SJKC SING HWA Jalan Bakariah, 84000 Muar , Johor.

Tel : 06-9521413 ________________________________________________________________________ Tarikh :

Kepada, Ibubapa/Penjaga, Murid-murid Tahun 1 hingga 6, Tuan, Makluman Perlaksanaan Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS ) Tahun 2011 Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk. 2. Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PBS ) merupakan satu bentuk pentaksiran yanng digunakan di sekolah. Ianya di urus dan di tadbir secara terancang mengikut panduan dan prosedur yang di tetapkan oleh Lembaga peperiksaan Malaysia ( LPM ) . Perlaksanaan ini WAJIB dilaksanakan bagi semua matapelajaran yang mempunyai komponen kerja kursus, amali, projek, modul dan ujian lisan / PLBS. 3. Bil 1 2. 3 4 Di bawah dinyatakan matapelajaran dan tahun yang terlibat dalam PBS ini. Matapelajaran Bahasa Melayu ± Pentaksiran Berasaskan Sekolah ( PLBS ) Bahasa Inggeris ± School Based Oral Assessment ( SBOA ) Science ± Penilaian Kerja Amali ( PEKA ) Pendididikan Islam ± Penilaian Fardhu Ain ( PAFA ) Tahun 1-6 Catatan 2 kali setahun ( April ± Oktober )

3-6 Sepanjang Tahun 1-6

Segala keprihatinan dan kerjasama yang diberi pihak tuan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian. ³ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Yang menurut perintah,