TEORI SOSIAL

gabungan peneguhan behavioris dengan psikologi kognitif dalam pembelajaran yang sistematik

Para pelajar ditekankan agar menggunakan pemikiran dalaman

Albert Bandura, berpendapat bahawa pemerhatian model penting dalam pembelajaran.

TEORI HUMANISME

kepentingan cara pengajaranpembelajaran yang dapat memenuhi kehendak individu berdasarkan perkembangan emosinya

Dalam konteks pendidikan, guru membantu klien (pelajar) bagi mengenal pasti masalahnya, bertindak terhadap masalah itu dan menuju ke arah penyelesaian.

. pemprosesan maklumat dan persepsi.TEORI BEHAVIORISME Pembelajaran adalah berkaitan dengan perubahan tingkahlaku Berasaskan perlaziman (conditioning). TEORI KOGNITIF Proses mental yang melibatkan mengamati. perkaitan rangsangan dan tindak balas akan membentuk sesuatu perhubungan baru Perubahan tingkahlaku berlaku kerana wujudnya perhubungan rangsangan (stimuli) dengan tindak balas(respon) organism. Apabila tindak balas terhadap sesuatu rangsangan wujud maka proses pembelajaran boleh dimulakan Proses pembelajaran ini akan diteruskan apabila unsur motivasi diselitkan. mengetahui dan memahami pembelajaran ialah suatu proses dalaman yang berlaku dalam akal fikiran manusia Proses dalaman ini termasuk celik akal.