BAHAGIAN B [ 100 MARKAH ] MASA DICADANGKAN ; 1 JAM 30 MINIT ] DIMENSI DIRI

1. Anda peserta dalam suatu kem bina insan yang baharu sahaja selesai. Semasa latihan anda telah memperoleh pelbagai manfaat daripada modul kursus yang disediakan. Kongsikan pengalaman anda itu dengan rakan-rakan di sekolah. SMKPTJ 1. Bersemperna Minggu Koperasi di sekolah, anda menyertai pertandingan syarahan yang bertajuk ³Koperasi Melahirkan Pelajar yang Berjiwa Usahawan´. Tulis syarahan tersebut selengkapnya. SMKKB 1 . Anda telah menyertai pertandingan syarahan peringkat daerah yang bertajuk 'Makanan Ringan Merupakan Punca Kegemukan dalam Kalangan Remaja¶. Tuliskan teks syarahan anda selengkapnya. 1. Anda dan keluarga telah berkunjung ke pusat peranginan di negara kita . Ceritakan pengalaman menarik ketika anda berkunjung ke pusat peranginan tersebut. 1. Kerajaan berharap agar generasi muda mampu menjadi modal insan yang berkualiti. Huraikan kriteria-kriteria yang ingin anda capai untuk menjadi modal insane yan berkualiti.

. Oleh sebab itu. Belakangan ini.DIMENSI KELUARGA 2 Jenayah terhadap golongan kanak-kanak masih tidak dapat ditangani secara berkesan sungguhpun pelbagai langkah telah dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Kerjasama ibu bapa dengan pihak sekolah merupakan salah satu faktor kecemerlangan pelajar. Kemukakan sebab-sebab jenayah terhadap golongan ini terus berlaku dan cadangkan usaha-usaha untuk memastikan kanak-kanak tidak terus teraniaya. 2. pelbagai pihak memainkan peranan penting dalam pembentukan keluarga bahagia. Huraikan pendapat anda tentang peranan ibu bapa dalam menangani masalah Remaja masa kini. amalan ini perlu diperluas ke seluruh negara. 2. Tulis rencana tentang cara-cara ibubapa bekerjasama dengan pihak sekolah ke arah kecemerlangan pelajar. Budaya mengadakan rumah terbuka telah diamalkan secara meluas dalam kalangan masyarakat Malaysia apabila menyambut sesuatu perayaan. 2. Sebenarnya. Huraikan peranan semua pihak dalam hal ini. Bincangkan faedah-faedah yang diperoleh daripada amalan rumah terbuka tersebut. Pelbagai pihak khususnya ibu bapa haruslah prihatin dalam memastikan remaja sentiasa cemerlang dalam pelbagai aspek. kerajaan selalu menekankan kepentingan keluarga bahagia dalam masyarakat. 2.

Pemeliharaan dan pemuliharaan warisan sejarah sangat penting untuk generasi akan datang. anda menekankan kesan-kesan perbalahan kaum dan langkahlangkah menyatupadukan masyarakat majmuk. Dalam surat tersebut beliau menyatakan kerungsingannya tentang semangat patriotik yang semakin luntur dalam kalangan remaja. Beliau ingin mengetahui pendapat anda tentang cara-cara untuk memupuk semangat patriotik dalam kalangan remaja. 3. 3. 3. Dalam ceramah tersebut. Kewujudan penempatan setinggan di negara ini menimbulkan masalah kepada negara. Menurut kajian kadar obesiti dalam kalangan rakyat Malaysia semakin membimbangkan. Sediakan teks ceramah anda itu selengkapnya. 3. Sediakan wawancara tersebut selengkapnya. anda diminta mewawancara seorang tokoh pemimpin negara tentang kesan-kesan buruk akibat kewujudan penempatan setinggan. .Hal demikian boleh mendatangkan pelbagai kesan negatif kepada masyarakat dan Negara. Tulis surat anda selengkapnya. . Bincangkan pendapat anda tentang kesan-kesan buruk serta langkah-langkah untuk membendung gejala tersebut. Bagi mengupas isu tersebut. Huraikan pendapat anda tentang usaha-usaha yang perlu dilakukan untuk memelihara dan memulihara warisan sejarah di negara kita. Rakan anda menulis surat kepada anda. Sebagai tokoh masyarakat. anda dijemput untuk menyampaikan ceramah kepada pemimpin-pemimpin pelajar dalam suatu kursus kepimpinan dan integrasi kaum.DIMENSI MASYARAKAT / NEGARA 3.

Berikan komen anda tentang keperluan masyarakat dunia dalam memanfaatkan kemajuan sains dan teknologi ini. Bahaskan pernyataan di atas. Malaysia telah mencadangkan beberapa langkah proaktif untuk menangani masalah tersebut. Sebagai sebuah negara yang dipandang tinggi oleh masyarakat luar. Hampir setiap hari media massa melaporkan kejadian orang hilang Huraikan faktor-faktor yang menyebabkan perkara ini berlaku. .DIMENSI GLOBAL 4. Hal ini terbukti melalui perkembangan komunikasi semasa yang semakin meluas dan berkesan dalam masyarakat dunia. Isu kemiskinan telah menjadi masalah global yang mengancam negara-negara yang terlibat. Konflik yang melanda antara sebuah Negara dengan Negara lain di dunia pada masa ini harus diselesaikan melalui perundingan dan bukannya melalui peperangan. 4. Peranan sains dan teknologi dalam pembangunan sesebuah negara sememangnya tidak dapat dinafikan. 4. Jelaskan cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh kerajaan Malaysia berkaitan dengan isu kemiskinan. Bincangkan sebab-sebab isu ini gagal ditangani. Isu nuklear masih lagi menghantui dunia kerana pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB) masih gagal menangani isu ini. 4. 4.

5. Bunga melati bunga di darat. tulis sebuah cerpen yang menggambarkan usahausaha dalam membangunkan negara. Semasa ekspedisi itu. Tulis cerpen berdasarkan pengalaman anda sepanjang anda tersesat sehinggalah anda diselamatkan.UNSUR SASTERA 5. Berikan faedah-faedah yang diperoleh masyarakat hasil daripada penerbitan filem tradisional tersebut. . Pengajaran subjek KOMSAS di sekolah boleh dijadikan subjek yang menarik Bincangkan langkah-langkah yang boleh digunakan untuk menjadikan KOMSAS lebih menarik. 5. anda telah tersesat. Bunga seroja di tepi kali. Usaha-usaha mempopularkan karya-karya tradisional seperti Hikayat Hang Tuah dalam bentuk drama dan filem merupakan salah satu usaha murni untuk memartabatkan karya sastera negara. 5. Anda telah menyertai ekspedisi menjelajah hutan anjuran sebuah persatuan sekolah anda. Berdasarkan maksud peribahasa tersebut. Hina manusia tidak berbudi. Hina besi kerana karat. . 5 Di mana ada kemahuan di situ ada jalan bermaksud jika ada azam. Berikan pendapat anda tentang punca krisi kerendahan budi dalam masyarakat hari ini dan saranan untuk menangani krisis tersebut. apa-apa yang dihajati dapat dicapai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful