SIFIR Nombor GANJIL

(SIFIR 3)

123 456 789 0

bermula dengan nombor 3...

Oleh Cikgu Hassan Khah (cikguhassan.webs.com)

SIFIR Nombor GANJIL

(SIFIR 3)

123 456 789 0

pergerakkan adalah keBawah

SIFIR Nombor GANJIL

(SIFIR 3)
3 6 9 2 5 8 1 4 7 0

123 456 789 0

Tuliskan nombornya

SIFIR Nombor GANJIL

(SIFIR 3)
03 06 09 12 15 18 21 24 27 30

123 456 789 0

Nombor di depan salah: 09 diikuti 02 gunakan betol: 09 diikuti 12 LOGIK*
*isi dengan Nombor terkecil & meningkat.

SIFIR Nombor GANJIL

(SIFIR 3)

123 456 789 0

1x3= 0 3 Lengkapkan 2x3= 0 6 jadual sifir 3x3= 0 9 4x3= 1 2 5x3= 1 5 6x3= 1 8 7x3= 2 1 8x3= 2 4 9x3= 2 7 10x3= 3 0