Pendidikan Moral Tahun 1

Jawab semua soalan. Bahagian A Tandakan (√) untuk gambar ciptaan Tuhan dan (x) untuk gambar ciptaan manusia.

( 20 MARKAH) Bahagian B
1

( 12 MARKAH ) Bahagian C Pilih dan warnakan kawasan tempat tinggal yang anda suka.Pendidikan Moral Tahun 1 Lukiskan ( dan ( ) bagi menunjukkan keadaan rumah yang bersih ) untuk gambar ciptaan manusia. 2 .

Pendidikan Moral Tahun 1 ( 16 MARKAH) Bahagian D Tandakan (√) gambar yang menghargai ciptaan Tuhan dan (x) untuk gambar yang tidak menghargai ciptaan Tuhan. 3 .

4 .Pendidikan Moral Tahun 1 ( 16 MARKAH) Bahagian E Tandakan (•) pada perlakuan yang menunjukkan baik hati dan (⊗ ) untuk perlakuan jahat.

5 .Pendidikan Moral Tahun 1 ( 16 MARKAH) Bahagian F Tandakan (√) pada sikap yang betul dan (x) pada sikap yang salah.

Pendidikan Moral Tahun 1 ( 20 MARKAH) SOALAN Bahagian A Bahagian B Bahagian C Bahagian D Bahagian E 6 MARKAH / 20 / 12 / 16 / 16 / 16 .

Pendidikan Moral Tahun 1 Bahagian F MARKAH KESELURUHAN / 20 / 100 7 .