians). 4. dan beliau mengkaji sejauh mana tepatnya penghampiran tersebut. Liu Hui beranggapan bahawa kebanyakan kaedah dalam teks asal adalah penghampiran (approximations). yang bermaksud. urusan jual-beli dan urusan cukai. soal selidik. Sejarah mencatatkan bahawa beliau menulis komentar terhadap ‘Nine Chapters’ pada tahun keempat di era Jingyuan di bawah pemerintahan Putera Chenliu. Nama keluarga beliau adalah 17 . Ini merupakan buku praktikal bagi matematik. lebih kurang 263 AD. bertujuan menyediakan kaedah-kaedah untuk menyelesaikan masalah berkenaan kejuruteraan. di mana kita menggunakan sifar dalam pengiraan matematik. Brahmagupta ( 598 – 670 AD) Brahmagupta adalah seorang ahli matematik yang sangat signifikan pada zaman India purba. Tidak banyak perkara yang diketahui tentang Liu.

Al-Khwarizmi juga bertanggungjawab memperkenalkan nombor-nombor Arab kepada Negara Barat. teori fizik dan statistik sosial. yang masih digunakan dalam matematik hari ini. Perancis pada 19 Jun 1623. Buku terkenal beliau adalah ‘Hisab al-jabr w'al mugabalah’ di mana nama ‘algebra’ diperolehi. Tajuk itu kemudiannya diterjemahkan yang membawa maksud "the science of reunion and reduction.ahli fizik Torricelli Itali mengesahkan pemerhatian Pascal itu. yang kemudiannya membawa kepada perkembangan sembilan angka Arab termasuk sifar. Blaise Pascal ( 1623 – 1662 ) Beliau dilahirkan di Clermont Ferrand. Walaupun sedikit yang kita ketahui tentang Al-Khwarizmi. paderi Zoroaster.Khwarizm dan merupakan keturunan Magus. Hari ini." Perkataan tersebut merujuk kepada kajian sistematik mengenai persamaan linear dan persamaan kuadratik. 6. yang menyatakan bahawa cecair menekan sama (tekanan) ke semua arah. namun beliau adalah salah seorang yang sangat berpengaruh di kalangan ahli matematik Arab. manusia menggunakan algoritma untuk mengira hasiltambah dan pembahagian cara panjang. Buku inilah yang menjadi punca timbulnya cabang ilmu algebra sekarang.Sumbangan beliau terhadap Sains termasuklah bukti eksperimen bahawa medan merkuri meningkat atau berkurang sesuai dengan tekanan atmosfera sekitarnya. Pada awal kerjayanya dia merumuskan salah satu teorem asas untuk geometri unjuran. di mana prinsip sebenarnya datang daripada teks yang ditulis oleh Al-Khawarizmi sejak 2000 tahun dahulu. 18 . beliau menghasilkan mesin mekanik pertama pada tahun 1642. yang disebut teorem Pascal. Selain itu ia merumuskan teori matematik kebarangkalian. jadual Aktuaria. Dalam hal penemuan. Kemudian. Al-Khwarizmi juga seorang ahli astronomi yang menulis buku tentang astronomi dan jadual astronomi. Blaise Pascal meninggal dunia di Perancis pada 1662 pada usia 39. Pascal juga memberikan sumbangan terhadap pemahaman kita tentang prinsip sains (hukum Pascal).

7.

Johann Friedrich Carl Gauss ( 1777 – 1855 )

Lahir pada 30 April 1777, Johann adalah satu-satunya anak yang lahir bagi pasangan Gebhard Dietrich, seorang pekerja dan peniaga, dengan Dorothea Benze Gauss, seorang pelayan. Seorang yang bijak dalam aritmetik, ia menambah semua integer daripada satu hingga 100 dengan menambah mereka dalam pasangan. Beliau mengumpulkannya secara jumlah 101 dan beliau mendapati ada lima puluh set kesemuanya. dan menjumlahkan semua menjadi 5050. Didapati Pythagoras. Gauss menyumbang kepada dunia matematik tulen dan matematik gunaan sehingga ke abad 20. Kajian beliau tentang algebra dan geometri membawa kepada kemajuan teori kebarangkalian, topologi dan analisis vektor. Di antara penemuan dan sumbangan beliau adalah mencipta alat mengukur trigonometri, sebuah prototaip dari telegraf elektrik dan sebagainya. Kegemarannya juga adalah terhadap kristalografi, optik, mekanik dan sebagainya. formula Gauss adalah S = n (n +1) / 2 dan digunakan semasa zaman

8.

Georg Cantor ( 1845 – 1918 )

Georg Ferdinand Ludwig Philipp Cantor dilahirkan pada 3 Mac 1845, di St. Petersburg, Russia, merupakan anak pertama kepada the Georg Woldemar Cantor dan Maria Böhm. Semasa masih muda, beliau jelas menunjukkan bakat matematik. Beliau berhasrat untuk menjadi seorang ahli matematik tetapi bapanya lebih suka beliau menjadi seorang jurutera. Beliau menghadiri beberapa buah sekolah kejuruteraan, termasuklah Gymnasium di Wiesbaden dan Kolej Teknikal di Darmstadt pada tahun 1860. Cantor akhirnya menerima persetujuan ibubapanya untuk mempelajari matematik pada 1862. Georg Cantor menghasilkan banyak idea yang mempengaruhi dunia matematik pada abad ke 20. Di antara sumbangan hebat beliau adalah memperkenalkan idea infiniti, sebuah inovasi yang meletakkan beliau sebagai pengasas dan pencipta teori set. Sumbangan beliau dihargai penuh oleh ahli matematik terkemuka, David Hilbert, yang mengatakan bahawa, "Cantor has created a paradise from which no one shall expel us." Selain daripada sebagai pengasas teori set, Cantor juga menyumbang 19

kepada analisis klasik. Dalam pada itu, beliau juga membuat kerja-kerja inovasi terhadap nombor nyata dan merupakan orang pertama memberi makna kepada nombor bukan nisbah menerusi susunan nombor-nombor nisbah.

Cari sumbangan ahli-ahli matematik yang lain umpamanya : Napier, Fermat, Ramanujan, Ibnu Sina, Bhaskara, Euler, Lagrange dan Descartes.

1.7

Sifat (Nature) Matematik Matematik mendedahkan pola/corak tersembunyi yang membantu kita memahami dunia di sekitar kita. Kini bukan hanya di segi aritmetik dan geometri, bahkan matematik pada masa kini meliputi pelbagai disiplin berkaitan dengan data, pengukuran dan pengamatan dari ilmu sains; juga inferensi, deduksi, dan bukti, bersama mode l matematik dari fenomena alam tentang perilaku manusia, dan sistem sosial . Matematik adalah ilmu tentang pola/corak dan peraturan. Domainnya bukan molekul atau sel, tetapi nombor, kebarangkalian, bentuk, algoritma dan perubahan. Sebagai ilmu yang abstrak, matematik bergantung pada logik dan bukan hanya pada pengamatan,namun menggunakan pemerhatian,simulasi bahkan eksperimentasi sebagai mencari kebenaran.Peranan matematik dalam pendidikan adalah disebabkan banyak kegunaannya pada umum. Penemuanpenemuan Matematik seperti teorem dan teori adalah sangat signifikan dan berguna. Pengalaman berkaitan matematik meninggikan tahap kebolehan matematik-keupayaan untuk membaca secara kritikal, mengenalpasti kesalahan, mencari alternatif dan sebagainya. Matematik membolehkan kita memahami informasi dan persekitaran dunia dengan lebih baik.

Sifat Penyelesaian Masalah George Polya merupakan ahli matematik yang terkemuka yang menulis 3 buah buku berkenaan penyelesaian masalah. Beliau menyenaraikan empat proses untuk menyelesaikan masalah dan membariskan beberapa strategi seperti berikut:

20

Kaedah Menyelesaikan Masalah mengikut Polya 1. Memahami masalah (baca masalah dengan berhati-hati sekurang-kurangnya dua kali) 2. Merancang kaedah / pelan untuk selesaikan masalah. 3. Melaksanakan kaedah / pelan. 4. Menyemak keputusan (mempastikan keputusan adalah munasabah)

Strategi-strategi yang dicadangkan adalah seperti di bawah : 1. Menyelesaikan masalah serupa yang lebih mudah (solve a simpler similar problem) 2. Menjadikan masalah lebih konkrit (make a problem more concrete) 3. Meneka dan meyemak (Guess and check) 4. Memecahkan masalah kepada masalah lebih kecil (Break the problem into smaller problems) 5. Mencari pola /corak (Look for a pattern) 6. Melukis gambar / rajah (Draw a picture or diagram) 7. Menyelesaikan cara terbalik ( Work backwards ) 8. Melakonkan (Act it out/Explain it to someone else ) 9. Menukar cara pemikiran (Change your point of view (Think outside the dots) 10. Menggunakan persamaan / formula (Use an equation or formula ) Penyelesaian masalah adalah tugas yang rumit untuk dikuasai. Walaubagaimana pun, kita seharusnya berusaha melengkapkan diri dengan kemahiran-kemahiran menyelesaikan masalah.

Sifat Penaakulan Logik (Nature of logical reasoning) Penaakulan induktif dan deduktif adalah dua jenis penaakulan yang asas digunakan dalam matematik, sains dan kemanusiaan. 21

2. 4. selama syaratsyarat yang digunakan adalah benar. 2. .  Nombor Bulat Nombor Bulat adalah seperti di bawah : 0. Penaakulan ded uktif digunakan untuk membentuk hujah berdasarkan pada peraturan atau fakta. Ini dikenali sebagai nombor asli. ‘sifar’ dianggap sebagai nombor. Orang yang menggunakan penaakulan deduktif mengamalkan prinsip umum untuk membina sebuah contoh khas. 1. Orang yang menggunakan penaakulan induktif menemukan pola dalam kumpulan pemerhatian khusus dan membuat kesimpulan umum berdasarkan pola itu. Penaakulan deduktif bergerak dari umum ke khusus. dan segiempat tepat mempunyai empat sisi. maka kita katakan bahawa penternak itu mempunyai sebanyak ‘sifar’ biri-biri. . 3. . 3. Ia berdasar kepada pemerhatian.  Nombor Asli atau “Nombor yang boleh dibilang” 1. 22 . 5. atau nombor yang boleh dibilang.Penaakulan induktif bergerak dari khusus kepada umum. 5." Pada awalnya. Penaakulan deduktif didasarkan pada peraturan atau prinsip-prinsip am. Contoh penaakulan deduktif: Disebabkan semua segiempat sama adalah merupakan juga segiempat tepat. 4. . Penggunaan tiga titik di akhir senarai di atas menunjukkan bahawa senarai tersebut akan berterusan / tidak berakhir di situ sahaja. maka semua segiempat sama mempunyai empat sisi. . Sistem nombor nyata berubah dari asa ke masa dengan memperluaskan idea tentang apa yang kita maksud dengan "nombor. seperti berapa banyak biribiri yang dimiliki oleh seorang penternak. sesuatu "nombor" bererti sesuatu yang kita boleh kira/bilang. Penaakulan induktif digunakan untuk membentuk hujah berdasarkan pengalaman dan boleh menentukan bahawa kesimpulan mungkin benar. Sebuah hujah deduktif memberi bukti lengkap tentang kesimpulan. Kita katakan senarai nombor asli beserta ‘sifar’ sebagai Nombor Bulat. Kadang-kadang. Jika penternak tidak mempunyai seekor pun biri-biri.

Dengan penambahan nombor negatif. kita boleh mengatakan bahawa jumlah biri-biri yang petani miliki adalah negatif 3. Contoh-contoh : Nombor Nisbah (nombor berakhir) 23 . tetapi dalam banyak hal yang lain dalam kehidupan kita. Sebagai nombor perpuluhan. untuk mengukur / menyukat. kita memperolehi set nombor nisbah (rational numbers).  Nombor Integer Berikut adalah senarai nombor integer : .Perkara yang lebih abstrak dari sifar adalah idea nombor negatif. Generalisasi seterusnya yang dapat kita hasilkan ialah idea pecahan. Contohnya. Dengan menambahkan idea pecahan kepada set integer. satu perempat sudu teh garam dan sebagainya. . petani berhutang seseorang 3 ekor biri-biri. .  Nombor Nisbah (Rational Numbers) Nombor nisbah adalah berbentuk . 3. 1. kita mendapat satu set baru iaitu nombor integer. 4. Kita memerlukan masa yang agak lama untuk menerima idea nombor negatif tetapi akhirnya nombor negatif diterima sebagai nombor. . . nombor-nombor tersebut tidak berulang atau berakhir. kita gunakan setengah cawan gula. –4. –3. Kadangkala kita memanggil nombor nisbah sebagai pecahan. Kita tidak dapat mengatakan penternak mempunyai bilangan biri-biri dalam bentuk pecahan. kita menggunakan pecahan. –1. –2.  Nombor Bukan Nisbah (Irrational Numbers) • • • Tidak dapat ditulis sebagai nisbah bagi nombor integer. di mana a dan b adalah integer (b ≠ sifar). di samping tidak mempunyai seekor pun biri-biri. 0. . 2. Jika.

Juga semua jarak boleh didapati di atas garis nombor. kita akan sentiasa mendapat nombor nyata. kita mempunyai set nombor nyata yang lengkap. isipadu atau jarak antara dua titik. seperti berat. Sebarang nombor yang menunjukkan bilangan atau sukatan.8 Nilai Matematik Nilai adalah peraturan untuk kita membuat keputusan tentang benar dan salah. baik 24 .Nombor Nisbah (nombor berulang) Nombor Nisbah (nombor berulang)  Nombor Nyata • • • Nombor Nisbah + Nombor Bukan Nisbah Semua nombor boleh didapati di atas garis nombor. harus dan tidak boleh. Rajah berikut menerangkan tentang hubungan antara set nombor-npmbor yang membentuk Nombor Nyata: 1. Apabila kita mempunyai nombor nisbah dan nombor bukan nisbah.

Berikut merupakan empat jenis nilai-nilai umum beserta contoh. kerjasama dan berpengetahuan. belajar matematik menumpukan pada nilai-nilai pendidikan matematik sebagai berikut: a) Nilai yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. di mana tujuan pembelajaran matematik adalah untuk apresiasi. aplikasi atau teori matematik. Menurut Nik Aziz Nik Pa.dan buruk. Nilai-nilai Pendidikan Umum Nilai-nilai ini diterapkan oleh guru-guru di sekolah bertujuan membentuk peribadi seseorang. e) Nilai-nilai yang berkaitan dengan pendekatan pembelajaran matematik di mana melibatkan proses deduktif. konstruktif dan 25 . Nilai-nilai tambahan adalah kewarganegaraan. kebenaran. bertanggung jawab. d) Nilai yang berkaitan dengan tingkat pemahaman di mana pelajar menggunakan peraturan. kreatif. berdedikasi. bijaksana. b) Nilai yang berkaitan dengan kemampuan pelajar di mana matematik adalah sesuai untuk individu tertentu atau untuk semua. berkeyakinan diri dan lain-lain. membuat refleksi dan komunikasi. berdasarkan peringkat hiraki nya : • • • • Nilai asas adalah iman dan takwa. telus dan bersyukur. Nilai-nilai asas seperti setia. mengetahui dan melakukan operasi rutin atau mencari dan melaksanakan operasi yang sesuai. menghafal dan belajar secara pasif atau matematik adalah pembangunan pengetahuan melalui pembelajaran induktif. adil. nilai-nilai pendidikan matematik dan nilai-nilai matematik. Nilai-nilai sampingan adalah kepercayaan. c) Nilai yang berkaitan dengan kaedah penyelesaian masalah di mana pelajar memahami. Ada tiga kategori dalam pendidikan matematik iaitu Nilainilai pendidikan umum. dan prinsip-prinsip rumus matematik atau mengetahui bagaimana menggunakan algoritma dan mengapa ia digunakan. Nilai-nilai Pendidikan Matematik Nilai dalam pendidikan matematik adalah nilai-nilai afektif yang mendalam dibangunkan melalui subjek matematik. operasi. Nilai juga memberitahu kita yang sesuatu adalah penting atau tidak.

konkrit. Ia merangsang kepada pemikiran beranalogi. Nilai ini ditunjukkan oleh: ¬ guru mengembangkan kemahiran praktikal pelajar ¬ mengajar tentang aplikasi dan menggunakan idea ¬ pelajar dan guru membuat simbol. rajah dan lain-lain. dan penggunaan data. kebenaran dan penggunaan pengetahuan matematik yang dibawakan dalam konteks yang berbeza.. Alam Bishop mengenalpasti tiga pasang pelengkap untuk nilai matematik.aktif. Nilai ini ditunjukkan oleh: ¬ guru mengembangkan kemahiran pelajar dalam hujah dan penaakulan logik ¬ pengajaran tentang bukti dan membuktikan ¬ menggalakkan perbincangan dan perdebatan ¬ pelajar mencari penjelasan untuk data percubaan ¬ kontra hipotesis alternatif 2 Empiricisme Menilai empirisisme bererti mencari objektif. Ia melibatkan teori. sumber bahan. Berikut ini adalah penjelasan nilai-nilai dalam matematik: 1. kawalan & kemajuan. penaakulan. model. keterbukaan & misteri. situasi hipotetis dan abstrak. mencari simbol. Hal ini juga menggalakkan materialisme dan kesungguhan. Nilai-nilai Matematik Nilai matematik merujuk kepada nilai yang berkaitan dengan pengetahuan matematik. Nilai-nilai ini meliputi ciri-ciri. dan dengan demikian membawa kepada pemikiran universal. Rationalisme Menilai rasionalisme bererti menekankan hujah. Mereka adalah rasionalisme & empirisme. 26 . analisis logik dan penjelasan. dan melaksanakan ideaidea dalam matematik dan sains.

Nilai yang ditunjukkan adalah : ¬ guru mengembangkan kemahiran pelajar dalam latihtubi dan rutin ¬ mengajar tentang ketepatan matematik dan sains ¬ pelajar mempraktikkan kemahiran dan prosedur ¬ guru menunjukkan bagaimana idea-idea matematik dan sains dapat menjelaskan dan meramalkan kejadian 4 Kemajuan Menilai kemajuan bererti menekankan cara-cara idea-idea matematik dan sains berkembang. Pengesahan hipotesis. prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan. artikulasi yang jelas dan pemikiran kritis juga signifikan. • Nilai yang ditunjukkan adalah : ¬ guru mengembangkan kemampuan pelajar mengartikulasikan ideaidea mereka ¬ mengajar kriteria pembuktian dan pengesahan 27 . pembangunan kaedah baru dan mempersoalkan idea-idea yang ada. Kontrol Menilai kawalan bererti menekankan kekuatan pengetahuan matematik dan sains melalui penguasaan peraturan. bukti dan penjelasan individu. Hal ini juga menggalakkan keselamatan dalam pengetahuan. Nilai ini ditunjukkan oleh: ¬ guru mengembangkan imaginasi kreatif pelajar ¬ mengajar tentang perkembangan pengetahuan sains dan matematik ¬ mendorong penjelasan alternatif 5 Keterbukaan Menilai keterbukaan bermaksud demokrasi pengetahuan.¬ pelajar mengumpul data eksperimen ¬ menguji idea terhadap data 3. fakta. Hal ini juga menggalakkan nilai-nilai kebebasan individu dan kreativiti. melalui demonstrasi. dan kemampuan untuk meramal. melalui teori alternatif.

2. daya tarikan. Apakah maksud penyelesaian masalah dalam konteks proses pengajaran dan pembelajaran ? 3. dan mistik dari ideaidea sains dan matematik. 5. Nyatakan kepentingan matematik kepada (a) anda sebagai individu (b) masyarakat anda (c) negara anda. Senaraikan beberapa sumbangan tokoh-tokoh matematik Yunani. Nyatakan dan jelaskan tiga daripada makna-makna matematik tersebut. Timur Tengah dan India beserta tahun yang terlibat. 4.¬ menggalakkan perbincangan dan perdebatan ¬ menggalakkan kebebasan berekspresi ¬ kontra pendapat antara pelajar dan guru ¬ percubaan / eksperimen yang boleh diulangi 6 Misteri Menilai misteri bererti menekankan keajaiban. RUJUKAN Rujukan Utama: 28 . Eropah. Nilai ini ditunjukkan oleh:       guru mengembangkan imaginasi pelajar mengajar tentang sifat pengetahuan objektif merangsang sikap ingin tahu dan kagum dengan idea-idea yang signifikan mendorong pelajar untuk membaca bahan-bahan sains fiksyen pelajar merasa terkejut terhadap hasil penemuan tak terduga meneroka teka-teki matematik Tugasan Jawab semua soalan berikut 1. Matematik adalah satu cabang ilmu dengan pelbagai makna. Ini menggalakkan kita berfikir tentang asal-usul dan sifat pengetahuan. Jelaskan tiga matlamat pembelajaran penyelesaian masalah dalam matematik.

.(1995) Helping Children learn mathematics. Siew Hua. 4th ed. G. USA : John Wiley Nik Azis Nik Pa. Selangor D.Suydam. Mathematics for elementary teachers. Ed ke 2. Friedman. 9th ed. (2005). Smith. Isu-isu kritikal dalam pendidikan matematik. Musser. Seow.project2061. (2005). How to Solve it. 7th ed. L. (1945).Press. K. Soon Sang.: Fajar Bakti Sdn Bhd.M. R. Reston.Matematik KBSR dan strategi pengajaran. Profesional standards for teaching mathematics. et al. Values in Mathematics Education: Making Values Teaching Explicit in the mathematics Classroom http://www. KL: Universiti Malaya.htm The Nature of Mathematics http://www.Mok. Tajuk 2 Perkembangan Pendidikan Matematik di Malaysia 29 . M. The nature of mathematics. T. The World is Flat New York: Penguin Books Polya. NCTM. Mind Maps.edu.htm Peringatan : Simpan bahan nota dan bahan bercetak di dalam portfolio anda. Rujukan Lain: National Council of Teachers Mathematics (1991).E.& Lindquist. (1997) .(2008). New York: Allyn and Bacon. M.au/99pap/bis99188. Pacific Grove CA: Brooks /Cole Thomson Learning Reys. Virginia: Author Buzan.J. G. (2001). London: HarperCollins Pub.. Selangor: Kumpulan Budiman Sdn Bhd.org/publications/sfaa/online/chap2. Pengajaran matematik KBSR.aare. T.L. New Jersey: Princeton Univ.E.N. (2006).(1995).

4 Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia Cuba anda renungkan soalan berikut : Apakah faktor yang mempengaruhi reformasi kurikulum matematik di Malaysia pada tempoh lima dekad kebelakangan ini? Pendidikan matematik awalan di Malaysia mementingkan kemahiran mengira mudah di sekolah rendah. Pendekatan yang serupa juga diguna pakai di sekolah menengah.2.3 Kerangka Konsep Perkembangan Kurikulum Matematik Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia Pengaruh Perubahan Kurikulum Matematik Luaran(Negara Luar) terhadap Kurikulum Matematik di Malaysia Dasar dan Program bagi Kemajuan Matematik Kanak-Kanak 2.2 Hasil Pembelajaran 1. 2. Mengenalpasti pelbagai isu yang mempengaruhi perubahan kurikulum.1 Sinopsis Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan anda tentang perubahan kurikulum matematik di sekolah. 30 . Memperihalkan tempoh perkembangan utama kurikulum matematik di Malaysia 3. Ianya akan meninjau sejarah dan perubahan kurikulum-kurikulum di Malaysia sekitar tahun 1950 sehingga tahun 2000. 2. 2. Memperakui bahawa kurikulum matematik sentiasa berubah dan boleh mengenalpasti isu-isu semasa yang akan mempengaruhi perkembangan kurikulum masa depan.

Kaedah inkuiri-penemuan digalakkan. Tiga puluh buah sekolah sekitar Kuala Lumpur digunakan bagi tujuan ini. Tujuan utama program ini ialah memperkenalkan tajuk-tajuk moden di ketika itu seperti teori set. Bahan-bahan pengajaran-pembelajaran direka cipta oleh pensyarah dan guru yang telah dilatih di luar negara. Objektif projek ini ialah untuk memperbaiki mutu pendidikan matematik dan sains supaya selaras dengan perkembangan matematik moden di negara-negara maju. ◙◙ Program Matematik Moden (1970) Program Matematik Moden diperkenalkan ke sekolah rendah dan menengah pada awal tahun 70an. ◙◙ Laporan Razak (1956) Kurikulum pendidikan matematik yang rasmi hanya diguna pakai bermula 1956 selepas cadangan Penyata Razak supaya semua sekolah kerajaan berbuat sedemikian.Abu Hassan Ali. Walau bagaimanapun. ◙◙ Laporan Projek Khas (1970) Projek Khas Kementerian Pelajaran Malaysia bermula pada 1968 diterajui oleh En. strategi serta kaedah berpusatkan guru diperkenalkan. Hanya terdapat sedikit perubahan kandungan matematik sekolah rendah pada Projek Khas ini. Beberapa ahli American Peace Corps dilantik sebagai penasihat projek. Sukatan Matematik Moden dirancang oleh Panitia Kurikulum Matematik yang ditubuhkan pada 1969. Perubahan besar hanya berlaku selepas pelaksanaan Projek Khas pada 1970. Kajian rintis bagi Projek Khas ini dilancarkan pada 1970. Sukatan berkenaan dirancang selepas diadakan kajian terhadap kurikulum British School Mathematics Project (SMP) dan Scottish Mathematics Group (SMG). Panitia berkenaan memilih sukatan SMG kerana ianya lebih sesuai bagi murid pelbagai kebolehan di sekolah menengah rendah. Walau bagaimanapun. geometri dan algebra diajar secara terpisah-pisah tanpa sebarang usaha ke arah kesepaduan. Program ini telah diubahsuai dan diperkenalkan ke semua sekolah rendah dari masa ke semasa sehingga ianya digantikan dengan Matematik KBSR. Yayasan Asia membiayai projek ini. Selain itu. pendekatan tradisi digantikan dengan kaedah semasa. 31 . terdapat hanya sedikit perubahan tajuk pada kurikulum yang rasmi itu.Aritmetik. Perbincangan berikut memperihalkan beberapa jawatankuasa utama yang telah menentukan hala tuju kurikulum matematik di Malaysia. statistik dan vektor yang dipermudahkan.

Matematik KBSR ini bertujuan untuk mengembangkan kemahiran mengira di kalangan murid. transformasi geometri. telah diterbitkan pada 1974 dan 1975. Dua buah buku teks. kedua-dua sukatan menengah rendah dan menengah atas iaitu Sukatan Matematik Moden Tingkatan Satu hingga Tingkatan Lima. Mereka perlu juga menguasai kemahiran-kemahiran asas matematik. Kurikulum ini bertujuan untuk menyediakan peluang yang sama bagi semua murid untuk memperoleh pengetahuan. Perubahan utama ialah mengurangkan kandungan(content) matematik supaya menjadi lebih sesuai dengan kebolehan murid. menjadi Bersepadu Sekolah Rendah Senaraikan perubahan yang dilakukan terhadap Sukatan Matematik berkenaan 32 . ◙◙ Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) (1983) KBSR dilaksanakan pada tahun 1983 berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai sebahagian daripada pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan (1979).Pada 1972. matriks dan statistik. peraturan serta amalan sosial masyarakat yang baik. Aras II (Tahun 4 – Tahun 6) pula mementingkan aplikasi kemahiran operasi asas serta penyelesaian masalah matematik. Strategi pengajaran-pembelajaran berpusatkan murid dan bahan manipulasi terus digalakkan. topik-topik SMP telah diguna pakai bagi pendidikan matematik di Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 kerana panitia berkenaan mendapati bahawa ianya lebih sesuai bagi tujuan peperiksaan Sukatan Matematik Pilihan C. Perubahan kurikulum ini adalah sebahagian daripada reformasi Kurikulum Pendidikan Negara. Satu pertiga daripada Sukatan Matematik Moden mengandungi topik-topik baru seperti sistem pernomboran. telah disatukan pada 1978. Aras I (Tahun 1 – Tahun 3) mementingkan penguasaan terhadap konsepkonsep asas penomboran serta pelaksanaan empat operasi asas matematik (+. -. Seterusnya. Kurikulum Kurikulum Baru Sekolah Rendah (1983) dirombak (1994). Sukatan pelajaran dibahagi kepada dua. Matematik Moden Tingkatan Empat dan Matematik Moden Tingkatan Lima. pemetaan. kemahiran. Aras I dan Aras II. kurikulum matematik telah mengalami perubahan yang besar daripada Kurikulum Matematik Moden. sikap. ÷ dan x). Melaluinya.

pelajar seharusnya boleh menguruskan aktiviti harian mereka dengan lebih sistematik. Jawatankuasa yang berkenaan telah mengagihkan kemahiran belajar yang diperlukan kepada 33embilan tajuk utama. Perubahan yang dibuat adalah selaras dengan kehendak dan cita-cita murni yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan 1994. Bagi setiap tajuk. sukatan matematik telah disemak semula. Manakala kurikulum matematik sekolah menengah juga mengalami perubahan daripada Kurikulum Baru Sekolah Menengah (1989) kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah pada tahun 1998. Ukuran panjang dan berat. Nombor bulat dan operasi asas. Berasaskan pengetahuan matematik yang diperolehi.◙◙ Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (1994) Kurikulum Baru Sekolah Rendah ditukar kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah pada tahun 1994. Pecahan dan operasi asas. kemahirannya disusun dari mudah kepada susah secara hiraki. Tajuktajuknya ialah: 1. Semakan sukatan matematik pada tahun 1998 mempastikan pelajar menguasai kemahiran asas matematik dan dapat menggunakannya dalam situasi harian sepenuhnya.Dengan ini. Wang 5. (Sukatan Matematik Sekolah Rendah: April 1993) ◙◙ Sukatan Matematik Sekolah Rendah (1998) Berikutan pelancaran Sekolah Bestari (1995) dan memenuhi keperluan IT (Teknologi Maklumat) seperti yang terdapat dalam cabaran visi 2020. Perpuluhan dan operasi asas. 3. 4. Ini dapat membantu mereka untuk terus maju dan melanjutkan pelajaran di masa akan 33embil dan menyumbang kepada pembentukan modal 33embil yang diperlukan untuk membangunkan masyarakat dan 33embil. diharapkan pelajar dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian dengan berkesan. 2. Matlamat utama Pendidikan Matematik dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah bertujuan untuk memudahkan pelajar membina konsep nombor dan menguasai kemahiran asas mengira. 33 .

Pada bulan Januari 2003. perubahan ini bertujuan supaya pelajar dapat mengakses maklumat untuk tujuan pembelajaran dengan mudah. ◙◙ Projek Imbuhan (Compensatory Project) (1975-1980) Projek Imbuhan telah dilaksanakan selepas Perang Dunia yang kedua untuk menangani keadaan ketidakserataan dan ketidakadilan peluang pendidikan di antara golongan kaya dan miskin. Melalui projek ini. ada beberapa projek lain yang telah dijalankan untuk meningkatkan kualiti pengajaran matematik di sekolah.6. Projek Imbuhan dijalankan untuk membela nasib kanak. Program Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) telah mula dilaksanakan untuk pelajar Tingakatan 1. Berikutan itu.sekolah yang kurang berkemampuan. Projek InSPIRE (the Integrated System of Programmed Instruction for Rural Environment) dan projek Sekolah Bestari. seiring dengan perkembangan teknologi maklumat. Selain daripada perkembangan kurikulum matematik seperti yang telah dibincangkan.kanak dari keluarga yang berpendapatan rendah. Akibat taraf sosio ekonomi yang berbeza wujudlah jurang yang ketara ini. Ini termasuklah pemberian subsidi makanan. Purata 8. bantuan kewangan dan 34 . Golongan kaya mendapat pendidikan yang sempurna manakala golongan miskin terus dipinggirkan untuk belajar. Graf. 4 dan enam rendah. Pengubahsuaian dan perubahan yang berlaku dalam perkembangan kurikulum pendidikan matematik bukan hanya bertujuan untuk menambahbaik dan menyelesaikan kelemahan yang terdapat dalam kurikulum terdahulu malahan merupakan tuntutan untuk merealisasikan objektif dan aspirasi seperti yang digariskan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Visi 2020. Peratus 9. Projek ini telah dilancarkan dan dilaksanakan dari tahun 1975 sehingga tahun 1980. Di antaranya ialah Projek Imbuhan (Compensatory Project). peruntukan – peruntukan khas dalam bentuk bantuan telah dihulurkan kepada semua ibubapa dan pelajar sekolah rendah dan pra. Ruang 7. Dengan penguasaan Bahasa Inggeris yang baik.

flagship ini Sekolah Bestari Malaysia merupakan satu institusi pendidikan yang telah direkabentuk semula secara menyeluruh dari segi pengajaran –pembelajaran dan pengurusan sekolah dengan matlamat membantu pelajar menghadapi cabaran Zaman Maklumat. Kementerian Pelajaran Malaysia melaksanakan program pemulihan dan pengayaan dalam KBSR. Bagi mempastikan kejayaan dan keberkesanan. Di samping itu. Pelbagai set bahan.bahan untuk aktiviti pemulihan dan pengayaan matematik telah dibina dan dihantar ke sekolah. ◙◙ Projek Sekolah Bestari di Malaysia Salah satu daripada tujuh flagship dalam Projek Koridor Raya Multimedia (Multimedia Super Corridor) ialah penubuhan Sekolah Bestari di Malaysia. Tumpuan utama dalam projek Sekolah Bestari ini ialah pelaksanaan proses pengajaran –pembelajarannya.flagship lain. Pada bulan Julai 1997. Kesemua elemen ini dititikberatkan supaya pelajar dapat belajar dengan lebih berkesan dan cekap. projek ini telah disokong oleh sumber. Projek ini menitikberatkan bidang pedagogi ( pendidikan pemulihan) dan elemen. Objektif utama projek ini ialah untuk mencari kaedah yang berkesan bagi menjalankan program pemulihan dan pengayaan matematik di sekolah. Tun Dr Mahathir Mohamad. Skema pembelajaran juga direkabentuk mengikut perkembangan kognitif murid-murid. Langkah ini diterajui oleh Universiti Sains Malaysia sebagai satu projek pendidikan. Ini ada kaitannya dengan kurikulum. Kaedah pembelajaran Sekolah Bestari menggalakkan pelajar mengamalkan pembelajaran akses kendiri . objektif kedua projek ini ialah membantu Pusat Perkembangan Kurikulum. pedagogi.elemen sosio-ekonomi dan politik. Syarikat Swasta dari dalam atau luar negara dijemput untuk mengemukakan kertas cadangan bagi menjayakan flagship.kemudahan. dan juga bahan-bahan P&P.sekolah rendah di luar bandar. terarah kendiri dan 35 . Perdana Menteri ketika itu telah melancarkan dokumen flagship Sekolah Bestari di Malaysia disamping dokumen berkaitan flagship.sekolah untuk diuji.guru yang dilatih khusus menjalankan projek ini. Projek InSPIRE ini telah dilancarkan secara rasmi pada tahun 1983. pentaksiran. ◙◙ Projek InSPIRE (1977) (Integrated System of Programmed Instruction for Rural Environment) Idea untuk menubuhkan Projek InSPIRE bermula dalam tahun 1977.sumber seperti bahan pembelajaran khas dan guru.kemudahan lain.

negara ini yang membawa perubahan dalam kurikulum matematik mereka. School Mathematics Project (SMP) dan School Mathematics Study Group (SMSG). Selain itu.5 Pengaruh Perubahan dalam Kurikulum Matematik Negara Luar terhadap Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia. Bahagian Teknologi Pendidikan. Pelancaran Kapal Angkasa Lepas Sputnik 1 oleh Soviet Union dalam tahun 1957 telah memberi kesan mendalam kepada sejarah pendidikan matematik. Akibatnya. Sehubungan itu berlakulah perubahan-perubahan utama khususnya dalam subjek matematik dan sains. Kenalpasti ciri. Perubahan dalam kurikulum matematik luar negara ini telah membawa pengaruh yang besar kepada kurikulum matematik di Malaysia.ciri penting setiap projek itu dan impaknya terhadap kurikulum 2. Projek rintis Sekolah Bestari di Malaysia bermula dalam tahun 1998. Di antara projek. Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia telah berlaku akibat dari pelaksanaan beberapa projek yang penting. Matematik dan Sains. Scottish Mathematics Group (SMG). Dua buah sekolah rendah dan dua buah sekolah menengah telah dipilih dalam projek ini manakala pelaksanaannya hanya bagi empat subjek utama iaitu Bahasa Melayu. Sekolah Bestari juga memberi tumpuan kepada aplikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik.mengikut kadar pembelajaran sendiri. Kementerian Pelajaran Malaysia dipertanggungjawabkan untuk memantau penggunaan courseware ini di semua Sekolah Bestari.projek luar yang mempengaruhi kurikulum matematik Malaysia ialah Nuffield Mathematics Project (NMP). Negaranegara Barat seperti Great Britain dan USA gusar dan rasa terancam ketinggalan dalam bidang sains dan teknologi. Ini disebabkan oleh hubungan Malaysia yang rapat dengan negara. banyak projek yang telah dilancarkan oleh negara. Bahasa Inggeris. Di sinilah bermulanya titik perlumbaan di antara America Syarikat dan Soviet Union. Projek rintis ini berakhir pada bulan Disember 2002. 36 .negara ini dalam bidang pendidikan. Pakej courseware yang lengkap mengikut sukatan matematik bagi Sekolah Bestari di peringkat rendah dan menengah telah disiapkan dan sedia digunakan.

Selain daripada pengaruh.sekolah rendah di Britain pada tahun 1964. National Council of Teachers of Mathematics(NCTM-1989) juga mempengaruhi pembentukan kurikulum matematik di Malaysia sejak tahun 1990 melalui dokumen Curriculum and Evaluation Standards for School Mathematics yang telah dikeluarkan oleh NCTM. Oleh itu. Penemuan kaedah. ◙◙ Nuffield Mathemtics Project (NMP-1964) Projek ini telah dijalankan terhadap sekolah. saya lupa Saya lihat. Secara asasnya falsafah yang terkandung dalam projek ini boleh diterjemahkan seperti apa yang diperkatakan oleh Confucius: Saya dengar. Aplikasi strategi pemusatan pelajar dan bahan serta kaedah inkuiri penemuan mesti diutamakan dalam proses P&P. 37 . Selain itu. saya faham. Pelajar belajar matematik melalui pelaksanaan kerja projek dalam kumpulan kecil. Mengikut Piaget.bahan konkrit. Kerja projek ini melibatkan penggunaan matematik dalam mencari penyelesaikan masalah.kaedah baru dalam P&P matematik di sekolah rendah telah diperkenalkan.pengaruh seperti yang telah disebut di atas. Projek ini telah mencapai objektifnya dan memberi impak kepada kurikulum matematik di Malaysia melalui Projek Khas yang telah dilancarkan dalam tahun 1970. kandungan sukatan matematik telah disusun mengikut hiraki iaitu dari yang mudah kepada yang lebih sukar. pembelajaran yang berkesan bagi pelajarpelajar yang berumur antara 6 hingga 12 tahun akan berlaku sekiranya ada interaksi dengan bahan. satu organisasi swasta dengan bantuan dari Kementerian Pelajaran Britain. objektif NMP ialah membimbing pelajar sekolah rendah belajar matematik melalui pengalaman yang konkrit. Dalam projek NMP ini kaedah. dari konkrit kepada abstrak dan berasaskan pengalaman yang biasa kepada pengalaman yang luar biasa. Pembiayaan NMP ditaja oleh Nuffield Foundation.kaedah ini adalah berpandukan kepada Teori Pembelajaran Piaget. saya ingat Saya buat.

Bahan SMG ini menjadi dokumen rujukan utama dalam Projek Matematik Moden untuk Sekolah Menengah Rendah Malaysia yang telah dilancarkan pada tahun 1970. pendekatan tradisional dalam P&P telah digantikan dengan pendekatan yang lebih bersepadu.◙◙ Scottish Mathematics Group (SMG) Pasukan SMG ini terdiri daripada sekumpulan ahli matematik Scotland yang telah menulis sesiri sembilan buah buku teks yang berjudul Modern Mathematics for Schools. Oleh itu sukatan SMP ini diputuskan tidak sesuai untuk pelajar yang lemah dalam matematik. Modular Mathematics.tajuk yang berbeza diajar secara bersepadu. seperti SMG.buku ini telah dicetak di antara tahun 1965 dan 1969 dengan memperkenalkan tajuk–tajuk baru seperti Sets. tetapi dapatan menunjukkan kandungannya adalah terlalu akademik dan abstrak. Contohnya. Ia ditubuhkan pada tahun 1958 dengan diterajui oleh Edward G. Buku. Number Bases. Inequalities. Transformation. Salah satu ciri utama dalam sukatan ini ialah mengaplikasikan tajuk. ◙◙ School Mathematics Study Group (SMSG) Kumpulan SMSG terdiri dari ahli fikir akademik Amerika dengan fokus membawa perubahan dalam pendidikan matematik selaras dengan kemajuan yang telah ditunjukkan oleh Soviet Union dengan pelancaran Sputnik 1. Number Systems. Walaupun begitu. Kumpulan ini telah membina dan 38 . bahan SMP juga menjadi sumber rujukan yang penting untuk buku teks subjek Matematik Moden di Malaysia. Begle dan dibiayai oleh National Science Foundation . Pendekatan ini membolehkan tajuk. Dalam projek ini. Buku teks SMP telah digunakan secara meluas di sekolah menengah di Great Britain. Kajian ini dilakukan untuk menimbangkan perubahan yang sewajarnya dalam pengajaran matematik berikutan pelancaran Sputnik 1 oleh Soviet Union dan seterusnya untuk menyediakan satu sukatan matematik yang lebih progresif di Great Britain. Objektif utama projek ini ialah meningkatkan mutu sukatan matematik di sekolah rendah setanding dengan Russia. ◙◙ School Mathematics Project (SMP) Pada mulanya SMP hanyalah merupakan sebuah projek kajian yang telah dipengerusikan oleh Bryan Thwaites dari University of Southampton pada tahun 1961.tajuk ini dalam penyelesaian masalah seharian. Linear Programming dan Matrices. teori set diajar bersekali dengan tajuk algebra dan geometri.

pakar psikologi and nazir sekolah. asas nombo dan trigonometri. penggunaan bahasa matematik yang khusus untuk memahami sesuatu konsep matematik juga dititikberatkan. ◙◙ National Council of Teachers of Mathematic (NCTM) NCTM telah bermula pada tahun 1920 dengan tujuan menambah baik proses pengajaran dan pembelajaran matematik.profit peringkat dunia yang terbesar dengan ahli seramai lebih daripada 100. projek ini juga membekalkan idea. 39 . Dalam proses pengajaran. SMSG banyak menjalankan aktiviti sebagai pendekatannya supaya pembelajaran lebih bermakna dan menarik. Sama seperti SMG and SMP. sekolah menengah. Dokumen Principles and Standards menyediakan visi untuk semua guru dan pelajar iaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan matematik akan datang. New Mathematics menitikberatkan penjelasan struktur matematik dalam konsep yang abstrak seperti teori set dan asas nombor selain daripada asas10. NCTM ialah satu pertubuhan non. guru. Misi National Council of Teachers of Mathematics ialah menunjukkan visi dan memberi kepimpinan yang perlu supaya pelajar mendapat pendidikan matematik yang berkualiti tinggi (sekolah rendah. Ahli kumpulan terdiri daripada ahli matematik. NCTM memainkan peranan yang penting untuk memastikan setiap pelajar mendapat pendidikan matematik yang sempurna dan menyediakan peluang perkembangan profesional yang berterusan untuk setiap guru matematik. Hasil usaha kumpulan ini membawa perubahan dalam pendidikan matematik yang dikenali sebagai New Mathematics.idea yang berguna kepada para pendidik di Malaysia sebagai langkah meningkatkan mutu matematik pada masa itu. iaitu satu garispanduan untuk kecemerlangan dalam pendidikan matematik pre-K – 12 yang boleh dicapai sekiranya semua pelajar dapat melibatkan diri dalam aktiviti matematik yang mencabar. NCTM telah megeluarkan dokumen berjudul Principles and Standards for School Mathematics. kolej dan universiti). Pada bulan April 2000. teori set .000 orang dan mempunyai lebih daripada 250 associates di Amerika Syarikat dan Kanada. Tajuk–tajuk dalam Matematik termasuklah geometri.guru. nombor negatif.melaksanakan kurikulum matematik di sekolah rendah dan menengah di USA sehingga ia ditamatkan pada tahun 1977. Sebagai tambahan.

algebra. ukuran.isu seperti keadilan. prinsipal. Kandungan dokumen Principles and Standards juga dapat dipraktikkan mengikut panduan yang disediakan secara online di laman web NCTM melalui E-Standards and Illuminations. tahunan atau regional. Keempat. Selain dari itu guru juga boleh mengambil bahagian dalam kritik untuk lesson-study. Dalam laman web Reflections ini dimasukkan video secara online supaya guru boleh membuat analisis dan perbincangan untuk menambahbaik kemahiran pengajaran mereka.prinsipal ini merangkumi isu. Reflections ialah satu elemen penting dalam NCTM untuk perkembangan profesionalisme guru matematik. Pertama. Lima standard kedua pula melibatkan proses penyelesaian masalah. Ia juga menyediakan standard-based kandungan internet content untuk guru. Kedua. NCTM membina dan mengedar pelbagai bahan sumber untuk membantu pengajaran guru. standard NCTM ini mengetengahkan satu set matlamat yang komprehensif untuk dicapai dalam pengajaran matematik. komunikasi dan perwakilan. video kerja pelajar dalam kelas.guru K – 12. Standardstandard ini adalah kemahiran asas dan pengetahuan yang perlu dikuasai oleh pelajar untuk berjaya dalam abad ke 21 ini. Selain itu. geometri. Satu siri buku yang mengandungi 30 Navigations volumes dicetak supaya guru. Persatuan ini juga bertindak sebagai penyelaras kepada beberapa persidangan regional dan mesyuarat tahunan. Lima standard pertama berkait dengan isi kandungan matematik seperti nombor dan operasi.guru dapat mempraktikkan kandungan dokumen Principles and Standards for School Mathematics di dalam kelas mereka. perkaitan. Prinsipal. pentaksiran dan teknologi.Ada empat komponen utama dalam dokumen Pinciples and Standards for School Mathematics ini. analisis data dan kebarangkalian. P&P. Akademi Untuk Perkembangan Profesional telah ditubuhkan pada tahun 2000 dan menyediakan pakej latihan selama dua atau lima hari untuk guru matematik. kurikulum. The Illuminations dibangunkan untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai standards NCTM dan menyediakan rancangan mengajar untuk guru dan aktiviti pembelajaran untuk pelajar.prinsipal tersebut adalah perspektif asas yang perlu dirujuk oleh pendidik dalam membuat keputusan yang melibatkan pendidikan matematik di sekolah. penaakulan dan bukti. 40 . NCTM menyediakan ruang dan peluang untuk peningkatan profesionalisme guru melalui persidangan/seminar kepimpinan. tugasan dan seterusnya membuat analisa profesional mengenai perbincangan guru. Ketiga.

the NCTM News Bulletin.6 Dasar dan Program bagi Kemajuan Matematik Kanak-Kanak Dasar pendidikan matematik kanak-kanak yang digubal perlu menjamin mereka menjadi warga dunia masa depan yang berjaya. Oleh itu. video dan lainlain bahan. Alaf baru memerlukan warga dunia yang inovatif dan kreatif selain daripada berpengetahuan.guru matematik dengan pemberian annual Lifetime Achievement Award for Distinguished Service to Mathematics Education. NCTM dapat mempastikan dan menentukan guru. sebarang program pendidikan matematik kanak-kanak di Malaysia perlu sejajar dengan keperluan sezaman.ahlinya yang terdiri daripada guru-guru matematik sekolah . Oleh itu. Selain itu. 41 .guru permulaan telah cukup bersedia untuk menjalankan tugas mereka. Oleh itu. Dunia masa depan juga memerlukan idea-idea baru yang menggalakkan pengurusan yang baik terhadap persekitarannya. Mathematics Teaching in the Middle School. the Mathematics Teacher. Setiap tahun dalam bulan April. NCTM ialah satu pertubuhan profesional yang mendapat mandat dan kekuatannya dari ahli. persatuan ini menaja Acara Matematik Terbesar di dunia dan menerbitkan buku yang mengandungi aktiviti-aktiviti menarik untuk guru gunakan dalam kelas mereka.NCTM menerbitkan empat jurnal profesional : Teaching Children Mathematics. 2. and the Journal for Research in Mathematics Education. program pendidikan matematik perlu selari dengan teori pembelajaran berasaskan otak dan juga penggunaan TMK dalam amalan bilik darjah. NCTM juga bekerjasama dengan National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE) yang memberi kuasa kepada NCTM untuk menilai program latihan guru matematik. lebih 200 buah buku pendidikan. pensyarah universiti dalam bidang pendidikan dan juga institusi pendidikan seperti perpustakaan kolej dan sekolah. amalan bilik darjah hari ini perlu melatih kanak-kanak supaya berfikir secara kreatif dan inovatif. Pada tahun 1976 NCTM menubuhkan Mathematics Education Trust (MET) yang menyediakan dana untuk guru bagi meningkatkan P&P matematik. Penerbitan lain termasuklah monthly member newsletter. Selaras dengan itu. MET juga menghargai guru. Melalui penilaian yang dibuat ke atas program matematik sekolah. keperluan kehidupan masa depan perlu dijadikan amalan bilik darjah hari ini bagi kelangsungan kehidupan.

Pengeluaran barangan secara banyak mula berkembang pada kurun ke 19. Isipadu pengeluaran adalah untuk sara diri petani itu sendiri. Kurun ke 19 itu dikenali sebagai Zaman Industri.1 Kerangka Konsep (a) Menggalakkan Kreativiti Zaman berubah dan setiap zaman mempunyai keperluan yang tersendiri dan berbeza (Pink. Masyarakat pada kurun berkenaan tidak lagi berupa masyarakat sara diri. Mereka telah mula menjadi masyarakat pengguna. kurun berkenaan dipanggil Zaman Pertanian. Seorang pekerja kilang perlu mempunyai daya tahan untuk membuat kerja-kerja rutin dengan bantuan mesin sepanjang lapan jam sehari. Pekerjaan di kilang berbeza sifatnya daripada di bendang. Seterusnya. Kurun ke 18 memerlukan petani-petani yang kuat bekerja sepanjang hari di bendang bagi penghasilan makanan ruji. Kekuatan fizikal tidak lagi menjadi keutamaan pada pekerja kilang. Ekonomi zaman berkenaan rata-rata berskala kecil. Kemudahan komputer memudahkan penyimpanan serta 42 . Banyak kilang telah didirikan bagi tujuan tersebut.6. Masyarakat pada zaman berkenaan terdiri daripada petani. Oleh itu. Pelbagai jenis permintaan mula menjadi amalan masyarakat berkenaan.2. Ekonomi berskala besar perlu diamalkan bagi memenuhi permintaan yang pelbagai itu. 2006). Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) mencetuskan Zaman Maklumat pada kurun ke 20. Ini berlaku kerana perubahan gaya hidup.

Alat serta teknik pembelajaran yang didedahkan pada pelajar masih lagi dilihat sebagai alat hafalan. (b) Mengamalkan Pembelajaran Holistik Kegiatan pembelajaran mesti menghasilkan kesedaran holistik ataupun gestalt sebagai hasil pembelajaran terhadap perspektif yang berbeza (Buzan. tetapi strategi pengajaran-pembelajaran Zaman Maklumat masih lagi diamalkan dalam kebanyakan bilik darjah. Kos kewangan yang rendah terhadap pemilikan maklumat menggalakan orang ramai berebut-rebut untuk memiliki maklumat sebanyak yang mungkin. Pendidikan Zaman Konseptual perlukan inovasi dan kreativiti sebagai matlamatnya (Pink. Ini berlaku kerana masyarakat kurun ke 21 sentiasa menghendaki idea serta ciptaan baru bagi kelangsungan kehidupan mereka. Inovasi 43 . Pusat-pusat pengajian tinggi didirikan dengan banyaknya untuk menampung keperluan itu. Kurun ke 21 sudah tentunya mempunyai keperluan yang tersendiri Ramai daripada ahli masyarakat telahpun mempunyai pengetahuan yang banyak dalam pelbagai bidang. Zaman Konseptual memerlukan golongan karyawan yang inovatif dan kreatif. logik. Pencarian pekerjaan mula menjadi sukar walaupun di kalangan siswazah universiti. Kurikulum pendidikan berperanan memenuhi kehendak sezaman. Oleh itu matlamat pendidikan kurun ke 20 ialah kemenjadian saraf otak hemisfera kiri terhadap kegiatan sehala (linearity) yang melibatkan perkataan. Mereka memerlukan nilai tambah yang membezakan diri masing-masing daripada masyarakat kebanyakan. Menurut Pink (2006). Walaupun zaman telah berubah. Fokus proses pengajaran-pembelajaran masih lagi terhadap usaha menambahkan pengetahuan pelajar. Oleh itu. Proses pengajaranpembelajaran dalam bilik darjah masih lagi ingin memenuhi keperluan Zaman Maklumat. Menurut Pink (2006).pencampaian maklumat. kurun ke 21 ialah Zaman Konseptual. Ini berlaku kerana pada hemisfera otak itulah pengetahuan ataupun maklumat disimpan untuk diingatkan semula apabila diperlukan. nombor. Inovasi dan kreativiti diperlukan selain daripada pengetahuan yang mendalam bagi sesuatu bidang. 2006). Kurun ke 20 memerlukan tenaga kerja yang mempunyai banyak pengetahuan. 2005) Zaman terus berubah. Zaman Maklumat menggalakkan pencanaian otak kiri. sekuen dan analisis (Buzan. 2005).

Oleh itu. Selain itu.. Suatu model pembelajaran yang holistik seharusnya mempunyai nilai-nilai kognitif dan afektif. Konsep sebegini diguna pakai bagi tujuan inovasi ini supaya ianya boleh dirasai oleh setiap pelajar pada setiap masa di dalam bilik darjah. model pembelajaran berkenaan harus berpusatkan murid. Selain itu. konsep holistik yang diguna pakai perlu berlaku pada pengajaran-pembelajaran harian dalam bilik darjah. iaitu. Pemikiran yang holistik perlu dizahirkan secara jelas dan empirikal pada pengajaran-pembelajaran bilik darjah. Amalan empirisme ini perlu bagi kemenjadian seorang murid yang inovatif dan kreatif. konsep sebegini membolehkan holistik itu bersifat kontekstual. Lebih banyak perspektif ataupun 44 . holistik merangkumi kurikulum dan juga ko-kurikulum serta kegiatan di dalam dan di luar bilik darjah. Model 3P P1: Proses Big Picture Thinking Pendidikan matematik bererti boleh memahami sebanyak-banyaknya tentang sesuatu idea yang abstrak. Ianya juga perlu bersesuaian dengan keperluan sezaman. Dari perspektif yang luas. Murid akan hanya memperoleh idea ataupun pengalaman matematik yang menjadi pilihan gurunya itu.dan kreativiti ialah hasilan daripada pemikiran yang holistik. selalunya hanya terdapat satu perspektif ataupun gambaran yang khusus pada contoh yang banyak itu. model pengajaran-pembelajaran ‘mudah amal’ perlu digunakan. Bagi mencapai matlamat pendidikan. penggunaan TMK dalam pembelajaran. sebuah model pembelajaran holistik menjadi keperluan yang asasi bagi pendidikan kurun ke 21. Oleh itu. Pelbagai definisi diberikan terhadap konsep holistik. Idea matematik selalunya disampaikan oleh guru dengan menggunakan banyak contoh melalui latihtubi. Model pembelajaran yang diguna pakai mesti melibatkan kemahiran generik sezaman. Walaupun guru memberikan banyak contoh. Model pembelajaran sedemikian ditunjukkan pada rajah berikut.

.. Kepelbagaian gambaran boleh diadakan dalam bilik darjah. Perbincangan berikut menunjukkan pelbagai pola matematik pada Sifir 9. Kefahaman terhadap Sifir 9 boleh dikembangkan jika pengajaran-pembelajaran tentang fakta asas ini dikukuhkan dengan kepelbagaian pola seperti pada Contoh 2. 45         1x9= 2x9= 3x9= 4x9= 5x9= 6x9= 7x9= 8x9= . Pola matematik yang mentakrifkan Sifir 9 ialah gandaan 9: 9. 18. Mutu pembelajaran matematik boleh ditingkatkan melalui kepelbagaian gambaran yang diperolehi dalam bilik darjah. Pelbagai gambaran matematik boleh diperhatikan oleh murid melalui pencerapan pola matematik.gambaran yang dibincangkan dalam kelas. 27.. . Pola takrifan selalunya menjadi fokus pada pengajaran-pembelajaran sifir darab.... maka lebih banyak peluang untuk murid memahami dan menambah idea serta pengalaman matematik mereka. 36.

Oleh itu. Ini menunjukkan bahawa proses P1 ini mempunyai nilai kognitif yang tinggi. Proses ini menggalakkan pembelajaran pada aras tertinggi Taksonomi Bloom yang diubahsuai. Proses Big Picture Thinking melibatkan keseluruhan pemikiran kognitif murid. Pembelajaran pada aras tinggi boleh berlaku secara tersendiri. terdapat juga pola lain yang boleh dicerap oleh murid daripada Sifir 9. Ini ditunjukkan pada Contoh 3.Selain daripada empat pola pada Contoh 2. Picture Thinking boleh dirancang dan dilaksanakan pada pendidikan matematik sekolah      1 x 9 = 09 2 x 9 = 18 3 x 9 = 27 4 x 9 = 36 5 x 9 = 45 tam bah 46 . Taksonomi bentuk baru ini tidak bersifat hiraki. kegiatan yang inovatif dan kreatif pada proses Big rendah.

• Aplikasi 47 • Kefahaman . Big Picture Thinking menggalakkan pembentukan gambaran kesedaran holistik bagi sesuatu konsep matematik yang abstrak pada sesuatu konteks yang benar. Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan lebih berfokus terhadap usaha mencanai (synthesizing the big picture) daripada cerakinan (analyzing the details). • Penilaian • Sintesis • Analisis Deep Learning Learning. Proses pembelajaran In-forming ini bersifat mendatar. Selain itu. Ia juga bersifat kontekstual. Ini dilaksanakan melalui enjin pencarian seperti Google Search. Pembelajaran jenis ini dibincangkan seperti berikut menggunakan Taxonomi P2: Proses In-forming Proses pembelajaran ini menggalakkan pencarian maklumat melalui laman-laman sesawang.Bloom ( kata Taxonomi Bloom Diubahsuai Proses pembelajaran Big Picture Thinking lebih berfokus kepada kepelbagaian pada satu-satu masa. proses pembelajaran Big Picture Thinking ini boleh menghasilkan Deep SOLO pada rajah berikut.

Matematik ethno ialah tindihan antara tiga konsep. Walau bagaimanapun. P3: Proses Emphatizing Nilai afektif diperoleh melalui proses Emphatizing. Ini menggalakkan inovasi dan kreativiti peribadi di kalangan murid. pemikiran logik dan berhujah. Kemajuan dan Keterbukaan. Perbezaan berlaku kerana berbeza kelompok kecil murid. Superficial Learning boleh menggalakkan Deep Learning. matematik. Namun begitu. Matematik ethno ialah matematik amalan setempat. Kefahaman mendalam tentang maklumat yang dicapai melalui internet itu boleh dilaksanakan melalui proses Big Picture Thinking. terdapat tiga nilai afektif pada pendidikan matematik. Oleh itu. model matematik dan amalan setempat. Menurut Bishop (1988). Matematik Ethno 48 . berbeza kedudukan geografi. P2 dan P1 saling melengkapi. berbeza persekitaran dan juga berbeza status sosio-ekonomi. Keterbukaan ialah nilai pendemokrasian pengetahuan. Nilai-nilai berkenaan ialah Rationalisme. theory dan theorizing.Banyak maklumat yang boleh diperolehi melalui proses ini. Rationalisme merangkumi penaakulan. Konsep matematik ethno ini ditunjukkan pada rajah berikut. proses ini hanya berupaya menghasilkan Superficial Learning. Amalan sedemikian boleh berbeza-beza. (c) Menghargai Matematik Ethno Empathizing juga boleh dilaksanakan melalui amalan matematik ethno dalam pengajaran-pembelajaran matematik. Kemajuan berlaku jika murid mengemukakan pendapat alternatif serta menyoal pendapat semasa.

Kaedah menulis alternatif ini menunjukkan murid mempunyai kaedah penaakulan yang tersendiri. Asas Kaedah Mokhdar ialah sebutan terhadap nombor-nombor.Amalan matematik ethno boleh dilihat pada kaedah menulis alternatif (alternative written method ) yang diamalkan di sekolah rendah tertentu sahaja. (d) Program Pendidikan Matematik Di Sekolah Rendah Kaedah Mokhdar bermula pada 1989. Pelaziman terhadap sebutan-sebutan berkenaan mempermudahkan ingatan terhadap fakta-fakta asas dalam matematik. Ia dikatakan meningkatkan ingatan. 49 . Ia suatu bukti empirikal tentang berlakunya pemikiran murid yang inovatif dan kreatif. Satu contoh kaedah berkenaan ditunjukkan di bawah ini. Oleh itu. daya berfikir dan kecepatan berfikir. amalan matematik ethno berupaya menimbulkan kepekaan (emphatizing) terhadap matematik di kalangan murid yang berkenaan. Cara mengira alternatif sebagai amalan emphatizing 2 1 2 1 + 4 + 3 =? 6 3 4 i) ii) iii) 2 1 2 1 1 2 1 + 4 +3 = 2 + 4 + 3 + + + 6 3 4 6 3 4 2+4+3=9 1 2 1 2 +8 +3 + + = 6 3 4 12 = 1 3 1 2 =1 1 1 2 1 1 2 =1+ iv) 9+1+ 1 1 = 10 1 2 1 2 Kaedah ini menunjukkan kepelbagaian pada proses pemikiran murid.

fakta asas matematik iaitu jadual asas bagi darab dan tambah. penguasaan terhadap pengetahuan konseptual diabaikan pada pendidikan tersebut. Terdapat antara 20% ke 30% peserta berusia antara enam hingga tujuh tahun. alat tulis. Oleh itu. bersifat atau mempunyai sifat-sifat angka dan simbol. Sebagai contoh. Keseimbangan antara pengetahuan konsep dengan pengetahuan prosedur adalah antara lima strategi KBSM. Terdapat kajian yang menunjukkan bahawa tumpuan terhadap bidang ini tidak menggalakkan perkembangan pemikiran matematik yang lebih menyeluruh. alat bantuan mengira atau sebagainya. bagi semua perkara yang berbentuk. kecekapan menyimpan maklumat sifir asas (sifar hingga sembilan) dan seterusnya kecekapan memproses dan mengakses maklumat tersebut di dalam minda menyebabkan sifir seperti 68x62 boleh dicongak olah anak sekecil tujuh atau lapan tahun menggunakan masa sepuluh malah dua puluh kali lebih cepat daripada menggunakan kalkulator. Kesan daripada penggunaan kaedah ini boleh dilihat serta-merta dalam banyak kes. memproses dan mengakses maklumat di dalam minda untuk menghasilkan kemampuan minda yang optimum. Tall (2009) mengatakan bahawa kefahaman terhadap konsep matematik diperkukuhkan melalui kefahaman terhadap proses yang membawa kepada pentakrifan konsep berkenaan. Penggunaan perisian matematik seperti Geometrical Sketchpad (GSP) dan GeoGebra memudahkan pelaksanaan strategi berkenaan. dimantapkan ke dalam minda peserta. Konsep-konsep matematik yang dicerap melalui sesuatu 50 . yang dibudayakan dengan Mokhdar advance dalam masa enam hingga tujuh hari (dalam masa tersebut. Selain memberikan gambaran terhadap konsep-konsep algebra. perisian matematik tersebut juga berupaya untuk menunjukkan proses terhadap konsep secara dinamik. Penggunaan TMK dalam bilik darjah boleh memberi ruang masa dan kemudahan pelaksanaan strategi ini. Perisian-perisian matematik sebegini mengimbangkan simbol abstrak pada algebra dengan gambaran geometri. (e) Program Pendidikan Matematik Di Sekolah Menengah Algebra menguasai pendidikan matematik di sekolah menengah. Algebra menyebabkan tumpuan terhadap pengetahuan prosedur berlaku pada pendidikan matematik di sekolah menengah. Setelah mengikuti program susulan selama enam atau tujuh hari berikutnya.Kaedah ini dikatakan boleh meningkatkan kuasa otak dalam menyimpan. juga menggunakan Mokhdar). peserta mampu memahami dan menyelesaikan dengan pantas masalah fact and figure di dalam subjek pecahan dan sebagainya.

Jelaskan bagaimana penggunaan perisian komputer seperti GSP dan GeoGebra boleh menggalakkan kreativiti pada Matematik KBSM. 5. Jelaskan bagaimana aktiviti Big Picture Thinking menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah bagi mata pelajaran matematik. Tugasan Jawab semua soalan berikut 1. 51 . 2009). 2. Huraikan deep learning pada pendidikan matematik sekolah rendah. Jelaskan Kaedah Mokhdar daripada perspektif teori pembelajaran berasaskan otak. Pembelajaran terhadap procept mudah dilaksana menggunakan perisian matematik seperti GSP dan GeoGebra. Jelaskan bagaimana penggunaan perisian matematik seperti GSP boleh mempermudahkan pembelajaran terhadap procepts matematik (Tall. 2009). 3.proses disebut sebagai procept (Tall. 4.

The Malaysian Smart School: A Conceptual Blue print.Matemaatik KBSR dan strategi pengajaran.year 5.(2008). Ministry of Education Malaysia (1997). (2005). Profesional standards for teaching mathematics. Siew Hua. Pacific Grove CA: Brooks /Cole Thomson Learning Rujukan Lain: National Council of Teachers Mathematics (1991).. Mind Maps. Selangor D. Ministry of Education (2004-2006). Ed ke 2. Mathematics for elementary teachers.E. The Malaysian Smart School: Implementation Plant. Pengajaran matematik KBSR.(1995). Friedman.: Fajar Bakti Sdn Bhd. Mok.RUJUKAN Rujukan Utama: Gates. T. London: HarperCollins Pub. (2001). Integrated curriculum for secondary schools: curriculum specifications mathematics form 1. G. L. Ministry of Education Malaysia (1997). (2005). Musser. London: Taylor & Francis Group Ministry of Education (2002-2006). T. 7th ed. NCTM. P. Seow.(2001). (2006). Soon Sang. The nature of mathematics. (1997) .form 5.L. et al. The World is Flat New York: Penguin Books 52 . Selangor: Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Integrated curriculum for primary schools: curriculum specifications mathematics year 1. USA : John Wiley Nik Azis Nik Pa. Reston.J. 9th ed. Smith. Virginia: Author Buzan. Issues in mathematics teaching. KL: Universiti Malaya. K. Isu-isu kritikal dalam pendidikan matematik.

html http://www.edu/projects/2/Wood/frame.net/kb/dedind.historyforkids.geocities.htm 3.php http://www.Pink. http://secure.htm SELAMAT BELAJAR 53 . How to Solve it.math.uiuc.history/Mathematician/Biogindex.geom. D.nist.historyforkids.pdf http:physics.ppk.Press.com/mathfair2002/school/arit/arithm1.uiuc.uk/.gov sg http://www.edu/~demo5337/Group3/hist.my/bahan.html http://www-groups.htmn http://www.edu/history/topics/num-sys.au/PDFWorD/Info/IL/. Pendidikan Matematik http:/www.wichita.ac.htm http://www.htm/ http://www.gov.htm 4.org http://www.net/totalweblite/upload/754/Kaedah%20Mokhdar%20untuk %20semu a. (1945). Values in Mathematics Education: Making Values Teaching Explicit in the mathematics Classroom http://www.org/learn/greeks/science/math/pythagoras.htm 2 .edu.moe. G. H. Perkembangan Matematik Malaysia: http://www.localdns.go. New Jersey: Princeton Univ.html#hindu-arabic http://www.com/moneyhistory.org/learn/economy/money.au/99pap/bis99188. Polya.kpm. (2006).aare.mintmark.gov/Genint/Time/time.dcsst-and.socialresearchmethods.nsc.nctm.th/moe.html http://www. The Development of Ancient Numeration Systems: http://mtl.math. New York: Riverhead Books.htm http://www. A Whole New Mind.html Laman Web: 1.

perbincangan juga dibuat terhadap amalan komunikasi matematik dalam p&p matematik setempat.1 Sinopsis Bahagian ini membincangkan tentang sifat am pada sebuah model penyelesaian masalah yang hendak diguna pakai sebagai tonggak pertama bagi pengajaran dan pembelajaran matematik (p&p) semasa. Perbezaan antara amalan setempat komunikasi matematik dengan konsep komunikasi matematik National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) juga dibincangkan. Sifat pada model berkenaan juga diperjelaskan dengan membuat banding beza dengan Model Polya yang mula dicadangkan sekitar tahun 1945. Oleh itu. peranannya sebagai tonggak yang kelima dan terakhir tidak menunjukkan kepentingannya dalam p&p matematik. Tonggak keempat ialah perkaitan matematik. Selain itu. Penaakulan matematik ialah tonggak yang ketiga. pencarian pola nombor adalah kaedah utama yang boleh digunakan bagi pelaksanaan tonggak ini. Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) adalah enabler utama bagi pendidikan semasa. Komunikasi matematik ialah tonggak kedua bagi p&p matematik.2 • • • • • Hasil Pembelajaran Menghuraikan penyelesaian masalah matematik sebagai tonggak pertama Mentakrif heuristik algoritma Menghuraikan komunikasi matematik sebagai tonggak kedua Membandingbezakan antara komunikasi matematik menurut fahaman behaviorisme Menghuraikan penaakulan matematik sebagai tonggak ketiga 54 . Ia adalah sifat semula jadi pada idea matematik. Pola nombor adalah ciri dominan pada idea-idea matematik. Oleh itu.Tajuk 3 Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik 3. 3. TMK juga boleh digunakan sebagai enabler pembelajaran prosep seperti yang dicadangkan oleh Tall (1994). Pendekatan induktif dicadangkan bagi pelaksanaan penaakulan matematik kerana ianya berperingkat dan lebih sesuai dengan peringkat perkembangan biologi murid di sekolah rendah.

4 Lima Tonggak dalam Pengajaran dan Pembelajaran Matematik Kurikulum pendidikan matematik perlu memenuhi keperluan semasa sesebuah masyarakat di mana kurikulum tersebut digubal. Peranan kemanusiaan pada aspek ini telah semakin berkurangan. persekitaran masyarakat terus berkembang dan ianya menyebabkan timbulnya keperluan baru.• • • Menghuraikan perkaitan matematik sebagai tonggak keempat Menghuraikan TMK sebagai tonggak kelima Menghuraikan p&p prosep matematik menggunakan TMK 3. Kemanusiaan perlukan suatu 55 . Penggubalan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) berhasrat untuk memperkukuhkan kognitif murid dengan nilainilai afektif.3 Kerangka Konseptual 3. Walau bagaimanapun. Ianya bertujuan supaya masyarakat mempunyai sumber manusia yang berkesan dari aspek jasmani. rohani dan intelek (JERI). Persikataran Kurun ke 21 ialah perkambungan sejagat. TMK pula telahpun mampu mengumpul dan menyimpan maklumat dengan mudah dan luwes. emosi. Kemajuan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) pada Kurun ke 21 ini adalah antara pemangkin utama bagi perubahan persekitaran serta timbulnya keperluan baru.

Kaedah penyelesaian masalah bertujuan supaya fokus p&p matematik dilanjutkan sehingga Aras Kedua (kefahaman) dan Aras Ketiga (Aplikasi) pada Taksonomi Pengetahuan Bloom.1 Penyelesaian Masalah Matematik sebagai Tonggak Pertama Inovasi bermakna berfikir dengan cara yang berbeza. 3. Kemanusiaan perlukan peranan yang belum lagi terdapat pada suatu aturcara pengkomputeran. Fokus tugasan matematik adalah terhadap mencari jawapan. Ianya perlukan sifat yang lebih holistik. Penyelesaian masalah adalah satu wacana yang telah lama diamalkan dalam kurikulum pendidikan matematik asas bagi menggalakkan pemikiran yang inovatif dan kreatif. Cadangan beliau ini akan menggalakkan berlakunya proses pemikiran yang lebih mendalam bagi p&p matematik.peranan yang tidak lagi diambil ahli oleh sebuah mesin. P&P matematik awalan berlaku pada Aras Ingatan pada Taksonomi Pengetahuan Bloom. Kurun ke 21 memerlukan sumber manusia yang inovatif dan kreatif (Pink. 2006). Ini boleh berlaku jika p&p matematik beranjak daripada masalah rutin kepada yang bukan rutin. Selain itu. Beliau mencadangkan supaya penyelesaian masalah bukan sahaja sebagai suatu pendekatan penyelesaian bagi sesuatu masalah tetapi juga sebagai suatu kaedah p&p. Tugasan matematik dalam bilik darjah perlu lebih mencapah dan mencabar. George Polya (sekitar 1945) adalah antara pelopor penyelesaian masalah matematik. Tugasan Matematik Rutin: 1 + 2 = Tugasan Matematik Bukan Rutin: Berapakah bilangan susunan serupa yang boleh dibina? 56 Tugasan Rutin dan Bukan Rutin .4. sifat inovatif dan kreatif. Ini mementingkan ingatan yang kuat serta banyak. Pengajaran dan pembelajaran matematik (p&p) perlu menjadi lebih holistik supaya unsur inovasi dan kreativiti terdapat pada setiap kegiatan p&p. Kreativiti ialah hasil daripada pemikiran yang sebegitu. p&p matematik perlu menghasilkan pembelajaran yang mendalam (deep learning). P&P matematik berfokus pada konten matematik tulin.

Ia kelihatan mencadangkan bahawa penyelesaian masalah matematik boleh dilaksanakan secara terpisah-pisah pada suatu hirarki. Analisis Newmann (1996) tentang jenis kesilapan bagi masalah bercerita menunjukkan pandangan yang sedemikian. 57 . 3. penggunaan Model Polya secara meluas bagi tempoh setengah abad bagi masalah bercerita juga menggambarkan penyelesaian masalah sebagai suatu pendekatan penyelesaian sesuatu masalah semata-mata. Selain itu. Oleh itu. 8 dan 9 pada grid berikut supaya jumlah setiap pasangan tiga nombor sentiasa sama. 7. 6.Model Polya Model Polya menunjukkan penyelesaian masalah sebagai proses langkah demi langkah. Amalan ini menyebabkan penggunaan penyelesaian masalah sebagai suatu kaedah p&p semakin diabaikan. 5. penyelesaian masalah sebagai tonggak pertama p&p matematik perlu menggalakkan penyelesaian masalah sebagai suatu kaedah p&p matematik. 2. Gambaran ini telah mempengaruhi amalan p&p dalam bilik darjah. 4. Setiap nombor hanya boleh digunakan sekali sahaja. Letakkan nombor-nombor 1. Antara model tersebut ialah Model Lester (1989) dan Model Mayer (1992). Rumusan ini diperkukuhkan lagi dengan terdapatnya model-model yang berbeza daripada Model Polya hanya pada bilangan langkah pada proses penyelesaian masalah. Contoh tugasan matematik berikut memperjelaskan peranan ini.

Oleh itu. Konteks masalah tersebut adalah situasi sebenar. Masalah pada model penyelesaian kreatif bersifat kontekstual. Ianya tidak berkaitan dengan situasi sebenar. Halangan sebegini menggalakkan murid berfikir secara kritis. Penyelesaian masalah sebegini dikenali sebagai penyelesaian masalah kreatif. susunan terbaik bagi bagasi berlainan saiz dalam bonet kenderaan dibincangkan pada Packing Problem. Travelling Salesman Problem dan Koniesberg Bridge Problem adalah antara contoh klasik bagi masalah bersifat kontekstual ini. Algoritma Heuristik Soalan bercerita selalu diguna pakai pada Model Polya kerana algoritma piawai yang perlu diguna pakai tidak ketara pada peringkat awal proses penyelesaian seperti mana yang berlaku pada soalan mekanis. soalan ini menggalakkan inovasi dan kreativiti di kalangan murid. Tiada algoritma piawai pada kurikulum Matematik KBSR yang boleh diguna pakai bagi mendapatkan jawapan soalan ini.Tugasan berkenaan menunjukkan konteks soalan selain daripada soalan bercerita. situasi pada soalan bercerita yang diguna pakai pada Model Polya tidak bersifat kontekstual. Konteks sebegini lebih berkaitan dengan konteks matematik. Ini berlaku kerana kiraan multi-steps diperlukan bagi soalan bercerita yang diberikan. Soalan mekanis hanya memerlukan kiraan single-step. Hirarki langkah pada Model Polya juga tidak kelihatan secara ketara pada soalan ini. penggunaan sebarang model penyelesaian masalah sebagai tonggak p&p matematik perlu bersifat kontekstual. Oleh itu. Proses pemikiran yang berlaku padanya bertujuan menghasilkan algoritma heuristik bagi membezakannya daripada penggunaan algoritma-algoritma piawai pada Model Polya dan lain-lain model yang setara dengannya. Setiap murid memikirkan suatu algoritma baru yang boleh digunakan bagi mencari jawapan soalan ini. Selain itu. 58 .

2 Komunikasi Matematik Stacey (1993) mencadangkan supaya komunikasi matematik dijadikan sebagai peringkat terakhir pada pendekatan induktif bagi p&p matematik asas. pencapahan pemikiran (brain storming) adalah ciri utama pada penyelesaian masalah kreatif. Cadangan KSSR ini bersifat eksplisit. 3. Hirarki ini membuktikan terdapat amalan behaviorisme dalam KSSR. Cadangan Stacey ini menunjukkan kepentingan berkomunikasi tentang idea matematik bagi peningkatan penguasaan terhadap pengetahuan dan kemahiran matemtik. Proses penyelesaian masalah berlaku secara spontan dan bukan langkah demi langkah seperti yang terdapat pada Model Polya dan model lain yang setara.Selain itu. Model Pendekatan Induktif Stacey Behavioris atau Kognitivis Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) mencadangkan suatu hirarki bagi amalan komunikasi matematik. 59 .4. Sesi brain storming menjadikan inovasi dan kreativiti sebahagian daripada p&p matematik. Teknik ini menggalakkan pencapahan perspektif serta idea. Kebolehan mereka berkomunikasi tentang idea serta pemikiran matematik adalah suatu bukti emphirikal tentang penguasaan pengetahuan matematik murid. Ianya memerlukan masalah dilihat secara menyeluruh. Kaedah penyelesaian masalah sebegini tidak melihat masalah sebagai terpisah-pisah.

Hirarki Komunikasi Matematik KSSR Behaviorisme percaya bahawa pembelajaran hanya telah berlaku jika kelihatan perubahan tingkah laku yang jelas. Kognitivisme percaya bahawa pengetahuan matematik disimpan dalam bentuk-bentuk simbol. mereka perlu menggunakan bahasa matematik untuk pernyataan idea secara jitu pada komunikasi tersebut. Pertamanya. Cadangan NCTM tentang komunikasi matematik lebih bersifat kognitif. murid mesti boleh berkomunikasi secara jelas dan tepat tentang sesuatu idea matematik. Oleh itu. Antara pelopor teori pembelajaran kognitif ialah Piaget (18961980) serta Bruner (1915. Proses berkenaan perlu memudahkan perkaitan antara simbol.). Setrusnya. Antara pelopor teori-teori pembelajaran tingkah laku ialah Pavlov (1849-1936) dan Skinner (1904-1936). Selain itu. Pembelajaran matematik proses mencari perkaitan yang bermakna dan mudah diingatkan antara simbol-simbol matematik. 60 . boleh dirumuskan bahawa pendidik matematik di Amerika Syarikat adalah terdiri daripada pengamal kognitivisme. Seterusnya. NCTM berpendapat bahawa terdapat tiga kemahiran pada komunikasi matematik yang perlu dikuasai oleh murid. komunikasi matematik memerlukan kemahiran menganalisis dan menilai pemikiran serta strategi matematik. Kepercayaan sebegini adalah berasaskan pada teori-teori pembelajaran kognitif. Fahaman ini berpendapat bahawa pembelajaran berkesan boleh berlaku tanpa sebarang konteks.

Kefahaman murid terhadap konsep matematik yang sedang ditaakulkan boleh didengar dan cuba difahami oleh gurunya. Pendekatan induktif seperti yang dicadangkan oleh Stacey amat sesuai bagi pelaksanaan penaakulan matematik sebagai tonggak kelima jika dibandingkan dengan pendekatan deduktif yang tidak berlaku secara berperingkat. Pemeringkatan proses diperlukan oleh kanak-kanak pada kumpulan umur sedemikian. Ini mungkin menimbulkan tanda tanya tentang perkembangan amalan setempat p&p matematik. pendekatan induktif cadangan Stacey itu juga boleh meningkatkan kemahiran murid dengan menjadikan komunikasi matematik sebagai peringkat terakhir modelnya. Selain itu. aktiviti melukis yang boleh dilaksanakan 61 . Ianya menunjukkan ketidak serasian antara amalan komunikasi matematik KSSR dengan proses kemenjadian guru jika dibandingkan dengan cadangan NCTM. Oleh itu.3 Penaakulan Matematik Penaakulan matematik adalah antara amalan kognitif dalam p&p matematik.Proses Kemenjadian Seorang Guru Matematik Rajah di atas menunjukkan proses kemenjadian seorang guru matematik. satu model p&p bilik darjah yang boleh menunjukkan penaakulan matematik secara eksplisit diperlukan bagi tujuan penggunaannya sebagai tonggak kelima. Penilaian saksama terhadap proses ini memerlukan hasilan yang eksplisit dan emphirik. Selain berperingkat.4. Selain itu. 3. pelaksanaan penaakulan matematik di sekolah rendah perlu secara berperingkat.

9. Nombor Triple Pitagoras terdapat pada semua segitiga bersudut tepat. 61. 13. ? 5. 5. 17. Oleh itu. Ini menyebabkan ramai yang mentakrifkan matematik sebagai kajian tentang pola nombor. 11. 15.? 1 1 + 6 5 1 2 + 6 5 1 3 + 6 5 1 4 + 6 5 11 30 17 = 30 23 = 30 = =? 62 . 41. 7. a) • • • • • • b) 999 x 10 = 9990 999 x 11 = 10989 999 x 12 = 11988 999 x 13 = 12987 999 x 14 = 13986 999 x 18 = ????? • • • • • c) 1. 29. 3.? 3.4. Contoh-contoh berikut menunjukkan pencarian pola sebagai kaedah utama pelaksanaan perkaitan matematik sebagai tonggak keempat p&p matematik. pencarian pola nombor boleh digunakan sebagai kaedah utama pelaksanaan perkaitan matematik sebagai tonggak keempat p&p matematik. 12.4 Perkaitan Matematik Pola matematik boleh dicerap pada kebanyakkan konsep matematik dan juga alam semulajadi. 31.sebagai aktiviti komunikasi matematik boleh juga membantu guru mengetahui tentang penaakulan matematik muridnya. 24.? 5. 7. 3. 13.? 4. 40. Pola nombor Fibonacci pula terdapat pada pembiakan arnab dan tumbuhtumbuhan. 25. Perbincangan ini menunjukkan bahawa proses penaakulan matematik sebagai tonggak p&p boleh dibantu dengan aktiviti lisan dan aktiviti melukis. 60.?.

Oleh itu. Trapizium pada gambar pertama boleh ditunjukkan secara dinamik bertukar menjadi segiempat selari pada gambar dua.4. Banyak maklumat yang boleh diperolehi melalui proses ini. Idea ataupun rumusan yang mereka huraiakan itu adalah prosep matematik (Tall. Trapizium 63 . Ini dilaksanakan melalui injin pencarian seperti Google Search. Walau bagaimanapun. Pendapat murid tentang apa-apa idea ataupun konsep matematik yang mereka boleh cerap daripada proses transformasi yang telah mereka perhatikan secara dinamik. trapizium tersebut telah melalui suatu proses matematik dan bertukar bentuk menjadi segiempat selari. TMK juga boleh digunakan untuk deep learning. proses ini hanya berupaya menghasilkan Superficial Learning.5 Aplikasi TMK sebagai Tonggak Kelima Tonggak ini menggalakkan pencarian maklumat melalui laman-laman sesawang. proses pembelajaran bersifat bersifat mendatar. Ini boleh dilaksanakan dengan menggunakan perisian matematik seperti GeoGebra. TMK boleh melaksanakan p&p yang lebih bermakna sebagai tonggak kelima dan terakhir bagi p&p matematik. Superficial Learning perlu disokong oleh Deep Learning bagi pembelajaran berkesan. Menurut Tall. Namun begitu.3. 1994). Walau bagaimanapun.

2. Penyelesaian Masalah ialah satu daripada tongak pendidikan matematik pada Pendekatan Bersepadu. Jelaskan tongak ini dengan menggunakan satu contoh khusus daripada Matematik KBSR. Segiempat Selari 64 .5 Penutup Lima tonggak seperti yang dihuraikan menggalakkan p&p matematik yang lebih berkesan. Membuat Perkaitan Matematik adalah satu tongak dalam Pendekatan Bersepadu.3. Tugasan 1. Bincangkan bagaimana tongak berkenaan menggalakkan kreativiti dalam Matematik KBSR. Ianya berkesan kerana bersifat holistik dan mengamalkan TMK sebagai kemahiran generik.

Tajuk 4 Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) 4. KBSR mengamalkan fahaman humanisme melalui pelaksanaan Strategi 5P sebagai model pengajaran-pembelajarannya. Selain itu. Galakan ini boleh dirumuskan berdasarkan analisis terhadap lima strategi pengajaran dan pembelajaran matematik di sekolah menengah. Perbincangan seterusnya adalah tentang Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM).2 Hasil Pembelajaran • • • • • • Menghuraikan falsafah pendidikan matematik Menghuraikan falsafah pendidikan Matematik KBSR Menghuraikan Strategi 5P KBSR Menghuraikan Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Menghuraikan falsafah pendidikan Matematik KBSM Menghuraikan lima strategi Matematik KBSM 65 . emphirisme dan rasionalisme. KBSM adalah lanjutan daripada KBSR.1 Sinopsis Topik ini membincangkan tentang dua hujung pada kontinum fahaman terhadap perkembangan ilmu. 4. Ia juga menyentuh tentang implikasi fahaman-fahaman berkenaan terhadap pendekatan pengajaran-pembelajaran guru matematik. perbincangan juga menjelaskan fahaman pada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) sebagai titik tengah kontinum fahaman. KBSM menggalakkan pembelajaran kontekstual.

Walau bagaimanapun. Teorem matematik pertama Greek telah diterokai oleh Thales (624-546 S. Soalan sedemikian dikemukakan semasa berhujah. Beliau telah mengemukakan sebuah 66 .3 Kerangka Konseptual 4. Kemahiran berhujah yang berkesan adalah aspek utama yang penting pada sesuatu falsafah.4 Falsafah Pendidikan Matematik Falsafah merujuk pada konstruk-konstruk kepercayaan paling asas pada sesuatu kerangka nilai. Ia juga bertujuan untuk menghapuskan perkara yang palsu. Konstruk kepercayaan matematik disebut sebagai teorem. Kebenaran sesuatu konstruk falsafah mesti diuji melalui soalan-soalan yang kritis.M).4. pengamal falsafah perlulah bersifat bijaksana sewaktu berhujah. Ianya bertujuan supaya hanya perkara yang benar dan tepat berlaku pada kerangka berkenaan.

ataupun Stacey teorem (1982) dikemukakan jika konjektur itu didapati benar. Pendekatan pengajaran induktif sebegini berpusatkan mencadangkan supaya tiga peringkat ini dilengkapi dengan peringkat berkomunikasi bagi meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Kegiatan inkuiri yang terlaksana diharapkan menjumpai suatu struktur tegar (pola) yang khusus pada kesemua kegiatan itu. Proses sebegini bersifat bottom-up. sebuah generalisasi murid. Penemuan pola itu pula membawa pada suatu kegiatan ikuiri yang khusus serta dipersetujui oleh semua yang terlibat sebagai kegiatan pengesahan terhadap kebenaran teorem. Penghujahan bermula daripada beberapa kegiatan yang berlainan tetapi serupa. 67 . Teorem Thales Proses berhujah untuk memperoleh sesuatu teorem boleh dilaksanakan secara induktif. Peringkat ini disebut sebagai peringkat membina sebuah konjektur.teorem yang sekarang ini dikenali sebagai Teorem Thales: Hanya sudut 90 o sahaja yang boleh terkandung pada lilitan sebuah separa bulatan. Ini menjadikan pendekatan induktif sesuai digunakan sebagai model amalan pengajaran-pembelajaran bagi pendidikan matematik di sekolah rendah. Akhirnya.

Fahaman sebegini memerlukan bukti emphirikal ataupun luaran seperti pada rajah di bawah. Aristotle adalah antara pengamal fahaman sebegini di kalangan masyarakat Greek purba.Pendekatan Induktif Kepercayaan yang terbentuk secara induktif dikelompokkan sebagai fahaman emphirisme. Kesimpulan tentang maklumat luaran (angka 1) perlu dibuat sebelum perkembangan ilmu berlaku. Fahaman Emphirisme 68 .

seperti yang digambarkan oleh rajah berikut. Pendekatan pengajaran sebegini berpusatkan guru. Ianya memerlukan pengetahuan serta pena’kulan yang baik. Fahaman Rasionalisme 69 . Rajah berikut pula menunjukkan pendekatan deduktif sebagai suatu proses berhujah. Fahaman ini berpegang pada kekuatan pena’kulan minda serta pengetahuan yang mendalam. Kepercayaan yang tidak boleh dibuktikan kebenarannya secara emphirikal kekal sebagai mitos sesebuah masyarakat. Bukti emphirikal tidak diperlukan sebelum membuat sesuatu kesimpulan.Ilmu dikatakan terhasil antara gabungan kepercayaan dengan kebenaran. Oleh itu. ianya lebih sesuai bagi pendidikan matematik di pusat pendidikan tinggi. Plato dikatakan mempelopori fahaman sebegini. Pendekatan Deduktif Pendekatan deduktif dikatakan sebagai amalan rasionalisme.

Murid akan mengikuti pelajaran pemulihan jika mereka belum mencapai aras penguasaan berkenaan. Oleh itu. 4. Strategi 5P adalah model pengajaran-pembelajaran yang mengambil kira perbezaan individu antara murid. 4. Strategi penilaian mengukur aras penguasaan murid terhadap pengetahuan yang baru dipelajari itu.6 Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Kurikulum pendidikan matematik asas berubah supaya ianya boleh memenuhi kehendak masyarakat setempat. Projek Matematik Nuffield di Britain sekitar 60’an menjadi pencetus pada Projek Khas Matematik di Malaysia. Kesepaduan ini diamalkan penyerapan pengayaan. 70 . penggambung jalinan kemahiran. Walau bagaimanapun. Ianya adalah suatu amalan differentiation pada pendidikan. Pengabung jalinan adalah strategi untuk menggunakan kemahiran sedia ada murid untuk menguasai pengetahuan ataupun kemahiran baru. Ianya adalah antara amalan humanisme dalam pendidikan. setiap perubahan pada kurikulum pendidikan matematik asas selalunya berlaku secara sejagat.5 Falsafah Pendidikan KBSR dan Strategi 5P KBSR memilih pendekatan bersepadu. Pemikiran yang cerdas berupaya menentukan kebenaran sesuatu kepercayaan tanpa keperluan terhadap bukti luaran. didapati bahawa pendidikan matematik memenuhi keperluan manusia sejagat. sejarah mendapati bahawa fokus kurikulum pendidikan matematik asas mengalami perubahan yang sama di mana-mana seperti pada rajah di bawah.Fahaman rasionalisme percaya bahawa ilmu boleh berkembang melalui pena’kulan. Murid akan mengikuti aktiviti pengayaan sementara menunggu rakan sedarjahnya mencapai aras penguasaan 80%. melalui Strategi 5P: pemulihan dan penilaian. Oleh itu. Murid yang aras penguasaannya 80% ke atas boleh memulakan pelajaran yang baru. Penyerapan adalah usaha untuk sepadukan pengetahuan baru yang akan dipelajari dengan pengetahuan sedia ada murid. Ia cuba sepadukan perbezaan individu pada proses pengajaran-pembelajaran. ilmu.

ianya menghasilkan nilai-nilai seperti control dan mystery (Bishop. Pendekatan penyelesaian masalah memberi fokus terhadap proses berfikir berbanding ingatan. Soalan bercerita bukan rutin menjadi amalan pada pendidikan matematik. Pembelajaran secara hafalan adalah berasaskan teori-teori pembelajaran behavioristik. 1988). Pelancaran Sputnik I oleh Rusia pada 1957 menyebabkan Amerika Syarikat melaksanakan pendekatan penyelesaian masalah menurut cadangan pakar akademiknya. Penguasaan tersebut diperoleh setelah melalui pembelajaran yang mementingkan hafalan. Oleh itu. Tugasan matematik rutin sukar untuk mencapai aras-aras yang lebih tinggi pada Taksonomi Bloom. Oleh itu. Pelajaran matematik menjadi berpusatkan guru. Teori-teori pembelajaran mula mengemukakan pendapat tentang tatacara proses kognitif yang berkesan. Antara pelopor teori pembelajaran kognitif ialah Piaget (1896-1980). Aras tugasan berkenaan selalunya berada pada Aras Pengetahuan Taksonomi Bloom. Pembinaan soalan guru. Tugasan matematik di peringkat ini bersifat rutin. Setiap perubahan pada kurikulum pendidikan matematik asas dicetuskan oleh sesuatu kejadian di luar bilik darjah. Usaha yang sedemikian selalunya menghasilkan kerja-kerja mengira yang terlalu rumit tanpa meningkatkan kebolehan berfikir sebenar di kalangan murid. Kemajuan sains perubatan hari ini telah memperjelaskan lagi proses-proses asimilasi dan akomondasi Piaget melalui sedemikian menjadi cabaran utama guru matematik pada peringkat perkembangan ini.Perkembangan Kurikulum Pendidikan Matematik Asas Matematik mekanis mementingkan penguasaan terhadap pengetahuan faktual seperti sifir dan rumus. Teori Pavlov dijeniskan sebagai pelaziman klasik manakala teori Skinner dijeniskan sebagai pelaziman operant. pendekatan ini kurang mendapat sambutan di kalangan 71 . Teori Piaget menerangkan proses-proses asimilasi dan akomondasi yang berlaku sewaktu pembentukan pengetahuan pada minda murid. Antara pelopor teori pembelajaran behavioristik ialah Pavlov (1849-1936) dan Skinner (1904-1990). Antara mereka ialah George Polya (1887-1985).

