Orang Cina 1. Pengenalan Sejak abad ke-15, orang Cina telah datang ke Tanah Melayu.

Pembukaan Melaka dan hubungan perdagangan di antara Melaka dengan negara China menggalakkan kedatangan orang Cina. Penghijrahan orang Cina semakin bertambah menjelang awal abad ke-19. Orang Cina telah berhijrah ke Negeri-negeri Selat akibat perkembangan perdagangan di Pulau Pinang dan Singapura serta dasar pemerintahan British di Pulau Pinang dan Singapura yang longgar memudahkan lagi kemasukan imigran Cina. Orang Cina berhijrah ke Johor pada masa pemerintahan Temenggung Ibrahim (1825-1862) untuk membuka lading gambir dan lada hitam. Penghijrahan masuk orang Cina meningkat lagi pada pertengahan abad ke-19. Mereka berhijrah secara beramai-ramai untuk bekerja sebagai buruh di lombong bijih timah dan ladang lada hitam. 2. Sebab kedatangan a. Faktor penolak i. Sebab sosial dan ekonomi Bencana alam seperti yang berlaku di China seperti kemarau, banjir dan sebagainya menyebabkan penderitaan yang teruk ke atas penduduknya. Pertanian yang menjadi nadi ekonomi China ketika itu tidak dapat dijalankan akibat bencana alam dan ini akhirnya berlaku kebuluran yang teruk akibat bekalan makanan yang tidak mencukupi. Pertambahan penduduk yang tidak seimbang dengan pembukaan tanah pertanian turut menyebabkan hasil pertanian tidak mencukupi. Sebagai contoh, penduduk Cina berjumlah 181 juta pada tahun 1751 telah bertambah menjadi 432 juta pada tahun 1851. Serentak dengan itu, Kerajaan Manchu mengenakan cukai yang tinggi untuk menanggung perbelanjaan pentadbirannya. Ramai petani tidak dapat membayar cukai dan terpaksa menjual tanahnya. Akibatnya, 60-90% daripada petani kehilangan tanah. ii. Kekacauan dan korupsi politik di negara China Keadaan politik di China yang tidak stabil telah menggalakkan kedatangan orang-orang Cina ke Tanah Melayu. Dinasti Manchu yang menguasai China pada tahun 1644 mengamalkan dasar diskriminasi terhadap penduduk Cina tempatan. Orang-orang Cina yang tidak puas hati sering melancarkan pemberontakan untuk menggulingkan Kerajaan Manchu. Salah satu pemberontakan yang terkenal ialah Pemberontakan Taiping (1850-1864). Pemberontakan ini dipimpin oleh Hung Hsiu-Chuan tetapi gagal menggulingkan Kerajaan Manchu. Oleh itu, kerajaan bertindak lebih tegas dan kejam untuk memadamkan perasaan tidak puas hati rakyat dan pemberontakan. Oleh itu, ramai orang Cina terpaksa melarikan diri daripada menjadi mangsa kekejaman Kerajaan Manchu.

Di bawah sistem ini. Faktor penarik i. mereka diberi tanah untuk mengerjakan pertanian terutamanya lada hitam. Peluang untuk mengerjakan pertanian di bawah sistem Kangcu (Johor) menggalakkan lagi kedatangan orang-orang Cina. Kestabilan politik Kestabilan politik hasil daripada dasar pemerintahan British yang liberal menjadi salah satu faktor penarik. . Pembentukan Negeri-negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1896 telah menjamin lagi kestabilan politik. Hal ini telah menjadi tarikan bagi kemasukan modal Eropah dalam sektor perlombongan bijih timah dan pertanian ladang. Keperluan tenaga buruh bagi menjayakan perusahaan bijih timah adalah salah satu faktor di samping peluang-peluang perniagaan yang banyak di kawasan Bandar terutamanya. Perkembangan ekonomi yang pesat di Tanah Melayu Peluang ekonomi yang banyak di Tanah Melayu telah mendorong kedatangan orang Cina ke Tanah Melayu. British juga menggalakkan kedatangan orang-orang Cina dengan menyediakan pelbagai kemudahan seperti subsidi tambang dan sebagainya memandangkan keperluan tenaga buruh yang murah dan banyak.b. Keadaan ini mewujudkan banyak peluang pekerjaan dan menarik minat orang Cina untuk datang ke Tanah Melayu. ii.

Orang India 1. Pada awal abad ke-19. ketiga Vaisya dan akhir sekali Sundra. Penindasan kasta yang teruk di India juga mendorong orang India datang ke Tanah Melayu. 2. pihak British membawa masuk buruh-buruh dan banduan-banduan India untuk membina bangunan awam dan jalan raya di Negeri-negeri Selat. tebu. mereka masih mempunyai tanah sendiri untuk diusahakan. Mereka dipercayai datang sebagai pedagang. penduduk India berjumlah 131 juta dan meningkat kepada 390 juta pada tahun 1941. Kebanyakan petani di India terpaksa mengusahakan tanah yang dipunyai oleh tuantuan tanah yang mengenakan cukai yang tinggi. Orang India hanya berhijrah secara beramai-ramai pada penghujung abad ke-19 dan awal abad ke-20 akibat perkembangan perusahaan getah yang telah meningkatkan keperluan tenaga buruh yang murah dan ramai. b. Sebab kedatangan a. Dataran Tinggi Deccan dan India Selatan mengalami bencana alam seperti kemarau yang merosakkan tanaman. walaupun miskin. . Selepas penubuhan Negeri-negeri Selat (1826). Penindasan oleh tuan tanah juga menyebabkan orang India semakin menderita. Kasta tertinggi ialah Brahmin. Jika dibandingkan dengan petanipetani di Tanah Melayu. terdapat tuan tanah yang mengalami 80% daripada hasil tanaman sebagai bayaran sewa. Perkembangan perusahaan getah Peluang ekonomi di Tanah Melayu terutamanya dalam sektor pertanian telah menggalakkan kedatangan orang-orang India ke Tanah Melayu. Pedagang-pedagang India ini menggelarkan Tanah Melayu sebagai Suvarnabumi atau Tanah Emas. Faktor penolak ± keadaan sosioekonomi di India Bencana alam yang berterusan di India telah menimbulkan penderitaan yang teruk pada penduduk akibat hasil pertanian yang tidak mencukupi. Walaupun India sebuah negara yang luas. kopi dan sebagainya adalah faktor utama kemasukan orang India. Keperluan tenaga buruh dalam sektor pertanian di Tanah Melayu seperti getah. bilangan orang India yang berhijrah akibat pembukaan Pulau Pinang (1786) dan Singapura (1819). Sebagai contoh. Pertambahan penduduk yang tinggi menyebabkan taraf hidup orang India semakin teruk. kedua Kastranya. Keperluan buruh India meningkat berikutan perkembangan perusahaan getah. contohnya pada tahun 1845. lebih 1/3 daripada jumlah orang India yang berhijrah dari India Selatan ke Tanah Melayu pada tahun 1931 adalah dari kasta-kasta rendah. Mengikut Arasaratnam dalam bukunya Indians in Malaysia and Singapore. namun bukan semua rakyatnya mempunyai tanah. Hal ini mengakibatkan kira-kira 30 peristiwa kebuluran pada pertengahan abad ke-19. Pengenalan Orang India datang ke Tanah Melayu sejak abad yang pertama. Hampir semua orang yang berhijrah masuk ke Tanah Melayu berasal dari India Selatan terutamanya dari wilayah Madras (Tamil Nadu) dan India Utara dari Punjab. Sebagai contoh. Faktor penarik i.

. Kejayaan orang-orang India yang lebih awal datang ke Tanah Melayu juga telah mendorong kepada kemasukan lebih ramai orang India. adanya koordinasi di antara Kerajaan British di Tanah Melayu dan Kerajaan British di India telah memudahkan lagi kemasukan orang India di Tanah Melayu. guru. doktor dan lain-lain. Orang India seperti kerani. peluang pekerjaan bagi golongan menengah di Tanah Melayu turut dipenuhi oleh orang India seperti kerani. guru.ii. Di samping itu. Galakan daripada Kerajaan British Dua buah perkhidmatan awam yang paling banyak menggunakan buruh India ialah Jabatan Keretapi dan Jabatan Kerja Raya. Pada tahun 1920-an kestabilan politik di Tanah Melayu telah mendorong kedatangan orang-orang India. doktor dan lain-lain. Di samping itu.

html . Mereka adalah orang Minangkabau.com/2010/12/imigran-di-tanah-melayu. agama. http://cikgurazak. orang Indonesia telah berhijrah ke Tanah Melayu. 2. lading getah dan juga di lombong-lombong bijih timah.blogspot. Sistem ini telah menyebabkan rasa kurang senang orangorang Jawa terhadap pemerintahan Belanda. Sebagai contoh. orang Bugis dan orang Jawa. Pertambahan penduduk Indonesia yang tinggi juga menyebabkan tanah pertanian di Jawa tidak cukup. Faktor sosial Penduduk di Indonesia terutamanya dari Pulau Jawa dan Sumatera telah bertambah dengan pesat. Persamaan dengan orang-orang Melayu di Tanah Melayu dari segi bahasa. Pada penghujung abad ke19. Orang Minangkabau dari Sumatera Barat telah berhijrah secara beramai-ramai ke Negeri Sembilan pada abad ke-14. c. Kestabilan politik di Tanah Melayu adalah lebih baik jika dibandingkan dengan Indonesia juga merupakan faktor pendorong bagi kemasukan orang Indonesia. kelapa dan lain-lain adalah pendorong utama kepada kemasukan orang-orang Indonesia ke Tanah Melayu. Sebagai contoh. Perak dan Johor. Sebab kedatangan a.Orang Indonesia 1. penghijrahan masuk orang Indonesia semakin meningkat. Orang Jawa berhijrah ke Tanah Melayu pada awal abad ke-20 untuk bekerja sebagai buruh di lading kopi. Pengenalan Sebelum pemerintahan Inggeris. Orang Bugis dari Sulawesi Selatan telah datang ke Tanah Melayu dan menetap di Selangor. Faktor politik Tekanan politik oleh pihak penjajah (Belanda) telah mendorong kemasukan orang-orang Indonesia ke Tanah Melayu. adat resam dan sebagainya telah menyebabkan mereka dapat menyesuaikan diri dengan keadaan di Tanah Melayu. b. Hal ini disebabkan keperluan buruh dalam sektor penanaman padi dan kopi diikuti oleh perkembangan perusahaan bijih timah dan getah. padi. orang Jawa telah dikenakan Sistem Kultur (18301870) atau Sistem Tanaman Paksa. Galakan pembesar-pembesar tempatan untuk mengerjakan kawasan pertanian juga telah mendorong kepada lebih ramai kemasukan orang Indonesia ke Tanah Melayu. Faktor ekonomi Peluang ekonomi seperti sektor pertanian iaitu getah. Orang Kaya Bakar (Muar) telah menggunakan tenaga orang Indonesia untuk mengerjakan dusun buah-buahannya. Pertambahan penduduk yang tidak seimbang dengan pertambahan keluasan tanah pertanian ataupun pengeluaran tanaman makanan telah menyebabkan kemiskinan dan kemerosotan taraf hidup para petani.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful