BAHASA MALAYSIA UPSR (PENULISAN

)

KARANGAN UPSR

STRATEGI MENULIS KARANGAN : 1) 2) 3) 4) 5) Memilih soalan yang tepat Mencari kunci soalan Merancang dan menyediakan rangka karangan Menulis karangan Menyemak karangan

Bagaimana menulis karangan dengan baik? 1) Memahami kehendak soalan 2) Merancang karangan

SURIA GEMILANG

BAHASA MALAYSIA UPSR (PENULISAN) SURIA GEMILANG .