Pembelajaran procept menggalakkan kepelbagaian perspektif terhadap sesuatu konsep matematik. Penggunaan perisian komputer membolehkan konsep abstrak algebra digambarkan oleh geometri. Menurut Tall. Konsep-konsep matematik pada peringkat pra algebra diitlakkan daripada objek serta situasi konkrit. KBSM kerap disebut-sebut sebagai lanjutan KBSR. Prosesproses berkenaan boleh dilakukan terhadap setiap konsep dengan mudah jika TMK digunakan dalam bilik darjah. Fokus KBSM pula ialah terhadap penguasaan konsep-konsep algebra. .7 Falsafah Pendidikan Matematik KBSM Fokus KBSR ialah terhadap penguasaan pengetahuan serta kemahiran asas matematik.penggunaan mesin pengimbas otak. Perisian-perisian matematik juga berupaya menjelaskan proses matematik secara dinamik. Tall (1994) menamakan konsep-konsep berkenaan sebagai conceptual-embodied. Pendekatan bersepadu geometri-algebra ini memudahkan pemahaman murid terhadap konsep-konsep abstrak yang sukar pada algebra. Terdapat konsep Matematik KBSM yang boleh diklasifikasikan sebagai proceptualsymbolic. setiap konsep matematik dikuasai bersama-sama dengan segala proses yang boleh dikaitkan dengannya. Oleh sebab itu. 1989) diamalkan pada suasana yang sebegitu.Perkembangan TMK pula telah menggalakkan pendekatan bersepadu. Penjelasan tentang proses mental matematik ini terdapat pada Triple Code Model of Mathematics (Dehaene & Cohen. 4. Semua makna tersirat yang terdapat pada sesuatu konsep matematik akan kelihatan jika konsep berkenaan melalui pelbagai proses. pembelajaran procept matematik meningkatkan lagi kefahaman terhadap sesuatu konsep matematik. terdapat juga beberapa konsep algebra baru yang diperkenalkan dalam KBSM. Keupayaan ini menyebabkan Tall (2009) mencadangkan supaya procept matematik dipelajari. 1997). Setiap murid akan memperolehi pengetahuan matematik yang tidak tercatat pada kurikulum pelajaran berkenaan. Pengetahuan dan kemahiran asas ini kerap diklasifikasikan sebagai matematik pra algebra. Sebahagian daripada simbol berkenaan mewakili konsep-konsep pra algebra. Amalan fahaman humanisme boleh dilaksanakan pada pendidikan matematik melalui penggunaan TMK. Klasifikasi sebegini diguna pakai kerana terdapat konsep Matematik KBSM yang terhasil daripada proses yang dilaksanakan pada sesuatu konsep asas matematik. Murid belajar untuk berfikir secara kreatif. Nilai matematik seperti openness (Bishop. 72 . Oleh itu. Walau bagaimana pun. Algebra ialah suatu bidang matematik pada mana penggunaan simbol dilaksanakan secara meluas.

rajah berikut menunjukkan pendidikan matematik lanjutan selepas pendidikan matematik di sekolah rendah dan menengah. 73 . strategi-strategi humanistik perlu digubal untuk membantu murid bagi penguasaan itu.8 Lima Strategi Matematik KBSM Konsep Matematik KBSM bersifat agak abstrak. Pendidikan matematik lanjutan ini melibatkan semata-mata bersifat simbolik. Tall juga mencadangkan supaya istilah prosep diguna pakai terhadap idea-idea seperti itu. Selain itu.Simbol yang diguna pakai terhadap konsep berkenaan harus mewakili dua perspektif yang terdapat pada idea berkenaan. Manakala. Perkaitan antara Matematik KBSR dan Matematik KBSM diperjelaskan lagi pada rajah berikut yang dicadangkan oleh Tall (1994) berikut. Oleh itu. konsep dan proses. Rajah ini juga memperjelaskan fokus konten Matematik KBSR dan Matematik KBSM. boleh juga dirumuskan bahawa fokus Matematik KBSR adalah terhadap konsep. T 4. Asas permulaan pendidikan lanjutan ini ialah analisis terhadap sifat-sifat abstrak nombor bulat. fokus Matematik KBSM adalah terhadap prosep sebagai lanjutan daripada konsep pada Matematik KBSR. Oleh itu. Lebih cabaran perlu diatasi oleh murid bagi menguasai konsep sedemikian.

Penguasaan terhadap konsep-konsep abstrak seperti persamaan algebra dan matriks boleh dipermudahkan dengan penggunaan perwakilan konkrit bagi konsep berkenaan. c) penggunaan matematik dalam sebenar. Guru konstruktivis juga bergembira kerana muridnya membina sendiri kefahaman mereka melalui aktiviti inkuiri-penemuan. d) keseimbangan antara pengetahuan konseptual dengan pengetahuan prosedural. Situasi sebenar boleh mempermudahkan pemahaman dan penguasaan murid terhadap konsep matematik yang abstrak. Ia menunjukkan bahawa pengetahuan matematik adalah sebahagian daripada tamadun kemanusiaan. Konteks konsep matematik mempunyai kaitan yang signifikan dengan penguasaan terhadap sesuatu konsep matematik yang abstrak. Seterusnya. Alat-alat seperti jangka klino. iaitu. penyelesaian masalah Matematik KBSM juga bersifat kontekstual. situasi sebenar juga menggalakkan pelaksanaan kaedah-kaedah berpusatkan murid seperti inkuiri-penemuan. Oleh itu. Perubahan tingkah laku murid ketika pelaksanaan ujikaji boleh menunjukkan penguasaan konsep di kalangan mereka menurut seorang guru yang behavioris. Falsafah ini juga terdapat pada strategi integrasi nilai. Kaedahkaedah berpusatkan murid juga menggalakkan kesepaduan antara fahaman dalam pendidikan. Penggunaan masalah matematik yang terdapat pada situasi sebenar juga digalakkan. 74 . tolok hujan dan papan geometri boleh digunakan pada proses inkuiri-penemuan yang membantu penguasaan terhadap konsep abstrak pada Matematik KBSM. dan e) mengintegrasikan nilai. Kebolehan murid memahami masalah dan boleh menyelesaikannya membuktikan kefahamannya terhadap konsep matematik yang berkenaan bagi seorang guru kognitivis. Kaedah sebegini menyediakan peluang untuk menggunakan bahan manipulatif. Strategi-strategi Matematik KBSM ini digubal supaya memudahkan penguasaan terhadap konsep Matematik KBSM. Amalan humanisme pada Matematik KBSM juga terdapat pada strategi mengimbangkan penguasaan pengetahuan prosedural dengan penguasaan pengetahuan konseptual. boleh dirumuskan bahawa Matematik KBSM menggalakkan pembelajaran kontekstual. Ini diperkukuhkan lagi dengan penggunaan anekdot sejarah matematik. Amalan-amalan humanisme mempermudahkan penguasaan terhadap konsep-konsep abstrak pada Matematik KBSM. simulasi dan ujikaji.Terdapat lima strategi Matematik KBSM. Selain itu. Pembelajaran kontekstual dilaksanakan supaya murid mengetahui dan merasai matematik sebagai sebahagian daripada kehidupan sebenar. a) kemahiran penyelesaian masalah. b) penggunaan anekdot sejarah matematik.

Faghrie Mitchell @ Philosophy of Science //planet. Jelaskan perbezaan fahaman terhadap pendekatan pengajaran-pembelajaran matematik. Jelaskan secara khusus satu contoh amalan sedemikian daripada lipatan sejarah. Amalan humanisme boleh dilihat pada perkembangan sejarah matematik. boleh dirumuskan bahawa kedua-dua kurikulum ini adalah antara amalan humanisme dalam sistem pendidikan negara-bangsa kita. Ingatan yang baik dan banyak adalah asas bagi penggunaan pengetahuan prosedural. Oleh itu. Rujukan 1.9 Penutup Matematik KBSR dan Matematik KBSM digubal sebegitu rupa supaya penguasaan terhadap konsep matematik mudah dilaksanakan dan juga berkesan. 2.Pengetahuan prosedural mengajar murid supaya cepat dan tepat pada kiraan mereka.uwc. kemanusiaan perlukan kefahaman bagi kepuasaan pengetahuan. Ianya tidak mengutaman kefahaman terhadap algoritma yang diguna pakai dalam membuat kiraan. 4. Oleh itu.ac. 5. setiap pengetahuan prosedural perlu dilengkapi dan disokong oleh pengetahuan konseptual konseptual. 4. Tugasan 1. Jelaskan peta-peta minda tentang Matematik KBSR dan Matematik KBSM yang dikepilkan. 3.za/nisl 75 . Pendidikan matematik di sekolah memenuhi kehendak masyarakat semasa. Huraikan perkembangan sejagat pendidikan matematik asas. Strategi keseimbangan bertujuan supaya terdapat kefahaman tentang prosedur matematik. Walau bagaimanapun. Banding bezakan antara emphirisme dengan rasionalisme.

1 Sinopsis Tajuk ini membincangkan tentang perkembangan profesionalisme seorang guru. 5.2 Hasil Pembelajaran 1. Boleh menghuraikan potensi kendiri yang diperlukan oleh seorang profesional 3. pengetahuannya.Topik 5 Perkembangan Profesional Guru Matematik 5. Terdapat tiga aspek peribadi yang harus dikembangkan jika seseorang guru itu ingin mengikhtiraf dirinya sebagai seorang profesional. potensi kendiri serta kemahiran berkomunikasinya.3 Kerangka Konseptual 76 . Boleh menghuraikan proses komunikasi antara kalangan ahli profesional 5. Boleh menghuraikan suatu proses perkembangan pengetahuan seorang profesional 2.

Jika Ramalkan ? 77 . Proses pemindahan pengetahuan ini boleh berlaku semasa latihan secara formal. sesuatu pengetahuan itu mudah dilupakan kerana sifat asli ini. Walau bagaimanapun. 1967). Bagi seorang guru. Ini adalah kerana setiap unsur dalaman (pengetahuan) perlu dikaitkan dengan satu unsur luaran (amalan) supaya unsur dalaman itu menjadi eksplisit.5. Oleh itu.4 Perkembangan Pengetahuan Setiap orang guru memiliki pengetahuan. Sesuatu pengetahuan itu dilupakan kerana tidak diamal secara eksplisit. setiap amalan profesionalismenya perlu dikaitkan dengan pengetahuan yang dimilikinya. latihan profesional dan juga program bimbingan. pengetahuan itu bersifat dalaman pada asalnya (Polanyi. setiap orang guru yang profesional perlu kerap memindahkan pengetahuannya kepada orang lain. Selain diamalkan. Proses pemindahan pengetahuan ini juga berlaku pada perbincangan tak formal antara rakan sekerja.

5. maka suatu kesimpulan baru “Limau rasanya sedap” adalah juga benar. 1967). diguna pakai pada situasi lain yang serupa. pengetahuan yang diperoleh daripada pemerhatian terhadap beberapa contoh khusus bagi sesuatu situasi. Pembinaan pengetahuan baru ini ditunjukkan seperti berikut. Kemahiran sedemikian diperlukan kerana sesuatu pengetahuan itu perlu disusun aturkan supaya mudah difahami dan diterima oleh orang lain. Premis I Premis II : Buah-buahan rasanya sedap : Limau ialah sejenis buah-buahan Kesimpulan : Limau rasanya sedap Kenyataan pada Premis I dan Premis II membolehkan sesuatu kesimpulan baru dibuat. Oleh itu. 78 . Bagi pemindahan sebegini. seorang guru matematik ialah seorang individu profesional yang mempunyai kemahiran mental yang sedemikian. suatu pengalaman baru boleh dibina daripada pengetahuan sedia ada secara deduktif. Membuat perkaitan antara amalan dengan pengetahuan adalah sebahagian daripada kemahiran yang perlu dimiliki oleh seorang guru yang profesional. Kedua-dua kemahiran ini menjadikan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang guru adalah eksplisit.Pemindahan pengetahuan boleh dilaksanakan secara induktif. Proses pemindahan pengetahuan bukan sahaja memindahkan pengetahuan sedia ada. Pemilikan pengetahuan eksplisit adalah ciri profesionalisme seorang guru yang boleh menyumbang pada kecemerlangan institusi pendidikan mereka.5 Perkembangan Potensi Kendiri Pengetahuan yang eksplisit adalah hasil daripada amalan pengurusan pengetahuan yang berkesan di kalangan guru profesional. Satu contoh pemindahan pengetahuan secara induktif ditunjukkan di atas. diguna pakai bagi membuat kesimpulan melengkapkan ayat matematik yang keempat. tetapi proses ini boleh juga membina suatu pengetahuan yang baru. Pemerhatian terhadap tiga contoh ayat awal matematik yang diberi. pengetahuan yang berkesan adalah satu proses yang berterusan bagi memperkembangkan potensi kendiri masing-masing. Jika kenyataan “Buah-buahan rasanya sedap” dan “Limau ialah sejenis buah-buahan” adalah benar. Bagi setiap guru profesional. Mereka perlu berkemahiran untuk memindahkan pengetahuan tersebut. Pemindahan sesuatu pengetahuan memerlukan proses mental yang berfokus (Polanyi. Oleh itu.

Proses perkembangan potensi kendiri guru ini bermula apabila mereka mengenalpasti sumber yang diperlukan bagi pembelajaran barunya. guru tersebut akan menilai hasil yang diperoleh daripada pembelajaran baru itu.Setiap guru perlu menyedari tentang kepentingan untuk sentiasa belajar bagi mempertingkat dan meneruskan profesionalisme masing-masing. 79 . Setelah itu. Akhirnya. Proses itu akan diteruskan oleh guru berkenaan seperti pada gambarajah berikut. Kepercayaan guru terhadap kepentingan memperkembangkan potensi kendiri diperlengkapkan oleh kemahiran mereka melaksanakan proses sedemikian. Perkembangan potensi kendiri guru profesional tidak terhenti setelah permolehan ilmu seperti yang dihuraikan itu. guru tersebut akan memilih strategi pembelajaran yang sesuai dan seterusnya melaksanakan strategi berkenaan. Kesedaran ini menggalakkan setiap guru untuk mengambil inisiatif sendiri untuk belajar tentang sesuatu yang baru walaupun tiada sebarang bantuan luaran.

Suatu proses seperti pada gambarajah di atas itu meningkatkan 80 lagi profesionalisme guru berkenaan. Pengurusan pengetahuan sebegini perlu dilaksanakan oleh guru pada setiap peranan dan cabaran yang diberikan pada mereka. Ilmu yang telah mengalami proses transformasi ini memberikan lebih banyak manfaat daripada amalannya dalam konteks yang secucuk dengannya. . Proses transformasi menjadikan sesuatu ilmu itu bersifat kontekstual. Begitulah amalan profesional seorang guru bagi memperkembangkan potensi kendirinya. Natijah daripada penguasaan ilmu itu ialah memindahkan ilmu berkenaan kepada orang lain setelah ilmu berkenaan dicanai (transformasi) oleh pengalaman peribadi guru itu. Tindakan sebegini adalah tindakan kendiri seorang yang profesional seperti yang dicadangkan oleh Knowles (1975). Kedua-dua unsur kognitif serta afektif diperlukan bagi menjiwai sesuatu ilmu.Seorang guru profesional menggunakan keberkesanan pemikirannya untuk memahami ilmu baru di peringkat pemerolehan ilmu berkenaan. Pemikiran yang sedemikian dilengkapi pula oleh perasaannya yang peka untuk menguasai ilmu itu pada peringkat seterusnya. Peringkat penguasaan ilmu.

Kegiatan koloboratif menyediakan peluang bagi guru untuk sama-sama bekerja dan belajar dalam kumpulan kecil.Profesionalisme mereka terselah kerana mereka mampu untuk memindahkan pengetahuan ‘hakiki’ masing-masing kepada orang lain. amalan serta kemahiran mereka. Komunikasi ini berbeza daripada komunikasi menegak antara pentadbir sekolah dengan gurunya. Pelaksanaan penilaian kendiri menggalakkan pecambahan pendapat baru yang pelbagai. Ini berlaku kerana pengetahuan eksplisit.6 Perkembangan Komunikasi Komunikasi antara seorang guru profesional dengan rakan sejawat adalah bersifat mengufuk. kegiatan kumpulan koloboratif guru menggalakkan perkongsian antara mereka. Menurut Smylie (1995). pelaksanaan amalan baru pendidikan yang dihasilkan secara koloboratif ini menambah lagi kecemerlangan institusi pendidikan setempat. 81 . Oleh kerana setiap ahli kumpulan memberikan sumbangan semasa proses pecambahan idea. Komunikasi sebegini berlaku antara individu yang setara. Oleh itu. Seterusnya. 5. Kegiatan pendidikan setiap kumpulan kecil ini melengkapi kegiatan pendidikan kumpulan kecil yang lain (Johnson & Johnson. Ini berlaku kerana komunikasi antara guru lebih berfokus terhadap perkongsian pengalaman dan maklumat bagi tujuan mencari penyelesaian terhadap sesuatu cabaran pendidikan. Kegiatan di kalangan guru yang setaraf bersifat koloboratif. Kemampuan sebegini menambahkan lagi kecemerlangan institusi pendidikan setempat. Kepelbagaian pendapat menggalakkan pembinaan idea baru di kalangan guru. Guru profesional mempunyai peranan kepimpinan pada kegiatan koloboratif seperti yang dihuraikan itu. 1994). Perkongsian yang sedemikian menyediakan wacana untuk guru samasama berbincang tentang kepercayaan serta amalan semasa terhadap pendidikan. Komunikasi menegak menggunakan kuasa sebagai punca kewibawaan. Unsur saling melengkapi ini mempertingkatkan lagi kecemerlangan institusi guru berkenaan. Setiap guru sedang melaksanakan penilaian kendiri terhadap kepercayaan serta amalan pendidikan masing-masing semasa perkongsian tersebut. maka perasaan kepunyaan bersama akan wujud terhadap setiap amalan baru pendidikan yang dicadangkan secara koloboratif ini. Persamaan taraf antara guru menyebabkan komunikasi antara mereka menjadi lebih terbuka. ahli kumpulan akan sama-sama membangun serta memperkembangkan amalan baru terhadap pendidikan itu.

Menurut Allport (1937). dan (v) ‘openess to experience’ (terbuka terhadap idea baru dan perubahan suasana). komunikasi sedemikian tidak akan memperkecilkan peranan mereka sebagai pemimpin pengajaran di bilik darjah. terancang dan tersusun). peramah dan pemaaf). Guru profesional juga percaya bahawa komunikasi yang berkesan perlu dilaksanakan melalui teladan. terdapat lima sifat semulajadi pada peribadi yang berkesan. (iv) ‘extraversion’ (amat peka dan proaktif). Dia amat peka dan cepat bertindak untuk menangani segala perubahan dan cabaran semasa dalam 82 . Huraian di atas menunjukkan bahawa guru profesional berkomunikasi secara setara dengan rakan sejawat mereka. guru profesional adalah pemimpin pengaran kerana mereka berani mencabar keadaan semasa (‘status quo’).7 Penutup Peribadi ialah himpunan sifat semula jadi seseorang itu. Role-model profesionalisme perlu ditunjukkan secara eksplisit kepada rakan sejawat. Menurut mereka. Sifat-sifat tersebut menjadikan setiap peribadi itu bersifat dinamik. Himpunan sifat inilah yang menentukan cara seseorang itu melihat. motivasi dan tingkahlakunya pada semua situasi (Rykman. Visi ini dijadikan pegangan bagi setiap amalan harian pengajaran-pembelajaran mereka. Peranan sedemikian dilaksanakan oleh seorang guru profesional secara ikhlas. (ii) ‘agreeableness’ (mesra. komunikasi sedemikian memperkembangkan lagi profesionalisme seseorang guru itu. Keikhlasan itulah yang akan menyentuh sanubari rakan sejawat mereka. bersahaja dan optimistik). Lantas. Ianya sentiasa mempengaruhi akal. Sifat-sifat tersebut ialah (i) ‘neuroticism’ (tenang. Selain itu. Walau bagaimanapun.Kegiatan koloboratif antara guru menggalakkan perkongsian kuasa dan kewibawaan antara mereka. Guru profesional akan mempastikan bahawa setiap aspek tingkahlaku pengajaranpembelajaran masing-masing secucuk dengan visi tersebut. pembinaan amalan pendidikan yang baru seperti pada huraian di atas. 2004). Perkongsian sebegini menambah lagi perasaan kekitaan dan kesamaan antara guru. Perasaan ini membolehkan guru diikhtiraf sebagai pemimpin asli bagi pengajaran bilik darjah (Johnson & Johnson. 5. berfikir dan bertindak pada pelbagai konteks sosial termasuk pendidikan. rakan sejawatnya akan sama-sama berusaha untuk mencapai visi kecemerlangan profesion perguruan. juga meningkatkan lagi kecemerlangan institusi pendidikan setempat. Malahan. (iii) ‘conscientiousness’ (menurut perintah.1994). Keyakinan ini wujud di kalangan mereka kerana setiap guru profesional mempunyai visi tentang pengajaran-pembelajaran cemerlang yang seharusnya berlaku di institusi pendidikan masing-masing.

California: Thomson/Wadsworth.R. Rujukan 1. (2004). 92-113). 5. Teacher Learning in the Workplace. Oleh itu.persekitarannya. New York: Doubleday.W. Implications for School Reform (ms. (1967). 3. (1995). peribadi yang profesional akan menjadikan institusi pendidikan lebih berkesan. Coperative School . Smylie. Penggunaan bahasa kedua sebagai bahasa pengantar bagi pendidikan matematik adalah antara isu semasa di Malaysia.M. New York: Prentice Hall. Johnson & Johnson.M. 6. Ryckman.New Paradigms and Practices . The Tacit Dimension .S. Rinehart & Winston. Self-Directed Learning . New York: Teachers College Press. Allport. Polanyi. Tugasan 1. Personality: A Psychological Interpretation . Kepekaan dan tindakan pantas ini membolehkan institusinya sentiasa berada di hadapan bidang pendidikan. (1937). New York: Cambridge Adult Education. Bincangkan isu ini dalam konteks perkembangan profesionalisme di kalangan guru matematik di negara ini. Knowles. G. 2. Theories of Personalities . (1975).M. Professional Development in Education.A. 83 . 4. (1994). New York: Holt.

Walau bagaimanapun. iaitu.2 Hasil Pembelajaran 1. dan (ii) membentuk suatu komuniti sekolah yang mempunyai literasi numerik. 6.3 Kerangka Konseptual 84 . topik ini membincangkan dua isu dalam pendidikan matematik.1 Sinopsis Banyak isu yang boleh dibincangkan pada topik ini. (i) menggalakkan kreativiti dalam pengajaran-pembelajaran matematik di bilik darjah. Boleh menghuraikan kaedah pengajaran-pembelajaran matematik di dalam bilik dajah jika inovasi dan kreativiti hendak digalakkan Boleh membantu pihak pentadbir supaya komuniti sekolah boleh mengamalkan literasi numerik dalam persekitaran sekolah.Topik 6 Isu Dalam Pendidikan Matematik 6. 6. Isu-isu ini dipilih supaya guru matematik di sekolah memahami serta boleh menangani isu berkenaan sebagai practising teacher di sesebuah sekolah. 2.

sekolah dalam kurun ke 21 mesti menggalakkan kreativiti.4 Menggalakkan Inovasi dalam Bilik Darjah Inovasi ialah kebolehan kognitif untuk mengeluarkan idea baru yang menarik (Torrance. 1988). Menurut Starko (1994). Menurut Ogawa. Mereka diberikan peluang untuk menentukan 85 . Mereka juga telah menguasai kemahiran seperti mengenalpasti masalah. Guru itu tidak sekali-kali akan mendenda seorang murid yang kreatif kerana perbezaan idea ataupun jawapan.6. Rancangan pengajaran guru berkenaan kurang berstruktur. Kuehn-Ebert & Devito (1991). mahir berfikir dan mempunyai kekuatan menerang di kalangan muridnya. seorang murid yang menggunakan sesuatu isi kandungan pelajaran secara kreatif adalah juga seorang murid yang telahpun menguasai isi kandungan berkenaan dengan baik. Interaksi guru-murid berlaku pada aras dan kadar yang tinggi. Penglibatan murid yang aktif digalakkan. membuat keputusan dan menentukan penyelesaiannya bagi situasi di dalam dan di luar sekolah. Seorang guru di sekolah berkenaan akan menghargai kreativiti di kalangan muridnya dengan menunjukkan bagaimana kreativiti itu dicipta dalam bilik darjah. membuat petimbangan yang saksama. Kreativiti digalakkan dalam bilik darjah yang berpusatkan murid. Muridnya didedahkan kepada pelbagai strategi pembelajaran. Dia akan merangsang dan menghargai kreativiti di kalangan muridnya.

2 Selain itu. guru boleh juga mempelbagaikan pendekatan pengajaranpembelajaran berdasarkan teori pelbagai kecerdasan oleh Gardner (1983. Kepentingan ini ditunjukkan pada rajah berikut.3 Inovasi adalah satu unsur penting dalam pendidikan matematik.sendiri strategi pembelajaran yang sesuai dengan kendiri masing-masing. 6. Murid belajar pengurusan kendiri. Terdapat tiga peringkat pada teknik penyoalan cadangan mereka itu: • Peringkat Pertama – Mengumpul Maklumat: • • • Soalan Fakta: Apa? Kenapa? Berapa? Soalan Prosedural: Maklumat tentang bagaimana sesuatu itu berlaku.4.1 Himsl and Millar (1993).4. 86 . Peringkat Kedua – Menyusun Maklumat: • Soalan Aras Tinggi: ‘Kenapa berlaku?’ dan ‘Kenapa tidak berlaku’ • Peringkat Ketiga – Menggunakan Maklumat: • • Soalan hipotesis: ‘Apakah yang mungkin berlaku seterusnya?’ Soalan Spekulatif: Membina pengetahuan baru 6. Kecerdasan-kecerdasan menurut Gardner adalah seperti berikut: 6. 1999). mencadangkan teknik penyoalan berikut untuk menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah.4.

5 Literasi Numerik dalam Komuniti Sekolah Literasi numerik boleh ditakrifkan sebagai mengamalkan pemikiran kuatitatif dalam kehidupan seharian. Ibu bapa murid boleh dijadikan rakan kongsi ilmu yang utama jika sekolah menggalakkan literasi numerik dalam amalan harian mereka.Terdapat banyak kegiatan yang boleh menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah. Adanya rakan kongsi ilmu ini boleh membantu perkembangan serta kemajuan pengetahuan matematik murid. Persekitaran sekolah banyak menyediakan peluang untuk mengamalkan pemikiran sedemikian pada setiap hari di kalangan komunitinya. Ini memberikan mereka peluang untuk mendampingi seseorang yang boleh bersamasama membincangkan idea-idea matematik yang telah dipelajari dalam bilik darjah. kurikulum yang dibina secara berpusat jarang mengambil kira kreativiti sebagai asas bagi menggalakkan kreativiti. Ibu bapa adalah juga sebahagian daripada komuniti sekolah sebagai stake-holders. Walau bagaimanapun. Sudoku. Antaranya ialah Modulo Origami (Sonobe). 87 . dan Magic Squares. Manhattan. terdapat banyak kegiatan dalam masyarakat yang boleh digunakan untuk menggalakkan kreativiti dalam bilik darjah. Sebab utama memberi galakan pada amalan literasi numerik di kalangan komuniti sekolah ialah supaya ilmu matematik yang dipelajari murid dalam bilik darjah boleh diguna pakai serta dikongsi bersama dengan ahli komuniti yang lain di luar bilik darjah. 6. Walau bagaimanapun.

Ianya mengalakkan murid untuk menguasai kemahiran matematik. Sumbangan ibu bapa paling penting dalam bengkel ialah membantu murid mengatasi perasaan stres sewaktu belajar matematik. Ibu bapa bukan diperlukan untuk mengajar tetapi mereka perlu lebih bersedia untuk mendengar dan berbincang dengan anak masing-masing. Perkongsian antara ibu bapa dan anak dalam pelaksanaan kegiatan adalah kunci bagi mengatasi perasaan sedemikian.1 Ibu bapa boleh dibawa ke sekolah melalui aktiviti seperti bengkel matematik bersama ibu bapa. Terdapat juga kegiatan matematik yang perlukan perbincangan serta bimbingan daripada orang dewasa.5. Mereka tidak akan merasa gelisah serta risau terhadap prestasi matematik masingmasing. Komunikasi ini memberikan peluang 88 . Permainan matematik mengalakkan komunikasi di kalangan murid tentang pelbagai cara untuk menyelesaikan sesuatu masalah itu. 6. permainan matematik adalah juga perspektif literasi numerik komuniti yang tidak boleh diabaikan.6. Ibu bapalah orang dewasa yang diperlukan itu. Murid-murid akan berasa teruja apabila mereka belajar matematik bersama dengan Ibu bapanya.2 Seterusnya. Murid yang kurang kemampuan dalam pelajaran ini tidak menganggapnya sebagai belajar dalam kelas .5. Banyak kajian telahpun menunjukkan bahawa penglibatan ibu bapa adalah faktor penting bagi kejayaan setiap kanak-kanak. Permainan matematik sememangnya menyeronokkan.

Kaedah kumpulan kecil digunakan untuk menyediakan peluang bagi berbincangan di kalangan murid. 5. terdapat beberapa isu pengurusan yang perlu ditangani oleh pihak sekolah dalam pelaksanaan aktiviti sedemikan. 7. 89 . keseronokan dan kepuasan dalam setiap tingkah lakunya. garis panduan berikut boleh digunakan dalam membangunkan sebuah pusat sumber permainan matematik di sekolah: 1. 2. Mereka ingin juga mempunyai keyakinan diri dalam pelajaran berkenaan. Penglibatan sepenuhnya oleh setiap murid perlu dipastikan. Peluang ini meningkatkan lagi profil pendidikan matematik sekolah dan boleh meningkatkan pencapaian matematik di kalangan murid di sekolah berkenaan. kemungkinan jawapan dan perkembangan permainan. Amalan literasi numerik dalam komuniti sekolah boleh menyedia serta memenuhi kehendak murid itu. Mengadakan Bilik Sumber Permainan memerlukan jawapan terhadap setiap soalan berikut: 1. penglibatan aktif serta kesungguhan dalam mempelajari matematik jika diberi peluang. 6.kepada murid untuk mengulang-ulang strategi matematik yang telah dipelajari mereka tanpa gangguan daripada tekanan belajar. Peraturan akan menjadi lebih mencabar pada lanjutan program. Walau bagaimanapun. Murid-murid perlu tahu tujuan setiap permainan. Mereka ingin menunjukkan minat. Setiap orang murid ingin merasai kejayaan. Murid-murid harus dibenarkan untuk merangka peraturan baru. Murid-murid perlu diajarkan cara bermain. komunikasi sebegini menyokong pembelajaran bilik darjah. 4. 2. Komunikasi ini memberikan setiap murid masa yang lebih bermakna bersama ibu bapa serta orang dewasa yang lain. Permainan yang paling berkesan ialah yang paling mudah dan tidak banyak memerlukan alatan serta pengawasan guru. 4. Oleh itu. Setiap guru perlu bermain setiap permainan untuk mengenalpasti strategi. Peraturan mudah digunapakaikan di awal perlaksanaan program. 5. 3. 3. Siapakah yang bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap Pusat Sumber Permainan itu? Bagaimana organisasi pusat berkenaan? Siapakah yang akan mengelolakan pusat tersebut? Berapa banyakkah peruntukan kewangan yang boleh dibelanjakan? Siapakah yang akan mencipta permainan-permanan berkenaan? Walau bagaimanapun.

3. Tidak terlalu lama supaya peserta tidak hilang minat terhadap kegiatan yang dilaksanakan.5. Terdapat juga cabaran yang boleh dilanjutkan ke satu tarikh kemudian sama ada di bilik darjah ataupun di rumah. Terdapat garis panduan bagi pelaksanaan Jelajah Matematik. Pelbagai jenis cabaran boleh dilaksanakan pada Jelajah Matematik. Arahan di setiap stesyen berlainan jenis dan mnggunakan font yang berbeza. 4. 90 . 2. Cabaran jelajah juga boleh melibatkan pungutan maklumat untuk digunakan bagi tugasan lain di kemudian hari.3 Jelajah Matematik adalah satu lagi kegiatan untuk amalan literasi numerik di kalangan komuniti sekolah. pencapaian dan hasil pembelajaran. Antaranya ialah: 1. Permainan terbaik adalah permainan yang boleh diubahsuaikan supaya melibatkan semua peringkat umur. Sebahagian daripada cabaran jelajah boleh diselesaikan pada ketika di tempat itu juga. Tidak terlalu banyak soalan pada satu-satu stesyen. Kegiatan ini boleh dikongsi antara semua ahli komuniti sekolah termasuk ibu bapa.8. 5. Sediakan soalan terbuka untuk menggalakkan perbincangan. 6. Sediakan peluang dan ruang untuk kerja mengira dan melakar.

Siapakah pengelola kegiatan tersebut? Kaki tangan manakah yang akan dilibatkan pada kegiatan itu? Murid-murid manakah yang akan dilibatkan bersama? Bagaimanakah ibu bapa hendak dilibatkan pada kegiatan tersebut? Bilakah kegiatan itu hendak dilaksanakan? Apakah sumber dan kemudahan yang diperlukan bagi pelaksanaan kegiatan tersebut? Penutup Diharapkan perbincangan di atas boleh menggalakkan pembaca untuk melihat kurikulum pendidikan matematik dengan lebih holistik. 2. Antara isunya ialah: 1. Kefahaman yang baru boleh melahirkan idea serta kaedah yang baru dalam pendidikan matematik. 7.6. 4. 5. Adakah penganjur menyediakan jawapan bagi setiap cabaran? Walau bagaimanapun. 91 . beberapa isu perlu ditangani bersama bagi pelaksanaan kegiatan ini. 6. 3. Pelbagai jenis dan aras soalan untuk menarik minat peserta yang muda dan juga yang berumur.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->